Byla e2-24943-820/2017
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Daliai Remeškevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui V. R., atsakovo atstovei S. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Innomix“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Viliuol“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka
 1. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):
  1. Pripažinti niekiniais ir negaliojančiais sandorius, sudarytus tarp ieškovo ir atsakovo, kurių pagrindu išrašytos sąskaitos UAB „Viliuol“: 2015 m. rugpjūčio 11 d. VIL Nr. 15/08/11-1, (suma 12 000 EUR) ir 2015 m. rugsėjo 16 d. VIL Nr. 15/09/16-1 (suma 4 000 EUR).
  2. Pripažinti niekiniu ir negaliojančiu 2015 m. rugsėjo 09 d. iš BUAB „Innomix“ banko sąskaitos atliktą 16 000 EUR mokėjimą atsakovui UAB „Viliuol“.
  3. Taikyti restituciją ir priteisti ieškovui iš atsakovo 16 000 EUR sumą.
  4. Priteisti 6 procentų dydžio procesines palūkanas.
  5. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovas nurodė, kad yra bankrutuojanti įmonė. Atsakovui 2015 m. rugsėjo 09 d. pavedimu buvo pervesta 16 000 EUR suma už suteiktas paslaugas, nors jokie dokumentai apie suteiktas paslaugas administratoriui nebuvo perduoti. Ieškovas faktiškai negavo jokių paslaugų už projekto Ukrainoje analizę. Mokėjimo pavedimas yra vienašalis sandoris, kuris gali būti ginčijamas sandorių ginčijimo pagrindais.
 3. Ginčijamais sandoriais atsakovas pažeidė atsikaitymų eiliškumo tvarką nustatytą CK 6.9301 straipsnyje, nes tuo metu turėjo skolą VMI, kuria skola turėjo būti padengta tračiąja eile, o ieškovas sumokėjo atsakovui, kurio reikalavimas buvo vykdytinas penktąja eile. Be to, buvo daugiau kreditorių, todėl negalėjo būti apmokėta sąskaita, kurią atsakovas išrašė po mokėjimo atlikimo ir nebuvo mokama kitiems, ankstesniems kreditoriams.
 4. Sandoriai yra tariami, nes buvo siekiama imituoti, kad tarp šalių buvo sudaryta sutartis, nors faktiškai jokia sutartis nebuvo sudaryta, nėra jokių projektų gauta iš atsakovo, nėra projekto perdavimo – priėmimo akto. Jei ir buvo sudaryta sutartis, tai ji buvo sudaryta tikslu pervesti pinigus.
 5. Sandoriai negaliojantys ir actio Pauliana pagrindu. Kadangi pervedant pinigus buvo daug kreditorių ir ieškovas neturėjo pakankamai lėšų atsiskaityti su kitais kreditoriais bei pažeidė kreditorinių mokėjimų eiliškumą, todėl ginčijami sandoriai pažeidė kitų kreditorių interesus. Ieškovas ne tik neprivalėjo sudaryti šio sandorio, bet ir neturėjo teisės jos sudaryti, nes buvo skolininku neturinčiu lėšų atsiskaityti su visais kreditoriais, o atliekant mokėjimus atsakovui pažeidė mokėjimų eiliškumą. Skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo savo sunkią finansinę padėtį, todėl žinojo arba turėjo žinoti, jog pažeis kitų kreditorių interesus. Atsakovas, pasirašydamas sutartis turėjo pasidomėti, ar ieškovas neturi kreditorių, ar nebus pažeisti jų interesai.
 6. Ieškovas prašė taikyti restituciją ir grąžinti ieškovui iš atsakovo 16 000 EUR sumokėtą sumą, o atsakovui grąžinti projektus.
 7. Dublike į ieškovo atsiliepimus ieškovas nurodė, jog atsakovo pateiktoje ataskaitoje nėra jokių duomenų apie projekto rinkos vertę, nėra duomenų apie pelningumą. Atsakovas nepateikė projekto, o pateikė ataskaitą, o pačioje ataskaitoje nėra turinio dėl kurio buvo tariamasi sutartyje.
 8. Ieškovas neturėjo jokių finansinių galimybių vystyti projekto, todėl tikėtina, jog sandoris buvo fiktyvus, neketinant faktiškai jo vykdyti.
 9. Atsakovui lėšos buvo pervestos 2015 m. rugsėjo 09 d., o sąskaita išrašyta 2015 m. rugsėjo 16 d., t. y. atliktas mokėjimas dar neturint reikalavimo teisės, o mokėjimai kitiems kreditoriams, įskaitant ir aukštesnės mokėjimų eilės, mokėjimai nebuvo atliekami.
 1. Atsakovo priešieškinio reikalavimai ir atsikirtimų santrauka
 1. Atsakovas UAB „Viliuol“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atsakovas nurodė, jog su ieškovu sudarė paslaugų teikimo sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo parengti ir perduoti ieškovui šaldymo sandėlių vystymo Ukrainoje galimybių studiją su detalia projekto analize, kartu pateikiant projekto rinkos vertės, pelningumo bei teisinės bazės vertinimą, o ieškovas įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus.
 3. Atliekant darbus buvo sumažinta darbų apimtis ir sumažinta kaina. Šalys sutarė, jog mokėjimas bus atliktas per 45 dienas nuo atliktų darbų perdavimo.
 4. Ieškovas turėjo skolininkų sąrašą, tai konfidenciali informacija, kuri atsakovui nebuvo ir negalėjo būti žinoma. Atsakovas nepažeidė mokėjimų eiliškumo, eiliškumą pažeidė ieškovas ar jo vadovai ar dalyviai, todėl jie ir gali būti atsakingi dėl šio pažeidimo, bet ne atsakovas.
 5. Įvykdytas sandoris negali būti tariamu. Šis sandoris buvo sudarytas ir įvykdytas, todėl jis nėra tariamas. Šalys sutartimi siekė įgyti teises ir pareigas, jas įgijo, sandorį įvykdė, todėl jis negali būti pripažintas tariamu.
 6. Dėl sutarties negaliojimo actio Pauliana pagrindu nurodė, jog ieškovas neįrodė, kad sutartis ir atsiskaitymai pagal ją pažeidė ieškovo kreditorių interesus. Pagal sutartį atliktų darbų rezultatas ieškovui buvo būtinas verslui vystyti ir gauti papildomas pajamas atsiskaitymui su kreditoriais, todėl kreditorių interesų nepažeidė.
 7. Ieškovas neįrodė, jog neprivalėjo sudaryti sandorių – atlikti mokėjimų, nes ieškovas privalėjo atlikti mokėjimus pagal sutartį ir atsakovas būtų įgijęs teisę kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo.
 8. Ieškovas neįrodė sutarties šalių nesąžiningumo. Atsakovui nebuvo ir negalėjo būti žinoma ieškovo finansinė padėtis, nes ši informacija nėra vieša. Bankroto byla iškelta tik po metų, todėl sutarties pasirašymo metu ieškovas nebuvo nemokus, vykdė veiklą ir atsiskaitinėjo su kreditoriais. Pagal sutartį užsakytos paslaugos buvo skirtos verslui vystyti ir papildomoms pajamoms gauti, ieškovas vykdė sutartinius įsipareigojimus, todėl atsakovas negalėjo manyti, kad ieškovui gali ateityje kilti mokumo problemų, todėl laikytina, jog atsakovas yra sąžiningas.
 9. Triplike atsakovas nurodė, jog ieškovas kreipėsi į atsakovą siekdamas plėtoti šaltųjų sandėlių verslą. Šalims sutarus dėl darbų apimties ir kainos buvo pasirašyta sutartis. Vėliau sumažinus darbų apimtį buvo sumažinta darbų kaina iki 16 000 EUR. Atlikus darbus buvo pasirašytas perdavimo-priėmimo aktas ir ieškovui perduota ataskaita. Darbus priėmęs ieškovas privalėjo ir sumokėjo atsakovui už darbus.
 10. Dėl atsiskaitymo tvarkos pažeidimo atsakovas nurodė, jog šis straipsnis taikomas skolininkui, o ne jo kreditoriui, nes jokių įsipareigojimų tokių skolininkų kreditoriams šis straipsnis nenumato ir kreditorius negali būti atsakingas už skolininko veiksmus. Be to, teisės norma numato neigiamas pasekmes skolininko valdymo organams, bet ne kreditoriui.
 11. Ieškovas neįrodė būtinų actio Pauliana taikymo sąlygų. Į ieškovo teiginius, jog buvo sumokėta iki sąskaitos pateikimo, atsakovas nurodė, jog pagal sutartį sumokėta turėjo būti per 45 dienas nuo akto pasirašymo, o ne sąskaitos išrašymo, todėl ieškovas privalėjo mokėti atsakovui už sutiektas paslaugas nuo akto pasirašymo momento, nepriklausomai nuo sąskaitos buvimo.
 12. Atsakovas su ieškovu nėra niekaip susiję asmenys. Atsakovas nežinojo ir negali žinoti apie konkrečius ieškovo planus įgyvendinant projektą, nes šią informaciją turi tik ieškovas.
 13. Ieškovo teiginiai apie ataskaitos turinį nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, nes šie klausimai galėjo būti keliami prieš priimant ataskaitą. Byloje ieškovas nekelia reikalavimų dėl ataskaitos turinio, todėl jo teiginiai nepagrįsti. Ataskaita priimta, reiškia ji atitiko sutarties reikalavimus.
Teismas konstatuoja :
 1. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados
 1. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).
 2. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.
 3. Ieškovas ir atsakovas 2015 m. birželio 22 d. pasirašė paslaugų teikimo sutartį Nr. 1000622 (1 t., p. 102-104; toliau tekste - Sutartis), kuria atsakovas įsipareigojo parengti ir perduoti ieškovui šaldymo sandėlių vystymo Ukrainoje Kijevo regione galimybių studiją su detalia projekto analize, tame tarpe turėjo būti įvertinta projekto rinkos vertė, pelningumas, teisinė bazė. Ieškovas įsipareigojo darbus priimti ir už juos sumokėti 25 000 EUR. Sutarties 11 punktu šalys sutarė.
 4. Ieškovas ir atsakovas 2015 m. liepos 22 d. Papildomu susitarimu prie paslaugų teikimo sutarties Nr. 1000622 (1 t., p. 91) sutarė sumažinti darbų kainą iki 16 000 EUR. Šalys sutarė, kad už darbus bus sumokėta per 45 dienas nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo.
 5. Šalys Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą pasirašė 2015 m. rugpjūčio 11 d., todėl nuo šios datos skaičiuotinas mokėjimo terminas 45 dienos baigėsi rugsėjo 14 d. (1 t., p. 92).
 6. Atsakovas pateikė Sutarties projekto analizę (2 t., p. 6-99, 105-198; toliau tekste - Analizė).
 7. Atsakovas 2015 m. rugpjūčio 11 d. išrašė ieškovui sąskaitą už projekto Ukrainoje analizę Nr. 15/08/11-1 (1 t., p. 16) 12 000 EUR sumai. Joje nurodytas apmokėjimo terminas – pagal sutartį.
 8. Atsakovas 2015 m. rugsėjo 16 d. išrašė ieškovui sąskaitą už projekto Ukrainoje analizę Nr. 15/09/16-1 (1 t., p. 17) 4 000 EUR sumai. Joje nurodytas apmokėjimo terminas – pagal sutartį
 9. Ieškovas atsakovui 2015 m. rugsėjo 09 d. bankiniu pavedimu sumokėjo 16 000 EUR (1 t., p. 18). Likęs likutis sąskaitoje – 299,12 EUR.
 10. Iš TOB „Ekspandia“ rašto (3 t., p. 47-48, 63-64, 65-66) matyti, jog TOB „Ekspandia“ yra dalis Partnerių programos CBRE Ukraine. Byloje esanti Ataskaita yra parengta CBRE Ukraine (TOB „Ekspandia“) specialistų. Ataskaitos užsakovas yra OOO „Torgovyj dom Kalinovka“, darbai atlikti 2014 metų balandį. TOB „Ekspandia“ informavo, jog nėra perdavusi autorinių ir kitų teisių nei UAB „Innomix“, nei UAB „Viliuol“.
 11. Iš atsakovo pateikto OOO „Torgovyj dom Kalinovka“ rašto matyti, jog OOO „Torgovyj dom Kalinovka“ buvo užsakiusi pas TOB „Ekspandia“ analogišką Ataskaitą, kurią perdavė atsakovui naudotis be jokių apribojimų, įskaitant ir komerciniais tikslais, todėl Ataskaitos pateikimas ieškovui OOO „Torgovyj dom Kalinovka“ teisių ir interesų nepažeidė. Rašte nurodoma, jog UAB „Innomix“ domėjosi investavimo galimybėmis, tačiau išnagrinėjus Ataskaitą, tokių planų atsisakė.
 12. Iš kasos knygos matyti, kad 2015 m. rugsėjo pradžioje kasoje buvo 4 609,91 EUR, rugsėjo pabaigoje 2 666,92 EUR.
 13. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. birželio 30 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-4906-866/2016, iškėlė bankroto bylą ieškovui (1 t., p. 11-12). Šioje nutartyje teismas nustatė, jog atliekant mokestinį patikrinimą laikotarpiu iki 2014 m. liepos 30 d. ieškovo įsipareigojimai buvo 16 174,41 EUR, turto nebuvo. Turto ieškovas neturėjo ir bankroto bylos iškėlimo metu.
 14. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. lapkričio 08 d. nutartimi patvirtino kreditorių sąrašą, iš kurio matyti, jog bendras kreditorinių reikalavimų dydis yra 213 697,86 EUR (1 t., p. 13-15). Iš kreditorių finansinių reikalavimų sąrašo (1 t., p. 19-21) matyti, jo tik 6 reikalavimai, iš 46, susidarė iki 2015 m. rugsėjo mėnesio. Iš šio sąrašo taip pat matyti, kad ieškovas turėjo pradelstus įsiskolinimus aukštesnės eilės kreditoriams – 37 darbuotojams, VMI ir SODRA. 2015 m. rugsėjo 09 d., t. y. mokėjimo atsakovui dienai, ieškovas turėjo 78 164,05 EUR pradelstų mokėjimų, kurių dauguma buvo susidarę aukštesnės eilės kreditoriams. Iš šio sąrašo matyti, kad Sutarties pasirašymo metu ieškovas turėjo ne vieną (21 kreditorių) aukštesnės eilės kreditorių, tame tarpe VMI, kai kuriems jų prievolės buvo nevykdomos nuo 2014 metų rugsėjo.
 15. Aukščiau minėtos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog ieškovas ginčijamą Sutartį sudarė turėdamas eilę įsipareigojimų aukštesnės eilės kreditoriams.
 16. Aukščiau minėtos aplinkybės leidžia daryti ir kitą išvadą, jog ieškovas ginčijamą mokėjimą atsakovui atliko pažeidžiant CK 6.9301 straipsnyje nustatytą mokėjimų eiliškumą taikomą, kai nepakanka lėšų atsiskaityti su visais kreditoriais, nes ieškovas turėjo įsiskolinimus darbuotojams ir valstybei.
 17. Ieškovas sandorių negaliojimą įrodinėja jų tariamumu ir actio Pauliana pagrindu, todėl teismas nagrinėja ir pasisako atskirai dėl šių abiejų pagrindų.
 18. Pagal CK 1.86 straipsnio 1 dalį, tik dėl akių (neketinant sukurti teisinių pasekmių) sudarytas sandoris negalioja.
 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad byloje dėl sandorių pripažinimo tariamais įrodinėjimo dalykas yra dvi pagrindinės faktinių aplinkybių, patvirtinančių ar paneigiančių sandorio fiktyvumą, grupės: pirma, teismai turi nustatyti, ar atsirado sandorio teisinę prigimtį atitinkantys teisiniai padariniai – ar sandorio dalyviai realiai įgijo atitinkamas civilines teises ir pareigas; antra, teismai turi aiškintis, kokia buvo tikroji sandorio šalių valia, jų elgesio motyvai ir tikslai. Esminis tariamo sandorio požymis yra tai, kad jis realiai nėra vykdomas. Įvykdytas sandoris negali būti laikomas tariamuoju (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. gegužės 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BAB Ūkio bankas prieš UAB „Bankinės konsultacijos“, bylos Nr. e3K-3-290-421/2016, ir joje nurodytą teismo praktiką).
 20. Esminis tariamojo sandorio požymis – šalių valios simuliacija, kuria siekiama sudaryti vaizdą, kad šalių sudaryta sutartis, kurios iš tiesų jos sudaryti neketino, t. y. nesiekė sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas. Tam tikrais atvejais tokiais sandoriais siekiama neteisėtų tikslų (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Star1 Airlines” v. BUAB „Star Team Group” ir M. L., bylos Nr. 3K-3-250/2014).
 21. Analogiška situacija buvo nagrinėta Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. liepos 8 d. sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. e2A-443-943/2016, kuris buvo paliktas nepakeistas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. sausio 20 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-9-684/2017. Lietuvos apeliacinis teismas minėtame sprendime nurodė, jog iš „aptartų aplinkybių matyti, kad šalys tik siekė sudaryti vaizdą, jog tarp šalių susiklostė sutartiniai teisiniai santykiai, kurių pagrindu šalims atsirado teisės ir/ar pareigos. Šiuose punktuose įvardintų ir aptartų galimybių studijos trūkumų visuma teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą, kad sutartis buvo sudaryta tik tam, jog būtų sukurtas fiktyvus (formalus) pagrindas atsakovei iš ieškovės gauti lėšas. Aptarti trūkumai, prieštaravimai ir nesutapimai nepaneigti nei atsakovės paaiškinimais, nei į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovės atsikirtimais, kad įvykdytas sandoris negali būti laikomas tariamu, tačiau pažymėtina, jog tokiu atveju, kai nė viena šalis jokių teisių ir pareigų pagal Sutartį neįgyja, o išorinė sandorio forma panaudojama tik tam, kad viena šalis iš kitos gautų lėšas, nėra pagrindo konstatuoti, kad sandoris buvo įvykdytas. (...) tikroji šalių valia neatitiko išoriškai deklaruojamų Sutarties tikslų. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės pozicija, kad Sutarties pagrindinis tikslas buvo lėšų iš BAB Ūkio bankas išėmimas, mažinant BAB Ūkio bankas bendrą turto masę.“ Taigi, pagal teismų praktiką tariamu sandoriu gali būti pripažintas sandoris, kurio išorinė forma panaudojama tik tam, kad viena šalis iš kitos gautų lėšas, nes tokiu atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad sandoris buvo įvykdytas.
 22. Iš Sutarties matyti, kad Sutarties objektas buvo – parengti šaldymo sandėlių vystymo Ukrainoje Kijevo regione galimybių studiją su detalia projekto analize, tame tarpe būtų įvertinta projekto rinkos vertė, pelningumas, teisinė bazė. Taigi pagal Sutarties objektą turėjo būti parengta šaldymo sandėlių vystymo galimybių studija visame Kijevo regione.
 23. Iš bylos duomenų matyti, jog Ataskaita yra parengta CBRE Ukraine (TOB „Ekspandia“) specialistų užsakovui OOO „Torgovyj dom Kalinovka“. CBRE Ukraine (TOB „Ekspandia“) autorinių teisių neperdavė, todėl atsakovas, nors ir turėjo OOO „Torgovyj dom Kalinovka“ leidimą disponuoti jam atliktu projektu, tačiau neturėjo autoriaus teisių naudoti jo atlikto projekto. Ataskaita atlikta 2014 metų balandį, pagal duomenis buvusius iki šio laikotarpio. Iš Ataskaitos matyti, jog analizuojamas planuojamas statyti specializuotas logistikos kompleksas užsakovo valdomame žemės sklype Kijevo regione. Ši aplinkybė leidžia teigti, jog buvo analizuojamas konkretaus asmens OOO „Torgovyj dom Kalinovka“ valdomo žemės sklypo logistikos komplekso vystymo perspektyvos, o ne abstrakti galimybė vystyti šaldymo sandėlių verslą, nes šis asmuo buvo nagrinėjamo sklypo valdytojas. Ataskaitoje yra išanalizuota situacija buvusi iki 2014 metų, nors ieškovo ir atsakovo Sutarties sudarymo metu dalis projekto jau buvo įgyvendinta, t. y. pastatyta pirma eilė komplekso šaldytuvų, tačiau ši aplinkybė nėra nurodyta Ataskaitoje, kas leidžia teigti, jog atsakovas Ataskaitos iš esmės analizės neatliko, o pateikė kito asmens Ataskaitą. Iš Ataskaitos išvadų matyti, jog jos pateiktos asmeniui valdančiam konkretų sklypą Kijevo regione, aptariamos kokybinės konkretaus sklypo charakteristikos, pateikiami trys sklypo vystymo scenarijai, t. y. išdėstoma OOO „Torgovyj dom Kalinovka“ valdomo sklypo vystymo galimybės ir Ataskaita nėra pritaikyta ieškovo poreikiams, t. y. neatitiko Sutarties objekto, kaip buvo sutarta Sutartyje. Be to, ieškovas, pasirašydamas Sutartį, turėjo eilę uždelstų prievolių aukštesnės eilės kreditoriams, t. y. ieškovas neturėjo pakankamai lėšų nei Ataskaitai apmokėti, nei juo labiau Ataskaitoje nurodytam projektui įgyvendinti. Atsižvelgiant į tai, jog BUAB „Innomix“ nebuvo Ataskaitoje nurodyto sklypo savininkas, Ataskaita parengta konkrečiam sklypui, Ataskaitoje nėra atspindėti sklype įvykę pokyčiai (pastatyta pirmoji šaldytuvų linija), Ataskaita buvo parengta CBRE Ukraine (TOB „Ekspandia“) specialistų užsakovui OOO „Torgovyj dom Kalinovka“, neatitiko Sutarties objekto, ieškovas neturėjo lėšų projektui vystyti ir Ataskaitai, nepažeidžiant CK 6.9301 straipsnio nuostatų, apmokėti, darytina išvada, jog Sutartis buvo sudaryta tik tam, jog būtų sukurtas fiktyvus (formalus) pagrindas atsakovui iš ieškovo gauti lėšas. Atsakovas teisingai nurodo, jog įvykdytas sandoris negali būti laikomas tariamu, tačiau pažymėtina, jog tokiu atveju, kai nė viena šalis jokių teisių ir pareigų pagal Sutartį neįgyja, o išorinė sandorio forma panaudojama tik tam, kad viena šalis iš kitos gautų lėšas, nėra pagrindo konstatuoti, kad sandoris buvo įvykdytas, todėl Sutartis nėra laikytina įvykdyta ir sandoris laikytinas tariamu. Nustačius teismų praktikoje suformuotus tariamojo sandorio požymius, konstatuotina, kad ieškovo BUAB „Innomix“ ir atsakovo UAB „Viliuol“ 2015 m. birželio 22 d. Paslaugų teikimo sutartis Nr. 1000622 bei 2015 m. liepos 22 d. Papildomas susitarimas prie paslaugų teikimo sutarties Nr. 1000622 yra tariami sandoriai, kurie pripažintini negaliojančiais (CK 1.86 str.). Tariamiems sandoriams taikomos CK 1.80 straipsnio 2 dalies nuostatos (CK 1.86 str. 2 d.) – kai sandoris negalioja – taikytina restitucija (CK 1.80 str. 2 d.).
 24. Actio Pauliana – specialus su sutarčių laisvės principo ribojimu susijęs kreditoriaus teisių gynimo būdas, kurio poreikį lemia kreditoriaus siekis kontroliuoti skolininką, neleisti šiam piktnaudžiauti savo teisėmis ir taip užtikrinti įstatymo ar sutarties pagrindu prisiimtų skolininko pareigų kreditoriui įvykdymą. CK 6.66 straipsnyje nustatyta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti.
 25. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išskirtos tokios būtinos actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012; 2013 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-84/2013; kt.) Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtinas visų nurodytų sąlygų visetas. Nenustačius bent vienos iš nurodytų sąlygų, nėra pagrindo sandorio pripažinti negaliojančiu.
 26. Byloje reikalavimus reiškia bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius, gindamas bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, todėl turi reikalavimo teisę.
 27. Ginčijama Sutartis pažeidžia kreditorių interesus, nes buvo pažeista mokėjimo eiliškumo tvarka (CK 6.9301 str.), Sutartis yra tariamas sandoris ir mokėjimas atliktas pagal tariamą sandorį.
 28. Byloje nėra duomenų, jog ieškovo valdymo organai būtų nusprendę vystyti veiklą Ukrainoje. Skolininkas neturėjo lėšų nei Sutarčiai, nei projektui, nepažeidžiant CK 6.9301 straipsnio nuostatų, vykdyti. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, jog ieškovas neprivalėjo sudaryti Sutarties.
 29. Tais atvejais, kai įmonė, būdama nemoki, pasirinktinai sudaro papildomus susitarimus ir taip patenkina dalies kreditorių reikalavimus, pažeidžiamos kitų kreditorių teisės, ir toks skolininko elgesys vertintinas kaip prieštaraujantis sąžiningai verslo praktikai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr.3K-3-20/2013; 2013 m. liepos 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2013; kt.). Byloje nustatyta, jog skolininkas turėjo daug aukštesnės eilės kreditorių su kuriais negalėjo atsiskaityti, Sutartis yra tariamas sandoris, todėl skolininkas žinojo, jog sudaroma Sutartis pažeis kreditorių interesus ir laikytinas buvusiu nesąžiningu sudarant Sutartį.
 30. Pagal kasacinės instancijos teismo praktiką: vertinant trečiojo asmens nesąžiningumą, kuris, palyginti su skolininko nesąžiningumu, gali būti ne taip aiškiai išreikštas, nereikalaujama, jog jo žinojimas būtų nukreiptas į konkretų kreditorių, užtenka, kad trečiasis asmuo žinotų, jog toks sandoris sukels ar sustiprins skolininko nemokumą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Damba“ v. UAB „Beltranza“, bylos Nr. 3K-3-697-248/2015).
 31. Atsakovas atsikirtinėja, jog ieškovo kreditoriniai įsipareigojimai yra konfidenciali informacija, kurios jis negalėjo gauti. Su šiais teiginiais nesutiktina, nes kai kurie įsipareigojimai valstybei yra viešai skelbiami. Iš viešai skelbiamų duomenų matyti, jog Sutarties sudarymo metu ieškovas turėjo įsipareigojimų SODRA‘i. Atsakovas, kaip sąžiningas juridinis asmuo, galėjo ir privalėjo pasidomėti ar ieškovas neturi įsipareigojimų aukštesnės eilės kreditoriams, bet to nepadarė, todėl negali būti laikomas sąžiningu sudarant Sutartį. Atsakovas pateikė Ataskaitą, kuri nėra jo rengta, o parengta pažeidžiant CBRE Ukraine (TOB „Ekspandia“) autorines teises. Be to, šiame sprendime nustatyta, kad Sutartis yra tariamas sandoris, tariamo sandorio šalis yra nesąžininga, todėl atsakovas laikytinas nesąžiningu Sutarties sudarymo actio Pauliana prasme.
 32. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes yra visos actio Pauliana sąlygos, todėl Sutartis pripažintina negaliojančia ir actio Pauliana pagrindu (CK 6.66 str.).
 33. Pripažinus sandorį negaliojančiu spręstinas restitucijos taikymo klausimas (CK 1.80 str. 2 d., 1.86 str. 2 d.). Ieškovas prašo taikyti restituciją, priteisiant iš atsakovo UAB „Viliuol“ 16 000 EUR ieškovo naudai.
 34. Aiškindamas ir taikydamas restituciją reglamentuojančias CK normas, kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad restitucija yra prievolinis teisinis pažeistų teisių gynimo būdas. Jos taikymo esmė pripažįstant sandorius negaliojančiais yra ta, kad šalys, gavusios turtą vykdydamos nuginčytą sandorį, privalo jį grąžinti viena kitai, taip atkuriant status quo ante (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2011). Taigi, pagal bendrąjį principą, šalys turi viena kitai grąžinti viską, ką yra gavusios iš priešingos šalies, vykdydamos negaliojančiu pripažintą sandorį. Tačiau restitucijos taikymas kiekvienu konkrečiu atveju priklauso nuo konkrečios bylos aplinkybių. Ji taikoma ne mechaniškai, o atsižvelgiant į įstatyme nustatytas restitucijos taikymo sąlygas ir jų taikymui reikšmingas konkrečios bylos aplinkybes. Teismas, spręsdamas restitucijos taikymo klausimą, visų pirma turi nustatyti, ar restitucija apskritai taikytina (CK 6.145 str. 2 d., 6.241 str.). Nustatęs, kad restitucija taikytina, teismas turi nustatyti restitucijos būdą (CK 6.146 str.), taip pat įvertinti, ar nėra pagrindo pakeisti restitucijos būdą (CK 6.145 str. 2 d.) (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009).
 35. Dvišalės restitucijos taikymo principas yra toks, kad kiekviena šalis kitai turi grąžinti tai, ką ji gavo vykdydama sutartis. Nesant galimybės taikyti dvišalę restituciją, nagrinėjamos kitos restitucijos taikymo galimybės. Šiuo atveju galima taikyti dvišalę restituciją, todėl, vadovaujantis šiuo principu, byloje taikant dvišalę restituciją šalims turėtų būti grąžinama tai, ką Sutarties pagrindu viena iš kitos gavo: atsakovui grąžinta Ataskaita, o ieškovui grąžinti pagal Sutartį atsakovui sumokėti pinigai – 16 000 EUR (CK 1.80 str. 2 d., CK 6.145 str., 6.146 str.).
 36. Ieškovas reiškė savarankišką reikalavimą dėl mokėjimo pavedimo pripažinimo negaliojančiu. Teismo vertinimu, šis reikalavimas nėra savarankiškas, o yra Sutarties vykdymo veiksmas, todėl jis nėra ginčytinas atskirai ir teismas dėl jo nesprendžia. Ieškovo reikalavimas atgauti pagal Sutartį sumokėtas sumas yra patenkintas, todėl laikytina, jog ieškinys tenkintas pilnai.
 37. Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistina 6 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).
 38. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

4Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.).
 2. Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio, todėl šis mokestis - 360 EUR, išieškotinas iš atsakovo (CPK 85 str. 1 d. 11 p., 96 str.).
 3. Ieškovas patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti: 2 210,00 EUR (3 t., p. 49-50), kurios, ieškinį patenkinus, priteistinos iš atsakovo (CPK 98 str.).
 4. Teismas patyrė 9,55 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios paskirstomos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka.
 5. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka.
Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

5patenkinti ieškinį. Pripažinti negaliojančiais ieškovo BUAB „Innomix“ (į. k. 120433031) ir atsakovo UAB „Viliuol“ (į. k. 302804825) 2015 m. birželio 22 d. Paslaugų teikimo sutartį Nr. 1000622 bei 2015 m. liepos 22 d. Papildomą susitarimą prie paslaugų teikimo sutarties Nr. 1000622. Taikyti dvišalę restituciją: grąžinti atsakovui UAB „Viliuol“ (į. k. 302804825) Konsultacinę ataskaitą „Šaltųjų“ sandėlių nekilnojamojo turto objekto įgyvendinimo tikslingumo analizė atsižvelgiant į rinkos konjunktūrą. Kijevo miestas ir Kijevo sritis; priteisti ieškovui BUAB „Innomix“ (į. k. 120433031) iš atsakovo UAB „Viliuol“ (į. k. 302804825) 16 000 EUR (šešiolika tūkstančių euro) mokestį už grąžintą Ataskaitą. Priteisti ieškovui BUAB „Innomix“ (į. k. 120433031) iš atsakovo UAB „Viliuol“ (į. k. 302804825), 2 210 EUR (du tūkstančius du šimtus dešimt euro) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti iš atsakovo UAB „Viliuol“ (į. k. 302804825) – 369,55 EUR (tris šimtus šešiasdešimt devynis euro ir 55 euro centus) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai