Byla 2-111/2013
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys – Žemės ūkio kooperatyvas „Raseinių javai“, A. K

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Televizijos ir ryšio sistemos“, E. S. ir A. V. U. atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. birželio 27 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-664-212/2012 pagal ieškovo bankrutavusios techninių paslaugų kooperatyvinės bendrovės „Kotenas“ ieškinį nurodytiems atsakovams dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys – Žemės ūkio kooperatyvas „Raseinių javai“, A. K.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovo bankrutuojančios Techninių paslaugų kooperatinė bendrovės „Kotenas“ (toliau - BTPKB) bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“, E. S., A. V. U., prašydamas pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento Pajinių įnašų pirkimo pardavimo sutartis, sudarytas su atsakovais 2010-12-28, pagal kurias ieškovas pardavė trečiojo asmens Žemės ūkio kooperatyvo „Raseinių javai“ pajinius įnašus atsakovams: UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“ 1 507 765,00 Lt pajinį įnašą už 3000 Lt sumą, E. S. 10 000 Lt pajinį įnašą už 100 Lt sumą, A. V. U. 10 000 Lt pajinį įnašą už 100 Lt sumą; taikyti restituciją ir pajinius įnašus palikti atsakovams, priteisiant iš atsakovo UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“ 1 507 765 Lt, iš atsakovų E. S. ir A. V. U. - po 10 000 Lt; priteisti iš atsakovo UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“ 6 procentus metinių palūkanų, iš atsakovų E. S. ir A. V. U. - po 5 procentus metinių palūkanų (2-9 b. l.).

4Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“ turto už 1 507 765 Lt sumą, atsakovų E. S. ir A. V. U. po 10 000 Lt vertės kiekvieno turto, pirmiausiai areštuojant nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo esant nepakankamai, ir pinigines lėšas, uždraudžiant atsakovams disponuoti areštuotu turtu, perduoti kitiems asmenims, vykdyti kitas prievoles, išskyrus atsiskaitymą su ieškovu pagal ieškinį nagrinėjamoje byloje. Nurodė, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, kadangi ieškinio suma yra didelė, o atsakovai savo veiksmais padarė didelę žalą ieškovui ir jo kreditoriams.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2012 m. birželio 27 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą – areštavo atsakovų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą: UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“ 1 508 000 Lt sumos, E. S., A. V. U. po 10 000 Lt vertės, o jo nesant pakankamai, pinigines lėšas, uždraudžiant atsakovams turtą parduoti, įkeisti ar bet kokiu būdu perleisti tretiesiems asmenims, atsakovui - juridiniam asmeniui leidžiant iš areštuotų lėšų atsiskaityti su darbuotojais, biudžetu ir ieškovu (12 b. l.).

7Nurodė, kad ieškinio reikalavimo suma yra didelė, ginčo dalykas susijęs su kreditorių interesų patenkinimu, o atsakovai gali turtą perleisti, apsunkinti teismo sprendimo įvykdymą, dėl ko, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, todėl šiuo atveju taikytinos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 145 str. 1 d. 1, 3 p., 147 str.).

8III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

9Atskiraisiais skundais atsakovai UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“, E. S. ir A. V. U. prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. birželio 27 d. nutartį ir atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

10Atskirąjį skundą atsakovas UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“ grindžia šiais argumentais (7-10 b. l.):

111) Nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi atsakovo turtinė padėtis yra gera: bendras veiklos pelnas beveik keturis kartus viršija ieškinio sumą, pardavimo pajamos yra didesnės negu ieškinio suma, bendra turto vertė nekelia abejonių, o per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų suma, palyginus su bendra turto verte, nėra didelė; atsakovo veikla pelninga, įsipareigojimai vykdomi tinkamai ir laiku;

122) Nutartis dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių daro neigiamą įtaką atsakovo verslo reputacijai ir vardui bei atsiradimui galimų nuostolių dėl neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų trečiosioms šalims, kadangi atsakovas yra aktyvus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje vykdomų viešųjų pirkimų dalyvis;

133) Nesutiktina su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu nutartyje nurodytam turtui, kadangi pagal reikalavimo sumą laikinosios apsaugos priemonės galėjo būti taikomos ŽŪK „Raseinių javai“ pajiniam įnašui.

14Atsakovas E. S. atskirąjį skundą grindžia tokiais motyvais (71-74 b. l.):

151) Nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi reikalavimo suma atsakovui nėra didelė. Atsakovas yra UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“ vadovas, gaunamos pajamos per mėnesį vidutiniškai sudaro 2 749 Lt, atsakovui nuosavybės teise priklausančio turto vertė sudaro 1 330 912 Lt, jis nėra suvaržytas jokiais apribojimais, o jo turimos lėšos Danske Bank sąskaitoje sudaro 165 046 Lt, jų disponavimas nėra apribotas;

162) Atsakovas neketina turimo turto slėpti, perleisti jo kitiems asmenims ar imtis kitų veiksmų, kurie pakenktų jo geram vardui.

17Atsakovas A. V. U. atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais (95-98 b. l.):

181) Taikant laikinąsias apsaugos priemones, pažeisti ekonomiškumo ir proporcingumo principai, šalių interesų pusiausvyra. Atsakovas dirba UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“ ryšių su partneriais direktoriaus pareigose, gaunamos pajamos per mėnesį sudaro 2000 Lt, atsakovui priklausančio turto vertė sudaro 618 377 Lt, turto disponavimas nėra suvaržytas, o Nordea banko sąskaitose turimų lėšų suma sudaro 99 441 Lt.

19Be to, atsakovas V. A. U. pateikė prašymą nustatyti, kad pagal CPK 10 str. 2 d. bylos medžiaga yra nevieša, kadangi prie atskirojo skundo pridėti dokumentai apie jo turtinę padėtį (94 b. l.).

20Atsiliepime į atsakovų atskiruosius skundus ieškovas prašo juos atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą (118-119 b. l.). Nurodo, kad, taikant laikinąsias apsaugos priemones, nėra vertinamas ieškinio pagrįstumas; atsakovų argumentas, kad jie neketina perleisti turimo turto, nesudaro pagrindo netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių; ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, atsakovams reiškiamas didelis turtinio pobūdžio reikalavimas, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas teismo sprendimo įvykdymas, kas trukdytų bankroto procedūros eigai ir pažeistų ieškovo kreditorių interesus. Laikinųjų apsaugos priemonių taikyti ginčijamam turtui nėra pagrindo, kadangi ginčijami pajai šiuo metu dėl atsakovų nesąžiningų veiksmų nėra padengti trečiojo asmens ŽŪK „Raseinių javai“ turtu.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas tenkintinas.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

24Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas, byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, kuris reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti įvykdymą būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui.

25Pagal teismų praktiką didelė ieškinio suma preziumuoja reikalingumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1385/2012; 2010 m.gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1624/2010). Ši prezumpcija nėra absoliuti, todėl kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam yra didelė ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, apyvarta bei įsipareigojimais kreditoriams (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2008 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-920/2008).

26Nagrinėjamu atveju ieškovas yra pareiškęs atsakovams ne tik reikalavimus pripažinti negaliojančiais 2010-12-28 sudarytus Pajinių įnašų pirkimo – pardavimo sandorius, bet ir turtinius reikalavimus - priteisti iš atsakovo UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“ 1 507 765 Lt pajinio įnašo vertę pinigais, o iš kitų dviejų atsakovų – po 10 000 Lt pajinio įnašo vertę pinigais. Kadangi kiekvienas iš atsakovų skundžia pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, jų pagrįstumas kiekvieno iš apeliantų atžvilgiu vertintinas atskirai, atsižvelgiant ir į apeliantų turtinę padėtį.

27Apygardos teismas turėjo pagrindo konstatuoti, kad atsakovui UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“ pareikšto ieškinio suma yra didelė. Tačiau UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“ pateikto su atskiruoju skundu jo 2011 m. balandžio 20 d. balanso už 2011 metus balanso duomenimis, šio atsakovo ilgalaikis turtas yra 4 020 757 Lt (iš jo – materialus turtas – 3 051 589 Lt), trumpalaikis turtas – 17 239 160 Lt (iš jo – atsargos sudaro 3 752 164 Lt, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 5 530 171 Lt), t. y. bendras įmonės turtas sudaro 21 259 917 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 5 184 960 Lt (12 b. l.). Taigi nagrinėjamu atveju ieškinio suma atsakovui UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“ nėra didelė, palyginus su jo turimu turtu ir vykdoma veikla, todėl nesudaro pagrindo konstatuoti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių būsimo galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Tokių duomenų ieškovas nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui.

28Apeliantas atsakovas E. S. laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumą ginčija gera jo turtine padėtimi ir apie ją pateikia dokumentus. Iš 2012 m. liepos 4 d. pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas matyti, kad atsakovo E. S. vidutinis darbo užmokestis sudaro vidutiniškai apie 2660 Lt, atskaičius mokesčius (76-77 b. l.), jo turimo nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė pagal 2012-08-01 rinkos būklę atliktą Nekilnojamojo turto registro masinį vertinimą yra 1 310 100 Lt, nekilnojamasis turtas nėra įkeistas ar kitaip suvaržyta disponavimo juo teisė, o pagal ( - ) 2012-07-04 sąskaitos išrašą, atsakovo piniginės lėšos sudaro 165 046,11 Lt (89-90 b. l.). Taigi atsakovo turimo turto vertė gerokai viršija ieškinio reikalavimus, turtas nėra įkeistas, todėl nėra pagrindo teigti, kad ieškinio patenkinimo atveju, sprendimas gali būti neįvykdytas (CPK 178 str., 314 str., 338 str.).

29Be to, atsakovas A. V. U. taip pat teigia apie savo gerą turtinę padėtį, pateikdamas dokumentus. 2012 m. liepos 4 d. pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas duomenimis, atsakovo vidutinis darbo užmokestis sudaro vidutiniškai apie 2000 Lt atskaičius mokesčius (103-104 b. l.), jo turimo nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė, pagal 2012-08-01 Nekilnojamojo turto registro duomenis, sudaro 523 100 Lt, nėra suvaržyta teisė disponuoti nekilnojamuoju turtu, o 2012 m. liepos 4 d. Nordea banko sąskaitoje grynieji pinigai sudaro 99 441 Lt (b. l. 108). Dėl nurodyto, apeliantas paneigė aukščiau nurodytą prezumpciją, turtas nėra įkeistas, todėl nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 1 d.).

30Taigi apeliantai pagrindė galimybes įvykdyti jiems galimo nepalankaus teismo sprendimą, todėl nepagrįstas ieškovo argumentas dėl reikalingumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekiant apsaugoti bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus. Tai atitinka ir teismų praktiką (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1311/2012; 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1028/2008).

31Dėl pasakyto panaikintina pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria, taikant laikinąsias apsaugos priemones, areštuotas nutartyje nurodytos vertės atsakovų turtas, ir klausimas išspręstinas iš esmės – atmestinas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

32Pažymėtina, kad ši teismo nutartis neužkerta kelio ieškovui, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios, jo nuomone, sudarytų pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pakartotinai motyvuotai kreiptis į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 144 str. 1 d.).

33Be to, netenkintinas apelianto V. A. U. prašymas nustatyti, kad bylos medžiaga yra nevieša.

34CPK 10 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas, viešame teismo posėdyje priimdamas sprendimą ar procesą užbaigiančią nutartį, turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, motyvuota nutartimi nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, kai reikia apsaugoti žmogaus asmens, jo privataus gyvenimo ar nuosavybės slaptumą, informacijos apie žmogaus sveikatą konfidencialumą, taip pat jeigu yra pagrindo manyti, kad bus atskleista valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar kita įstatymų saugoma paslaptis. Nagrinėjamu atveju nėra pagindo tenkinti apelianto A. V. U. prašymo nustatyti bylos medžiagą nevieša, kadangi jis nemotyvuotas, be to, remiantis 2005 m. rugsėjo 9 d. Teismų tarybos nutarimu Nr. 13 P - 378 patvirtinta teismų sprendimų, nuosprendžių, nutarimų ir nutarčių skelbimo internete tvarka, priimta teismo nutartis yra nuasmeninama, fizinių asmenų vardus, pavardes keičiant inicialais – pirmomis vardo ir pavardės raidėmis, ir viešai skelbtina tik nuasmeninta nutartis (6, 7 punktai).

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

36Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. birželio 27 d. nutartį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Televizijos ir ryšio sistemos“, E. S. ir A. V. U. atžvilgiu.

37Klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti ieškovo bankrutavusios Techninių paslaugų kooperatinės bendrovės „Kotenas“ bankroto administratoriaus prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovo bankrutuojančios Techninių paslaugų kooperatinė bendrovės... 4. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. birželio 27 d. nutartimi patenkino... 7. Nurodė, kad ieškinio reikalavimo suma yra didelė, ginčo dalykas susijęs su... 8. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai... 9. Atskiraisiais skundais atsakovai UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“, E.... 10. Atskirąjį skundą atsakovas UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“... 11. 1) Nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones,... 12. 2) Nutartis dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių daro neigiamą... 13. 3) Nesutiktina su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu nutartyje nurodytam... 14. Atsakovas E. S. atskirąjį skundą grindžia tokiais motyvais (71-74 b. l.):... 15. 1) Nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi reikalavimo... 16. 2) Atsakovas neketina turimo turto slėpti, perleisti jo kitiems asmenims ar... 17. Atsakovas A. V. U. atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais (95-98 b.... 18. 1) Taikant laikinąsias apsaugos priemones, pažeisti ekonomiškumo ir... 19. Be to, atsakovas V. A. U. pateikė prašymą nustatyti, kad pagal CPK 10 str. 2... 20. Atsiliepime į atsakovų atskiruosius skundus ieškovas prašo juos atmesti, o... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 22. Atskirasis skundas tenkintinas.... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 24. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas, byloje dalyvaujančių ar kitų... 25. Pagal teismų praktiką didelė ieškinio suma preziumuoja reikalingumą... 26. Nagrinėjamu atveju ieškovas yra pareiškęs atsakovams ne tik reikalavimus... 27. Apygardos teismas turėjo pagrindo konstatuoti, kad atsakovui UAB... 28. Apeliantas atsakovas E. S. laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumą... 29. Be to, atsakovas A. V. U. taip pat teigia apie savo gerą turtinę padėtį,... 30. Taigi apeliantai pagrindė galimybes įvykdyti jiems galimo nepalankaus teismo... 31. Dėl pasakyto panaikintina pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria,... 32. Pažymėtina, kad ši teismo nutartis neužkerta kelio ieškovui, paaiškėjus... 33. Be to, netenkintinas apelianto V. A. U. prašymas nustatyti, kad bylos... 34. CPK 10 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas, viešame teismo posėdyje... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 36. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. birželio 27 d. nutartį, kuria... 37. Klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti ieškovo bankrutavusios...