Byla eAS-418-502/2018

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų Ž. K. atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 12 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų Ž. K., R. M., S. J., E. G., Ž. L., E. K., R. M., A. K. skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės tarybai (tretieji suinteresuoti asmenys Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla ir Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno Žaliakalnio progimnazija) dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai Ž. K., R. M., S. J., E. G., Ž. L., E. K., R. M. ir A. K. (toliau – ir pareiškėjai) pateikė teismui skundą, kuriame prašė panaikinti: 1) Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2018-2019 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“ 4 priedo dalį, kurioje numatyta, kad prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos mokinių ir klasių skaičiaus pridedamas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos klasių komplektų skaičius; 2) Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-142 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo“ pakeitimo“; 3) Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-141 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

6Pareiškėjai taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2018-2019 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2018-2019 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“ (toliau – ir sprendimas Nr. T-69) 4 priedo dalies, kurioje numatyta, kad prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos mokinių ir klasių skaičiaus pridedamas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos klasių komplektų skaičius, galiojimą; sustabdyti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo“ pakeitimo“ galiojimą; sustabdyti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-141 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ galiojimą.

7Nurodė, jog nesiėmus minėtų priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, t. y. vaikai būtų perkelti į progimnaziją, kurioje nėra užtikrintos tinkamos sąlygos mokyklos vaikų ugdymui, taip pat būtų sukelti nepatogumai abiejų mokyklų vaikams bei būtų pradėtas abiejų ugdymo įstaigų reorganizavimo procesas, kuris yra negrįžtamas. Pažymėjo, jog ginčijami sprendimai yra susiję su vaikų teisėmis, t. y. su vaiko teisės į tinkamą ugdymą užtikrinimu, todėl teismas turi atsižvelgti į prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą.

8II.

9Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. balandžio 12 d. nutartimi pareiškėjų prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones atmetė.

10Teismas Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis nustatė, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 19 d. priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-117-428/2017, kurioje buvo keliamas ginčas dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo teisėtumo, prijungiant šią mokyklą prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos. Šioje byloje be kitų reikalavimų buvo reiškiami reikalavimai panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimą „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” Nr. T-116 (toliau – ir sprendimas Nr. T-116) ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016-2017 mokslo metais” Nr. T-114 dalį (toliau – ir sprendimas Nr. T-114), kuria jo priedo Nr. 1, 43 ir 44 pozicijose nuspręsta dėl pradinių 1-4 klasių ir 1 priešmokyklinės klasės nekomplektavimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje. Minėtu sprendimu pareiškėjų skundas buvo atmestas konstatavus, jog atsakovo priimti teisės aktai sprendimai Nr. T-116 ir Nr. T-114) yra pagrįsti ir teisėti. Pareiškėjai, nesutikdami su tokiu Kauno apygardos administracinio teismo sprendimu, jį skundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuris 2018 m. vasario 23 d. nutartimi pareiškėjų apeliacinį skundą atmetė ir Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 19 d. sprendimą paliko nepakeistą. Todėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 19 d. sprendimas, kuriuo nustatyta, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimas yra teisėtas, turi prejudicinę galią.

11Teismas nurodė, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo”, buvo nuspręsta, kad Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla būtų reorganizuota iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Kauno Žaliakalnio progimnazijos. Minėto akto dalis pakeista šioje byloje ginčijamu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T-142 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo“ pakeitimo“, kuriuo nuspręsta, kad Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla būtų reorganizuota iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Kauno Žaliakalnio progimnazijos, t. y. minėtu sprendimu tik pratęstas reorganizacijos terminas. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-116 buvo priimtas atsižvelgiant į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – ir sprendimas Nr. T-81), kurio dalis pakeista pareiškėjų ginčijamu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T-141 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“. Pažymėjo, kad sprendimo Nr. T-81 nuostatomis atsakovas vadovavosi ir priimdamas skundžiamą sprendimą Nr. T-69 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2018-2019 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2018-2019 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo”.

12Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, įvade nurodoma, jog Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas – Kauno miesto savivaldybės mokyklų, teikiančių bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, pertvarkos trumpalaikė strategija, kuria siekiama sukurti efektyvumo, prieinamumo ir kokybės reikalavimus atitinkantį mokyklų tinklą Kauno miesto savivaldybėje, pakankamai turėti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo švietimo programų teikėjų, sudaryti kokybiškas sąlygas visiems vietos bendruomenės nariams ugdytis ir užtikrinti pedagoginę, psichologinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą. Taip pat teigiama, jog Kauno miesto savivaldybės formaliojo švietimo įstaigų tinklo struktūriniai pokyčiai 2016–2020 metais bus įgyvendinami vienu etapu pagal Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2016–2020 metų priemonių planą (1 priedas). Šio plano 1 priede („Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2016–2020 metų priemonių planas) numatyta, kad jo tikslas – sudaryti sąlygas mokinių kokybiško ugdymosi poreikių tenkinimo tęstinumui skirtingo tipo mokyklose, įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Viena iš esminių nuostatų numatytas pradinių mokyklų perkėlimas į laisvas bendrojo ugdymo mokyklų patalpas esant galimybei (6 punktas). Minėto sprendimo 1 priede pateikiamos lentelės 61 punktas pakeistas sprendimu Nr. T-141 nurodant, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla reorganizuojama prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos, reorganizacijos pabaiga – 2018 m. rugpjūčio 31 d.

13Taigi, skundžiamais atsakovo sprendimais, iš esmės siekiama racionalesnio ir efektyvesnio turimų išteklių panaudojimo, atsižvelgiant į demografinius, ekonominius, socialinius ir kultūrinius aspektus, ugdymosi poreikių tenkinimą, ugdymo kokybę, mokyklų tinklo efektyvumą, mokyklų pastatų būklę ir atitiktį mokyklos tipui, juo labiau, kad šis tikslas nurodytas atsakovo sprendime Nr. T-142. Taigi pareiškėjų ginčijamo sprendimo Nr. T-69 4 priedo dalimi atsakovas numatė, jog 2018-2019 mokslo metais prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos mokinių ir klasių skaičiaus pridedamas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos klasių komplektų skaičius, taip užtikrinant pakankamą skaičių mokinių ugdymui Kauno Žaliakalnio progimnazijoje, o ginčijamais sprendimais Nr. T-141 ir Nr. T-142 buvo pratęstas tik mokyklos reorganizacijos terminas.

14Teismas pažymėjo, kad pareiškėjų nurodomi argumentai dėl būtinybės taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, nukreipti į ateitį ir grindžiami prielaidomis. Aplinkybė, kad pareiškėjai gali patirti didelę žalą, savaime nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Be to, įrodžius atsakovo veiksmų neteisėtumą, pareiškėjai turėtų galimybę išsireikalauti galimus materialius bei moralinius nuostolius jų patirtai žalai atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Atsižvelgdamas į tai, teismas pareiškėjų prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones netenkino.

15III.

16Pareiškėja Ž. K. pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 12 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – sustabdyti visų ginčijamų aktų (aktų dalies) galiojimą.

17Pareiškėja atskirajame skunde teigia, kad teismas nevisapusiškai ištyrė bei įvertino pateiktus įrodymus, dėl to priėmė nepagrįstą nutartį. Teismas nepagrįstai sprendė, kad žalą, jeigu bus padaryta, galima išsireikalauti iš atsakovo, tačiau šiuo atveju piniginė kompensacija nėra ir negali būti žalos atitaisymu. Pareiškėjai nėra subjektai, sudarę vaikų iki 14 metų mokymo sutartis tam, kad esant jų mažamečių vaikų teisių esminiam pažeidimui, galėtų laukti realiai kilsiančios žalos ir tik tuomet imtis ginti šias teises, reikalaudami vien padarytos žalos atlyginimo ar kompensacijos. Pareiškėjų teisėti interesai yra daug platesni, dėl to gintini Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio normose numatomomis sąlygomis ir tvarka, sustabdant ginčo aktų, sukelsiančių žalą, galiojimą. Kitų teisinės gynybos būdų (žalos atlyginimo galimybės) egzistavimas nepaneigia tiek pareiškėjų teisės prašyti reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, tiek ir jų teisės į šio prašymo patenkinimą. Tokį teisinį vertinimą pagrindžia nacionalinė ir tarptautinė teisė, o taip pat vieninga teisės taikymo ir aiškinimo teismų praktika įvairių instancijų teismuose.

18Akcentuoja, kad 2016 m. kovo 30 d. patikrinimo akte nustatyta, kad jau šiuo metu Kauno Žaliakalnio progimnazijos, kurioje mokosi pareiškėjų vaikai, higienos sąlygos yra pažeidžiamos, o naujų mokinių priėmimas ir 8 ar 6 naujų klasių komplektų iš kitos mokyklos prijungimas ginčijamu 2018 m. vasario 27 d. sprendimu Nr.T-69 sudarys dar didesnius ir taip jau pažeidžiamų pareiškėjų vaikų teisių pažeidimus – progimnazijoje ženkliai padidėjus mokinių kiekiui, sporto salėje nebus įmanoma vykdyti pagrindinio ugdymo dalies, susijusios su mažamečių mokinių sveikatai, sveikam vystymuisi ir saugai svarbia disciplina – kūno kultūra. Dėl perpildytų klasių bei patalpų trūkumo, pareiškėjų vaikų mokymosi sąlygos bus pakeistos – naudotis biblioteka bus galima tik kartu su mokiniais, tuo metu esančiais bibliotekoje vedamose užsienio kalbos pamokose, o technologijų kabinetas bus perkeltas į pusrūsį. Ugdymo organizavimas pusrūsiuose nėra sveikos ir saugios aplinkos standartus atitinkantis siekis, kadangi pusrūsiuose įrengiamos tik pagalbinės patalpos, neskirtos ugdymui. Sporto salės nepakankamas plotas jau dabar neatitinka higienos sveikatos normų, nes su 30 mokinių 1 klasėje sporto salė turi būti ne mažesnė nei 255 kv. m., o yra vos 92,59 kv. m. ploto. Tokiu būdu užsiimti kūno kultūros pratybomis salėje vienu metu galėtų vos 11 mokinių (92/8,5). Neabejotina, kad po ginčo aktų įgyvendinimo pareiškėjų vaikų sveika ir saugi aplinka bus pažeista, ilgam ir neatitaisomai sudarytos dar prastesnės ugdymosi sąlygos, nei jau yra dabar. Atsižvelgiant į tai, net ir žalos išreikalavimo galimybė, teismo nutartyje nurodoma kaip egzistuojanti, nepašalins paties pažeidimo, nes vaikai šiose pablogintose sąlygose turės mokytis ir toliau, o atsakovas nesukurs jiems geresnių ugdymosi sąlygų; priešingai – keldama ugdymo procesą į pusrūsį ir joje veiksiančią biblioteką, jas tik dar labiau pablogins. Todėl nėra pagrindo teigti, kad pareiškėjai nepagrindė skundo reikalavimų pagrįstumą.

19Pažymi, kad atsakovas visiškai nesikonsultavo su progimnazijos bendruomene, nepranešė jai, kad po ženklaus mokinių skaičiaus 2016-2017 m. padidėjimo atsakovas 2018 m. rugpjūčio 31 d. ketina prijungti prie progimnazijos visus mokyklos klasių komplektus bei 105 mokinius. Neginčija, kad ankstesnis 2016 m. kovo 15 d. sprendimas buvo priimtas esant kitam mokinių kiekiui ir šiuo metu sąlygos reorganizavimui yra pasikeitę neigiamai, dėl to 2016 m. kovo 15 d. sprendimu numatytas, bet pratęsto termino reorganizavimas nuo 2018 m. rugpjūčio 31 d., yra negalimas. Progimnazijoje nėra pradėtas joks patalpų įrengimo progimnazijos ir/ar pradinės mokyklos mokiniams procesas, remonto ar statybos darbai. Direktoriaus kabinetas ir biblioteka nėra pertvarkyti į klases. Iškeltinų kitų 2 kabinetų į pusrūsį patalpos taip pat neparengtos ugdymo veiklai ir nėra aišku, ar jos bus rengiamos.

20Pareiškėjos teigimu, atmetant prašymą vien dėl to, kad ginčijamu sprendimu Nr. T-141 yra nustatyta kita pabaigos data ar tik pratęstas reorganizacijos terminas, pareiškėjams būtų apskritai užkertamas kelias į teisminę gynybą, kadangi tuomet bet kokio akto teisėtumo vertinimas būtų priklausomas nuo paties ginčijamo akto turinio, aiškinant šį turinį kaip savaime sudarantį jo teisėtumo pagrindą. Atsakovas priimdamas ginčijamus sprendimus, neįvertino nei progimnazijos mokinių skaičiaus didėjimo per pastaruosius 2 metus, nei sporto salės trūkumo, lemiančių, jog nuo 2018 m. rugpjūčio 31 d. progimnazija negali priimti dar 105 mokyklos mokinių, kadangi jų paprasčiausiai nebus kur ugdyti, nepažeidžiant progimnazijos mokinių interesų. Taigi atsakovo sprendimu Nr.T-81 siektas tikslas – pradinių mokyklų perkėlimas į laisvas bendrojo ugdymo mokyklų patalpas esant galimybei – 2018 m. rugpjūčio 31 d. nebus įmanomas ne tik teisiškai, bet ir fiziškai. Atsakovas neatliko absoliučiai jokios studijos ar analizės, susijusios su per 2 metus pakitusia situacija. Vien faktas, kad atsakovas priėmė ginčo sprendimus, dar nesudaro pagrindo teigti priešingai, kadangi jų aiškinamuosiuose raštuose visiškai neužsimenama, kur tie naujai prijungiamų klasių mokiniai mokysis, ar nesuprastės esamų progimnazijos mokinių sąlygos.

21Nesustabdžius ginčo sprendimų (sprendimo dalies) galiojimo, nepagrįstais ginčo sprendimais sukurtos teisinės pasekmės bus negrįžtamos ir neigiamai paveiks progimnazijos bendruomenę, pareiškėjų vaikų teises bei interesus, prioritetiškai saugomus įstatymo ir sudarytų sutarčių su progimnazija. Be to, reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo šioje byloje teisinės bei faktinės prielaidos tampriai susijusios su pareiškėjų teisėtų lūkesčių atsiradimu ir gerbimu. Pareiškėjai pagrįstai tikėjosi, kad su jais bus konsultuojamasi, derinami ginčo sprendimų projektai ir jų įgyvendinimo laikas (terminai), tačiau atsakovas niekaip su pareiškėjais ir progimnazijos bendruomene nederino ginčo sprendimų priėmimo. Pareiškėjai ir progimnazijos tėvų bendruomenė nebuvo informuoti apie ketinamą priimti sprendimą Nr. T-69 ir neturėjo galimybės išdėstyti savo argumentų, pagrindžiančių jo žalą pareiškėjų ir jų vaikų interesams.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 12 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjų prašymo taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

25Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjų prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, pagrįstumą ir teisėtumą, pirmiausia akcentuoja, kad pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

26Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šios reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonė yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., LVAT 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., LVAT 2016 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016, LVAT 2017 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-184-520/2017). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., LVAT 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

27Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, kad asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kyla pareiga pateikti įrodymus, kad neatidėliotinas administracinio sprendimo įvykdymas gali nepataisomai paveikti asmens interesus (žr., pvz., LVAT 2014 m. birželio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS261-735/2014).

28Nagrinėjamu atveju pareiškėjai prašė sustabdyti: Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2018-2019 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“ 4 priedo dalies, kurioje numatyta, kad prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos mokinių ir klasių skaičiaus pridedamas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos klasių komplektų skaičius, galiojimą; sustabdyti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo“ pakeitimo“ galiojimą; sustabdyti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-141 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ galiojimą.

29Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones pareiškėjai grindė tuo, kad nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, t. y. vaikai būtų perkelti į progimnaziją, kurioje nėra užtikrintos tinkamos sąlygos mokyklos vaikų ugdymui, taip pat būtų sukelti nepatogumai abiejų mokyklų vaikams bei būtų pradėtas abiejų ugdymo įstaigų reorganizavimo procesas, kuris yra negrįžtamas.

30Byloje nustatyta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. vasario 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-1930-624/2018, kurioje buvo keliamas ginčas dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo teisėtumo, konstatavo, jog Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” (Sprendimas dėl reorganizavimo) ir 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016–2017 mokslo metais” dalis, kuria nuspręsta reorganizuoti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą, prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos, ir nekomplektuoti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje pradinių ir priešmokyklinės klasių, teisėta. Teismas nurodė, kad nesant pagrindo pripažinti neteisėtu Sprendimo dėl reorganizavimo, taip pat nesant duomenų, kad Kauno Žaliakalnio progimnazijoje klasių ir mokinių skaičiaus vidurkis neatitiktų kitų teisės aktų reikalavimų, atmestinas ir pareiškėjų reikalavimas panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016–2017 mokslo metais” dalį, kuria jo priedo Nr. 1, 43 ir 44 pozicijose nuspręsta dėl pradinių 1–4 klasių ir 1 priešmokyklinės klasės nekomplektavimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje ir klasių komplektų skaičiaus Kauno Žaliakalnio progimnazijoje.

31Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad šioje byloje ginčijamas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimas Nr. T-142 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo“ pakeitimo“ yra priimtas tęsiant sprendimu dėl reorganizavimo pradėtą Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo procedūrą. Tokią išvadą patvirtina ir tai, jog abiejų atsakovo minėtų sprendimų įžanginėse dalyse nurodyta, kad jie priimti atsižvelgiant į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą (patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-81), kuriuo, be kita ko, nutarta reorganizuoti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą, prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos.

32Teisėjų kolegija akcentuoja, kad reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., LVAT 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Nagrinėjamu atveju susiklosčius minėtoms aptartoms aplinkybėms, kai įsiteisėjusia teismo nutartimi sprendimas dėl reorganizavimo yra pripažintas teisėtu, o skundžiamais sprendimais Nr. T-141 ir Nr. T-142 buvo pratęstas tik mokyklos reorganizacijos terminas, nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo stabdyti skundžiamų sprendimų galiojimo.

33Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, atsižvelgusi į pareiškėjų motyvus, pagrindžiančius reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymą, įvertinusi administracinėje byloje nagrinėti priimtus reikalavimus ir byloje esančius duomenis, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nėra pagrįsto pagrindo taikyti pareiškėjų prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje nėra duomenų, sudarančių pakankamą pagrindą spręsti, jog nepritaikius pareiškėjų prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Pažymėtina, kad aplinkybė, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų turtinio pobūdžio pasekmių, per se (savaime) nėra pagrindas ABTĮ 70 straipsnyje nustatyta tvarka taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, tuo labiau, jei pareiškėjai neįrodo, jog tokių neigiamų pasekmių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr., pvz., LVAT 2012 m. balandžio mėn. 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-149/2012 ir kt.). Šiame kontekste pabrėžtina, kad pareiškėjų teiginiai dėl žalos padarymo yra tik deklaratyvaus pobūdžio ir nepatvirtinti jokiais įrodymais, kuriuos įvertinus būtų galima nustatyti, kokius nuostolius, netenkinus pareiškėjų prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, patirtų pareiškėjai ir pan.

34Atsižvelgusi į pareiškėjo išdėstytų argumentų visumą ir įvertinusi pareiškėjos pateiktus įrodymus, teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju pareiškėjai, kuriems tenka pareiga pagrįsti reikalavimo užtikrinimo būtinybę, nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju šioje bylos nagrinėjimo stadijoje egzistuoja pagrindas taikyti pareiškėjų prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju būtų adekvatus ir proporcingas, atitiktų šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą. Todėl įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjų prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

35Remdamasi nustatytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 12 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjų prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, yra pakankamai motyvuota, atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką panašiose bylose, teismas tinkamai aiškino ir taikė ginčui aktualų teisinį reguliavimą, yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas.

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

37Pareiškėjos Ž. K. atskirąjį skundą atmesti.

38Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

39Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų Ž. K.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai Ž. K., R. M., S. J., E. G., Ž. L., E. K., R. M. ir A. K.... 6. Pareiškėjai taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 7. Nurodė, jog nesiėmus minėtų priemonių gali būti padaryta neatitaisoma... 8. II.... 9. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. balandžio 12 d.... 10. Teismas Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis nustatė,... 11. Teismas nurodė, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d.... 12. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos... 13. Taigi, skundžiamais atsakovo sprendimais, iš esmės siekiama racionalesnio ir... 14. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjų nurodomi argumentai dėl būtinybės... 15. III.... 16. Pareiškėja Ž. K. pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti... 17. Pareiškėja atskirajame skunde teigia, kad teismas nevisapusiškai ištyrė... 18. Akcentuoja, kad 2016 m. kovo 30 d. patikrinimo akte nustatyta, kad jau šiuo... 19. Pažymi, kad atsakovas visiškai nesikonsultavo su progimnazijos bendruomene,... 20. Pareiškėjos teigimu, atmetant prašymą vien dėl to, kad ginčijamu... 21. Nesustabdžius ginčo sprendimų (sprendimo dalies) galiojimo, nepagrįstais... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Regionų apygardos... 25. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamos... 26. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktikoje... 27. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, kad asmeniui, prašančiam taikyti... 28. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai prašė sustabdyti: Kauno miesto... 29. Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones pareiškėjai grindė tuo,... 30. Byloje nustatyta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m.... 31. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad šioje... 32. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip... 33. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, atsižvelgusi į pareiškėjų... 34. Atsižvelgusi į pareiškėjo išdėstytų argumentų visumą ir įvertinusi... 35. Remdamasi nustatytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 37. Pareiškėjos Ž. K. atskirąjį skundą atmesti.... 38. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 12 d.... 39. Nutartis neskundžiama....