Byla 2-2777/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 10 d. nutarties, kuria bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „SELTAS“ bankrotas pripažintas tyčiniu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens P. B. prašymą dėl papildomos nutarties priėmimo civilinėje byloje Nr. 2-2777/2013, išnagrinėtoje pagal trečiojo asmens P. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 10 d. nutarties, kuria bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „SELTAS“ bankrotas pripažintas tyčiniu.

Nustatė

2Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs trečiojo asmens P. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 10 d. nutarties, kuria BUAB „SELTAS“ bankrotas pripažintas tyčiniu, 2013 m. gruodžio 19 d. nutartimi nutarė Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės, atmesti pareiškėjo BUAB „SELTAS“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Verslo administravimo centras“, pareiškimą pripažinti UAB „SELTAS“ bankrotą tyčiniu.

32014 m. sausio 10 d. trečiasis asmuo P. B. kreipėsi į teismą su prašymu dėl papildomos nutarties priėmimo, prašydamas priteisti iš BUAB „SELTAS“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo administravimo centras“ 3 069,53 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas teismo ekspertizei atlyginti. Prašyme nurodė, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. gruodžio 19 d. priimtoje nutartyje neišsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo, todėl būtina priimti papildomą nutartį.

4Prašymas dėl papildomos nutarties priėmimo tenkintinas iš dalies.

5Pažymėtina, kad pagal CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktą, teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu neišsprendė bylinėjimosi išlaidų klausimo; iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima per 20 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (CPK 277 str. 2 d.). Ši proceso taisyklė taikoma ir apeliacinės instancijos teisme (CPK 302 str.).

6Bylos duomenimis nustatyta, kad trečiasis asmuo P. B. 2011 m. gruodžio 2 d. atsiliepimu į pareiškimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu prašė priteisti iš BUAB „SELTAS“ bylinėjimosi išlaidas ir išlaidas teisinei pagalbai apmokėti (t. 3, b. l. 188). Bylos nagrinėjimo metu Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartimi buvo paskirta ekonominė – buhalterinė ekspertizė (t. 6, b. l. 128 – 131). 2012 m. rugsėjo 27 d. trečiojo asmens P. B. atstovė pateikė į bylą pranešimą dėl avanso už ekonominės – buhalterinės ekspertizės atlikimą sumokėjimo ir mokėjimo nurodymą, patvirtinantį, kad 2012 m. rugsėjo 17 d. pervedė Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centrui už P. B. 2 500 Lt avansą už ekonominės – buhalterinės ekspertizės atlikimą (t. 6, b. l. 143 – 145). 2013 m. kovo 12 d. trečiojo asmens P. B. atstovė pateikė į bylą 600 Lt ir 2 500 Lt kasos pajamų orderius, patvirtinančius, kad jos atstovaujamasis P. B. sumokėjo 3 100 Lt už teisines paslaugas pagal 2012 m. rugsėjo 17 d. ir 2013 m. sausio 31 d. išankstinius apmokėjimus (t. 6, b. l. 182 – 183); 3 069,53 Lt dydžio PVM sąskaitą – faktūrą, išrašytą trečiojo asmens P. B. atstovei už ekspertizės atlikimą (t. 6, b. l. 184); 2013 m. sausio 31 d. vietinio mokėjimo nurodymą, patvirtinantį, kad pervedė už P. B. 569,53 Lt Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centrui už ekonominės – buhalterinės ekspertizės atlikimą (t. 6, b. l. 185). Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartimi trečiojo asmens P. B. atskirasis skundas buvo patenkintas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 10 d. nutartis panaikinta ir klausimas išspręstas iš esmės, atmestas pareiškėjo BUAB „SELTAS“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Verslo administravimo centras“, pareiškimas pripažinti UAB „SELTAS“ bankrotą tyčiniu. Lietuvos apeliacinis teismas, priimdamas 2013 m. gruodžio 19 d. nutartį, nepasisakė dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose, priteisimo pagal CPK 93 straipsnio 5 dalies taisykles.

7Apeliacinis teismas, atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes bei į tai, kad trečiojo asmens P. B. prašymas išspręsti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą papildoma nutartimi paduotas nepraleidus CPK 277 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino tokiam klausimui iškelti, sprendžia, jog trečiojo asmens P. B. prašymas yra pagrįstas, todėl priimtina papildoma nutartis dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

8Trečiasis asmuo prašo bylinėjimosi išlaidas priteisti iš bankroto administratoriaus.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovo BUAB „SELTAS“ bankroto administratorius kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl BUAB „SELTAS“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Trečiuoju asmeniu į teisminį procesą įtrauktas P. B. nesutikdamas su bankroto administratoriaus pareiškimu patyrė išlaidas, susijusias su ekonominės – buhalterinės ekspertizės atlikimu apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinio teismo vertinimu, minėtų bylinėjimosi išlaidų dydį ir pagrįstumą trečiasis asmuo tinkamai ir laiku pagrindė, todėl jos laikytinos pagrįstomis ir atlygintinomis.

10Pažymėtina, kad pagal teismų formuojamą praktiką, įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, piniginė prievolė, atsiradusi išsprendus procesinį bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, priskirtina prie šios bankrutavusios įmonės administravimo išlaidų, dėl ko kreditorių reikalavimai dėl tokių lėšų grąžinimo tenkintini ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka kartu su kitomis administravimo išlaidomis. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo BUAB „SELTAS“ bankroto administratoriaus prievolė sumokėti trečiajam asmeniui P. B. bylinėjimosi išlaidas atsirado po bankroto bylos iškėlimo, todėl šių išlaidų paskirtis yra trečiojo asmens P. B., kuris buvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą pareiškėjo BUAB „SELTAS“, atstovaujamo bankroto administratoriaus, iniciatyva, bylos nagrinėjimo metu turėtų bylinėjimosi išlaidų, teismui konstatavus BUAB „SELTAS“ bankroto administratoriaus pareikšto reikalavimo nepagrįstumą bei neteisėtumą, kompensavimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2097/2012, 2013 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-700/2013). Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, jog ši pareiškėjo piniginė prievolė sumokėti trečiajam asmeniui bylinėjimosi išlaidas atitinka administravimo išlaidų sampratą pagal savo teisinę prigimtį ir paskirtį, todėl šios išlaidos priskirtinos įmonės administravimo išlaidoms ir turi būti atlyginamos ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Priešingu atveju trečiasis asmuo, kuris buvo įtrauktas į teisminį procesą pareiškėjo iniciatyva, turėtų nepagrįstai prisiimti pareiškėjo prievolių dėl pareigos atlyginti jo bylinėjimosi išlaidas neįvykdymo riziką. Tokiu būdu trečiasis asmuo būtų įtrauktas į bendrą kreditorių, kurių reikalavimai atsirado iki bankroto bylos iškėlimo eilę ir jo galimybės atgauti priteistas bylinėjimosi išlaidas būtų nedidelės, be to, jis būtų įtraukiamas į bankroto procesą, kuriame, įgyvendindamas savo kaip kreditoriaus teises, galimai patirtų dar papildomų išlaidų. Tokia situacija neatitiktų teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų ir bankrutuojanti įmonė atsidurtų privilegijuotoje padėtyje, o tai prieštarautų proceso šalių lygiateisiškumo principui (CPK 17 str.), nes bankrutuojanti įmonė turėtų nepateisinamą galimybę piktnaudžiauti savo padėtimi, reikšdama nepagrįstus reikalavimus bankroto byloje.

11Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinis teismas sprendžia, kad trečiojo asmens P. B. apeliacinės instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 3 069,53 Lt išlaidos už ekonominės – buhalterinės ekspertizės atlikimą, priteistinos iš pareiškėjo BUAB „SELTAS“ šias išlaidas atlyginant iš bankroto administravimo išlaidų.

12Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 277 straipsniu, 302 straipsniu,

Nutarė

13Priimti papildomą teismo nutartį.

14Priteisti iš pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „SELTAS“ (juridinio asmens kodas 300558474) trečiajam asmeniui P. B. (asmens kodas ( - ) 3 069,53 Lt (tris tūkstančius šešiasdešimt devynis litus 53 ct) išlaidų už ekonominės – buhalterinės ekspertizės atlikimą apeliacinės instancijos teisme, atlyginant šias išlaidas iš pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „SELTAS“ bankroto administravimo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai