Byla 1-23-522/2015
Dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sužalojo žmogų

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja I. S., sekretoriaujant Onai Petniūnienei, dalyvaujant prokurorei P. P., nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui V. T., jo atstovui advokatui Česlovui Bakasėnui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje: R. L., a. k. ( - ) g. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, turintis pagrindinį išsilavinimą, nedirbantis, neteistas, gyv. ( - ) kaltinamas padaręs nusikaltimus numatytus LR BK 284 str. 1 d. ir 138 str. 2 d. 8 p.

2Teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą, Nustatė

3R. L. viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį bei dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sužalojo žmogų.

4R. L. 2014 m. liepos 6 d., apie 21 val., būdamas viešoje vietoje, įžūliu elgesiu demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką ir padarė viešosios tvarkos pažeidimą, pasireiškusį tuo, kad Širvintų r., Kernavės sen., Kernavės mstl., tuo metu vykusios šventės metu, aikštelėje prie VK „Veivera“ parduotuvės, esančios Kerniaus g. 1, be jokios priežasties, tyčia dėl chuliganiškų paskatų, spyrė sėdinčiam V. T. per veidą ir, šiam pargriuvus bei vėl atsistojus, stvėrė jam už drabužių ties krūtine ir stumdamas bei spirdamas per kojas, vėl pargriovė. Po to, gulinčiam ant žemės V. T., kojomis spyrė 7 kartus į veido sritį, taip padarydamas jam kaktos dešinės pusės sumušimą, pasireiškusį minkštųjų audinių patinimu, odos nubrozdinimu kaktos kairėje pusėje, poodinę kraujosruvą dešinės akies viršutiniame voke, poodinę kraujosruvą kairės akies vokų – kairio skruosto srityje su muštine žaizda kairiame skruoste ir kraujosruvą kairės akies obuolio pojungininėje srityje, kraujosruvą viršutinės lūpos gleivinėje su viršutinių dešinės pusės 1–o ir kairės pusės 1–o ir 3-o dantų vainikų išnirimais ir viršutinio dešinės pusės 2-o danties vainiko daliniu išnirimu, dėl ko nukentėjusiajam buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata, nes dėl trijų dantų netekimo V. T. prarado 10 procentų bendro darbingumo.

5R. L. kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2014 m. liepos 6 d. buvo šventėje, kuri vyko Kernavėje. Apie 19 val. nuėjo į „Veiveros“ parduotuvę, kur nusipirko alaus ir cigarečių. Išėjo iš parduotuvės ir nuėjo prie aikštelės, kuri yra prie parduotuvės pastato. Ten pamatė kruvinu veidu V. T., kuris gulėjo ant šono, pasirėmęs alkūne, ir rėkavo bei keikėsi. Prie jo stovėjo du vyriškiai, kurie gėrė iš skardinių alų. Tų vyriškių nepažįsta. Pamatęs situaciją, suprato, kad tie vyriškiai ir galėjo sumušti V. T.. Priėjo prie jų, paklausė, ką jie daro, ir norėjo pasilenkęs pakelti V. T.. Tada jam žemesnis vyriškis spyrė į veidą. Jis išsigando ir pabėgo. Kitą dieną sužinojo, kad V. T. jį kaltina, jog jis jį sumušė. Jis tikrai jo nemušė, nežino kodėl taip teigia.

6N. V. T. parodė, kad 2014-07-06 buvo Kernavėje, tuo metu ten vykusioje šventėje. Apie 21 val., nusipirkęs alaus, nuėjo už VK „Veivera“ parduotuvės. Prie jo priėjo R. L., kuris pareiškė pretenzijas dėl to, kad jis čia sėdi, kažką minėjo ir apie prekybą. Tada be jokios priežasties koja spyrė jam į veidą. Jis atsistojo ir R. L. stvėrė jam už krūtinės, kirto per kojas ir jis nugriuvo ant žemės. Tada jam gulinčiam R. L. spyrė 7-8 kartus į veido sritį. Jis išgirdo, kad A. L. kažkas ramino. Šiam aprimus, matė šalia F. Š. ir A. J.. Šis dar nuvedė jį prie vandens kolonėlės apsiprausti. R. L. pažįsta, konfliktų tarp jų nebuvo, kodėl užsipuolė, paaiškinti negali.

7Akistatos su įtariamuoju R. L. metu nukentėjusysis V. T. patvirtino savo duotus parodymus, paaiškindamas, kad jį sumušė R. L..

8Valstybinės teismo medicinos tarnybos specialistas davė išvadą, kad V. T. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. (b.l. 15-16)

9Įvykio vietos apžiūros metu fiksuota įvykio vieta, esanti Širvintų r., Kernavės mstl., Širvintų VK „Veivera“ parduotuvės aikštelėje. (b.l. 5-6)

10Liudytojas F. Š. parodė, kad 2014 m. liepos 6 d. atvyko į šventę Kernavėje su sugyventine A. Š.. Jau vakare nuėjo už parduotuvės. Ten sutiko pažįstamus V. T., R. L. ir A. J.. Jie gėrė alų. Prisėdo kartu. Nebuvo jokių konfliktų, visi sėdėjo, kalbėjosi. Staiga R. L. alkūne sudavė V. T. per veidą. Šis nugriuvo ant žemės. Po to atsistojo, tada R. L. prišoko prie V. T., suėmė už rūbų prie krūtinės ir pargriovė ant žemės. Po to, jau gulintį, pradėjo spardyti kojomis. Spyrė daug kartų, tikrai ne mažiau kaip 10 kartų, pataikydamas į galvos sritį. Jis bandė apginti, sakydamas, ką jis daro, norėjo atitraukti, bet R. L. atsisuko į jį, sakydamas, kad gal ir jis nori gauti, todėl daugiau nebelindo. Su A. Š. jis nuėjo šalin, nematė kaip viskas baigėsi. Nežino, kodėl R. L. užsipuolė V. T.. Nebuvo jokio konflikto. Visi buvo išgėrę. Žino, kad R. L., būdamas girtas, yra linkęs smurtauti.

11Liudytoja A. Š. parodė, kad 2014 m. liepos 6 d. atvyko į šventę Kernavėje su sugyventiniu F. Š.. Vakare nuėjo už parduotuvės. Ten sutiko pažįstamus V. T., R. L. ir A. J.. Jie gėrė alų. Prisėdo kartu. Nebuvo jokių konfliktų. Ji ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad R. L. sudavė ranka V. T. per veidą ir jis nugriuvo ant žemės, o po to atsistojo, tada R. L. prišoko prie V. T., suėmė už rūbų prie krūtinės ir pargriovė ant žemės. Po to, jau gulintį V. T., R. L. pradėjo spardyti kojomis ir spyrė keletą kartų, pataikydamas į galvą. Ji aiškino, kad matė, kad V. T. stipriai bėgo kraujas per veidą. Po to R. L. nustojo mušti V. T. ir pradėjo atsiprašinėti. Teismo posėdžio metu ši liudytoja nurodė, kad ikiteisminio tyrimo metu sakė netiesą, nes ji nematė, kas sumušė V. T..

12Liudytojas A. J. parodė, kad 2014 m. liepos 6 d. atvyko į šventę Kernavėje. Čia susitiko su pažįstamais F. Š. ir V. T.. Nusipirko alaus ir nuėjo už parduotuvės, kur gėrė, kalbėjosi. Išgėrė nemažai, jautėsi gan girtas. Jau vakare, nežino kiek tiksliai buvo valandų, jis nuėjo į parduotuvę, nusipirkti dar alaus. Grįžo gal po kokių 10 minučių. Ėjo už parduotuvės, kai pamatė iš priekio ateinantį V. T.. Jo visas veidas buvo kruvinas. Už parduotuvės daugiau nieko nebuvo. Paklausė kas atsitiko, tai V. T. pasakė, kad jį sumušė. Daugiau nieko smulkiau nepasakojo.

13R. L. kaltu neprisipažino, nurodydamas, kad V. T. galimai sumušė kiti asmenys. Tačiau V. T. matė ir tiksliai nurodė, kad jį sumušė R. L.. Jo parodymais nėra jokio pagrindo netikėti. Liudytojas F. Š. taip pat buvo tiesioginis įvykio liudytojas ir tiksliai nurodė, kad V. T. sumušė R. L., paaiškino ir kaip sumušė. Šio liudytojo parodymais taip pat nėra pagrindo netikėti. Tik viena liudytoja A. Š. pakeitė parodymus ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad pati nematė, kas sumušė V. T.. Ikiteisminio tyrimo metu sakyti, kad V. T. sumušė R. L., ją privertė tuo metu buvęs jos sugyventinis F. Š.. Ši liudytoja nors ir pakeitė parodymus, tačiau nepaneigė, kad V. T. sumušė R. L.. Be to šiuo metu R. L. yra jos mamos sugyventinis, todėl ji gali bandyti, duodama tokius parodymus, švelninti kaltinamojo atsakomybę.

14Motyvai dėl veikos kvalifikavimo

15Pagal BK 284 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Teismų praktikoje išaiškinta, kad viešoji vieta – tai tokia vieta, kurioje nusikalstamos veikos padarymo metu yra ar turi teisę lankytis kiti asmenys nepriklausomai nuo to, ar nusikaltimo darymo metu toje vietoje kas nors buvo, ar ne. Visuomenės tvarkos ar rimties sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį buvo panaudotas fizinis smurtas, aplinkiniai pasijuto šiurkščiai pažeminti ar šokiruoti, buvo nutrauktas žmonių poilsis ar darbas, padaryta žymi materialinė žala, sutrikdyta normali įmonių ar įstaigų veikla, žmonėms sukeltas didelis išgąstis ar kilo sumaištis, nutrauktas žmonėms skirtas renginys, sustabdytas eismas ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-135/2011, 2K-563/2009 ir kt.). Kaltininkui nusikalstamai veikiant viešojoje vietoje kitiems asmenims gali būti padaromi įvairaus laipsnio sveikatos sutrikdymai, tačiau BK 284 straipsnio 1 dalis apima tik fizinio skausmo sukėlimą ir nežymų sveikatos sutrikdymą. Tuo atveju, kai sutrikdant visuomenės rimtį ar tvarką nukentėjusiajam padaromas nesunkus ar sunkus sveikatos sutrikdymas, veika kvalifikuojama kaip ideali dviejų nusikalstamų veikų sutaptis, t. y. pagal BK 284 straipsnio 1 dalį ir 135 ar 138 straipsnio atitinkamą dalį. Jei viešosios tvarkos pažeidimas padaromas dėl chuliganiškų paskatų ir dėl to kitam asmeniui padaromas nesunkus sveikatos sutrikdymas, veika kvalifikuojama pagal BK 284 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-249/2009, 2K-408/2013 ir kt.).

16BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkto taikymo kontekste pažymėtina, kad pagal teismų praktiką šio BK straipsnio dispozicijoje nurodytos chuliganiškos paskatos nustatomos tada, kai nusikalstama veika padaroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės ir elgesio normų niekinimo, kai kaltininko elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-716/2007, 2K-144/2008, 2K-58/2009, 2K-241/2009, 2K-266/2009). Šioje byloje teismas, remdamasis įrodymų visuma, nustatė, kad R. L. prieš V. T. neadekvačius smurtinius veiksmus, kuriais sukėlė pastarajam nesunkų sveikatos sutrikdymą, atliko dėl tikėtina kilusio žodinio konflikto. Byloje nustatytos ir išanalizuotos faktinės aplinkybės patvirtina, jog R. L. fizinį smurtą prieš nukentėjusįjį panaudojo dėl menkavertės priežasties, t. y. jo paskatos buvo chuliganiškos.

17R. L. viešoje vietoje, t.y. Kernavėje, šventės metu, įžūliu elgesiu, t.y. smurtaudamas, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį bei dėl chuliganiškų paskatų sužalojo žmogų, dėl ko nukentėjęs asmuo ilgai sirgo, todėl jo veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal LR BK 284 str. 1 d. ir 138 str. 2 d. 8 p. Nusikaltimai įrodyti aukščiau išvardintais įrodymais.

18Kaltinamojo R. L. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra.

19Skirdamas kaltinamajam bausmę, teismas vadovaujasi bendrais bausmės skyrimo pagrindais(BK 54 str.). Jis padarė nesunkų ir apysunkį nusikaltimus.

20Kaltinamasis nebuvo ankščiau teistas, tačiau už chuliganizmą yra baustas administracine tvarka, kas rodo, kad jis linkęs chuliganiškai elgtis ir išvadų nedaro. Jam paskyrus laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymas atidėtinas, taikant pareigas ir baudžiamojo poveikio priemonę.

21Ieškinys

22Nukentėjusysis V. T. byloje pareiškė kaltinamajam R. L. 3176,37 EUR civilinį ieškinį, iš jų 176,37 EUR turtinės žalos ir 3000 EUR neturtinės žalos atlyginimo.

23Ieškovo ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo yra visiškai pagrįstas pateiktais rašytiniais įrodymais. O būtent dėl patirtų sužalojimų ieškovas turėjo transporto išlaidų, ekspertui apmokėti išlaidų ir turės dantų protezavimui reikalingų išlaidų(b.l. 67-71) Viso turtinė žala padaryta ieškovui 176,37 EUR sumoje, todėl priteistina iš kaltinamojo R. L..

24Ieškovas taip pat nurodė, kad dėl padaryto nusikaltimo prieš jį, kuriuo metu jis buvo sužalotas, jis patyrė 3000 EUR neturtinės žalos. Ieškovo reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo yra teisėtas, nes LR CK 6.250 str. 2 d. yra numatyta ieškovo teisė reikalauti žalos atlyginimo, kai ji padaryta asmens sveikatai dėl nusikaltimo. Ieškovas šventės metu, kitų žmonių, savo draugų, akivaizdoje buvo pažemintas, sumuštas. Ieškovas jaučia nepatogumus, nes neteko dantų. Jis turėjo skolintis pinigų, dėl savo išvaizdos negalėjo įsidarbinti. Teismas taip pat atsižvelgia ir į turtinės žalos dydį. Ieškovui priteistinas 300 EUR neturtinės žalos atlyginimas.

25Teismas, vadovaudamasis LR BPK 303-308 str.,

Nutarė

26R. L. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą numatytą LR BK 284 str. 1 d. ir nuteisti 2 MGL dydžio, t.y. 76 EUR bauda; pripažinti kaltu padarius nusikaltimą numatytą LR BK 138 str. 2 d. 8 p. ir nuteisti laisvės atėmimu vieneriems metams.

27Taikyti LR BK 63 str. 2 d., 5 d. 1 p. bausmes subendrinti apėmimo būdu ir galutinę bausmę R. L. paskirti laisvės atėmimą vieneriems metams.

28Taikyti LR BK 75 str. ir laisvės atėmimo bausmės vykdymą R. L. atidėti dvejiems metams.

29P. R. L. baudžiamojo poveikio priemonę - turtinės žalos 176,37 EUR sumoje V. T. atlyginimą, kurią jis privalo įvykdyti iki 2015-08-01 bei pareigas: iki 2015-05-01 atsiprašyti V. T. ir dalyvauti elgesio pataisos programoje per bausmės vykdymo atidėjimo laiką.

30Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti R. L. palikti iki nuosprendis įsiteisės.

31Ieškinį tenkinti iš dalies. P. V. T. iš R. L. 176,37 EUR turtinės žalos atlyginimą ir 300 EUR neturtinės žalos atlyginimą.

32Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja I. S., sekretoriaujant Onai... 2. Teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą, Nustatė... 3. R. L. viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir... 4. R. L. 2014 m. liepos 6 d., apie 21 val., būdamas viešoje vietoje, įžūliu... 5. R. L. kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2014 m. liepos 6 d. buvo šventėje,... 6. N. V. T. parodė, kad 2014-07-06 buvo Kernavėje, tuo metu ten vykusioje... 7. Akistatos su įtariamuoju R. L. metu nukentėjusysis V. T. patvirtino savo... 8. Valstybinės teismo medicinos tarnybos specialistas davė išvadą, kad V. T.... 9. Įvykio vietos apžiūros metu fiksuota įvykio vieta, esanti Širvintų r.,... 10. Liudytojas F. Š. parodė, kad 2014 m. liepos 6 d. atvyko į šventę... 11. Liudytoja A. Š. parodė, kad 2014 m. liepos 6 d. atvyko į šventę Kernavėje... 12. Liudytojas A. J. parodė, kad 2014 m. liepos 6 d. atvyko į šventę... 13. R. L. kaltu neprisipažino, nurodydamas, kad V. T. galimai sumušė kiti... 14. Motyvai dėl veikos kvalifikavimo... 15. Pagal BK 284 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas viešoje... 16. BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkto taikymo kontekste pažymėtina, kad pagal... 17. R. L. viešoje vietoje, t.y. Kernavėje, šventės metu, įžūliu elgesiu,... 18. Kaltinamojo R. L. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių... 19. Skirdamas kaltinamajam bausmę, teismas vadovaujasi bendrais bausmės skyrimo... 20. Kaltinamasis nebuvo ankščiau teistas, tačiau už chuliganizmą yra baustas... 21. Ieškinys... 22. Nukentėjusysis V. T. byloje pareiškė kaltinamajam R. L. 3176,37 EUR... 23. Ieškovo ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo yra visiškai pagrįstas... 24. Ieškovas taip pat nurodė, kad dėl padaryto nusikaltimo prieš jį, kuriuo... 25. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 303-308 str.,... 26. R. L. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą numatytą LR BK 284 str. 1 d. ir... 27. Taikyti LR BK 63 str. 2 d., 5 d. 1 p. bausmes subendrinti apėmimo būdu ir... 28. Taikyti LR BK 75 str. ir laisvės atėmimo bausmės vykdymą R. L. atidėti... 29. P. R. L. baudžiamojo poveikio priemonę - turtinės žalos 176,37 EUR sumoje... 30. Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti R. L. palikti iki... 31. Ieškinį tenkinti iš dalies. P. V. T. iš R. L. 176,37 EUR turtinės žalos... 32. Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...