Byla eAN2-2-211/2020
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo, kuriuo R. L. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 505 straipsnio 2 dalį (6 administraciniai nusižengimai) 950 eurų dydžio bauda, panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Laureta Ulbienė, susipažinusi su administracinio nusižengimo byla pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens UAB ( - ) direktoriaus R. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo, kuriuo R. L. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 505 straipsnio 2 dalį (6 administraciniai nusižengimai) 950 eurų dydžio bauda, panaikinimo,

Nustatė

2I. Pirmosios instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės

31.

4R. L. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu nubaustas pagal ANK 505 straipsnio 2 dalį (šeši administraciniai nusižengimai) už tai, kad jis būdamas UAB ( - ) direktoriumi ir būdamas baustas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu pagal ANK 505 straipsnio 1 dalį, nevykdė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Institucija) direktoriaus:

1.1.

52018-10-30 įsakymo Nr. 30-3-3379/18 (2.1.1E-TD2) „Dėl UAB ( - ) skyrimo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“ 4.2 punkto reikalavimų, kuriuo UAB ( - ) buvo įpareigotas per mėnesį nuo įsakymo pasirašymo dienos pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui (toliau – Departamentas) daugiabučio namo ( - ) bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo UAB ( - ) aktų kopijas, tačiau iki 2018-11-30 nustatyto termino daugiabučio namo ( - ) perdavimo akto kopijos Departamentui nepateiktos (nepateiktos ir administracinio nusižengimo protokolo surašymo dienai, t.y. 2019-01-30).

61.2.

72018-11-06 įsakymo Nr. 30-3431/18 (2.1.1E-TD2) „Dėl UAB ( - ) skyrimo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“ 4.1 punkto reikalavimų, kuriuo UAB ( - ) buvo įpareigotas per mėnesį nuo įsakymo pasirašymo dienos pateikti Departamentui daugiabučio namo ( - ) bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo UAB ( - ) aktų kopijas, tačiau iki 2018-12-06 nustatyto termino daugiabučio namo J. J. g. 8 perdavimo akto kopijos Departamentui nepateiktos (nepateiktos ir administracinio nusižengimo protokolo surašymo dienai, t.y. 2019-01-30).

81.3.

92018-11-08 įsakymo Nr. 30-3452/18 (2.1.1E-TD2) „Dėl UAB ( - ) skyrimo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“ 4.3 punkto reikalavimų, kuriuo UAB ( - ) buvo įpareigotas per mėnesį nuo įsakymo pasirašymo dienos pateikti Departamentui daugiabučių namų ( - ) bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo UAB ( - ) aktų kopijas, tačiau iki 2018-12-10 nustatyto termino daugiabučių namų ( - ) perdavimo akto kopijos Departamentui nepateiktos (nepateiktos ir administracinio nusižengimo protokolo surašymo dienai, t.y. 2019-01-30).

101.4.

112018-11-12 įsakymo Nr. 30-3471/18 (2.1.1E-TD2) „Dėl UAB ( - ) skyrimo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“ 5.1 punkto reikalavimų, kuriuo UAB ( - ) buvo įpareigotas per mėnesį nuo įsakymo pasirašymo dienos pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Departamentui daugiabučio namo ( - ) bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo UAB ( - ) aktų kopijas, tačiau iki 2018-12-12 nustatyto termino daugiabučio namo ( - ) akto kopijos Departamentui nepateiktos (nepateiktos ir administracinio nusižengimo protokolo surašymo dienai, t.y. 2019-01-30).

121.5.

132018-11-20 įsakymo Nr. 30-3557/18 (2.1.1E-TD2) „Dėl UAB ( - ) skyrimo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“ 4.2 punkto reikalavimų, kuriuo UAB ( - ) buvo įpareigotas per mėnesį nuo įsakymo pasirašymo dienos pateikti Departamentui daugiabučio namo ( - ) bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo UAB ( - ) aktų kopijas, tačiau iki 2018-12-20 nustatyto termino daugiabučio namo ( - ) akto kopijos Departamentui nepateiktos (nepateiktos ir administracinio nusižengimo protokolo surašymo dienai, t.y. 2019-01-30).

141.6.

152018-11-08 įsakymo Nr. 30-3449/18 (2.1.1E-TD2) „Dėl UAB ( - ) skyrimo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“ 4.4 punktų reikalavimų, kuriuo UAB ( - ) buvo įpareigotas per mėnesį nuo įsakymo pasirašymo dienos pateikti Departamentui daugiabučio namo ( - ) bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo UAB ( - ) aktų kopijas, tačiau iki 2018-12-10 nustatyto termino daugiabučio namo ( - ) kopijos Departamentui nepateiktos (nepateiktos ir administracinio nusižengimo protokolo surašymo dienai, t.y. 2019-01-30).

161.7.

172019-08-21, 13.30 val., Vilniaus apygardos teisme vykusio teismo posėdžio metu priimtas sprendimas administracinės bylos Nr. eAN2-2-211/2020 bylos nagrinėjime padaryti pertrauką iki precedento priėmimo, t. y. iki bus priimtas sprendimas analogiškoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atnaujintoje administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-64-689/2019 dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 7 d. nutarimo ir Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 17 d. nutarties.

181.8.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atnaujintoje administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-64-689/2019 Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 7 d. nutarimą ir Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 17 d. nutartį paliko nepakeistus. Taip pat nurodė, jog teismas, nagrinėdamas administracinio nusižengimo bylą, neturėjo įgaliojimų pats patikrinti įsakymų, už kuriuose nustatytų įpareigojimų nevykdymą administracinėn atsakomybėn buvo traukiamas S. Č., teisėtumą, nes šių įsakymų teisėtumas buvo tikrinamas civilinio proceso tvarka. Taigi, nors ANK tai ir nenustatyta, tačiau teismas privalėjo sustabdyti administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą, iki bus išspręsta byla, nagrinėjama civilinio proceso tvarka, t. y. iki įsiteisės teismo sprendimas nagrinėjamoje civilinėje byloje dėl įsakymo teisėtumo arba analogiškoje civilinėje byloje (iki bus suformuotas teismo precedentas). To nedarydamas, o tik konstatuodamas, kad S. Č. privalėjo vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymuose nustatytus įpareigojimus, teismas rizikavo priimti neteisėtą nutarimą.

201.9.

21Kadangi Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nagrinėjamoje administracinio nusižengimo byloje Nr. eAN2-2-211/2020 minimi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai buvo apskųsti Vilniaus miesto apylinkės teismui ir sprendimai dėl jų civilinėse bylose Nr. e2-3546/2019, Nr. e2-3055/2019, Nr. e2-4035/2019, Nr. e2-3548/2019, Nr. e2-360/2020 (ankstesnis Nr. e2-4061/2019), Nr. e2-368/2020 (ankstesnis Nr. e2-4251/2019) administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo metu nebuvo priimti arba nebuvo įsiteisėję, vadovaujantis kasacinės instancijos teismo naujai formuojama praktika (kasacinė nutartis atnaujintoje administracinio nusižengimo byloje Nr. Nr. 2AT-64-689/2019), administracinio nusižengimo byloje Nr. eAN2-2-211/2020 buvo paskelbta pertrauka iki įsiteisės Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimai civilinėse bylose Nr. e2-3546/2019, Nr. e2-3055/2019, Nr. e2-4035/2019, Nr. e2-3548/2019, Nr. e2-360/2020 (ankstesnis Nr. e2-4061/2019), Nr. e2-368/2020 (ankstesnis Nr. e2-4251/2019). Šiuo metu visi minėti Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimai, išskyrus Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą Nr. e2-260/2020, yra įsiteisėję.

22II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai

232.

24Apeliaciniu skundu administracinėn atsakomybėn patrauktas R. L. (toliau – apeliantas) prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 1 d. nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. A18-1379-865/2019.

252.1.

26Skunde teigiama, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau tekste ir VMSA direktorius): 2018 m. spalio 30 d. įsakymu daugiabučio namo, esančio adresu Vytauto g. 44, Vilnius butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore paskirta UAB ( - )“; 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymu daugiabučių namų, esančių adresu ( - ) Vilnius, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore paskirta UAB ( - ); 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymu daugiabučių namų, esančių adresu ( - ) ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore paskirta UAB ( - ); 2018 m. lapkričio 6 d. įsakymu daugiabučio namo, esančio adresu ( - ) Vilnius, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore paskirta UAB ( - ); 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu daugiabučio namo, esančio adresu ( - ) Vilnius. butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore paskirta UAB ( - ); 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymu daugiabučio namo, esančio adresu ( - ) Vilnius, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore paskirta UAB ( - )“.

272.2.

28Apelianto teigimu, šiais įsakymais buvo pakeistas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 28 d. Nr. 30-1917 „Dėl ( - ) skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintas UAB ( - ) administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašas ir išbraukti daugiabučiai namai ( - ), iš UAB ( - ) administruojamų namų sąrašo.

292.3.

30Teigia, jog paminėti įsakymai yra neteisėti, priimti prieštaraujant teisės aktų reikalavimams ir dėl šių priežasčių yra apskųsti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Apeliantas taip pat nurodo, kad UAB ( - ) ir kitiems ieškovams apskundus Vilniaus miesto apylinkės teismui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 30-3400, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 15 d. civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018 patenkino ieškovų, įskaitant ir UAB ( - ), civilinį ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir pakeitė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 30-3400 „Dėl administravimo termino Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams pratęsimo“ bei nurodė, kad ieškovų, įskaitant ir UAB ( - ), administravimo terminas yra iki 2022 m. gruodžio 31 d. Tačiau nepaisant minėto teismo sprendimo Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2018 m. liepos 11 d.- liepos 31 d. organizavo pirminius administratorių rinkimus tuose daugiabučiuose namuose, kuriuose jau teismas sprendimu yra pratęsęs administratoriaus įgaliojimus iki 2022 m. gruodžio 31 d. Tokiais Administracijos neteisėtais veiksmais buvo paneigti teisės aktai ir neteisėtai bendro naudojimo administratoriumi buvo paskirtas UAB ( - ), todėl apeliantas, vadovaudamasis minėta civiline byla, kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą ir apskundė Administracijos priimtus įsakymus dėl bendro naudojimo objektų administratoriaus pakeitimo. Skunde teigiama ir tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 1 d. nutarime visiškai nepasisakė kuo pasireiškė apelianto kalti veiksmai, nors teismas turėjo įvertinti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens veikos subjektyviąją pusę – kaltę. Be to, turėjo būti surinkta pakankamai įrodymų, pagrindžiančių jo kaltę. Tik teisėto institucijos sprendimo nevykdymas gali užtrukti administracinę atsakomybę, o šiuo atveju Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai yra neteisėti, todėl jie negalėjo būti vykdomi, kol nebus priimtas įsiteisėjęs procesinis sprendimas dėl jų teisėtumo civilinėse bylose Nr. e2-3546/2019, Nr. e2-3055/2019, Nr. e2-4035/2019, Nr. e2-3548/2019, Nr. e2-360/2020 (ankstesnis Nr. e2-4061/2019), Nr. e2-368/2020 (ankstesnis Nr. e2-4251/2019).

312.4.

32Anot apelianto, tokiu būdu baudos skyrimas pažeidžia konkretaus asmens teises ir teisėtus interesus, kadangi nesant teisėtam pagrindui gali sukelti žymius ir negrįžtamus padarinius baudą gavusiam asmeniui, nes kol nėra išspręstas ginčas dėl įsakymų teisėtumo ir neišspręsta, kuris administratorius turi teisę administruoti namą, tol asmens veikoje nėra kaltės.

333.

34Atsiliepime į apeliacinį skundą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teisės departamento L. e. p. vyresnioji patarėja J. U. (toliau tekste ir – Institucija) prašo palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 1 d. nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. A18.1379-865/2019 nepakeistą ir apelianto skundo netenkinti. Pažymi, kad ginčijamas nutarimas dėl administracinio nusižengimo, priešingai nei nurodo apeliantas, yra ne dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų nevykdymo, tačiau dėl UAB ( - ), kaip daugiabučius namus administruojančios bendrovės, tiesioginių pareigų nevykdymo. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė ginčo santykius reglamentuojančias teisės normas ir detaliai, išsamiai, visapusiškai ištyrė visas bylai reikšmingas aplinkybes. Nutarime tinkamai atskleista ginčo esmė.

35III. Apygardos teismo išvados ir faktinių bylos aplinkybių vertinimas

36R. L. skundas netenkinamas.

374.

38ANK 652 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo, patikrina priimto nutarimo (nutarties) administracinio nusižengimo byloje teisėtumą ir pagrįstumą.

395.

40R. L. savo kaltę jam inkriminuotų 6 administracinių nusižengimų neigia, motyvuodamas tuo, kad VMSA direktoriaus 2018 m. spalio 30 d. įsakymu daugiabučio namo, esančio adresu ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore paskirta UAB ( - ); 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymu daugiabučių namų, esančių adresu ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore paskirta UAB ( - ) 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymu daugiabučių namų, esančių adresu ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore paskirta UAB ( - ); 2018 m. lapkričio 6 d. įsakymu daugiabučio namo, esančio adresu ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore paskirta UAB ( - ) 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu daugiabučio namo, esančio adresu ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore paskirta UAB ( - ); 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymu daugiabučio namo, esančio adresu ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore paskirta UAB ( - ). Pareiškėjo teigimu, šiais įsakymais buvo pakeistas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 28 d. Nr. 30-1917 ( - ) skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintas UAB ( - ) administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašas ir išbraukti daugiabučiai namai ( - ) iš UAB ( - ) administruojamų namų sąrašo, todėl, apelianto manymu, paminėti įsakymai yra neteisėti, priimti prieštaraujant teisės aktų reikalavimams ir dėl šių priežasčių yra apskųsti Vilniaus miesto apylinkės teismui, todėl, anot apelianto, administracinė nuobauda jam neturėtų būti skirta.

416.

42Apygardos teismas, susipažinęs su nagrinėjama administracinio nusižengimo byla sprendžia, kad apylinkės teismas, kvalifikuodamas R. L. padarytas veikas pagal ANK 505 straipsnio 2 dalį iš esmės ANK nuostatų nepažeidė. Šiame kontekste pažymėtina, kad LITEKO duomenimis Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu R. L. yra nubaustas už tai, kad nevykdė Vilniaus miesto savivaldybės administratoriaus 2018 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 30-820/18(2.1.1ETD2), kuriuo įmonei UAB ( - ) buvo nustatytas įpareigojimas per mėnesį nuo šio įsakymo pasirašymo dienos pateikti Departamentui daugiabučio namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo UAB ( - ) akto kopiją. Be to, UAB ( - ) direktorius R. L. 2018 m. gegužės 23 d. elektroniniu raštu Nr. A51-41794/18(3.3.2.26E-UK) buvo informuotas, kad iki 2018 m. gegužės 29 d. jis privalo informuoti Departamentą apie minėto įsakymo 4,2 punkto įvykdymą, taip pat buvo įspėtas, kad, neįvykdžius įpareigojimų iki 2018 m. gegužės 29 d., bus taikomos administracinio poveikio priemonės, tačiau ir administracinio nusižengimo protokolo surašymo metu (2018 m. liepos 3 d.) reikalaujamas dokumentas nebuvo pateiktas. Pažymėtina, kad R. L. šio nutarimo neskundė ir jis įsiteisėjo 2018 m. rugsėjo 18 d.. Taigi, R. L., praėjus beveik dviem mėnesiams nuo įsiteisėjusio teismo sprendimo, kuriuo jis buvo nubaustas pagal 505 straipsnio 1 dalį, laikotarpiu nuo 2018 m. spalio 30 d. iki 2018 m. lapkričio 20 d. pakartotinai (6 kartus) padarė analogišką veiką, todėl apelianto argumentai, kad jis yra nekaltas ir nesupranta už ką yra nubaustas, motyvuojant vien tuo, kad VMSA direktoriaus įsakymus apskundė civilinio proceso tvarka, atmestini kaip visiškai nepagrįsti. Tai patvirtina ir įsiteisėję Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimai civilinėse bylose Nr. e2-3546/2019, Nr. e2-3055/2019, Nr. e2-4035/2019, Nr. e2-3548/2019, Nr. e2-360/2020 (ankstesnis Nr. e2-4061/2019), Nr. e2-368/2020 (ankstesnis Nr. e2-4251/2019), kuriuose ieškovų ,tarp jų ir UAB ( - ) ieškiniai atmesti, motyvuojant tuo, kad minėti VMSA direktoriaus įsakymai yra teisėti ir pagrįsti.

437.

44Nagrinėjamo skundo kontekste pažymėtina, jog pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), pareigūnas – valstybės politikas, valstybės tarnautojas ar kitas asmuo, atliekantys viešojo administravimo funkcijas ir pagal įstatymus turi įgaliojimus duoti nepavaldiems asmenims teisės aktų nustatytus privalomus vykdyti nurodymus (įstatymo 2 straipsnio 7 dalis). Viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas (įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123; TAR, 2015-08-12, Nr. 2015-12236) (toliau – Nuostatai) 18 punkte įtvirtinta, jog daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su Nuostatuose nurodytų funkcijų ir pareigų atlikimu, priežiūrą ir kontrolę atlieka savivaldybė. Pagal nuostatų 7.11 punktą, administratoriaus pareiga per 30 dienų nuo administravimo pabaigos pateikti savo veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitą savivaldybės vykdomajai institucijai <...>. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Savivaldos įstatymas) 29 straipsnio 1 dalį – savivaldybės vykdomoji institucija (vykdomosios institucijos) – savivaldybės administracijos direktorius <...>, turintis viešojo administravimo teises ir pareigas. Administracijos direktorius, įgyvendindamas teisės aktus jam priskirtos kompetencijos ribose, priima įsakymus (Savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktas). Taigi, priešingai nei teigia apeliantas, savivaldybės administracijos direktorius turi viešojo administravimo teises, yra savivaldybės vykdomoji institucija ir yra pareigūnas. Būtent savivaldybei yra pavesta daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su Nuostatuose nurodytų funkcijų ir pareigų atlikimu, priežiūra ir kontrolė. Todėl savivaldybės administratorius, priimdamas įsakymus, turi teisę duoti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriui teisėtus reikalavimus ANK 505 straipsnio prasme.

458.

46Apygardos teismas nesutinka su apelianto argumentais, kad jam administracinė nuobauda neturėtų būti skirta, kadangi jis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus yra apskundęs teismui civilinio proceso tvarka. Šiame kontekste pažymėtina, jog, nors ginčijami VMSA įsakymai yra susijęs su turto administravimo teisiniais santykiais (su butų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų administravimo nustatymu bei bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimu), kurie savo prigimtimi yra civiliniai (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo specialiosios kolegijos nutartį NR. T-2/2018), tačiau tai nepaneigia galimybės taikyti administracinę atsakomybę už įgaliotos institucijos valdingo reikalavimo atliekant viešojo administravimo funkcijas (šiuo atveju – vykdant administratoriaus veiklos, pareigų atlikimo kontrolę) nevykdymą, nes savivaldybės funkcijos šioje srityje yra susijusios ne tik su administratorių skyrimu, bet ir su jų veiklos bei pareigų vykdymo kontrole. UAB ( - ) teikia viešąją paslaugą (vykdo daugiabučių namų priežiūrą ir administravimą) ir jos veikla, teikiant šias paslaugas, kontroliuojama savivaldybės. Viešojo administravimo įgaliojimai savivaldybei suteikti minėtuose Nuostatuose. Kaip nurodyta anksčiau, viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė. Nuostatų 18 punkte savivaldybei nustatyta funkcija vykdyti bendrojo naudojimo objekto valdytojo (paskirto administratoriaus) veiklos, pareigų atlikimo priežiūrą ir kontrolę. Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo administratorių pareigos numatytos Nuostatų 7 punkte. 7.11 punkte įtvirtinta administratoriaus pareiga per 30 dienų nuo administravimo pabaigos pateikti savo veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitą savivaldybės vykdomajai institucijai, patalpų savininkams ir namo bendrojo naudojimo objektų valdymą perimančiam asmeniui (daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijai ar jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui, ar kitam administratoriui), perduoti turtą jo buvimo vietoje, patalpų savininkų sukauptas lėšas, pagal Nuostatų 4 punktą rengtus ir saugotus dokumentus, taip pat grąžinti viską, ką gavo vykdydamas pareigas, išskyrus atlyginimą už administravimą ir (ar) kitas teisėtai teiktas paslaugas; perdavimas įforminamas perdavimo aktu (pastaba. Būtent šio akto ir reikalauta įsakyme), kurį pasirašo perduodančios ir priimančios šalių atstovai <...>. Taigi akivaizdu, kad savivaldybė, atlikdama viešojo administravimo funkcijas, prižiūrėdama bei kontroliuodama daugiabučių bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklą bei pareigų vykdymą, turi įgaliojimus reikšti administratoriams teisėtus reikalavimus, o už jų nevykdymą, neteisėtus veiksmus ir pan., tirti ir surašyti administracinio nusižengimo protokolus pagal ANK nuostatas (ANK 589 straipsnio 82 punktas), be kita ko – bausti pagal ANK 349 straipsnio nuostatas.

479.

48Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, kuriais UAB ( - ) vadovas R. L. buvo įpareigotas per vieną mėnesį nuo jų pasirašymo dienos pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai prašomus dokumentus (bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo aktų kopijas), įsigaliojo jų pasirašymo dieną (Vietos savivaldos įstatymo 21 straipsnio 2 dalis). Būtent nuo tos dienos UAB ( - ) vadovui kilo pareiga vykdyti įsakymais jam nustatytus įpareigojimus. Individualaus teisės akto galiojimo nesustabdo jo apskundimas teismui ir tokių individualių teisės aktų apskundimas ir jų vykdymas nėra dvi alternatyvos, vieną iš kurių gali pasirinkti juos turintis vykdyti asmuo. Šiuo atveju, R. L. ginčydamas individualius teisės aktus, galėjo prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones (nagrinėjamoje civilinėje byloje), tai būtų teisėtas būdas pasiekti norimų tikslų. Tuo tarpu vien civilinės bylos dėl įsakymo teisėtumo nagrinėjimo faktas, nesant pritaikytų atitinkamų laikinųjų apsaugos priemonių dėl įsakymo vykdymo sustabdymo, nesuteikia apeliantui pasirinkimo galimybės dėl įsiteisėjusio ir jam privalomo individualaus teisės akto vykdymo.

4910.

50Sprendžiant dėl R. L. kaltės svarbu tai, jog jis žinojo, kad įsakymo vykdymas nėra sustabdytas ir, kad jam neįvykdžius savo pareigos, kurią patvirtintų savivaldybei pateiktas perdavimo aktas, naujai paskirtas administratorius negalės pradėti vykdyti jam priskirtų funkcijų ir to norėjo. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Nuostatų 7.11 punktą, kol nėra įformintas dokumentų ir kt. turto perdavimas „perdavimo aktu“, patvirtinantis administratoriaus šios pareigos įvykdymą, naujai paskirtas administratorius negali atlikti jam paskirtų funkcijų, nes administratorius atlieka jam priskirtas funkcijas iki perdavimo akto pasirašymo dienos. Taigi, nevykdant savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo, susidaro tokia situacija, kad savivaldybės paskirtas administratorius dėl buvusio administratoriaus neteisėto neveikimo (vengimo atlikti savo pareigas perduoti dokumentus ir kitą turtą), negali pradėti vykdyti jam priskirtų funkcijų. Būtent tokie R. L. veiksmai patvirtina jo kaltę, tyčinį nenorą vykdyti reikalavimo bei pareigų ir dėl to jis pagrįstai patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal atitinkamą ANK 505 straipsnio dalį.

5111.

52Dėl apeliacinio skundo argumentų, kad jam nebuvo užtikrinta teisė dalyvauti surašant Protokolus bei pateikti paaiškinimus ir tuo buvo pažeistos jo teisės, pažymėtina, jog iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento būsto administravimo skyriaus pateiktų rašytinių paaiškinimų, matyti, kad 2019-01-16 el. laišku juridinio asmens UAB ( - ) vadovas R. L. informavo Skyrių, kad jam tinkamas laikas atvykti administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymui yra 2019-01-30 nuo 13.00 iki 16.00 val. Skyrius atsižvelgė į nurodytą laiką. 2018-01-22 raštais Nr. A51-6928/19(3.3.10.2-EM4), Nr. A51-6872/19(3.3.10.2-EM4), Nr. A51- 6880/19(3.3.10.2-EM4), Nr. A51-6885/19(3.3.10.2-EM4), Nr. A51-6892/19(3.3.10.2-EM4), Nr. A51 -6889/19(3.3.10.2-EM4) ir 2019-01-21 raštu Nr. A51-6177/19(3.3.10.2-EM4), juridinio asmens UAB ( - ) vadovas R. L. buvo kviečiamas 2019-01-30, trečiadienį, nuo 13.00 iki 14.30 val., atvykti į Skyrių administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymui. 2019-01-30 11.57 val. R. L. el. laišku informavo Skyriaus specialistę O. V., kad negalės atvykti, į Skyrių administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymui, bet nenurodė pateisinamos priežasties, nepateikė neatvykimo priežasties patvirtinančių dokumentų. Pažymėtina, kad 2019-01-30 13.00 val. juridinio asmens UAB ( - ) vadovas R. L. atvyko į Skyrių, administracinio nusižengimo protokolo surašymui, tačiau vieną dokumentą pasirašęs, kitus atsisakė pasirašyti motyvuodamas savo užimtumu. Iš šioje byloje surašytų esančių šešių administracinių nusižengimų protokolų matyti, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento būsto administravimo skyriaus pastatų administravimo poskyrio vyr. specialistė O. V. ir Būsto administravimo skyriaus vedėja E. Š. protokoluose pažymėjo, jog asmuo atsisakė pasirašyti.

5312.

54Pagal ANK 608 straipsnio 1 dalį administracinio nusižengimo protokolas gali būti surašytas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant, kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ne mažiau kaip du kartus šaukiamas neatvyko ir nedalyvavo surašant protokolą, reglamentuoja kitas situacijas, t.y., kai asmuo visiškai neatvyksta šaukiamas du kartus. Šioje situacijoje R. L., visgi, atvyko nurodytu laiku, tik atsisakė dalyvauti kitų 6 bylų nagrinėjime, teigdamas, jog yra užimtas. Esant šioms aplinkybėms apygardos teismas sutinka su apylinkės teismo pozicija, jog R. L. nurodyta priežastis – susitikimas su klientu – nėra pateisinama priežastis, dėl kurios asmuo negalėtų dalyvauti bylos nagrinėjime tyrimo institucijoje. Kita vertus, pažymėtina, jog, bylą nagrinėjant apylinkės teismo posėdyje, R. L. pasinaudojo galimybe išsakyti savo poziciją dėl jam surašytų administracinių nusižengimų protokolų bei pateikti rašytinius paaiškinimus, kurie buvo prijungti prie bylos, ištirti ir įvertinti. Be to, pažymėtina ir tai, kad, Institucijai surašius atsiliepimus į rašytinius paaiškinimus, R. L. pakartotinai turėjo galimybę papildyti savo parodymus. Esant šioms aplinkybėms, R. L. argumentai, dėl neva pažeistų jo teisių, atmestini kaip nepagrįsti.

5513.

56Pagal ANK 505 straipsnio 1 dalį kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose jiems nustatytas teises ar atlikti jiems pavestas pareigas, šių pareigūnų teisėtų nurodymų ir reikalavimų, taip pat valstybės pareigūnų ar kolegialių institucijų sprendimų (nutarimų) nevykdymas ar netinkamas vykdymas (pareigūnų neįleidimas į tikrinamas teritorijas, patalpas (išskyrus žmogaus būstą) ar kitus objektus, nepateikimas pareigūnams informacijos, duomenų ar dokumentų arba klaidingų ar tikrovės neatitinkančių informacijos ar duomenų pateikimas, atsisakymas paaiškinti ar suteikti duomenis, dokumentų nuslėpimas, vengimas atvykti ir duoti paaiškinimus ir kt.), išskyrus šio kodekso 224 straipsnio 1 dalyje, 317, 318, 322, 506 straipsniuose nurodytus atvejus, užtraukia baudą asmenims nuo aštuoniasdešimt iki septynių šimtų aštuoniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki vieno tūkstančio devynių šimtų penkiasdešimt eurų. Pagal 505 straipsnio 2 dalį šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia bauda asmenims nuo 720 iki 1170 Eur ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 1100 iki 6000 Eur (nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusi redakcija).

5714.

58Pagal iki 2019 m. sausio 1 d. galiojusią ANK 505 straipsnio redakciją už šio straipsnio 1 dalyje padarytą veiką asmenims galėjo būti skiriama bauda nuo šešiasdešimties iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų, o pagal ANK 505 straipsnio 2 dalį už jame numatyto nusižengimo padarymą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims galėjo būti skiriama bauda nuo 850 iki 5000 eurų , todėl apylinkės teismas pagrįstai taikė R. L. teisinę padėtį lengvinančio įstatymo redakciją.

5915.

60Kaip jau buvo minėta, R. L. 2019 m. sausio 18 d. buvo surašyti šeši administracinių nusižengimų protokolai, kuriais jis buvo kaltinamas pagal ANK 505 straipsnio 1 dalį už Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 30 d., 2018 m. lapkričio 6 d., 2018 m. lapkričio 8 d., 2018 m. lapkričio 8 d., 2018 m. lapkričio 12 d. ir 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymuose UAB ( - ) nustatytų įpareigojimų nevykdymą, t. y. jis buvo kaltinamas padaręs šešis administracinius nusižengimus.

6116.

62Šiame kontekste pažymėtina, jog pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką baudžiamosiose bylose tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veikų, iš kurių kiekviena, vertinant atskirai, atitinka to paties BK straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jos visos yra jungiamos bendros tyčios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Veikos pripažinimas tęstine priklauso nuo rūšinių padarytos nusikalstamos veikos sudėties požymių, todėl atskirų kategorijų baudžiamosiose bylose gali būti atsižvelgta į skirtingas aplinkybes, patvirtinančias arba paneigiančias veikos tęstinumą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-267/2011). Nustatant bendrą tyčią, be kita ko, išsiaiškinama, kaip kaltininkas suvokė ir įvertino savo daromų veikų pobūdį, kokios paskatos lėmė nusikalstamos veikos padarymą ir kokių padarinių šia veika buvo siekiama; subjektyvieji nusikalstamos veikos požymiai, be nurodytų aplinkybių, nustatomi atsižvelgiant ir į išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius: atliktus veiksmus, jų pobūdį, intensyvumą, būdą, situaciją, kuriai esant šie veiksmai buvo padaryti, ir pan. (pavyzdžiui, kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-406/2011, 2K-501/2012, 2K-202/2014, 2K-497/2014). Šie kasacinio teismo išaiškinimai mutatis mutandis (su atitinkamais pakeitimais) taikytini ir administracinių nusižengimų bylose.

6317.

64Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, už kuriuose nustatytų įpareigojimų nevykdymą yra nubaustas R. L., yra priimti dėl vienarūšio dalyko – per mėnesį nuo įsakymo pasirašymo dienos pateikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo kitiems subjektams aktų kopijas. Visi įsakymai priimti per trumpą laiką (nuo 2018 m. spalio 30 d. iki 2018 m. lapkričio 20 d.), taigi ir R. L. padarytų administracinių nusižengimų kiekį lėmė subjektų, kuriems turėjo būti perduotas daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymas, skaičius. Visas veikas R. L. padarė tokiu pat būdu – nevykdė įsakymuose nustatytų įpareigojimų ir dėl tos pačios priežasties – buvo įsitikinęs, kad įsakymai neteisėti ir juos skundė civilinio proceso tvarka. Taigi R. L. padarytas administracinis nusižengimas susidėjo iš šešių tapačių veikų, iš kurių kiekviena, vertinant atskirai, atitinka to paties ANK straipsnyje nurodyto administracinio nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jas visas jungė bendra kaltė, todėl apygardos teismas sprendžia, kad R. L. padarė ne šešias, o vieną – tęstinę – veiką.

6518.

66Kadangi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu R. L. nubaustas už šešis administracinius nusižengimus, numatytus ANK 505 straipsnio 2 dalyje, o galutinė nuobauda R. L. paskirta vadovaujantis ANK 38 straipsnio 2 dalimi, pagal sankciją, nustatytą už sunkesnįjį iš padarytų administracinių nusižengimų, konstatavus, kad R. L. padarė ne šešis, o vieną administracinį nusižengimą, reikėtų iš naujo skirti administracinę nuobaudą. Šiuo atveju R. L. padaryto administracinio nusižengimo apimtis būtų didesnė nei sunkiausiojo jo padaryto administracinio nusižengimo, už kurį jis nubaustas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu, todėl naujai paskirta nuobauda taip pat turėtų būti didesnė, nei minėtu nutarimu jam paskirta galutinė nuobauda – 950 Eur. Nors ANK 662 straipsnyje tiesiogiai neįtvirtintas draudimas sunkinti administracinėn atsakomybėn patraukto asmens teisinę padėtį, nesant atitinkamo prašymo, tačiau, vadovaujantis bendraisiais teisės principais, darytina išvada, kad, nagrinėjant atnaujintą administracinio nusižengimo bylą, turi būti vadovaujamasi nuostata, jog pabloginti administracinėn atsakomybėn patraukto asmens ir asmens, dėl kurio administracinio nusižengimo teisena nutraukta, padėtį galima tik tuo atveju, kai dėl to yra nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusios institucijos ar institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, arba nukentėjusiojo prašymas ir ši padėtis negali būti pabloginta daugiau, negu to prašoma (ANK 652 straipsnio 2 dalis). Įvertinus šią aplinkybę, darytina išvada, kad nėra teisinio pagrindo keisti ar naikinti apylinkės teismo sprendimo nagrinėjamoje administracinio nusižengimo byloje (kasacinė nutartis atnaujintoje administracinio nusižengimo byloje Nr. Nr. 2AT-64-689/2019).

6719.

68Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes konstatuojama, jog skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019. m. balandžio 1 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, skunde nurodytais argumentais jos naikinti nėra teisinio pagrindo.

69Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 653 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

70Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą ir R. L. apeliacinio skundo netenkinti.

71Ši nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Laureta... 2. I. Pirmosios instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės... 3. 1.... 4. R. L. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu... 5. 2018-10-30 įsakymo Nr. 30-3-3379/18 (2.1.1E-TD2) „Dėl UAB ( - ) skyrimo... 6. 1.2.... 7. 2018-11-06 įsakymo Nr. 30-3431/18 (2.1.1E-TD2) „Dėl UAB ( - ) skyrimo... 8. 1.3.... 9. 2018-11-08 įsakymo Nr. 30-3452/18 (2.1.1E-TD2) „Dėl UAB ( - ) skyrimo... 10. 1.4.... 11. 2018-11-12 įsakymo Nr. 30-3471/18 (2.1.1E-TD2) „Dėl UAB ( - ) skyrimo... 12. 1.5.... 13. 2018-11-20 įsakymo Nr. 30-3557/18 (2.1.1E-TD2) „Dėl UAB ( - ) skyrimo... 14. 1.6.... 15. 2018-11-08 įsakymo Nr. 30-3449/18 (2.1.1E-TD2) „Dėl UAB ( - ) skyrimo... 16. 1.7.... 17. 2019-08-21, 13.30 val., Vilniaus apygardos teisme vykusio teismo posėdžio... 18. 1.8.... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atnaujintoje administracinio nusižengimo... 20. 1.9.... 21. Kadangi Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nagrinėjamoje... 22. II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai... 23. 2.... 24. Apeliaciniu skundu administracinėn atsakomybėn patrauktas R. L. (toliau –... 25. 2.1.... 26. Skunde teigiama, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus... 27. 2.2.... 28. Apelianto teigimu, šiais įsakymais buvo pakeistas Vilniaus miesto... 29. 2.3.... 30. Teigia, jog paminėti įsakymai yra neteisėti, priimti prieštaraujant teisės... 31. 2.4.... 32. Anot apelianto, tokiu būdu baudos skyrimas pažeidžia konkretaus asmens... 33. 3.... 34. Atsiliepime į apeliacinį skundą Vilniaus miesto savivaldybės... 35. III. Apygardos teismo išvados ir faktinių bylos aplinkybių vertinimas... 36. R. L. skundas netenkinamas.... 37. 4.... 38. ANK 652 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apygardos teismas, nagrinėdamas... 39. 5.... 40. R. L. savo kaltę jam inkriminuotų 6 administracinių nusižengimų neigia,... 41. 6.... 42. Apygardos teismas, susipažinęs su nagrinėjama administracinio nusižengimo... 43. 7.... 44. Nagrinėjamo skundo kontekste pažymėtina, jog pagal Lietuvos Respublikos... 45. 8.... 46. Apygardos teismas nesutinka su apelianto argumentais, kad jam administracinė... 47. 9.... 48. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, kuriais... 49. 10.... 50. Sprendžiant dėl R. L. kaltės svarbu tai, jog jis žinojo, kad įsakymo... 51. 11.... 52. Dėl apeliacinio skundo argumentų, kad jam nebuvo užtikrinta teisė dalyvauti... 53. 12.... 54. Pagal ANK 608 straipsnio 1 dalį administracinio nusižengimo protokolas gali... 55. 13.... 56. Pagal ANK 505 straipsnio 1 dalį kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams... 57. 14.... 58. Pagal iki 2019 m. sausio 1 d. galiojusią ANK 505 straipsnio redakciją už... 59. 15.... 60. Kaip jau buvo minėta, R. L. 2019 m. sausio 18 d. buvo surašyti šeši... 61. 16.... 62. Šiame kontekste pažymėtina, jog pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką... 63. 17.... 64. Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 65. 18.... 66. Kadangi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu R.... 67. 19.... 68. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes konstatuojama, jog skundžiama Vilniaus... 69. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 70. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 1 d. nutartį palikti... 71. Ši nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama....