Byla e2S-743-755/2015
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, įtraukti į bylą suinteresuoti asmenys AB „Šiaulių bankas“, R. J., Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, UAB „Idea & realty“, UAB „V. J. ir Ko“, UAB „Gailiūnų elektra“, R. K., antstolis E. S., S. R

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Eigirdas Činka teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs suinteresuoto asmens UAB „Idea & Realty“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2FB-4630-812/2015 pagal pareiškėjo V. J. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, įtraukti į bylą suinteresuoti asmenys AB „Šiaulių bankas“, R. J., Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, UAB „Idea & realty“, UAB „V. J. ir Ko“, UAB „Gailiūnų elektra“, R. K., antstolis E. S., S. R.,

Nustatė

2pareiškėjas V. J. kreipėsi į teismą prašydamas jam iškelti bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo centras“, patvirtinti bankroto administravimo išlaidų sąmatą - 800 Eur, patvirtinti 285 Eur išlaidų sąmatą būtiniesiems pareiškėjo ir jo nepilnamečio vaiko poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti kreditoriaus reikalavimų tenkinimo ir pareiškėjo mokumo atkūrimo plano patvirtinimo įsiteisėjimo, taip pat nustatyti 4 mėnesių terminą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos kreditoriaus reikalavimų tenkinimo ir pareiškėjo mokumo atkūrimo plano parengimui ir pateikimui teismui.

3Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-06-19 nutartimi V. J. iškelta bankroto byla, paskirtas V. J. bankroto administratorius UAB „Verslo administravimo centras“, nustatytas 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminas, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki V. J. bankroto bylos iškėlimo, patvirtinta 800 Eur suma, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti V. J. bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, patvirtinta 285 Eur suma, reikalinga kiekvieną mėnesį V. J. ir jo nepilnamečiui vaikui A. J. būtiniems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos, V. J. įpareigotas per 10 dienų nuo bankroto administratoriaus duomenų apie atidarytą depozitinę sąskaitą jam pateikimo dienos pervesti į šią sąskaitą 800 Eur bankroto procedūroms atlikti, nustatytas keturių mėnesių terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.

4Panevėžio miesto apylinkės teismas, spręsdamas bankroto administratoriaus skyrimo klausimą, kaip nurodė ,vadovavosi teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinęs visas aplinkybes byloje, konstatavo, kad pareiškėjo siūlomas administratorius UAB „Verslo administravimo centras“ yra tinkamas administruoti V. J. bankroto procedūras. Teismas nurodė, kad pateiktas UAB „Verslo administravimo centras“ išduotas leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas, sutikimas administruoti pareiškėjo bankrotą, bankroto administratoriaus lėšų, reikalingų bankroto procedūroms atlikti, pagrindimas ir duomenys, kad bankroto administratorius yra apsidraudęs profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Nenustatyta Fizinių asmenų bankroto įstatyme( toliau tekste-FABĮ) 11 str. 3 dalyje nurodytų aplinkybių dėl kurių UAB „Verslo administravimo centras“ negali būti paskirtas pareiškėjo bankroto administratoriumi.Įvertinęs pateiktą lėšų, reikalingų bankroto procedūroms atlikti, paskaičiavimą teismas sprendė, kad 800 Eur suma laikytina pagrįsta, protingo dydžio ir atitinka FABĮ reikalavimus.

5Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Idea & realty“ prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-06-19 nutartį dalyje dėl pareiškėjo bankroto administratoriumi paskyrimo UAB „Verslo administravimo centras“ ir 800 Eur sumos, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti bankroto byloje bankroto procedūroms atlikti, patvirtinimo, panaikinti ir šiuos klausimus išspręsti iš esmės – paskirti V. J. bankroto administratoriumi „Bankrotas LT“ UAB ir patvirtinti 400 Eur bankroto administravimo išlaidų sumą. Skundu teigiama, kad teismas neužtikrino bankroto proceso ekonomiškumo ir operatyvumo principų laikymosi. Teismui buvo pasiūlytos dvi bankroto administratoriaus kandidatūros, todėl teismas privalėjo jas abi palyginti tarpusavyje ir pasirinkti iš jų vieną tinkamiausią, tačiau teismas to nepadarė ir tik apsiribojo konstatavimu, kad pareiškėjo siūlomas administratorius UAB „Verslo administravimo centras“ yra tinkamas administruoti V. J. bankroto procedūras. Siūlė teismui bankroto administratoriumi skirti „Bankrotas LT“ UAB, nes administratoriaus biuras yra Panevėžio miesto apylinkės teismo teritorijoje, pareiškėjo turtas ir darbovietė yra Panevėžio mieste, „Bankrotas LT“ UAB darbuotojai turi labai didelę patirtį administruojant bendroves, užimtumas bylomis yra nedidelis, o tai atitinka visų kreditorių interesus. Ekonomiškumo principo pažeidimas pasireiškė teismui patvirtinus administravimo išlaidų sąmatą. Teismui buvo pasiūlyta ir kita – 400 Eur išlaidų sąmata tam pačiam administravimo laikotarpiui, tačiau teismas nemotyvuodamas pasirinko dvigubai didesnę – 800 Eur administravimo išlaidų sąmatą.

6Atskiruoju skundu tvirtinama, kad teismas, parinkdamas bankroto administratorių, nesivadovavo suformuota teismų praktika dėl bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo, nes esant situacijai, kai bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlo keli dalyvaujantys byloje asmenys ir vienas iš jų yra atsakovo vadovas ar savininkas, teismas, nesant FABĮ tiesiogiai numatytų draudimų dėl kurių administratoriai negalėtų administruoti įmonės, atsakovo bankroto administratoriumi paprastai turėtų paskirti ne atsakovo vadovo ar savininko siūlomą asmenį, tokia išvada darytina, nes įmonės vadovas turi (savininkas) turi didžiausią teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-05-26 nutartis civ. byloje Nr. 2-1616/2011, 2011-06-27 nutartis civ. byloje Nr. 2-1822/2011, 2011-09-01 nutartis civ. byloje Nr. 2-2222-/2011, 2012-05-31 nutartis civ. byloje Nr. 2-1231-2012, 2012-08-23 nutartis civ. byloje nr. 2-1593/2012 ). Apylinkės teismas neatsižvelgė į tai, kad bankroto administratorių UAB „Verslo administravimo centras“ pasiūlė pats pareiškėjas V. J.. Be to, atskiruoju skundu nurodoma, kad bendra V. J. ir UAB „Idea & realty“ solidarioji skola kreditoriui AB „Šiaulių bankas“ yra 91416,02 Eur ir kol kas yra įvykdyta nedidele dalimi – sumokėta 2015-05-26 – 1463,89 Eur, o 2015-06-12 – 1814,89 Eur ir laikui einant UAB „Idea & realty“ vėl bus V. J. kreditoriumi. UAB „Idea & realty“ yra potencialus V. J. kreditorius, koks jo finansinio reikalavimo dydis spręstina vėlesnėje bankroto stadijoje.

7Suinteresuoti asmenys UAB „V. J. ir Ko“, UAB „Gailiūnų elektra“ ir R. K. pateiktais atsiliepimais į atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutinka, prašo UAB „Idea & realty“ atskirojo skundo netenkinti ir Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-06-19 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atskirąjį skundą pateikęs trečiasis asmuo nepateikė įrodymų, kad paskirtasis bankroto administratorius dėl kokių nors priežasčių galėtų vilkinti ar vilkins bankroto procesą, jį būtų vilkinęs ar netinkamai atlikęs pareigas. Teismas nenustatė FABĮ 11 str. 3 nurodytų aplinkybių, dėl kurių UAB „Verslo administravimo centras“ negali būti paskirtas pareiškėjo bankroto administratoriumi. Atstumas nuo Kauno iki Panevėžio miesto nėra kliūtis tinkamai ir savalaikiai vykdyti bankroto procedūras. Teismas, skirdamas bankroto administratorių, atsižvelgė į šalių bei trečiųjų suinteresuotų asmenų nuomonę dėl bankroto administratoriaus kandidatūros, todėl nepagrįstai teigiama dėl pareiškėjo V. J. suinteresuotumo. Be to, teismas įvertino pateiktų administravimo išlaidų paskaičiavimą, o mažesnės išlaidos ne visada reiškia tinkamą ir kvalifikuotą bankroto proceso vykdymą. Bankroto proceso metu bankroto administratorius privalės pagrįsti ir kreditoriams bei teismui pateikti informaciją apie patvirtintų sumų panaudojimą. Atskirojo skundo teiginiai, kad teismas nesilaikė ekonomiškumo ir operatyvumo principų, nepagrįsti.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą V. J. prašo UAB „Idea & realty“ atskirojo skundo netenkinti ir priteisti V. J. naudai iš UAB „Idea & realty“ visas pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidas pagal iki atskirojo skundo išnagrinėjimo iš esmės pabaigos pateiktus šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Nurodo, kad atskirasis skundas dėl nutarties dalies, kuria teismas pareiškėjo bankroto administratoriumi paskyrė ne apelianto pasiūlytą bankroto administratorių, yra nepagrįstas ir atmestinas, nes bankroto administratoriaus kandidatūrą turi teisę siūlyti tik asmuo, kurio turtinio reikalavimo teisė į fizinį asmenį yra egzistuojanti ir vykdytina, o apeliantas neturi vykdytinos reikalavimo teisės . Šios išvados nepaneigia atskirajame skunde nurodyta teismų praktika. Atskirojo skundo argumentų dėl bankroto administratoriaus neteisingo paskyrimo teismų praktika taip pat nepatvirtina. Bankroto administravimo išlaidų sąmata – 800 Eur yra preliminari, ne galutinė, joje nenumatyta, kad papildomai turi būti dengiamos kelionių išlaidos. Pažymi, kad apeliantas turės visas galimybes kontroliuoti UAB „Verslo administravimo centras“ veiklą ir imtis priemonių ginti savo teises, jeigu,jo manymu, jos bus pažeidžiamos. Atskiruoju skundu siekiama, kad pareiškėjo bankroto procesą administruotų tik apelianto interesus atstovaujantis administratorius. Į bylos nagrinėjimą apeliantas buvo įtrauktas kaip suinteresuotas asmuo, nes pareiškėjas laidavo už apeliantą bankui, t.y. laidavimo sandoris buvo sudarytas apelianto interesais. Tikėtina, kad apeliantas siekia, kad būtų paskirtas jo siūlomas administratorius, siekdamas išvengti CK 6.9 str. 5 d. numatyto reglamentavimo taikymo.

9Suinteresuotas asmuo AB „Šiaulių bankas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo šį skundą atmesti ir palikti galioti teismo 2015-06-19 nutartį. Nurodo, kad yra teismo teisė spręsti dėl bankroto administratoriaus kandidatūros. Teismas padarė pagrįstą išvadą dėl bankroto administratoriaus UAB „Verslo administravimo biuras“ tinkamumo, nes byloje nėra duomenų, kad teismo paskirtas bankroto administratorius dėl kokių nors pagrįstų priežasčių negalėtų teikti bankroto paslaugų V. J. bankroto procese. Terminas skirtas fizinio asmens bankrotui ir mokumo atkūrimui iki 5 metų, todėl bankroto operatyvumui ypatingos reikšmės neturės ar bankroto administratorius veikia Panevėžyje, ar kitame mieste. Tvirtinant mokumo atkūrimo planą, kreditorių susirinkimas turės teisę patvirtinti administravimo sąmatą, kuri galės būti mažesnė nei 400 Eur.

10Atskirasis skundas atmetamas.

11Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamu atveju nenustatė nei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas.

12Byloje kilo ginčas dėl fizinio asmens bankroto administratoriaus paskyrimo ir bankroto administratoriaus išlaidų bankroto procedūroms atlikti sąmatos dydžio. Suinteresuotas asmuo UAB „Idea & realty“ teigia, kad apylinkės teismas, V. J. bankroto administratoriumi paskirdamas UAB „Verslo administravimo centras“ bei patvirtindamas 800 Eur dydžio administravimo išlaidų sąmatą, pažeidė bankroto proceso ekonomiškumo ir operatyvumo principus,be to, paskirdamas bankroto administratoriumi V. J. pasiūlytą bendrovę, nesivadovavo teismų praktika neskirti atsakovo pasiūlyto asmens bankroto administratoriumi, kai bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlė keli byloje dalyvaujantys asmenys.

13Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).Vertinama, jog pirmos instancijos teismas tinkamai ir pagrįstai sprendė dėl bankroto administratoriaus kandidatūros bei administravimo išlaidų dydžio ir su teismo motyvais sutinkama, todėl jie nebekartojami. Apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl skundžiamos nutarties atskirojo skundo ribose.

14Remiantis FABĮ 11 str. 1 d., bankroto administratorių skiria teismas. Bankroto administratoriaus kandidatūrą teismui turi teisę pasiūlyti tiek fizinis asmuo, kuris inicijuoja savo bankroto procesą, tiek ir kreditorius (kreditoriai) (FABĮ 11 str. 2 d.), tačiau diskrecijos teisė spręsti dėl administratoriaus kandidatūros suteikta teismui. Tuo atveju kai administruoti fizinius asmenis pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus ir nėra priežasčių dėl kurių jie negalėtų teikti fizinių asmenų bankroto administravimo paslaugų (FABĮ 11 straipsnio 3, 4, 5 dalys), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną. Atsižvelgiant į suformuotą teismų praktiką, kuri pagal analogiją taikytina nagrinėjant fizinių asmenų bankroto bylas, laikomasi pozicijos, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-350/2009, 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1626/2009).

15Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad skiriant bankroto administratorių fizinio asmens bankroto byloje, būtina atsižvelgti ir į skirtingą šių teisinių institutų( įmonių ir fizinių asmenų bankrotų) paskirtį: vienu atveju siekiama tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu likviduoti įmonės skolininkės skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio uždelsimo atsiskaityti (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 1 str.), kitu atveju – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros FABĮ 1 str.

16Taigi, skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar siūlomas fizinio asmens bankroto administratorius atitinka specialius reikalavimus (FABĮ 2 straipsnio 3 dalis), ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas fizinio asmens administratoriumi (FABĮ 11 str. 3 dalis), ar nėra suinteresuotumo bankroto proceso baigtimi (FABĮ 11 str.5 dalis) ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti svarbią aplinkybę – fizinių asmenų bankroto proceso paskirtį – atkurti fizinio asmens mokumą. Taigi, skirtingai nei įmonių bankroto procese, šiame fizinio asmens bankroto procese prioritetas yra skiriamas skolininko interesų užtikrinimui. Šiam tikslui pasiekti bankroto administratoriui yra numatytos plačios funkcijos, kurių įgyvendinimas glaudžiai susijęs su fizinio asmens bendradarbiavimu.

17Atsižvelgdama į aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatų ir pagrindinių fizinių asmenų bankroto proceso tikslų analizę, sprendžiama, kad esant tokiai situacijai, kai administratoriaus kandidatūrą kartu su absoliučia dauguma kreditorių teikia ir pats pareiškėjas, nustačius, kad pareiškėjo pasiūlyta administratoriaus kandidatūra iš esmė atitinka FABĮ reikalavimus, pirmenybė turėtų būti teikiama pareiškėjo pasiūlytai kandidatūrai, kadangi tik tokiu būdu būtų efektyviausiai įgyvendinta fizinių asmenų bankroto proceso paskirtis – atkurti fizinio asmens mokumą ir taip išvengta priešpriešos tarp bankroto proceso dalyvių.

18Šioje byloje pirmos instancijos teismo paskirta bankroto administratoriaus kandidatūra, atitinka FABĮ 11 str. 3 d. reikalavimus. Apeliantė nepateikė įrodymų, kurie teiktų pagrindą spręsti apie paskirto bankroto administratoriaus UAB „Verslo administravimo centras“ suinteresuotumą bylos baigtimi. Tai, kad V. J. turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, nesudaro pagrindo laikyti, kad bankroto administratorius paskirtas netinkamai. Apeliantės nurodomos aplinkybės dėl jos pasiūlyto skirti bankroto administratoriaus biuro buvimo vietos bei darbuotojų patirties bei užimtumo, pareiškėjo turto ir darbovietės buvimo Panevėžio mieste negali būti pagrindu konstatuoti, jog teismo paskirtas bankroto administratorius dėl kokių nors priežasčių negalės tinkamai vykdyti jam pavestų funkcijų ir tinkamai atlikti jam FABĮ pavestas funkcijas, o apylinkės teismas pažeidė ekonomiškumo ir operatyvumo principus. Nė vienas iš apeliantės nurodytų kriterijų nėra absoliutus ir kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi įvertinti visas bylos aplinkybes rodančias, kurio konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras. Apylinkės teismas į visas reikšmingas aplinkybes bankroto administratoriaus skyrimui atsižvelgė ir tai nurodė skundžiamojoje nutartyje. Pastebėtina, kad bankroto administratoriaus UAB „Verslo administravimo centras“ kandidatūrai dauguma kreditorių pateiktais atsiliepimais į V. J. pareiškimą neprieštaravo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankroto administratoriaus veiklą fizinio asmens bankroto proceso metu prižiūri Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija (FABĮ 13 str. 9 d.), o taip pat administratorius gali būti atstatydintas FABĮ 14 str. tvarka, todėl kreditoriui neatimama galimybė kontroliuoti administratoriaus veiklą ir vėliau imtis priemonių ginti savo teises, inicijuojant administratoriaus atstatydinimą.

19Kita vertus, minėta, kad bankroto administratoriaus kandidatūrą turi teisę pasiūlyti fizinis asmuo ir (ar) kreditorius (kreditoriai) (FABĮ 11 str. 2 d.). Kreditoriaus sąvoką apibrėžia FABĮ 3 str., kuriame nurodyta, kad fizinio asmens kreditoriumi laikomi fiziniai ir juridiniai asmenys turintys teisę reikalauti iš fizinio asmens įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus. Toks įstatyminis reguliavimas leidžia konstatuoti, jog tam, kad asmenį pripažinti fizinio asmens kreditoriumi FABĮ prasme, jo reikalavimo teisė turi būti egzistuojanti ir vykdytina. Pati apeliantė atskiruoju skundu nurodo, kad ji yra tik potencialus V. J. kreditorius, nes UAB „Idea & realty“ laikui bėgant taps pareiškėjo V. J. kreditoriumi dėl abiejų solidariosios skolos AB „Šialių bankas“, kuri yra kol kas įvykdyta tik nedidele dalimi. Bylos duomenimis V. J. yra UAB „Idea & realty“ laiduotojas, todėl apeliantė nepagrįstai teigia, kad ji neabejotinai taps V. J. kreditoriumi. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad apeliantės UAB „Idea & realty“ apylinkės teismui pasiūlyta bankroto administratoriaus kandidatūra apeliantei kol kas realiai nesant V. J. kreditoriumi, pirmosios instancijos teismo nesaistė šią kandidatūrą vertinti.

20Analogiška išvada darytina ir dėl „Bankrotas LT“ UAB pateiktos lėšų sąmatos bankroto procedūroms atlikti įvertinimo. Pastebėtina, kad „Bankrotas LT“ UAB ir UAB „Verslo administravimo centras“ pateiktos lėšų sąmatų pagrindimai esmingai nesiskiria, „Bankrotas LT“ UAB nurodyti įkainiai sumoje 400 Eur be pridėtinės vertės mokesčio. Vien tai, kad „Bankrotas LT“ UAB nurodė 400 Eur dydžio bankroto administravimo sąmatą, nesudaro pagrindo spręsti, kad skirtina apeliantės nurodoma bankroto administratoriaus kandidatūra, nes administratoriaus nurodyta administravimo išlaidų suma dar negali būti laikoma galutine.

21V. J. prašo priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau jas patvirtinančių dokumentų nepateikė, todėl šis prašymas negali būti tenkinamas.

22Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą teismo nutartį skundžiamojoje dalyje panaikinti ar pakeisti nenustatyta, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o UAB „Idea & Realty“ atskirasis skundas netenkinamas.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

24Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Eigirdas... 2. pareiškėjas V. J. kreipėsi į teismą prašydamas jam iškelti bankroto... 3. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-06-19 nutartimi V. J. iškelta... 4. Panevėžio miesto apylinkės teismas, spręsdamas bankroto administratoriaus... 5. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Idea & realty“ prašo... 6. Atskiruoju skundu tvirtinama, kad teismas, parinkdamas bankroto... 7. Suinteresuoti asmenys UAB „V. J. ir Ko“, UAB „Gailiūnų elektra“ ir R.... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą V. J. prašo UAB „Idea & realty“... 9. Suinteresuotas asmuo AB „Šiaulių bankas“ atsiliepimu į atskirąjį... 10. Atskirasis skundas atmetamas.... 11. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame... 12. Byloje kilo ginčas dėl fizinio asmens bankroto administratoriaus paskyrimo ir... 13. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 14. Remiantis FABĮ 11 str. 1 d., bankroto administratorių skiria teismas.... 15. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad skiriant bankroto... 16. Taigi, skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar... 17. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatų ir pagrindinių... 18. Šioje byloje pirmos instancijos teismo paskirta bankroto administratoriaus... 19. Kita vertus, minėta, kad bankroto administratoriaus kandidatūrą turi teisę... 20. Analogiška išvada darytina ir dėl „Bankrotas LT“ UAB pateiktos lėšų... 21. V. J. prašo priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau jas... 22. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1... 24. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 19 d. nutartį palikti...