Byla 2A-1282/2013
Dėl atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimų pripažinimo neteisėtais civilinėje byloje Nr. 2-1070-372/2012. Teisėjų kolegija

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vyto Miliaus ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kagris“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 11 d. sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kagris“ ieškinys atsakovui viešajai įstaigai Respublikinė Šiaulių ligoninė, trečiajam asmeniuiuždarajai akcinei bendrovei „Imlitex“ dėl atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimų pripažinimo neteisėtais civilinėje byloje Nr. 2-1070-372/2012. Teisėjų kolegija

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Atsakovas –VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės (Architektų g. 77, V.Kudirkos g. 99B ir Darželio g. 10, Šiauliuose) skalbinių skalbimo ir nuomos paslaugų pirkimas“. Pagal konkurso sąlygas konkurso dalyviams buvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai, tame tarpe buvo reikalaujama: „23.14 Paslaugų teikėjo kokybės vadybos sistema turi atitikti ISO 9001:2008 standarto arba lygiaverčio kokybės vadybos sistemos standarto reikalavimus. Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai - nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas ar sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtos įstaigos, įrodantis, kad įdiegta kokybės vadybos sistema atitinka ISO 9001:2008 standarto ar kito lygiaverčio standarto reikalavimus“, „23.15 Paslaugų teikėjo aplinkosaugos vadybos sistema turi atitikti ISO 14001:2005 standarto arba lygiaverčio aplinkosaugos vadybossistemos standarto reikalavimus. Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai - nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas ar sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtos įstaigos, įrodantis, kad įdiegta aplinkosaugos vadybos sistema atitinka ISO 14001:2005 standarto ar kito lygiaverčio standarto reikalavimus“. Konkurso sąlygų 25 punkte nurodyta, kad jeigu pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šiuos kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti ir pateikti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai.

4Ieškovas dalyvavo minėtame konkurse. Konkurse dalyvavo ir trečiasis asmuo, kuris veikė pagal jungtinės veiklos sutartį su Latvijos įmone SIA „Sadzives pakalpojumi“. Ieškovas 2012 m. gegužės 24 d. pateikė pretenziją Nr. S-063, kurioje nurodė, kad jo turimomis žiniomis Latvijos įmonė SIA „Sadzives pakalpojumi“ pagal savo veiklos rūšį ir vietą neatitinka konkurso sąlygose keliamiems reikalavimams dėl atitikties vadybos sistemų standartams ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2005 ir prašė atmesti pasiūlymą, kaip neatitinkantį kvalifikacinių reikalavimų. Atsakovas 2012-07-23atsakymu į pretenziją Nr. VPS-1066 ieškovo pretenziją atmetė kaip nepagrįstą ir nurodė, kad Latvijos įmonė SIA „Sadzives pakalpojumi“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Imlitex", nepateikė ISO standartų atitikties sertifikatų, o juos pateikė jungtinės veiklos partneris. Atsakovo konkurso vertinimo komisija 2012-07-23 raštu Nr. VPS - 1067 pranešė, kad viešojo pirkimo komisija, išnagrinėjusi gautus pasiūlymus, nutarė sudaryti tokią pasiūlymų eilę: „1. UAB „Imlitex“ 2. UAB „Kagris“ .

5Ieškovas ieškiniu prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2012-07-23 raštais Nr. VPS – 1066 ir Nr. VPS - 1067 priimtus sprendimus ir atsakovosu trečiuoju asmeniu pasirašytą Skalbinių skalbimo ir nuomos paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį Nr.60.1-K1-289-PS25/12 pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo dienos.Ieškinį motyvavo tuo, kad:

 1. UAB „Imlitex“ pateikti sertifikatai neatitinka konkurso minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir sąlygų, nes pas jį įdiegti standartai ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2005 visiškai kitoms veikloms (prekybai maisto produktais, pašarais ir kt.), o ne skalbinių skalbimui ir nuomos paslaugoms, todėl laikytina, kad trečiasis asmuo neturėjo konkurse nustatytai veiklai reikiamų kvalifikacinių reikalavimų. Be to, trečiojo asmens turimų sertifikatų galiojimas baigėsi 2012-07-31.
 2. Iš UAB „Imlitex“ su Latvijos įmone SIA „Sadzives pakalpojumi“ sudarytos jungtinės veiklos sutarties seka, kad tiesiogiai paslaugą vykdys įmonė „Sadzives pakalpojumi“, kurios vadybos sistemos sertifikatai nepateikti, o UAB „Imlitex“ nesuteikta teisė jo turimas kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemas perduoti kitiems asmenims.
 3. Konkurso sąlygų aiškinimas tokiu būdu, jog nėra būtina, kad kokybės vadybos ir aplinkosaugos vadybos sistemas turėtų būti įsidiegęs tas partneris, kuris bus pagrindinis paslaugų tiekėjas, yra ydingas, neatitinka protingumo ir teisingumo principų. Be to, nelogiška kokybės valdymo ir aplinkosaugos vadybos sistemas vienu metu taikyti prekyboje pašarais ir teikiant specifines, kitokių reikalavimų pagrindu teikiamas skalbimo ligoninei paslaugas. Skirtingo pobūdžio kokybės valdymo ir aplinkosaugos vadybos sistemų sertifikatai pateikti minėtam konkursui yra svarbi ir lemianti esminį neatitikimą konkurso sąlygoms.

6Taip pat ieškovas prašė veiklos sertifikavimo klausimais paskirti ekspertizę, kurią galėtų atlikti Nacionalinis akreditacijos biuras prie LR Ūkio ministerijos.

7Atsakovas VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija, nustatydama kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, vadovavosi VPĮ 32 straipsnio 2 dalimi bei 2003 m. spalio 20 d. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymu Nr. 1S-100 „Dėl Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 7 punktu ir pagrįstaiKonkurso sąlygų 25 punkte nenumatė reikalavimo, kad ISO standartų atitikties sertifikatus privalo turėti pagrindinis paslaugų teikėjas, t.y. paslaugų teikėjas, teikiantis skalbimo ir skalbinių nuomos paslaugas. Komisija negalėjo atmesti UAB „Imlitex“ pasiūlymo dėl to, kad jis nevykdo skalbimo ir skalbinių nuomos paslaugų ir jo pateiktų sertifikatų sertifikavimo srityse nėra skalbinių skalbimo ir skalbinių nuomos paslaugos, nes pirkimo sąlygose komisija tokio kvalifikaciją patvirtinančio reikalavimo nebuvo nustačiusi. Poziciją, jognėra pagrindo teigti, kad jungtinės veiklos pagrindu veikiantis tiekėjas - UAB „Imlitex" ir Latvijos įmonė SIA „Sadzives pakalpojumi“ neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų išsakė ir Viešųjų pirkimų tarnyba savo2012 m. liepos 17 d. išaiškinime.

