Byla 2-6-959/2017
Dėl turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo; tretieji asmenys: K. M., AB SEB bankas, AAS "BTA Baltic Insurance Company", G. Š

1Joniškio rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjui Sergej Lebedev,

2sekretoriaujant Jovitai Mikalajūnienei,

3dalyvaujant ieškovės R. M. atstovei advokatei Daivai Balčiūnienei,

4atsakovei D. Š.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovės R. M. ieškinį atsakovėms D. Š. bei antstolei Vaivai Šimkienei dėl turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo; tretieji asmenys: K. M., AB SEB bankas, AAS "BTA Baltic Insurance Company", G. Š..

6Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

7ieškovė ieškiniu prašė: 1) pripažinti negaliojančiu antstolės Vaivos Šimkienės 2015 m. sausio 15 d. Turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 0071/13/01112, pagal kurį D. Š. parduotas 0,0918 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), garažas, unikalus Nr. ( - ), viralinė, unikalus Nr. ( - ), tvartą, unikalus Nr. ( - ), ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), kiti inžineriniai statiniai (šulinys, tvoros, kiemo aikštelė, stoginė), unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ), teisiškai registruoti R. M. vardu; 2) taikyti restituciją ir grąžinti ieškovės R. M. ir K. M. nuosavybėn 0,0918 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), garažą, unikalus Nr. ( - ), viralinę, unikalus Nr. ( - ), tvartą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), kitus inžinerinius statinius (šulinys, tvoros, kiemo aikštelė, stoginė), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), atsakovei D. Š. grąžinti jos antstolei Vaivai Šimkienei sumokėtus pinigus - 32 950,00 Eur; 3) priteisti ieškovei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovė D. Š. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Anot atsakovės, ieškovė nepateikė neginčijamų įrodymų, sudarančių pagrindą pripažinti turto pardavimo iš varžytinių aktą negaliojančiu.

9Atsakovė antstolė Vaiva Šimkienė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Ji nurodė, jog procesiniai dokumentai trečiajam asmeniui K. M. buvo įteikti tinkamai, o kaina, už kurią iš varžytinių buvo parduotas ginčo turtas, nebuvo esmingai mažesnė už tą, kuri turėjo būti nustatyta. Anot atsakovės, akivaizdu, jog neegzistuoja nei vienas CPK 602 straipsnyje nustatytas pagrindas turto pardavimo iš varžytinių aktą pripažinti negaliojančiu.

10Ieškinys netenkintinas.

11Bylos rašytiniais įrodymais, šalių paaiškinimais, vykdomosios bylos Nr. 0071/13/01112 duomenimis nustatyta, kad antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje vykdomojoje byloje Nr. 0071/13/01112 yra vykdomas 32 345,01 Eur, 5 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimas pagal Šiaulių m. 4-ojo notaro biuro 2012 m. lapkričio 20 d. vykdomąjį įrašą Nr. GŠ-4723 dėl ieškovės R. M. ir trečiojo asmens K. M. skolos AB SEB bankui pagal 2009 m. balandžio 14 d. Kredito sutartį Nr. 0650918071125-54, kurios vykdymas buvo užtikrintas hipotekos lakštu Nr. 05120090001458, įkeičiant sutuoktiniams R. M. ir K. M. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: 0 0918 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), garažą, unikalus Nr. ( - ), viralinę, unikalus Nr. ( - ), tvartą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), kitus inžinerinius statinius (šulinys, tvoros, kiemo aikštelė, stoginė), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), teisiškai registruotus R. M. vardu (toliau - Turtas) (vykd. byl. t. 1., b. l. 2-12); 2013-07-01 raginimas įvykdyti hipoteka užtikrintą įsipareigojimą, adresuotas trečiajam asmeniui K. M., bei kiti jam siųsti procesiniai dokumentai buvo įteikti ieškovei R. M. 2013-10-03 (vykd. byl. t. 1., b. l. 27-28); 2013 m. liepos 4 d. patvarkymu antstolė V. Šimkienė paskyrė ekspertizę Turto rinkos vertei nustatyti ir pavedė ją atlikti UAB „Inreal“ ekspertui A. L. (vykd. byl. t. 1., b. l. 24); ekspertas nustatė, kad Turto vertinimo metu 2013 ?. gruodžio 9 d. jo vertė yra 68 929,56 Eur (238 000,00 Lt) (vykd. byl. t. 1., b. l. 44-61); 2014 m. balandžio 3 d. patvarkymu buvo paskelbtos pirmosios Turto varžytynės (nuo 2014 m. gegužės 7 d. iki 2014 m. gegužės 14 d., Nr. 40458), nustatyta pradinė Turto pardavimo kaina 55 143,65 Eur (190 400,00 Lt) (vykd. byl. t. 1., b. l. 108); varžytynės paskelbtos neįvykusiomis, nes nedalyvavo nei vienas dalyvis (vykd. byl. t. 1., b. l. 129); išieškotojas AB SEB bankas Turtą perimti atsisakė (vykd. byl. t. 1., b. l. 136); 2014 m. rugsėjo 5 d. patvarkymu buvo paskelbtos antrosios Turto varžytynės (nuo 2014 m. rugsėjo 5 d. iki 2014 m. spalio 6 d., Nr. 53478), nustatyta pradinė Turto pardavimo kaina 41 357,74 Eur (142 800,00 Lt) (vykd. byl. t. 1., b. l. 183-184); antrosios varžytynės taip pat paskelbtos neįvykusiomis, nes nedalyvavo nei vienas dalyvis (vykd. byl. t. 1., b. l. 203); išieškotojas AB SEB bankas Turtą perimti taip pat atsisakė (vykd. byl. t. 1., b. l. 212); 2015 m. liepos 30 d. patvarkymu antstolė V. Šimkienė vėl paskyrė ekspertizę Turto rinkos vertei nustatyti ir pavedė ją atlikti UAB „Ober-haus“ (vykd. byl. t. 1., b. l. 242); ekspertas L. S. nustatė (2015 m. spalio 12 d. Ekspertizės aktas Nr. 1681 EKZ-2014 JJU SIAU), kad Turto vertė 2015 m. rugpjūčio 31 d. yra 41 000,00 Eur (vykd. byl. t. 1., b. l. 248-273); 2015 m. lapkričio 23 d. patvarkymu antstolė paskelbė pirmąsias Turto varžytynes (nuo 2015 m. lapkričio 23 d. 13:44:28 val. iki 2015 m. gruodžio 23 d. 13:44:59 val., Nr. 112510), nustatė pradinę Turto pardavimo kainą 32 800,00 Eur (vykd. byl. t. 1., b. l. 339); 2016-01-15 antstolė Vaiva Šimkienė surašė turto pardavimo iš varžytinių aktą, kuriuo pardavė Turtą atsakovei D. Š. už 32950,00 EUR; atlikęs turto vertinimo ekspertizę, teismo ekspertas D. M. padarė išvadą, kad Turto vertė 2015-11-23 buvo 48000,00 EUR.

12Ieškovė ginčija 2016-01-15 turto pardavimo iš varžytinių aktą dviem pagrindais: CPK 602 str. 1 d. 6 p. numatytu pagrindu (turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta šio Kodekso 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka) bei CPK 602 str. 1 d. 7 p. numatytu pagrindu (turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises).

13Dėl CPK 602 str. 1 d. 6 p. aiškinimo ir taikymo

14CPK 602 str. 1 d. 6 p. nustato, kad turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktus suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiais, jeigu turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta šio Kodekso 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. CPK 718 str. nustato, kad pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų šio Kodekso 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. kovo 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2012, išaiškino, kad CPK 602 straipsnio 6 punkte nustatyto pagrindo konstatavimas ir varžytynių akto pripažinimas negaliojančiu galimas tada, kai turto pardavimo iš varžytynių kaina yra esmingai mažesnė už kainą, kuri turėjo būti nustatyta pagal įstatymą, gauta už turtą suma neproporcinga to turto rinkos vertei ir taip neproporcingai apribojamos skolininko nuosavybės teises. Tai, ar kaina yra ,,esmingai mažesnė“, taip pat kitos pirmiau nurodytos reikšmingos aplinkybės turėtų būti nustatomos įvertinus konkrečios bylos duomenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. ir kt. v. antstolė R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-7-90/2009; 2011 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. G. ir kt. v. H. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-251/2011). Šioje byloje buvo nustatyta, kad iš varžytinių parduotas turtas buvo įkainotas beveik 36 proc. mažesne kaina nei tuo metu buvusi rinkos kaina, todėl padaryta išvada, jog ginčo turtas buvo parduotas už iš esmės mažesnę kainą, taip pažeidžiant skolininkės interesus.

16Kasacinio teismo praktikoje nėra nustatyto konkretaus dydžio vertine ar procentine išraiška, kurio nepasiekus, visada pripažįstama, kad prieš tai minėtos proporcijos nepažeistos. Pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 28 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Siccum“ v. antstolis L. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-211/2007, pripažinta, kad turto vertės įkainojimas beveik dvigubai mažesne kaina buvo pagrindas pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais; 2009 m. balandžio 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje A. G. ir kt. v. antstolė R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-7-90/2009, nustačius, kad turto pardavimo iš varžytynių kaina daugiau kaip 30-50 proc. mažesnė negu turto rinkos kaina, kainos skirtumas pripažintas esmingai mažesniu. 2011 m. gegužės 13 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-251/2011, nustačius, kad ginčo turtas buvo parduotas iš varžytynių už nepagrįstai žemą kainą, palyginus ją su rinkos verte (turto pardavimo iš varžytynių kaina yra apie 30 proc. mažesnė negu byloje nustatyta turto rinkos kaina), buvo nuspręsta, jog toks kainos skirtumas pripažintinas esmingai mažesniu, parduodant turtą per žema kaina buvo pažeistos skolininko teisės, turto pardavimo iš varžytynių sandoris yra neteisėtas ir pripažintinas negaliojančiu.

17Nagrinėjamu atveju matyti, jog antstolės Vaivos Šimkienės 2015-11-23 patvarkymu nustatė varytinėse parduodamo Turto pradinę kainą (32800,00 EUR) remdamasi eksperto L. S. 2015 m. rugpjūčio 31 d. nustatyta Turto verte – 41000,00 EUR, kuri yra 14,58 procento mažesnė nei eksperto D. M. nustatyta Turto vertė 2015-11-23 dienai (48000,00 EUR). Jeigu Turtas antstolės būtų įvertintas 48000,00 EUR sumai, tai CPK 718 str. tvarka nustatyta jo pradinė pardavimo iš varžytinių kaina būtų buvusi 38400,00 EUR, o tai yra 14,58 procento didesnė kaina, negu faktiškai buvo nustatyta 2015-11-23 antstolės patvarkymu ir 14,19 procento didesnė kaina, negu ta, už kurią turtas buvo parduotas atsakovei D. Š. (32950,00 EUR). Toks kainų skirtumas, atsižvelgiant į paminėtą teismų praktiką analogiškose bylose, teismo vertinimu, nelaikytinas esminiu, todėl kaina, už kurią Turtas buvo parduotas iš varžytinių, nelaikytina esmingai mažesne, negu ji turėjo būti nustatyta CPK nustatyta tvarka. Taigi, pagrindo taikyti CPK 602 str. 1 d. 6 p. nuostatas, pripažinti turto pardavimo iš varžytinių aktą negaliojančiu bei taikyti restituciją šioje byloje nenustatyta.

18Dėl CPK 602 str. 1 d. 7 p. aiškinimo ir taikymo

19CPK 602 str. 1 d. 7 p. nustato, kad turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktus suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiais, jeigu turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių negali būti pripažįstami negaliojančiais tik dėl formalių trūkumų, kurie negalėjo turėti įtakos šių veiksmų teisėtumui.

20Anot ieškovės, raginimas įvykdyti sprendimą trečiajam asmeniui K. M. nebuvo tinkamai įteiktas, todėl jis negalėjo tinkamai realizuoti savo teises vykdymo procese, taip pažeidžiant ir ieškovės R. M. interesus, nes ji viena buvo palikta vykdymo procese, kuriame turėjo dalyvauti kartu su trečiuoju asmeniu K. M..

21Teismas pažymi, jog CPK 643 straipsnis ar kito šio kodekso normos nenumato skolininko teisės ar įstatymo saugomo intereso dalyvauti (veikti) vykdymo procese tik kartu su kitu skolininku, iš kurio toje pačioje vykdomojoje byloje vykdomas išieškojimas. Todėl tariamas raginimo įvykdyti hipoteka užtikrintą įsipareigojimą neįteikimas trečiajam asmeniui K. M. (jeigu toks faktas būtų nustatytas) negali būti laikomas pažeidžiančiu ieškovės R. M., kaip skolininkės vykdymo procese, teises ar teisėtus interesus. Ginčydama turto pardavimo iš varžytynių akto teisėtumą CPK 602 str. 1 d. 7 p. numatytu pagrindu dėl to, kad trečiajam asmeniui K. M. procesiniai dokumentai neva nebuvo tinkamai įteikti, ieškovė R. M. neturi pakankamo materialaus teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi, nes neįrodė ir neįrodinėjo, jog tokiu būdu buvo pažeista ar ginčijama jos teisė arba įstatymų saugomas interesas. Todėl jos ieškinys šioje dalyje atmestinas kaip pareikštas asmens, neturinčio teisės kreiptis į teismą (CPK 5 str. 1 d.).

22Dėl bylinėjimosi išlaidų

23Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Ieškinį atmetus, ieškovas netenka teisės į jo turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Duomenų apie kitų byloje dalyvaujančių asmenų turėtas bylinėjimosi išlaidas teismui nepateikta. Teismas 2016-03-17 nutartimi atidėjo ieškovei žyminio mokesčio (948,00 EUR) sumokėjimą iki sprendimo (nutarties) priėmimo šioje byloje. Ieškinį atmetus, iš ieškovės priteistinas nesumokėtas žyminis mokestis valstybei.

24Vadovaujantis Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

25ieškinio netenkinti.

26Priteisti iš ieškovės R. M. 948,00 EUR (devynis šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus 00 ct) žyminio mokesčio valstybei.

27Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Joniškio rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjui Sergej Lebedev,... 2. sekretoriaujant Jovitai Mikalajūnienei,... 3. dalyvaujant ieškovės R. M. atstovei advokatei Daivai... 4. atsakovei D. Š.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 6. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 7. ieškovė ieškiniu prašė: 1) pripažinti negaliojančiu antstolės Vaivos... 8. Atsakovė D. Š. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 9. Atsakovė antstolė Vaiva Šimkienė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 10. Ieškinys netenkintinas.... 11. Bylos rašytiniais įrodymais, šalių paaiškinimais, vykdomosios bylos Nr.... 12. Ieškovė ginčija 2016-01-15 turto pardavimo iš varžytinių aktą dviem... 13. Dėl CPK 602 str. 1 d. 6 p. aiškinimo ir taikymo... 14. CPK 602 str. 1 d. 6 p. nustato, kad turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. kovo 29 d. nutartyje, priimtoje... 16. Kasacinio teismo praktikoje nėra nustatyto konkretaus dydžio vertine ar... 17. Nagrinėjamu atveju matyti, jog antstolės Vaivos Šimkienės 2015-11-23... 18. Dėl CPK 602 str. 1 d. 7 p. aiškinimo ir taikymo... 19. CPK 602 str. 1 d. 7 p. nustato, kad turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo... 20. Anot ieškovės, raginimas įvykdyti sprendimą trečiajam asmeniui 21. Teismas pažymi, jog CPK 643 straipsnis ar kito šio kodekso normos nenumato... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 23. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 24. Vadovaujantis Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270... 25. ieškinio netenkinti.... 26. Priteisti iš ieškovės R. M. 948,00 EUR (devynis šimtus... 27. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...