Byla 2A-1391-653/2014
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje – Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje bendrija, išvadą teikianti institucija – Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jelenos Šiškinos (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Tatjanos Žukauskienės, Rūtos Petkuvienės, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-15384-864/2013 pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovui A. S. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje – Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje bendrija, išvadą teikianti institucija – Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 11 528,85 Lt skolos už suteiktą šilumos energiją atsakovui priklausančioms patalpoms, esančioms pastate Laisvės pr. 88, Vilniuje, kurių unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), laikotarpiu nuo 2011 m. gruodžio 1 iki 2013 m. sausio 31 d., 321,73 Lt palūkanų nuo 2012 m. vasario 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d.,

55 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad atsakovas 2003 m. lapkričio 27 d. pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įsigijo negyvenamąją patalpą – Parduotuvės patalpą, pažymėtą R-22, unikalus Nr. ( - ), ir 2011 m. gegužės 17 d. pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įsigijo negyvenamąsias patalpas – Parduotuvę su administracinėmis patalpomis, pažymėtas nuo R-8 iki R-11, R-19 ir R-21. Tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo sudaryta individuali rašytinė šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartis, tačiau tokia sutartis laikoma sudaryta konkliudentiniais veiksmais.

6VĮ Registrų centras NTR CDB išrašo duomenimis patalpose R-22 šildymo nėra, tačiau šios patalpos suformuotos padalinus patalpą, unikalus Nr. ( - ), reg. Nr. 10/337367, kuriose yra centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų. Patalpų, pažymėtų nuo R-8 iki R-11, R-19 ir R-21, centralizuotą šildymo būdą patvirtina VĮ Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla. Pradinių patalpų, kurias padalinus suformuotos patalpos R-22, šildymas taip pat numatytas centrinis iš centralizuotų sistemų pagal VĮ Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylą. Nėra duomenų, jog Patalpose R-22 būtų pakeistas šildymo būdas.

7Trečiasis asmuo Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje bendrija atsiliepimu sutiko su ieškiniu; prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad faktiškai ir kadastrinių matavimų bylose patalpų išdėstymas nesutampa. Faktiškai nėra sienos, skiriančios patalpas Nr. R-7 (unikalus Nr. ( - )) ir R-22 (unikalus Nr. ( - ). Kadangi patalpa R-7 buvo šildoma nuo pat Nekilnojamojo turto objekto kadastrinės bylos suformavimo datos, tai nesant sienos tarp patalpų R-7 ir R-22, pastaroji patalpa yra papildomai šildoma patalpos R-7 sąskaita.

8Atsakovas nesutiko su pareikštu ieškiniu, prašė jį atmesti. Paaiškino, kad patalpos, už kurių šildymą ieškovas reikalauja priteisti skolą, yra rūsiai. Patalpoms R-22 niekada nebuvo teikiama šilumos energija, o kitose patalpose, nors NTR CDB išraše yra nurodyta priešingai, taip pat nėra ir niekada nebuvo jokio šildymo. Teigė, kad jokių šildymo prietaisų patalpose nėra. Patalpos buvo šildomos elektriniais šildytuvais ir vėdinimo rekuperacine sistema. Teigė neapsižiūrėjęs, kad patapos kadastriniais duomenimis yra prijungtos prie centralizuoto pastato šildymo sistemų. Norėtų teisiškai sutvarkyti atsijungimą nuo centrinio šildymo, tačiau tarp atsakovo ir trečiojo asmens santykiai yra priešiški, todėl nepavyksta įteisinti. Faktiškai atsakovo patalpos R-22 nėra šildomos ir tai patvirtina nekilnojamojo turto duomenų banko išrašas, kuris nėra nuginčytas. Kad kitos patalpos šildomas, atsakovas pripažino.

9Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos savo išvadoje nurodė, kad nėra pagrindo neigti sutartinių santykių tarp ieškovo ir atsakovo būvimą. Išvadoje patvirtinta bendrijos pirmininko teisė konstatuoti 2013 m. vasario 12 d. rašte nurodytus faktus ir šiuos duomenis teikti ieškovui.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 20 d. sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 11 528,85 Lt skolos, 321,73 Lt palūkanų, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2013 m. kovo 30 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 354,90 Lt bylinėjimosi išlaidų; trečiojo asmens naudai 1 270,50 Lt teisinės pagalbos išlaidų.

12Teismas nustatė, jog ieškovas teikia šilumos energiją pastatui, esančiam Laisvės pr. 88, Vilniuje. Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje bendrijos 2011 m. gruodžio 16 d. prašymo ir 2011 m. gruodžio 15 d. bendrijos narių posėdžio protokolo pagrindu, ieškovas siekė pasirašyti šilumos pirkimo-pardavimo sutartį su atsakovu. Tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo sudaryta individuali rašytinė šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartis, tačiau tokia sutartis laikoma sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas nuo pastato, esančio Laisvės pr. 88, Vilniuje, šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo datos iki šalys sudarys šilumos pirkimo-pardavimo sutartį pagal individualiai patartas sąlygas. Nuo 2011 m. gruodžio 1 d. atsakovui buvo pateikiamos sąskaitos už jam priklausančių patalpų šildymą. Atsakovas 2011 m. gegužės 17 d. pirkimo-pardavimo sutarties (Nr. 1574) pagrindu įsigijo negyvenamąsias patalpas – Parduotuvę su administracinėmis patalpomis, pažymėtas nuo R-8 iki R-11, R-19 ir R-21 (toliau – patalpos Nr. 1), ir 2003 m. lapkričio 27 d. pirkimo-pardavimo sutarties (Nr. 2-12893) pagrindu įsigijo negyvenamąją patalpą – Parduotuvės patalpą, pažymėtą R-22, unikalus Nr. ( - ) (toliau – Patalpos Nr. 2). VĮ Registrų centras NTR CDB išrašo duomenimis Patalpose Nr. 1 yra centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų. Patalpų Nr. 1 centralizuotą šildymo būdą patvirtina į bylą pateikta VĮ Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla. Patalpose Nr. 2 nurodyta, kad šildymo nėra, tačiau šios patalpos suformuotos padalinus patalpą, unikalus Nr. ( - ), reg. Nr. 10/337367 (toliau – Pradinės patalpos), kuriose yra centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų. Be to, iš VĮ Registrų centras 2012 m. rugsėjo 4 d. rašto Nr. IN (12.5.1.15)-24422 matyti, kad kadastro duomenys apie Patalpą Nr. 2 pakeisti atsižvelgiant į 2003 m. spalio 7 d. statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2003 m. spalio 10 d. Statinio, kuriam statyti nereikalingas leidimas, pripažinimo tinkamu naudoti aktu Nr. (101)11.4-1681, kuriame pažymėta, jog Patalpos Nr. 2 tinkamos naudoti, tačiau nėra jokios informacijos apie šildymo būdo jose pakeitimą. Kadangi Patalpos Nr. 2 prieš suformavimą buvo šildomos iš centralizuotų sistemų, jas atjungiant 2003 m. spalio 10 d. privalu buvo laikytis Ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, galiojusių nuo 2003 m. liepos 16 d. iki 2009 m. sausio 7 d. reikalavimų; Ūkio ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 4-617 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, galiojusių nuo 2009 m. sausio 7 d. iki 2010 m. lapkričio 1 d. nuostatų bei Ūkio ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, galiojančių nuo 2010 m. lapkričio 1 d., reikalavimų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika teigia, kad patalpų savininkas turi teisę atsijungti savo patalpų šildymo sistemą nuo bendro namo šildymo sistemos, tačiau privalo laikytis teisės aktuose nurodytos specialiosios procedūros. Asmuo, kuris šilumos įrenginius atsijungia pažeisdamas nustatytą tvarką, išlieka centralizuotų šildymo sistemų tiekiamos šilumos vartotojas, kol neatlieka nustatytų veiksmų (Lietuvos Aukščiausiojo 2010 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-519/2010 ir kt.). Duomenų, kad atsakovas Patalpų Nr. 2 šildymą atjungė nuo pastato centrinės šildymo sistemos pagal minėtų teisės aktų reikalavimus atsakovas nepateikė. Atsakovas pats teismo posėdyje patvirtino, kad tokių procedūrų nevykdė dėl nežinojimo.

13Faktinį Patalpų Nr. 2 šildymą patvirtina Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje bendrijos pirmininko raštas, fotonuotraukos bei patalpų faktinis planas. Atsakovas ginčija bendrijos pirmininko teisę konstatuoti faktus dėl šildymo atsakovui nuosavybės teise priklausančiose patalpose, teigia pirmininką viršijus įgaliojimus bei prašo pripažinti šiuos įrodymus netinkamais. Teismas atmetė šiuos atsakovo argumentus, vadovaujantis LR energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (su vėlesniais jų pakeitimais) 147 p. Teismas darė išvadą, kad bendrijos pirmininkas įgaliojimų neviršijo, jis turėjo teisę ir galėjo konstatuoti 2013 m. vasario 12 d. rašte nurodytus faktus, fiksuoti juos fotonuotraukomis, bei teikti šiuos duomenis ieškovui. Atsakovas šių aplinkybių nepaneigė. Priešingai, teigdamas, kad ginčo patalpos yra rūsys, melavo, nes iš nuotraukų bei jo paaiškinimų posėdžio metu nustatyta, kad šiose patalpose yra įrengtos prekybinės patalpos.

14Teismas darė išvadą, kad ieškovas teikė šilumos energiją atsakovo patalpoms Nr. 1 ir Nr. 2 nuo 2011 m. gruodžio 1 d. iki 2013 m. sausio 31 d. ir turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti už tiektą šilumos energiją.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Atsakovas pateikė apeliacinį skundą (b.l.152-155), kuriuo prašo pakeisti skundžiamą sprendimą – ieškinį tenkinti iš dalies; priteisti iš atsakovo 5 709,09 Lt skolos už šildymą 162,61 kv.m ploto patalpose, kurių unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtose nuo R-8 iki R-ll, R-19 ir R-21; 159,32 Lt palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo, t.y. nuo 2013 m. kovo 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 175,75 Lt bylinėjimosi išlaidų; kitoje dalyje ieškinį atmesti; priteisti iš atsakovo trečiojo asmens Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88 Vilniuje bendrijos naudai 629,15 Lt teisinės pagalbos išlaidų; priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 594,24 Lt teisinės pagalbos išlaidų pirmosios instancijos teisme; priteisti iš ieškovo visas apeliacinės instancijos teisme turėtas bylinėjimosi išlaidas atsakovo naudai.

17Nurodo, jog teismas vadovavosi tik įrašu apie daikto istorinę kilmę, o ne galiojančiais kadastro duomenimis, ignoravo aplinkybes, kad pradinės patalpos, kurių unikalus Nr. 1099-7010-5029:00047, nuo 2003 m. spalio mėn., t.y. jau daugiau nei 10 metų, nebeegzistuoja; kad daugiau nei prieš 10 metų yra suformuotos dvi naujos patalpos Ieškovas reikalavo pinigų už dviejų naujai suformuotų, o ne už pradinių patalpų šildymą. Ieškovui apie patalpų padalijimą buvo gerai žinoma.

18Teismas neturėjo ignoruoti galiojančio įrašo apie šildymo nebuvimą patalpose Nr. 2, todėl ieškovo reikalavimas turėjo būti tenkinamas tik iš dalies.

19Teismas nepagrįstai svarstė atsijungimo nuo centralizuotų šildymo sistemų fakto ir jo teisėtumo klausimą, kuris nebuvo šios bylos ginčo objektu. Teismas išsprendė klausimą, išeinantį už ieškinio reikalavimo ribų ir konstatavo, jog atsakovas atsijungė nuo centralizuotų šildymo sistemų pažeidžiant nustatytą tvarką faktą, dėl to ir nepagrįstai vertino Statinio, kuriam statyti nereikalingas leidimas, pripažinimo tinkamu naudoti 2003-10-10 aktą Nr. (101)11.4-1681.

20Išvadą, kad ieškovas teikė šilumos energiją atsakovo patalpoms Nr. 1 ir Nr. 2 nuo 2011-12-01 iki 2013-01-31 ir turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti už teiktą šilumos energiją teismas padarė remdamasis Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88 Vilniuje, bendrijos pirmininko raštu, fotonuotraukomis patalpų faktiniu planu. Tokia teismo išvada nepagrįsta, nes nepateikta įrodymų, kad radiatoriai buvo būtent centrinio šildymo, tai buvo elektriniai radiatoriai. Patalpose yra naudojama rekuperacinė vėdinimo sistema, kurios pagalba šildomos patalpos. Kaip matyti iš gegužės mėnesio nuotraukų, pavasarį jokių radiatorių nėra. Be to, nuotraukose užfiksuotas vienos dienos epizodas, kurio data nurodyta 2013-01-29. Bendrijos raštas AB „Vilniaus energija“ surašytas dar vėliau - 2013-02-12. Teismas konstatavo šilumos energijos teikimo faktą nuo 2011 m. gruodžio mėn., nors tokiai išvadai nebuvo duomenų. Teismas neatkreipė dėmesio į aplinkybę, kad ieškovas nepateikė duomenų apie mokėjimus nuo 2003 m. iki 2011 m. gruodžio mėn., nors atsakovas atsiliepime į ieškinį dėl to pasisakė. Teismas nepagrįstai atmetė atsakovo argumentus dėl bendrijos pirmininko darytų nuotraukų kaip neleistinų įrodymų (darytos slapta, nežinia kada ir kokiomis aplinkybėmis, nedalyvaujant ir nežinant atsakovui). Bendrijos pirmininkas privalo laikytis Taisyklių 133.7. p., kuris įpareigoja bendriją kaip valdytoją apie šilumos įrenginių elementų apžiūrą įspėti vartotoją raštu ne vėliau kaip prieš 24 valandas arba suderinti atvykimo laiką. Bendrijos pirmininkas to nepadarė, todėl jo buvimas ir fotografavimas atsakovo asmeninėje patalpoje be jo žinios yra neteisėtas, o jo pateiktos nuotraukos negali būti laikomos leistinais įrodymais CPK 177 str. 2 d. prasme.

21Teismas nepagrįstai nurodė, jog atsakovas teigdamas, kad ginčo patalpos yra rūsys, melavo, nes byloje nebuvo ginčo dėl patalpų paskirties ir tai neturi jokios reikšmės sprendžiant skolos už šildymą priteisimo klausimą.

22Teismas neteisingai taikė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką.

23Ieškovas atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti (b.l.168-175). Nurodo, jog patalpos Nr.2 suformuotos padalinus pradines patalpas, kurių šildymo būdas centrinis iš centralizuotų sistemų. Bendrija pateikė duomenis, jog patalpos Nr. 2 buvo ir yra faktiškai šildomos, nes patalpose šildymo įrenginiai prijungti prie bendros pastato šildymo sistemos, patalpos Nr. 2 ribojasi su šildomomis patalpomis, tarp kurių nėra pertvarų. Kadangi patalpos Nr. 2 prieš suformavimą buvo šildomos iš centralizuotų sistemų, jas atjungiant 2003-10-10 privalu buvo laikytis tuo metu galiojančios šildymo įrenginių atjungimo tvarkos. Tam, kad nebūtų pažeisti kitų pastato savininkų teisėti interesai, nebūtų padaroma jiems žala, teisės aktais yra patvirtinta speciali patalpos atjungimo nuo bendros pastato šildymo sistemos, tvarka. Teismas pagrįstai nustatė, kad apelianto patalpos Nr. 2 nėra atjungtos teisės aktų nustatyta tvarka.

24Apeliantas teigia, kad Patalpas Nr. 2 (165,73 kv.m.) šildė elektriniais radiatoriais, tačiau nepateikė jokių įrodymų apie šildymo būdo pakeitimą elektra, nepristatė jokių dokumentų liudijančių prijungimo sąlygose nustatytų reikalavimų įvykdymą ir elektros įrenginių (elektrinių radiatorių, visos elektros instaliacijos pakeitimo siekiant saugiai pateikti ir gauti didesnį elektros energijos kiekį ) techninės būklės patikrinimo pažymą. Taigi apeliantas negalėjo patalpas Nr. 2 šildyti elektriniais radiatoriais.

25Tai, kad patalpos Nr.2 turėjo būti šildomos jose palaikant atitinkamą temperatūrą įrodo ir bendrijos nuotraukose užfiksuota jų paskirtis (vaikų žaidimo kambarys). Be to, patalpos šildymo sistemos kompleksui priskirtini ir patalpoje esantys vamzdynai (stovai) sujungiantys radiatorius su pastato bendra šildymo sistema.

26Apelianto nesąžiningumą įrodo 2013-12-20 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-13188-854/2013, kuriuo apeliantas įpareigotas sudaryti sąlygas bendrijos atstovams patekti į apeliantui priklausančias patalpas.

27Vadovaujasi LR energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis ir teigia, jog bendrija galėjo rinkti įrodymus apie šildymo įrenginius atsakovo patalpose. Be to, bendrijos teisę tikrinti, rūpintis šilumos įrenginiais patvirtino ir Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-12-20 sprendime civilinėje byloje Nr. 2-13188-854/2013.

28IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Apeliacinis skundas netenkintinas.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 1 ir 2 d., Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

31Nagrinėjamu atveju sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta.

32Byloje kilo ginčas dėl atsakovo – namo negyvenamųjų patalpų savininko – pareigos sumokėti ieškovui už atsakovo patalpoms, pažymėtoms R-22, teiktą šilumos energiją.

33Apeliacinis skundas grindžiamas tais argumentais, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi istoriniu, bet ne galiojančiu NTR įrašu, todėl netinkamai aiškino ir taikė Nekilnojamojo registro įstatymo 4 str. ir CPK 4.262 str. nuostatas, nurodančias, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, be to nepagrįstai svarstė atsijungimo nuo centralizuotų šildymo sistemų fakto ir jo teisėtumo klausimą, kuris nebuvo šios bylos ginčo objektu. Teisėjų kolegija šiuos apelianto argumentus atmeta.

34Iš teismo sprendimo matyti, kad nustatant faktinę aplinkybę dėl atsakovo prievolės atsiskaityti už šilumos energiją buvimą, teismas analizavo net tik istorinius nekilnojamojo turto registro duomenis, bet ir šiuo metu galiojančius duomenis, o išvadas grindė įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą.

35Nors apeliantas apeliacinio skundo neargumentuoja, kad negyvenamosios patalpos, pažymėtos R-22, apskritai niekada nebuvo šildomos, tačiau atsiliepime į ieškinį ir paaiškinimuose teismo posėdžių metu visgi nurodė, jog negyvenamosios patalpos, pažymėtos R-22, apskritai niekada nebuvo šildomos (b.l.47-48; 115-117; 132-136). Todėl šiuo atveju svarbu yra pažymėti, jog byloje yra pateikti du NTR CDB išrašai, atspindintys negyvenamosios patalpos, pažymėtos R-22, šildymo būdą. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, VĮ Registrų centras NTR CDB išrašo duomenimis, atsakovo patalpose Nr. 2, pažymėtose R-22, nurodyta, kad šildymo nėra, tačiau šios patalpos suformuotos padalinus patalpą, unikalus Nr. ( - ), reg. Nr. 10/337367, kurioje yra centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų (b.l.10;11). Šiuo atveju, nustačius, kad atsakovo patalpos Nr. 2, pažymėtos R-22, buvo suformuotos padalinus patalpą, kurioje buvo centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų bei esant nekilnojamojo turto registro duomenims, kad šioje patalpoje šildymo nėra, svarbu buvo nustatyti ar suformavus naujas patalpas R-22 buvo tinkamai atjungtos nuo centralizuotų šildymo sistemų, nes nuo to priklauso šioje byloje teisiškai reikšmingas faktas ar atsakovas pripažįstamas šilumos energijos vartotoju.

36Šioje byloje teismas nesprendė klausimo dėl kadastrinių duomenų ir patalpų pripažinimo tinkamu naudoti akto nuginčijimo klausimo. Šiuos duomenis teismas sistemiškai vertino kaip įrodymus bylai reikšmingoms aplinkybėms nustatyti. Atsižvelgus į tai, kad byloje nėra duomenų apie teisės aktų, reglamentuojančių patalpų šildymo įrenginių atjungimą nuo bendros daugiabučio namo šildymo sistemos, reikalavimų įvykdymą, teismas teisingai konstatavo, kad atsakovas išliko centrinės šilumos sistemos vartotojas, todėl ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti už tiektą šilumos energiją (CPK 178 str.).

37Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, kasacinis teismas yra suformavęs nuoseklią praktiką, jog buto ar kitų patalpų savininkas, kuris savo šilumos įrenginius nuo pastato šildymo ir karšto vandens sistemų atjungia pažeisdamas minėtuose teisės aktuose nustatytą tvarką, išlieka šių sistemų tiekiamos šilumos buitinis šilumos vartotojas tol, kol neatlieka minėtuose teisės aktuose nurodytų veiksmų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-44/2012). Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai turėjo ištirti, ar byloje yra duomenų, patvirtinančių atsijungimo nuo centralizuotų šildymo sistemų fakto teisėtumą bei vadovautis visais turimais NTR duomenimis (įskaitant istorinius), ką pagrįstai pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje ir tyrė.

38Nors apeliantas nurodo, jog patalpose R-22 buvo ne centrinis, bet vietinis elektrinis šildymas, tačiau dar kartą pažymėtina, jog, pagal jau paminėtą kasacinio teismo praktiką, nepriklausomai nuo to, buvo faktiškai atjungtas centrinis šildymas bei faktiškai patalpos buvo šildomos elektra, nesant teisėtą patalpų šildymo sistemos įrenginių atjungimą patvirtinančio akto, atsakovas išlieka šilumos energijos vartotoju iki teisės aktų nustatyta tvarka jis įteisins patalpų šildymo sistemos įrenginių atjungimą nuo bendros namo šildymo sistemos.

39Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė atsakovo argumentus dėl bendrijos pirmininko darytų nuotraukų kaip neleistinų įrodymų. Teisėjų kolegija pažymi, kad dėl jau anksčiau šioje nutartyje nurodytų motyvų, įrodymai apie apelianto patalpose R-22 esamą faktinį šildymo būdą esminės įtakos neturi, nes, kaip minėta, byloje nėra pateiktas teisėtą patalpų šildymo sistemos įrenginių atjungimą patvirtinančio aktas, todėl dėl šio apelianto argumento plačiau nepasisako.

40Kita vertus, pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Apeliantas neteikė įrodymų apie faktinę atsakovui ginčo patalpų būklę ir šildymą, kuriuos atsakovas, kaip patalpų savininkas, galėjo netrukdomai pateikti, taip pat įrodymų apie šildymo būdo pakeitimą elektra, nepateikė jokių dokumentų liudijančių prijungimo sąlygose nustatytų reikalavimų įvykdymą ir elektros įrenginių (elektrinių radiatorių, visos elektros instaliacijos pakeitimo siekiant saugiai pateikti ir gauti didesnį elektros energijos kiekį ) techninės būklės patikrinimo pažymos. Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 178 straipsnis). Ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų – tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje N. P. v. UAB „Moduva ir Ko“, bylos Nr. 3K-3-112/2008; 2009 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje V. S. v. V. T., bylos Nr. 3K-3-253/2009).

41Atmestinas apelianto argumentas, kad skundžiamame sprendime nepasisakyta dėl to, kad ieškovas nepateikė duomenų apie mokėjimus nuo 2003 m. iki 2011 m. gruodžio mėn., nes ieškinio reikalavimas – priteisti skolą už suteiktą šilumos energiją atsakovui priklausančioms patalpoms, laikotarpiu nuo 2011 m. gruodžio 1 iki 2013 m. sausio 31 d., todėl duomenys apie mokėjimus nuo 2003 m. iki 2011 m. gruodžio mėn. nagrinėjamu atveju nėra teisiškai reikšmingi.

42Sprendžiant dėl faktinio patalpų šildymo, teismas pagrįstai akcentavo patalpų faktinį naudojimo komercinei veiklai paskirtį, kas suponuoja išvadą, kad patalpos turėjo buti šildomos.

43Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus, kad skundžiamame sprendime minėtų bylų Nr.3K-3-519/2010; 3K-3-280/2009, 3K-3-342/2009, 3K-3-549/2009 esmė ir aplinkybės nebuvo tapačios šiai bylai, todėl jomis neturėjo būti grindžiamas sprendimas šioje byloje, nes šiuo atveju pirmosios instancijos teismas tik bendrai atsižvelgė į kasacinio teismo formuojamą praktiką civilinėse bylose dėl šilumos energijos tiekimo-pirkimo sutartinių teisinių santykių atsiradimo konkliudentinių veiksmų pagrindu bei kasacinio teismo praktiką civilinėse bylose dėl buto ar negyvenamųjų patalpų šildymo sistemos atjungimo nuo bendros namo šildymo sistemos teisėtumo.

44Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, todėl jų nepakartoja.

45Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą bei apeliacinio skundo argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino bei taikė teisės normas, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, todėl nėra pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą teismo sprendimą.

46Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teisme nėra.

47Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

48Vilniaus apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 11 528,85 Lt skolos už suteiktą... 5. 5 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo... 6. VĮ Registrų centras NTR CDB išrašo duomenimis patalpose R-22 šildymo... 7. Trečiasis asmuo Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje... 8. Atsakovas nesutiko su pareikštu ieškiniu, prašė jį atmesti. Paaiškino,... 9. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos savo išvadoje... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Vilniaus apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 20 d. sprendimu ieškinį... 12. Teismas nustatė, jog ieškovas teikia šilumos energiją pastatui, esančiam... 13. Faktinį Patalpų Nr. 2 šildymą patvirtina Negyvenamųjų patalpų savininkų... 14. Teismas darė išvadą, kad ieškovas teikė šilumos energiją atsakovo... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Atsakovas pateikė apeliacinį skundą (b.l.152-155), kuriuo prašo pakeisti... 17. Nurodo, jog teismas vadovavosi tik įrašu apie daikto istorinę kilmę, o ne... 18. Teismas neturėjo ignoruoti galiojančio įrašo apie šildymo nebuvimą... 19. Teismas nepagrįstai svarstė atsijungimo nuo centralizuotų šildymo sistemų... 20. Išvadą, kad ieškovas teikė šilumos energiją atsakovo patalpoms Nr. 1 ir... 21. Teismas nepagrįstai nurodė, jog atsakovas teigdamas, kad ginčo patalpos yra... 22. Teismas neteisingai taikė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką.... 23. Ieškovas atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti (b.l.168-175). Nurodo,... 24. Apeliantas teigia, kad Patalpas Nr. 2 (165,73 kv.m.) šildė elektriniais... 25. Tai, kad patalpos Nr.2 turėjo būti šildomos jose palaikant atitinkamą... 26. Apelianto nesąžiningumą įrodo 2013-12-20 Vilniaus miesto apylinkės teismo... 27. Vadovaujasi LR energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 29. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 31. Nagrinėjamu atveju sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta.... 32. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo – namo negyvenamųjų patalpų savininko... 33. Apeliacinis skundas grindžiamas tais argumentais, jog pirmosios instancijos... 34. Iš teismo sprendimo matyti, kad nustatant faktinę aplinkybę dėl atsakovo... 35. Nors apeliantas apeliacinio skundo neargumentuoja, kad negyvenamosios patalpos,... 36. Šioje byloje teismas nesprendė klausimo dėl kadastrinių duomenų ir... 37. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, kasacinis teismas yra... 38. Nors apeliantas nurodo, jog patalpose R-22 buvo ne centrinis, bet vietinis... 39. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė atsakovo... 40. Kita vertus, pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę... 41. Atmestinas apelianto argumentas, kad skundžiamame sprendime nepasisakyta dėl... 42. Sprendžiant dėl faktinio patalpų šildymo, teismas pagrįstai akcentavo... 43. Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus, kad skundžiamame sprendime... 44. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 45. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą bei... 46. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidų nagrinėjamoje byloje... 47. Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 48. Vilniaus apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 20 d. sprendimą palikti...