Byla eB2-1342-253/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos delikatesai“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė,

2sekretoriaujant Rimai Zigmantienei,

3dalyvaujant ieškovo LONGFORD IMPEX LP atstovams advokato padėjėjui Justui Kacvinskiui, advokatui Valdemarui Stančikui,

4atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos delikatesai“ atstovui advokatui Artūrui Jaskelevičiui,

5žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi ieškovo LONGFORD IMPEX LP pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos delikatesai“,

Nustatė

6

 1. Ieškovas LONGFORD IMPEX LP 2018-06-27 kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašo iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Baltijos delikatesai“ bankroto bylą. Nurodo, kad 2018-06-27 atsakovės įsiskolinimas ieškovui sudarė 345 497,32 Eur. Ieškovas LONGFORD IMPEX LP kreipėsi į atsakovę UAB „Baltijos delikatesai“ su pretenzija, taip pat pranešimu įspėjo apie ketinimą kreiptis į tesimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovė neįvykdė ieškovo reikalavimo ir iki šiol nėra atsiskaičiusi su ieškovu.
 2. Ieškovas pažymi, kad atsakovė nevykdo teisės aktų reikalavimų laiku pateikti VĮ Registrų centrui finansinės atskaitomybės dokumentus ir savo finansinius rodiklius neteisėtai slepia nuo valstybės institucijų ir kreditorių. Išanalizavus atsakovės paskutinį VĮ Registrų centrui pateiktą balansą už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31, ieškovas teigia, kad atsakovės įsipareigojimai jau 2016 metų pabaigoje viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, kadangi balanse nurodyta, jog atsakovė turto iš viso turi už 2 333 808,00 Eur, tuo tarpu mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai siekia net 1 657 741,00 Eur sumą, t. y. atsakovės įsipareigojimai sudaro net 71 proc. viso atsakovės turimo turto.
 3. Ieškovas nurodo, kad atsakovės finansinė padėtis kiekvienais metais vis blogėja Pažymi, kad 2016 metais 474 955,00 Eur dydžio nuostoliai faktiškai sudarė penktadalį viso atsakovės turto. Atsakovės 2017 metų nuostolio rezultatai yra slepiami, todėl mano, kad atsakovės veikla jau yra ilgą laiką sistemingai nuostolinga ir nuostoliai kasmet tik didėja.
 4. Ieškovas teigia, kad, per pastaruosius penkerius metus, atsakovės darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 105 darbuotojų iki 52 darbuotojų, todėl darytina išvada, kad atsakovė susiduria su finansiniais sunkumais ir nebeišgali samdyti didelio kieko darbuotojų.
 5. Ieškovas taip pat pažymi, kad atsakovė nuolat pažeidinėja atsiskaitinėjimo su valstybės biudžetu terminus ir periodiškai turi įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Paskutiniais viešai prieinamais duomenimis, atsakovė yra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai 77,79 Eur.
 6. Ieškovas 2018-07-10 ir 2018-07-16 pateikė prašymą skirti atsakovei baudą už teismo įpareigojimų nevykdymą. Nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismas 2018-07-03 nutartimi įpareigojo atsakovės vadovą per 5 dienas pateikti teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Teismo nutartis buvo įteikta atsakovės atstovui, tačiau per teismo nustatytą terminą atsakovės vadovas teismo įpareigojimo neįvykdė nei iki galo , nei jokia dalimi, todėl prašo skirti atsakovo vadovui iki 2 896,00 Eur baudą.
 7. Atsakovė UAB „Baltijos delikatesai“ 2018-07-12 pateikė teismui atsiliepimą, jame nurodo, jog su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad atsakovė yra mokus ūkio subjektas, vykdantis stabilią ūkinę komercinę veiklą, valdantis didžiausią žuvies konservų gamyklą Lietuvoje, vienas iš didžiausių mokesčių mokėtojų Palangos mieste. Atsakovė teigia, kad nėra skolinga ieškovui ir ieškovas neturi jokios reikalavimo teisės atsakovei UAB „Baltijos delikatesai“. Ieškovo pagrindinis tikslas teikiant pareiškimą teismui yra siekis sudaryti kuo daugiau nepatogumų atsakovei bei daryti ekonominį spaudimą. Ieškovas žino ir supranta, kad padarytos žalos atsakovei išieškojimas iš jos dėl jos registracijos Jungtinėje Karalystėje yra pasunkėjęs, tuo labiau, kad atsakovei visiškai nežinoma ieškovo turtinė padėtis.
 8. Atsakovė nurodo, kad įsipareigojimai tiekėjams (už žuvį, metalinę tarą, antrinę pakuotę, prieskonius, etiketes, ir pan.) yra vykdomi pagal pasirašytus susitarimus, ir juose nustatytus atsiskaitymo terminus 1 – 3 mėn. laikotarpiu. Į atsakovės balansą yra įtrauktas 3 377 532,00 Eur vertės turtas, kuris žymiai padidėjo lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Atsakovė nurodo, kad neturi jokių pradelstų įsipareigojimų Valstybiniam socialinio draudimo fondo valdybai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai. Pagrindinė atsakovės kreditorė yra AB Šiaulių bankas, kurio suteikto maksimalaus 1 059 566,00 Eur kredito grąžinimo terminas yra 2025-02-21. Pažymi, kad įsiskolinimas bankui nėra pradelstas ir kredito grąžinimas yra numatytas po septynerių metų. Atsakovė taip pat nurodo, kad jos kilnojamojo ir nekilnojamojo turto 2018 m. gegužės mėn. įvertinimai patvirtina, kad kilnojamojo turto žuvies konservų gamybos įrengimų vertė 629 700,00 Eur, nekilnojamojo turto 1 387 000,00 Eur, todėl darytina išvada, kad atsakovė yra mokus, veikiantis ūkio subjektas, kuriam kelti bankroto bylą nėra absoliučiai jokio pagrindo.
 9. Teismo posėdžio metu ieškovo LONGFORD IMPEX LP atstovai prašė atsakovei iškelti bankroto bylą, taip pat atsakovei skirti baudą už įpareigojimo nevykdymą, kadangi atsakovė pateikė ne visus reikalaujamus dokumentus, o tik 2018-06-30 balansą. Pažymi, kad duomenys nėra detalizuoti. Nurodė, kad atsakovė jau ketverius metus dirba nuotolingai. Pažymėjo, kad atsakovė, įspėta apie bankroto bylos iškėlimą, ėmėsi veiksmų, ir turtą nuo 624 905,00 Eur perkainojo, ir nurodė, kad ilgalaikio turto vertė yra 2 037 023,00 Eur. Mano, kad atsakovė dirbtinai padidino turimo turto vertę ir tokiu būdu siekia nutolinti bankroto bylos iškėlimą. Ieškovo atstovas nurodė, kad atsakovė pateikė tik dokumentų ištraukas apie nekilnojamojo turto vertinimą, o dėl kilnojamojo turto vertinimo, net nėra aišku, koks turtas buvo vertintas. Taip pat pažymėjo, kad atsakovės balanse skolų sąraše nėra įtraukta skola ieškovei, todėl vertinant įmonės nemokumą būtina į tai atsižvelgti.
 10. Teismo posėdyje atsakovės UAB „Baltijos delikatesai“ atstovas advokatas Artūras Jaskelevičius prašė ieškinį atmesti, nurodė, jog atsakovė nepripažįsta ieškovo nurodomos skolos, nes skola neegzistuoja. Nurodo, kad ieškovas vykdė mokėjimus už trečiąjį asmenį „Roydon Solutions LP“ už pateiktą žuvies produkciją ir mokėjimo paskirtis nurodyta mokėjimo pavedimuose, todėl ieškovas šioje byloje vengia pagrįsti iš ko kilo jo reikalavimas. Atsakovė mano, kad ieškovas neturi netgi pagrindo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei. Atsakovės atstovas pažymi, kad atsakovė neturi jokių įsiskolinimų 52 darbuotojams bei valstybinėms institucijoms. Nurodo, kad atsakovė byloje yra pateikusi turto vertinimą bei įmonės balansą, parengtą remiantis įmonės apskaitos duomenimis. Atsakovė pateikė skolų iššifravimą ir nurodė, kad pagrindinis įsiskolinimas yra AB Šiaulių bankui, kurio grąžinimo terminas yra po septynerių metų. Pastaruoju metu su AB Šiaulių banku buvo padaryti susitarimų pakeitimai ir AB Šiaulių bankas jokių problemų atsakovės veikloje neįžvelgė. Atsakovės atstovas pažymėjo, kad atsakovė taip pat jokių kitų teisminių ginčų su kreditoriais dėl įsiskolinimų neturi. Už piktnaudžiavimą teise reikšti ieškinį prašo ieškovui skirti baudą.
Bankroto bylą atsisakytina kelti. Dėl ieškovo reikalavimo teisės pagrįstumo
 1. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę kreditorius (kreditoriai), savininkas (savininkai), įmonės administracijos vadovas. ĮBĮ nėra reglamentuota, kaip nustatoma, ar asmuo turi teisę kaip kreditorius inicijuoti skolininkui bankroto bylą, kai skolininkas ginčija kreditoriaus reikalavimo teisę.
 2. Teismų praktikoje pripažįstama, kad asmuo, inicijuojantis skolininkui bankroto bylą, turi pareigą nurodyti ir pateikti įrodymus, kurių pagrindu atsiranda jo reikalavimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-154/2008). Vis dėlto, nei ĮBĮ nuostatuose, nei teismų praktikoje nėra taisyklės, kad tik kreditorius, kurio reikalavimo teisė pripažinta įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, galėtų kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-719/2007). Priešinga praktika sunkintų bankroto bylos inicijavimą ir sudarytų sąlygas skolininkams išvengti bankroto bylos iškėlimo, kadangi vien kreditoriaus reikalavimo ginčijimas užkirstų kelią svarstyti skolininko mokumo ir bankroto bylos iškėlimo klausimą. Todėl teismų praktikoje laikoma, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y., potencialūs kreditoriai, gali inicijuoti įmonei restruktūrizavimo arba bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2009). Kai kreditoriaus reikalavimas nėra patvirtintas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, ir skolininkas šį reikalavimą ginčija, sprendžiant, ar toks asmuo turi teisę inicijuoti skolininkui bankroto bylą, kreditoriaus reikalavimo egzistavimas turi būti įvertinamas preliminariai, atsižvelgiant į kreditoriaus, skolininko pateikiamus ir kitomis teisės aktuose nustatytomis priemonėmis galimus gauti įrodymus. Jei teismui nekyla didelių abejonių dėl to, kad bylą inicijuojantis asmuo yra kreditorius, tokio asmens pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui turi būti nagrinėjamas iš esmės. Pažymėtina, kad aplinkybė, ar bylą inicijavęs asmuo iš tiesų yra kreditorius, bus nustatyta tik išsprendus šio asmens reikalavimo tvirtinimo klausimą jau iškeltoje bankroto byloje (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu aplinkybė, jog teismas priėmė ir iš esmės išnagrinėjo asmens pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui, neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios vėliau sprendžiant klausimą dėl šio asmens kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-940/2012).
 3. Nagrinėjamu atveju ieškovas savo reikalavimo teisę grindžia tuo, kad ieškovas LONGFORD IMPEX LP ir atsakovė UAB „Baltijos delikatesai“ 2014-07-03 sudarė sutartį BD/LOIM-01/2014, pagal kurią atsakovė, kaip pardavėja įsipareigojo pagaminti ir parduoti, o ieškovas, kaip pirkėjas, įsipareigojo priimti žuvies konservus ir už juos sumokėti. Ieškovas, laikotarpiu nuo 2015-06-08 iki 2015-12-16, pervedė atsakovei 408 545,00 Eur, t. y., mokėjimo paskirtyje nurodė, kad mokėjimas atliekamas pagal atsakovės UAB „Baltijos delikatesai“ ir „Roydon Solutions LP“ 2013-10-03 sutartį Nr. BD/RON-01/2013. Ieškovui pastebėjus įvykusią klaidą ir paprašius ateityje pristatyti už šią sumą žuvies konservų arba nedelsiant grąžinti minėtą sumą, atsakovė, pasinaudodama ieškovės klaida formuluojant mokėjimo paskirtį, didžiąją dalį pervestos sumos (345 497,32 Eur), savavališkai įskaitė „Roydon Solutions LP“ prievolėms padengti. Likusią sumą atsakovė panaudojo ieškovo LONGFORD IMPEX LP įsipareigojimams pagal sutartį padengti.
 4. Atsakovė UAB „Baltijos delikatesai“ šią skolą ginčija, teigdama, kad nėra skolinga ieškovui ir apie tai nurodė 2018-05-24 atsakyme dėl pretenzijos apmokėti skolą ir pranešimo apie ketinimą kreiptis į tesimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pažymi, kad tarp ieškovo LONGFORD IMPEX LP ir atsakovės UAB „Baltijos delikatesai“ šalių sutartiniai santykiai 2015 metais yra pasibaigę. Atsakovė nurodo, kad LONGFORD IMPEX LP buvo sudariusi neegzistuojančio reikalavimo perleidimo sutartį su UAB „Noble group“. Klaipėdos apygardos teismo 2017-07-14 nutartimi ieškovės UAB „Noble group“ ieškinys atsakovei UAB „Baltijos delikatesai“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo buvo paliktas nenagrinėtas, kadangi tarp šalių kilę ginčai turėjo būti sprendžiami tarptautiniame komerciniame arbitražo teisme Rygoje. Nutartis yra įsiteisėjusi. Iki šiol ieškovas LONGFORD IMPEX LP tarptautiniame komerciniame arbitražo teisme Rygoje nėra pareiškusi jokio reikalavimo atsakovei UAB „Baltijos delikatesai“.
 5. Taigi nustatyta, kad atsakovė kategoriškai nesutinka su įsiskolinimu ieškovui, pastarajam apie tai buvo žinoma prieš jam kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei, taip pat iš byloje esančių duomenų, matyti, kad tarp šalių buvo susiklostę tęstiniai sutartiniai teisiniai santykiai ir šalys to neginčija. Tačiau, atsakovei ginčijant ieškovo reikalavimą, įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas neturi pagrindo teigti, kad ieškovas preliminariai pagrindė savo reikalavimą atsakovei ir dėl to gali inicijuoti jai bankroto bylą.
 6. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad bankroto bylos inicijavimas negali būti taikomas kaip paslėptas ginčijamos skolos išieškojimo būdas. Esant ginčui dėl įsiskolinimo egzistavimo, asmuo, laikantis save kreditoriumi, turėtų siekti išspręsti ginčą individualioje civilinėje byloje, ir tik nepavykus išieškoti skolos, inicijuoti bankroto bylą skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-940/2012).

7Dėl atsakovės mokumo vertinimo

 1. Nors atsakovė nuo pat šios bylos iškėlimo teisme pradžios laikėsi pozicijos, kad tarp šalių kilus ginčui dėl reikalavimo teisės, teismas turi nesvarstyti bankroto bylos iškėlimo klausimo, kadangi į teismą kreipėsi netinkamas subjektas, tačiau atsižvelgiant į bankroto bylose vyraujantį viešąjį interesą, teismas pasisako ir dėl bendrovės (ne)mokumo, jos gebėjimo toliau vykdyti veiklą.
 2. Šiuo atveju akcentuotina, kad ieškovo reiškiamos pretenzijos dėl 345 497,32 Eur skolos nėra vertinamos sprendžiant klausimą dėl atsakovės nemokumo, t. y. nėra priskiriama prie skolininkės pradelstų įsipareigojimų, nes, kaip minėta, dėl to yra ginčas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-362-381/2017).
 3. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, arba įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas – yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.
 4. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, atsižvelgus į ĮBĮ nustatytą reguliavimą bei paties bankroto instituto esmę, tikslus ir paskirtį, laikomasi nuostatos, kad bankroto procesas turi būti taikomas tik tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius, todėl iškeliant bankroto bylą, svarbu ir būtina išsiaiškinti, ar bendrovė iš tikrųjų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Tokiais atvejais turi būti analizuojamos visos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas, ar įmonė turi leidimų bei licencijų, kurie didina įmonės vertę ir pan. Todėl bankroto byla įmonei turi būti keliama, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1012/2014).
 5. Iš Juridinių asmenų registro duomenų nustatyta, kad UAB „Baltijos delikatesai“ įregistruota Juridinių asmenų registre 1999-03-03; veiklos pobūdis: žuvų ir žuvų produktų paruošimo, perdirbimo, konservavimo bei didmeninės prekybos veikla. Bendrovės vadovu nuo 2016-06-17 įregistruotas I. G.. Įmonėje šiuo metu yra 52 apdraustieji asmenys. Įmonė 2003 – 2016 metais teikė registro tvarkytojui finansinės atskaitomybės dokumentus. Remiantis Juridinių asmenų registrui pateiktais duomenimis įmonė nuo 2013 metų savo veikloje patiria nuostolius. Tačiau, vien tik patirtas nuostolis nėra vienareikšmis pagrindas bankroto bylai iškelti.
 6. Aktualūs atsakovės 2018-06-30 balanso duomenys patvirtina, jog įmonės turtas sudaro 3 358 635 Eur. Pagrindinį įmonės turtą sudaro ilgalaikis turtas, kurio deklaruota už 2 037 023,00 Eur, iš jo registruotas nekilnojamasis turtas sudaro 1 363 626,00 Eur, nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės – 53 086,00 Eur, mašinos ir įranga – 617 284, 00 Eur, kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai – 3026,00 Eur. Įmonės trumpalaikį turtą (1 315 055,00 Eur) sudaro atsargos – 631 127,00 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 683 018,00 Eur (pirkėjų įsiskolinimas).
 7. Pagal atsakovės teismui pateiktą 2018-06-30 sudarytą balansą įmonės mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai iš viso sudaro 1 737 945,00 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 649 816,00 Eur, iš kurių didžiausias sumas sudaro skoliniai įsipareigojimai – 85 464,00 Eur, skolos tiekėjams – 484 050,00 Eur. Iš 2018-07-03 preliminaraus balanso paaiškinimo nustatyta, kad 85 464,00 Eur yra skolos likutis UAB „Akvaservis“ pagal Paskolos sutartį Nr. 2016/07/28, galutinė šios skolos grąžinimo data 2019-06-30, todėl ši suma nelaikytina pradelsta. 2018-08-28 atsakovė pateikė skolų tiekėjams iššifravimą, iš kurio matyti, kad 484 050,00 Eur skolų mokėjimo terminai yra suėję.
 8. 2011-04-21 atsakovė ir AB Šiaulių bankas sudarė kreditavimo sutartį Nr. KS-2011-014-05, kuri 2018-02-22 susitarimu pratęsta, suteikto maksimalaus 1 059 566,00 Eur kredito grąžinimo terminas yra 2025-02-21. Atsakovės įsiskolinimas bankui nėra pradelstas ir kredito grąžinimas yra numatytas po septynerių metų.
 9. Atsakovės atstovas posėdžio metu nurodė, kad atsakovė yra šalis dviejose administracinėse bylose, tačiau jose nėra reiškiami atsakovei jokie turtiniai reikalavimai. Atsakovei nėra taikomas areštas ar kiti priverstinio išieškojimo veiksmai; skolų valstybei ir Valstybinio socialinio draudimo biudžetui, darbuotojams nėra. Šias aplinkybes patvirtina viešųjų registrų duomenys ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys. Kaip nurodyta anksčiau, teismas ieškovo reikalavimo (345 497,32 Eur) nepriskiria prie pradelstų mokėjimų. Kita vertus, net ir laikant ieškovo reikalavimą atsakovui pagrįstu ir pradelstu (bendra pradelstų įsipareigojimų suma sudarytų 829 547,32 Eur (484 050,00 Eur + 345 497,32). Taigi nėra pagrindo svarstyti klausimo dėl įmonės nemokumo, kadangi įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) neviršija pusę į atsakovės balansą įrašyto turto vertės.
 10. Vertinant ieškovo argumentą, kad atsakovė tik 2018 m. gegužės mėnesį, gavusi ieškovo pretenziją ir pranešimą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos jai iškėlimo, pervertino savo turtą, tokiu būdu nepagrįstai padidino jo vertę, konstatuoja, kad spręsdamas klausimą dėl atsakovei priklausančio turto vertės, teismas vadovaujasi pateiktomis UAB „Autosigma“ Kilnojamojo turto vertinimo išvada Nr. A1805901 ir VESTUS GROUP, UAB Turto vertinimo ataskaitos santrauka, kuriose nustatyta atsakovei priklausančio turto vertė. Byloje nėra duomenų, kuriais būtų galima paneigti turto vertintojų išvadas, o atsakovės pozicija dėl jos turimo turto vertės yra nuosekli ir argumentuota.
 11. Vertinant ieškovo argumentą dėl abejotinų gautinų sumų, įtrauktų į turto sudėtį, pasakytina, kad ieškovo atstovas nenurodė, kokios gautinos sumos jam kelia abejonių. Todėl šį argumentą teismas atmeta kaip deklaratyvų ir nepagrįstą įrodymais.
 12. Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovė teismui pateikė duomenis (reg. Nr. DOK-14001), iš jų matyti, kad įmonė sudaro su kitais juridiniais asmenimis įvairias sutartis, jas vykdo, savo veiklą reklamuoja. Taigi visos nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovė vykdo ūkinę komercinę veiklą.
 13. Apibendrindamas išdėstytus argumentus teismas daro išvadą, kad bylos nagrinėjimo metu nebuvo pateikta neginčytinų duomenų apie ieškovo, kaip kreditoriaus teisę atsakovei kelti bankroto bylą, nebuvo pateikta neginčytinų duomenų apie atsakovės nemokumą.
 14. Esant nurodytų argumentų bei aplinkybių visetui ieškovės prašymas atmestinas – atsisakytina atsakovei UAB „Baltijos delikatesai“ iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1–2 punktai, CPK 12 straipsnis, CPK 178 straipsnis, CPK 185 straipsnis, CPK 197 straipsnis).

8Dėl baudos skyrimo

 1. Ieškovas pateikė prašymą skirti atsakovei baudą už teismo įpareigojimų nevykdymą. Nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismas 2018-07-03 nutartimi įpareigojo atsakovės vadovą per 5 dienas pateikti teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Teismo nutartis buvo įteikta atsakovės atstovui, tačiau per teismo nustatytą terminą atsakovės vadovas teismo įpareigojimo neįvykdė nei iki galo, nei jokia dalimi, todėl prašo skirti iki 2 896,00 Eur baudą.
 2. Analogišką prašymą už piktnaudžiavimą procesu skirti baudą ieškovui pareiškė ir atsakovė. Prašymą grindė aplinkybėmis, kad ieškovas iki kreipimosi į teismą žinojo, kad atsakovė ginčija pastarojo materialinį reikalavimą, t. y. 345 497,32 Eur skolą, todėl privalėjo atskiroje byloje išspręsti kilusį ginčą, o ne kreiptis dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo.
 3. Baudai už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paskirti būtina nustatyti šalies nesąžiningumą ir skundo nepagrįstumą jį pateikiant teismui arba sąmoningą veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą (CPK 95 straipsnis). Piktnaudžiavimas procesine teise pasireiškia konkrečios subjektinės teisės įgyvendinimo sąlygų pažeidimu.
 4. Klaipėdos apygardos teismas 2018-07-03 atsakovės atstovui per LITEKO VEP išsiuntė Klaipėdos apygardos teismo 2018-07-03 nutarties nuorašą. 2018-07-02 atsakovė pranešimu informavo, kad šiuo metu yra skubiai rengiamasi pateikti teismui balansą ir balanse esančių kreditinių įsipareigojimų iššifravimus. Pažymėjo, kad atsakovė neturi jokių žymiai pradelstų įsipareigojimų kreditoriams, visi įsipareigojimai yra vykdomi su nustatytais atsidėjimais ir terminais. 2018-07-12 atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, įmonės balansą, kreditinių ir debitinių įsipareigojimų iššifravimą, suvestinius duomenis apie įsipareigojimus valstybinėms institucijoms, kitus duomenis apie įmonę.
 5. Teismas mano, jog ieškovo prašomi pateikti į bylą dokumentai tokia apimtimi kaip tai nurodyta jo prašymuose (reg. Nr. DOK – 13821, DOK – 14212) yra pertekliniai, atsakovė esminius dokumentus, numatytus ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje, pateikė, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovė neįvykdė 2018-07-03 nutarties įpareigojimo, todėl bauda neskirtina.
 6. Vertinant atsakovės prašymo argumentus, pasakytina, kad ieškovo pareiškimas negali būti vertinamas kaip nemotyvuotas, negrindžiamas jokiais įrodymais. Todėl bankroto bylos atsakovei inicijavimas, nepaisant to, kad ieškovo pareiškimas netenkintas, nesuponuoja pagrindo konstatuoti jo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis.

9Dėl bylinėjimosi išlaidų.

 1. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalies ir 98 straipsnio nuostatas išlaidos advokato pagalbai apmokėti atlyginamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas. Šiuo atveju netenkinus ieškovo pareiškimo, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos atsakovei Pabrėžtina, jog nagrinėjamoje byloje atsakovei atstovavusio advokato pateiktos išlaidos – 2 420,00 Eur neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77, kuriuo buvo pakeistas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 8.2 punkte nurodyto rekomenduojamo maksimalaus priteistinų užmokesčių dydžių, todėl prašymas tenkintinas, bylinėjimosi išlaidos priteistinos.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

11ieškovo LONGFORD IMPEX LP pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos delikatesai“ netenkinti – atsisakyti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos delikatesai“, įmonės kodas 141776414, buveinės adresas Ganyklų g. 8B, Palanga, kelti bankroto bylą.

12Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos delikatesai“ priteisti iš ieškovo LONGFORD IMPEX LP 2 420,00 Eur (du tūkstančius keturis šimtus dvidešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

13Ieškovo LONGFORD IMPEX LP ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos delikatesai“ prašymų dėl baudos skyrimo netenkinti.

14Nutartis per 10 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai