Byla 2-504-823/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal trečiųjų asmenų T. K., S. K., B. A. B., A. D., H. Š. atskirąjį skundą ir trečiojo asmens A. D. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gruodžio 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1634-479/2017 pagal pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundą dėl atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, nutraukimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) patikslintu skundu prašė nutraukti ne teismo tvarka vykdomas UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ bankroto procedūras ir iškelti bankroto bylą UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“, bankroto administratorių parenkant vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 2 dalyje įtvirtintomis nuostatomis.
 2. Pareiškėja nurodė, kad UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ bankroto proceso ne teismo tvarka inicijavimas prieštarauja imperatyvioms ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalies normoms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams, kadangi VMI, kaip didžiausia bendrovės kreditorė, nebuvo informuota apie 2017 m. balandžio 25 d. kreditorių susirinkimą, kurio metu buvo nuspręsta vykdyti bendrovės bankroto procedūras ne teismo tvarka. Apie šį kreditorių susirinkimą pareiškėja sužinojo tik 2017 m. birželio 21 d., gavusi bendrovės bankroto administratorės pranešimą, kad VMI iki 2017 m. liepos 13 d. turi teisę pateikti finansinį reikalavimą atsakovės bankroto procese.
 3. Pagal 2017 m. balandžio 25 d. UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūros“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 duomenis, susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių bendra finansinių reikalavimų suma lygi 275 601,86 Eur, o tai sudaro 76,192 proc. visų kreditorinių reikalavimų sumos, tačiau į šią sumą nebuvo įtrauktas VMI finansinis reikalavimas. VMI finansinį reikalavimą sudaro Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. lapkričio 12 d. nuosprendžiu valstybei priteista 706 834,16 Eur (2 440 557 Lt) suma. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 28 d. nuosprendžiu ši suma nebuvo sumažinta. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. liepos 18 d. pareiškėjai išdavė vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 22 d. nutartimi buvo sustabdytas nurodytų nuosprendžių vykdymas, atitinkamai ir skolos išieškojimas pagal išduotą vykdomąjį raštą, tačiau 2017 m. gegužės 2 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą Nr. 2K-7-30-788/2017, apeliacinės instancijos teismo nuosprendį paliko nepakeistą. Apie baudžiamosios bylos nagrinėjimą kasaciniame teisme žinojo ne tik UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ vadovas bei pirmojo kreditorių susirinkimo pirmininkas, bet ir trys į kreditorių sąrašą įtraukti UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ kreditoriai (I. G., V. L. ir S. Š.).
 4. Pareiškėjos teigimu, kadangi ji yra didžiausia UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ kreditorė, būtent pareiškėjos balsavimas nulemtų, ar bendrovė galėtų vykdyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka. Todėl UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ vadovo veiksmai, neinformuojant pareiškėjos apie 2017 m. balandžio 25 d. kreditorių susirinkimą, vertintini ne tik kaip neteisėti, bet ir kaip nesąžiningi. Kadangi UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūros“ bendrovės bankroto proceso ne teismo tvarka vykdymas yra neteisėtas, neteisėti ir naikinti yra ir šios bendrovės 2017 m. balandžio 25 d. ir 2017 m. rugpjūčio 23 d. kreditorių susirinkimo protokolai.
 5. Pareiškėja nurodė, kad Mokesčių apskaitos informacinės sistemos duomenimis 2017 m. spalio 17 d. atsakovės mokestinė nepriemoka buvo 709 024,47 Eur. Pareiškėjos vertinimu, atsižvelgiant į atsakovės turimą mokestinę nepriemoką, Juridinių asmenų registrui pateiktus finansinės atskaitomybės duomenis, taip pat į tai, kad atsakovės vardu nėra įregistruota nekilnojamojo ar kilnojamojo turto, atsakovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.
 6. Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius (toliau – VSDF Klaipėdos skyrius) nurodė sutinkantis su VMI skundu. Pažymėjo, kad UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ kreditoriams 2017 m. balandžio 25 d. priimant nutarimą, kurio pagrindu pradėtas bendrovės bankroto procesas ne teismo tvarka, teisme buvo nagrinėjama civilinė byla, kurioje VMI buvo pareiškusi turtinius reikalavimus atsakovei. Taigi egzistavo ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje apibrėžta sąlyga, imperatyviai draudžianti pradėti įmonės bankroto procedūras ne teismo tvarka. Remiantis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2017 m. spalio 25 d. duomenimis UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 40 491,10 Eur, iš jų 40 365,05 Eur valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokų už apdraustuosius už laikotarpį nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 18 d. (atleistas paskutinis darbuotojas), 126,05 Eur delspinigių, priskaičiuotų už pavėluotą VSD įmokų už apdraustuosius pervedimą už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 16 d. iki 2017 m. liepos 17 d. Šiuo atveju ginčo, kad bendrovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla, nėra.
 7. BUAB ,,Baltijos bunkeriavimo agentūra“ bankroto administratorė UAB ,,Angorela“ atsiliepimu į skundą prašė iškeltą civilinę bylą nutraukti arba VMI skundą atmesti. Nurodė, kad skundo reikalavimas nutraukti atsakovės bankroto procesą ne teismo tvarka negali būti tenkinamas, nes skundo dalykas ir pagrindas nėra susiję. Nors VMI skunde nurodomos aplinkybės, susijusios su 2017 m. balandžio 25 d. vykusiame BUAB ,,Baltijos bunkeriavimo agentūra“ kreditorių susirinkime priimtu nutarimu vykdyti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka, tačiau pareiškėja neprašo šio nutarimo panaikinti ir jo neginčija. Be to, pareiškėja skundą pateikė praleidusi įstatymuose nustatytą terminą (praėjus daugiau nei 4 mėnesiams nuo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo), kurio atnaujinti neprašė.
 8. Atsakovės vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 22 d. nutartimi buvo sustabdytas žemesnės instancijos teismų sprendimų vykdymas, ginčijamo 2017 m. balandžio 25 d. kreditorių susirinkimo metu pareiškėja nebuvo bendrovės kreditorė, todėl ji ir neturėjo būti informuota ir dalyvauti šiame susirinkime bei atitinkamai negalėjo balsuoti svarstomais klausimais. Pareiškėja reikalavimo teisę į bendrovę įgijo tik 2017 m. gegužės 2 d., Lietuvos Aukščiausiajam Teismui priėmus atitinkamą nutartį. Pareiškėja dalyvauja atsakovės bankroto procese, 2017 m. liepos 11 d. pateikė savo finansinį reikalavimą, balsavo kreditorių susirinkime, todėl iš esmės su bankroto procesu sutinka. Pareiškėjos prašymas iškelti bendrovei bankroto bylą teisme yra nepagrįstas, nes pagal ĮBĮ nuostatas bankroto bylos iškėlimas asmeniui, kuriam jau vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra galimas.
 9. Tretieji asmenys B. A. B., A. D. ir H. Š. atsiliepimu į skundą prašė skundą atmesti kaip pateiktą praleidus senaties terminą, arba kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 2017 m. balandžio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo metu pareiškėja nebuvo bendrovės kreditorė. ĮBĮ 12 straipsnyje nustatyta kreditorių informavimo tvarka nebuvo pažeista, nes nurodytą kreditorių susirinkimo nutarimą priėmė kvorumas – 76,192 proc. kreditorių visumos. Trečiųjų asmenų vertinimu, pareiškėjos skundas yra nemotyvuotas. Iki skundo pateikimo pareiškėja jokių pretenzijų dėl bankroto procedūrų vykdymo neteikė, 2017 m. liepos 11 d. pateikė finansinį reikalavimą, todėl su bankroto procesu ne teismo tvarka sutiko. Tokiu būdu pareiškėja piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, pažeidžia atsakovės kreditorių teises. Be to, laikant, kad apie 2017 m. balandžio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pareiškėja sužinojo 2017 m. birželio 21 d., terminas šį nutarimą apskųsti suėjo 2017 m. liepos 15 d., atnaujinti praleistą terminą pareiškėja neprašė. ĮBĮ nėra numatyta galimybė neteisminio bankroto procedūras pakeisti ir jas toliau vykdyti teismine tvarka, todėl reikalavimas dėl bendrovės bankroto bylos teisme iškėlimo yra nepagrįstas ir neteisėtas.
 10. Tretieji asmenys T. K. ir S. K. atsiliepimu į skundą prašė skundą atmesti kaip pateiktą praleidus senaties terminą, arba kaip nepagrįstą. Atsiliepimą grindė iš esmės tais pačiais argumentais, kuriuos atsiliepime nurodė tretieji asmenys. A. B., A. D. ir H. Š.. Papildomai pažymėjo, kad dauguma BUAB ,,Baltijos bunkeriavimo agentūra“ kreditorių yra bendrovės darbuotojai, todėl bankroto proceso vykdymas ne teismo tvarka tikslingas, užtikrina operatyvesnį ir greitesnį atsikaitymą su darbuotojais, kitais kreditoriais. Neteisminio atsakovės bankroto procedūros yra vykdomos, galimai bus patenkinti pirmos eilės kreditorių reikalavimai, todėl nutraukus bankroto proceso ne teismo tvarka vykdymą ir pradėjus bankroto procesą teismine tvarka, būtų pažeisti darbuotojų interesai.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. gruodžio 8 d. nutartimi pareiškėjos VMI skundą tenkino iš dalies – pripažino BUAB ,,Baltijos bunkeriavimo agentūra“ bankrotą ne teismo tvarka neteisėtu, nutraukė bendrovės neteisminio bankroto procedūras, panaikino bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 2017 m. balandžio 25 d. ir 2017 m. rugpjūčio 23 d., pareiškėjos reikalavimo dėl bankroto bylos UAB ,,Baltijos bunkeriavimo agentūra“ iškėlimo netenkino.
 2. Teismas nustatė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. liepos 18 d. išdavė vykdomąjį raštą dėl valstybei priteistos 706 834 Eur sumos išieškojimo iš atsakovės UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 22 d. nutartimi 706 834 Eur skolos išieškojimas iš atsakovės buvo sustabdytas. Atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimas dėl bankroto proceso ne teismo tvarka buvo priimtas 2017 m. balandžio 25 d., kai vykdymo veiksmai dėl skolos išieškojimo valstybei negalėjo būti atliekami, tačiau vykdymo veiksmų sustabdymas nepanaikino ieškovei išduoto vykdomojo rašto (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 626 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 628 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 2 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. lapkričio 12 d. nuosprendis ir Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 28 d. nuosprendis palikti galioti. Atsižvelgdamas į tai, kad UAB ,,Baltijos bunkeriavimo agentūra“ kreditorių nutarimas dėl bankroto proceso ne teismo tvarka vykdymo buvo priimtas galiojant teismo sprendimui dėl skolos priteisimo iš atsakovės, kai ieškovei buvo išduotas galiojantis vykdomasis dokumentas, pirmosios instancijos teismas sprendė, jog atsakovės bankroto procesas ne teismo tvarka negalėjo būti pradėtas.
 3. Atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjai nebuvo pranešta apie atsakovės 2017 m. balandžio 25 d. kreditorių susirinkimą, teismas sprendė, kad pareiškėja dėl svarbios priežasties praleido terminą apskųsti atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimus, todėl šį terminą atnaujino.
 4. Teismas konstatavo, kad pripažinus, jog bendrovės bankroto procesas vykdomas neteisėtai, yra pagrindas pripažinti negaliojančiais atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimus. Kreditorių susirinkimo nutarimai dėl bankroto proceso ne teismo tvarka, pirmosios instancijos teismo vertinimu, pažeidė kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą, o šios nuostatos užtikrinimas yra teismo pareiga (ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalis). Teismo pareigą ginti viešąjį interesą bankroto bylose akcentuoja ir teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-106/2014, 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56-421/2015).
