Byla e2S-850-513/2019
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo, 5 proc. dydžio metinių palūkanų, antstolės veiksmų ir kitų reikalavimų

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės I. T. Ž. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. vasario 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės I. T. Ž. ieškinį atsakovei antstolei V. D. dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo, 5 proc. dydžio metinių palūkanų, antstolės veiksmų ir kitų reikalavimų,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovė I. T. Ž. ieškinu prašė pripažinti atsakovę antstolę V. D. kalta dėl atsiradusios turtinės, neturtinės žalos, panaikinti antstolės patvarkymus, Nr. S-120013297, Nr. S-18-4-35380, Nr. S-18-4-38154, 2012-11-23 patvirtinimą, priteisti iš atsakovės 5 184,00 Eur turtinę žalą, 44 816,00 Eur neturtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

62.

7Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. vasario 20 d. nutartimi ieškovei nustatytas terminas pašalinti ieškinio trūkumus.

83.

9Teismas nurodė, jog ieškinys neatitinka keliamų reikalavimų, t. y. nėra aiškus jo pagrindas, nes ieškinyje nurodyti įvairūs antstolės atlikti veiksmai, tačiau nėra aišku, kuriuos iš nurodytų veiksmų ieškovė laiko neteisėtais, kuriuos iš jų sieja su prašoma priteisti žala, kokiu būdu minėti veiksmai nulėmė patirtą žalą. Kadangi pareiškėja vienu procesiniu dokumentu ginčo teisena prašė panaikinti patvarkymus ir priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą, teismas pažymėjo, kad skundai dėl antstolio veiksmų yra nagrinėjami ne ginčo teisenos tvarka, o CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka. Ieškovė, nesutikdama su antstolės priimtais patvarkymais, turi teisę juos apskųsti CPK 510 straipsnyje nustatyta tvarka.

104.

11Teismas taip pat nurodė, kad už ieškinį mokėtinas 975,00 Eur žyminis mokestis. Pažymėjo, jog Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus 2018-10-05 sprendimu ieškovė 100 proc. atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų kitoje civilinėje byloje, todėl prašydama atleisti ją nuo žyminio mokesčio turi pateikti motyvuotą prašymą, pagrįstą įrodymais (CPK 83 straipsnio 3 dalis).

12III. Atskirojo skundo argumentai

135.

14Ieškovė I. T. Ž. (apeliantė) atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. vasario 20 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atleisti ją nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir ieškinį priimti.

156.

16Atskiruoju skundu ieškovė nurodo, kad ieškinyje nurodytos aplinkybės yra nagrinėjamos bylos nagrinėjimo iš esmės metu, bet ne ieškinio priėmimo stadijoje, ieškinys surašytas pagal šabloną, pridėti įrodymai, o jos pajamos ir turtas nepasikeitė, ji atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo kitoje byloje tuo pačiu laikotarpiu, jai teikiama 100 proc. valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba, todėl ji turi būti atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir šioje byloje.

17Teismas

konstatuoja:

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

19Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

207.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

228.

23CPK 336 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Skundžiamos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.

249.

25Apeliacijos objektas – Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. vasario 20 d. nutartis dalies, kuria ieškovei nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

2610.

27CPK 135 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismui pateikiamas ieškinys turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui (CPK 111 straipsnis). CPK 135 straipsnio 1 dalies 2–4 punktuose nustatyta, kad ieškinyje turi būti nurodomos aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas), įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes, ir ieškovo reikalavimas (ieškinio dalykas).

2811.

29Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindas apibrėžia teisminio nagrinėjimo ribas, kurių laikosi teismas nagrinėdamas bylą. Tais atvejais, kai procesiniame dokumente nėra nurodyti minėti ieškinio elementai arba jie nurodyti netiksliai ir tai kelia esminių kliūčių tolesnei proceso eigai, pirmosios instancijos teismas turi teisę nustatyti ieškovui terminą ieškinio trūkumams pašalinti (CPK 138, 115 straipsniai). Esminės ieškinio trūkumų šalinimo instituto taikymo teisminės praktikos taisyklės yra apibendrintos kasacinio teismo atliktoje apžvalgoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. Ieškinio trūkumų šalinimą reglamentuojančių teisės normų taikymo teismų praktikoje apžvalga Nr. AC-36-1, Teismų praktika Nr. 36). Joje nurodyta, kad tiek bendruosius, tiek specialiuosius ieškinio formos ir turinio reikalavimus galima suskirstyti į dvi grupes: ieškinio formos ir turinio reikalavimai, kurių nesilaikymas sudaro kliūtis priimti ieškinį ir nagrinėti bylą, todėl taikomas ieškinio trūkumų šalinimo institutas (esminiai trūkumai), ir ieškinio formos ir turinio reikalavimai, kurių nesilaikymas nesudaro kliūčių priimti ieškinį ir nagrinėti bylą, todėl ieškinio trūkumų šalinimo institutas paprastai netaikomas (neesminiai trūkumai arba netikslumai) (CPK 115 straipsnio 4 dalis).

3012.

31Iš ieškinio turinio matyti, jog ieškovė prašo iš antstolės priteisti jai turtinės ir neturtinės žalos, padarytos, ieškovės teigimu, neteisėtais antstolės veiksmais, atlyginimą, nurodyti antstolės veiksmai ir patvarkymai, iš kurių ieškovė kildina žalą. Taigi šios ieškinio dalies pagrindas ir dalykas yra pakankamai aiškūs, tuo tarpu, ieškinio pagrįstumo ir įrodymų pakankamumo vertinimas yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškinio dalykas ir pagrindas netinkamai suformuluotas.

3213.

33Ieškovei prašant panaikinti antstolės patvarkymus, pirmosios instancijos teismas pagrįstai išaiškino ieškovei, jog skundai dėl antstolio veiksmų yra nagrinėjami ne ginčo teisenos tvarka, o CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka. Ieškovė, nesutikdama su antstolės priimtais patvarkymais, turi teisę juos apskųsti CPK 510 straipsnyje nustatyta tvarka. Be to, CPK 512 straipsnyje nustatyti tokių skundų padavimo terminai, t. y. skundas dėl antstolių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Taikydamas procesines normas sistemiškai ir neformaliai, atsižvelgdamas į skundų dėl antstolių veiksmų nagrinėjimo ypatumus ir įvertinęs naikinamąjį devyniasdešimties dienų terminą, teismas turėtų spręsti ar nėra pagrindo pareiškimo dalį atsisakyti priimti. Šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi nevertino.

3414.

35Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš dalies netinkamai taikė ieškinio (dalies) priėmimą reglamentuojančias teisės normas, todėl yra pagrindas šią skundžiamos nutarties dalį panaikinti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

3615.

37Ieškovė prašė atleisti ją nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Pažymėtina, jog CPK nenumato galimybės atleisti nuo viso mokėtino žyminio mokesčio mokėjimo, todėl toks ieškovės prašymas negali būti tenkinamas. CPK 83 straipsnio 3 dalyje įtvirtina galimybė iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo atsižvelgus į asmens turtinę padėtį, CPK 84 straipsnyje numatyta galimybė atidėti žyminio mokesčio mokėjimą. Šie institutai yra panašūs tuo, jog abiem atvejais teismas priima procesinį sprendimą, prieš tai skirtingais aspektais įvertinęs tą pačią aplinkybę - asmens turtinę padėtį.

3816.

39Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą (CPK 83 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamu atveju žyminio mokesčio dalis nesumokėta.

4017.

41Apeliantė prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio grindė aplinkybe, jog kitoje civilinėje byloje jai yra teikiama 100 proc. valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba, todėl ir šioje byloje ji atleista nuo bylinėjimosi išlaidų, taip pat ir žyminio mokesčio, mokėjimo. Pažymėtina, jog ieškovės pridėtas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus sprendimas priimtas 2018-10-05, o nagrinėjamoje byloje ieškovė ieškinį pareiškė 2019-02-19, t. y. praėjus keturiems mėnesiams, o iki šios dienos – septyniems mėnesiams, įrodymų, kad jos turtinė padėtis nepasikeitė, ieškovė nepateikė, be to, šioje byloje jai valstybės garantuojama teisinė pagalba nesuteikta.

4218.

43Teismas, vertindamas asmens galimybę sumokėti žyminį mokestį bei poreikį šį asmenį atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, atsižvelgia į šiam asmeniui priklausančio turto sudėtį bei jo vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-472-236/2015). Įstatymų leidėjas nėra pateikęs baigtinio sąrašo aplinkybių, į kurias, vertinant asmens galimybę sumokėti žyminį mokestį, turėtų būti atsižvelgiama, todėl kiekvienu konkrečiu atveju būtent pats teismas sprendžia, ar pateikti argumentai bei juos pagrindžiantys įrodymai yra pakankami tokiam prašymui patenkinti, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį apibūdina Nekilnojamojo turto registro, VĮ „Regitra“, bankų, valstybinio socialinio draudimo pažymos ir išrašai, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-679/2009; 2010 m. birželio mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-834/2010; 2012 m. kovo 1 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-201/2012; 2017 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1540-302/2017; kt.). asmens turo ir pajamų lygis gali nuolat keistis, nagrinėjamu atveju nepateikta įrodymų, pagrindžiančių apeliantės teiginius apie turtinę padėtį, todėl nėra pagrindo sutikti su apeliante, jog yra pagrindas atleisti ją nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo vien todėl, kad prieš keturis mėnesius jai buvo suteikta valstybės garantuojama teisinė pagalba kitoje byloje.

4419.

45Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK 83 straipsnio 3 dalį prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas, prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą.

4620.

47Taigi pagal CPK 83 straipsnio 3 dalį pareiga įrodyti prašymo pagrįstumą tenka jį pateikusiam asmeniui, nes sprendimas teikti asmeniui valstybės garantuojamą teisinę pagalbą kitoje byloje, savaime nėra pagrindas atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo visose kitose bylose, ypač vertinant aplinkybę, jog nuo sprendimo priėmimo yra praėję nemažai laiko ir asmens turtinė padėtis gali būti pasikeitusi. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties motyvais dėl aptarto ieškinio trūkumo. Ši ginčijamos nutarties dalis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

4821.

49Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

50Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teismas

Nutarė

51I. T. Ž. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies,

52Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. vasario 20 d. nutarties dalį, kuria nustatytas ieškinio trūkumas – sumokėti žyminį mokestį arba pateikti motyvuotą prašymą dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, palikti nepakeistą.

53Kitą Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. vasario 20 d. nutarties dalį panaikinti ir perduoti pirmosios instancijos teismui ieškinio priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovė I. T. Ž. ieškinu prašė pripažinti atsakovę antstolę V. D.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 2.... 7. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. vasario 20 d. nutartimi ieškovei... 8. 3.... 9. Teismas nurodė, jog ieškinys neatitinka keliamų reikalavimų, t. y. nėra... 10. 4.... 11. Teismas taip pat nurodė, kad už ieškinį mokėtinas 975,00 Eur žyminis... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. 5.... 14. Ieškovė I. T. Ž. (apeliantė) atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 15. 6.... 16. Atskiruoju skundu ieškovė nurodo, kad ieškinyje nurodytos aplinkybės yra... 17. Teismas... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 19. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 20. 7.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 22. 8.... 23. CPK 336 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atskirasis skundas nagrinėjamas... 24. 9.... 25. Apeliacijos objektas – Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. vasario 20 d.... 26. 10.... 27. CPK 135 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismui pateikiamas ieškinys turi... 28. 11.... 29. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindas apibrėžia teisminio nagrinėjimo... 30. 12.... 31. Iš ieškinio turinio matyti, jog ieškovė prašo iš antstolės priteisti jai... 32. 13.... 33. Ieškovei prašant panaikinti antstolės patvarkymus, pirmosios instancijos... 34. 14.... 35. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 36. 15.... 37. Ieškovė prašė atleisti ją nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Pažymėtina,... 38. 16.... 39. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog prašymas iš dalies... 40. 17.... 41. Apeliantė prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio grindė aplinkybe,... 42. 18.... 43. Teismas, vertindamas asmens galimybę sumokėti žyminį mokestį bei poreikį... 44. 19.... 45. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK 83 straipsnio 3 dalį... 46. 20.... 47. Taigi pagal CPK 83 straipsnio 3 dalį pareiga įrodyti prašymo pagrįstumą... 48. 21.... 49. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties... 50. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339... 51. I. T. Ž. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies,... 52. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. vasario 20 d. nutarties dalį, kuria... 53. Kitą Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. vasario 20 d. nutarties dalį...