Byla 2-2671/2013
Dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 10 d. nutarties dalies, kuria patvirtintas „Swedbank lizingas, UAB 64 413,27 Lt reikalavimas atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „RVN“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, sudaryta iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Alvydo Poškaus ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „RVN“ administratoriaus atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 10 d. nutarties dalies, kuria patvirtintas „Swedbank lizingas, UAB 64 413,27 Lt reikalavimas atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „RVN“ bankroto byloje.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „RVN“ bankroto bylą, šios įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ bei nustatė ne trumpesnį kaip 30 dienų ir ne ilgesnį kaip 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditorių reikalavimams pareikšti.

5Kreditorius „Swedbank lizingas“, UAB 2012 m. birželio 18 d. pareiškimu kreipėsi į atsakovo administratorių, prašydamas atnaujinti terminą savo reikalavimui pareikšti ir įtraukti jį su 64 413,27 Lt reikalavimu į atsakovo BUAB „RVN“ kreditorių sąrašą. Nurodė, jog kreditorius su atsakovu 2007-2008 metų laikotarpiu sudarė lizingo sutartis Nr. LT071336, LT071338, LT057429, pagal kurias lizingo bendrovė „Swedbank lizingas“, UAB sudarė su atsakovo UAB „RVN“ nurodytais pardavėjais turto pirkimo-pardavimo sutartis ir perdavė tą turtą atsakovui valdyti ir naudotis verslo tikslais bei, įvykdžius įsipareigojimus pagal lizingo sutartis, įsigyti jį nuosavybės teise. Pagal šias sutartis lizingo davėjas įsigijo automobilį FORD MONDEO AMBIENTE, obliavimo-profiliavimo stakles WINING POWERMAT 400LE/018 ir įrankių galandinimo stakles WEINING RONDAMAT 960. Be to, kreditorius „Swedbank lizingas“, UAB su atsakovu UAB „RVN“ 2008 m. gruodžio 17 d. sudarė įsiskolinimo mokėjimo sutartį Nr. LT080861, kuria buvo susitarta dėl lizingo sutarčių pagrindu atsiradusio kliento debitorinio įsiskolinimo lizingo bendrovei dengimo. Atsakovui pagal lizingo sutartis nesumokėjus jose nurodytų įmokų, „Swedbank lizingas“, UAB 2009 m. liepos 21 d. vienašališkai jas nutraukė prieš terminą. Nutraukus šias sutartis, atsakovas liko skolingas kreditoriui: 26 345,52 Lt pagal išrašytas, bet neapmokėtas sąskaitas (skola susidarė dėl turto išpirkimo įmokų ir palūkanų įmokų nesumokėjimo nuo 2009 m. vasario mėnesio); 19 604,10 Lt neišpirktos turto vertės pagal sutartį Nr. LT080861; 6 997,95 Lt nuostolių iš turto pardavimo pagal sutartis Nr. LT057429, LT071336, LT071338 (iš likutinės (neišpirktos) vertės atėmus sumą, už kurią turtas buvo parduotas); 1 341,43 Lt papildomų išlaidų, kurias kreditorius patyrė sumokėdamas paslaugų teikėjui už suteiktą turto pardavimo paslaugą (įeina pirkėjo suradimo paslauga, jo saugojimas iki pardavimo, paruošimas pardavimui ir kt.) ir 10 124,27 Lt netiesioginių nuostolių (palūkanų įmokos (atlygis lizingo gavėjui už suteiktą finansinę paslaugą) nuo lizingo sutarčių nutraukimo iki lizingo sutarčių pabaigos).

6Kreditorius „Swedbank lizingas“, UAB dėl termino savo reikalavimams pareikšti bankroto byloje praleidimo priežasčių nurodė, jog, prasidėjus ekonominei krizei, ženkliai padaugėjo nemokių „Swedbank lizingas“, UAB klientų skaičius, todėl nebuvo galimybių visų klausimų išspręsti greitai. Padidinus darbuotojų, administruojančių nemokių klientų bylas, skaičių, buvo užsakyti iš archyvo ir gauti visi reikiamu dokumentai, įvertintas nuostolis iš turto pardavimo, patirtos papildomos išlaidos ir reikalavimas pateiktas atsakovo administratoriui.

7Atsakovo BUAB „RVN“ administratorius nesutiko su kreditoriaus „Swedbank lizingas“, UAB 64 413,27 Lt dydžio reikalavimo patvirtinimu, kadangi šis reikalavimas buvo pareikštas praleidus teismo nustatytą terminą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 10 d. nutartimi patvirtino uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko 22 507,65 EUR (77 714,41 Lt) dydžio reikalavimą bei „Swedbank lizingas“, UAB 64 413,27 Lt reikalavimą. Teismas, spręsdamas kreditoriaus „Swedbank lizingas“, UAB 64 413,27 Lt reikalavimo patvirtinimo klausimą, nustatė, kad su atsakovu UAB „RVN“ buvo sudarytos lizingo sutartys Nr. LT071336, 071338, 057429 bei įsiskolinimo mokėjimo sutartis Nr. LT080861. 2009 m. balandžio 1 d. kreditorius informavo skolininką UAB „RVN“ apie per 32 kalendorines dienas susidariusį 17 931,32 Lt dydžio įsiskolinimą ir apie sutarčių nutraukimą šios prievolės neįvykdymo atveju. 2009 m. liepos 21 d. sutartys buvo nutrauktos esant 46 457 Lt dydžio įsiskolinimui, susidariusiam per 143 dienas. Kreditoriaus prašomą patvirtinti 64 413, 27 Lt dydžio finansinį reikalavimą sudaro 26 345,52 Lt įsiskolinimas pagal pateiktas, bet neapmokėtas sąskaitas, 19 604,10 Lt neišpirktos vertės, 6 997, 95 Lt patirtų nuostolių iš turto pardavimo, 1 341,43 Lt patirtų papildomų išlaidų, 10 124,27 Lt netiesioginių nuostolių (negautos pajamos pagal lizingo sutarčių įmokų grafikus apskaičiuotas turėjusias būti sumokėtas palūkanų įmokas nuo lizingo sutarčių nutraukimo iki lizingo sutarčių pabaigos). Teismas nustatė, kad ginčo dėl finansinio reikalavimo sumos nėra, tačiau administratorius su jo patvirtinimu nesutinka, esant praleistam kreditoriaus reikalavimo pateikimo terminui. Teismas, vertindamas šio termino praleidimo priežastis ir jų svarbą, nustatė, kad atsakovo administratorius apie bankroto bylos atsakovui iškėlimą ir terminą kreditorių reikalavimams pareikšti pranešė ne „Swedbank lizingas“, UAB, bet „Swedbank“, UAB. Šią išvadą teismas padarė remdamasis paties atsakovo administratoriaus bylos nagrinėjimo metu duotais paaiškinimais. Dėl to teismas sprendė, jog administratoriaus padarytas ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytų reikalavimų pažeidimas sudaro pakankamą pagrindą šio termino praleidimo priežastis pripažinti svarbiomis.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atsakovo BUAB „RVN“ administratorius atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 10 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas „Swedbank lizingas“, UAB 64 413,27 Lt reikalavimas, o nutartį kitoje dalyje palikti nepakeistą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Atsakovo administratorius kreditoriaus „Swedbank lizingas“, UAB prašymą dėl jo 64 413,27 Lt reikalavimo patvirtinimo gavo tik 2012 m. birželio 20 d., nors teismo nustatytas terminas kreditorių reikalavimams pareikšti pasibaigė 2010 m. spalio 18 d.
  2. Kreditorius „Swedbank lizingas“, UAB savo reikalavimą atsakovui grindė nuostoliais, kuriuos jis patyrė dėl lizingo sutarčių nutraukimo ir kurie paaiškėjo realizavus atsiimtą lizingo objektu buvusį turtą. Kadangi šio turto pardavimo sandoriai buvo sudaryti 2010 m. sausio 28 d., 2010 m. vasario 18 d. ir 2010 m. rugpjūčio 18 d., kreditoriui iš karto turėjo būti žinoma apie patirtus nuostolius, dėl ko jis, veikdamas apdairiai ir rūpestingai, iš karto turėjo pateikti prašymus dėl papildomų finansinių reikalavimų patvirtinimo. Neįgyvendindamas šios savo teisės per teismo nustatytą terminą, kreditorius praleido senaties terminą.
  3. Atsakovo administratorius pranešimą apie bankroto bylos iškėlimą kreditoriui „Swedbank lizingas“, UAB išsiuntė 2010 m. rugsėjo 28 d. (registracijos Nr. RN199232632LT). Kreditorius šį pranešimą gavo 2010 m. spalio 2 d. Kreditorius, žinodamas apie bankroto bylos iškėlimą, privalėjo savo reikalavimą atsakovui pateikti ne per ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo nuostolių atsiradimo momento, kuriuo laikytina turto pardavimo diena. Kreditoriaus nurodytos priežastys (prasidėjusi krizė, padidėjęs darbo krūvis, dokumentų buvimas archyve, ilgai trukęs jų suradimas) negalėjo būti pripažintos svarbiomis, galinčios turėti reikšmės šio termino atnaujinimui.
  4. Teismas nepagrįstai termino kreditoriaus „Swedbank lizingas“, UAB reikalavimui pareikšti atnaujinimą grindė neva paties administratoriaus nurodytu nepranešimo šiam kreditoriui apie bankroto bylos atsakovui iškėlimą ir terminą kreditorių reikalavimams pareikšti faktu, nurodydamas, jog apie tai buvo pranešta „Swedbank“, UAB. Pats kreditorius „Swedbank lizingas“, UAB savo prašymą dėl termino atnaujinimo grindė visai kitomis priežastimis (dideliu nemokių įmonių kiekiu, dideliu darbuotojų užimtumu, dokumentų buvimu archyve ir dėl to atsiradusių sunkumų dokumentams gauti). Be to, administratorius niekada nepatvirtino minėto nepranešimo kreditoriui „Swedbank lizingas“, UAB fakto, tik teigė, kad tiksliai neatsiminė apie konkretų pranešimą ar nepranešimą. Teismas nebuvo aktyvus ir nepagrįstai neišsireikalavęs reikiamų įrodymų netinkamai nustatė nepranešimo faktą. Administratorius pats šių dokumentų pateikti negalėjo, nes jie tuo metu buvo Lazdijų rajono policijos komisariato, atliekančio ikiteisminį tyrimą Nr. 72-1-00358-10, žinioje, kuris buvo nutrauktas 2013 m. rugpjūčio 16 d. ir dokumentai grąžinti administratoriui.

12„Swedbank lizingas“, UAB atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Administratoriaus atskirojo skundo argumentas, jog jis teismo posėdžio metu tiksliai nenurodė apie pranešimo dėl bankroto bylos iškėlimo neišsiuntimą kreditoriui „Swedbank lizingas“, UAB, yra nepatvirtintas bylos medžiaga. Pastabų dėl teismo posėdžio protokolo nebuvo pareikšta. Todėl teismo išvados dėl nepranešimo kreditoriui yra pagrįstos bylos surinktų įrodymų visuma.
  2. CPK 314 straipsnis riboja galimybę apeliacinės instancijos teismui pateikti naujus įrodymus. Apeliantas kartu su atskiruoju skundu nepateikė įrodymų, patvirtinančių ikiteisminio tyrimo atlikimą, dokumentų poėmį, todėl jų nepateikus nėra jokio pagrindo sutikti, kad naujai pateikiami dokumentai negalėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui. Išrašas iš AB „Lietuvos paštas“ interneto puslapio buvo atspausdintas tik 2013 m. spalio 17 d.
  3. Kartu su atskiruoju skundu pateiktas bankroto administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ pranešimas bei pašto siuntų sąrašas nėra UAB „RVN“ dokumentai. Be to, nėra aišku, kokios galimai nusikalstamos atsakovo veiklos tyrimui galėtų būti reikalingi šie dokumentai.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bankroto byloje yra keliamas teismo nutarties, kuria atnaujintas praleistas procesinis terminas kreditoriaus reikalavimui pareikšti bei nutarta jį patvirtinti, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

15ĮBĮ įtvirtinta pareikštinė kreditorių reikalavimų, atsiradusių iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pateikimo tvarka, pagal kurią kreditorius savo reikalavimą administratoriui gali pateikti per teismo nustatytą terminą. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktu, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo teismui dienos. Teismas turi teisę priimti tvirtinti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis (ĮBĮ 10 str. 9 d.). Kreditorių pareiškimai dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, patvirtinimo, pateikti po šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyto termino, priimami iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo dienos (ĮBĮ 10 str. 9 d.). Analogiška nuostata yra įtvirtinta ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

16Teismo, įgyvendinant jam ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte įtvirtintą pareigą, nustatytas terminas, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo teismui dienos, yra procesinis, bet ne ieškinio senaties terminas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007). Kreditorių reikalavimų, atsiradusių iki bankroto bylos iškėlimo teisme dienos, konkretų pateikimo terminą nustato ne įstatymas, o teismas. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte yra apibrėžta maksimali šio termino riba, kuria privalo vadovautis teismas. Kreditorių reikalavimų, pateiktų pažeidus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, atnaujinimo klausimo išsprendimas, yra būtina tokių kreditorių reikalavimų priėmimo tvirtinti sąlyga. Todėl šio termino pasibaigimo faktas pats savaime sudaro kliūtis tokiam kreditoriui kreiptis į teismą dėl jo reikalavimo patvirtinimo. Teismo nustatyto termino kreditorių reikalavimams pareikšti atnaujinimo klausimo išsprendimui taikytinos CPK 78 straipsnio nuostatos, tame tarpe ir tos, kurios reglamentuoja teismo nutarties, kuria buvo išspręstas procesinio termino atnaujinimo klausimas, apskundimo galimybę.

17Atsakovo administratorius atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 10 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas „Swedbank lizingas“, UAB 64 413,27 Lt reikalavimas, savo atskirąjį skundą grįsdamas neteisingu termino šio kreditoriaus reikalavimui pareikšti atnaujinimo klausimo išsprendimu, neginčydamas paties kreditoriaus „Swedbank lizingas“, UAB materialiojo reikalavimo pagrįstumo. Pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje atskirai šio procesinio termino atnaujinimo klausimas nebuvo išspręstas, o šio procesinio klausimo išsprendimo rezultatas matomas iš skundžiamos teismo nutarties, kuria kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo klausimas buvo sprendžiamas iš esmės, motyvuojamosios dalies.

18Vadovaujantis CPK 334 straipsnio 1 dalimi, pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo šio kodekso numatytais atvejais ir kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Atsižvelgiant į tai, jog įstatyme tiesiogiai numatyta tik teismo nutarties, kuria atmetamas pareiškimas dėl praleisto procesinio termino atnaujinimo, apskundimo galimybė (CPK 78 str. 6 d.), o pats nutarties atnaujinti praleistą procesinį terminą priėmimas neužkerta kelio tolesnei bylos eigai, darytina išvada, jog teismo nutartis, kuria atnaujinamas procesinis terminas, yra neskundžiama atskiruoju skundu. Dėl to apeliantas negalėjo savo atskirojo skundo pagrindo grįsti argumentais dėl nepagrįsto procesinio termino atnaujinimo ir vien tuo pagrindu inicijuoti teismo nutarties, kuria patvirtinta kreditoriaus reikalavimas, peržiūrėjimą apeliacine tvarka. Tai sudaro savarankišką šių atskirojo skundo argumentų atmetimo pagrindą, nevertinant jų pagrįstumo ir nepasisakant dėl jų esmės, kiek tai susiję su procesinio termino praleidimo priežasčių vertinimu ir jų pripažinimo svarbiomis. Kadangi atsakovo administratorius neginčijo paties „Swedbank lizingas“, UAB reikalavimo pagrįstumo materialiąja prasme, todėl Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartis skundžiamoje dalyje dėl kreditoriaus „Swedbank lizingas“, UAB reikalavimo patvirtinimo paliekama nepakeista, o apelianto atskirasis skundas atmestinas.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 78 straipsniu, 334 straipsnio 1 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 p.,

Nutarė

20Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 10 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas „Swedbank lizingas“, UAB 64 413,27 Lt dydžio finansinis reikalavimas, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 5. Kreditorius „Swedbank lizingas“, UAB 2012 m. birželio 18 d. pareiškimu... 6. Kreditorius „Swedbank lizingas“, UAB dėl termino savo reikalavimams... 7. Atsakovo BUAB „RVN“ administratorius nesutiko su kreditoriaus „Swedbank... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 10 d. nutartimi patvirtino uždarosios... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atsakovo BUAB „RVN“ administratorius atskiruoju skundu prašo panaikinti... 12. „Swedbank lizingas“, UAB atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Bankroto byloje yra keliamas teismo nutarties, kuria atnaujintas praleistas... 15. ĮBĮ įtvirtinta pareikštinė kreditorių reikalavimų, atsiradusių iki... 16. Teismo, įgyvendinant jam ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte įtvirtintą... 17. Atsakovo administratorius atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos... 18. Vadovaujantis CPK 334 straipsnio 1 dalimi, pirmosios instancijos teismo... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 10 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas...