Byla B2-1954-221/2014
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Modus”, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – AS „Reverta“, uždaroji akcinė bendrovė „Scandinavian Accounting and Consulting“

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Modus” direktoriaus R. K. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Modus”, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – AS „Reverta“, uždaroji akcinė bendrovė „Scandinavian Accounting and Consulting“,

Nustatė

2pareiškėjas, atsakovės UAB „Modus” direktorius, pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovei restruktūrizavimo bylą, restruktūrizavimo administratoriumi skirti Renatą Kaladytę. Teismas 2014 m. balandžio 30 d. nutartimi pareiškimą priėmė.

3Pareiškėjas nurodė, kad UAB „Modus” nuo 1990 m. sėkmingai vykdė ir plėtojo ūkinę komercinę veiklą, susijusią su transporto sektoriumi, tačiau pastaruoju metu turi finansinių sunkumų. Atsakovės įmonė eilę metų sėkmingai vykdė ir plėtojo ūkinę – komercinę veiklą, tačiau pastaruoju metu UAB „Modus“ susiduria su apyvartinių lėšų trūkumu ir laikinomis nemokumo problemomis. Įmonė negali tinkamai vykdyti veiklos ir užtikrinti visų savo įsipareigojimų vykdymo dėl kilusios pasaulinės ekonominės krizės (sumažėjo užsakymų apimtys, pradėjo vėluoti atsiskaitymai), negalėjimo gauti papildomą finansavimą, atsakovei nenaudingų susitarimų, kurie vienašališkai naudingi tik AB „Swedbank“ grupei, tame tarpe ir dėl lizingo sutarčių „surišimo“, kuris užtvėrė kelią išpirktų transporto priemonių realizacijai, ir gautų srautų nukreipimui kreditoriams bei įmonės apyvartinėms lėšoms, išpirktos transporto priemonės perėjo AB „Swedbank“ nuosavybėn, negalėjimo taikiai išspręsti ginčų su AB „Swedbank“ grupe, UAB „Swedbank lizingas“ atsisakymo išduoti įgaliojimus, reikalingus transporto priemonių registracijos liudijimams ir transporto priemonių naudotojų pažymėjimams gauti, dėl to patiriami nuostoliai, susiję su didelio skaičiaus transporto priemonių saugojimu UAB „Modus“ aikštelėje, neturint galimybės jų eksploatuoti ir uždirbti pajamas, prarastų partnerių Rusijos Federacijoje, pradėjusių vėluoti atsiskaitymų su partneriais, dėl to priskaičiuotų baudų ir delspinigių, teisinių išlaidų, atsakovės įmonės debitorių finansinių problemų. Dėl negalėjimo disponuoti darbo priemonėmis (AB DNB lizingas turtas teismo sprendimu perduotas saugoti tretiesiems asmenims) veiklos apimtys smarkiai sumažėjo, tačiau įmonė yra išsaugojusi bendradarbiavimo ryšius su užsienio partneriais, vykdo ir numato plėtoti ekspedijavimo veiklą, mato galimybę sutarti su AB DNB lizingu dėl lizingo sutarčių tolimesnio vykdymo, tuo pačiu artimiausiu ketverių metų laikotarpiu uždirbti pajamų ir atsiskaityti su kreditoriais. Įmonė vykdo veiklą, per 2013 m. uždirbo daugiau kaip 4,1 mln. Lt pajamų, bendrovėje dirba 19 darbuotojai, turimi ilgalaikiai kontraktai leidžia užsitikrinti veiklos tęstinumą. Teigia, kad, iškėlus atsakovės įmonei restruktūrizavimo bylą, jos vykdomos priemonės (toliau vykdoma ūkinė komercinė veikla (pervežimai), naudojant nuomojamas transporto priemones, sumažinti veiklos kaštai, optimizuojama valdymo struktūra, pasirašytos ilgalaikės sutartys su partneriais dėl vežimų vykdymo 2014 m., sustabdžius baudų ir delspinigių skaičiavimus, susitarimas dėl apmokėjimų už kurą atidėjimo, aktyvaus darbo su debitoriais vykdymas, siekimas sumažinti susidariusius debitorinius įsiskolinimus, įsipareigojimų kreditoriams vykdymo grafikų, atsiskaitymų datų peržiūrėjimas, mokėjimų išdėstymas per restruktūrizavimo laikotarpį), sudarys galimybes išsaugoti ir plėtoti ūkinę komercinę veiklą, atsiskaityti su kreditoriais.

4Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AS „Reverta“ nurodo, kad turi pagrįstų abejonių dėl tikrojo restruktūrizavimo bylos inicijavimo tikslo, mano, kad nėra restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrindų, todėl restruktūrizavimo byla negali būti iškelta. AS „Reverta“ nepritaria atsakovės restruktūrizavimo procesui, nes bylos iškėlimas ar neiškėlimas turės įtakos AS „Reverta“, kaip vieno pagrindinių atsakovės kreditorių, teisėms ir pareigoms. Teigia, kad UAB „Modus“ yra nemoki, todėl jai negali būti keliama restruktūrizavimo byla, atsakovės įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse išvardintos priemonės įmonės mokumui atstatyti yra nekonkrečios, realiai neįgyvendinamos, finansinių įsipareigojimų vykdymo atidėjimas sąlygotų tik dar didesnius nuostolius.

5Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Scandinavian Accounting and Consulting“ neprieštarauja, kad UAB „Modus“ būtų iškelta restruktūrizavimo byla, kartu su prašymu pateikė restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūrą.

6Uždarajai akcinei bendrovei „Modus” atsisakytina kelti restruktūrizavimo bylą.

7Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) tikslas yra sudaryti sąlygas įmonėms, turinčioms finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis), o pačiu įmonės restruktūrizavimo procesu siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalis).

8ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimai. Restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai (ĮRĮ 4 straipsnis).

9Iš byloje dalyvaujančių asmenų pateiktų procesinių dokumentų turinio matyti, kad jau UAB „Modus“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje tarp atsakovės įmonės ir jos kreditoriaus trečiojo asmens AS „Reverta“ yra kilęs ginčas dėl to, ar įmonės finansiniai sunkumai yra laikino pobūdžio, sudarantys prielaidas atkurti įmonės mokumą restruktūrizavimo proceso eigoje, ar įmonės finansinių sunkumų pobūdis lemia nemokumą ir prielaidas jai bankrutuoti.

10UAB „Modus“, kurios pagrindinė veiklos sritis yra susijusi su transporto sektoriumi (įmonė teikia tarptautines automobilių transporto, logistikos, ekspedijavimo ir kitas su transportu bei pervežimais susijusias paslaugas), juridinių asmenų registre įregistruota 1990 m. (1 t., b. l. 10). UAB „Modus“ 2014 m. balandžio 19 d. balanso duomenimis, atsakovės įmonės turto balansinė vertė – 22 255 879 Lt (materialaus turto vertė sudaro 996 676, finansinio turto – 20 078 Lt, kito ilgalaikio turto – 611 006 Lt, atsargų, išankstinių apmokėjimų, nebaigtų vykdyti sutarčių – 20 030 050 Lt, per vienerius metus gautinų sumų – 546 853 Lt, pinigų ir jų ekvivalentų – 51 215 Lt). Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 21 971 628 Lt, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 15 448 506 Lt, po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 6 523 122 Lt (1 t., b. l. 64). 2013 metais įmonė patyrė 630 807 Lt nuostolių, finansiniais metais įmonė taip pat dirba nuostolingai (2014 m. balandžio 19 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, bendrovės nuostoliai siekia 174 273 Lt). Įmonės pagrindinį ilgalaikį turtą sudaro nekilnojamasis turtas ir transporto priemonės. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, kad pradelstų atsakovės įmonės įsipareigojimų dydis yra 11 104 751 Lt (1 t., b. l. 181-187). Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad įmonė jau keletą metų dirba nuostolingai.

11Nagrinėjamu atveju teismui kyla abejonių dėl atsakovės tikrosios turimo turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų dydžio pagrįstumo. Teismui pagrįstų abejonių kelia restruktūrizavimo metmenyse nurodytas AB DNB lizingo pradelsto finansinio reikalavimo dydis. Lietuvos apeliacinio teismo nuomone, sprendžiant, ar ginčijamas kreditoriaus reikalavimas turi būti įtrauktas į skolininko pradelstų įsipareigojimų sąrašą, kiekvienu konkrečiu atveju situacija turi būti vertinama individualiai, atsižvelgiant į konkrečias faktines aplinkybes (2013 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1864/2013). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis), AB DNB lizingas su atsakove sudarytas lizingo sutartis nutraukė pastarajam nemokant įmokų, Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu ieškovės UAB „Modus“ ieškinį atsakovui AB DNB lizingui dėl vienašališko lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir lizingo sutarčių sąlygų pakeitimo atmetė. Minėtas sprendimas apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad metmenyse nurodyta AB DNB lizingui pradelsta mokėtina suma (725 564,10 Lt), kai tuo tarpu AB DNB lizingas prašyme dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Modus“ Kauno apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. B2-1861-413/2014 nurodė, kad 2014 m. gegužės 9 d. atsakovės pradelsta skola su delspinigiais ir baudomis AB DNB lizingui sudaro 2 825 688,82 Lt. Metmenyse nurodyta skola AB DNB bankui – 3 484 647,65 Lt, o AB DNB bankas prašyme dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Modus“ Kauno apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. B2-1861-413/2014 nurodė, kad 2014 m. gegužės 9 d. visa atsakovės skola bankui sudaro 3 530 283,62 Lt (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

12Metmenyse nurodyta, kad UAB „Modus“ pradelsta skola kreditoriui AS „Reverta“ sudaro 494 004,69 Lt, tačiau AS „Reverta“ prašyme įtraukti ją trečiuoju asmeniu, nurodo, kad jai 2013 m. rugsėjo 3 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3323-302/2013 solidariai iš atsakovų priteisė 525 647,57 Lt skolą, 6 proc. dydžio metines palūkanas bei 3068 Lt bylinėjimosi išlaidas. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) Kauno apygardos teisme 2014 m. balandžio 18 d. yra priimtas UAB „Modus“ kreditorės VSDFV Kauno skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriame kreditorius nurodė, kad UAB „Modus“ skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2012 m. III ketvirčio ir 2014 m. balandžio 1 d. įsiskolinimas Fondo biudžetui sudarė 427 702,74 Lt, o metmenyse nurodyta, kad bendrovės soc. draudimo įmokų skola 471 997,29 Lt.

13Atkreiptinas dėmesys, kad Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktuose numatytais pagrindais, 2013 m. gegužės 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1558-324/2013 atsisakė UAB „Modus“ kelti restruktūrizavimo bylą. 2013 m. liepos 25 d. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atsakovės skundą, minėtą Kauno apygardos teismo nutartį paliko galioti (civilinė byla Nr. 2-1864/2013).

14Teismas pažymi, kad įstatymų leidėjo numatytas įmonių restruktūrizavimo procesas nėra savitikslis. ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas šio įstatymo tikslas siejamas su priemonėmis ir būdais išvengti bankroto tik tokioms įmonėms, kurių finansiniai sunkumai nėra įsisenėję, sąlygoti laikino pobūdžio priežasčių, todėl galėtų būti pašalinti restruktūrizavimo procese taikomomis priemonėmis. Teismų praktikoje pažymima, kad restruktūrizavimu siekiama išsaugoti įmonę ne kaip formalų ūkinį vienetą, o kaip tokį, kuris plėtoja ar gali plėtoti atitinkamą veiklą. Todėl sprendžiant, ar yra pagrindas iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą būtina įvertinti, ar restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės yra realios, galinčios per įstatyme apibrėžtą restruktūrizavimo proceso laikotarpį atkurti įmonės mokumą, normalią veiklą, sumažinti įsiskolinimus ir išsaugoti įmonės konkurencingumą. Be to, restruktūrizavimo bylose svarbu nustatyti, ar įmonės finansiniai sunkumai yra nuolatinio ar laikino pobūdžio. Finansinių sunkumų laikinumas – vertinamoji sąvoka, kurią nulemia tai, ar įmonė yra pajėgi pakeisti situaciją taip, kad per ne ilgesni nei maksimalų 4 metų restruktūrizavimo proceso terminą įsiskolinimai būtų sumažinti, pertvarkyti ir dėl to netrikdytų įmonės normalios ūkinės komercinės veiklos ir jos perspektyvų. Restruktūrizavimo proceso taikymas tokioms įmonėms, kurių finansiniai sunkumai yra nuolatinio pobūdžio, neatitiktų ĮRĮ paskirties ir tikslo. Nustačius, kad įmonės finansiniai sunkumai yra nebe laikino pobūdžio, konstatuotina, jog nėra būtinos materialiosios sąlygos restruktūrizuoti tokią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-496/2009; 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010, 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010 ir kt.) Įmonės laikinais finansiniais sunkumais negali būti pripažinti sunkumai, kurie tęsiasi keletą metų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-519/2005, 2006 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-69/2006).

15Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, be kita ko, turi įvertinti, ar numatomos restruktūrizavimo priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą, kartu sumažinti skolas, išsaugoti bendrovės konkurencingumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2011). Esminę reikšmę teismui sprendžiant dėl ieškinio pareiškimo iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą faktinio ir teisinio pagrįstumo turi įmonės materialinės padėties, turto ir skolų santykio, struktūros nustatymas, taip pat pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų išsamus įvertinimas, siekiant atsakyti į esminį klausimą – ar įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu siekiamus tikslus, t. y. atkurti mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog teismas, spręsdamas dėl bylos iškėlimo, patikrina ne vien tai, kaip metmenyse nurodytos priemonės atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytas bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus, tačiau įvertina, ar numatomos priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą ir tiek sumažinti įsiskolinimus, tiek išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010).

16Taigi nors restruktūrizavimo plano metmenims negali būti keliami tokie patys kokybiniai reikalavimai kaip restruktūrizavimo planui, teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, turi įsitikinti, ar įmonės numatytos priemonės gali atkurti jos normalią veiklą. Teismas, susipažinęs su bendrovės restruktūrizavimo plano metmenimis, sprendžia, kad atsakovės UAB „Modus“ restruktūrizavimo plano metmenys praktiškai neįgyvendinami, juose nurodytos priemonės nėra realios, jos negali atkurti bendrovės mokumo, normalios veiklos, sumažinti įsiskolinimus bei išsaugoti bendrovės konkurencingumą, todėl pagal tokius metmenis negali būti keliama restruktūrizavimo byla. Priešingu atveju restruktūrizavimas taptų priemone skolininkams vilkinti atsiskaitymą su kreditoriais ir kliūtimi kreditoriams išieškoti skolas iš skolininko turto.

17Remiantis metmenis, restruktūrizavimo laikotarpiu atsakovė ketina toliau vykdyti pagrindinę veiklą – tarptautinius pervežimus (metmenų 4.7 punktas, 4.11 punktas); nurodyta, kad veiklai vykdyti bus naudojamos nuomojamos transporto priemonės (metmenų 4.11 punktas). Teismo vertinimu, aplinkybė, jog pagal metmenis atsakovės ūkinė komercinė veikla būtų grindžiama galimybe naudoti išnuomotas transporto priemones, nesudaro pagrindo spręsti, jog įmonė turi realią galimybę atkurti savo mokumą. Kaip matyti iš bylos duomenų, didžioji dalis transporto priemonių atsakovės veiklai vykdyti buvo naudojamos lizingo sutarčių, kurios šiuo metu yra nutrauktos, pagrindu. Atsakovė nurodė, kad planuoja didinti nuomojamų transporto priemonių skaičių, tačiau nepateikia duomenų, kokios būtų planuojamos nuomos sutarčių vykdymo išlaidos ir pajamos. Nors atsakovės direktorius nurodo, kad įmonės pajamos 2013 metais buvo 4,1 mln. Lt., nepaisant to, bylos duomenys patvirtina, kad atsakovės veikla buvo nuostolinga, nors tuo metu atsakovė dar turėjo galimybę vykdyti veiklą naudojantis pagal lizingo sutarčių pagrindu atsakovei perduotomis transporto priemonėmis. Akivaizdu, kad esant nutrauktoms lizingo sutartims atsakovės veiklos, kuri ir iki šiol buvo nuostolinga, apimtys žymiai sumažės.

18Vadovaujantis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 1 punktu, teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų. Kaip jau teismas nustatė, įmonės finansiniai sunkumai nėra laikino pobūdžio. Tai patvirtina pradelstos milijoninės skolos kreditoriams, atsakovės įsiskolinimai daugumai kreditorių yra tęstiniai ir susidarę per ilgą laiką, bet, kaip jau minėjo teismas, iš byloje pateiktų dokumentų atsakovei priklausančio turto realios vertės ir pradelstų įsipareigojimų byloje neįmanoma nustatyti. Atsakovė nemoka mokesčių valstybei, yra įsiskolinusi tiek VMI prie LR FM, tiek VSDFV, kuri teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, jau kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Modus“, bendrovė vėluoja išmokėti atlyginimus darbuotojams, turtas areštuotas. Taigi, įvertinus visas šias aplinkybes, darytina išvada, jog atsakovė UAB „Modus“ turi ilgalaikių finansinių sunkumų. Šios nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad restruktūrizavimo procesas negali būti pradėtas, kadangi UAB „Modus“ finansiniai sunkumai nėra trumpalaikiai (ĮRĮ 4 straipsnio 1 punktas).

19Teismas taip pat pažymi, kad esminis vaidmuo sprendžiant, ar restruktūrizuoti finansinių sunkumų turinčią įmonę, tenka įmonės kreditoriams, nes jų reikalavimai bus tenkinami restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metu, be to, kreditorių dauguma turi pritarti restruktūrizavimo planui (ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalis). Restruktūrizavimo proceso pradėjimas neturint didžiųjų bendrovės kreditorių paramos būtų iš esmės formalus ir pasmerktas žlugti (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-821/2012). Šiuo atveju iš bylos duomenų matyti, kad vienas iš pagrindinių įmonės kreditorių AS „Reverta“ nesutinka su atsakovės restruktūrizavimu, kas leidžia daryti išvadą, kad kreditorius atsakovės restruktūrizavimo planui pagal metmenyse nurodytas atsakovės veiklos atkūrimo priemones, nepritars. Atkreiptinas dėmesys, kad teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis), UAB „Modus“ didieji kreditoriai AS „Reverta“, AB DNB bankas ir AB DNB lizingas kreipėsi su prašymais įtraukti juos trečiaisiais asmenimis civilinėje byloje dėl bankroto bylos UAB „Modus“ iškėlimo, kartu prašydami teismo iškelti atsakovei UAB „Modus“ bankroto bylą. Taigi spręstina, kad kreditoriai AB DNB bankas ir AB DNB lizingas taip pat nepritaria UAB „Modus“ restruktūrizavimui.

20Išdėstyti argumentai įrodo esant ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje numatytus pagrindus, dėl kurių teismas privalo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, todėl pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo netenkintinas.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, 6 dalimi, 13 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292 straipsniais,

Nutarė

22atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „Modus“ (įmonės kodas 132274964).

23Panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartimi priimtą nurodymą leisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Modus“ atsiskaitomųjų sąskaitų Nr. LT29 2140 0300 0231 9850, Nordea Bank Finland Plc, banko kodas 21400, ir Nr. LT83 7044 0600 0641 8161, AB SEB bankas, banko kodas 70440, vykdyti einamuosius mokėjimus.

24Atnaujinti UAB „Modus“ turto realizavimą ir (ar) išieškojimą.

25Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos, Juridinių asmenų registro tvarkytojui valstybės įmonei Registrų centrui, Turto arešto aktų registrui, antstoliams Marekui Petrovskiui (el. p. M.Petrovskis@antstoliai.lt), Redai Stašenienei (el. p. R.Staseniene@antstoliai.lt), Regimantui Budreikai (el. p. R.Budreika@antstoliai.lt), Virginijui Kučinskui (el. p. V.Kucinskas@antstoliai.lt), Audronei Adomaitienei (el. p. A.Adomaitiene@antstoliai.lt), Gitai Andrijauskienei (el. p. G.Andrijauskiene@antstoliai.lt), Rimai Gražienei (el. p. R.Graziene@antstoliai.lt), Neringai Bacevičienei (el. p. N.Baceviciene@antstoliai.lt) ir Jurgitai Žilinskienei (el. p. J.Zilinskiene@antstoliai.lt).

26Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė rašytinio proceso... 2. pareiškėjas, atsakovės UAB „Modus” direktorius, pareiškimu kreipėsi į... 3. Pareiškėjas nurodė, kad UAB „Modus” nuo 1990 m. sėkmingai vykdė ir... 4. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AS... 5. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 6. Uždarajai akcinei bendrovei „Modus” atsisakytina kelti restruktūrizavimo... 7. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) tikslas yra sudaryti... 8. ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla... 9. Iš byloje dalyvaujančių asmenų pateiktų procesinių dokumentų turinio... 10. UAB „Modus“, kurios pagrindinė veiklos sritis yra susijusi su transporto... 11. Nagrinėjamu atveju teismui kyla abejonių dėl atsakovės tikrosios turimo... 12. Metmenyse nurodyta, kad UAB „Modus“ pradelsta skola kreditoriui AS... 13. Atkreiptinas dėmesys, kad Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis ĮRĮ 7... 14. Teismas pažymi, kad įstatymų leidėjo numatytas įmonių restruktūrizavimo... 15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad teismas, spręsdamas dėl... 16. Taigi nors restruktūrizavimo plano metmenims negali būti keliami tokie patys... 17. Remiantis metmenis, restruktūrizavimo laikotarpiu atsakovė ketina toliau... 18. Vadovaujantis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 1 punktu, teismas priima nutartį... 19. Teismas taip pat pažymi, kad esminis vaidmuo sprendžiant, ar... 20. Išdėstyti argumentai įrodo esant ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje numatytus... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo... 22. atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei... 23. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartimi priimtą... 24. Atnaujinti UAB „Modus“ turto realizavimą ir (ar) išieškojimą.... 25. Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, Įmonių bankroto... 26. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...