8Trečiasis asmuo UAB „Imlitex“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovo perkančiosios organizacijos Konkurso sąlygose nustatyti reikalavimai tiekėjams yra teisėti ir pagrįsti, viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuojantys teisės aktai suteikia perkančiajai organizacijai diskrecijos teisę spręsti, ar tiekėjai privalo atitikti kokybės vadybos ir aplinkosaugos vadybos sistemas ir ar yra svarbu, jog ISO sertifikatuose būtų nurodytos konkrečios paslaugos, ar užtenka bendro pobūdžio sertifikato. Taip pat pažymėjo, jog trečiojo asmens turimi sertifikatai galiojo pasiūlymo pateikimo dieną, o juose nurodytam terminui pasibaigus, yra išduoti nauji sertifikatai, kurie užtikrina tolimesnį Konkurso sąlygų reikalavimų laikymąsi. Dėl ieškinio argumento, kad UAB „Imlitex“ nesuteikta teisė jo turimas kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemas perduoti kitiems asmenims pažymėtina, kad tokio reikalavimo nėra Konkurso sąlygose, kuriose įtvirtinta, jog konkrečius kvalifikacinius reikalavimus turi turėti bent vienas ūkio subjektų grupės narys, taigi, trečiasis asmuo neturi pareigos perduoti turimas kokybės vadybos ir aplinkosaugos vadybos sistemas SIA „Sadzives pakalpojumi“.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Šiaulių apygardos teismas 2012 m. spalio 11 d. sprendimu ieškinį atmetė.

11Teismas nurodė, jog nagrinėjamoje byloje atsakovo reikalaujamas ISO standartas yra Tarptautinės standartizacijos standartas, o šį standartą turinti įmonė yra sertifikuota pagal geriausios praktikos standartą ir atitinka aukštesnius vadybos reikalavimus. Tokia įmonė vertinama kaip atitinkanti aukštesnius kokybės vadybos reikalavimus. Atsakovo konkurso sąlygų 23.15 ir 23.16 punktuose numatė aiškiai, tiksliai ir konkrečiai, kokie dokumentai patvirtintų šiuos kvalifikacinius reikalavimus.Konkurso sąlygose nedetalizuota, kokiai veiklos sričiai tinka šie sertifikatai. Tiekėjai UAB „Šiaulių skalbykla“ (ieškovo jungtinės veiklos partneris) ir UAB „Rokiškio Aina“ kreipėsi į perkančiąją organizaciją dėlišaiškinimo konkurso sąlygų, susijusią su šių standartų lygiavertiškumu. Perkančioji organizacija atsakė į šių tiekėjo užklausas. Nė vienas iš tiekėjų neprašė išaiškinimo dėl šių sistemų veiklos rūšies būtinumo sertifikatuose. Dėl šios priežasties teismas sprendė, kad visi konkurso dalyviai suvokė, jog jame nėra nustatytas minimalus kvalifikacinis reikalavimas tiekėjui turėti minėtas sistemas būtent skalbimo ir skalbinių nuomos srityje. Tokiu atveju laikytina, kad visiems tiekėjams taikytinos tos pačios konkurso sąlygos, tame tarpe ir minimalaus kvalifikacinio reikalavimo nustatymas konkurso sąlygų 23.15 ir 23.16 punktuose. Priešingu atveju būtų pažeistas lygiateisiškumo (vienodo požiūrio) ir nediskriminavimo principas. Byloje nėra jokių įrodymų, kad trečiojo asmens jungtinės veiklos partneris SIA „Sadzives pakalpojumi“ neturi galimybių teikti kokybiškas skalbimo ir skalbinių nuomos paslaugas už mažesnę kainą. Atsakovas, skelbdamas trečiąjį asmenį konkurso laimėtoju, jau buvo įsitikinęs, kad pastarojo pasiūlyta kaina yra reali, kadangi viešųjų pirkimų komisija buvo įpareigojusi jį pagrįsti savo pasiūlytą kainą.

 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Kagris“ prašo: 1) panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį tenkinti arba, panaikinus ginčijamą sprendimą, perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, 2) įtraukti Nacionalinį akreditacijos biurą prie LR Ūkio ministerijos pateikti išvadai ginčo klausimais arba skirti byloje teismo ekspertizę veiklos sertifikavimo klausimais; 3) priteisti ieškovui bylinėjimosi išlaidas; 4) apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismo išvada, kad UAB „Imlitex“ pateikti sertifikatai atitiko konkurso sąlygas yra nepagrįsta. Trečiojo asmens turimi standartai nėra universalūs, jie negali būti taikomi skalbinių skalbimui ir nuomos paslaugoms, taigi, trečiasis asmuo neatitinka konkurso minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir sąlygų. UAB „Imlitex“ negali užtikrinti konkursu perkamų paslaugų proceso valdymo ir kokybiško šių paslaugų teikimo.
 2. Teismas nepagrįstai rėmėsi Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, nes tarnybos išdėstyta pozicija tėra nepagrįsta ir neteisinga nuomonė. Be to, Viešųjų pirkimų tarnyba nėra atitikties vertinimo subjektas. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo prašymą paskirti veiklos sertifikavimo klausimais ekspertizę, kurią galėtų atlikti Nacionalinės akreditacijos biuras prie LR Ūkio ministerijos.
 3. Pagal UAB „Imlitex“ ir SIA „Sadzives pakalpojumi“ sudarytą jungtinės veiklos sutartį betarpiškai skalbimo paslaugas atliks SIA „Sadzives pakalpojumi“. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 3 dalį, potencialus tiekėjas privalo įrodyti, kad jo pasitelkti partneriai, visa ūkio subjektų grupė galės naudotis vieni kitų pajėgumais. Nagrinėjamu atveju UAB „Imlitex“ to neįrodė, nes jam nesuteikta teisė jo turimas kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemas perduoti kitiems asmenims.
 4. Teismo sprendime netinkamai buvo išaiškintos konkurso sąlygos. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas pripažino, jog ginčijamos kvalifikacinės sąlygos buvo įtrauktos į konkurso sąlygas tam, kad užtikrinti geresnę paslaugų – skalbinių skalbimo ir nuomos kokybę, taigi, pripažintinas kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemų specialus pobūdis. Ligoninės skalbinių skalbimo paslaugoms keliami didesni nei įprasta reikalavimai, todėl skirtingo pobūdžio kokybės valdymo ir aplinkosaugos vadybos sistemų sertifikatai yra aplinkybė, lemianti esminį neatitikimą konkurso sąlygoms. Be to, teismo posėdžio metu liudytoja A. R. paaiškino, kad UAB „Imlitex“ turimi sertifikatai negali būti naudojami nei tiesiogiai, nei per SIA „Sadzives pakalpojumi“, teikiant atsakovui skalbinių skalbimo ir nuomos paslaugas.
 5. UAB „Imlitex“ pateiktų sertifikatų galiojimo terminas – iki 2012-07-31, taigi, trečiojo asmens turimi sertifikatai neleidžia sudaryti atitinkamos sutarties ir pradėti vykdyti konkurse nurodytą veiklą.
 6. Teismas pažeidė procesines teisės normas, be pagrindo nepakeitus UAB „Imlitex“ procesinės padėties iš trečiojo asmens – atsakovu, be to, atsakovai nepagrįstai nebuvo įpareigoti pateikti atsiliepimus į patikslintus ieškovo reikalavimus.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 11 d. sprendimą bei bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Perkančioji organizacija negali kelti tiekėjams tokių kvalifikacijos reikalavimų, kurie dirbtinai ribotų galimą konkurenciją. Reikalavimai turi būti pagrįsti, tikslūs ir aiškūs. Perkančioji organizacija neturi įpareigojimo iš tiekėjų būtinai reikalauti kokybės vadybos ir aplinkosaugos vadybos sistemų ISO sertifikatų su juose nurodytomis konkrečiomis paslaugomis. Komisija negalėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymo dėl to, kad jis nevykdo skalbimo ir skalbinių nuomos paslaugos, nes pirkimo sąlygose tokio kvalifikaciją patvirtinančio reikalavimo nebuvo. Pagal konkurso sąlygas pačiam tiekėjui buvo suteikta teisė pasirinkti, ar pateikti dokumentus, įrodančius jo teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti arba pasitelkti jungtinės veiklos partnerius, kurie turi teisę verstis skalbinių skalbimo ir nuomos veikla. Atsakovas negalėjo iš tiekėjų reikalauti daugiau nei buvo nustatyta konkurso sąlygose, o konkurso sąlygų nei vienas tiekėjas neginčijo.
 2. Apeliantas netinkamai vertina Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimus kaip nepagrįstą ir neteisingą nuomonę, nes pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnį, Viešųjų pirkimų tarnyba yra viešųjų pirkimų politiką įgyvendinanti ir prižiūrinti, kaip laikomasi šio įstatymo ir įgyvendinamųjų teisės aktų institucija.
 3. Liudytojos A. R. posėdžio metu duoti paaiškinimai, kad atsakovas privalėjo reikalauti sertifikatų, atitinkančių pirkimų pobūdį, neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų.
 4. Apelianto prašymas skirti byloje ekspertizę veiklos sertifikavimo klausimais yra perteklinis. Atsakovas neginčija fakto, kad trečiojo asmens turimi sertifikatai suteikia teisę naudoti juos teikiant skalbinių skalbimo ir nuomos paslaugas ligoninėms, šias paslaugas teikiant kitoje teritorijoje nei nurodyta sertifikate, atsakovas tik teigia, kad to jis nereikalavo konkurso sąlygose. Be to, Nacionalinės akreditacijos biuras prie LR Ūkio ministerijos nėra įgaliotas aiškinti ir vertinti konkurso sąlygas ir teikti išvadas. Atsakovas, vykdydamas viešojo pirkimo procedūras, dėl iškilusių klausimų jau kreipėsi į Nacionalinės akreditacijos biurą prie LR Ūkio ministerijos, VšĮ LST Sert ir Viešųjų pirkimų tarnybą bei gavo jų išvadas, kurios yra byloje.
 5. Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projekte yra numatytas sutarties įvykdymo užtikrinimas, kuriuo perkančioji organizacija turi teisę pasinaudoti, jei teikiamos paslaugos neatitiks įstatymų, konkurso sąlygose numatytų reikalavimų arba bus teikiamos nekokybiškos paslaugos, todėl rizika dėl galimai nekokybiškai teikiamų paslaugų yra minimali.
 6. Apeliacinis skundas nagrinėtinas rašytinio proceso tvarka, nes byloje yra pakankamai rašytinių dokumentų, o bylos nagrinėjimas žodinio proceso tvarka padidintų bylinėjimosi išlaidas ir nepagrįstai užvilkintų bylos nagrinėjimą.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Imlitex“ prašo: 1) atmesti prašymą įtraukti Nacionalinį akreditacijos biurą prie LR Ūkio ministerijos pateikti išvadai ginčo klausimais arba skirti byloje teismo ekspertizę veiklos sertifikavimo klausimais; 2) apeliacinį skundą atmesti ir palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 11 d. sprendimą; 3) apeliacinį skundą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, 4) prijungti prie bylos papildomą įrodymą - SIA „Sadzives pakalpojumi“ atitikties sertifikatą, įrodantį, kad šioje įmonėje įdiegta valdymo sistema atitinka LVS EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) ir LVS EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) standartų reikalavimus. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Trečiasis asmuo, veikiantis kartu su Latvijos įmone SIA „Sadzives pakalpojumi“, pateikė visus pagal Konkurso sąlygas reikalaujamus dokumentus, įrodančius teisės teikti skalbinių skalbimo ir nuomos paslaugas turėjimą.
 2. Apeliantas netinkamai vertina Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimus kaip nepagrįstą ir neteisingą nuomonę, nes šios tarnybos, atsižvelgiant į įstatymo jai suteiktas funkcijas, argumentacija yra viena svarbiausių, vertinant byloje kilusį ginčą.
 3. SIA „Sadzives pakalpojumi“ turimas kokybės vadybos ir aplinkosaugos vadybos sertifikatas galioja nuo 2012-06-01. Kadangi pirkimo sutartis tarp trečiojo asmens ir atsakovo buvo sudaryta 2012-08-30, visą sutarties galiojimo laikotarpį atsakovas gauna paslaugas, atitinkančias aukštesnius vadybos standartus.
 4. Atmestinas apelianto argumentas, jog UAB „Imlitex“ pateikti sertifikatai galioja iki 2012-07-31, nes sertifikatai galiojo pasiūlymo pateikimo dieną (ko ir buvo prašoma konkurso sąlygose), o juose nurodytam terminui pasibaigus, išduoti nauji sertifikatai, kurie yra byloje.
 5. Atmestinas apelianto prašymas įtraukti Nacionalinį akreditacijos biurą prie LR Ūkio ministerijos pateikti išvadai ginčo klausimais, nes ši įstaiga nėra kompetentinga atsakyti į klausimą, ar trečiojo asmens turimi sertifikatai atitinka konkurso sąlygas. Be to, teismo posėdžio metu kaip liudytoja buvo apklausta VšĮ LST Sert rinkodaros direktorė A. R., kurios paaiškinimus ieškovas traktavo kaip ekspertinius, todėl dar vienos ekspertizės atlikimas tik vilkintų procesą.
 6. Teismas pagrįstai UAB „Imlitex“ laikė trečiuoju asmeniu, nes UAB „Imlitex“ nerengė konkurso sąlygų, todėl negali būti laikomas atsakingu už atsakovo priimtus sprendimus, kuriuos ieškovas prašo panaikinti.
 7. Bylos nagrinėjimas žodinio proceso tvarka nereikalingas, nes visi įrodymai yra dokumentinio pobūdžio, o žodinis procesas pareikalautų papildomų finansinių bei laiko sąnaudų.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1, 2 d.).

17Išnagrinėjusi bylą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 dalys), todėl byla nagrinėjama pagal atsakovo bei trečiojo asmens apeliacinių skundų teisnius bei faktinius argumentus.

18Nagrinėjamoje byloje ir apeliacinėje instancijos yra kilęs ginčas dėl trečiojo asmens UAB ,,Imlitex“ ir SIA „Sadzives pakalpojumi“, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį, atitikimo atsakovo VšĮ Šiaulių respublikinės ligoninės paskelbto viešojo pirkimo konkurso sąlygoms (keliamiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams) tuo aspektu, ar vieno iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių turimi tam tikrų standartų atitiktį patvirtinantys sertifikatai galioja ir kito jungtinės veiklos sutarties dalyviui, taip pat ar turimi sertifikatai patvirtina jo atitikimą konkurso sąlygoms tuo aspektu, jog jie išduoti patvirtinant atitiktį standartams kitose veikslo rūšyse, negu buvo perkamos paslaugos.

19Dėl pagrindo atmesti UAB ,,Imlitex, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį su SIA „Sadzives pakalpojumi“ pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

20Ieškovas savo reikalavimą panaikinti perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos 2012-07-23 raštais Nr. VPS – 1066 ir Nr. VPS - 1067 priimtus sprendimus sudaryti pasiūlymų eilę bei atmesti ieškovo pretenziją bei atsakovo su trečiuoju asmeniu pasirašytą Skalbinių skalbimo ir nuomos paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo dienos grindė argumentu, kad laimėjusiu pripažintas tiekėjas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, todėl jo pasiūlymas turėjo būti atmestas.

21Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnis įpareigoja perkančiąją organizaciją išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais (aptariamo straipsnio 1-3 dalys).

22Paraiškų bei pasiūlymų vertinimo taisykles reglamentuoja aptariamo straipsnio 6 ir 7 dalys. Perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis.

23Konkurso sąlygų 23 punkte nustatyti paslaugų teikėjų kvalifikacijos reikalavimai, tarp jų- 23.14 papunktyje numatyta, jog paslaugų teikėjo kokybės vadybos sistema turi atitikti ISO 9001:2008 standarto arba lygiaverčio kokybės vadybos sistemos standarto reikalavimus bei 23.15 papunktyje numatyta, jog paslaugų teikėjo aplinkosaugos vadybos sistema turi atitikti ISO 14001:2005 standarto arba lygiaverčio aplinkosaugos vadybos sistemos standarto reikalavimus.

24Byloje kilo ginčas dėl šių konkurso sąlygų vertinimo iš esmės trimis aspektais: 1) ar UAB ,,Imlitex“ turimi kokybės vadybos bei aplinkosaugos vadybos sertifikatai gali būti laikomi pakankamais įrodyti tiekėjo atitiktį minimiems kvalifikacijos reikalavimams, kai pagal jungtinės veikslo sutartį perkamas paslaugas (skalbimą bei skalbinių nuomą) teiks jungtinės veiklos partneris SIA „Sadzives pakalpojumi“, neturintis tokių sertifikatų; 2) ar UAB ,,Imlitex“ turimi kokybės vadybos bei aplinkosaugos vadybos sertifikatai gali būti laikomi pakankamais įrodyti tiekėjo atitiktį minimiems kvalifikacijos reikalavimams, įvertinant aplinkybę, jog jais nėra sertifikuota veikos rūšis (skalbimas bei skalbinių nuoma), kuriai paskelbtas ginčijamas viešasis pirkimas; 3) ar pateikti sertifikatai atitinka konkurso sąlygas, atsižvelgiant į jų galiojimo terminą- iki 2012-07-31.

25Dėl pirmosios aplinkybės pažymėtina, jog konkurso sąlygų 25 punkte numatyta, kad jeigu pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė,konkurso sąlygų 23.1- 23.5, 23.7 papunkčiuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o konkurso sąlygų 23.8, 23.9, 23.13, 23.14, 23.15 papunkčiuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. Konkurso sąlygų 26 punkte nustatyta, jog sąlygų 23.6, 23.10, 23.11, ir 23.12 papunkčiuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus tie ūkio subjektų grupės nariai, kurių prisiimtoms prievolėms pagal pirkimo sutartį vykdyti reikalingi šie dokumentai. Taigi, konkurso sąlygose yra aiškiai apibrėžiama kokius kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti kiekvienas pirkime dalyvaujančios ūkio subjektų grupės narys, kuriuos- bent vienas iš ūkio subjektų grupės narių ir kuriuos- atitinkamą prievolę pagal pirkimo sutartį privalantis vykdyti ūkio subjektų grupės narys. Reikalavimus, dėl kurių kilo ginčas teisme (nustatytus 23.14, 23.15 papunkčiuose), pagal Konkurso sąlygų 25 punktą, turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus, bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

26Pagal CK 6.969 straipsnio 1 dalį jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, įstatymui neprieštaraujančiam tikslui arba tam tikrai veiklai. Lietuvos Aukščiausiojo teismo išaiškinta, kad ši nuostata turi būti aiškinama kartu su VPĮ 2 straipsnio 29 dalyje įtvirtinta tiekėjo sąvoka, pagal kurią, tiekėjas – kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus. Vadinasi, jungtinėje veikloje veikiantys partneriai – abu tiekėjai VPĮ 2 straipsnio 29 dalies prasme, kurie kartu perkančiajai organizacijai teikia pasiūlymą, dalyvauja pirkimo procedūrose, jose bendradarbiauja su perkančiąja organizacija, kiekvienas jų turi VPĮ normų tiekėjui suteiktas teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-404/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos mėn. 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012). Konkurso sąlygose nesant reikalavimo, kad konkurso sąlygų 23.14 ir 23.15 papunkčiuose punkte numatytus kokybės standartus turi atitikti visi jungtinės veiklos dalyviai ar tas dalyvis, kuris atliks sutartyje numatytus darbus, pripažintina, jog konkurso sąlygas atitinka tiekėjas, kurio vienas iš partnerių (bet kuris iš jungtinės veiklos dalyvių) šiuos reikalavimus atitinka.

27Apelianto argumentai, esą UAB „Imlitex“ neįrodė, kad jo pasitelkti partneriai, visa ūkio subjektų grupė galės naudotis vieni kitų pajėgumais, kadangi pagal su SIA „Sadzives pakalpojumi“ sudarytą jungtinės veiklos sutartį betarpiškai skalbimo paslaugas atliks SIA „Sadzives pakalpojumi“, o UAB ,,Imlitex“ nesuteikta teisė jo turimas kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemas perduoti kitiems asmenims, nepripažįstami teisiškai reikšmingais, kadangi konkurso sąlygose buvo aiškiai nurodyta, kokius reikalavimus turi atitikti kiekvienas viešajame pirkime dalyvaujančios ūkio subjektų grupės narys, o kokius- bent vienas iš jų.

28Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai atkreipė dėmesį į aplinkybę, jog ieškovo partneris šiame viešajame pirkime UAB ,,Šiaulių skalbykla“ taip pat neturi perkančiosios organizacijos reikalautų sertifikatų. UAB ,,Šiaulių skalbykla“ pateikė sertifikatą (konkurso medžiagos 2 tomas, 186-191 l.), kuris patvirtina tik vieno iš reikalautų (ISO 9001:2008) sertifikatų turėjimą, tačiau ir šis sertifikatas yra išduotas ne UAB ,,Šiaulių skalbykla“ , o Vokietijos įmonei ECOLAB bei Šveicarijos įmonei Ecolab Europe GmbH ir šio sertifikato priede UAB ,,Šiaulių skalbykla“ nėra nurodyta kaip objektas, kuriam galioja išduotas sertifikatas. Taigi, remiantis apelianto pozicija, jis su partneriu UAB ,,Šiaulių skalbykla“ kaip tiekėjas taip pat neatitiko konkurso sąlygų, nes jo turimi sertifikatai taip pat negalėtų būti laikomi patvirtinančiais jo partnerio atitiktį konkurso sąlygoms ir jose keliamiems kvalifikacijos reikalavimams. Ši aplinkybė patvirtina, kad ne tik tretysis asmuo bei atsakovas, bet ir ieškovas su savo partneriu, dalyvaudami viešajame pirkime, perkančiosios organizacijos reikalavimą atitinkamus sertifikatus turėti bent vienam iš ūkio subjektų grupės dalyvių suprato vienodai.

29Dėl antrosios argumentų grupės pažymėtina, jog remiantis VPĮ 32 str. 7 dalimi, kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys privalo būti vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Todėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimas remiantis kitokiais nei nustatyta pirkimo dokumentuose, kriterijais, plečiamasis kvalifikacinių reikalavimų aiškinimas bei taikymas prieštarautų VPĮ 3 str. įtvirtintiems lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir viešųjų pirkimų skaidrumo principams.

30Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pabrėžiama, kad tinkamas pirkimo sąlygų turinio nustatymas – būtina sąlyga, siekiant įvertinti, ar perkančiosios organizacijos veiksmai taikant šias sąlygas yra teisėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010, 2011 m. lapkričio mėn. 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

31Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai konstatuojamas viešojo intereso poreikis), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pvz., pirkimo sąlygų viešas paskelbimas). Tokiuose ginčuose teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009, 2011 m. lapkričio mėn. 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

32Nagrinėjamos bylos kontekste aktualu tai, ar perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų pasiūlymus pagal savo iš anksto paskelbtas sąlygas, laikėsi tiekėjų lygiateisiškumo bei skaidrumo, teisėtų lūkesčių bei kitų viešųjų pirkimų principų.

33Aiškinantis tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų taikymą pasiūlymų vertinimo etape, pažymėtina, kad būtina nustatyti, ar perkančioji organizacija visų dalyvių pasiūlymus vertino pagal vienodus kriterijus (lygiateisiškumas) ir ar tiekėjų pasiūlymų vertinimo esmė nesiskyrė nuo paskelbtųjų konkurso sąlygose (skaidrumas).

34Lygiateisiškumo pažeidimas tiekėjų pasiūlymų vertinimo procedūroje, atsižvelgiant į bendrąją lygiateisiškumo sampratą tapačius reiškinius vertinti vienodai, bet nevertinti vienodai skirtingų situacijų, galėtų pasireikšti nevienodų sąlygų sudarymu atskiriems tiekėjams, t. y. lygiateisiškumo pažeidimas būtų konstatuotas, jeigu trečiojo asmens pasiūlymas būtų vertinamas kitaip nei ieškovo ir dėl to pirmajam tiekėjui būtų nepagrįstai suteikta pirmenybė.

35Lygiateisiškumo principas būtų pažeistas ir tuo atveju, kai perkančioji organizacija viešojo pirkimo konkurso metu pakeistų jo sąlygas, įskaitant ir vieno iš kvalifikacinių reikalavimų aiškinimą, pakeičiantį sąlygų esmę. Šiuo požiūriu lygiateisiškumo principo turinys būtų panašus į skaidrumo principo turinį, kurio vienas iš elementų yra perkančiosios organizacijos pareiga laikytis viešųjų pirkimų teisės normų bei viešojo pirkimo dokumentų sąlygų.Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidžia skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Skaidraus viešojo pirkimo siekimas nėra savitikslis, jis padeda siekti kitų tikslų, visų pirma – tiekėjų lygiateisiškumo. Skaidrumas yra vienas lemiančių veiksnių, kuriuo remiantis užtikrinama neiškraipyta tiekėjų tarpusavio konkurencija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009).

36Taigi, skaidrumo principas reikšmingas ir perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo konkurso pirkimo sąlygų laikymosi kontekste. Analizuojant, ar perkančioji organizacija, vertindama trečiojo asmens kvalifikaciją, nenukrypo nuo konkurso sąlygų, reikia nustatyti, ar ji tiekėjo kvalifikaciją įvertino pagal konkurso sąlygas, minėta, pastarųjų nekvestionuojant teisėtumo požiūriu. Kitaip tariant, reikia įvertinti, ar tiekėjų kvalifikacijos reikalavimams,,paslaugų teikėjo kokybės vadybos sistema turi atitikti ISO 9001:2008 standarto arba lygiaverčio kokybės vadybos sistemos standarto reikalavimus“ bei ,,paslaugų teikėjo aplinkosaugos vadybos sistema turi atitikti ISO 14001:2005 standarto arba lygiaverčio aplinkosaugos vadybos sistemos standarto reikalavimus“ pasiūlymų vertinimo metu galėjo būti suteikta prasmė, kad šie standartai turi būti taikomi skalbinių skalbimui ir skalbinių nuomos paslaugoms.

37Vienoje iš bylų kasacinis teismas, nagrinėdamas reikalavimo tiekėjų kvalifikacijai taikymo teisėtumą, sprendė, ar perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų kvalifikacijos atitiktį, de facto nesuteikė šiam reikalavimui reikšmės, esmingai priešingos pradinei lingvistinei jo reikšmei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Taigi, ir šiuo atveju aktualu, ar vertindama tiekėjų pasiūlymus, perkančioji organizacija vienam iš tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų nesuteikė reikšmės, priešingos pradinei lingvistinei jo reikšmei.

38Lietuvos Aukščiausiais Teismas formuojamoje kasacinėje praktikoje viešųjų pirkimų bylose yra pasisakęs, jog siekiant tinkamai suprasti pirkimo sąlygų turinį, būtina vertinti ne tik sąlygas, kaip tokias, bet ir jų paaiškinimus ar patikslinimus, jei tiekėjai ar perkančiosios organizacijos pasinaudojo VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse įtvirtintomis teisėmis: tiekėjai – perkančiosios organizacijos paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas, perkančioji organizacija – neprašytai jas patikslinti. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad perkančiosios organizacijos paaiškinimai kvalifikuotini sudėtine pirkimo dokumentų dalimi; kai perkančioji organizacija apibrėžia pirkimo sąlygų turinį (jam suteikia tikslią reikšmę), ji negali vėliau keisti pirkimo dokumentų turinio ar jų aiškinti taip, kad būtų iš esmės pakeistos pirkimo sąlygos, nes tokiu atveju būtų pažeisti skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009, 2011 m. lapkričio mėn. 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

39Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija, paskelbusi konkurso sąlygas (pridėtos prie nagrinėjamos bylos Konkurso medžiagos 1 t. 158-174 l.) pati savo iniciatyva šių sąlygų neaiškino, tačiau VPĮ 27 straipsnio 4 dalyje įtvirtintomis teisėmis naudojosi tiekėjai: UAB ,,Šiaulių skalbykla“ paprašė perkančiosios organizacijos paaiškinimo, ar pradinėse pirkimo sąlygose 23.15 ir 23.16 papunkčiuose numatyti ISO standartai (ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2005) yra lygiaverčiai (pridėtos prie nagrinėjamos bylos Konkurso medžiagos 1 t. 151 l.); taip pat šis tiekėjas pareiškė pretenziją dėl 23.9 papunktyje numatyto kvalifikacinio reikalavimo nepagrįsto nustatymo. Pretenzija dėl 23.9 papunkčio PO viešojo pirkimo komisijos 2012-03-20 sprendimu buvo pripažinta pagrįsta (pridėtos prie nagrinėjamos bylos Konkurso medžiagos 1 t. 110-111 l.) ir pašalino šį kvalifikacinį reikalavimą iš konkurso sąlygų, o dėl konkurso sąlygų 23.15 ir 23.16 papunkčių išaiškino, kad aplinkosaugos vadybos sistemos standartas ISO 14001:2005 ir kokybės vadybos sistemos standartas ISO 9001:2008 nėra lygiaverčiai. Pašalinus iš konkurso sąlygų 23.9 papunktyje nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, atitinkamai ginčijami reikalavimai, nustatantys aplinkosaugos bei vadybos sistemų standartų reikalavimus tapo 23.14 ir 23.15 papunkčiais(Konkurso medžiagos 1 t. 112-131 l.). Teise prašyti perkančiosios organizacijos paaiškinimų dėl pirkimo sąlygų (nesusijusių su ginčijamais kvalifikacijos reikalavimais bei jų aiškinimu) naudojosi ir kiti tiekėjai ir PO priėmė dėl šių paklausimų sprendimus bei pateikė konkurso dalyviams paaiškinimus (Konkurso medžiagos 1 t. 99-100, 105l.). Nei ieškovas, nei kiti tiekėjai neprašė PO paaiškinimo ar konkurso sąlygose (23.14 ir 23.15 papunkčiuose) nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai atitinkamoms kokybės sistemoms turi būti sertifikuoti būtent tai veiklos rūšiai, kuriai buvo vykdomas viešasis pirkimas (skalbimas bei skalbinių nuoma).

40Pažymėtina, kad ieškovo apeliaciniame skunde nėra nurodoma, iš kokių požymių, kokių kitų pirkimo sąlygų potencialūs tiekėjai galėjo objektyviai suvokti, kad pirkimo dokumentuose vartojamos sąvokos ,,paslaugų teikėjo kokybės vadybos sistema turi atitikti ISO 9001:2008 standarto arba lygiaverčio kokybės vadybos sistemos standarto reikalavimus“ bei ,,paslaugų teikėjo aplinkosaugos vadybos sistema turi atitikti ISO 14001:2005 standarto arba lygiaverčio aplinkosaugos vadybos sistemos standarto reikalavimus“ reiškia, jog šios vadybos sistemos turi būti sertifikuotos būtent skalbimo bei skalbinių nuomos veiklos rūšyje, o ne bet kurioje kitoje veiklos rūšyje.

41Apelianto argumentai, jog trečiojo asmens pateikti kitų veiklos rūšių atitiktį nurodytiems standartams patvirtinantys sertifikatai nėra universalaus pobūdžio, galėtų būti teisiškai reikšmingi tik tuo atveju, jeigu konkurso sąlygose būtų keliamas reikalavimas atitinkamus standartus atitikti būtent toje veiklos rūšyje, kurioje vykdomas viešasis pirkimas; kai toks reikalavimas konkurso sąlygose nebuvo nustatytas, o tiekėjas (ieškovas) šių sąlygų neginčijo bei neprašė paaiškinimų dėl šių sąlygų turinio, ieškovo pasitelktas konkurso sąlygų aiškinimas vertintinas kaip siaurinantis asmenų, atitinkančių nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, ratą, todėl neatitinkantis šių sąlygų turinio bei jų esmės.

42Apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodoma, jog UAB ,,Imlitex“ turimi kokybės ir aplinkosaugos vadybos sertifikatai nesuteikia jam kaip sertifikuotai įmonei teikti skalbimo ir skalbinių nuomos paslaugų. Šie sertifikatai apskritai nesuteikia įmonei teisės teikti vienokias ar kitokias paslaugas. Jie tik patvirtina, kad atitinkama įmonė pripažįstama atitinkanti kokybės vadybos sistemos ar aplinkosaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus atitinkamose veiklos rūšyse, nurodytose šiuose sertifikatuose. Kai konkurso sąlygose buvo keliamas abstraktaus pobūdžio reikalavimas atitikti atitinkamus standartus, neįvardijant konkrečių veiklos rūšių, kuriose įmonė turi būti sertifikuota, tokių sertifikatų, kokius pateikė tretysis asmuo UAB ,,Imlitex“ turėjimas (1 t., b.l. 47-48) yra pakankamas jo kaip tiekėjo atitikimo konkurso sąlygoms požiūriu.

43Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog perkančioji organizacija (atsakovas), pirkimo dokumentuose numačiusi tam tikras sąlygas tiekėjų kvalifikacijai, vertindama tiekėjų atitiktį šiems reikalavimams, neturėjo teisės kitaip aiškinti atitinkamas pirkimo sąlygas bei kitaip negu buvo paskelbusi jas taikyti konkurso dalyviams, todėl pagrįstai netenkino ieškovo pretenzijos ir nepripažino trečiojo asmens neatitinkančiu konkurso sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

44Dėl trečiajam asmeniui UAB ,,Imlitex“ išduotų sertifikatų atitikimo konkurso sąlygoms jų galiojimo laike požiūriu, teisėjų kolegija pažymi, jog perkančioji organizacija konkurso sąlygose nebuvo nurodžiusi momento ar laikotarpio, kada turėtų galioti atitinkami kokybės sistemų standartų atitiktį patvirtinantys sertifikatai. Konkurso sąlygų 23.14 ir 23.15 papunkčiuose buvo nurodyti tokie reikalavimai: kad sertifikatai būtų išduoti nepriklausomos įstaigos ir būtų galiojantys. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad sertifikato galiojimo reikalavimas turėjo būti taikomas būtent pasiūlymo pateikimo momentui, o ne sutarties sudarymo momentui ar visam jos vykdymo laikotarpiui.

45Dėl procesinio pobūdžio argumentų

46Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad teismas neturėjo remtis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, nes tarnybos išdėstyta pozicija tėra nepagrįsta ir neteisinga nuomonė, o Viešųjų pirkimų tarnyba nėra atitikties vertinimo subjektas. Remiantis CPK 61 str. 1 d., valstybės institucijos, dalyvaujančios procese išvadai duoti, priskiriamos prie kitų proceso dalyvių, kurie teisiškai nesuinteresuoti bylos baigtimi. Pagal VPĮ 8 str. 1 d. Viešųjų pirkimų tarnyba yra valstybės biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti viešųjų pirkimų politiką ir prižiūrinti, kaip laikomasi šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų. Valstybės institucijas išvadai duoti gali įtraukti proceso dalyviais teismas arba jos gali įstoti į procesą savo iniciatyva (CPK 49 str. 3 d.). Šiuo atveju teismas įtraukė viešųjų pirkimų tarnybą byloje išvadai duoti ir pagrįstai sprendime atsižvelgė į šios tarnybos išvadą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų atitikimo konkurso sąlygoms bei jose nustatytiems tiekėjų kvalifikaciniams reikalavimams.

47Šiuo atveju nebuvo pagrindo traukti į bylą išvadai duoti Nacionalinės akreditacijos biurą prie LR Ūkio ministerijos ar skirti veiklos sertifikavimo klausimais ekspertizę, nes jau minėta, kad ginčas byloje nagrinėjamas ne konkurso sąlygų teisėtumo aspektu, o tuo aspektu, ar perkančioji organizacija teisingai taikė savo paskelbtas pirkimo sąlygas tiekėjams. Taigi, byloje kilęs ginčas nėra susijęs su tiekėjų sertifikavimu, atitinkami, šie ieškovo prašymai tiek reikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, tiek reiškiami apeliacinės instancijos teismui, nėra susiję su ginčo dalyku ir teisingam bylos išsprendimui neturi įtakos. Iš esmė tas pats pažymėtina ir dėl liudytoja apklaustos VšĮ LST Sert rinkodaros direktorės A. R. parodymų: jie galėtų būti reikšmingi byloje tik tokiu atveju, jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygose būtų nustačiusi kvalifikacinius reikalavimus paslaugų teikėjo kokybės vadybos sistemai bei aplinkosaugos vadybos sistemai tam tikrose veiklos rūšyse ir kiltų ginčas dėl trečiojo asmens turimų sertifikatų atitikimo tokiems reikalavimams, taip pat tuo atveju, jeigu būtų ginčijamos konkurso sąlygos tuo aspektu, jog reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai turėtų būti formuluojami taip kaip nurodo ieškovas.

48Dėl argumentų, esą eismas pažeidė procesines teisės normas, nepakeitęs UAB „Imlitex“ procesinės padėties iš trečiojo asmens – atsakovubei neįpareigojęs pateikti atsiliepimus į patikslintus ieškovo reikalavimus, teisėjų kolegija pažymi, jog pripažinus nepagrįstais ieškovo argumentus dėl netinkamo konkurso sąlygų aiškinimo bei taikymo, šis argumentas jokios reikšmės skundžiamo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui neturi, kadangi reikalavimas pripažinti negaliojančia sudarytą sutartį nebuvo grindžiamas jokiu savarankišku argumentu.

49Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

50CPK321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK322 straipsnyje nurodytas išimtis, t. y. jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Apeliantas prašė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau nenurodė jokių argumentų dėl kurių toks nagrinėjimas būtinas (reikalingas). Šis apeliantoprašymas netenkinamas, kadangi bylai išnagrinėti reikšmingos aplinkybės pagrįstos pateiktais įrodymais, byloje dalyvaujantys asmenys procesiniuose dokumentuose išdėstė savo motyvuotus ir išsamius argumentus. Teisėjų kolegija taip pat nurodo, jog pagal bendrąją taisyklę, nustatytą CPK 4231 straipsnio 4 dalyje, viešųjų pirkimų bylos ir pirmosios instancijos teisme nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka; tik išimtinais atvejais teismas gali nuspręsti bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Ši byla pirmosios instancijos teisme buvo išnagrinėta žodinio proceso tvarka, todėl dalyvaujantys byloje asmenys įgyvendino savo teisę būti išklausytais tiesiogiai teisme ir pakartotinis bylos žodinis nagrinėjimas nėra būtinas, tikslingas bei reikalingas.

51Kadangi ieškovo apeliacinis skundas netenkinamas, jo turėtos bylinėjimosi išlaiduos neatlyginamos (CPK 93 str.). Kiti dalyvaujantys byloje asmenys įrodymų apie bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme nėra pateikę.

52Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

53Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Atsakovas –VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė vykdė supaprastintą... 4. Ieškovas dalyvavo minėtame konkurse. Konkurse dalyvavo ir trečiasis asmuo,... 5. Ieškovas ieškiniu prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo... 6. Taip pat ieškovas prašė veiklos sertifikavimo klausimais paskirti... 7. Atsakovas VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė prašė ieškinį atmesti.... 8. Trečiasis asmuo UAB „Imlitex“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. spalio 11 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 11. Teismas nurodė, jog nagrinėjamoje byloje atsakovo reikalaujamas ISO... 12. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Kagris“ prašo: 1) panaikinti Šiaulių... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VšĮ Respublikinė Šiaulių... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Imlitex“ prašo:... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 17. Išnagrinėjusi bylą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija... 18. Nagrinėjamoje byloje ir apeliacinėje instancijos yra kilęs ginčas dėl... 19. Dėl pagrindo atmesti UAB ,,Imlitex, veikiančios pagal jungtinės veiklos... 20. Ieškovas savo reikalavimą panaikinti perkančiosios organizacijos viešųjų... 21. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnis įpareigoja perkančiąją... 22. Paraiškų bei pasiūlymų vertinimo taisykles reglamentuoja aptariamo... 23. Konkurso sąlygų 23 punkte nustatyti paslaugų teikėjų kvalifikacijos... 24. Byloje kilo ginčas dėl šių konkurso sąlygų vertinimo iš esmės trimis... 25. Dėl pirmosios aplinkybės pažymėtina, jog konkurso sąlygų 25 punkte... 26. Pagal CK 6.969 straipsnio 1 dalį jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi... 27. Apelianto argumentai, esą UAB „Imlitex“ neįrodė, kad jo pasitelkti... 28. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai atkreipė... 29. Dėl antrosios argumentų grupės pažymėtina, jog remiantis VPĮ 32 str. 7... 30. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pabrėžiama, kad tinkamas pirkimo... 31. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, tiekėjams... 32. Nagrinėjamos bylos kontekste aktualu tai, ar perkančioji organizacija,... 33. Aiškinantis tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų taikymą... 34. Lygiateisiškumo pažeidimas tiekėjų pasiūlymų vertinimo procedūroje,... 35. Lygiateisiškumo principas būtų pažeistas ir tuo atveju, kai perkančioji... 36. Taigi, skaidrumo principas reikšmingas ir perkančiosios organizacijos... 37. Vienoje iš bylų kasacinis teismas, nagrinėdamas reikalavimo tiekėjų... 38. Lietuvos Aukščiausiais Teismas formuojamoje kasacinėje praktikoje viešųjų... 39. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija, paskelbusi... 40. Pažymėtina, kad ieškovo apeliaciniame skunde nėra nurodoma, iš kokių... 41. Apelianto argumentai, jog trečiojo asmens pateikti kitų veiklos rūšių... 42. Apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodoma, jog UAB ,,Imlitex“ turimi... 43. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 44. Dėl trečiajam asmeniui UAB ,,Imlitex“ išduotų sertifikatų atitikimo... 45. Dėl procesinio pobūdžio argumentų... 46. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad teismas neturėjo remtis Viešųjų... 47. Šiuo atveju nebuvo pagrindo traukti į bylą išvadai duoti Nacionalinės... 48. Dėl argumentų, esą eismas pažeidė procesines teisės normas, nepakeitęs... 49. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 50. CPK321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 51. Kadangi ieškovo apeliacinis skundas netenkinamas, jo turėtos bylinėjimosi... 52. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 53. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą....