Byla e2-1210-264/2015
Dėl skolos priteisimo ir atsakovų UAB “Alkalina”, A. K., trečiojo asmens UAB “Alkava” priešieškinį ieškovei AB DNB bankui dėl 2012-08-27 kreditavimo sutarties bendrosios dalies 18 p. pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant V. G.,

2dalyvaujant ieškovės AB DNB banko atstovei advokatei R. Ž., atsakovės UAB „Alkalina“ vadovui K. K.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB DNB bankas ieškinį atsakovams UAB „Alkalina“, A. K., trečiajam asmeniui UAB „Alkava“ dėl skolos priteisimo ir atsakovų UAB “Alkalina”, A. K., trečiojo asmens UAB “Alkava” priešieškinį ieškovei AB DNB bankui dėl 2012-08-27 kreditavimo sutarties bendrosios dalies 18 p. pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

4I. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai

5Ieškovė AB DNB bankas ieškinyje prašo priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Alkalina“ ir A. K. ieškovės AB DNB bankas naudai 953 583, 92 Eur (3 292 534,55 Lt) skolą, taip pat iš atsakovės UAB „Alkalina“6 % dydžio metines palūkanas, o iš atsakovo A. K. 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos skolos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei priteisti iš atsakovų ieškovei bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodo, kad ieškovė AB DNB bankas su trečiuoju asmeniu UAB „Alkava“ sudarė 2006-02-14 Kreditavimo sutartį Nr. ( - ), (sutarties sąlygos keistos ir papildytos vėlesniais susitarimais, kurie yra neatskiriama 2006-02-14 Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) dalis), kurios pagrindu UAB „Alkava“ buvo suteiktas 2 944 555,11 Lt dydžio kreditas su kintama metine palūkanų norma gamybinio pastato įsigijimui finansuoti. Galutinis kredito grąžinimo terminas iki 2016-02-28. Už laiku nesumokėtas Bankui palūkanas kredito gavėjas įsipareigojo mokėti Bankui 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Už prievolių pagal kreditavimo sutartį tinkamą įvykdymą bankui laidavo atsakovas A. K., sudarydamas su banku 2008-09-11 Laidavimo sutartį Nr. ( - ), ir atsakovė UAB „Alkalina“, sudarydama su Banku 2012-08-27 Laidavimo sutartį Nr. ( - ). Laidavimo sutarčių pagrindu atsakovai laiduotojai įsipareigojo solidariai atsakyti bankui visu savo turtu, jeigu kredito gavėja UAB „Alkava“ neįvykdys visų, dalies arba įvykdys netinkamai prievoles bankui pagal kreditavimo sutartį. Atsakovų laidavimai galioja iki visiško UAB „Alkava“ prievolių pagal kreditavimo sutartį bankui įvykdymo.

7Kredito gavėja UAB „Alkava“ įsipareigojimų bankui tinkamai neįvykdė, nustatytais terminais nesumokėjo kredito ir nesumokėjo priskaičiuotų palūkanų. UAB „Alkava“ nevykdant kreditavimo sutartimi prisiimtų finansinių įsipareigojimų, bankas 2013-04-11 raštu „Dėl įsipareigojimų bankui nevykdymo“ įspėjo kredito gavėją ir laiduotojus apie UAB „Alkava“ įsiskolinimą bankui ir nurodė, kad iki 2013-05-13 negrąžinus pradelstos skolos bankui, bankas imsis priverstinių skolos išieškojimo veiksmų. Skola bankui iki nurodyto terminio padengta nebuvo. Bankas pakartotinai 2013-05-20 raštu „Dėl UAB „Alkava“ kredito restruktūrizavimo ir įsipareigojimų bankui nevykdymo pranešė kredito gavėjui ir ir laiduotojams, kad bankas sutinka restrūkturizuoti UAB “Alkava” skolą, jei iki 2013-07-15 bus pasirašyti restrūkturizavimo dokumentai ir bus sumokėtos Bankui pradelstos palūkanos, delspinigiai, taip pat įspėjo, kad UAB “Alkava” neįvykdžius finansinių įsipareigojimų bankui, bankas nutrauks Kreditavimo sutartį ir imsis priverstinių skolos išieškojimo veiksmų. Įsipareigojimai bankui įvykdyti nebuvo, pradelstos skolos nepadengtos, restruktūrizavimo dokumentai nepasirašyti, Bankas 2013-10-01 raštu „Dėl įsipareigojimų bankui nevykdymo ir sutarties nutraukimo“ įspėjo kredito gavėją ir laiduotojus apie pradelstos skolos bankui dydį, nustatė papildomą terminą iki 2013-11-05 pradelstai skolai padengti ir nurodė, kad nepadengus pradelstos skolos bankui, bankas kitą dieną po nurodyto papildomo termino pasibaigimo dienos vienašališkai nutrauks kreditavimo sutartį ir pradės vykdyti priverstinį skolos išieškojimą įstatymų nustatyta tvarka. Kredito gavėjas ir/ar laiduotojai iki nurodyto termino įsiskolinimo bankui nepadengė, bankas vienašališkai nutraukė kreditavimo sutartį ir kreipėsi į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo. Skolą pagal 2014-01-17 notaro vykdomąjį įrašą sudaro: 2 944 554,31 Lt negrąžintas kreditas, 306 190,11 Lt nesumokėtos palūkanos, 1 557,37 Lt delspinigiai ir 10,37 proc. dydžio sutartinės metinės palūkanos nuo 2 944 554,31 Lt negrąžinto kredito sumos nuo notaro vykdomojo įrašo išdavimo dienos iki jo visiško įvykdymo. Iš viso skolą bankui pagal kreditavimo sutartį sudaro 3 292 534,55 Lt. Bankas, vadovaudamasis CK 1.138 str. 6 p., 6.81 str., 6.874 str. 2 d., 2008-08-05 Kreditavimo sutarties bendrosios dalies 49.4.2 p., Laidavimo sutarčių 2.3.1.4 p., kreipėsi į teismą dėl 3 292 534,55 Lt skolos solidariai iš atsakovų laiduotojų UAB „Alkalina“ ir A. K. priteisimo. Vadovaujantis CK 6.81 str., Laidavimo sutarčių 1.1, 2.1.1 p., laiduotojai UAB „Alkalina“ ir A. K. atsako solidariai bankui tokia pačia apimtimi kaip ir kredito gavėjas UAB „Alkava“. Jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.). Pagal CK 6.37 str. 2 d. bei CK 6.210 str. skolininkas privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi atsakovas A. K. yra fizinis asmuo, iš jo pagal CK 6.210 str. 1 d. nuo priteistinos skolos sumos priteistinos 5 proc. dydžio procesinės palūkanos nuo bylos teisme iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, o iš atsakovės UAB „Alkalina“ kaip juridinio asmens pagal CK 6.210 str. 2 d. nuo priteistinos skolos sumos priteistinos 6 proc. dydžio procesinės palūkanos nuo bylos teisme iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

8Atsakovai UAB „Alkalina“, A. K. ir trečiasis asmuo UAB „Alkava“ pateikė priešieškinį, kuriame prašo pripažinti negaliojančiu ab initio 2012-08-27 pasirašytos kreditavimo sutarties Nr. ( - ) Bendrosios dalies 18 p., kuriuo numatyta AB DNB bankas teisė vienašališkai nustatyti 1,5 karto didesnį palūkanų dydį; pripažinti, kad AB DNB bankas vienašališku sprendimu taikoma 1,5 karto didesnė palūkanų norma prieštarauja sąžiningumo, protingumo principams ir sumažinti taikomą palūkanų normą iki 2011-07-15 Susitarimu Nr. ( - ) numatytos palūkanų normos; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9Priešieškinyje nurodo, kad 2006-02-14 ieškovė bei tretysis asmuo pasirašė kreditavimo sutartį Nr. ( - ). Kredito sutartis sudaryta 800 000 Lt sumai, palūkanų norma - iki 2006-05-31 4,53 %, nuo 2006-06-01 kas pusę metų kintamas VILIBOR dydis + 1,8 % marža. Kreditavimo sutartis yra keista bei papildyta 6 kartus. Šiai dienai bendra kredito suma – 2 944 555,11 Lt, galutinis grąžinimo terminas - 2016-02-28. Paskutinė abiejų kreditavimo sutarties Nr. ( - ) šalių susitarimu nustatyta taikytina palūkanų norma - kas pusę metų kintamas VILIBOR dydis + 5,90 % marža. 2013-11-07 AB DNB banko iniciatyva nutraukta kreditavimo sutartis Nr. ( - ). Nutraukus sutartį tretysis asmuo buvo informuotas, kad jam, nepaisant Susitarimo Nr. ( - ), bus taikoma nauja palūkanų norma - 1.5 dydžio tuo metu buvusios palūkanų normos, kuri nebekistų ir nebūtų perskaičiuojama (Šiai dienai palūkanų norma sudaro 10,37 %).

10Dėl 2012-08-27 Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) Bendrosios dalies 18 p. pripažinimo negaliojančiu LR CK 1.91 str. 1 d. pagrindu. 2012-08- 27 Susitarimu Nr. ( - ) susitariant dėl naujos redakcijos kredito grąžinimo grafiko ir UAB „Alkalina" laidavimo sutarties sudarymo tuo pačiu banko iniciatyva buvo nurodytas punktas dėl Kreditavimo sutarties Bendrosios dalies naujos redakcijos išdėstymo. Tokiu būdu, t.y. pasirašius naujos redakcijos Bendrąją Kreditavimo sutarties dalį, buvo „susitarta“ dėl AB DNB bankas teisės kredito gavėjui 3 mėnesius iš eilės praleidus kredito, palūkanų ar kitų mokėjimų grąžinimo terminus arba per paskutinius 12 mėnesių ne mažiau kaip 2 kartus pažeidus kitas sutarties sąlygas nepriklausomai nuo to, ar už padarytus pažeidimus buvo taikomos Sutartyje numatytos sankcijos, vienašališkai visam sutarties galiojimo terminui 1,5 karto padidinti Banko palūkanas. Ieškovų pagal priešieškinį įsitikinimu, susidariusi situacija visiškai atitinka CK 1.91 str. 1 d. sandorio pripažinimo negaliojančiu dėl ekonominio spaudimo sąlygas. Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) nauja Bendrosios dalies redakcija pasirašyta būtent AB DNB bankas iniciatyva ir interesais. UAB „Alkava" nebuvo jokio poreikio pasirašyti naujos redakcijos Bendrąją dalį, kadangi tai UAB „Alkava" nebuvo naudinga. Buvo realus grasinimas iš AB DNB bankas pusės. Jeigu UAB „Alkava" nebūtų pasirašiusi Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) naujos Bendrosios dalies redakcijos, tai AB DNB bankas nurodė nutrauksiąs Kreditavimo sutartį nesuėjus galutiniam kredito grąžinimo terminui ir tokiu atveju UAB „Alkava" grėsė įsiskolinimas AB DNB bankas negrąžinamo kredito sumomis su visais padariniais (delspinigiais, baudomis ir kt.). AB DNB bankas būtų siekęs pradėti priverstinį išieškojimą iš Kreditavimo sutartimi įkeisto ir kito turto, kas atitinkamai sąlygotų UAB „Alkava" bankrotą bei viso įmonės turto perdavimą AB DNB bankas. Tokie AB DNB bankas veiksmai traktuotini kaip siekis pasunkinti UAB „Alkava“ padėtį priverčiant sudaryti UAB „Alkava" nenaudingą susitarimą. AB DNB bankas, naudodamas ekonominį spaudimą, pradėjo be pagrindo griežtinti kredito grąžinimo sąlygas pareikalaudamas papildomo laidavimo. AB DNB bankas reikalavimas pasirašant susitarimą pasirašyti ir Kreditavimo sutarties naujos redakcijos Bendrąją dalį su 18 p. nuostatomis vertinamas kaip grasinimas ir ekonominis spaudimas. AB DNB bankas nesąžiningumą taip pat rodo faktas, kad pasirašant visus susitarimus niekada nebuvo keičiama Kreditavimo sutarties Bendrosios dalies redakcija. AB DNB bankas grasino UAB „Alkava" ekonominiais padariniais, kurių atsiradimas priklausė nuo jo nesąžiningų veiksmų, t.y. AB DNB bankas, žinodamas apie sunkią finansinę UAB „Alkava“ situaciją bei įmonės filialų mažinimą bei piniginių srautų sumažėjimą grasino nutrauksiąs Kreditavimo sutartį ir perimsiąs visą UAB „Alkava" turtą ir taip privertė pasirašyti UAB „Alkava" aiškiai nenaudingą susitarimą. Pažymi, kad kredito davėjas laikytinas stipresne sutarties šalimi nei gavėjas. Taigi, net pripažinus UAB „Alkava" pakankamai turinčiu patirties verslininku, nė vienam protingai, sąžiningai, apdairiai ir rūpestingai veikiančiam subjektui negali kilti atsakomybė už neteisėtus AB DNB bankas veiksmus, numatant teisę vienašališkai padidinti palūkanų normą net 1,5 karto. Be to, UAB „Alkava“ pasirašant susitarimą nebuvo atstovaujama profesionalaus teisininko, kas sudarė sąlygas AB DNB bankas pasinaudoti UAB „Alkava“ nesugebėjimu analizuoti teisinių dokumentų ir įtraukti Bendrosios dalies pakeitimą nedetalizuojant ir taip neatkreipiant dėmesio į daromus esminius sutarties pakeitimus. Nesant AB DNB bankas ekonominio spaudimo, šis susitarimas dėl Kreditavimo sutarties Bendrosios dalies naujo išdėstymo akivaizdu nebūtų sudarytas.

11Dėl AB DNB nustatytos palūkanų normos sumažinimo LR CK 6.37 str. 3 d. pagrindu. AB DNB bankas vienašališku sprendimu nustatyta palūkanų norma prieštarauja sąžiningumo, protingumo principams ir todėl teismo turi būti sumažinta. Paskutinis susitarimas, kuriuo buvo keičiama taikytina palūkanų norma, pasirašytas 2011-07-15. Šiuo Susitarimu Nr. ( - ) numatyta fiksuota palūkanų norma iki 2011-12-31 (7.98 % dydžio) ir nustatyta, jog nuo 2012-01-01 palūkanų norma bus kintamo dydžio skaičiuojant kas pusę metų kintantį VILIBOR dydį + 5,90 % dydžio maržą. Būtent šia sutartimi ir turėtų būti vadovaujamasi nustatant taikytiną palūkanų normą. Protinga palūkanų norma laikytina būtent tuo metu rinkoje egzistuojanti palūkanų norma. Todėl labai svarbu nustatyti kokio dydžio palūkanų norma buvo taikoma Kreditavimo sutarties nutraukimo metu ir ar AB DNB bankas vienašališkai nustatyta palūkanų norma (10,37 %) atitinka šį dydį - tik atitinkamai panašus palūkanų dydis leistų teigti banko veiksmų sąžiningumą. Vertinant paskutiniuoju 2011-07-15 Susitarimu Nr. ( - ) sutartą palūkanų dydį (kas pusę metų vertinamas 6 mėn. VILIBOR dydis + 5,90 % marža) matyti, jog šiuo principu UAB „Alkava“ nustatyta palūkanų norma ilgą laiką buvo artima tuomet rinkoje galiojusiai palūkanų normai (išskyrus 2013 m. liepos mėn.). Tuo tarpu AB DNB bankas vienašališku sprendimu nustačius net 1,5 dydžio kreditavimo sutarties nutraukimo metu buvusios palūkanų normos, kuri nebekistų ir nebūtų perskaičiuojama, UAB „Alkava“ mokėtina palūkanų norma padidėjo iki 10,37 %. Akivaizdu, jog toks palūkanų dydis visiškai nebeatitinka rinkoje mokamų palūkanų dydžio. Tokiu būdu UAB „Alkava'' tapo įpareigota mokėti rinkoje neegzistuojančias, neprotingai dideles palūkanas.

12Dėl AB DNB banko ieškiniu reikalaujamų priteisti delspinigių sumos nepagrįstumo. Esant neteisėtam vienašališkam banko sprendimui pakeisti kreditavimo sutarties nuostatas dėl sutartos palūkanų normos ir atitinkamai nesant abiejų kreditavimo sutarties šalių susitarimo dėl palūkanų normos padidinimo, neteisėtas yra ir AB DNB bankas reikalavimas priteisti palūkanas, paskaičiuotas taikant 10,37 % dydžio palūkanų normą.

13Atsiliepime į ieškinį prašo ieškinį dalyje dėl įsipareigojimų vykdymo bei palūkanų normos atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovai bei tretysis asmuo, neginčija skolos buvimo fakto bei pačios kreditavimo sutarties teisėtumo, iš dalies nesutinka su ieškiniu dėl įsipareigojimų pagal sutartį vykdymo bei palūkanų normos.

14Ieškovė AB DNB bankas su priešieškiniu nesutinka, prašo nutraukti civilinę bylą dalyje pagal atsakovų UAB „Alkalina“, A. K., trečiojo asmens UAB „Alkava“ pareikštą patikslintą priešieškinį dėl Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) bendrosios dalies 18 p. pripažinimo negaliojančiu ir palūkanų sumažinimo, o bylos šioje dalyje nenutraukus, prašo priešieškinį kaip nepagrįstą atmesti.

15Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiu 2006-02-14 Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) bendrosios dalies 18 p. 2006-02-14 Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) bendrosios dalies 18 p., kurį priešieškiniu prašoma pripažinti negaliojančiu, nebuvo taikytas, apskaičiuojant UAB „Alkava“ skolą Bankui pagal Kreditavimo sutartį, kurią ieškiniu šioje byloje prašo priteisti Bankas, todėl šio punkto pripažinimas negaliojančiu neįtakotų UAB „Alkava“ skolos Bankui dydžio, kurią Bankas ieškiniu šioje byloje prašo priteisti. Esant šioms aplinkybėms, šio priešieškinio reikalavimo tenkinimas nesukurs materialiųjų teisinių padarinių. Priešieškinio argumentai, kad trečiasis asmuo UAB „Alkava“ prieš savo valią dėl Banko ekonominio spaudimo ir grasinimo buvo priverstas sutikti su nauja Kreditavimo sutarties bendrosios dalies redakcija, yra deklaratyvūs ir neįrodyti, jiems pagrįsti atsakovai ir trečiasis asmuo nepateikė jokių įrodymų, kad Bankas būtų atlikęs kokius nors neteisėtus veiksmus jų atžvilgiu, kuriuos būtų galima vertinti kaip ekonominį spaudimą ar realų grasinimą. Visi Kreditavimo sutarties pakeitimai buvo atliekami kredito gavėjo UAB „Alkava“ iniciatyva. Papildomais susitarimais, kredito gavėjui UAB „Alkava“ prašant, buvo kelis kartus iki 2 944 555,11 Lt dydžio (852 802,10 EUR) padidinta suteikto kredito dalis, buvo pakeisti tarpiniai kredito grąžinimo terminai ir sumos. Papildomi susitarimai laisva valia buvo pasirašyti kredito gavėjo UAB „Alkava“ ir laiduotojų A. K., UAB „Alkalina“, kurie savo parašais patvirtino, kad kreditavimo sąlygoms pritaria, kad susitarimai ir jų sąlygos atitinka jų valią. 2012-08-27 Susitarimo Nr. ( - ) 1.7 p. buvo susitarta išdėstyti Kreditavimo sutarties bendrąją dalį nauja redakcija. Nei kredito gavėjas UAB „Alkava“, nei laiduotojai A. K. ir UAB „Alkalina“, pasirašydami ant šio susitarimo ir tuo patvirtindami, kad jų laidavimas galioja toliau pakeistoms kreditavimo sąlygoms, jokių prieštaravimų dėl pasirašomo susitarimo sąlygų ir naujos Kreditavimo sutarties bendrosios dalies redakcijos ir jos 18 p. nereiškė.

16Priešieškinio argumentai, kad esą Kreditavimo sutarties bendrosios dalies 18 p. yra kredito gavėjui ir laiduotojams labai nenaudingas, neturi jokios teisinės reikšmės, nes, pirma, sandorio naudingumas/nenaudingumas nėra teisės normų numatytas kaip pagrindas pripažinti sandorį negaliojančiu. Bendrosios dalies 18 p. nebuvo taikomas, apskaičiuojant UAB „Alkava“ skolos Bankui dydį ir Bankas šios sąlygos pagrindu UAB „Alkava“ mokėtinų palūkanų vienašališkai nedidino. Priešieškinio faktinis pagrindas neatitinka tikrovės, o priešieškinio reikalavimai yra nepagrįsti ir dėl to atmestini, Bankui neatlikus neteisėtų vienašalio 1,5 karto palūkanų didinimo veiksmų. Atsižvelgiant į išdėstyta, nėra pagrindo konstatuoti, kad Bankas yra atlikęs neteisėtus 1,5 karto palūkanas padidinusius veiksmus.

17Dėl reikalavimo sumažinti palūkanas CK 6.37 str. 3 d. pagrindu. Kadangi atmestini kaip nepagrįsti pagrindiniai priešieškinio reikalavimai, atitinkamai atmestinas ir išvestinis reikalavimas dėl palūkanų sumažinimo, nesant teisinio pagrindo jų mažinimui. Priešieškinyje dėstomi argumentai apie neva tai per dideles palūkanas yra deklaratyvūs ir neįrodyti, o skolininkų pageidavimas mokėti mažesnes palūkanas teisės normų nenumatytas kaip pagrindas mažinti kreditoriui mokėtinas palūkanas. Priešieškinyje neteisingai nurodoma, kad Bankas vienašališkai 1,5 karto padidino palūkanų dydį iki 10,37 % dydžio, nors esą Susitarime Nr. ( - ) dėl 2006-02-14 Kreditavimo sutarties Nr. 9568( - ) sąlygų pakeitimo ir papildymo buvo susitarta dėl mažesnės palūkanų normos, kurią sudaro kas pusę metų kintamas VILIBOR dydis + 5,90 % banko marža.

18Sudarytos 2006-02-14 Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) bendrosios dalies 16 p., buvo susitarta, kad kredito gavėjui praleidus kreditavimo sutartyje numatytus kredito gražinimo terminus, už laiku nesugrąžintą kreditą kredito gavėjas privalo papildomai prie sutarties specialiojoje dalyje nustatytų palūkanų mokėti Bankui pusės sutarties specialioje dalyje nustatytų palūkanų dydžio papildomas palūkanas. Tai reiškia, kad kredito gavėjui UAB „Alkava“ praleidus sumokėti Bankui kredito grąžinimo įmoką, už pradelstą sumą yra skaičiuojamos padidintos palūkanos, kurių dydį sudaro prie palūkanų dydžio, numatyto 2006-02-14 Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) specialiosios dalies 5 p., pridėjus pusę šių palūkanų dydžio. Ši sąlyga nėra nesąžininga ar neprotinga, priešingai - užtikrina kredito gavėjo ir kreditoriaus interesų pusiausvyrą, nes skatina kredito gavėją laiku mokėti kreditoriui kredito grąžinimo įmokas. Pusę karto padidintos palūkanos pradedamos taikyti tik tuomet, kai kredito gavėjas praleidžia kredito grąžinimo terminus, ty. pažeidžia sutartį. Toks palūkanų skaičiavimas ir bendrosios dalies 16 p. galiojo nuo pat Kreditavimo sutarties sudarymo, taip pat ir 2011-07-18 Susitarimo Nr. ( - ) pasirašymo metu. Tokiomis sąlygomis palūkanų pusės karto padidinimas nepažeidžia jokių imperatyvų ar sąžiningumo, protingumo principų. Juolab, kad kredito gavėjas tiek 2006-02-14 Kreditavimo sutartyje Nr. ( - ) (specialiosios dalies 5.1 p.), tiek ir vėlesniuose sutarties pakeitimuose (2008-09-11 Susitarimo Nr. ( - ) 5.2 p., 2010-06- 02 Susitarimo Nr. ( - ) 5.2 p., 2011-07-15 Susitarimo Nr. ( - ) 5.2 p.) patvirtino, kad prisiima visą riziką, susijusią su galimu Bankui mokėtinų palūkanų padidėjimu. Taigi, 2006-02-14 Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) sąlyga apie padidintų palūkanų skaičiavimą tuo atveju, kai kredito gavėjas praleidžia sutartyje numatytus kredito grąžinimo terminus, galioja nuo pat 2006-02-14 Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) su trečiuoju asmeniu UAB „Alkava“ sudarymo dienos. Bankas vienašališkai 2006-02-14 Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) sąlygų nekeitė ir palūkanų vienašališkai nedidino.

19Į teismo posėdį neatvyko atsakovas A. K., trečiasis asmuo UAB „Alkava“. Jiems apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai (II tomas b. l. 46 – 47).

20II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir teismo motyvai bei išvados

21Iš šalių paaiškinimų ir byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovė AB DNB bankas su trečiuoju asmeniu UAB „Alkava“sudarė 2006-02-14 Kreditavimo sutartį Nr. ( - ) (sąlygos keistos ir papildytos 2008-04-15 Susitarimu Nr. ( - ), 2008-09-11 Susitarimu Nr. ( - ), 2009-09-29 Susitarimu Nr. ( - ), 2010-06-02 Susitarimu Nr. ( - ), 2011-07-15 Susitarimu Nr. ( - ), 2012-08-27 Susitarimu Nr. ( - ), kurie yra neatskiriama 2006-02-14 Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) dalis), kurios pagrindu Kredito gavėjui buvo suteiktas 2 944 555,11 Lt dydžio kreditas (2006-02-14 Kreditavimo sutarties specialiosios dalies 3 p. pagrindu suteiktas 800‘000 Lt kreditas, kreditas padidintas iki 1‘518‘648 Lt sumos 2008-04-15 Susitarimo Nr. ( - ) 1.1 p. pagrindu, kreditas padidintas iki 2‘888‘718 Lt sumos 2008-09-11 Susitarimo Nr. ( - ) 1.1 p. pagrindu, kreditas padidintas iki 2‘944‘555,11 Lt sumos 2010-06-02 Susitarimo Nr. ( - ) 1.1 p. pagrindu) su kintama metine palūkanų norma gamybinio pastato įsigijimui finansuoti, galutinis kredito grąžinimo terminas - iki 2016-02-28. Už prievolių pagal Kreditavimo sutartį tinkamą įvykdymą Bankui laidavo atsakovas A. K., sudarydamas su Banku 2008-09-11 Laidavimo sutartį Nr. ( - ), ir atsakovė UAB „Alkalina“, sudarydama su Banku 2012-08-27 Laidavimo sutartį Nr. ( - ). Bankas 2013-04-11 raštu „Dėl įsipareigojimų Bankui nevykdymo“ įspėjo kredito gavėją ir laiduotojus apie UAB „Alkava“ įsiskolinimą Bankui pagal Kreditavimo sutartį ir nurodė, kad iki 2013-05-13 negrąžinus pradelstos skolos Bankui, Bankas imsis priverstinių skolos išieškojimo veiksmų. Bankas pakartotinai 2013-05-20 raštu „Dėl UAB „Alkava“ kredito restruktūrizavimo ir įsipareigojimų Bankui nevykdymo“ pranešė kredito gavėjui ir laiduotojams, kad Bankas sutinka restruktūrizuoti UAB „Alkava“ skolą, jei iki 2013-07-15 bus pasirašyti restruktūrizavimo dokumentai bei bus sumokėtos Bankui pradelstos palūkanos ir delspinigiai, taip pat įspėjo, kad UAB „Alkava“ neįvykdžius finansinių įsipareigojimų Bankui, Bankas bus priverstas nutraukti Kreditavimo sutartį ir imtis priverstinių skolos išieškojimo veiksmų. Bankas 2013-10-01 raštu „Dėl įsipareigojimų Bankui nevykdymo ir sutarties nutraukimo“ įspėjo kredito gavėją ir laiduotojus apie pradelstos skolos Bankui dydį, nustatė papildomą terminą iki 2013-11-05 pradelstai skolai padengti ir nurodė, kad nepadengus pradelstos skolos Bankui, Bankas kitą dieną po nurodyto papildomo termino pasibaigimo dienos vienašališkai nutrauks Kreditavimo sutartį ir pradės vykdyti priverstinį skolos išieškojimą įstatymų nustatyta tvarka. Bankas 2013-11-07 vienašališkai nutraukė Kreditavimo sutartį. 2014-01-17 Vilniaus miesto ( - ) notarų biuro natarė R. B. išdavė AB DNB bankui vykdomąjį įrašą.

22Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinys atmestinas.

23Teismas sprendžia, kad ieškovė atsakovams pareiškė teisiškai pagrįstą ir įrodytą ieškinį dėl skolos priteisimo, kadangi byloje nustatyta, kad trečiojo asmens UAB „Alkava” prievolė grąžinti kreditą ieškovei yra neįvykdyta pagal 2006-02-14 Kreditavimo sutartį Nr. ( - ) (su vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais), todėl atsakovams UAB „Alkalina” ir A. K. (laiduotojams) kilo pareiga atsakyti pagal minėtą kredito sutartį, laidavimo sutarčių pagrindu. Nagrinėjamu atveju ieškovė prašo priteisti 953 583,92 Eur skolą solidariai iš atsakovų kaip laiduotojų. Skolos sumą sudaro 837 162,39 Eur negrąžintas kreditas, 88 678,79 Eur nesumokėtos palūkanos pagal kreditavimo sutarties specialiosios dalies 5 punktą, 451,046 Eur delspinigiai pagal kreditavimo sutarties bendrosios dalies 40 punktą, 27 291,69 Eur sutartinės metinės palūkanos pagal 2014-01-17 notaro vykdomąjį įrašą.

24Dėl skolos buvimo fakto pagal kreditavimo sutartį.

25Ieškovė teigia, kad negrąžinto kredito suma pagal kreditavimo sutartį (su vėlesniais pakeitimais) yra 837 162,39 Eur.

26Tiek atsiliepime į ieškinį atsakovai, tiek teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Alkalina” direktorius K. K. neginčijo pareigos atsakyti pagal kredito sutartį, laidavimo sutarčių pagrindu.

27Prievolių įvykdymo užtikrinimo institutas suteikia kreditoriui papildomų garantijų, kad jo reikalavimas bus patenkintas, taip pat skatina skolininką tinkamai įvykdyti prievolę. CK 6.70 straipsnio 1 dalyje nustatytas pavyzdinis prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų sąrašas. Pagal šią teisės normą prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus netesybomis, įkeitimu (hipoteka), laidavimu, garantija, rankpinigiais ar kitais sutartyje numatytais būdais. Sutartinių civilinių teisinių santykių subjektai, vadovaudamiesi sutarties laisvės principu ir atsižvelgdami į sutarties pobūdį, savo poreikius, finansinį pajėgumą, verslo praktikos tendencijas ir pan., gali pasirinkti tiek CK 6.70 straipsnio 1 dalyje nustatytus, tiek ir šioje teisės normoje nenustatytus, tačiau imperatyviosioms įstatymų normoms, teisės principams, viešajai tvarkai ir gerai moralei neprieštaraujančius bei adekvačius prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus. Taip pat šie subjektai gali prievolės įvykdymo užtikrinimui taikyti ne vieną įvykdymo užtikrinimo būdą, o tokių būdų daugetą. Bet kuriuo būdu užtikrinant sutartinės prievolės įvykdymą, jis (užtikrinimas) taip pat sukuria naujus prievolinius kreditoriaus ir skolininko arba kreditoriaus ir trečiojo asmens santykius. Šių prievolinių santykių specifika yra ta, kad jie priklausomi nuo pagrindinės prievolės. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai, išskyrus garantiją pagal pirmą pareikalavimą, palyginti su pagrindine prievole, yra papildomos, šalutinės (aksesorinės) prievolės.

28Laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės (CK 6.76 str. 1 d.). Pagal CK 6.81 straipsnio nuostatas, kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Laidavimas atsiranda sudarius laidavimo sutartį arba įstatymų ar teismo sprendimo pagrindu (CK 6.77 str. 1 d.). Laidavimas yra asmeninis prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas. Skirtingai negu daiktinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų atveju, laidavimas dėl jo asmeninio pobūdžio sieja kreditorių su įsipareigojimą patenkinti laidavimu užtikrintą reikalavimą prisiėmusiu subjektu (laiduotoju), bet ne konkrečiu turtu, nes kreditoriaus reikalavimas skolininkui gali būti patenkinamas iš viso laiduotojo turto. Laidavimas padidina tikimybę, kad prievolė kreditoriui bus įvykdyta, nes, skolininkui jos neįvykdžius, kreditorius gali savo reikalavimą pareikšti laiduotojui. Laiduotojo pareiga įvykdyti prievolę kreditoriaus naudai, o kreditoriaus teisė reikalauti, kad laiduotojas įvykdytų skolininko prievolę, gali būti įgyvendinta tik tada, kai skolininkas neįvykdo laidavimu užtikrintos prievolės arba netinkamai tai padaro (CK 6.76 str. 1 d.). Tai lemia laidavimo prievolės, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo, sąlyginį pobūdį, kuris reiškia galimybės priverstinai įgyvendinti laidavimo prievolės įvykdymo atsiradimą tik tuo atveju, jei neįvykdoma laidavimu užtikrinta prievolė. Pagal bendrąją taisyklę laidavimas pasibaigia tuo pačiu metu, kada pasibaigia juo užtikrinta prievolė (CK 6.76 straipsnio 2 dalis, 6.87 straipsnio 1 dalis).

29Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad hipoteka ir laidavimas, kaip sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai, taikomi pagal įstatymų normose ir civilinių teisinių santykių subjektų sutartyse nustatytas jų taikymo sąlygas. CK normos šiuos prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus reglamentuoja netapačiai, tačiau jų vienas kitam nepriešpastato, neįtvirtina jų tarpusavio konkurencijos. Esant solidariajai skolininkų pareigai, materialiosios teisės normos suteikia kreditoriui teisę pasirinkti ne tik savo pažeistų teisių gynybos būdą, reikalavimo dalyką, bet ir nuspręsti, iš kokių asmenų reikalauti prievolės įvykdymo, jeigu prievolių užtikrinimo sutartyse nenustatyta kitaip ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-364/2010).

30Iš bylos medžiagos matyti, kad trečiajam asmeniui UAB „Alkava” 2006-02-14 Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu ( su vėlesniais sąlygų pakeitimais ir papildymais) buvo suteiktas 852 802,11 Eur dydžio kreditas. Ieškovė nurodė, kad pagal Kreditavimo sutarties specialiosios dalies 4-5 p., bendrosios dalies 9-18 p., kredito gavėja UAB „Alkava“ įsipareigojo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus vykdyti laiku ir kredito grąžinimo grafike nustatytais terminais mokėti bankui kasmėnesines kredito ir palūkanų įmokas iki galutinio kredito grąžinimo termino (2016-02-28), tačiau įsipareigojimų bankui tinkamai neįvykdė - nustatytais terminais nesumokėjo (negrąžino) bankui kredito ir nesumokėjo priskaičiuotų palūkanų. Bankas 2013-10-01 raštu įspėjo kredito gavėją ir laiduotojus apie pradelstos skolos Bankui dydį, nustatė papildomą terminą iki 2013-11-05 pradelstai skolai padengti ir nurodė, kad nepadengus pradelstos skolos Bankui, Bankas kitą dieną po nurodyto papildomo termino pasibaigimo dienos vienašališkai nutrauks Kreditavimo sutartį ir pradės vykdyti priverstinį skolos išieškojimą įstatymų nustatyta tvarka. Kredito gavėja ir/ar laiduotojai iki nurodyto termino įsiskolinimo bankui nepadengė, bankas 2013-11-07 vienašališkai nutraukė Kreditavimo sutartį. Už prievolių pagal Kreditavimo sutartį tinkamą įvykdymą Bankui laidavo atsakovas A. K. (2008-09-11 Laidavimo sutartis Nr. ( - )) ir atsakovė UAB „Alkalina“ (2012-08-27 Laidavimo sutartis Nr. ( - )). Laidavimo sutarčių 4.2 p., 4.3 p. numatyta, kad atsakovų laidavimai galioja iki visiško UAB „Alkava“ prievolių pagal Kreditavimo sutartį bankui įvykdymo. Laidavimo sutarčių pagrindu (1.1 p., 2.1.1 p.) atsakovai laiduotojai UAB „Alkalina”, A. K. įsipareigojo solidariai atsakyti bankui visu savo turtu, jeigu kredito gavėja UAB „Alkava“ neįvykdys visų, dalies arba įvykdys netinkamai prievoles bankui pagal Kreditavimo sutartį. CK 6.6 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad, jei skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Taigi, skolininkei UAB „Alkava” nustatytu terminu, t.y. iki 2013-11-05 negrąžinus suteikto kredito, skolininkės pinigines prievoles, bankui pareikalavus, Laidavimo sutarčių pagrindu privalo įvykdyti laiduotojai – atsakovai UAB „Alkalina”, A. K.. CK 6.87 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad laidavimas baigiasi, jeigu iš esmės pasikeičia prievolė ir dėl to be laiduotojo sutikimo padidėja jo atsakomybė arba atsiranda kitos laiduotojui nepalankios pasekmės, išskyrus atvejus, kai laidavimo sutartis numato ką kita. Atsakovai pasirašydami Laidavimo sutartis, taip pat patvirtino, kad yra susipažinę su Kreditavimo sutartimi ir jos vėlesniais pakeitimais ir papildymais (4.1 p.) kas laikytina, kad laiduotojai su tokiomis kreditavimo sutarties ir jos vėlesnių pakeitimų sąlygomis sutiko. Nagrinėjamu atveju ginčo tarp šalių dėl 837 162,39 Eur negrąžinto kredito dydžio nėra, šis reikalvimas laikytinas teisiškai pagrįstu ir įrodytu (CPK 185 str., CK 6.81str.).

31Dėl 88 678,79 Eur palūkanų pagal kreditavimo sutarties specialiosios dalies 5 punktą.

32Ieškovė prašo priteisti 88 678,79 Eur palūkanų pagal kreditavimo sutarties specialiosios dalies 5 punktą.

33Atsakovai, trečiasis asmuo priešieškinyje nurodo, kad AB DNB bankas nurodytas Kreditavimo sutarties specialiosios dalies 5 punktas, kuriuo remiantis ir yra skaičiuojamos palūkanos nustatė tik tai, jog AB DNB bankui mokamos sutarto dydžio palūkanos. Šiame kreditavimo sutarties punkte nėra numatyta jokių sąlygų, leidžiančių bankui vienašališkai pakeisti sudarytą sutartį ir vienašališkai nustatyti kitokio, nei sutarta, dydžio palūkanų normą. Todėl nėra jokio teisinio pagrindo nutraukus kreditavimo sutartį taikyti kitokio dydžio palūkanų normą, nei buvo sutarta šalių 2011-07-15 Susitarimu Nr. ( - ).

34Palūkanos – tai mokestis už pinigų skolinimą (mokėjimo, pelno palūkanos) arba minimalių kreditoriaus nuostolių kompensacija už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (kompensuojamosios palūkanos). 2011-07-15 susitarime Nr. ( - ) dėl 2006-02-14 Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) sąlygų pakeitimo 1.3 punktu pakeitė sutarties specialiosios dalies 5 p. ir jo naują redakciją išdėstė taip: 5.1 p. Už gautą kreditą Kredito gavėjas moka Bankui kintamas palūkanas. Iki 2011-12-31 (imtinai) Kredito gavėjui už gautą kreditą nustatoma 7,98 procentų metinė palūkanų norma. Suėjus šiam terminui palūkanų norma pakeičiama ir toliau keičiama prie palūkanų bazės pridedant nustatytą Banko maržą. Palūkanų bazės ir Banko maržos dydis, nustatomas ir keičiamas žemiau nustatyta tvarka ir terminais. Palūkanų bazė yra lygi antrą Darbo dieną prieš palūkanų bazės nustatymo dieną buvusiam šešių mėnesių termino litų VIUBOR. Palūkanų, bazė pakeičiama 2012-01-01 ir toliau keičiama kiekvienų kalendorinių metų sausio mėnesio 1 dieną, liepos mėnesio 1 dieną šešiems mėnesiams į priekį. Jei antrą Darbo dieną prieš palūkanų bazės keitimo dieną palūkanų bazė neturi būti skelbiama, tai imamą artimiausia prieš tai paskelbta patūkanų bazė. Sutrikus finansų rinkos veikimui Bankas turi teisę išsiuntęs raštišką pranešimą Kredito gavėjui pakeisti palūkanų bazę metų palūkanų norma, kuri atitinka Kredito gavėjui suteikto kredito Banko finansavimo kaštus iš bet kokio Banko pagrįstai pasirinkto šaltinio. Finansų rinkos veikimas laikomas sutrikusiu, jei: (i) Sutartyje nustatyta tvarka keičiant palūkanų bazę įprastu laiku nėra paskelbiamas atitinkamo termino litų VILIBOR; (ii) nustatytą palūkanų bazės keitimo dieną išlaidos už atitinkamo termino depozitus Vilniaus tarpbankinėje rinkoje skiriasi nuo skelbiamo atitinkamo termino litų VILIBOR. Pasibaigus finansų rinkos veikimo sutrikimui Bankas apie tai informuoja Kredito gavėją ir nuo artimiausio palūkanų bazės keitimo termino apskaičiuojant palūkanas vėl taikoma Sutartyje nustatyta palūkanų bazė. Banko maržos dydis yra 5,90 proc. 5.2 p. Kredito gavėjas yra informuotas, kad apskaičiuojant Bankui mokėtinas palūkanas pagal aukščiau nurodytą palūkanų nustatymo principą, Kredito gavėjo Bankui mokėtinos palūkanos gali keistis. Kredito gavėjas patvirtina, jog prisiima visą riziką, susijusią su galimu Bankui mokėtinų palūkanų padidėjimu. Į tai atsižvelgiant, konstatuotina, jog dėl palūkanų normos už gautą kreditą šalys susitarė laisva valia sudaryta sutartimi, atsakovai neginčija jos sąlygų, todėl ieškovės reikalavimas dėl 88 678,79 Eur palūkanų priteisimo iš atsakovų pagrįstas ir tenkintinas ( CK 6.81 str. 2, 3 d., 6.872 str. 1 d.).

35Dėl 451,05 Eur delspinigių pagal kreditavimo sutarties bendrosios dalies 40 punktą.

36Ieškovė prašo priteisti 451,05 Eur delspinigių pagal kreditavimo sutarties bendrosios dalies 40 punktą. Nurodo, kad delspinigiai buvo skaičiuojami iki sutarties nutraukimo.

37Atsakovai, trečiasis asmuo šio reikalvimo neginčija.

38Nevykdant ar netinkamai vykdant savo sutartines prievoles asmuo privalo atlyginti kitai sutarties šaliai jos patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Šalys, susitardamos dėl netesybų prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju, įgyja poveikio priemonę, skatinančią skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus, taip pat apibrėžia civilinės atsakomybės apimtį, sąlygas tuo atveju, jei šie įsipareigojimai vis dėlto nebus tinkamai vykdomi. Šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška, todėl šalių susitarimas dėl netesybų yra galiojantis ir vykdytinas. Kadangi šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis), Kasacinis teismas laikosi nuostatos, kad šalių pasiektas susitarimas, įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka, tampa teisiškai įpareigojančiu aktu, nustatančiu teises ir pareigas. Sprendžiant ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, nevalia ignoruoti sutarties šalių valios ir vadovautis vien įstatymo nuostatomis; teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 straipsnis), viešajai tvarkai (CK 1.81 straipsnis) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ŽVC“ v. UAB „Pineka“, bylos Nr. 3K-7-262/2010). Kreditavimo sutarties bendrosios dalies 40 p. numatyta, kad sutarties nutraukimas nesustabdo delspinigių, kitų Sutartyje numatytų mokėjimų skaičiavimo ir nepanaikina Kredito gavėjo prievolės grąžinti kreditą, mokėti palūkanas, papildomas palūkanas, delspinigius, kitus Sutartyje numatytus mokėjimus bei vykdyti kitas Sutarties sąlygas. Kreditavimo sutarties bendrosios dalies 34 p. šalys susitarė, kad už laiku nesumokėtas bankui palūkanas, papildomas palūkanas, įsipareigojimo mokestį kredito gavėjas įsipareigoja kiekvieną pradelstą dieną mokėti bankui 0,05 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Ieškovė ieškinyje prašo priteisti iš atsakovų 451,05 Eur delspinigių, atsižvelgiant į tai, kad kredito gavėja nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų (CK6. 81 str., 6.256 str. 2 d.). Atsakovai, trečiasis asmuo dėl paskaičiuotos sumos prieštaravimų nereiškė. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovės reikalavimas dėl 451,05 Eur delspinigių priteisimo iš atsakovų pagrįstas, todėl tenkintinas (CPK 185 str.).

39Dėl 27 291,69 Eur sutartinių metinių palūkanų pagal kreditavimo sutarties bendrosios dalies 16 punktą.

40Ieškovė prašo priteisti 27 291,69 Eur dydžio sutartines metines palūkanas pagal kreditavimo sutarties bendrosios dalies 16 punktą, kurios paskaičiuotos už laikotarpį nuo notaro vykdomojo įrašo išdavimo dienos iki 2014-10-28.

41Atsakovai, trečiasis asmuo su šiuo ieškovės reikalavimu nesutinka. Pateikė priešieškinį, kuriame prašo pripažinti 2012-08-27 pasirašytos kreditavimo sutarties Nr. ( - ) Bendrosios dalies 18 p., kuriuo numatyta AB DNB bankas teisė vienašališkai nustatyti 1,5 karto didesnį palūkanų dydį, negaliojančiu ab initio; pripažinti, kad AB DNB bankas vienašališku sprendimu taikoma 1,5 karto didesnė palūkanų norma prieštarauja sąžiningumo, protingumo principams ir sumažinti taikomą palūkanų normą iki 2011-07-15 Susitarimu Nr. ( - ) numatytos palūkanų normos. Atsakovų, trečiojo asmens teigimu, AB DNB bankas vienašališku sprendimu nustačius 1,5 karto didesnę palūkanų normą nebuvo elgiamasi sąžiningai ir vadovaujamasi protingumo kriterijumi, todėl šiuo atveju egzistuoja visi pagrindai teigti, jog AB DNB bankas vienašališku sprendimu nustatyta palūkanų norma prieštarauja sąžiningumo, protingumo principams ir todėl teismo turi būti sumažinta.

42Kasacinis teismas yra suformavęs praktiką, pagal kurią išskiriamos dvejopo pobūdžio palūkanos: palūkanos, atliekančios mokėjimo (t. y. užmokesčio už pinigų skolinimąsi) funkciją, ir palūkanos, atliekančios kompensacinę (minimalių nuostolių negautų pajamų pavidalu atlyginimo) funkciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-571/2006; 2005 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-572/2005; 2007 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-357/2007). Palūkanos, kaip mokestis už pinigų skolinimą, teismų praktikoje dar vadinamos pelno palūkanomis, iš esmės skiriasi nuo kompensuojamųjų palūkanų, mokamų už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Kreditoriaus reikalavimas sumokėti kompensuojamąsias palūkanas, kitaip tariant, atlyginti dėl piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimo atsiradusius nuostolius, laikytinas reikalavimu taikyti skolininkui civilinę atsakomybę. Laiku negrąžinus paskolintų pinigų, kreditorius patiria nuostolius, nes negali naudoti tų pinigų pats. Kreditoriaus nuostoliai – tai negautos pajamos, t. y. negautos pelno (mokėjimo) palūkanos, kurias jis būtų gavęs, jeigu prievolė būtų buvusi įvykdyta laiku. Kompensuojamosios palūkanos šiuo atveju laikytinos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, patirtais dėl laiku negrąžintos skolos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2014; 2015 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-275-248/2015).

432006-02-14 Kreditavimo sutarties bendrosios dalies 16 p. numatė, kad praleidus Sutartyje nustatytus kredito sugrąžinimo terminus, už laiku nesugrąžintą kredito sumą Kredito gavėjas privalo papildomai prie Sutarties specialioje dalyje nustatytų palūkanų mokėti Bankui pusės Sutarties specialioje dalyje nustatytų metų palūkanų dydžio papildomas palūkanas nuo laiku negrąžintos kredito sumos. Papildomos palūkanos sumokamos kartu su Sutarties specialioje dalyje nustatytomis palūkanomis Sutarties bendroje dalyje nustatyta palūkanų mokėjimo tvarka, Papildomos palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo Sutartyje numatytų kredito grąžinimo terminų pasibaigimo ir skaičiuojamos iki visos pradelstos kredito dalies sugrąžinimo Bankui dienos. 2012-08-27 susitarimo 1.7 punktu šalys susitarė išdėstyti sutarties bendrąją dalį nauja redakcija, kurios 16 p. numatyta, kad praleidus sutartyje nustatytus kredito sugrąžinimo terminus, už laiku nesugrąžintą kredito sumą Kredito gavėjas privalo papildomai prie Sutarties specialioje dalyję nustatytų palūkanų mokėti Bankui pusės Sutarties specialioje dalyje nustatytų metų palūkanų dydžio papildomas palūkanas nuo laiku negrąžintos kredito sumos. Papildomos palūkanos sumokamos kartu su Sutarties specialioje dalyje nustatytomis palūkanomis Sutarties bendroje dalyje nustatyta palūkanų mokėjimo tvarka. Papildomos palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo Sutartyje numatytų kredito grąžinimo terminų pasibaigimo ir skaičiuojamos iki visos pradelstos kredito dalies sugrąžinimo Bankui dienos. Nagrinėjamu atveju padidintos palūkanos pradėtos skaičiuoti nuo 2013-11-07 (nuo Kreditavimo sutarties nutraukimo). Tuo metu nustatytos palūkanos buvo 6,91 %. Pusė Sutarties specialioje dalyje nustatytų metų palūkanų dydžio sudarė 3,455 %. Pagal kreditavimo sutarties bendrosios dalies 16 p. padidintų palūkanų dydis 10,37 %. Kredito gavėja UAB „Alkava” pasirašydama Kreditavimo sutartį sutiko su šios sutarties, jos vėlesnių pakeitimų sąlygomis. Darytina išvada, kad šiuo punktu šalys buvo susitariusios ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, mokamų už prievolės įvykdymo termino praleidimą.

44Teismų pratikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad tam, jog būtų galima pripažinti sandorį sudarytu dėl ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, būtina šių sąlygų visuma: 1) kitas asmuo reikalavo sudaryti sutartį; 2) grasino ekonominiais pagrindais, kurių atsiradimas priklausė nuo jo nesąžiningų veiksmų; 3) sandoris sudarytas akivaizdžiai nenaudingomis jį sudariusiam asmeniui sąlygomis; 4) nesant ekonominio spaudimo, sandoris nebūtų sudarytas. Kreditoriaus veiksmai, kuriais jis siekia teisėtomis priemonėmis apsaugoti savo interesus ar apsiginti nuo teisių pažeidimo, teisėti iš sutarties kylantys reikalavimai bei sutartyje numatyti jų nevykdymo padariniai, tokie kaip siūlymas skolininkui suteikti papildomas prievolės įvykdymo garantijas, kreipimasis į teismą dėl prievolės vykdymo, negali būti vertinami kaip ekonominis spaudimas ar realus grasinimas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. K. v. Danske Bank A/S, bylos Nr. 3K-3-258/2011; 2012 m. lapkričio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. K., N. K. v. Danske Bank A/S, bylos Nr. 3K-3-482/2012; 2014 m. sausio 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje RUAB „Andova“, BAB SNORAS byloje Nr. 3K-3-14/2014; kt.).

45Nors priešieškinyje ir nurodoma, kad Kreditavimo sutarties nauja Bendrosios dalies redakcija pasirašyta banko iniciatyva, interesais bei esant realiam Banko grasinimui UAB „Alkava” atsžvigiu, tačiau šioms aplinkybėms pagrįsti atsakovai, trečiasis asmuo nepateikia jokių objektyvių įrodymų. Priešieškinyje tik deklaratyviais teiginiais nurodoma, kad iš banko pusės pasireiškė realus grąsinimas. Banko siūlymas skolininkui suteikti papildomas prievolės įvykdymo garantijas negali būti laikomas ekonominiu spaudimu ar realiu grasinimu skolininkui, todėl nėra aukščiau nurodytų CK 1. 91 str. sąlygų visumos priešieškinio reikalavimo dėl 2012-08-27 pasirašytos kreditavimo sutarties Nr. ( - ) Bendrosios dalies 18 p. sąlygos pripažinimo negaliojančia ab initio patenkinimui. Atkreiptinas dėmesys, kad Kreditavimo sutarties bendrosios dalies 16 punktas buvo numatytas nuo pat kreditavimo sutarties pasirašymo momento (2006-02-14). Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Alkalina“ direktorius patvirtino, kad padidintos palūkanos buvo mokamos nuo 2013-11-07 iki 2015 m. sausio mėnesio, kas laikytina, kad sutiko su nustatytu padidintų palūkanų dydžiu.

46Nors priešieškinyje prašoma pripažinti negaliojančia Kreditavimo sutarties bendrosios dalies 18 p, tačiau kaip matyti iš ieškinio, atsiliepimo į priešieškinį bei ieškovės atstovės paaiškinimų teismo posėdžio metu padidintos palūkanos yra paskaičiuotos vadovaujantis Kreditavimo sutarties su vėlesniais jos pakeitimais bendrosios dalies 16 punkto pagrindu. 27 291,69 Eur sutartinės metinės palūkanos kaip matyti iš bylos medžiagos yra paskaičiuotos Vilniaus miesto ( - ) notarų biutro notarės R. B. 2014-01-17 vykdomajame įraše taikant 10.37% dydžio sutartines metines palūkanas nuo 852 801,87 Eur. Taigi, šio punkto pripažinimas negaliojančiu neįtakoja UAB „Alkava“ skolos bankui dydžio.

47Priešieškinyje prašoma pripažinti, kad AB DNB bankas vienašališku sprendimu taikoma 1,5 karto didesnė palūkanų norma prieštarauja sąžiningumo, protingumo principams ir sumažinti taikomą palūkanų normą iki 2011-07-15 Susitarimu Nr. ( - ) numatytos palūkanų normos. Pagal CK 6.210 straipsnį šalys turi teisę susitarti dėl didesnių palūkanų nei numatyta įstatyme. Teismo vertinumu, mažinti sutartyje numatytas padidintas palūkanas, dėl kurių šalys buvo iš anksto sutarę, nėra pagrindo, kadangi kredito gavėja UAB „Alkava” yra juridinis asmuo, verslo subjektas, todėl jai taikytini padidinto apdairumo, rūpestingumo standartai, bei verslo rizikos prisiėmimo pareiga. Tai, kad už termino įvykdyti prievolę praleidimą numatytos didesnės palūkanos, paaiškinama ieškovės negalėjimu kurį laiką disponuoti lėšomis, kurias laiku atgavęs, bankas turėtų galimybę jas perskolinti. Kredito gavėjai bei laiduotojams buvo žinomos kredito negrąžinimo laiku pasekmės, todėl mažinti ieškovės paskaičiuotų palūkanų teismas nemato pagrindo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, priešieškinys atmestinas kaip neįrodytas ir nepagrįstas (CPK 178 str.).

48Dėl procesinių palūkanų.

49Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės UAB „Alkalina“6 % dydžio metines palūkanas, o iš atsakovo A. K. 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos skolos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Įstatymas numato pareigą skolininkui (atsakovui) mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK6.37 str. 2 d.). Jos vadinamos procesinėmis palūkanomis ir skaičiuojamos tuo atveju, jei byloje yra pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti. Pastarųjų palūkanų paskirtis - skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, ieškoti būdu atsiskaityti su kreditoriumi dar iki šio kreipimosi į teismą ir taip išvengti prievolės jas mokėti. Procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos (CK6.37 str. 2 d.), kurią sudaro piniginės lėšos, kurias kreditorius įgyja teisę reikalauti (pagrindinis įsiskolinimas kreditoriui ir (arba) kreditoriaus patirti nuostoliai, ir (arba) palūkanos už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą ir (arba) netesybos). Priešingai nei netesybos ir (arba) palūkanos, kurios skaičiuojamos pagal įstatymą ar sutartį iki bylos iškėlimo teisme, procesinės palūkanos pradedamos skaičiuoti po bylos iškėlimo nuo teismo priteistos sumos. Kadangi atsakovas A. K. yra fizinis asmuo, iš jo pagal CK 6.210 str. 1 d. nuo priteistinos skolos sumos priteistinos 5 proc. dydžio procesinės palūkanos nuo bylos teisme iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, o iš atsakovės UAB „Alkalina“ kaip juridinio asmens pagal CK 6.210 str. 2 d. nuo priteistinos skolos sumos priteistinos 6 proc. dydžio procesinės palūkanos nuo bylos teisme iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

50Dėl bylinėjimosi išlaidų.

51LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

52Iš bylos medžiagos nustatyta, jog ieškovė sumokėjo 10 694,22 Eur žyminį mokestį. Iš teisinių paslaugų apskaičiavimo detalizuotis pažymos bei 2015-02-03 mokėjimo pavedimo Nr.APM4051530 matyti, kad ieškovė taip pat turėjo 1089 Eur (su PVM) išlaidų advokato pagalbai apmokėti, kurias sudaro 522 Eur ieškinio parengimas, 231 Eur atstovavimas teisme, 147 Eur atsiliepimo į priešieškinį parengimas bei nuo bendros 900 Eur sumos priskaičiuotas 189 Eur PVM. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (redakcija galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.) 8.2 punkte už ieškinio parengimą yra numatytas koeficientas 3, taigi maksimalus užmokesčio dydis už ieškinio parengimą gali būti 900 Eur (MMA 300 Eur x 3). Todėl 522 Eur už ieškinio parengimą ieškovei priteistina iš atsakovų po lygiai. Ieškovė prašo priteisti 231 Eur išlaidas dėl atstovavimo teisme. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (redakcija galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.) 8.18 punkte už vieną atstovavimo valandą teisme numatytas 0.15 dydžio koeficientas. Rekomendacijų redakcijoje nuo 2015 m. kovo 19 d. 8.19 punkte numatyta, kad už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą, dalyvavimo derybose dėl taikos sutarties sudarymo valandą ar asmens atstovavimo ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose, jeigu tas pats ginčas vėliau tapo teisminiu, valandą nustatytas 0,1 dydžio koeficientas, taigi maksimalus užmokesčio dydis už 1 atstovavimo valandą gali būti 71,39 Eur (Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2015K2 – 713,90 Eur). Rekomendacijų 5 punkte numatyta, kad už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojama 80 procentų šių rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio. Ieškovę 4 teismo posėdžiuose atstovavo advokato padėjėja V. V. (2015-01-29, 2015-04-16, 2015-05-27, 2015-09-09, jų bendra trukmė – 1 val. – 57, 11 Eur), 2015-10-14 teismo posėdyje ieškovę atstovavo advokatė (trukmė-1 val. - 71,39 Eur). Skirstant bylinėjimosi išlaidas, susijusias su atstovavimu teisme, taip pat atsižvelgtina ir į tai, kad 2015-04-30 buvo pareikštas atsakovų ir trečiojo asmens priešieškinys. Atsižvelgiant į išdėstytą ieškovei iš atsakovų priteistina po 52, 35 Eur, o iš trečiojo asmens 23,80 Eur atstovavimo teisme išlaidų. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovų ir trečiojo asmens 147 Eur už atsiliepimo į priešieškinį parengimą. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (2015 m. kovo 19 redakcija) 8.2 punkte numatytas už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį 2,5 dydžio koeficientas. Prašoma priteisti suma neviršija nustatyto dydžio (maksimali suma 2,5 x 713,90 Eur=1784,75 Eur), todėl ieškovei iš atsakovų ir trečiojo asmens priteistina po 49 Eur. Esant šioms aplinkybėms iš atsakovų po lygiai iš kiekvieno priteistinos ieškovei, jos turėtos šios bylinėjimosi išlaidos: po 5347, 11 Eur žyminio mokesčio (10 694,22 Eur : 2), 362, 35 Eur (261 Eur + 52, 35 Eur + 49 Eur) advokato pagalbos išlaidų, o iš trečiojo asmens - 72, 80 Eur (23, 80 Eur+ 49 Eur) advokato pagalbos išlaidų.

53LR CPK 92 str. numatyta, kad išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras. LR CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, kurio pakeitimas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d., nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Byloje patirtos 4,84 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Ieškinį tenkinus visiškai, priešieškinį atmetus šios išlaidos iš atsakovų ir trečiojo asmens nepriteistinos, kadangi jos neviršija minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (4,84 Eur : 2 =2,42 Eur) (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

54Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

55ieškinį tenkinti visiškai, atsakovų ir trečiojo asmens priešieškinį atmesti.

56Priteisti AB DNB banko (j. a. k. 112029270) naudai solidariai iš A. K. (a. k. ( - ) ir UAB „Alkalina“ (j. a. k. 133552014) 953 583,92 Eur (devynis šimtus penkiasdešimt tris trūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt tris Eur 92 ct) skolos.

57Priteisti AB DNB banko (j. a. k. 112029270) naudai iš UAB „Alkalina“ (j. a. k. 133552014) 6 % (šešių) dydžio, o iš A. K. (a. k. ( - ) priteisti 5 % (penkių) dydžio metines palūkanas nuo solidariai priteistos skolos sumos (953 583,92 Eur ) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2014-11-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

58Iš atsakovo A. K. (a. k. ( - ) priteisti 5 709, 46 Eur (penkis tūkstančius septynis šimtus devynis Eur ir 46 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą ieškovei AB DNB banko (j. a. k. 112029270).

59Iš atsakovės UAB „Alkalina“(j. a. k. 133552014) priteisti 5 709, 46 Eur (penkis tūkstančius septynis šimtus devynis Eur ir 46 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą ieškovei AB DNB banko (j. a. k. 112029270).

60Iš trečiojo asmens UAB “Alkava (j. a. k.234142040) priteisti 72,80 Eur (septyniasdešimt du Eur 80 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą ieškovei AB DNB banko (j. a. k. 112029270).

612014-11-10 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones UAB „Alkalina“ (j. a. k. 133552014) ir A. K. (a. k. ( - ) atžvilgiu palikti galioti iki šio teismo sprendimo įvykdymo.

62Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant V. G.,... 2. dalyvaujant ieškovės AB DNB banko atstovei advokatei R. Ž., atsakovės UAB... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. I. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai... 5. Ieškovė AB DNB bankas ieškinyje prašo priteisti solidariai iš atsakovų... 6. Nurodo, kad ieškovė AB DNB bankas su trečiuoju asmeniu UAB „Alkava“... 7. Kredito gavėja UAB „Alkava“ įsipareigojimų bankui tinkamai neįvykdė,... 8. Atsakovai UAB „Alkalina“, A. K. ir trečiasis asmuo UAB „Alkava“... 9. Priešieškinyje nurodo, kad 2006-02-14 ieškovė bei tretysis asmuo pasirašė... 10. Dėl 2012-08-27 Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) Bendrosios dalies 18 p.... 11. Dėl AB DNB nustatytos palūkanų normos sumažinimo LR CK 6.37 str. 3 d.... 12. Dėl AB DNB banko ieškiniu reikalaujamų priteisti delspinigių sumos... 13. Atsiliepime į ieškinį prašo ieškinį dalyje dėl įsipareigojimų vykdymo... 14. Ieškovė AB DNB bankas su priešieškiniu nesutinka, prašo nutraukti... 15. Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiu 2006-02-14 Kreditavimo sutarties... 16. Priešieškinio argumentai, kad esą Kreditavimo sutarties bendrosios dalies 18... 17. Dėl reikalavimo sumažinti palūkanas CK 6.37 str. 3 d. pagrindu. Kadangi... 18. Sudarytos 2006-02-14 Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) bendrosios dalies 16 p.,... 19. Į teismo posėdį neatvyko atsakovas A. K., trečiasis asmuo UAB „Alkava“.... 20. II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir teismo motyvai bei išvados... 21. Iš šalių paaiškinimų ir byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovė... 22. Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinys atmestinas.... 23. Teismas sprendžia, kad ieškovė atsakovams pareiškė teisiškai pagrįstą... 24. Dėl skolos buvimo fakto pagal kreditavimo sutartį.... 25. Ieškovė teigia, kad negrąžinto kredito suma pagal kreditavimo sutartį (su... 26. Tiek atsiliepime į ieškinį atsakovai, tiek teismo posėdžio metu atsakovės... 27. Prievolių įvykdymo užtikrinimo institutas suteikia kreditoriui papildomų... 28. Laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja... 29. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad hipoteka ir laidavimas, kaip... 30. Iš bylos medžiagos matyti, kad trečiajam asmeniui UAB „Alkava”... 31. Dėl 88 678,79 Eur palūkanų pagal kreditavimo sutarties specialiosios dalies... 32. Ieškovė prašo priteisti 88 678,79 Eur palūkanų pagal kreditavimo sutarties... 33. Atsakovai, trečiasis asmuo priešieškinyje nurodo, kad AB DNB bankas... 34. Palūkanos – tai mokestis už pinigų skolinimą (mokėjimo, pelno... 35. Dėl 451,05 Eur delspinigių pagal kreditavimo sutarties bendrosios dalies 40... 36. Ieškovė prašo priteisti 451,05 Eur delspinigių pagal kreditavimo sutarties... 37. Atsakovai, trečiasis asmuo šio reikalvimo neginčija.... 38. Nevykdant ar netinkamai vykdant savo sutartines prievoles asmuo privalo... 39. Dėl 27 291,69 Eur sutartinių metinių palūkanų pagal kreditavimo sutarties... 40. Ieškovė prašo priteisti 27 291,69 Eur dydžio sutartines metines palūkanas... 41. Atsakovai, trečiasis asmuo su šiuo ieškovės reikalavimu nesutinka. Pateikė... 42. Kasacinis teismas yra suformavęs praktiką, pagal kurią išskiriamos dvejopo... 43. 2006-02-14 Kreditavimo sutarties bendrosios dalies 16 p. numatė, kad praleidus... 44. Teismų pratikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad tam, jog būtų galima... 45. Nors priešieškinyje ir nurodoma, kad Kreditavimo sutarties nauja Bendrosios... 46. Nors priešieškinyje prašoma pripažinti negaliojančia Kreditavimo sutarties... 47. Priešieškinyje prašoma pripažinti, kad AB DNB bankas vienašališku... 48. Dėl procesinių palūkanų.... 49. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės UAB „Alkalina“6 % dydžio metines... 50. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 51. LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 52. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog ieškovė sumokėjo 10 694,22 Eur žyminį... 53. LR CPK 92 str. numatyta, kad išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 54. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 268 str., 270 str.,... 55. ieškinį tenkinti visiškai, atsakovų ir trečiojo asmens priešieškinį... 56. Priteisti AB DNB banko (j. a. k. 112029270) naudai solidariai iš A. K. (a. k.... 57. Priteisti AB DNB banko (j. a. k. 112029270) naudai iš UAB „Alkalina“ (j.... 58. Iš atsakovo A. K. (a. k. ( - ) priteisti 5 709, 46 Eur (penkis tūkstančius... 59. Iš atsakovės UAB „Alkalina“(j. a. k. 133552014) priteisti 5 709, 46 Eur... 60. Iš trečiojo asmens UAB “Alkava (j. a. k.234142040) priteisti 72,80 Eur... 61. 2014-11-10 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones UAB... 62. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...