Byla 2-94/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino ir Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų J. R. , A. B. ir S. P. atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovo Paukštienos skerdyklos AB „ELCZAR“ Elžbieta ir Cezary Zawislak prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo minėtiems atsakovams dėl nusikalstama veika padarytos turtinės žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į Kauno apygardos teismą su prašymu ieškinio užtikrinimui (iki jo padavimo) areštuoti 931 494,72 Lt vertės atsakovų J. R. , A. B. ir S. P. nekilnojamąjį arba kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, esančias skolininkams priklausančiose banko sąskaitose, ar turtines teises, priklausančias skolininkams ir esančias pas skolininkus arba trečiuosius asmenis (4-10). Ieškovas nurodo, kad 2009 metais ji ŽŪKB „Pamario paukštynui“ teikė maisto gaminius iš paukštienos. Atsakovai J. R. ir S. P. yra ŽŪKB „Pamario paukštynas“ pajininkai, o atsakovas A. B. – šios įmonės vadovas. Ieškovo teigimu, visi jo susitarimai su ŽŪKB „Pamario paukštynas“ dėl produkcijos tiekimo vyko per atsakovus J. R. ir A. B. , kurie, veikdami kartu, suklastojo tarptautinio apmokėjimo pavedimą Nr. 1990, kurį faksu persiuntė ieškovei, patvirtindami, kad sumoka ieškovui 286 964,69 Lt. Tačiau, kaip paaiškėjo vėliau, ši suma ieškovui nebuvo pervesta. Ieškovas, manydamas, kad atsakovo atsakingi asmenys, t. y. pajininkai ir vadovas, vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, per laikotarpį nuo 2009-06-18 iki 2009-06-23 dar pateikė ŽŪKB „Pamario paukštynas“ produkcijos už 273 300,14 Lt, tačiau netrukus po to ieškovas buvo informuotas, kad ŽŪKB „Pamario paukštynas“ yra iškelta restruktūrizavimo byla. Ieškovo nuomone, ŽŪKB „Pamario paukštynas“ pajininkas ir vadovas, žinodami apie keliamą restruktūrizavimo bylą įmonei, neteisėtai toliau didino įmonės skolas. Ieškovas yra pateikęs pareiškimą, nagrinėjamą Klaipėdos apygardos prokuratūroje, dėl pajininko J. R. ir direktoriaus A. B. galimų nusikalstamų veikų bei nusikalstama veika padarytos didelės turtinės žalos atlyginimo.

3Kauno apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo 931 494,72 Lt vertės atsakovams J. R. , A. B. ir S. P. priklausantį nekilnojamąjį arba kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, esančias atsakovams priklausančiose banko sąskaitose, ar turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus arba trečiuosius asmenis (b. l. 38-40).

4Teismas konstatavo, jog atsakovams ruošiamasi pareikšti turtinį reikalavimą dėl 931 494,72 Lt priteisimo. Ši suma, atsižvelgiant į tai, kad ieškinys gali būti pareikštas fiziniams asmenims, yra didelė, todėl, teismo nuomone, ši aplinkybė suteikia teismui pakankamą pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas taip pat pripažino, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje yra būtinas, kadangi ginčas yra turtinio pobūdžio, o atsakovai, sužinoję apie jiems reiškiamus reikalavimus, gali imtis priemonių paslėpti jiems nuosavybės teise priklausantį turtą, kas apsunkintų arba padarytų nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą (CPK 144 str. 1 d.). Teismas nustatė ieškovui 14 dienų terminą nuo šios nutarties nuorašo įteikimo dienos ieškiniui pareikšti.

52009-10-23 Kauno apygardos teismui buvo pateiktas ieškovo Paukštienos skerdyklos AB „ELCZAR“ Elžbieta ir Cezary Zawislak ieškinys minėtiems atsakovams dėl nusikalstama veika padarytos 931 494,72 Lt turtinės žalos atlyginimo (b. l. 52-60).

6Atsakovai J. R. , A. B. ir S. P. atskiruosiuose skunduose prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b. l. 62-119), nurodydami šiuos argumentus:

  1. Ieškovas, kreipdamasis į teismą ir reikšdamas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, privalo savo prašymą motyvuoti bei pagrįsti įrodymais, kurie leistų daryti pagrįstas išvadas dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui (CPK 178 str.). Ieškovas tokių duomenų nepateikė.
  2. Didelė ieškinio reikalavimo suma savaime nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir tokiu būdu varžyti atsakovų turtinius interesus. Šalių lygiateisiškumo principas (CPK 17 str.) reikalauja, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones būtų laikomasi proporcingumo principo ir būtų atsižvelgiama į priešingos šalies interesus.
  3. Ieškovo ir atsakovų nesieja jokie komerciniai sandoriai. Kooperatinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, todėl jos dalyviai ir vadovas neatsako savo turtu už jos prievoles. Teismas nepagrįstai skundžiamoje nutartyje remiasi CK 2.87 straipsnio 7 dalimi, numatančia juridinio asmens vadovo atsakomybę prieš juridinį asmenį, o ne prieš trečiuosius asmenis. Taip pat nepagrįstai remiamasi ir CK 2.50 straipsnio 3 dalimi, kurioje numatyta subsidiarioji juridinio asmens dalyvio atsakomybė už juridinio asmens prievoles.
  4. Teismas, areštuodamas atsakovų turtą, pažeidė ekonomiškumo principą, kadangi areštavus atsakovų turtą bei pinigines lėšas, jie negalės užtikrinti savo asmeninių ir šeimos interesų, vykdyti savo įsipareigojimus bankams ir patirs didelių nuostolių.
  5. Ieškovas, kreipdamasis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo, privalėjo sumokėti pusę CPK 80 straipsnyje numatyto žyminio mokesčio, tačiau to ieškovas nepadarė, nepagrįstai nurodydamas, jog jis, vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 4 punktu, yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, kadangi reiškia reikalavimą dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo. Atsakovai įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nėra pripažinti kaltais dėl nusikalstamos veikos padarymo, todėl ieškovas negalėjo remtis CPK 83 straipsnio 1 dalies 4 punktu.
  6. Ieškovas nenurodė teismui svarbių priežasčių, dėl kurių jis negalėjo iš karto pateikti teismui CPK reikalavimus atitinkantį ieškinį. Ieškovo teiginys, jog jis šiuo metu dar neturi visų reikiamų dokumentų ir jų vertimų iš lenkų kalbos, reiškia, kad reikalavimas yra nepagrįstas.

7Ieškovas atsiliepime į atsakovų atskiruosius skundus prašo juos atmesti (b. l. 123-133). Nurodo, kad nepagrįstas apeliantų teiginys, jog teismas, pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pažeidė ekonomiškumo principą. Antstolis, vykdydamas skundžiamą Kauno apygardos teismo nutartį, aprašė atsakovams priklausantį turtą, iš kurių matyti, kad areštuotas atsakovams priklausantis nekilnojamasis turtas, UAB „Baltic Larus“ akcijos, automobiliai ir kitas turtas, kurio areštas netrukdo atsakovams tenkinti savo asmeninius bei šeimos interesus bei vykdyti įsipareigojimus bankams.

8Atskirieji skundai netenkintini.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d., 338 str.). Apelianto skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

10Šios apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iki ieškinio pateikimo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovų turto atžvilgiu, pagrįstumas ir teisėtumas.

11Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.). Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje šiame skirsnyje nustatyta tvarka (CPK 144 str. 3 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą.

12Apygardos teismas pagrįstai rėmėsi teismų praktikoje suformuluota taisykle, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką.

13Kita vertus, apeliantai pagrįstai atskiruosiuose skunduose nurodo ir kitą teismų praktikos taisyklę, pagal kurią didelė reikalavimų suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tada, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, pajamas, turimus įsipareigojimus nėra didelė, tai yra, kai jis paneigia objektyvios grėsmės būsimam sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Priešingu atveju šio klausimo teisingas išsprendimas, vien tik esant ieškinio didelei sumai, neatsižvelgiant į kitas reikšmingas aplinkybes, reikštų formalų, o ne realų, konstitucinėmis normomis pagrįstą teisingumo vykdymą. Teismas kiekvienu atveju turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-336/2009; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2006 m. vasario 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-105/2006).

14Iš pareikšto ieškinio (b. l. 52-60) turinio matyti, kad bendra reikalavimų suma yra – 931 494,72 Lt. Teisėjų kolegijos nuomone, tai, jog minėto dydžio ieškinys pareikštas fiziniams asmenims, duoda pakankamą pagrindą išvadai, kad ši suma yra didelė, juolab kad atsakovai nepateikė teismui jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad minėta ieškinio suma jiems nėra didelė, atsižvelgiant į atsakovų turimą turtą bei gaunamas pajamas, ir paneigtų egzistavimą objektyvios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Taigi apeliantai nepaneigė minėtos prezumpcijos dėl didelės ieškinio sumos ir būtinumo užtikrinti ieškinio reikalavimą (CPK 178 str., 314 str.).

15Neturi pagrindo ir apeliantų argumentai dėl bylos šalių lygiateisiškumo ir ekonomiškumo principų pažeidimo. Iš ieškovo Apeliaciniam teismui pateiktų duomenų apie konkretų atsakovų turtą, kuris buvo areštuotas pagal skundžiamą teismo nutartį, matyti, kad areštuotos ne atsakovų piniginės lėšos ar banko sąskaitos (išskyrus atsakovo J. R. terminuotą indėlį), tačiau jiems priklausantis nekilnojamasis turtas, UAB „Baltic Larus“ akcijos, automobiliai.

16Apeliantai nepateikė duomenų, kad nurodyto turto areštas trukdo atsakovams tenkinti savo asmeninius bei šeimos interesus bei vykdyti įsipareigojimus bankams. Be to, nepateikti ir įrodymai, iš kurių būtų galima spręsti apie galimą proporcingumo principo pažeidimą. Vien tai, kad teismas patenkino ieškovo prašymą taikyti atsakovų atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones, negali būti pripažinta šalių lygiateisiškumo bei proporcingumo principų pažeidimu (CPK 17 str.), kadangi teismo nutartis motyvuota ir pagrįsta bylos duomenimis, kurių nepaneigia atskirojo skundo argumentai.

17Apeliantai nepagrįstai nurodo, jog ieškovas, kreipdamasis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo, privalėjo sumokėti pusę CPK 80 straipsnyje numatyto žyminio mokesčio. Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 4 punktą nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami ieškovai bylose dėl nusikalstama veika padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Civilinio proceso įstatyme nėra nustatyta, koks procesinis veiksmas turi būti atliktas baudžiamojoje byloje, kad asmuo, kreipdamasis į teismą dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, galėtų būti atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo civilinėje byloje CPK 83 straipsnio pirmosios dalies 4 punkto pagrindu. Civilinėje byloje gali būti pareikšti turtiniai reikalavimai atlyginti nusikaltimu padarytą žalą, nors atsakovo baudžiamosios atsakomybės klausimas dar nėra išspręstas. Jeigu asmuo kreipiasi į teismą dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, nepriklausomai nuo to, kokioje stadijoje yra nagrinėjama baudžiamoji byla, jis turi būti atleidžiamas nuo žyminio mokesčio CPK 83 straipsnio pirmosios dalies 4 punkto pagrindu (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 4 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-935/2008). Nagrinėjamu atveju ieškovas reiškia reikalavimą dėl nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo, todėl jis įstatymo yra atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 4 p.).

18Neturi pagrindo ir atskirųjų skundų argumentai, jog ieškovas nenurodė teismui svarbių priežasčių, dėl kurių jis negalėjo pateikti CPK reikalavimus atitinkantį ieškinį, kreipdamasis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodė priežastis, dėl kurių jis negalėjo iš karto pateikti ieškinio, tarp jų, kad neturi visų reikiamų dokumentų ir jų vertimų iš lenkų kalbos, be to, pateikė teismui CPK reikalavimus atitinkantį ieškinį per skundžiamoje teismo nutartyje numatytą terminą (b. l. 52-60), todėl nėra pagrindo teigti, jog laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio padavimo buvo pritaikytos nesilaikant CPK 148 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

19Apeliacinio teismo teisėjų kolegija nesvarsto atskirojo skundo argumentų dėl ieškinio reikalavimo, kuriam užtikrinti yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pagrįstumo, nes ieškinio pagrįstumo klausimas yra sprendžiamas išnagrinėjus bylą iš esmės. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovai įstatymo nustatyta tvarka gali kreiptis į teismą su motyvuotu prašymu dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ar panaikinimo (įmokėję reikiamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą ar pateikę banko garantiją) arba motyvuotai prašyti teismo galinčių atsirasti nuostolių, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, atlyginimo užtikrinimo (CPK 147 str. 1 d., 146 str.).

20Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytus motyvus, konstatuoja, kad nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuri yra pagrįsta ir teisėta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas kreipėsi į Kauno apygardos teismą su prašymu ieškinio... 3. Kauno apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartimi patenkino ieškovo... 4. Teismas konstatavo, jog atsakovams ruošiamasi pareikšti turtinį reikalavimą... 5. 2009-10-23 Kauno apygardos teismui buvo pateiktas ieškovo Paukštienos... 6. Atsakovai J. R. , A. B. ir S. P. atskiruosiuose skunduose prašo panaikinti... 7. Ieškovas atsiliepime į atsakovų atskiruosius skundus prašo juos atmesti (b.... 8. Atskirieji skundai netenkintini.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 10. Šios apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iki... 11. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar... 12. Apygardos teismas pagrįstai rėmėsi teismų praktikoje suformuluota taisykle,... 13. Kita vertus, apeliantai pagrįstai atskiruosiuose skunduose nurodo ir kitą... 14. Iš pareikšto ieškinio (b. l. 52-60) turinio matyti, kad bendra reikalavimų... 15. Neturi pagrindo ir apeliantų argumentai dėl bylos šalių lygiateisiškumo ir... 16. Apeliantai nepateikė duomenų, kad nurodyto turto areštas trukdo atsakovams... 17. Apeliantai nepagrįstai nurodo, jog ieškovas, kreipdamasis į teismą dėl... 18. Neturi pagrindo ir atskirųjų skundų argumentai, jog ieškovas nenurodė... 19. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija nesvarsto atskirojo skundo argumentų... 20. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytus motyvus, konstatuoja,... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartį....