Byla 1-35-332/2017

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Raimundo Jurgaičio, teisėjų Zigmo Kavaliausko, Vidmanto Mylės, sekretoriaujant Raimondai Katiliūtei, dalyvaujant prokurorams Jūratei Tamašauskienei, Sauliui Kulikauskui, kaltinamajam R. B., gynėjui advokatui Edmundui Jankaičiui, nukentėjusiajam Z. M., nukentėjusiosioms ir civilinėms ieškovėms N. M. ir D. P., jų atstovui advokatui Jonui Nekrašiui, nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui B. G., jo atstovei advokatei Virginijai Pluščiauskienei, nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams V. G. ir D. G., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje R. B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) r., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, išsituokęs, gyv. ( - ) r., deklaruota gyvenamoji vieta prie ( - ) rajono savivaldybės, nedirbantis, teistas :

21. 1977-11-23 Anykščių rajono teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos 1961 m. Baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 148str. 1d., 234str., 42str. laisvės atėmimu 3 metams;

32. 1982-05-27 Anykščių rajono teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos 1961 m. BK 250str., 146str. 2d., 42str. laisvės atėmimu 4 metams;

43. 1986-06-18 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos 1961 m. BK 148str. 2d., 105str. 6p. ir 7p., 42str. laisvės atėmimu 12 metų;

54. 1994-11-10 Anykščių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos 1961 m. BK 146str. 3d. laisvės atėmimu 4 metams;

65. 1995-04-25 Anykščių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos 1961 m. BK 146 str. 3 d., 43 str. laisvės atėmimu 4 metams 6 mėnesiams;

76. 1998-03-31 Anykščių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos 1961 m. BK 271 str. 3d., 43str. laisvės atėmimu 4 metams 2 mėnesiams;

87. 1999-01-13 Utenos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos 1961 m. BK 271str. 3d., 43str. laisvės atėmimu 7 m; Utenos rajono apylinkės teismo 2000-02-17 nutartimi bausmė sumažinta iki 2 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo;

98. 2003-04-11 Kelmės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos 1961 m. BK 271str. 3d. laisvės atėmimu 2 metams, Kelmės rajono apylinkės teismo 2003-07-29 nutartimi veika perkvalifikuota į Lietuvos Respublikos 2000 m. BK 178str. 2d., paskirtas laisvės atėmimas 1 metams;

109. 2014-04-25 Kelmės rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos BK 140str. 2d., 145str. 1d., 63str., BK 641 str. laisvės apribojimu 1 metams, bausmę atlikęs;

1110. 2015-07-08 Kelmės apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos BK 140str. 2d., 641 str., 63str viešaisiais darbais 8 mėnesiams, bausmę atlikęs;

1211. 2015-08-24 Kelmės apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos BK 140str. 2d., 641 str., 64str., 65 str. laisvės atėmimu 7 mėnesiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. bausmės vykdymas atidėtas 1 metams;

1312. 2015-12-01 Kelmės apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 178str. 1d., 641 str., 63str. 4, 9 dalimis laisvės atėmimu 1 metams 4 mėnesiams bausmę atliekant pataisos namuose, bausmės neatlikęs, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d., 129 str. 2 d. 6, 9 punktus, 180 str. 2 d., 129 str. 2 d. 6, 9 punktus, 22 str. 1 d. ir 180 str. 2 d., 180 str. 1 d., 129 str. 2 d. 2, 5, 6, 9, 10, 11 punktus.

14Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

15R. B. 2015-11-02, apie 11 val., E. B. priklausančiame namo, esančio, ( - ) r., kambaryje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, dėl savanaudiškų paskatų - siekdamas pagrobti svetimą turtą, veikdamas itin žiauriai - suduodamas ų name rastu plaktuku ne mažiau 16 smūgių E. B. į galvą ir kaklą, sukeldamas nukentėjusiajai didelį fizinį skausmą bei kančias, padarė jai daugybines muštines galvos plaukuotos dalies, veido ir kaklo žaizdas, nosies odos nubrozdinimus, kairės akies viršutinio voko poodinę kraujosruvą, plačias kraujosruvas galvos minkštuosiuose audiniuose, skeveldrinius skruostikaulio, abiejų momenkaulių, abiejų smilkinkaulių, pakauškaulio, pleištakaulio lūžius su skeveldrų įspaudimu į galvos smegenų didžiųjų pusrutulių audinį abipus, kurios pažeidė galvos smegenų kietąjį ir voratinklinį dangalus, galvos smegenų sumušimą, kraujo išsiliejimą po galvos smegenų kietuoju ir voratinkliniu dangalais, kraują galvos smegenų skilveliuose, dėl ko nuo padarytų galvos sužalojimų visumos E. B. įvykio vietoje mirė. Po to jis pagrobė nukentėjusiosios pinigus - 35 Eur. Šiais veiksmais R. B. tyčia dėl savanaudiškų paskatų, itin žiauriai nužudė E. B..

16Be to, R. B. 2015-11-03, laikotarpyje nuo 12 val. iki 14 val., tiksliau nenustatytu laiku, K. L. priklausančiame namo, esančio ( - ) r., kambaryje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, dėl savanaudiškų paskatų - siekdamas pagrobti svetimą turtą, veikdamas itin žiauriai - suduodamas K. L. 22 smūgius į įvairias kūno vietas, iš jų - name rastu peiliu ne mažiau 9 smūgius į krūtinę, pilvą ir kitas kūno vietas, ne mažiau 13 smūgių rankomis į galvą, abi plaštakas, sukeldamas nukentėjusiajai didelį fizinį skausmą bei kančias, padarė jai durtines žaizdas - kiauryminę krūtinės kairės pusės žaizdą su širdies sužalojimu, kiauryminę žaizdą pilvo kairėje pusėje, žaizdas pakaušio kairėje pusėje, kairiame paausyje ir kaklo kairiame šone, pjautines žaizdas kairės ausies lezgelyje, dešinės plaštakos I tarpupirštyje, dešinės plaštakos III ir IV piršte, muštinę žaizdą apatinėje lūpoje, kraujosruvą pakaušio kairėje pusėje, viršugalvyje, kairiame ir dešiniame momenyje, kairės akies apatiniame voke, kairiame skruoste, apatinėje lūpoje, povoratinklinę kraujosruvą, kraujosruvas abiejose plaštakose, nubrozdinimus kairiame skruoste ir dešinėje plaštakoje, ko pasėkoje nuo durtinės - pjautinės kiauryminės krūtinės kairės pusės žaizdos su širdies sužalojimu, sukėlusiu kraujo susikaupimą širdiplėvės ertmėje su širdies tamponadą K. L. mirė įvykio vietoje. Po to jis pagrobė K. L. priklausančius juvelyrinius dirbinius - du auksinius vestuvinius žiedus, kiekvieno iš jų vertė po 150 Eur, auksinį žiedą su rožinės spalvos akute 250 Eur vertės, auksinį žiedą su šviesiai rusvos spalvos akute 300 Eur vertės, auksinius auskarus 150 EUR vertės bei pinigus - 600 Eur, viso 1600 Eur vertės turtą. Šiais veiksmais R. B. tyčia dėl savanaudiškų paskatų, itin žiauriai nužudė K. L..

17Be to, R. B. 2015-11-04, laikotarpiu nuo 10 val. iki 12 val., tiksliau nenustatytu laiku, J. G. priklausančio namo, esančio ( - ) r., prieangyje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, dėl savanaudiškų paskatų - siekdamas pagrobti svetimą turtą, veikdamas itin žiauriai – atsineštu peilį tyčia suduodamas bejėgiškos būklės dėl neįgalumo J. G. ne mažiau kaip 5 smūgius peiliu, t. y. durdamas du į kaklą padarė nukentėjusiajai dešinės kaklo pusės durtinę - pjautinę žaizdą su išorinės miego arterijos pažeidimu, kaklo vidurinės dalies durtinę - pjautinę žaizdą su trachėjos pažeidimu, du kartus durdamas nukentėjusiajai į kairę ausį ir dešinį dilbį padarė kairės ausies kaušelio pjautinę žaizdą ir dešinio dilbio odos linijinį nubrozdinimą su aplinkine poodine kraujosruva, vieną kartą durdamas į dešinį skruostą padarė dešinio skruosto žaizdą, ko pasėkoje, dėl dešinės kaklo pusės durtinės - pjautinės žaizdos su išorinės miego arterijos pažeidimu, nukentėjusioji įvykio vietoje mirė. R. B. tęsiant nusikalstamą veiką - apieškant J. G. namus tikslu rasti pinigų ir kitų vertybių, užkluptas nusikaltimo vietoje tuo metu pas J. G. atėjusios Kelmės rajono socialinių paslaugų centro darbuotojos L. G., kuri, pamačiusi nusikalstamus veiksmus, vykdydama pilietinę pareigą ėmė šaukti pagalbos, siekdamas nuslėpti nusikaltimus ir išvengti sulaikymo įvykio vietoje, veikdamas itin žiauriai – suduodamas L. G. 48 smūgius į įvairias kūno vietas, iš jų – 10 smūgių name rastu kastuvu, 38 smūgius rankomis ir kojomis, sukeldamas nukentėjusiajai didelį fizinį skausmą bei kančias, padarė jai atvirus įspaustinių kaukolės kairės pusės skliauto ir pamato kaulų lūžius su galvos smegenų sužalojimu, nosies kaulų lūžį, kairės pusės VIII-XII šonkaulių lūžius, kairės plaštakos II ir V piršto galinių pirštakaulių ir IV piršto pamatinio pirštakaulio lūžius, muštines žaizdas veide, dešinės plaštakos II ir III piršte, kairiame dilbyje, kairėje plaštakoje, kairės plaštakos pirštuose, kraujosruvas galvos plaukuotoje dalyje, veide, kaklo kairiame šone, krūtinės kairėje pusėje, kairėje šlaunyje, dešinėje blauzdoje, dešinėje alkūnėje, dešiniame dilbyje, nubrozdinimus veide, kairėje šlaunyje, dešinio kelio priekiniame paviršiuje, kairiame žaste, kairėje plaštakoje, dėl ko nuo atvirų įspaustinių kaukolės kairės pusės skliauto ir pamato kaulų lūžių su galvos smegenų sužalojimu L. G. įvykio vietoje mirė. Po to jis pagrobė iš L. G. piniginės pinigus - ne mažiau 5 Eur. Šiais veiksmais R. B. tyčia nužudė du asmenis - dėl savanaudiškų paskatų, itin žiauriai, bejėgiškos būklės J. G., dėl savanaudiškų paskatų, itin žiauriai, dėl piliečio pareigų vykdymo, siekdamas nuslėpti kitus nusikaltimus nužudė L. G.. Nužudymo metu jis pasikėsino pagrobti J. G. priklausantį turtą, tačiau nusikaltimo nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, nes nerado vertingų daiktų bei pinigų, pagrobė L. G. priklausantį turtą - 5 Eur.

18Kaltinamasis R. B. teisiamajame posėdyje pareiškė, kad supranta, kuo yra kaltinamas, prisipažįsta kaltu padaręs jam inkriminuotus nusikaltimus, teisiamajame posėdyje duoti parodymus apie nusikaltimų padarymo aplinkybes atsisako, taip pat atsisako atsakyti į bet kokius teismo klausimus.

19Esant šioms aplinkybėms, byloje esantiems įrodymams patikrinti teismas, remiantis Lietuvos Respublikos BPK 276 str. 4 d., perskaitė kaltinamojo R. B. ikiteisminio tyrimo metu ikiteisminio tyrimo pareigūnui duotus parodymus. R. B. 2015-11-05 apklausos metu parodė, kad dienos tiksliai neprisimena, galėjo būti 2015 m. lapkričio 2 d., ryte jis iš namų savo dviračiu nuvažiavo į ( - ) mstl. Tuo metu buvo blaivus. Ko į ( - ) važiavo, neprisimena. Pirmiausiai jis nuvažiavo prie ( - ) esančios parduotuvės ,, ( - )“, ten susitiko pažįstamą B., jo vardo nežino. Jis turėjo vyno butelį, kurį dviese prie minėtos parduotuvės išgėrė. R. B. norėjo dar išgerti alkoholinių gėrimų, tačiau neturėjo pinigų. Apie 10 val. sugalvojo nueiti pas iš matymo pažįstamą moteriškę ir iš jos pasiskolinti pinigų. Moteris gyvena S. gatvėje, kurią R. B. vadina ( - ), namo numerio nežino, namas mūrinis, baltos spalvos plytų. Šią moterį jis pažinojo, nes ji iš jo buvo pirkusi uogų, grybų. Tos moters vardo ir pavardės nežino. R. B. moters paprašė, kad jam paskolintų pinigų. Ji R. B. pinigų nepaskolino. Moteriškė, kai R. B. jos prašė paskolinti pinigų, iš kiemo ėjo į namą. Kai moteris nepaskolino pinigų, R. B. išėjo į miestelį. Po miestelį pavaikščiojęs nieko nesusitiko, negavo pinigų, todėl vėl grįžo pas tą pačią moteriškę, nes norėjo dar kartą jos paprašyti pinigų. Kai grįžo pas tą moteriškę, galėjo būti gal apie 11 val. Jis pasibeldė į lauko duris ir įėjo į namo vidų, nes durys buvo atrakintos. Moteriškė buvo virtuvėje. R. B. dar kartą jos paprašė pinigų, 5 eurų. Moteris pinigų nedavė, pasakė, kad neturi. Kai moteriškė nedavė pinigų, R. B., pamatęs virtuvėje prie stalo padėtą plaktuką, sugalvojo moteriškę nužudyti ir ją apvogti. Tuo metu buvo lengvai apsvaigęs nuo alkoholio. R. B. pasiėmė plaktuką, tuo metu moteriškė stovėjo kambaryje, kuris yra iš karto einant iš virtuvės, ji stovėjo nuo jo nusisukusi. Jis moteriai kelis kartus plaktuku sudavė į galvą, po smūgių į galvą moteris nukrito kambaryje, atrodo, kad nugriuvo ant pilvo. Moteriškė nugriuvusi ant žemės judėjo, todėl R. B. jai gulinčiai dar kelis kartus su plaktuku sudavė per galvą. Po smūgių plaktuką jis padėjo ant sofos tame pačiame kambaryje, tuomet ieškojo pinigų. Jų ieškojo tame pačiame kambaryje, spintos stalčiukuose ir bufete, bufetas yra sekančiame kambaryje. Dar pinigų ieškojo rankinuke, kuris buvo padėtas spintoje. Rankinuke rado 35 eurus, kuriuos pasiėmė. Eurai buvo įdėti piniginėje, kuri buvo minėtame rankinuke. Kaip atrodė tiksliai piniginė, kurioje rado pinigus, neprisimena, atrodo, kad lyg ir marga. Rankinuke buvo dvi piniginės, kurias numetė ant sofos. Rankinuką ir numetė ant sofos. Plaktuką, kuriuo nužudė moterį, užmetė už sofos. Virtuvėje ant stalo rado pakabinamą spyną, ji buvo su raktu, spyną pasiėmė ir ja užrakino laukines duris. Raktą nuo spynos išmetė, atrodo, kad šalia šio namo. Dėl ko užrakino duris, nežino. Pas moteriškę jis užtruko apie 30 min., gal mažiau. Po to jis iš karto nuėjau į parduotuvę ,, ( - )“, esančią prie bažnyčios, parduotuvėje nusipirko du butelius vyno, už vyną sumokėjo 5 eurus. Vyną išgėrė vienas. Po to vėl pirko vyną, kurį gėrė už parduotuvės pastato. Kada tiksliai grįžo namo, neprisimena, tačiau dar buvo šviesu, prisimena, kad namuose buvo sugyventinė P. K.. Jai nieko nepasakojo apie nužudymą.

20Kitos dienos rytą, t. y. lapkričio 3 d., kiek buvo valandų, neprisimena, su dviračiu vėl išvažiavo į ( - ). Važiavo nusipirkti vyno, nes dar buvo likę apie 4 eurus. Pirmiausiai jis nuvažiavo į tą pačią parduotuvę ir nusipirko alaus ir vyno. Alkoholį vienas išgėrė už parduotuvės. Išgėręs alkoholį, jautėsi stipriai apsvaigęs. Norėjo dar išgerti, o pinigų neturėjo, todėl sugalvojo nueiti pas kitą iš matymo pažįstamą moteriškę, kuri gyvena ( - ), prie autobusų stotelės. Ją pažinojo, nes jai į namus buvo vežęs pardavimui šluotų, jos vardo ir pavardės nežino. Pas moterį ėjo pasiskolinti pinigų, jos žudyti iš anksto nebuvo sugalvojęs. Ją sutiko einančią iš stotelės namo, tuomet galėjo būti apie 12 val. Moterį užkalbino jos pačios kieme, paprašė pinigų. Moteris pasakė jam užeiti į jos namus, nes pažiūrės kiek turi pinigų. Abu užėjo pas ją į namus, abu buvo virtuvėje, kai moteriškė skaičiavo savo piniginėje turimus centus. Moteris R. B. padavė, kiek jis prisimena, 1,50 Eur. R. B., pamatęs, kad piniginėje yra daugiau eurų, sugalvojo moterį nužudyti ir eurus pasisavinti. Pamatė virtuvėje ant stalo peilį, kuris buvo tamsus, nedidelis. Jis pagriebė nuo stalo peilį ir nieko nesakę juo kelis kartus dūrė moteriškei, kur dūrė, tiksliai neprisimena, atrodo, kad į krūtinę, gal ir į kaklą. Po smūgių moteriškė nugriuvo ant žemės, ant šono. Jis gulinčiai moteriai dar kelis kartus su tuo pačiu peiliu dūrė į galvą. Po to peilį paliko kažkur virtuvėje, jo su savimi neišsinešė. Po nužudymo iš piniginės išėmė visus pinigus, viso 12 su viršum eurų, buvo du po penkis eurai ir metaliniai. Taip pat nuo moteriškės pirštų numovė tris geltono metalo žiedus - ant vienos rankos buvo du žiedai, o ant kitos - vienas. Po to nuo virtuvės stalo paėmė namų raktą, matė, kad įėjus į namus jį ten padėjo moteriškė, ir užrakino laukines duris. Raktą išmetė moteriškės kieme. Po to nuėjo prie ( - ) bažnyčios ir susistabdęs pakeleivingą automobilį atvažiavo į ( - ). Kas pavežė į ( - ), pasakyti negali, nes tų žmonių nepažįsta. Prie ( - ) esančio turgelio bandė parduoti žiedus, kuriuos numovė moteriškei nuo pirštų. Visus tris žiedus nupirko viena nepažįstama moteris, sumokėjo 20 eurų. Tada jis nuėjo į centre esančią alkoholinių gėrimų parduotuvę ir nusipirko tris butelius vyno, kiek sumokėjo, neprisimena, tačiau pinigų dar liko. Eidamas link ( - ), gėrė vyną, po to dar važiavo pakeleivinga mašina, ( - ) kartu su dviem iš matymo žinomais vyrais, kurių vardų, pavardžių nežino, gėrė vyną už parduotuvės ,, ( - )“. Vyrams apie nužudymus nieko nepasakojo. Po to parduotuvėje dar pirko vyno, išleido visus pinigus, liko tik keli centai. Išgėrus vyną, grįžo namo. Buvo vakaras, tikslaus laiko neprisimena. Sugyventinė buvo namuose, jai nieko nepasakojo.

21Kitą dieną, t. y. lapkričio 4 d. ryte, apie 10 val., dviračiu išvažiavo į ( - ) tikslu išgerti. Pinigų jau nebeturėjo, todėl buvo sugalvojęs nueiti pas dar vieną iš matymo pažįstamą moteriškę, kurios nei vardo, nei pavardės nežino, žino, kad ji yra J. sesuo, kuris gyvena ( - ), R. B. jį žino iš matymo. Pas moterį sugalvojo nueiti paskolinti pinigų, moterį žinojo, jai anksčiau nešė parduoti uogas. Moters žudyti tuo metu negalvojo. Dviračiu atvažiavo pas tą moteriškę, savo dviratį pasistatė gatvėje prie jos namų. Priėjęs prie jos namo durų, pasibeldė į duris. Duris atidarė moteris, ji R. B. pakvietė į vidų, jis užėjo į prieangį. Moteris taip pat buvo prieangyje, tada jis jos paprašė paskolinti pinigų. Moteris pinigų nedavė, sakė, kad neturi. Tada jis iš savo rankinės išsitraukė stalinį peilį ir juo kelis kartus dūrė moteriškei, kiek kartų ir kur dūrė, neprisimena. Peilį buvo pasiėmęs iš savo namų, kodėl jį pasiėmė, nežino. Moteris nugriuvo prieangyje ant žemės. Po to jis įėjo į kambarį ir keliose spintelėse ieškojo pinigų. Pinigių nerado, jokių kitų vertingų daiktų neieškojo. Norėjo išeiti lauk, kai pamatė, kad atėjo socialinė darbuotoja. Jis iš matymo pažinojo socialinę darbuotoją, tačiau vardo ir pavardės nežino. Socialinė darbuotoja įėjusi į prieangį pradėjo šaukti. Tuomet jis pamatė prieangyje, kampe prie durų, buvusį kastuvą, juo kelis kartus sudavė socialinei darbuotojai. Nežiūrėjo kur suduoda, atrodo, kad sudavė į galvą ir kitas kūno vietas. Socialinė darbuotoja po suduotų smūgių nugriuvo prieangyje šalia moteriškės, kurią buvo jau nužudęs peiliu. Po to apieškojo socialinės darbuotojos rankinę, kurioje esančioje piniginėje rado 5 eurus, pinigus pasiėmė, piniginę ir rankinuką numetė kažkur prieangyje. Kastuvą taip pat paliko prieangyje ir išėjo iš namo. Nuėjo prie tos pačios ( - ) esančios parduotuvės ,, ( - )“ ir parduotuvėje nusipirko vyno už visus pinigus, t. y. už penkis eurus. Vieną vyno butelį išgėrė vienas prie parduotuvės, o kitus du parsivežė namo ir vienas išgėrė. Žudė dėl to, kad jam reikėjo pinigų alkoholiui (5 t., b. l. 119-121).

22R. B. 2016-05-13 apklausos metu parodė, kad papildo savo ankstesnius parodymus ir paaiškina, kad nežino, kodėl pirmos apklausos metu sakė, jog iš moteriškės, kurią nužudė, pagrobė tris žiedus, kuriuos padavė ( - ) nepažįstamai moteriškei. Parodo, kad tada pagrobė keturis žiedus, du žiedai buvo su akutėmis, o du - „šliūbiniai“. Visus žiedus jis numovė moteriškei nuo rankų jau ją nužudęs. Ant vienos rankos, atrodo, kad ant kairės, buvo užmauti du „šliūbiniai“ žiedai, o ant kitos – du žiedai su akutėmis. Daugiau jokių papuošalų nepagrobė. Kiek prisimena, iš tos moteriškės rankinuke buvusios piniginės paėmė 60 eurų. Tas rankinukas buvo padėtas virtuvėje ant spintutės. Daugiau nieko nepagrobė.

23Tą pačią dieną du žiedus atidavė sugyventinei P. K.- vieną „šliūbinį“ ir vieną su akute, kitus du žiedus atidavė S. K. - taip pat vieną „šliūbinį“ žiedą ir vieną su akute. Šie asmenys jo neklausė, iš kur jis gavo tuos žiedus, jis nieko jiems ir nesakė. S. K. jis buvo skolingas pinigų už elektrą, todėl žiedus jam atidavė už skolą. P. K. žiedus tiesiog padovanojo, jos jų parduoti neprašė. Už žiedus pinigų jis negavo. Ką P. K. ir S. K. darė su jo jiems atiduotais žiedais, nežino (5 t., b l. 123-125).

24Iš parodymų patikrinimo įvykio vietoje protokole matyti, kad R. B. savo šiuos parodymus patvirtino ir pademonstravo manekeno pagalba įvykių vietose (5 t., b. l. 134-139).

25Nukentėjusysis Z. M. parodė, kad žuvusi E. B. buvo jo pusseserė, jis su ja palaikė ryšius, 2-3 kartus per metus pas ja ją užvažiuodavo. Paskutiniu metu ji ( - ) gyveno viena. Jis gyvena ( - ), jam paskambino ( - ) seniūnas, pasakė, kad E. B. rasta nužudyta. Jis ją palaidojo, gavo laidojimo pašalpą. Civilinio ieškinio nereiškia.

26Nukentėjusioji N. M. parodė, kad žuvusioji K. L. buvo jos mama. Nukentėjusioji D. P. yra jos sesuo. Ji gyvena ( - ) r., o mama gyveno ( - ). Lapkričio 1 d. aplankė mamą, jai skambino lapkričio 3 d., bet nepriskambino. Tada paskambino kaimynei Z. L. ir paprašė nueiti pažiūrėti, ji nuėjo ir rado mamą negyvą.

27Reiškia civilinį ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Padaryta 1195,42 Eur turtinė žala, prašo remtis pateiktais dokumentais dėl patirtų išlaidų. Prašo priteisti 50 000 Eur neturtinei žalai atlyginti. Su mama palaikė artimus santykius, santykiai buvo labai geri, įvykis ją labai paveikė, suprastėjo sveikata, lankėsi pas gydytojus. Taip pat prašo priteisti patirtas išlaidas ryšium su advokato pagalba.

28Iš mamos buvo pagrobti 4 žiedai, auskarai ir pinigai. Visi žiedai buvo auksiniai. Du vestuviniai žiedai buvo ant kairės rankos bevardžio piršto, ant dešinės rankos buvo su žiedas raudona akute. Sekcijoje buvo laikomas žiedas su šviesiai rožine akute. Vestuvinius žiedus įvertina po 150 Eur, žiedą, kuris buvo ant rankos, su akute, įvertina 250 Eur, o žiedą su šviesesne akute sekcijoje įvertina 300 Eur. Auskarai buvo auksiniai, jie nebuvo rasti, juos įvertina 150 Eur.

29Mama pinigus laikė spintoje tarp patalynės. Prieš mėnesį iki mirties mama sakė, kad ruošiasi savo jubiliejui sausio mėnesį, sakė, kad turi 500 Eur. Ji mamai buvo davusi 100 Eur, tai reiškia, kad ji turėjo 600 Eur. Mama rankinuke galėjo turėti 100 Eur piniginėje, nes vyko pas stomatologą.

30Nukentėjusioji D. P. parodė, kad žuvusioji K. L. jos mama. Ji pati 11 metų gyvena užsienyje, su mama susiskambindavo 2-3 kartus per savaitę, 2-3 kartus per metus parvažiuodavo į Lietuvą. Nužudymo aplinkybių nežino. Mama gyveno viena. Ji reiškia 50 000 Eur ieškinį dėl neturtinės žalos ir 806,37 Eur turtinės žalos atlyginimo. Mamą laidojo kartu su sese. Į ieškinį dėl turtinės žalos įtrauktos jos išlaidos skrydžių bilietams ryšium su laidotuvėmis. Papildomą ieškinį reiškia dėl pagrobtų auksinių auskarų, pinigų. Mama turėjo pinigų, ji sakė, kad . turi 600 Eur, kuriuos laikė patalynėje. Tos netekties, kad mama nužudyta, neatstos niekas. Šiuo metu blogai miega, numetė svorio.

31Nukentėjusysis B. G. parodė, kad žuvusioji J. G. buvo jo sesuo, ji gyveno viena ( - ), netoli jo namų. Apie sesers nužudymą sužinojo lapkričio 4 d. pavakaryje.

32Jis J. G. palaidojo. Reiškia civilinį ieškinį 2842,62 Eur turtinei žalai ir 10 000 Eur neturtinei žalai atlyginti. Dėl turtinės žalos dydžio prašo remtis pateiktais dokumentais. Su seserimi buvo labai geri santykiai ji, kaip vyresnė, jį patį augino, paskui padėjo auginti jo vaikus, nes buvo netekėjusi, yra jam parašiusi testamentą dėl jos turto paveldėjimo. Po jos mirties pablogėjo jo sveikata, sukilo spaudimas.

33Taip pat prašo priteisti turėtas 300 Eur išlaidų ryšium su advokato suteikta pagalba.

34Nukentėjusysis V. G. parodė, kad L. G. buvo jo žmona. Ji dirbo ( - ) socialine darbuotoja, prižiūrėjo J. G. ir kt. žmones. Jis dirba vairuotoju, žmonos nužudymo dieną buvo užsienyje. Apie jos mirtį jam kaimynė. Jų sūnus gyvena atskirai, ( - ).

35Žmoną palaidojo jis, gavo laidojimo pašalpą. Reiškia ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. 1500 Eur turtinę žalą sudaro visos laidojimo išlaidos, yra pateikti išlaidas patvirtinantys dokumentai, prašo jais remtis. Vėliau papildomai prisidės išlaidos paminklui. Šias išlaidas patvirtinančius dokumentus pateiks vėliau. Neturtinę žalą įvertina į 50 000 Eur. Jam padaryta moralinė žala, nes neteko žmonos, dėl žmonos netekimo kankino nemiga, stresas, lankėsi pas šeimos gydytoją, turėjo nedarbingumo pažymėjimą.

36Nukentėjusysis D. G. parodė, kad L. G. jo mama. Jis vienas vaikas šeimoje, gyvena atskirai ( - ). Su tėvais susiskambindavo kiekvieną dieną. Reiškia 50 000 Eur ieškinį neturtinei žalai atlyginti. Po mamos tragiškos mirties pasikeitė jo gyvenimas, sunku psichologiškai.

37Liudytoja M. L. parodė, kad dirbo ( - ) seniūnijoje vyr. specialiste. Pažinojo L. G., ji teikė paslaugas ( - ) seniūnijoje gyvenantiems seneliams. Lapkričio 4 d. prieš darbo pabaigą sulaukė skambučio iš globojamos senelės, kad jos neaplakė L. G.. Jie nuvyko pas lankomą J. G. ir pamatė prie jos namų stovinti L. G. dviratį, namai yra užrakinti. Atvykęs J. G. brolis B. G. atrakino duris, įjungė šviesą, tada pamatė L. G. ir J. G. kūnus.

38Liudytoja R. M. parodė, kad dirba pardavėja ( - ). Kaltinamasis

39R. B. žinomas, nes ateidavo į parduotuvę, pirkdavo vyną, alų. Prisimena dieną, kai R. B. pirko daugiau, nei kitais kartais - pirko 2 butelius „Starkos“, konservų, maisto produktų, po to išėjo. Netrukus jis vėl sugrįžo pirkti cigarečių ir tada kitai pardavėjai padavė 5 Eur, kuri sušuko: „kruvini pinigai“, R. B. atsakė, kad jis dirba. Jis buvo nedaug išgėręs.

40Liudytoja S. R. parodė, kad dirba pardavėja ( - ). Kaltinamasis R. B. jų klientas. 2015-11-04 R. B. atsiskaitė 5 Eur kupiūra, kuri buvo iškruvinta, suglamžyta. Ji jam pasakė, kodėl duoda purvinus pinigus, į tai jis pakėlė dešinę ranką ir pasakė, kad yra po darbų. Ji matė ant jo rankos žaizdas, jos buvo šviežios.

41Liudytojas S. K. parodė, kad gyvena ( - ), o ( - ) kaime yra jo ūkis. 2015 m. rugsėjo pradžioje jis R. B. ir jo sugyventinę P. K. priėmė gyventi savo ūkyje, jie yra gyvenę pas jį ir 2014 metais. Jie darydavosi valgyti lauko virtuvėje, o gyveno name, viename kambaryje, Jie padėdavo ūkio darbuose, prižiūrėjo gyvulius. Jis pats ten lankydavosi retai, daugiausia ryšį palaikydavo su P. K..

42Lapkričio 4 d. ryte jis pavežė R. B. iki ( - ) parduotuvės ir paliko. Vakare su juo nekalbėjo, jis su sugyventine buvo virtuvėlėje. Lapkričio 4 d. atvyko policija ir R. B. sulaikė. Apie žiedus nieko nežino. Sulaikytas R. B. jam rašė laiškus, kad jis (liudytojas) atsiųstų jam pinigų, nes jis davęs žiedus. R. B. jam žiedų nedavė, jis R. B. neskolingas.

43Liudytojas F. P. parodė, kad gyvena ( - ), žuvusioji K. L. buvo kaimynė. Maždaug prieš metus per savo langą matė, kaip pas K. L. atėjo žmogus, jis buvo su kuprine, buvo užsivertęs kapišoną. Po valandos, gal nepilnos, jis išėjo ir nuėjo link miestelio. Tą dieną, kai jis atėjo pas K. L., jo nepažino, tik vėliau suprato, kad tai galėjo būti kaltinamasis.

44Liudytoja Z. L. parodė, kad gyvena ( - ). K. L. pažinojo, jų namai yra šalia. 2015 m. lapkričio mėn. per langą matė, kaip K. L. 12 val. parėjo namo. Praėjus gal 5, 10 minučių matė, kaip pas ją atėjo nedidelis žmogus, užsivertęs kapišoną, su kurpine. To žmogaus nepažino. Jis įėjo į kiemą. Beveik po valandos žmogus išėjo, jos sugyventinis F. P. jai pasakė, kad žmogus eina link miesto.

45Kitą dieną ji nuėjo pas K. L., namų durys buvo užrakintos, raktas paliktas duryse iš lauko. Ji atrakino duris, įėjo į vidų, K. L. pamatė gulinčią prie krosnies negyvą.

46Liudytojas P. K. parodė, kad su R. B. nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio apsigyveno pas S. K., jis juos priėmė gyventi kaip darbuotojus, šerti gyvulius, tvarkytis. Lapkričio 4 d. pas S. K. R. B. sulaikė policija. Tos dienos ryte R. B. išėjo kažkur išėjo, grįžo apie 17-17.30 val., išgėręs, parsinešė 2 butelius „Starkos“, užkandos. Lauko virtuvėje jie išgėrinėjo. S. K. irgi truputį gėrė, pas jį buvo atvažiavęs Z. K.. Po kiek tai laiko atvyko policija ir R. B. sulaikė.

47Lapkričio 3 d. R. B. buvo išvažiavęs į ( - ). Jį parvežė S. B., jis parsinešė gėrimų, bet nedaug.

48R. B. lapkričio mėn. 3 dieną, ar 4 dieną jai man davė žiedus, pasakė, kad ji juos turėtų. Kai R. B. sulaikė, ji žiedus jau turėjo. Žiedai buvo 4, buvo su akutėmis ir vestuviniai. Ji R. B. neklausė, iš kur jis žiedus gavo.

49Ji žiedus paslėpė kieme po foteliu. Po 2-3 dienų ji žiedus atidavė S. B., pasakė, kad jai žiedai nereikalingi, prašė pinigų tik ant duonos. S. B. žiedus pasiėmė, jai davė 5 Eur. Kur S. B. padėjo žiedus, nežino.

50Liudytoja S. E. parodė, kad pažįsta R. B., P. K., jie keletą metų gyveno ( - ). P. K. jai buvo atsinešusi žiedus, gal 3, iš karto po to, kai suėmė R. B.. P. K. sakė, kad neturi ant duonos, jos prašė žiedus parduoti. Ji pati atsisakė žiedus pirkti, P. K. davė 5 Eur duonai, bet ne už žiedus. Netrukus į kambarį parėjo jos vyras V. B., jis šnekėjo su P. K., girdėjo sakant „padėk“. Ji neleido vyrui kambaryje laikyti svetimų žiedų. Tada V. B. paėmė žiedus iš P. K., nuėjo į malkinę ir ten kažkur žiedus padėjo. Ji žiedų nežiūrėjo, jais nesidomėjo

51P. K. nepasakė, kad žiedai priklauso R. B.. Ji P. K. neklausė, iš kur ji gavo žiedus.

52Liudytojas V. B. parodė, kad pažįsta kaltinamąjį R. B., P. K.. Jis buvo namų kieme, kai atėjo P. K., ji nuėjo į kambarį. Po kiek laiko jis įėjo į kambarį, pamatė, kad P. K. ir jo žmona S. E. čiupinėja žiedus, vyniojo juos į popierėlį. Žiedai buvo 3 ar 4. P. K. pasakė, kad jis padėtų žiedus kur nors, kad jų gali prireikti. Jis ėjo į malkinę malkų ir ten žiedus padėjo. Jis tų žiedų nelaikė, jie jam nerūpėjo, padėjo malkinėje iki tol, kol juos pasiims P. K.. Ji nesakė, iš kur gavo žiedus, jis nežinojo, kieno šie žiedai. Žiedus atidavė policijai, kai pareikalavo.

53Liudytoja J. S. parodė, kad ji gyvena ( - ). Pažįsta kaltinamąjį, jis dažnai praeidavo pro jos namus. Ji gyvena viena. R. B. ji matė 2015 m. lapkričio 4 d., kai buvo nužudytos dvi moterys. Jis tą dieną atėjo pas ją 11 val., pasibeldė, įėjo į vidų, pasisveikino, atsisėdo ant kėdės, jos paklausė, kaip ji gyvena. Ji tada pastebėjo jo baisias, išlipusiais akis. Jis paprašė 2 Eur, ji atsakė, kad neturi. Tada R. B. atsistojo, priėjo prie durų, paėmė už rankenos, tada vėl paklausė, ar ji duos 2 Eur. Ji pasakė, kad neduos, pradėjo šaukti ir varė jį iš trobos, jį pastūmė ir jis išvirto į koridorių. Ten R. B. vaikščiojo, šaukė, ar ji duos 2 Eur, po to išėjo.

54Liudytojas Z. K. parodė, kad kaltinamąjį R. B. pažįsta, pažįsta jo sugyventinę P. K.. 2015 m. lapkričio mėn. jis atvažiavo pas S. K.. Lauko virtuvėje matė, kad R. B. snaudė prie stalo, ant stalo buvo butelis „Starkos“, P. K. irgi buvo virtuvėje. S. K. toje kompanijoje nebuvo. Jis stovėjo tarpduryje, girdėjo kaip R. B. burbėjo sau po nosimi: „padėjo du žmones“, „padėjo vieną žmogų“. Po kokių 15 minučių atvažiavo pareigūnai ir R. B. sulaikė. R. B. P. K. prie jo negrasino.

55Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad 2015-11-04 užfiksuota įvykio vieta, esanti ( - ). Apžiūros metu gyvenamojo namo kambaryje, ant grindų, rastas E. B. lavonas su išoriniais smurto požymiais (1 t., b. l. 98-108).

562015-11-05 apžiūros protokole nurodyta, kad įvykio vietoje, esančioje ( - ), gyvenamojo namo kambaryje, už sofos - lovos rasti du plaktukai mediniais kotais, ant kurių matosi panašios į kraują dėmės (1 t., b, l. 118-124).

57Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad 2015-11-04 užfiksuota įvykio vieta, esanti ( - ). Apžiūros metu apžiūrėtas gyvenamojo namo virtuvėje ant grindų rastas K. L. lavonas su išoriniais smurto požymiais (1 t., b. l. 14-29).

58Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad užfiksuota įvykio vieta, esanti ( - ). Apžiūros metu gyvenamojo namo prieangyje, ant grindų, rasti L. G. ir J. G. lavonai su išoriniais smurto požymiais (1 t., b. l. 46-63).

592015-11-04 papildomos įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, kad įvykio vietoje, esančioje adresu ( - ), prie namo esančios tvoros matyti atremtas moteriškas dviratis ( 1 t., b. l. 55-58).

602015-11-05 apžiūros protokole nurodyta, kad įvykio vietoje, esančioje ( - ), gyvenamojo namo teritorijoje rastas geležte į dirvožemį įsmigęs peilis (1 t., b. l. 87-93).

61Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos TM Šiaulių skyriaus specialisto išvadoje Nr. M 603/15(04) nurodyta, kad E. B. mirtis įvyko nuo galvos sumušimo, į tai nurodo daugybinės muštinės galvos plaukuotosios dalies, veido ir kaklo žaizdos, nosies odos nubrozdinimas, kairės akies viršutinio voko poodinė kraujosruva, plačios kraujosruvos galvos minkštuosiuose audiniuose, skeveldriniai kairio skruostikaulio, abiejų momenkaulių, abiejų smilkinkaulių, pakauškaulio, pleištakaulio lūžiai su skeveldrų įspaudimu į galvos smegenų didžiųjų pusrutulių audinį abipus, kuriuos pažeidė galvos smegenų kietąjį ir voratinklinį dangalus, galvos smegenų sumušimas, kraujo išsiliejimas po galvos smegenų kietuoju ir voratinkliniu dangalais, kraujas galvos smegenų skilveliuose. Tai komplikavosi nukraujavimu ir ūmiu centrinės kilmės kvėpavimo funkcijos ir širdies veiklos sutrikimu.

62Lavoninių reiškinių būklė, konstatuota lavono tyrimo metu 2015-11-05 11 val. rodo, kad nuo E. B. mirties iki lavoninių reiškinių tikrinimo jo lavone praėjo 2-4 paros laiko.

63Mirusiosios E. B. kūne nustatyti kūno sužalojimai: daugybinės muštinės galvos plaukuotosios dalies, veido ir kaklo žaizdos, nosies odos nubrozdinimas, kairės akies viršutinio voko poodinė kraujosruva, plačios kraujosruvos galvos minkštuosiuose audiniuose, skeveldriniai kairio skruostikaulio, abiejų momenkaulių, abiejų smilkinkaulių, pakauškaulio, pleištakaulio lūžiai su skeveldrų įspaudimu į galvos smegenų didžiųjų pusrutulių audinį abipus, kurios pažeidė galvos smegenų kietąjį ir voratinklinį dangalu, galvos smegenų sumušimas, kraujo išsiliejimas po galvos smegenų kietuoju ir voratinkliniu dangalais, kraujas galvos smegenų skilveliuose galėjo būti padaryti ne mažiau 16 tiesioginių trauminių poveikių riboto ilgio buka briauna (medicinos kriminalistinio tyrimo duomenimis ištyrus dešinės kaklo pusės žaizdą) ar kitu kietu buku riboto paviršiaus ploto daiktu(-ais) paveikus galvą ir kaklą valandos laikotarpyje iki mirties (histologinio tyrimo duomenys). Sužalojimų visuma, remiantis Sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių 6.6.1 ir 6.6.2 punktais, kvalifikuojama sunkiu sveikatos sutrikdymu ir sąlygojo komplikacijų išsivystymą, nulėmusią asmens mirtį. E. B. mirtis įvyko nuo galvos sužalojimų visumos (1 t., b. l. 111-114).

64Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos TM Šiaulių skyriaus specialisto papildomoje išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad mirusiosios E. B. kūne nustatyti kūno sužalojimai: daugybinės muštinės galvos plaukuotosios dalies, veido ir kaklo žaizdos, nosies odos nubrozdinimas, kairės akies viršutinio voko poodinė kraujosruva, plačios kraujosruvos galvos minkštuosiuose audiniuose, skeveldriniai kairio skruostikaulio, abiejų momenkaulių, abiejų smilkinkaulių, pakauškaulio, pleištakaulio lūžiai su skeveldrų įspaudimu į galvos smegenų didžiųjų pusrutulių audinį abipus, kurios pažeidė galvos smegenų kietąjį ir voratinklinį dangalu, galvos smegenų sumušimas, kraujo išsiliejimas po galvos smegenų kietuoju ir voratinkliniu dangalais, kraujas galvos smegenų skilveliuose galėjo būti padaryti ne mažiau 16 tiesioginių trauminių poveikių riboto ilgio buka briauna (medicinos kriminalistinio tyrimo duomenimis ištyrus dešinės kaklo pusės žaizdą) ar kitu kietu buku riboto paviršiaus ploto daiktu(-ais) paveikus galvą ir kaklą valandos laikotarpyje iki mirties (histologinio tyrimo duomenys) (1 t., b. l. 117).

65Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos TM Šiaulių skyriaus specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad K. L. mirtis įvyko nuo durtinės - pjautinės kiauryminės krūtinės kairės pusės žaizdos su širdies sužalojimu, sukėlusios kraujo susikaupimą širdiplėvės ertmėje ir širdies tamponadą krauju.

66K. L. mirtis galėjo įvykti apytikriai prieš 1-2 paras iki jos kūno tyrimo pradžios 2015-11-05 9 val.

67K. L. durtinė - pjautinė kiauryminė krūtinės kairės pusės žaizda su širdies sužalojimu, durtinė - pjautinė kiauryminė žaizda pilvo kairėje pusėje, durtinės-pjautinės žaizdos pakaušio kairėje pusėje, kairiame paausyje, kaklo kairiame šone, pjautinės žaizdos kairės ausies lezgelyje, dešinės plaštakos I tarpupirštyje, dešinės plaštakos III ir IV piršte padarytos duriančiu daiktu ar įrankiu. Muštinė žaizda apatinėje lūpoje, kraujosruvos pakaušio kairėje pusėje, viršugalvyje, kairiame ir dešiniame momenyje, kairės akies apatiniame voke, kairiame skruoste, apatinėje lūpoje, povoratinklinė kraujosruva, kraujosruvos abiejuose plaštakose nubrozdinimai kairiame skruoste ir dešinėje plaštakoje padaryti bukais kietais. Rasti kūno sužalojimai galėjo būti padaryti keletos valandų bėgyje iki mirties. K. L. kūne rasti sužalojimai gyvam asmeniui atitinka sunkų kūno sužalojimą, nes durtinė - pjautinė kiauryminė krūtinės kairės pusės žaizda su širdies sužalojimu ir durtinė - pjautinė kiauryminė žaizda pilvo kairėje pusėje sukėlė gyvybei pavojingą būseną (1 t., b. l. 33-35).

68Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos TM Šiaulių skyriaus specialisto papildomoje išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad K. L. kūne rastoms durtinėms žaizdoms - kiauryminei krūtinės kairės pusės žaizdai su širdies sužalojimu, kiauryminei žaizdai pilvo kairėje pusėje, žaizdoms pakaušio kairėje pusėje, kairiame paausyje ir kaklo kairiame šone padaryti reikėjo 5 smūgių duriančiu - pjaunančiu daiktu ar įrankiu. Pjautinėms žaizdoms kairės ausies lezgelyje, dešinės plaštakos I tarpupirštyje, dešinės plaštakos III ir IV piršte padaryti reikėjo 4 smūgių pjaunančių daiktu ar įrankiu. Kraujosruvos pakaušio kairėje pusėje, viršugalvyje, kairiame ir dešiniame momenyje, kairės akies apatiniame voke, kairiame skruoste, apatinėje lūpoje, povoratinklinei kraujosruvai, kraujosruvoms abiejuose plaštakose, nubrozdinimams kairiame skruoste ir dešinėje plaštakoje padaryti reikėjo 13 smūgių bukais kietais daiktais. Iš viso K. L. kūne rastiems sužalojimams padaryti reikėjo 22 smūgių.

69K. L. kūne rasti sužalojimai gyvam asmeniui atitinka sunkų sveikatos sutrikdymą, nes durtinės - pjautinės kiauryminės žaizdos krūtinės kairėje ir pilvo kairėje pusėje sukelia gyvybei pavojingą būseną.

70Vertinant K. L. kūne rastus sužalojimu atskirai, povoratinklinė kraujosruva, durtinės - pjautinės žaizdos kairiame paausyje, pakaušio kairėje pusėje ir kaklo kairiame šone gyvam asmeniui atitinka nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl tokių žaizdų sveikata sutrikdoma ilgesniam negu 10 dienų laikotarpiui. Pjautinės žaizdos kairės ausies lazgelyje, dešinės plaštakos I tarpupirštyje, dešinės plaštakos III ir IV piršte, muštinė žaizda apatinėje lūpoje, kraujosruvos pakaušio kairėje pusėje, viršugalvyje, kairiame ir dešiniame momenyje, kairės akies apatiniame voke, kairiame skruoste, apatinėje lūpoje, abiejuose plaštakose, nubrozdinimai kairiame skruoste ir dešinėje plaštakoje atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą.

71K. L. durtinės - pjautinės žaizdos krūtinės kairėje pusėje, pilvo kairėje pusėje, pakaušio kairėje pusėje, kairiame paausyje ir kaklo kairiame šone padarytos duriančiai-pjaunančiu daiktu ar įrankiu, pjautinės žaizdos kairės ausies lezgelyje, dešinės plaštakos

72I tarpupirštyje, dešinės plaštakos III ir IV piršte padarytos pjaunančiu daiktu ar įrankiu. Muštinė žaizda apatinėje lūpoje, kraujosruvos pakaušio kairėje pusėje, viršugalvyje, kairiame ir dešiniame momenyje, kairės akies apatiniame voke, kairiame skruoste, apatinėje lūpoje, povoratinklinė kraujosruva, kraujosruvos abiejuose plaštakose, nubrozdinimai kairiame skruoste ir dešinėje plaštakoje padaryti bukais kietais daiktais. Iš turimų teismo medicininių duomenų nėra galimybės nurodyti konkrečiai kokiais bukais kietais daiktais buvo mušama K. L. (1 t., b. l. 39-40).

73Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos TM Šiaulių skyriaus specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad L. G. mirtis įvyko nuo atvirų įspaustinių kaukolės kairės pusės skliauto ir pamato lūžių su galvos smegenų sužalojimu. Į tai nurodo lavono tyrimo metu rasto muštinės žaizdos kairiame smilkinyje, žaizdų dugne daugybiniai kaukolės smegeninės dalies kaulų skeveldriniai lūžiai, kaulinės skeveldros įsiskverbusios į galvos smegenų audinį, galvos smegenų sutraiškymas, kontuziniai židiniai galvos smegenyse, kraujas smegenų skilveliuose, povoratinklinė kraujosruva.

74L. G. mirtis galėjo įvykti apytikriai prie 1-1,5 paros iki jos kūno tyrimo pradžios 2015-11-05 12 val. Tam neprieštarauja mirusiosios kūno tyrimo metu užfiksuoti lavoniniai reiškiniai.

75L. G. atviri įspaustiniai kaukolės kairės pusės skliauto ir pamato kaulų lūžiai su galvos smegenų sužalojimu, nosies kaulų lūžis, kairės pusės VIII-XII šonkaulių lūžiai, kraujo susikaupimas kairėje krūtinplėvės ertmėje, kairės plaštakos II ir V piršto galinių pirštakaulių ir IV piršto pamatinio pirštakaulio lūžiai, muštinės žaizdos kairiame viršugalvyje, kairiame smilkinyje, kairės ausies kaušelyje, veide, dešinės plaštakos II ir III piršte, kairiame dilbyje, kairėje plaštakoje, kairės plaštakos pirštuose, kraujosruvos galvos plaukuotoje dalyje, veide, kaklo kairiame šone, krūtinės kairėje pusėje, kairėje šlaunyje, dešinėje blauzdoje, dešinėje alkūnėje, dešiniame dilbyje, nubrozdinimai veide, kairėje šlaunyje, dešinio kelio priekiniame paviršiuje, kairiame žaste, kairėje plaštakoje padaryti netrukus prieš mirtį bukais kietais daiktais. Gyvam asmeniui tokie sužalojimai atitinka sunkų sveikatos sutrikdymą dėl atvirų įspaudinių kaukolės kairės pusės skliauto ir pamato kaulo lūžių su galvos smegenų sužalojimu. L. G. mirtis įvyko nuo atvirų įspaustinių kaukolės kairės pusės skliauto ir pamato kaulų lūžių su galvos smegenų sužalojimu. ( 1 t. b.l.79-81).

76Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos TM Šiaulių skyriaus specialisto papildomoje išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad L. G. kūne rastiems sužalojimams (atviriems įspaustiniams kaukolės kairės pusės skliauto ir pamato kaulų lūžiams su galvos smegenų sužalojimu, nosies kaulų lūžiui, kairės pusės VIII-XII šonkaulių lūžiams, kraujo susikaupimui kairėje krūtinplėvės ertmėje, kairės plaštakos II ir V piršto galiniu pirštakaulių ir IV piršto pamatinio pirštakaulio lūžiams, muštinėms žaizdoms kairiame viršugalvyje, kairiame smilkinyje, kairės ausies kaušelyje, veide, dešinės plaštakos II ir III piršte, kairiame dilbyje, kairėje plaštakoje, kairės plaštakos pirštuose, kraujosruvoms galvos plaukuotoje dalyje, veide, kaklo kairiame šone, krųtinės kairėje pusėje, kairėje šlaunyje, dešinėje blauzdoje, dešinėje alkūnėje, dešiniame dilbyje, nubrozdinimams veide, kairėje šlaunyje, dešinio kelio priekiniame paviršiuje, kairiame žaste, kairėje plaštakoje ) padaryti reikėjo 48 smūginių poveikių bukais kietais daiktais. Kūne rastų sužalojimų visuma gyvam asmeniui atitinka sunkų sveikatos sutrikdymą dėl atvirų įspaustinių kaukolės kairės pusės skliauto ir pamato kaulų lūžių su galvos smegenų sužalojimu. Vertinant kūne rastus sužalojimus atskirai, nosies kaulų lūžis, kairės pusės VIII-XII šonkaulių lūžiai, kairės plaštakos II ir V piršto galinių pirštakaulių ir IV piršto pamatinio pirštakaulio lūžiai gyvam asmeniui atitinka nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes minėtų laukų lūžiai sutrikdo sveikatą ilgesniam negu 10 dienų laikotarpiui. Muštinės žaizdoz veide, dešinės plaštakos II ir III piršte, kairiame dilbyje, kairėje plaštakoje, kairės plaštakos pirštuose, kraujosruvos galvos plaukuotoje dalyje, veide, kaklo kairiame šone, krūtinės kairėje pusėje, kairėje šlaunyje, dešinėje blauzdoje, dešinėje alkūnėje, dešiniame dilbyje, nubrozdinimai veide, kairėje šlaunyje, dešinio kelio priekiniame paviršiuje, kairiame žaste, kairėje plaštakoje atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą.

77L. G. dalis sužalojimų - 6 muštinės žaizdos kairiame smilkinyje ir kairiame skruoste, 2 muštinės žaizdos kairiame viršugalvyje, kaukolės skliauto ir pamato kaulų lūžiai su galvos smegenų sužalojimu, muštinė žaizda kaktoje, muštinės žaizdos kairės plaštakos pirštuose, kairės plaštakos II piršto ir V piršto galinių pirštakaulių, IV piršto pamatinio pirštakaulio lūžiai padaryti suduodant 10 smūgių bukais kietais daiktais ar įrankiais, turinčiais briauną. Kitiems L. G. kūne rastiems sužalojimams padaryti reikėjo dar 38 smūgių bukais kietais daiktais, galimai, suduodant smūgius rankomis ir kojomis (1 t. b. l. 85-86).

78Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos TM Šiaulių skyriaus specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad J. G. mirtis įvyko nuo dešinės kaklo pusės durtinės - pjautinės žaizdos su išorinės miego arterijos pažeidimu. Į tai nurodo dešinėje kaklo pusėje esanti žaizda lygiais kraštais su gausiu kraujavimu, kurios kanale pilnai pažeista išorinė miego arterija, aplinkiniai raumenys ir poodis infiltruoti krauju, taškinės kraujosruvos širdies ir plaučių paviršiuose, skystas tamsus kraujas širdies ertmėse. Tai komplikavosi nukraujavimu.

79Lavoninių reiškinių būklė, konstatuota lavono tyrimo metu 2015-11-05 9 val., rodo, kad nuo J. G. mirties iki lavoninių reiškinių tikrinimo jo lavone praėjo 18-36 val. laiko.

80Mirusiosios J. G. kūne nustatyti sužalojimai: - dešinės kaklo pusės durtinė - pjautinė žaizda su išorinės miego arterijos pažeidimu padaryta vieno trauminio poveikio pasėkoje aštriu duriančių - pjaunančių savybių įrankiu paveikus dešinę kaklo pusę. Sužalojimas, remiantis Sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių 6.6.12 punktu, kvalifikuojamas sunkiu sveikatos sutrikdymu ir jo komplikacijos sąlygojo mirtį; - kaklo vidurinės dalies durtinė - pjautinė žaizda su trachėjos pažeidimu padaryta vieno trauminio poveikio pasėkoje aštriu duriančių - pjaunančių savybių daiktu paveikus kaklo vidurinę dalį iki vienos valandos laikotarpyje iki mirties. Sužalojimas, remiantis Sveikatos sutrikdymo masto taisyklių 6.6.7 punktu, kvalifikuojamas sunkiu sveikatos sutrikdymu; - kairės ausies kaušelio pjautinė žaizda ir dešinio dilbio odos linijinis nubrozdinimas su aplinkine poodine kraujosruva padaryti dviejų trauminių poveikių pasėkoje paveikus pjaunančių savybių daiktu paros laikotarpyje iki mirties. Tikėtina, kad sužalojimai padaryti tiesioginių trauminių poveikių pasėkoje. Sužalojimai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu ir ryšio su mirtimi neturėjo; - dešinio skruosto žaizda padaryta vieno trauminio poveikio pasėkoje duriančių-pjaunančių savybių įrankiu paveikus dešinį skruostą netrukus iki mirties. Sužalojimas kvalifikuojamas nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes gyvam žmogui sutrikdytų sveikatą ilgesniam nei 10 sienų laikotarpiui; - kairės krūtinės ląstos pusės poodinė kraujosruva padaryta vieno trauminio poveikio pasėkoje kietu buku daiktu paveikus kairę krūtinės ląstos pusės paros laikotarpyje iki mirties. Sužalojimas galėjo būti padarytas tiek tiesioginio trauminio poveikio pasėkoje, tiek nugriuvus. Sužalojimas vertinamas nežymiu sveikatos sutrikdymu ir ryšio su mirtimi neturėjo; - kairės kaktos pusės odos nubrozdinimas padarytas vieno trauminio poveikio pasėkoje kietu buku daiktu ar paviršiumi paveikus kairę kaktos pusę netrukus iki mirties. Sužalojimas galėjo būti padarytas tiek tiesioginio trauminio poveikio pasėkoje, tiek nugriuvus. Sužalojimas vertinamas nežymiu sveikatos sutrikdymu ir ryšio su mirtimi neturėjo ( 1 t., b. l. 67-69).

81Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie LR TM Šiaulių skyriaus specialisto papildomoje išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad visi mirusiosios J. G. kūne nustatyti sužalojimai padaryti daiktais ar įrankiais, sužalojimų, būdingų padarymui rankomis ar kojomis, nenustatyta (1 t. b. l. 72-73).

82Iš 2015-12-01 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti E. B., K. L., J. G., L. G. rūbai. E. B. rūbai – medžiaginės juodos spalvos kelnės, mėlynos spalvos megztinis, kuris išteptas raudonomis dėmėmis, panašiomis į kraują, raudonos spalvos apatiniai marškinėliai, ant kurių matomos raudonos spalvos dėmės, panašios į kraują, apatinės kelnaitės, liemenėlė, ant kurių matomos raudonos spalvos dėmės, panašios į kraują. J. G. rūbai - medžiaginė marga liemenė , ant kurios matomos raudonos spalvos dėmės, panašios į kraują, dvi poros kojinių, šlepetė, ant kurios yra rusvos palvos dėmė, panaši į kraują, rožinės spalvos bliuzonas, ant jo rankovių kaklo bei priekinės dalies yra rausvos spalvos dėmės panašiomis į kraują, geltonos spalvos marškinėliai, kurie ties kaklu ir priekine viršutine dalyje, abi rankovės išteptos galimai krauju, dryžuoti marškinėliai, ant kurių matomos rusvos spalvos dėmės, juodos spalvos kelnės. L. G. rūbai – juodos spalvos džinsinės kelnės su diržu, juodos spalvos striukė, kuri ištepta galimai krauju, rožinės spalvos megztukas, kurio abi rankovės bei viršutinė jo dalis ištepta galimai krauju, rudos spalvos batas, 2 poros kojinių, mėlynos spalvos liemenėlė ir kelnaitės, pilkos spalvos marškinėliai ant kurių matomos rudos spalvos dėmės panašios į kraują. K. L. rūbai – rudos spalvos striukė su apykakle, jame yra dvi skylės 1 cm. dydžio ir dvi skylės 3 cm., ant striukės yra rudos spalvos dėmės, panašios į kraują, juodos spalvos kelnės, violetinės spalvos megztinis, kuris išteptas galimai krauju, priekinėje megztinio dalyje, ties krūtine, yra 1,5 cm., dydžio skylė, rudos spalvos medžiaginis šalikėlis, ant jo yra skylės, rusvos spalvos liemenėlė, dvi kojinės, žalios spalvos kelnaitės sutepti dėmėmis, panašiomis į kraują (1 t., 142–164).

83Iš 2016-03-31 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtos piniginės, paimtos iš įvykio vietos, esančios ( - ) ( 2 t., b. l. 100-103).

84Iš 2016-03-31 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti daiktai, paimti papildomai apžiūrint įvykio vietas, esančias ( - ), bei apžiūrėti kaltinamojo R. B. rūbai, o būtent - plaktukas, bendras ilgis 23 cm., jo kotas medinis ,19,5 cm., ilgio, plaktuko vienas penties galas bukas, kita pentis smaila, galva 3,5*10 cm., dydžio; plaktukas, jo kotas medinis, ilgis 23,2 cm., plaktuko galva 2,4 cm.*2,5 cm. *10 cm., plaktuko galvos viena pentis stačiakampė, kita smaila; peilis, bendras ilgis 36,5 cm., geležtės plotis prie rankenos 3,8 cm., peilio rankena plastikinė, baltos spalvos; megztinis, rankovės, apykaklė ir nugaros pusė juodos spalvos, priekinė pusė juodos, baltos ir tamsiai raudonos spalvų su geometriniais raštais; švarkas mėlynos spalvos užsegamas metalinėmis sagomis - kniedėmis; kelnės, džinsinės, tamsiai mėlynos spalvos; batai, rudos spalvos, ant pado užrašas „ Flesci“ (2 t., b. l. 87-90).

85Iš 2016-03-31 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti daiktai paimti iš įvykio vietos, esančios ( - ), o būtent - juodos spalvos piniginė su kontūriniu gėlių piešiniu, užsegama dirželiu, dirbtinės odos; margos spalvos piniginė, pasiūta iš tamsiai žalios, rudos, tamsiai mėlynos spalvų odos atraižų; juodos spalvos saga, plastikinė, viršuje įspausti užrašai „ Yon and me“; pirštuota pirštinė, juodos spalvos; iškarpa iš rankinės vidaus; kastuvas, jo kotas medinis, 98 cm. ilgio, kastuvo geležtė 20,8 cm*25,5 cm dydžio (2 t., b. l. 94-97).

862016-01-07 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad ant tirti pateiktų dviejų plaktukų, paimtų 2015-11-04 papildomai apžiūrint įvykio vietą ( - ) r., galvų rasta žmogaus kraujo (pažymėta mėg. Nr. 14, Nr. 16), kurio genotipas sutampa su E. B. genotipu. Tikimybė, kad egzistuoja kitas žmogus, kurio genotipas identiškas ištirtų E. B. lokusų genotipui, t. y. atsitiktinio sutapimo tikimybė, yra ne didesnė nei 0,000000000000000000000002 proc. (2 t., b. l. 37-46 ).

872015-11-19 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad vienas rankos piršto pėdsakas, aptiktas įvykio vietoje ( - ) r. ant durų staktos prie lavono paliktas R. B. dešinės rankos bevardžiu pirštu ( 2 t., b. l. 67-72).

882015-12-14 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad tirti pateiktos piniginės, tiriant pažymėtos Nr. 2, paimtos 2015-11-04 apžiūrint įvykio vietą ( - ) r., rasta asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR tinkamų moters biologinių pėdsakų (pažymėta mėg. Nr. 4), kurių genotipas sutampa su E. B. genotipu, rasta ne mažiau nei dviejų asmenų susimaišiusių biologinių pėdsakų(pažymėta mėg. Nr. 3), iš kurių asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR tinkami yra vienos moters biologiniai pėdsakai, kurių genotipas sutampa su E. B. genotipu (2 t., b. l. 15-17).

892015-12-14 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad ant tirti pateiktos cigaretės nuorūkos, paimtos 2015-11-04 apžiūrint įvykio vietą ( - ) r., rasta vyro biologinių pėdsakų, kurių genotipas sutampa su R. B. genotipu. Tikimybė, kad egzistuoja kitas žmogus, kurio genotipas identiškas ištirtų R. B. lokusų genotipui, t. y. atsitiktinio sutapimo tikimybė, yra ne didesnė nei 0,00000000000000003 proc.

90Ant tirti pateikto peilio, paimto 2015-11-04 apžiūrint įvykio vietą ( - ) r., geležtės rasta moters kraujo ( pažymėta meg. Nr. 10, Nr. 11), kurio genotipas sutampa su K. L. genotipu.

91Ant peilio rankenos rasta vyro ir moters susimaišiusių biologinių pėdsakų ( pažymėta meg. Nr. 8), iš jų ir kraujo, iš kurių galima nustatyti abiejų asmenų tapatybę, tačiau negalima atsakyti, kurio asmens yra mėginyje Nr. 8 rastas kraujas. Ant peilio rankenos mėginyje Nr. 8 rastų moters biologinių pėdsakų arba kraujo genotipas sutampa su K. L. genotipu, vyro biologinių pėdsakų arba kraujo genotipas sutampa su R. B. genotipu, Y haplotipas sutampa su R. B. Y haplotipu.

92Ant peilio rankenos rasta ne mažiau nei dviejų asmenų susimaišiusių biologinių pėdsakų (pažymėta mėg. Nr. 9), iš jų ir kraujo, iš kurių galima nustatyti vienos moters tapatybę, tačiau negalima atsakyti, kurio asmens yra mėginyje Nr. 9 rastas kraujas. Ant peilio rankenos mėginyje Nr. 9 rastų moters biologinių pėdsakų arba kraujo genotipas sutampa su K. L. genotipu, vyro biologinių pėdsakų Y haplotipas sutampa su R. B. Y haplotipu. Sutampantys Y haplotipai nepatvirtina pėdsako priklausymo asmeniui, nes toks pats Y haplotipas yra visų giminės vyrų, turinčių bendrą protėvį vyrą (2t., b. l. 5-11).

932015-12-14 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad ant tirti pateikto kastuvo, paimto 2015-11-04 apžiūrint įvykio vietą ( - ) r., koto rasta žmogaus biologinių pėdsakų. Ant kastuvo geležtės rasta moters kraujo („pažymėta mėg. Nr. 15), kurio genotipas sutampa su L. G. genotipu.

94Ant tirti pateiktos piniginės, tiriant pažymėtos Nr. 1, paimtos 2015-11-04 apžiūrint įvykio vietą ( - ) r., rasta moters kraujo „pažymėta mėg. Nr. 4), kurio genotipas sutampa su L. G. genotipu.

95Ant piniginės mėginyje Nr. 5 rastų vyro biologinių pėdsakų arba kraujo genotipas sutampa su R. B. genotipu, moters biologinių pėdsakų arba kraujo genotipas sutampa su L. G. genotipu.

96Ant tirti pateiktos piniginės, tiriant pažymėtos Nr. 2, paimtos 2015-11-04 apžiūrint įvykio vietą ( - ) r., žmogaus kraujo nerasta, rasta dviejų asmenų, moters ir vyro, susimaišiusių biologinių pėdsakų (pažymėta mėg. Nr. 6), iš kurių galima nustatyti abiejų asmenų tapatybę.

97Ant piniginės mėginyje Nr. 6 rastų moters biologinių pėdsakų genotipas sutampa su L. G. genotipu, vyro biologinių pėdsakų genotipas sutampa su R. B. genotipu. Ant piniginės mėginyje Nr. 7 rastų moters biologinių pėdsakų genotipas sutampa su L. G. genotipu.

98Ant tirti pateiktos sagos, paimtos 2015-11-04 apžiūrint įvykio vietą ( - ) r., rasta moters kraujo, kurio genotipas sutampa su L. G. genotipu.

99Ant tirti pateiktos pirštinės, paimtos 2015-11-04 apžiūrint įvykio vietą ( - ) r., rasta ne mažiau nei dviejų asmenų susimaišiusių biologinių pėdsakų (pažymėta mėg. Nr. 9), iš jų ir kraujo, iš kurių galima nustatyti vienos moters tapatybę, tačiau negalima atsakyti, kurio asmens yra mėginyje Nr. 9 rastas kraujas.

100Ant pirštinės mėginyje Nr. 9 rastų moters biologinių pėdsakų genotipas sutampa su J. G. genotipu. Ant pirštinės rasta moters biologinių pėdsakų (pažymėta mėg. Nr. 11), kurių genotipas sutampa su L. G. genotipu.

101Ant tirti pateiktos iškarpos iš rankinės vidaus, paimtos 2015-11-04 apžiūrint įvykio vietą

102( - ) r., rasta vyro kraujo (pažymėta mėg. Nr. 12), kurio genotipas sutampa su R. B. genotipu.

103Ant iškarpos iš rankinės vidaus rasta ne mažiau nei dviejų asmenų susimaišiusių biologinių pėdsakų (pažymėta mėg. Nr. 13), iš kurių galima nustatyti vienos moters tapatybę. Ant iškarpos iš rankinės vidaus mėginyje Nr. 13 žmogaus kraujo nerasta. Ant iškarpos iš rankinės vidaus mėginyje Nr. 13 rastų, asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR tinkamų moters biologinių pėdsakų genotipas sutampa su L. G. genotipu (2 t., b. l. 51-56).

1042016-01-07 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad ant tirti pateikto peilio, paimto 2015-11-04 papildomai apžiūrint įvykio vietą ( - ) r., geležtės rasta žmogaus kraujo (pažymėta mėg. Nr. 20, nr. 21), kurio genotipas sutampa su J. G. genotipu; mėginyje Nr. 19 rastų asmens tapatybei nustatyti tinkamų moters biologinių pėdsakų, arba kraujo, genotipas sutampa su J. G. genotipu; rasta ne mažiau nei dviejų asmenų susimaišiusių biologinių pėdsakų ( pažymėta mėg. Nr. 18), iš kurių asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR tinkami yra vienos moters biologiniai pėdsakai, kurių genotipas sutampa su J. G. genotipu.

105Ant tirti pateikto peilio rankenos rasta ne mažiau nei dviejų asmenų susimaišiusių biologinių pėdsakų ( pažymėta mėg. Nr. 17), iš kurių asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR tinkami yra vienos moters biologiniai pėdsakai, kurių genotipas sutampa su J. G. genotipu.

106Ant tirti pateikto R. B. džinsinio švarko rasta ne mažiau ne dviejų asmenų susimaišiusių biologinių pėdsakų ( pažymėta mėg. Nr 29, Nr. 31), iš jų ir kraujo, iš kurių galima nustatyti vienos moters tapatybę, tačiau negalima atsakyti, kurio asmens yra mėginiuose Nr. 29, Nr. 31 rastas kraujas. Ant džinsinio švarko mėginiuose Nr. 29, Nr. 31 rastų, asmens tapatybei nustatyti tinkamų moters biologinių pėdsakų, arba kraujo, genotipas sutampa su L. G. genotipu.

107Ant tirti pateiktų R. B. džinsinių kelnių rasta moters kraujo ( pažymėta mėg. Nr. 38-40, Nr. 42), kurio genotipas sutampa su L. G. genotipu; ant džinsinių kelnių mėginiuose Nr. 35, Nr. 37 rastų asmens tapatybei nustatyti tinkamų moters biologinių pėdsakų, arba kraujo, genotipas sutampa su L. G. genotipu; ant džinsinių kelnių mėginyje Nr. 41 rastų moters biologinių pėdsakų arba kraujo genotipas sutampa su L. G. genotipu, vyro biologinių pėdsakų arba kraujo genotipas sutampa su R. B. genotipu.

108Ant tirti pateiktų R. B. džinsinių kelnių rasta moters kraujo (pažymėta mėg. Nr. 43), kurio genotipas sutampa su K. L. genotipu.

109Ant tirti pateiktų K. L. dešiniosios rankos nagų nuokarpų rasta žmogaus kraujo, nustatytas genotipas, kuris sutampa su K. L. genotipu, nustatytas Y haplotipas, kuris sutampa su R. B. Y haplotipu. Sutampantys pėdsakų ir asmens Y haplotipai nepatvirtina pėdsakų priklausymo konkrečiam asmeniui, nes toks pats y haplotipas yra visų giminės vyrų, turinčių bendrą protėvį vyrą.

110Ant tirti pateiktų L. G. kairiosios rankos nagų nuokarpų rasta žmogaus kraujo, nustatytas genotipas, kuris sutampa su L. G. genotipu, nustatytas Y haplotipas, kuris sutampa su R. B. Y haplotipu (2 t., b. l. 37-46 ).

111Iš 2015-11-04 kratos, atliktos ( - ) k., V. K. sodyboje ir pagalbinėse patalpose, protokolo matyti, kad kratos metu paimta rudos spalvos medžiaginė rankinė, odinė striukė (1 t. b.l.127-130).

1122016-03-31 apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėti daiktai, paimti atliekant kratą

113V. K. lauko virtuvėje, o būtent – cigaretės nuorūka, peilis - virtuvinis, su medine rusvos spalvos rankena), juodos spalvos striukė, pilkos spalvos rankinė (2 t. b. l. 81-84).

1142015-12-14 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad ant tirti pateiktos striukės, paimtos 2015-11-04 atliekant kratą V. K. priklausančioje lauko virtuvėje ( - ) r., rasta moters kraujo (pažymėta mėg. Nr. 14, Nr. 17-19), kurio genotipas sutampa su L. G. genotipu.

115Ant striukės rasta moters kraujo (pažymėta mėg. Nr. 23), kurio genotipas sutampa su K. L. genotipu.

116Ant striukės rasta vyro ir moters susimaišiusių biologinių pėdsakų, iš jų ir kraujo ( pažymėta mėg. Nr. 15), iš kurių galima nustatyti abiejų asmenų tapatybę, tačiau negalima atsakyti, kurio asmens yra mėginyje Nr. 15 rastas kraujas. Ant striukės mėginyje Nr. 15 rastų vyro ir moters susimaišiusių biologinių pėdsakų mišraus DNR profilio alelių rinkinys sutampa su R. B. ir L. G. sudėtiniu alelių rinkiniu. .

117Ant striukės rasta vyro ir moters susimaišiusių biologinių pėdsakų ( pažymėta mėg. Nr. 16), iš jų ir kraujo, iš kurių galima nustatyti abiejų asmenų tapatybę, tačiau negalima atsakyti, kurio asmens yra mėginyje Nr. 16 rastas kraujas. Ant striukės mėginyje Nr. 16 rastų moters biologinių pėdsakų arba kraujo genotipas sutampa su K. L. genotipu, vyro biologinių pėdsakų arba kraujo genotipas sutampa su R. B. genotipu.

118Ant striukės rasta dviejų moterų susimaišiusių biologinių pėdsakų ( pažymėta mėg. Nr 20), iš jų ir kraujo, iš kurių galima nustatyti abiejų moterų tapatybę, tačiau negalima atsakyti, kurios moters yra mėginyje Nr. 20 rastas kraujas. Ant striukės mėginyje Nr. 20 rastų vienos moters biologinių pėdsakų arba kraujo genotipas sutampa su K. L. genotipu, kitos moters biologinių pėdsakų arba kraujo genotipas sutampa su L. G. genotipu.

119Ant striukės mėginiuose Nr. 21, Nr. 22, nr. 26 rastų moters biologinių pėdsakų arba kraujo genotipas sutampa su L. G. genotipu.

120Ant tirti pateiktos rankinės, paimtos 2015-11-04 atliekant kratą V. K. priklausančioje lauko virtuvėje ( - ) r., rasta moters kraujo (pažymėta mėg. Nr. 28-31), kurio genotipas sutampa su L. G. genotipu (2 t. b. l. 5-11).

121Iš 2016-05-11 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad V. B. pateikė keturis geltono metalo žiedus, du iš jų su akutėmis, plastikinį maišelį, medžiagos skiautę ir stiklinį indelį su metaliniu dangteliu (2 t., b. l. 191-194).

1222016-05-16 apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėti keturi žiedai, plastikinis maišelis, audeklo skiautė, stiklinis indelis su metaliniu dangteliu. Visi žiedai iš geltonos spalvos metalo, vienas žiedas 23 mm skersmens, trys žiedai 22 mm. skersmens, iš jų vienas žiedas su rožinės spalvos akute, kitas žiedas su rudos spalvos akute (3 t., b. l. 4-5).

123Iš 2016-05-18 daiktų ir kitų objektų parodymo atpažinti protokolų matyti, kad nukentėjusioji N. M. atpažino geltonos spalvos žiedus, iš jų du su akutėmis, priklausiusius jos mamai K. L. (3 t, b. l. 76-79, 81-83, 85-87, 89-91).

124Teismas, įvertinęs surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, konstatuoja, kad kaltinamojo R. B. kaltė padarius jam inkriminuotus nusikaltimus, įrodyta.

125Baudžiamoji atsakomybė už kito žmogaus gyvybės atėmimą pagal BK 129 straipsnį kyla tada, kai tarp kaltininko padarytos veikos ir padarinių (nukentėjusiojo mirties) yra priežastinis ryšys, t. y. nukentėjusiojo mirtis – dėsningas, neatsitiktinis kaltininko veikos rezultatas. Šis ryšys yra būtinas, nes be jo negalima nustatyti, kad kaltininko veika lėmė padarinių atsiradimą. Priežastinis ryšys kito žmogaus gyvybės atėmimo bylose sprendžiamas vertinant įrodymus ir nustatant loginę priežasčių seką, reikalingą išvadai padaryti: ar yra ryšys tarp nustatytos kaltininko veikos ir padarinių, kokie reiškiniai lemia nukentėjusio žmogaus mirtį, ar jie objektyviai ir dėsningai išplaukia iš neteisėtos veikos.

126Specialisto išvada Nr. ( - )nustatyta, kad E. B. mirtis įvyko nuo galvos sumušimo, tai komplikavosi nukraujavimu ir ūmiu centrinės kilmės kvėpavimo funkcijos ir širdies veiklos sutrikimu.

127Kaltinamasis R. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad nuvyko į iš matymo pažįstamos moters namus, jos prašė paskolinti pinigų, ji nepaskolino, tada jam kilo mintis ją nužudyti ir pagrobti jos pinigus. Paėmė ant stalo buvusį plaktuką ir juo moteriai kelis kartus sudavė į galvą, po to iš rankinuko pagrobė 35 eurus. Teismas šiuos R. B. parodymus perskaitė teisiamajame posėdyje, juos vertina visų ištirtų įrodymu visete.

128R. B. parodymus patvirtina kiti ištirti įrodymai. Specialisto išvada Nr. ( - ) nustatyta, kad ant E. B. namuose rastų dviejų plaktukų galvų rasta žmogaus kraujo, kurio genotipas sutampa su E. B. genotipu. Specialisto išvada Nr. ( - ) nustatyta, kad įvykio vietoje ( - ) r. ant durų staktos prie lavono aptiktas vienas rankos piršto pėdsakas paliktas kaltinamojo R. B. dešinės rankos bevardžiu pirštu.

129Teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus, kurie tarpusavyje susiję, konstatuoja, kad tarp kaltinamojo R. B. padarytos veikos ir padarinių - nukentėjusios E. B. mirties - yra priežastinis ryšys: R. B. nukentėjusiosios namuose rastu plaktuku jai sudavė ne mažiau 16 smūgių į galvą ir kaklą, tuo jai padarant kūno sužalojimus, nuo padarytų galvos sužalojimų visumos E. B. įvykio vietoje mirė. Faktinėmis bylos aplinkybėmis nustatyta, kad R. B. kaltė nužudant E. B. pasireiškia tiesiogine apibrėžta tyčia - jis suprato, kad savo veika kėsinasi į kito žmogaus gyvybę, numatė, jog gali ją atimti, ir to siekė.

130Bylos duomenimis nustatyta, kad E. B. nužudymą R. B. padarė kvalifikuojančioms aplinkybėms – itin žiauriai ir dėl savanaudiškų paskatų.

131Nužudymas kvalifikuojamas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punktą, kai kaltininko veika dėl gyvybės atėmimo būdo ar kitų aplinkybių pasireiškia ypatingu žiaurumu. Nužudymas itin žiauriai paprastai pripažįstamas tada, kai gyvybė atimama itin skausmingu būdu arba padarant nukentėjusiajam daug kūno sužalojimų. Šiuo atveju neturi reikšmės, kiek laiko nukentėjusysis po panaudoto smurto iki mirties jautė kūno sužalojimų sukeltą skausmą. Itin žiaurus nužudymas nustatomas įvertinus panaudoto smurto pobūdį, jo laiką, intensyvumą, padarytų sužalojimų kiekį, lokalizaciją, įrankius bei kitas aplinkybes. Nužudymas itin žiauriai yra ne tik tada, kai gyvybė atimama kankinant ar itin skausmingu būdu, bet ir tais atvejais, kai nukentėjusiajam padaroma daug kūno sužalojimų, jei kaltininkas suvokė itin žiaurų gyvybės atėmimo būdą. Sąvoka „itin žiauriai“ yra vertinamasis požymis, kuris nustatomas įvertinus panaudoto smurto pobūdį, jo trukmę, intensyvumą, įrankius, padarytų sužalojimų kiekį, jų lokalizaciją (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-252/2011, 2K-253/2011, 2K-452/2012, 2K-146/2014).

132Bylos duomenimis nustatyta, kad R. B. E. B. plaktuku sudavė didelį skaičių smūgių į galvą ir kaklą, tuo padarydamas daug kūno sužalojimų, kas, kolegijos vertinimu, sukėlė nukentėjusiajai didelį fizinį skausmą bei kančias. Nustačius šias aplinkybes konstatuotina, kad R. B. nužudymą padarė itin žiauriai.

133Pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 9 punktą atsako tas, kas nužudė kitą žmogų dėl savanaudiškų paskatų, t. y. siekdamas gauti iš to turtinės naudos, įgyti teisę į turtą arba išvengti materialinių išlaidų. Kaltinamojo R. B. parodymais nustatyta, kad jis E. B. nužudė norėdamas užvaldyti jos pinigus, kurių ji gera valia jam nedavė. Nustačius šias aplinkybes konstatuotina, kad R. B. nužudymą padarė dėl savanaudiškų paskatų.

134Kaltinamojo R. B. parodymais nustatyta, kad nužudęs E. B. jis pagrobė nukentėjusiosios 35 Eur. Pagal teismų praktiką nužudymai, padaryti plėšimo metu, kvalifikuojami pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 9 punktą ir atitinkamas BK 180 straipsnio dalis priklausomai nuo kvalifikuojamųjų požymių, jei tokios veikos padarytos dėl savanaudiškų paskatų (kasacinės nutartys Nr. 2K-356/2009, Nr. 2K-210/2009, 2K-204/2012 ir kt.). Šioje kaltinimo dalyje plėšimą kvalifikuojančių požymių nėra.

135Esant išdėstytoms faktinėms aplinkybėms R. B. nusikalstama veika šioje kaltinimo dalyje kvalifikuotina pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d., 129 str. 2 d. 6 p., 9 p. .

136Specialisto išvada Nr. ( - ) nustatyta, kad K. L. mirtis įvyko nuo durtinės - pjautinės kiauryminės krūtinės kairės pusės žaizdos su širdies sužalojimu, sukėlusios kraujo susikaupimą širdiplėvės ertmėje ir širdies tamponadą krauju.

137Kaltinamasis R. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad nuvyko į iš matymo pažįstamos moters namus, jos prašė paskolinti pinigų. Pamatęs, kad moters piniginėje yra pinigų, sugalvojo moterį nužudyti ir eurus pasisavinti. Pamatė virtuvėje ant stalo peilį, jį pagriebė ir nieko nesakęs juo kelis kartus dūrė moteriškei, kur dūrė, tiksliai neprisimena, atrodo, kad į krūtinę, gal ir į kaklą. Po smūgių moteriškė nugriuvo ant žemės, ant šono. Jis gulinčiai moteriai dar kelis kartus su tuo pačiu peiliu dūrė į galvą. Moteriai nugriuvus pagrobė keturis žiedus, du žiedai buvo su akutėmis, o du - „šliūbiniai“, žiedus numovė moteriškei nuo rankų jau ją nužudęs. Kiek prisimena, iš moteriškės rankinuke buvusios piniginės paėmė 60 eurų.

138R. B. parodymus patvirtina kiti ištirti įrodymai. Specialisto išvadomis nustatyta, kad cigaretės nuorūkos, paimtos 2015-11-04 apžiūrint įvykio vietą ( - ) r., rasta vyro biologinių pėdsakų, kurių genotipas sutampa su R. B. genotipu. Ant tirti pateikto peilio, paimto iš K. L. nužudymo vietos, rasta moters kraujo, kurio genotipas sutampa su K. L. genotipu. Ant peilio rankenos rastų vyro biologinių pėdsakų arba kraujo genotipas sutampa su R. B. genotipu. Ant paimtų R. B. džinsinių kelnių rasta moters, kurio genotipas sutampa su K. L. genotipu. Ant K. L. dešiniosios rankos nagų nuokarpų rasta žmogaus kraujo, nustatytas genotipas, kuris sutampa su R. B. Y haplotipu. Ant iš R. B. paimtos striukės rasta moters kraujo, kurio genotipas sutampa su

139K. L. genotipu. Liudytoja P. K. parodė, kad jai sugyventinis R. B. atidavė keturis auksinius žiedus, kuriuos ji perdavė V. B.. Iš V. B. paimti keturi žiedai, kuriuos nukentėjusioji N. M. atpažino kaip priklausiusius jos mamai K. L..

140Teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus, kurie tarpusavyje susiję, konstatuoja, kad tarp kaltinamojo R. B. padarytos veikos ir padarinių - nukentėjusios K. L. mirties - yra priežastinis ryšys: R. B. nukentėjusiosios namuose jai sudavė 22 smūgius į įvairias kūno vietas, iš jų - name rastu peiliu ne mažiau 9 smūgius į krūtinę, pilvą ir kitas kūno vietas, ne mažiau 13 smūgių rankomis į galvą, abi plaštakas, dėl ko K. L. nuo padarytų sužalojimų mirė įvykio vietoje. Faktinėmis bylos aplinkybėmis nustatyta, kad R. B. kaltė nužudant K. L. pasireiškia tiesiogine apibrėžta tyčia - jis suprato, kad savo veika kėsinasi į kito žmogaus gyvybę, numatė, jog gali ją atimti, ir to siekė.

141Bylos duomenimis nustatyta, kad K. L. nužudymą R. B. padarė kvalifikuojančioms aplinkybėms – itin žiauriai ir dėl savanaudiškų paskatų.

142Bylos duomenimis nustatyta, kad R. B. K. L. sudavė 22 smūgius į įvairias kūno vietas, iš jų - peiliu ne mažiau 9 smūgius į krūtinę, pilvą ir kitas kūno vietas, ne mažiau 13 smūgių sudavė rankomis į galvą, abi plaštakas, tuo padarydamas daug kūno sužalojimų, kas, kolegijos vertinimu, sukėlė nukentėjusiajai didelį fizinį skausmą bei kančias. Nustačius šias aplinkybes konstatuotina, kad R. B. K. L. nužudymą padarė itin žiauriai.

143Kaltinamojo R. B. parodymais, liudytojų P. K., V. B., S. E. parodymais nustatyta, kad R. B., nužudęs K. L., pagrobė jos juvelyrinius dirbinius - du auksinius vestuvinius žiedus, kiekvieno iš jų vertė po 150 Eur, auksinį žiedą su rožinės spalvos akute 250 Eur vertės, auksinį žiedą su šviesiai rusvos spalvos akute 300 Eur vertės, auksinius auskarus 150 Eur vertės. Nukentėjusiųjų N. M. ir D. P. parodymais nustatyta, kad iš K. L. namų buvo pagrobti 600 Eur, kuriuos jų mama laikė patalinėje. Teismas neturi pagrindo netikėti nukentėjusiųjų parodymais, kad K. L. namuose laikė 600 Eur, kurių pasigedo būtent po nusikaltimo. Nustačius šias aplinkybes konstatuotina, kad R. B. K. L. nužudymą padarė dėl savanaudiškų paskatų.

144Nužudymai, padaryti plėšimo metu, kvalifikuojami pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 9 punktą ir atitinkamas BK 180 straipsnio dalis priklausomai nuo kvalifikuojamųjų požymių. Nustatyta, kad

145R. B. plėšimui panaudojo peilį, kas yra plėšimą kvalifikuojantis požymis, numatytas Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d..

146Esant išdėstytoms faktinėms aplinkybėms R. B. nusikalstama veika šioje kaltinimo dalyje kvalifikuotina pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d., 129 str. 2 d. 6 p., 9 p. .

147Specialisto išvada Nr. ( - ) nustatyta, kad L. G. mirtis įvyko nuo atvirų įspaustinių kaukolės kairės pusės skliauto ir pamato lūžių su galvos smegenų sužalojimu.

148Specialisto išvadoje Nr. ( - ) nustatyta, kad rodyta, kad J. G. mirtis įvyko nuo dešinės kaklo pusės durtinės - pjautinės žaizdos su išorinės miego arterijos pažeidimu.

149Kaltinamasis R. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015-11-04 sugalvojo pasiskolinti, nes norėjo išgerti. Žinojo moterį, jai anksčiau nešė parduoti uogas. Nuėjo iki moters namų, ji atidarė moteris, jį pakvietė į vidų. Moteris taip pat buvo prieangyje, tada jis jos paprašė paskolinti pinigų, ji pinigų nedavė, sakė, kad neturi. Tada jis iš savo rankinės išsitraukė stalinį peilį ir juo kelis kartus dūrė moteriškei, kiek kartų ir kur dūrė, neprisimena. Peilį buvo pasiėmęs iš savo namų, kodėl jį pasiėmė, nežino. Moteris nugriuvo prieangyje ant žemės. Po to jis įėjo į kambarį ir keliose spintelėse ieškojo pinigų. Pinigių nerado, jokių kitų vertingų daiktų neieškojo. Norėjo išeiti lauk, kai pamatė, kad atėjo socialinė darbuotoja. Jis iš matymo pažinojo socialinę darbuotoją, tačiau vardo ir pavardės nežino. Socialinė darbuotoja įėjusi į prieangį pradėjo šaukti. Tuomet jis prieangyje buvusiu kastuvu kelis kartus sudavė socialinei darbuotojai į galvą ir kitas kūno vietas. Socialinė darbuotoja po suduotų smūgių nugriuvo prieangyje šalia moteriškės, kurią buvo jau nužudęs peiliu. Po to apieškojo socialinės darbuotojos rankinę, kurioje esančioje piniginėje rado 5 eurus, pinigus pasiėmė.

150Kaltinamojo R. B. parodymus patvirtina kiti ištirti įrodymai. Liudytoja M. L. parodė, kad dirbo ( - ) seniūnijoje vyr. specialiste. Pažinojo L. G., ji teikė paslaugas ( - ) seniūnijoje gyvenantiems seneliams. Lapkričio 4 d. prieš darbo pabaigą J. G. namuose rado du gulinčius kūnus, tai buvo L. G. ir J. G.. Specialisto išvada Nr. ( - ) nustatyta, kad visi mirusiosios J. G. kūne nustatyti sužalojimai padaryti daiktais ar įrankiais, sužalojimų, būdingų padarymui rankomis ar kojomis, nenustatyta. Specialisto išvada nustatyta, kad L. G. dalis sužalojimų - 6 muštinės žaizdos kairiame smilkinyje ir kairiame skruoste, 2 muštinės žaizdos kairiame viršugalvyje, kaukolės skliauto ir pamato kaulų lūžiai su galvos smegenų sužalojimu, muštinė žaizda kaktoje, muštinės žaizdos kairės plaštakos pirštuose, kairės plaštakos II piršto ir V piršto galinių pirštakaulių, IV piršto pamatinio pirštakaulio lūžiai padaryti suduodant 10 smūgių bukais kietais daiktais ar įrankiais, turinčiais briauną. Ši aplinkybė patvirtina R. B. parodymus, kad jis L. G. sudavė smūgius kastuvu. Kitiems L. G. kūne rastiems sužalojimams padaryti reikėjo dar 38 smūgių bukais kietais daiktais, galimai, suduodant smūgius rankomis ir kojomis. Specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad ant kastuvo geležtės rasta moters kraujo, kurio genotipas sutampa su L. G. genotipu. Ant piniginės, paimtos 2015-11-04 apžiūrint įvykio vietą ( - ) r., rasta moters kraujo, kurio genotipas sutampa su

151L. G. genotipu. Ant piniginės mėginyje rastų vyro biologinių pėdsakų arba kraujo genotipas sutampa su R. B. genotipu, moters biologinių pėdsakų arba kraujo genotipas sutampa su L. G. genotipu. Ant piniginės, paimtos 2015-11-04 apžiūrint įvykio vietą ( - ), rastų moters biologinių pėdsakų genotipas sutampa su L. G. genotipu, vyro biologinių pėdsakų genotipas sutampa su R. B. genotipu. Ant tirti pateiktos sagos, paimtos 2015-11-04 apžiūrint įvykio vietą ( - ) r., rasta moters kraujo, kurio genotipas sutampa su L. G. genotipu. Ant iškarpos iš rankinės vidaus, paimtos 2015-11-04 apžiūrint įvykio vietą ( - ) r., rasta vyro kraujo, kurio genotipas sutampa su R. B. genotipu.

152Specialisto išvada Nr. ( - ) nustatyta, kad ant peilio, paimto 2015-11-04 apžiūrint įvykio vietą ( - ) r., geležtės rasta žmogaus kraujo, kurio genotipas sutampa su J. G. genotipu. Ant peilio rankenos rasta ne mažiau nei dviejų asmenų susimaišiusių biologinių pėdsakų (pažymėta mėg. Nr. 17), iš kurių asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR tinkami yra vienos moters biologiniai pėdsakai, kurių genotipas sutampa su J. G. genotipu. Ant R. B. džinsinio švarko rasta biologinių pėdsakų, iš jų ir kraujo, kurių genotipas sutampa su L. G. genotipu. Ant R. B. džinsinių kelnių rasta moters kraujo, kurio genotipas sutampa su L. G. genotipu. Ant R. B. džinsinių kelnių rastų moters biologinių pėdsakų, arba kraujo genotipas sutampa su L. G. genotipu. Ant R. B. džinsinių kelnių mėginyje rastų moters biologinių pėdsakų arba kraujo genotipas sutampa su L. G. genotipu, vyro biologinių pėdsakų arba kraujo genotipas sutampa su R. B. genotipu. Ant tirti pateiktų L. G. kairiosios rankos nagų nuokarpų rasta žmogaus kraujo, nustatytas Y haplotipas, kuris sutampa su R. B. Y haplotipu.

1532015-11-04 kratos, atliktos ( - ) k., V. K. sodyboje ir pagalbinėse patalpose, metu rasta ir paimta rudos spalvos medžiaginė rankinė, odinė R. B. striukė, cigaretės nuorūka, peilis, pilkos spalvos rankinė. Specialisto išvada Nr. ( - ) nustatyta, kad striukės, paimtos 2015-11-04 atliekant kratą, rasta moters kraujo, kurio genotipas sutampa su L. G. genotipu. Ant striukės rastų vyro ir moters susimaišiusių biologinių pėdsakų mišraus DNR profilio alelių rinkinys sutampa su R. B. ir L. G. sudėtiniu alelių rinkiniu. Ant striukės rastų moters biologinių pėdsakų arba kraujo genotipas sutampa su L. G. genotipu. Ant tirti pateiktos rankinės, paimtos 2015-11-04 atliekant kratą, rasta moters kraujo, kurio genotipas sutampa su L. G. genotipu.

154Teismas, ištyręs byloje esančius duomenis įrodymus, kurie tarpusavyje susiję, konstatuoja, kad tarp kaltinamojo R. B. padarytos veikos ir padarinių – nukentėjusiųjų J. G. ir L. G. mirties - yra priežastinis ryšys: R. B. nukentėjusiosios J. G. namuose sudavė atsineštu peiliu J. G. ne mažiau kaip 5 smūgius peiliu į kaklą, galvą, sudavė L. G. 48 smūgius į įvairias kūno vietas, iš jų – 10 smūgių name rastu kastuvu, 38 smūgius - rankomis ir kojomis, dėl ko J. G. ir L. G. nuo patirtų sužalojimų mirė įvykio vietoje. Faktinėmis bylos aplinkybėmis nustatyta, kad R. B. kaltė nužudant J. G. ir

155L. G. pasireiškė tiesiogine apibrėžta tyčia - jis suprato, kad savo veika kėsinasi į nukentėjusiųjų gyvybę, numatė, jog gali ją atimti, ir to siekė.

156Bylos duomenimis nustatyta, kad J. G. ir L. G. nužudymą R. B. padarė kvalifikuojančioms aplinkybėms – dėl J. G. bejėgiška būklė, du ir daugiau žmonių, itin žiauriai, dėl savanaudiškų paskatų, dėl nukentėjusiosios L. G. piliečio pareigų vykdymo, siekdamas nuslėpti kitą nusikaltimą.

157Nužudymas kvalifikuojamas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 2 punktą tada, kai nužudomas asmuo, kuris ar dėl fizinių, ar dėl psichinių savybių negali suprasti kaltininko veikos pobūdžio, gintis ar kitaip vengti pavojaus arba aktyviai pasipriešinti kaltininkui. Asmens bejėgiška būsena gali būti dėl ligos, invalidumo, senatvės, apalpus, praradus sąmonę, miegant arba dėl stipraus apsvaigimo nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir pan. Apie bejėgiškumo būseną teismas sprendžia pagal konkrečias nukentėjusiojo fizinę ar psichinę būklę apibūdinančias aplinkybes, be to, kaltininkas turi suvokti nukentėjusiojo bejėgišką būklę ir ja pasinaudodamas atimti jam gyvybę (2K-98/2009, 2K-241/2014).

158Bylos duomenimis nustatyta, kad J. G. buvo senyvo amžiaus, neįgali, jai buvo reikalinga pagalba, kurią teikė socialinių paslaugų skyriaus darbuotojai. R. B. parodė, kad jis nukentėjusiąją iš matymo pažinojo. Šios aplinkybės leidžia pagrįstai manyti, kad J. G. buvo bejėgiškos būklės žmogus, ji dėl savo sveikatos stovio R. B. pasipriešinti negalėjo, o R. B. tai suprato.

159Bylos duomenimis nustatyta, kad R. B. sudavė J. G. peiliu ne mažiau kaip 5 smūgius peiliu į kaklą, galvą, tuo padarydamas daugybinius sužalojimus, kas, kolegijos vertinimu, sukėlė nukentėjusiajai didelį fizinį skausmą bei kančias. Taip pat jis sudavė L. G. 48 smūgius į įvairias kūno vietas, iš jų – 10 smūgių name rastu kastuvu, 38 smūgius - rankomis ir kojomis, tuo padarydamas daugybinius sužalojimus, kas, kolegijos vertinimu, sukėlė nukentėjusiajai didelį fizinį skausmą bei kančias. Nustačius šias aplinkybes konstatuotina, kad R. B. J. G. ir L. G. nužudė itin žiauriai.

160Kaltinamojo R. B. parodymais nustatyta, kad jis, nužudęs J. G., pasikėsino pagrobti jai priklausantį turtą - pinigus, tačiau jų nerado. Šios aplinkybės leidžia konstatuoti, kad R. B. plėšimo nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, nes nerado vertingų daiktų bei pinigų. Taip pat kaltinamojo parodymais nustatyta, kad nužudęs L. G. jis pagrobė jos 5 Eur. Nustačius šias aplinkybes konstatuotina, kad R. B. J. G. ir L. G. nužudė dėl savanaudiškų paskatų.

161Kaip jau minėta, nužudymai, padaryti plėšimo metu, kvalifikuojami pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 9 punktą ir atitinkamas BK 180 straipsnio dalis priklausomai nuo kvalifikuojamųjų požymių. Nustatyta, kad R. B. J. G. turto plėšimui panaudojo peilį, kas yra plėšimą kvalifikuojantis požymis, numatytas Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d.. L. G. pinigų plėšimo dalyje plėšimą kvalifikuojančių požymių nenustatyta.

162Kaltinamojo R. B. parodymais nustatyta, kad nužudęs J. G. ir neradęs pinigų norėjo iš nukentėjusiosios namų išeiti, tačiau į namo vidų įėjo socialinė darbuotoja. Jis šią moterį pažino, ji pradėjo šaukti.

163Pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 10 punktą atsako tas, kas nužudė dėl nukentėjusio asmens tarnybos ar piliečio pareigų vykdymo. Tarnybos pareigų vykdymas – tai ne tik valstybės tarnautojų veikla, bet ir kiekvieno asmens, vykdančio tarnybos pareigas, išplaukiančias iš įstatymų, kitų teisės aktų, tarnybinių nuostatų, pareiginių instrukcijų, darbo sutarties ir pan., valstybinėje, visuomeninėje ar privačioje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, veikla (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-172-942/2016).

164Pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 11 punktą atsako tas, kas nužudė siekdamas nuslėpti kitą nusikaltimą. Nužudymas siekiant nuslėpti kitą nusikaltimą reiškia, kad buvo žudoma turint tikslą nuslėpti bet kurį kitą padarytą nusikaltimą, kurio sunkumas neturi reikšmės (2K-452/2012).

165Remdamasis kaltinamojo R. B. parodymais teismas konstatuoja, kad jis

166L. G. nužudė dėl jos piliečio pareigos vykdymo – jai ėmus šaukti pagalbos, taip pat siekdamas nuslėpti kitus nusikaltimus, t. y. J. G. nužudymą ir turto plėšimą. Remdamasis nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis teismas konstatuoja, kad išvadai duomenų, jog R. B. L. G. nužudė dėl jos tarnybinių pareigų vykdymo, nėra, dėl to minėta aplinkybė iš kaltinimo pašalintina.

167Esant išdėstytoms faktinėms aplinkybėms R. B. nusikalstama veika šioje kaltinimo dalyje kvalifikuotina pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. ir 180 str. 2 d., 180 str. 1d., BK 129 str. 2 d. 2 p., 5 p., 6 p., 9 p., 10 p., 11 p.

168Kaltinamojo R. B. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad jis E. B. ir K. L. nužudymą ir jų turto plėšimą padarė apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui. Ši aplinkybė nustatyta kaltinamojo R. B. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kuriuos teismas ištyrė teisiamajame posėdyje.

169Pagal baudžiamąjį įstatymą bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui (BK 41 straipsnio 1 dalis). Teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis BK bendrosios dalies nuostatų. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos stadiją; kaltininko asmenybę, asmens, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 1, 2 dalys). Pažymėtina, kad, individualizuojant bausmę, visoms šioms aplinkybėms turi būti skiriama vienoda teisinė reikšmė, nė vienai iš jų neturi būti suteikiama išskirtinė dominuojama reikšmė (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-576/2006, 2K-30/2014, 2K-148/2014,

1702K-481/2014, 2K-477-746/2015). Baudžiamajame įstatyme taip pat nustatyta, kad teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia ir į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę. Teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas minėtas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio (BK 61 straipsnio 1, 2 dalys).

171Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas prigimtinio teisingumo principas suponuoja tai, kad baudžiamajame įstatyme nustatytos bausmės turi būti teisingos. Teisingumo ir teisinės valstybės principai inter alia (be kita ko) reiškia, kad valstybės taikomos priemonės turi būti adekvačios siekiamam tikslui. Taigi bausmės turi būti adekvačios nusikalstamoms veikoms, už kurias jos nustatytos; už nusikalstamas veikas negalima nustatyti tokių bausmių ir tokių jų dydžių, kurie būtų akivaizdžiai neadekvatūs nusikalstamai veikai ir bausmės paskirčiai (2003 m. birželio 10 d. nutarimas) (kasacinė nutartis Nr. 2 K-184-746/2016).

172Bylos duomenimis nustatyta, R. B. padarė 3 labai sunkius (BK 11 straipsnio 6 dalis), 2 sunkius (BK 11 straipsnio 5 dalis), 2 apysunkius (BK 11 straipsnio 4 dalis) nusikaltimus, veikdamas tiesiogine apibrėžta tyčia, šaltakraujiškai, dėl E. B. ir K. L. nužudymo esant dviems BK 129 straipsnio 2 dalyje nurodytoms nužudymą kvalifikuojančioms aplinkybėms – itin žiauriai ir dėl savanaudiškų paskatų, dėl J. G. ir L. G. nužudymo esant šešioms BK 129 straipsnio 2 dalyje nurodytoms nužudymą kvalifikuojančioms aplinkybėms – bejėgiška nukentėjusiosios J. G. būklė, nužudyti du asmenys, itin žiauriai, dėl savanaudiškų paskatų, dėl L. G. piliečio pareigų vykdymo, siekdamas nuslėpti kitą nusikaltimą, nusikaltimai sukėlė itin skaudžias nepataisomas pasekmes – E. B., K. L., J. G. ir L. G. mirtį. R. B. dėl padarytų nusikaltimų teisiamojo posėdžio metu neatgailavo, nukentėjusiųjų artimųjų neatsiprašė, jis yra teistas už smurtinio pobūdžio nusikaltimų padarymą, turi neišnykusį teistumą, praeityje jis teistas už nužudymą kvalifikuojančioms aplinkybėms, nusikalstamų padarymo metu nedirbo, nebuvo registruotas darbo biržoje, neigiamai charakterizuojamas kaip ūmaus elgesio, piktnaudžiaujanti alkoholiu, nuolat keičianti gyvenamąją vietą asmenybė (5 t., b. l. 94), jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra, nustatyta atsakomybę sunkinanti aplinkybė, bylos duomenimis apibūdinama kaip neigiama, girtaujanti asmenybė.

173R. B. atlikta teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizė. 2016 m. kovo 9-balandžio 8 d. teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės akto Nr. ( - ) išvadoje nurodyta, kad R. B. galimo nusikalstamos veikos padarymo metu (2015 m. lapkričio 2-5 d.) nesirgo lėtiniu bei laikinu psichikos sutrikimu, silpnaprotyste. Jam nustatyta psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant alkoholį, priklausomybės sindromas bei asocialaus tipo asmenybės sutrikimas, dėl ko jis galėjo visiškai suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti. Tyrimo atlikimo metu

174R. B. neserga lėtiniu bei laikinu psichikos sutrikimu, silpnaprotyste. Jam nustatyta psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant alkoholį, priklausomybės sindromas bei asocialaus tipo asmenybės sutrikimas, dėl ko jis gali suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti. R. B. dėl psichikos būsenos gali dalyvauti atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, baudžiamąją bylą nagrinėjant teisme bei atlikti bausmę. R. B. nereikalinga taikyti priverčiamąsias medicininio pobūdžio priemones. R. B. psichologinis tyrimas neatliktas, pokalbio metu pažintinių funkcijų sutrikimų neišryškėjo (5 t., b. l. 83-88).

175Įvertinus išdėstytas aplinkybes kaltinamajam R. B. pagal Lietuvos Respublikos BK 129 str. 2 d. 2, 5, 6, 9, 10, 11 punktus skirtina griežčiausia šio straipsnio sankcijoje numatyta bausmė – laisvės atėmimas iki gyvos galvos, pagal BK 129 str. 2 d. 6, 9 punktus dėl K. L. nužudymo skirtina griežčiausia šio straipsnio sankcijoje numatyto terminuoto laisvės atėmimo bausmė – laisvės atėmimas 20 metų, pagal Lietuvos Respublikos BK 129 str. 2 d. 6, 9 punktus dėl E. B. nužudymo skirtina didesnė nei straipsnio sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkis bausmė, už apysunkius ir sunkius nusikaltimus skirtinos didesnės nei straipsnių sankcijose numatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkiai bausmės.

176Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 115 str. 1 d., teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, išsprendžia pareikštus civilinius ieškinius.

177Šioje baudžiamojoje byloje nukentėjusiaisiais ir civiliniais ieškovais pripažinti

178V. G. (nukentėjusios L. G. sutuoktinis), D. G. (nukentėjusios L. G. sūnus), nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo B. G. (nukentėjusios J. G. brolis) atstovė advokatė V. Pluščiauskienė, N. M. (nukentėjusios

179K. L. dukra) ir D. P. (nukentėjusios K. L. dukra) pareiškė civilinius ieškinius dėl nukentėjusiesiems padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

180Civilinio ieškinio dalyku yra tiek turtinė, tiek ir neturtinė žalos. Pagal baudžiamojo proceso teisę į turtinės žalos sąvoką įeina nusikalstama veika padaryta tiesioginė žala, materialiniai nuostoliai, kuriuos patyrė nukentėjusysis dėl padarytos nusikalstamos veikos bei išlaidos, kurios atsirado pašalinant nusikalstamos veikos pasekmes, t. y. gydymo, laidojimo išlaidos ir pan.

181Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas V. G. byloje pareiškė civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (3 t. 15 b. l.) ir nurodė, kad šią turtinę žalą sudaro jo turėtos išlaidos laidojant žmoną L. G. (laidojimo, šarvojimo paslaugos ir kt.). Nukentėjusysis V. G. pateikė pareikštą civilinį ieškinį dėl turtinės žalos patvirtinančius dokumentus (3 t. 18-22 b. l., 6 t. 142, 143 b. l.), juose nurodytų patirtų išlaidų dydžiai (iš viso 3333 Eur) atitinka protingumo kriterijus, todėl nukentėjusiojo pareikštas civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo yra pagrįstas ir tenkintinas visa apimtimi. Kadangi byloje nustatyta, jog L. G. mirė nuo kaltinamojo R. B. nusikalstamų veiksmų, nukentėjusiajam V. G. padarytą turtinę žalą turi atlyginti kaltinamasis, todėl pareikštas civilinis ieškinys dėl padarytos turtinės žalos priteisiamas iš kaltinamojo R. B..

182Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo B. G. atstovė advokatė V. Pluščiauskienė byloje pareiškė civilinį ieškinį dėl 2842,62 Eur turtinės žalos atlyginimo nukentėjusiajam B. G. (3 t. 45-47 b. l.) ir nurodė, kad šią turtinę žalą sudaro B. G. turėtos išlaidos laidojant seserį J. G. (kapo duobės kasimas, morgo paslaugos, karsto nešimas, giedrokos, bažnyčios paslaugos, gėlės, žvakės, gedulingi pietūs, paminklas ir kitos laidojimo paslaugos). Civiliniame ieškinyje taip pat nurodyta, kad B. G. iš VSDFV ( - ) skyriaus gavo 391,38 Eur vienkartinę išmoką, taip pat iš ( - ) rajono socialinės paramos skyriaus gavo 304 Eur ir 108 Eur pašalpas (iš viso 803,38 Eur) dėl J. G. laidojimo ir šių pašalpų suma buvo atimta iš bendros prašomos priteisti B. G. turėtų laidojimo išlaidų sumos. Atsižvelgiant į tai, kad nukentėjusiojo B. G. nurodyta patirta turtinė žala yra patvirtinta dokumentais (3 t. 53-62 b. l.), nurodytų patirtų išlaidų dydžiai atitinka protingumo kriterijus, daroma išvada, kad nukentėjusiojo pareikštas civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo yra pagrįstas ir tenkintinas visa jo apimtimi. Kadangi byloje nustatyta, jog J. G. mirė nuo kaltinamojo R. B. nusikalstamų veiksmų, nukentėjusiajam B. G. padarytą turtinę žalą turi atlyginti kaltinamasis, todėl pareikštas civilinis ieškinys dėl padarytos turtinės žalos priteisiamas iš kaltinamojo R. B..

183Nukentėjusioji ir civilinė ieškovė N. M. byloje pareiškė civilinį ieškinį dėl 1195,42 Eur turtinės žalos atlyginimo (6 t. 67-70 b. l.) ir nurodė, kad šią turtinę žalą sudaro jos turėtos išlaidos laidojant motiną K. L. (duobės kasimas, karsto nešimas, gėlės karsto papuošimui, gedulingi pietūs, auka bažnyčiai, užmokestis giedoriams, kitos laidojimo paslaugos). Civiliniame ieškinyje taip pat nurodyta, kad N. M. iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos socialinės rūpybos skyriaus motinos K. L. laidojimui 2015-11-08 gavo 304 Eur vienkartinę pašalpą ir šią sumą atėmus iš patirtų laidojimo išlaidų sumos, galutinė turtinės žalos suma, išieškotina iš R. B., yra 1195,42 Eur. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nukentėjusioji pateikė pareikštą civilinį ieškinį dėl turtinės žalos patvirtinančius dokumentus (6 t. 71-74 b. l.), jos nurodytų patirtų išlaidų dydžiai atitinka protingumo kriterijus, daroma išvada, kad nukentėjusiosios N. M. pareikštas civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo yra pagrįstas ir tenkintinas visa jo apimtimi. Kadangi byloje nustatyta, jog K. L. mirė nuo kaltinamojo R. B. nusikalstamų veiksmų, nukentėjusiajai N. M. padarytą turtinę žalą turi atlyginti kaltinamasis, todėl pareikštas civilinis ieškinys dėl padarytos turtinės žalos priteisiamas iš kaltinamojo R. B..

184Nukentėjusioji ir civilinė ieškovė D. P. byloje pareiškė civilinį ieškinį dėl 806,37 Eur turtinės žalos atlyginimo (6 t. 88-91 b. l.) ir nurodė, kad šią turtinę žalą sudaro jos turėtos kelionės išlaidos, skrendant iš ( - ) į ( - ) ir atgal, susijusios su motinos K. L. laidotuvėmis, taip pat išlaidos, patirtos darant skrydžių bilietų vertimą iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. Nukentėjusioji pateikė pareikštą civilinį ieškinį dėl turtinės žalos patvirtinančius dokumentus (6 t. 92-100 b. l., 102-108 b. l.). Tačiau teismas pažymi, kad civiliniame ieškinyje nurodytos 20 Eur išlaidos, patirtos už skrydžių bilietų vertimą iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, laikytinos proceso išlaidomis (Lietuvos Respublikos BPK 103 str. 6 d.), bet ne turtine žala. Todėl ši suma iš prašomos priteisti turtinės žalos atlyginimo šalintina ir civilinis ieškinys šioje dalyje mažintinas 20 Eur, o minėtos išlaidos priteistinos iš kaltinamojo R. B. nukentėjusiosios D. P. naudai ne kaip turtinės žalos atlyginimas, o kaip nukentėjusiosios turėtos proceso išlaidos. Nukentėjusiosios D. P. nurodyta likusi patirta turtinė žala yra patvirtinta dokumentais, nurodytų patirtų išlaidų dydžiai atitinka protingumo kriterijus. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei D. P. priteistinas turtinės žalos atlyginimas mažintinas 20 Eur ir jai iš dalies tenkinant pareikštą civilinį ieškinį priteistini 786,37 Eur turtinės žalos atlyginimui, priteisiant juos iš kaltinamojo R. B..

185Nukentėjusiosios ir civilinės ieškovės N. M. ir D. P. byloje pareiškė civilinį ieškinį dėl 750 Eur turtinės žalos atlyginimo (6 t. 144, 145 b. l.) ir nurodė, kad kaltinamasis R. B. nusikaltimo padarymo metu pagrobė K. L. priklausiusius auskarus 150 Eur vertės ir 600 Eur grynųjų pinigų, kurie nebuvo surasti. Kadangi nukentėjusiųjų N. M. ir D. P. nurodytomis aplinkybėmis nėra pagrindo netikėti, nurodyta K. L. papuošalų (auskarų) vertė nėra per didelė, atitinka protingumo kriterijus, daroma išvada, kad nukentėjusiųjų pareikštas civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo yra pagrįstas ir tenkintinas visa jo apimtimi, priteisiant iš R. B. nukentėjusiosioms ir civilinėms ieškovėms D. P. ir N. M. 750 Eur turtinei žalai atlyginti.

186Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 str. neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų numatytais atvejais. Civilinis kodeksas nenustato atlygintinos neturtinės žalos minimumo ar maksimumo, todėl teismas, spręsdamas dėl priteistinos neturtinės žalos dydžio, privalo atsižvelgti į Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 2 d. nustatytus neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus, t. y.: 1) neturtinės žalos pasekmes; 2) žalą padariusio asmens kaltę; 3) žalą padariusio asmens turtinę padėtį; 4) jei padaryta turtinė žala, į šios žalos dydį; 5) kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes; 6) sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus. Lietuvos Respublikos CK nurodytas kriterijų sąrašas nėra baigtinis. Neturtinės žalos dydis nustatomas pagal bylai reikšmingų aplinkybių visumą.

187Teismas pažymi, kad neigiamus emocinius išgyvenimus dėl asmens mirties gali patirti labai platus jo giminaičių ratas, tačiau tie išgyvenimai savaime nesudaro pagrindo atlyginti neturtinę žalą. Žala atlyginama tik tiems asmenims, kuriuos su mirusiuoju siejo šeimos, artimi giminystės ryšiai bei pastovaus pobūdžio emocinis, dvasinis artumas. Todėl asmenų, kuriems fizinio asmens mirties atveju atlyginama neturtinė žala, sąrašas yra ribotas. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog teisę į neturtinės žalos atlyginimą turi Lietuvos Respublikos CK 6.284 str. 1 d. nurodyti asmenys (tėvai, vaikai, sutuoktinis) neatsižvelgiant į jų darbingumą. Teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad teisę į neturtinės žalos atlyginimą turi ir kiti artimieji giminaičiai, t. y. broliai, seserys, seneliai, vaikaičiai, tačiau vien formalaus giminystės ryšio nustatyti nepakanka, kaip minėta, būtina nustatyti, kad ieškovą su nusikaltimo auka iki jo mirties siejo itin artimi santykiai, glaudūs dvasiniai, emociniai ryšiai (kasacinės nutartys 2K-410/2011, 2K-581/2012).

188Nukentėjusieji V. G. ir D. G. byloje pareiškė civilinius ieškinius ir dėl jiems padarytos neturtinės žalos atlyginimo, prašydami iš kaltinamojo R. B. priteisti po 50000 Eur kiekvienam (3 t. 15, 28 b. l.). Nukentėjusiojo B. G. atstovė advokatė V. Pluščiauskienė byloje pareiškė civilinį ieškinį dėl B. G. padarytos neturtinės žalos atlyginimo, prašant iš kaltinamojo R. B. priteisti 10000 Eur neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusiajam B. G. (3 t. 45-47 b. l.). Nukentėjusiosios N. M. ir

189D. P. byloje pareiškė civilinį ieškinį ir dėl joms padarytos neturtinės žalos atlyginimo, prašydamos iš kaltinamojo R. B. priteisti po 50000 Eur kiekvienai (6 t. 67-70, 88-91 b. l.).

190Šioje byloje nustatyta, kad V. G. (nukentėjusios L. G. sutuoktinį) ir D. G. (nukentėjusios L. G. sūnų) su mirusiąja L. G., B. G. (nukentėjusios J. G. brolį) su mirusiąja J. G., N. M. ir D. P. (nukentėjusios K. L. dukras) su mirusiąja K. L. siejo artimi, glaudūs ir šilti emociniai ryšiai. Nukentėjusysis V. G. civiliniame ieškinyje nurodo, kad dėl žmonos netekties labai išgyveno, pasidarė jautrus, pradėjo naktinis blogai miegoti. Apklausiamas teisiamojo posėdžio metu V. G. nurodė, kad dėl žmonos netekties jį kankino nemiga, jis patyrė stresą, turėjo sveikatos problemų. Nukentėjusysis D. G. civiliniame ieškinyje nurodo, kad jo ir mamos santykiai buvo artimi, bendravo kiekvieną dieną telefonu, dažnai ją aplankydavo, todėl dėl jos mirties jis patyrė stresą, sunkiai miega naktimis. Apklausiamas teisiamojo posėdžio metu D. G. nurodė, kad po tragiškos mamos mirties pasikeitė jo gyvenimas, jam buvo sunku psichologiškai. Nukentėjusiojo B. G. atstovė advokatė V. Pluščiauskienė civiliniame ieškinyje nurodo, kad dėl sesers netekties B. G. patyrė dvasinius išgyvenimus, šoką, stresą, išgąstį, naktinius košmarus, sukrėtimą, nepatogumus, nes jam sesuo buvo labai artimas žmogus, jie nuolat bendraudavo. Apklausiamas teisiamojo posėdžio metu B. G. nurodė, kad jų su seserimi santykiai buvo labai geri, po jos mirties jam pablogėjo sveikata. Nukentėjusiosios

191N. M. ir D. P. civiliniuose ieškiniuose nurodo, kad dėl motinos K. L. tyčinio nužudymo iki šiol jaučia dvasinį sukrėtimą, nepatogumus, išgyvena dėl tragiškų pasekmių, kurias sukėlė kaltinamojo R. B. nusikalstami veiksmai ir jo elgesys po nusikaltimo padarymo. Nukentėjusiosios patyrė didžiulį šoką, išgyveno emocinę depresiją, sumažėjo jų bendravimo galimybės, išsivystė nerimas, depresija. Apklausiama teisiamojo posėdžio metu N. M. nurodė, kad su mama palaikė labai gerus artimus santykius, todėl dėl jos mirties labai suprastėjo nukentėjusiosios sveikata. Apklausiama teisiamojo posėdžio metu D. P. nurodė, kad dėl mamos netekties ji blogai miega, nukrito kūno svoris. Įvertinus šias aplinkybes, teismui nekyla abejonių, kad nukentėjusieji V. G. dėl žmonos, D. G. dėl motinos, B. G. dėl sesers, N. M. ir D. P. dėl motinos staigios ir netikėtos netekties patyrė dvasinį sukrėtimą ir emocinius išgyvenimus, kitas neigiamas emocijas ir stresą, nepatogumus ir dar ilgai juos patirs ateityje. Taigi daroma išvada, kad dėl kaltinamojo R. B. tyčinių nusikalstamų veiksmų nukentėjusieji patyrė neturtinę žalą, kuri turi būti atlyginta.

192Nustatydamas priteistinos nukentėjusiesiems padarytos neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgia ne tik į nukentėjusiųjų interesus, bet ir į žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį. Kaip matyti iš bylos medžiagos, kaltinamasis R. B. nusikaltimus nukentėjusių

193L. G., J. G. ir K. L. atžvilgiu padarė tyčia, dėl savo veiksmų nesigaili. Taip pat iš bylos duomenų matyti, kad kaltinamasis išsituokęs, išlaikytinių neturi, yra vidutinio amžiaus, tačiau iki sulaikymo nedirbo. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, į protingumo, sąžiningumo, teisingumo kriterijus, formuojamą teismų praktiką (kasacinės bylos Nr. 2K-358/2008, 2K-148/2011, 2K-252/2011, 2K-130/11, 2K-118/2013 ir kt.), į kaltinamojo turtinę padėtį, į negrįžtamas padarytų nusikaltimų pasekmes, įvertinus nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes ir siekiant protingos skirtingų interesų pusiausvyros, daroma išvada, kad nukentėjusiųjų V. G., D. G., N. M. ir D. P. pareikšti civiliniai ieškiniai dėl jiems padarytos neturtinės žalos mažintini, priteisiant iš kaltinamojo R. B. V. G.,

194D. G., N. M. ir D. P. po 30000 Eur kiekvienam neturtinės žalos atlyginimo. Nukentėjusiojo B. G. atstovės advokatės V. Pluščiauskienės byloje pareikštas civilinis ieškinys dėl B. G. padarytos neturtinės žalos atlyginimo atitinka protingumo, sąžiningumo, teisingumo kriterijus, todėl tenkintinas visiškai, priteisiant B. G. iš kaltinamojo R. B. 10000 Eur neturtinės žalos atlyginimo.

195Pagal Lietuvos Respublikos BPK 106 str. 2 d., pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, dalyvavusio byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Kaip matyti iš nukentėjusiojo B. G. atstovės advokatės V. Pluščiauskienės ir nukentėjusiųjų N. M. ir D. P. byloje pareikštų civilinių ieškinių, nukentėjusysis B. G. prašo iš kaltinamojo R. B. pritisti 300 Eur išlaidų advokato paslaugoms apmokėti, nukentėjusioji N. M. prašo iš kaltinamojo priteisti 1000 Eur išlaidų advokato paslaugoms apmokėti, nukentėjusioji D. P. taip pat prašo iš kaltinamojo priteisti 1000 Eur išlaidų advokato paslaugoms apmokėti. Iš byloje esančių dokumentų – pinigų priėmimo kvitų matyti (3 t. 64 b. l., 6 t. 75, 78, 101, 109 b. l.), kad nukentėjusysis B. G. advokatės V. Pluščiauskienės, dalyvavusios byloje kaip nukentėjusiojo atstovė paslaugoms apmokėti patyrė 300 Eur išlaidų, nukentėjusioji N. M. advokato J. Nekrašiaus, dalyvavusio byloje kaip nukentėjusiosios atstovas paslaugoms apmokėti patyrė 1000 Eur išlaidų, nukentėjusioji D. P. advokato J. Nekrašiaus, dalyvavusios byloje kaip nukentėjusiosios atstovas paslaugoms apmokėti patyrė 1000 Eur išlaidų. Advokatai V. Pluščiauskienė ir J. Nekrašius atstovavo nukentėjusiesiems teisminio bylos nagrinėjimo metu, dalyvavo ne viename teismo posėdyje, todėl, atsižvelgiant į advokatų suteiktų paslaugų apimtį, prašomos priteisti sumos nėra aiškiai per didelės, dėl to minėtos sumos priteistinos iš kaltinamojo R. B..

196Priimant nuosprendį išspręstinas daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, klausimas.

197Telšių apskrities VPK Kelmės rajono PK pagal 2015-12-01 kvitą ( - ) (1 t. 165 b. l.) saugomi E. B., K. L., J. G., L. G. rūbai, ( - ) apskrities VPK ( - ) rajono PK pagal 2016-04-01 kvitą B serija ( - ) (2 t. 86 b. l.) saugoma popierinė dėžė ir joje esantys daiktai - cigaretės nuorūka, du raktai, tamponas, peilis, striukė, rankinė, R. B. seilių DNR lyginamasis pavyzdys, du vokai, kuriuose buvo supakuoti R. B. rankų nagų nuokarpos, Telšių apskrities VPK ( - ) rajono PK pagal 2016-04-01 kvitą B serija BBB Nr. 0058865 (2 t. 93 b. l.) saugoma popierinė dėžė ir joje esantys daiktai – du plaktukai, peilis, E. B. DNR lyginamasis pavyzdys, galvos plaukų pavyzdžiai ir du paketėliai, kuriuose buvo supakuotos rankų nagų nuokarpos, K. L. DNR lyginamasis pavyzdys, galvos plaukų pavydžiai, plaukai, paimti iš kairiosios plaštakos ir du paketėliai, kuriuose buvo rankų nagų nuokarpos, J. G. DNR lyginamasis pavyzdys, galvos plaukų pavyzdžiai ir du paketėliai, kuriuose buvo rankų nagų nuokarpos, L. G. DNR lyginamasis pavyzdys, galvos plaukų pavyzdžiai, plaukai, paimti iš dešinės plaštakos ir du paketėliai, kuriuose buvo supakuotos rankų nagų nuokarpos, ( - ) apskrities VPK ( - ) rajono PK pagal 2016-04-01 kvitą B serija ( - ) (2 t. 99 b. l.) saugoma popierinė dėžutė ir joje esantys daiktai – trys tamponai, dvi piniginės, saga, pirštinė, iškarpa iš rankinės vidaus, pakuotė ir joje esantys daiktai – kastuvas, lazda, medinis tašelis, ( - ) apskrities VPK ( - ) rajono PK pagal 2016-04-01 kvitą B serija ( - ) (2 t. 105 b. l.) saugoma popierinė dėžutė ir joje esantys daiktai – vienas tamponas, viena spyna ir dvi piniginės, Telšių apskrities VPK daiktinių įrodymų saugojimo kameroje pagal 2016-08-08 kvitą B serija ( - ) (2 t. 196 b. l.) saugomi stiklinis indelis su užrašu „Ekstra raudoni dirbtiniai ikrai“, audeklo skiautė, plastikinis maišelis, E. B., J. G., K. L., L. G. daktiloskopinės kortelės (8 vnt.), R. B. kraujo mėginio pavyzdys popieriniame voke, plokštelė su avalynės pėdsaku, rastu įvykio vietoje, adresu ( - ), ( - ) apskrities VPK daiktinių įrodymų saugojimo kameroje pagal 2016-08-08 kvitą B serija ( - ) (2 t. 196 b. l.) saugomos plokštelės su pėdsakais iš įvykio vietos, adresu ( - ) r. (6 vnt.), plokštelės su pėdsakais popieriniuose vokuose (prie specialisto išvados Nr. ( - ) (3 vnt.), plokštelė su pėdsaku popieriniame voke, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 4 p., nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini, kaip daiktai, kurie yra menkaverčiai ir negali būti sunaudoti.

198Telšių apskrities VPK Kelmės rajono PK pagal 2016-04-01 kvitą B serija ( - ) (2 t. 93 b. l.) saugomi R. B. megztinis, džinsinis švarkas, džinsinės kelnės, batai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 5 p., nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintini R. B..

199Telšių apskrities VPK kasoje pagal 2016-05-19 kvitą B serija ( - ) (3 t. 7 b. l.) saugomi keturi geltono metalo žiedai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 5 p., nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintini N. M..

200Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303 str., 308 str., 310 str.,

Nutarė

201R. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d., 129 str. 2 d. 6, 9 punktus, 180 str. 2 d., 129 str. 2 d. 6, 9 punktus, 22 str. 1 d. ir 180 str. 2 d., 180 str. 1 d., 129 str. 2 d. 2, 5, 6, 9, 10, 11 punktus, ir nuteisti:

202pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. dėl E. B. turto plėšimo - laisvės atėmimu 5 metams;

203pagal Lietuvos Respublikos BK 129 str. 2 d. 6, 9 punktus dėl E. B. nužudymo - laisvės atėmimu 16 metų;

204pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d. dėl K. L. turto plėšimo - laisvės atėmimu 6 metams;

205pagal Lietuvos Respublikos BK 129 str. 2 d. 6, 9 punktus dėl K. L. nužudymo - laisvės atėmimu 20 metų;

206pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. ir 180 str. 2 d. dėl J. G. turto plėšimo - laisvės atėmimu 5 metams;

207pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. dėl L. G. turto plėšimo – laisvės atėmimu 5 metams;

208pagal Lietuvos Respublikos BK 129 str. 2 d. 2, 5, 6, 9, 10, 11 punktus dėl J. G. ir L. G. nužudymo - laisvės atėmimu iki gyvos galvos, bausmę atliekant kalėjime (Lietuvos Respublikos BK 51 str. 3 d.).

209Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 5 d. 3 p., paskirtas bausmes subendrinti bausmių apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnes, ir subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą iki gyvos galvos, bausmę atliekant kalėjime.

210Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 9 d., 63 str. 5 d. 3 p. paskirtą subendrintą bausmę bausmių apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę, subendrinti su Kelmės rajono apylinkės teismo 2015-12-01 nuosprendžiu paskirta neatlikta bausme ir paskirti subendrintą galutinę bausmę - laisvės atėmimą iki gyvos galvos, bausmę atliekant kalėjime.

211Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

212Į R. B. atliktos bausmės laiką įskaityti sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką nuo 2015-11-04 iki 2017-01-27.

213R. B. iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo palikti paskirtą kardomąją priemonę – suėmimą.

214Priteisti iš R. B. nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui V. G. 3333 Eur turtinei žalai atlyginti.

215Priteisti iš R. B. nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui V. G. 30000 Eur neturtinei žalai atlyginti.

216Priteisti iš R. B. nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui D. G. 30000 Eur neturtinei žalai atlyginti.

217Priteisti iš R. B. nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui B. G. 2842,62 Eur turtinei žalai atlyginti.

218Priteisti iš R. B. nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui B. G. 10000 Eur neturtinei žalai atlyginti.

219Priteisti iš R. B. nukentėjusiosioms ir civilinėms ieškovėms D. P. ir N. M. 750 Eur turtinei žalai atlyginti.

220Priteisti iš R. B. nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei N. M. 1195,42 Eur turtinei žalai atlyginti.

221Priteisti iš R. B. nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei N. M. 30000 Eur neturtinei žalai atlyginti.

222Priteisti iš R. B. nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei D. P. 786,37 Eur turtinei žalai atlyginti.

223Priteisti iš R. B. nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei D. P. 30000 Eur neturtinei žalai atlyginti.

224Priteisti iš R. B. nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui B. G. 300 Eur jo turėtų išlaidų advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo atstovas, paslaugoms apmokėti.

225Priteisti iš R. B. nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei N. M. 1000 Eur jos turėtų išlaidų advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiosios atstovas, paslaugoms apmokėti.

226Priteisti iš R. B. nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei D. P. 1000 Eur jos turėtų išlaidų advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiosios atstovas, paslaugoms apmokėti.

227Priteisti iš R. B. nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei D. P. 20 Eur jos turėtoms proceso išlaidoms atlyginti.

228Telšių apskrities VPK Kelmės rajono PK pagal 2015-12-01 kvitą B serija ( - ) saugomus E. B., K. L., J. G., L. G. rūbus, ( - ) apskrities VPK ( - ) rajono PK pagal 2016-04-01 kvitą B serija ( - ) saugomą popierinę dėžę ir joje esančius daiktus - cigaretės nuorūką, du raktus, tamponą, peilį, striukę, rankinę, R. B. seilių DNR lyginamąjį pavyzdį, du vokus, kuriuose buvo supakuoti R. B. rankų nagų nuokarpos, Telšių apskrities VPK Kelmės rajono PK pagal 2016-04-01 kvitą B serija ( - ) saugomą popierinę dėžę ir joje esančius daiktus – du plaktukus, peilį, E. B. DNR lyginamąjį pavyzdį, galvos plaukų pavyzdžius ir du paketėlius, kuriuose buvo supakuotos rankų nagų nuokarpos, K. L. DNR lyginamąjį pavyzdį, galvos plaukų pavydžius, plaukus, paimtus iš kairiosios plaštakos ir du paketėlius, kuriuose buvo rankų nagų nuokarpos, J. G. DNR lyginamąjį pavyzdį, galvos plaukų pavyzdžius ir du paketėlius, kuriuose buvo rankų nagų nuokarpos, L. G. DNR lyginamąjį pavyzdį, galvos plaukų pavyzdžius, plaukus, paimtus iš dešinės plaštakos ir du paketėlius, kuriuose buvo supakuotos rankų nagų nuokarpos, ( - ) apskrities VPK ( - ) rajono PK pagal 2016-04-01 kvitą ( - ) saugomą popierinę dėžutę ir joje esančius daiktus – tris tamponus, dvi pinigines, sagą, pirštinę, iškarpą iš rankinės vidaus, pakuotę ir joje esančius daiktus – kastuvą, lazdą, medinį tašelį, Telšių apskrities VPK Kelmės rajono PK pagal 2016-04-01 kvitą B serija ( - ) saugomą popierinę dėžutę ir joje esančius daiktus – vieną tamponą, vieną spyną ir dvi pinigines, ( - ) apskrities VPK ( - ) rajono PK daiktinių įrodymų saugojimo kameroje pagal 2016-08-08 kvitą B serija ( - ) saugomus stiklinį indelį su užrašu „Ekstra raudoni dirbtiniai ikrai“, audeklo skiautę, plastikinį maišelį, E. B., J. G., K. L., L. G. daktiloskopines korteles (8 vnt.), R. B. kraujo mėginio pavyzdį popieriniame voke, plokštelę su avalynės pėdsaku, rastu įvykio vietoje, adresu ( - ) r., ( - ) apskrities VPK daiktinių įrodymų saugojimo kameroje pagal 2016-08-08 kvitą B serija ( - ) saugomas plokšteles su pėdsakais iš įvykio vietos, adresu M( - ) r. (6 vnt.), plokšteles su pėdsakais popieriniuose vokuose (prie specialisto išvados Nr. ( - ) (3 vnt.), plokštelę su pėdsaku popieriniame voke, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

229Telšių apskrities VPK Kelmės rajono PK pagal 2016-04-01 kvitą B serija ( - ) saugomus R. B. megztinį, džinsinį švarką, džinsines kelnes, batus, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti R. B..

230Telšių apskrities VPK kasoje pagal 2016-05-19 kvitą B serija ( - ) saugomus keturis geltono metalo žiedus, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti N. M..

231Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį nuosprendį priėmusį teismą.

1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. 1. 1977-11-23 Anykščių rajono teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 3. 2. 1982-05-27 Anykščių rajono teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 4. 3. 1986-06-18 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 5. 4. 1994-11-10 Anykščių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 6. 5. 1995-04-25 Anykščių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 7. 6. 1998-03-31 Anykščių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 8. 7. 1999-01-13 Utenos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 9. 8. 2003-04-11 Kelmės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 10. 9. 2014-04-25 Kelmės rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal... 11. 10. 2015-07-08 Kelmės apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos... 12. 11. 2015-08-24 Kelmės apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos BK... 13. 12. 2015-12-01 Kelmės apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 14. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 15. R. B. 2015-11-02, apie 11 val., E. B. priklausančiame namo, esančio, ( - )... 16. Be to, R. B. 2015-11-03, laikotarpyje nuo 12 val. iki 14 val., tiksliau... 17. Be to, R. B. 2015-11-04, laikotarpiu nuo 10 val. iki 12 val., tiksliau... 18. Kaltinamasis R. B. teisiamajame posėdyje pareiškė, kad supranta, kuo yra... 19. Esant šioms aplinkybėms, byloje esantiems įrodymams patikrinti teismas,... 20. Kitos dienos rytą, t. y. lapkričio 3 d., kiek buvo valandų, neprisimena, su... 21. Kitą dieną, t. y. lapkričio 4 d. ryte, apie 10 val., dviračiu išvažiavo... 22. R. B. 2016-05-13 apklausos metu parodė, kad papildo savo ankstesnius parodymus... 23. Tą pačią dieną du žiedus atidavė sugyventinei P. K.- vieną... 24. Iš parodymų patikrinimo įvykio vietoje protokole matyti, kad R. B. savo... 25. Nukentėjusysis Z. M. parodė, kad žuvusi E. B. buvo jo pusseserė, jis su ja... 26. Nukentėjusioji N. M. parodė, kad žuvusioji K. L. buvo jos mama.... 27. Reiškia civilinį ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.... 28. Iš mamos buvo pagrobti 4 žiedai, auskarai ir pinigai. Visi žiedai buvo... 29. Mama pinigus laikė spintoje tarp patalynės. Prieš mėnesį iki mirties mama... 30. Nukentėjusioji D. P. parodė, kad žuvusioji K. L. jos mama. Ji pati 11 metų... 31. Nukentėjusysis B. G. parodė, kad žuvusioji J. G. buvo jo sesuo, ji gyveno... 32. Jis J. G. palaidojo. Reiškia civilinį ieškinį 2842,62 Eur turtinei žalai... 33. Taip pat prašo priteisti turėtas 300 Eur išlaidų ryšium su advokato... 34. Nukentėjusysis V. G. parodė, kad L. G. buvo jo žmona. Ji dirbo ( - )... 35. Žmoną palaidojo jis, gavo laidojimo pašalpą. Reiškia ieškinį dėl... 36. Nukentėjusysis D. G. parodė, kad L. G. jo mama. Jis vienas vaikas šeimoje,... 37. Liudytoja M. L. parodė, kad dirbo ( - ) seniūnijoje vyr. specialiste.... 38. Liudytoja R. M. parodė, kad dirba pardavėja ( - ). Kaltinamasis... 39. R. B. žinomas, nes ateidavo į parduotuvę, pirkdavo vyną, alų. Prisimena... 40. Liudytoja S. R. parodė, kad dirba pardavėja ( - ). Kaltinamasis R. B. jų... 41. Liudytojas S. K. parodė, kad gyvena ( - ), o ( - ) kaime yra jo ūkis. 2015 m.... 42. Lapkričio 4 d. ryte jis pavežė R. B. iki ( - ) parduotuvės ir paliko.... 43. Liudytojas F. P. parodė, kad gyvena ( - ), žuvusioji K. L. buvo kaimynė.... 44. Liudytoja Z. L. parodė, kad gyvena ( - ). K. L. pažinojo, jų namai yra... 45. Kitą dieną ji nuėjo pas K. L., namų durys buvo užrakintos, raktas paliktas... 46. Liudytojas P. K. parodė, kad su R. B. nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio apsigyveno... 47. Lapkričio 3 d. R. B. buvo išvažiavęs į ( - ). Jį parvežė S. B., jis... 48. R. B. lapkričio mėn. 3 dieną, ar 4 dieną jai man davė žiedus, pasakė,... 49. Ji žiedus paslėpė kieme po foteliu. Po 2-3 dienų ji žiedus atidavė S. B.,... 50. Liudytoja S. E. parodė, kad pažįsta R. B., P. K., jie keletą metų gyveno (... 51. P. K. nepasakė, kad žiedai priklauso R. B.. Ji P. K. neklausė, iš kur ji... 52. Liudytojas V. B. parodė, kad pažįsta kaltinamąjį R. B., P. K.. Jis buvo... 53. Liudytoja J. S. parodė, kad ji gyvena ( - ). Pažįsta kaltinamąjį, jis... 54. Liudytojas Z. K. parodė, kad kaltinamąjį R. B. pažįsta, pažįsta jo... 55. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad 2015-11-04 užfiksuota... 56. 2015-11-05 apžiūros protokole nurodyta, kad įvykio vietoje, esančioje ( -... 57. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad 2015-11-04 užfiksuota... 58. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad užfiksuota įvykio vieta,... 59. 2015-11-04 papildomos įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, kad... 60. 2015-11-05 apžiūros protokole nurodyta, kad įvykio vietoje, esančioje ( -... 61. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos TM Šiaulių... 62. Lavoninių reiškinių būklė, konstatuota lavono tyrimo metu 2015-11-05 11... 63. Mirusiosios E. B. kūne nustatyti kūno sužalojimai: daugybinės muštinės... 64. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos TM Šiaulių... 65. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos TM Šiaulių... 66. K. L. mirtis galėjo įvykti apytikriai prieš 1-2 paras iki jos kūno tyrimo... 67. K. L. durtinė - pjautinė kiauryminė krūtinės kairės pusės žaizda su... 68. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos TM Šiaulių... 69. K. L. kūne rasti sužalojimai gyvam asmeniui atitinka sunkų sveikatos... 70. Vertinant K. L. kūne rastus sužalojimu atskirai, povoratinklinė kraujosruva,... 71. K. L. durtinės - pjautinės žaizdos krūtinės kairėje pusėje, pilvo... 72. I tarpupirštyje, dešinės plaštakos III ir IV piršte padarytos pjaunančiu... 73. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos TM Šiaulių... 74. L. G. mirtis galėjo įvykti apytikriai prie 1-1,5 paros iki jos kūno tyrimo... 75. L. G. atviri įspaustiniai kaukolės kairės pusės skliauto ir pamato kaulų... 76. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos TM Šiaulių... 77. L. G. dalis sužalojimų - 6 muštinės žaizdos kairiame smilkinyje ir... 78. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos TM Šiaulių... 79. Lavoninių reiškinių būklė, konstatuota lavono tyrimo metu 2015-11-05 9... 80. Mirusiosios J. G. kūne nustatyti sužalojimai: - dešinės kaklo pusės... 81. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie LR TM Šiaulių skyriaus... 82. Iš 2015-12-01 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti E. B., K. L., J.... 83. Iš 2016-03-31 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtos piniginės,... 84. Iš 2016-03-31 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti daiktai, paimti... 85. Iš 2016-03-31 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti daiktai paimti iš... 86. 2016-01-07 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad ant tirti pateiktų... 87. 2015-11-19 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad vienas rankos piršto... 88. 2015-12-14 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad tirti pateiktos... 89. 2015-12-14 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad ant tirti pateiktos... 90. Ant tirti pateikto peilio, paimto 2015-11-04 apžiūrint įvykio vietą ( - )... 91. Ant peilio rankenos rasta vyro ir moters susimaišiusių biologinių pėdsakų... 92. Ant peilio rankenos rasta ne mažiau nei dviejų asmenų susimaišiusių... 93. 2015-12-14 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad ant tirti pateikto... 94. Ant tirti pateiktos piniginės, tiriant pažymėtos Nr. 1, paimtos 2015-11-04... 95. Ant piniginės mėginyje Nr. 5 rastų vyro biologinių pėdsakų arba kraujo... 96. Ant tirti pateiktos piniginės, tiriant pažymėtos Nr. 2, paimtos 2015-11-04... 97. Ant piniginės mėginyje Nr. 6 rastų moters biologinių pėdsakų genotipas... 98. Ant tirti pateiktos sagos, paimtos 2015-11-04 apžiūrint įvykio vietą ( - )... 99. Ant tirti pateiktos pirštinės, paimtos 2015-11-04 apžiūrint įvykio vietą... 100. Ant pirštinės mėginyje Nr. 9 rastų moters biologinių pėdsakų genotipas... 101. Ant tirti pateiktos iškarpos iš rankinės vidaus, paimtos 2015-11-04... 102. ( - ) r., rasta vyro kraujo (pažymėta mėg. Nr. 12), kurio genotipas sutampa... 103. Ant iškarpos iš rankinės vidaus rasta ne mažiau nei dviejų asmenų... 104. 2016-01-07 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad ant tirti pateikto... 105. Ant tirti pateikto peilio rankenos rasta ne mažiau nei dviejų asmenų... 106. Ant tirti pateikto R. B. džinsinio švarko rasta ne mažiau ne dviejų asmenų... 107. Ant tirti pateiktų R. B. džinsinių kelnių rasta moters kraujo ( pažymėta... 108. Ant tirti pateiktų R. B. džinsinių kelnių rasta moters kraujo (pažymėta... 109. Ant tirti pateiktų K. L. dešiniosios rankos nagų nuokarpų rasta žmogaus... 110. Ant tirti pateiktų L. G. kairiosios rankos nagų nuokarpų rasta žmogaus... 111. Iš 2015-11-04 kratos, atliktos ( - ) k., V. K. sodyboje ir pagalbinėse... 112. 2016-03-31 apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėti daiktai, paimti... 113. V. K. lauko virtuvėje, o būtent – cigaretės nuorūka, peilis - virtuvinis,... 114. 2015-12-14 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad ant tirti pateiktos... 115. Ant striukės rasta moters kraujo (pažymėta mėg. Nr. 23), kurio genotipas... 116. Ant striukės rasta vyro ir moters susimaišiusių biologinių pėdsakų, iš... 117. Ant striukės rasta vyro ir moters susimaišiusių biologinių pėdsakų (... 118. Ant striukės rasta dviejų moterų susimaišiusių biologinių pėdsakų (... 119. Ant striukės mėginiuose Nr. 21, Nr. 22, nr. 26 rastų moters biologinių... 120. Ant tirti pateiktos rankinės, paimtos 2015-11-04 atliekant kratą V. K.... 121. Iš 2016-05-11 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti,... 122. 2016-05-16 apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėti keturi žiedai,... 123. Iš 2016-05-18 daiktų ir kitų objektų parodymo atpažinti protokolų matyti,... 124. Teismas, įvertinęs surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus... 125. Baudžiamoji atsakomybė už kito žmogaus gyvybės atėmimą pagal BK 129... 126. Specialisto išvada Nr. ( - )nustatyta, kad E. B. mirtis įvyko nuo galvos... 127. Kaltinamasis R. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad nuvyko į iš matymo... 128. R. B. parodymus patvirtina kiti ištirti įrodymai. Specialisto išvada Nr. ( -... 129. Teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus, kurie tarpusavyje susiję,... 130. Bylos duomenimis nustatyta, kad E. B. nužudymą R. B. padarė... 131. Nužudymas kvalifikuojamas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punktą, kai... 132. Bylos duomenimis nustatyta, kad R. B. E. B. plaktuku sudavė didelį skaičių... 133. Pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 9 punktą atsako tas, kas nužudė kitą... 134. Kaltinamojo R. B. parodymais nustatyta, kad nužudęs E. B. jis pagrobė... 135. Esant išdėstytoms faktinėms aplinkybėms R. B. nusikalstama veika šioje... 136. Specialisto išvada Nr. ( - ) nustatyta, kad K. L. mirtis įvyko nuo durtinės... 137. Kaltinamasis R. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad nuvyko į iš matymo... 138. R. B. parodymus patvirtina kiti ištirti įrodymai. Specialisto išvadomis... 139. K. L. genotipu. Liudytoja P. K. parodė, kad jai sugyventinis R. B. atidavė... 140. Teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus, kurie tarpusavyje susiję,... 141. Bylos duomenimis nustatyta, kad K. L. nužudymą R. B. padarė... 142. Bylos duomenimis nustatyta, kad R. B. K. L. sudavė 22 smūgius į įvairias... 143. Kaltinamojo R. B. parodymais, liudytojų P. K., V. B., S. E. parodymais... 144. Nužudymai, padaryti plėšimo metu, kvalifikuojami pagal BK 129 straipsnio 2... 145. R. B. plėšimui panaudojo peilį, kas yra plėšimą kvalifikuojantis... 146. Esant išdėstytoms faktinėms aplinkybėms R. B. nusikalstama veika šioje... 147. Specialisto išvada Nr. ( - ) nustatyta, kad L. G. mirtis įvyko nuo atvirų... 148. Specialisto išvadoje Nr. ( - ) nustatyta, kad rodyta, kad J. G. mirtis įvyko... 149. Kaltinamasis R. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015-11-04 sugalvojo... 150. Kaltinamojo R. B. parodymus patvirtina kiti ištirti įrodymai. Liudytoja M. L.... 151. L. G. genotipu. Ant piniginės mėginyje rastų vyro biologinių pėdsakų arba... 152. Specialisto išvada Nr. ( - ) nustatyta, kad ant peilio, paimto 2015-11-04... 153. 2015-11-04 kratos, atliktos ( - ) k., V. K. sodyboje ir pagalbinėse patalpose,... 154. Teismas, ištyręs byloje esančius duomenis įrodymus, kurie tarpusavyje... 155. L. G. pasireiškė tiesiogine apibrėžta tyčia - jis suprato, kad savo veika... 156. Bylos duomenimis nustatyta, kad J. G. ir L. G. nužudymą R. B. padarė... 157. Nužudymas kvalifikuojamas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 2 punktą tada, kai... 158. Bylos duomenimis nustatyta, kad J. G. buvo senyvo amžiaus, neįgali, jai buvo... 159. Bylos duomenimis nustatyta, kad R. B. sudavė J. G. peiliu ne mažiau kaip 5... 160. Kaltinamojo R. B. parodymais nustatyta, kad jis, nužudęs J. G., pasikėsino... 161. Kaip jau minėta, nužudymai, padaryti plėšimo metu, kvalifikuojami pagal BK... 162. Kaltinamojo R. B. parodymais nustatyta, kad nužudęs J. G. ir neradęs pinigų... 163. Pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 10 punktą atsako tas, kas nužudė dėl... 164. Pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 11 punktą atsako tas, kas nužudė siekdamas... 165. Remdamasis kaltinamojo R. B. parodymais teismas konstatuoja, kad jis... 166. L. G. nužudė dėl jos piliečio pareigos vykdymo – jai ėmus šaukti... 167. Esant išdėstytoms faktinėms aplinkybėms R. B. nusikalstama veika šioje... 168. Kaltinamojo R. B. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Jo atsakomybę... 169. Pagal baudžiamąjį įstatymą bausmė yra valstybės prievartos priemonė,... 170. 2K-481/2014, 2K-477-746/2015). Baudžiamajame įstatyme taip pat nustatyta, kad... 171. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad Lietuvos... 172. Bylos duomenimis nustatyta, R. B. padarė 3 labai sunkius (BK 11 straipsnio 6... 173. R. B. atlikta teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizė. 2016 m.... 174. R. B. neserga lėtiniu bei laikinu psichikos sutrikimu, silpnaprotyste. Jam... 175. Įvertinus išdėstytas aplinkybes kaltinamajam R. B. pagal Lietuvos... 176. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 115 str. 1 d., teismas, priimdamas... 177. Šioje baudžiamojoje byloje nukentėjusiaisiais ir civiliniais ieškovais... 178. V. G. (nukentėjusios L. G. sutuoktinis), D. G. (nukentėjusios L. G. sūnus),... 179. K. L. dukra) ir D. P. (nukentėjusios K. L. dukra) pareiškė civilinius... 180. Civilinio ieškinio dalyku yra tiek turtinė, tiek ir neturtinė žalos. Pagal... 181. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas V. G. byloje pareiškė civilinį... 182. Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo B. G. atstovė advokatė V.... 183. Nukentėjusioji ir civilinė ieškovė N. M. byloje pareiškė civilinį... 184. Nukentėjusioji ir civilinė ieškovė D. P. byloje pareiškė civilinį... 185. Nukentėjusiosios ir civilinės ieškovės N. M. ir D. P. byloje pareiškė... 186. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 str. neturtinė žala yra... 187. Teismas pažymi, kad neigiamus emocinius išgyvenimus dėl asmens mirties gali... 188. Nukentėjusieji V. G. ir D. G. byloje pareiškė civilinius ieškinius ir dėl... 189. D. P. byloje pareiškė civilinį ieškinį ir dėl joms padarytos neturtinės... 190. Šioje byloje nustatyta, kad V. G. (nukentėjusios L. G. sutuoktinį) ir D. G.... 191. N. M. ir D. P. civiliniuose ieškiniuose nurodo, kad dėl motinos K. L.... 192. Nustatydamas priteistinos nukentėjusiesiems padarytos neturtinės žalos... 193. L. G., J. G. ir K. L. atžvilgiu padarė tyčia, dėl savo veiksmų nesigaili.... 194. D. G., N. M. ir D. P. po 30000 Eur kiekvienam neturtinės žalos atlyginimo.... 195. Pagal Lietuvos Respublikos BPK 106 str. 2 d., pripažinęs kaltinamąjį kaltu,... 196. Priimant nuosprendį išspręstinas daiktų, turinčių reikšmės... 197. Telšių apskrities VPK Kelmės rajono PK pagal 2015-12-01 kvitą ( - ) (1 t.... 198. Telšių apskrities VPK Kelmės rajono PK pagal 2016-04-01 kvitą B serija ( -... 199. Telšių apskrities VPK kasoje pagal 2016-05-19 kvitą B serija ( - ) (3 t. 7... 200. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303 str., 308 str.,... 201. R. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos... 202. pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. dėl E. B. turto plėšimo -... 203. pagal Lietuvos Respublikos BK 129 str. 2 d. 6, 9 punktus dėl E. B. nužudymo -... 204. pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d. dėl K. L. turto plėšimo -... 205. pagal Lietuvos Respublikos BK 129 str. 2 d. 6, 9 punktus dėl K. L. nužudymo -... 206. pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. ir 180 str. 2 d. dėl J. G. turto... 207. pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. dėl L. G. turto plėšimo –... 208. pagal Lietuvos Respublikos BK 129 str. 2 d. 2, 5, 6, 9, 10, 11 punktus dėl J.... 209. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 5 d. 3 p., paskirtas bausmes... 210. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 9 d., 63 str. 5 d. 3 p. paskirtą... 211. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.... 212. Į R. B. atliktos bausmės laiką įskaityti sulaikyme ir suėmime išbūtą... 213. R. B. iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo palikti paskirtą kardomąją... 214. Priteisti iš R. B. nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui V. G. 3333 Eur... 215. Priteisti iš R. B. nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui V. G. 30000 Eur... 216. Priteisti iš R. B. nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui D. G. 30000 Eur... 217. Priteisti iš R. B. nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui B. G. 2842,62 Eur... 218. Priteisti iš R. B. nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui B. G. 10000 Eur... 219. Priteisti iš R. B. nukentėjusiosioms ir civilinėms ieškovėms D. P. ir N.... 220. Priteisti iš R. B. nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei N. M. 1195,42 Eur... 221. Priteisti iš R. B. nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei N. M. 30000 Eur... 222. Priteisti iš R. B. nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei D. P. 786,37 Eur... 223. Priteisti iš R. B. nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei D. P. 30000 Eur... 224. Priteisti iš R. B. nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui B. G. 300 Eur jo... 225. Priteisti iš R. B. nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei N. M. 1000 Eur jos... 226. Priteisti iš R. B. nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei D. P. 1000 Eur jos... 227. Priteisti iš R. B. nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei D. P. 20 Eur jos... 228. Telšių apskrities VPK Kelmės rajono PK pagal 2015-12-01 kvitą B serija ( -... 229. Telšių apskrities VPK Kelmės rajono PK pagal 2016-04-01 kvitą B serija ( -... 230. Telšių apskrities VPK kasoje pagal 2016-05-19 kvitą B serija ( - ) saugomus... 231. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...