Byla e2A-46-896/2019
Dėl žalos už neteisėtą elektros vartojimą atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Romeika,

2sekretoriaujant Ramunei Marcinkevičienei,

3dalyvaujant apeliantės A. B. atstovui advokatui Erikui Rugieniui,

4ieškovės UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ atstovei Jolantai Jankauskienei,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės A. B. apeliacinį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2018 m. gegužės 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ ieškinį atsakovei A. B. dėl žalos už neteisėtą elektros vartojimą atlyginimo.

6Teismas

Nustatė

7I. Ginčo esmė

81.

9Atsakovė A. B. yra vasarnamio ir pirties, esančių ( - ), Marijampolės sav. (toliau - Objektai) savininkė. Į jos valdą buvo tiekiama elektros energija, suteiktas vartotojo kodas 63023395, o atsakovė elektros energiją vartodavo, už ją mokėdavo. Objekte suvartotai elektros energijai apskaityti buvo įrengti du elektros energijos apskaitos prietaisai – skaitiklis ZE 311.DR.A0B404-06 Nr. 03608756 ir DV616TR Nr. 10.206.676. Skaitikliai buvo namo išorėje, pritvirtinti lauke prie atramų.

102.

11Ieškovės darbuotojams 2016 m. vasario 26 d. patikrinus Objektų elektros skaitiklius ir jų rodmenis, buvo nustatyta, kad apskaitos prietaisai fiksuoja tik dalį suvartotos elektros energijos, įtariama, kad paaukštinta įtampa buvo sudeginta „C“ fazės įtampos ritė. Tokiu būdu buvo surašyti Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktai Nr. 11003687 ir Nr. 11003688 (toliau – Aktai), kuriuos pasirašė patikrinimo metu dalyvavę darbuotojai ir atsakovė.

123.

13Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (patvirtintų 2010 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-38, redakcija 2015 m. kovo 10 d.) (toliau - Taisyklės) 122 punktu, Aktai buvo pateikti svarstyti specialiai ieškovės sudarytai komisijai, kuri 2016 m. birželio 14 d. nutarimais Nr. L-2016-71 ir Nr. L-2016-72 nusprendė, kad Aktai surašyti teisėtai ir pagrįstai; vadovaujantis Taisyklių 132.11 punktu ir atsižvelgiant į tai, kad nuo operatoriaus dokumentuose užfiksuotos paskutinės elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų patikrinimo dienos yra praėję mažiau kaip 1 metai (apskaita ir atvadas buvo tikrinta 2015-01-08), patiektos ir suvartotos elektros energijos kiekis perskaičiuojamas už metus laiko, t. y. nuo 2015 m. vasario 27 d. iki 2016 m. vasario 26 d.; vadovaujantis Taisyklių 132.11 punktu ir atsižvelgiant į tai, kad atsakovė suteikė galimybę operatoriaus darbuotojui patikrinti elektros energijos vartojimo vietą ir nustatyti akto surašymo metu buvusių elektros imtuvų galią, patiektos ir suvartotos elektros energijos kiekis perskaičiuotas pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią, taikant buitinių vartotojų dažniausiai naudojamų elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę (Taisyklių 1 priedas). Iš viso ieškovė paskaičiavo 1 440,86 Eur nuostolių bei išrašė sąskaitas jų apmokėjimui, tačiau sąskaitos iki šiol neapmokėtos.

144.

15Ieškovė UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ prašė priteisti iš atsakovės A. B. 1 440,86 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 33 Eur žyminio mokesčio ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

16II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

175.

18Marijampolės apylinkės teismas 2018 m. gegužės 15 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai, priteisė ieškovei UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ iš atsakovės A. B. 1 440,86 Eur žalos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 33 Eur žyminio mokesčio, 1 516,86 Eur už ekspertizės atlikimą, 20,10 Eur kitų bylinėjimosi išlaidų; priteisė valstybei iš atsakovės A. B. 12,63 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

196.

20Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, konstatavo, kad atsakovė, vartodama elektros energiją, nebuvo pakankamai atidi ir rūpestinga, neatitiko tvarkingo elektros pirkėjo (vartotojo) standarto bei nepateikė įrodymų, kurie paneigtų jos kaltę, todėl padarė išvadą, kad nustatytos visos sąlygos taikyti sutartinę civilinę atsakomybę.

217.

22Teismas iš ekspertizės duomenų ir eksperto, atlikusio ekspertizę, paaiškinimų, nustatė, kad abiejų skaitiklių plombos nepažeistos, tačiau skaitikliai sugadinti, naudojimui netinkami, ant elektros skaitiklių užsifiksavę terminio poveikio požymiai, gedimas nebūdingas gedimams tinkle bei žaibui. Paaiškinimus davęs ieškovės atstovas specialistas L. V. nurodė, kad skaitikliai sugadinti paaukštintos įtampos iš vartotojų pusės, nes, jeigu tai būtų iš tiekėjo pusės, tai sudegtų visi skaitikliai esantys ant tos linijos bei visi į tinklą įjungti įrenginiai ne tik atsakovų. Duomenų, kad dėl sukelto viršįtampio būtų nukentėję aplinkiniai vartotojai, ar sugedę atsakovų buities prietaisai, minimu laikotarpiu, vienerių metų bėgyje, nėra. Atsakovės atstovas taip pat patvirtino, jog atsakovų namuose užfiksuoti veikiantys buities prietaisai.

238.

24Teismas nustatė, kad Komisija nutarimais žalą apskaičiavo vadovaujantis Taisyklių 132.11 ir 132.12 punktais, atsižvelgdama į tai, kad nuo operatoriaus dokumentuose užfiksuotos paskutinės elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų patikrinimo dienos yra praėję daugiau kaip 1 metai (apskaita ir atvadas buvo tikrinti 2013-01-16), patiektos ir suvartotos elektros energijos kiekis perskaičiuojamas už metus laiko, t. y. nuo 2015-02-27 iki 2016-02-26, ir paskaičiavo 1 440,86 Eur nuostolių sumą.

259.

26Teismas pripažino, kad žalos dydis pagrįstai paskaičiuotas už laikotarpį nuo paskutinio patikrinimo iki neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto surašymo dienos, kadangi esant neteisėtam elektros vartojimo faktui, tiksliai apskaičiuoti sunaudoto elektros kiekio neįmanoma, dėl ko ieškovė turi teisę į nuostolių atlyginimą, iš kurių nėra objektyvaus pagrindo išskaičiuoti sumų, kurias mokėjo atsakovė pagal apskaitos prietaisą, nefiksuojantį suvartojamos elektros energijos.

27III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

2810.

29Atsakovė A. B., atstovaujama advokatės Vilijos Kavaliauskienės, apeliaciniu skundu prašo ieškinį atmesti arba pakeisti Marijampolės apylinkės teismo 2018 m. gegužės 15 d. sprendimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3010.1.

31Elektros energijos tiekimas yra viešoji paslauga, o sudaryta tarp šalių sutartis – viešoji vartojimo sutartis, todėl teismas, nagrinėdamas bylą, turėjo atsižvelgti į atsakovės, kaip silpnesniosios sutarties šalies teises ir kilus abejonėms dėl neva ieškovo patirtos žalos dydžio, reikiamus įrodymus rinkti savo iniciatyva. Aiškinant vartojimo energijos pirkimo–pardavimo sutartis, turi būti taikoma sutarties aiškinimo vartotojo naudai taisyklė (CK 6.193 straipsnio 4 dalis). Teismas šių aplinkybių nesiaiškino.

3210.2.

33CK 6.270 straipsnio 1 dalis numato, kad asmuo, kurio veikla susijusi su didesniu pavojumi aplinkiniams, privalo atlyginti didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą, jeigu neįrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Darytina išvada, kad, nesant plombų (plombavimo užraktų) pažeidimo ar kitų akivaizdžių atsakovo neteisėtos veikos požymių, preziumuojama būtent ieškovo kaltė dėl elektros energijos skaitiklio gedimų, juolab, kad atsakovė neturi jokių galimybių kaip nors apsaugoti jai nepriklausantį ir ne jai nuosavybės teise priklausančioje saugomojoje teritorijoje esantį elektros energijos skaitiklį. Tokia situacija, kai visais be išimties atvejais kaltas vartotojas, ieškovui yra naudinga, todėl elektros energijos skaitiklių spintos montuojamos viešai prieinamose vietose be jokių individualių užraktų. Esant tokiai situacijai, vartotojas nėra apsaugotas ir nuo trečiųjų asmenų neteisėtos veikos – bet kuris asmuo gali atsidaryti elektros energijos apskaitos spintą ir pažeisti plombas ar skaitiklį, tačiau bet kokiu atveju kaltas liks vartotojas. Šių aplinkybių teismas neįvertino.

3410.3.

35Eksperto išvada dėl viršįtampio grindžiama prielaida. Ekspertas negalėjo konkretizuoti nustatyto skaitiklio gedimo (ritės pažeidimo) padarymo mechanizmo, nurodydamas, jog konkretizuoti negali, nes tokio prietaiso neturi. Iš eksperto paaiškinimų akivaizdu ir tai, jog jo išvada grindžiama nuogirdomis apie tokį prietaisą Latvijoje bei internete esančia informacija apie tai, jog tokį prietaisą galima pasigaminti, tačiau konkrečiu atveju joks eksperimentas ar tyrimas dėl tokio prietaiso poveikio elektros skaitikliui atliktas nebuvo, o sugedusi detalė netgi nebuvo tirta, o išvada duota pasiremta vizualiniu stebėjimu ir prielaida, jog dėl žaibo sugadinimo požymiai būtų kitokie. Kodėl buvo atmesta techninio gedimo galimybė, taip ir lieka neaišku (juolab, įvertinus skaitiklio mechaninius pažeidimus, dėl kurių kaip seka iš eksperto paaiškinimų, vartotojo kaltės nėra). Kaip seka iš eksperto paaiškinimų, tokius skaitiklių pažeidimus galima buvo padaryti nuėmus plombas pajungus į vartotojui nuosavybės teise priklausančių statinių elektros tinklų sistemą tam pritaikytą prietaisą, sukeliantį viršįtampį ir tai padarė galimai vartotojas. Gan keista ir eksperto pozicija dėl išvadoje teiktų ir teismo posėdžio metu teigtų motyvų (ekspertizės akte ekspertas J. M., atlikęs elektrotechninį tyrimą, nurodė, kad skaitiklio ZE 311.DR.A0B404-06 Nr. 03608756 buvo pramuštas varistorius ir ar tai buvo įtakojant žaibo sugeneruotam viršįtampiui ar kitokios prigimties viršįtampiui, nustatyti nebuvo galima; be to, šiame akte minėtas ekspertas nurodė, kad dirbtinai sugeneruotu viršįtampiu skaitiklį buvo galima paveikti tiek iš kliento, tiek iš tiekėjo pusės, tačiau šiam ekspertui duodant parodymus teisme, jis nurodė, kad viršįtampis buvo sukeltas galimai vartotojo ir šie veiksmai galimai buvo atlikti iš vartotojui priklausančių statinių prieš skaitiklį. Šie eksperto parodymai yra prieštaraujantys, kas leidžia abejoti eksperto išvados nešališkumu ir patikimumu.

3610.4.

37Nors ekspertizės akte nurodyta, kad pažeidimas yra tyčinis, tačiau tai nesudaro pagrindo teigti, kad pažeidimas padarytas tyčiniais atsakovės ar kartu su ja objekte, į kurį tiekiama elektros energija, gyvenančių asmenų veiksmais. Elektros apskaitos prietaisai yra už atsakovės nuosavybės ribų, visų (ne tik atsakovės) vartotojų elektros apskaitos prietaisai iš esmės yra laisvai prieinami bet kam. Pats vartotojas neturi teisės imtis priemonių užraktui įdėti ir taip apsaugoti save nuo neteisėto kitų asmenų poveikio elektros apskaitos prietaisams. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad buvo pažeistos apskaitos prietaiso plombos, o L3 fazės pažeidimas (padarymo mechanizmas) grindžiamas prielaida, o ne faktais. Nors teismo yra konstatuojama, kad tai padaryta žmogaus veiksmais, tačiau tokia išvada grindžiama iš esmės tuo, kad taip negalėjo atsitikti nuo žaibo iškrovos, tačiau tai niekaip nepaneigia galimybės, kad toks poveikis šio skaitiklio 3L fazės įtampos ritėje galėjo atsirasti dėl įtampos svyravimo, nepriklausomai nuo vartotojo. Atsakovė neturėjo jokios galimybės įgyvendinti taisyklių reikalavimo apie pažeidimus informuoti tiekėją, kadangi jokių pažeidimų vizualiai nesimatė ir to nebuvo galima pastebėti, elektros suvartojimo mėnesinis suvartojimas įtarimų nekėlė ir nebuvo ženkliai pakitęs. Nagrinėjamu atveju be jokio pagrindo atsakomybė perkelta vartotojui už bet kokius elektros apskaitos prietaiso gedimus.

3810.5.

39Teismo sprendimas iš esmės neatitinka CPK 270 straipsnio reikalavimų, kadangi nemotyvuotas, kas atitinka CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatytą pagrindą pripažinti sprendimą negaliojančiu. Sprendimo aprašomojoje dalyje iš esmės nenurodyta šalių reikalavimų ir atsikirtimų santrauka, o ši dalis perkelta į motyvuojamąją sprendimo dalį, tačiau paties teismo motyvų sprendime iš esmės nėra. Sprendime iš esmės atkartojami tik ieškinio reikalavimai, cituojami šalių paaiškinimai, tačiau įrodymų vertinimas ir argumentai, dėl kurių teismas atmetė atsakovės keltas versijas ir įrodymų vertinimą dėl jos kaltės nebuvimo, nėra pateikiami. Sprendime iš esmės nėra pateikiamas paties teismo įrodymų vertinimas, neaišku, kuo remiantis teismas padarė išvadą dėl atsakovės kaltės, dėl priteistos žalos dydžio.

4010.6.

41Sprendime cituojama teismų praktika negalėtų būti laikoma precedentu nagrinėjamai bylai, kadangi nors bylos ir panašios, tačiau situacijos visiškai skirtingos. Nurodytose bylose sprendimai buvo priimti nustačius akivaizdžius neteisėtos elektros energijos vartojimo faktus (neteisėtas prisijungimas, skaitiklio ir plombų pažeidimai, elektros energijos vartojimas apeinant skaitiklį), tuo tarpu nagrinėjamoje byloje neginčijamai nustatyta, kad elektros energijos apskaitos prietaiso plombos nepažeistos, jokio neteisėto prisijungimo prie tinklo nenustatyta ir tuo paneigta atsakovės kaltės prezumpcija.

4210.7.

43Ieškovė teisme teigė, kad elektros sunaudojimas po skaitiklių pakeitimo buvo padidėjęs, tačiau teismas neteisingai vertino ieškovės teismui pateiktas priskaitymų ir mokėjimų už suvartotą elektros energiją ataskaitas, kur skaitiklio rodmenys buvo panašūs. Teismas taip pat neteisingai vertino ieškovės paskaičiuotą žalos dydį, paskaičiuotą už vienų metų laikotarpį, t. y. nuo 2015-02-27 iki 2016-02-26, ir skaičiuojant visus pastatuose buvusius elektros prietaisus. Vienerių metų žalos dydžio paskaičiavimas yra neprotingas, kadangi per vienerių metų laikotarpį ieškovės darbuotojai tikrino minėtus skaitiklius ir jokių pažeidimų nenustatė (skaitikliai buvo tikrinami 2015-05-04 (vasarnamyje) ir 2015-05-04, 2015-11-10 (pirtyje). Taisyklių 124.18 punkte numatyta, kad „perskaičiuojamas laikotarpis nuo operatoriaus darbuotojo paskutinės apskaitos prietaisų patikrinimo dienos, bet ne ilgesnis kaip vieneri metai“. LR Energetikos ministro įsakymo dėl elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo (toliau vadinama „Taisyklės“) 116 dalyje numatyta, kad „Nustatant operatoriaus patirtos žalos dydį, atsižvelgiama į apskaičiuotos (perskaičiuotos) persiųstos elektros energijos vertę, persiuntimo paslaugos vertę, žalą (jei tokia buvo padaryta), susijusią su kitomis paslaugomis (už sugadintus elektros apskaitos prietaisus, apskaitos schemos elementus, jų remontą, keitimą, metrologinę patikrą, plombavimą ar pan.). Nustatant žalos dydį taip pat yra įvertinamas ir vartotojo mokėjimas už elektros energiją per skaičiuojamąjį laikotarpį“. Be to, neįvertinta ir tai, jog atsakovė už elektros energiją yra sumokėjusi, o mokėjimai iš esmės nesiskiria ir nuo dabartinio suvartojimo ar buvusio prieš tai, todėl nėra pagrindo teigti, jog ieškovė patyrė kokius nors nuostolius dėl minimo elektros skaitiklio gedimo, juolab, kad už šį gedimą atsakovė nėra atsakinga.

4410.8.

45Teismas žalos dydį nustatė neįvertinęs visų reikšmingų bylos įrodymų, todėl teismo sprendimo išvada dėl atlygintinos žalos dydžio, atitinkančio Taisyklių 132.12 punktą, nėra teisiškai pagrįsta. Teismas neįvertino, kad Taisyklių nuostata anaiptol nereiškia, kad visais pažeidimų atvejais turėtų būti taikomas vienerių metų perskaičiavimo terminas, nes šis terminas yra maksimalus, skirtas didžiausių pažeidimų atvejams, taigi gali būti skiriamas trumpesnis, jį nustatydamas teismas turi vertinti įrodymus dėl faktinio nuostolių dydžio, ypač atsižvelgti į neteisėto vartojimo laikotarpį, pažeidimo sunkumą, atsiskaitymus už energijos kiekį per teisėto vartojimo laikotarpius, į tai, ar vartotojas įleido į patalpas operatoriaus darbuotojus suskaičiuoti elektros prietaisų, ir kitas reikšmingas individualias aplinkybes. Nustatydamas žalos dydį, teismas turėjo įvertinti kokius tiesioginius turto netekimus patyrė operatorius dėl neapskaitytos energijos vartojimo pagal tai, koks energijos kiekis vartotojo buvo suvartotas neteisėtai.

462.

47Atsiliepimu į atsakovės A. B. apeliacinį skundą ieškovė UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti, Marijampolės apylinkės teismo 2018 m. gegužės 15 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi sekantys argumentai:

4811.1.

49Pirmosios instancijos teismas, visų pateiktų įrodymų kontekste, šalių įrodymus tinkamai tyrė ir vertino civilinės bylos nagrinėjimo teisme stadijoje, patikrino priimtų įrodymų sąsajumą, leistinumą, įrodomąją reikšmę, palygino skirtingomis įrodinėjimo priemonėmis gautą informaciją.

5011.2.

51Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, liudytojų ir eksperto paaiškinimus, pagrįstai nustatė, kad ginčo apskaitos prietaisai buvo pažeisti, kas laikoma neteisėtu elektros vartojimu (Taisyklių 8 p.), tuo tarpu atsakovė ir jos atstovas nepateikė objektyvių atsakovės kaltės prezumpciją paneigiančių įrodymų.

5211.3.

532016 m. vasario 23 d. tikrinimo metu nustatyta, jog elektros energijos skaitikliai nefiksuoja visos suvartotos elektros energijos. Ekspertizės išvada ir eksperto paaiškinimai leidžia teigti, kad skaitiklio gedimas atsirado dėl žmogaus fizinio poveikio. Skaitiklio sugadinimo mechanizmas patvirtina, kad tokie gedimai sukeliami tyčiniais veiksmais, panaudojant įvairius prietaisus, generuojančius keliolikos ar keliasdešimties kilovoltų įtampą; viršįtampio sukėlimas nukreiptas į skaitiklio rodmenų pakeitimą. Kadangi vienas skaitiklis mechaninis, kitas – automatinis, automatiniame skaitiklyje tokie požymiai išreikšti silpniau. Surinktų įrodymų pagrindu teismas konstatavo atsakovės neteisėtus veiksmus kaip civilinės sutartinės atsakomybės atsiradimą.

5411.4.

55Sukelto viršįtampio tarp atskirų fazių ir užsidegusių lankų poveikio tikslas yra rodmenų pakeitimas (skaitiklio sudeginimas), dėl to ieškovei atsakovės pateikiami duomenys apie suvartotą elektros energiją buvo pateikiami netikslūs, tuo pagrindu ieškovei atsirado nuostoliai. Tokiais atvejais svarbu nustatyti ne aplinkybę, ar vartotojas asmeniškai kaltas dėl elektros apskaitos prietaiso sugadinimo, o tai, ar jo elgesys atitiko tvarkingo elektros vartotojo, kuris rūpinasi jam priklausančiais energijos įrenginiais, imasi atitinkamų priemonių, kad šie prietaisai funkcionuotų tvarkingai, standarto. Jeigu vartotojas pažeidžia nustatytą pareigą užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo įrenginių tvarkingumą, tinkamą naudojimąsi jais ir pareigą nedelsiant informuoti tiekėją (operatorių) apie visus elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos prietaisų schemos elementų gedimus, plombų pažeidimus ar panašiai, pripažintina, kad jis elgėsi nepakankamai apdairiai, rūpestingai ir atidžiai, ir dėl tokio jo elgesio tiekėjui buvo padaryta žalos. Atsakovė šios pareigos tinkamai nevykdė, vartodama elektros energiją nebuvo pakankamai atidi ir rūpestinga, neatitiko tvarkingo elektros pirkėjo (vartotojo) standarto bei nepateikė įrodymų, kurie paneigtų jos kaltę, todėl darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju nustatytos visos sąlygos jai taikyti sutartinę civilinę atsakomybę.

5611.5.

57Elektros skaitikliai buvo tikrinami 2015 m. sausio 8 d. (vasarnamyje) ir 2013 m. sausio 16 d. (pirtyje). Iš pateiktų Priskaitymų ir mokėjimų už suvartotą elektros energiją ataskaitų matyti, kad 2015 m. gegužės 4 d. (vasarnamyje) ir 2015 m. gegužės 4 d., 2015 m. lapkričio 10 d. (pirtyje) buvo tik nurašomi rodmenys, o ne tikrinama apskaita.

5811.6.

59Neesminiais laikytini ir atsakovės argumentai apie tai, kad apskaitos prietaisas yra įrengtas užplombuotoje dėžėje-skyde, kuri stovi už atsakovės sklypo nuosavybės ribų. Apeliantės nurodyti argumentai nepaneigė atsakovės kaltės dėl neapskaitinio elektros energijos vartojimo. Kasacinis teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2013, kurioje atsakovas taip pat kėlė klausimą dėl vartotojo kaltės prezumpcijos pagrįstumo, esant viešoje vietoje įrengto skaitiklio vizualiai nematomam pažeidimui, konstatavo, kad neįrodžius, jog elektros energijos apskaitos prietaiso įrengimo vieta parinkta pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, nėra pagrindo atleisti elektros energijos vartotoją nuo pareigos užtikrinti elektros energijos apskaitos prietaisų saugumą, jų nepažeisti, pranešti apie galimus elektros energijos prietaisų, plombų pažeidimus. Atsakovė tokių įrodymų byloje nepateikė, todėl šis atsakovės argumentas yra atmestinas kaip neįrodytas.

6011.7.

61Byloje ieškovės specialistų bei eksperto nustatyta, kad atsakovės suvartota elektros energija nebuvo tinkamai apskaitoma dėl tyčiniais veiksmais sugadintų apskaitos prietaisų, byloje konstatuota ir įrodyta, kad atsakovei įrengti apskaitos prietaisai sugadinti taip, kad nefiksavo visos suvartotos elektros energijos. Atsižvelgiant į elektros energijos, kaip prekės, specifiką, elektros energijos tiekimas galimas tik per tiekėjo įrengtus apskaitos prietaisus, o neapskaitinio elektros energijos vartojimo (t. y. neteisėto vartojimo) atveju tiekėjas visuomet patiria nuostolius, todėl atsakovė, vartodama neapskaitomą elektros energiją, yra atsakinga ieškovei už suvartotą ir neapmokėtą elektros energijos kiekį. Teismas

konstatuoja:

62IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

633.

64CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Šioje civilinėje byloje absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas pagal apeliacinio skundo teisiškai reikšmingus argumentus tikrina skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

654.

66Apeliacijos dalykas – teismo sprendimo, kuriuo buvo patenkintas ieškinys dėl žalos už neteisėtą elektros energijos suvartojimą priteisimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

67Dėl naujų įrodymų priėmimo ir tyrimo

685.

69Vadovaujantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. CPK 180 straipsnis nustato, kad teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes.

706.

71Ieškovė apeliacinės instancijos teismui pateikė UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ užduotis dėl atsakovės elektros skaitiklių patikrinimo bei išrašus iš kompiuterinės programos „Kliento sąskaitos, mokėjimai ir kontrolės laikotarpiai nuo 2014-07-01 iki 2018-11-12“. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog naujai pateikti duomenys yra reikšmingi teisingam klausimų, kylančių apeliacinio proceso metu, išsprendimui, jų priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, todėl proceso dalyvių teisės į operatyvų procesą nebus pažeistos. Darytina išvada, kad yra pagrindas pasinaudoti CPK 314 straipsnyje numatyta išimtimi ir prijungti naujus įrodymus.

72Dėl žalos atlyginimo

737.

74Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ sutarties pagrindu tiekė elektros energiją vasarnamiui, esančiam ( - ), Marijampolės sav. ir pirčiai, esančiai ( - ), Marijampolės sav. Ieškovės darbuotojams 2016 m. vasario 26 d. patikrinus gyvenamąjį namą, adresu ( - ), buvo nustatyta, kad apskaitos prietaisai iš dalies nefiksuoja suvartotos elektros energijos ir surašyti Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktai Nr. 11003687 ir Nr. 11003688 (toliau - Aktai), kuriais konstatuota, kad elektros skaitikliai iš dalies nefiksuoja suvartotos elektros energijos, įtariama, kad sudegusios „C“ fazės ritės. Aktas pateiktas svarstyti specialiai ieškovės sudarytai komisijai, kuri 2016 m. birželio 14 d. nutarimais Nr. L-2016-71 ir L-2016-72 nusprendė, kad Aktai surašyti teisėtai ir pagrįstai. Vadovaujantis Taisyklių 132.11 punktu, atsižvelgus į tai, kad apskaita ir atvadas tikrinti daugiau nei prieš 1 metus, patiektos ir suvartotos elektros energijos kiekį perskaičiavo už metus, t. y. nuo 2015-02-27 iki 2016-02-26 pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią, taikant buitinių vartotojų dažniausiai naudojamų elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę (Taisyklių 1 priedas), apskaičiavo 1440,86 Eur nuostolių sumą.

758.

76Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo iš jos priteistas nuostolių atlyginimas, teigia, kad 1) nesant plombų (plombavimo užraktų) pažeidimo ar kitų akivaizdžių atsakovo neteisėtos veikos požymių, preziumuojama būtent ieškovo kaltė dėl elektros energijos skaitiklio gedimų, juolab, kad atsakovė neturi jokių galimybių kaip nors apsaugoti jai nepriklausantį ir ne jai nuosavybės teise priklausančioje saugomojoje teritorijoje esantį elektros energijos skaitiklį; 2) eksperto išvada dėl viršįtampio grindžiama prielaida.; 3) teismo sprendimas nemotyvuotas, jame iš esmės atkartojami tik ieškinio reikalavimai, cituojami šalių paaiškinimai, tačiau nepateiktas paties teismo įrodymų vertinimas, neaišku, kuo remiantis teismas padarė išvadą dėl atsakovės kaltės, dėl priteistos žalos dydžio; 4) teismas neteisingai vertino ieškovės teismui pateiktas priskaitymų ir mokėjimų už suvartotą elektros energiją ataskaitas; 5) teismas žalos dydį nustatė neįvertinęs visų reikšmingų bylos įrodymų, todėl teismo sprendimo išvada dėl atlygintinos žalos dydžio, atitinkančio Taisyklių 132.12 punktą, nėra teisiškai pagrįsta.

779.

78Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, jog už elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimą taikytina sutartinė civilinė atsakomybė. Šios civilinės atsakomybės rūšies esmė yra ta, kad ji atsiranda tada, kai neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius (CK 6.245 str. 3 d.). Sutartinei civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti ne tik sutartinės prievolės pažeidimą – neteisėtus veiksmus (CK 6.246 str.), bet ir padarytą žalą bei atliktų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusių nuostolių priežastinį ryšį (CK 6.249 str.). Dar viena iš būtinųjų sąlygų taikyti skolininkui sutartinę civilinę atsakomybę yra kaltė (CK 6.248 str.). Asmens kaltė yra pareziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis (CK 6.248 str. 1 d.). Pažymėtina, kad elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimo atveju išimčių dėl kaltės prezumpcijos įstatymuose neįtvirtinta. Tokiais atvejais įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl elektros energijos vartotojo kaltės, priklauso elektros energijos vartotojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000-12-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1296/2000; 2009-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-348/2009). Apeliacinio skundo motyvų, susijusių su įrodymais ir įrodinėtinomis aplinkybėmis, kontekste pažymėtina, kad, formuojant teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėta, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog jų pakanka konstatuoti atitinkamą faktą buvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2006-06-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2006; 2007-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

7910.

80Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, nustatė, kad ginčo apskaitos prietaisas buvo sugadintas dėl viršįtampio, kuris atsirado ne dėl gedimo elektros tinkle, elektros skaitiklio apgadinimai buvo padaryti tyčiniais, nukreiptais būtent į šį elektros skaitiklį, veiksmais. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo padaryta išvada yra pagrįsta, nes teismas rėmėsi 2017-11-22 ekspertizės aktu, kuriame konstatuota, kad ant elektros skaitiklių ZE 311.DR.A0B404-06 Nr. 03608756 ir DV616TF Nr. 10.206-676 užsifiksavę terminio poveikio požymiai, pažeistos „C“ fazės apsaugos nuo viršįtampių grandinės. Viršįtampį sukėlė ne žaibo iškrova. Nustatyti, kokia kryptimi buvo lokalizuoti abu skaitiklius sugadinusio viršįtampio šaltiniai, kliento (namo) pusėje, ar tiekėjo pusėje negalima. Be to, ekspertas J. M. paaiškino, kad elektros skaitiklio apgadinimai buvo padaryti tyčiniais, nukreiptais būtent į šį elektros skaitiklį, veiksmais (skaitiklis buvo veikiamas viršįtampio; aplinkiniai prietaisai nesugadinti). Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė paaiškino, kad tokiu atveju, jei viršįtampis būtų buvęs sukeltas iš tiekėjo pusės, būtų perdegę ir kitų klientų elektros apskaitos prietaisai.

8111.

82Pagal nuoseklią kasacinio teismo praktiką dėl įrodinėjimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių leistinų įrodymų tyrimo ir vertinimo pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-10 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2012-06-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2012; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-01-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013; kt.). Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010; kt.).

8312.

84Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs visus byloje esančius duomenis, t.y. ekspertizės išvadą, eksperto paaiškinimus, ieškovo atstovės paaiškinimus, daro išvadą, kad yra pakankamas pagrindas spręsti, jog viršįtampis buvo sukeltas iš atsakovės pusės, siekiant paveikti elektros apskaitos prietaisus, kad šie neapskaitytų perduodamos elektros energijos ar ją apskaitytų iš dalies, todėl atmestini apeliacinio skundo argumentai dėl galimų elektros skaitiklio sugadinimo priežasčių, galimybės atsakovei žinoti apie sugedusius elektros apskaitos prietaisus ir pan., nes skaitiklio sugadinimo priežastį teismas nustatė.

8513.

86Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 79 punktas nustato, kad elektros apskaitos prietaisų, schemos elementų gadinimas, savavališkas elektros apskaitos schemos keitimas, siekiant sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį ir elektros skaitiklio rodmenis, kitoks elektros apskaitos prietaisų paveikimas yra Taisyklių nuostatų pažeidimas ir šiuo pažeidimu konstatuojamas neteisėtas elektros energijos vartojimo faktas. Jeigu vartotojas pažeidžia nustatytą pareigą užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo įrenginių tvarkingumą, tinkamą naudojimąsi jais (Taisyklių 56.2 punktas) ir pareigą nedelsiant informuoti tiekėją (operatorių) apie visus elektros apskaitos prietaisų schemos elementų gedimus, plombų pažeidimus ar pan. (Taisyklių 56.13 punktas), pripažintina, kad jis elgėsi nepakankamai apdairiai, rūpestingai, atidžiai, ir dėl tokio elgesio tiekėjui buvo padaryta žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-92/2012).

8714.

88Be to, atsižvelgtina, kad atsakovė, vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 101 punktu, sutartyje nustatytais terminais ir būdu, bet ne vėliau kaip iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos įskaitytinai, privalo pateikti operatoriui tikslius duomenis apie elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir kitą atsiskaitymui būtiną informaciją. Duomenys pateikiami operatoriaus nustatyta forma ir būdais. Atsakovė kas mėnesį ieškovei duomenų apie elektros apskaitos prietaisų rodmenis nepateikdavo. Todėl atmestini atsakovės argumentai, kad ji negalėjo įvertinti, jog apskaitos prietaisai yra sugedę. Tuo atveju, jei atsakovė būtų vykdžiusi Taisyklėse numatytas pareigas, ji būtų galėjusi įvertinti, kad apskaitomas energijos kiekis sumažėjo.

8915.

90Iš to, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atsakovė, būdama elektros energijos vartotoja, nevykdė teisės aktuose nustatytų pareigų, t.y. vartodama elektros energiją, nebuvo pakankamai atidi ir rūpestinga, neatitiko tvarkingo elektros pirkėjo standarto, todėl yra pagrindas sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada dėl neteisėto elektros energijos vartojimo ir žalos padarymo ieškovei.

9116.

92Žalos už neapskaitinį elektros energijos vartojimą apskaičiavimo tvarka įtvirtinta Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse (toliau - Taisyklės), kuriose diferencijuojamas žalos apskaičiavimas. Byloje nustatyta, kad Komisija 2016 m. birželio 14 d. nutarimu žalą apskaičiavo vadovaujantis Taisyklių 132.11 ir 132.12 punktais, atsižvelgdama į tai, kad nuo operatoriaus dokumentuose užfiksuotos paskutinės elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų patikrinimo dienos yra praėję daugiau kaip 1 metai, kadangi apskaita ir atvadas buvo tikrinti 2015 m. sausio 8 d. vasarnamyje ir 2013 m. sausio 16 d. pirtyje, patiektos ir suvartotos elektros energijos kiekį apskaičiavo už metus, t. y. nuo 2015 m. vasario 27 d. iki 2016 m. vasario 26 d., ir paskaičiavo 1440,86 Eur nuostolių sumą.

9317.

94Iš ieškovės pateiktų UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ užduočių dėl atsakovės elektros skaitiklių patikrinimo matyti, kad 2015 m. gegužės 4 d. užduotis (vasarnamyje) buvo skaitiklio duomenų nurašymas (užduotis Nr. 67346972), 2015 m. lapkričio 10 d. užduotis (pirtyje buvo skaitiklio duomenų nurašymas (užduotis Nr. 68136504). Todėl atsakovės argumentai, kad ieškovė neteisingai apskaičiavo nuostolių sumą, nes skaitikliai buvo tikrinti 2015 m. gegužės 4 d. (vasarnamyje) ir 2015 m. lapkričio 10 d. (pirtyje), atmestini.

9518.

96Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. kovo 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2010 išaiškino, kad Taisyklių, kaip įstatymų lydimojo akto, įtvirtinta suvartotos elektros energijos kiekio perskaičiavimo tvarka turi būti aiškinama ir taikoma sistemiškai kartu su atitinkamomis CK normomis, įtvirtinančiomis, be kita ko, teismo pareigą, klausimus sprendžiant savo nuožiūra, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CK 1.5 straipsnio 3 dalis), taip pat nustatyti nuostolių dydį, jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti (CK 6.249 straipsnio l dalis); galimybę skolininko gautą naudą pripažinti kreditoriaus nuostoliais (CK 6.249 straipsnio 2 dalis); visiško nuostolių atlyginimo principą (CK 6.251 straipsnis) ir kt.

9719.

98Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad kiekvienu atveju teismas turėtų individualiai įvertinti, kokio dydžio energijos nuostolius operatorius faktiškai patyrė, t. y. iš įrodymų duomenų vertinti, kokį neapskaitytos elektros energijos kiekį būtų pagrįsta laikyti faktiškai suvartotu, ir tai turėtų reikšti operatoriaus patirtus tiesioginius energijos nuostolius dėl konkretaus neteisėto vartojimo atvejo. Jeigu iš pateiktų įrodymų negalima nustatyti tikslaus neteisėtai suvartoto faktinio energijos kiekio, tokiu atveju nustatytinas galimas apytikris tikėtinas elektros energijos kiekis pagal byloje pateiktus įrodymų duomenis, t. y. kokį suvartotą kiekį būtų pagrįsta laikyti neteisėtai suvartotu. Faktiniam buitinio vartotojo neteisėtai suvartotos elektros energijos kiekiui per neteisėtą vartojimo laikotarpį nustatyti reikšmingas yra įprastas to paties vartotojo sunaudoto energijos kiekis per ankstesnį laikotarpį, kada vartotojas teisėtai vartojo elektros energiją, t. y. vidutinis energijos suvartojimo kiekis per apskaitinį teisėtai vartotos energijos periodą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-227-916/2018).

9920.

100Į bylą yra pateikti duomenys apie atsakovės suvartotą elektros energijos kiekį. Per laikotarpį nuo 2015 m. sausio 8 d. iki 2015 m. gegužės 4 d. pirtyje pagal dieninį tarifą suvartotos elektros energijos vidurkis buvo 376 kWh per mėnesį, pagal naktinį tarifą – 196 kWh, laikotarpiu nuo 2015 m. gegužės 4 d. iki 2015 m. lapkričio 10 d. pagal dieninį tarifą – 125 kWh, pagal naktinį – 120 kWh, per laikotarpį nuo 2015 m. lapkričio 10 d. iki 2016 m. vasario 26 d., pagal dieninį tarifą – 50 kWh, pagal naktinį – 18 kWh, po pažeidimo nustatymo išaugo iki 225 kWh pagal dieninį tarifą ir 186 kWh pagal naktinį tarifą, sodo namelyje už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 8 d. iki 2016 m. gegužės 4 d. pagal dieninį tarifą 165 kWh ir pagal naktinį tarifą 131 kWh, laikotarpiu nuo 2015 m. gegužės 4 d. iki 2016 m. vasario pagal dieninį tarifą – 23 kWh, pagal naktinį tarifą – 22 kWh, po pažeidimo nustatymo ir prietaiso pakeitimo – pagal dieninė skalę – 157 kWh, pagal naktinę – 193 kWh (ieškinio priedas, išrašas iš kompiuterinės programos „Kliento sąskaitos, mokėjimai ir kontrolės laikotarpiai“, dokumentas neskaitmenizuotas). 2016 m. rugpjūčio 26 d. buvo nurašyti skaitiklių duomenys. 2016 m. rugsėjo 3 d. atsakovė paskutinį kartą mokėjo už elektros energiją už ginčo objektus. Už laikotarpį nuo 2016 m. vasario 26 d., t.y. nuo pažeidimo nustatymo ir skaitiklių pakeitimo, iki 2016 m. rugsėjo 3 d. buvo deklaruota 1414 kWh pagal dieninį tarifą, ir 1119 kWh pagal naktinį tarifą, t.y. vidutiniškai 253 kWh ir 186 kWh per mėnesį (išrašas iš kompiuterinės programos „Kliento sąskaitos, mokėjimai ir kontrolės laikotarpiai“, elektroninės bylos apyrašas, t. 2, b.l. 100, dokumentas neskaitmenizuotas, ieškovės atstovės paaiškinimai teismo posėdžio, vykusio 2019 m. vasario 5 d., metu). Vėliau pasikeitė nekilnojamojo turto objektų savininkas (išrašas iš kompiuterinės programos „Kliento sąskaitos, mokėjimai ir kontrolės laikotarpiai nuo 2014-07-01 iki 2018-11-12“, elektroninės bylos apyrašas, t. 2, b.l. 100, dokumentas neskaitmenizuotas, ieškovės atstovės paaiškinimai teismo posėdžio, vykusio 2019 m. vasario 5 d., metu). Darytina išvada, kad atsakovė 2016 m. rugsėjo 3 d. deklaravo teisingus duomenis, nes savininko pasikeitimo metu paprastai abu savininkai peržiūri skaitiklių parodymus. Iš šių duomenų analizės matyti, kad neapskaitinio duomenų laikotarpio metu atsakovės deklaruojamas elektros suvartojimas buvo mažesnis iki 11 kartų per mėnesį, o po skaitiklių pakeitimo vėl ryškiai išaugo.

10121.

102Atsakovei už neapskaitinį laikotarpį (nuo 2015-02-27 iki 2016-02-26) pirtyje paskaičiuota vidutiniškai per mėnesį 1000 kWh, už kurios nesumokėjimą prašo priteisti ieškovė, o iki pažeidimo nustatymo vidutinis suvartotos elektros energijos kiekis buvo 409 kWh, po neapskaitinio laikotarpio – 411 kWh (elektroninės bylos apyrašas, t. 1, b.l. 8-9). Už neapskaitinį laikotarpį vasarnamyje paskaičiuota vidutiniškai per mėnesį 364,08 kWh elektros energijos, o iki pažeidimo nustatymo vidutinis suvartotos elektros energijos kiekis buvo 296 kWh, po neapskaitinio laikotarpio – 350 kWh.

10322.

104Nors Taisyklės, nustačius neteisėtą elektros energijos vartojimą, suteikia teisę operatoriui perskaičiuoti energijos suvartojimą pagal patikrinimo metu rastų elektros imtuvų galią, tačiau šiuo atveju, esant duomenims, kad atsakovės faktiškai naudojamos energijos galia nesiekdavo visos leistinos galios, nėra teisinga ir sąžininga, perskaičiuojant energijos suvartojimą, iš atsakovės reikalauti sumokėti už nustatytos maksimalios leistinos galios energiją. Visos ieškovės reikalaujamos sumos, apskaičiuotos pagal atsakovei leistiną rastų elektros imtuvų galią, priteisimas neatitiktų CK 6.251 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto principo, pagal kurį padaryti nuostoliai turi būti atlyginami visiškai. Todėl, vadovaujantis kasacinio teismo praktika, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais bei atsižvelgiant į buitinio vartotojo, kaip silpnesniosios elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties šalies padėtį, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, iš atsakovės priteistas jos per apskaitinius laikotarpius suvartotos elektros energijos vidurkis – 1102,74 Eur.

10523.

106Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimą yra pagrindas pakeisti.

107Dėl bylinėjimosi išlaidų

10824.

109Teismas sprendžia, kad yra patenkinta 76,53 proc. (1102,74 x 100/1440,86 Eur) ieškinio reikalavimų.

11025.

111Ieškovė už ieškinį sumokėjo 33 Eur žyminio mokesčio ir 1516,86 Eur už ekspertizės atlikimą bei 20,10 Eur už eksperto kelionės išlaidas. Atsakovė už pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo sumokėjo 28 Eur žyminį mokestį ir 43 Eur žyminį mokestį už apeliacinio skundo padavimą. Bylos nagrinėjimo metu susidarė 14,73 Eur pašto išlaidų.

11226.

113Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Teismas gali nukrypti nuo CPK 93 str. 2 d. nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 4 d.).

11427.

115Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia į tai, kad yra konstatuota, jog atsakovė, būdama elektros energijos vartotoja, nevykdė teisės aktuose nustatytų pareigų, t.y. vartodama elektros energiją, nebuvo pakankamai atidi ir rūpestinga, neatitiko tvarkingo elektros pirkėjo standarto, ir yra nustatyta atsakovės kaltė. Teismas daro išvadą, kad bylinėjimosi išlaidos, susijusios su ekspertizės atlikimu ir eksperto kelionės išlaidomis, yra susijusios su atsakovės kaltės ir neteisėtų veiksmų įrodinėjimu, o ne su žalos dydžiu, todėl nepriklausomai nuo to, kad yra sumažinta priteistina suma, šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės, o bylinėjimosi išlaidų dalis, susijusi su žyminio mokesčio mokėjimu ir pašto išlaidomis paskirstytina CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

11628.

117Iš atsakovės ieškovei priteistina 25,25 Eur žyminio mokesčio, o iš ieškovės atsakovei priteistina 16,66 Eur žyminio mokesčio. Priešpriešinės sumos įskaitytinos ir iš atsakovės ieškovei priteistina 8,59 Eur žyminio mokesčio.

11829.

119Iš atsakovės valstybei priteistina 11,27 Eur pašto išlaidos, iš ieškovės – 3,46 Eur pašto išlaidos.

120Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

121Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2018 m. gegužės 15 d. sprendimą pakeisti.

122Ieškinį tenkinti iš dalies.

123Priteisti ieškovei UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, juridinio asmens kodas 303383884, buveinė Žvejų g. 14, Vilnius, iš atsakovės A. B., asmens kodas ( - ), 1102,74 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą du eurus 74 ct) žalos atlyginimui, 5% dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8,59 Eur (aštuonis eurus 59 ct) žyminio mokesčio, 1516,86 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus šešiolika eurų, 86 ct) už ekspertizės atlikimą bei 20,10 Eur (dvidešimt eurų, 10 ct) kitų bylinėjimosi išlaidų.

124Priteisti valstybei iš atsakovės A. B. 11,27 Eur (vienuolika eurų 27 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660).

125Priteisti valstybei iš ieškovės UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, juridinio asmens kodas 303383884, 3,46 Eur (tris eurus 46 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660).

126Įsiteisėjus teismo sprendimui, ieškovei grąžinti daiktinius įrodymus - elektros skaitiklius bei pervesti iš teismo specialios sąskaitos likusius įmokėtus 19,90 Eur (devyniolika eurų, 90 ct) užstato.

127Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Romeika,... 2. sekretoriaujant Ramunei Marcinkevičienei,... 3. dalyvaujant apeliantės A. B. atstovui advokatui Erikui Rugieniui,... 4. ieškovės UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ atstovei Jolantai... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 6. Teismas... 7. I. Ginčo esmė... 8. 1.... 9. Atsakovė A. B. yra vasarnamio ir pirties, esančių ( - ), Marijampolės sav.... 10. 2.... 11. Ieškovės darbuotojams 2016 m. vasario 26 d. patikrinus Objektų elektros... 12. 3.... 13. Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (patvirtintų... 14. 4.... 15. Ieškovė UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ prašė priteisti iš... 16. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 17. 5.... 18. Marijampolės apylinkės teismas 2018 m. gegužės 15 d. sprendimu ieškinį... 19. 6.... 20. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, konstatavo, kad atsakovė,... 21. 7.... 22. Teismas iš ekspertizės duomenų ir eksperto, atlikusio ekspertizę,... 23. 8.... 24. Teismas nustatė, kad Komisija nutarimais žalą apskaičiavo vadovaujantis... 25. 9.... 26. Teismas pripažino, kad žalos dydis pagrįstai paskaičiuotas už laikotarpį... 27. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 28. 10.... 29. Atsakovė A. B., atstovaujama advokatės Vilijos Kavaliauskienės, apeliaciniu... 30. 10.1.... 31. Elektros energijos tiekimas yra viešoji paslauga, o sudaryta tarp šalių... 32. 10.2.... 33. CK 6.270 straipsnio 1 dalis numato, kad asmuo, kurio veikla susijusi su... 34. 10.3.... 35. Eksperto išvada dėl viršįtampio grindžiama prielaida. Ekspertas negalėjo... 36. 10.4.... 37. Nors ekspertizės akte nurodyta, kad pažeidimas yra tyčinis, tačiau tai... 38. 10.5.... 39. Teismo sprendimas iš esmės neatitinka CPK 270 straipsnio reikalavimų,... 40. 10.6.... 41. Sprendime cituojama teismų praktika negalėtų būti laikoma precedentu... 42. 10.7.... 43. Ieškovė teisme teigė, kad elektros sunaudojimas po skaitiklių pakeitimo... 44. 10.8.... 45. Teismas žalos dydį nustatė neįvertinęs visų reikšmingų bylos įrodymų,... 46. 2.... 47. Atsiliepimu į atsakovės A. B. apeliacinį skundą ieškovė UAB „Lietuvos... 48. 11.1.... 49. Pirmosios instancijos teismas, visų pateiktų įrodymų kontekste, šalių... 50. 11.2.... 51. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus,... 52. 11.3.... 53. 2016 m. vasario 23 d. tikrinimo metu nustatyta, jog elektros energijos... 54. 11.4.... 55. Sukelto viršįtampio tarp atskirų fazių ir užsidegusių lankų poveikio... 56. 11.5.... 57. Elektros skaitikliai buvo tikrinami 2015 m. sausio 8 d. (vasarnamyje) ir 2013... 58. 11.6.... 59. Neesminiais laikytini ir atsakovės argumentai apie tai, kad apskaitos... 60. 11.7.... 61. Byloje ieškovės specialistų bei eksperto nustatyta, kad atsakovės suvartota... 62. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 63. 3.... 64. CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 65. 4.... 66. Apeliacijos dalykas – teismo sprendimo, kuriuo buvo patenkintas ieškinys... 67. Dėl naujų įrodymų priėmimo ir tyrimo... 68. 5.... 69. Vadovaujantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako... 70. 6.... 71. Ieškovė apeliacinės instancijos teismui pateikė UAB „Lietuvos energijos... 72. Dėl žalos atlyginimo... 73. 7.... 74. Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ sutarties... 75. 8.... 76. Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo iš... 77. 9.... 78. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, jog už elektros energijos... 79. 10.... 80. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus,... 81. 11.... 82. Pagal nuoseklią kasacinio teismo praktiką dėl įrodinėjimą... 83. 12.... 84. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs visus byloje esančius duomenis,... 85. 13.... 86. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 79 punktas nustato, kad... 87. 14.... 88. Be to, atsižvelgtina, kad atsakovė, vadovaujantis Elektros energijos tiekimo... 89. 15.... 90. Iš to, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 91. 16.... 92. Žalos už neapskaitinį elektros energijos vartojimą apskaičiavimo tvarka... 93. 17.... 94. Iš ieškovės pateiktų UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ užduočių dėl... 95. 18.... 96. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. kovo 15 d. nutartyje civilinėje... 97. 19.... 98. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad kiekvienu... 99. 20.... 100. Į bylą yra pateikti duomenys apie atsakovės suvartotą elektros energijos... 101. 21.... 102. Atsakovei už neapskaitinį laikotarpį (nuo 2015-02-27 iki 2016-02-26) pirtyje... 103. 22.... 104. Nors Taisyklės, nustačius neteisėtą elektros energijos vartojimą, suteikia... 105. 23.... 106. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo... 107. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 108. 24.... 109. Teismas sprendžia, kad yra patenkinta 76,53 proc. (1102,74 x 100/1440,86 Eur)... 110. 25.... 111. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 33 Eur žyminio mokesčio ir 1516,86 Eur už... 112. 26.... 113. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 114. 27.... 115. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia į tai, kad yra konstatuota, jog... 116. 28.... 117. Iš atsakovės ieškovei priteistina 25,25 Eur žyminio mokesčio, o iš... 118. 29.... 119. Iš atsakovės valstybei priteistina 11,27 Eur pašto išlaidos, iš ieškovės... 120. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 121. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2018 m. gegužės 15 d.... 122. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 123. Priteisti ieškovei UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, juridinio asmens... 124. Priteisti valstybei iš atsakovės A. B. 11,27 Eur (vienuolika eurų 27 ct)... 125. Priteisti valstybei iš ieškovės UAB „Lietuvos energijos tiekimas“,... 126. Įsiteisėjus teismo sprendimui, ieškovei grąžinti daiktinius įrodymus -... 127. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....