Byla 2-637/2014
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio metalo konstrukcijos“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Višinskienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „SteelTrade“ atskirąjį skundą, trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Perdanga“ prisidėjimą prie atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarties, kuria iškelta restruktūrizavimo byla atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio metalo konstrukcijos“ byla Nr. B2-809-112/2014 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio metalo konstrukcijos“ direktoriaus V. M. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio metalo konstrukcijos“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB, įmonė) „Pajūrio metalo konstrukcijos“ direktorius V. M. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ restruktūrizavimo bylą. Pareiškėjas nurodė, jog įmonė turi laikinų finansinių sunkumų, o optimaliausias būdas įgyvendinti naujas verslo plėtros galimybes ir taip padengti pradelstus įsipareigojimus kreditoriams – restruktūrizavimo bylos iškėlimas. 2013 m. lapkričio 11 d. bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Įmonės veikla tapo nuostolinga dėl tebesitęsiančios pasaulinės ir Lietuvos ekonominės krizės, dėl kurios įmonė negauna pakankamai pajamų iš gamybinės veiklos, todėl susiduria su laikinais finansiniais sunkumais. Iškėlus restruktūrizavimo bylą, galima išsaugoti įmonę. Įmonei nėra iškelta bankroto byla, nėra vykdoma likvidavimo procedūra, įmonė yra išsaugojusi savo turtą ir gamybos priemones bei būtiną personalą, niekada nebuvo nutraukusi ūkinės veiklos. Įmonė, turėdama ilgą patirtį, yra pajėgi įvykdyti savo įsipareigojimus, grąžinti skolas ir toliau dirbti. Bendrovė atitinka Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ir ĮRĮ) 4 straipsnio 1 punkte numatytas sąlygas.

4Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. lapkričio 25 d. nutartimi į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, įtraukė UAB „Perdanga“, kuri prašyme nurodė, kad nesutinka, jog UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ būtų iškelta restruktūrizavimo byla. 2013 m. gruodžio 4 d. nutartimi į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, įtraukta UAB „SteelTrade“, kuri su pareiškėjo prašymu nesutiko ir prašė jį atmesti. UAB „SteelTrade“ nurodė, kad pagal įmonės balansą turimos skolos sudaro daugiau nei pusę turimo turto vertės, o įmonės įsiskolinimas darbuotojams siekia 180 589,62 Lt. UAB „SteelTrade“ manymu, UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ yra nemoki ir atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 4 straipsnio 1–3 punktuose numatytus nemokumo pagrindus, o įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse (toliau – ir Metmenys) nurodyti duomenys apie gautinų lėšų srautą yra nepagrįsti jokiais įrodymais, jie yra deklaratyvaus pobūdžio.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. sausio 24 d. nutartimi UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ iškėlė restruktūrizavimo bylą ir restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui administratoriumi paskyrė A. R..

7Teismas nustatė, kad bendrovė atitinka visas sąlygas, nurodytas ĮRĮ 4 straipsnyje, būtinas restruktūrizavimui pradėti. Teismas taip pat atliko UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ finansinės padėties analizę ir nustatė, kad bendrovės finansiniai sunkumai yra laikini, bendrovė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi, įmonei nebuvo ir nėra iškelta nei bankroto, nei restruktūrizavimo byla.

8Teismas nurodė, kad iš byloje pateiktų įrodymų matyti, jog įmonės veikla yra nuostolinga, įmonės įsiskolinimai kreditoriams dideli, tačiau UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ akcininkai 2013 m. lapkričio 11 d. vykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime vienbalsiai priėmė sprendimą patvirtinti UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ Metmenis, bendrovės administracija, specialistai vysto bendrovės veiklą, ieško naujų rinkų bei užsakymų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Teismas nurodė, kad šiuo metu bendrovė vykdo sutartis, kurių bendra vertė yra 10 173 788,34 Lt. Teismo teigimu, bendrovės grynasis pelnas nuo 2012 metų paaugo, be to, yra reali galimybė, kad bendrovė atgaus 1 516 138,47 Lt debitinių įsiskolinimų – lėšos yra areštuotos bendrovės naudai. Beviltiškų debitinių skolų suma, vertinant pagal bendrovės turimą turtą, nėra itin didelė.

9Dėl trečiojo asmens UAB „SteelTrade“ atsiliepime į pareiškimą nurodytų argumentų apie pareiškėjo nemokumą teismas pažymėjo, kad pagal formuojamą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką vien formalus pagrindų iškelti bankroto bylą buvimas nėra pagrindas atsisakyti kelti įmonei restruktūrizavimo bylą, o iš šioje byloje pateiktų duomenų nėra akivaizdu, jog įmonės finansiniai sunkumai yra ne laikino pobūdžio ir negali būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu.

10Teismas pažymėjo, kad netikrina įmonės pateiktų Metmenų duomenų teisingumo, tik konstatuoja, kad bendrovės mokumą galima atkurti patvirtinus restruktūrizavimo planą ir sudarius galimybę atsiskaitinėti su kreditoriais per restruktūrizavimo įstatymo ir teismo numatytą laikotarpį.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Trečiasis asmuo UAB „SteelTrade“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. sausio 24 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą. Apeliantas nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

131. Teismas, priimdamas nutartį iškelti restruktūrizavimo bylą, pažeidė ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytus reikalavimus.

142. Įmonė yra nemoki, ji atitinka ĮBĮ 4 straipsnio 1 ir 2 punktuose numatytas sąlygas bankroto bylai iškelti (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktas), jai keltina bankroto byla ir nėra jokių objektyvių duomenų, jog iškėlus restruktūrizavimo bylą, bus galimybių atsiskaityti su kitais kreditoriais.

153. Metmenys neatitinka jiems nustatytų ĮRĮ 5 ir 12 straipsnių reikalavimų, nepagrįstos restruktūrizavimo plano įvykdymo galimybės, o teiginiai apie atsiskaitymą su kreditoriais yra deklaratyvaus pobūdžio.

164. Įmonė yra skolinga darbuotojams, todėl yra atskiras pagrindas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

17Trečiasis asmuo UAB „Perdanga“ pateikė pareiškimą dėl prisidėjimo prie trečiojo asmens UAB „SteelTrade“ atskirojo skundo.

18Pareiškėjas UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. sausio 24 d. nutartį. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

191. Kreditorius nepagrįstai nurodo, kad nėra gavęs ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalyje nurodytų dokumentų, nes įmonė šiuos dokumentus kreditoriui išsiuntė kaip tai numato ĮRĮ ir byloje yra tai liudijantys duomenys.

202. Šiuo metu atsakovas neturi pradelstų darbo užmokesčio įsipareigojimų ir tokie duomenys bus pateikti apeliacinės instancijos teismui.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

23Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. sausio 24 d. nutartimi UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ iškėlė restruktūrizavimo bylą.

24Pagal ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalies nuostatas restruktūrizavimo proceso tikslas – išsaugoti ir plėtoti veiklą įmonės, kuri turi finansinių sunkumų ir nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Įmonės restruktūrizavimas – tai visuma ĮRĮ nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalis).

25ĮRĮ 4 straipsnis nustato, kad restruktūrizavimas gali būti pradedamas tik esant visoms šioms sąlygoms: 1) įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) įmonė nėra nutraukusi veiklos; 3) įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įmonė įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais (visi kreditoriai atsisakė savo reikalavimų; restruktūrizuojama įmonė anksčiau, negu buvo nustatyta restruktūrizavimo plane, patenkino visų kreditorių reikalavimus) įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai. Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimai (nuostatos dėl restruktūrizavimo plano metmenų parengimo, patvirtinimo ir jų turinio) (ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalis).

26Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nustatė, kad UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ atitinka visas sąlygas, nustatytas ĮRĮ 4 straipsnyje. Teismas pagal byloje pateiktus duomenis sprendė, kad UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ turi finansinių sunkumų ir yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius tris mėnesius. Taip pat pirmosios instancijos teismas išanalizavo 2013 m. spalio 31 d. balanso duomenis, pareiškėjo pateiktus dokumentus, susijusius su turimu turtu, įsipareigojimais, galimybe atgauti skolas iš debitorių, ir nustatė, kad įmonė vykdo ūkinę komercinę veiklą ir yra susidarę tik laikini finansiniai sunkumai, o įvertinęs Metmenų duomenis nustatė, kad įmonė vykdo sutartis, kurių bendra vertė yra 10 173 788,34 Lt, 2012 metais paaugo grynasis pelnas, yra reali galimybė, jog įmonė atgaus 1 516 138,47 Lt įsiskolinimą (lėšos yra areštuotos įmonės naudai), t. y. nustatė, kad įmonė per restruktūrizavimo laiką galės grąžinti skolas ir tapti visiškai moki. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į šiuos duomenis, į 2013 m. lapkričio 11 d. akcininkų priimtą sprendimą patvirtinti Metmenis, padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju prioritetas turi būti suteiktas įmonė gaivinimui restruktūrizavimo būdu, o ne jos likvidavimui (ĮRĮ 25 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

27Tretieji asmenys kreditoriai UAB „SteelTrade“, UAB „Perdanga“ ginčija minėtą pirmosios instancijos teismo išvadą, nurodydami, kad įmonė yra nemoki ir jai turi būti keliama bankroto byla, nes įmonė turi ne laikinų sunkumų, o yra visiškai nemoki. Tretieji asmenys šią poziciją grindžia balanso duomenimis ir nurodo, kad 2013 m. spalio 31 d. įmonės turto vertė buvo 4 006 421 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 2 850 545 Lt, t. y. ženkliai viršijo pusę viso įmonės turto vertės, įmonė nemoka nedidelių įsiskolinimų bei nemoka darbo užmokesčio darbuotojams (skola, susijusi su darbo užmokesčiu, yra 180 589,62 Lt). Tretieji asmenys abejoja Metmenyse nurodytais duomenimis apie prognozuojamas gautinas lėšas, nes aplinkybė, kad įmonė vykdo sutartis, kurių vertė yra 10 173 788,34 Lt, nepagrįsta įrodymais bei teigia, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą iškelti restruktūrizavimo bylą, netinkamai taikė ĮRĮ nuostatas bei nukrypo nuo Lietuvos Respublikos teismų formuojamos praktikos tokiose bylose.

28Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas šiuos trečiųjų asmenų argumentus, pažymi, kad taikomas priemones restruktūrizuojant įmonę, kreipiantis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, pasirenka ĮRĮ 6 straipsnyje nurodyti subjektai, kurie turi atsižvelgti į restruktūrizavimo tikslą – išsaugoti įmonę, plėtoti jos veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis), į įmonės vykdomos veiklos specifiką bei patiriamus ekonominius sunkumus. Metmenyse nurodomas tik preliminarus įmonės verslo planas, taip pat ir preliminarios priemonės, kurios bus detalizuotos restruktūrizavimo plane. Konkrečios ir išsamios priemonės restruktūrizavimo laikotarpiui nustatomos restruktūrizavimo plane (ĮRĮ 12 straipsnis) (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-46/2012). Tačiau teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, turi patikrinti ne vien tai, kaip restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės atitinka ĮRĮ nustatytus bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis), bet ir įvertinti, ar numatomos restruktūrizavimo priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą, kartu sumažinti skolas, išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Taigi kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi vertinti pateiktus įmonės restruktūrizavimo plano metmenis atsižvelgdamas į ankščiau nurodytus kriterijus ir konkrečios faktinės situacijos specifiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2011). Tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010).

29Taigi šioje byloje ypač turėjo būti analizuojami pareiškėjo pateikti duomenys apie įmonės vykdomos veiklos bei būsimos veiklos realias perspektyvas, kurios leistų įmonei atkurti įmonės mokumą, stabilizuotų normalią ūkinę komercinę veiklą, leidžiančią sumažinti įsiskolinimus kreditoriams bei išsaugoti konkurencingumą rinkoje. Taip pat šioje byloje teisiškai reikšminga aplinkybė, ar įmonė turi tik laikinus sunkumus, kurie gali būti išspręsti nekeliant bankroto bylos ir išsaugant įmonę kaip veikiantį rinkos dalyvį, ir ar nebus pažeisti kreditorių, iš jų ir darbuotojų, interesai, keliant restruktūrizavimo bylą, t. y. nesudarant galimybių patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto.

30Pagal bylos duomenis įmonėje 2013 m. spalio 31 d. dirbo 70 darbuotojų (I t., b. l. 52-53), darbuotojams nesumokėta darbo užmokesčio suma yra 180 589,62 Lt. Pareiškėjas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad šiuo metu įmonė neturi pradelstų darbo užmokesčio įsipareigojimų ir tokie duomenys bus pateikti apeliacinės instancijos teismui (II t., b. l. 44-45), tačiau tokių duomenų apeliacinės instancijos teismui nepateikė. Taip pat pareiškėjas byloje nėra pateikęs įrodymų, kurių pagrindu teigia, kad įmonė vykdo sutartis, kurių vertė 10 173 788,34 Lt, t. y. kad šios sutartys realiai gali būti vykdomos. Pažymėtina, kad Metmenyse yra nurodyta, jog tiekėjai nebesuteikia kreditų pirkti medžiagoms (I t., b. l. 54). Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į tai, kad įmonės turtą iš esmės sudaro tik trumpalaikis turtas (iš 4 006 421 Lt vertės viso turimo turto ilgalaikio turto yra už 139 111 Lt), iš Metmenų matyti, kad UAB „SNORO lizingas“ turi būti mokamai mokėjimai, o tai reiškia, kad dalis turto yra gauta iš lizingo įmonės, į tai, kad nesumokėtas darbo užmokestis darbuotojams, nemokamos visiškai mažos skolos, pirmosios instancijos teismas turėjo įpareigoti pareiškėją pateikti papildomus įrodymus, susijusius su minėtų sutarčių vykdymu bei galimybe vykdyti ūkinę komercinę veiklą, o ne apsiriboti vien tik pareiškėjo nuorodomis apie sutartis. Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismo nutartis nepripažintina pagrįsta ir teisėta.

31Apeliacinės instancijos teismas pagal byloje esančius įrodymus negali padaryti vienareikšmiškos išvados, kad pareiškėjas yra visiškai nemokus ir jam turi būti keliama tik bankroto byla, t. y. įmonė turi būti likviduota, nesudarant jai galimybės atstatyti mokumo, vykdant restruktūrizavimo procesą, todėl netenkinti trečiųjų asmenų reikalavimai atmesti pareiškėjo prašymą iškelti restruktūrizavimo bylą. Pažymėtina, kad byloje yra duomenų, kurie leidžia daryti prielaidą, jog UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ imasi tam tikrų priemonių, jog būtų gauta lėšų, apmokėtos kreditoriams skolos. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad dalis debitorinių įsiskolinimų (1 516 138,47 Lt) įmonei yra areštuota, nes atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-02039-12 (I t., b. l. 68). Kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad kreipėsi į ikiteisminio tyrimo institucijas su prašymu grąžinti areštuotas lėšas, o šių prašymų netenkinus teikė skundą ikiteisminio tyrimo teisėjui (II t., b. l. 47-55). Apeliacinės instancijos teismui buvo pateikta Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos 2013 m. liepos 18 d. pažyma, patvirtinanti, kad UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ iki anksčiau minėtos datos buvo atsiskaičiusi su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais (II t., b. l. 46). Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, kad įmonės akcininkas investuoja savo lėšas, jog būtų atkurta ir toliau tęsiama normali įmonės ūkinė komercinė veikla bei atsiskaitoma su visais kreditoriais. Be to, iš Metmenų matyti, kad 2013 m. spalio 1 d. pareiškėjas savo gamybinę veiklą perkėlė į Plungę, o tai leido sumažinti gamybinius kaštus. Pažymėtina, kad tik du kreditoriai reiškia nesutikimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

32Tik įvertinus minėtus pareiškėjo veiksmus, kuriais siekiama atstatyti įmonės mokumą, kartu su pareiškėjo pateiktais įrodymais, susijusiais su vykdytina ūkine komercine veikla ir galimybe ateityje vykdyti tokią veiklą, šios veiklos perspektyvumu bei specifika (įmonė užsiima metalinių konstrukcijų projektavimu, montavimu ir gamyba), galima spręsti, ar yra teisiškai pagrįstos prielaidos kelti restruktūrizavimo bylą. Byloje nėra duomenų apie kitų kreditorių, iš jų ir darbuotojų, poziciją dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skundžiamoje nutartyje nebuvo ištirtos visos reikšmingos aplinkybės, be to, teismas nepagrįstai nebuvo aktyvus ir nesiėmė priemonių pašalinti kilusias abejones dėl restruktūrizavimo perspektyvų (ĮRĮ 7 straipsnio 1 dalies 1, 2 p.) punktai. Kadangi pirmosios instancijos teismas neišsamiai ištyrė esmines bylos aplinkybes, reikšmingas pareiškimui dėl atsakovo restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisingai išnagrinėti, o dėl to galėjo būti neteisingai išspręsta byla, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjui turi būti sudaryta galimybė byloje pateikti papildomus įrodymus, į šių įrodymų pobūdį, į tai, kad šie įrodymai turi būti įvertinti kartu su kitais įrodymais, byla dėl atsakovo restruktūrizavimo bylos iškėlimo perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

33Apeliantas UAB „SteelTrade“ skunde nurodo, kad teismas priimdamas nutartį iškelti restruktūrizavimo bylą pažeidė ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytus reikalavimus. Su tokia apelianto pozicija nesutiktina.

34ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, kad įmonės valdymo organas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimo dienos be kitų minėtame straipsnyje nurodytų veiksmų raštu praneša kiekvienam kreditoriui apie sprendimo kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimą ir nusiunčia kreditoriams įmonės restruktūrizavimo plano metmenų ir įmonės dalyvių susirinkimo sprendimo dėl metmenų patvirtinimo kopijas.

35Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ 2013 d. gruodžio 5 d. pranešimu (I t., b. l. 159) pranešė kreditoriui UAB „SteelTrade“ apie sprendimo kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimą ir nurodė, kad susipažinti su restruktūrizavimo plano metmenimis galima pranešime nurodytu adresu. Kreditoriui UAB „SteelTrade“ pakartotinai kreipusis į teismą dėl to, kad UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ nevykdo ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto reikalavimo, pats teismas kreditoriui pateikė jo prašomus dokumentus (I t., b. l. 189), todėl laikytina, kad kreditoriui buvo sudaryta galimybė susipažinti su UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo ir Metmenų kopijomis.

36Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

37Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. sausio 24 d. nutartį panaikinti ir bylą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio metalo konstrukcijos“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB, įmonė)... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. lapkričio 25 d. nutartimi į bylą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. sausio 24 d. nutartimi UAB „Pajūrio... 7. Teismas nustatė, kad bendrovė atitinka visas sąlygas, nurodytas ĮRĮ 4... 8. Teismas nurodė, kad iš byloje pateiktų įrodymų matyti, jog įmonės veikla... 9. Dėl trečiojo asmens UAB „SteelTrade“ atsiliepime į pareiškimą... 10. Teismas pažymėjo, kad netikrina įmonės pateiktų Metmenų duomenų... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Trečiasis asmuo UAB „SteelTrade“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 13. 1. Teismas, priimdamas nutartį iškelti restruktūrizavimo bylą, pažeidė... 14. 2. Įmonė yra nemoki, ji atitinka ĮBĮ 4 straipsnio 1 ir 2 punktuose... 15. 3. Metmenys neatitinka jiems nustatytų ĮRĮ 5 ir 12 straipsnių reikalavimų,... 16. 4. Įmonė yra skolinga darbuotojams, todėl yra atskiras pagrindas kreiptis į... 17. Trečiasis asmuo UAB „Perdanga“ pateikė pareiškimą dėl prisidėjimo... 18. Pareiškėjas UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ atsiliepime į... 19. 1. Kreditorius nepagrįstai nurodo, kad nėra gavęs ĮRĮ 6 straipsnio 2... 20. 2. Šiuo metu atsakovas neturi pradelstų darbo užmokesčio įsipareigojimų... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 22. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 23. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai... 24. Pagal ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalies nuostatas restruktūrizavimo proceso tikslas... 25. ĮRĮ 4 straipsnis nustato, kad restruktūrizavimas gali būti pradedamas tik... 26. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nustatė, kad UAB... 27. Tretieji asmenys kreditoriai UAB „SteelTrade“, UAB „Perdanga“ ginčija... 28. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas šiuos trečiųjų asmenų... 29. Taigi šioje byloje ypač turėjo būti analizuojami pareiškėjo pateikti... 30. Pagal bylos duomenis įmonėje 2013 m. spalio 31 d. dirbo 70 darbuotojų (I t.,... 31. Apeliacinės instancijos teismas pagal byloje esančius įrodymus negali... 32. Tik įvertinus minėtus pareiškėjo veiksmus, kuriais siekiama atstatyti... 33. Apeliantas UAB „SteelTrade“ skunde nurodo, kad teismas priimdamas nutartį... 34. ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, kad įmonės valdymo organas ne... 35. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad UAB „Pajūrio metalo... 36. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 37. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. sausio 24 d. nutartį panaikinti ir bylą...