Byla 2A-237-259/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arvydo Žibo, kolegijos teisėjų Albino Čeplinsko, Algirdo Remeikos, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo G. J. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011-09-29 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-110-657/2011 pagal ieškovo Kompanijos „Amicorp (UK) Limited“ patikslintą ieškinį atsakovui G. J. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas Kompanija „Amicorp (UK) Limited“ patikslintu ieškiniu (t.1, b.l.107-110) prašė priteisti iš atsakovo G. J. 72 418,84 Lt skolos, 13 941,70 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2 147,78 Lt už vertėjų suteiktas paslaugas ir 2 590,41 Lt sumokėto žyminio mokesčio.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2011-09-29 sprendimu (t.2, b.l.77-80) ieškinį tenkino iš dalies: 1) priteisė ieškovui iš atsakovo 66 123,83 Lt skolos, 3967,43 Lt delspinigių, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (70 091,26 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2009-09-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 4 582 Lt bylinėjimosi išlaidų; 2) priteisė iš atsakovo valstybei 88 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu; 3) priteisė iš ieškovo valstybei 21 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

4Teismas nustatė, jog ieškovas su atsakovu 2004-05-25 sudarė Administravimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui teikti įmonės valdymo paslaugas sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, o atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytais terminais (t.1, b.l.27-45). Teismas nustatė, jog pagal sutarties 3.1 punktą atsakovas (kartu su jo pageidavimu įsteigta bendrove kaip bendraskoliai arba kaip atskiri skolininkai) įsipareigojo sumokėti už visas ieškovo suteiktas paslaugas bei atlyginti visas išlaidas, patirtas vykdant įsipareigojimus pagal sutartį. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, jog pats atsakovas pripažino, kad prievolei esant solidariai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą prievolę, tiek jos dalį. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, jog ieškovas, sudarydamas sandorį, turėjo pakankamą pagrindą manyti, kad tikroji sandorio šalis yra jį sudaręs asmuo, o ne tas, kuriam bus teikiama administravimo paslauga, todėl teismas pripažino G. J. tinkamu atsakovu byloje, kuris gali pagal ieškinį atsakyti (CPK 45 str. 1 d.). Teismas nustatė, jog 2004-05-25 tarp šalių sudaryta Administravimo sutartis yra galiojanti ir nenuginčyta, byloje nenustatyta, kad sutartis buvo sudaryta prieš atsakovo valią ar jos neatitiko ar prieštarauja įstatymams. Ieškovas pateikė teismui įrodymus, kad įsteigta bendrovė Forest Brothers LLP vykdė veiklą ir kokios paslaugos įmonei buvo suteiktos (t.1, b.l.111-154; t.2, b.l.23-38, 42-44). Teismas nustatė, jog pagal tarp šalių susiformavusią praktiką už paslaugas buvo apmokama gavus sąskaitą, nepasirašant darbų (paslaugų) atlikimo aktų. Byloje atsakovas nepateikė įrodymų, kad šios paslaugos nebuvo suteiktos arba jų buvo suteikta mažiau, nei nurodyta ieškovo pateiktuose dokumentuose. Atsakovas taip pat nepateikė įrodymų, kad pateiktos sąskaitos buvo apmokėtos. Šalių pasirašytos sutarties 3.2 punktas bei „Amicorp“ bendrųjų sąlygų ir nuostatų 19 punktas numato, kad už suteiktas paslaugas bus išrašomos tik sąskaitos, kurios laikomos įteiktos jų išsiuntimo dieną (siunčiant elektroniniu paštu) ir kurias atsakovas įsipareigoja apmokėti. Išrašytos sąskaitos turi visus privalomus tokiems apskaitos dokumentams rekvizitus, todėl turi juridinę galią ir patvirtina paslaugų suteikimo faktą. Tačiau teismas sutiko su atsakovo nuomone, kad sąskaitos 2007-01-01 Nr. 130114407 suma 462 GBP, 2006-07-23 Nr. 371100532 suma 448,17 GBP, 2007-05-27 Nr. 371101736 suma 666,34 GBP yra išrašytos Forest Brothers LLC, esančiai 1030 15-oji g. Nr. 920 NW 20005 Vašingtone, JAV. Kadangi pagal šalių sudarytą sutartį administravimo paslaugos turėjo būti teikiamos Forest Brothers LLP, kuri buvo registruota adresu 81 Fenchurch Street, Londone, Jungtinėje Karalystėje, o atsakovas nebuvo įsipareigojęs apmokėti už ieškovo suteiktas paslaugas Forest Brothers LLC, teismas ieškovo prašytą priteisti skolą sumažino šiose sąskaitose nurodytomis sumomis ir priteisė ieškovui iš atsakovo 66123,83 Lt skolos už suteiktas paslaugas (t.1, 26). Teismas nustatė, jog už laiku neapmokėtas sąskaitas atsakovas „Amicorp“ bendrųjų sąlygų ir nuostatų 15 punktu įsipareigojo mokėti ieškovui 1 procento dydžio mėnesinius delspinigius (t.1, b.l.37-39). Teismo vertinimu, sutartyje numatyti 1 proc. dydžio mėnesiniai delspinigiai, sudarantys 12 proc. per metus, nėra aiškiai per didelės netesybos ar prieštarauja tiek CK nuostatoms, tiek ir LAT formuojamai praktikai. Teismas konstatavo, jog praleidus sutartyje numatytus mokėjimo terminus, atsakovui kilo pareiga mokėti delspinigius, numatytus sutarties 15 punkte, tačiau vadovaudamasis CK 1.125 str. 5 d. 1 p., teismas iš atsakovo priteistinus delspinigius sumažino nuo 13 941,70 Lt iki 3967,43 Lt (66123,83 Lt x 1 proc. x 6 mėn.), kadangi nustatė, jog ieškovas reikalavo delspinigių už ilgesnį nei 6 mėnesių laikotarpį.

5Apeliaciniu skundu (t.2, b.l.90-95) atsakovas G. J. su teismo sprendimu nesutiko, prašė jį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, taip pat priteisti atsakovui iš ieškovo visas bylinėjimosi išlaidas, dėl šių motyvų:

61) teismas iš esmės palaikė ieškovo nurodytus argumentus ir visiškai neįsigilino į tikrąją faktinę situaciją. Teismas visapusiškai ir objektyviai neištyrė ir neišnagrinėjo ieškovo pateiktų sąskaitų detalizacijų, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą. Teismas priteisė skolą didesnėmis sumomis, nei nurodyta sąskaitų detalizacijose: 1) pagal 2007-11-10 (neteisinga data – turi būti 2007-10-16 – teismo pastaba) sąskaitą Nr. 371102350 teismas priteisė 7 773,17 GBP, nors sąskaitų detalizacijoje nurodyta 6 615,46 GBP suma; 2) pagal 2008-01-17 sąskaitą Nr. 371102897 teismas priteisė 4 200,45 GBP, nors sąskaitų detalizacijoje nurodyta 3 574,85 GBP suma; 3) pagal 2008-12-13 sąskaitą Nr. 371105178 teismas priteisė 927,66 GBP, nors sąskaitų detalizacijoje nurodyta 806,66 GBP suma; 4) pagal 2008-04-18 sąskaitą Nr. 371103653 teismas priteisė 617,77 GBP, nors sąskaitų detalizacijoje nurodyta 525,76 GBP suma; 5) pagal 2008-07-07 sąskaitą Nr. 371104025 teismas priteisė 861,26 GBP, nors sąskaitų detalizacijoje nurodyta 732,99 GBP suma. Tokiu būdu teismas priteisė ieškovui iš atsakovo 2 124,59 GBP daugiau, nei nurodyta sąskaitų detalizacijose. Kokiu pagrindu teismas sprendime nurodė didesnes sąskaitų sumas, negu jos nurodytos sąskaitų detalizacijose, o sąskaitų, kuriomis sumažino ieškovo reikalavimą (sąskaitos Nr. 130114407, Nr. 371100532 ir Nr. 371101736), sumas nurodo tokias pačias, kokios nurodytos sąskaitų detalizacijoje, neaišku. Tokiu būdu teismas pažeidė teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 str.). Priteisus ieškovui didesnes sumas, nei nurodytos jo vienašališkai išrašytose sąskaitose, ieškovas nepagrįstai praturtėjo (CK 6.242 str.);

72) sąskaitose nurodytos sumos yra Didžiosios Britanijos svarais sterlingais (GBP), ieškovas prašė priteisti, o teismas sprendimu skolos sumą priteisė litais. Neaišku, pagal kuriuo metu ir kokio dydžio buvusį valiutos kursą apskaičiuota būtent 72 418,84 Lt skolos suma. Jeigu ieškovas skaičiuoja pagal didesnį valiutų kursą, tai yra reali grėsmė, kad tokiu būdu ieškovas gali nepagrįstai praturtėti (CK 6.242 str.);

83) teismas nepagrįstai nurodė, jog atsakovas nepateikė įrodymų, kad šios paslaugos nebuvo suteiktos arba jų buvo suteikta mažiau, nei nurodyta ieškovo pateiktuose dokumentuose, taip pat kad atsakovas nepateikė įrodymų, jog pateiktos sąskaitos buvo apmokėtos. Teigdamas, kad atsakovas yra jam skolingas už suteiktas paslaugas, ieškovas privalo įrodyti, kad paslaugos buvo suteiktos (CPK 12, 178 ir 179 str. str.). Tačiau iš ieškovo nurodytų sąskaitų, kuriomis grindžiamas reikalavimas, yra neaiški suteiktų paslaugų apimtis, nors paslaugų suteikimo faktą turi įrodyti būtent ieškovas. Ieškovas taip pat nepateikė jokių įrodymų, kad ieškovo nurodytos sąskaitos atsakovui buvo įteiktos, nors šia informacija disponuoja būtent ieškovas (juo labiau, kad visos ieškovo nurodytos sąskaitos buvo pateikiamos ne atsakovui, o kompanijoms Forest brothers LLC, o pakeitus šios įmonės pavadinimą - FB Market LLP). Tokiu būdu pats ieškovas nevykdė/netinkamai vykdė įrodinėjimo pareigą, o teismas sprendimu neteisingai perkėlė įrodinėjimo pareigą atsakovui;

94) teismas visiškai nepasisakė dėl sąskaitų pateikimo ne atsakovui, o kompanijoms Forest brothers LLC, o pakeitus šios įmonės pavadinimą - FB Market LLP. Amicorp grupės Bendrųjų sąlygų 19 p. nurodyta, kad „Vykdant šias sąlygas, pranešimas, sąskaita ar kita informacija bus laikoma pristatyta jei: (i) siunčiama kurjerių paštu: tuo momentu, kai kurjeris ją pristato adresatui; (ii) siunčiama registruotu paštu: tą dieną, kuri nurodyta ant gavimo patvirtinimo; (iii) siunčiama telegrama, teleksu, elektroniniu paštu ar faksu: siuntimo dieną.“ Ieškovas neteikė jokių įrodymų, kad sąskaitos buvo siųstos atsakovui, o teismas šios aplinkybės visiškai nevertino. Atkreiptinas dėmesys, jog bendrąsias sąlygas pasiūlė ieškovas, o atsakovas sutartį sudarė prisijungimo būdu, todėl jeigu abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai;

105) teismas byloje pateiktus įrodymus vertino formaliai, neatsižvelgdamas į įrodymų turinį (faktinius duomenis). 2004-05-25 Valdymo sutarties 2.2. p. nurodyta, kad Amicorp teiks tokias įmonės sekretoriaus bei kitas paslaugas, kokių kartais gali paprašyti įgaliotojas ir Amicorp sutiks teikti. Taip pat Amicorp turės besąlyginę teisę imtis bet kokių veiksmų, kad kompanijos veikla neprieštarautų Anglijos reikalavimams ir teisės aktams, ir tam nereikės jokių specialių įgaliojimų ar nurodymų. Tos pačios sutarties 3.1 p. b dalyje nustatyta, kad Kompanija ir įgaliotojas, kurie kartu ir atskirai bus laikomi skolininkais, mokės Amicorp‘ui: už paslaugas, nurodytas 2.2 punkte, mokestį ar mokesčius pagal paslaugų atlikimo metu galiojančius įkainius arba už dirbtą laiką pagal tuo metu galiojančius valandos įkainius, turint omeny, kad dabartiniai įmonės sekretoriaus ir (arba) buhalterinių paslaugų valandos įkainiai yra nuo 75 iki 175 GBP (17,5 % PVM į kainą neįtrauktas). Atkreiptinas dėmesys, kad Valdymo sutartimi yra nustatyti valandiniai įkainiai, tačiau iš ieškovo pateiktų sąskaitų detalizacijų nėra aišku, kiek laiko sąskaitose įvardintos paslaugos/Kliento aprašymai buvo atliekami. Todėl nėra aišku, ar nurodyta paslaugų kaina yra teisinga. Laikas yra nurodytas tik vienintelėje pateiktoje sąskaitos detalizacijoje (sąskaita Nr. 371103653). Mokestis ar mokesčiai gali būti mokami pagal paslaugų atlikimo metu galiojančius įkainius, tačiau niekur nėra nurodyta, kokio dydžio įkainiai buvo nustatyti paslaugų atlikimo metu. Be to, kai kuriose sąskaitose už tą pačią paslaugą tą pačią dieną nurodyti skirtingi įkainiai. Iš ieškovo pateiktų sąskaitų nėra aiški ir suteiktų paslaugų apimtis. Pavyzdžiui, 2007-10-16 sąskaitos Nr. 371102350 detalizacijoje nurodyta, kad suma už 2007-07-16 buhalterinės apskaitos paslaugas, t. y. už 2004-2005 m. ataskaitų paruošimą, yra 150 GBP, o kitą dieną, t. y. 2007-10-17, už nurodytas analogiškas paslaugas (buhalterinės apskaitos paslaugas, 2004-2005 m. ataskaitų paruošimą) skaičiuojama 250 GBP suma. Toje pačioje sąskaitos detalizacijoje matyti, kad už buhalterinės apskaitos paslaugą, t. y. už 2005 m. ataskaitų paruošimą, 2007-07-23 skaičiuojama 250 GBP suma, 2007-07-25 skaičiuojama 250 GBP suma, o tą pačią dieną (2007-07-25) už tą pačią paslaugą dar kartą skaičiuojama 100 GBP suma. 2007-08-08 nurodytos buhalterinės apskaitos paslaugos, kokios tiksliau neįvardinta, už kurias skaičiuojama 24 GBP. 2007 rugsėjo 12, 13 ir 14 dienomis taip pat nurodytos buhalterinės apskaitos paslaugos, t. y. 2005 m. ataskaitų paruošimas, tačiau 12 ir 13 dieną šios paslaugos įkainotos po 500 GBP, o 14 dieną jau 450 GBP. Todėl ieškovo pateiktos sąskaitų detalizacijos turi būti vertinamos kritiškai, visapusiškai ir įsigilinant į jų turinį, o sprendimo argumentas, kad išrašytos sąskaitos turi visus privalomus tokiems apskaitos dokumentams rekvizitus, todėl turi juridinę galią ir patvirtina paslaugų suteikimo faktą, yra nepagrįstas, padarytas neįvertinus įrodymų turinio, o sąskaitas įvertinus tik formaliai;

116) „Amicorp (UK) Limited“ bendrosiose sąlygose nurodytas delspinigių dydis - 1 % yra per didelis ir turi būti sumažintas. Įprasta delspinigių norma yra 0,02%. Jeigu netesybos yra aiškiai per didelės, teismas gali jas sumažinti (CK 6.73 str. 2 d.). LR Vyriausybė 2009-10-14 nutarimu „Dėl ekonomikos sunkmečio“ Nr. 1295 konstatavo, kad Lietuvos valstybėje 2008 m. pabaigoje prasidėjęs precedento neturintis ekonomikos sunkmetis, nulemtas pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės, tęsiasi iki šiol, bei pabrėžė, kad Lietuvoje pasaulinė krizė pasireiškia ypač aštriais specifiniais bruožais. Ekonominės krizės įtaką jaučia ir atsakovas. Todėl sprendimu priteista delspinigių suma atsakovui yra didelė. Kadangi delspinigiai yra neprotingai per dideli, jie mažintini. Pagal LAT suformuotą praktiką 0,2 proc. dydžio delspinigiai yra aiškiai per dideli (LAT nutartys civ. bylose Nr. 3K-3-721/2002; Nr. 3K-3-1070/2003; Nr. 3K-3-1125/2003; Nr. 3K-7-409/2010 ir kt.). Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius (LAT nutartys civ. bylose Nr. 3K-3-394/2005; Nr. 3K-3-173/2006; Nr. 3K-3-269/2006; ir kt.). Teismas šioje byloje teisingai nustatė, jog ieškovas nepateikė įrodymų, kokio dydžio patyrė nuostolius, atsiradusius dėl to, kad atsakovas praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą;

127) teismas teisingai nusprendė taikyti sutrumpintą ieškinio senaties terminą delspinigiams. Tačiau turėjo būti atsižvelgta į tai, kad pagal CK 1.131 str. 1 d. ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo, kai ginčo šalis ieškinio senatį reikalauja taikyti, yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti. Todėl byloje nustačius, kad ieškinio senaties terminas praleistas ir nėra pagrindo jį atnaujinti, o ginčo šalis reikalauja ieškinio senatį taikyti, teismas gali ieškinį atmesti, motyvuodamas vien ieškinio senaties termino pasibaigimu.

13Atsiliepime į apeliacinį skundą (t.2, b.l.104-108) ieškovas Kompanija „Amicorp (UK) Limited“ prašė apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, dėl šių motyvų:

141) skundo argumentai, jog teismas priteisė didesnę skolą, nei nurodyta sąskaitų detalizacijose, todėl ieškovas nepagrįstai praturtėjo, nepagrįsti. Sumos, kurios yra įvardintos kaip didesnės, nei nurodyta sąskaitų detalizacijose, yra pridėtinės vertės mokestis (toliau - PVM), kurio tarifas sąskaitų išrašymo metu Jungtinėje Karalystėje sudarė 17,5 procento (išskyrus sąskaitą Nr. 371105178, kuriai taikomas 15 procentų PVM tarifas, galiojęs Didžiojoje Britanijoje nuo 2008-12-01 iki 2009-12-31). Tarifas yra nurodytas visose sąskaitose. Todėl teismas nepriteisė didesnių sumų, kaip teigia atsakovas, o priteisė sumas, nurodytas sąskaitose, su PVM;

152) skundo argumentai, jog neaišku, pagal kuriuo metu ir kokio dydžio buvusį valiutos kursą apskaičiuota būtent 72 418,84 Lt skolos suma, todėl ieškovas gali nepagrįstai praturtėti, yra nepagrįsti. 18 136,45 GBP skolos bei delspinigių ekvivalentas litais buvo skaičiuojamas pagal oficialų (t. y. Lietuvos banko nustatytą) šių valiutų keitimo kursą, galiojusį 2009-08-24 (t. y. ruošiantis pareikšti ieškinį teisme dėl skolos priteisimo) - 3,9930 Lt už 1 svarą sterlingų. Vadovaujantis CK 6.36 str. 3 d., kai ieškinys pareiškiamas Lietuvoje dėl užsienio valiuta išreikštos pinigų sumos priteisimo, kreditorius turi teisę reikalauti priteisti jam šią sumą Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, t. y. litais. Pasinaudojęs šia teise, ieškovas sutinka, kad tuo atveju, jeigu ieškinys būtų patenkintas visiškai arba iš dalies, skolos ekvivalentas litais būtų perskaičiuotas ir atsakovas mokėtų priteistą skolą litais pagal kursą, galiosiantį mokėjimo metu (mokėjimo diena šiuo atveju laikoma faktinė mokėjimo diena, t. y. ta, kurią skolininkas, vykdydamas teismo sprendimą, faktiškai sumoka pinigus kreditoriui), bei būtų įpareigotas sumokėti ieškovui lito ir svaro sterlingų kurso, buvusio prievolės įvykdymo termino suėjimo metu, ir mokėjimo metu esančio kurso, skirtumą, jeigu mokėjimo dieną paaiškėtų, kad dėl pasikeitusio valiutų kurso litas nuvertėjo svaro sterlingų atžvilgiu (CK 6.36 str. 5 d.). Remdamasis Lietuvos banko Lito ir užsienio valiutų santykių duomenų bazės įrašais, lito ir svaro sterlingų oficialius keitimo kursas, galiojęs prievolės įvykdymo (t. y. sąskaitų apmokėjimo) termino pabaigos dieną, yra sekantis: 1) 2007-11-10 (neteisinga data – turi būti 2007-10-16 –teismo pastaba) sąskaitos Nr. 371102350, kurios suma 7773,17 GBP, apmokėjimo terminas - 2007-11-16, apmokėjimo termino dieną galiojęs valiutų kursas - 4,8391, todėl suma pagal šią sąskaitą litais sudaro 37 615,15; 2) 2008-01-17 sąskaitos Nr. 371102897, kurios suma 4 200,45 GBP, apmokėjimo terminas - 2008-02-17, apmokėjimo termino dieną galiojęs valiutų kursas - 4,6531, todėl suma pagal šią sąskaitą litais sudaro 19 545,11; 3) 2008-01-18 sąskaitos Nr. 371102913, kurios suma 2 179,63 GBP, apmokėjimo terminas - 2008-02-18, apmokėjimo termino dieną galiojęs valiutų kursas - 4,6531, todėl suma pagal šią sąskaitą litais sudaro 10 142,04; 4) 2008-04-18 sąskaitos Nr. 371103653, kurios suma 617,77 GBP, apmokėjimo terminas - 2008-05-18, apmokėjimo termino dieną galiojęs valiutų kursas - 4,3231, todėl suma pagal šią sąskaitą litais sudaro 2 670,68; 5) 2008-07-07 sąskaitos Nr. 371104025, kurios suma 861,26 GBP, apmokėjimo terminas - 2008-08-07, apmokėjimo termino dieną galiojęs valiutų kursas - 4,3562, todėl suma pagal šią sąskaitą litais sudaro 3 751,82; 6) 2008-12-31 sąskaitos Nr. 371105178, kurios suma 927,66 GBP, apmokėjimo terminas - 2009-01-31, apmokėjimo termino dieną galiojęs valiutų kursas - 3,7246, todėl suma pagal šią sąskaitą litais sudaro 3 455,16. Iš viso bendra suma pagal visas sąskaitas sudaro 77 179,96 Lt;

163) skunde nepagrįstai nurodoma, jog teismas visapusiškai ir objektyviai neištyrė ir neišnagrinėjo ieškovo pateiktų įrodymų, kuriais grindžiamas reikalavimas. Ieškovas įrodė, kad atsakovas jam yra skolingas už suteiktas paslaugas ir kad paslaugos buvo suteiktos. Pasirengimo nagrinėti bylą teisme (2011-07-28 parengiamajame posėdyje atsakovas ir jo atstovas be pateisinamos priežasties nedalyvavo) bei teismo posėdžio metu buvo vertinami šalių pateikti rašytiniai įrodymai, taip pat išklausyti šalių paaiškinimai, kuriais remiantis buvo nustatyta, jog pasirašius sutartį, šalis siejo prievoliniai teisiniai santykiai, t. y. ieškovas teikė Bendrijai valdymo, buhalterinės apskaitos ir kitas paslaugas, o atsakovas privalėjo už šias paslaugas atsiskaityti. Ieškovas taip pat pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad Bendrija vykdė veiklą tuo laikotarpiu, kuomet buvo valdoma ieškovo pagal valdymo paslaugų sutartį su atsakovu ir ieškovas faktiškai teikė valdymo paslaugas atsakovui: paskyrė Bendrijos vadovą, rengė Bendrijos finansinę atskaitomybę bei rūpinosi jos pateikimu atsakingoms institucijoms, rengė bei teikė pridėtinės vertės mokesčio ataskaitinio laikotarpio deklaracijas, kt. Atsakovo nurodymu Bendrijai buvo atidaryta atsiskaitomoji sąskaita AB SEB banke (tuo metu - AB SEB Vilniaus bankas) Vilniaus skyriuje atsiskaitymams su tiekėjais (kadangi dauguma Bendrijos tiekėjų buvo Lietuvos uždarosios akcinės bendrovės). Teismo posėdžio metu atsakovas pripažino paslaugų suteikimo faktą, tačiau ginčijo jų apimtis. Remiantis aukščiau išvardintais įrodymais ir paaiškinimais, buvo nustatyta, jog paslaugos, už kurias buvo išrašytos sąskaitos, faktiškai buvo suteiktos, o atsakovas savo ruožtu nepateikė jokių įrodymų ar paaiškinimų, paneigiančių šį faktą. Todėl skundo argumentas, jog teismas neteisingai perkėlė įrodinėjimo pareigą atsakovui, yra nepagrįstas. Atsakovas taip pat nepagrįstai teigia, kad teismas visiškai nepasisakė dėl sąskaitų išrašymo ne atsakovui, o Bendrijai. Teismas pažymėjo, jog atsakovas kartu su Bendrija, kaip bendraskoliai arba atskiri skolininkai, įsipareigojo sumokėti ieškovui už visas suteiktas paslaugas. Be to, pats atsakovas pripažįsta, kad prievolei esant solidariai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium. Tokiu būdu atsakovas, sudarydamas sandorį, suprato, kad jis yra tikroji sandorio šalis, solidariai atsakanti už Bendrijos prievoles, todėl atsakovas pripažintas tinkamu atsakovu byloje. Remiantis teismų praktika, ta aplinkybė, jog teismas, tirdamas ir vertindamas įrodymus, nepasisako dėl kiekvieno rašytinio įrodymo, nereiškia, jog bylos medžiaga nebuvo tiriama ir vertinama, taip pat įstatyme įtvirtinta pareiga tinkamai motyvuoti teismo sprendimą (CPK 331 str. 4 d.) nereiškia, jog teismas privalo detaliai atsakyti į kiekvieną byloje pateiktą argumentą (LAT 2011-09-26 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-356/2011), todėl atsakovo teiginiai, jog teismas savo sprendimu iš esmės palaikė ieškovo nurodytus argumentus ir visiškai neįsigilino į tikrąją faktinę situaciją, vienašališkai palaikė ieškovo poziciją bei įrodymus vertino formaliai, neatsižvelgdamas į įrodymų turinį (faktinius duomenis) ir todėl byla buvo išnagrinėta netinkamai, turėtų būti vertinami kritiškai, kaip nepagrįsti;

174) vadovaujantis Sutarties 3.1 straipsnio (b) punktu, už suteiktas paslaugas mokesčiai mokami pagal Sutartyje nurodytus fiksuotus valandinius įkainius, galiojančius paslaugų teikimo metu. Sutarties sudarymo metu įkainiai už sekretoriaus ir/arba buhalterinės apskaitos paslaugas svyravo nuo GBP 75 iki GBP 175 už vieną valandą, neskaitant PVM, priklausomai nuo paslaugos pobūdžio (pvz., teisinio, buhalterinio pobūdžio paslaugoms, mokėjimo pavedimų atlikimui taikomi skirtingi įkainiai). Su įkainiais už tam tikras paslaugas atsakovas buvo supažindintas prieš sudarant sutartį, o ją pasirašydamas - su jais sutiko. Sąskaitų detalizacijose nurodytos sumos už tas pačias paslaugas skiriasi ne dėl to, kad taikomi skirtingi įkainiai, bet dėl to, kad paslaugos buvo atliekamos skirtinga apimtimi. Pavyzdžiui, darbuotojas, rengdamas Bendrijos finansinę atskaitomybę, vieną dieną sugaišta vieną valandą, o kitą dieną - dvi. Finansinės atskaitomybės rengimo valandinis įkainis sudaro 150 GBP, todėl vieną dieną už šią paslaugą priskaičiuota 150 GBP, o kitą - 300 GBP. Arba darbą atlieka keli darbuotojai, bet vykdo skirtingas užduotis, todėl tą pačią dieną gali būti įrašomas abiejų darbuotojų laikas, kuris irgi gali skirtis. Būtent todėl už tą pačią paslaugą tą pačią dieną nurodytos skirtingos mokėtinos sumos (tuo tarpu pats įkainis lieka tas pats). Tai yra valandinio įkainio esmė - galutinė mokėtina suma negali būti fiksuota, ji priklauso nuo sugaišto laiko, atliekant tam tikrą darbą. Sąskaitų specifikacijos yra detalios ir iš jų galima suprasti, kam ir kiek laiko buvo sugaišta. Pažymėtina, kad nei pateikdamas atsiliepimą į pareikštą ieškinį, nei posėdžio metu atsakovas neginčijo paslaugų įkainių, todėl jo prašymas iš naujo vertinti sąskaitas visapusiškai ir įsigilinant į jų turinį, turėtų būtų vertinamas kaip naujas reikalavimas, kuris yra draudžiamas pagal CPK 312 str. ir, atitinkamai, atmestas;

185) prašymas mažinti skaičiuotų delspinigių dydį yra visiškai nepagrįstas. Su atsakovu sutarti 1 proc. dydžio delspinigiai yra mėnesiniai, t. y. už vieną uždelstą dieną šiuo atveju skaičiuojami 0,033 proc. dydžio delspinigiai, o tai negali būti laikoma neprotingai daug, palyginus su atsakovo nurodytu 0,02 proc. dydžiu, kuris yra įvardinamas kaip įprasta delspinigių norma. Pasirašydamas sutartį, atsakovas su delspinigių dydžiu sutiko, jį pradėjo ginčyti tik ieškovui pareiškus reikalavimą teisme. Teismas šiuo klausimu sprendime pasisakė, nurodydamas, jog sutartyje numatyto 1 proc. dydžio mėnesiniai delspinigiai (sudarantys 12 proc. per metus) nėra aiškiai per didelės netesybos ir neprieštarauja CK normoms ar LAT formuojamai praktikai. Be to, pažymėtina, jog šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (LAT 2006-09-12 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-367/2006; LAT 2007-10-12 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-304/2007; LAT 2007-11-19 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-503/2007; LAT 2008-08-25 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-401/2008 ir kt.);

196) vadovaudamasis CK 1.125 str. 5 d. 1 p., teismas sutrumpino laikotarpį, už kurį prašoma priteisti delspinigius, ir priteisė juo už šešis mėnesius iki ieškinio padavimo. Atsakovo argumentas, jog jeigu byloje ieškinio senaties terminas praleistas ir nėra pagrindo jį atnaujinti, teismui yra pagrindas ieškinį atmesti, nėra reikšmingas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, kadangi ieškovas nepateikė teismui prašymo atnaujinti delspinigių išieškojimo senaties terminą, prašydamas priteisti ir delspinigius, priskaičiuotus už ankstesnį laikotarpį, o teismas šios galimybės nesvarstė;

207) dėl sumos, kuria buvo sumažinta atsakovo skola, motyvuojant tuo, kad sąskaitos už paslaugas (Nr. 130114407, Nr. 371100532, Nr. 371101736) išrašytos ne Bendrijai, bet vienam iš jos narių (kompanijai „Forest Brothers LLC“), priteisimo ieškovas kreipsis į teismą su atskiru ieškiniu.

21Apeliacinis skundas atmestinas.

22Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka yra nustatyta, jog ieškovas su atsakovu 2004-05-25 sudarė Administravimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui teikti įmonės valdymo paslaugas sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, o atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytais terminais (t.1, b.l.27-45). Ieškovas už suteiktas paslaugas išrašė sąskaitas 2007-10-16 Nr. 371102350 suma 7 773,17 GBP, kurią reikėjo apmokėti iki 2007-11-16; 2008-01-17 Nr. 371102897 suma 4200,45 GBP, kurią reikėjo apmokėti iki 2008-02-17; 2008-01-18 Nr. 371102913 suma 2179,63 GBP, kurią reikėjo apmokėti iki 2008-02-18; 2008-12-31 Nr. 371105178 suma 927,66 GBP, kurią reikėjo apmokėti iki 2009-01-31; 2008-04-18 Nr. 371103653 suma 617,77 GBP, kurią reikėjo apmokėti iki 2008-05-18; 2008-07-07 Nr. 371104025 suma 861,26 GBP, kurią reikėjo apmokėti iki 2008-08-07 (t.1, b.l. 14-25). Kauno miesto apylinkės teismas 2011-09-29 sprendimu, iš dalies tenkindamas ieškinį, sprendė, kad atsakovas nesumokėjo pagal anksčiau minėtas sąskaitas 66 123,83 Lt skolos, todėl ieškinį šioje dalyje tenkino.

23Apeliaciniu skundu atsakovas skundžia teismo sprendimo dalį, kuria priteista 66 123,83 Lt įsiskolinimo suma pagal aukščiau nutartyje minėtas sąskaitas faktūras, skundas grindžiamas tais motyvais, jog teismas priteisė skolą didesnėmis sumomis, nei nurodyta sąskaitų detalizacijose, yra neįrodyta, kad paslaugos suteiktos, neaiški suteiktų paslaugų apimtis, atsakovui nėra aišku, ar nurodyta paslaugų kaina yra teisinga, atsakovui neaišku, pagal kuriuo metu ir kokio dydžio buvusį valiutos kursą apskaičiuota ieškovo prašoma priteisti skolos suma ir kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad ieškovo nurodytos sąskaitos atsakovui buvo įteiktos.

24Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka sprendžia, kad Kauno miesto apylinkės teismas skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime teisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias bendruosius prievolių sudarymo, vykdymo, civilinės teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindus pažeidus prievolę, atsakomybės ribas (LR CK VI knyga I dalis, I-III skyriai), taip pat tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, nustatančias įrodinėjimo pareigas, įrodymų vertinimo procedūras (LR CPK 178 str., 185 str.), dėl ko buvo teisingai išspręsta byla, teismo sprendimo išvados atitinka nustatytoms faktinėms aplinkybėms byloje, dėl ko buvo priimtas teisingas teismo sprendimas. Dėl to skundžiamas apeliacine tvarka teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas (LR CPK 178 str.).

25Teisėjų kolegija laiko, kad Kauno miesto apylinkės teismas pagrįstai ir teisingai sprendė, jog atsakovas turi prievolę sumokėti ieškovo prašomą skolos dalį 66 123,83 Lt pagal 2004-05-25 Administravimo sutartį. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka nustatyta, jog 2004 m. gegužės 25 d. tarp ieškovo Kompanija Amicorp (UK) Limited ir atsakovo G. J. sudaryta Administravimo sutartis yra galiojanti ir nenuginčyta, šios sutarties pagrindu ieškovas įsipareigojo atsakovui teikti įmonės valdymo paslaugas sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, o atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytais terminais (t.1, b.l.27-45). Galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str.). Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytais terminais (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.258 str.). Ieškovas pateikė teismui įrodymus apie tai, kad Forest Brothers LLP vykdė veiklą ir kokios paslaugos buvo suteiktos įmonei (t.1, b.l. 111-154; t.2, 23-38; 42-44). Byloje atsakovas nepateikė įrodymų, kad paslaugos pagal minėtą Administravimo sutartį nebuvo suteiktos arba jų buvo suteikta mažiau, nei nurodyta ieškovo pateiktuose dokumentuose. Atsakovas taip pat nepateikė įrodymų, kad pateiktos sąskaitos buvo apmokėtos (LR CPK 178 str.). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tą aplinkybę, jog nagrinėjant bylą Kauno miesto apylinkės teismo posėdžio metu atsakovas sutiko, kad buvo teikiamos paslaugos pagal minėtą Administravimo sutartį (2 t. b.l. 72). Dėl to pirmosios instancijos teismo sprendimas priteisti skolą pagrįstas (LR CK 6.1 str., 6.36 str., 6.200 str., 6.205 str.), o apeliacinio skundo motyvai toje dalyje, kur nurodoma, kad atsakovui neatsirado prievolė atsiskaityti su ieškovu, sumokėti skolą, atsiradusią Administravimo sutarties pagrindu, nepagrįsti.

26Teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo motyvus, kuriuose nurodoma, jog atsakovui neaišku, pagal kuriuo metu ir kokio dydžio buvusį valiutos kursą apskaičiuota ieškovo prašoma priteisti skolos suma. Bylos medžiagoje yra duomenys, jog 18 136,45 GBP skolos bei delspinigių ekvivalentas litais buvo skaičiuojamas pagal oficialų (t. y. Lietuvos banko nustatytą) šių valiutų keitimo kursą, galiojusį 2009-08-24 (ruošiantis pareikšti ieškinį teisme dėl skolos priteisimo) - 3,9930 Lt už 1 svarą sterlingų (2 t. b.l. 105). Vadovaujantis CK 6.36 str. 3 d., kai ieškinys pareiškiamas Lietuvoje dėl užsienio valiuta išreikštos pinigų sumos priteisimo, kreditorius turi teisę reikalauti priteisti jam šią sumą Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, t. y. litais. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog atsakovas nepateikė jokių įrodymų ir skaičiavimų, kad ieškovas pateikė neteisingus duomenis apie valiutos kursą, ieškinyje apskaičiuojant skolos sumą litais ir kad teismas nepagrįstai dėl to priteisė neteisingą skolos sumą. Dėl to teisėjų kolegijai nėra galimybės įvertinti apeliacinio skundo esmės ir pagrįstumo šioje ginčo dalyje.

27Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliacinio skundo motyvus, kuriuose teigiama, jog Kauno miesto apylinkės teismas visapusiškai ir objektyviai neištyrė ir neišnagrinėjo ieškovo pateiktų sąskaitų detalizacijų, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą, dėl to teismas priteisė skolą galimai didesnėmis sumomis, nei nurodyta sąskaitų detalizacijose. Teisėjų kolegija nustatė, jog sumos, kurios apeliaciniame skunde yra įvardintos kaip didesnės, nei nurodyta sąskaitų detalizacijose, yra pridėtinės vertės mokesčio suma, kurio tarifas sąskaitų išrašymo metu Jungtinėje Karalystėje sudarė 17,5 procento. PVM tarifas yra nurodytas visose sąskaitose. Todėl teismas nepriteisė didesnių sumų, kaip teigia atsakovas, o priteisė sumas, nurodytas sąskaitose, kartu su privalomu PVM.

28Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo motyvais, jog teismas byloje pateiktus įrodymus vertino formaliai, neatsižvelgdamas į įrodymų turinį. Skundžiamas apeliacine tvarka teismo sprendimas atitinka įstatymo leidėjo nustatytiems formos ir turinio reikalavimams (LR CPK 270 str.), teismo sprendime yra aptarti įrodymai, nurodoma, kuriais įrodymais vadovaudamasis teismas tenkina ieškinį, kuriuos įrodymus ir kodėl teismas atmeta. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms aukščiau minėti apeliacinio skundo argumentai nepasitvirtino (LR CPK 178 str.).

29Teisėjų kolegija netenkina apelianto prašymo mažinti priteistus delspinigius LR CK 6.73 str. 2 d.pagrindu. Byloje nustatyta, kad šalys sutarė skaičiuoti 1 proc. dydžio delspinigius mėnesiui, t. y. už vieną uždelstą dieną šiuo atveju skaičiuojami 0,033 proc. dydžio delspinigiai, o tai negali būti laikoma neprotingai daug, palyginus su atsakovo nurodytu 0,02 proc. dydžiu, kuris yra įvardinamas kaip įprasta delspinigių norma. Pasirašydamas sutartį, atsakovas su delspinigių dydžiu sutiko, jį pradėjo ginčyti tik ieškovui pareiškus reikalavimą teisme. Teismas šiuo klausimu sprendime pasisakė, nurodydamas, jog sutartyje numatyto 1 proc. dydžio mėnesiniai delspinigiai (sudarantys 12 proc. per metus) nėra aiškiai per didelės netesybos ir neprieštarauja CK normoms ar LAT formuojamai praktikai. Be to, pažymėtina, jog šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę. Teisėjų kolegija įvertina tą aplinkybę, jog Kauno miesto apylinkės teismas priteisė delspinigius tik už įstatymo leidėjo nustatytą šešių mėnesių terminą iki ieškinio padavimo, todėl apeliacinio skundo motyvai dėl delspinigių priteisimo nepagrįstumo nepasitvirtino.

30Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

31apeliacinį skundą atmesti.

32Kauno miesto apylinkės teismo 2011-09-29 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas Kompanija „Amicorp (UK) Limited“ patikslintu ieškiniu (t.1,... 3. Kauno miesto apylinkės teismas 2011-09-29 sprendimu (t.2, b.l.77-80) ieškinį... 4. Teismas nustatė, jog ieškovas su atsakovu 2004-05-25 sudarė Administravimo... 5. Apeliaciniu skundu (t.2, b.l.90-95) atsakovas G. J. su teismo sprendimu... 6. 1) teismas iš esmės palaikė ieškovo nurodytus argumentus ir visiškai... 7. 2) sąskaitose nurodytos sumos yra Didžiosios Britanijos svarais sterlingais... 8. 3) teismas nepagrįstai nurodė, jog atsakovas nepateikė įrodymų, kad šios... 9. 4) teismas visiškai nepasisakė dėl sąskaitų pateikimo ne atsakovui, o... 10. 5) teismas byloje pateiktus įrodymus vertino formaliai, neatsižvelgdamas į... 11. 6) „Amicorp (UK) Limited“ bendrosiose sąlygose nurodytas delspinigių... 12. 7) teismas teisingai nusprendė taikyti sutrumpintą ieškinio senaties... 13. Atsiliepime į apeliacinį skundą (t.2, b.l.104-108) ieškovas Kompanija... 14. 1) skundo argumentai, jog teismas priteisė didesnę skolą, nei nurodyta... 15. 2) skundo argumentai, jog neaišku, pagal kuriuo metu ir kokio dydžio buvusį... 16. 3) skunde nepagrįstai nurodoma, jog teismas visapusiškai ir objektyviai... 17. 4) vadovaujantis Sutarties 3.1 straipsnio (b) punktu, už suteiktas paslaugas... 18. 5) prašymas mažinti skaičiuotų delspinigių dydį yra visiškai... 19. 6) vadovaudamasis CK 1.125 str. 5 d. 1 p., teismas sutrumpino laikotarpį, už... 20. 7) dėl sumos, kuria buvo sumažinta atsakovo skola, motyvuojant tuo, kad... 21. Apeliacinis skundas atmestinas.... 22. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka yra nustatyta, jog ieškovas su atsakovu... 23. Apeliaciniu skundu atsakovas skundžia teismo sprendimo dalį, kuria priteista... 24. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka sprendžia, kad... 25. Teisėjų kolegija laiko, kad Kauno miesto apylinkės teismas pagrįstai ir... 26. Teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo motyvus, kuriuose nurodoma, jog... 27. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliacinio skundo motyvus, kuriuose... 28. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo motyvais, jog teismas byloje... 29. Teisėjų kolegija netenkina apelianto prašymo mažinti priteistus... 30. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1... 31. apeliacinį skundą atmesti.... 32. Kauno miesto apylinkės teismo 2011-09-29 sprendimą palikti nepakeistą....