Byla e2-1567-241/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „REMI INVEST“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-4287-340/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „REMI INVEST“ pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „REMCAR“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „REMI INVEST“ kreipėsi į teismą prašydama iškelti atsakovei UAB „REMCAR“ bankroto bylą.

82.

9Ieškovė nurodė, kad antstolė, vykdydama Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą dėl 750,20 Eur skolos, 61,38 Eur palūkanų bei 6 procentų dydžio procesinių palūkanų ir 259 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš atsakovės, išieškojo tik nedidelę įsiskolinimo dalį ir 2019 m. rugsėjo 30 d. atsiuntė ieškovei patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo bei išieškojimo negalimumo aktą, todėl egzistuoja prielaidos atsakovei iškelti bankroto bylą.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 4 d. nutartimi pasiūlė ieškovei UAB „REMI INVEST“ ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 1 500 Eur, pateikiant teismui sumokėjimą patvirtinančius dokumentus bei informavo ieškovę, kad teismo nurodytu terminu neatlikus mokėjimo, kelti bankroto bylą bus atsisakyta.

144.

15Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 10 dalyje nustatytu reglamentavimu, iš kartu su pareiškimu pateiktų duomenų nustatė, kad antstolė, nustačiusi, jog atsakovės banko sąskaitose lėšų nėra, turto, į kurį būtų galima nukreipti skolos išieškojimą, atsakovė neturi, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) duomenimis, UAB „REMCAR“ samdomų darbuotojų nėra, grąžino ieškovei vykdomąjį dokumentą su 2019 m. rugsėjo 30 d. išieškojimo negalimumo aktu. Nustatytų aplinkybių pagrindu teismas padarė išvadą, kad atsakovė neturi turto nei kreditoriniams reikalavimams, nei teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti, todėl manė esant tikslinga pasiūlyti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pateikusiam asmeniui įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 1 500 Eur dydžio pinigų sumą, kuri būtų naudojama teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, o jam įvykdžius šį nurodymą, spręsti klausimą dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo.

16III.

17Atskirojo skundo argumentai

185.

19Ieškovė UAB „REMI INVEST“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 4 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – iškelti atsakovei UAB „REMCAR“ bankroto bylą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

205.1.

21Teismas pažeidė pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar yra pagrindas siūlyti apeliantei sumokėti sumą, reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms padengti, nes nesiaiškino tikrosios atsakovės turtinės padėties, netikrino viešai prieinamų registrų duomenų, juose esančios informacijos apie atsakovės turto masę. Paskutinio, atsakovės Juridinių asmenų registrui pateikto balanso už 2015 m. duomenimis, atsakovė turėjo turto 235 502 Eur sumai (finansinis turtas – 174 120 Eur, materialusis turtas – 7 760 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 53 622 Eur), taigi atsakovė turi neregistruojamo turto, kurio antstolė negalėjo identifikuoti.

225.2.

23Teismas išsiuntė įpareigojimą atsakovės vadovui pateikti atsiliepimą ir ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus, kuriuos pateikus būtų galima spręsti apie atsakovės turtinę padėtį, tačiau negavęs šių duomenų, t. y. neturėdamas objektyvios informacijos, priėmė skubotą ir nemotyvuotą nutartį.

245.3.

25Iš viešai prieinamos informacijos matyti, kad atsakovė turi daugiau skolininkų (pvz., VSDFV), todėl egzistuoja viešasis interesas iš rinkos pašalinti nemokią įmonę, kuo efektyviau apginti kreditorių ir paties skolininko interesus.

265.4.

27Apeliantė, būdama atsakovės kreditorė ir siekdama atgauti skolą, jau patyrė išlaidų, todėl skundžiamos nutarties įpareigojimas įmokėti dar 1 500 Eur teismo ir administravimo išlaidoms tik dar labiau apsunkina apeliantės padėtį ir apriboja galimybes atgauti skolą bei pažeidžia proceso šalių lygiateisiškumo principą.

285.5.

29Apeliantė, kaip kreditorė, negali būti įpareigojama vien savo rizika siekti bankroto bylos atsakovei iškėlimo. Pagal ĮBĮ 10 straipsnį bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidos dengiamos paties bankroto administratorius lėšomis. Dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo spręstina po to, kai teismui paskyrus bankroto administratorių, kuriam perdavus įmonės turtą bei dokumentus, būtų galima objektyviai nustatyti atsakovės turtinę padėtį.

30Teismas

konstatuoja:

31IV.

32Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

336.

34Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria ieškovei pasiūlyta į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti depozitą teismo ir administravimo išlaidų apmokėjimui, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 , 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje nėra pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas. Dėl naujų įrodymų

357.

36Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis).

378.

38Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė atsakovės finansinius duomenis iš VĮ Registrų centro (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą) bei išrašą iš tinklalapio www.rekvizitai.lt. Teikdama naujus rašytinius įrodymus apeliantė neformuluoja prašymo juos priimti bei neteikia argumentų, kodėl jie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teisme. Iš informacinių sistemų ir viešųjų registrų gauti duomenys yra prieinami teismui pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį, todėl su skundu pateiktus naujus įrodymus atsisakoma priimti. Dėl ginčo esmės

399.

40Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama iškelti atsakovei bankroto bylą, nes antstolė vykdydama išieškojimą, išieškojo tik nedidelę įsiskolinimo dalį ir 2019 m. rugsėjo 30 d. atsiuntė ieškovei patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo bei išieškojimo negalimumo aktą. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas pasiūlė ieškovei į teismo sąskaitą įmokėti 1 500 Eur depozitą, skirtą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Ieškovė, nesutikdama su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija, priimtos nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą grindžia iš esmės tuo, kad teismas be teisėto pagrindo įpareigojo ieškovę sumokėti į teismo depozitinę sąskaitą nurodytą sumą, nes nesiaiškino tikrosios atsakovės turtinės padėties. Apeliacinės instancijos teismas su šiais atskirojo skundo argumentais nesutinka.

4110.

42ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad teismas, padaręs pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, turi nustatyti sumą, reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Ši suma negali viršyti teisės aktuose nustatyta tvarka nustatytų 25 minimaliųjų mėnesinių algų (toliau – MMA) sumos. Siūlymas įmokėti nustatytą sumą teikiamas pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo padavusiam asmeniui (ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 1 punktas). Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punktą, teismas atsisako kelti bankroto bylą, jeigu pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje numatytus atvejus.

4311.

44Taigi tuo atveju, jeigu įmonė neturi pakankamai turto teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, ĮBĮ bankroto bylos iškėlimui nustato esminę sąlygą – depozito įmokėjimą teismo ir administravimo išlaidų apmokėjimui. Šią pareigą turi įvykdyti asmuo, teikiantis pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

4512.

46Pati apeliantė atskirajame skunde teisingai nurodo, kad įstatymas nereikalauja visiško teismo įsitikinimo, jog įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ar administravimo išlaidoms padengti. Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad pagrindas pasiūlyti pareiškėjui sumokėti atitinkamą sumą yra teismo pakankamai pagrįsta prielaida. Įstatymas nenustato, kokie duomenys yra būtini tokiai teismo prielaidai padaryti, todėl tokią prielaidą gali suformuoti bylos aplinkybių visuma, tame tarpe ir aplinkybė, kad nepateikti jokie duomenys apie atsakovo turtinę padėtį ir teismui prieinamomis priemonėmis nepavyko tų duomenų gauti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-47-196/2016; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-786-381/2016; 2016 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2130-381/2016; 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1564-381/2017).

4713.

48Skundžiamos nutarties turinys liudija, kad pirmosios instancijos teismas išvadą apie atsakovės turtinę padėtį padarė įvertinęs ieškovės pateiktus duomenis – antstolės D. M. 2019 m. rugsėjo 30 d. išieškojimo negalimumo aktą, kuriame nurodyta, jog patikrinus sprendimo įvykdymo galimybes dėl skolos išieškojimo, nustatyta, kad skolininko vardu atidarytose bankų sąskaitose piniginių lėšų nėra, turto, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas nenustatyta, VSDFV duomenimis UAB „REMCAR“ samdomų darbuotojų nėra.

4914.

50Pareiškėja, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo procesiniu sprendimu, iš esmės tik deklaratyviai apeliuoja į tai, jog teismas nesiaiškino tikrosios atsakovės turtinės padėties, netikrino viešai prieinamų registrų duomenų, juose esančios informacijos apie atsakovės turto masę. Objektyvių duomenų, paneigiančių teismo išvadą dėl labiausiai tikėtinos atsakovės turtinės padėties, apeliantė nepateikė, o subjektyviais jos samprotavimais bei nebeaktualiais už 2015 m. balanso duomenimis grindžiamos prielaidos nesukelia apeliaciniam teismui abejonių dėl pirmosios instancijos teismo padaryto vertinimo teisingumo.

5115.

52Lietuvos apeliacinis teismas iš teismų informacinės sistemos LITEKO bei kitų prieinamų duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatė, kad Juridinių asmenų registrui finansines ataskaitas ir dokumentus atsakovė UAB „REMCAR“ paskutinį kartą pateikė 2016 m. gruodžio 12 d. už finansinius 2015 metus. Šio balanso duomenimis 2015 m. atsakovė turėjo turto 235 502 Eur sumai, kurį sudarė 181 880 Eur ilgalaikis turtas (materialusis turtas 7 760 Eur bei finansinis turtas 174 120 Eur sumai), trumpalaikis 53 622 Eur turtas, kurį iš esmės sudarė gautinos sumos – 53 372 Eur, bei atsargos, išankstiniai apmokėjimai bei nebaigtos vykdyti sutartys – 204 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 46 Eur. Naujesnių finansinės atskaitomybės duomenų, liudijančių aktualią atsakovės turtinę padėtį, nėra pateikta. Nekilnojamojo turto registro duomenimis atsakovės vardu turtas nėra registruotas. Kelių transporto priemonių registro duomenimis, atsakovės vardu registruota transporto priemonė Volvo V70, tačiau duomenų apie jos vertę nėra, šiai transporto priemonei įregistruoti 4 apribojimai – areštai: 2017 m. kovo 27 d, 2017 m. rugpjūčio 9 d., 2018 m. sausio 29 d. bei 2018 m. rugsėjo 4 d. Viešai prieinamais Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) duomenimis, atsakovės deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemokos suma 2019 m. lapkričio12 d. sudaro 40 659,59 Eur; VSDFV 2019 m. lapkričio 8 d. suformuotais duomenimis atsakovės skola VSDFV fondo biudžetui sudaro 263,23 Eur, apdraustųjų asmenų nėra. Antstolių informacinės sistemos duomenimis, antstoliai vykdo 6 vykdomąsias bylas dėl skolų išieškojimo iš atsakovės: pagal 2009 m. lapkričio 17 d. teismo įsakymą, 2010 m. liepos 8 d. teismo įsakymą, VSDFV 2017 m. liepos 20 d. sprendimą; VMI 2017 m. rugsėjo 13 d. sprendimą, 2018 m. sausio 23 d. teismo įsakymą, 2019 m. rugsėjo 4 d. VMI sprendimą.

5316.

54Apeliacinis teismas iš esmės sutinka su atskirojo skundo argumentu, jog tik atsakovei pateikus įstatyme nustatytus duomenis, būtų galima išsamiau spręsti apie įmonės turtinę padėtį. Tačiau byloje esančių bei teismo surinktų duomenų visuma (nutarties 13, 15 punktai), įskaitant aplinkybę, jog teismo įpareigojimo pagal ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalį pateikti turtinės padėties vertinimui būtinus dokumentus ir kitus įrodymus atsakovė neįvykdė, nepaneigia teismo nustatytų aplinkybių, patvirtinančių, jog skolininkė turto neturi bei veiklos nevykdo.

5517.

56ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 2 punkte numatyta, kad bankroto byla keliama ir nagrinėjama supaprastinto bankroto proceso tvarka, kai šio įstatymo 3 straipsnio 1, 3, 4 ar 6 punkte nurodytas kreditorius pateikė teismui pareiškimą iškelti įmonei bankroto bylą ir paskirti administratorių, prisiimantį riziką, kad įmonės likvidavimo metu nebus gauta lėšų teismo ir administravimo išlaidoms pagal teismo patvirtintą sąmatą apmokėti arba jų bus gauta nepakankamai ir šios išlaidos bus apmokamos iš administratoriaus lėšų. Jeigu dėl prisiėmusio tokią riziką administratoriaus veiklos (surasto, prisiteisto turto ar išieškotų beviltiškomis laikytų skolų įmonei) gaunama lėšų, šios lėšos naudojamos šio įstatymo 131 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu šiame punkte nurodytu atveju faktiškai patirtos išlaidos, iš jų ir administratoriaus atlyginimas, viršija teismo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje nustatytą sumą, teisėjas, nagrinėjantis bankroto bylą, administratoriaus prašymu gali patikslinti administravimo išlaidų sąmatą, kuri gali būti didesnė negu šioje dalyje nustatyta 25 MMA suma, bet bendra bankroto administratoriaus išlaidų suma taikant supaprastintą bankroto procesą negali būti didesnė negu 40 MMA.

5718.

58Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 3 punktą bankroto byla keliama ir nagrinėjama supaprastinto bankroto proceso tvarka taip pat tais atvejais, kai šio įstatymo 3 straipsnio 2 punkte nurodytas kreditorius (įmonės darbuotojai ar jų įpėdiniai) pateikė pareiškimą iškelti įmonei bankroto bylą dėl neįvykdytų reikalavimų, susijusių su darbo santykiais, reikalavimų atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe. Dėl teismo nustatytos sumos, reikalingos teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išieškojimo iš šio straipsnio 11 dalyje nurodytų asmenų į teismą kreipiasi administratorius.

5919.

60Sistemiškai aiškinant minėtas ĮBĮ nuostatas, darytina išvada, kad tuo atveju, kai pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pateikia ĮBĮ 3 straipsnio 1, 2, 3, 4 ar 6 punktuose nurodyti kreditoriai (valstybės institucijos, įpareigotos surinkti mokesčius, valstybinio socialinio draudimo įmokas bei privalomojo sveikatos draudimo įmokas; įmonės darbuotojai ir jų įpėdiniai – darbo užmokesčio nemokėjimo ir dėl darbo santykių atsiradusios žalos neatlyginimo atveju; Vyriausybės įgaliota institucija – žalos atlyginimo prievolės dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga perėjimo valstybei Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo nustatytais atvejais; Finansų ministerija – paskolų, suteiktų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, ir paskolų, gautų su valstybės garantija, negrąžinimo atveju; valstybės institucijos, administruojančios Europos Sąjungos lėšas – iš Europos Sąjungos lėšų suteiktos paramos negrąžinimo atveju), teismas jų neįpareigoja į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti teismo nustatyto dydžio sumos administravimo išlaidoms apmokėti, kadangi tokiu atveju yra sprendžiamas administratoriaus, prisiimančio riziką, kad įmonės likvidavimo metu nebus gauta lėšų teismo ir administravimo išlaidoms pagal teismo patvirtintą sąmatą apmokėti arba jų bus gauta nepakankamai ir šios išlaidos bus apmokamos iš administratoriaus lėšų, paskyrimo klausimas. Tuo tarpu, kai pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pateikia neprivilegijuotas kreditorius, įmokėjęs pagal ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, rizika, kad įmonės likvidavimo metu nebus gauta lėšų teismo ir administravimo išlaidoms pagal teismo patvirtintą sąmatą apmokėti arba jų bus gauta nepakankamai, tenka būtent šiam kreditoriui, o ne bankroto administratoriui. Taip nurodytos teisės nuostatos nuosekliai aiškinamos teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-870-178/2015; 2016 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-808-370/2016; 2016 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2130-381/2016; 2017 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1800-330/2017).

6120.

62Nagrinėjamu atveju apeliantė, kaip atsakovės kreditorė, nepatenka į ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 2 ar 3 punktuose nurodytų kreditorių, kurie nėra įpareigojami sumokėti teismo nustatytą administravimo išlaidų sumą, sąrašą; pirmosios instancijos teismas turėjo teisę spręsti klausimą dėl ieškovės įpareigojimo į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti teismo nustatyto dydžio sumą administravimo ir teismo išlaidoms apmokėti, padarius pagrįstą prielaidą, jog atsakovė tikėtinai neturi turto ar jo nepakanka teismo ar administravimo išlaidoms padengti. Todėl nepagrįsti apeliantės argumentai, kad kaip kreditorė, ji negali būti įpareigojama vien savo rizika siekti bankroto bylos atsakovei iškėlimo. Be to, pastebėtina, kad įstatymas neįpareigoja kreditoriaus kreiptis į teismą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo, tokia teise kreditorius naudojasi savo nuožiūra (CPK 5 straipsnis).

6321.

64Neturi pagrindo apeliantės abejonės dėl kitų įmonės kreditorių interesų bei viešojo intereso iš rinkos pašalinti nemokią įmonę galimo neužtikrinimo. Pažymėtina, jog bankrutuojančios įmonės kreditorių teisėti lūkesčiai bei interesai yra apginami ne tuomet, kai skolininkui iškeliama bankroto byla, o tuomet, kai iš bankrutuojančios įmonės turto yra patenkinami kreditorių finansiniai reikalavimai. Kadangi kreditorių finansiniai reikalavimai tenkinami tik po to, kai yra padengiamos bankroto administravimo išlaidos, akivaizdu, kad tuomet, kai neužtenka bankrutuojančios įmonės turto net administravimo išlaidoms padengti, nei vieno kreditoriaus (įskaitant ir to, kuris inicijuoja bankroto bylos iškėlimą) finansiniai reikalavimai nebus patenkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2749/2013).

6522.

66Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nors skundžiamos nutarties turinys nesuponuoja išvados, kad pirmosios instancijos teismas rėmėsi informacija iš jam prieinamų šaltinių, tačiau apeliacinės instancijos teismo surinkti duomenys nepaneigia pirmosios instancijos teismo padarytos išvados, jog atsakovė neturi turto teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti ir dėl to tikslinga pasiūlyti ieškovei įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 1 500 Eur dydžio pinigų sumą.

6723.

68Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ĮBĮ numatyta ir kreditoriaus, įmokėjusio į teismo depozitinę sąskaitą lėšas teismo ir administravimo išlaidoms, interesų apsauga – ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalyje nurodyta, jog kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai. Taip pat remiantis ĮBĮ 131 straipsnio 8 dalimi, patenkinus šio straipsnio 7 dalyje nurodytus reikalavimus (teismo ir administravimo išlaidas bei su darbo santykiais susijusius kreditorių reikalavimus), iš likusios sumos gali būti atlyginama šio įstatymo 10 straipsnio 11 dalyje nurodytam kreditoriui ar riziką prisiėmusiam administratoriui. Jeigu nurodytam kreditoriui ar administratoriui būtų priteista iš šio įstatymo 10 straipsnio 11 dalyje nurodytų asmenų tam tikra suma, priteistos sumos dydžiu turėtų būti mažinama riziką prisiėmusio administratoriaus atlyginimo suma. Dėl bylos procesinės baigties

6924.

70Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismo išvada dėl pagrindo pasiūlyti ieškovei įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą pinigų sumą, būtiną išlaidoms bankroto procese padengti, nes atsakovė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, egzistavimo yra pagrįsta ir teisinga (ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalis, CPK 185 straipsnis). Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo padaryti priešingos negu padarė pirmosios instancijos teismas išvados, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

71Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

72Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „REMI INVEST“... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad antstolė, vykdydama Vilniaus miesto apylinkės teismo... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 4 d. nutartimi pasiūlė ieškovei... 14. 4.... 15. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau... 16. III.... 17. Atskirojo skundo argumentai... 18. 5.... 19. Ieškovė UAB „REMI INVEST“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 20. 5.1.... 21. Teismas pažeidė pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar yra pagrindas... 22. 5.2.... 23. Teismas išsiuntė įpareigojimą atsakovės vadovui pateikti atsiliepimą ir... 24. 5.3.... 25. Iš viešai prieinamos informacijos matyti, kad atsakovė turi daugiau... 26. 5.4.... 27. Apeliantė, būdama atsakovės kreditorė ir siekdama atgauti skolą, jau... 28. 5.5.... 29. Apeliantė, kaip kreditorė, negali būti įpareigojama vien savo rizika siekti... 30. Teismas... 31. IV.... 32. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 33. 6.... 34. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria ieškovei pasiūlyta į... 35. 7.... 36. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 37. 8.... 38. Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė atsakovės finansinius duomenis... 39. 9.... 40. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama iškelti atsakovei bankroto bylą,... 41. 10.... 42. ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad teismas, padaręs pakankamai... 43. 11.... 44. Taigi tuo atveju, jeigu įmonė neturi pakankamai turto teismo ir... 45. 12.... 46. Pati apeliantė atskirajame skunde teisingai nurodo, kad įstatymas... 47. 13.... 48. Skundžiamos nutarties turinys liudija, kad pirmosios instancijos teismas... 49. 14.... 50. Pareiškėja, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo procesiniu sprendimu,... 51. 15.... 52. Lietuvos apeliacinis teismas iš teismų informacinės sistemos LITEKO bei... 53. 16.... 54. Apeliacinis teismas iš esmės sutinka su atskirojo skundo argumentu, jog tik... 55. 17.... 56. ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 2 punkte numatyta, kad bankroto byla keliama ir... 57. 18.... 58. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 3 punktą bankroto byla keliama ir... 59. 19.... 60. Sistemiškai aiškinant minėtas ĮBĮ nuostatas, darytina išvada, kad tuo... 61. 20.... 62. Nagrinėjamu atveju apeliantė, kaip atsakovės kreditorė, nepatenka į ĮBĮ... 63. 21.... 64. Neturi pagrindo apeliantės abejonės dėl kitų įmonės kreditorių interesų... 65. 22.... 66. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nors skundžiamos nutarties turinys... 67. 23.... 68. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ĮBĮ numatyta ir kreditoriaus,... 69. 24.... 70. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 71. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 72. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 4 d. nutartį palikti nepakeistą....