Byla e2A-529-381/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Romualdos Janovičienės ir Gintaro Pečiulio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice projektai“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 16 d. sprendimo panaikinimo ir ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Švarinta“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 16 d. sprendimo dalies dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo pakeitimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-788-856/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Švarinta“ patikslintą ieškinį atsakovėms Šiaulių miesto savivaldybės administracijai ir uždarajai akcinei bendrovei „Ecoservice projektai“ dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Švarinta“ kreipėsi į teismą prašydama 1) panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2017 m. gruodžio 4 d. sprendimą atmesti UAB „Švarinta“ pasiūlymą (priimtą atsakovės vykdyto tarptautinio pirkimo „Šiaulių miesto teritorijų tvarkymo ir valymo paslauga“ II pirkimo dalyje), 2) pripažinti negaliojančia ab initio Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Ecoservice projektai“ 2018 m. sausio 2 d. Šiaulių miesto teritorijų tvarkymo ir valymo paslaugų sutartį Nr. SŽ-1 (II pirkimo dalis nevažiuojamoji teritorija), 3) jei teismas atsisakytų tenkinti reikalavimą pripažinti negaliojančia ab initio Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovė 1, ir perkančioji organizacija) ir UAB „Ecoservice projektai“ (toliau – ir atsakovė 2) 2018 m. sausio 2 d. Šiaulių miesto teritorijų tvarkymo ir valymo paslaugų sutartį Nr. SŽ-1 (II pirkimo dalis nevažiuojamoji teritorija), taikyti alternatyvią sankciją – sutrumpinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Ecoservice projektai“ 2018 m. sausio 2 d. Šiaulių miesto teritorijų tvarkymo ir valymo paslaugų sutarties Nr. SŽ-1 (II pirkimo dalis nevažiuojamoji teritorija) galiojimo terminą, 4) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškinyje UAB „Švarinta“ paaiškino, kad ji pateikė pasiūlymą dėl perkančiosios organizacijos vykdomo tarptautinio pirkimo „Šiaulių miesto teritorijų tvarkymo ir valymo paslauga“ II dalies „Nevažiuojamųjų, transporto eismui neskirtų teritorijų (šaligatvių, takų, aikščių, skverų, laiptų, kt.) mechanizuoto ir rankinio tvarkymo paslaugos visais metų laikais“. Atsakovė ieškovės pasiūlymą atmetė. Ieškovė teigė, kad tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovės kvalifikacijos atitikties konkurso sąlygų 26 punkto 2 dalies „Techninis ir profesinis pajėgumas“ įtraukai „II pirkimo dalis“, kurioje buvo įtvirtinta, kad tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip 350 vnt. šiukšlių dėžių. Šalys nesutarė, ar ieškovės turimos paslaugų teikimo priemonės laikytinos konteineriais ar šiukšlių dėžėmis.

83.

9Ieškovė pažymėjo, kad atsakovė perka paslaugas, o ne prekes – tai patvirtinama ir konkurso sąlygų 12 punktu. Atsakovė neperka šiukšlių dėžių, todėl paslaugoms teikti potencialus tiekėjas galėjo pasirinkti atitinkamas priemones, kurios atitiktų Techninės specifikacijos reikalavimus. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad ieškovė įsigijo šiukšlių dėžes, o ne konteinerius. Be to, estetinis paslaugoms teikti pasitelkiamų priemonių vaizdas taip pat nėra pagrindas atmesti ieškovės pasiūlymą. Techninėje specifikacijoje nustatyta šiukšlių dėžių pastatymo vieta, o ne paskirtis, šiukšlių dėžės paskirtis yra surinkti atliekas. Ieškovės vertinimu, atsakovė 1 proteguoja šiuo metu paslaugas teikiančią tiekėją – UAB „Ecoservice projektai“, nors pirkime ji pateikė didesnės kainos pasiūlymą.

104.

11Šiaulių apygardos teismas 2018 m. vasario 23 d. sprendimu ieškovės UAB „Švarinta“ patikslintą ieškinį atsakovei Šiaulių miesto savivaldybės administracijai atmetė, nurodydamas, kad į bylą pateikti šalių (ieškovės ir atsakovės 1) vertimai iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą neįrodė, jog ieškovės siūlomi konteineriai gali būti laikomi šiukšlių dėžėmis. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Švarinta“ apeliacinį skundą, 2018 m. balandžio 25 d. nutartimi (civilinės bylos Nr. e2A-755-236/2018) Šiaulių apygardos teismo 2018 m. vasario 23 d. sprendimą paliko nepakeistą.

125.

13Ieškovei UAB „Švarinta“ apskundus apeliacinės instancijos teismo nutartį kasacine tvarka, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. rugsėjo 21 d. nutartimi (civilinės bylos Nr. e3K-3-325-469/2018) panaikino Šiaulių apygardos teismo 2018 m. vasario 23 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 25 d. nutartį, pripažino neteisėtu atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2017 m. gruodžio 4 d. sprendimą atmesti ieškovės UAB „Švarinta“ pasiūlymą, bylos dalį dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų perdavė nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Kasacinės instancijos teismas konstatavo, jog nagrinėjamu atveju atsakovė 1 stokojo kruopštumo ir atidumo rengdama reikalavimus tiekėjams, tačiau bet kokiu atveju tiekėjai pasiūlymus teikia pagal viešojo pirkimo sąlygas, todėl neturi pareigos papildomai domėtis perkančiųjų organizacijų tikslais, ypač jei šie apskritai nėra detalizuoti pirkimo dokumentuose. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad ginčijamas atsakovės sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą yra neteisėtas dviem aspektais: tiek dėl pasiūlymo vertinimo nepagrįstumo, tiek dėl neracionalios ginčo konkurso sąlygos nustatymo.

146.

15Ieškovė patikslintame ieškinyje (dalyje dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų) nurodė, jog Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir UAB „Ecoservice projektai“ 2018 m. sausio 2 d. sudarė pirkimo II dalies sutartį, tačiau minėtos sutarties sudarymo metu galiojo Šiaulių apygardos teismo 2017 m. gruodžio 28 d. nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti pirkimo procedūras, įpareigoti atsakovę 1 nesudaryti viešojo pirkimo sutarties pirkimo II dalyje. Sudarydama pirkimo II dalies sutartį, atsakovė Šiaulių miesto savivaldybės administracija pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 104 straipsnio 2 dalį, nes apie ieškinio pareiškimą teismui, įskaitant reikalavimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ji buvo informuota CVP IS priemonėmis 2017 m. gruodžio 27 d., ji buvo gavusi ieškinio pateikimo teismui įrodymus. Atsakovė 1, būdama informuota apie pareikštą ieškinį teismui ir žinodama, kad ieškovė reikalauja taikyti laikinąsias apsaugos priemones, taip pat neturėdama jokio teismo pranešimo apie atsisakymą priimti ieškinį, apie nutartį, kuria būtų atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, negalėjo sudaryti pirkimo II dalies sutarties. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 152 straipsnio 1 dalis nustato, jog teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdoma skubiai, skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo, taigi, aplinkybė, kad atsakovė 1 pateikė atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. gruodžio 28 d. nutarties panaikinimo, neturi reikšmės jos galiojimui ir vykdymui. Atsakovė 1 pažeidė ne tik VPĮ 104 straipsnio 2 dalį, bet ir CPK 152 straipsnio 1, 3 dalis.

167.

17Ieškovė teigia, jog pagal VPĮ 106 straipsnio 1 dalį, nagrinėjamu atveju egzistuoja VPĮ 104 straipsnio 2 dalies pažeidimas bei VPĮ 105 straipsnio 1 dalies 2 punkto pažeidimas, todėl alternatyvi sankcija, vadovaujantis VPĮ 106 straipsnio 1 dalimi, negali būti skiriama. VPĮ 106 straipsnio 2 dalis įtvirtina teismo diskrecijos teisę pripažinti arba nepripažinti neteisėtai sudarytą viešojo pirkimo sutartį negaliojančia ab initio.

188.

19Ieškovės vertinimu, teismas ex officio turėtų spręsti ir dėl viešojo pirkimo II dalies sutarties neteisėto vykdymo teisinių padarinių. Atsakovės 1 atžvilgiu nuo 2017 m. gruodžio 28 d. nutarties priėmimo galiojo laikinosios apsaugos priemonės, kurios nustojo galioti tik Lietuvos apeliaciniam teismui 2018 m. balandžio 25 d. nutartimi palikus nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2018 m. vasario 23 d. sprendimą. Taigi, atsakovės 1 atlikti mokėjimai pagal viešojo pirkimo II dalies sutartį laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 2 d. iki 2018 m. balandžio 25 d. yra neteisėti, kadangi minėtu laikotarpiu galiojo laikinosios apsaugos priemonės, kurių apimtis ne tik draudė tęsti viešojo pirkimo procedūras, tačiau atsakovei 1 buvo uždrausta sudaryti viešojo pirkimo II dalies sutartį. Todėl atsakovės 1 mokėjimai, atlikti galiojant laikinosioms apsaugos priemonėms, pripažintini negaliojančiais sandoriais vadovaujantis CK 1.80 straipsnio pagrindu ir ex officio spręstina dėl restitucijos taikymo – įpareigojimo UAB „Ecoservice projektai“ grąžinti laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo laikotarpiu gautas pinigų sumas už suteiktas paslaugas pagal viešojo pirkimo II dalies sutartį.

209.

21Ieškovė nurodė, jog teismui sprendžiant, kad sutartis privalo būti išsaugota dėl viešojo intereso nepaisant akivaizdžių ir grubių atsakovės VPĮ pažeidimų, atsakovei 1 turėtų būti taikoma alternatyvi sankcija – pirkimo II dalies sutarties galiojimo termino sutrumpinimas, atsakovei 1 suteikiant 103 dienų terminą dabartinei sutarčiai vykdyti, kuris yra daugiau nei pakankamas sudaryti naują viešojo pirkimo II dalies objekto sutartį.

2210.

23Atsakovė Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atsiliepime į patikslintą ieškinį su juo nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsakovė nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas 2017 m. gruodžio 28 d. nutartimi nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, 2017 m. gruodžio 29 d. informacinėje sistemoje EPP taip pat buvo patalpintas informacinis pranešimas apie tai, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija privalo pateikti teismui atsiliepimą į UAB „Švarinta“ pateiktą ieškinį. Vadovaujantis EPP sistemos duomenimis, teismo informacinis pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo ir nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo patalpintos 2017 m. gruodžio 29 d., tačiau dėl atsakovei 1 neaiškių techninių priežasčių, nei aukščiau nurodytas pranešimas, nei naujai atsiradusi civilinė byla nebuvo matomi. Atsakovė 1 apie informacinį pranešimą bei naujai priimtą ieškinį buvo informuota tik 2018 m. sausio 8 d., po ko, gavusi informaciją apie priimtą nutartį, tą pačią dieną pateikė teismui prašymą dėl termino atnaujinimo atsiliepimui pateikti ir atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl termino atnaujinimo ir atskirojo skundo priėmimo, sutiko su atsakovės 1 pateiktais argumentais ir aplinkybėmis bei pateiktus prašymus tenkino, todėl, atsakovės įsitikinimu, sutartis, sudaryta 2018 m. sausio 2 d. su UAB „Ecoservice projektai“ buvo sudaryta nepažeidžiant VPĮ nuostatų.

2411.

25Ieškovė siekia, kad būtų panaikinta Šiaulių miesto teritorijų tvarkymo ir valymo paslaugų teikimo sutartis Nr. SŽ-1, tačiau panaikinus minėtą sutartį, atsakovė 1, kaip savivaldybės institucija, neturėtų jokių galimybių tinkamai užtikrinti jai priskirtų funkcijų vykdymo. Todėl atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu yra žiemos sezonas, o paslaugos teikimas yra betarpiškai susijęs tiek su šaligatvių, tiek su viešųjų erdvių valymo paslauga, panaikinus aukščiau nurodytą sutartį, Šiaulių miesto savivaldybės administracija neturės jokių galimybių užtikrinti minėtų paslaugų teikimą, savivaldybės administracijai nevykdant jai numatytų viešųjų funkcijų kiltų grėsmė visuomenės interesams ir saugumui. Pagal teismų praktiką, konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama tą vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala, todėl bet kokia galima grėsmė visuomenės teisei į švarią ir saugią aplinką turi būti eliminuojama, o panaikinus 2018 m. sausio 2 d. paslaugų teikimo sutartį kiltų grėsmė dėl galimo viešojo intereso pažeidimo.

2612.

27Atsakydama į ieškovės reikalavimą priimti alternatyvų sprendimą sutrumpinti 2018 m. sausio 2 d. Šiaulių miesto teritorijų tvarkymo ir valymo paslaugų teikimo sutarties galiojimo terminą iki 2019 m. vasario 9 d., atsakovė atkreipė dėmesį, kad pagal tokį ieškovės pateiktą rekalavimą, atsakovė 1 privalėtų organizuoti naują viešąjį tarptautinį konkursą, kurio vien tik visų nustatytų procedūrų atlikimas užimtų apie 5 mėnesius ir atsakovė 1 negali tiksliai nustatyti datos, iki kurios bus baigtos visos viešojo pirkimo procedūros ir parinktas naujas paslaugos tiekėjas. Teismui patenkinus ieškovės pateiktą reikalavimą ir nustačius konkrečią datą, iki kada turėtų galioti paslaugų teikimo sutartis, o atsakovei 1 nepabaigus vykdyti viešojo pirkimo procedūrų, atsakovė 1 prarastų galimybę teikti viešąsias funkcijas, ko pasėkoje butų pažeisti miesto gyventojų interesai.

2813.

29Atsakovė UAB „Ecoservice projektai“ atsiliepime į patikslintą ieškinį prašė atmesti ieškovės UAB „Švarinta“ patikslinto ieškinio reikalavimus kaip visiškai nepagrįstus, alternatyvios sankcijos – minimalios baudos Šiaulių miesto savivaldybės administracijai – skyrimo klausimą spręsti ex officio, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3014.

31Atsakovė 2 nurodė, jog nagrinėjamu atveju neabejotinai egzistuoja pagrindas sudarytai sutarčiai išsaugoti netrumpinant jos termino, o taikant kitokio pobūdžio alternatyvias sankcijas, t. y. skiriant baudą nepakankamai tikslias pirkimo sąlygas parengusiai ir mažareikšmį netyčinį pažeidimą padariusiai perkančiajai organizacijai.

3215.

33Atsakovės 2 pasiūlymas pirkimo II daliai buvo parengtas bei pateiktas tinkamai ir laiku, be to, atitiko (atitinka) ne tik pirkimo sąlygas, bet ir pagrįstą bei teisėtą perkančiosios organizacijos siekį (tikslą), kad tvarkymo paslaugos viešosiose Šiaulių miesto erdvėse būtų teikiamos naudojant reprezentatyvias priemones, t. y. šiukšlių dėžes, o ne plastikinius konteinerius. Sutartį sudariusi atsakovė 2 jau yra įsigijusi bei pateikė reikiamą kiekį šiukšlių dėžių. Taigi, atsakovė 2 neatliko jokių neteisėtų veiksmų, pateikė visus perkančiosios organizacijos reikalavimus bei pagrįstus lūkesčius atitinkantį pasiūlymą ir sąžiningai laimėjo pirkimo II dalį. Vien atsižvelgiant į tai konstatuotinas pagrindas sutarčiai išsaugoti bei VPĮ 106 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatytai alternatyviai sankcijai taikyti – skirti baudą perkančiajai organizacijai.

3416.

35Tam, kad galėtų tinkamai ir efektyviai teikti šias paslaugas pagal sutartį, tiek atsakovė 2, tiek jos partnerė UAB „Mano aplinka“, jau yra įsigijusios reikiamą techniką, įrenginius bei kitas priemones. Ruošdamasi būtent paslaugų pagal sutartį teikimui, atsakovė 2 šiuo metu jau yra patyrusi daugiau kaip 64 000 Eur išlaidų. Be to, atsakovė 2 jau yra įsigijusi ir paslaugų teikimui reikalingų mišinių už daugiau kaip 10 000 Eur. Atsakovės 2 partnerė UAB „Mano aplinka“ šiuo tikslu taip pat yra investavusi jau daugiau nei 26 000 Eur. Taigi, iš viso partnerių (atsakovės 2 ir UAB „Mano aplinka“) vien atliktų tiesioginių investicijų, susijusių su įrangos įsigijimu, suma neabejotinai viršija 90 000 Eur. Visos šios investicijos buvo daromos tikintis, jog paslaugos bus teikiamos bent dvejus metus. Jeigu šis laikotarpis būtų sutrumpintas, atsakovės 2 investicijos neatsipirktų ir sutarties vykdymas jai būtų nuostolingas. Jei sutartis būtų pripažinta niekine ir negaliojančia ar būtų sutrumpintas jos terminas, jokių neteisėtų veiksmų neatlikusioms atsakovei 2 ir UAB „Mano aplinka“ neabejotinai būtų padaryta reikšminga turtinė žala. Vien įvertinus šias aplinkybes yra akivaizdu, kad tiek sudarytos viešojo pirkimo sutarties panaikinimas, tiek jos trukmės sutrumpinimas turėtų neproporcingų padarinių. Todėl atsakovės 2 ir UAB „Mano aplinka“ tinkamas pasiruošimas paslaugų teikimui bei atliktos investicijos lemia būtinybę sutartį išsaugoti netrumpinant jos termino. Atitinkamai tai sudaro pagrindą kitai alternatyviai sankcijai taikyti – skirti minimalią baudą perkančiajai organizacijai.

3617.

37Perkančiosios organizacijos sutartimi įsigytos Šiaulių miesto tvarkymo paslaugos yra susijusios su viešųjų poreikių tenkinimu ir neabejotinai turi būti teikiamos nepertraukiamai, tuo tarpu sutartį pripažinus niekine ir ją panaikinus, šių paslaugų teikimas sutriktų ir tai lemtų viešųjų interesų bei Šiaulių miesto gyventojų ir svečių teisių į saugią, švarią ir sveiką aplinką pažeidimą. Be to, sudarytos sutarties trukmė nėra ilga, dėl ko jos trumpinimas nelaikytinas tikslingu. Be to, miesto tvarkymo paslaugos turi ir turės būti teikiamos nuolat, dėl ko bet kuriuo atveju perkančioji organizacija ateityje turės skelbti naują viešąjį pirkimą, kuriame galės dalyvauti ir ieškovė. Vien įvertinus šias aplinkybes yra akivaizdu, kad tiek sutarties panaikinimas, tiek jos trukmės sutrumpinimas ne tik turėtų neproporcingų padarinių, bet ir būtų visiškai netikslingi.

3818.

39Iš esmės vienintelis pažeidimas, kurį nagrinėjamu atveju padarė perkančioji organizacija, yra nepakankamas atidumas, kruopštumas rengiant pirkimo sąlygas (reikalavimus tiekėjams), tačiau perkančiosios organizacijos siekis (reikalavimas), kad pirkimo dalyvių pateiktos šiukšlių dėžės atrodytų reprezentatyviai, buvo (yra) teisėtas bei atitiko (atitinka) viešuosius interesus, nors ir nebuvo aiškiai bei tiesiogiai numatytas pirkimo sąlygose. Įvertinus visa tai galima teigti, kad neteisėti perkančiosios organizacijos veiksmai buvo padaryti veikiant nepakankamai atidžiai ir siekiant išimtinai teisėtų tikslų – užtikrinti miesto viešųjų erdvių reprezentatyvumą, todėl perkančiosios organizacijos nagrinėjamu atveju padarytas pažeidimas neturi ir negali būti laikomas rimtu ir (ar) iš esmės paneigiančiu viešųjų pirkimų principus. Atsižvelgiant tiek į šias aplinkybes, tiek į faktą, kad sutartis šiuo atveju negali būti panaikinta, o jos terminas trumpinamas, perkančiajai organizacijai skirtina VPĮ 106 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatyta bauda, kuri dėl akivaizdaus padaryto pažeidimo mažareikšmiškumo turėtų būti minimali.

4019.

41Ieškovės reikalavimas perkančiosios organizacijos atliktus mokėjimus pripažinti negaliojančiais bei taikyti restituciją, yra visiškai nepagrįstas ir neteisėtas. Pirma, šiais mokėjimais buvo atsiskaityta už atsakovės 2 jau suteiktas paslaugas, todėl restitucijos taikymas tiek faktiškai, tiek teisiškai yra neįmanomas. Antra, sutarties galiojimas 2018 m. vasario 15 d. buvo sustabdytas ir iki 2018 m. birželio 1 d. paslaugos pagal ginčo sutartį nebuvo teikiamos.

42II.

43Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

4420.

45Šiaulių apygardos teismas 2018 m. lapkričio 16 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – taikė alternatyviąją sankciją – atsakovių Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Ecoservice projektai“ 2018 m. sausio 2 d. sudarytos Šiaulių miesto teritorijų tvarkymo ir valymo paslaugų sutarties Nr. SŽ-1 (II pirkimo dalis nevažiuojamoji teritorija) galiojimo terminą sutrumpino iki 2019 m. balandžio 16 d., priteisė ieškovei 11 312,45 Eur bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, iš ieškovės priteisė atsakovei UAB „Ecoservice projektai“ 109,81 Eur bylinėjimosi išlaidų.

4621.

47Teismas nustatė, kad 2018 m. sausio 2 d. perkančiosios organizacijos ir UAB „Ecoservice projektai“ sudaryta pirkimo sutartis įsigaliojo 2018 m. sausio 2 d. ir galioja dveji metai nuo sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe pratęsti ją dar vieneriems metams, sutarties suma yra 1 500 000 Eur, iš kurių PVM sudaro 260 330,58 Eur. Pagal teismui pateiktus duomenis, atsakovė 2 kas mėnesį surašo faktiškai atliktų paslaugų aktą ir sąskaitą faktūrą, o perkančioji organizacija apmoka šias sąskaitas ir šalys pasirašo atliktų darbų aktą (miesto teritorijų priežiūra, jų valymo ir tvarkymo paslaugos). Teismas, įvertinęs tai, kad perkančiosios organizacijos ir atsakovės UAB „Ecoservice projektai“ sudarytos pirkimo sutarties objektas yra šaligatvių, aikščių, pėsčiųjų, dviračių takų ir kitų viešųjų vietų ne motoriniam transporto eismui skirtų teritorijų valymas ištisus metus, minėtų teritorijų barstymas frikcinių medžiagų ir druskų mišiniu žiemą, laiptų valymas, šiukšlių dėžių pastatymas ir priežiūra, sąšlavų išvežimas, sprendė, jog sudarytos viešojo pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia ab initio ir restitucijos taikymas nagrinėjamu atveju perkančiajai organizacijai sukeltų neproporcingų padarinių, nes apsunkintų jos funkcijų, susijusių su viešojo intereso apsauga, vykdymą. Dėl nurodytų aplinkybių teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje kyla poreikis taikyti VPĮ 106 straipsnio 2 dalies nuostatas – išsaugoti neteisėtai sudarytą sandorį ir perkančiajai organizacijai skirti vieną iš galimų alternatyviųjų sankcijų.

4822.

49Įvertinęs perkančiosios organizacijos atlikto pažeidimo svarbą, kilusius padarinius, atsižvelgdamas į viešojo pirkimo sutarties pobūdį ir vertę, jos galiojimo terminą, į tai, kad darbai pagal sutartį jau yra pradėti vykdyti ir vykdomi beveik metus laiko, bei pažymėdamas, kad skirtina sankcija turi būti veiksminga, proporcinga ir turėti atgrasantį poveikį perkančiajai organizacijai, skatinanti vengti VPĮ pažeidimų, teismas sprendė, jog proporcinga padarytam pažeidimui ir ieškovės pažeistų teisių užtikrinimui būtų taikyti VPĮ 106 straipsnio 3 dalies 2 punkte įtvirtintą sankciją – pirkimo sutarties trukmės sutrumpinimą iki 2019 m. balandžio 16 d.

5023.

51Teismas nustatė, kad ieškovė pirmosios, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose patyrė 17 882,50 Eur bylinėjimosi išlaidų (11 288 Eur žyminis mokestis ir 6 594,50 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidos), kurias prašė priteisti. Atsakovė UAB „Ecoservise projektai“ pateikė teismui prašymą priteisti 2 359,50 Eur jos patirtų advokato teisinės pagalbos išlaidų pirmosios instancijos teisme.

5224.

53Ieškinį tenkinus iš dalies (67 procentais arba iš esmės patenkinus du reikalavimus iš trijų), ieškovei UAB „Švarinta“ teismas priteisė jos turėtas bylinėjimosi išlaidas proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai. Kadangi iš visų ieškovės UAB „Švarinta“ patirtų bylinėjimosi išlaidų 15 886 Eur patirtos iki bylos perdavimo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai ieškovei UAB „Švarinta“ iš atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos teismas priteisė 10 643,62 Eur (15 886 x 67 procentai) jos patirtų bylinėjimosi išlaidų. Kadangi iš visų ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų 1 996,50 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidos patirtos po bylos perdavimo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (papildomai įtraukus į bylą UAB „Ecoservice projektai“), nuo minėtos sumos proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai patirtos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 1 337,66 Eur (1996,50 x 67 procentai) buvo priteistos ieškovei lygiomis dalimis iš atsakovių – po 668,83 Eur iš kiekvienos atsakovės. Iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ieškovei UAB „Švarinta“ teismas priteisė 11 312,45 Eur, o iš UAB „Ecoservice projektai“ – 668,83 Eur.

5425.

55Iš ieškovės UAB „Švarinta“ atsakovei UAB „Ecoservice projektai“ teismas priteisė 778,64 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų proporcingai atmestų (33 procentais) reikalavimų daliai (dėl sutarties pripažinimo negaliojančia ab initio). Įskaičius iš ieškovės atsakovei ir atvirkščiai priteistą bylinėjimosi išlaidų sumą, iš ieškovės UAB „Švarinta“ atsakovei UAB „Ecoservice projektai“ teismas priteisė 109,81 Eur bylinėjimosi išlaidų.

56III.

57Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

5826.

59Atsakovė UAB „Ecoservice projektai“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės UAB „Švarinta“ patikslinto ieškinio reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus, alternatyvios sankcijos – baudos Šiaulių miesto savivaldybės administracijai skyrimo – klausimą spręsti ex officio, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovės apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

6026.1.

61Teismo sprendime neaptarti atsakovės atsiliepimo argumentai, nepateikta beveik jokių motyvų ir (ar) jie yra itin lakoniški. Teismas nenurodė nė vieno argumento kodėl buvo nuspręsta sutrumpinti sutarties terminą, o ne taikyti kitą alternatyvią sankciją, t. y. skirti baudą mažareikšmį pažeidimą padariusiai perkančiajai organizacijai bei kodėl sutarties terminas buvo sutrumpintas būtent iki 2019 m. balandžio 16 d. Dėl šių priežasčių teismo sprendimas negali būti laikomas tinkamai motyvuotu, pagrįstu bei teisėtu, todėl turi būti panaikintas.

6226.2.

63Atsakovės pasiūlymas pirkimo II daliai buvo parengtas bei pateiktas tinkamai ir laiku, be to, atitiko (atitinka) ne tik pirkimo sąlygas, bet ir pagrįstą bei teisėtą perkančiosios organizacijos siekį (tikslą), kad tvarkymo paslaugos viešosiose Šiaulių miesto erdvėse būtų teikiamos naudojant reprezentatyvias priemones, t. y. šiukšlių dėžes, o ne plastikinius konteinerius. Atsakovė neatliko jokių neteisėtų veiksmų, pateikė visus perkančiosios organizacijos reikalavimus bei pagrįstus lūkesčius atitinkantį pasiūlymą ir sąžiningai laimėjo pirkimo II dalį.

6426.3.

65Tam, kad galėtų tinkamai ir efektyviai teikti paslaugas pagal sutartį, tiek atsakovė, tiek jos partnerė – UAB „Mano aplinka“ – jau yra įsigijusios reikiamą techniką, įrenginius bei kitas priemones. Iš viso partnerių atliktų pradinių investicijų suma viršija 90 000 Eur. Visos šios investicijos (įskaitant technikos bei kitų priemonių įsigijimą) buvo daromos tikintis, jog paslaugos bus teikiamos bent dvejus metus (t. y. minimalų sutarties 12.3 punkte numatytą terminą, kuris, remiantis 12.4 punktu, gali būti pratęstas dar vieneriems metams). Atitinkamai teismui sutrumpinus šį laikotarpį iki 2019 m. balandžio 16 d., atsakovės investicijos neatsipirktų ir sutarties vykdymas jai būtų nuostolingas, t. y. atsakovei ir UAB „Mano aplinka“ būtų padaryta reikšminga turtinė žala. Teismas nepagrįstai neįvertino fakto, kad šiuo atveju paskirta alternatyvi sankcija pirmiausia lemia neigiamų padarinių atsiradimą ne perkančiajai organizacijai, bet sąžiningiems ir jokių neteisėtų veiksmų neatlikusiems tiekėjams.

6626.4.

67Perkančiosios organizacijos sutartimi įsigytos Šiaulių miesto tvarkymo paslaugos yra susijusios su viešųjų poreikių tenkinimu ir neabejotinai turi būti teikiamos nepertraukiamai. Tuo tarpu sutarties termino sutrumpinimas gali šių paslaugų teikimą sutrikdyti ir lemti viešųjų interesų bei Šiaulių miesto gyventojų ir svečių teisių į saugią, švarią ir sveiką aplinką pažeidimą.

6826.5.

69Sutarties trukmė nėra ilga, o miesto tvarkymo paslaugos turi ir turės būti teikiamos nuolat. Dėl šių priežasčių perkančioji organizacija bet kuriuo atveju ateityje turės skelbti naują viešąjį pirkimą, kuriame vėl galės dalyvauti ir ieškovė. Taigi, priešingai nei pažymima teismo sprendime, sutarties termino sutrumpinimas iki 2019 m. balandžio 16 d. tikrai nėra būtinas ieškovės pažeistų teisių užtikrinimui. Sutarties termino sutrumpinimas ne tik lemia neproporcingų padarinių atsiradimą, bet ir yra visiškai netikslingas.

7026.6.

71Teismas nepagrįstai neįvertino fakto, kad ieškovės padarytas pažeidimas yra mažareikšmis, o padariniai negali būti laikomi reikšmingais ir (ar) sunkiais. Vienintelis pažeidimas, kurį nagrinėjamu atveju padarė perkančioji organizacija – tai nepakankamas atidumas, kruopštumas rengiant pirkimo sąlygas (reikalavimus tiekėjams). Tačiau pastebėtina, jog pats perkančiosios organizacijos siekis (reikalavimas), kad pirkimo dalyvių pateiktos šiukšlių dėžės atrodytų reprezentatyviai, buvo (yra) teisėtas bei atitiko (atitinka) viešuosius interesus, nors ir nebuvo aiškiai bei tiesiogiai numatytas pirkimo sąlygose.

7227.

73Ieškovė UAB „Švarinta“ atsiliepime į UAB „Ecoservice projektai“ apeliacinį skundą prašė teismo jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

7427.1.

75Apeliaciniu skundu atsakovė siekia iškelti išimtinai tik savo ekonominį interesą, kad būtų išsaugota konkurso II dalies sutartis, nors pastaroji sudaryta neteisėtai. Apeliaciniame skunde pateikiami su nagrinėjamos bylos dalyku nesusiję skambūs argumentai dėl atsakovės pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygoms, atliekamas perkančiosios organizacijos veiksmų vertinimas siekiant nustatyti pažeidimo rimtumą ir kt. Tuo tarpu byloje spręstas tik perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių klausimas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai vertino konkurso II dalies sutarties objekto reikšmę visuomenei, sutarties galiojimo terminą, paslaugų nepertraukiamumo išlaikymą, sutarties vertę, kilusius padarinius ieškovei. Pirmosios instancijos teismas, sutrumpinęs konkurso II dalies sutarties galiojimo terminą, suderino reikšmingus interesus: visuomenės interesą gauti svarbias paslaugas nepertraukiamai, ieškovės teisėtą ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pripažintą interesą sudaryti viešojo pirkimo sutartį, perkančiosios organizacijos siekį įgyvendinti naują viešojo pirkimo sutarties skyrimo procedūrą (suteiktas daugiau nei 5 mėnesių terminas) bei sukūrė galimybę paskelbus naujo viešojo pirkimo procedūras jose dalyvauti ieškovei.

7627.2.

77Perkančioji organizacija su skirta sankcija sutiko, pirmosios instancijos teismo sprendimo apeliacine tvarka neskundė ir galimai jau rengiasi naujo viešojo pirkimo procedūroms, dėl to atsakovės apeliacinis skundas savo esme yra elementarus siekis monopolizuoti rinką, o taipogi tikslas pasipelnyti perkančiosios organizacijos ir ieškovės sąskaita.

7827.3.

79Pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių yra tinkamai motyvuotas, o argumentų apimtis atitinka kasacinio teismo nutartyse pateikiamus argumentus sprendžiant klausimą dėl perkančiųjų organizacijų neteisėtų veiksmų padarinių. Pirmosios instancijos teismas atsakė į esminius bylos faktinius ir teisinius aspektus, ištyrė visas faktines aplinkybes, reikšmingas nagrinėjamai bylai, pateikė pagrindines išvadas dėl bylos dalyko.

8027.4.

81Apeliaciniame skunde nurodyti argumentai dėl atsakovės pasiūlymo atitikties konkurso sąlygų reikalavimams, 2018 m. sausio 2 d. sutarties tinkamo vykdymo yra nesusiję su nagrinėjama byla ir nereikšmingi priimamam sprendimui. Pirmosios instancijos teismas sprendė neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių klausimą, susijusį su konkurso II dalies sutartimi. Jokia VPĮ nuostata nenustato teismo, sprendžiančio neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių klausimą, pareigos vertinti paslaugų teikėjo pasiūlymo atitiktį viešojo pirkimo sąlygoms.

8227.5.

83Apeliacinio skundo argumentai dėl atsakovės ir UAB „Mano aplinka“ investuotų lėšų paslaugoms teikti bei žalos yra atmestini, nes nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, teismas turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu bei taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.78 straipsnio 5 dalis). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagal jam pavestas pareigas sprendė dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių, todėl tik ieškovė turi teisę reikšti reikalavimus dėl žalos atlyginimo, kadangi ieškovei buvo paneigta teisė sudaryti konkurso II dalies sutartį. Atsakovei tenkanti pasekmė, kad nuo 2019 m. balandžio 16 d. konkurso II dalies sutartis nutraukiama nesukelia jokios žalos, kadangi paslaugas atsakovė teikė ir taip didesne kaina nei perkančioji organizacija būtų gavusi iš ieškovės sudarius konkurso II dalies sutartį. Kylančios pasekmės yra nulemtos VPĮ 105-106 straipsnių taikymo, o ne neteisėtų veiksmų prieš atsakovę, pastarieji apskritai neegzistuoja. Be to, iš teisėtai (VPĮ ir CK pagrindu) taikomų alternatyvių sankcijų ir atsakovės atžvilgiu nesant jokio teismo sprendimo dėl jos intereso pažeidimo negali kilti jokia žala perkančiajai organizacijai.

8427.6.

85Be to, apeliantė neįrodė, kad ji ir UAB „Mano aplinka“ patyrė išlaidas dėl konkurso II dalies sutarties vykdymo. Apeliantės į bylą teikti dokumentai nėra susiję su konkurso II dalies sutarties vykdymu, daugeliu atveju nepateikti PVM sąskaitų faktūrų ir pirkimo-pardavimo sutarčių apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, neatskleistas teiktų dokumentų sąsajumas su konkurso II dalies sutarties vykdymu, be to, technika, įranga ir prekės įsigytos ne konkurso II dalies sutarties vykdymui.

8627.7.

87Atsakovės teiginiai, kad paslaugos pagal konkurso II dalies sutartį turi būti teikiamos nepertraukiamai nepaneigia fakto, kad iki 2019 m. balandžio 16 d. perkančioji organizacija turi užtektinai laiko įvykdyti naujo viešojo pirkimo procedūras ir sudaryti sutartį. Be to, 2017 m. birželio 29 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 2.1. punkte nustatyta, kad ilgalaikė sutartis – viešojo pirkimo-pardavimo ar pirkimo-pardavimo sutartis, kurioje nustatomas prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo laikotarpis yra ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties sudarymo. Tuo tarpu konkurso II dalies sutarties terminas yra 24 mėnesiai + 12 mėnesių, jei sutartis būtų pratęsta. Taigi, priešingai nei teigia atsakovė konkurso II dalies sutartis yra ilgalaikė, jos terminas nėra trumpas.

8827.8.

89Sprendžiant klausimą dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių pirmosios instancijos teismas sankciją taikė perkančiajai organizacijai, o ne atsakovei, todėl atsakovės prisidengimas, kad ji ir UAB „Mano aplinka“ neatliko jokių neteisėtų veiksmų neturi jokios reikšmės bylai. Taip pat atmestini apeliacinio skundo teiginiai, kad perkančiosios organizacijos padarytas pažeidimas yra mažareikšmis ir laikytinas nesukeliančiu rimtų padarinių. Perkančioji organizacija neteisėtai ieškovės pasiūlymą pripažino netinkamu, sudarė konkurso II dalies sutartį galiojant laikinosioms apsaugos priemonėms. Dėl šių priežasčių kilo du reikšmingi padariniai: pirma, buvo paneigta ieškovės teisė sudaryti konkurso II dalies sutartį, antra, iki šiol neracionaliai naudojamos savivaldybės lėšos, kadangi atsakovės pasiūlymas yra ženkliai brangesnis. Perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai nėra neatsargūs, būtent ji yra atsakinga už tinkamų viešojo pirkimo procedūrų įgyvendinimą, tačiau šios pareigos tinkamai nesugebėjo įvykdyti.

9027.9.

91Byloje esantys rašytiniai įrodymai vienareikšmiškai patvirtina, kad ieškovė laiku ir tinkamai informavo perkančiąją organizaciją apie pareikštą ieškinį, tačiau nepaisant to perkančioji organizacija sudarė konkurso II dalies sutartį negavusi jokio pranešimo iš pirmosios instancijos teismo. Taigi ieškovė inicijavo teisminę savo pasiūlymo peržiūros procedūrą anksčiau nei buvo sudaryta konkurso II dalies sutartis, o pastaroji sudaryta pažeidžiant galiojusias laikinąsias apsaugos priemones.

9228.

93Atsakovė Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepime į atsakovės UAB „Ecoservice projektai“ apeliacinį skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

9428.1.

95Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiksmai, kurie teismo buvo pripažinti neteisėtais buvo iš esmės atlikti siekiant teisėtų tikslų, t. y. buvo siekiama apginti viešąjį interesą bei užtikrinti estetikos, kultūringo bendruomenės gyvenimo, miesto reprezentatyvumo, turistinio patrauklumo kriterijus. Todėl toks pažeidimas iš esmės neturėjo ir negalėjo būti laikomas rimtu ir (ar) iš esmės paneigiančiu viešųjų pirkimų principus. Pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą išsaugoti tarp atsakovių Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Ecoservice projektai“ sudarytą viešojo pirkimo sutartį, tačiau skiriant vieną iš alternatyvių sankcijų – sutrumpinant sutarties terminą, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, nes būtent šiuo sprendimu iš esmės buvo apginti tiek ieškovės, tiek ir Šiaulių miesto visuomenės interesai.

9628.2.

97Kitos alternatyvios sankcijos – baudos – numatytos VPĮ 106 straipsnio 3 dalies 2 punkte pritaikymas, kaip to prašo UAB „Ecoservice projektai“ perkančiosios organizacijos atžvilgiu, būtų neproporcinga padarytam pažeidimui. 2018 m. sausio 2 d. perkančiosios organizacijos ir UAB „Ecoservice projektai“ sudarytos pirkimo sutarties suma yra 1 500 000 Eur, iš kurių PVM sudaro 260 330,58 Eur. Todėl, teismui pakeitus sprendimą ir paskyrus net pačią minimaliausią sankciją 1 procento baudą, Šiaulių miesto savivaldybės administracija patirtų pakankamai dideles išlaidas, dėl to būtų priversta atitinkama apimtimi sumažinti viešųjų paslaugų teikimą. Be to, perkančioji organizacija būtų priversta, įsigaliojus galutiniam teismo sprendimui, vykdyti naujas viešojo pirkimo procedūras, kuriose taip pat turės teisę dalyvauti tiek ieškovė UAB „Švarinta“, tiek ir atsakovė UAB „Ecoservice projektai“.

9829.

99Ieškovė UAB „Švarinta“ apeliaciniame skunde prašė teismo pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 16 d. sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo – priteisti ieškovės naudai 15 886 Eur bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir 1 996,50 Eur bylinėjimosi išlaidų lygiomis dalimis iš atsakovių Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Ecoservice projektai“, panaikinti sprendimo dalį, kuria atsakovei UAB „Ecoservice projektai“ priteista 109,81 Eur bylinėjimosi išlaidų. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

10029.1.

101Pirmosios instancijos teismas sprendime netinkamai įvertino tenkintų ieškovės reikalavimų pobūdį ir apimtį, todėl nepagrįstai priteisė tik 2/3 patirtų bylinėjimosi išlaidų. Ieškovės reikalavimas panaikinti atsakovės 2017 m. gruodžio 4 d. sprendimą pripažinti ieškovės pasiūlymą netinkamu buvo patenkintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-325-469/2018, o patikslinto ieškinio reikalavimai dėl konkurso II dalies sutarties pripažinimo neteisėta ab initio arba alternatyvios sankcijos taikymo nėra laikytini savarankiškais materialiniais ieškinio reikalavimais. Pirmosios instancijos teismas privalėjo priteisti ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas visa apimtimi.

10229.2.

103Pirmosios instancijos teismo išvada dėl pareikštų trijų savarankiškų materialinių ieškinio reikalavimų yra nepagrįsta. Ieškovės reikalavimas panaikinti (pripažinti neteisėtu) atsakovės 2017 m. gruodžio 4 d. sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą buvo vienintelis savarankiškas materialinis reikalavimas byloje, kurio patenkinimas reiškia tai, kad buvo pripažintas ieškovės visos apimties materialiųjų reikalavimų pagrįstumas. Ieškovės patikslinto ieškinio reikalavimai dėl neteisėtų atsakovės veiksmų padarinių (viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ab initio arba alternatyvios sankcijos taikymo) nėra laikytini savarankiškais materialiniais ieškinio reikalavimais vadovaujantis kasacinio teismo praktika.

10429.3.

105Minėta išvada darytina atsižvelgus ir į tai, kad pirmosios instancijos teismas klausimą dėl neteisėtų atsakovės veiksmų padarinių visuomet privalo spręsti ex officio tiek bylos šalims pateikus pozicijas, tiek to nepadarius.

10629.4.

107Konstatavus, kad ieškovės materialinis reikalavimas buvo patenkintas visa apimtimi, atsakovės UAB „Ecoservice projektai“ patirtos bylinėjimosi išlaidos, perdavus bylos dalį dėl neteisėtų atsakovės veiksmų padarinių nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nepriteistinos.

10829.5.

109Atsakovė UAB „Ecoservice projektai“ į procesą buvo įtraukta tik Lietuvos Aukščiausiajam Teismui perdavus bylos dalį dėl neteisėtų atsakovės veiksmų padarinių nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Taigi, iki bylos dalies perdavimo ieškovės patirtos 15 886 Eur bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės, o po bylos dalies perdavimo ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos 1 996,50 Eur priteistinos lygiomis dalimis iš abiejų atsakovių.

11030.

111Atsakovė Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepime į ieškovės UAB „Švarinta“ apeliacinį skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas iš esmės pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis.

112Teisėjų kolegija

konstatuoja:

113IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

11431.

115Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta.

116Dėl faktinių bylos aplinkybių ir apeliacijos ribų

11732.

118Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-325-469/2018 pripažinus neteisėtu atsakovės 1 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2017 m. gruodžio 4 d. sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovės UAB „Švarinta“ pasiūlymas, pateiktas atsakovės 1 vykdyto tarptautinio pirkimo „Šiaulių miesto teritorijų tvarkymo ir valymo paslauga“ II dalyje „Nevažiuojamųjų, transporto eismui neskirtų teritorijų (šaligatvių, takų, aikščių, skverų, laiptų, kt.) mechanizuoto ir rankinio tvarkymo paslaugos visais metų laikais“, bylos dalis dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų buvo perduota nagrinėti Šiaulių apygardos teismui. Pirmosios instancijos teismas, sprendęs, kad šiuo atveju 2018 m. sausio 2 d. tarp perkančiosios organizacijos ir atsakovės 2 UAB „Ecoservice projektai“ sudarytos viešojo pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia ab initio ir restitucijos taikymas perkančiajai organizacijai sukeltų neproporcingų padarinių, taikė VPĮ 106 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintą alternatyvią sankciją – atsakovių 2018 m. sausio 2 d. sudarytos Šiaulių miesto teritorijų tvarkymo ir valymo paslaugų sutarties Nr. SŽ-1 (II pirkimo dalis nevažiuojamoji teritorija) galiojimo termino sutrumpinimą iki 2019 m. balandžio 16 d.

11933.

120UAB „Ecoservice projektai“ teismui pateiktame apeliaciniame skunde, sutikdama su pirmosios instancijos teismo išvada dėl minėtos viešojo pirkimo sutarties išsaugojimo būtinybės, ginčija nagrinėjamu atveju paskirtą alternatyviąją sankciją – viešojo pirkimo sutarties termino sutrumpinimą. Apeliantės įsitikinimu, šiuo atveju perkančiajai organizacijai turėjo būti paskirta bauda (VPĮ 106 straipsnio 3 dalies 2 punktas), nes dėl viešojo pirkimo sutarties termino sutrumpinimo ji patirs neproporcingai didelius nuostolius.

12134.

122Ieškovė UAB „Švarinta“ apeliaciniame skunde kvestionuoja pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

12335.

124Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju apeliacijos ribas sudaro perkančiajai organizacijai teismo sprendimu paskirtos alternatyvios sankcijos ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo teisėtumo ir pagrįstumo klausimai.

125Dėl UAB „Ecoservice projektai“ apeliacinio skundo argumentų

12636.

127VPĮ 106 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog teismas gali nepripažinti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas pagal šio straipsnio 3 dalį, nors pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis buvo sudaryta neteisėtai pagal šio įstatymo 105 straipsnio 1 dalies nuostatas, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi ar preliminariąja sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų pasekmių, būtina išsaugoti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pasekmes. Tiesiogiai su pirkimo sutartimi ar preliminariąja sutartimi susiję ekonominiai interesai apima inter alia išlaidas, susidariusias dėl vėlavimo vykdyti pirkimo sutartį, naujos pirkimo procedūros pradėjimo, pirkimo sutartį vykdančio tiekėjo pakeitimo, teisinių pareigų, kurios atsirado pripažinus pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį negaliojančia. Teismo skiriamos alternatyvios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios; teismas taiko šias alternatyvias sankcijas: 1) pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties trukmės sutrumpinimą, 2) perkančiajai organizacijai skiriamą baudą, kuri skiriama ne didesnė negu 10 proc. pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės (VPĮ 106 straipsnio 3 dalies 1-2 punktai). Teismas, skirdamas alternatyvias sankcijas, turi atsižvelgti į visus reikšmingus aspektus, įskaitant pažeidimo rimtumą, perkančiosios organizacijos elgesį, taip pat teismo paskirta alternatyvi sankcija turi būti motyvuojama teismo sprendime (VPĮ 106 straipsnio 4 dalis).

12837.

129Teismų praktikoje ne kartą išaiškinta, kad viešojo intereso apsauga sprendžiant viešųjų pirkimų ginčus turi apimti abu jo aspektus – tiek visuomenės interesą dėl tam tikro pirkimo objekto (prekės, paslaugos, darbų rezultato) ir jo teikiamos naudos, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi – nė vienas iš jų a priori (iš anksto) neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu; sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu. Nurodyti pagrindai turėtų būti aiškinami ir taikomi siaurai bei apimti tik tam tikras išskirtines situacijas, inter alia, atsižvelgiant į šiuos kriterijus: a) ar tam tikras visuomenės interesas dėl pirkimo objekto nebuvo tenkintas ilgą laiką arba niekada ir tokia situacija per se (savaime) nėra ar anksčiau nebuvo laikoma kaip sukelianti realios žalos visuomenei; b) ar visuomenei nekyla akivaizdžios ir neištaisomos žalos, susijusios su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga (visuomenės saugumas, individų sveikata ir pan.); c) ar visuomenės intereso patenkinimas reikalauja ypatingos skubos, kuri pateisintų pirkimo objekto poreikio iškėlimą prieš sąžiningą tiekėjų konkurenciją, ir kt. (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

13038.

131Naujoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad VPĮ viešojo pirkimo sutarties išsaugojimas ir alternatyviųjų priemonių taikymas įtvirtintas kaip išimtinė priemonė, jos taikymas susietas su viešuoju interesu, nesusijusiu su ekonominėmis priežastimis, nepatogumais renkantis naują kontrahentą ir pan. (VPĮ 106 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018 37 punktas).

13239.

133Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas sprendė, jog sudarytos viešojo pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia ab initio ir restitucijos taikymas perkančiajai organizacijai sukeltų neproporcingų padarinių, nes apsunkintų jos funkcijų, susijusių su viešojo intereso apsauga, vykdymą. Tuo remdamasis teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje kyla poreikis taikyti VPĮ 106 straipsnio 2 dalies nuostatas – išsaugoti neteisėtai sudarytą sandorį ir perkančiajai organizacijai skirti vieną iš galimų alternatyviųjų sankcijų. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs sudarytos viešojo pirkimo sutarties objektą ir vertę, perkančiosios organizacijos padarytą pažeidimą, kilusius padarinius, sutarties galiojimo terminą, tai, kad darbai pagal sutartį vykdomi beveik metus laiko, sutrumpino Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Ecoservice projektai“ 2018 m. sausio 2 d. sudarytos Šiaulių miesto teritorijų tvarkymo ir valymo paslaugų sutarties Nr. SŽ-1 (II pirkimo dalis nevažiuojamoji teritorija) galiojimo terminą iki 2019 m. balandžio 16 d.

13440.

135Kasacinio teismo praktikoje yra pripažinta, kad pagrindas sutrumpinti pirkimo sutarties trukmę egzistuoja, kai, pavyzdžiui, užtikrinant maitinimo nepertraukiamumą būtina apsaugoti socialiai pažeidžiamą visuomenės grupę – bendrojo lavinimo mokyklų mokinius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-198/2013), ligoninės pacientus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2014), taip pat viešąjį interesą, susijusį su Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybos renginiais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013), valstybės institucijų tinkamu funkcijų įgyvendinimu bei jo tęstinumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468-969/2015), atliekų surinkimu ir išvežimu, kuris užtikrina asmenų teisę į sveikatą, saugią ir švarią aplinką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013), nes šie gėriai priskirtini viešajam interesui, dėl kurio pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia gali turėti neproporcingų pasekmių. Apeliacinės instancijos teisme šalys nekelia klausimo, ar buvo pagrindas neteisėtai sudarytą sandorį išsaugoti, todėl tai nėra bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas.

13641.

137Iš byloje esančios 2018 m. sausio 2 d. Šiaulių miesto teritorijų tvarkymo ir valymo paslaugų sutarties 1.1. punkto matyti, kad tarp perkančiosios organizacijos ir atsakovės 2 sudarytos sutarties dalykas yra šaligatvių, aikščių, pėsčiųjų, dviračių takų ir kitų viešųjų vietų ne motoriniam transporto eismui skirtų teritorijų valymas ištisus metus, minėtų teritorijų barstymas frikcinių medžiagų ir druskų mišiniu žiemą, laiptų valymas, šiukšlių dėžių pastatymas ir priežiūra, sąšlavų išvežimas. Apeliantė UAB „Ecoservice projektai“ teisingai nurodo, jog yra akivaizdu, kad perkančiosios organizacijos sutartimi įsigytos paslaugos yra susijusios su viešųjų poreikių tenkinimu. Vienok, teismas, spręsdamas dėl alternatyvios sankcijos taikymo, taip pat turi atsižvelgti į viešojo intereso sudėtinių dalių tarpusavio derinimą. Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta dėl viešojo intereso sudėtinių elementų (pirkimo objekto ir tiekėjų varžymosi) konkurencijos, tačiau dėl tokios konkurencijos socialiai jautrių ar visuomenei labai reikalingų viešųjų pirkimų objektų įsigijimo teisėtumas dėl savo svarbos per se neturi būti vertinamas kitaip nei dėl kitų įsigijimų, o tiekėjų sąžiningas varžymasis dėl to neturi būti vertinamas mažiau palankiai; galimybė viešąjį interesą pirkimo objektu iškelti aukščiau už viešąjį interesą tiekėjų sąžiningu varžymusi turi būti aiškinama ir taikoma siaurai, išimtinai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011). Todėl teisėjų kolegija pritaria ieškovės argumentams, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, sutrumpinęs II konkurso dalies sutarties galiojimo terminą, suderino du reikšmingus interesus: visuomenės interesą gauti Šiaulių miesto tvarkymo paslaugas, kuris tiesiogiai susijęs su miesto gyventojų (ir svečių) sveikata ir saugumu, bei interesą užtikrinti sąžiningą tiekėjų konkurenciją, t. y., perkančiajai organizacijai paskelbus naujo viešojo pirkimo procedūras, ieškovės teisėtą interesą jose dalyvauti ir siekti sudaryti teisėtą viešojo pirkimo sutartį. Pažymėtina, kad laikinai išsaugojus neteisėtai sudarytą viešojo pirkimo sutartį, ginčo šalys į prieš pažeidimą buvusią padėtį negrąžintinos, o pasibaigus tokio sandorio galiojimo terminui, pakeistam teismo sprendimu, pasibaigia atitinkamo pirkimo teisiniai santykiai, kurie galėtų būti, esant poreikiui, atkuriami naujomis viešojo pirkimo procedūromis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2014). Kitos alternatyvios sankcijos – baudos perkančiajai organizacijai paskyrimas iš esmės galėtų lemti to paties viešojo intereso pažeidimą, nes, viena vertus, kaip teisingai nurodo atsakovė 1, Šiaulių miesto savivaldybės administracija dėl paskirtos baudos patirtų dideles išlaidas ir būtų priversta atitinkama apimtimi sumažinti viešųjų paslaugų teikimą, kita vertus, tokios sankcijos skyrimo atveju nebūtų garantuotas ir visuomenės interesas užtikrinti sąžiningą tiekėjų varžymąsi dėl pirkimo objekto.

13842.

139UAB „Ecoservice projektai“ apeliaciniame skunde taip pat teigia, kad šiuo atveju paskirta alternatyvi sankcija lemia neigiamų padarinių atsiradimą ne perkančiajai organizacijai, bet jai, kaip sąžiningai ir jokių neteisėtų veiksmų neatlikusiai tiekėjai, atsiradimą. Šią aplinkybę apeliantė sieja su investicijų, įsigyjant paslaugoms teikti reikalingą techniką, įrenginius, barstymo mišinius bei kitas priemones, atlikimu. Atsakant į šiuos apeliacinio skundo argumentus, visų pirma, pabrėžtina, kad viešojo pirkimo sutarties išsaugojimas ir alternatyviųjų priemonių taikymas susietas su viešuoju interesu, nesusijusiu su ekonominėmis priežastimis. Kasacinio teismo taip pat išaiškinta, kad teismo sprendimui taikyti VPĮ 952 straipsnio (iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusios VPĮ redakcijos 952 straipsnis atitinka šiuo metu galiojančio ir ginčo pirkimui aktualaus VPĮ 106 straipsnio redakciją) nuostatas nedaro įtakos bylos šalių atskirai procese teiktos pozicijos dėl viešojo pirkimo sutarties įvykdymo apimties, nes, <...> VPĮ 952 straipsnio 2 dalyje (atitinkamai VPĮ 106 straipsnio 2 dalyje) expressis verbis nurodyta, kad tiesiogiai su pirkimo sutartimi susiję ekonominiai interesai, inter alia dėl išlaidų, susidariusių dėl vėlavimo vykdyti pirkimo sutartį, naujų pirkimo procedūrų pradėjimo, pirkimo sutartį vykdančio tiekėjo pakeitimo, teisinių pareigų, kurios atsirado pripažinus pirkimo sutartį negaliojančia, nelaikytini priežastimi, pateisinančia neteisėtai sudarytos sutarties sudarymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013). Teisėjų kolegijos vertinimu, aukščiau nurodytos aplinkybės iš esmės reiškia, kad apeliantės argumentai dėl atliktų investicijų ir dėl to, sutrumpinus sutarties galiojimo terminą, galinčių atsirasti nuostolių šiuo atveju neturi jokios įtakos sankcijos rūšies perkančiajai organizacijai parinkimui.

14043.

141Antra, iš byloje esančios 2018 m. sausio 2 d. Šiaulių miesto teritorijų tvarkymo ir valdymo paslaugų sutarties 1.2 punkto matyti, jog į paslaugų įkainius yra įskaičiuotos visos paslaugų teikėjo darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kainos, draudimo, transportavimo ir visos kitos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su paslaugų teikimu pagal šią sutartį, išlaidos ir mokesčiai. Tuo tarpu paslaugų gavėjas (šiuo atveju Šiaulių miesto savivaldybės administracija) už sutarties dalyką sumoka paslaugų teikėjui pagal faktiškai atliktas paslaugas paslaugų teikėjui pateikus paslaugų atlikimo aktus ir sąskaitas faktūras (Šiaulių miesto teritorijų tvarkymo ir valdymo paslaugų sutarties 4.3 punktas). Iš nurodytų sutarties nuostatų teismui akivaizdu, kad perkančioji organizacija turi pareigą atsiskaityti su apeliante už jau suteiktas paslaugas, į kurių įkainius taip pat yra įskaičiuoti tiekėjos investicijų kaštai. Byloje esantys 2018 m. sausio 2 d. Šiaulių miesto teritorijų tvarkymo ir valdymo paslaugų sutarties Nr. SŽ-1 priedai Nr. 1 „Techninė specifikacija“ bei „Paslaugų įkainiai“ leidžia spręsti, jog pagal sutarties sąlygas perkančioji organizacija padengia ir tiekėjos išlaidas, susijusias su ginčo objektu byloje buvusių šiukšlių dėžių įsigijimu.

14244.

143Trečia, iš apeliantės į bylą pateiktų PVM sąskaitų faktūrų matyti, kad dalis įsigytos technikos (priekaba, surinktuvas-šluota, sniego pūtiklis, raideriai, smėlio barstytuvas) yra įsigyti apeliantei vykdant kitus projektus arba teikiant paslaugas kituose miestuose (Vilniuje, Klaipėdoje). Nors apeliantė pateikė apskaitos duomenis apie turimą mišinių kiekį, tačiau nėra pateikti jų įsigijimo dokumentai bei įrodymai, koks jų kiekis panaudotas teikiant paslaugas pagal ginčo viešojo pirkimo sutartį. Taigi negalima vienareikšmiškai spręsti apie nurodytų priemonių įsigijimą ginčo viešojo pirkimo sutarčiai vykdyti.

14445.

145Ketvirta, dalis priemonių buvo įsigytos galiojant Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 28 d. nutartimi pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog, priešingai nei byloje teigė perkančioji organizacija, iš į bylą pateiktų duomenų – UAB „Švarinta“ pranešimo, pateikto per CVP IS Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovei D. V., matyti, kad perkančioji organizacija ne tik buvo pranešimu informuota apie UAB „Švarinta“ 2018 m. gruodžio 27 d. Šiaulių apygardos teismui pateiktą ieškinį kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau ir pati perkančioji organizacija su nurodytu pranešimu susipažino jo gavimo dieną. Taigi, akivaizdu, jog 2018 m. sausio 2 d. viešojo pirkimo sutartis buvo sudaryta teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones. Net ir sutikus su perkančiosios organizacijos argumentais, jog dėl techninių priežasčių ji negavo jokio pranešimo apie ieškinio pateikimą ir laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymą per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą (EPP), tačiau, kaip nurodyta aukščiau, ji neabejotinai šią informaciją gavo per CVP IS.

14646.

147Penkta, kadangi UAB „Ecoservice projektai“ patirtų investicijų dydžio nustatymas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, apeliantei vertinant, kad dėl sutarties termino sutrumpinimo, kurį lėmė neteisėti perkančiosios organizacijos veiksmai, ji patirs nuostolių, tiekėja turi teisę kreiptis dėl žalos atlyginimo ginčo teisenos tvarka. Šiuo atveju apeliantei kylančios pasekmės yra nulemtos sankcijų perkančiajai organizacijai, jai atlikus neteisėtus veiksmus, taikymo, o ne dėl neteisėtų pačios atsakovės veiksmų.

14847.

149Apeliantės teigimu, sutarties trukmė nėra ilga bei sutarties termino sutrumpinimas gali sutrikdyti pagal viešojo pirkimo sutartį teikiamų paslaugų nepertraukiamumą, todėl tokia sankcija yra netikslinga. Pagal 2018 m. sausio 2 d. Šiaulių miesto teritorijų tvarkymo ir valymo paslaugų sutarties Nr. SŽ-1 3.2 punktą, paslaugų teikimo trukmė pagal šią sutartį yra dveji metai nuo sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe pratęsti šį terminą dar vieneriems metams. Kaip teisingai atsiliepime pažymėjo ieškovė, 2017 m. birželio 29 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 2.1. punkte nustatyta, kad ilgalaikė sutartis – viešojo pirkimo-pardavimo ar pirkimo-pardavimo sutartis, kurioje nustatomas prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo laikotarpis yra ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties sudarymo. Taigi, priešingai nei teigia atsakovė, konkurso II dalies sutartis yra ilgalaikė, jos terminas nėra trumpas ir yra numatyta galimybė pratęsti šį terminą dar vieneriems metams. 2018 m. sausio 2 d. Šiaulių miesto teritorijų tvarkymo ir valymo paslaugų sutarties Nr. SŽ-1 12.1 punkte nustatyta, kad ji įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir paslaugų teikėjos sutarties užtikrinimo dokumentų perkančiajai organizacijai pateikimo. Atsižvelgiant į tai, kad ginčo viešojo pirkimo sutartis buvo sudaryta 2018 m. sausio 2 d., akivaizdu, kad apeliantė šią sutartį vykdo mažiausiai vienerius metus.

15048.

151Perkančioji organizacija teismui pateiktame atsiliepime į UAB „Ecoservice projektai“ apeliacinį skundą prašė jį atmesti, taigi perkančioji organizacija nesutinka su apeliantės argumentais dėl grėsmės pagal sutartį teikiamų paslaugų nepertraukiamumui. Teisėjų kolegijai iš esmės nekyla abejonių, jog perkančioji organizacija, profesionali viešųjų pirkimų dalyvė, žinodama apie ginčo viešojo pirkimo sutarties termino sutrumpinimą teismo sprendimu, ėmėsi veiksmų naujo viešojo pirkimo šiai paslaugai teikti organizavimui. Viešai prieinamais duomenimis nustatyta, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos jau yra suplanuoti du viešieji pirkimai dėl Šiaulių miesto teritorijų tvarkymo ir valymo paslaugų pirkimo. Nurodytos aplinkybės akivaizdžiai paneigia apeliantės argumentus, jog sutrumpinus viešojo pirkimo sutarties terminą iki 2018 m. balandžio 16 d. kyla grėsmė teikimų paslaugų nepertraukiamumui.

15249.

153Kiti apeliantės argumentai, kuriais pastaroji įrodinėja savo pasiūlymo tinkamumą ginčo pirkime, neturi teisinės reikšmės byloje. Teismų praktikoje konstatuota, jog perkančiajai organizacijai skiriant alternatyvią sankciją <...> nereikšmingomis aplinkybėmis laikytinos, inter alia: <...> viešojo pirkimo sutarties kontrahento – tiekėjo (trečiojo asmens) veiksmai <...> (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-440-415/2015). Taip pat jokios teisinės reikšmės neturi apeliantės argumentai dėl perkančiosios organizacijos padaryto pažeidimo mažareikšmiškumo, nes perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą jau įvertino ir dėl to išsamiai pasisakė kasacinis teismas.

15450.

155Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias sankcijų perkančiosios organizacijoms skyrimą, laikėsi įrodinėjimo taisyklių, todėl, skirdama perkančiajai organizacijai alternatyvią sankciją – viešojo pirkimo sutarties termino sutrumpinimą, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 263 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovės UAB „Ecoservice projektai“ apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Šiaulių apygardos teismo sprendimas paskirti perkančiajai organizacijai alternatyvią sankciją – pirkimo sutarties termino sutrumpinimą paliktinas galioti.

156Dėl UAB „Švarinta“ apeliacinio skundo argumentų

15751.

158Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Remiantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas; dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu; šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

15952.

160Ieškovė apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino tenkintų jos reikalavimų pobūdį ir apimtį, todėl nepagrįstai priteisė tik 2/3 patirtų bylinėjimosi išlaidų. Bylos duomenimis UAB „Švarinta“ kreipėsi į pirmosios instancijos teismą, prašydama panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2017 m. gruodžio 4 d. sprendimą atmesti UAB „Švarinta“ pasiūlymą bei įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administraciją iš naujo atlikti UAB „Švarinta“ kvalifikacijos vertinimą viešojo pirkimo antroje dalyje. Atsižvelgdama į tai, kad buvo sudaryta pirkimo II dalies sutartis (galiojant teismo pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms), ieškovė 2018 m. sausio 18 d. pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriame prašė 1) panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2017 m. gruodžio 4 d. sprendimą atmesti UAB „Švarinta“ pasiūlymą, 2) pripažinti negaliojančia ab initio Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Ecoservice projektai“ 2018 m. sausio 2 d. Šiaulių miesto teritorijų tvarkymo ir valymo paslaugų sutartį Nr. SŽ-1 (II pirkimo dalis nevažiuojamoji teritorija), 3) jei teismas atsisakytų tenkinti reikalavimą pripažinti negaliojančia ab initio Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Ecoservice projektai“ 2018 m. sausio 2 d. Šiaulių miesto teritorijų tvarkymo ir valymo paslaugų sutartį Nr. SŽ-1 (II pirkimo dalis nevažiuojamoji teritorija), taikyti alternatyvią sankciją – sutrumpinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Ecoservice projektai“ 2018 m. sausio 2 d. Šiaulių miesto teritorijų tvarkymo ir valymo paslaugų sutarties Nr. SŽ-1 (II pirkimo dalis nevažiuojamoji teritorija) galiojimo terminą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. rugsėjo 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-325-469/2018 patenkino ieškovės reikalavimą ir pripažino neteisėtu atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2017 m. gruodžio 4 d. sprendimą atmesti UAB „Švarinta“ pasiūlymą, bylos dalį dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų perdavė nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu skyrė perkančiajai organizacijai alternatyvią sankciją – 2018 m. sausio 2 d. Šiaulių miesto teritorijų tvarkymo ir valymo paslaugų sutarties Nr. SŽ-1 termino sutrumpinimą.

16153.

162Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad tiekėjo reikalavimas pripažinti perkančiosios organizacijos ir kito ūkio subjekto sudarytą viešojo pirkimo sutartį negaliojančia – neturtinis, nesavarankiškas, išvestinis byloje, kurioje ginčijami sprendimai, priimti vykdant viešuosius pirkimus, kuris nėra atskirai (papildomai) apmokestinamas (CPK 80 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Taigi nors ieškovė šį reikalavimą nurodė kaip ieškinio dalyką, tačiau tai nėra savarankiškas reikalavimas. <...> Be to, pagal suformuotą kasacinio teismo praktiką dėl neteisėtai sudarytos viešojo pirkimo sutarties padarinių teismai turi spręsti savo iniciatyva (ex officio). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2014). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytą kasacinio teismo praktiką, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas, kad šiuo atveju buvo patenkinti du iš trijų UAB „Švarinta“ ieškinio reikalavimų, nepagrįstai ieškovės patikslinto ieškinio reikalavimus (pripažinti negaliojančia ab initio Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Ecoservice projektai“ 2018 m. sausio 2 d. Šiaulių miesto teritorijų tvarkymo ir valymo paslaugų sutartį Nr. SŽ-1 (II pirkimo dalis nevažiuojamoji teritorija), arba jei teismas atsisakytų tenkinti šį reikalavimą, taikyti alternatyvią sankciją – sutrumpinti atsakovių sudarytos sutarties galiojimo terminą) pripažino savarankiškais materialiaisiais reikalavimais. Teisėjų kolegija pritaria apeliacinio skundo argumentams, jog ieškovės reikalavimas panaikinti (pripažinti neteisėtu) atsakovės 2017 m. gruodžio 4 d. sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą buvo vienintelis materialusis reikalavimas byloje, kurį, minėta, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas patenkino, dėl to ieškovei priteistinos visos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

16354.

164Bylos duomenimis ieškovė iki bylos nagrinėjimo pakartotinai apeliacinės instancijos teisme iš viso patyrė 17 882,50 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 11 288 Eur žyminis mokestis, sumokėtas pirmosios, apeliacinės instancijos teismuose ir kasaciniame teisme bei 6 594,50 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidos, kurios neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas)“ (toliau – Rekomendacija) nustatytų maksimalių dydžių.

16555.

166Iš į bylą pateiktų įrodymų (PVM sąskaitų faktūrų, mokėjimo nurodymų, ataskaitų) nustatyta, kad ieškovė iki bylos dalies perdavimo pirmosios instancijos teismui spręsti dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių, patyrė 15 886 Eur bylinėjimosi išlaidų, po bylos dalies perdavimo pirmosios instancijos teismui ir UAB „Ecoservice projektai“ įtraukimo į bylą atsakove – 1 996,50 Eur. Todėl, apeliantės UAB „Švarinta“ vertinimu, bylinėjimosi išlaidų dalis 15 886 Eur turėtų būti priteista iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, likusi bylinėjimosi išlaidų dalis – 1 996,502 Eur lygiomis dalimis iš atsakovių.

16756.

168Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje svarbią reikšmę turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso. Pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta. Atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatoma pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, t. y. vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas, atliekant procesinius veiksmus, tarp jų ir paduodant ieškinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-360/2010). Be to, visais atvejais bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas, kaip ir bet kuris kitas klausimas, iškilęs civiliniame procese, turi būti sprendžiamas vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CPK 3 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nagrinėjamos bylos aplinkybes, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju atsakovės UAB „Ecoservice projektai“ įtraukimą į teisminį bylos procesą lėmė neteisėti perkančiosios organizacijos veiksmai, t. y., atsakovei 1 iš esmės neatlikus neteisėtų veiksmų, UAB „Ecoservice projektai“ nebūtų įtraukta į bylą atsakove. Remiantis nurodyta kasacinio teismo praktika bei nustatytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju visos ieškovės pirmosios instancijos teisme patirtos 17 882,50 Eur bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos. Toks bylinėjimosi išlaidų paskirstymas šiuo atveju atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CPK 3 straipsnio 1 dalis).

16957.

170Teisėjų kolegija, remdamasi CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostata, jog pralaimėjusi šalis laimėjusiai bylą šaliai atlygina visas turėtas bylinėjimosi išlaidas, sprendžia, kad konstatavus, jog ieškovės ieškinys buvo patenkintas visa apimtimi, atsakovės UAB „Ecoservice projektai“ pirmosios instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos jai nepriteisiamos.

171Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pakartotinai apeliacinės instancijos teisme

17258.

173Ieškovė UAB „Švarinta“ pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, priteisimo. Iš ieškovės pateiktų dokumentų (PVM sąskaitų faktūrų-ataskaitų, kredito įstaigos mokėjimo nurodymų) nustatyta, kad ieškovė apeliacinės instancijos teisme patyrė 1 996,52 Eur bylinėjimosi išlaidų: 665,50 Eur už apeliacinio skundo ir 1 331 Eur už atsiliepimo į atsakovės UAB „Ecoservice“ projektai“ apeliacinį skundą parengimą. Kadangi ieškovės prašomos priteisti už atsiliepimo į apeliacinį skundą išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas)“ nustatytą maksimalų dydį (926,70 Eur (užpraėjusio, t. y. 2018 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis) x 1,3 (už atsiliepimo į apeliacinį skundą dydis, Rekomendacijų 8.11 punktas) = 1 204 Eur), jos yra mažintinos iki 1 204 Eur. Atsižvelgiant į šios nutarties 54 punkte nustatytas aplinkybes, tai, kad atsakovės UAB „Ecoservice projektai“ apeliacinis skundas atmetamas, o ieškovės UAB „Švarinta“ apeliacinis skundas tenkinamas, 665,50 Eur išlaidos, ieškovės patirtos už apeliacinio skundo parengimą, priteisiamos iš atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, 1 204 Eur bylinėjimosi išlaidos už atsiliepimo į atsakovės apeliacinį skundą parengimą – iš apeliantės UAB „Ecoservice projektai“.

174Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

175Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 16 d. sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių pakeisti ir šią teismo sprendimo dalį išdėstyti taip:

176„Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Švarinta“ (juridinio asmens kodas 145282046) iš atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas 188771865), 17 882,50 Eur (septyniolika tūkstančių aštuonis šimtus aštuoniasdešimt du eurus ir penkiasdešimt euro centų) bylinėjimosi išlaidų, ieškovės patirtų bylą nagrinėjant pirmąjį kartą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, kasaciniame teisme ir antrąjį kartą pirmosios instancijos teisme“.

177Kitą Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 16 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

178Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Švarinta“ (juridinio asmens kodas 145282046) iš atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas 188771865), 665,50 Eur (šešis šimtus šešiasdešimt penkis eurus ir penkiasdešimt euro centų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą pakartotinai nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

179Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Švarinta“ (juridinio asmens kodas 145282046) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice projektai“ (juridinio asmens kodas 144128180), 1 204 Eur (vieną tūkstantį du šimtus keturis eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą pakartotinai nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Švarinta“... 6. 2.... 7. Ieškinyje UAB „Švarinta“ paaiškino, kad ji pateikė pasiūlymą dėl... 8. 3.... 9. Ieškovė pažymėjo, kad atsakovė perka paslaugas, o ne prekes – tai... 10. 4.... 11. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. vasario 23 d. sprendimu ieškovės UAB... 12. 5.... 13. Ieškovei UAB „Švarinta“ apskundus apeliacinės instancijos teismo... 14. 6.... 15. Ieškovė patikslintame ieškinyje (dalyje dėl neteisėtų perkančiosios... 16. 7.... 17. Ieškovė teigia, jog pagal VPĮ 106 straipsnio 1 dalį, nagrinėjamu atveju... 18. 8.... 19. Ieškovės vertinimu, teismas ex officio turėtų spręsti ir dėl viešojo... 20. 9.... 21. Ieškovė nurodė, jog teismui sprendžiant, kad sutartis privalo būti... 22. 10.... 23. Atsakovė Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atsiliepime į... 24. 11.... 25. Ieškovė siekia, kad būtų panaikinta Šiaulių miesto teritorijų tvarkymo... 26. 12.... 27. Atsakydama į ieškovės reikalavimą priimti alternatyvų sprendimą... 28. 13.... 29. Atsakovė UAB „Ecoservice projektai“ atsiliepime į patikslintą ieškinį... 30. 14.... 31. Atsakovė 2 nurodė, jog nagrinėjamu atveju neabejotinai egzistuoja pagrindas... 32. 15.... 33. Atsakovės 2 pasiūlymas pirkimo II daliai buvo parengtas bei pateiktas... 34. 16.... 35. Tam, kad galėtų tinkamai ir efektyviai teikti šias paslaugas pagal sutartį,... 36. 17.... 37. Perkančiosios organizacijos sutartimi įsigytos Šiaulių miesto tvarkymo... 38. 18.... 39. Iš esmės vienintelis pažeidimas, kurį nagrinėjamu atveju padarė... 40. 19.... 41. Ieškovės reikalavimas perkančiosios organizacijos atliktus mokėjimus... 42. II.... 43. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 44. 20.... 45. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. lapkričio 16 d. sprendimu ieškinį... 46. 21.... 47. Teismas nustatė, kad 2018 m. sausio 2 d. perkančiosios organizacijos ir UAB... 48. 22.... 49. Įvertinęs perkančiosios organizacijos atlikto pažeidimo svarbą, kilusius... 50. 23.... 51. Teismas nustatė, kad ieškovė pirmosios, apeliacinės ir kasacinės... 52. 24.... 53. Ieškinį tenkinus iš dalies (67 procentais arba iš esmės patenkinus du... 54. 25.... 55. Iš ieškovės UAB „Švarinta“ atsakovei UAB „Ecoservice projektai“... 56. III.... 57. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 58. 26.... 59. Atsakovė UAB „Ecoservice projektai“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 60. 26.1.... 61. Teismo sprendime neaptarti atsakovės atsiliepimo argumentai, nepateikta beveik... 62. 26.2.... 63. Atsakovės pasiūlymas pirkimo II daliai buvo parengtas bei pateiktas tinkamai... 64. 26.3.... 65. Tam, kad galėtų tinkamai ir efektyviai teikti paslaugas pagal sutartį, tiek... 66. 26.4.... 67. Perkančiosios organizacijos sutartimi įsigytos Šiaulių miesto tvarkymo... 68. 26.5.... 69. Sutarties trukmė nėra ilga, o miesto tvarkymo paslaugos turi ir turės būti... 70. 26.6.... 71. Teismas nepagrįstai neįvertino fakto, kad ieškovės padarytas pažeidimas... 72. 27.... 73. Ieškovė UAB „Švarinta“ atsiliepime į UAB „Ecoservice projektai“... 74. 27.1.... 75. Apeliaciniu skundu atsakovė siekia iškelti išimtinai tik savo ekonominį... 76. 27.2.... 77. Perkančioji organizacija su skirta sankcija sutiko, pirmosios instancijos... 78. 27.3.... 79. Pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl neteisėtų perkančiosios... 80. 27.4.... 81. Apeliaciniame skunde nurodyti argumentai dėl atsakovės pasiūlymo atitikties... 82. 27.5.... 83. Apeliacinio skundo argumentai dėl atsakovės ir UAB „Mano aplinka“... 84. 27.6.... 85. Be to, apeliantė neįrodė, kad ji ir UAB „Mano aplinka“ patyrė išlaidas... 86. 27.7.... 87. Atsakovės teiginiai, kad paslaugos pagal konkurso II dalies sutartį turi... 88. 27.8.... 89. Sprendžiant klausimą dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų... 90. 27.9.... 91. Byloje esantys rašytiniai įrodymai vienareikšmiškai patvirtina, kad... 92. 28.... 93. Atsakovė Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepime į... 94. 28.1.... 95. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiksmai, kurie teismo buvo... 96. 28.2.... 97. Kitos alternatyvios sankcijos – baudos – numatytos VPĮ 106 straipsnio 3... 98. 29.... 99. Ieškovė UAB „Švarinta“ apeliaciniame skunde prašė teismo pakeisti... 100. 29.1.... 101. Pirmosios instancijos teismas sprendime netinkamai įvertino tenkintų... 102. 29.2.... 103. Pirmosios instancijos teismo išvada dėl pareikštų trijų savarankiškų... 104. 29.3.... 105. Minėta išvada darytina atsižvelgus ir į tai, kad pirmosios instancijos... 106. 29.4.... 107. Konstatavus, kad ieškovės materialinis reikalavimas buvo patenkintas visa... 108. 29.5.... 109. Atsakovė UAB „Ecoservice projektai“ į procesą buvo įtraukta tik... 110. 30.... 111. Atsakovė Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepime į... 112. Teisėjų kolegija... 113. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 114. 31.... 115. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 116. Dėl faktinių bylos aplinkybių ir apeliacijos ribų... 117. 32.... 118. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. nutartimi civilinėje... 119. 33.... 120. UAB „Ecoservice projektai“ teismui pateiktame apeliaciniame skunde,... 121. 34.... 122. Ieškovė UAB „Švarinta“ apeliaciniame skunde kvestionuoja pirmosios... 123. 35.... 124. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes,... 125. Dėl UAB „Ecoservice projektai“ apeliacinio skundo argumentų... 126. 36.... 127. VPĮ 106 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog teismas gali nepripažinti pirkimo... 128. 37.... 129. Teismų praktikoje ne kartą išaiškinta, kad viešojo intereso apsauga... 130. 38.... 131. Naujoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad... 132. 39.... 133. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas sprendė, jog sudarytos... 134. 40.... 135. Kasacinio teismo praktikoje yra pripažinta, kad pagrindas sutrumpinti pirkimo... 136. 41.... 137. Iš byloje esančios 2018 m. sausio 2 d. Šiaulių miesto teritorijų tvarkymo... 138. 42.... 139. UAB „Ecoservice projektai“ apeliaciniame skunde taip pat teigia, kad šiuo... 140. 43.... 141. Antra, iš byloje esančios 2018 m. sausio 2 d. Šiaulių miesto teritorijų... 142. 44.... 143. Trečia, iš apeliantės į bylą pateiktų PVM sąskaitų faktūrų matyti,... 144. 45.... 145. Ketvirta, dalis priemonių buvo įsigytos galiojant Vilniaus apygardos teismo... 146. 46.... 147. Penkta, kadangi UAB „Ecoservice projektai“ patirtų investicijų dydžio... 148. 47.... 149. Apeliantės teigimu, sutarties trukmė nėra ilga bei sutarties termino... 150. 48.... 151. Perkančioji organizacija teismui pateiktame atsiliepime į UAB „Ecoservice... 152. 49.... 153. Kiti apeliantės argumentai, kuriais pastaroji įrodinėja savo pasiūlymo... 154. 50.... 155. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad... 156. Dėl UAB „Švarinta“ apeliacinio skundo argumentų... 157. 51.... 158. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 159. 52.... 160. Ieškovė apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 161. 53.... 162. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad tiekėjo reikalavimas pripažinti... 163. 54.... 164. Bylos duomenimis ieškovė iki bylos nagrinėjimo pakartotinai apeliacinės... 165. 55.... 166. Iš į bylą pateiktų įrodymų (PVM sąskaitų faktūrų, mokėjimo... 167. 56.... 168. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje svarbią reikšmę turi kaltė... 169. 57.... 170. Teisėjų kolegija, remdamasi CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostata, jog... 171. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pakartotinai... 172. 58.... 173. Ieškovė UAB „Švarinta“ pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų,... 174. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 175. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 16 d. sprendimo dalį dėl... 176. „Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Švarinta“ (juridinio... 177. Kitą Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 16 d. sprendimo dalį... 178. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Švarinta“ (juridinio... 179. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Švarinta“ (juridinio...