Byla 1S-53
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2008 m. kovo 3 d. nutarties atsisakyti priimti N.R. skundą

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Egidijus Jonas Grigaravičius, sekretoriaujant Dianai Zadrauskaitei, dalyvaujant prokurorui Dariui Dziegoraičiui, pranešus skundą padavusiajam N.R., teismo posėdyje išnagrinėjo nukentėjusiojo N.R. skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2008 m. kovo 3 d. nutarties atsisakyti priimti N.R. skundą ir

Nustatė

2Kauno miesto apylinkės prokuratūroje 2007-10-19 pagal N.R. skundą ir pareiškimus pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 20-2-413/07 pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 294 str. 1d., dėl to, kad 2004 m. gegužės mėn. pabaigoje N. R. galimai buvo jėga iškraustytas iš M.U. nuosavybės teise priklausančio namo, ( - ). Šiame name gyvenęs N. R. buvo užgyvenęs asmeninio turto, o jį iškraustant prieš jį galimai buvo panaudotas smurtas, laužtuvas, jis buvo spardomas, asmenins turtas sunaikintas.

3Šioje byloje nukentėjusiuoju pripažintas N. R. kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėją su prašymu paskelbti testamentą negaliojančiu, paskelbti negaliojančia notarės veiklą, notarę patraukti baudžiamojon atsakomybėn, atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, viso 15 000 Lt.

4Kauno miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas 2008 m. kovo 3 d. nutartimi atsisakė priimti N.R. skundą kaip nenagrinėtiną teisme.

5Nukentėjusysis N. R. skundu prašo nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje vyksta ikiteisminis tyrimas ir tenkinti visus jo reikalavimus, pareikštus ikiteisminio tyrimo teisėjui.

6Teismo posėdyje prokuroras prašė skundą atmesti.

7Skundas atmestinas.

8Aukštesnės instancijos teismas visiškai sutinka ir pritaria ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartyje nurodytiems argumentams dėl pareiškėjo skundo nepriėmimo, teismo kompetencijos, ikiteisminio tyrimo tvarkos bei apskundimo ikiteisminio tyrimo metu tvarkos ir pagrindų.

9Kartu atkreipiamas nukentėjusio N. R. dėmesys, jog šiuo metu baudžiamoji byla, kurioje vyksta ikiteisminis tyrimas ir kurioje N. R. yra pripažintas nukentėjusiuoju, dar negali būti nagrinėjama teisme. Tik pabaigus ikiteisminį tyrimą ir atlikus visus būtinus ikiteisminio tyrimo procesinius veiksmus, bei nustačius kaltus asmenis ir jų kaltę pagrindžiančius duomenis, bus sprendžiamas klausimas dėl bylos perdavimo nagrinėti teisme. Nežiūrint to, nukentėjusysis, nesutikdamas su ikiteisminio tyrimo pareigūno proceso veiksmais ir nutarimais, gali juos apskųsti ikiteisminį tyrimą organizuojančiam ir jam vadovaujančiam prokurorui. Jei prokuroras atsisako patenkinti skundą, šis jo nutarimas gali būti skundžiamas aukštesniam prokurorui BPK 63 straipsnyje nustatyta tvarka.

10Iš baudžiamosios bylos matyti, kad nukentėjusysis N. R. neskundė ikiteisminį tyrimą atliekančio ikiteisminio tyrimo pareigūno proceso veiksmų ar nutarimų ikiteisminį tyrimą organizuojančiam ir jam vadovaujančiam prokurorui. Taigi N. R. neturėjo procesinės teisės reikšti skundą ikiteisminio tyrimo teisėjui, nes tokio skundo padavimo tvarka buvo pažeista. Dėl to ikiteisminio tyrimo teisėjas teisėtai ir pagrįstai atsisakė priimti N. R. skundą kaip nenagrinėtiną teisme.

11Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nukentėjusiojo N.R. skundas atmetamas kaip nepagrįstas ir skundžiama ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartis paliekama galioti.

12Taip pat pažymėtina, jog nukentėjusiojo N.R. skunduose neigiamai vertinami kitų asmenų veiksmai, kurių pasekoje pil. A.B. nepaveldėjo tėvo A.B., mir. 2003 03 28 turto ir buvo iškeldintas, spręstini BPK 2str., 45str., 166str.1d.2p. tvarka, svarstytina ar A.B. galėjo bei gali tinkamai ginti savo teises, interesus.

13Teismas, vadovaudamasis 65 str. 1d., 439 str. 1d., 442 str. 1d. 1p.,

Nutarė

14Nukentėjusiojo N.R. skundą atmesti ir Kauno miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2008 m. kovo 3 d. nutartį atsisakyti priimti N.R. skundą palikti galioti.

15Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo ir yra neskundžiama.