Byla 2-7943-615/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovui V. S., dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį teisme dėl skolos priteisimo iš atsakovo. Nurodė, kad UAB „Ūkio banko lizingas“ ir V. S. pasirašė 2007-05-14 išperkamosios nuomos sutartį Nr. 705611947, pagal kurią atsakovas išperkamosios nuomos būdu įsigijo prekę - televizorių „Samsung“ CW21Z503NL. Įsigyta prekė buvo perduota atsakovui valdyti ir naudotis 2007-05-14 Turto perdavimo-priėmimo aktu. Atsakovas per 2007-05-14 išperkamosios nuomos sutartyje Nr. 705611947 nustatytą turto išpirkimo laikotarpį, t. y. iki 2008-05-14, įsipareigojo sumokėti lizingo bendrovei už prekes bendrą turto finansuojamą sumą - 738,12 Lt, o, vadovaujantis minėtos sutarties 11.1 punktu, taip pat įsipareigojo mokėti kreditoriui 0,2 procentų dydžio delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Atsakovas pagal 2007-05-14 išperkamosios nuomos sutartį Nr. 705611947 neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų, nuo 2007-08-14 nemokėjo kreditoriui mėnesinių išperkamosios nuomos įmokų, tuo pažeidė minėtos sutarties 2.1 punktą ir ieškovui padarė nuostolius. UAB „Ūkio banko lizingas“ ir UAB „Kapitalo valda“ 2009-03-04 pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09/03/04-1, pagal kurią UAB „Ūkio banko lizingas“ perleido, o UAB „Kapitalo valda“ įgijo reikalavimą į atsakovą V. S. pagal 2007-05-14 išperkamosios nuomos sutartį Nr. 705611947 bei 2009-03-04 perdavimo - priėmimo aktą Nr. 694. Kreditorius UAB „Kapitalo valda“ pagal Sutartyje atsakovo nurodytą adresą išsiuntė atsakovui 2009-03-23 pranešimą Nr. 09-UB-694 apie reikalavimo perleidimą ir įspėjo, kad, negrąžinus skolos iki 2009-04-10, bus pradėtas priverstinis skolos išieškojimas. Tačiau pagal 2007-05-14 išperkamosios nuomos sutartyje Nr. 705611947, pasirašytoje tarp atsakovo ir UAB Ūkio banko lizingo, nurodytą adresą atsakovas nebuvo rastas, ir jam pranešimas apie reikalavimo perleidimą nebuvo įteiktas. Pagal LR CK 6.109 str. 1 d. reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš skolininką ir trečiuosius asmenis nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Atsakovas pagal 2007-05-14 išperkamosios nuomos sutarties Nr. 705611947 5.5 punktą įsipareigojo informuoti lizingo įmonę per 5 dienas, jeigu pasikeičia nuomininko (skolininko) adresas, telefonas, faksas ar banko rekvizitai, keičiasi darbovietė, turto laikymo vieta. Pagal šios sutarties 9.4 punktą išsiųsti pranešimai laikomi gautais, jeigu praėjo 5 (penkios) dienos po jų išsiuntimo dienos. Atsakovas apie savo gyvenamosios vietos adreso pasikeitimą sutarties galiojimo metu duomenų kreditoriui nepateikė. Darytina išvada, kad pranešimo apie reikalavimo perleidimą siuntimas ir įteikimas, atsižvelgiant į atsakovo įsipareigojimą pagal sutartyje nurodytą 5.5 punktą informuoti lizingo bendrovę (kreditorių) apie savo gyvenamosios vietos adreso pasikeitimą ir tuo pačiu atsakovo tokių įsipareigojimų nevykdymą, kreditoriaus UAB „Kapitalo valda“ sutartyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu turi būti laikomas tinkamu. 2007-05-14 išperkamosios nuomos sutarties Nr. 705611947 5.5 p. ir 11.2 p. atsakovas įsipareigojo sumokėti 10 proc. baudą, skaičiuojant nuo neišpirktos įsigyto daikto vertės tuo atveju, jeigu pažeis savo įsipareigojimus informuoti lizingo įmonę (kreditorių) apie savo adreso, telefono, fakso ar banko rekvizitų, darbovietės, turto laikymo vietos pasikeitimą. Ieškovui perėmus visus duomenis iš UAB „Ūkio banko lizingas“, nustatyta, kad atsakovo Sutartyje nurodytas gyvenamosios vietos adresas pasikeitęs, todėl atsakovas privalo sumokėti ieškovui 10 proc. baudą, kuri sudaro 58,98 Lt, skaičiuojant ją nuo neišpirktos daikto vertės, kuri šio ieškinio pareiškimo dieną yra 589,84 Lt. Iš viso atsakovo skola ieškovui UAB „Kapitalo valda“ pagal 2007-05-14 išperkamosios nuomos sutartį Nr. 705611947 ieškinio pateikimo teismui dieną yra 3 067,05 Lt, iš jų: 589,84 Lt pagrindinė skola, 2 378,23 Lt delspinigiai, 58,98 Lt bauda, 40,00 Lt už Gyventojų registro tarnybos 2012-01-18 pažymą. Kadangi atsakovas gera valia skolos neatlygino, ieškovas buvo priverstas kreiptis į teismą. Todėl ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo palūkanas, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas pateikė tai patvirtinančius rašytinius įrodymus – išperkamosios nuomos sutartį su priedu, paraišką- sutikimą, Reikalavimo perleidimo sutartį, perdavimo- priėmimo aktą, pranešimą dėl reikalavimo perleidimo, voko kopiją, Gyventojų registro tarnybos pažymas, kitus dokumentus. Prašo priteisti iš atsakovo skolą, delspinigius, baudą, palūkanas, žyminį mokestį, kitas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinio ir jo priedų nuorašai, teismo pranešimas dėl privalomo atsiliepimo pateikimo, atsakovui įteikti nepažeidžiant Civilinio proceso kodekso 130 str. reikalavimų – viešo paskelbimo būdu.

5Atsakovas per nustatytą terminą nepateikė teismui nustatytos formos atsiliepimo į ieškinį. Kadangi atsakovas per nustatytą terminą nepateikė teismui nustatytos formos atsiliepimo į ieškinį, kuriame būtų pareikšti motyvuoti prieštaravimai ieškininiams reikalavimams, o ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, priimtinas teismo sprendimas už akių neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių ir ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų: išperkamosios nuomos sutarties su priedu, paraiškos- sutikimo, Reikalavimo perleidimo sutarties, perdavimo- priėmimo akto, pranešimo dėl reikalavimo perleidimo, voko kopijos, Gyventojų registro tarnybos pažymų, kitų dokumentų matyti, kad UAB „Ūkio banko lizingas“ ir V. S. pasirašė 2007-05-14 išperkamosios nuomos sutartį Nr. 705611947, pagal kurią atsakovas išperkamosios nuomos būdu įsigijo prekę - televizorių „Samsung“ CW21Z503NL. Įsigyta prekė buvo perduota atsakovui valdyti ir naudotis 2007-05-14 Turto perdavimo-priėmimo aktu. Atsakovas per 2007-05-14 išperkamosios nuomos sutartyje Nr. 705611947 nustatytą turto išpirkimo laikotarpį, t. y. iki 2008-05-14, įsipareigojo sumokėti lizingo bendrovei už prekes bendrą turto finansuojamą sumą - 738,12 Lt. Atsakovas pagal 2007-05-14 išperkamosios nuomos sutartį Nr. 705611947 neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų, nuo 2007-08-14 nemokėjo kreditoriui mėnesinių išperkamosios nuomos įmokų, tuo pažeidė minėtos sutarties 2.1 punktą ir ieškovui padarė nuostolius. UAB „Ūkio banko lizingas“ ir UAB „Kapitalo valda“ 2009-03-04 pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09/03/04-1, pagal kurią UAB „Ūkio banko lizingas“ perleido, o UAB „Kapitalo valda“ įgijo reikalavimą į atsakovą V. S. pagal 2007-05-14 išperkamosios nuomos sutartį Nr. 705611947. Atsakovui apie reikalavimo perleidimą pranešta Sutarties 9.4 p. nustatyta tvarka. 2007-05-14 išperkamosios nuomos sutarties Nr. 705611947 5.5 p. ir 11.2 p. atsakovas įsipareigojo sumokėti 10 proc. baudą, skaičiuojant nuo neišpirktos įsigyto daikto vertės tuo atveju, jeigu pažeis savo įsipareigojimus informuoti lizingo įmonę (kreditorių) apie savo adreso, telefono, fakso ar banko rekvizitų, darbovietės, turto laikymo vietos pasikeitimą. Ieškovui perėmus visus duomenis iš UAB „Ūkio banko lizingas“, nustatyta, kad atsakovo Sutartyje nurodytas gyvenamosios vietos adresas pasikeitęs, todėl atsakovas privalo sumokėti ieškovui 10 proc. baudą, kuri sudaro 58,98 Lt, skaičiuojant ją nuo neišpirktos daikto vertės, kuri ieškinio pareiškimo dieną yra 589,84 Lt. Todėl ieškovo reikalavimai dėl skolos, baudos, palūkanų priteisimo iš atsakovo laikytini pagrįstais ir tenkintini (Civilinio kodekso 1.138 str., 6.37 str., 6.38 str. 1 d., 6.71 str., 6.109 str., 6.158 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str., 6.245 str., 6.256 str., 6.574 str., Sutarties 2.1 p., 5.5 p., 9.4 p., 11.2 p.).

8Ieškovas reiškia reikalavimą dėl 2378,23 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovo. Atsakovui neįvykdant įsipareigojimų pagal sutartį, jam kyla pareiga sumokėti sutartimi numatytas netesybas (CK 6.71 str., 6.73 str. 1d., 6.245 str. 3d., 6.256, 6.258, 6.260 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad netesybos (bauda, delspinigiai) yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta, tai prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę, sutartinės civilinės atsakomybės forma, tačiau jos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-316/2005, Nr.3K-3-62/2006, Nr.3K-3-405/2006, Nr.3K-7-367/2006, Nr.3K-3-85/2007, Nr.3K-7-304/2007, Nr.3K-7-409/2010, Nr.3K-3-503/2007, Nr.3K-3-401/2008). Pagal UAB „Ūkio banko lizingas“ ir atsakovo sudarytos 2007-05-14 išperkamosios nuomos sutarties 11.1 p., atsakovas įsipareigojo mokėti kreditoriui 0,2 procentų dydžio delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Atsakovas nepilnai įvykdė išperkamosios nuomos sutartį, todėl vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, atsakovui kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Kaip nurodyta sutartyje, atsakovas už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo ieškovui mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius, ir tuo pagrindu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2378,23 Lt delspinigių. Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad pagal CK 6.73 str., teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. Nagrinėjamos bylos atveju atsižvelgiant į aplinkybes, kad atsakovas yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, yra nepagrįstai dideli. Ir nors byloje nustatyta, kad atsakovas tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Nustatydamas protingą delspinigių dydį, teismas pagal analogiją remiasi LR Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatomis ir laiko, kad šiuo atveju, atsižvelgiant į visas anksčiau paminėtas aplinkybes, delspinigiai mažintini iki 0,05 proc. dydžio už kiekvieną pradelstą dieną, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Todėl šioje dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, delspinigių suma mažintina iki 594,56 Lt, likusioje dalyje dėl delspinigių priteisimo ieškinys atmestinas (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

9Ieškovas taip pat reiškia reikalavimą priteisti iš atsakovo 40,00 Lt už Gyventojų registro tarnybos pažymą pagal 2012-01-19 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 1027563. Iš kartu su ieškiniu pateiktos PVM sąskaitos faktūros Nr. 1027563 yra matyti, kad ji išrašyta UAB „Kapitalo valda“ už 4 vnt. pažymų, kurios kiekvienos kaina po 10,00 Lt (viso 40,00 Lt). Tačiau kartu su ieškiniu yra pateiktos dvi Gyventojų registro tarnybos pažymos, o ne kaip nurodyta PVM sąskaitoje- faktūroje – keturios, todėl ieškinys šioje dalyje tenkintinas iš dalies ir iš atsakovo ieškovui priteistina 20,00 Lt jo patirtų išlaidų už Gyventojų registro tarnybos pažymą, likusioje dalyje šis ieškovo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

10Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos ieškovui iš atsakovo proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (Civilinio proceso kodekso 93 str. 2d.).

11Kadangi teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje civilinėje byloje nesiekia 10,00 Lt, todėl, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalimi, bei 2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, minėtos bylinėjimosi išlaidos iš šalių nepriteistinos.

12Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 286 str.,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo V. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 589,84 Lt skolos, 594,56 Lt delspinigių, 58,98 Lt baudos, 20,00 Lt ieškovo patirtų išlaidų už Gyventojų registro tarnybos pažymą, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-03-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 37,72 Lt žyminio mokesčio, ieškovo UAB „Kapitalo valda“, į.k. ( - ), buveinė ( - ), atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB Swedbank, naudai.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas sprendimo apeliacine tvarka skųsti negali, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (nurodant aplinkybes, liudijančias nepateikimo per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį ir teismo neinformavimo apie tai priežasčių svarbumą, įrodymus pagrindžiančius šias aplinkybes).

17Ieškovas turi teisę per 30 d. sprendimą apskųsti apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai