Byla 1-107-876/2014
Dėl nosies kaulų lūžimo, poodinės kraujosruvos dešinio antakio išoriniame gale, kairiajame smilkinyje, akių apatiniuose vokuose pareinant į nosies nugarėlę, odos nubrozdinimo nosies nugarėlėje V. S. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą bei šiais savo veiksmais sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Sungailaitė, sekretoriaujant Irenai Urbštaitei, Eglei Macijauskienei, dalyvaujant prokurorui Audriui Ažukui, kaltinamajam A. S.,

2teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. S., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, turintis 10 klasių išsilavinimą, deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ), gyvenantis ( - ), teistas:

31) 2007-03-27 Šakių rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. 9 mėnesiams viešųjų darbų, įpareigojant neatlygintinai dirbti po 24 valandas per mėnesį visuomenės labui; 2007-11-07 Šakių rajono apylinkės teismo nutartimi 2007-03-27 Šakių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta 9 mėnesių viešųjų darbų bausmė pakeista į 32 parų arešto bausmę; paleistas 2014-04-15 iš Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Marijampolės pataisos namų atlikęs arešto bausmę, teistumas neišnykęs,

4kaltinamas nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p. padarymu

Nustatė

5A. S. 2007 m. birželio 30 d., apie 3 valandą, ( - ), viešoje vietoje, prie Lukšių autobusų stotelės, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, pašalinių asmenų akivaizdoje įžūliu elgesiu demonstruodamas aiškų žmogaus ir visuomenės negerbimą, elementarių visuomenės moralės bei elgesio normų niekinimą, siekdamas priešpastatyti save aplinkiniams, tyčia sudavė ne mažiau kaip tris smūgius rankomis ir kojomis V. S. į įvairias kūno vietas, tuo dėl nosies kaulų lūžimo, poodinės kraujosruvos dešinio antakio išoriniame gale, kairiajame smilkinyje, akių apatiniuose vokuose pareinant į nosies nugarėlę, odos nubrozdinimo nosies nugarėlėje V. S. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą bei šiais savo veiksmais sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

6Bylos nagrinėjimo teisme metu prokuroras pateikė prašymą patikslinti kaltinimą baudžiamojoje byloje, kuriame prašė kaltinamojo A. S. veiksmus kvalifikuoti pagal BK 138 str. 2 d. 8 p., 284 str. 1 d. (b.l. 154).

7Teismo posėdžio metu kaltinamasis A. S. nurodė, kad kad kaltinime neatitinka tai, kad buvo suduoti keli smūgiai. Iš tikrųjų buvo suduotas vienas smūgis ir netyčia. Jis stovėjo ir jam kažkas atsitrenkė į nugarą. Jis atsisuko, o ten stovėjo nukentėjusysis, tuomet jis iš kojos netyčia spyrė į galvą. Taip išėjo, kad spyrė iš kojos į galvą nukentėjusiajam. Jis buvo sužalotas, jam buvo mėlynė, tačiau dėl sužalojimo jis niekur nesikreipė. Jis vėliau nukentėjusiojo atsiprašė, su rankomis smūgių nesudavė. Mano, kad sužalojimai nurodyti kaltime galėjo atsirasti nuo jo vieno smūgio. Nukentėjusysis nukrito po smūgio, tai galėjo ir taip dar susižaloti krisdamas. Jie šventė prie ežero draugo gimimo dieną ir atvažiavo vienas jo draugas ir pasakė, kad į miestelį atvažiavo nepažįstami asmenys, tada jie nuvažiavo pasižiūrėti. Pasakė, kad daužo ženklus. Nurodė, kad jį užpuolė, jis nematė kas, bet trenkė tam, kuris stovėjo arčiausiai. Po to jis su nukentėjusiuoju nebendravo, jo visiškai nepažinojo.

8Teismo posėdžio metu liudytoja L. L. nurodė, kad buvo V. S. gimtadienis, važiavo atsigerti šampano, nusprendė nueiti pasivaikščioti. Apėjo ratuką ir parėjo atgal į stotį. Juos pasitiko būrys vaikinų, kurie sakė, kad jie vartė stulpus, dėl ko ir prasidėjo konfliktas. V. spyrė į pilvą. V. nubėgo už stoties, paskui jį nubėgo S. ir A. G.. Paskui atėjo V. su sulaužyta nosim. Ji smūgių nematė kas sudavė, tik matė S., kai šis atėjo, buvo sulaužytas nosis. Jai sakė, kad nosį sulaužė S.. Jie buvo 6 asmenys, konfliktą pradėjo S. draugai, kurie pirmi užsikabino, vienas spyrė į pilvą, kitas sudavė su rankomis į veidą. Kad S. sumušė S. žino tik iš S. pasakojimo. Kai atėjo tai buvo nosis kruvina. Ji pati nenukentėjo.

9Teismo posėdžio metu liudytojas A. G. nurodė, kad neatsimena tiksliai. Miegojo mašinoje, matė, kaip atėjo S. sumuštas. Jam buvo lūžusi nosis. Nematė paties įvykio. S. pavardžių neminėjo. Sakė, kad buvo daug žmonių, sumušė be priežasties. Jo brolis A. G. taip pat sakė, kad be priežasties sumušė, nes jie nieko nedarė, jokių ženklų negadino. Brolis yra išvykęs į užsienį.

10Teismo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytoja A. G. parodymai, kur nurodoma, kad 2007 m. birželio 30 d. apie 3 val. jis buvo Lukšiuose Šakių rajone. Jis buvo kartus su V. S. ir jo drauge L., kurios pavardės nežino, jie stovėjo prie autobusų sustojimo. Jiems bestovint privažiavo šviesios spalvos automobilis Opel markės, valstybinių numerių neįsisdėmėjo. Iš automobilio išlipo gal kokie 5-6 iš matymo pažįstami vyrai. Jis vieną pažino, tai buvo A. S., kuris gyvena ( - ). Jie priėjo prie jų ir kažkuris paklausė, ar čia jie varto stulpus ir daužo. V. S. atsakė, kad jie nieko nedaužo, tik vaikštinėja, tada jie nieko nesakę pradėjo V. S. mušti, trenkė jam į veidą kelis kartus, į kurią vietą tiksliai, pasakyti negali. Tada V. S. pabėgo nuo jų ir atsistojo už stotelės. Minėti jaunuoliai jį irgi mušė, trenkė kelis kartus į veidą, pilvo sritį, tačiau jis dėl savo sumušimo pretenzijų neturi, nes jį sumušė nestipriai. Kaip A. S. spyrė V. S. į nosį iš kojos, jis nemta, nes tuo metu sėdėjo mašinoje, kaip A. S. nuėjo už stotelės, jis irgi nematė. V. S. taip pat atėjo į automobilį, matė, kaip jam iš nosies bėga kraujas. Kai V. S. jaunuoliai iš pradžių trenkė į veidą, jam dar nebėgo kraujas, tik paskui, kai jis nubėgo už stotelės ir sugrįžo, pamatė, kad bėga kraujas. V. S. paskambino savo tėvams, kurie atvažiavę paėmė automobilį, o tėvas jį nuvežė į VšĮ „Šakių ligoninė“ priimamąjį skyrių, kur jam buvo nustatyta diagnozė: galvos ir veido sumušimas, nosies kaulų lūžimas. (b.l. 45-46).

11Papildomos apklausos metu A. G. nurodė, kad 2007 m. birželio 30 d. apie 3 val. nakties jis kartus su V. S. ir jo mergina L., buvo ( - ) autobusų stotelėje prie seniūnijos pastato. V. S. automobilis stovėjo aikštelėje rytų pusėje nuo autobusų stotelės ir jie trise ėjo link automobilio. Tuo metu prie jų priėjo grupė jaunuolių, kurių jis nei vieno nepažinojo. Jų galėjo būti apie 10. Jie pradėjo kalbėti jog jie daužo kažkokiu ženklus, nors jie jokių ženklų nedaužė. Jie autobusų stotelėje iš viso prabuvo apie 10-15 min, nes buvo nuėję iki parduotuvės esančios skelbimų lentos, po to begrįžtant juos užkabino. Jie iš Griškabūdžio atvažiavo apie 24 valandą ir tada pasiėmė L. bei važinėjosi po Lukšius. Bevažiuojant matė, kad kitoje gatvės pusėje Lukšiuose, Šakių rajone prie vadinamo „beždžionyno“ stovėjo 4 ar 5 automobiliai ir ten kažką jaunimas šventė. Iš ten atvažiavę asmenys pasakė, kad jie nuvertė lentą. Matė, kad vienas iš jų sudavė V. S. į pilvą ir daugiau jis V. S. nematė. Tuo metu taip pat gavo smūgį į pilvą, pritrūko oro ir parkrito ant žemės. Daugiau jo niekas nemušė. Po to dviese jį pakėlė pavedė link automobilio, dar kažkuris spyrė į užpakalį ir jis pats nuėjo iki automobilio ir į jį atsisėdo. Truputėlį vėliau atėjo V. S. kruvina nosimi ir atsisėdo prie vairo. L. niekas nemušė ir ji pati atėjusi atsisėdo į automobilį. Kaip buvo sumuštas V. S. jis nematė, tik L. sakė, kad jį sumušė A. S.. Kur nuėjo juos užpuolę jaunuoliai, jis nematė. V. S. pasiskambino savo tėvams, kurie atvažiavę jį nuvežė į ligoninę. Jis pas teismo medicinos ekspertą nebuvo ir neturi jokių pretenzijų dėl sumušimo. (b.l. 47).

12Specialisto išvadoje Nr. G-3561/07(2) nurodoma, kad V. S. konstatuota nosies kaulų lūžimas, poodinės kraujosruvos dešinio antakio išoriniame gale, kairiajame smilkinyje, akių apatiniuose vokuose pereinant į nosies nugarėlę, odos nubrozdinimas nosies nugarėlėje. Sužalojimai padaryti kietu buku daiktu, trijų ar daugiau trauminių poveikių pasekoje. Duomenų, prieštaraujančių užduotyje nurodytam traumos laikui ir aplinkybėms, nėra. Dėl nosies kaulų lūžio V. S. nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. (b.l. 27). Dėl nusikalstamos veikos kvalifikavimo ir įrodymų vertinimo

13A. S. traukiamas atsakomybėn pagal BK 284 str. 1 d. už viešosios tvarkos pažeidimą. Kaip nurodoma patikslintame kaltinime pašalinių asmenų akivaizdoje, įžūliu elgesiu, demonstruodamas aiškų žmogaus ir visuomenės negerbimą, elementarių visuomenės moralės bei elgesio normų niekinimą, siekdamas priešpastatyti save aplinkiniams, sudavė smūgius nukentėjusiajam tokiu būdu sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką. Baudžiamoji atsakomybė už viešosios tvarkos pažeidimą pagal BK 284 straipsnio 1 dalį taikoma asmeniui, kuris viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. BK 284 straipsnio 1 dalies dispozicijoje įtvirtinti būtinieji šios nusikalstamos veikos požymiai, kurie privalo būti įrodyti bei pagrįsti bylos duomenimis, – tai veikos padarymo vieta, padarytos veikos (veiksmų) pobūdis, kilę padariniai. Kvalifikuojant veiką pagal BK 284 straipsnio 1 dalį svarbu nustatyti, kad neteisėti kaltininko veiksmai buvo atlikti būtent viešoje vietoje. Viešoji vieta yra vieša erdvė, į kurią turi teisę patekti kiti asmenys be kaltininko leidimo ir kurioje būnant asmeniui keliami tam tikri elgesio reikalavimai. Byloje nustatyta, kad nusikalstamus veiksmus A. S. atliko prie Lukšių autobusų stotelės. Ši vieta yra atvira ir patekimas į ją nėra apribotas ar apsunkintas, čia laisvai gali vaikščioti kiti asmenys, tad buvimas šioje vietoje asmenims sukelia pareigą elgtis pagal visuomenėje nusistovėjusias elgesio normas. Nekyla abejonių, jog šie veiksmai buvo atlikti viešoje vietoje, nes teismo posėdžio metu liudytojai nurodė, kad miestelyje vyko šventė ir matė aplink kitus asmenis. Viešoji tvarka gali būti pažeidžiama BK 284 straipsnio 1 dalies dispozicijoje nurodytais savarankiškais būdais – įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis ar vandališkais veiksmais. Bet kuris šių veiksmų, sukėlęs baudžiamajame įstatyme numatytus padarinius, yra pakankamas pagrindas kvalifikuoti veiką kaip viešosios tvarkos sutrikdymą. Todėl turi būti nurodyta, kokius konkrečiai veiksmus atliko kaltininkas bei kokio pobūdžio veiksmus, nurodytus minėto straipsnio dispozicijoje, jie atitinka. Kaltinime nurodoma, jog A. S. pašalinių asmenų akivaizdoje sudavė mažiausiai tris smūgius rankomis ir kojomis nukentėjusiajam. A. S. pateikti kaltinimai dėl to, kad jis įžūliu elgesiu, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir ignoruodamas žmonių bendravimo taisykles tyčia sudavė mažiausiai tris smūgius V. S..

14Esminis viešosios tvarkos pažeidimo objektyvusis požymis yra padariniai, t. y. BK 284 straipsnio 1 dalyje nurodytais būdais demonstruojant nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai turi būti sutrikdoma visuomenės rimtis ar tvarka. Šio nusikaltimo sudėtis yra materialioji, todėl visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymas turi būti realus. Byloje nustatyta, kad kaltinamasis panaudojo smurtą prieš nukentėjusįjį. Pažymėtina, kad teismų praktikoje smurto panaudojimas prieš asmenį viešoje vietoje paprastai laikomas įžūliu elgesiu, kuriuo sutrikdoma visuomenės rimtis (kasacinės nutartys Nr. 2K-248/2008, 2K-447/2010). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad kaltinamojo veiksmuose nustatyti ir bylos duomenimis pagrįsti visi būtinieji viešosios tvarkos sutrikdymo sudėties požymiai: veika padaryta viešoje vietoje – miestelyje prie autobusų stotelės, kur buvo ir kitų asmenų, įžūliais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams, nes naudojo smurtą prieš nukentėjusįjį, o tai prieštarauja visuomenėje nusistovėjusioms žmonių tarpusavio bendravimo normoms. Tad darytina išvada, kad A. S. veiką tinkamai kvalifikuota pagal BK 284 straipsnio 1 dalį ir jo veiksmuose yra nurodyto nusikaltimo požymiai.

15Pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą baudžiamas tas, kas nesunkiai sužalojo ar susargdino žmogų dėl chuliganiškų paskatų. BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkto norma yra specialioji BK 138 straipsnio 1 dalyje numatytos normos atžvilgiu. Teisingam nusikalstamos veikos kvalifikavimui pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą svarbus nusikalstamos veikos motyvo – chuliganiškų paskatų – nustatymas. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad nusikalstama veika pripažįstama padaryta dėl chuliganiškų paskatų, kai tai daroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės ir elgesio normų niekinimo, kai kaltininko elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį (kasacinės bylos Nr. 2K-75/2005, 2K-716/2007, 2K-144/2008, 2K-58/2009, 2K-241/2009, 2K-266/2009).

16Kaltinime nurodoma, kad A. S. įvykio metu pažeidė viešąją tvarką ir nesunkiai sutrikdė žmogaus sveikatą dėl chuliganiškų paskatų, nes būdamas prie miestelio autobusų stotelės, dėl jo paties sugalvotos priežasties, neva nukentėjusysis laužė ženklus, sumušė nukentėjusįjį ir padarė jam nesunkų sveikatos sutrikdymą. Kaltinamojo padaryti veiksmai buvo įžūlūs, jais buvo demonstruojama nepagarba aplinkiniams ir sutrikdyta visuomenės rimtis, dominavo chuliganiškos paskatos: panaudotas smurtas pasinaudojus menkaverte, išgalvota dingstimi. Kaltinamasis teismo posėdžio metu teigė, jog jam pasirodė, kad nukentėjusysis jam trenkė pirmas, tačiau tokie jo parodymai neatitinka byloje surinktos medžiagos. Kaltinamasis teigė, jog jam stovint jis pajuto smūgį, o atsisukęs pagalvojo, kad jam sudavė V. S.. Tuo tarpu byloje apklausti liudytojai L. L., A. G., taip pat pagarsinti liudytojo A. G. parodymai patvirtina, jog konfliktas kilo, ne jiems stovint, o kaltinamajam su draugais „prisikabinus“ prie jų einančių gatve. Tačiau teismas laiko, jog tokie kaltinamojo argumentai patvirtina, jog jis veikė vedinas chuliganiškų paskatų, tai yra pats ieškojo galimybės panaudoti smurtą prieš kitus asmenis, kas leidžia daryti išvadą, kad A. S. neteisėti veiksmai kilo ne dėl asmeninio keršto, tačiau siekiant save priešpastatyti prieš kitus bei pažeminti asmenį, kuris be aiškios priežasties jam netiko. A. S. elgesys – smūgių sudavimas, vertintinas kaip visiškai neproporcingas tuo metu buvusiai situacijai, nes smūgių sudavimas be priežasties negali būti pateisinamas tuo, kad kaltinamajam pasirodo, jog jam sudavė ar kažkur išgirdo, kad kažkas laužo ženklus. Teismas, vertindamas A. S. veiksmus, vadovavosi liudytojų parodymais ir nustatė, jog A. S. neteisėtus veiksmus prieš nukentėjusįjį atliko be pakankamos tam priežasties, tokiu savo iššaukiančiu elgesiu siekė save priešpastatyti ten buvusiam jaunimui, demonstravo niekinantį požiūrį į aplinkinius ir ypač į nukentėjusįjį. Teismas laiko, kad teismo posėdžio metu nustatyta priežastis – neva dėl laužomų ženklų, dėl kurios įvyko konfliktas, vertina kaip mažareikšme priežastimi tokiam sužalojimui padaryti. Kaltinamojo teiginys, kad jis nukentėjusįjį sužalojo dėl to, jog jam pasirodė, kad šis sudavė pirmas, atmestinas, nes ši kaltinamojo pateikta versija neatitinka objektyvių duomenų. Dėl bausmės dydžio

17Skiriant bausmę būtina laikytis BK 54 str. numatytų bendrųjų bausmių skyrimo pagrindų. Šio straipsnio antroje dalyje nurodoma, kad skiriant bausmę būtina atsižvelgti į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. BK 284 str. 1 d. sankcijoje numatytos bausmių rūšys yra – bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas, BK 138 str. 2 d. 8 p. numatyta bausmė laisvės atėmimas iki 5 metų. A. S. įvykdė tyčinę nusikalstamą veiką, šis įvykdytas nusikaltimas pripažintinas baigtu. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog kaltinamasis suvokė atliekantis neteisėtus veiksmus ir juos vykdė. Iš bylos duomenų matyti, kad A. S. nusikaltimą įvykdė per laisvės apribojimo bausmės atlikimo laikotarpį (pagal 2007 m. kovo 27 d. nuosprendį (b.l. 99-100)), taip pat iš bylos medžiagos matyti, kad asmuo yra padarę kitų pažeidimų užsienio šalyse (b.l. 78-97). Šie duomenys parodo kaltinamojo neatsakingą požiūrį į visuomenėje nusistovėjusias normas, nepagarbą aplinkiniams, jo susiformavusį supratimą apie elgesio normas.

18Kaltinamojo veiksmuose nenustatyta atsakomybę lengvinančių aplinkybių, nes asmuo tik iš dalies pripažino savo neteisėtus veiksmus, bandydamas save pateisinti, jog netyčia įspyrė ir pan. Atsakomybę sunkinanti aplinkybė – nusikaltimas padarytas apsvaigus nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikaltimo padarymui.

19A. S. nurodė, kad dirba pavienius darbus, teistas, neigiamai charakterizuojančios medžiagos byloje nėra, nusikalstamą veiką padarė praėjus trumpam laikui po ankstesniu nuosprendžiu paskirtos bausmės, kurios dar nebuvo atlikęs, teistumui neišnykus. Atsižvelgiant į nusikaltimo pobūdį, į A. S. daromus pažeidimus, kas charakterizuoja jo neigiamos asmenybės bruožus, kaltinamajam A. S. pagal BK 284 str. skirtina laisvės apribojimo bausmė, pagal BK 138 str. 2 d. 8 p. – laisvės atėmimo bausmė, nes tai vienintelė už šį nusikaltimą sankcijoje numatyta bausmės rūšis. Esant idealiai nusikalstamų veikų sutapčiai, bausmės tarpusavyje subendrintinos apėmimo būdu bei taikant BK 65 str. nuostatas. Nustatant šių bausmių dydį, atsižvelgiama į nusikaltimų pavojingumo laipsnį, padarytų veikų motyvus ir tikslus. Būtina atsižvelgti į tai, kad A. S. smurtą naudojo norėdamas pasirodyti prieš savo draugus, nusikaltimą padarė neišnykus ankstesniam teistumui, sistemingai darė pažeidimus, į atsakomybę sunkinančią aplinkybes, todėl jam skirtina sankcijos vidurkį atitinkanti bausmė. Įvertinus visas bylos aplinkybes, susijusias tiek su padarytomis veikomis, tiek ir su kaltinamojo asmenybe, teismas mano, jog paskirtos bausmės dydis ir galimos pasekmės turės įtakos kaltinamojo supratimui ir pasaulėžiūrai, todėl jis daugiau nusikaltimų nedarys. Daroma išvada, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo, todėl vadovaujantis BK 75 str. A. S. paskirtos bausmės vykdymas atidėtinas ir skirtini įpareigojimai bei baudžiamojo poveikio priemonė. Kadangi kaltinamasis yra anksčiau teistas, bausmės vykdymas atidėtinas maksimaliam 3 metų terminui. BK 75 str. 2 d. nurodomo, jog asmeniui atidėjus bausmės vykdymą, teismas paskiria numatytus įpareigojimus. Siekiant, kad paskirta bausmė pasiektų BK 41 str. numatytus tikslus bei paveiktų A. S., kad jis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, teismas konstatuoja, jog teisiamąjį būtina įpareigoti mokytis, dirbti, arba užsiregistruoti darbo biržoje, be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau, kaip septynioms paroms, jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu; būti namuose nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su mokslu ar darbu; dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose bei neatlygintinai dirbti sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Jam nustatytina išdirbti 50 valandų per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 304-307 straipsniais,

Nutarė

21A. S. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. ir paskirti laisvės apribojimą 1 metams, įpareigojant būti namuose nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokslu.

22A. S. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p. ir paskirti laisvės atėmimą 2 metams 6 mėnesiams.

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., 65 str., bausmes subendrinti, griežtesne bausme apimant švelnesnę bausmę, ir paskirti A. S. subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 2 metams 6 mėnesiams.

24Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 straipsniu, bausmės vykdymą atidėti 3 metų laikotarpiui, įpareigojant A. S. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms, jeigu tai nesusiję su mokslu, ar darbu; būti namuose nuo 23 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su mokslu ar darbu; skirti baudžiamojo poveikio priemones – dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose bei per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį išdirbti 50 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

25Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

26Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per nuosprendį priėmusį teismą.

Ryšiai
1. Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Sungailaitė, sekretoriaujant... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. S., asmens... 3. 1) 2007-03-27 Šakių rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos 4. kaltinamas nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 284... 5. A. S. 2007 m. birželio 30 d., apie 3 valandą, ( - ), viešoje vietoje, prie... 6. Bylos nagrinėjimo teisme metu prokuroras pateikė prašymą patikslinti... 7. Teismo posėdžio metu kaltinamasis A. S. nurodė, kad kad kaltinime neatitinka... 8. Teismo posėdžio metu liudytoja L. L. nurodė, kad buvo V. S. gimtadienis,... 9. Teismo posėdžio metu liudytojas A. G. nurodė, kad neatsimena tiksliai.... 10. Teismo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytoja A. G. parodymai, kur nurodoma,... 11. Papildomos apklausos metu A. G. nurodė, kad 2007 m. birželio 30 d. apie 3... 12. Specialisto išvadoje Nr. G-3561/07(2) nurodoma, kad V. S. konstatuota nosies... 13. A. S. traukiamas atsakomybėn pagal BK 284 str. 1 d. už... 14. Esminis viešosios tvarkos pažeidimo objektyvusis požymis yra padariniai, t.... 15. Pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą baudžiamas tas,... 16. Kaltinime nurodoma, kad A. S. įvykio metu pažeidė viešąją tvarką ir... 17. Skiriant bausmę būtina laikytis BK 54 str. numatytų... 18. Kaltinamojo veiksmuose nenustatyta atsakomybę lengvinančių aplinkybių, nes... 19. A. S. nurodė, kad dirba pavienius darbus, teistas, neigiamai... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297,... 21. A. S. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 22. A. S. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 5... 24. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 straipsniu,... 25. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui... 26. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, gali būti skundžiamas...