Byla 2A-1015/2014
Dėl viešojo konkurso rezultatų panaikinimo ir įpareigojimo sudaryti vežimo paslaugų sutartį

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1490-479/2013 pagal ieškovo UAB „Vlasava“ ieškinį atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl viešojo konkurso rezultatų panaikinimo ir įpareigojimo sudaryti vežimo paslaugų sutartį.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Vlasava“ (toliau – ieškovas, konkurso dalyvis) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Vežėjo (operatoriaus) susisiekimo maršrutui Klaipėda – Palanga – Klaipėda autobusais aptarnauti konkurso komisijos 2013 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo dalį, kuria buvo atmestas ieškovo pasiūlymas aptarnauti reguliaraus susisiekimo maršrutą Klaipėda – Palanga – Klaipėda; 2) panaikinti 2013 m. rugsėjo 2 d. atsakovo sprendimą atmesti ieškovo pretenziją; 3) pripažinti ieškovo pasiūlymą laimėjusiu ir siūlyti atsakovui sudaryti su ieškovu keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais į Palangos miestą sutartį pagal konkurso sąlygas.

5Ieškinyje nurodė, kad atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2013 m. gegužės mėnesį paskelbė viešą konkursą dėl vežėjo (operatoriaus) parinkimo maršrutui Klaipėda – Palanga – Klaipėda. Ieškovo teigimu, atsakovas nepagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą dėl per mažos bilieto kainos, nes UAB „Vlasava“ pateikė pasiūlymą, atitinkantį konkurso sąlygas ir pagrindė pasiūlyme nurodytą 3,50 Lt bilieto kainą. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas, vertindamas ieškovo pasiūlytą bilieto kainą, neatsižvelgė į tai, kad atsakovas konkurso sąlygose nenurodė tikslių reikalavimų konkurso dalyviams, o konkurso metu nepagrįstai reikalavo vis naujų duomenų dėl pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygoms. Ieškovas nurodė, kad atsakovas viešajam konkursui tinkamai įvykdyti privalėjo taikyti Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatas, nes konkurso tikslas buvo sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

6Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad šiame konkurse VPĮ normos netaikytinos, todėl atsakovas, priimdamas sprendimą dėl ieškovo pasiūlymo per mažos kainos pagrįstai vadovavosi konkurso sąlygų 35 punktu. Pažymėjo, kad susipažinus su ieškovo pasiūlymu, atsakovas nustatė, kad ieškovo pasiūlyta kaina yra nepagrįsta, todėl nurodė ieškovui patikslinti kainos apskaičiavimus, pateikti duomenis apie keleivių skaičių, vairuotojų darbą, kuro kainas, tačiau ieškovas nepateikė tikslaus atsakymo atsakovui kaip bus organizuojamas maršrutą aptarnaujančių vairuotojų darbas, koks bus jų darbo grafikas, koks bus maršrute dirbančių vairuotojų skaičius, todėl atsakovo teigimu, ieškovo pasiūlymas buvo pagrįstai atmestas kaip neatitinkantis konkurso sąlygų reikalavimų bei rinkoje galiojančių vežimo kainų. Atsakovas pažymėjo, kad per mažos ieškovo pasiūlymo kainos patvirtinimas ir sutarties su ieškovu sudarymas gali nulemti nuostolių ieškovui atsiradimą, o tokiu atveju vežėjo nuostolius privalėtų padengti atsakovas.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gruodžio 9 d. sprendimu nusprendė ieškovo UAB „Vlasava“ ieškinį patenkinti ir pripažinti negaliojančiais atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2013 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo dalį, 2013 m. rugsėjo 2 d. sprendimą atmesti ieškovo UAB „Vlasava“ pasiūlymą aptarnauti reguliaraus susisiekimo maršrutą Klaipėda – Palanga – Klaipėda, pripažinti ieškovo UAB „Vlasava“ pasiūlymą laimėjusiu bei įpareigoti atsakovą Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją sudaryti su ieškovu UAB „Vlasava“ reguliaraus susisiekimo maršruto Klaipėda – Palanga – Klaipėda aptarnavimo autobusais sutartį, priteisti iš atsakovo ieškovui UAB „Vlasava“ 1 000 Lt žyminiam mokesčiui bei 2 000 Lt ieškovo atstovavimo išlaidoms atlyginti.

9Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju ginčui spręsti netaikytinos VPĮ normos, nes vežėjo parinkimo keleiviams vežti sausumos transportu paslauga nėra nurodyta VPĮ priedėlių A, B nurodytuose perkamų paslaugų sąrašuose. Teismas nustatė, kad ginčui išspręsti taikytinos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1132 patvirtinto Vežėjų (operatorių) parinkimo viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir viešųjų paslaugų sutarčių sudarymo ir nutraukimo Tvarkos aprašo, Transporto veiklos pagrindų įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1370/2007 nuostatų taikymo keleivių pervežimams vykdyti bei atsakovo 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. AD1-1219 patvirtintos vežėjo (operatoriaus) parinkimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutui Klaipėda – Palanga – Klaipėda autobusais aptarnauti konkurso sąlygų nuostatos.

10Teismas pažymėjo, kad atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1132 patvirtinto Vežėjų (operatorių) parinkimo viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir viešųjų paslaugų sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 16 punkto reikalavimą nekeisti konkurso sąlygų pasibaigus konkurso pasiūlymų pateikimo terminui, nes susipažinęs su konkurso dalyvių pasiūlymais atsakovas pareikalavo nurodyti kainos 41 sudedamąją dalį ir jų pagrindimą, ko nebuvo reikalaujama pagal paskelbtas konkurso sąlygas.

11Teismas konstatavo, kad ieškovas pateikė visus būtinus duomenis dėl UAB „Vlasava“ pasiūlytos kainos pagrindimo.

12Teismas nurodė, kad ieškovo pateiktų detalių pajamų – išlaidų paskaičiavimų nesutapimai nėra esminiai, skirtumai paaiškinimuose dėl keleivių skaičiaus pakeitimo atsirado dėl atsakovo veiksmų, t.y. atsakovas nenurodė keleivių skaičiaus apskaičiavimo kriterijų.

13Teismas, nustatęs, kad atsakovas, priimdamas sprendimą, vadovavosi rinkoje esančiomis kainomis šiame maršrute, konstatavo, jog atsakovas nei ieškovui, nei teismui nenurodė, kokios konkrečios kainos buvo palyginamos su konkurso dalyvių pasiūlytomis kainomis.

14Teismas pažymėjo, jog abu konkurso dalyviai pateikė pasiūlymus, kurie numato mažesnę bilietų kainą nei 2012 metais patvirtinta kaina 4,60 Lt, tačiau atsakovas neįrodė, kad už konkurso dalyvių pasiūlytą kainą įsipareigojimai dėl keleivių pervežimo negali būti vykdomi.

15Teismas sprendė, kad atsakovas, vykdydamas konkursą bei vertindamas pasiūlymus, nesivadovavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1132 patvirtinto Tvarkos aprašo 29.3 punkto nuostatomis, nes nepagrįstai konkurso sąlygose reglamentavo pasiūlymų atmetimą dėl per mažos kainos.

16Teismas pažymėjo, kad bylos nagrinėjimo metu neįrodyta, kad sutarties sudarymas su ieškovu gali nulemti atsakovo nuostolius.

17Teismas, nenustatęs, kad ieškovui vykdant keleivių pervežimus nurodytu maršrutu buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, padarė išvadą, kad atsakovo sprendimai atmesti ieškovo pasiūlymą yra nepagrįsti, ieškovo pasiūlyta bilieto kaina nėra per maža, atsakovas privalo sudaryti su ieškovu keleivių pervežimo sutartį.

18Teismas, konstatavęs, jog ieškovo reikalavimas pasiūlyti atsakovui sudaryti sutartį neužtikrina teismo sprendimo privalomumo principo, įpareigojo atsakovą sudaryti su ieškovu sutartį.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

20Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti arba Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 9 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

  1. Teismas, vertindamas įrodymus, nepagrįstai vieniems įrodymams suteikė didesnę įrodomąją galią, o kitus nepagrįstai ignoravo (Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimus dėl rinkos kainų), nagrinėdamas bylą neįvertino visų byloje pateiktų įrodymų, priėmė įrodymais nepagrįstą sprendimą ir taip netinkamai taikė proceso teisės normas, kurių pažeidimas turėjo esminės reikšmės neteisėto sprendimo priėmimui.
  2. Teismas nepagrįstai nustatė, kad atsakovas nei pirmosios instancijos teismui, nei ieškovui nenurodė, kokios konkrečiai kainos buvo palyginamos su konkurso dalyvių pasiūlytomis kainomis.
  3. Nepagrįstas teismo vertinimas dėl atsakovo veiksmų, susijusių su siekimu išsiaiškinti vežėjų pasiūlytų kainų pagrindimą, kainų sudedamąsias dalis. Atsakovo teisė prašyti konkurso dalyvių pateikti kainos pagrindimą yra nustatyta Tvarkos aprašo 28 punkte, konkurso sąlygų 35 punkte, todėl nesutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas prašydamas pateikti kainos pagrindimą pagal pateiktas lenteles pakeitė konkurso sąlygas.
  4. Teismo išvada, kad nėra galimybės konkurso procedūrų vykdymo metu nurodyti tikslaus vairuotojų darbo grafikų, pateikti keleivių srautų pagrindimo, visiškai nepagrįsta.
  5. Ieškovo pasiūlyta kaina ne tik kad per neįprastai maža, neatitinkanti rinkos kainų, bet ji ieškovo pateiktas duomenimis yra visiškai nepagrįsta.
  6. Teismas išnagrinėjo bylą nesusipažinęs su konkurso sąlygų turiniu. Teismo išvada, kad atsakovas numatė kitokią nei Tvarkos apraše numatytą pasiūlymų atmetimo tvarką, kad nesivadovavo Tvarkos aprašo nuostatomis ir nepagrįstai konkurso sąlygomis reglamentavimo pasiūlymų atmetimą dėl per neįprastai mažos kainos, nepagrįstos.
  7. Teismas sprendime nepagrindė, kokiais įrodymais vadovaujantis nurodė, jog ginčo maršrutas nėra nuostolingas.
  8. Teismas, pripažinęs atsakovo 2013 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą dėl neįprastai mažos kainos neteisėtu, privalėjo grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią konkurso stadiją, kurioje kompetentinga įstaiga, organizavusi konkursą, privalo vykdyti jos kompetencijai priskirtas funkcijas ir pareigas.

21Ieškovas UAB „Vlasava“ atsiliepime nurodo, kad nesutinka su atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pirmosios instancijos teismas tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus ir tinkamai taikė teisės normas, susijusias su konkurso procedūrų vykdymu, konkurso dalyvio pasiūlymo vertinimu.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 9 d. sprendimas pakeistinas.

24Dėl bylos nagrinėjimo ribų

25Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

26Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1490-479/2013, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

27Dėl faktinių bylos aplinkybių

28Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. AD1-1219 „Dėl vežėjo (operatoriaus) vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutui Klaipėda – Palanga – Klaipėda autobusais aptarnauti konkurso būdu parinkimo ir konkurso sąlygų patvirtinimo“ kvietimą dalyvauti konkurse dėl vežėjo (operatoriaus) vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutui Klaipėda – Palanga – Klaipėda autobusais aptarnauti parinkimo paskelbė Centriniame viešųjų pirkimų portale. Paraišką dalyvauti konkurse pateikė du vežėjai: UAB „Vlasava“ ir UAB „Autoklasrida“. Atsakovas 2013 m. gegužės 27 d. pateikė ieškovui Vežėjo (operatoriaus) parinkimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutui Klaipėda – Palanga – Klaipėda autobusais aptarnauti konkurso sąlygas (toliau – konkurso sąlygos), kurių 39 punkte nustatyta, kad komisijos neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal pasiūlytą mažiausią vienkartinio bilieto tarifą ir vežėjo nuostolius vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimus. Atsakovo konkurso komisija vokų atplėšimo procedūros metu paskelbė, kad UAB „Vlasava“ pasiūlė 3,50 Lt bilieto kainą, o UAB „Autoklasrida“ – 3,90 Lt. Atsakovas, išnagrinėjęs ieškovo pasiūlymą, 2013 m. liepos 1 d. pranešimu NR. (11.3.)-MD3-649 paprašė ieškovo patikslinti pasiūlymą, t.y. iki 2013 m. liepos 5 d. raštu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Transporto skyriui pateikti papildomus paaiškinimus, nurodant kainos pagrindimą, nekeičiant pasiūlymo esmės. Atsakovas taip pat pateikė pasiūlymo dėl keleivių vežimo paslaugos teikimo vienų kalendorinių metų (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) pajamų – išlaidų plano lentelę ir informavo, jog ieškovas ją turi pateikti kartu su pasiūlymo paaiškinimais. Ieškovas 2013 m. liepos 4 d. raštu Nr. B-029 pateikė atsakovui pateikto pasiūlymo paaiškinimą ir užpildytą pasiūlymo dėl keleivių vežimo paslaugos teikimo vienų kalendorinių metų (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) pajamų – išlaidų plano lentelę. Atsakovo konkurso komisija 2013 m. liepos 10 d. raštu Nr. (11.3)MD-703 paprašė ieškovo pateikti detalius pajamų – išlaidų skaičiavimus, kuriuos ieškovas atliko teikdamas pasiūlymo – vienkartinio bilieto tarifą autobusais, nekeičiant pasiūlymo esmės. Ieškovas 2013 m. liepos 12 d. raštu Nr. B-032 pateikė atsakovui paaiškinimus ir pajamų – išlaidų skaičiavimus. Atsakovo konkurso komisija 2013 m. rugpjūčio 9 d. raštu Nr. (11.3.) MD3-825 pakartotinai kreipėsi į ieškovą dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo ir paprašė ieškovo iki 2013 m. rugpjūčio 16 d. pateikti atitinkamus skaičiavimus ir paaiškinti, kaip ieškovas vertino tarpinėse stotelėse įlipančių keleivių skaičių, detalizuoti kaip per kalendorinius metus bus organizuojamas šį maršrutą aptarnaujančių vairuotojų darbas: vairuotojų skaičius ir jų darbo grafikų planas (įvertinus nulinę ribą (atvykimą/išvykimą į/iš maršrutą/o)), vairuotojams mokamas mėnesinis darbo užmokestis (bruto) bei kokia kaina planuojama įsigyti kuro. Ieškovas 2013 m. rugpjūčio 19 d. raštu Nr. B-036 pateikė atsakovo prašomus paaiškinimus. Į bylą pateiktas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2013 m. rugpjūčio 21 d. Vežėjo (operatoriaus) parinkimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutui Klaipėda – Palanga – Klaipėda autobusais aptarnauti konkurso komisijos posėdžio protokolas Nr. ADM1-171 (b.l. 74-75) patvirtina, kad atsakovo konkurso komisija, įvertinusi abiejų konkurso dalyvių pasiūlymuose nurodytas kainas, papildomai pateiktų kainos sudėtinių dalių pagrindimą, palyginusi vežėjų pasiūlymuose nurodytas kainas su rinkoje esančiomis kainomis minėtu maršrutu bei vadovaudamasi konkurso sąlygų 37.5 punktu (dėl neįprastai mažos kainos) nusprendė abiejų konkurso dalyvių pasiūlymus atmesti. Atsakovo konkurso komisija 2013 m. rugpjūčio 21 d. raštu pranešė konkurso dalyviams, kad jų pasiūlymai atmesti dėl neįprastai mažos kainos. Konkurso dalyvis UAB „Vlasava“, nesutikdamas su atsakovo sprendimu dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo, 2013 m. rugpjūčio 28 d. pateikė atsakovui pretenziją. Atsakovo konkurso komisija 2013 m. rugsėjo 2 d. raštu informavo ieškovą, kad išnagrinėjusi UAB „Vlasava“ pretenziją, nutarė pretenziją atmesti. Nesutikdamas su atsakovo konkurso komisijos sprendimu atmesti UAB „Vlasava“ pretenziją, UAB „Vlasava“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu dėl viešojo konkurso rezultatų panaikinimo ir įpareigojimo sudaryti vežimo paslaugų sutartį.

29Byloje nagrinėjamas klausimas dėl atsakovo veiksmų, atmetant ieškovo pasiūlymą dėl nepagrįstos neįprastai mažos kainos, teisėtumo ir pagrįstumo. Nagrinėjamoje byloje taip pat spręstina, ar atsakovas, vykdydamas konkursą bei vertindamas pasiūlymus, vadovavosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1132 patvirtinto Vežėjų (operatorių) parinkimo viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir viešųjų paslaugų sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos aprašo nuostatomis ir pagrįstai konkurso sąlygose nustatė pasiūlymų atmetimą dėl per mažos bilietų kainos. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju tarp šalių ginčo dėl ieškovo kvalifikacijos tinkamumo nėra.

30Dėl viešo konkurso

31Teismų praktikoje apibrėžta konkurso sąvoka ir nurodyta, kad žodis „konkursas“ kildinamas iš lotyniško žodžio „concurrere“, reiškiančio „rungtis“, „varžytis“, „konkuruoti“. Įstatymas viešą konkursą apibrėžia kaip asmens viešą pažadėjimą sumokėti specialų atlyginimą (premiją) už geriausią tam tikro darbo atlikimą arba kitokį rezultatą, įpareigoja šį asmenį sumokėti pažadėtą atlyginimą asmeniui, kurio darbas ar kitoks rezultatas pagal konkurso sąlygas pripažintas konkurso nugalėtoju. Konkursu taip pat yra pripažįstamas asmens viešas pažadėjimas suteikti specialią teisę už geriausią tam tikros teisės įgyvendinimo projektą. Toks viešas pažadėjimas įpareigoja šį asmenį suteikti specialią teisę asmeniui, kurio projektas pagal konkurso sąlygas pripažintas konkurso nugalėtoju (CK 6.947 str.1 d.). Konkurso paskelbimas yra vienašalis sandoris, nes šiam sandoriui sudaryti (konkursui paskelbti) būtina ir pakanka vienos šalies valios (CK 1.63 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2013). Taigi, konkurso institutu siekiama konkurso būdu pasiekti geriausią rezultatą už tam tikrą atlyginimą.

32Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog Lietuvos apeliacinis teismas yra pasisakęs, kad tinkamo viešo konkurso organizavimo ir vykdymo būtina sąlyga yra šio proceso skaidrumas ir viešąjį konkursą organizuojanti institucija privalo užtikrinti, kad atliekant konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi skaidrumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo principų, kad būtų užtikrinta sąžiningos konkurencijos laisvė. Taigi, viešųjų konkursų organizavimo ir vykdymo proceso teisinis reglamentavimas yra susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl šių normų reikalavimai dažniausiai yra imperatyvaus pobūdžio. Siekiant įgyvendinti būtent šią sąlygą, teisės normose yra detaliai ir preciziškai reglamentuota kiekviena konkurso organizavimo bei vykdymo stadija bei joms keliami reikalavimai. Tačiau vien detalaus reglamentavimo nepakanka – šios normos, kaip minėta, yra imperatyvaus pobūdžio, todėl jų turi būti griežtai laikomasi, tokiu būdu sukuriant visiems konkurso dalyviams vienodas ir lygias sąlygas rungtis konkurse ir sudarant realias prielaidas, kad konkursą laimės būtent tas pretendentas, kuris viešuosius interesus tenkinančiai ir konkursą organizuojančiai institucijai pasiūlys sudaryti sandorį naudingiausiomis sąlygomis (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. birželio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-115/2006).

33Dėl Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1132 patvirtinto Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos aprašo 29.3 punkto

34Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atsakovas, vykdydamas konkursą bei vertindamas pasiūlymus, nesivadovavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1132 patvirtinto Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos aprašo 29.3 punkto nuostatomis, nes nepagrįstai konkurso sąlygose reglamentavo pasiūlymų atmetimą dėl per mažos kainos. Pirmosios instancijos teismas, aiškindamas šio punkto nuostatą, pažymėjo, kad teisė atmesti pasiūlymą dėl per didelės, įstaigai nepriimtinos kainos patvirtina norminio akto leidėjo tikslą apsaugoti vartotojų teisėtus interesus dėl pagrįstos ir realios kainos sumokėjimo už keleivių pervežimą. Apeliantas, nesutikdamas su tokiu pirmosios instancijos teismo aiškinimu ir padaryta išvada, apeliaciniame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą nesusipažinęs su konkurso sąlygomis, netinkamai jas aiškino, nepagrįstai sprendė, kad, sudarydamas konkurso sąlygas atsakovas nesivadovavo Tvarkos apraše numatyta pasiūlymų atmetimo tvarka ir konkurso sąlygose nepagrįstai reglamentavimo pasiūlymų atmetimą dėl per mažos kainos. Teisėjų kolegija su tokiais apelianto teiginiais iš dalies sutinka.

35Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir (ar) savivaldybių institucijos užtikrina socialiai būtinų transporto paslaugų teikimą visuomenei. Šiems visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti vežėjai (operatoriai) parenkami Vyriausybės nustatyta tvarka, o patiriami dėl šių paslaugų teikimo nuostoliai vežėjams (operatoriams) yra kompensuojami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos ir (ar) savivaldybių (Transporto veiklos pagrindų įstatymo 13 str. 1 ir 2 d.). Vyriausybė 2003 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1132 patvirtino Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarką. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis šiuos teisinius santykius reglamentuojančia tvarka, 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. AD1-1219 patvirtino Vežėjo (operatoriaus) parinkimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutui Klaipėda – Palanga – Klaipėda autobusais aptarnauti konkurso sąlygas. Atsakovas konkurso sąlygų 2 punkte nustatė, jog konkursas vykdomas, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1370/2008, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl vežėjų (operatorių) parinkimo viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir viešųjų paslaugų sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei šiomis konkurso sąlygomis.

36Konkurso dalyvių pasiūlymų vertinimą reglamentuojančio Tvarkos aprašo IV skyrius „Konkurso pasiūlymų nagrinėjimas ir vertinimas“ 29 punkte išvardyti pagrindai, iš kurių bent vieną nustačiusi konkursą organizuojanti institucija pasiūlymą turi atmesti. Pasiūlymas atmetamas, jeigu: 1) konkurso pasiūlymą pateikęs vežėjas (operatorius) neatitinka konkurso dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų; 2) konkurso pasiūlymas neatitinka konkurso dokumentuose nurodytų reikalavimų arba vežėjas (operatorius) pateikia klaidingus duomenis; 3) visų vežėjų (operatorių) pasiūlytos per didelės, kompetentingai įstaigai nepriimtinos kainos. Pažymėtina, kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu „Dėl keleivių vežimo kainų patvirtinimo“ Nr.T2-314 nustatyta autobuso maršrutu Klaipėda–Palanga kaina – 4,60 Lt, Palanga – Klaipėda – 4,60 Lt. Dėl nurodytų nustatytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad Tvarkos aprašo 29.3 punkto prasme per didele kaina, konkurso organizatoriui nepriimtina kaina inter alia gali būti laikoma tokia pasiūlymo kaina, kuri yra didesnė, nei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu „Dėl keleivių vežimo kainų patvirtinimo“ Nr.T2-314 nustatyta vieno bilieto tarifo kaina. Be to, atsakovas konkurso sąlygų 33 punkte nustatė, kad konkurso komisija, nagrinėdama pasiūlymus, patikrina ar nebuvo pasiūlytas didesnis vienkartinio bilieto tarifas nei jis patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-316 „Dėl keleivių vežimo kainų patvirtinimo“ 13.5 papunkčiu. Taigi, teisėjų kolegijos vertinimu, Tvarkos apraše nustatyta aukštutinė kainos riba.

37Ginčo konkurso sąlygų 37 punkte įtvirtinti pagrindai, kuriems esant atmetamas konkurso dalyvio pasiūlymas. Pagal konkurso sąlygų 37.3 punktą komisija atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlytas per didelis, kompetentingai įstaigai nepriimtinas, vienkartinio bilieto tarifas, o 37.5 punkte nustatyta, kad komisija atmeta pasiūlymą, jeigu buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir vežėjas nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos. Be to, konkurso sąlygų 11 punkto, kuriame reglamentuotas pasiūlymų vertinimas, 1 papunktis numatė, kad perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

38Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Tvarkos aprašo nuostatos nenumato draudimų bei ribojimų konkursą organizuojančiai institucijai nustatyti konkurso sąlygose pasiūlymų atmetimo pagrindo dėl neįprastai mažos kainos nepagrindimo ir teisės pasirinkti neįprastai mažos kainos vertinimo kriterijus. Tačiau konkurso sąlygose tokio pagrindo nustatymas turi būti objektyviai pateisinamas, pagrįstas kitų vertybių apsaugos aspektu. Pažymėtina, kad konkursą organizuojančiai institucijai yra suteikta teisė pačiai nuspręsti, kokie konkurso dalyvio pateikto pasiūlymo aspektai, sudėtinės kainos dalys ir skaičiavimai turi būti papildomai pagrįsti. Dėl nurodytų nustatytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad, atsakovas, sudarydamas konkurso sąlygas, nesivadovavo Tvarkos apraše numatyta pasiūlymų atmetimo tvarka ir konkurso sąlygose nepagrįstai reglamentavimo pasiūlymų atmetimą dėl per mažos kainos. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovas nepažeidė Tvarkos aprašo nuostatų, vartotojų teisėtų interesų dėl pagrįstos ir realios kainos sumokėjimo už keleivių pervežimą ir tinkamai vykdė savo pareigas. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad atsakovas pažeidė viešą konkursą reglamentuojančius teisės aktus.

39Pažymėtina, kad kiekviena institucija, organizuodama ir vykdydama viešą konkursą privalo užtikrinti, kad nebūtų pažeisti imperatyvūs įstatymų reikalavimai, nes priešingu atveju neteisėtais veiksmais sukurtas rezultatas negalės būti pripažįstamas teisėtu.

40Dėl UAB „Vlasava“ pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams

41Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas nepagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą dėl neįprastai mažos kainos nepagrindimo, nes ieškovas pateikė visus būtinus duomenis dėl UAB „Vlasava“ pasiūlytos kainos pagrindimo. Teismas pažymėjo, kad atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1132 patvirtinto Tvarkos aprašo 16 punkto reikalavimą nekeisti konkurso sąlygų pasibaigus konkurso pasiūlymų pateikimo terminui, nes susipažinęs su konkurso dalyvių pasiūlymais atsakovas pareikalavo nurodyti kainos 41 sudedamąją dalį ir jų pagrindimą, ko nebuvo reikalaujama pagal paskelbtas konkurso sąlygas. Apeliantas, nesutikdamas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, apeliaciniame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė aukščiau minėto Tvarkos aprašo 16 punktą dėl konkurso sąlygų pakeitimo pasibaigus konkurso pasiūlymų pateikimo terminui. Apelianto teigimu, kompetentinga institucija turi išsiaiškinti vežėjų pasiūlytų kainų pagrindimą, kainų sudedamąsias dalis, atsakovo teisė prašyti konkurso dalyvių pateikti kainos pagrindimą yra nustatyta Tvarkos aprašo 28 punkte, konkurso sąlygų 35 punkte. Apeliacinis teismas, sutikdamas su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, sprendžia, jog apeliacinio skundo argumentai dėl konkurso sąlygų nepakeitimo yra nepagrįsti. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes dėl ieškovo UAB „Vlasava“ pasiūlytos kainos pagrindimo, tinkamai išaiškino ir pritaikė aukščiau nurodytas teisės normas.

42Teisėjų kolegija pažymi, kad institucija, vykdydama viešąjį konkursą visų viešųjų konkursų procedūrų metu turi pareigą griežtai laikytis pačios nustatytų ir pateiktų konkurso dalyviams pirkimo sąlygų, užtikrinant tiekėjų teisėtus lūkesčius dėl viešojo konkurso sąlygų nekeičiamumo, neiškraipant tiekėjų tarpusavio konkurencijos. Tvarkos aprašo 13 punkte nustatyti reikalavimai, keliami konkurso dokumentams bei konkurso pasiūlymų rengimo reikalavimai, pagal kurių 13.1.7 punktą konkurso dokumentuose nurodoma, siūlomų paslaugų kaina, kainos sudėtinės dalys ir skaičiavimai. Atsakovas konkurso sąlygų 18.11 punkte nustatė reikalavimą konkurso dalyviams patvirtinti siūlomos paslaugos kainą bei šios kainos sudedamąsias dalis.

43CK 6.948 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad apie konkurso sąlygų pakeitimą turi būti pranešama konkurso dalyviams ta pačia tvarka, kuria buvo paskelbtas konkursas. Byloje nenustatyta, kad apie konkurso sąlygų pakeitimą būtų pranešta konkurso dalyviams. Skaidrumo principas reikalauja, jog būtų užtikrinti: 1) konkurso sąlygų aiškumas ir suprantamas išdėstymas, jų paskelbimas ir taikymas; 2) konkurso sąlygų keitimas įstatymo ar konkurso sąlygų nustatyta tvarka; 3) vienodas požiūris į konkurso dalyvius. Tvarkos aprašo 16 punkte nustatyta, kad nesibaigus konkurso pasiūlymų pateikimo terminui, kompetentinga įstaiga savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) konkurso dokumentus. Tokie paaiškinimai (patikslinimai) visiems vežėjams (operatoriams), kuriems kompetentinga įstaiga pateikusi konkurso dokumentus, turi būti išsiųsti ne vėliau kaip prieš 9 dienas iki konkurso pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Atsakovo vykdyto konkurso sąlygų 23 punkte reglamentuota analogiška atsakovo konkurso dokumentų paaiškinimo (patikslinimo) tvarka ir terminai.

44Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas kartu su pasiūlymu pateikė atsakovui duomenis apie reguliaraus susisiekimo maršrutui Klaipėda – Palanga – Klaipėda autobusais aptarnauti bilieto kainą, tai yra 3,471 Lt ir kainos 28 sudėtines dalis. Atsakovas, išnagrinėjęs ieškovo pasiūlymą, 2013 m. liepos 1 d. pranešimu NR. (11.3.)-MD3-649 paprašė ieškovo patikslinti pasiūlymą, t.y. iki 2013 m. liepos 5 d. raštu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Transporto skyriui pateikti papildomus paaiškinimus, nurodant kainos pagrindimą, nekeičiant pasiūlymo esmės, taip pat pateikė pasiūlymo dėl keleivių vežimo paslaugos teikimo vienų kalendorinių metų (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) pajamų – išlaidų plano lentelę ir informavo, jog ieškovas ją turi pateikti kartu su pasiūlymo paaiškinimais. Taigi, atsakovas neprašė, kad vežėjas paaiškintų pateikto pasiūlymo kainos sudedamųjų dalių, tiesiog įpareigojo papildomai pateikti užpildytą minėtą lentelę dėl pagrindimo pasiūlyme nurodytos kainos. Dėl nustatytų nurodytų aplinkybių, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą konstatuoti, kad atsakovo komisija pasiūlymų vertinimo eigoje pakeitė konkurso sąlygas, t.y. pareikalavo pateikti pajamų – išlaidų skaičiavimų lentelę, susidedančią iš 48 dalių, nors pradinėse konkurso sąlygose nenurodė, kokios konkrečios sudedamosios dalys turi būti pateikiamos kartu su pasiūlymu dalyvauti konkurse. Bylos duomenimis nenustatyta, kad atsakovas pagal teisės aktų ir konkurso sąlygų reikalavimus būtų tikslinęs konkurso sąlygas dėl siūlomos paslaugos kainos, kainos sudėtinių dalių. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas pažeidė pareigą griežtai laikytis pačios nustatytų ir pateiktų konkurso dalyviams konkurso sąlygų. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju buvo pažeistas konkurso skaidrumo principas.

45Kaip matyti iš į bylą pateiktų duomenų, ieškovas nepaisant to, kad prie konkurso dokumentų nebuvo pridėta minėta pajamų – išlaidų skaičiavimų lentelė, įvykdė atsakovo 2013 m. liepos 1 d. ir 2013 m. liepos 4 d. raštuose nurodytus reikalavimus dėl kainos pagrindimo ir 2013 m. liepos 4 d. raštu Nr. B-029 pateikė atsakovui pateikto pasiūlymo paaiškinimą ir užpildytą pasiūlymo dėl keleivių vežimo paslaugos teikimo vienų kalendorinių metų (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) pajamų – išlaidų plano lentelę. Atsakovo konkurso komisija 2013 m. liepos 10 d. posėdžio metu, nagrinėdama vežėjų pateiktus pasiūlymų paaiškinimus, nustatė, kad ieškovo pateikti skaičiavimai neatitinka konkurso pasiūlymo – vienkartinio bilieto tarifo autobusais, todėl raštu Nr. (11.3)MD-703 paprašė ieškovo pateikti detalius pajamų – išlaidų skaičiavimus, kuriuos ieškovas atliko teikdamas pasiūlymo – vienkartinio bilieto tarifą autobusais, nekeičiant pasiūlymo esmės. Ieškovas 2013 m. liepos 12 d. raštu Nr. B-032 pateikė atsakovui duomenis dėl 41 kainos sudedamųjų dalių, patikslindamas iš dalies 2013 m. liepos 4 d. pateiktus duomenis, t.y. dėl metinės ridos km, planuojamų keleivių skaičiaus ir planuojamų gauti pajamų. Atsakovo konkurso komisija, nustačiusi, kad detalūs pajamų – išlaidų paskaičiavimai nesutampa su anksčiau pateiktais, nes antrajame paskaičiavime nurodyta metinė rida buvo sumažinta nuo 88 164 km iki 83 784 km, be to, antrajame paskaičiavime nurodytas iš esmės mažesnis planuojamų keleivių skaičius, 2013 m. rugpjūčio 9 d. raštu Nr. (11.3.) MD3-825 pakartotinai kreipėsi į ieškovą dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo ir paprašė ieškovo iki 2013 m. rugpjūčio 16 d. pateikti atitinkamus skaičiavimus ir paaiškinti, kaip ieškovas vertino tarpinėse stotelėse įlipančių keleivių skaičių, detalizuoti kaip per kalendorinius metus bus organizuojamas šį maršrutą aptarnaujančių vairuotojų darbas: vairuotojų skaičius ir jų darbo grafikų planas (įvertinus nulinę ribą (atvykimą/išvykimą į/iš maršrutą/o)), vairuotojams mokamas mėnesinis darbo užmokestis (bruto) bei kokia kaina planuojama įsigyti kuro. Ieškovas 2013 m. rugpjūčio 19 d. raštu Nr. B-036 pateikė atsakovo prašomus paaiškinimus ir nurodė, kad iš pateiktų atsakovui duomenų matyti, kad visi keleiviai važiuos iš Klaipėdos į Palangą ir atgal. Paskaičiavimuose nurodyta, kad važiuos vidutiniškai 18 keleivių, o kitos sėdimos vietos paliekamos rezerve (autobuso talpa ne mažiau 21 sėdima vieta) keleiviams važiuojantiems tarpiniais sustojimais, kurą perka didmeninėmis kainomis, todėl paskaičiavimus atliko pagal ankstesnę didmeninę kainą 3,40 Lt (be PVM). Paaiškinimuose taip pat nurodė, kad įmonėje dirba 35 vairuotojai, kuriems taikoma suminė darbo laiko apskaita pagal įmonėje pasirašytą įsakymą, kuriame nustatyta, kad darbuotojai dirba pamainomis pagal slenkančius grafikus, mokant mėnesinį 2 300 Lt darbo užmokestį. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad atsakovas nurodydamas pateikti duomenis apie planuojamą keleivių skaičių nenustatė keleivių skaičiaus apskaičiavimo kriterijų, pagrįstai sprendė, kad ieškovas antruoju atsakovui pateiktu paskaičiavimu tinkamai (pagrįstai) sumažino keleivių skaičių, kadangi atsakovas paaiškino, kad ieškovui reikia nurodyti visą maršrutą vykstančių keleivių skaičių. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas patikslindamas pasiūlymą nekeitė pasiūlymo esmės, skirtumai detaliuose paskaičiavimuose atsirado dėl konkurso sąlygų neaiškumų, dviprasmiškumų, todėl antrame paskaičiavime nurodytos metinės ridos sumažinimas nuo 88 164 km iki 83 784 km ir planuojamų gauti pajamų dydžio padidinimas nuo 193 000 Lt iki 197 700 Lt negali būti pripažįstami reikšmingais pažeidimais ir laikytini neesminiais. Konkurso sąlygų neaiškumų ir kitų trūkumų pasekmės tenka konkurso organizatoriui. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai ir tinkamai kvalifikavo ieškovo padarytus pasiūlymo bei jo paaiškinimų pažeidimus neesminiais konkurso sąlygų pažeidimais ir pagrįstai sprendė, jog tokių pažeidimų pašalinimas taikant pasiūlymo tikslinimą yra galimas.

46Pažymėtina, kad Tvarkos aprašo 28 punkte reglamentuota, kad kompetentinga įstaiga gali prašyti, kad vežėjai (operatoriai) paaiškintų savo pasiūlymus. Tokia nuostata yra nustatyta ir konkurso sąlygų 34 punkte, pagal kurį kompetentinga įstaiga gali prašyti, kad vežėjai (operatoriai) paaiškintų savo pasiūlymus. Iškilus klausimams dėl pasiūlymo turinio ir kompetentinga įstaiga raštu kreipiasi į vežėją, nurodydama terminą, per kurį vežėjas privalo raštu pateikti papildomus paaiškinimus, nekeisdamas pasiūlymo esmės. Jeigu per kompetentingos įstaigos nustatytą terminą, vežėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų, kompetentinga įstaiga atmeta tokį pasiūlymą. Perkančioji organizacija konkurso sąlygų 35 punkte nustatė, kad kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, komisija turi teisę raštu prašyti vežėjo per nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą. Kompetentinga įstaiga turi įvertinti riziką, ar vežėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti konkurso sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Kompetentinga įstaiga, vertindama, ar vežėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, palygina vežėjo pasiūlyme nurodytą kainą su rinkoje esančiomis analogiško konkurso objekto kainomis bei su kitų vežėjų pasiūlymuose nurodytomis kainomis. Jei vežėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas.

47Teisėjų kolegija, aiškindama šią konkurso sąlygą, pažymi, kad tik dėl tokios neįprastai mažos kainos, kurios konkurso dalyvis negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad pasiūlyta kaina jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo konkurso sutartį, kompetentinga įstaiga turi atmesti tokį konkurso dalyvio pasiūlymą. Teismų praktikoje pažymima, kad neįprastai mažos kainos institutas tiesiogiai susijęs su konkurso dalyviu pasiūlymų vertinimu ir laimėtojo išrinkimu, siekiant įsitikinti konkurso dalyvio pasiūlymo pagrįstumu ir realumu.

48Teisėjų kolegijos vertinimu, aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad ieškovas pateikė atsakovui duomenis apie ieškovo pasiūlytos bilieto kainos pagrįstumą, ieškovo kainos pagrindimo paaiškinimai buvo pakankami tam, kad atsakovas įsitikintų šio konkurso dalyvio pasiūlymo rimtumu ir jo gebėjimu nurodytos kainos apimtyje įvykdyti pirkimo sutartį. Šios išvados nepaneigia apelianto argumentas, kad UAB „Vlasava“ šiuo metu aptarnauja maršrutą Palanga – Klaipėda – Palanga ir bilieto kaina iš Palangos į Klaipėda yra 4,60 Lt ir toks akivaizdus skirtumas tarp ieškovo pasiūlytos vienkartinio bilieto kainos 3,50 Lt gali turėti įtakos rinkos iškraipymui ir tinkamam sutarties vykdymui. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovas neįrodė, kad už konkurso dalyvių pasiūlytą kainą įsipareigojimai dėl keleivių pervežimo negali būti vykdomi, juolab, kad abu konkurso dalyviai pateikė pasiūlymus, kurie numato mažesnę bilietų kainą nei 2012 metais patvirtinta kaina 4,60 Lt.

49Kaip matyti iš bylos duomenų, nagrinėjamu atveju atsakovo konkurso komisija 2013 m. rugpjūčio 19 d., įvertinusi abiejų konkurso dalyvių pasiūlymuose nurodytas kainas, papildomai pateiktų kainos sudėtinių dalių pagrindimą, palyginusi vežėjų pasiūlymuose nurodytas kainas su rinkoje esančiomis kainomis minėtu maršrutu, vadovaudamasi konkurso sąlygų 37.5 punktu (dėl neįprastai mažos kainos), nusprendė abiejų vežėjų UAB „Autoklasrida“ (bilieto kaina - 3,90 Lt) ir UAB „Vlasava“ (bilieto kaina – 3,50 Lt) pateiktus pasiūlymus atmesti dėl neįprastai mažos kainos.

50Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo komisija atmetė ieškovo UAB „Vlasava“ pateiktą pasiūlymą konkursui, padariusi nepagrįstą išvadą, kad ieškovas nepagrindė pasiūlyme nurodytos bilieto kainos. Tokia atsakovo konkurso komisijos išvada prieštarauja byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms, padaryta netinkamai įvertinus konkurso dokumentus bei ieškovo pateiktą pasiūlymą ir jį pagrindžiančius dokumentus, todėl atsakovo konkurso komisijos sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą pažeidžia konkurso bei Tvarkos aprašo nuostatas, nustatančias reikalavimą, kad kompetentinga įstaiga turi įvertinti pateiktus konkurso dalyvių pasiūlymus pagal konkurso dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

51Dėl įrodymų vertinimo

52Apeliantas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus, nepagrįstai vieniems įrodymams suteikė didesnę įrodomąją galią, o kitus nepagrįstai ignoravo (Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimus dėl rinkos kainų), taip pažeidė CPK 176, 178, 185 straipsnių nuostatas, todėl teismo sprendimas turi būti naikinamas. Be to, teismas sprendime nepagrindė, kokiais įrodymais vadovaujantis nurodė, jog ginčo maršrutas nėra nuostolingas.

53Teisėjų kolegija su šiuo apelianto argumentu nesutinka ir pažymi, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; kt.).

54Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė bei teisingai įvertino byloje esančius įrodymus ir pagrįstai sprendė, kad įrodymų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog bylos nagrinėjimo metu neįrodyta, kad sutarties sudarymas su ieškovu gali nulemti atsakovo nuostolius.

55Teisėjų kolegija, ištyrusi bylos medžiagą ir įvertinusi bylos duomenis, nesutinka su apelianto motyvais, kad sprendimas priimtas netinkamai įvertinus bylos įrodymus, netinkamai taikius procesines ir materialines teisės normas. Teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo teigti, jog bylos įrodymai dėl ieškovo per mažos kainos pagrindimo pirmosios instancijos teismo įvertinti netinkamai ar netinkamai taikytos teisės normos ir dėl to priimtinas kitoks sprendimas.

56Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies

57Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria nuspręsta pripažinti negaliojančiais atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2013 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo dalį, 2013 m. rugsėjo 2 d. sprendimą atmesti ieškovo UAB „Vlasava“ pasiūlymą aptarnauti reguliaraus susisiekimo maršrutą Klaipėda – Palanga – Klaipėda, yra teisėta ir pagrįsta, jos naikinti ar keisti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl ši pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis paliktina nepakeista, o atsakovo apeliacinis skundas šioje dalyje atmestinas kaip nepagrįstas.

58Dėl UAB „Vlasava“ pripažinimo konkurso laimėtoju

59Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu pripažino ieškovo UAB „Vlasata“ pasiūlymą laimėjusiu bei įpareigojo atsakovą Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją sudaryti su ieškovu UAB „Vlasava“ reguliaraus susisiekimo maršruto Klaipėda-Palanga-Klaipėda aptarnavimo autobusais sutartį.

60Atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės teigimu, pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje dalyje yra nepagrįstas. Teisėjų kolegija sutinka su tokiu apelianto argumentu.

61Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. balandžio 19 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2013, pripažino, jog ir viešo konkurso dėl turto nuomos atveju konkurso nugalėtojo klausimo išsprendimas yra ne teismo, o konkursą organizuojančios komisijos dispozicijoje.

62Pažymėtina, kad pagal konkurso sąlygų 48 punktą komisija įvertina pateiktus pasiūlymus ir priima sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo.

63Kadangi pirmosios instancijos teismas, sprendimu pripažindamas ieškovo UAB „Vlasava“ pasiūlymą laimėjusiu bei įpareigodamas atsakovą Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją sudaryti su ieškovu UAB „Vlasava“ reguliaraus susisiekimo maršruto Klaipėda-Palanga-Klaipėda aptarnavimo autobusais sutartį, viršijo teismui įstatymo nustatytą kompetenciją ir nukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos praktikos, nurodyta pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis panaikintina.

64Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentų

65Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011).

66Teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

67Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

68Dėl nurodytų motyvų ir pagal bylos duomenis, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas, panaikinant skundžiamo teismo sprendimo dalį, kuria nuspręsta pripažinti ieškovo UAB „Vlasava“ pasiūlymą laimėjusiu konkursą bei įpareigoti atsakovą Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją sudaryti su ieškovu UAB „Vlasava“ reguliaraus susisiekimo maršruto Klaipėda – Palanga – Klaipėda aptarnavimo autobusais sutartį, kitą sprendimo dalį paliekant nepakeistą (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

69Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

70Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškinio reikalavimai pripažinti ieškovo pasiūlymą laimėjusiu ir siūlyti atsakovui sudaryti su ieškovu keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais į Palangos miestą sutartį pagal konkurso sąlygas yra išvestiniai ir žyminiu mokesčiu atskirai neapmokestinami, taip pat žyminiu mokesčiu neapmokestinama apeliacinio skundo dalis dėl žyminio mokesčio dalies dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies pripažinti ieškovo pasiūlymą laimėjusiu ir įpareigoti atsakovą sudaryti sutartį, todėl už apeliacinį skundą atsakovas turėjo sumokėti 1 000 Lt dydžio žyminį mokestį.

71Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad apeliantas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, pateikdamas apeliacinį skundą, nesumokėjo CPK 80 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyto dydžio žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, sprendžia, kad į valstybės biudžetą priteistina iš atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 1 000 Lt dydžio žyminis mokestis už apeliacinį skundą (CPK 80 str. 1 d. 4 p.).

72Apeliaciniam teismui ieškovas UAB „Vlasava“ prašymą dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo ir jį pagrindžiančius įrodymus pateikė 1 000 Lt sumai.

73Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytus užmokesčių dydžius, į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, ginčo pobūdį, suteiktų apeliacinės instancijos teisme teisinių paslaugų pobūdį, sprendžia, kad iš apelianto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ieškovui UAB „Vlasata“ priteistina 1 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti atlyginimo (CPK 93, 98 str.).

74Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

75Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 9 d. sprendimą pakeisti.

76Panaikinti sprendimo dalį, kuria nuspręsta pripažinti ieškovo UAB „Vlasava“ pasiūlymą laimėjusiu bei įpareigoti atsakovą Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją sudaryti su ieškovu UAB „Vlasava“ reguliaraus susisiekimo maršruto Klaipėda – Palanga – Klaipėda aptarnavimo autobusais sutartį. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

77Priteisti iš atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710823) ieškovui UAB „Vlasava“ (juridinio asmens kodas 152633168) 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo.

78Priteisti iš atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710823) į valstybės biudžetą 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Vlasava“ (toliau – ieškovas, konkurso dalyvis) kreipėsi... 5. Ieškinyje nurodė, kad atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės... 6. Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsiliepime su... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gruodžio 9 d. sprendimu nusprendė... 9. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju ginčui spręsti netaikytinos VPĮ... 10. Teismas pažymėjo, kad atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 11. Teismas konstatavo, kad ieškovas pateikė visus būtinus duomenis dėl UAB... 12. Teismas nurodė, kad ieškovo pateiktų detalių pajamų – išlaidų... 13. Teismas, nustatęs, kad atsakovas, priimdamas sprendimą, vadovavosi rinkoje... 14. Teismas pažymėjo, jog abu konkurso dalyviai pateikė pasiūlymus, kurie... 15. Teismas sprendė, kad atsakovas, vykdydamas konkursą bei vertindamas... 16. Teismas pažymėjo, kad bylos nagrinėjimo metu neįrodyta, kad sutarties... 17. Teismas, nenustatęs, kad ieškovui vykdant keleivių pervežimus nurodytu... 18. Teismas, konstatavęs, jog ieškovo reikalavimas pasiūlyti atsakovui sudaryti... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 20. Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija apeliaciniu skundu... 21. Ieškovas UAB „Vlasava“ atsiliepime nurodo, kad nesutinka su atsakovo... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Klaipėdos apygardos teismo 2013 m.... 24. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 25. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 26. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 27. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 28. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės... 29. Byloje nagrinėjamas klausimas dėl atsakovo veiksmų, atmetant ieškovo... 30. Dėl viešo konkurso... 31. Teismų praktikoje apibrėžta konkurso sąvoka ir nurodyta, kad žodis... 32. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog Lietuvos apeliacinis teismas... 33. Dėl Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1132 patvirtinto Vežėjų... 34. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atsakovas, vykdydamas... 35. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Vyriausybė ar jos įgaliota... 36. Konkurso dalyvių pasiūlymų vertinimą reglamentuojančio Tvarkos aprašo IV... 37. Ginčo konkurso sąlygų 37 punkte įtvirtinti pagrindai, kuriems esant... 38. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Tvarkos aprašo nuostatos nenumato... 39. Pažymėtina, kad kiekviena institucija, organizuodama ir vykdydama viešą... 40. Dėl UAB „Vlasava“ pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams... 41. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas nepagrįstai atmetė... 42. Teisėjų kolegija pažymi, kad institucija, vykdydama viešąjį konkursą... 43. CK 6.948 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad apie konkurso sąlygų pakeitimą... 44. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas kartu su pasiūlymu pateikė... 45. Kaip matyti iš į bylą pateiktų duomenų, ieškovas nepaisant to, kad prie... 46. Pažymėtina, kad Tvarkos aprašo 28 punkte reglamentuota, kad kompetentinga... 47. Teisėjų kolegija, aiškindama šią konkurso sąlygą, pažymi, kad tik dėl... 48. Teisėjų kolegijos vertinimu, aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad... 49. Kaip matyti iš bylos duomenų, nagrinėjamu atveju atsakovo konkurso komisija... 50. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija... 51. Dėl įrodymų vertinimo... 52. Apeliantas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija skunde nurodo, kad... 53. Teisėjų kolegija su šiuo apelianto argumentu nesutinka ir pažymi, kad... 54. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos... 55. Teisėjų kolegija, ištyrusi bylos medžiagą ir įvertinusi bylos duomenis,... 56. Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies... 57. Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad... 58. Dėl UAB „Vlasava“ pripažinimo konkurso laimėtoju... 59. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu pripažino ieškovo UAB... 60. Atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės teigimu, pirmosios instancijos teismo... 61. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. balandžio 19 d. nutartyje, priimtoje... 62. Pažymėtina, kad pagal konkurso sąlygų 48 punktą komisija įvertina... 63. Kadangi pirmosios instancijos teismas, sprendimu pripažindamas ieškovo UAB... 64. Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentų... 65. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 66. Teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į... 67. Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 68. Dėl nurodytų motyvų ir pagal bylos duomenis, teisėjų kolegija sprendžia,... 69. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 70. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškinio reikalavimai pripažinti ieškovo... 71. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad apeliantas Klaipėdos miesto... 72. Apeliaciniam teismui ieškovas UAB „Vlasava“ prašymą dėl išlaidų... 73. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose... 74. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 75. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 9 d. sprendimą pakeisti.... 76. Panaikinti sprendimo dalį, kuria nuspręsta pripažinti ieškovo UAB... 77. Priteisti iš atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (kodas... 78. Priteisti iš atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (kodas...