Byla e2S-1671-345/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovo UAB ,,Eurasia Logistics“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Mechel Nemunas“ ieškinį atsakovui dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, dokumentinio proceso tvarka prašydamas priteisti iš atsakovo 8 939,90 EUR skolą, 6 proc. palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus, turtines teises, pinigines lėšas 8 939,90 EUR reikalavimo sumai. Nurodė, kad prašoma priteisti suma yra didelė, atsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, finansinės atskaitomybės dokumentų neteikia Juridinių asmenų registrui, atsakovo įstatinis kapitalas minimalus, įmonė nuolat turi didelių įsiskolinimų Sodrai. Nesiėmus ieškinio užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys negalimas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 20 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino – 8 939,90 EUR sumai areštavo atsakovui UAB ,,Eurasia Logistics“ priklausantį kilnojamą ar nekilnojamą turtą, turtines teises, o jų nesant ar esant nepakankamai – atsakovo pinigines lėšas.

6Teismas sprendė, kad atsakovui ieškinio suma – 8 939,90 EUR laikytina didele ir šioje bylos stadijoje nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas ateityje gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Eurasia Logistics“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutartį ir išspręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą iš esmės – atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

81) Atsakovui ieškinio suma nėra didelė. Atsakovo įmonės pardavimo pajamos 2014 m. buvo 17 099 214 Lt (495 2274,67 EUR), pelnas – 88 437 Lt (25 613,12). Lyginant su praėjusiais finansiniais metais (2013 m.), įmonės veiklos rodikliai akivaizdžiai pagerėjo – pardavimo pajamos padidėjo 20 proc., nuostolingai dirbusi įmonė pradėjo uždirbo pelną. Iš 2014 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad įmonė turi turto už 1 788 099 Lt (517 869,26 EUR), iš jo 253 096 Lt (73 301,66 EUR) sudaro turimos piniginės lėšos, todėl vien turimų piniginių lėšų pilnai pakaktų ieškinio sumai padengti. Akivaizdu, kad priimto teismo sprendimo vykdymas būtų įmanomas ir jam nekyla jokia grėsmė, net ir netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.

92) Įmonėje šiuo metu dirba 20 darbuotojų, darbuotojų skaičius stabilus – svyruoja nuo 19 iki 21, kas rodo, jog įmonė veikia stabiliai ir veiklos apimčių nemažina. Priešingai, įmonės pardavimo pajamos auga. Visiškai neaišku, kuo pagrįsta ieškovo nuomonė, jog atsakovas nuolat turi didelių įsiskolinimų Sodrai. Vienos dienos įsiskolinimai, kurie nėra dažnai pasikartojantys, jokiu būdu nerodo sunkios finansinės būklės ir negali būti priežastimi laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Jokios kitos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo įmonei šiuo metu nėra taikomos, o nekilnojamojo turto neturėjimas negali būti laikomas svarbia priežastimi taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nekilnojamąjį turtą, reikalingą įmonės veiklai vykdyti, įmonė nuomoja, o investicijos į nekilnojamąjį turtą nėra planuojamos, tačiau tai jokiu būdu nereiškia sunkios finansinės padėties.

103) Skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ne tik nepagrįstai apsunkina atsakovo kasdienę ūkinę-komercinę veiklą, riboja galimybes disponuoti turtu, bet ir neproporcingai šių priemonių siekiamam tikslui pažeidžia atsakovo teises. Šioje byloje laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos tokiu būdu, kad, įvertinus, jog atsakovui priklausančio turto nepakanka ieškinio sumai padengti, laikinosios apsaugos priemonės gali būti nukreipiamos tiek į atsakovui priklausančias pinigines lėšas ir turtines teises. Tarp šalių yra kilęs ginčas dėl įsipareigojimų vykdymo, šalys yra apsikeitusios pretenziniais raštais, todėl, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtina įvertinti ir tai, kad atsakovas nemoka ieškinio sumos ne vengdamas tai daryti, bet dėl tarp šalių kilusio ir iki šiol neišspręsto ginčo.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB ,,Mechel Nemunas“ prašo atsakovo skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

121) Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 2 d. preliminariu sprendimu c. b. Nr. e2-24721-934/2015 ieškovo ieškinį patenkino visiškai – priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 8 939,90 EUR skolą ir 6 proc. metinių procesinių palūkanų. Atsakovas nepaneigė pirmosios instancijos teismo nutartimi padarytos išvados, kad ieškovas nagrinėjamu atveju tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus.

132) Atsakovo pateikti dokumentai, kuriuos jis apibūdina kaip neva balansą bei pelno (nuostolių) ataskaitą, apskritai neturi jokios įrodomosios reikšmės, kadangi šie dokumentai niekada nebuvo audituoti jokios nepriklausomos audito bendrovės ir jie niekada nebuvo išviešinti viešajame juridinių asmenų registre, todėl negalioja taip pat ir prezumpcija, kad šiuose dokumentuose nurodoma informacija yra teisinga ir išsami. Atsakovo pateikti dokumentai vertinti kaip paprasčiausios suvestinės, kuriose pateikti duomenys ir apibendrinimai nepagrįsti jokiais buhalteriniais duomenimis, nors tą padaryti atsakovas turėjo.

143) Atsakovas neturi apskritai jokio turto, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas, kadangi beveik visą atsakovo turtą sudaro vien tik per vienerius metus gautinos sumos, pirkėjų įsiskolinimas ir kitos gautinos sumos.

154) Bendrovėje dirbančių darbuotojų skaičius niekaip nepagrindžia tokios bendrovės tariamai geros finansinės padėties, kadangi darbuotojai gali dirbti ir bankrutuojančioje bendrovėje. Tuo tarpu vien aplinkybė, kad įsipareigojimai Sodrai galimai yra trumpalaikiai, nepaneigia paties fakto, kad tokių įsiskolinimų, kurių sumos net kelis kartus didesnės nei pareikštas ieškinio reikalavimas, bendrovė turi ir patiria. Atsakovas iš esmės vengia paaiškinti, kodėl tokie įsiskolinimai konkrečiu atveju apskritai atsirado. Atsakovas nurodo, kad tokie mokėjimo vėlavimai galėjo įvykti dėl įvairių priežasčių, tačiau tai yra vien prielaidos, nepagrįstos jokiais bylos duomenimis.

165) Ieškovas sutinka, kad nekilnojamojo turto neturėjimas nuosavybės teisė per se nereiškia įmonės sunkios finansinės padėties, tačiau ši aplinkybė tik sustiprina teismo spendimo neįvykdymo riziką. Pirmiausia, tokia įmonė neturi jokio ilgalaikio materialaus turto, į kurį tikrai galėtų būti nukreiptais išieškojimas. Dar daugiau, tokia bendrovė taip pat patiria ir papildomų išlaidų už nuomą, o tai tik dar labiau mažina bendrovės mokumą.

  1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

17Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir 338 straipsnius apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat patikrina, ar nėra absoliučių ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

18Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnis). Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima. Teismų praktikoje aplinkybė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, paprastai preziumuojama tais atvejais, kai yra kilęs ginčas dėl didelės pinigų sumos priteisimo (žr. pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-307/2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-271/2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-782/2007 ir kt.). Taikant nurodytą prezumpciją, teismo turi būti vertinama, ar konkreti suma laikytina didele konkrečiam atsakovui, atsižvelgiant į jo teisinį statusą, turtinę padėtį ir kitas reikšmingas aplinkybes. Ieškinio sumos ir skolininko turtinės padėties santykio vertinimas, sprendžiant, ar yra pagrindas konkrečiu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi būti atliekamas atsižvelgiant į realią skolininko turtinę padėtį procesinio sprendimo priėmimo metu.

19Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog atsakovo (skolininko) turtinės padėties įrodinėjimo našta negali būti perkeliama išimtinai ieškovui. Priešingai, būtent atsakovas, siekdamas įrodyti savo mokumą bei išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi pateikti teismui savo gerą finansinę padėtį patvirtinančius įrodymus.

20Atsakovas atskirąjį skundą grindžia argumentu, kad ieškinio reikalavimų suma jam nėra didelė. Apeliantas kartus su atskiruoju skundu pateikė teismui bendrovės 2014 m. gruodžio 31 d. balansą, pagal kurį jo turtas sudaro 1 788 099 Lt (517 869,27 EUR), tačiau pažymėtina, kad visą atsakovo turtimą turtą sudaro trumpalaikis turtas, kurio didžiąją dalį t. y. net 1 464 221 Lt (424 067,71 EUR) sudaro per vienerius metus gautinos sumos, be to, atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai siekia net 1 626 493 Lt (471 064,93). Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo atveju ieškinio reikalavimų suma – 8 939,90 EUR atsakovui laikytina didele. Esant tokioms aplinkybėms konstatuotina, kad apeliantas nepagrindė ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties nepagrįstumo.

21Teismai, spręsdami laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, inter alia turi įvertinti ieškinyje išdėstytus teisinius ir faktinius argumentus, ar jie prima facie patvirtina ir yra pakankami, kad leistų įsitikinti, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, bus patenkintas (Žr. pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-949/2008, 2011 m. kovo 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-251/2011). Preliminaraus ieškinio pagrįstumo vertinimo, atliekamo teismui taikant laikinąsias apsaugos priemones negalima sutapatinti su ieškovo reikalavimų vertinimu, atliekamu teismui išnagrinėjus bylą iš esmės. Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl ieškinio reikalavimų prima facie nepagrįstumo teismas gali tik tuo atveju, jei ieškovo reikalavimo tenkinimo negalimumas yra akivaizdus jau pradinio jo pateikimo momentu, t.y. kai reiškiamas reikalavimas yra absurdiškas, tokio reikalavimo įgyvendinimas negalimas pagal teisės normų reikalavimus ir pan. Bylos medžiaga patvirtina, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 2 d. preliminariu sprendimu ieškovo ieškinys buvo visiškai patenkintas ir, nors dėl preliminaraus sprendimo yra pateikti prieštaravimai, ieškovui palankaus preliminaraus sprendimo priėmimas leidžia teigti, kad ieškovo reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti (CPK 428 straipsnio 1 dalis).

22Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis priimta nepažeidžiant proceso ir materialinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Remiantis atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti ginčijamą nutartį nėra pagrindo.

23Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu ir 339 straipsniu, teismas

Nutarė

24Atsakovo UAB ,,Eurasia Logistics“ atskirąjį skundą atmesti.

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ginčas byloje kilo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, dokumentinio proceso tvarka... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 20 d. nutartimi ieškovo... 6. Teismas sprendė, kad atsakovui ieškinio suma – 8 939,90 EUR laikytina... 7. Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Eurasia Logistics“ prašo panaikinti... 8. 1) Atsakovui ieškinio suma nėra didelė. Atsakovo įmonės pardavimo pajamos... 9. 2) Įmonėje šiuo metu dirba 20 darbuotojų, darbuotojų skaičius stabilus... 10. 3) Skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ne tik... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB ,,Mechel Nemunas“ prašo... 12. 1) Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 2 d. preliminariu... 13. 2) Atsakovo pateikti dokumentai, kuriuos jis apibūdina kaip neva balansą bei... 14. 3) Atsakovas neturi apskritai jokio turto, į kurį galėtų būti nukreiptas... 15. 4) Bendrovėje dirbančių darbuotojų skaičius niekaip nepagrindžia tokios... 16. 5) Ieškovas sutinka, kad nekilnojamojo turto neturėjimas nuosavybės teisė... 17. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir... 18. Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias... 19. Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog atsakovo... 20. Atsakovas atskirąjį skundą grindžia argumentu, kad ieškinio reikalavimų... 21. Teismai, spręsdami laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, inter... 22. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas... 23. Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338... 24. Atsakovo UAB ,,Eurasia Logistics“ atskirąjį skundą atmesti.... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutartį palikti...