Byla 2A-806/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danguolės Martinavičienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. spalio 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-792-425/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „MONREMA“ ieškinį atsakovui valstybės įmonei Ignalinos atominei elektrinei, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Visagino tiekimas ir statyba“, uždarajai akcinei bendrovei „Vilstata“ ir uždarajai akcinei bendrovei „GANDRAS ENERGOEFEKTAS“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „MONREMA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VĮ Ignalinos atominei elektrinei, prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo 2013 m. liepos 16 d. raštu Nr. ĮS-5216(13.68) įformintą perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo nutarta atmesti ieškovo pasiūlymą, nustatyti pasiūlymų eilę ir sudaryti preliminarią pirkimo – pradavimo sutartį pakviečiant abu pasiūlymų eilėje esančius dalyvius; pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo 2013 m. liepos 31 d. pranešimu Nr. ĮS-5621(13.68) įformintą perkančiosios organizacijos sprendimą netenkinti ieškovo pateiktos pretenzijos; įpareigoti perkančiąją organizaciją iš naujo nagrinėti ieškovo pasiūlymą; priteisti iš atsakovo sumokėtą žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje ir dublike nurodė, kad 2013 m. birželio 26 d. ieškovas, veikdamas jungtinės veiklos grupėje su UAB „GANDRAS ENERGOEFEKTAS“, pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovo 2013 m. gegužės 10 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtame supaprastintame atvirame konkurse „Bendrųjų statybos darbų atlikimo IAE objektuose pirkimas“. 2013 m. liepos 16 d. perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos pranešimu Nr. ĮS-5216(13.68) ieškovas buvo informuotas, kad jo pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų dėl pasiūlyme neteisingai nurodytų darbų apimčių. Ieškovo teigimu, perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė jo pasiūlymą, kadangi jo pasiūlyme buvo siūlomas visas perkančiosios organizacijos prašomas darbų kiekis, į siūlomą kainą buvo įskaičiuoti visi kiekiai, mokesčiai bei visos projekto vykdymo išlaidos, elektroniniu būdu užpildyta tokia dokumento forma, kokia jam buvo pateikta ir kurios jis neturi teisės savo nuožiūra keisti ar koreguoti. Ieškovas, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos sprendimu atmesti jo pasiūlymą, pateikė pretenziją, kurią perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija 2013 m. liepos 31 d. pranešime įformintu sprendimu atmetė. Ieškovo manymu, perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija atmesdama jo pretenziją nesilaikė pačios paskelbtų pirkimo sąlygų, pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 ir 2 dalių, 24 straipsnio 8 dalies, 39 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, kadangi pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, nepaprašė tiekėjo per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos, taip pat pasiūlymo vertinimo metu radusi netikslumų, nepaprašė tiekėjo per jos nurodytą terminą paaiškinti pasiūlymo nekeičiant jo esmės.

5Atsakovas VĮ Ignalinos atominė elektrinė atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais nesutiko. Atsakovas atsiliepime ir triplike nurodė, kad 2013 m. liepos 16 d. raštu Nr. ĮS-5213(13.68) informavo jungtinės veiklos partnerius UAB „MONREMA“ ir UAB „GANDRAS ENERGOEFEKTAS“, kad jie atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija, peržiūrėjusi jungtinės veiklos partnerių UAB „MONREMA“ ir UAB „GANDRAS ENERGOEFEKTAS“ pasiūlymą, nustatė, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, kadangi perkančioji organizacija 2013 m. gegužės 20 d. ir 2013 m. gegužės 23 d. raštais patikslino pasiūlymo formos 55 ir 99 punktuose nurodytas darbų apimtis, tačiau jungtinės veiklos partneriai UAB „MONREMA“ ir UAB „GANDRAS ENERGOEFEKTAS“ pateikė pasiūlymą neatsižvelgdami į šiuos patikslinimus, t. y. ne visam pasiūlymo 99 punkte nurodytam darbų kiekiui. Atsakovas 2013 m. liepos 16 d. raštu Nr. ĮS-5216(13.86) pranešė ieškovui, kad jo pasiūlymas atmestas. Atsakovo manymu, pirkimo dokumentų nuostatos buvo aiškios ir be dviprasmybių, perkančioji organizacija vertindama tiekėjų pasiūlymus laikėsi įstatyme įtvirtintų skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo principų, nesudarydama nei vienam iš konkurso dalyvių išskirtinių sąlygų dalyvauti perkančiosios organizacijos atliekamame pirkime. Perkančioji organizacija nustačiusi jungtinės veiklos partnerių UAB „MONREMA“ ir UAB „GANDRAS ENERGOEFEKTAS“ pasiūlymo neatitikimus neprivalėjo ir negalėjo kreiptis į tiekėją prašydama ištaisyti aritmetines klaidas, nes tokiu būdu jungtinės veiklos partnerių pasiūlymas pasikeistų iš esmės, būtų pažeisti kitų viešojo pirkimo dalyvių teisėti interesai, VPĮ įtvirtinti principai, nebūtų pasiektas viešojo pirkimo tikslas racionaliai naudojant tam skirtas lėšas įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų darbų, kadangi jungtinės veiklos partneriai fiziškai negalėtų atlikti pasiūlyme nurodytų darbų už tokią žemą kainą.

6Tretieji asmenys UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, UAB „Vilstata“ ir UAB „GANDRAS ENERGOEFEKTAS“ atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2013 m. spalio 7 d. sprendimu nusprendė ieškovo UAB „MONREMA“ ieškinį tenkinti; pripažinti neteisėtu ir panaikinti VĮ Ignalinos atominės elektrinės viešojo pirkimo komisijos sprendimą, įformintą 2013 m. liepos 16 d. raštu Nr. ĮS-5216(13.68) atmesti jungtinės veiklos grupės UAB „MONREMA“ ir UAB „GANDRAS ENERGOEFEKTAS“ pasiūlymą viešajame „Bendrųjų statybos darbų atlikimo IAE objektuose pirkimas“ pirkime bei nustatyti pasiūlymų eilę; pripažinti neteisėtu ir panaikinti VĮ Ignalinos atominės elektrinės viešojo pirkimo komisijos sprendimą, įformintą 2013 m. liepos 31 d. pranešimu Nr. ĮS-5621(13.68) (siųstu CVP IS priemonėmis) netenkinti jungtinės veiklos grupės UAB „MONREMA“ ir UAB „GANDRAS ENERGOEFEKTAS“ pateiktos pretenzijos; įpareigoti VĮ Ignalinos atominės elektrinės viešojo pirkimo komisiją, ištaisius nurodytus pažeidimus dėl pirkimo sąlygų pakeitimo, iš naujo vertinti pasiūlymus; priteisti iš VĮ Ignalinos atominės elektrinės 1 000 Lt žyminio mokesčio UAB „MONREMA“ bei 43 Lt teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

9Teismas, remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis ir vadovaudamasis VPĮ 24 straipsnio 7 dalimi, 27 straipsnio 4 ir 5 dalimis, pirkimo sąlygų 9.6 punktu, padarė išvadą, kad perkančioji organizacija VĮ Ignalinos atominė elektrinė pakeitė darbų apimtis bei 100 kartų padidino 99 pozicijoje nurodytų darbų, t. y. fasadų paviršių sanavimas, numušant tinką, nuplaunant ir tinkuojant vienu sluoksniu spec. tinko mišiniais, apdailinant glaistant maksimalų darbų kiekį, tačiau šių konkurso sąlygų pakeitimo nepaskelbė Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr.1S-73 patvirtinta tipine Sk-4 forma „Skelbimas dėl papildomos informacijos arba pataisos“ CVP IS priemonėmis, t. y. tinkamai nustatyta tvarka nepaskelbė apie 2013 m. gegužės 10 d. supaprastinto atviro konkurso „Bendrųjų statybos darbų atlikimo IAE objektuose pirkimas“, pirkimo Nr. 136839, bendrųjų statybos darbų atlikimo IAE objektuose darbų pirkimo dalies sąlygų pakeitimą.

10Teismas nustatė, kad pirkimų sąlygų pakeitimo tinkamas nepaskelbimas, perkančiosios organizacijos pareigos pateikti nedviprasmiškus pirkimo dokumentus nevykdymas, sąlygojo neteisėto ir nepagrįsto viešųjų pirkimų komisijos sprendimo priėmimą įvertinus jungtinės veiklos partnerių UAB „MONREMA“ ir UAB „GANDRAS ENERGOEFEKTAS“ pasiūlymą ginčo viešajam pirkimui.

11Teismas sprendė, jog perkančioji organizacija nustačiusi, kad jungtinės veiklos partnerių UAB „MONREMA“ ir UAB „GANDRAS ENERGOEFEKTAS“ nurodyta suma dėl 99 punkto darbų yra per maža visai 500 m2 darbų apimčiai, turėjo ne atmesti pasiūlymą, tačiau pasiūlyti tiekėjui pagrįsti pasiūlytą kainą VPĮ 40 straipsnyje nustatyta tvarka.

12Teismas konstatavo, kad neatitinka ir prieštarauja VPĮ 24 straipsnio 7 dalies esmei perkančiosios organizacijos VĮ Ignalinos atominės elektrinės viešųjų pirkimų komisijos 2013 m. gegužės 20 d. raštu Nr. ĮS-3642(13.68) ir 2013 m. gegužės 23 d. raštu Nr. ĮS-3769(13.68) padaryti konkurso sąlygų 2 priedo „Tiekėjo pasiūlymo pateikimo forma“ lentelės 99 pozicijos pakeitimai, šių pakeitimų nepaskelbus tipine Sk-4 forma „Skelbimas dėl papildomos informacijos arba pataisos“ CVP IS priemonėmis, todėl padarytas pažeidimas yra pakankamas pagrindas išvadai, kad konkurso sąlygų 2 priedo „Tiekėjo pasiūlymo pateikimo forma“ lentelės 99 pozicija nustatyta tvarka nebuvo pakeista, todėl perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija 2013 m. liepos 31 d. pranešimu Nr. ĮS-5621(13.68), vadovaujantis konkurso sąlygų 11.9.3 punktu, nepagrįstai ir be pagrindo atmetė jungtinės veiklos partnerių UAB „MONREMA“ ir UAB „GANDRAS ENERGOEFEKTAS“ pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.

13Teismas patenkinęs ieškinį, vadovaudamasis CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 92 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi, priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 1 000 Lt sumokėto žyminio mokesčio, taip pat iš atsakovo į valstybės biudžetą 43 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

15Atsakovas VĮ Ignalinos atominė elektrinė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. spalio 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo UAB „MONREMA“ VĮ Ignalinos atominės elektrinės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

16Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

171) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijai nepaskelbus apie konkurso sąlygų 2 priedo „Tiekėjo pasiūlymo pateikimo forma“ lentelės 99 pozicijos pakeitimą tipine Sk-4 forma CVP IS priemonėmis, buvo padarytas pažeidimas lemiantis pirkimo procedūrų neteisėtumą, yra nepagrįsta ir neteisėta. Apelianto teigimu, perkančioji organizacija konkurso sąlygų nustatyta tvarka CVP IS priemonėmis informavo visus prie pirkimo prisijungusius tiekėjus apie konkurso sąlygų patikslinimą per susirašinėjimo funkciją bei šią informaciją paviešino, kad su ja galėtų susipažinti ir vėliau prie pirkimo prisijungę tiekėjai, todėl griežtai laikėsi viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbtų pirkimo sąlygų, taip pat įmonės generalinio direktoriaus 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. ĮsTa – 320 patvirtintų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių;

182) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad konkurso sąlygų pakeitimas neišdėstant jų nauja redakcija laikomas netinkamu konkurso sąlygų pakeitimu bei VPĮ numatytos perkančiosios organizacijos pareigų nevykdymu, nepagrįsta, kadangi praktikoje reikalavimas išdėstyti dokumentą nauja redakcija keliamas kai keičiama daugiau kaip puse (50 %) dokumento teksto;

193) Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl siūlomų darbų kiekių neatitikimų, neatsižvelgė į tai, kad jungtinės veiklos partnerių UAB „MONREMA“ ir UAB „GANDRAS ENERGOEFEKTAS“ pasiūlymo keitimas yra negalimas, nes darbų kiekių neatitikimai nėra pateikto pasiūlymo neatitikimai ar kainos apskaičiavimo klaidos, leidus tiekėjui pakeisti pasiūlyme pateiktų darbų kiekius pasiūlymas pasikeistų iš esmės, būtų pažeisti kitų viešojo pirkimo dalyvių teisėti interesai, VPĮ įtvirtinti lygiateisiškumo ir skaidrumo principai, nebūtų pasiektas viešojo pirkimo tikslas racionaliai naudojant tam skirtas lėšas įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų darbų, kadangi tiekėjas fiziškai negalėtų atlikti šių darbų už tokią kainą;

204) Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl siūlomų darbų kiekių neatitikimų, neįvertino, kad siūlomų darbų kiekių neatitikimas, kai yra varžomasi dėl preliminarios sutarties sudarymo, o atnaujinto varžymosi metu preliminarios sutarties pagrindu yra konkuruojama dėl atskirų darbų ar jų grupių įsigijimo sutarčių sudarymo, yra laikomas esminiu neatitikimu pirkimo dokumentų sąlygoms ir negali būti laikomas aritmetine ar technine klaida, ar netikslumu, kuriuos būtų įmanoma pašalinti nepažeidžiant VPĮ principų. Apelianto teigimu, perkančioji organizacija, įvertinusi pirkimo pobūdį ir siekdama išvengti viešųjų pirkimų principų pažeidimų, neturėjo teisinio pagrindo suteikti ieškovui teisę ištaisyti aritmetines klaidas ar paaiškinti pasiūlymą ir tenkinti pretenziją.

21Ieškovas UAB „MONREMA“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė VĮ Ignalinos atominės elektrinės apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodė, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, tinkamai įvertinęs visas byloje nustatytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus bei tinkamai išaiškinęs ir pritaikęs VPĮ nuostatas. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė dėl perkančiosios organizacijos pareigos tinkamai atlikti pirkimo dokumentų pakeitimus bei nustatęs, kad perkančioji organizacija reikiamų pirkimo sąlygų pakeitimų nepadarė, teisingai konstatavo, jog tai sąlygojo neteisėto ir nepagrįsto viešųjų pirkimų komisijos sprendimo priėmimą įvertinus jungtinės veiklos partnerių UAB „MONREMA“ ir UAB „GANDRAS ENERGOEFEKTAS“ pasiūlymą ginčo viešajam pirkimui. Ieškovo manymu, dėl preliminaraus pasiūlymo ieškovui turėjo būti leista ištaisyti pasiūlyme esančias aritmetines klaidas, nes jos niekaip neįtakojo nei paties preliminaraus pasiūlymo, nei galimybės ieškovui toliau varžytis dėl kiekvienos užsakymo sutarties. Tuo tarpu perkančiajai organizacijai atmetus ieškovo pasiūlymą, sumažėjo konkurencija dėl likusių tiekėjų, atitinkamai sumažėjo ir atsakovo galimybė gauti konkurencingesnius pasiūlymus atnaujinto varžymosi metu. Ieškovo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad tuo atveju, jeigu perkančiajai organizacijai ieškovo pasiūlyme nurodytas darbų įkainis pasirodė nepagrįstai mažas, jis turėjo VPĮ nustatyta tvarka paprašyti ieškovo pagrįsti pasiūlyme nurodyta kainą VPĮ 40 straipsnio nustatyta tvarka, o ne atmesti pasiūlymą.

22Tretieji asmenys UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, UAB „Vilstata“ ir UAB „GANDRAS ENERGOEFEKTAS“ atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Panevėžio apygardos teismo 2013 m. spalio 7 d. sprendimas pakeistinas.

25Dėl bylos nagrinėjimo ribų

26Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

27Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. spalio 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-792-425/2013, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

28Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą

29Kartu su apeliaciniu skundu atsakovas VĮ Ignalinos atominė elektrinė pateikė naują įrodymą – CVP IS sistemos išrašo kopijas, iš kurių matyti, kad UAB „MONREMA“ susipažino su perkančiosios organizacijos 2013 m. gegužės 23 d. raštu Nr. ĮS-3769(13.68).

30Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 314 straipsnio nuostatos numato, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima į byla nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina ar paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 str.).

31Teisėjų kolegija, remdamasi bylos duomenimis ir vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, sprendžia, kad ieškovo VĮ Ignalinos atominės elektrinės pateiktas naujas įrodymas – CVP IS sistemos išrašo kopijos priimtinos į bylą.

32Dėl faktinių bylos aplinkybių

33Bylos medžiaga patvirtina, kad 2013 m. birželio 26 d. ieškovas UAB „MONREMA“, veikdamas jungtinės veiklos grupėje su UAB „GANDRAS ENERGOEFEKTAS“, pateikė pasiūlymą dalyvauti 2013 m. gegužės 10 d. VĮ Ignalinos atominės elektrinės Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtame supaprastintame atvirame konkurse „Bendrųjų statybos darbų atlikimo IAE objektuose pirkimas“, pirkimo Nr. 136839, pirkimo apimtys – bendrųjų statybinių, santechnikos, pastatų šiltinimo, autokelių ir gerbūvio darbų atlikimas Ignalinos AE objektuose, numatoma bendra pirkimo objekto vertė per visą preliminariosios sutarties trukmę – 16 200 000 Lt be PVM, pirkimas atliekamas pagal Ignalinos programos projektą XWS.13. 2013 m. liepos 16 d. raštu Nr. ĮS-5216(13.68) perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija informavo ieškovą, kad jo pasiūlymas atmestas, vadovaujantis VĮ Ignalinos atominės elektrinės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 59.3 punktu nustačius, kad pasiūlymas pateiktas neatsižvelgus į perkančiosios organizacijos 2013 m. gegužės 20 d. raštu Nr. ĮS - 3642(13.68) ir 2013 m. gegužės 23 d. raštu Nr. ĮS-3769(13.68) padarytus pasiūlymo formos (supaprastinto atviro konkurso sąlygų 2 priedas) 55 ir 99 punktuose nurodytų darbų apimčių patikslinimus. Nesutikdamas su perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos sprendimu atmesti jungtinės veiklos grupės UAB „MONREMA“ ir UAB „GANDRAS ENERGOEFEKTAS“ pasiūlymą, UAB „MONREMA“ pateikė pretenziją, kurią perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija atmetė. Nesutikdamas su perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos sprendimais atmesti UAB „MONREMA“ ir UAB „GANDRAS ENERGOEFEKTAS“ pasiūlymą ir netenkinti pretenzijos, UAB „MONREMA“ su ieškiniu dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą.

34Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešojo pirkimo teisinių santykių. Nagrinėjamu atveju byloje sprendžiamas klausimas dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos sprendimo atmesti jungtinės veiklos grupės UAB „MONREMA“ ir UAB „GANDRAS ENERGOEFEKTAS“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį konkurso sąlygų reikalavimų, teisėtumo ir pagrįstumo.

35Dėl viešųjų pirkimų

36Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos B. T. Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos B. T. Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

37Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo, vertinant jungtinės veiklos grupės UAB „MONREMA“ ir UAB „GANDRAS ENERGOEFEKTAS“ pasiūlymą

38Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijai nepaskelbus apie konkurso sąlygų 2 priedo „Tiekėjo pasiūlymo pateikimo forma“ lentelės 99 pozicijos pakeitimą tipine Sk-4 forma CVP IS priemonėmis, buvo padarytas esminis pažeidimas lemiantis pirkimo procedūrų neteisėtumą. Apelianto teigimu, perkančioji organizacija neprivalėjo tikslinti skelbimo apie pirkimą, kadangi VPĮ nustato pareigą perkančiajai organizacijai tikslinti skelbimą apie pirkimą tuo atveju, kai tikslinama skelbime apie pirkimą paskelbta informacija, tuo tarpu nagrinėjamu atveju nei konkurso sąlygų 2 priedas „Tiekėjo pasiūlymo pateikimo forma“, nei šioje formoje pateikiami darbų kiekiai nebuvo nurodyti skelbime. Apeliacinis teismas, sutikdamas su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, sprendžia, jog apeliacinio skundo argumentai dėl skelbimo apie pirkimą tikslinimo tvarkos yra nepagrįsti.

39Pažymėtina, kad vienas iš skaidrumo principo turinio elementų yra perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis. Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidžia skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Skaidraus viešojo pirkimo siekimas nėra savitikslis, jis padeda siekti kitų tikslų, visų pirma – tiekėjų lygiateisiškumo. Skaidrumas yra vienas lemiančių veiksnių, kuriuo remiantis užtikrinama neiškraipyta tiekėjų tarpusavio konkurencija. Teisingumo Teismas nurodė, kad skaidrumo principo, išplaukiančio iš tiekėjų lygiateisiškumo principo, pagrindinis tikslas – garantuoti, kad bus pašalinta perkančiosios organizacijos protegavimo ir savavališkų veiksmų grėsmė (Europos B. T. Teismo 2004 m. balandžio 9 d. Sprendimas, Komisija /CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rink. 2004, p. 1-3801). Taigi paskelbto viešojo pirkimo dokumentai negali būti aiškinami ar keičiami taip, kad keistųsi pagrindinių pirkimo sąlygų esmė.

40VPĮ 27 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Perkančiosios organizacijos paaiškinimai kvalifikuotini sudėtine pirkimo dokumentų dalimi.

41Konkurso sąlygų keitimas gali būti ne tik tiesioginis, bet ir netiesioginis, užslėptas. Pirkimo sąlygų keitimu kvalifikuojamos ir tokios situacijos, kai perkančioji organizacija savo iniciatyva ar paprašyta tiekėjo paaiškina (patikslina) pirkimo sąlygas (VPĮ 27 str. 3, 4 d.), iš esmės pakeisdama šių turinį. Kasacinio teismo ne kartą konstatuota, kad paskelbto viešojo pirkimo dokumentai negali būti aiškinami ar tikslinami taip, kad keistųsi pagrindinių pirkimo sąlygų esmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009). Kai perkančioji organizacija apibrėžia pirkimo sąlygų turinį (jam suteikia tikslią reikšmę), ji negali vėliau keisti pirkimo dokumentų turinio ar jų aiškinti taip, kad būtų iš esmės pakeistos pirkimo sąlygos, nes tokiu atveju būtų pažeisti skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011). Pažymėtina, kad patikslinimais nelaikomi tokie perkančiosios organizacijos paaiškinimai, kuriais iš esmės keičiamas pirkimo sąlygų turinys, dėl ko keičiasi arba prieš paaiškinimą galėjo būti kitokia tiekėjų ir dalyvių padėtis ir galimybės konkuruoti viešojo pirkimo konkurse. Toks aiškinimas galioja ir tuo atveju, kai besiskundžiančiam tiekėjui perkančiosios organizacijos sąlygų paaiškinimas (patikslinimas) suteikia galimybę konkuruoti su kitais dalyviais, nors prieš tai jis tokios galimybės neturėjo.

42Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs dėl perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumo, kai ji tiekėjams, teikdama pirkimo dokumentų paaiškinimus, de facto pakeičia sąlygų turinį, taip pažeisdama skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-323/2009). Pažymėtina ir tai, kad neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų pirkimo dokumentų nuostatų nulemtų negatyvių padarinių rizika tenka pačiai perkančiajai organizacijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2007).

43Pagal VPĮ 24 straipsnio 8 dalį ir skaidrumo principą pirkimo dokumentai turi būti aiškūs, tikslūs ir nedviprasmiški. Tai inter alia leistų tiekėjams vienodai juos aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai šias atitinka (pirmiau nurodytas Teisingumo Teismo Sprendimas Komisija prieš CAS Succhi di Frutta). Taigi pirkimo sąlygų aiškumas užtikrina ne tik tiekėjų tinkamą jų supratimą, bet ir pačios perkančiosios organizacijos galimybę įvertinti tiekėjų pasiūlymų atitiktį joms ir dėl to priimti teisėtus sprendimus. Pažymėtina, kad tiekėjus dominanti informacija (pvz., bendra sutarties vertė) ar įvairūs reikalavimai (pvz., specifikacijų apimtis) turi būti nustatomi iš potencialių viešojo pirkimo dalyvių pozicijų (Teisingumo Teismo 2007 m. sausio 18 d. Sprendimas Auroux ir kt., C‑220/05, Rink. p. I‑385; pirmiau nurodytas Sprendimas Komisija prieš Nyderlandus, C-368/10). Atsižvelgiant į tai, perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose privalo aiškiai apibrėžti iškeltus reikalavimus, ypač abstrakčius, nes kiekvienu atveju jų samprata gali skirtis, taip pat kaip įmanoma tiksliai nurodyti, kokios informacijos iš tiekėjų reikalaujama, jiems siekiant pagrįsti pasiūlymų atitiktį.

44Jau buvo minėta, kad perkančiajai organizacijai draudžiama keisti ar kitaip modifikuoti pirkimo dokumentų sąlygas, o draudimo nesilaikymas pripažįstamas lygiateisiškumo principo pažeidimu. Tokie perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidžia ir skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Nei skaidrumo, nei lygiateisiškumo principų pažeidimo nebus, jei perkančioji organizacija konkurso dalyviams paaiškins (patikslins) pirkimo dokumentus, nekeisdama konkurso sąlygų turinio esmės. Skaidrumo principo, kaip ir lygiateisiškumo principo, pažeidimu kvalifikuotini veiksmai, kuriais keičiamos sudaromos bei sudarytos ir vykdomos viešojo pirkimo sutarties sąlygos.

45Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija supaprastinto atviro konkurso darbams pirkti (toliau – pirkimo sąlygos) 2.2 ir 2.3 punktuose perkančioji organizacija nustatė, kad pirkimo objektas neskirstomas į dalis, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam darbų kiekiui, kuris nurodytas pasiūlymo formoje (2 priedas); perkamų darbų savybės nustatytos konkurso sąlygų techninėje užduotyje (1 priedas). Pirkimo sąlygų techninės užduoties 8 punkte numatyto preliminariojo bendrųjų statybinių darbų sąrašo (1 lentelės) 55 punkte perkančioji organizacija nustatė šiame punkte nurodytų darbų - parapetų (38 cm pločio) dengimas cinkuota skarda, pritvirtinant medines ir plienines detales, mato vienetą - 100 m2, maksimalų darbų kiekį – 5, o 99 punkte nurodytų darbų – fasadų paviršių sanavimas, numušant tinką, nuplaunant ir tinkuojant vienu sluoksniu spec. tinko mišiniais, apdailinant glaistant, mato vienetą – m2, maksimalų darbų kiekį – 5.

46Pirkimo sąlygų 7.8 punkte perkančioji organizacija nustatė, kad pasiūlymą sudaro tiekėjo elektroninėmis priemonėmis suformuotų, saugiu elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų visuma, tarp jų elektroninėmis priemonėmis užpildyta elektroninė pasiūlymo forma, parengta pagal konkurso sąlygų 2 priedą, pridėti (prisegti) konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai, pasiūlymą užtikrinanti banko ar kredito unijos garantija, parengta pagal konkurso sąlygų 3 priede pateiktą formą arba pasiūlymą užtikrinantis laidavimo draudimo raštas, parengtas pagal konkurso sąlygų 3 priede pateiktą formą. Pirkimo sąlygų 7.9 punkte perkančioji organizacija nustatė, kad pasiūlyme nurodomi darbų įkainiai pateikiami litais, apskaičiuojami ir išreiškiami taip, kaip nurodyta konkurso sąlygų 2 priede; apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgtą į visas perkamų darbų apimtis, į pasiūlymo kainos sudėtines dalis, į techninės užduoties reikalavimus, į sutarties objekte numatytą atsiskaitymo už atliktus darbus terminą bei į visus kitus šio viešojo pirkimo dokumentų reikalavimus; į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo ir kitos išlaidos) ir mokesčiai įskaitant ir neapsiribojant bet kokius muito mokesčius ir rinkliavas, bendra pasiūlymo kaina turi būti nurodyta su PVM. Pagal pirkimo sąlygų 9.3 punktą atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 9.1 punkte nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus CVP IS priemonėmis paskelbti visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimo sąlygų 9.6 punkte numatyta, kad tuo atveju, jeigu tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.

47Bylos duomenimis nustatyta, kad gavusi tiekėjo klausimą/prašymą dėl pirkimo sąlygų techninės užduoties 1 lentelės 55 punkto patikslinimo, perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija 2013 m. gegužės 20 d. posėdyje, atsakydama į tiekėjo prašymą patikslinti ar teisingai nurodytas techninėje užduotyje 1 lentelės 55 punkte mato vienetas 100 m², nusprendė informuoti tiekėjus, jog techninės užduoties (konkurso sąlygų 1 priedas) 1 lentelės 55 punkte mato vienetas vietoj 100 m² turi būti 100 m (t. 2, b. l. 99). Apie posėdžio metu patikslintus techninės užduoties 1 lentelės 55 punkto duomenis, viešojo pirkimo komisija informavo tiekėjus 2013 m. gegužės 20 d. raštu Nr. ĮS-3642(13.68) “Dėl supaprastintam atviram bendrųjų statybos darbų atlikimo IAE objektuose pirkimui pateiktų klausimų”, nurodydama rašte, kad techninės užduoties (1 priedas) 1 lentelės 55 punkte mato vnt. turi būti 100 m (t. 1, b. l. 42).

48Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija 2013 m. gegužės 23 d. posėdyje, atsakydama į tiekėjo prašymą patikslinti darbų kiekių žiniaraščiuose (36 puslapis) 99 pozicijoje esantį kiekį (arba matavimo kiekius) iš 5 m² į 500 m², nusprendė informuoti tiekėjus, jog konkurso sąlygų 1 priedo techninės užduoties 1 lentelės 99 pozicijoje ir atitinkamai konkurso sąlygų 2 priedo “Tiekėjo pasiūlymo pateikimo forma” lentelės 99 pozicijoje maksimalus darbų kiekis turi būti 500 m² (t. 2, b. l. 82). Apie posėdžio metu patikslintus techninės užduoties 1 lentelės 99 punkto duomenis viešojo pirkimo komisija informavo tiekėjus 2013 m. gegužės 23 d. raštu Nr. ĮS-3769(13.68) “Dėl supaprastintam atviram bendrųjų statybos darbų atlikimo IAE objektuose pirkimui pateiktų klausimų”, nurodydama rašte, kad konkurso sąlygų 1 priedo techninės užduoties 1 lentelės 99 pozicijoje ir atitinkamai konkurso sąlygų 2 priedo “Tiekėjo pasiūlymo pateikimo forma” lentelės 99 pozicijoje maksimalus darbų kiekis turi būti 500 m² (t. 2, b. l. l.80). Teisėjų kolegija pažymi, kad nurodytuose, tiekėjams išsiustuose raštuose jokių duomenų apie tai, kad atsižvelgiant į raštuose nurodytus patikslinimus keičiami/patikslinami pirkimo sąlygų techninėje užduotyje (1 lentelėje) nurodyti preliminarus bendrųjų statybinių darbų kiekiai, jų mato vienetai, nurodyta nebuvo. Minėtuose raštuose nebuvo nurodyta ar pažymėta, kad raštuose esanti informacija yra privalomo pobūdžio tiekėjams ir ja remiantis tiekėjai turi vadovautis teikdami pasiūlymus dalyvauti pirkime, kad teikdami pasiūlymus patys tiekėjai turi pakeisti pirkimo sąlygų techninės užduoties 8 punkte numatytos lentelės 55 ir 99 punktuose nustatytus maksimalius darbų kiekius ir mato vienetus pagal raštuose nurodytus duomenis.

49Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes bei jas pagrindžiančius įrodymus, sprendžia, jog viešojo pirkimo metu aiškindama pirkimo sąlygų techninėje užduotyje nurodytus preliminariųjų bendrųjų statybinių darbų maksimalius kiekius ir vieneto matus, nurodytus 55 ir 99 punktuose, perkančioji organizacija šiuose punktuose nurodytus duomenis patikslino taip, kad iš esmės pasikeitė pirkimo objektą sudarančių darbų kiekiai. Kadangi techninėje užduotyje nurodyti duomenys yra neatsiejama pirkimo sąlygų dalis, be to, pakeitus techninėje užduotyje nurodytus darbų kiekius atitinkamai pasikeičia ir pirkimo objekto dalykas, kuris yra esminė pirkimo sąlyga, todėl keičiant šiuos duomenis perkančioji organizacija turėjo griežtai laikytis VPĮ ir pačios pirkimo sąlygų 9.6 punkte nustatytos pirkimo sąlygų keitimo tvarkos bei teikdama pirkimo dokumentų paaiškinimus dėl maksimalių darbų kiekių, de facto pakeičiančius pirkimo sąlygų turinį, atitinkamai patikslinti skelbimą apie pirkimą skelbime dėl papildomos informacijos arba pataisos nurodant informaciją, jog keičiama tiekėjo pasiūlymo pateikimo forma (2 priedas), kuri pirkime dalyvaujantiems asmenims yra privaloma.

50Teisėjų kolegijos vertinimu, perkančiosios organizacijos 2013 m. gegužės 20 d. raštas Nr. ĮS-3642(13.68) “Dėl supaprastintam atviram bendrųjų statybos darbų atlikimo IAE objektuose pirkimui pateiktų klausimų” ir 2013 m. gegužės 23 d. raštas Nr. ĮS-3769(13.68) “Dėl supaprastintam atviram bendrųjų statybos darbų atlikimo IAE objektuose pirkimui pateiktų klausimų” nėra tinkami dokumentai, patvirtinantys, jog pirkimo sąlygų techninėje užduotyje numatyti preliminarūs bendrųjų statybinių darbų kiekiai, nurodyti 1 lentelės 55 ir 99 punktuose, yra keičiami, kadangi norėdama pakeisti ar papildyti jau paskelbtą pirkimo skelbimą perkančioji organizacija turėjo vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1S-184 patvirtintų Skelbimų teikimo viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų pirkimų informacijai aprašu, kurio 11 ir 12 punktuose numatyta, jog perkančioji organizacija, norėdama pakeisti ar papildyti jau paskelbtą skelbimą arba informacinį pranešimą, pateikia viešųjų pirkimų tarnybai atitinkamai užpildytą Sk-4 tipinę formą „Skelbimas dėl papildomos informacijos, pataisos arba informacijos apie pirkimo pabaigą, nesudarius sutarties“. Esant tokioms aplinkybėms apeliacinis teismas sprendžia, kad nustatytas perkančiosios organizacijos pažeidimas keičiant esmines pirkimo sąlygas nesilaikant įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų nustatytos tvarkos sudaro pakankamą pagrindą išvadai, jog pirkimo sąlygų 2 priedo „Tiekėjo pasiūlymo pateikimo forma“ techninės užduoties 8 punkte numatytos lentelės 55 ir 99 punktuose nurodyti duomenys nebuvo pakeisti, todėl tiekėjai teikdami pasiūlymų formas, parengtas pagal pirkimų sąlygų 2 priedą, kuris buvo sudedamoji pasiūlymo dalis, veikė teisingai.

51Šios išvados nepaneigia perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos 2013 m. liepos 31 d. pranešime dėl išnagrinėtos pretenzijos ir apeliaciniame skunde nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1225/2012, kadangi minėtoje civilinėje byloje Nr. 2A-1225/2012 perkančioji organizacija, keisdama pirkimo sąlygas, apie jų pakeitimą informavo visus tiekėjus vienoda VPĮ 27 straipsnio 5 dalyje, supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių ir konkurso sąlygų nustatyta tvarka, tuo tarpu nagrinėjamoje byloje perkančioji organizacija, keisdama pirkimo sąlygas nesilaikė šios tvarkos, todėl nurodytos bylos ir nagrinėjamos bylos ratio decidendi nesutampa.

52Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių

53Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs perkančiosios organizacijos sprendimų atmesti ieškovo pasiūlymą ir pretenziją neteisėtumą, šiuos sprendimus panaikino, taigi, de facto ginčo šalis grąžino į padėtį, buvusią prieš pažeidimą. Taikydamas restituciją pirmosios instancijos teismas įpareigojo VĮ Ignalinos atominės elektrinės viešojo pirkimo komisiją, ištaisius nurodytus pažeidimus dėl pirkimo sąlygų pakeitimo, iš naujo vertinti pasiūlymus.

54Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tuo atveju, kai teismo sprendimu pakeičiamas perkančiosios organizacijos sprendimas nustatyti (sudaryti) tiekėjų eilę, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys, dėl kurių perkančioji organizacija netinkamai vykdė jai priklausančias funkcijas, grąžinamos į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, kurioje pirkimo organizacija, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, privalo vykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas, įtvirtintas VPĮ 7 straipsnio 3 dalies, 16 straipsnio 3 dalies, 39 straipsnio ir kitų straipsnių nuostatose. Tokia kasacinio teismo plėtojama praktika siekiama dviejų pagrindinių tikslų: realiai apginti besiskundžiančiojo tiekėjo pažeistas teises bei neapriboti perkančiosios organizacijos veiksmų laisvės daugiau nei nustato VPĮ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010).

55Nagrinėjamu atveju perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai nustatyti tiekėjų pasiūlymų vertinimo stadijoje, skundžiamu sprendimu panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimai dėl jungtinės veiklos grupės UAB „MONREMA“ ir UAB „GANDRAS ENERGOEFEKTAS“ pasiūlymo atmetimo bei pasiūlymų eilės sudarymo, taip pat dėl ieškovo pretenzijos atmetimo. Kaip matyti iš bylos duomenų, jungtinės veiklos grupės UAB „MONREMA“ ir UAB „GANDRAS ENERGOEFEKTAS“ pasiūlymas buvo atmestas bei pasiūlymų eilė buvo sudaryta to pačio viešojo pirkimo komisijos posėdžio metu, todėl pirmosios instancijos teismas teisingai nustatęs perkančiosios organizacijos neteisėtus veiksmus šioje viešojo pirkimo stadijoje, pagrįstai grąžino ginčo šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį. Tačiau įpareigodamas perkančiąją organizaciją ištaisius nustatytus pažeidimus dėl pirkimo sąlygų pakeitimo iš naujo vertinti pasiūlymus, pirmosios instancijos teismas apribojo perkančiosios organizacijos veiksmų laisvę vykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas, įtvirtintas VPĮ 7 straipsnio 3 dalies, 16 straipsnio 3 dalies, 39 straipsnio ir kitų straipsnių nuostatose, todėl šioje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas nurodant, kad šalys grąžintinos į padėtį, buvusią prieš perkančiosios organizacijos VĮ Ignalinos atominės elektrinės 2013 m. liepos 16 d. sprendimo, įforminto 2013 m. liepos 16 d. raštu Nr. ĮS-5216(13.68), priėmimą (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

56Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

57Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

58Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

59Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo

60Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad visų bylos faktinių aplinkybių visetas, priešingai nei teigia apeliantas, sudaro pagrindą daryti išvadą, kad viešojo pirkimo metu perkančioji organizacija, nepagrįstai atmesdama ieškovo pasiūlymą, pažeidė specialiųjų teisės aktų imperatyviąsias nuostatas, viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo, sąžiningos konkurencijos bei racionalaus valstybės lėšų panaudojimo principus.

61Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatęs perkančiosios organizacijos neteisėtus veiksmus, netinkamai išsprendė restitucijos klausimą, todėl šioje dalyje Panevėžio apygardos teismo 2013 m. spalio 7 d. sprendimas pakeistinas keičiant sprendimo rezoliucinės dalies išdėstymą ( CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

62Dėl bylinėjimosi išlaidų

63Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

64Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą bei į tai, kad byloje nėra pateikta įrodymų apie atsakovo patirtas išlaidas advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas atsakovui nepriteistinas (CPK 98 str. 1 d.).

65Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

66Pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. spalio 7 d. sprendimo dalį, kuria valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės viešojo pirkimo komisija įpareigota, ištaisius nurodytus pažeidimus dėl pirkimo sąlygų pakeitimo, iš naujo vertinti pasiūlymus ir šią dalį sprendimo išdėstyti taip: “Grąžinti šalis į padėtį, buvusią prieš perkančiosios organizacijos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 2013 m. liepos 16 d. sprendimo, įforminto 2013 m. liepos 16 d. raštu Nr. ĮS-5216(13.68), priėmimą“.

67Kitoje dalyje teismo sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „MONREMA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VĮ... 5. Atsakovas VĮ Ignalinos atominė elektrinė atsiliepimu į ieškinį su... 6. Tretieji asmenys UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, UAB „Vilstata“ ir... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. spalio 7 d. sprendimu nusprendė ieškovo... 9. Teismas, remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis ir vadovaudamasis VPĮ 24... 10. Teismas nustatė, kad pirkimų sąlygų pakeitimo tinkamas nepaskelbimas,... 11. Teismas sprendė, jog perkančioji organizacija nustačiusi, kad jungtinės... 12. Teismas konstatavo, kad neatitinka ir prieštarauja VPĮ 24 straipsnio 7 dalies... 13. Teismas patenkinęs ieškinį, vadovaudamasis CPK 88 straipsnio 1 dalies 3... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 15. Atsakovas VĮ Ignalinos atominė elektrinė apeliaciniu skundu prašo... 16. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 17. 1) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad perkančiosios organizacijos... 18. 2) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad konkurso sąlygų pakeitimas... 19. 3) Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl siūlomų darbų... 20. 4) Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl siūlomų darbų... 21. Ieškovas UAB „MONREMA“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė VĮ... 22. Tretieji asmenys UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, UAB „Vilstata“ ir... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Panevėžio apygardos teismo 2013... 25. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 26. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 27. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 28. Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą... 29. Kartu su apeliaciniu skundu atsakovas VĮ Ignalinos atominė elektrinė... 30. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 314 straipsnio nuostatos numato, jog... 31. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos duomenimis ir vadovaudamasi CPK 314... 32. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 33. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2013 m. birželio 26 d. ieškovas UAB... 34. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešojo pirkimo teisinių santykių.... 35. Dėl viešųjų pirkimų ... 36. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 37. Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo, vertinant jungtinės... 38. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 39. Pažymėtina, kad vienas iš skaidrumo principo turinio elementų yra... 40. VPĮ 27 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, nesibaigus pirkimo pasiūlymų... 41. Konkurso sąlygų keitimas gali būti ne tik tiesioginis, bet ir netiesioginis,... 42. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs dėl perkančiosios... 43. Pagal VPĮ 24 straipsnio 8 dalį ir skaidrumo principą pirkimo dokumentai turi... 44. Jau buvo minėta, kad perkančiajai organizacijai draudžiama keisti ar kitaip... 45. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija supaprastinto atviro konkurso... 46. Pirkimo sąlygų 7.8 punkte perkančioji organizacija nustatė, kad pasiūlymą... 47. Bylos duomenimis nustatyta, kad gavusi tiekėjo klausimą/prašymą dėl... 48. Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija 2013 m. gegužės 23... 49. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes bei jas... 50. Teisėjų kolegijos vertinimu, perkančiosios organizacijos 2013 m. gegužės... 51. Šios išvados nepaneigia perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo... 52. Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių... 53. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs perkančiosios organizacijos... 54. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 55. Nagrinėjamu atveju perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai nustatyti... 56. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 57. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 58. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo... 59. Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo... 60. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad visų bylos faktinių... 61. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatęs... 62. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 63. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 64. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą bei į... 65. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 66. Pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. spalio 7 d. sprendimo dalį,... 67. Kitoje dalyje teismo sprendimą palikti nepakeistą....