Byla 2-530-394/2014
Dėl skolos priteisimo pagal UAB „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovui R. P

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Jarūnė Sedalienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal UAB „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovui R. P..

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 314,04 Lt skolą, 1502,37 Lt delspinigius, 31,40 Lt baudą, 20,00 Lt už Gyventojų registro tarnybos pažymą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 72,00 Lt žyminį mokestį. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

4Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2013-12-23 viešo paskelbimo būdu, specialiame interneto tinklapyje – www.teismai.lt, terminas atsiliepimui pateikti suėjo 2014-01-07. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str. 4 d.).

5Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 285 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

7Iš ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių ir ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų: išperkamosios nuomos sutarties su priedu, paraiškos išperkamajai nuomai, Reikalavimo perleidimo sutarties, perdavimo priėmimo akto, pranešimo dėl reikalavimo perleidimo, voko kopijos, Gyventojų registro tarnybos pažymos matyti, kad UAB „Ūkio banko lizingas“ ir atsakovas R. P. pasirašė 2006-12-28 išperkamosios nuomos sutartį Nr. 612559854 (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovas išperkamosios nuomos būdu įsigijo prekę – mobilųjį telefoną „Samsung SGH-X300“. Įsigyta prekė buvo perduota atsakovui valdyti ir naudotis 2006-12-28 Turto perdavimo-priėmimo aktu. Atsakovas per 2006-12-28 Sutartyje nustatytą turto išpirkimo laikotarpį, t. y. iki 2007-12-28, įsipareigojo sumokėti lizingo bendrovei už prekę bendrą turto finansuojamą sumą – 399,03 Lt. Atsakovas pagal 2006-12-28 Sutartį neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų, nuo 2007-03-28 nemokėjo kreditoriui mėnesinių išperkamosios nuomos įmokų, tuo pažeidė minėtos Sutarties 2.1 punktą ir ieškovui padarė nuostolius. UAB „Ūkio banko lizingas“ ir UAB „Kapitalo valda“ 2009-03-04 pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09/03/04-1, pagal kurią UAB „Ūkio banko lizingas“ perleido, o UAB „Kapitalo valda“ įgijo reikalavimą į atsakovą R. P. pagal 2006-12-28 išperkamosios nuomos sutartį Nr. 612559854 bei 2009-03-04 perdavimo-priėmimo aktą. Atsakovui apie reikalavimo perleidimą pranešta Sutarties 9.4 p. nustatyta tvarka. 2006-12-28 Sutarties 5.5 p. ir 11.2 p. atsakovas įsipareigojo sumokėti 10 proc. baudą, skaičiuojant nuo neišpirktos įsigyto daikto vertės tuo atveju, jeigu pažeis savo įsipareigojimus informuoti lizingo įmonę (kreditorių) apie savo adreso, telefono, fakso ar banko rekvizitų, darbovietės, turto laikymo vietos pasikeitimą. Ieškovui perėmus visus duomenis iš UAB „Ūkio banko lizingas“, nustatyta, kad atsakovo Sutartyje nurodytas gyvenamosios vietos adresas pasikeitęs (atsakovas nerastas), todėl atsakovas privalo sumokėti ieškovui 10 proc. baudą, kuri sudaro 31,40 Lt, skaičiuojant ją nuo neišpirktos daikto vertės, kuri ieškinio pareiškimo dieną yra 314,04 Lt. Todėl ieškovo reikalavimai dėl skolos, baudos, palūkanų priteisimo iš atsakovo laikytini pagrįstais ir tenkintini (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.138 str., 6.37 str., 6.38 str. 1 d., 6.71 str., 6.109 str., 6.158 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str., 6.245 str., 6.256 str., 6.574 str., Sutarties 2.1 p., 5.5 p., 9.4 p., 11.2 p.).

8Ieškovas reiškia reikalavimą dėl 1502,37 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovo. Atsakovui neįvykdant įsipareigojimų pagal sutartį, jam kyla pareiga sumokėti sutartimi numatytas netesybas (CK 6.71 str., 6.73 str. 1d., 6.245 str. 3d., 6.256, 6.258, 6.260 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad netesybos (bauda, delspinigiai) yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta, tai prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę, sutartinės civilinės atsakomybės forma, tačiau jos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-316/2005, Nr.3K-3-62/2006, Nr.3K-3-405/2006, Nr.3K-7-367/2006, Nr.3K-3-85/2007, Nr.3K-7-304/2007, Nr.3K-7-409/2010, Nr.3K-3-503/2007, Nr.3K-3-401/2008). Pagal UAB „Ūkio banko lizingas“ ir atsakovo sudarytos 2006-12-28 Sutarties 11.1 p., atsakovas įsipareigojo mokėti kreditoriui 0,2 procentų dydžio delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Atsakovas neįvykdė pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, todėl vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, atsakovui kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Kaip nurodyta sutartyje, atsakovas už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo ieškovui mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius, ir tuo pagrindu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1502,37 Lt delspinigių. Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad pagal CK 6.73 str., teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. Nagrinėjamos bylos atveju atsižvelgiant į aplinkybes, kad atsakovas yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, yra nepagrįstai dideli. Ir nors byloje nustatyta, kad atsakovas tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Nustatydamas protingą delspinigių dydį, teismas pagal analogiją remiasi LR Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatomis ir laiko, kad šiuo atveju, atsižvelgiant į visas anksčiau paminėtas aplinkybes, delspinigiai mažintini iki 0,05 proc. dydžio už kiekvieną pradelstą dieną, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Todėl šioje dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, delspinigių suma mažintina iki 376,00 Lt, likusioje dalyje dėl delspinigių priteisimo ieškinys atmestinas (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

9Ieškovas taip pat reiškia reikalavimą priteisti iš atsakovo 20,00 Lt už Gyventojų registro tarnybos pažymą pagal 2013-09-12 PVM sąskaitą faktūrą serija GRT Nr. 1033586. Šios išlaidos turi būti pagrįstos CPK 177 str. numatytais įrodymais, tačiau ieškovas, pateikdamas teismui ieškinį minėtas išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Esant minėtoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl išlaidų už Gyventojų registro tarnybos pažymą atmestinas.

10Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Ieškovo reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas įstatymu.

11Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos ieškovui iš atsakovo proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsniu, 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi ir 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo R. P., a.k. ( - ) ieškovui UAB „Kapitalo valda“, į.k. 126308223, 314,04 Lt (trys šimtai keturiolika litų 4 ct) skolą, 376,00 Lt (trys šimtai septyniasdešimt šeši litai 00 ct) delspinigius, 31,40 Lt (trisdešimt vienas litas 40 ct) baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 721,44 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013 m. lapkričio 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 28,00 Lt (dvidešimt aštuoni litai 00 ct) žyminį mokestį.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai