Byla 2-447-743/2013
Dėl skolos priteisimo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio proceso tvarka už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei R. D. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 2242,98 Lt: 501,72 Lt skolos, 1541,79 Lt delspinigių, 199,47 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų; 5 procentų procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba reikiamų parengiamųjų procesinių dokumentų, prašo priimti sprendimą už akių (b. l. 2-4).

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2013-06-07 (b. l. 49). Atsakovė per nustatytą 30 dienų terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovės prašymu, priimamas sprendimas už akių, neinformuojant šalių apie sprendimo priėmimo laiką ir vietą (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

4Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

5Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais nustatyta, kad 2002-08-23 atsakovė R. D. su pradine kreditore UAB „Tele2“ sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. 42.1A6723878700210, pagal kurią atsakovei buvo teikiamos mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugos, o atsakovė įsipareigojo sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas (b. l. 17-19). Nustatytu laiku neapmokėjusi sąskaitos už paslaugas, atsakovė įsipareigojo mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos (sutarties 6.5 punktas). Kaip matyti iš pateiktų sąskaitų, atsakovė prievolės atsiskaityti už teikiamas paslaugas tinkamai nevykdė ir už 2002-09-30–2004-10-31 laikotarpiu suteiktas paslaugas įsiskolino UAB „Tele2 “ 501,72 Lt (b. l. 21-46). Pradinė kreditorė UAB „Tele2“ 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-21 reikalavimo teisę į atsakovės skolą perleido ieškovei UAB ,,Gelvora“ (b. l. 5, 12-15). Iš 2009-05-04 pranešimo matyti, kad ieškovė pranešė atsakovei apie reikalavimo teisės perleidimą ir paragino sumokėti skolą (b. l. 16).

6Teisėja sprendžia, kad, atlikus formalų šių ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 straipsnio 1 dalis), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas visiškai įvykdo prievolę. Kadangi duomenų, jog atsakovė būtų tinkamai įvykdžiusi savo įsipareigojimus pagal Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį ir nustatytais terminais sumokėjusi už jai suteiktas paslaugas, byloje nėra, skolos dydis neginčijamas, ieškovei UAB „Gelvora“, kaip pradinės kreditorės UAB „Tele2“ reikalavimo teisės įgijėjai, iš atsakovės priteistina 501,72 Lt skola (CK 6.38, 6.101 straipsniai, 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.720 straipsnio 3 dalis).

8CK 6.101 straipsnio 2 dalis nustato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Kaip minėta, nustatytu laiku neapmokėjusi sąskaitos už paslaugas, atsakovė įsipareigojo mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos, todėl ieškovė už mokėjimo prievolės termino praleidimą atsakovei priskaičiavo 1541,79 Lt delspinigių už 2004-11-29–2013-04-29 laikotarpį (3073 dienas) (b. l. 6).

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008.). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo diskrecinė teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2010; 2012 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2012). Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 straipsnio 3 dalis) įstatyme nesukonkretintos. Kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vienodą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008, 2012 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2012).

10Byloje nėra duomenų, kad tiek pirminė kreditorė UAB ,,Tele2“, kol 2009-03-31 perdavė reikalavimo teisę ieškovei, tiek pati ieškovė būtų ėmęsi kokių nors aktyvių veiksmų, kad skola būtų išieškota anksčiau. Byloje yra pateiktas vienintelis 2009-05-04 ieškovės pranešimas atsakovei dėl reikalavimo perleidimo, kuriame skolos suma nurodyta 501,72 Lt, delspinigiai – 90,31 Lt (b. l. 16). Duomenų, kokios kliūtys apribojo ieškovės ar pradinės kreditorės teises operatyviai ginti pažeistas savo teises, t. y. įrodymų, pateisinančių ilgą delsimą kreiptis į teismą, byloje nėra. Todėl toks kreditorių, kaip verslininkų, elgesys vertintinas kaip nesąžiningas vartotojo atžvilgiu, nes dėl jų delsimo kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo iš atsakovės buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir tai negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą (Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1388-112/2012, 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1745-513/2012). Atsižvelgiant į šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovės prašomi priteisti 1541,79 Lt delspinigiai yra neprotingai dideli ir nesąžiningi, pažeidžia atsakovės, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teises ir teisėtus interesus. Todėl teismas, vadovaudamasis CK 6.258 straipsnio 3 dalimi ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina delspinigių dydį iki 300 Lt. Kitoje dalyje ieškinys dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

11Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 199,47 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas (b. l. 4). Iš minėtų išlaidų išklotinės matyti, kad jas sudaro: pranešimų siuntimas Lietuvoje, darbo priemonės (popierius, vokas, spausdinimas), administracija (buhalterija), darbuotojo darbo užmokestis, užklausos Nekilnojamojo turto registrui ir Gyventojų registrų tarnybai (b. l. 7). Daugelis iš šių išlaidų yra tiesiogiai patiriamos dėl tiesioginės ieškovės veiklos – skolų išieškojimo ir administravimo, todėl tai yra ne tiek ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos, o neišvengiamos išlaidos vykdant savo ūkinę komercinę veiklą, ir šios išlaidos negali būti laikomos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Taip pat pažymėtina tai, kad ieškovė nepateikė pakankamai įrodymų, pagrindžiančių, kad jos nurodytos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos yra susiję būtent su šios skolos išieškojimu, nes ieškovės pateikta jos pačios sudaryta minėtų išlaidų išklotinė nepatvirtinta jokiais kitais įmonės dokumentais, kurie leistų patikrinti ar ieškovės paskaičiavimai yra teisingi ir ar tokios išlaidos susiję būtent su atsakovės skolos išieškojimu, nors kiekviena šalis aplinkybes, kuriomis remiasi, privalo įrodyti (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovės reikalavimas dalyje dėl 199,47 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas.

12Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas (fizinis asmuo) privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl ieškovės reikalavimas priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tenkintinas.

13Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro 72 Lt žyminis mokestis (b. l. 11). Ieškovė prašė iš atsakovės priteisti 2242,98 Lt sumą, teismas ieškovės reikalavimus patenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovės ieškovei 801,72 Lt (501,72 Lt skolą ir 300 Lt delspinigių), t. y. patenkino 35,74 procentus pareikštų reikalavimų, todėl proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovės turėtų būti priteisiama 26 Lt žyminio mokesčio. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad turtiniuose ginčuose minimalus mokėtinas žyminis mokestis yra 72 Lt ir tokio dydžio žyminį mokestį ieškovė būtų privalėjusi mokėti net ir tuo atveju, jeigu būtų sumažinusi reikalaujamų delspinigių dydį bei kitus ieškinio reikalavimus, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, ieškovei iš atsakovės priteistinas turtiniuose ginčuose mokėtinas minimalus 72 Lt žyminis mokestis (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 2 dalis).

14Vadovaudamasi CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teisėja

Nutarė

15Ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės R. D., a. k. ( - ) 501,72 Lt (penkis šimtus vieną litą 72 ct) skolos, 300 Lt (tris šimtus litų) delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2013-06-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72 Lt (septyniasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB ,,Gelvora“, į. k. 125164834.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovė sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 dalies, 3 dalies reikalavimus, Lazdijų rajono apylinkės teismui.

19Ieškovė dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai