Byla 2-388/2014
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vakuolė“ bankroto byloje, tretieji asmenys (kreditoriai) V. P. ir bankrutuojanti akcinė bendrovė „Ūkio bankas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto (kreditoriaus) Tintrade Limited atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutarties, kuria buvo atmestas kreditoriaus Tintrade Limited skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vakuolė“ bankroto byloje, tretieji asmenys (kreditoriai) V. P. ir bankrutuojanti akcinė bendrovė „Ūkio bankas“.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų turinio teisėtumo.

6Pareiškėjas (kreditorius) Tintrade Limited kreipėsi į teismą skundu, prašydamas panaikinti atsakovo B UAB „Vakuolė“:

  1. 2013 m. rugpjūčio 7 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 3 dalyje, kurioje buvo nutarta pardavinėti B UAB „Vakuolė“ debitoriaus Baltarusijos Prezidento reikalų valdybos Valstybinės gamybos ir prekybos unitarinės įmonės „Belaja Rus“ skolą;
  2. 2013 m. rugpjūčio 30 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 1.1, kuriuo buvo atsisakyta panaikinti 2013 m. rugpjūčio 7 d. vykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 3 ir atsisakyta kreiptis į Kauno apygardos teismą su prašymu priteisti 58 874 239,05 Lt skolą iš solidariųjų skolininkų Baltarusijos Prezidento reikalų valdybos Valstybinės gamybos ir prekybos unitarinės įmonės „Belaja Rus“ ir Baltarusijos Respublikos.

7Pareiškėjas teigė, kad visas atsakovo B UAB „Vakuolė“ nekilnojamasis turtas įkeistas kreditoriui B AB „Ūkio bankas“ ir vienintelis turtas (kuris taip pat įkeistas bankui), iš kurio gali būti patenkinti kreditorių reikalavimai, yra ginčijamu nutarimu nuspręsta perleisti reikalavimo teisė. Ginčijami nutarimai priimti išimtinai vieno kreditoriaus B AB „Ūkio bankas“, turinčio didžiausią balsų skaičių (72,29 proc. visų balsų) interesais, kuris elgiasi nesąžiningai, siekdamas perimti jam įkeistą reikalavimo teisę už mažesnę nei tikroji jos vertė. Reikalavimo teisės įgyvendinimo kaštai yra žymiai mažesni nei galima nauda jos įgyvendinimo atveju, nes bylinėjimosi išlaidos sudarytų mažiau nei 1 proc. visų finansinių reikalavimų, o išieškojus skolą pagal šį reikalavimą – būtų 100 proc. padengti finansiniai reikalavimai ir dal liktų turto atsakovo savininkams. Pagal ginčijamus nutarimus, jau pirmajame pardavime siūloma reikalavimo teisės kaina tik 50 proc. jos vertės, kurios nepakaks visų kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti. Tokiu būdu ginčijami nutarimai pažeidžia visų kreditorių interesus, visuomenės viešąjį interesą bei bendruosius teisės principus (CK 1.5 straipsnis).

8Trečiasis asmuo (kreditorius) V. P. atsiliepimu prašė tenkinti skundą. Nurodė, kad pritaria skunde išdėstytiems argumentams, nes ginčijamas nutarimas nėra racionalus, juo pažeidžiami mažųjų įmonės kreditorių interesai.

9Atsakovo B UAB „Vakuolė“ bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atsiliepimu prašė skundą atmesti. Teigė, kad pradinis įmonės „Belaja Rus“ kreditorius buvo kompanija Westintorg corp., kurios reikalavimo teisė buvo kilusi iš paskolos sutarčių. 2007 m. spalio 22 d. Reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu kompanija Westintorg corp. reikalavimo teisę perleido kompanijai Westintorg LLC, o pastaroji reikalavimo teisę 2007 m. gruodžio 28 d. Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu perleido atsakovui UAB „Vakuolė“. Nuo 2006 m. liepos 19 d. iki 2006 m. rugpjūčio 18 d. visos paskolos sutartys, iš kurių buvo kilusi pradinio kreditoriaus Westintorg corp. reikalavimo teisė į įmonę „Belaja Rus“, Baltarusijos Aukštojo ūkinio teismo sprendimais buvo pripažintos negaliojančiomis. Reikalavimo teisė į įmonę „Belaja Rus“ buvo perleista po to, kai paskolos sutartys, iš kurių kilęs reikalavimas buvo perleistas, buvo pripažintos negaliojančiomis. Atsakovas UAB „Vakuolė“ nuo reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo iki bankroto bylos iškėlimo nebuvo atlikęs jokių veiksmų, siekiant išieškoti minėtą skolą, įskaitant ir dalyvavimą „Belaja Rus“ bankroto procedūrose. Administratorius, išanalizavęs susiklosčiusią situaciją, pareiškė civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje Nr. 1-156-493/2013, kuriuo iš buvusio įmonės vadovo siekia priteisti įmonei padarytą žalą vadovo neveikimu sprendžiant ginčo situaciją su įmone „Belaja Rus“. Minėtos aplinkybės patvirtina, kad ginčijamais kreditorių susirinkimo nutarimais nebuvo nustatyta aiškiai per žema parduodamo turto kaina.

