Byla 2-1141/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Rimvydo Norkaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „MMGG“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 6 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-1669-324/2012 pagal ieškovo akcinės bendrovės Ūkio banko ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „MMGG“, uždarajai akcinei bendrovei „Brendas“, uždarajai akcinei bendrovei „Eikina“, tretiesiems asmenims akcinei bendrovei DnB lizingas, uždarajai akcinei bendrovei „Jupoga“ dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo.

2Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB Ūkio bankas ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas išreikalauti iš atsakovų neteisėto valdymo ieškovui priklausantį turtą - betoninių žiedų gamybos liniją MAGIC 2500 IF su visa komplektuojančia įranga, valdymo raktais ir dokumentaciją; įpareigoti atsakovus suteikti galimybę demontuoti ir išvežti šią įrangą; šiuo laikotarpiu užtikrinti ieškovo darbuotojų ir/ar įgaliotų asmenų patekimą į teritoriją ir patalpas, esančias ( - ), t., y., kuriose yra ieškovo turtas; užtikrinti prieigą prie elektros srovės, vandens ir suspausto oro šaltinių, leisti prie jų prisijungti ir naudotis; priteisti ieškovui iš atsakovo UAB ,,MMGG“ 974 358,56 Lt neteisėtai gautų pajamų, 6 proc. procesines palūkanas.

5Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti atsakovams savo veikloje naudoti ir/ar eksploatuoti ieškovo betoninių žiedų gamybos liniją MAGIC 2500 IF su visa komplektuojančia įranga; įpareigoti atsakovus suteikti ieškovo darbuotojams ar/ir įgaliotiems asmenims galimybę atlikti ieškovo turto plombavimo darbus, užtikrinti šių asmenų patekimą į atsakovų teritoriją ir patalpas, kuriose yra sumontuota minėta įranga; užtikrinti ieškovo atstovų laisvą priėjimą prie ieškovui priklausančio turto, suteikti laisvą prieigą prie elektros srovės, vandens ir suspausto oro šaltinių, leisti prie jų prisijungti ir naudotis jais; areštuoti atsakovo UAB ,,MMGG“ 500 000 Lt vertės turtą ir/ar turtines teises ir sąskaitose esančias lėšas. Ieškovo teigimu, pasibaigus neatlygintinei betoninių žiedų gamybos linijos MAGIC 2500 IF pasaugos sutarčiai ir nutrūkus deryboms su atsakovu UAB „MMGG“ dėl šios linijos įsigijimo, atsakovai eksploatuoja ieškovui priklausantį turtą, todėl, siekiant užkirsti kelią žalai atsirasti, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškinio suma yra didelė, todėl teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 6 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino iš dalies ir areštavo už 500 000 Lt atsakovo UAB „MMG“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, o šio turto nesant ar jo nepakankant – atitinkamą atsakovo piniginių lėšų ir turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, dalį, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų mokėti darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškovu; areštuotą turtą paliko saugoti atsakovui. Teismas nustatė, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės – draudimas atsakovams savo veikloje naudoti ir/ar eksploatuoti ieškovo betoninių žiedų gamybos liniją su visa komplektuojančia įranga ir įpareigojimas leisti ieškovo darbuotojams atlikti minėto įrenginio plombavimo darbus, nėra tiesiogiai susijusios su ieškinio dalyku, nes ieškiniu nėra reiškiamas reikalavimas uždrausti atsakovams naudoti betoninių žiedų gamybos liniją. Teismas sprendė, kad ieškovas nenurodė jokių argumentų, kaip minėtų laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas nulems teismo sprendimo įvykdymo galimybes, todėl šioje dalyje prašymo netenkino. Teismas pripažino, kad neareštavus atsakovo turto gali būti apsunkintas arba apsidaryti neįmanomu ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas. Tokią išvadą teismas grindė ir didele ieškinio suma. Siekdamas nesuteikti ieškovui perdėto pranašumo ir kad laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų atsakovo teisių daugiau, nei būtina, teismas pirmoje eilėje areštavo atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, ir tik jo nepakankant, pinigines lėšas ir turtines teises.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas UAB „MMGG“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 6 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir dėl nepagrįsto ieškinio skirti ieškovui 20 000 Lt baudą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas preliminariai neįvertino ieškinio pagrįstumo. Ieškovas ieškiniu siekia, kad atsakovai įsigytų betoninių žiedų gamybos liniją ir visiškai nesiekia šio turto išreikalavimo iš atsakovų. Ieškovas, prašydamas priteisti 974 358,56 Lt neteisėtai gautų pajamų, remiasi tik atsakovo pateiktu verslo planu ir vertina tik gautinas pajamas, neatsižvelgdamas į gaminių gamybos sąnaudas – medžiagas, elektros energiją, privalomus valstybei mokesčius, Sodrai ir kt. Pagal finansinės atskaitomybės dokumentus, atsakovo veikla buvo nuostolinga, ieškovas tai žino ir prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones siekia paralyžiuoti bendrovės veiklą.

112. Laikinąsias apsaugos priemones teismas taikė nepranešus atsakovams, todėl užkirto kelią pateikti atsiliepimą dėl reikalavimų nepagrįstumo. Teismas nemotyvavo, kodėl laikinųjų apsaugos priemonių klausimas turėjo būti sprendžiamas nepranešus atsakovams, ir kaip pranešimas apie ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sutrukdys jas taikyti arba padarys jų taikymą nebeįmanomu.

123. Teismas nenustatė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisinio pagrindo, nemotyvavo, kodėl gali pasunkėti ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas.

134. Ieškovo nuomone, atsakovai eksploatuoja betoninių žiedų gamybos liniją be ieškovo sutikimo, tačiau antstolio S. U. 2011 m. gegužės 6 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu nustatyta, kad gamybos procese gauti betoniniai žiedai yra UAB „Eikina“ patalpose, todėl nėra aišku, kaip su šiomis aplinkybėmis susijęs atsakovas UAB „MMGG“. Betoninių žiedų UAB „Eikina“ patalpose buvimas nepatvirtina aplinkybės, kad šie betoniniai žiedai priklauso atsakovui.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiai argumentais:

151. Teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas tuomet, kai tarp šalių yra kilęs turtinis ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Atsakovas UAB „MMGG” nepateikia jokių objektyvių duomenų ir/ar argumentų šiai prezumpcijai paneigti.

162. Teismas visapusiškai ir objektyviai įvertino aplinkybes ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, atsižvelgė ir į ekonomiškumo, teisingumo bei kitus civilinio proceso teisės principus, priimtu procesiniu sprendimu išlaikyta šalių interesų pusiausvyra, nesuteikta nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ir nesuvaržytos šalių teisės daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Atsakovas nepateikė įrodymų ar argumentų, paneigiančių šią išvadą. Pažymi, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo patenkintas tik iš dalies.

173. Argumentų, kad ieškovo tikrieji ketinimai yra priversti atsakovą UAB ,,MMGG” įsigyti betoninių žiedų liniją, apeliantas nepagrindė.

184. Teismas, įvertinęs ieškovo nurodytas aplinkybes, pagrįstai manė, kad pranešimas gali sutrukdyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, ir tokį sprendimą teismas priėmė vadovaudamasis vidiniu įsitikinimu. Nepranešimas iš anksto apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimą savaime nedaro skundžiamos nutarties negaliojančia. Atsakovui suteikiama teisė būti išklausytam vėliau, pateikiant atskirąjį skundą dėl priimtos nutarties ir šia teise atsakovas pasinaudojo.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

20Pagal atsakovo atskirojo skundo, kuriuo kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas, suformuluotus pagrindus, apeliacijos dalyką sudaro klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo turtui. Šis klausimas sprendžiamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrinama ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

21Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

22Spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas, visų pirma, turi nustatyti, ar yra tikimybė, kad ieškovui bus priimtas palankus sprendimas. Jeigu preliminariai (lot. prima facie) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas negalės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas tokio atsakovo atžvilgiu negalimas. Tuomet kiti su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu susiję kriterijai tampa teisiškai nereikšmingi, kadangi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reikia atmesti kaip nepagrįstą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Jis taip pat neturi prejudicinės galios bylos nagrinėjimui iš esmės (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-560/2012). Teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo pripažinti, kad nagrinėjamoje byloje procesas pradėtas akivaizdžiai neteisėtai ar atsakovu patrauktas apeliantas, kuris, remiantis materialiosios teisės normomis, negali būti atsakingas pagal jam pareikštą piniginį reikalavimą. Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus, kad teismas netinkamai vertino įrodymus, pagrindžiančius ieškinio reikalavimo sumą. Ieškovas ieškinyje nurodė savo argumentus ir pateikė prie ieškinio atitinkamus dokumentus, kurie, jo manymu, patvirtina ieškinio reikalavimo pagrįstumą. Preliminarus ieškinio įvertinimas nėra ieškiniu pareikštų materialiųjų reikalavimų pagrįstumo vertinimas, tai atliekama bylos nagrinėjimo iš esmės metu, todėl teismas, spręsdamas dėl laikinųjų pasaugos priemonių taikymo, neturėjo pagrindo vertinti ieškinio reikalavimo sumos apskaičiavimo ar jos pagrįstumo. Juolab, kad ieškovas prašė taikyti mažesnio, nei ieškinio suma, masto areštą.

23Spręsdamas dėl ieškovo prašymo, teismas rėmėsi didelės ieškinio sumos prezumpcija, todėl negalima sutikti su apeliantu, kad nebuvo teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005, 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006, 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782, kt.) pripažįstama, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas tada, kai vyksta turtinis ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes didelė ieškinio suma objektyviai padidina teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Kita vertus, ieškinio dydis vertinamas ne absoliučiu skaičiumi, o subjektyviai, t. y. ar konkrečiam subjektui ieškinio suma yra didelė. Tad ieškinio sumos prezumpcija yra nuginčijama. Pagal bendrą įrodinėjimo pareigos paskirstymo tarp bylos šalių taisyklę kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis ji remiasi (CPK 178 straipsnis), tačiau paskirstydamas įrodinėjimo naštą teismas taip pat turi atsižvelgti į tai, kuriai iš bylos šalių yra paprasčiau (lengviau) įrodyti teisiškai reikšmingas aplinkybes, esant minimalioms sąnaudoms (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1422/2009). Geriausiai savo turtinę padėtį žino apeliantas, taigi būtent jis ir gali ją įrodyti. Įrodinėdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepagrįstumą, atsakovas pateikė apeliacinės instancijos teismui 2010 ir 2011 m. pelno (nuostolių) ataskaitas (128-129 b. l.), kurių duomenys liudija, kad 2011 metus apeliantas baigė su 80 169 Lt nuostoliu. Duomenų, liudijančių apelianto gerą turtinę padėtį, nepateikta. Tokiu atveju spręsti, kad ieškinio suma apeliantui yra nedidelė ir kad ieškinio patenkinimo atveju jis bus pajėgus įvykdyti teismo sprendimą, nėra pagrindo. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo aplinkybių, lemiančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, egzistavimą.

24Atskirojo skundo argumentai dėl proceso teisės normų pažeidimo nagrinėjant ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nepagrįsti. Pagal CPK 147 straipsnio, reglamentuojančio prašymų, susijusių su laikinosiomis apsaugomis priemonėmis, nagrinėjimą, nuostatas teismas neturi pareigos pranešti šalims apie tokio prašymo nagrinėjimą. Teismas pats sprendžia apie pranešimo būtinumą, todėl nepranešimas nelemia nutarties nagrinėtu klausimu neteisėtumo. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo nepranešęs atsakovui. Dėl nepranešimo atsakovo teisė būti išklausytam nebuvo pažeista, nes tokią teisę jis įgyvendino paduodamas atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nutarties.

25Teisėjų kolegija, įvertinusi atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, daro išvadą, kad atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo naikinti skundžiamą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista.

26Atskiruoju skundu atsakovas UAB „MMGG“ prašo apeliacinės instancijos teismą skirti ieškovui 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą ieškinio pareiškimo teise. CPK 95 straipsnis numato, kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius; motyvuotas prašymas dėl nuostolių atlyginimo gali būti paduotas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos; teismas, nustatęs nurodytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti asmeniui iki dvidešimt tūkstančių litų baudą. Teisėjų kolegijos sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra pakankamo pagrindo konstatuoti piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis faktą, todėl prašymas skirti ieškovui baudą netenkintinas.

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB Ūkio bankas ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas... 5. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 6 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „MMGG“ prašo panaikinti Kauno apygardos... 10. 1. Teismas preliminariai neįvertino ieškinio pagrįstumo. Ieškovas ieškiniu... 11. 2. Laikinąsias apsaugos priemones teismas taikė nepranešus atsakovams,... 12. 3. Teismas nenustatė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisinio... 13. 4. Ieškovo nuomone, atsakovai eksploatuoja betoninių žiedų gamybos liniją... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo skundžiamą nutartį... 15. 1. Teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, kad teismo sprendimo... 16. 2. Teismas visapusiškai ir objektyviai įvertino aplinkybes ir ieškovo... 17. 3. Argumentų, kad ieškovo tikrieji ketinimai yra priversti atsakovą UAB... 18. 4. Teismas, įvertinęs ieškovo nurodytas aplinkybes, pagrįstai manė, kad... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 20. Pagal atsakovo atskirojo skundo, kuriuo kvestionuojamas pirmosios instancijos... 21. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, dalyvaujančių byloje ar kitų... 22. Spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas,... 23. Spręsdamas dėl ieškovo prašymo, teismas rėmėsi didelės ieškinio sumos... 24. Atskirojo skundo argumentai dėl proceso teisės normų pažeidimo nagrinėjant... 25. Teisėjų kolegija, įvertinusi atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį... 26. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „MMGG“ prašo apeliacinės instancijos... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 6 d. nutartį palikti nepakeistą....