Byla e2-1267-241/2015
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Doka Lietuva“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 24 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Doka Lietuva“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „MBK statyba“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 145 923,70 Eur skolą, 26 421,87 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose ir kasoje bei debitorinius įsiskolinimus. Ieškovas nurodė, kad skola yra didelė ir atsakovas nereaguoja į raginimus sumokėti skolą, nuo 2013 m. liepos mėnesio nustojo su ieškovu bendradarbiauti, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba tapti nebeįmanomu.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 24 d. nutartimi ieškovo prašymą atmetė. Teismas pažymėjo, kad dėl kilusio ginčo ieškovas siekia viso atsakovo turimo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, taip pat piniginių lėšų, esančių bankų sąskaitose ir kasoje, bei debitorinių įsiskolinimų arešto. Teismas nurodė, kad ieškovo argumentas dėl 10 000 Lt įstatinio kapitalo bei reikalaujamo skolos dydžio santykio, taip pat ir teiginys, kad atsakovas juridinių asmenų registrui nepateikė 2012 metų ir 2013 metų finansinių bei veiklos ataskaitų nėra per se prezumpcija, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas atkreipė dėmesį, kad ieškovas turi pagrįsti, jog atsakovus yra nemokus, turi didelių skolinių įsipareigojimų, negeba vykdyti mokestinių prievolių valstybei. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų teismas nustatė, kad atsakovui reikalavimai nėra reiškiami. Atsižvelgdamas į tai, jog ieškovas, prašydamas taikyti atsakovo turto areštą, nepateikė įrodymų, galinčių patvirtinti atsakovo negebėjimą įvykdyti teismo sprendimą arba kad jo vykdymas gali pasunkėti, teismas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Ieškovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 24 d. nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 24 d. preliminariu sprendimu ieškovo ieškinį patenkino visiškai. Taigi teismas konstatavo ieškovo tikėtino ieškinio pagrindimo aplinkybę.

102. Teismo argumentai, kuriais motyvuojamas atsisakymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, neatitinka aukštesnių instancijų teismų suformuotų laikinųjų apsaugos priemonių instituto teisės normų aiškinimo ir taikymo taisyklių.

113. Teismų praktikoje yra pripažįstama, kad laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos atsižvelgiant į visas aplinkybes, o jų taikymo prašanti šalis neprivalo įrodymais pagrįsti, jog skolininkas pradėjo slėpti ar perleidinėti turtą. Labai dažnai laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos skolininkui neatliekant jokių aktyvių savo turto slėpimo ar perleidimo veiksmų, tačiau esant grėsmei, kad jis taip gali elgtis. Tokia grėsmė yra preziumuojama, jeigu reikalavimo suma yra didelė. Be to, laikinosios apsaugos priemonės taikomos ir tais atvejais, kuomet skolininkas neturi turto ar turi jo mažai (kitaip tariant, net nėra ko slėpti), ir dėl to yra būtina areštuoti esamą turtą ar pinigines lėšas sąskaitoje, kad jų būtu sukaupta tiek, jog pakaktų kreditoriaus reikalavimui patenkinti.

124. Teismo argumentas, kad ieškovas nepateikė įrodymų apie atsakovo nemokumą, yra nelogiškas. Atsakovas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir laiku Juridinių asmenų registrui nepateikė 2012 metų ir 2013 metų finansinių ir veiklos ataskaitų, todėl nei ieškovas, nei kiti kreditoriai, nei valstybės įstaigos neturi duomenų apie tikrąją atsakovo finansinę padėtį, turtą, finansines galimybes atsiskaityti su kreditoriais.

135. Teismas nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo praktika, kurioje ne kartą akcentuotas vienas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų – didelė pateikto ieškinio reikalavimo suma. Pateikto ieškinio suma yra 172 345, 57 Eur. Kad tokia ieškinio suma yra didelė, netiesiogiai patvirtina tai, jog reikalavimas viršijantis 43 500 Eur yra teismingas apygardos teismams.

146. Ieškovas yra pareiškęs ieškinį atsakovui dėl 2013 m. lapkričio 29 d. turto pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Šis sandoris buvo sudarytas, kai ieškovas jau turėjo galiojančias reikalavimo teises į atsakovą. Po šio nekilnojamojo turto pardavimo atsakovas kito nekilnojamojo turto nebeturi, todėl išieškojimas negalės būti nukreiptas į nekilnojamąjį turtą. Taigi atsakovas yra pradėjęs slėpti ir perleidinėti turtą, kad išvengtų atsiskaitymo su ieškovu ir kitais galimais kreditoriais.

15Atsakovas atsiliepimo į ieškovo atskirąjį skundą nepadavė.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

18CPK 144 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Pirmosios instancijos teismas 2015 m. balandžio 24 d. preliminariu sprendimu ieškovo ieškinį patenkinęs visiškai, konstatavo ieškovo reikalavimo pagrįstumą, o galutiniu 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimu preliminarų sprendimą palikęs nepakeistu dar kartą patvirtino šią aplinkybę. Taigi nagrinėjamu atveju keliamas antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos buvimo klausimas.

19Pirmosios instancijos teismo vertinimu, ieškovas neįrodė ieškovui galbūt palankaus sprendimo neįvykdymo grėsmės. Ieškovas su šiuo teismo argumentu nesutinka, teigdamas, jog palankaus sprendimo įvykdymo grėsmę sąlygoja didelė reikalavimo suma, aplinkybė, kad atsakovas nuo 2012 metų Juridinių asmenų registrui nėra pateikęs finansinės atskaitomybės dokumentų, be to, 2013 metais yra perleidęs vienintelį turimą nekilnojamąjį turtą, todėl išieškojimas negalės būti nukreiptas į nekilnojamąjį turtą.

20Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia ieškovui pranašumo prieš kitą šalį ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau sprendžia, kad ieškovo nurodytos aplinkybės yra pakankamos spręsti apie ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę. Įstatyme neįtvirtintas kriterijų, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika, sąrašas. Ar taikyti ir kokia apimtimi taikyti laikinąsias apsaugos priemones nustato teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes bei ekonomiškumo, proporcingumo ir kitus laikinųjų apsaugos priemonių taikymui aktualius principus. Teismų praktikoje yra suformuoti tam tikri laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kriterijai bei aplinkybės, kurie turi būti įvertinti sprendžiant dėl tokių priemonių taikymo. Kai byloje pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui paprastai reikšminga ieškinio suma, atsakovo turtinė padėtis, jo turtinės padėties pokyčio perspektyvos, atsakovo elgesys iki bylos iškėlimo ir jos nagrinėjimo metu. Didelė ieškinio suma teismų praktikoje yra vertinama kaip savarankiškas pagrindas, galintis lemti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-783/2012; 2013 m. sausio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-210/2013). Šio kriterijaus taikymas yra grindžiamas įsitikinimu, jog didelė ieškinio suma didina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Kartu teismų praktikoje pažymima, jog didelė ieškinio suma nėra objektyvus veiksnys, galintis savaime lemti laikinų apsaugos priemonių taikymą. Ieškinio sumos dydis turi būti įvertintas konkrečios bylos aplinkybių kontekste, atsižvelgiant į atsakovo, kuriam pareikšti turtiniai reikalavimai, realią turtinę padėtį tokio procesinio sprendimo priėmimo metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-699/2014).

21Bendra ieškovo reikalavimo suma pareikšta atsakovui yra 172 345,57 Eur. Tokia suma savo dydžiu laikytina didele ir gali padidinti teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nevykdo įstatymo jam nustatytos pareigos Juridinių asmenų registrui pateikti aktualius savo finansinės atskaitomybės dokumentus, ieškovas neturi galimybių pateikti atsakovo finansinę padėtį pagrindžiančių dokumentų, todėl sutiktina su apelianto argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė ieškovui pareigą pateikti atsakovo nemokumą patvirtinančius dokumentus ar įrodyti aplinkybes, kad atsakovas turi didelių skolinių įsipareigojimų. Sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, inter alia paskirstant įrodinėjimo naštą (CPK 178 str.), taip pat turi būti atsižvelgiama į tai, kuriai iš bylos šalių paprasčiau (lengviau) įrodyti teisiškai reikšmingas aplinkybes, esant minimalioms sąnaudoms (CPK 3 str. 1 d.). Atsakovas, siekdamas įrodyti savo mokumą, t. y. norėdamas išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi pateikti tai patvirtinančius įrodymus (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1349/2009). Taigi pareiga paneigti didelės ieškinio sumos prezumpciją tenka būtent atsakovui, kadangi jam lengviausia įrodyti savo turtinę padėtį. Ieškovas kaip vieną iš pagrindų, sąlygojančių laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo turtui taikymą, nurodo didelę ieškinio sumą ir šiuo argumentu grindžia savo atskirąjį skundą. Atsakovas, siekdamas paneigti didelės ieškinio sumos aplinkybę, apeliacinės instancijos teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad ieškinio suma nagrinėjamu atveju jam nėra didelė, kad jis turi finansines galimybes ieškovui priteistą sumą sumokėti. Taigi atsakovui nepateikus įrodymų apie savo finansinę padėtį, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė nėra paneigta, todėl yra pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad atsakovas registruoto nekilnojamojo turto neturi. Be to, 2013 m. lapkričio 29 d. pardavė nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, ir šią pirkimo-pardavimo sutartį ieškovas ginčija teismo tvarka.

22Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino ieškovo nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus, sudarančius pagrindą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, todėl nepagrįstai netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir tai sudaro pagrindą teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

23Taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi neprieštarauti ekonomiškumo principui, reikalaujančiam, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kurios konkrečiu atveju yra būtinos (pakankamos) ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui, taip pat teisingumo principui, įpareigojančiam teismą, parenkant laikinąsias apsaugos priemones, išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, t. y. nei vienai iš šalių nesuteikti nepagrįsto pranašumo ir nevaržyti vienos proceso šalies teisių daugiau negu būtina šioms priemonėms įstatymo leidėjo keliamam tikslui.

24Taikant laikinąsias apsaugos priemones pirmiausia areštuotinas 172 345,48 Eur vertės atsakovui priklausantis nekilnojamasis turtas, o jo nesant pakankamai – kilnojamasis turtas ir tik neužtekus turto – piniginės lėšos bei turtinės teisės, priklausančios atsakovui ir esančios pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, tačiau leidžiant atsakovui jį valdyti ir naudoti bei gauti iš jo pajamas ir atsiskaityti su ieškovu. Iš areštuotų lėšų leidžiami privalomi mokėjimai į valstybės (savivaldybės) biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimas, atsiskaitymai su darbuotojais bei ieškovu pagal pareikštą ieškinį.

25Konkretų areštuotiną turtą pavestina surasti ir aprašyti ieškovo pasirinktam antstoliui (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d., 2 d.). Ieškovo reikalavimai patenkinami trečiąja eile (CPK 147 str. 5 d. 8 p., 754 str. 4 d.). Vadovaujantis CPK 145 straipsnio 6 dalimi, nurodytina antstoliui, areštavus lėšas, esančias kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti.

26Ieškovas už atskirąjį skundą 2015 m. balandžio 28 d. mokėjimo nurodymu Nr. 467 sumokėjo 21 Eur žyminį mokestį. Ieškovo atskirąjį skundą patenkinus, ieškovui iš atsakovo priteistinos šios bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.).

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalimi, 145 straipsnio 2 dalimi, 147 straipsnio 6 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 24 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Doka Lietuva“, j. a. k. 300042618, registruotas buveinės adresas – Lvovo g. 25, Vilnius, ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

29Areštuoti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „MBK statyba“, j. a. k. 300986546, registruotas buveinės adresas Kanklių g. 12-22, Vilnius, 172 345,48 Eur (vieno šimto septyniasdešimt dviejų tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt penkių eurų ir 48 ct) vertės priklausantį nekilnojamąjį turtą, jo nesant pakankamai – kilnojamąjį turtą, o neužtekus nekilnojamojo ir kilnojamojo turto – pinigines lėšas bei turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, tačiau leidžiant atsakovui jį valdyti ir naudoti, ieškovo reikalavimų, kurie patenkinami trečiąja eile, užtikrinimui.

30Iš areštuotų lėšų leisti atlikti privalomus mokėjimus į valstybės (savivaldybės) biudžetą, mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su darbuotojais bei ieškovu pagal pareikštą ieškinį.

31Pavesti konkretų areštuotiną turtą surasti ir aprašyti ieškovo pasirinktam antstoliui.

32Nurodyti antstoliui, areštavus lėšas, esančias kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti.

33Nutartį vykdyti skubiai, jos kopiją siunčiant Turto arešto aktų registrui.

34Išaiškinti ieškovui, kad dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo jis turi per keturiolika dienų kreiptis į antstolį. Per keturiolika dienų nepateikus nutarties antstoliui vykdyti arba antstoliui per keturiolika dienų neatlikus pirminio areštuoto turto duomenų patikslinimo, laikinosios apsaugos priemonės nustoja galioti (CPK 147 str. 6 d.).

35Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Doka Lietuva“, j. a. k. 300042618, iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „MBK statyba“, j. a. k. 300986546, 21 Eur (dvidešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 145 923,70... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 24 d. nutartimi ieškovo... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Ieškovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 24 d. nutartį... 9. 1. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 24 d. preliminariu sprendimu... 10. 2. Teismo argumentai, kuriais motyvuojamas atsisakymas taikyti laikinąsias... 11. 3. Teismų praktikoje yra pripažįstama, kad laikinosios apsaugos priemonės... 12. 4. Teismo argumentas, kad ieškovas nepateikė įrodymų apie atsakovo... 13. 5. Teismas nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo praktika, kurioje ne kartą... 14. 6. Ieškovas yra pareiškęs ieškinį atsakovui dėl 2013 m. lapkričio 29 d.... 15. Atsakovas atsiliepimo į ieškovo atskirąjį skundą nepadavė.... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 17. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas... 18. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog teismas, dalyvaujančių byloje ar... 19. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, ieškovas neįrodė ieškovui galbūt... 20. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 21. Bendra ieškovo reikalavimo suma pareikšta atsakovui yra 172 345,57 Eur. Tokia... 22. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro... 23. Taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi neprieštarauti ekonomiškumo... 24. Taikant laikinąsias apsaugos priemones pirmiausia areštuotinas 172 345,48 Eur... 25. Konkretų areštuotiną turtą pavestina surasti ir aprašyti ieškovo... 26. Ieškovas už atskirąjį skundą 2015 m. balandžio 28 d. mokėjimo nurodymu... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 28. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 24 d. nutartį panaikinti ir... 29. Areštuoti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „MBK statyba“, j. a. k.... 30. Iš areštuotų lėšų leisti atlikti privalomus mokėjimus į valstybės... 31. Pavesti konkretų areštuotiną turtą surasti ir aprašyti ieškovo... 32. Nurodyti antstoliui, areštavus lėšas, esančias kredito, mokėjimo ir (ar)... 33. Nutartį vykdyti skubiai, jos kopiją siunčiant Turto arešto aktų registrui.... 34. Išaiškinti ieškovui, kad dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo jis turi... 35. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Doka Lietuva“, j. a. k....