10Trečiasis asmuo (kreditorius) B AB „Ūkio bankas“ atsiliepimu prašė nutraukti procesą dalyje dėl ginčijamo 2013 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo bei kitoje dalyje skundą atmesti. Kreditoriaus teigimu, ginčijamas 2013 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas įsiteisėjo ir turi būti vykdomas, nes nei vienas kreditorius jo neapskundė per įstatymo nustatytą terminą. Be to, šiame nutarime nėra numatyta, jog nepardavus reikalavimo teises bankas ją perima už 5 887 423 Lt vertę. Kreditorius Tintrade Limited neįrodė kito ginčijamo nutarimo neteisėtumo ir nepagrįstumo; už šį nutarimą balsavo ir VSDFV Kauno skyrius.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi netenkino pareiškėjo (kreditoriaus) Tintrade Limited skundo. Teismas nustatė, kad pareiškėjas dalyvavo kreditorių susirinkimuose, kuriuose buvo priimti ginčijami nutarimai, bei apie jų priėmimą sužinojo tą pačią dieną. Atsižvelgęs į tai, teismas nusprendė, kad pareiškėjas, kreipdamasis į teismą dėl kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais 2013 m. rugsėjo 16 d., praleido įstatymo numatytą terminą ginčyti 2013 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimą (Įmonių bankroto įstatymo 24 str. 5 d.). Teismas, įvertinęs pareiškėjo nurodytas termino praleidimo priežastis ir atsižvelgęs į tai, kad skundžiamas 2013 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimas savo esme atitinka ir skundžiamą 2013 m. rugpjūčio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, nutarimo apskundimo terminą atnaujino konstatuodamas, jog įstatymo nustatytas procesinis terminas buvo praleistas dėl pateisinamų priežasčių (CPK 185 straipsnis). Teismas nustatė, kad skundžiami kreditorių susirinkimų nutarimai buvo priimti nepažeidžiant procedūrų, ką pripažino ir pats pareiškėjas (Įmonių bankroto įstatymo 24 str. 1 d.). Teismas pažymėjo, kad įmonės turto pardavimo kainos tvirtinimas yra išimtinė kreditorių kompetencija (Įmonių bankroto įstatymo 23 str. 5 p.). Kreditoriaus skunde pateikiamas argumentas, kad ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo nuspręsta pardavinėti reikalavimo teisę, pažeidžia kreditorių ar pačios bankrutuojančios įmonės interesus, grindžiamas vien prielaida, nėra patvirtintas jokiais duomenimis. Iš byloje esančių duomenų teismas padarė išvadą, jog sutartys, kurių pagrindu grindžiamas įsiskolinimas, pripažintos negaliojančiomis, o įmonė „Belaja Rus“ yra bankrutavusi, kas patvirtina šios reikalavimo teisės pardavimo tikslingumą bei galimybę kreditoriams gauti iš to didesnę turtinę naudą, nevilkinant bankroto procedūros. Teismas tais pačiais motyvais atmetė ir pareiškėjo skundo argumentą, jog skola turi būti priteista iš solidarių skolininkų.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

14Apeliantas (kreditorius) Tintrade Limited pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartį ir tenkinti pareiškėjo (kreditoriaus) Tintrade Limited skundą dėl ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo. Apeliantas pateikia tokius atskirojo skundo argumentus:

  1. už ginčijamų nutarimų priėmimą balsavo tik kreditorius B AB „Ūkio bankas“, turintis 72,29 proc. visų balsų. Tokiu būdu bankas pasinaudojo turimų balsų skaičiumi ir priėmė tik jam naudingą nutarimą, kuriuo buvo nuspręsta už nepagrįstai mažą kainą perleisti bankui įkeistą reikalavimo teisę dėl 58 874 239,05 Lt skolos priteisimo iš solidarių atsakovų Baltarusijos Respublikos ir bankrutuojančios Baltarusijos Respublikos įmonės bei tokiu būdu eliminuota vienintelė kreditorių galimybė patenkinti finansinius reikalavimus visa apimtimi. Tikėtina, kad bankas turi nesąžiningą tikslą perimti reikalavimo teisę už 10 proc. jos vertės pagal ginčijamais nutarimais patvirtintą reikalavimo teisės pardavimo tvarką, dėl ko nukentės kreditorių bei viešasis interesas;
  2. akivaizdų banko nesąžiningumą, siekiant perimti už mažą kainą reikalavimo teisę, patvirtina tai, kad susirinkime nebuvo svarstomi alternatyvūs reikalavimo teisės perleidimo būdai; o ginčijamu nutarimu buvo nustatyta bankui įkeistos reikalavimo teisės pardavimo ne varžytiniu būdu tvarka, priešingai nei reikalaujama Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte. Nustatyta pradinė 50 proc. reikalavimo teisės vertės kaina bei vėliau 2 kartus kas 1 mėnesį atliekamas 20 proc. reikalavimo teisės vertės kainos mažinimas nesuteiks galimybės pirkėjams didinti pardavime nustatytos kainos. Be to, pirkėjai, žinodami, kad po 3 mėnesių reikalavimo teisės perleidimo kaina sieks tik 10 proc. jos vertės, nebus suinteresuoti reikalavimo teisės pirkti už 50 proc. jos vertės;
  3. skundžiamoje teismo nutartyje minimi Baltarusijos Respublikos Vyriausiojo ūkio teismo sprendimai, kuriais nustatytas paskolos sutarčių negaliojimas, yra neteisėti, nes pagal šiose paskolos sutartyse nustatytą arbitražinę išlygą, dėl sutarčių neteisėtumo turėjo spręsti Tarptautinis komercinis arbitražas. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. liepos 4 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2T-13/2006, pripažino ir leido vykdyti Lietuvos Respublikoje Tarptautinio komercinio arbitražo teismo prie Rusijos Federacijos pramonės ir prekybos rūmų 2005 m. gegužės 23 d. sprendimus komercinėse bylose, kuriose buvo tenkinti ieškovo Virginijos salų bendrovės Westintorg Corp. ieškiniai įmonei „Belaja Rus“ dėl skolų grąžinimo;
  4. apeliantas neginčija aplinkybės, jog įmonei „Belaja Rus“ iškelta bankroto byla. Tačiau Lietuvos apeliaciniame teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2T-83/2007 nurodyta, kad šiai įmonei nemokumo būsena buvo sukelta neteisėtais Baltarusijos Respublikos vykdomosios valdžios organų veiksmais. Vadovaujantis Baltarusijos Respublikos civilinio kodekso 52 straipsnio ir 124 straipsnio 1 dalies nuostatomis Baltarusijos Respublika kaip minėtos įmonės steigėjas atsako subsidiariai.

15Apeliantas (kreditorius) Tintrade Limited atskirajame skunde taip pat pateikė prašymą prijungti prie šio skundo nagrinėjimo medžiagos Lietuvos apeliaciniame teisme išnagrinėtų civilinių bylų Nr. 2T-13/2006 ir 2T-83/2007 medžiagą.

16Trečiasis asmuo (kreditorius) V. P. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį tenkinti. Nurodo, kad palaiko atskirąjį skundą bei pateikia argumentus, iš esmės analogiškus atskirojo skundo argumentams.

17Trečiasis asmuo Petrotrans trading Ltd atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį tenkinti. Nurodo, kad palaiko atskirąjį skundą bei pateikia argumentus, iš esmės analogiškus atskirojo skundo argumentams. Papildomai pažymi, kad bankroto administratoriaus suinteresuotumą banko interesų tenkinimu patvirtina Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis, kuria buvo atstatydintas atsakovo B UAB „Vakuolė“ bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ kilus abejonių dėl jo nešališkumo.

18Lietuvos apeliaciniam teismui 2013 m. gruodžio 5 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2583/2013, atstatydinus atsakovo B UAB „Vakuolė“ bankroto administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ bei bankroto administratoriumi paskyrus UAB „Audata“, pastarasis bankroto administratorius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį tenkinti. Nurodo, kad palaiko atskirąjį skundą bei pateikia argumentus, iš esmės analogiškus atskirojo skundo argumentams. Papildomai pažymi, kad dėl likusio atsakovo kilnojamojo turto, kuris nėra įkeistas kreditoriui B AB „Ūkio bankas“, vyksta teisminis ginčas su tuo pačiu kreditoriumi B AB „Ūkio bankas“.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

21Vadovaujantis teisinėmis nuostatomis, įtvirtinančiomis kreditorių susirinkimo kompetenciją ir jos įgyvendinimo tvarką, priimant nutarimus (Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 23-24 str.), taip pat vadovaujantis teismų praktikoje formuojamu minėtų teisinių nuostatų aiškinimu ir taikymu, darytina išvada, kad kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais. Vienas iš tokių pagrindų yra esminių procedūrinius pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymas, galėjęs nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1438/2012, 2012 m. sausio 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-196/2012, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2279/2011, 2011 m. birželio 30 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1792/2011 ir kt.). Kitas naikinimo pagrindas - ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas. Atsižvelgiant į tai, kad įstatymo leidėjas suteikė plačią kompetenciją kreditorių susirinkimui spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, teismas kreditorių susirinkimo nutarimus naikina tik tuo atveju, jei jų turinys neatitinka imperatyviųjų įstatymo nuostatų, prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.) ar iš esmės pažeidžia kreditorių ar/ir pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 7 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-786/2012, 2011 m. rugpjūčio 9 d. nutartis Nr. 2-2065 ir kt.).

22Nagrinėjamu atveju tarp byloje dalyvaujančių asmenų nekilo ginčo dėl kreditorių susirinkimuose padarytų procedūrinių pažeidimų, priimant ginčijamus nutarimus. Apeliantas (kreditorius) atskirajame skunde kvestionuoja tik ginčijamų nutarimų materialinių aspektų (turinio) teisėtumą. Esminis apelianto (kreditoriaus) argumentas – didžiausio kreditoriaus piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, parenkant netinkamą bei imperatyvias ĮBĮ nuostatas pažeidžiančią bankrutavusios įmonės turto realizavimo tvarką, įskaitant ir akivaizdžiai per mažos turto pardavimo kainos nustatymą.

23Sprendžiant klausimą dėl pirmojo ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo patvirtinta atsakovo B UAB „Vakuolė“ reikalavimo teisės į Baltarusijos Prezidento reikalų valdybos Valstybinės gamybos ir prekybos unitarinės įmonės „Belaja Rus“ skolą, perleidimo tvarka ir kaina, pažymėtina, jog įstatymo leidėjas išimtinai kreditorių susirinkimo kompetencijai priskyrė prerogatyvą spręsti dėl bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turto pardavimo kainos nustatymo (ĮBĮ 23 str. 5 p.). Pažymėtina, kad Įmonių bankroto įstatymas neįtvirtino jokių kriterijų, kuriais kreditorių susirinkimas privalo vadovautis, spręsdamas dėl turto pardavimo kainos nustatymo. Vadinasi, bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turto pardavimo kainos atitikimas protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijams yra fakto klausimas, kurį kiekvienu atveju nustato teismas, įvertinęs konkrečios bylos aplinkybes.

24Vertinant apelianto (kreditoriaus) Tintrade Limited atskirojo skundo argumentus bei jam oponuojančio vienintelio kreditoriaus B AB „Ūkio bankas“ atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, pažymėtina, kad kreditorius B AB „Ūkio bankas“ drastišką reikalavimo teisės pardavimo kainos mažinimą argumentuoja tuo, kad B UAB „Vakuolė“ reikalavimo teisės į 58 874 239,05 Lt skolos išieškojimą iš Baltarusijos Respublikos įmonės „Belaja Rus“ praktiškai nėra įmanoma įgyvendinti, nes skolininkui Baltarusijos Respublikos įmonei „Belaja Rus“ yra iškelta bankroto byla. Be to, Baltarusijos Respublikos teismai pripažino paskolos sutartis, iš kurių B UAB „Vakuolė“ kildina reikalavimo teisę į Baltarusijos Respublikos įmonės „Belaja Rus“, niekinėmis ir negaliojančiomis. Kaip matyti iš apelianto (kreditoriaus) Tintrade Limited atskirojo skundo argumentų, apeliantas nepagrįstai mažos reikalavimo teisės perleidimo kainos nustatymą grindžia tuo, kad skolininkas Baltarusijos Respublikos įmonė „Belaja Rus“ yra valstybinė įmonė, dėl ko esant tyčiniam (nusikalstamam) bankrotui – Baltarusijos Respublika kaip šios įmonės steigėja jos kreditoriams atsakys subsidiariai. Be to, Baltarusijos Respublikos teismų sprendimai, kuriais minėtos paskolos sutartys pripažintos niekinėmis ir negaliojančiomis, yra neteisėti, nes pagal paskolos sutartyse įtvirtintą arbitražinę išlygą, paskolos sutarčių negaliojimo klausimas buvo teismingas ne teismams, o arbitražui. Apelianto teigimu, skolos pagal turimą reikalavimo teisę priteisimo klausimas nagrinėtinas Kauno apygardos teisme, kur ieškovas bus atleistas nuo žyminio mokesčio vadovaujantis CPK nuostatomis.

25Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs minėtus apelianto ir jam oponuojančio kreditoriaus argumentus, daro išvadą, kad įrodžius šių argumentų pagrįstumą, pastarieji turėtų lemiamą įtaką tiek reikalavimo teisės realiam įgyvendinimui, tiek jos perleidimo pagrįstumui bei perleidimo kainos dydžio nustatymui. Tačiau nagrinėjamu atveju nei apeliantas, nei jį palaikantis naujai paskirtas bankroto administratorius, nei kiti kreditoriai, nepateikė jokių svarių įrodymų (pavyzdžiui, Baltarusijos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir/ar jų taikymo oficialių išaiškinimų), vadovaujantis kuriais būtų galima nustatyti Baltarusijos teismų sprendimų tikėtiną neteisėtumą dėl arbitražinės išlygos nesilaikymo; taip pat tikėtiną Baltarusijos Respublikos valstybės kaip Baltarusijos Respublikos įmonės „Belaja Rus“ steigėjo subsidiarią atsakomybę (CPK 808 str. 2 d., ĮBĮ 10 str. 1 d.). Be to, aplinkybė, kad apeliantas bei jo poziciją palaikantis bankroto administratorius kelia skolos pagal reikalavimo teisę priteisimo klausimą, kuomet ji jau yra priteista (pradiniam kreditoriui) arbitražinių teismų sprendimais ir paties apelianto minima Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi minėti sprendimai pripažinti ir juos leista vykdyti Lietuvos Respublikoje, tik patvirtina apelianto bei jį palaikančio bankroto administratoriaus argumentų paviršutiniškumą bei atmestinai atliktą tyrimą dėl minėtos skolos pagal reikalavimo teisę realios išieškojimo galimybės. Lygiai tas pats pasakytina ir apie apeliantui oponuojančio kreditoriaus B AB „Ūkio bankas“ argumentus. Pastarasis kreditorius nepateikė jokių Baltarusijos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir/ar jų taikymo oficialaus išaiškinimų, vadovaujantis kuriais būtų galima nekvestionuojamai Baltarusijos Respublikos teismų kompetencijai priskirti ginčus dėl paskolos sutarčių (iš kurių kildinama reikalavimo teisė) pripažinimo niekinėmis ir negaliojančiomis (CPK 808 str. 2 d., ĮBĮ 10 str. 1 d.). Be to, minėtas kreditorius nepateikė jokių įrodymų apie Baltarusijos Respublikos įmonės „Belaja Rus“ bankroto procedūros eigą, galimą jos pabaigą bei šios įmonės turimą turtą ir pan., iš ko galima būtų spręsti apie galimybės išsiieškoti skolą pagal B UAB „Vakuolė“ turimą reikalavimo teisę apsunkinimą ar eliminavimą.

26Atsižvelgiant į išdėstyta, darytina išvada, kad kreditorius B AB „Ūkio bankas“ remdamasis tik paviršutiniškais argumentais ir pasvarstymais nusprendė (kaip daugumą balsų turintis kreditorius) priimti pirmąjį ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo buvo nutarta B UAB „Vakuolė“ reikalavimo teisę į 58 874 239,05 Lt parduoti bei patvirtinti reikalavimo teisės pardavimo kainos nustatymo kriterijus, pagal kuriuos kaina gali sudaryti ne daugiau kaip nuo 10 iki 50 procentų reikalavimo teisės vertės. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad dominuojančią padėtį užimantis kreditorius B AB „Ūkio bankas“, priimdamas tokio turinio nutarimą, akivaizdžiai elgėsi neatsakingai ir nesąžiningai kitų kreditorių atžvilgiu, pažeidė visų likusių kreditorių interesus gauti finansinių reikalavimų patenkinimą bei B UAB „Vakuolė“ savininkų interesus susigrąžinti likusį turtą, kas akivaizdžiai prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Minėtos aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą konstatuoti ginčijamo nutarimo turinio neteisėtumą bei tokį nutarimą panaikinti.

27Nustačius pirmojo ginčijamo nutarimo turinio neteisėtumą dėl jo prieštaravimo teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, kas sudaro pakankamą šio nutarimų naikinimo pagrindą, nėra teisinės prasmės atskirai vertinti apelianto atsirojo skundo argumentų pagrįstumo/ nepagrįstumo dėl nutarimo turinio prieštaravimo imperatyvioms teisės normoms, nustatančioms bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarką. Minėti atskirojo skundo argumentai neįtakos jau nustatyto pirmojo ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo naikinimo pagrindo.

28Dėl antrojo ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo neteisėtumo pažymėtina, kad teismo procesuose bankrutuojančią įmonę atstovauja ir jos vardu procesines teises įgyvendina bankroto administratorius (ĮBĮ 11 str. 3 d. 9 p.). Būtent įmonės bankroto administratorius yra tas asmuo, kuris sprendžia dėl būtinumo kreiptis į teismą, ginant kreditorių ar/ir bankrutuojančios įmonės interesus, tai pat dėl būtinumo įgyvendinti kitas procesines teises, susijusias su tokios bylos nagrinėjimu (pavyzdžiui, ieškinio atsisakymo, taikos sudarymo ir kt.). Minėtos teisinės nuostatos patvirtina, kad kreditorių susirinkimo sprendimas dėl įpareigojimo ar atsisakymo įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą su konkrečiu ieškiniu yra tik rekomendacinio pobūdžio, kuris nesukuria jokių pareigų bankroto administratoriui. Atsižvelgiant į išdėstyta, darytina išvada, kad nėra pagrindo naikinti antrąjį ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą, kurio turinys (nuspręsta nepritarti siūlymui kreiptis į teismą su ieškiniu) buvo tik rekomendacinio pobūdžio, kuriuo nebuvo išspręsti jokie su bankroto procedūrų atlikimu susiję klausimai, nekilo jokių naujų pareigų bankroto administratoriui bei nebuvo nustatytos jokios naujos teisinės pasekmės.

29Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad įrodymų surinkimas ir pateikimas bylą nagrinėjančiam teismui yra byloje dalyvaujančio asmens teisė, kurią jis turi aktyviai įgyvendinti, siekdamas įrodyti savo argumentų pagrįstumą (CPK 12 str., 42 str., 178 str.). Tik tuo atveju, jei byloje dalyvaujančiam asmeniui nepavyksta gauti įrodymų dėl objektyvių priežasčių, teismas gali spręsti klausimą dėl atitinkamų įrodymų išreikalavimo būtinumo (CPK 199 str.). Nagrinėjamu atveju apeliantas pateikė prašymą apeliacinės instancijos teismui prijungti prie šios civilinės bylos medžiagos Lietuvos apeliaciniame teisme 2006 m. ir 2007 m. išnagrinėtų bylų medžiagą, nenurodydamas kokie tiksliai minėtose bylose esantys įrodymai yra būtini šios bylos išnagrinėjimui bei dėl kokių nuo apelianto valios nepriklausančių priežasčių tokių dokumentų apeliantas negalėjo pateikti pats bylą nagrinėjusiam pirmosios instancijos teismui. Nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad apelianto prašymas neatitinka naujiems įrodymams, teiktiniems apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje, įstatymo leidėjo keliamų kriterijų, dėl ko toks prašymas atmestinas kaip nepagrįstas ir (CPK 314 str.).

30Apeliacine tvarka išnagrinėjus apelianto (kreditoriaus) Tintrade Limited atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutarties, darytina išvada, kad skundžiama nutartimi buvo neteisingai pritaikytos teisės normos, reglamentuojančios kreditorių susirinkimo nutarimo turinio teisėtumą bei atitikimą teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.), dėl ko nepagrįstai pirmasis skundžiamas B UAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkimo nutarimai laikytas teisėtu. Dėl šios priežasties apelianto (kreditoriaus) Tintrade Limited atskirasis skundas tenkinamas iš dalies ir skundžiama nutartis keičiama, naikinant 2013 m. rugpjūčio 7 d. įvykusiame B UAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkime priimtą nutarimą Nr. 3 dalyje dėl B UAB „Vakuolė“ reikalavimo teisės perleidimo tvarkos ir kainos nustatymo ir šiuo nutarimu išspręstą klausimą perduoti kreditorių susirinkimui spręsti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

31Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

32Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartį pakeisti.

33Tenkinti pareiškėjo (kreditoriaus) Tintrade Limited skundą iš dalies.

34Panaikinti 2013 m. rugpjūčio 7 d. įvykusiame bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vakuolė“ kreditorių susirinkime priimtą nutarimą Nr. 3 dalyje dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vakuolė“ reikalavimo teisės perleidimo tvarkos ir kainos nustatymo ir perduoti kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo panaikintu nutarimu išspręstus klausimus, susijusius su bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vakuolė“ reikalavimo teisės į Baltarusijos Prezidento reikalų valdybos Valstybinės gamybos ir prekybos unitarinės įmonės „Belaja Rus“ įgyvendinimu ar perleidimo tvarkos ir kainos nustatymu.

35Kitoje dalyje Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų turinio teisėtumo.... 6. Pareiškėjas (kreditorius) Tintrade Limited kreipėsi į teismą skundu,... 7. Pareiškėjas teigė, kad visas atsakovo B UAB „Vakuolė“ nekilnojamasis... 8. Trečiasis asmuo (kreditorius) V. P. atsiliepimu prašė tenkinti skundą.... 9. Atsakovo B UAB „Vakuolė“ bankroto administratorius UAB „Įmonių... 10. Trečiasis asmuo (kreditorius) B AB „Ūkio bankas“ atsiliepimu prašė... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi netenkino... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 14. Apeliantas (kreditorius) Tintrade Limited pateikė atskirąjį skundą,... 15. Apeliantas (kreditorius) Tintrade Limited atskirajame skunde taip pat pateikė... 16. Trečiasis asmuo (kreditorius) V. P. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 17. Trečiasis asmuo Petrotrans trading Ltd atsiliepimu į atskirąjį skundą... 18. Lietuvos apeliaciniam teismui 2013 m. gruodžio 5 d. nutartimi, priimta... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 21. Vadovaujantis teisinėmis nuostatomis, įtvirtinančiomis kreditorių... 22. Nagrinėjamu atveju tarp byloje dalyvaujančių asmenų nekilo ginčo dėl... 23. Sprendžiant klausimą dėl pirmojo ginčijamo kreditorių susirinkimo... 24. Vertinant apelianto (kreditoriaus) Tintrade Limited atskirojo skundo argumentus... 25. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs minėtus apelianto ir jam... 26. Atsižvelgiant į išdėstyta, darytina išvada, kad kreditorius B AB „Ūkio... 27. Nustačius pirmojo ginčijamo nutarimo turinio neteisėtumą dėl jo... 28. Dėl antrojo ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo neteisėtumo... 29. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad įrodymų surinkimas ir... 30. Apeliacine tvarka išnagrinėjus apelianto (kreditoriaus) Tintrade Limited... 31. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 32. Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartį pakeisti.... 33. Tenkinti pareiškėjo (kreditoriaus) Tintrade Limited skundą iš dalies.... 34. Panaikinti 2013 m. rugpjūčio 7 d. įvykusiame bankrutavusios uždarosios... 35. Kitoje dalyje Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartį palikti...