Byla B2-1030-221/2020
Dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Drustila“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Editai Vazgienei, dalyvaujant pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kortas“ atstovui advokatui Romui Žėkui, bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Drustila“ atstovui advokatui Valdui Rakauskui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kortas“ pareiškimą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Drustila“ bankroto byloje,

Nustatė

3Kauno apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi iškėlė UAB „Drustila“ bankroto bylą ir nustatė 40 dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos kreditorių reikalavimams bankrutuojančiai įmonei pareikšti. Nutartis įsiteisėjo 2019 m. rugsėjo 10 d. (b. l. 3–4).

4Bankroto administratorė UAB „Top consult“ pagal kreditorių pareikštus reikalavimus sudarė ir pateikė teismui tvirtinti įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, ginčijo UAB „Kortas“ 220 500 Eur finansinį reikalavimą (b. l. 7–8). Bankroto administratorė, prieštaraudama dėl UAB „Kortas“ 220 500 Eur finansinio reikalavimo patvirtinimo, nurodė, kad BUAB „Kortas“ pateiktas prašymas dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo nėra tinkamai pagrįstas, prieštarauja BUAB „Drustila“ apskaitos duomenims, pagal kuriuos ne UAB „Drustila“ skolinga UAB „Kortas“, bet UAB „Kortas“ skolinga bendrovei „Drustila“. Pažymi, kad pareiškėja prašymą dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo BUAB „Drustila“ bankroto procese grindžia pretenzijomis dėl baudų sumokėjimo, PVM sąskaitomis faktūromis, tačiau pareiškėja nepateikė jokių duomenų apie jos apskaitoje esančius atsiskaitymus su BUAB „Drustila“. Teigia, kad apskaičiuotos baudos yra neprotingai didelės, kelis kartus viršijančios sutarčių vertę, visiškai negrindžiant realių pareiškėjos patirtų nuostolių. Tokį pareiškėjos elgesį vertina kaip nesąžiningą.

5Kauno apygardos teismas 2019 m. lapkričio 28 d. nutartimi patvirtino bankroto administratorės pateiktus tvirtinti finansinius reikalavimus (b. l. 5–6), 2019 m. gruodžio 6 d. nutartimi bankroto administratorės ginčijamo BUAB „Kortas“ 220 500 Eur finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą išskyrė į atskirą bylą, BUAB „Kortas“ bankroto administratorių P. P. įpareigojo per 14 dienų pateikti atsiliepimą į BUAB „Drustila“ bankroto administratorės prieštaravimus (b. l. 17).

6BUAB „Kortas“ pateikė atsiliepimą į BUAB „Drustila“ bankroto administratorės prieštaravimus (b. l. 21–24). Atsiliepime nesutinka su bankroto administratorės prieštaravimais. Nurodo, kad su UAB „Drustila“ 2017 m. kovo 15 d. sudarė statybos subrangos sutartį Nr. 13/2017-03-15 (toliau – sutartis Nr. 13), pagal kurią UAB „Drustila“ turėjo atlikti sutartyje numatytus darbus iki 2017 m. liepos 15 d., tačiau darbus pagal sutartį užbaigė (darbų užbaigimo aktas pasirašytas) tik 2018 m. gegužės 31 d. Pagal 2017 m. spalio 2 d. sudarytą statybos subrangos sutartį Nr. 104/2017-10-02 (toliau – sutartis Nr. 104) UAB „Drustila“ sutartyje numatytus darbus turėjo atlikti iki 2017 m. gruodžio 1 d., tačiau darbus pagal sutartį užbaigė (darbų užbaigimo aktas pasirašytas) tik 2018 m. birželio 20 d. Pagal 2017 m. gruodžio 8 d. sudarytą statybos subrangos sutartį Nr. 152/2017-12-08 (toliau – sutartis Nr. 152) UAB „Drustila“ darbus turėjo atlikti iki 2018 m. liepos 27 d. Pagal 2018 m. gegužės 28 d. sudarytą statybos subrangos sutartį Nr. 64/2018-05-28 (toliau – sutartis Nr. 64) sutartyje numatytus darbus turėjo atlikti iki 2018 m. rugpjūčio 13 d. UAB „Drustila“ pavėlavus užbaigti prisiimtus statybos subrangos darbus pagal sutartis Nr. 13 ir Nr. 104, taip pat vėluojant atlikti statybos subrangos darbus pagal sutartis Nr. 152 ir Nr. 64, UAB „Kortas“ 2018 m. rugsėjo 28 d. nusiuntė UAB „Drustila“ keturias pretenzijas: pretenziją dėl sutarties Nr. 13 vykdymo pažeidimų Nr. 01-197, pranešdama, kad, vadovaujantis sutarties Nr. 13 16.2.3 punktu priskaičiavo 350 Eur baudą už kiekvieną atlikti darbus pavėluotą dieną, iš viso 112 000 Eur (320 dienų x 350 Eur), nurodydama, kad šią sumą išskaičiuos iš UAB „Drustila“ už atliktus darbus mokėtinų sumų, kartu pateikė 2018 m. rugsėjo 28 d. išrašytą sąskaitą faktūrą DAU Nr. 407031 112 000 Eur sumai; pretenziją dėl sutarties Nr. 104 vykdymo pažeidimų Nr. 01-201, pranešdama, kad, vadovaujantis sutarties Nr. 104 16.2.3 punktu priskaičiavo 350 Eur baudą už kiekvieną atlikti darbus pavėluotą dieną, iš viso 70 350 Eur (201 dienų x 350 Eur), nurodydama, kad šią sumą išskaičiuos iš už atliktus darbus mokėtinų sumų, pateikė tą pačią dieną išrašytą sąskaitą faktūrą DAU Nr. 407034 70 350 Eur sumai; pretenziją dėl sutarties Nr. 152 vykdymo pažeidimų Nr. 01-203, pranešdama, kad, vadovaujantis sutarties Nr. 152 16.2.3 punktu priskaičiavo 350 Eur baudą už kiekvieną atlikti darbus pavėluotą dieną, iš viso 22 050 Eur (63 dienų x 350 Eur), nurodydama, kad šią sumą išskaičiuos iš už atliktus darbus mokėtinų sumų, kartu pateikė 2018 m. rugsėjo 28 d. išrašytą sąskaitą faktūrą DAU Nr. 407036 22 050 Eur sumai; pretenziją dėl sutarties Nr. 64 vykdymo pažeidimų Nr. 01-202, pranešdama, kad, vadovaujantis sutarties Nr. 64 16.2.3 punktu priskaičiavo 350 Eur baudą už kiekvieną atlikti darbus pavėluotą dieną, iš viso 16 100 Eur (46 dienų x 350 Eur), nurodydama, kad šią sumą išskaičiuos iš už atliktus darbus mokėtinų sumų ir kartu pateikė tą pačią dieną išrašytą sąskaitą faktūrą DAU Nr. 407035 16 100 Eur sumai. Nurodo, kad pareiškėjos pareikalautos netesybos yra sutartinės, jų dydžiai buvo įtvirtinti pareiškėjos ir UAB „Drustila“ laisva valia pasirašytose Statybos subrangos sutartyse Nr. 13, Nr. 104, Nr. 152 ir Nr. 64. Pažymi, kad sutartimis UAB „Drustila“ įsipareigojo atlikti darbus sutartyse nustatytais terminais, o bet koks sutartyse nustatytas darbų atlikimo terminas galėjo būti keičiamas tik rašytiniais šalių susitarimais pagal motyvuotą prašymą. Pareiškėjos bankroto administratorius neturi duomenų, kad tokie rašytiniai susitarimai dėl darbų atlikimo terminų pratęsimo būtų buvę pasirašyti ar kad dėl to būtų kreiptasi į pareiškėją. Kadangi UAB „Drustila“ dėl sutartyse nustatytų darbų atlikimo pakeitimo į pareiškėją nesikreipė, todėl turi prisiimti iš sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo kilusias pasekmes. Pažymi, kad pareiškėjos siųstos pretenzijos UAB „Drustila“ buvo įteiktos dar iki bankroto bylos jai iškėlimo. Tai, kad pareiškėjos priskaičiuotos netesybos nebuvo apskaitomos UAB „Drustila“ apskaitoje, niekaip nepaneigia jos pareigos sumokėti pareiškėjai pagal sutartis už pavėluotai atliktus darbus apskaičiuotas netesybas. Nesutinka, kad pareiškėjos priskaičiuotos netesybos yra neprotingai didelės. Pareiškėjos nuomone, netesybų už galutinį darbų pagal sutartis nepridavimą sutartyse nustatytais terminais dydis UAB „Drustila“ buvo žinomas dar prieš jai pasirašant sutartis, netesybų dydis suderėtas laisva valia. Laisva valia sudaryta sutartis šalims įgyja įstatymo galią ir šalys privalo jos laikytis.

7Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 6 d. nutartimi BUAB „Kortas“ finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Drustila“ bankroto byloje klausimas skirtas nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka (b. l. 64).

8Pareiškėjos atstovas advokatas R. Žėkas palaikė atsiliepime į UAB „Drustila“ bankroto administratorės prieštaravimus išdėstytas aplinkybes. Papildomai paaiškino, kad UAB „Drustila“ finansinis reikalavimas patvirtintas pareiškėjos bankroto byloje. Pažymėjo, kad UAB „Drustila“ neginčija, jog vėlavo atlikti darbus. Šalys susitarė dėl sutarties sąlygų, tame tarpe ir dėl netesybų. Sutartyje numatytos netesybos laikytinos minimaliais nuostoliais, kurių įrodinėti nereikia. Prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas iš administravimo lėšų.

9Bankroto administratorės atstovas teismo posėdyje nesutiko su BUAB „Kortas“ reikalavimu. Papildomai paaiškino, kad pretenzijos bendrovėje gautos 2018 m. spalio 5 d. Jos atsirado UAB „Drustila“ pareiškus UAB „Kortas“ reikalavimą dėl apmokėjimo už darbus. Pastebėjo, kad UAB „Kortas“ jokių realių nuostolių nepatyrė, jų neįrodinėja. Prašo taikyti 6 mėnesių ieškinio senatį dėl netesybų išieškojimo.

10Dėl finansinio reikalavimo

11Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1291/2011; 2011 m. rugpjūčio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2296/2011; kt.).

12Pagal formuojamą teismų praktiką, bankroto bylose vyraujantis viešasis interesas suponuoja teismo pareigą tvirtinti tik tokius finansinius reikalavimus, kurie pagrįsti įrodymais ir imtis visų įmanomų priemonių, kad bankroto byloje nebūtų patvirtinti nepagrįsti kreditorių finansiniai reikalavimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-386-381/2016; 2018 m. kovo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-677-370/2018).

13Dėl administratoriaus ginčijamo reikalavimo tvirtinimo teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 26 straipsnio 5 dalis). Taip sudaromos realios galimybės taikyti rungimosi principą, nes tiek administratoriui, tiek kreditoriui tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus. Tuo tarpu teismas, vadovaudamasis įrodinėjimą reglamentuojančiomis taisyklėmis, tarp jų įrodymų pakankamumo, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais, iš įrodymų visumos privalo daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (CPK 42 straipsnio 5 dalis, 12, 13, 178 straipsniai, 185 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 1, 7 dalys). Pažymėtina, kad aktyvus teismo vaidmuo bankroto byloje tvirtinant kreditoriaus finansinį reikalavimą neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-102-706/2016). Ne teismas, o pati šalis, laikydamasi dispozityvumo ir rungtyniškumo principų, turi veikti aktyviai, įrodinėti savo reikalavimų pagrindą, formuluoti atsikirtimus į kitos šalies pareikštus reikalavimus, teikti kontrargumentus ir įrodymus, paneigiančius kitos šalies argumentus bei įrodymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-167-915/2016).

14Byloje kilo ginčas dėl BUAB „Kortas“ 220 500 Eur finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Drustila“ bankroto byloje.

15Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad BUAB „Kortas“ BUAB „Drustila“ bankroto administratorei pateikė 2019 m. rugsėjo 20 d. prašymą dėl 220 500 Eur finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Drustila“ bankroto byloje (b. l. 9). Prašyme nurodė, kad su UAB „Drustila“ buvo sudaryto keturios subrangos sutartys, kuriomis UAB „Drustila“ įsipareigojo tinkamai ir laiku atlikti sutartyje aptartus darbus, tačiau darbų laiku neatliko. Vadovaujantis sutartimis, už pavėluotą darbų atlikimą paskaičiuotos baudos 220 500 Eur sumai.

16Pareiškėja BUAB „Kortas“ reikalavimui pagrįsti pateikė: UAB „Kortas“ su UAB „Drustila“ 2017 m. kovo 15 d. sudarytą statybos subrangos sutartį Nr. 13/2017-03-15, pagal kurią UAB „Drustila“ turėjo atlikti sutartyje numatytus darbus iki 2017 m. liepos 15 d. (b. l. 27–33), 2018 m. gegužės 31 d. darbų užbaigimo aktą (b. l. 34); 2017 m. spalio 2 d. statybos subrangos sutartį Nr. 104/2017-10-02, pagal kurią UAB „Drustila“ sutartyje numatytus darbus turėjo atlikti iki 2017 m. gruodžio 1 d. (b. l. 34–40), 2018 m. birželio 20 d. darbų užbaigimo aktą (b. l.41); 2017 m. gruodžio 8 d. sudarytą statybos subrangos sutartį Nr. 152/2017-12-08, pagal kurią UAB „Drustila“ darbus turėjo atlikti iki 2018 m. liepos 27 d.; 2018 m. gegužės 28 d. sudarytą statybos subrangos sutartį Nr. 64/2018-05-28, sutartyje numatytus darbus UAB „Drustila“ turėjo atlikti iki 2018 m. rugpjūčio 13 d. (b. l. 10–16).

17UAB „Drustila“ pavėlavus užbaigti prisiimtus statybos subrangos darbus pagal sutartis Nr. 13 ir Nr. 104, taip pat vėluojant atlikti statybos subrangos darbus pagal sutartis Nr. 152 ir Nr. 64, UAB „Kortas“ nusiuntė UAB „Drustila“ 2018 m. rugsėjo 28 d. keturias pretenzijas: pretenziją dėl sutarties Nr. 13 vykdymo pažeidimų Nr. 01-197, kurioje vadovaujantis sutarties 16.2.3 punktu priskaičiavo 350 Eur baudą už kiekvieną atlikti darbus pavėluotą dieną, iš viso 112 000 Eur (320 dienų x 350 Eur), nurodė, kad šią sumą išskaičiuos iš UAB „Drustila“ už atliktus darbus mokėtinų sumų kartu pateikė 2018 m. rugsėjo 28 d. išrašytą sąskaitą faktūrą DAU Nr. 407031 112 000 Eur sumai (b. l. 41–42); pretenziją dėl sutarties Nr. 104 vykdymo pažeidimų Nr. 01-201, pranešdama, kad, vadovaujantis sutarties 16.2.3 punktu priskaičiavo 350 Eur baudą už kiekvieną atlikti darbus pavėluotą dieną, iš viso 70 350 Eur (201 dienų x 350 Eur), nurodydama, kad šią sumą išskaičiuos iš už atliktus darbus mokėtinų sumų, pateikė tą pačią dieną išrašytą sąskaitą faktūrą DAU Nr. 407034 70 350 Eur sumai (b. l. 43–44); pretenziją dėl sutarties Nr. 152 vykdymo pažeidimų Nr. 01-203, pranešdama, kad, vadovaujantis sutarties 16.2.3 punktu priskaičiavo 350 Eur baudą už kiekvieną atlikti darbus pavėluotą dieną, iš viso 22 050 Eur (63 dienų x 350 Eur), nurodydama, kad šią sumą išskaičiuos iš už atliktus darbus mokėtinų sumų, kartu pateikė 2018 m. rugsėjo 28 d. išrašytą sąskaitą faktūrą DAU Nr. 407036 22 050 Eur sumai (b. l. 44–45); pretenziją dėl sutarties Nr. 64 vykdymo pažeidimų Nr. 01-202, pranešdama, kad, vadovaujantis sutarties 16.2.3 punktu priskaičiavo 350 Eur baudą už kiekvieną atlikti darbus pavėluotą dieną, iš viso 16 100 Eur (46 dienų x 350 Eur), nurodydama, kad šią sumą išskaičiuos iš už atliktus darbus mokėtinų sumų ir kartu pateikė tą pačią dieną išrašytą sąskaitą faktūrą DAU Nr. 407035 16 100 Eur sumai (b. l. 46–47).

18Byloje neginčytinai nustatyta, kad UAB „Drustila“ vėlavo atlikti sutartyse numatytus darbus. Byloje nėra ginčo ir dėl to, kad UAB „Drustila“ pavėluotai atliktus darbus UAB „Kortas“ priėmė, nėra jokių įrodymų, kad darbai buvo atlikti netinkamai. Tarp šalių sudarytų subrangos sutarčių 16 punkte šalys aptarė atsakomybės sąlygas. Sutarčių 16.2.3 punkte šalys susitarė, kad už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną perduoti objektą pagal galutinį Projektavimo ir statybos darbų grafike įtvirtintą terminą nustatoma 350 Eur bauda plius tiesioginiai rangovo patirti nuostoliai.

19BUAB „Drustila“ bankroto administratorės atstovas nesutikimą su BUAB „Kortas“ reikalavimu patvirtinti 220 500 Eur finansinį reikalavimą grindžia tuo, kad praleistas ieškinio senaties terminas reikalavimui dėl netesybų priteisimo reikšti bei tuo, kad numatyta bauda yra neprotingai didelė.

20Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis), o šalių teisė susitarti dėl netesybų, dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 straipsnis). Kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 straipsnis).

21Asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį per įstatymų nustatytą laiko tarpą, t. y. įstatymo nustatytą ieškinio senaties terminą (1.124 straipsnis). Ieškinio senaties instituto, nustatyto abiejų šalių interesais, tikslas yra užtikrinti civilinių santykių stabilumą, skatinti asmenis kuo greičiau ginti savo pažeistas teises, palengvinti įrodinėjimo procesą. Ieškinio senaties termino praleidimas yra pagrindas atmesti ieškinį. Tačiau remiantis CK 1.126 straipsnio 1–2 dalimis, reikalavimą apginti pažeistą teisę teismas priima nagrinėti nepaisant to, kad ieškinio senaties terminas pasibaigęs; ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja. Nagrinėjamu atveju BUAB „Drustila“ administratorė reikalauja taikyti ieškinio senatį.

22Pagal CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Jeigu prievolei įvykdyti yra nustatytas terminas, tai iš tokios prievolės atsirandančio reikalavimo ieškinio senaties terminas prasideda pasibaigus prievolės įvykdymo terminui (CK 1.127 straipsnio 2 dalis). Jeigu pažeidimas yra tęstinis, t. y. jis vyksta kiekvieną dieną (asmuo neatlieka veiksmų, kuriuos privalo atlikti, ar atlieka veiksmus, kurių neturi teisės atlikti, ar nenutraukia kitokio pažeidimo), ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną (CK 1.127 straipsnio 5 dalis).

23Minėta, kad UAB „Drustila“ iš esmės tinkamai nevykdė savo, kaip subrangovo, įsipareigojimų pagal anksčiau nurodytas subrangos sutartis Nr. 13, 64, 104, 152, t. y. vėlavo atlikti ir priduoti sutartyse numatytus darbus. Taigi nagrinėjamu atveju ieškinio dėl netesybų senaties termino pradžia sietina su UAB „Drustila“ padarytu prievolių vykdymo pažeidimu, apie kurį pareiškėja (UAB „Kortas“) turėjo žinoti jau tada, kai UAB „Drustila“, pažeisdama subrangos sutartyse numatytus darbų atlikimo terminus, darbus pridavė. Minėta, kad pagal tarp šalių sudarytą sutartį Nr. 13 darbai turėjo būti priduoti 2017 m. liepos 15 d., o jie priduoti tik 2018 m. gegužės 31 d., vėluojant 320 dienų. Teismo vertinimu, darbų neatlikimas nustatytu terminu laikytinas tęstiniu pažeidimu, tačiau pažeidimas baigėsi, kai darbai buvo atlikti ir priduoti. Taigi reikalavimas dėl netesybų pagal šią sutartį turėjo būti pareikštas per šešis mėnesius nuo darbų pridavimo, t. y. iki 2018 m. lapkričio 30 d. Pagal statybos subrangos sutartį Nr. 104 UAB „Drustila“ darbus turėjo atlikti iki 2017 m. gruodžio 1 d., o darbus pridavė (vėluodama 201 dieną) 2018 m. birželio 20 d. Taigi pagal šią sutartį reikalavimas dėl netesybų turėjo būti pareiktas iki 2018 m. gruodžio 20 d. Pagal statybos subrangos sutartį Nr. 152 UAB „Drustila“ darbus turėjo atlikti iki 2018 m. liepos 27 d., darbus vėluojama priduoti 63 dienas. Taigi ieškinio senaties terminas netesyboms pareikšti baigėsi 2019 m. kovo 28 d. Pagal statybos subrangos sutartį Nr. 64 sutartyje numatytus darbus UAB „Drustila“ turėjo atlikti iki 2018 m. rugpjūčio 13 d., darbus vėlavo priduoti 46 dienas. Taigi terminas reikalavimui dėl netesybų pareikšti baigėsi 2018 m. rugsėjo 28 d.

24Iš byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „Kortas“ 2018 m. rugsėjo 28 d. buvo pareiškusi UAB „Drustila“ pretenzijas dėl sutarčių vykdymo pažeidimų, nurodydama, kad apskaičiuotas baudas išskaito iš subrangovei, t. y. UAB „Drustila“, mokėtinų sumų. Pažymėtina, kad pretenzijos pareikštos po to, kuomet UAB „Drustila“ 2018 m. rugsėjo 26 d. kreipėsi į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo dėl apmokėjimo už UAB „Drustila“ atliktus darbus. Tokias aplinkybes nurodė BUAB „Drustila“ atstovas, jos nustatytos ir remiantis teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Pažymėtina, kad, kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo, įskaitymas negalimas (CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Atkreiptina s dėmesys į tai, kad BUAB „Kortas“ bankroto byloje Kauno apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1527-924/2019 patvirtintas 178 987,44 Eur UAB „Drustila“ finansinis reikalavimas (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Tuo tarpu BUAB „Kortas“ finansinis reikalavimas BUAB „Drustila“ bankroto byloje pareikštas tik 2019 m. rugsėjo 20 d. Nagrinėjamu atveju BUAB „Kortas“ nenurodė jokių reikšmingų, objektyvių ir nuo jos valios nepriklausiusių aplinkybių, sukliudžiusių jai per visą senaties termino laikotarpį kreiptis į teismą dėl netesybų priteisimo.

25Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad UAB „Kortas“ reikalavimui dėl netesybų pareikšti praleido ieškinio senaties terminą. BUAB „Drustila“ bankroto administratorei prašant taikyti ieškinio senaties terminą, atmestinas BUAB „Kortas“ pareiškimas dėl 220 500 Eur finansinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Drustila“ bankroto byloje.

26Pripažinus, kad reikalavimas pareikštas praleidus ieškinio senaties terminą, teismas nepasisako dėl netesybų dydžio.

27Atmetus reikalavimą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo, netenkintas BUAB „Kortas“ prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291–292 straipsniais,

Nutarė

29Netenkinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kortas“ prašymo dėl 220 500 Eur finansinio patvirtinimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Drustila“ bankroto byloje.

30Dėl nutarties per septynias dienas nuo priėmimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Editai... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos bankrutavusios... 3. Kauno apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi iškėlė UAB... 4. Bankroto administratorė UAB „Top consult“ pagal kreditorių pareikštus... 5. Kauno apygardos teismas 2019 m. lapkričio 28 d. nutartimi patvirtino bankroto... 6. BUAB „Kortas“ pateikė atsiliepimą į BUAB „Drustila“ bankroto... 7. Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 6 d. nutartimi BUAB „Kortas“... 8. Pareiškėjos atstovas advokatas R. Žėkas palaikė atsiliepime į UAB... 9. Bankroto administratorės atstovas teismo posėdyje nesutiko su BUAB... 10. Dėl finansinio reikalavimo... 11. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto... 12. Pagal formuojamą teismų praktiką, bankroto bylose vyraujantis viešasis... 13. Dėl administratoriaus ginčijamo reikalavimo tvirtinimo teismas sprendžia... 14. Byloje kilo ginčas dėl BUAB „Kortas“ 220 500 Eur finansinio reikalavimo... 15. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad BUAB „Kortas“ BUAB „Drustila“... 16. Pareiškėja BUAB „Kortas“ reikalavimui pagrįsti pateikė: UAB... 17. UAB „Drustila“ pavėlavus užbaigti prisiimtus statybos subrangos darbus... 18. Byloje neginčytinai nustatyta, kad UAB „Drustila“ vėlavo atlikti... 19. BUAB „Drustila“ bankroto administratorės atstovas nesutikimą su BUAB... 20. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 21. Asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį per... 22. Pagal CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą ieškiniams dėl netesybų... 23. Minėta, kad UAB „Drustila“ iš esmės tinkamai nevykdė savo, kaip... 24. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „Kortas“ 2018 m. rugsėjo 28... 25. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad UAB „Kortas“... 26. Pripažinus, kad reikalavimas pareikštas praleidus ieškinio senaties... 27. Atmetus reikalavimą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo, netenkintas BUAB... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26... 29. Netenkinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kortas“ prašymo... 30. Dėl nutarties per septynias dienas nuo priėmimo dienos gali būti paduotas...