Byla e2A-589-407/2016
Dėl nuostolių atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Dalios Kačinskienės, Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo N. M. ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Rekosta“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-527-513/2015 pagal ieškovo N. M. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Rekosta“ dėl nuostolių atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Tarp ieškovo ūkininko N. M. (užsakovo) ir atsakovės UAB ,,Rekosta“ (rangovės) 2006-12-04 buvo sudaryta statybos rangos sutartis dėl kaimo turizmo sodybos statybos darbų (toliau – ir Rangos sutartis). Rangos sutartyje nurodyta, kad statybos darbus atsakovė turi atlikti pagal A. E. parengtą statybos projektą (Sutarties 1 p.), statybos darbų vertė yra 2 392 135 Lt (692 810,18 Eur), ši vertė nustatyta pagal sąmatas, sudarytas 2005 m. kainomis. Statybos darbai turėjo būti atlikti iki 2007-10-31 (2007-10-30 papildomu susitarimu šalys pratęsė Rangos sutarties galiojimą iki 2008-12-31). Pagal Rangos sutartį ieškovas atsakovei turėjo sumokėti 10 proc. avansą ir apmokėti už priimtus darbus pagal statybų priėmimo–perdavimo aktus. Ieškovas nurodė, kad Rangos sutarties vykdymo metu atsakovei neturint piniginių lėšų, ieškovas pervedė pagal Rangos sutartį visą sumą atsakovei kaip avansinius mokėjimus, tačiau atsakovė neatliko visų darbų, o dalį darbų atliko su trūkumais, be to, už dalį darbų ieškovas atsiskaitė tiek su atsakove (rangove), tiek su subrangovais, t. y. atliko dvigubus mokėjimus. Dėl tokių atsakovės veiksmų ieškovas nurodė patyręs nuostolių.

6Patikslinęs ieškinio reikalavimus ieškovas N. M. prašė iš atsakovės UAB ,,Rekosta“ priteisti 107 312,70 Eur nuostolius, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo teigimu, patirtus 107 312,70 Eur dydžio nuostolius sudaro 50 628,99 Eur už ieškovo apmokėtus, bet atsakovės neatliktus darbus, 11 213,36 Eur defektų ištaisymo vertė ir 45 470,35 Eur atsakovės nepagrįstai gauta suma, kadangi šią sumą ieškovas už tuos pačius darbus yra sumokėjęs tiek atsakovei (rangovei), tiek tiesiogiai subrangovams.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: priteisė ieškovui N. M. iš atsakovės UAB ,,Rekosta“ 12 698,39 Eur kaip nepagrįstai gautas lėšas, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos ir paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Bylą dėl 10 084,98 Eur priteisimo nutraukė, o kitą ieškinio dalį atmetė.

9Teismas sprendė, kad šalys savo parašais lokalinėse sąmatose, sudarytose pagal 2007 m. kovo mėn. kainas, pakeitė Rangos sutartimi nustatytą dalyką pagal pakeistą techninį projektą. Teismas sprendė, jog ieškovas neįrodė, kad pagal Rangos sutartį turėjo būti atlikta daugiau darbų nei nurodyta darbų priėmimo–perdavimo aktuose. Teismo eksperto išvada apie neatliktus darbus teismas nesirėmė, pažymėdamas, kad po Rangos sutarties sudarymo šalys pakeitė tiek darbų mastą, tiek jų medžiagų kainas. Pasirašydamas atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus, teikdamas ataskaitas apie Rangos sutarties vykdymo darbus, jų baigtumą, ieškovas patvirtino, kad darbai atlikti pagal Rangos sutartį tinkamai ir laiku. Tai, kad darbai atlikti visi, teismo vertinimu, patvirtina ir nenuginčytas 2008-10-27 gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų pripažinimo tinkamais naudoti aktas. Dėl šios priežasties teismas atmetė ieškinio reikalavimą priteisti 50 628,99 Eur sumą, kuris grindžiamas tuo, kad atsakovė neatliko darbų už ieškovo sumokėtą sumą.

10Teismas nustatė, kad statybos rangos darbus ieškovas priėmė 2008 m. spalio mėn. Teismo vertinimu, ieškovo 2011-02-24 pretenzijoje nurodyti trūkumai neabejotinai priskirtini prie trūkumų, kurių neįmanoma nepastebėti darbų perdavimo ir priėmimo metu. Teismas nurodė, kad dėl akivaizdžių trūkumų ieškovas turėjo teisę pareikšti reikalavimus iki 2009-10-27 (t. y. per vienerių metų terminą nuo statinių pripažinimo tinkamais naudotis), dėl kitų trūkumų – iki 2012-02-21 (nuo pretenzijos pateikimo, CK 6.664 str. 3 d., 6.667 str., Bendrųjų statybos rangos sutarčių sąlygų 3.2.12 p.). Kadangi ieškovas pateikė ieškinį 2014-02-21, teismas atsakovės prašymu taikė ieškinio senatį, todėl ieškovo prašymą priteisti 11 213,36 Eur sumą, kuria sudaro trūkumų šalinimo išlaidos, teismas atmetė.

11Ieškinio reikalavimą dėl 45 470,35 Eur priteisimo, kaip dėl dvigubų mokėjimų atsakovės nepagrįstai gautą sumą, teismas tenkino iš dalies, priteisdamas iš atsakovės 12 698,39 Eur. Teismas sprendė, kad šią sumą ieškovas už aplinkos tvarkymo darbus sumokėjo tiek atsakovei, tiek tiesiogiai subrangovei UAB „Jens transportas“. Teismas sutiko su atsakove, kad 2011-03-22 Klaipėdos apygardos teismas sprendimas dėl ieškovo 119 912,78 Lt skolos pagal Rangos sutartį turi prejudicinę galią dėl galutinio atsiskaitymo, tačiau pažymėjo, kad minėtoje byloje nebuvo nagrinėjami ir vertinami ieškovo mokėjimai subrangovei UAB „Jens transportas“. Atsižvelgęs į tai, kad atsakovė 43 845 Lt (12 698,39 Eur) už šiuos darbus gavo nepagrįstai, šią sumą priteisė iš atsakovės (CK 6.242 str.). Teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė, jog už tuos pačius darbus sumokėjo ir rangovei, ir UAB ,,Eurosrovė“.

12III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

13Apeliaciniame skunde ieškovas N. M. prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą – panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria atmesta ieškinio dalis ir patenkinti šią ieškinio dalį. Apeliacinis skundas grindžiamas šis argumentais:

141. Skirtingai nei sprendė teismas, byloje nėra įrodymų, kad būtų pakeista Rangos sutartis. Byloje nenustatyta, kad dėl pakeisto projekto buvo reikalinga atlikti tokių darbų, kurie buvo nenumatyti pirminiame projekte, todėl teismo išvada, kad buvo pakeistas Rangos sutarties dalykas, yra nepagrįsta jokiais objektyviais įrodymais. Teismo ekspertizės akte yra nustatyta, kad pagal Rangos sutartį atsakovė dalies sulygtų darbų neatliko, o atlikti darbai ieškovui yra perduoti už didesnę kainą. Dėl šių priežasčių teismas nepagrįstai atmetė ieškinio reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo, kurie atsirado atsakovei neatlikus sulygtų darbų, o už atliktus darbus reikalaujant sumokėti daugiau nei buvo sutarta.

152. Teismas nepagrįstai, taikydamas ieškinio senaties terminą, atmetė ieškinio reikalavimą dėl nuostolių, atsiradusių dėl atliktų darbų trūkumų. Ieškovas įrodinėjo civilinės atsakomybės sąlygas, tačiau teismas dėl to nieko nepasisakė. Nuostoliai ir jų dydis dėl atliktų darbų trūkumų paaiškėjo po to, kai buvo sudarytas 2011-02-24 defektinis aktas, trejų metų ieškinio senaties terminas pasibaigia 2014-02-24, o ieškinys pateiktas 2014-02-21, t. y. nepraleidus ieškinio senaties termino. Be to, net jei būtų konstatuotas ieškinio senaties termino praleidimas, teismas turėjo spręsti dėl praleisto termino atnaujinimo, tačiau teismas to nepadarė. Be to, teismas, nusprendęs, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą, nevertino ieškinio reikalavimų pagrįstumo klausimo.

163. Nepagrįsta teismo išvada, kad byloje nėra įrodymų, jog ieškovas už tuos pačius darbus sumokėjo ir atsakovei, ir UAB ,,Eurosrovė“.

17Apeliaciniame skunde atsakovė UAB ,,Rekosta“ prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą – panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria tenkinta ieškinio dalis, ir ieškinį atmesti visiškai bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

18Nurodo, kad teismas, priteisdamas 12 698,38 Eur sumą, peržengė ieškinio ribas. Skundžiamame teismo sprendime nurodyta subrangovei UAB ,,Jens transportas“ sumokėta 12 698,39 Eur suma nebuvo patikslinto ieškinio dalyku. Be to, pasak atsakovės, teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, nes nesirėmė didesnę įrodomąją galią turinčiais įrodymais – NMA medžiaga, UAB ,,VBI apskaita“ išvada. Skirtingai nei sprendė teismas, ieškovas nemokėjo atsakovei už 286 kv. m trinkelių įrengimo darbus, nes už šiuos darbus ieškovas tiesiogiai sumokėjo subrangovei UAB ,,Jens transportas“. Kadangi teismas nesirėmė buhalterinės įmonės išvadomis ir suklydo vertindamas aiškindamas buhalterinės apskaitos dokumentus, kilo poreikis apeliacinės instancijos teismui pateikti audito išvadą. Atsakovės vertinimu, skundžiamu sprendimu teismas pakeitė įsiteisėjusiu Klaipėdos apygardos teismo 2011-03-22 sprendimu užfiksuotą N. M. skolos dydį rangovei UAB ,,Rekosta“. Minėtas sprendimas dėl ieškovo skolos dydžio atsakovei galėjo būti keičiamas tik per proceso atnaujinimo institutą.

19Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovė UAB ,,Rekosta“ prašo atmesti apeliacinį skundą, paskirti ieškovui 5 792 Eur baudą už piktnaudžiavimą teisėmis, pusę paskirtos baudos skirti atsakovės naudai; priimti atskirąją nutartį ir pranešti prokuratūrai apie ieškovo pateiktą tikrovės neatitinkančią finansinę atskaitomybę – 2015 m. pelno (nuostolių) ataskaitą.

20Nurodo, kad reikalavimams dėl atliktų darbų trūkumų taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas (CK 6.667 str. 1 d.), todėl, net jei būtų remiamasi ieškovo teiginiu, kad apie trūkumus jis sužinojo tik 2011-02-24, šis terminas yra žymiai praleistas. Kita vertus, ieškovas turėjo techninį prižiūrėtoją, bylos nagrinėjimo metu pats paaiškino, kad jo nurodomų trūkumų neįmanoma nepastebėti ir ieškovas apie juos sužinojo 2008 m. pabaigoje, kai darbai buvo priduodami. Todėl ieškovas klaidina teismą teigdamas, kad apie trūkumus jam tapo žinoma tik 2011-02-24. Be to, ieškovas apskritai negali remtis akivaizdžiais darbų trūkumais, nes apie juos aiškiai žinodamas nenurodė jų atliktų darbų aktuose. Atsakovės nuomone, ieškovas, prašydamas atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo, piktnaudžiauja proceso teise, todėl prašo jam skirti baudą. Be to, atsakovė nurodo, kad ieškovas pateikė tikrovės neatitinkančią finansinę atskaitomybę – 2015 m. pelno (nuostolių) ataskaitą, todėl prašo teismo apie šį neteisėtą veiksmą pranešti prokuratūrai.

21Atsiliepime į atsakovės UAB ,,Rekosta“ apeliacinį skundą ieškovas N. M. prašo jį atmesti. Nurodo, kad nepagrįsti atsakovės skundo argumentai, jog teismas, priteisdamas 12 698,39 Eur išėjo už ieškinio ribų. Faktinės aplinkybės dėl apmokėjimo už trinkelių dangos įrengimo darbų nepagrįstumą, „dvigubus“ mokėjimus buvo nurodytos kaip ieškinio faktinis pagrindas.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Ieškovo apeliacinis skundas atmetamas, atsakovės – tenkinamas.

24Bylos šalis siejo statybos rangos sutartiniai teisiniai santykiai. Ieškovas, 2015-11-03 pareiškimu patikslinęs ieškinio dalyką, prašė priteisti iš atsakovės 107 312,70 Eur dydžio nuostolius, kildinamus iš netinkamo Rangos sutarties vykdymo. Ieškovas nurodė, kad jo prašomą priteisti 107 312,70 Eur sumą sudaro: 1) 50 628,99 Eur suma, ieškovo pagal Rangos sutartį sumokėta už statybos rangos darbus, kurių atsakovė neatliko, 2) 45 470,35 Eur atsakovės nepagrįstai gauta suma, kadangi šią sumą ieškovas tiesiogiai sumokėjo atsakovei ir subrangovui, ir 3) 11 213,36 Eur atsakovės atliktų darbų defektų (trūkumų) ištaisymo vertė.

25Pirmosios instancijos teismas, skundžiamu sprendimu iš dalies tenkinęs ieškinį, priteisė ieškovui iš atsakovės 12 698,39 Eur sumą, kaip nepagrįstai ieškovės gautas lėšas, konstatavęs, kad šią sumą ieškovė jau sumokėjo subrangovei. Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo apeliacinius skundus pateikė abi šalys.

26Dėl naujų įrodymų prijungimo

27Lietuvos apeliaciniam teismui atsakovė pateikė naują įrodymą – 2016-01-20 audito išvadą, kurią prašo prijungti prie bylos. Atsakovės teigimu, skundžiamame sprendime teismas suklydo aiškindamas atsakovės buhalterinės apskaitos duomenis, nesirėmė buhalterinės įmonės išvadomis, todėl tik apeliacinės instancijos teisme iškilo būtinybė pasinaudoti audito paslaugomis ir pateikti naują įrodymą – audito išvadą.

28Ieškovo galbūt atliktų dvigubų mokėjimų, t. y. apmokėjimų už tuos pačius darbus atsakovei (rangovei) ir subrangovams, klausimas sudarė bylos nagrinėjimo dalyką. Visus įrodymus apie tai, kad atsakovei nebuvo sumokėta už tuos pačius darbus, už kuriuos ieškovas sumokėjo subrangovams, atsakovė galėjo pateikti pirmosios instancijos teismui. Todėl teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, atsakovės pateiktą 2016-01-20 audito išvadą atsisako priimti.

29Dėl 50 628,99 Eur ir 45 470,35 Eur sumų priteisimo

30Įsiteisėjusiu Klaipėdos apygardos teismo 2011-03-22 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-758-622/2011 pagal UAB ,,Rekosta“ ieškinį N. M. dėl skolos priteisimo (prijungtos civilinės bylos Nr. 2-758-622/2011 1 t., b. l. 58-60, 87-90) buvo patenkintas UAB ,,Rekosta“ ieškinys dėl 119 912,78 Lt įsiskolinimo už UAB ,,Rekosta“ atliktus statybos rangos darbus pagal Rangos sutartį priteisimo. Atsakovė laikosi pozicijos, kad minėtu sprendimu nustatyta prejudicinę reikšmę šioje byloje turinti aplinkybė, kad visus darbus pagal Rangos sutartį atsakovė yra atlikusi, be to, atsakovės nuomone, ieškovė šioje byloje siekia pakeisti įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytą ieškovo skolos dydį atsakovei. Teisėjų kolegija su tokiais atsakovės argumentais sutinka.

31Įsiteisėjusiu Klaipėdos apygardos teismo 2011-03-22 sprendimu buvo išspręstas galutinio atsiskaitymo pagal Rangos sutartį klausimas. Šioje byloje ieškovas, reikšdamas reikalavimą priteisti 50 628,99 Eur sumą, kurią, ieškovo teigimu, sudaro jo apmokėti, bet atsakovės neatlikti darbai, bei 45 470,35 Eur sumą kaip ieškovo nepagrįstai atsakovei pagal Rangos sutartį sumokėtą sumą, iš esmės ginčija įsiteisėjusiu teismo sprendimu priteisto įsiskolinimo dydį.

32Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res judicata galią. Tai reiškia, kad šalių ginčas yra galutinai išspręstas, o teismo sprendimas šalims turi įstatymo galią. Aiškindamas CPK normas dėl prejudicinių faktų taikymo, kasacinis teismas laikosi šių pagrindinių nuostatų: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-06-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2012 ir kt.).

33Pirma nurodytoje Klaipėdos apygardos teismo išnagrinėtoje byloje dalyvavo tos pačios šalys kaip ir šioje byloje, o galutinio atsiskaitymo klausimas buvo sprendžiamas pagal tą pačią Rangos sutartį, pagal kurią sumokėtas sumas ieškovas prašo grąžinti šioje byloje. Klaipėdos apygardos teismo 2011-03-22 sprendimu rangovei UAB ,,Rekosta“ buvo priteista likusi nesumokėta užsakovo N. M. pagal Rangos sutartį mokėtina suma – 119 912,78 Lt. Byloje nekilo ginčo, kad už kitus UAB ,,Rekosta“ pagal Rangos sutartį atliktus darbus užsakovas N. M. su rangove atsiskaitė. Kitoje byloje negali būti kvestionuojamas įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrįstumas, todėl ieškovo argumentai apie tai, kad už dalį tų pačių darbų jis yra sumokėjęs subrangovams, negali būti pagrindas sumažinti įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytą ieškovo įsiskolinimo dydį. Todėl teisėjų kolegija nevertina ieškovo ir atsakovės argumentų bei įrodymų, kuriais įrodinėjama (ne)buvus ieškovo atliktų dvigubų mokėjimų rangovei UAB ,,Rekosta“ ir subrangovams, kaip neturinčių teisinės reikšmės šioje byloje. Dėl nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria teismas atsakovei iš ieškovo priteisė 12 698,39 Eur, kaip ieškovo be pagrindo atsakovei sumokėtą sumą, panaikinama ir dėl šios ieškinio reikalavimo dalies priimamas naujas sprendimas – šis ieškinio reikalavimas atmetamas.

34Ieškinio reikalavimas priteisti 50 628,99 Eur sumą, kaip ieškovo pagal Rangos sutartį sumokėtą už statybos rangos darbus, kurių atsakovė neatliko, taip pat negali būti tenkinamas, kadangi įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatyta šioje byloje prejudicinę reikšmę turinti aplinkybė, kad visus darbus pagal Rangos sutartį yra atlikusi atsakovė.

35Įsiteisėjusiu Klaipėdos apygardos teismo 2011-03-22 sprendimu nustatyta, kad UAB ,,Rekosta“ atliko visus Rangos sutartyje numatytus darbus, o N. M. už juos nėra visa apimtimi atsiskaitęs. Be to, pagal bendrąją taisyklę įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl pažeistų materialinių teisių gynimo sukuria prejudicinius faktus dėl ginamų teisių egzistavimo ir jų pažeidimo, kurių vėliau paneigti kitoje byloje negalima (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-10-10, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2014). Todėl įsiteisėjusiu teismo sprendimu priteisus UAB ,,Rekosta“ likusią pagal Rangos sutartį užsakovo N. M. nesumokėtą sumą, kartu buvo pripažinta, kad UAB ,,Rekosta“ atliko visus darbus pagal Rangos sutartį, už kuriuos jai yra priteisiamas atlyginimas. Įsiteisėjusiu teismo sprendimu esant nustatytai prejudicinę reikšmę šioje byloje turinčiai aplinkybei, kad atsakovė yra atlikusi Rangos sutartį numatytus statybos darbus, šioje byloje ieškovo nurodomi argumentai ir įrodymai, kad atsakovė neatliko visų darbų pagal Rangos sutartį už kuriuos ieškovas yra sumokėjęs, nevertinami.

36Dėl 11 213,36 Eur sumos priteisimo

37Ieškovas byloje taip pat įrodinėjo, kad atsakovė dalį darbų atliko su trūkumais, kurių ištaisymo vertė yra 11 213,36 Eur, ir šią sumą prašė priteisti iš atsakovės. Skundžiamu sprendimu teismas šį reikalavimą atmetė, konstatavęs, kad yra praleistas ieškinio senaties terminas.

38Apeliaciniame skunde ieškovas įrodinėja, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo taikė vienerių metų ieškinio senaties terminą (CK 6.667 str. 1 d.), nes ieškinys buvo grindžiamas civilinės atsakomybės sąlygomis, todėl turėjo būti taikomas reikalavimui dėl žalos atlyginimo taikytinas trejų metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 8 d.). Su tokiu argumentu teisėjų kolegija nesutinka.

39Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CK nėra išvardyta, kokie reikalavimai priskirtini prie kylančių dėl atliktų darbų trūkumų CK 6.667 straipsnio 1 dalies prasme, todėl ar ieškinys pareikštas dėl atliktų darbų trūkumų, ar dėl žalos atlyginimo, nustatoma atsižvelgiant į ieškinyje suformuotą jo pagrindą ir dalyką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-540/2013).

40Teisėjų kolegija nesutinka su ieškovo apeliaciniame skunde nurodomu argumentu, kad ieškinio reikalavimas dėl 11 313,36 Eur sumos priteisimo kvalifikuotinas kaip reikalavimas dėl žalos atlyginimo. Kaip matyti iš pateikto pirminio ieškinio, ieškovas šį reikalavimą grindė rangovės (atsakovės) pareiga pašalinti per garantinį terminą atsiradusius darbų trūkumus, o jų neištaisius – atlyginti užsakovui (ieškovui) jų šalinimo išlaidas (CK 6.664 str. 3 d.). Toks reikalavimas nevertintinas kaip reikalavimas atlyginti žalą, nes jį reikšdamas ieškovas rėmėsi netinkama darbų kokybe, prašydamas įpareigoti rangovę atlyginti šių trūkumų šalinimo išlaidas. 2015-11-03 pareiškime dėl ieškinio dalyko pakeitimo ieškinio pagrindas nebuvo keičiamas. Kolegijos vertinimu, toks reikalavimas laikytinas reikalavimu, kylančiu dėl atliktų darbų trūkumų. CK 6.667 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reikalavimams dėl atliktų darbų trūkumų taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 10 d.).

41Bendroji taisyklė, reglamentuojanti ieškinio senaties termino pradžią, įtvirtinta CK 1.127 straipsnio 1 dalyje, kur nustatyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos; teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą; šios taisyklės išimtis nustato civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Viena iš tokių išimčių yra nustatyta CK 6.667 straipsnio 3 dalyje ir taikytina esant rangos teisiniams santykiams. Šioje normoje įtvirtinta taisyklė, pagal kurią tuo atveju, kai įstatymas ar rangos sutartis nustato garantinį terminą ir apie trūkumus buvo pareikšta per šį garantinį terminą, ieškinio senaties terminas prasideda nuo pareiškimo apie trūkumus dienos. Rangos santykiuose įtvirtinta ieškinio senatį reglamentuojanti nuostata yra specialioji norma, numatanti išimtis taikant ieškinio senatį darbų trūkumams, kai apie tokius trūkumus pareiškiama per garantinį laikotarpį, todėl kitaip negali būti aiškinama. Taigi ieškinio senaties termino pradžia laikoma pretenzijos apie rangos darbų trūkumus pareiškimo data (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-03-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112-313/2015).

42Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo, kad pretenziją ieškovas atsakovei pateikė per įstatyme ir Rangos sutartyje numatytą 5 metų garantijos terminą (CK 6.698 str., Rangos sutarties bendrųjų sąlygų 3.2.12 p). Nustatyta, kad atsakovei pretenzija apie atliktų darbų trūkumus buvo pareikšta 2011-02-24, ginčo dėl šios aplinkybės byloje nėra. Ši data (2011-02-24) laikytina vienerių metų ieškinio senaties termino ieškovo reikalavimui priteisti nekokybiškai atliktų darbų trūkumų (defektų) šalinimo išlaidas pradžia (CK 6.667 str.). Ieškinys teismui pateiktas 2014-02-21, t. y. praleidus ieškinio senaties terminą dvejus metus (CPK 185 str.). Todėl neteisingas ieškovo argumentas, kad teismas nepagrįstai sprendė, jog ieškinio senaties terminas yra praleistas.

43Apeliaciniame skunde ieškovas nurodo, kad net ir teismui konstatavus, kad ieškinio senaties terminas buvo praleistas, teismas jį turėjo atnaujinti kaip praleistą dėl svarbių priežasčių. Svarbiomis ieškinio senaties termino praleidimo priežastimis CK 1.131 straipsnio 2 dalies prasme teismo galėtų būti vertinamos aplinkybės, pateisinančios termino praleidimo laikotarpį, sutrukdžiusios ieškovui kreiptis į teismą su ieškiniu per įstatyme nustatytą senaties terminą. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija tokių aplinkybių nenustatė. Ieškovas pirmosios instancijos teisme prašymo atnaujinti ieškinio senaties terminą nereiškė, jokių svarbių aplinkybių, dėl kurių neturėjo galimybės kreiptis į teismą nepraleidęs ieškinio senaties termino nei pirmosios instancijos teisme, nei apeliaciniame skunde nenurodė. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė jau 2011-03-03 atsakyme į pretenziją nurodė nesutinkanti su atlyginti ieškovui defektų šalinimo išlaidas. Atsižvelgdama į tai, kad ieškovas buvo atstovaujamas advokato, prašymo atnaujinti senaties terminą nereiškė, jokių priežasčių dėl kurių toks terminas galėtų būti atnaujinimas nenurodė, terminas praleistas žymiai (2 metus), teisėjų kolegija sprendžia, kad pagrindo atnaujinti ieškovui jo praleistą ieškinio senaties terminą nėra.

44Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti (CK 1.131 str. 1 d.). Tai reiškia, jog tuo atveju, kai ieškovas praleidžia įstatymo nustatytą terminą, per kurį jis gali apginti pažeistas teises teismine tvarka, ir teismas nepripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, bei jo neatnaujina, ieškinys atmetamas nepaisant ieškinio reikalavimų (ne)pagrįstumo. Dėl šios priežasties ieškovo apeliacinio skundo argumentas, kad teismas, konstatavęs, kad praleistas ieškinio senaties terminas, nepagrįstai nevertino ieškovo reikalavimo iš esmės, yra neteisingas.

45Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškinio reikalavimą dėl 11 213,36 Eur atliktų darbų trūkumų vertės atlyginimo.

46Apibendrindama teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų aplinkybių, kaip turinčių prejudicinę galią šioje byloje, todėl nepagrįstai tenkino ieškinio reikalavimą dėl 12 698,39 Eur ir 6 proc. metinių procesinių palūkanų nuo šios sumos priteisimo. Todėl ši teismo sprendimo dalis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – nurodytas ieškinio reikalavimas atmetamas. Kita teismo sprendimo dalis paliekama nepakeista.

47Dėl baudos skyrimo ir prašymo kreiptis į prokuratūrą

48Atsakovė prašo skirti ieškovui CPK 95 straipsnyje numatytą baudą už piktnaudžiavimą procesu, nurodydama, kad ieškovas dėl pateiktų neteisingų duomenų buvo nepagrįstai atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Ieškovo atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo klausimai buvo išspręsti Klaipėdos apygardos teismo nutartimi, teisėjų kolegija jos pagrįstumo nevertina. Teisėjų kolegija nenustatė, kad ieškovas būtų nesąžiningai naudojęsis procesinėmis teisėmis, todėl atsakovo prašymas skirti jam baudą netenkintinas. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė pagrindų atskirajai nutarčiai priimti ir kreiptis į prokuratūrą (CPK 299-300 str.). Jeigu atsakovė mano, kad ieškovas atlieka nusikalstamas veikas ir turi tai pagrindžiančių įrodymų, gali pati savo iniciatyva kreiptis į atitinkamas institucijas, kad būtų atliktas ikiteisminis tyrimas.

49Dėl bylinėjimosi išlaidų

50Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą tarp šalių perskirstomos bylinėjimosi išlaidos, patirtos pirmosios instancijos teisme (CPK 93 str. 2, 5 d.). Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovė patyrė 1 013,67 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą. Atmetus ieškinį, šios išlaidos atsakovei priteisiamos iš ieškovo, o ieškovui jo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str. 1 d.; 98 str.). Apeliacinės instancijos teismui atsakovė pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriame nurodė pirmosios instancijos teisme papildomai patyrusi 2 000 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei 1 750 Eur išlaidų už specialisto V. R. pateiktą išvadą. Šios bylinėjimosi išlaidos atsakovei nepriteisiamos. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį išlaidos advokato pagalbai apmokėti negali būti priteisimos, jei prašymas dėl jų priteisimo ir bylinėjimosi išlaidų dydį patvirtinantys dokumentai nebuvo pateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atsakovė papildomas 2 000 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti patvirtinančius dokumentus pateikė tik apeliacinės instancijos teismui, todėl šios išlaidos nepriteisiamos. Išlaidos už V. R. pateiktą išvadą nepriteisiamos, kadangi teisėjų kolegija nepriskiria jų prie būtinų ir pagrįstų išlaidų (CPK 79 str. 1 d., 88 str. 1 d. 9 p.).

51Atsakovės išlaidas apeliacinės instancijos teisme sudaro 286 Eur žyminis mokestis už apeliacinį skundą, taip pat 2 920 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei 786 Eur išlaidos už auditorės išvadą. Atsakovės prašomos priteisti išlaidos advokato pagalbai apmokėti neatitinka bylos sudėtingumo, protingumo bei sąžiningumo principų, todėl yra mažintinos iki 1 500 Eur CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str. 2 d., 302 str.). Neprijungus auditorės išvados, bylinėjimosi išlaidos už šios išvados parengimą atsakovei nepriteisiamos. Atmetus ieškovo apeliacinį skundą ir tenkinus atsakovės apeliacinį skundą, ieškovui jo apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos. Iš viso atsakovei iš ieškovo priteisiama 2 799,67 Eur (1 013,67 Eur + 286 Eur + 1 500 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

52Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

53Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimą.

54Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria ieškovui N. M. iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Rekosta“ priteista 12 698,39 Eur ir 6 proc. metinių procesinių palūkanų, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – šiuos ieškinio reikalavimus atmesti.

55Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

56Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Rekosta“ (į. k. 141484118) iš ieškovo N. M. (a. k. ( - ) 2 799,67 Eur (du tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt devynis eurus 67 euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Dalios Kačinskienės, Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Tarp ieškovo ūkininko N. M. (užsakovo) ir atsakovės UAB ,,Rekosta“... 6. Patikslinęs ieškinio reikalavimus ieškovas N. M. prašė iš atsakovės UAB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas sprendė, kad šalys savo parašais lokalinėse sąmatose, sudarytose... 10. Teismas nustatė, kad statybos rangos darbus ieškovas priėmė 2008 m. spalio... 11. Ieškinio reikalavimą dėl 45 470,35 Eur priteisimo, kaip dėl dvigubų... 12. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 13. Apeliaciniame skunde ieškovas N. M. prašo pakeisti pirmosios instancijos... 14. 1. Skirtingai nei sprendė teismas, byloje nėra įrodymų, kad būtų pakeista... 15. 2. Teismas nepagrįstai, taikydamas ieškinio senaties terminą, atmetė... 16. 3. Nepagrįsta teismo išvada, kad byloje nėra įrodymų, jog ieškovas už... 17. Apeliaciniame skunde atsakovė UAB ,,Rekosta“ prašo pakeisti pirmosios... 18. Nurodo, kad teismas, priteisdamas 12 698,38 Eur sumą, peržengė ieškinio... 19. Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovė UAB ,,Rekosta“ prašo... 20. Nurodo, kad reikalavimams dėl atliktų darbų trūkumų taikomas vienerių... 21. Atsiliepime į atsakovės UAB ,,Rekosta“ apeliacinį skundą ieškovas N. M.... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Ieškovo apeliacinis skundas atmetamas, atsakovės – tenkinamas.... 24. Bylos šalis siejo statybos rangos sutartiniai teisiniai santykiai. Ieškovas,... 25. Pirmosios instancijos teismas, skundžiamu sprendimu iš dalies tenkinęs... 26. Dėl naujų įrodymų prijungimo... 27. Lietuvos apeliaciniam teismui atsakovė pateikė naują įrodymą –... 28. Ieškovo galbūt atliktų dvigubų mokėjimų, t. y. apmokėjimų už tuos... 29. Dėl 50 628,99 Eur ir 45 470,35 Eur sumų priteisimo... 30. Įsiteisėjusiu Klaipėdos apygardos teismo 2011-03-22 sprendimu, priimtu... 31. Įsiteisėjusiu Klaipėdos apygardos teismo 2011-03-22 sprendimu buvo... 32. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res judicata galią. Tai reiškia, kad... 33. Pirma nurodytoje Klaipėdos apygardos teismo išnagrinėtoje byloje dalyvavo... 34. Ieškinio reikalavimas priteisti 50 628,99 Eur sumą, kaip ieškovo pagal... 35. Įsiteisėjusiu Klaipėdos apygardos teismo 2011-03-22 sprendimu nustatyta, kad... 36. Dėl 11 213,36 Eur sumos priteisimo... 37. Ieškovas byloje taip pat įrodinėjo, kad atsakovė dalį darbų atliko su... 38. Apeliaciniame skunde ieškovas įrodinėja, kad pirmosios instancijos teismas... 39. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CK nėra išvardyta, kokie... 40. Teisėjų kolegija nesutinka su ieškovo apeliaciniame skunde nurodomu... 41. Bendroji taisyklė, reglamentuojanti ieškinio senaties termino pradžią,... 42. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo, kad pretenziją ieškovas atsakovei... 43. Apeliaciniame skunde ieškovas nurodo, kad net ir teismui konstatavus, kad... 44. Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra savarankiškas... 45. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 46. Apibendrindama teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 47. Dėl baudos skyrimo ir prašymo kreiptis į prokuratūrą ... 48. Atsakovė prašo skirti ieškovui CPK 95 straipsnyje numatytą baudą už... 49. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 50. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą tarp šalių perskirstomos... 51. Atsakovės išlaidas apeliacinės instancijos teisme sudaro 286 Eur žyminis... 52. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 53. Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimą.... 54. Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria ieškovui N. M. iš atsakovės... 55. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 56. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Rekosta“ (į. k....