Byla B2-452-569/2016
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei UAB „EKO HOLDINGAS“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Vilniaus kredito unija

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo uždarosios akcinės bendrovės „EKO HOLDINGAS“ ( - ) K. V. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei UAB „EKO HOLDINGAS“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Vilniaus kredito unija,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme 2016 m. sausio 6 d. priimtas pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės (toliau–UAB) „EKO HOLDINGAS“ ( - ) K. V. pareiškimas, kuriuo prašoma iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „EKO HOLDINGAS“, restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Restruktūrizuoju.lt“, patvirtinti restruktūrizavimo administravimo išlaidų sąmatą laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos – restruktūrizavimo administratoriaus atlyginimo suma 700,00 Eur pridedant PVM per mėnesį, pašto išlaidos – 150,00 Eur pridedant PVM per mėnesį, restruktūrizavimo plano rengimas – 1300,00 Eur pridedant PVM per mėnesį, UAB „EKO HOLDINGAS“ debitorinių skolų ikiteisminio išieškojimo vykdymas už sėkmės mokestį, lygų 5 proc. pridedant PVM nuo išieškotos sumos (išieškojimo vykdytojas VšĮ Paslaugų teikimo centras), UAB „EKO HOLDINGAS“ debitorinių skolų teisminio išieškojimo vykdymas pagal vykdytojo tarifus (išieškojimo vykdytojas VšĮ Paslaugų teikimo centras).

3Pareiškėjas nurodo, kad UAB „EKO HOLDINGAS“ įsteigta 2011-03-07. Nuo veiklos pradžios įmonė teikė viešo maitinimo ir apgyvendinimo paslaugas. Vėliau įmonė atsisakė apgyvendinimo veiklos ir visą dėmesį skyrė restorano viešbutyje „Pušyno namai“ veiklos vystymui. Šiai dienai įmonė yra sukaupusi didelę patirtį savo veikos srityje bei turi potencialą toliau sėkmingai ir pelningai vykdyti savo veiklą. Bendrovė yra susidūrusi su laikinais finansiniais sunkumais, kurie šiuo metu stabilizavosi ir gali būti įveikti vykdant restruktūrizavimo planą bendrovės restruktūrizavimo metu. Pagrindinės įmonės finansinių problemų priežastys yra šios: UAB „EKO HOLDINGAS“ investavo į viešbučio „Pušyno namai“ SPA centro atidarymą ir veiklos vykdymą, tačiau dėl nepakankamo klientų susidomėjimo SPA centro veikla buvo nuostolinga. Dėl nesėkmingos SPA centro veiklos susidarė reikšmingas UAB „EKO HOLDINGAS“ apyvartinių lėšų trūkumas, dėl šių priežasčių susidarė skolos kreditoriams; Po 2015 m. euro įvedimo, ženkliai sumažėjo žmonių lankomumas centre, todėl sumažėjo atsakovės gaunamos pajamos. Dalis UAB „EKO HOLDINGAS“ skolininkų neatsiskaitė su įmone, tai tiesiogiai lėmė sumažėjusias įmonės gaunamas realias pajamas. Pažymi, jog įmonė siekdama išvengti ilgalaikio nemokumo ir pagerinti įmonės veiklos rodiklius, vykdė ir toliau vykdo tokias priemones: siekia išieškoti iš įmonės skolininkų skolas; vykdo einamąją veiklą ir nuo 2015 m. pradžios iki 2015-11-10 uždirbo 175621,00 Eur pardavimo pajamų; didina restorano pajams, vykdydama papildomą maisto pristatymo į namus ir darbovietes veiklą; plačia įmonės veiklą restorane – organizuoja papildomas pramogas ir teikia naujus pasiūlymus klientams.

4UAB „EKO HOLDINGAS“ keltina restruktūrizavimo byla.

5Restruktūrizavimo proceso tikslas yra išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri turi laikinų finansinių sunkumų, veiklą, išsaugoti darbo vietas, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto. Įmonė, turinti finansinių sunkumų – tai įmonė, negalinti vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 2 str. 1 d.). Įmonės restruktūrizavimo tikslų pasiekimą, be kita ko, lemia laiku pradėtas restruktūrizavimo procesas. Tuomet, kai įmonė siekia būti restruktūrizuota ir atitinka reikalavimus, reikalingus restruktūrizavimo procesui pradėti, bei nėra akivaizdžių kliūčių restruktūrizavimo bylai iškelti, teismas turėtų iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą.

6Iš Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau - ĮRĮ) 7 str. 4 d. ir 5 d. įtvirtintų teisės normų seka, kad restruktūrizavimo byla iškeliama, jei įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas, nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje įtvirtinti reikalavimai bei teismui išnagrinėjus pareiškimą nėra pagrindo išvadai, jog įmonė yra nemoki.

7Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. nustatyta, kad įmonės restruktūrizavimo procesas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą ar nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 str. 1 d. 2 p. ir 3 p. nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai.

8Konkuruojant kelioms vertybėms, susijusioms su įmonės reabilitavimu bei likvidavimu, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapginus bus padaryta didesnė žala. Poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę, nes įmonės gaivinimo atveju tiek įmonė, tiek jos darbuotojai bei kiti kreditoriai patirs didesnę naudą (įmonė funkcionuos kaip verslo subjektas toliau, bus išsaugotos darbo vietos, valstybė gaus pajamų mokesčių pavidalu, kreditoriai, ypač paskutiniosios eilės, restruktūrizavimo proceso metu turės didesnes galimybes gauti reikalavimų patenkinimą), nei likvidavimo atveju, kuomet įmonės turtas parduodamas už likvidacines vertes ir paskutinės eilės kreditorių galimybės atgauti skolas neretai yra labai minimalios. Įmonės restruktūrizavimo proceso metu įmonės veiklą prižiūri administratorius ir teismas (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 9 str. 2-3 d.), todėl grėsmės, kad finansiniai rodikliai staiga iš esmės pablogės, ji taps nemoki ir iš esmės pasunkės kreditorių galimybės gauti reikalavimų patenkinimą, beveik nėra (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 16 d. nutartis Nr. 2-691-330/2015). Todėl nagrinėjamos bylos atveju būtina nustatyti, ar UAB „EKO HOLDINGAS“ yra pajėgi toliau savarankiškai funkcionuoti, ar bendrovės finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio bei, ar nėra kitų Įmonių restruktūrizavimo įstatymo įtvirtintų pagrindų atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą.

9Iš 2015 m. lapkričio 10 d. balanso duomenų matyti, kad UAB „EKO HOLDINGAS“ įmonė turto turi už 153 042,00 Eur (ilgalaikis turtas – 110 358,00 Eur, trumpalaikis – 42 684,00 Eur), per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 66 268,00 Eur (iš jų pradelsti – 30 519,69 Eur, 12 490,30 Eur reikalavimo įvykdymo terminas – 2016-12-30), po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 157 223 Eur. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai (30 519,69 Eur) neviršija pusės į atsakovės balansą įrašyto turto vertės (153 042,00 Eur) (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Iš 2014-12-31 pelno (nuostolio) ataskaitos matyti, kad įmonė 2013 m. patyrė 9 979,15 Eur (34 456,00 Lt) nuostolių, 2014 m. patyrė 38 729,44 Eur (133 725,00Lt) nuostolių, 2015 m. jau gavo 3 486,00 Eur pelno. Pelnas nėra didelis, tačiau jau įmonė pradėjo dirbti pelningai. Iš pateiktų fiskalinių ataskaitų, PVM sąskaitų-faktūrų matyti, kad atsakovė realiai vykdo veiklą ir gauna iš jos realias pajamas.

10Pažymėtina, kad iš informacinės sistemos „Liteko“ duomenų sistemos matyti, jog Šiaulių apygardos teismas 2015 m. kovo 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-633-357/2015 atsisakė UAB „EKO HOLDINGAS“ iškelti bankroto bylą, nes konstatavo, kad įmonė yra moki.

11Įvertinus atsakovės pateiktus finansinius duomenis, galima daryti išvadą, kad atsakovės finansinė padėtis nėra gera, per paskutinius metus gautas pelnas iš veiklos yra nedidelis, tačiau įmonė vykdo veiklą ir numato priemones ankstesnei finansinei padėčiai atstatyti bei atsiskaityti su kreditoriais.

12Finansinių sunkumų trukmė yra vienas iš teisiškai reikšmingų kriterijų vertinant įmonės restruktūrizavimo perspektyvas ir galimybę atkurti įmonės mokumą, tačiau vien aplinkybė, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai tęsiasi seniai, savaime nėra kliūtis pradėti restruktūrizavimą, jei egzistuoja įtikinama mokumo atkūrimo perspektyva (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2615/2013). Tokia pozicija grindžiama verslo subjektų ūkinės laisvės principu ir prioriteto suteikimu įmonės gaivinimui restruktūrizavimo būdu, o ne jos likvidavimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2082/2011).

13Pažymėtina, kad 2012 m. UAB „EKO HOLDINGAS“ dirbo 1 darbuotojas, 2013 m. – 4 darbuotojai, 2014 m. – 12 darbuotojų, o 2015 m. – 13 darbuotojų. Manytina, kad atsakovės restruktūrizavimo bylos iškėlimas, kai yra išsaugomos darbo vietos, siekiama atkurti įmonės mokumą bei įsiskolinimų kreditoriams padengimą, atitinka viešą interesą, apsaugo darbuotojų, kaip socialiai pažeidžiamos asmenų grupės, interesus. Teismo nuomone, visos byloje nustatytos aplinkybės leidžia teigti, kad įmonė yra susidūrusi su finansiniais sunkumais, kuriuos galima pašalinti vykdant įmonės restruktūrizavimo procesą, todėl nagrinėjamu atveju teismas neturi pagrindo pripažinti, kad įmonė yra nemoki ir dėl to atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą. Teismas pažymi, kad bankroto bylos iškėlimas atsakovei jau yra atmestas Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-633-357/2015, kadangi konstatuotas UAB „EKO HOLDINGAS“ mokumas. Iš Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimo matyti, kad UAB „EKO HOLDINGAS“ įregistruota 2011-03-07 (10 b. l.), dėl to atsakovė atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. 4 p. reikalavimus. Jokia kita restruktūrizavimo byla UAB „EKO HOLDINGAS“ atžvilgiu nebuvo iškelta bei nutraukta (pasibaigusi) jokiais kitais ĮRĮ 28 str. 1 d. numatytais pagrindais. Vadinasi, atsakovė atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. 5 p. reikalavimus.

14Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad egzistuoja visos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintos sąlygos, susijusios su įmonės statusu bei finansine padėtimi, kurios būtinos, norint iškelti UAB „EKO HOLDINGAS“ restruktūrizavimo bylą.

15Pasisakant dėl atsakovės atitikimo ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimams, pažymėtina, kad Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje yra išvardintos privalomosios metmenų sudedamosios dalys, o minėto straipsnio 3 dalyje yra nurodyta metmenų tvirtinimo tvarka. Kaip matyti iš teismui pateiktų UAB „EKO HOLDINGAS“ restruktūrizavimo plano metmenų, juose yra visos privalomosios Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 – 8 punktuose išvardintos plano metmenų dalys (31–40 b. l.).

16Taip pat yra pateiktas UAB „EKO HOLDINGAS“ vienintelio akcininko 2015-11-10 sprendimas (30 b. l.), iš kurio matyti, kad akcininkas nusprendė patvirtinti UAB „EKO HOLDINGAS“ restruktūrizavimo plano metmenis. Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovė UAB „EKO HOLDINGAS“ atitinka visus ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimus, būtinus restruktūrizavimo bylai iškelti. Susipažinęs su restruktūrizavimo plano metmenimis, teismas neturi pagrindo spręsti, kad numatytos ekonominės priemonės įmonės mokumui atkuri yra neįvykdomos. Teismas pažymi, kad metmenyse nurodomas tik preliminarus įmonės verslo planas, taip pat ir preliminarios priemonės, kurios bus detalizuotos restruktūrizavimo plane. Konkrečios ir išsamios priemonės restruktūrizavimo laikotarpiui nustatomos restruktūrizavimo plane (ĮRĮ 12 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-46/2012). Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju egzistuoja ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytos sąlygos, taip pat nenustatyta, kad „EKO HOLDINGAS“ pažeidė ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimus bei nenustatyta, kad egzistuoja ĮRĮ 7 str. 5 d. nurodytos aplinkybės, dėl kurių teismas turi priimti nutartį atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą, teismas daro išvadą, kad UAB „EKO HOLDINGAS“ kaip įmonei, turinčiai finansinių sunkumų bei siekiančiai išvengti bankroto, keltina restruktūrizavimo byla (ĮRĮ 1 str. 2 d., 4 str., 5 str., 7 str. 4 d., 5 d.).

17Pagal LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 str. 1 d. įmonės administratoriumi gali būti paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas.

18Pareiškėjas siūlo administratoriumi skirti UAB „Restruktūrizuoju.lt“ (juridinio asmens kodas 304111912, buveinė – Vilnius, Kaukysos g.18-303, tel. +37060975916, el. paštas: dainius.skrivelis@gmail.com, Sąrašo eilės Nr. R-JA63, įrašymo į sąrašą data – 2015-10-26), tokiam siūlymui pritarė UAB „EKO HOLDINGAS“ vienintelis akcininkas, 2015-11-10 sprendimu. UAB „Restruktūrizuoju.lt“ sutinka teikti UAB „EKO HOLDINGAS“ įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas. Kadangi teismas neturi duomenų, kad pareiškėjos pasiūlytas ir įmonės akcininko sprendimu patvirtintas kandidatas į administratorius prieštarautų Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 21 str. 2 d. imperatyvioms normoms, UAB „EKO HOLDINGAS“ restruktūrizavimo administratoriumi skirtinas UAB „Restruktūrizuoju.lt“.

19Vadovaujantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 8 d. 4 p., teismas tvirtina tokią administravimo išlaidų sąmatą: restruktūrizavimo administratoriaus atlyginimo suma 700,00 Eur pridedant PVM per mėnesį, pašto išlaidos – 150,00 Eur pridedant PVM per mėnesį, restruktūrizavimo plano rengimas – 1300,00 Eur pridedant PVM per mėnesį, UAB „EKO HOLDINGAS“ debitorinių skolų ikiteisminio išieškojimo vykdymas už sėkmės mokestį, lygų 5 proc. pridedant PVM nuo išieškotos sumos (išieškojimo vykdytojas VšĮ Paslaugų teikimo centras), UAB „EKO HOLDINGAS“ debitorinių skolų teisminio išieškojimo vykdymas pagal vykdytojo tarifus (išieškojimo vykdytojas VšĮ Paslaugų teikimo centras) laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo iki nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos.

20Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 8 d. 6 p. nutartyje iškelti restruktūrizavimo bylą turi būti nurodytos įmonės sąskaitos, iš kurių gali būti mokamos einamosios įmokos ir šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyti mokėjimai, neatsižvelgiant į tai, kad sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi kiti disponavimo apribojimai, ir konkreti didžiausia lėšų suma, kuri negali būti mažesnė negu visų įmonės vieno kalendorinio mėnesio einamųjų įmokų ir šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytų mokėjimų suma ir kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota šiems mokėjimams ir įmokoms mokėti. Vadovaujantis nurodyta įstatymo nuostata bei atsižvelgiant į pareiškėjo pateiktus dokumentus dėl atsakovo kas mėnesį patiriamų išlaidų, teismas nustato, kad iš UAB „EKO HOLDINGAS“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), esančios ( - ) banke, gali būti mokami visi įmonės ūkinei-komercinei veiklai reikalingi mokėjimai ir įmokos, įskaitant ir privalomąsias įmokas, darbuotojų darbo užmokestį ir su juo susijusias įmokas. Didžiausia lėšų suma per vieną kalendorinį mėnesį, kuri gali būti panaudota šiems mokėjimams ir įmokomos mokėti, neturi viršyti 19 600,00 Eur.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291str.,

Nutarė

22Iškelti UAB „EKO HOLDINGAS“ (juridinio asmens kodas 302600630, buveinė – Mažeikių r. sav., Tirkšlių mstl., Sedos g. 3) restruktūrizavimo bylą.

23Restruktūrizuojamos UAB „EKO HOLDINGAS“ administratoriumi paskirti UAB „Restruktūrizuoju.lt“ (juridinio asmens kodas 304111912, buveinė – Vilnius, Kaukysos g.18-303, tel. +37060975916, el. paštas: dainius.skrivelis@gmail.com , Sąrašo eilės Nr. R-JA63, įrašymo į sąrašą data – 2015-10-26).

24Administratorių paskirti visam UAB „EKO HOLDINGAS“ restruktūrizavimo proceso laikotarpiui.

25Įpareigoti įmonės administratorių teikti teismui informaciją apie įmonei ar įmonės kitiems asmenims pareikštus turtinius reikalavimus bylose, iškeltose restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu.

26Nustatyti 6 mėnesių nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą parengti ir pateikti teismui UAB „EKO HOLDINGAS“ restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus.

27Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties priėmimo dienos restruktūrizuojamos UAB „EKO HOLDINGAS“ kreditoriams pareikšti finansinius reikalavimus, atsiradusius iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

28Patvirtinti tokią administravimo išlaidų sąmatą: restruktūrizavimo administratoriaus atlyginimo suma 700,00 Eur pridedant PVM per mėnesį, pašto išlaidos – 150,00 Eur pridedant PVM per mėnesį, restruktūrizavimo plano rengimas – 1300,00 Eur pridedant PVM per mėnesį, UAB „EKO HOLDINGAS“ debitorinių skolų ikiteisminio išieškojimo vykdymas už sėkmės mokestį, lygų 5 proc. pridedant PVM nuo išieškotos sumos (išieškojimo vykdytojas VšĮ Paslaugų teikimo centras), UAB „EKO HOLDINGAS“ debitorinių skolų teisminio išieškojimo vykdymas pagal vykdytojo tarifus (išieškojimo vykdytojas VšĮ Paslaugų teikimo centras) laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo iki nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos.

29Leisti iš UAB „EKO HOLDINGAS“ sąskaitos, ( - ), esančios ( - ), mokėti visus UAB „EKO HOLDINGAS“ ūkinei-komercinei veiklai reikalingus mokėjimus ir įmokas, įskaitant privalomąsias įmokas, darbuotojų darbo užmokestį ir su juo susijusias įmokas. Nustatyti, kad per vieną kalendorinį mėnesį šiems mokėjimams atlikti gali būti panaudojama ne didesnė nei 19 600,00 Eur sumą.

30Įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai, nutarties nuorašą išsiųsti restruktūrizavimo administratoriui, įmonei ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

31Įpareigoti restruktūrizuojamos UAB „EKO HOLDINGAS“ administratorių su šia nutartimi supažindinti įmonės kreditorius, atlikti Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 12 dalyje nurodytus bei kitus, šio įstatymo nuostatose jo kompetencijai priskirtus, veiksmus.

32Ši nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. Šiaulių apygardos teisme 2016 m. sausio 6 d. priimtas pareiškėjo... 3. Pareiškėjas nurodo, kad UAB „EKO HOLDINGAS“ įsteigta 2011-03-07. Nuo... 4. UAB „EKO HOLDINGAS“ keltina restruktūrizavimo byla.... 5. Restruktūrizavimo proceso tikslas yra išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri... 6. Iš Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau - ĮRĮ) 7 str. 4 d. ir 5 d.... 7. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. nustatyta, kad įmonės... 8. Konkuruojant kelioms vertybėms, susijusioms su įmonės reabilitavimu bei... 9. Iš 2015 m. lapkričio 10 d. balanso duomenų matyti, kad UAB „EKO... 10. Pažymėtina, kad iš informacinės sistemos „Liteko“ duomenų sistemos... 11. Įvertinus atsakovės pateiktus finansinius duomenis, galima daryti išvadą,... 12. Finansinių sunkumų trukmė yra vienas iš teisiškai reikšmingų kriterijų... 13. Pažymėtina, kad 2012 m. UAB „EKO HOLDINGAS“ dirbo 1 darbuotojas, 2013 m.... 14. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad egzistuoja visos... 15. Pasisakant dėl atsakovės atitikimo ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimams,... 16. Taip pat yra pateiktas UAB „EKO HOLDINGAS“ vienintelio akcininko 2015-11-10... 17. Pagal LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 str. 1 d. įmonės... 18. Pareiškėjas siūlo administratoriumi skirti UAB „Restruktūrizuoju.lt“... 19. Vadovaujantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 8 d. 4 p., teismas... 20. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 8 d. 6 p. nutartyje iškelti... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo... 22. Iškelti UAB „EKO HOLDINGAS“ (juridinio asmens kodas 302600630, buveinė... 23. Restruktūrizuojamos UAB „EKO HOLDINGAS“ administratoriumi paskirti UAB... 24. Administratorių paskirti visam UAB „EKO HOLDINGAS“ restruktūrizavimo... 25. Įpareigoti įmonės administratorių teikti teismui informaciją apie įmonei... 26. Nustatyti 6 mėnesių nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą... 27. Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties priėmimo dienos... 28. Patvirtinti tokią administravimo išlaidų sąmatą: restruktūrizavimo... 29. Leisti iš UAB „EKO HOLDINGAS“ sąskaitos, ( - ), esančios ( - ), mokėti... 30. Įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai, nutarties nuorašą išsiųsti... 31. Įpareigoti restruktūrizuojamos UAB „EKO HOLDINGAS“ administratorių su... 32. Ši nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...