Byla e2-1342-910/2016

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Rasai Kvartūnaitei, dalyvaujant ieškovui M. B., jo atstovui advokatui Ramūnui Mikulskui, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje V. B., atsakovui R. B., jo atstovui advokatui Dmitrijui Fomkinui (Dmitrij Fomkin), viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo M. B. ieškinį atsakovui R. B. sumokėto avanso, baudos ir nuostolių priteisimo, kurioje trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, – V. B.,

Nustatė

2ieškovas 2015-08-03 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 10 000 Eur negrąžinto avanso, 10 000 Eur dydžio baudą, 750 Eur patirtų nuostolių, taip pat 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas ir atsakovas 2015-01-08 sudarė Preliminarią buto pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Preliminari sutartis), kuria susitarė iki 2015-04-10 sudaryti Pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Pagrindinė sutartis), pagal kurią ieškovas iš atsakovo įsigytų butą ( - ) (toliau – Butas). Sudarant Preliminariąją sutartį, atsakovas, kaip pardavėjas, įsipareigojo iki Pagrindinės sutarties sudarymo parduodamų patalpų paskirtį pakeisti į gyvenamosios paskirties ir gauti leidimus papildomiems langams įrengti. Ieškovo teigimu, šį įsipareigojimą atsakovas užtikrino savo ranka įrašydamas Preliminariojoje sutartyje papildomą sąlygą: „Pakeisti buto paskirtį į butą bei gauti leidimus liudijančius dokumentus dėl papildomų langų nesudarys problemų, kitu atveju bus grąžintas užstatas“. Ieškinyje pažymėta, kad patalpų paskirties pakeitimas ieškovui buvo esminė Pagrindinės sutarties sudarymo sąlyga, nes bankas kreditavo tik gyvenamųjų patalpų įsigijimą (tai patvirtina ir AB DNB banko 2015-01-12 elektroninis laiškas); taigi, nepakeitus patalpų paskirties, ieškovas nebūtų gavęs banko paskolos ir objektyviai nebūtų galėjęs įsigyti Buto. Pasak ieškovo, atsakovas, sudarydamas Preliminariąją sutartį, žinojo šias aplinkybes, tačiau delsė imtis veiksmų patalpų paskirčiai pakeisti; teisinosi, kad neturi laiko, nespėja, žadėjo viską sutvarkyti, kol galiausiai pasiūlė pačiam ieškovui imtis patalpų paskirties pakeitimo veiksmų ir perdavė patalpų dokumentus. Gavęs iš atsakovo patalpų dokumentus, ieškovas savo iniciatyva kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, užklausdamas dėl rūsio patalpose įrengto buto ( - ), paskirties keitimo galimybių, ir 2015-03-11 gavo atsakymą, kad šių patalpų paskirties pakeitimas į gyvenamosios paskirties – apskritai negalimas, nes, vadovaujantis STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 19 punktu, butai negali būti cokoliniame ir požeminiame aukšte, išskyrus tuos atvejus, kai buto perimetro bent vienoje ir keturių kraštinėje žemės paviršius ties buto siena yra žemiau negu grindų lygis, o buto insoliacija atitinka šio reglamento reikalavimus; taip pat turi būti apskaičiuotas natūralus apšvietos koeficientas, kuris gyvenamuosiuose kambariuose ir virtuvėje turi būti ne mažiau kaip 0,5 proc. Ieškovo teigimu, atsakovo parduodamų patalpų paskirtis negalėjo būti pakeista, nes nė viena jų siena nebuvo žemiau nei grindų lygis, ir akivaizdu, kad atsakovui, kaip patalpų savininkui, šios aplinkybės buvo žinomos, tačiau, elgdamasis nesąžiningai, jis sąmoningai nuslėpė jas nuo ieškovo. Ieškinyje pažymėta, kad, išaiškėjus nurodytoms aplinkybėms, ieškovas ne kartą kreipėsi į atsakovą, siūlydamas geruoju nutraukti Preliminariąją sutartį, tačiau atsakovas nesutiko, teigdamas, jog vis tiek pakeis patalpų paskirtį, o sutarties nutraukimas prieš terminą bus laikomas įvykęs dėl pirkėjo, t. y. ieškovo, kaltės. 2015-04-08 atsakyme į vieną iš ieškovo pretenzijų atsakovas nurodė, kad paskirties keitimo darbai yra įpusėję ir kad jau yra gautas savivaldybės pritarimas keisti patalpų paskirtį, ragino sudaryti Pagrindinę sutartį arba pratęsti Preliminariosios sutarties terminą. Ieškovas, atsižvelgdamas į atsakovo pranešimą apie gautą savivaldybės pritarimą keisti patalpų paskirtį, 2015-04-08 raštu kreipėsi į atsakovą, prašydamas pateikti jo nurodytus dokumentus, kad galėtų įsitikinti atsakovo teiginių tikrumu, be to, tikėdamasis, jog atsakovas šiuos dokumentus pateiks, ir vis dar vildamasis įsigyti patalpas, prašė atsakovą, kad informuotų, kuriame notarų biure bus sudaryta Pagrindinė sutartis. Atsakovas 2015-04-09 raštu informavo, kad sandoris bus sudaromas Vilniaus 20-ajame notarų biure, taip pat, ieškovo teigimu, pagrasino, jog jis turi sudaryti Pagrindinę sutartį arba pratęsti Preliminariosios sutarties terminą, tačiau ieškovo prašytų dokumentų taip ir nepateikė. Ieškovas 2015-04-09 rašte atsakovui nurodė, kad Pagrindinę sutartį sudarys tik tuo atveju, jeigu iki tol bus pakeista parduodamų patalpų paskirtis, kaip buvo sutarta sudarant Preliminariąją sutartį, taip pat pakartotinai paprašė atsiųsti atsakovo minėtus dokumentus, susijusius su patalpų paskirties keitimu. 2015-04-10, t. y. paskutinę Preliminariosios sutarties termino dieną, iš ryto ieškovas dar kartą paprašė atsakovą atsiųsti dokumentus, susijusius su paskirties pakeitimu, taip pat pranešė, kad jeigu paskirtis visgi dar nepakeista, tai ieškovas geranoriškai sutinka pratęsti Preliminariosios sutarties terminą, tačiau tik tuo atveju, jei atsakovas pateiks savivaldybės pritarimą dėl paskirties pakeitimo, kurį teigė yra gavęs. Atsakovas prašytų dokumentų taip ir nepateikė. Ieškinyje pažymėta, kad ieškovas 2015-04-10 nuvyko į atsakovo nurodytą Vilniaus miesto 20-ąjį notarų biurą, tačiau ten įsitikino, jog patalpų paskirtis iš tiesų nepakeista, savivaldybės pritarimas taip pat nepateiktas. Dėl šios priežasties Pagrindinė sutartis liko nesudaryta. Ieškovo pabrėžta, kad jis sąžiningai siekė sudaryti Pagrindinę sutartį, tačiau, atsakovui neįvykdžius esminės sąlygos, t. y. nepakeitus patalpų paskirties į gyvenamąsias, sandoris nebuvo sudarytas būtent dėl atsakovo kaltės. Ieškinyje pažymėta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2015-06-01 rašte nurodyta, kad 2015-03-20 per informacinę sistemą IS Infostatyba buvo gautas atsakovo prašymas dėl rašytinio pritarimo statinio projektui patalpų paskirčiai į gyvenamąsias pakeisti, tačiau, patikrinus prašymą, pateikėjas buvo informuotas apie privalomų dokumentų trūkumus, o pakartotinis prašymas nebuvo pateiktas. Iki 2015-06-01 Vilniaus miesto savivaldybės administracija nėra išdavusi jokio rašytinio pritarimo statinio projektui adresu ( - ). Ieškinyje taip pat pažymėta, kad atsakovas, būdamas ginčo patalpų savininkas, į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją kreipėsi tik 2015-03-20, t. y. likus vos dvidešimčiai dienų iki Pagrindinės sutarties sudarymo, be to, pasirašius Preliminariąją sutartį, teikė ieškovui tikrovės neatitinkančią informaciją, jog be vargo pakeis parduodamų patalpų paskirtį į gyvenamąją, nors, minėta, toks paskirties keitimas šiuo atveju apskritai techniškai neįmanomas, ir atsakovui, kaip patalpų savininkui, ši aplinkybė turėjo būti žinoma. Atsakovas ir vėliau klaidino ieškovą, teigdamas, kad jau yra gautas savivaldybės rašytinis pritarimas patalpų paskirčiai keisti, nors toks dokumentas niekada nebuvo išduotas. Pasak ieškovo, nurodytos aplinkybės akivaizdžiai patvirtina, kad Pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta išimtinai tik dėl atsakovo kaltės, todėl atsakovas privalo grąžinti ieškovo sumokėtą 10 000 Eur avansą, be to, Preliminariosios sutarties 5.1 punkte sulygtą avanso dydžio baudą, t. y. netesybas, kurios laikomos iš anksto sutartais nuostoliais, jų dydžio nereikia įrodinėti (CK 6.71 straipsnis). Kartu ieškinyje nurodyta, kad ieškovas dirba Danijoje, todėl Pagrindinę sutartį turėjo galimybę sudaryti tik iki 2015-04-10, nes vėliau privalėjo išvykti į darbą. Iki sutarto termino nesudarius Pagrindinės sutarties, kito būsto susirasti ir įsigyti greitai nespėjo, kitą butą (( - )) įsigijo tik 2015-05-05, tačiau, kadangi jį reikėjo remontuoti, į Daniją išvyko tik 2015-06-01, taigi prarado beveik dviejų mėnesių pajamas. Be to, atsakovui negrąžinus pagal Preliminariąją sutartį sumokėto 10 000 Eur avanso, ieškovui teko skolintis pinigų iš trečiųjų asmenų ir mokėti nemažas palūkanas. Taip pat, kol buvo įsigytas naujas būstas, ieškovo šeima nuomojosi gyvenamąsias patalpas ( - ) (tai patvirtina 2015-04-10 Buto nuomos sutartis), dėl to patyrė realių nuostolių, kurių nebūtų, jei atsakovas būtų įvykdęs įsipareigojimus pagal Preliminariąją sutartį. Pasak ieškovo, dėl to iš atsakovo turi būti priteisti bent minimalūs ieškovo patirti nuostoliai – 10 000 Eur bauda. Ieškovas taip pat nurodė, kad, siekdamas išspręsti ginčą su atsakovu iki teismo, jis kreipėsi į VšĮ „Teisės klubas“ ir advokatų kontorą, ir už teisines konsultacijas, pretenzijų parengimą patyrė 785 Eur išlaidų, kurias kaip nuostolius prašo priteisti iš atsakovo. Ieškinyje taip pat prašoma priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio procesines palūkanas (CK 6.37 straipsnio 1, 2 dalys, 6.210 straipsnio 1 dalis).

4Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsiliepime pažymėta, kad šioje byloje svarbu nustatyti tikslius šalių ketinimus, t. y. kokį nekilnojamąjį daiktą atsakovas pasiūlė ieškovui pirkti, ir kokį šis norėjo pirkti. Atsakovo teigimu, nors jam nuosavybės teise priklausančios patalpos ( - ), viešajame registre įregistruotos kaip negyvenamosios (pagalbinės), tačiau realiai jos įrengtos kaip normalus daugiau kaip 100 kv. m ploto butas su visais patogumais. Būtent šias patalpas, preliminariai jas apžiūrėjęs, nusprendė pirkti ieškovas, todėl 2015-01-08 vakare buvo pasirašyta Preliminarioji sutartis, susitariant, kad Pagrindinę sutartį šalys sudarys 2015-04-10. Preliminariosios sutarties 6.1 punkte ieškovas įsipareigojo 2015-01-09 sumokėti atsakovui 10 000 Eur avansą, ir 2015-01-08 vakare ieškovas sumokėjo 1000 Eur, 2015-01-09 – dar 6100 Eur, o 2900 Eur ieškovas savo iniciatyva sumokėjo brokeriui A. K.. Atsiliepime teigiama, kad ieškovas, nurodydamas, jog, sudarant Preliminariąją sutartį, atsakovas, kaip pardavėjas, įsipareigojo iki Pagrindinės sutarties sudarymo pakeisti parduodamų patalpų paskirtį iš pagalbinių į gyvenamąją bei gauti leidimus papildomiems langams įrengti, klaidina teismą, nes jis puikiai žinojo perkamų patalpų statusą, buvo pasiryžęs jas pirkti (be to, su visais baldais) ir vėliau keisti paskirtį, juolab kad atsakovas dar gerokai anksčiau iki Sutarties pasirašymo asmeniškai kreipėsi į architektę, sumokėjo jai 4000 Lt ir ji tvarkė patalpų paskirties keitimo reikalus. Atsakovo teigimu, tai, kad ieškovas ketino pirkti ginčo patalpas būtent tokio statuso, koks tuomet buvo, patvirtina tokios aplinkybės: 1) iki Preliminariosios sutarties pasirašymo ieškovas 2015-01-08 11.07 val. gavo Nekilnojamojo turto registro išrašą apie šias patalpas, kuriame jos aiškiai nurodytos kaip „pagalbinės“; 2) gavęs tokį išrašą, ieškovas 2015-01-08 vakare sudarė su atsakovu Preliminariąją sutartį ir sumokėjo 1000 Eur avanso; 3) 2015-01-09 sumokėjo 6100 Eur avanso; 4) Pagrindinę sutartį buvo sutarta sudaryti 2015-04-10, nes ieškovas banke tvarkė būsimo kredito dokumentus; 5) 2015-01-09 ieškovas išsiuntė DNB banko darbuotojai dokumentus (tikriausiai, Preliminariąją sutartį ir viešojo registro išrašą), kad ši įvertintų, kokio dydžio kreditas gali būti suteiktas ieškovui, siekiančiam įsigyti ginčo patalpas; 6) tik 2015-01-12 ieškovas gavo banko darbuotojos atsakymą, kuriuo jis buvo informuotas, kad bankas nefinansuoja negyvenamųjų patalpų įsigijimo, reikia keisti jų paskirtį. Pasak atsakovo, tik po 2015-01-12 banko atsakymo gavimo ieškovas nutarė nepirkti atsakovo patalpų, nes iki šio atsakymo tikėjosi, kad bankas finansuos ginčo patalpų pirkimą, klausė atsakovo, ar jis gali garantuoti, jog šių patalpų paskirtį galima pakeisti į gyvenamąją, ir atsakovas užtikrino, jog taip, nes, minėta, dar iki Preliminariosios sutarties pasirašymo atsakovas kreipėsi į architektę, sumokėjo jai 4000 Lt ir ji tvarkė paskirties keitimo reikalus. Atsakovo teigimu, su šia architekte jis supažindino ir ieškovą bei sutarė, kad jie abu, be atsakovo, turės tvarkyti paskirties keitimo dokumentus. Tuomet ieškovas paprašė, kad atsakovas raštu patvirtintų (o ne įsipareigotų, kaip teigiama ieškinyje), kad tai įmanoma padaryti. Dėl to, pasak atsakovo, jis savo ranka įrašė: „Pakeisti buto paskirtį bei gauti leidimus liudijančius dokumentus dėl papildomų langų nesudarys problemų, kitu atveju bus grąžintas užstatas“. Atsakovo teigimu, priešingai, negu tvirtina ieškovas, šio prierašo negalima laikyti papildoma Preliminariosios sutarties sąlyga, nes atsakovas tik garantavo, kad paskirties pakeitimui nėra jokių kliūčių, tuo tarpu tvarkyti paskirties keitimo dokumentus turėjo pats ieškovas su savo draugu brokeriu M. Atsakovo pažymėta, kad prieraše nenurodyta, kas turi daryti pakeitimus – atsakovas ar ieškovas, bet, pasirašius Preliminariąją sutartį, ieškovas pasiėmė visus ginčo buto dokumentus, todėl paskirties pakeitimą turėjo atlikti jis, padedamas atsakovo pasiūlytos architektės. Atsiliepime teigiama, kad nuo pat Preliminariosios sutarties sudarymo atsakovas elgėsi sąžiningai: informavo ieškovą, kad patalpos yra pagalbinės paskirties; davė savo architektės kontaktus, kad ieškovas su ja bendrautų dėl paskirties keitimo, perdavė ieškovui visus ginčo patalpų dokumentus, reikalingus paskirties keitimo veiksmams tęsti; kreipėsi į savo banką (SEB banką), kuris notarų biurą informavo, kad neprieštarauja patalpų pardavimui; jau supratęs, kad ieškovas tyčia vilkina Pagrindinės sutarties sudarymą, atsakovas 2015-04-09 vis dėlto užsakė notaro paslaugas – skubiai sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartį, ir pateikė jos sudarymui reikalingus visus dokumentus; priešingai, nei teigia ieškovas, UAB „Tekmega“ specialistai patvirtino, kad, pasikonsultavus su Vilniaus miesto savivaldybe, ginčo patalpų paskirties iš pagalbinių į gyvenamąsias pakeitimui kliūčių nėra; buvo gauta 632-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos pažyma, kad skolų už butą nėra; atgavęs iš ieškovo patalpų dokumentus, atsakovas sėkmingai vykdo jų paskirties pakeitimo procedūras. Atsakovo teigimu, ieškovas pažeidė sąžiningumo principą ir neteisėtai reikalauja sugrąžinti jam avansą bei sumokėti 10 000 Eur baudą, nes: sudarius Preliminariąją sutartį, ieškovas iš atsakovo gavo patvirtinimą, jog nėra kliūčių patalpų paskirčiai pakeisti, taip pat pasiėmė visus ginčo patalpų dokumentus, reikalingus paskirties keitimo procedūroms atlikti, tačiau nieko nedarė, o kai atėjo laikas Pagrindinei sutarčiai sudaryti, ėmė atakuoti atsakovą pretenzijomis, reikalaudamas atsakyti, ar atsakovas įvykdė neva jo prisiimtus įsipareigojimus dėl patalpų paskirties keitimo, nors atsakovas ne tik nebuvo įsipareigojęs atlikti tokius veiksmus, bet ir negalėjo atlikti dėl to, jog ieškovas nuo 2015 m. sausio mėn. buvo pasiėmęs patalpų dokumentų originalus ir atsisakė juos grąžinti, grąžino tik pasibaigus Sutarties terminui, 2015 m. balandį. Atsakovo taip pat nurodyta, kad, likus penkioms dienoms iki Pagrindinės sutarties sudarymo, pas atsakovą atėjo ieškovo draugas brokeris M. ir pasakė, kad ieškovas ginčo buto nepirks, nes jo žmona persigalvojo ir rado kitą butą. Iš VĮ Registrų centro išrašo matyti, kad ieškovas ir jo sutuoktinė V. B. 2015-05-05 nusipirko kitą butą – ( - ). Pasak atsakovo, tai, kad ieškovas veikė nesąžiningai, matyti iš jo Vilniaus miesto savivaldybei pateikto elektroninio laiško – jis, praėjus daugiau kaip dviem mėnesiams po Preliminariosios sutarties sudarymo, kreipėsi į savivaldybę su prašymu pateikti informaciją, ar cokolinio aukšto patalpas galima iš pagalbinių perregistruoti į gyvenamąsias, ir gavo atsakymą, jog galima, jeigu buto perimetro bent vienoje (iš keturių) kraštinėje žemės paviršius ties buto siena yra žemiau negu grindų lygis, o buto kambarių insoliacija atitinka Reglamento reikalavimus. Atsakovo teigimu, ginčo patalpos atitinka tokius reikalavimus, tam ir buvo planuojama įrengti papildomus langus. Ieškovas, elgdamasis sąžiningai, nebūtų du mėnesius vilkinęs patalpų paskirties keitimo klausimo sprendimo, o būtų atidavęs atsakovui ginčo patalpų dokumentus, ir atsakovas būtų viską sutvarkęs. Be to, ieškovas neteisingai nurodo, kad, gavęs iš atsakovo ginčo patalpų dokumentus, jis kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę, klausdamas dėl šių patalpų paskirties keitimo galimybių. Minėta, kad ginčo patalpų dokumentus ieškovas iš atsakovo pasiėmė sudaręs Preliminariąją sutartį, t. y. 2015-01-08, o į savivaldybę kreipėsi tik 20156-03-11, be to, paklausime nenurodė adreso patalpų, apie kurias nori gauti informaciją. Atsiliepime teigiama, kad aplinkybė, jog ieškovas 2015-05-05 įsigijo kitą butą, patvirtina, kad jis tikrai neturėjo ketinimų pirkti atsakovo patalpas, tyčia vengė sudaryti Pagrindinę sutartį, kad, pasibaigus Preliminariajai sutarčiai, susigrąžintų avansą. Pasak atsakovo, esant tokioms aplinkybėms, ieškovo reikalavimai atmestini, o avansas, kurį jis yra sumokėjęs atsakovui (ne 10 000 Eur, bet 7100 Eur), pagal Preliminariosios sutarties 5.1 punktą priklauso atsakovui.

5Dublike ieškovas nurodė, kad atsakovas neigia, jog Preliminariąja sutartimi įsipareigojo iki Pagrindinės sutarties sudarymo pakeisti parduodamų pagalbinės paskirties patalpų paskirtį į gyvenamąją bei gauti leidimus papildomiems langams įrengti, tačiau taip ir nepaaiškina, kokiam gi tikslui savo ranka Sutartyje įrašė papildomą sąlygą dėl patalpų paskirties keitimo. Pasak ieškovo, vien tai, kad šalys šią papildomą Sutarties sąlygą aptarė individualiai ir įrašė atskirai į brokerio parengtą spausdintinę šabloninę Sutartį, rodo, jog ši sąlyga šalims buvo esminė. Ieškovas neginčija, kad Preliminariosios sutarties sudarymo metu žinojo, jog parduodamų patalpų paskirtis yra negyvenamoji, tačiau ieškovas, dar iki Sutarties sudarymo žinodamas, kad bankas nefinansuos negyvenamųjų patalpų įsigijimo, ketino pirkti šias patalpas tik tuo atveju, jeigu atsakovas pakeistų jų paskirtį. Pasak ieškovo, dar iki Preliminariosios sutarties sudarymo jis ne kartą buvo susitikęs su atsakovu, apžiūrėjęs patalpas, ir atsakovas iki Sutarties sudarymo nurodė iš esmės tokias pačias aplinkybes, kurias nurodo ir atsiliepime į ieškinį, t. y. kad patalpų keitimo paskirties procesas jau įpusėjęs ir greitu metu bus baigtas, kad už tai yra sumokėjęs architektei, taip pat parodė kažkokius patalpų paskirties keitimo dokumentus, taip įtikindamas, jog pakeis patalpų paskirtį. Dublike pažymėta, kad, pasitikėdamas atsakovo teiginiais, ieškovas sutiko ateityje įsigyti tik pakeistos paskirties patalpas, ir, sudarant su atsakovu Preliminariąją sutartį, buvo įtvirtinta papildoma sąlyga, įpareigojanti atsakovą pakeisti patalpų paskirtį iki Pagrindinės sutarties sudarymo. Pasak ieškovo, nuo pat Preliminariosios sutarties sudarymo atsakovas delsė imtis kokių nors patalpų paskirties keitimo veiksmų, teisinosi, neva neturi laiko, galiausiai pasiūlė ieškovui pačiam domėtis patalpų paskirties keitimu; būtent po to atsakovas perdavė patalpų dokumentus, tačiau, ieškovo teigimu, tai jokiu būdu nereiškia, kad jis įsipareigojo pats keisti patalpų paskirtį, kaip bando įrodinėti atsakovas. Ieškovo teigimu, tai, kad jis paprašė atsakovo perduoti jam dokumentus, tik patvirtina, jog, priešingai nei teigia atsakovas, ieškovas turėjo interesą įsigyti ginčo patalpas ir gauti tam banko kreditą. Gavęs iš atsakovo patalpų dokumentus, ieškovas kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę, klausdamas dėl rūsio patalpose įrengto buto ( - ), paskirties keitimo galimybių, ir sužinojo, kad ginčo patalpų paskirties pakeitimas į gyvenamąsias – apskritai negalimas. Dublike teigiama, kad visiškai nepagrįsti atsakovo teiginiai, jog ieškovas persigalvojo pirkti ginčo patalpas neva gavęs 2015-01-12 DNB banko darbuotojos el. laišką, kuriame nurodyta, kad bankas nefinansuos negyvenamųjų patalpų įsigijimo. Pasak ieškovo, tai, kad bankas nefinansuos negyvenamųjų patalpų pirkimo, jis žinojo jau iki Preliminariosios sutarties sudarymo, ir dėl to, sudarant Sutartį, atsakovas buvo paprašytas įrašyti papildomą sąlygą, kuri buvo esminė. Ginčo sąlygą savo ranka įrašė būtent atsakovas, tai, ieškovo nuomone, akivaizdžiai patvirtina, kad būtent jam ir teko patalpų paskirties pakeitimo pareiga. Be to, būtent atsakovas yra ginčo patalpų savininkas, kuris vienintelis įstatymo pagrindu turi teisę disponuoti patalpomis ir keisti jų paskirtį. Ieškovui atsakovas nebuvo suteikęs jokių įgaliojimų, todėl jis objektyviai negalėjo imtis jokių teisinių paskirties pakeitimo veiksmų. Dublike pažymėta, kad tai, jog parduodamų patalpų paskirtį atsakovas įsipareigojo pakeisti iki Preliminariosios sutarties termino pabaigos, o ne kada nors vėliau, patvirtina ir atsakovo įsipareigojimas „grąžinti užstatą“, kuris jam buvo sumokėtas Preliminariosios sutarties įvykdymui, o ne kitiems įsipareigojimams užtikrinti. Be to, atsakovas, siekdamas, kad ieškovas sudarytų Pagrindinę sutartį, akivaizdžiai melavo, teigdamas, jog jau yra gautas Savivaldybės administracijos rašytinis pritarimas pakeisti patalpų paskirtį, nors tokio dokumento jam nebuvo išduoto. Atsakovas taip pat neteisingai nurodo, kad ginčo patalpų dokumentus ieškovas jam grąžino tik pasibaigus Preliminariosios sutarties terminui, nors šie dokumentai atsakovui buvo perduoti 2015-03-17 per brokerį M. Dublike pabrėžta, kad ieškovas sąžiningai siekė sudaryti Pagrindinę sutartį, tačiau, atsakovui neįvykdžius esminės sąlygos, t. y. nepakeitus patalpų paskirties į gyvenamąsias, sandoris nebuvo sudarytas būtent dėl atsakovo kaltės. Dublike pažymėta, kad kitą butą ieškovas įsigijo jau po Preliminariosios sutarties pasibaigimo, nesudarius Pagrindinės sutarties dėl ginčo patalpų. Dublike taip pat nurodyta, kad atsakovo teiginiai, jog ieškovas sumokėjo jam tik 7100 Eur avanso, yra visiškai nepagrįsti, nes dalis avanso – 2900 Eur – buvo sumokėta atsakovo prašymu jo pasitelktiems nekilnojamojo turto brokeriams, su kuriais ieškovo nesiejo jokie santykiai, t. y. ieškovas įvykdė atsakovo prievolę tretiesiems asmenims (CK 6.50 straipsnis). Kadangi Pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta, tai atsakovas turi grąžinti ieškovui šio sumokėtą avansą, kaip be pagrindo įgytą turtą (CK 6.237 straipsnio 2 dalis).

6Triplike atsakovas pakartotinai nurodė, kad, prieš sudarant Preliminariąją sutartį, ieškovas ginčo patalpas apžiūrėjo ir norėjo pirkti be jokio paskirties keitimo (jam labai patiko buto išplanavimas, baldai, kuriuos atsakovas įsipareigojo palikti). Atsakovo teigimu, įrašą ranka dėl kliūčių paskirčiai pakeisti nebuvimo jis parašė dėl to, kad ieškovas norėjo turėti patikinimą, jog jis, (o ne atsakovas), nusipirkęs ginčo patalpas galės pakeisti jų paskirtį į gyvenamąją. Pasak atsakovo, dabar jis gali daryti tik prielaidą, kad, jau sudarydamas Preliminariąją sutartį, ieškovas norėjo pasipelnyti, todėl iškreipia faktus, jog neva atsakovas neįvykdė įsipareigojimų, ir taip bando prisiteisti ne tik avansą, bet ir tokio paties dydžio baudą. Triplike teigiama, kad ieškovas pats (padedant jo brokeriui ir atsakovo samdytai architektei) norėjo tvarkyti patalpų paskirties keitimo reikalus, todėl iš karto po Preliminariosios sutarties sudarymo paėmė iš atsakovo patalpų dokumentus, kuriuos vėliau vengė grąžinti. Pasak atsakovo, jis neteikė ieškovui jokios informacijos, kad yra gautas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos rašytinis pritarimas patalpų paskirčiai pakeisti, nes ieškovas, iš karto po Preliminariosios sutarties pasirašymo paėmęs patalpų dokumentus, ketino asmeniškai tvarkyti šį klausimą. Triplike pakartotinai nurodyta, kad 2015-04-05, likus penkioms dienoms iki Pagrindinės sutarties sudarymo, pas atsakovą atėjo ieškovo draugas brokeris M. ir pasakė, jog ieškovas ginčo buto nepirks, nes jo žmona persigalvojo ir rado kitą butą. Atsakovo teigimu, priešingai, nei teigia ieškovas, brokeris M. 2015-03-17 neperdavė atsakovui ginčo patalpų dokumentų, juos ieškovas atidavė pasibaigus Preliminarios sutarties terminui. Triplike taip pat nurodyta, kad atsakovas neturėjo jokių prievolių brokeriams, ieškovas savo iniciatyva sumokėjo jiems 2900 Eur, todėl atsakovas pagal Preliminariąją sutartį yra gavęs tik 7100 Eur avanso. Pasak atsakovo, jis galėtų teismo tvarka reikalauti iš ieškovo 2900 Eur nesumokėtos avanso dalies, tačiau, vadovaudamasis protingumo principu, to nedaro.

7Teismo posėdyje ieškovas, jo atstovas advokatas palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti.

8Teismo posėdyje trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, V. B. pritarė ieškovo argumentams ir prašė tenkinti ieškinį.

9Teismo posėdyje atsakovas, jo atstovas advokatas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies

11Byloje nustatyta, kad atsakovas yra 107,2 kv. m ploto patalpų ( - ) (unikalus Nr. ( - )), kurios Nekilnojamojo turto registre įregistruotos kaip negyvenamosios (pagalbinės) patalpos, savininkas. Šios patalpos yra įrengtos kaip butas.

122015-01-08 sudaryta Preliminariąja buto pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovas R. B., kaip Pardavėjas, ir ieškovas M. B., kaip Pirkėjas, susitarė iki 2015-04-10 sudaryti atsakovui nuosavybės teise priklausančio buto ( - ), Pagrindinę sutartį, pagal kurią Pardavėjas parduos, o Pirkėjas įsigis nuosavybėn nurodytą Butą už 107 160 Eur kainą.

13Preliminariosios sutarties 4.1.1.1 punkte šalys nustatė, kad Buto kainos dalis – 10 000 Eur – turi būti sumokėta Pardavėjui per vieną darbo dieną po šios Sutarties pasirašymo, o likusi kainos dalis – prieš pasirašant Pagrindinę sutartį.

14Pagal Preliminariosios sutarties 5.1 punktą, jeigu Pagrindinė sutartis nesudaroma šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir (ar) per šios Sutarties 3.1 punkte nustatytą terminą dėl Pirkėjo kaltės, Sutartis laikoma nutrūkusia ir Pardavėjui, kaip nuostolių atlyginimas, lieka sumokėtas Avansas; jeigu Pagrindinė sutartis nesudaroma šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir (ar) per šios Sutarties 3.1 punkte nustatytą terminą dėl Pardavėjo kaltės, Sutartis laikoma nutrūkusia ir Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui Avansą bei sumokėti Avanso dydžio baudą.

15Preliminariojoje sutartyje atsakovas ranka įrašė papildomą įrašą: „Pakeisti buto paskirtį į butą bei gauti leidimus liudijančius dokumentus dėl papildomų langų nesudarys problemų, kitu atveju bus grąžintas užstatas“.

16Ieškovas 2015-03-11 el. laišku kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas suteikti informaciją dėl negyvenamųjų (pagalbinių) patalpų paskirties pakeitimo į gyvenamąją (butą).

17Savivaldybės atsakyme nurodyta, kad, vadovaujantis STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 19 punktu, butai negali būti cokoliniame ir požeminiame pastato aukšte, išskyrus tuos atvejus, kai buto perimetro bent vienoje (iš keturių) kraštinėje žemės paviršius ties buto siena yra žemiau negu grindų lygis, o buto kambarių insoliacija atitinka šio Reglamento reikalavimus; taip pat turi būti apskaičiuotas natūralios apšvietos koeficientas, kuris gyvenamuosiuose kambariuose ir virtuvėje turi būti ne mažesnis kaip 0,5 proc.

18Ieškovas 2015-03-18 pateikė atsakovui pretenziją dėl Preliminariosios sutarties nutraukimo, avanso grąžinimo ir patirtų išlaidų kompensavimo. Pretenzijoje nurodyta, kad, sudarant Preliminariąją sutartį, atsakovas savo ranka įrašė į ją įsipareigojimą pakeisti Patalpų paskirtį į gyvenamąją iki Pagrindinės sutarties sudarymo; neįvykdęs šios sąlygos, pažadėjo grąžinti iš ieškovo gautą avansą. Ieškovo teigimu, iki šios dienos vyko derinimo darbai su architekte Ž., Pardavėjas vis tikino, kad nebus problemų paskirčiai pakeisti, tačiau paskirtis vis nebuvo pakeičiama, todėl jis ėmėsi pats ieškoti informacijos ir kreipėsi į Savivaldybę dėl tokių, kaip susitarimo objektas, patalpų paskirties pakeitimo į gyvenamąją. Pretenzijoje nurodyta, kad, gavęs Savivaldybės atsakymą, ieškovas sužinojo, kad atsakovo parduodamų Patalpų paskirtis į gyvenamąją negali būti teisėtai pakeista, nes nė viena Patalpų siena nėra žemiau nei grindų lygis. Pretenzijoje pažymėta, kad, paaiškėjus tokioms aplinkybėms, ieškovas ne kartą kreipėsi į atsakovą su siūlymu geranoriškai nutraukti Preliminarią sutartį, tačiau atsakovas nesutiko, vis žadėdamas rasti būdų paskirčiai pakeisti. Ieškovas, remdamasis tuo, kad nėra teisėtos galimybės pakeisti Patalpų paskirtį į gyvenamąją ir kad atsakovas pažeidė esminę Preliminariosios sutarties sąlygą dėl Patalpų paskirties pakeitimo, vadovaudamasis Preliminariosios sutarties 5.1 punktu, prašė atsakovą grąžinti sumokėtą 10 000 Eur avansą bei sumokėti 1000 Eur patirtoms išlaidoms (teisinių konsultacijų, dokumentų rengimo ir kt.) kompensuoti. Pretenzijoje pažymėta, kad pagal Preliminariosios sutarties 5.1 punktą atsakovas privalėtų sumokėti ir avanso dydžio baudą, tačiau ieškovas, vadovaudamasis sąžiningumo ir protingumo principais, šios baudos nereikalauja, tik prašo atlyginti 1000 Eur dydžio tiesioginius nuostolius.

19Atsakovas 2015-04-07 raštu atsakydamas į ieškovo pretenziją, be kita ko, nurodė, kad šiuo metu paskirties keitimo darbai yra įpusėję, gautas savivaldybės pritarimas keisti paskirtį. Atsakyme pažymėta, kad paskirties keitimo procesas užtruko dėl ieškovo kaltės, jam laiku negrąžinant Patalpų dokumentų, prašant architektės, su kuria ieškovą supažindino atsakovas, sustabdyti paskirties keitimo darbus. Atsakyme pažymėta, kad atsakovas neatsisako parduoti Patalpas, be to, atsakovo teigimu, paskirties keitimas neįeina į Preliminariosios sutarties dalyką.

20Ieškovas 2015-04-08 paprašė atsakovą pateikti jo gautą Savivaldybės pritarimą dėl Patalpų paskirties keitimo, pažymėdamas, jog paskirties pakeitimas yra esminė sąlyga Pagrindinei sutarčiai sudaryti. Ieškovas taip pat prašė informuoti, kuriame notarų biure bus sudaroma Pagrindinė sutartis.

21Atsakovas 2015-04-09 rašte ieškovui nurodė, kad Pagrindinė sutartis bus sudaroma Vilniaus miesto 20 notarų biure 2015-04-10. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad, ieškovui nesudarius Pagrindinės sutarties ar nepakeitus Preliminariosios sutarties, bus laikoma, jog Pagrindinė sutartis nesudaryta dėl ieškovo kaltės, ir atsakovui liks avansas.

22Ieškovas 2015-04-09 rašte atsakovui nurodė, kad sąžiningai siekia sudaryti Pagrindinę sutartį, tačiau ją pasirašys tik tokiu atveju, jeigu parduodamų Patalpų paskirtis bus pakeista į gyvenamąją, taip pat pakartotinai paprašė atsiųsti atsakovo nurodytą kaip gautą Savivaldybės pritarimą Patalpų paskirčiai keisti.

23Ieškovas 2015-04-10 rašte atsakovui dar kartą nurodė, kad pagrindinę sutartį sutinka sudaryti tik tuo atveju, jeigu Patalpų paskirtis bus pakeista į gyvenamąją, nes bankas nefinansuoja negyvenamųjų patalpų pirkimo, ir apie tai atsakovui buvo aiškiai pasakyta Preliminariosios sutarties sudarymo metu, dėl to atsakovas Preliminariojoje sutartyje ranka įrašė sąlygą dėl kliūčių pakeisti paskirtį nebuvimo. Be to, ieškovas nurodė, kad, atsakovui pateikus jo anksčiau nurodytą Savivaldybės pritarimą dėl paskirties keitimo, ieškovas sutinka pratęsti Preliminariosios sutarties terminą.

24Atsakovas 2015-04-10 rašte ieškovui nurodė, kad į notarų biurą, kuriame turėjo būti sudaryta Pagrindinė sutartis, ieškovas atvyko neturėdamas būtinų dokumentų, tai yra pagrindas daryti išvadą, jog Pagrindinė sutartis nesudaryta dėl ieškovo kaltės, ir atsakovui, kaip nuostolių atlyginimas, lieka avansas.

25Ieškovas 2015-04-21 pateikė atsakovui pretenziją dėl sumokėto avanso grąžinimo ir baudos sumokėjimo.

26Atsakovas 2015-04-22 rašte ieškovui nurodė, kad su pretenzija nesutinka ir laiko, jog Preliminarioji sutartis neįvykdyta dėl ieškovo kaltės, jam atsisakius sudaryti Pagrindinę sutartį. Atsakovas taip pat nurodė, kad reikalauja, jog ieškovas sumokėtų likusią dalį avanso – 2900 Eur.

27Aplinkybės, susijusios su ginčo šalių veiksmais, baigiantis Pagrindinės sutarties sudarymo terminui, išdėstytos Vilniaus miesto 20 notarų biuro notarės J. Š. pateiktame Liudijime.

28Atsakovo pateiktame UAB „Tekmega“ 2015-04-07 rašte nurodyta, kad, peržiūrėjus turimą dokumentaciją, pasikonsultavus Vilniaus miesto plėtros departamente, galima tvirtinti, jog pagalbinių patalpų ( - ) (unikalus Nr. ( - )), paskirties pakeitimui į gyvenamąsias kliūčių nėra.

29Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyriaus 2015-06-01 rašte ieškovui nurodyta, kad 2015-03-20 per informacinę sistemą IS „Infostatyba“ buvo pateiktas prašymas Nr. LN/0162756 rašytiniam pritarimui statinio projektui, kurio pavadinimas – „Statybos leidimas ir projektas 2010 m. Pagalbinės patalpos neypatingas rekonstravimas, baigtumas – 100 proc.. Šiuo metu norima tik pakeisti patalpų paskirtį į gyvenamąsias BUTAS“, adresu ( - ), gauti. Patikrinus prašymą, pateikėjas per IC „Infostayba“ informuotas apie privalomų dokumentų trūkumus. Pakartotinai prašymas nebuvo pateiktas. Vilniaus miesto savivaldybės administracija iki 2015-06-01 nėra išdavusi rašytinio pritarimo statinio projektui ( - ).

30Ginčo šalių Preliminariojoje sutartyje nustatytu terminu, t. y. iki 2015-04-10, Pagrindinė sutartis nesudaryta.

31Dėl reikalavimo grąžinti avansą

32Ieškovas, remdamasis tuo, kad Preliminariojoje sutartyje nustatytu terminu nesudaryta Pagrindinė ginčo patalpų pirkimo-pardavimo sutartis, prašo priteisti iš atsakovo sumokėtą avansą – 10 000 Eur.

33Preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį (CK 6.165 straipsnio 1 dalis). Jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia (CK 6.165 straipsnio 5 dalis).

34Kasacinio teismo jurisprudencijoje pažymėta, kad Preliminariojoje sutartyje mokėjimas nėra sutarties sąlyga, nes tokia sutartimi nesukuriama piniginė prievolė, t. y. prievolė, kurioje pinigai atlieka mokėjimo–atsiskaitymo funkciją. Kita vertus, sutarčių laisvės principas įgalina šalis susitarti dėl bet kokių sąlygų (taip pat ir dėl mokėjimo), neprieštaraujančių imperatyviosioms įstatymų normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-09-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2008; kt.).

35Iš ginčo šalių sudarytos Preliminariosios sutarties 4.1.1.2 matyti, kad šalys, sulygusios dėl būsimos Buto kainos, susitarė dėl kainos dalies – 10 000 Eur – sumokėjimo avansu, taip pat nustatė, jog likusi kainos dalis turės būti sumokėta prieš pasirašant Pagrindinę sutartį. Per Preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą, t. y. iki 2015-04-10, Pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta, taigi, vadovaujantis CK 6.165 straipsnio 5 dalimi, prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigė. Kasacinio teismo išaiškinta, kad, nepasiekus preliminariosios sutarties tikslo, t. y. nesudarius pagrindinės sutarties, laikoma, jog pinigai perduoti (gauti) be įstatyme ar sutartyje nustatyto pagrindo, todėl juos perdavusi šalis gali reikalauti grąžinti CK 6.237 straipsnio pagrindu (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-02-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-72/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-497/2007; kt.).

36Nagrinėjamu atveju, ginčo šalims nesudarius Pagrindinės sutarties, ieškovas turi teisę reikalauti, kad atsakovas grąžintų jam sumokėtą kaip Buto kainos dalį avansą (CK 6.237 straipsnis).

37Kartu pažymėtina tai, kad Preliminariosios sutarties 5.1 punkte šalys susitarė, jeigu pagrindinė sutartis nebus sudaryta šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir (ar) per šios Sutarties 3.1 punkte nustatytą terminą dėl Pirkėjo kaltės, Sutartis bus laikoma nutrūkusia ir Pardavėjui, kaip nuostolių atlyginimas, lieka sumokėtas Avansas; jeigu Pagrindinė sutartis nebus sudaryta šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir (ar) per šios Sutarties 3.1 punkte nustatytą terminą dėl Pardavėjo kaltės, Sutartis bus laikoma nutrūkusia ir Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui Avansą bei sumokėti Avanso dydžio baudą.

38Šios Sutarties nuostatos patvirtina, kad, šalių susitarimu, ieškovo sudarant Preliminariąją sutartį sumokėtas avansas atliko dvejopą funkciją: pirma, jis turėjo būti įskaitytas į Buto kainą, šalims sudarant Pagrindinę sutartį; antra, buvo numatyta, jog avansas atliks ir galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo netesybomis funkciją tuo atveju, jeigu Pagrindinė sutartis nebūtų sudaryta dėl ieškovo, kaip Pirkėjo, kaltės.

39Nagrinėjamu atveju atsakovas nesutinka grąžinti ieškovui avansą, remdamasis tuo, kad Pagrindinė sutartis nesudaryta dėl ieškovo kaltės, šiam persigalvojus pirkti Preliminariojoje sutartyje nurodytas Patalpas.

40Pažymėtina, kad bet kuris asmuo turi teisę laisvai pradėti derybas dėl sutarties sudarymo, taip pat jas nutraukti. Ši teisė ribojama sąžiningumo imperatyvu. Jeigu asmuo ikisutartiniuose santykiuose elgiasi sąžiningai, jam negali būti taikoma atsakomybė dėl nutrauktų derybų ir nesudarytos pagrindinės sutarties.

41Nagrinėjamu atveju atsakovas turėtų teisę pasilikti ieškovo jam sumokėtą avansą, jeigu būtų nustatyta, kad ieškovas nepagrįstai vengė ar atsisakė sudaryti Pagrindinę sutartį (CK 6.165 straipsnio 4 dalis).

42Atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu, nurodė, kad ieškovas, sudarydamas Preliminariąją sutartį, puikiai žinojo perkamų Patalpų statusą, buvo pasiryžęs jas pirkti (be to, su visais baldais) ir vėliau keisti paskirtį, juolab kad atsakovas dar gerokai anksčiau iki Sutarties pasirašymo asmeniškai kreipėsi į architektę, sumokėjo jai 4000 Lt, ir ši tvarkė Patalpų paskirties keitimo reikalus.

43Tokia atsakovo pozicija atmestina kaip prieštaraujanti kitiems byloje esantiems įrodymams ir nustatytoms aplinkybėms. Ieškovas, trečiasis asmuo V. B., duodami paaiškinimus teismo posėdyje nurodė, kad dar iki Preliminariosios sutarties sudarymo jie žinojo, jog bankas finansuos tik gyvenamosios paskirties patalpų įsigijimą, todėl, sudarant Preliminariąją sutartį, su atsakovu buvo sutarta, kad parduodamų Patalpų paskirtis bus pakeista iki Pagrindinės sutarties pasirašymo, priešingu atveju jie negalės gauti kredito ir atsiskaityti. Tai, kad sudarant Preliminariąją sutartį ieškovas kaip esminę sąlygą nurodė Patalpų paskirties pakeitimą iki Pagrindinės sutarties sudarymo, patvirtino byloje apklausti kaip liudytojai nekilnojamojo turto brokeriai A. K. ir M. A., kurie dalyvavo ginčo šalims pasirašant Preliminariąją sutartį (2016-05-19 teismo posėdžio garso įrašas 00:27:46-00:49:28; 2016-06-21 teismo posėdžio garso įrašas 00:03:27-00:18:23). Liudytojas M. A., be kita ko, nurodė, kad atsakovas pažadėjo pakeisti paskirtį, teigdamas, jog tai galima padaryti per dvi dienas. Be to, atsakovo pozicija, kad ieškovas sutiko pirkti negyvenamosios paskirties Patalpas ir paskirtį pakeisti vėliau, prieštarauja ir paties atsakovo Preliminariojoje sutartyje ranka padarytam įrašui, garantuojant, jog nebus jokių kliūčių paskirčiai pakeisti ir leidimams dėl papildomų langų įrengimo gauti, priešingu atveju atsakovas įsipareigojo grąžinti užstatą, t. y. ieškovo sumokėtą pagal Preliminariąją sutartį avansą. Toks atsakovo įrašas Preliminariojoje sutartyje aiškiai patvirtina, kad Patalpų paskirtį buvo sutarta pakeisti iki Pagrindinės sutarties sudarymo, priešingu atveju atsakovas įsipareigojo grąžinti ieškovui avansą, vadinasi, šalys susitarė, jog, nepavykus pakeisti Patalpų paskirties, ieškovas jų nepirks.

44Dėl atsakovo argumentų, kad pats ieškovas turėjo rūpintis Patalpų paskirties pakeitimu, tam jam buvo perduoti visi patalpų dokumentai, pažymėtina tai, jog atsakovas nurodė, kad dėl Patalpų paskirties keitimo būtent jis kreipėsi į architektę dar gerokai anksčiau iki Preliminariosios sutarties pasirašymo, sumokėjo jai atlygį. Tik atsakovas, kaip ginčo patalpų savininkas, galėjo sutvarkyti patalpų paskirties keitimo dokumentus, tai patvirtino ir apklausta kaip liudytoja atsakovo samdyta J. D. (2016-05-19 garso įrašas 00:49:51-01:07:58). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas ieškovui būtų suteikęs įgaliojimą kompetentingose valstybės institucijose veikti jo, kaip Patalpų savininko, vardu, tvarkant Patalpų paskirties keitimo reikalus. Be to, jeigu buvo atsakovo nurodomas susitarimas, kad pats ieškovas rūpinsis Patalpų paskirties pakeitimu, atsakovas, savo ranka darydamas papildomą įrašą Preliminariojoje sutartyje, galėjo įrašyti ir šį susitarimą.

45Atsakovas taip pat rėmėsi tuo, kad iš karto po Preliminariosios sutarties pasirašymo jis perdavė ieškovui visus Patalpų dokumentus, todėl neturėjo galimybių pats tvarkyti Patalpų paskirties keitimo reikalus.

46Visų pirma, pažymėtina tai, kad atsakovo teiginys, jog Patalpų dokumentus ieškovas jam grąžino jau pasibaigus Preliminariojoje sutartyje nustatytam Pagrindinės sutarties sudarymo terminui, prieštarauja kitiems byloje esantiems įrodymams. Byloje surinktų ir ištirtų duomenų analizė teikia pagrindą daryti išvadą, kad Patalpų dokumentai atsakovui buvo grąžinti 2015-03-17, taigi iki Preliminariojoje sutartyje nustatyto Pagrindinės sutarties sudarymo termino (2015-04-10) buvo laiko imtis paskirties keitimo veiksmų, juolab kad atsakovas nurodė, jog šį klausimą jis buvo pradėjęs spręsti dar iki Sutarties su ieškovu pasirašymo ir tam buvo pasamdęs žmogų. Duodamas paaiškinimus 2016-03-20 teismo posėdyje, atsakovas iš esmės pripažino, kad nuo 2015-03-17, kai ieškovas grąžino dokumentus, nebuvo kliūčių paskirčiai keisti (2016-03-21 garso įrašas 00:50:01-01:32:52). Be to, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyriaus 2015-06-01 rašto turinio analizė leidžia teigti, kad atsakovas, gavęs iš ieškovo Patalpų dokumentus, 2015-03-20 per informacinę sistemą IS „Infostatyba“ pateikė prašymą rašytiniam pritarimui dėl patalpų paskirties keitimo gauti. Savivaldybės specialistams susipažinus su prašymu, atsakovas buvo informuotas apie privalomų dokumentų trūkumus, tačiau pakartotinio prašymo nepateikė, t. y. privalomų dokumentų trūkumų nešalino. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas, 2015-04-07 rašte, atsakydamas į ieškovo pretenziją, nurodė, kad šiuo metu paskirties keitimo darbai yra įpusėję, gautas savivaldybės pritarimas keisti paskirtį. Darytina išvada, kad atsakovas ieškovui teikė neteisingą informaciją apie atliekamus veiksmus Patalpų paskirčiai pakeisti, tačiau iki Preliminariojoje sutartyje nustatyto termino nebuvo gautas reikalingas savivaldybės rašytinis pritarimas ir paskirtis nebuvo pakeista.

47Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ginčo Patalpų paskirtis nepakeista iki šiol, nors teismo proceso metu atsakovas teigė, jog tam nei techninių, nei teisinių kliūčių nėra (CPK 178 straipsnis).

48Ištyrus ir įvertinus byloje esančių duomenų visumą, darytina išvada, kad per Preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą atsakovui neįvykdžius įsipareigojimo pakeisti parduodamų Patalpų paskirtį iš negyvenamosios į gyvenamąją, ieškovas, Preliminariosios sutarties sudarymo metu aiškiai deklaravęs atsakovui šią sąlygą kaip esminę pagrindinei sutarčiai sudaryti, turėjo pagrindą atsisakyti pirkti Patalpas, todėl nėra pagrindo konstatuoti ieškovo kaltės dėl Pagrindinės sutarties nesudarymo (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis). Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo taikyti ieškovui atsakomybę pagal Preliminariosios sutarties nuostatas (CK 6.165 straipsnio 4 dalis), todėl ieškovas teisėtai reikalauja, kad atsakovas grąžintų sumokėtą avansą (CK 6.237 straipsnio 2 dalis).

49Atsakovas, nesutikdamas su ieškovo reikalavimu grąžinti avansą, be kita ko, teigia, kad ieškovas yra sumokėjęs jam ne 10 000 Eur, bet 7100 Eur avanso.

50Tokia atsakovo pozicija atmestina kaip akivaizdžiai nepagrįsta.

51Byloje nustatyta, kad Preliminariosios sutarties sudarymo dieną, t. y. 2015-01-08, ieškovas atsakovui sumokėjo 1000 Eur grynaisiais, 2015-01-09 pervedė į atsakovo sąskaitą banke 6100 Eur, tą pačią dieną, t. y. 2015-01-09, perdavė atsakovo nurodytam brokeriui A. K..

52Preliminariojoje sutartyje ranka, be kita ko, įrašyta: „Sumokėta 1000 Eur. Turi sumokėti A. K. 2900 Eur, R. B. 6100 Eur“. Duodamas paaiškinimus 2016-03-21 teismo posėdyje, atsakovas R. B. patvirtino, kad Preliminariojoje sutartyje esantys įrašai ranka rašyti jo, taip pat nurodė, jog susitarimas su brokeriu A. K. siejo jį, sumokėti brokeriui už paslaugas turėjo atsakovas, ir jis ieškovui nurodė sumokėti brokeriui iš avanso (2016-03-21 garso įrašas 00:50:01-01:32:52).

53Byloje surinktų ir ištirtų duomenų visumos analizė teikia pagrindą daryti neabejotiną išvadą, kad ieškovas iš atsakovui priklausančio sumokėti 10 000 Eur avanso 7100 Eur sumokėjo tiesiogiai atsakovui, o 2900 Eur –, atsakovo nurodymu, nekilnojamojo turto brokeriui A. K., kurį buvo pasitelkęs būtent atsakovas, tą jis pripažino teismo posėdyje. Apklaustas kaip liudytojas A. K. patvirtino, kad dėl ginčo Patalpų pardavimo ir pagalbos sudarant Preliminariąją sutartį į jį kreipėsi būtent atsakovas, o iš ieškovo gavo 2900 Eur, kuriuos jam turėjo sumokėti atsakovas. Dėl to pripažintina visiškai pagrįsta ieškovo pozicija, kad, iš atsakovui mokėtino pagal Preliminariąją sutartį 10 000 Eur avanso sumokėdamas 2900 Eur ne atsakovui, o jo nurodytam brokeriui, taip jis įvykdė prievolę už atsakovą (CK 6.50 straipsnis), ir tai reiškia, jog atsakovui jis yra sumokėjęs visą sulygtą 10 000 Eur dydžio avansą.

54Esant tokioms aplinkybėms, atsakovo argumentai, kad jam ieškovas yra sumokėjęs tik 7100 Eur avanso, atmestini kaip nepagrįsti, taip pat nesuderinami su sąžiningumo principu.

55Išdėstytų motyvų pagrindu ieškinio reikalavimas dėl 10 000 Eur avanso priteisimo yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

56Dėl Preliminariojoje sutartyje nustatytų netesybų priteisimo

57Ieškovas, remdamasis Preliminariosios sutarties 5.1 punkto nuostatomis, taip pat prašo priteisti iš atsakovo sudarant sutartį sulygtas netesybas – Avanso dydžio baudą, t. y. 10 000 Eur.

58Kasacinio teismo jurisprudencijoje pažymima, kad preliminariosios sutarties šalys gali susitarti dėl atsakomybės už preliminariosios sutarties neįvykdymą netesybų forma (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015-05-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-302-969/2015; kt.).

59Ginčo šalių sudarytoje Preliminariojoje sutartyje atsakovo ranka įrašytų individualių sąlygų ir kitų bylos duomenų analizė teikia pagrindą daryti išvadą, kad, sudarant Preliminariąją sutartį, atsakovas užtikrino, jog iki Pagrindinės sutarties sudarymo parduodamų Patalpų paskirtis bus pakeista į gyvenamąją. Pabrėžtina tai, kad Preliminariosios sutarties sudarymo metu ieškovas atsakovui aiškiai atskleidė savo tikslą įsigyti gyvenamosios paskirties patalpas, nes tik tokioms pirkti galėjo gauti banko kreditą. Esant tokioms aplinkybėms akivaizdu, kad parduodamų Patalpų paskirties pakeitimas iš negyvenamosios į gyvenamąją buvo esminė Pagrindinės sutarties sudarymo sąlyga, kurios įvykdymą atsakovas garantavo ieškovui Preliminariosios sutarties sudarymo metu. Nurodyta sąlyga nebuvo įvykdyta iki Pagrindinės sutarties sudarymo termino, t. y. iki 2015-04-10, nors atsakovas tikino ieškovą, kad nėra jokių kliūčių Patalpų paskirčiai į gyvenamąją pakeisti. Minėta, tvarkyti Patalpų paskirties keitimo dokumentus galėjo ir turėjo būtent atsakovas, nes jis yra ginčo Patalpų savininkas. Atlikti Patalpų paskirčiai pakeisti būtinus veiksmus ieškovas galėjo tik turėdamas atsakovo įgaliojimą, tačiau tokio dokumento į bylą nepateikta. Be to, minėta, atsakovas 2015-03-20 per informacinę sistemą IS „Infostatyba“ pateikė prašymą rašytiniam pritarimui dėl patalpų paskirties keitimo gauti, tačiau, Savivaldybės specialistams nustačius privalomų dokumentų trūkumus, nurodytų trūkumų nešalino ir pakartotinio prašymo nepateikė. Nagrinėjamos bylos aspektu akcentuotina tai, 2015-04-07 rašte, atsakydamas į ieškovo pretenziją, atsakovas teikė neteisingą informaciją, nurodydamas, kad „šiuo metu paskirties keitimo darbai yra įpusėję, gautas savivaldybės pritarimas keisti paskirtį“, tačiau iki Preliminariojoje sutartyje nustatyto termino nebuvo gautas Savivaldybės rašytinis pritarimas ir paskirtis nebuvo pakeista.

60Pažymėtina ir tai, kad atsakovo atstovas, 2015-09-15 rašte prašydamas teismo pratęsti terminą atsiliepimui į ieškinį pateikti, be kita ko, nurodė, jog papildomas laikas reikalingas dokumentams, susijusiems su ginčo Buto paskirties keitimu, surinkti. Tačiau per teismo procesą, trukusį daugiau kaip pusę metų, atsakovas nepateikė dokumentų, patvirtinančių, jog ginčo Buto paskirtis realiai gali būti pakeista į gyvenamosios paskirties patalpas (CPK 12, 178 straipsniai). Teismo posėdyje atsakovas pripažino, kad Patalpų paskirtis iki šiol nepakeista.

61Išanalizavus byloje surinktų duomenų visumą, yra pagrindas daryti išvadą, kad Preliminarioji sutartis neįvykdyta ir Pagrindinė sutartis nesudaryta dėl atsakovo kaltės (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis). Atsakovas neįrodė, kad ieškovas nepagrįstai vengė ar nepagrįstai atsisakė sudaryti Pagrindinę sutartį (CPK 12, 178 straipsniai). Minėta, kad parduodamų Patalpų paskirties pakeitimas į gyvenamąją buvo esminė Pagrindinės sutarties sudarymo sąlyga, todėl atsakovui, užtikrinusiam šios sąlygos įvykdymą, neįvykdžius šios sąlygos iki Preliminariojoje sutartyje nustatyto termino, tenka atsakomybė Preliminariojoje sutartyje aptarta netesybų forma.

62Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnis). Aiškindamas ir taikydamas netesybas reglamentuojančias materialiosios teisės normas, kasacinis teismas yra nurodęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažįstami minimaliais nuostoliais. Taigi sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Sutartinių nuostolių dydis įrodomas sutartimi, kuria susitariama dėl netesybų, nes netesybos yra ir civilinės atsakomybės forma. Sutartinės netesybos yra nuostoliai, todėl kai jos nustatytos sutartimi, kreditoriui nereikia įrodinėti nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-05-02 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; kt.).

63Nagrinėjamu atveju pagal šalių sudarytos Preliminariosios sutarties 5.1 punktą, jeigu Pagrindinė sutartis nesudaroma šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir (ar) per joje nustatytą terminą dėl pardavėjo kaltės, tai jis privalo grąžinti Avansą bei sumokėti Avanso dydžio baudą.

64Byloje nustatyta, kad Pagrindinė sutartis nesudaryta Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir per joje nustatytą terminą (iki 2015-04-10), nes iki šalių sutarto Pagrindinės sutarties sudarymo termino atsakovas neužtikrino įsipareigojimo Patalpų paskirtį pakeisti į gyvenamąją įvykdymo, o tai buvo esminė Pagrindinės sutarties sudarymo sąlyga.

65Nustačius, kad Preliminariąją sutartį pažeidė atsakovas, ieškovas turi teisę ne tik į sumokėto avanso grąžinimą, bet ir į Preliminariojoje sutartyje nustatytų netesybų – baudos – priteisimą (Preliminariosios sutarties 5.1 punktas) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-05-02 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011).

66Teismo proceso metu atsakovas, nesutikdamas su ieškinio reikalavimu dėl netesybų priteisimo, nekėlė klausimo dėl CK 6.73 straipsnio 2 dalies taikymo, t. y. nesirėmė tuo, kad sutartas baudos dydis būtų aiškiai per didelis. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Preliminariosios sutarties 5.1 punkte šalys susitarė, jog tuo atveju, jeigu Pagrindinė sutartis nebūtų sudaryta dėl Pirkėjo (ieškovo), kaltės, jo sumokėtas Avansas (10 000 Eur) lieka Pardavėjui (atsakovui) kaip nuostolių atlyginimas. Taigi abi šalys iš anksto susitarė dėl vienodo galimų nuostolių dydžio. Nagrinėjamu atveju, įvertinus šios konkrečios bylos aplinkybes, nenustatyta pagrindo mažinti šalių sutarto dydžio netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis).

67Pažymėtina, kad ieškovas nurodė, kad dėl neįvykdytos Preliminariosios sutarties jis patyrė realių nuostolių: dėl naujo būsto paieškos ir būtinybės jį remontuoti, negalėjo grįžti į darbą užsienyje ir prarado dviejų mėnesių pajamas (teismo posėdyje ieškovas nurodė, kad per mėnesį uždirba apie 3000 Eur), jo šeima turėjo nuomotis kitą būstą (pridėta 2015-04-10 Buto nuomos sutartis), be to, atsakovui negrąžinant 10 000 Eur avanso, turėjo skolintis pinigus kitam būstui įsigyti ir už tai mokėti palūkanas, nors šių nuostolių nebūtų patyręs, jeigu atsakovas būtų įvykdęs Preliminariąją sutartį.

68Išdėstytų motyvų pagrindu ieškovui iš atsakovo priteistinos Preliminariojoje sutartyje sulygto dydžio netesybos – 10 000 Eur.

69Dėl ieškinio reikalavimo priteisti nuostolius

70Ieškovas taip pat prašo priteisti jam nuostolius, susijusius su ikiteisminiu skolos išieškojimu.

71Vadovaujantis CK 6.165 straipsnio 4 dalies nuostatomis, konstatavus atsakovo kaltę dėl Pagrindinės sutarties nesudarymo, ieškovas turi teisę į visų nuostolių, patirtų dėl Preliminariosios sutarties neįvykdymo, atlyginimą.

72Pagal CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktą, be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius taip pat įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka.

73Nagrinėjamu atveju ieškovo patirtos 750 Eur išlaidos, siekiant be teismo išsiieškoti atsakovui sumokėtą avansą ir patirtus nuostolius, pripažintinos pagrįstomis, protingo dydžio.

74Kartu pažymėtina tai, kad nagrinėjamu atveju ieškovas pareiškė ir reikalavimą dėl Preliminariojoje sutartyje nustatyto dydžio netesybų priteisimo. Įstatymo nustatyta, kad tuo atveju, kai pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, netesybos įskaitomos į nuostolius (CK 6.73 straipsnio 1 dalis). Netesybų įskaitymo esmė ta, kad, kreditoriui reikalaujant ir netesybų, ir nuostolių, bei pagrindus savo reikalavimą, jam priteisiama didesnioji priklausanti suma, kuri apima mažesniąją. Ši nuostata dėl netesybų įskaitymo panaikina teisinį pagrindą kreditoriui iš skolininko reikalauti baudinių netesybų, t. y. ir nuostolių, ir netesybų visos sumos tuo pat metu, bet neatima teisės į protingo dydžio sutartines netesybas, joms viršijant byloje įrodytus kreditoriaus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005-10-19 nutartis byloje Nr. 3K-7-378/2005).

75Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į tai, kad patenkintas ieškovo reikalavimas dėl 10 000 Eur dydžio netesybų priteisimo iš atsakovo, 750 Eur dydžio nuostolių suma įskaitoma į netesybas ir ieškovui nepriteisiama (CK 6.73 straipsnio 1 dalis).

76Dėl procesinių palūkanų

77CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

78Kasacinio teismo išaiškinta, kad pareiga mokėti procesines palūkanas atsiranda iš įstatymo; jų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę; be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis. Procesinės palūkanos skaičiuojamos, kai yra pareikštas kreditoriaus prašymas jas skaičiuoti, ir tai daroma nuo bylos iškėlimo iki visiško prievolės įvykdymo, jei šalys nėra sutarusios kitaip arba išieškotojas bendru sutarimu ar savo pareiškimu bei veiksmais nėra atsisakęs procesinių palūkanų skaičiavimo. Aptariamos palūkanos skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos, kurią sudaro pagrindinė skola kreditoriui, taip pat papildomi reikalavimai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-05-02 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011).

79Ieškovui pareiškus prašymą skaičiuoti procesines palūkanas, jam iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 20 000 Eur sumą nuo bylos iškėlimo 2015-08-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

80Dėl bylinėjimosi išlaidų

81Patenkinus ieškinio dalį, šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

82Ieškovas prašė priteisti jam iš atsakovo 20 750 Eur negrąžinto avanso, netesybų ir nuostolių. Šiuo teismo sprendimu ieškovui priteista iš viso 20 000 Eur. Vadinasi, patenkinta 96 proc. ieškinio reikalavimų, atitinkamai atmesta – 4 proc.

83Paduodamas ieškinį, ieškovas sumokėjo 467 Eur žyminio mokesčio, taigi jam iš atsakovo priteistina 448,32 Eur žyminio mokesčio išlaidų (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

84Ieškovas taip pat pateikė pažymą apie jam suteiktų teisinių paslaugų kiekį ir kainą, iš kurios matyti, kad ieškovui suteikta paslaugų už 1600 Eur sumą, tačiau pridėti įrodymai, jog ieškovas atstovei sumokėjo 1300 Eur. Kasacinio teismo išaiškinta, kad išlaidos yra realiai išleistos lėšos. Kai iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikta įrodymų, patvirtinančių, jog advokato išrašyta atstovaujamam asmeniui sąskaita yra apmokėta, pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai advokato atstovavimo išlaidos negali būti priteisiamos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-07-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2010; 2012-02-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-38/2012; kt.).

85Dėl to nagrinėjamu atveju ieškovo patirtomis bylinėjimosi išlaidomis teismas pripažįsta 1300 Eur sumą.

86Dėl atsakovo atstovo argumentų, kad ieškovas prašo atstovavimo išlaidų, kurios patirtos sumokant ne teisme atstovavusiam advokatui, bet advokato padėjėjai, pažymėtina tai, jog ieškovas, kreipdamasis į teismą, 2015-04-22 Atstovavimo sutartį sudarė tiek su advokatu Ramūnu Mikulsku, tiek su advokato padėjėja J. A., taigi abu jie yra teisėti ieškovo atstovai ir ieškovas turi teisę reikalauti patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimo.

87Spręsdamas dėl ieškovui atlygintinų teisinės pagalbos išlaidų dydžio, teismas vadovaujasi CPK 98 straipsnio 2 dalyje, Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (nuo 2015-03-20 galiojanti Rekomendacijų redakcija) 2 punkte įtvirtintais kriterijais, atsižvelgia į Rekomendacijose nurodytus rekomendacinius maksimalius užmokesčio dydžius, atsakovo atstovės galimas darbo ir laiko sąnaudas, parengtų procesinių dokumentų kiekį, pobūdį, turinį.

88Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, pasisakant dėl teisės normų, reglamentuojančių išlaidų už advokato teisinę pagalbą atlyginimą, yra išaiškinta, jog ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2011-02-07 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011).

89Ieškovo atstovų pateiktoje pažymoje nurodyta, kad 2015-04-08, 2015-04-09, 2015-04-10 dokumentų parengimo ieškovui kaina – 150 Eur, 2015-04-21 pretenzijos parengimo ir teisinės konsultacijos kaina – 100 Eur. Pažymėtina, kad nurodyti dokumentai susiję su avanso ir nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka, tai – ne bylinėjimosi išlaidos, o ikiteisminio nuostolių išieškojimo išlaidos, kurių ieškovas turi teisę reikalauti CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkto pagrindu. Pažymėtina, kad pirmiau nurodytų dokumentų rengimo išlaidų ieškovas reikalavo būtent kaip nuostolių, susijusių su ikiteisminiu nuostolių išieškojimu, ir šios išlaidos įskaitytos į ieškovui priteistų netesybų sumą. Dėl to teismas nurodytų sumų nevertina kaip bylinėjimosi išlaidų ir jų neskirsto.

90Pagal Rekomendacijų 7, 8.2, 8.16, 8.19 punktų nuostatas maksimalus atlygis už ieškinio parengimą – 2,5, už dubliką – 1,5, už kito dokumento, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, parengimą – 0,4, už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą – 0,1 Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje.

91Nagrinėjamu atveju ieškovas atstovavimo išlaidas patyrė (atstovei sumokėjo) 2016-04-22, t. y. 2016 m. II ketvirtį. Užpraėjusio, t. y. 2015 m. IV ketvirčio, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje – 756,90 Eur.

92Vadinasi, maksimalus atlygis už ieškinio parengimą būtų 1892,25 Eur, už dubliką – 1135,35 Eur, už kitų dokumentų parengimą – 302,76 Eur, už vieną konsultacijų, pasirengimo teismo posėdžiui ar atstovavimo jame valandą – 75,69 Eur.

93Pažymoje nurodyta, kad už susipažinimą su dokumentais ieškiniui rengti, ieškinio parengimą ieškovas turėjo 350 Eur išlaidų, už dubliko parengimą – 100 Eur. Įvertinus nagrinėjamos bylos sudėtingumą, galimas ieškovo atstovės darbo ir laiko sąnaudas nurodytiems procesiniams dokumentams parengti, šios išlaidos pripažintinos pagrįstomis, protingo dydžio, todėl atsakovas ieškovui turi atlyginti 96 proc. šių išlaidų – 432 Eur.

94Pažymoje nurodyta, kad pasirengimo bylos nagrinėjimui teisme išlaidos – 100 Eur, atstovavimo 2016-02-04 teismo posėdyje – 100 Eur, atstovavimo 2016-03-21 teismo posėdyje – 200 Eur, atstovavimo 2016-05-19 teismo posėdyje – 200 Eur, atstovavimo 2016-06-21 teismo posėdyje – 200 Eur.

95Minėta, nagrinėjamu atveju pagal Rekomendacijas maksimalus atlygis už vieną atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą – 75,69 Eur.

96Pažymoje nenurodyta, kiek laiko ieškovo atstovai skyrė bylos nagrinėjimui teisme pasirengti. Įvertinus nagrinėjamos bylos pobūdį, apimtį, taip pat tai, jog ieškovo atstovai su ginčo situacija buvo susipažinę dar iki teismo proceso, konsultuodami ieškovą dėl avanso ir nuostolių išieškojimo ne teismo tvarka, sprendžia, kad bylos nagrinėjimui teisme pasirengti pakankamas laikas – viena valanda. Dėl to pagrįstomis pripažintinos 75,69 Eur dydžio išlaidos, ir atsakovas turi teisę į 72,66 Eur (75,69 Eur x 96 proc.) dydžio šių išlaidų atlyginimą.

97Vadovaujantis Rekomendacijų 9 punktu, teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama valandomis. Minutėmis skaičiuojamas laikas apvalinamas: iki 30 min. atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda.

982016-02-04 teismo posėdis truko 10 minučių, todėl atstovavimo šiame posėdyje išlaidos ieškovui neatlygintinos. 2016-03-21 teismo posėdis truko 109 min., todėl atlygis skaičiuotinas už dvi valandas, ir pagrįsta pripažintina 151,38 Eur dydžio išlaidų suma. 2016-05-19 teismo posėdis truko 87 min., todėl atlygis skaičiuotinas už vieną valandą, ir pagrįsta pripažintina 75,69 Eur išlaidų suma. 2016-06-21 teismo posėdis truko 57 min., todėl atlygis skaičiuotinas už v ieną valandą, ir pagrįsta pripažintina 75,69 Eur išlaidų suma. Apibendrinant, už pasirengimą bylos nagrinėjimui teisme ir dalyvavimą teismo posėdžiuose pagrįstomis pripažintinos 378,45 Eur dydžio ieškovo patirtos išlaidos. Iš šių išlaidų ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo 363,31 Eur (378,45 x 96 proc.) sumos atlyginimo.

99Pažymoje taip pat nurodyta, kad ieškovui suteikta teisinė konsultacija, kurios kaina – 100 Eur. Iš bylos medžiagos neaišku, kokio pobūdžio konsultacija, kokiu klausimu suteikta, todėl nėra galimybės įvertinti šių išlaidų būtinumo ir pagrįstumo, ir teismas šių išlaidų paskirstymo klausimo nesprendžia.

100Apibendrinant, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 1243,63 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

101Atsakovas pateikė įrodymus, kad turėjo 500 Eur bylinėjimosi išlaidų. Nurodyta išlaidų suma pripažintina pagrįsta, todėl atsakovas, proporcingai atmestai ieškinio reikalavimų daliai, turi teisę į 4 proc. patirtų bylinėjimosi išlaidų – 20 Eur.

102Įskaičius priešpriešinius vienarūšius ginčo šalių reikalavimus dėl bylinėjimosi išlaidų, ieškovui iš atsakovo priteistina 1223,63 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

103Dėl vykusio teismo proceso valstybė turėjo 6,68 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Iš atsakovo valstybės naudai priteistina 6,41 Eur (6,68 Eur x 96 proc.) nurodytoms išlaidoms atlyginti (CPK 96 straipsnis). Ieškovui tenkanti atlyginti šių išlaidų dalis neviršija 3 Eur, todėl, vadovaujantis CPK 92 straipsniu, 96 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, iš ieškovo valstybės naudai nepriteistina.

104Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 98, 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

105patenkinti ieškinį iš dalies.

106Priteisti ieškovui M. B. (a. k. ( - ) iš atsakovo R. B. (a. k. ( - ) 10 000 Eur avansą, 10 000 Eur baudą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 20 000 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų) sumą nuo bylos iškėlimo 2015-08-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1223,63 Eur (vieną tūkstantį du šimtus dvidešimt tris eurus 63 ct) bylinėjimo išlaidoms atlyginti.

107Kitą ieškinio dalį atmesti.

108Priteisti iš atsakovo R. B. (a. k. ( - ) 6,41 Eur (šešis eurus 41 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą. Nurodytą sumą sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), AB bankas „Swedbank“ arba sąskaitą Nr. ( - ), banko Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitą būtina pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

109Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovas 2015-08-03 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti... 3. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas ir atsakovas 2015-01-08 sudarė... 4. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo... 5. Dublike ieškovas nurodė, kad atsakovas neigia, jog Preliminariąja sutartimi... 6. Triplike atsakovas pakartotinai nurodė, kad, prieš sudarant Preliminariąją... 7. Teismo posėdyje ieškovas, jo atstovas advokatas palaikė ieškinį ir prašė... 8. Teismo posėdyje trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų... 9. Teismo posėdyje atsakovas, jo atstovas advokatas prašė ieškinį atmesti... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 11. Byloje nustatyta, kad atsakovas yra 107,2 kv. m ploto patalpų ( - ) (unikalus... 12. 2015-01-08 sudaryta Preliminariąja buto pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovas... 13. Preliminariosios sutarties 4.1.1.1 punkte šalys nustatė, kad Buto kainos... 14. Pagal Preliminariosios sutarties 5.1 punktą, jeigu Pagrindinė sutartis... 15. Preliminariojoje sutartyje atsakovas ranka įrašė papildomą įrašą:... 16. Ieškovas 2015-03-11 el. laišku kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas... 17. Savivaldybės atsakyme nurodyta, kad, vadovaujantis STR 2.02.01:2004... 18. Ieškovas 2015-03-18 pateikė atsakovui pretenziją dėl Preliminariosios... 19. Atsakovas 2015-04-07 raštu atsakydamas į ieškovo pretenziją, be kita ko,... 20. Ieškovas 2015-04-08 paprašė atsakovą pateikti jo gautą Savivaldybės... 21. Atsakovas 2015-04-09 rašte ieškovui nurodė, kad Pagrindinė sutartis bus... 22. Ieškovas 2015-04-09 rašte atsakovui nurodė, kad sąžiningai siekia sudaryti... 23. Ieškovas 2015-04-10 rašte atsakovui dar kartą nurodė, kad pagrindinę... 24. Atsakovas 2015-04-10 rašte ieškovui nurodė, kad į notarų biurą, kuriame... 25. Ieškovas 2015-04-21 pateikė atsakovui pretenziją dėl sumokėto avanso... 26. Atsakovas 2015-04-22 rašte ieškovui nurodė, kad su pretenzija nesutinka ir... 27. Aplinkybės, susijusios su ginčo šalių veiksmais, baigiantis Pagrindinės... 28. Atsakovo pateiktame UAB „Tekmega“ 2015-04-07 rašte nurodyta, kad,... 29. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento... 30. Ginčo šalių Preliminariojoje sutartyje nustatytu terminu, t. y. iki... 31. Dėl reikalavimo grąžinti avansą... 32. Ieškovas, remdamasis tuo, kad Preliminariojoje sutartyje nustatytu terminu... 33. Preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis... 34. Kasacinio teismo jurisprudencijoje pažymėta, kad Preliminariojoje sutartyje... 35. Iš ginčo šalių sudarytos Preliminariosios sutarties 4.1.1.2 matyti, kad... 36. Nagrinėjamu atveju, ginčo šalims nesudarius Pagrindinės sutarties,... 37. Kartu pažymėtina tai, kad Preliminariosios sutarties 5.1 punkte šalys... 38. Šios Sutarties nuostatos patvirtina, kad, šalių susitarimu, ieškovo... 39. Nagrinėjamu atveju atsakovas nesutinka grąžinti ieškovui avansą,... 40. Pažymėtina, kad bet kuris asmuo turi teisę laisvai pradėti derybas dėl... 41. Nagrinėjamu atveju atsakovas turėtų teisę pasilikti ieškovo jam sumokėtą... 42. Atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu, nurodė, kad ieškovas, sudarydamas... 43. Tokia atsakovo pozicija atmestina kaip prieštaraujanti kitiems byloje... 44. Dėl atsakovo argumentų, kad pats ieškovas turėjo rūpintis Patalpų... 45. Atsakovas taip pat rėmėsi tuo, kad iš karto po Preliminariosios sutarties... 46. Visų pirma, pažymėtina tai, kad atsakovo teiginys, jog Patalpų dokumentus... 47. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ginčo Patalpų paskirtis nepakeista iki... 48. Ištyrus ir įvertinus byloje esančių duomenų visumą, darytina išvada, kad... 49. Atsakovas, nesutikdamas su ieškovo reikalavimu grąžinti avansą, be kita ko,... 50. Tokia atsakovo pozicija atmestina kaip akivaizdžiai nepagrįsta.... 51. Byloje nustatyta, kad Preliminariosios sutarties sudarymo dieną, t. y.... 52. Preliminariojoje sutartyje ranka, be kita ko, įrašyta: „Sumokėta 1000 Eur.... 53. Byloje surinktų ir ištirtų duomenų visumos analizė teikia pagrindą daryti... 54. Esant tokioms aplinkybėms, atsakovo argumentai, kad jam ieškovas yra... 55. Išdėstytų motyvų pagrindu ieškinio reikalavimas dėl 10 000 Eur avanso... 56. Dėl Preliminariojoje sutartyje nustatytų netesybų priteisimo... 57. Ieškovas, remdamasis Preliminariosios sutarties 5.1 punkto nuostatomis, taip... 58. Kasacinio teismo jurisprudencijoje pažymima, kad preliminariosios sutarties... 59. Ginčo šalių sudarytoje Preliminariojoje sutartyje atsakovo ranka įrašytų... 60. Pažymėtina ir tai, kad atsakovo atstovas, 2015-09-15 rašte prašydamas... 61. Išanalizavus byloje surinktų duomenų visumą, yra pagrindas daryti išvadą,... 62. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 63. Nagrinėjamu atveju pagal šalių sudarytos Preliminariosios sutarties 5.1... 64. Byloje nustatyta, kad Pagrindinė sutartis nesudaryta Preliminariojoje... 65. Nustačius, kad Preliminariąją sutartį pažeidė atsakovas, ieškovas turi... 66. Teismo proceso metu atsakovas, nesutikdamas su ieškinio reikalavimu dėl... 67. Pažymėtina, kad ieškovas nurodė, kad dėl neįvykdytos Preliminariosios... 68. Išdėstytų motyvų pagrindu ieškovui iš atsakovo priteistinos... 69. Dėl ieškinio reikalavimo priteisti nuostolius... 70. Ieškovas taip pat prašo priteisti jam nuostolius, susijusius su ikiteisminiu... 71. Vadovaujantis CK 6.165 straipsnio 4 dalies nuostatomis, konstatavus atsakovo... 72. Pagal CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktą, be tiesioginių nuostolių ir... 73. Nagrinėjamu atveju ieškovo patirtos 750 Eur išlaidos, siekiant be teismo... 74. Kartu pažymėtina tai, kad nagrinėjamu atveju ieškovas pareiškė ir... 75. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į tai, kad patenkintas ieškovo... 76. Dėl procesinių palūkanų... 77. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 78. Kasacinio teismo išaiškinta, kad pareiga mokėti procesines palūkanas... 79. Ieškovui pareiškus prašymą skaičiuoti procesines palūkanas, jam iš... 80. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 81. Patenkinus ieškinio dalį, šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos... 82. Ieškovas prašė priteisti jam iš atsakovo 20 750 Eur negrąžinto avanso,... 83. Paduodamas ieškinį, ieškovas sumokėjo 467 Eur žyminio mokesčio, taigi jam... 84. Ieškovas taip pat pateikė pažymą apie jam suteiktų teisinių paslaugų... 85. Dėl to nagrinėjamu atveju ieškovo patirtomis bylinėjimosi išlaidomis... 86. Dėl atsakovo atstovo argumentų, kad ieškovas prašo atstovavimo išlaidų,... 87. Spręsdamas dėl ieškovui atlygintinų teisinės pagalbos išlaidų dydžio,... 88. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, pasisakant dėl teisės... 89. Ieškovo atstovų pateiktoje pažymoje nurodyta, kad 2015-04-08, 2015-04-09,... 90. Pagal Rekomendacijų 7, 8.2, 8.16, 8.19 punktų nuostatas maksimalus atlygis... 91. Nagrinėjamu atveju ieškovas atstovavimo išlaidas patyrė (atstovei... 92. Vadinasi, maksimalus atlygis už ieškinio parengimą būtų 1892,25 Eur, už... 93. Pažymoje nurodyta, kad už susipažinimą su dokumentais ieškiniui rengti,... 94. Pažymoje nurodyta, kad pasirengimo bylos nagrinėjimui teisme išlaidos –... 95. Minėta, nagrinėjamu atveju pagal Rekomendacijas maksimalus atlygis už vieną... 96. Pažymoje nenurodyta, kiek laiko ieškovo atstovai skyrė bylos nagrinėjimui... 97. Vadovaujantis Rekomendacijų 9 punktu, teisinių paslaugų teikimo laiko suma... 98. 2016-02-04 teismo posėdis truko 10 minučių, todėl atstovavimo šiame... 99. Pažymoje taip pat nurodyta, kad ieškovui suteikta teisinė konsultacija,... 100. Apibendrinant, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 1243,63 Eur... 101. Atsakovas pateikė įrodymus, kad turėjo 500 Eur bylinėjimosi išlaidų.... 102. Įskaičius priešpriešinius vienarūšius ginčo šalių reikalavimus dėl... 103. Dėl vykusio teismo proceso valstybė turėjo 6,68 Eur procesinių dokumentų... 104. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 98, 259,... 105. patenkinti ieškinį iš dalies.... 106. Priteisti ieškovui M. B. (a. k. ( - )... 107. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 108. Priteisti iš atsakovo R. B. (a. k. (... 109. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...