Byla 2-1234/2014
Dėl pagal įgaliojimą gautų piniginių lėšų ir palūkanų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo S. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas ieškovės J. V. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-4189-590/2014 pagal ieškovės J. V. ieškinį atsakovui S. Š. dėl pagal įgaliojimą gautų piniginių lėšų ir palūkanų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė J. V. kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo S. Š. 1 300 000 Lt sumą gautą pagal įgaliojimą, 325 178,08 Lt palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė taip pat prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovui S. Š. priklausančio nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto, piniginių lėšų, turtinių teisių areštą 1 625 178,08 Lt sumai; nesant piniginių lėšų, areštuoti atsakovui priklausančias bendrovių/įmonių akcijas ir taikyti įrašą viešame registre uždrausti toms bendrovėms/įmonėms parduoti, realizuoti ir/ar kitaip perleisti S. Š. turimų akcijų daliai turimą registruojamą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei areštuoti S. Š. turimų akcijų daliai pinigines lėšas sąskaitose Lietuvos bankuose 1 625 178,08 Lt sumai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 22 d. nutartimi nutarė ieškovės J. V. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti iš dalies; areštuoti atsakovui S. Š. 1 625 178,08 Lt sumai priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant šiuo turtu disponuoti; nesant turto ar esant jo nepakankamai, areštuoti trūkstamai sumai atsakovui S. Š. priklausančias turtines teises ir pinigines lėšas; leisti iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškove J. V. pagal pareikštą ieškinį.

7Teismas ieškinio sumą – 1 625 178,08 Lt laikė didele, galinčią padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Teismas, iš dalies tenkindamas ieškovės prašymą, taip pat atsižvelgė į ieškovės nurodytas aplinkybes, kuriomis pastaroji grindė savo reikalavimus, pridėtus įrodymus, todėl laikė, jog yra teisinis ir faktinis pagrindas atsakovo S. Š. atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

8Teismas atmetė ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dalyje, kurioje ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – taikyti įrašą viešame registre uždrausti bendrovėms/įmonėms, kurių akcijas nuosavybės teise valdo atsakovas, parduoti, realizuoti ir/ar kitaip perleisti S. Š. turimų akcijų daliai turimą registruojamą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei areštuoti S. Š. turimų akcijų daliai pinigines lėšas sąskaitose Lietuvos bankuose 1 625 178,08 Lt sumai, kadangi ieškovė šioje dalyje prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones juridinių asmenų, iš esmės nesusijusių su ginču, atžvilgiu.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovas S. Š. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartį ir ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111) Teismas, pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neatsižvelgė į tai, jog ieškovė reikalavimą kildina net iš 2007 metais suteikto įgaliojimo atsakovui, taip pat neatsižvelgė į ieškinio priedus, tame tarpe ir atsakovo 2014 m. kovo 26 d. atsakymą į nepagrįstą ieškovės reikalavimą. Be to, kartu su atskiruoju skundu pateikto 2007 m. balandžio 24 d. ieškovės ranka rašyto pareiškimo kopija patvirtina visišką atsiskaitymą;

122) Atsakovo pateikti įrodymai patvirtina, jog ieškinio suma atsakovui nelaikytina didele;

133) Ieškovė neįrodė, jog atsakovas mėgintų savo turimą turtą realizuoti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip bandytų sumenkinti savo turtinę padėtį, siekdamas išvengti prievolių.

14Ieškovė J. V. pateikė atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą, kuriuo prašė atskirąjį skundą atmesti, palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartį bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartis paliktina nepakeista.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

18Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkintas iš dalies, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

19Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

20Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog teismas nepagrįsti ir netinkami sprendė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi skundžiamojoje nutartyje nurodė nesant aplinkybių, patvirtinančių reikalavimo pagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas negali sutikti su tokiais apelianto argumentais. CPK normos nereikalauja sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą įvertinti ieškinio reikalavimo pagrįstumą. Ar ieškovo materialinis teisinis reikalavimas yra pagrįstas, bus atsakyta tik ištyrus įrodymus, nustačius bylai teisiškai reikšmingas aplinkybes ir jas teisiškai kvalifikavus, t. y. išnagrinėjus bylą iš esmės. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, pagal CPK normų reikalavimus, vertinamas ne reikalavimo pagrįstumas, o tik nustatoma tikimybė, ar gali būti priimtas šaliai palankus sprendimas. Jei preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus, teismas susidaro nuomonę, kad yra reikalavimo tenkinimo tikimybė, tai sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindinis tikslas yra ne reikalavimo pagrįstumo nustatymas (tai nustatoma išnagrinėjus ginčą iš esmės), o būsimo, galimai šaliai palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas. Todėl nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tik preliminariai įvertino ieškovo pareikštus reikalavimus, tačiau iš esmės nesprendė reikalavimų pagrįstumo.

21Apeliacinės instancijos teismas negali sutikti su apelianto argumentais, jog atsakovo pateikti įrodymai patvirtina, jog ieškinio suma jam nėra didelė. Pažymėtina, jog pagal teismų praktiką didelė ieškinio suma preziumuoja reikalingumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Tačiau tai yra nuginčijama prezumpcija, kurią apeliantas gali motyvuotai paneigti, pateikęs teismui įrodymus apie savo turtinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-111/2013; 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1385/2012). Nagrinėjamu atveju apeliantui reiškiamas ieškinys dėl 1 625 178,08 Lt priteisimo. Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikė pirmosios instancijos teismui Nekilnojamojo turto registro išrašus, patvirtinančius atsakovo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą (t. 1 49-134). Atkreiptinas dėmesys, jog didžioji dalis atsakovo nekilnojamojo turto yra apsunkinta hipoteka, todėl išieškojimas iš minėto turto galimai nebūtų užtikrintas. Be to, atsakovas nepateikė nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui duomenų dėl nekilnojamojo turto realios vidutinės rinkos vertės, taip pat įrodymų, patvirtinančių apelianto gerą ir stabilią finansinę padėtį (sąskaitos išrašų, gaunamų pajamų dydį ir pan.), todėl apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog apeliantas neįrodė, jog 1 625 178,08 Lt ieškinio suma apeliantui nėra didelė.

22Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir garantuoti šio sprendimo privalomumą. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apelianto atskirajame skunde išdėstytus argumentus, daro išvadą, jog apeliantas neįrodė, jog taikomos laikinosios apsaugos priemonės pažeis ir nepagrįstai suvaržys atsakovo teises. Priešingai, laikinosiomis apsaugos priemonėmis bus įgyvendintas tikslas užtikrinti būsimo galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymą bei garantuoti šio sprendimo privalomumą.

23Pažymėtina, jog atmetus ieškinį ir įsiteisėjus sprendimui, apeliantas įgis teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, jeigu tokius patirs dėl ieškovo prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 146 straipsnio 2 dalis).

24Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

25Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

26Kaip minėta, ieškovė atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, pateikė bylinėjimosi išlaidų dydį patvirtinančius įrodymus. Atsižvelgiant į tai, jog bylinėjimosi išlaidos priteisiamos išnagrinėjus bylą iš esmės, šis ieškovės prašymas netenkintinas.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė J. V. kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo S. Š.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 22 d. nutartimi nutarė... 7. Teismas ieškinio sumą – 1 625 178,08 Lt laikė didele, galinčią padidinti... 8. Teismas atmetė ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovas S. Š. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 11. 1) Teismas, pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neatsižvelgė į... 12. 2) Atsakovo pateikti įrodymai patvirtina, jog ieškinio suma atsakovui... 13. 3) Ieškovė neįrodė, jog atsakovas mėgintų savo turimą turtą realizuoti,... 14. Ieškovė J. V. pateikė atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą, kuriuo... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 19. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį,... 20. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog teismas nepagrįsti ir netinkami... 21. Apeliacinės instancijos teismas negali sutikti su apelianto argumentais, jog... 22. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog laikinųjų apsaugos... 23. Pažymėtina, jog atmetus ieškinį ir įsiteisėjus sprendimui, apeliantas... 24. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės... 25. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 26. Kaip minėta, ieškovė atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą prašė... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 28. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartį palikti...