 5. Atsižvelgdamas į tai, kad nesilaikant įstatymo reikalavimų bankroto procedūrų vykdymas nėra galimas, teismas pripažino teisiškai nereikšmingais atsakovės bei trečiųjų asmenų argumentus dėl to, jog ieškovė gali tinkamai naudotis procesinėmis teisėmis atsakovės bankroto procese, vykdomame ne teismo tvarka.
 6. Teismas sprendė, kad pareiškėjos reikalavimas dėl bankroto bylos UAB ,,Baltijos bunkeriavimo agentūra“ iškėlimo negali būti tenkinamas, nes teisės aktai nenumato teismo teisės nutraukti bankroto procesą ne teismo tvarka ir tuo pat metu iškelti atsakovei bankroto bylą teisme. Teismas pažymėjo, kad tokios nuostatos laikomasi ir formuojamoje teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1798/2013).
 1. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai
 1. Tretieji asmenys B. A. B., A. D., H. Š., T. K. ir S. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gruodžio 8 d. nutarties dalį dėl BUAB ,,Baltijos bunkeriavimo agentūra“ bankroto ne teismo tvarka pripažinimo neteisėtu ir bankroto procedūrų nutraukimo bei 2017 m. balandžio 25 d. ir 2017 m. rugpjūčio 23 d. kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais ir pareiškėjos VMI skundą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Pareiškėja patikslintu skundu prašė nutraukti atsakovės bankroto proceso vykdymą ne teismo tvarka bei iškelti bendrovei bankroto bylą. Nei vienas iš šių pareiškėjos pareikštų reikalavimų negalėjo būti patenkintas, kadangi pagal pareiškėjos procesiniuose dokumentuose suformuluotą reikalavimą, teismo posėdžio metu pateiktus paaiškinimus, pareiškėja neprašė pripažinti negaliojančiu 2017 m. balandžio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, neprašė atnaujinti praleisto termino kreditorių susirinkimo nutarimui apskųsti, nenurodė svarbių termino praleidimo priežasčių, o dėl 2017 m. rugpjūčio 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimo jokių reikalavimų neteikė.
  2. Priimant ginčijamą nutartį nebuvo vadovautasi kasacinio teismo išaiškinimais, pagal kuriuos teismas nėra bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, subjektas, spręsdamas klausimus dėl bankroto proceso ne teismo tvarka, teismas neturi iniciatyvos teisės, negali būti aktyvus. Teismas ne teismo tvarka vykdomo bankroto proceso metu kilusius ginčus nagrinėja bendrąja CPK normų nustatyta tvarka (CPK 42, 140, 293 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-195-2019/2017). Teismo išvada, kad kreditorių susirinkimo nutarimas dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka pažeidė kreditorių ir bendrovės interesų pusiausvyrą, o teismo pareiga užtikrinti šią pusiausvyrą, ginti viešąjį interesą, prieštarauja nurodytai kasacinio teismo praktikai. Teismas nepagrįstai suabsoliutino viešąjį interesą, nesivadovavo proceso dispozityvumo, rungimosi principais, tokiu būdu pažeidė apeliantų teisėtus interesus.
  3. Teismas nepagrįstai savo iniciatyva atnaujino pareiškėjai terminą atsakovės 2017 m. balandžio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimui apskųsti. Pareiškėja tokio prašymo neteikė, o teismas nenurodė jokių aplinkybių, kurios galėtų būti pripažintos svarbiomis termino praleidimo priežastimis. Nors kitos bylos šalys prašė taikyti ieškinio senatį, tačiau dėl to teismas visiškai nepasisakė, taigi pažeidė CPK 265 straipsnio 2 dalį. Nors bankroto bylos susijusios su viešuoju interesu, tačiau tai nereiškia, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyto kreditorių susirinkimo nutarimui apskųsti 15 dienų termino nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą, gali būti nesilaikoma ir šis terminas visais atvejais turi būti atnaujinamas, nepriklausomai nuo termino praleidimo priežasčių. Aplinkybė, kad pareiškėja apie 2017 m. balandžio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimą buvo informuota 2017 m. birželio 21 d., tačiau skundą pateikė tik 2017 m. rugsėjo 14 d., t. y. praėjus daugiau nei 2 mėnesiams, sudaro pagrindą teismo nurodytą motyvą dėl termino atnaujinimo laikyti nereikšmingu.
  4. Teismas tinkamai neįvertino to, kad pareiškėja 2017 m. liepos 11 d. pateikė į atsakovės bankroto bylą finansinį reikalavimą, balsavo 2017 m. rugpjūčio 23 d. kreditorių susirinkime, taigi sutiko su bankroto procedūromis, vykdomomis ne teismo tvarka, jos teisės nebuvo pažeistos.
  5. Pareiškėjai 2016 m. liepos 18 d. išduotas vykdomasis raštas dėl 706 834,16 Eur skolos valstybės naudai išieškojimo iš atsakovės nebuvo pateiktas vykdyti, todėl 2017 m. balandžio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimu inicijuojant bankroto bylos ne teismo tvarka iškėlimą nebuvo pažeistos ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies nuostatos.
  6. Pareiškėjai pateikus ir teismui priėmus akivaizdžiai nepagrįstą, netinkamai sufomuluotą skundą, buvo pažeistos tiek apeliantų, tiek likusių BUAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ darbuotojų teisės bei teisėti interesai. Darbuotojai nuo bankroto bylos iškėlimo momento dar nėra gavę net dalies savo neišmokėtų darbo užmokesčių. Nutraukus atsakovės bankroto bylą privalės būti keliama bankroto byla teisminio proceso tvarka, todėl kreditoriniai reikalavimai dar ilgai nebus patenkinti.
 2. Trečiasis asmuo A. D. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gruodžio 8 d. nutarties dalį dėl BUAB ,,Baltijos bunkeriavimo agentūra“ bankroto ne teismo tvarka pripažinimo neteisėtu ir bankroto procedūrų nutraukimo bei 2017 m. balandžio 25 d. ir 2017 m. rugpjūčio 23 d. kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais ir pareiškėjos VMI skundą atmesti visiškai. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pačiais argumentais, kaip trečiųjų asmenų B. A. B., A. D., H. Š., T. K. ir S. K. atskirasis skundas.
 3. Atsiliepimu į trečiųjų asmenų B. A. B., A. D., H. Š., T. K., S. K., A. D. atskiruosius skundus atsakovės bankroto administratorė ,,Angorela“ prašo atskiruosius skundus tenkinti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Priimant ginčijamą nutartį buvo išeita už skundo ribų, nes ja buvo panaikinti visi atsakovės 2017 m. balandžio 25 d. ir rugpjūčio 23 d. kreditorių susirinkimų nutarimai, atnaujintas terminas 2017 m. balandžio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti, nors tokių reikalavimų pareiškėja neteikė. Bankroto procese ne teismo tvarka, teismui neturint iniciatyvos teisės, toks teismo veikimas laikytinas neteisėtu.
  2. Teismas neaiškiu tikslu, nesant pareiškėjos prašymo, atnaujino terminą skundui dėl 2017 m. balandžio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimų paduoti. Tokiu būdu pareiškėjai buvo sudaryta galimybė pasinaudoti teise į teisminę gynybą nesilaikant šios teisės realizavimo tvarkos. Faktinės bylos aplinkybės patvirtina, kad, priešingai nei sprendė teismas, termino praleidimo priežastys negalėjo būti pripažintos svarbiomis, nes skundą paduoti buvo delsiama beveik tris mėnesius.
 4. Atsiliepimu į trečiųjų asmenų atskiruosius skundus pareiškėja VMI prašo Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gruodžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Priešingai nei atskiruosiuose skunduose teigia tretieji asmenys, teismas neperžengė skundo ribų. Teismas turi teisę atnaujinti praleistą terminą ir savo iniciatyva, kai iš turimos medžiagos matyti, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Šiuo atveju teismas, vertindamas byloje esančius duomenis, atlikdamas jų teisinį vertinimą, rėmėsi VMI pateikta informacija bei dokumentais.
  2. Teismas pagrįstai, tikrindamas kreditorių susirinkimų atitiktį ĮBĮ nuostatoms, nustatė, kad atsakovės bankroto procesas ne teismo tvarka negalėjo būti pradėtas. Dėl šios priežasties teismas pagrįstai panaikino kreditorių susirinkimo 2017 m. balandžio 25 ir rugpjūčio 23 d. nutarimus.
  3. Nors pagrindinis trečiųjų asmenų skundo argumentas susijęs su tuo, kad teismas nepagrįstai atnaujino terminą skundui dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo pateikti, tačiau teismo nutarties dalis dėl šio termino atnaujinimo yra neskundžiama, nes to nenumato nei CPK, nei ĮBĮ.
  4. Pareiškėja, pateikdama skundą, nurodė visas aplinkybes, dėl kurių atsakovės bankrotas ne teismo tvarka yra neteisėtas ir pradėtas procesas turi būti nutrauktas. Pareiškėja pateikė teismui 2016 m. liepos 18 d. vykdomąjį raštą, kuriuo iš bendrovės valstybės naudai priteista 706 834 Eur (2 440 557 Lt) suma. Šis vykdomasis raštas nebuvo atšauktas ar panaikintas, todėl buvo vykdytinas. Būtent faktas, jog buvo išduotas vykdomasis dokumentas, įrodo, kad bendrovės bankroto procesas ne teismo tvarka negalėjo būti pradėtas. Esant ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje numatytoms aplinkybėms, su kuriomis siejamas bankroto ne teismo tvarka negalimumas, bankroto procesas šia tvarka negali vykti. Teismų praktikoje taip pat pažymima apie pranešimo kreditoriui apie ne teismo tvarka iškeltą bankroto bylą svarbą (Lietuvos Aukščiausiais Teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-302-313/2017).
  5. Tretieji asmenys nepagrįstai nurodo, kad išduotas vykdomasis dokumentas nebuvo pateiktas vykdyti, todėl nebuvo pažeistos ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies nuostatos. Pagal ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalį kreditoriumi pripažįstamas ir toks subjektas, kurio reikalavimo vykdymo terminai dar nėra suėję. Aplinkybė, kad buvo atidėtas nuosprendžio vykdymas reiškia, jog skola nėra išieškoma atitinkamą laiko tarpą, tačiau tai nepanaikina kreditoriaus teisių. Vykdomasis raštas buvo vykdytinas, todėl bendrovė, žinodama apie jį, turėjo sustabdyti bankroto proceso ne teismo tvarka iniciavimą.
  6. Teismų praktikoje pažymima, kad bankroto bylose viešasis interesas negali pasireikšti tik vieno jo aspekto – kreditorių (ar vieno jų) teisių suabsoliutinimu, ignoruojant kitą aspektą – procedūros teisėtumą. Panaikinus neteisėtai pradėtą ir vykdomą procesą dėl bankroto ne teismo tvarka, ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl kreditorių teisės nėra paneigiamos.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Apeliantai, nesutikdami su ginčijama pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, atskiruosiuose skunduose dėsto argumentus, susijusius su nepagrįstu pareiškėjos skundo ribų peržengimu, nepagrįstu termino skundui dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pateikti atnaujinimu, taip pat netinkamu ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos nuostatos taikymu. Apeliacinės instancijos teismas, laikydamasis apeliacijos ribų, pasisakys dėl šių apeliantų argumentų.
Dėl skundo ribų peržengimo
 1. Iš pareiškėjos patikslinto skundo turinio matyti, kad pareiškėja skundu prašė nutraukti ne teismo tvarka vykdomas UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ bankroto procedūras ir iškelti atsakovei bankroto bylą teismo tvarka. Šiuos savo reikalavimus pareiškėja grindė tuo, kad ji, kaip didžiausia atsakovės kreditorė, nebuvo informuota apie kreditorių susirinkimą, kuriame buvo svarstomas bankroto proceso ne teismo tvarka atsakovei iniciavimo klausimas, taip pat tuo, kad į balsavimo rezultatus nebuvo įtrauktas pareiškėjos reikalavimas, patvirtintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu ir pareiškėjai dar iki kreditorių susirinkimo, kuriame buvo svarstoma dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo ne teismo tvarka, išduotu vykdomuoju raštu. Skunde pareiškėja taip pat nurodė, kad atsakovės kreditorių susirinkimo protokolai (taip pat ir 2017 m. rugpjūčio 23 d. kreditorių susirinkimo protokolas) yra neteisėti ir naikintini, kadangi neteisėtas yra visas atsakovės bankroto ne teismo tvarka procesas. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino atsakovės bankroto proceso ne teismo tvarka teisėtumą ir tai darydamas, priešingai nei teigia apeliantai, skundo ribų neperžengė. Apeliantų argumentai, susiję su netiksliu skundo reikalavimo formulavimu, yra formalūs, kadangi iš pareiškėjos pateikto skundo turinio akivaizdu, kokio teisinio bylos rezultato juo yra siekiama ir kokiomis faktinėmis aplinkybėmis grindžiamas pareiškėjos reikalavimas.
Dėl termino atnaujinimo
 1. Byloje nėra ginčo, kad pareiškėja apie atsakovės 2017 m. balandžio 25 d. kreditorių susirinkimą nebuvo informuota ir apie jo metu priimtą nutarimą sužinojo 2017 m. birželio 21 d., o skundą teismui pateikė 2017 m. rugsėjo 14 d., taigi VMI skundas buvo pateiktas praleidus ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą 14 dienų terminą, kuris skaičiuojamas nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimą. Pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi atnaujino pareiškėjai terminą atsakovės 2017 m. balandžio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti sprendęs, kad terminą pareiškėja praleido dėl svarbių priežasčių. Apeliantai nesutinka su šia pirmosios instancijos teismo išvada.
 2. Termino atnaujinimo klausimo išsprendimui taikytinos CPK 78 straipsnio nuostatos inter alia ir tos, kurios reglamentuoja teismo nutarties, kuria išspręstas procesinio termino atnaujinimo klausimas, apskundimo galimybę (Lietuvos apeliacinis teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2671/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1206-381/2015; 2016 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-558-798/2016). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pažymėta, kad teismo nutartis dėl procesinio termino atnaujinimo atskiruoju skundu neskundžiama, nes to nenumato įstatymai ir tokia nutartis neužkerta kelio tolesnei bylos eigai (CPK 78 straipsnio 6 dalis, 334 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai.). Bankroto procesą reglamentuojančiame specialiajame įstatyme – ĮBĮ taip pat nėra numatyta, jog teismo nutartis atnaujinti terminą skundui dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo pateikti būtų skundžiama (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1243-407/2017; 2017 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438-823/2017). Kadangi pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas dėl termino kreditorių susirinkimo nutarimui apskųsti atnaujinimo negali būti apeliacijos objektas, apeliacinės instancijos teismas apeliantų argumentų dėl termino skundui paduoti atnaujinimo nepagrįstumo nevertina ir dėl jų nepasisako.

5Dėl atsakovės bankroto proceso ne teismo tvarka iniciavimo teisėtumo

 1. Bankroto procedūros, vykdomos ne teismo tvarka, tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimo būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės ir jos kreditorių ginčo ir neįtraukiant į šią procedūrą teismo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1707/2012; 2016 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.e2-2107-330/2016, 2016 m. liepos 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1355-381/2016). Atsižvelgiant į tai, pagrindinis kriterijus, atskiriantis teisminę bankroto procedūrą nuo neteisminės, yra ginčo tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių buvimo ar nebuvimo faktas.
 2. ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje (įstatymo redakcija, galiojusi atsakovės 2017 m. balandžio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dėl bankroto proceso ne teismo tvarka vykdymo priėmimo metu) nustatyta, kad bankroto procedūrą ne teismo tvarka pradėti vykdyti galima tik tada, jeigu yra tenkinamos dvi sąlygos, t. y. teismuose nėra iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, ir iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Jeigu nors viena iš šių sąlygų nėra įvykdyta, bankroto procesas ne teismo tvarka negali būti pradėtas.
 3. Pareiškėja, ginčydama UAB ,,Baltijos bunkeriavimo agentūros“ bankroto proceso ne teismo tvarka teisėtumą, pateikė Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. liepos 18 d. išduotą vykdomąjį raštą dėl iš BUAB ,,Baltijos bunkeriavimo agentūra“ valstybės naudai priteistos 2 440 557 Lt (706 834,16 Eur) sumos išieškojimo. Byloje esantys įrodymai taip pat patvirtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 28 d. ir Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. lapkričio 12 d. nuosprendžių, kurių pagrindu išduotas paminėtas 2016 m. liepos 18 d. vykdomasis raštas, vykdymas buvo sustabdytas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 22 d. nutartimi, kol kasacinis teismas išnagrinės atsakovės generalinio direktoriaus kasacinį skundą. Vykdymas atnaujintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 2 d. nutartimi, kuria paminėti nuosprendžiai palikti galioti. Taigi, atsakovės kreditorių susirinkimo, kuriame buvo nuspręsta dėl bankroto procedūrų atsakovei vykdymo ne teismo tvarka, metu pareiškėja turėjo išduotą vykdomąjį dokumentą, išieškojimas pagal kurį nebuvo pradėtas ne dėl pareiškėjos valios, o dėl to, kad vykdymo veiksmai buvo laikinai sustabdyti kasacinio teismo. Tokia situacija pirmosios instancijos teismo pagrįstai buvo įvertinta kaip atitinkanti ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą draudimą vykdyti įmonės bankroto procedūras ne teismo tvarka, todėl atsakovės bankroto ne teismo tvarka procesas ginčijama nutartimi pagrįstai buvo nutrauktas.
 4. Pripažinęs, kad atsakovės bankroto procesas ne teismo tvarka buvo pradėtas pažeidus ĮBĮ 12 straipsnio normas, t. y. neteisėtai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino atsakovės kreditorių susirinkimų, vykusių 2017 m. balandžio 25 d. ir rugpjūčio 23 d., metu priimtus nutarimus, kadangi neteisėtai pradėtos bankroto procedūros metu priimti kreditorių susirinkimo nutarimai negali būti laikomi teisėtais.
Dėl kitų apeliantų argumentų
 1. Apeliantų argumentai, kad nutraukus bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka, pažeidžiamos jų teisės, interesai, jog kuo greičiau būtų patenkinti jų finansiniai reikalavimai, atmestini kaip nepagrįsti. Bankroto proceso tikslas kuo operatyviau patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus, kartu panaikinant įmonės (skolininkės) skolų naštą, negali būti pagrindas nesilaikyti ĮBĮ nustatytų imperatyvių bankroto proceso vykdymo nuostatų. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, vadovaujantis ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalimi, kreditoriai gali pateikti pareiškimą teismui dėl bendrovės bankroto bylos iškėlimo, todėl kreditorių interesų užtikrinimo galimybė nėra apribota ar apskritai paneigiama.
 2. Kiti apeliantų atskiruosiuose skunduose nurodyti argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr.3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).
 3. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, tinkamai įvertino reikšmingas bylai aplinkybes ir teisingai taikė ĮBĮ normas, todėl naikinti ginčijamą pirmosios instancijos teismo nutartį atskiruosiuose skunduose nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

6Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

7Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gruodžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai