Byla e2A-1079-302/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo (tretieji asmenys akcinė bendrovė „Lietuvos energijos gamyba“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Saugima“) bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Dalios Kačinskienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Butilora“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Verslo aptarnavimo centras“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-4696-340/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Butilora“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo (tretieji asmenys akcinė bendrovė „Lietuvos energijos gamyba“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Saugima“) bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Butilora“ patikslintu ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą UAB „Verslo aptarnavimo centras“ pateikti ieškovui susipažinti su UAB „Saugima“ pasiūlymu pateiktais dokumentais arba šių dokumentų nekonfidencialia dalimi (informacija), įrodančia UAB „Saugima“ pasiūlytų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (prekių sertifikatais, prekių atitikties deklaracijomis ir įgaliojimais, kitais dokumentais arba jų dalimi); panaikinti atsakovo sprendimo dalį, kuria atsakovas pripažino trečiojo asmens UAB „Saugima“ pasiūlymą laimėjusiu; priteisti ieškovui turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodė, kad UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2014 m. spalio 30 d. viešai paskelbė supaprastintą „Darbo batų“ pirkimą (toliau taip pat vadinama - Pirkimas). Pagal skelbimo III.2. skyrių „Dalyvavimo sąlygos“ tiekėjas turi įrodyti turįs pakankamus techninius pajėgumus, - gali pateikti prekes, atitinkančias techninėse specifikacijose nustatytus reikalavimus. Turi būti pateikiami prekių, nurodytų techninės specifikacijos 3 skyriuje pateiktos lentelės Nr. 1-8, pavyzdžiai, kurie turi atitikti visus techninės specifikacijos reikalavimus (įrodant technine dokumentacija). Pagal pirkimo sąlygas tiekėjas turi turėti elektroninę parduotuvę arba interneto puslapį, kuriame skelbiami tiekėjo parduodamų prekių įkainiai arba turi turėti parduotuvę (prekybos vietą) ir turi nurodyti parduotuvės (prekybos vietos) adresą.

5Atsakovas 2015 m. kovo 25 d. pranešimu informavo ieškovą, kad jo pasiūlymas yra antras eilėje, o laimėjusiu pripažintas trečiojo asmens UAB „Saugima“ pasiūlymas.

6Ieškovo vertinimu, Pirkimas buvo vykdomas galimai nesilaikant Viešųjų pirkimo įstatyme (toliau - VPĮ) numatytų principų ir kitų teisės normų imperatyvių reikalavimų. Pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai, pateikti 2014 m. lapkričio 14 dienos atsakymuose į tiekėjų klausimus, tik iš dalies panaikino techninės specifikacijos netikslumus, paliko galioti netikslius, klaidinančius reikalavimus. Perkančiosios organizacijos nustatyti techniniai reikalavimai prekėms yra dviprasmiški. Pirma, neaišku, kokio apsaugos lygio avalynę siekiama įsigyti. Prekė apibūdinta kaip „Darbo batai suvirintojams“, bet nurodytas netinkamas standartas EN ISO 20345:2012 (techninės specifikacijos lentelė Nr. 2, papunktis 7.1.), nustatantis reikalavimus „saugiai avalynei“, bet ne avalynei suvirintojams.

7Antra, Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau taip pat vadinama – SPS) 3.1.4. papunkčiu, kuriuo reikalaujama, kad tiekėjas, įrodydamas prekių pavyzdžių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, privalo pateikti tik prekių techninę dokumentaciją, pažeista VPĮ 25 straipsnio 7 dalies nuostata, kad tinkamos priemonės gali būti ir gamintojo techniniai dokumentai, ir paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolai, kurių pagrindu išduodami atitikties sertifikatai. Perkančioji organizacija turėtų priimti kitose Europos Sąjungos šalyse įsteigtų paskelbtųjų (notifikuotų) įstaigų sertifikatus.

8Trečia, SPS 3.1.5. papunkčio reikalavimas tiekėjui turėti elektroninę parduotuvę arba internetinį puslapį arba parduotuvę (prekybos vietą) yra perteklinis, ribojantis tiekėjų konkurenciją ir nepagrįstas, nes neapibūdina nei finansinio, nei ekonominio, nei techninio potencialių tiekėjų pajėgumų, neatitinka specifinių kvalifikacijos reikalavimų kriterijų, pažeidžia VPĮ 3 straipsnio 1 dalies ir 32 straipsnio 2 dalies nuostatas.

9Ketvirta, Pirkimo sąlygose netinkamai parinkti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai. Pagal pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodikos 2.5 papunktį maksimalus kiekis balų skiriamas už prekių pavyzdžius, visiškai atitinkančius lentelėje Nr. 2 pateiktus prekių ergonominių savybių aprašymus. Tačiau pavyzdžiai jau yra įvertinti, kaip atitinkantys techninės specifikacijos reikalavimus, kaip prekės, kurių ergonominės savybės pilnai atitinka ISO 20344:2011 arba lygiavertį standartą. Nėra prasmės pirkimų komisijos ekspertams tvirtinti arba paneigti nepriklausomų notifikuotų laboratorijų kvalifikuotų bandytojų išvadas.

10Penkta, techninės specifikacijos lentelės Nr. 2 prekių ergonominių savybių aprašymas „Batai patogiai užrišami, raišteliai tinkamo ilgio ir storio“ neatitinka VPĮ reikalavimų, nes netikslus (nebuvo nurodyti pageidaujami tinkami raištelių dydžiai bei storiai).

11Šešta, techninės specifikacijos lentelės Nr. 2 punkte 7 aprašyti darbo batai suvirintojams, tačiau pagal prekių ergonominių savybių aprašymo lentelės Nr. 2 papunktį 2.5.7. numatyta vertinti „kerzo pusaulinius įmaunamus darbo batus“.

12Ieškovas nurodė, kad atsakovas, nustatydamas pasiūlymų eilę, netinkamai įvertino UAB „Saugima“ pasiūlymą (šis pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų reikalavimų, todėl turėjo būti atmestas).

13Be to, atsakovas privalėjo ieškovui suteikti galimybę susipažinti su UAB „Saugima“ pasiūlymo dokumentais arba su juose esančiais duomenimis ar jų dalimi, kurie pagal įstatymą nėra ir negali būti komercine paslaptimi, o yra patvirtinantys pasiūlytų prekių atitikimą Pirkimo reikalavimams (sertifikatai, kad prekė atitinka reikalaujamą standartą ir reikiamas savybes, prekių atitikties deklaracijos, įgaliojimai (jų faktas, apimtis ir terminas) pasirašyti minėtas prekių atitikties deklaracijas ir kiti dokumentai arba tam tikros jų dalys, kurios nėra konfidenciali informacija).

14Atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutika ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas nelaiku skundžia Pirkimo sąlygas. Pirkimo sąlygos teisėtos, o trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Saugima“ pateiktas pasiūlymas Pirkime atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus. Atsakovas atsisakė siūlomų pavyzdžių apžiūros metu pateikti UAB „Saugima“ dokumentus, įrodančius Prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, kadangi UAB „Saugima“, teikdama pasiūlymą, juos nurodė kaip konfidencialius.

15Trečiasis asmuo AB „Lietuvos energijos gamyba“ atsiliepimu ieškinį taip pat prašė atmesti. Nurodė, kad Pirkimo sąlygos atitiko VPĮ reikalavimus ir AB „Lietuvos energijos gamyba“ supaprastintų taisyklių reikalavimus.

16II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

17Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 24 d. sprendimu UAB „Butilora“ ieškinį tenkino iš dalies:

18panaikino atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2015 m. balandžio 22 d. atsakyme į ieškovo pretenziją išdėstytą sprendimą atsisakyti suteikti galimybę susipažinti su UAB „Saugima” dokumentais, įrodančiais atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, kurie pagal CK negali būti nurodyti kaip konfidencialūs ir perdavė šį pretenzijos reikalavimą nagrinėti iš naujo;

19įpareigojo atsakovą kreiptis į UAB „Saugima” dėl motyvuoto pagrindimo apie pasiūlyme esančios informacijos dalies atitikimą konfidencialiai informacijai įstatymuose keliamus reikalavimus ir iš naujo spręsti ieškovo prašomos pateikti informacijos apie trečiojo asmens pasiūlymą pateikimo klausimą;

20panaikino atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sprendimą, išdėstytą 2015 m. kovo 25 d. pranešime „Dėl eilės sudarymo ir laimėjusio dalyvio“ Nr. 203967, kuriuo UAB „Saugima“ pasiūlymas pripažintas atitinkančiu Pirkimo sąlygas ir įrašytas pirmuoju pasiūlymų eilėje ir perdavė šį klausimą svarstyti iš naujo, po ieškovo 2015 m. balandžio 20 d. pretenzijos dėl įpareigojimo suteikti informaciją išsprendimo;

21kitą ieškinio dalį atmetė;

22priteisė ieškovui UAB „Butilora“ iš atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 867,33 Eur bylinėjimosi išlaidų.

23Dėl ikiteisminės ginčo sprendimo procedūros laikymosi pirmos instancijos teismas nustatė, kad pirkimo metu ieškovas buvo pareiškęs net 3 pretenzijas – 2014 m. lapkričio 27 d. - dėl pirkimo sąlygų, 2015 m. balandžio 8 d. - dėl perkančiosios organizacijos 2015 m. kovo 25 d. sprendimo pripažinti trečiojo asmens UAB „Saugima“ pasiūlymą laimėjusiu ir 2014 m. balandžio 20 d. pakartotiną pretenziją. Ieškinys buvo pareikštas 2015 m. balandžio 28 d., t.y. praėjus daugiau nei 15 dienų nuo atsakymo į pretenziją (VPĮ 94 str.), o 2014 m. balandžio 20 d. pretenzija dėl Pirkimo rezultatų ir atsisakymo supažindinti su trečiojo asmens pasiūlymu pareikšta praėjus beveik mėnesiui po 2015 m. kovo 25 d. sprendimo priėmimo, taigi taip pat nesilaikant VPĮ 94 straipsnyje nustatytų terminų. Be to, CPK 4232 straipsnis nenumato galimybės reikšti analogiško turinio pretenzijas kelis kartus, nesilaikant VPĮ numatytų pretenzijos ir ieškinio pareiškimo terminų, nenumato teisės reikšti pretenziją dėl atsakymo į ankstesnę pretenziją turinio.

24Kadangi atsakovas priėmė ir nagrinėjo ieškovo 2015 m. balandžio 20 pretenziją, pareikštą dėl jo 2015 m. balandžio 10 d. atsakymo į pretenziją, o ieškinio senaties neprašo taikyti, teismas sprendė, kad ieškovas laikėsi privalomos išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos ir šalių ginčas nagrinėtinas 2015 m. balandžio 8 d. ir 2015 m. balandžio 20 pretenzijų ribose (CPK 4232 str.).

25Pirmosios instancijos teismas kaip nepagrįstus atmetė ieškovo argumentus dėl Pirkimo sąlygų neteisėtumo ir prieštaravimo VPĮ numatytiems principams.

26Teismas pažymėjo, kad ieškovo pozicija dėl Pirkimo sąlygų teisėtumo yra kontraversiška. Nors ieškovas teikė prašymus dėl Pirkimų sąlygų paaiškinimo, 2014 m. lapkričio 21 d. teikė pretenziją, o atsakovas tiekėjams paaiškino Pirkimo sąlygas, patikslino techninę specifikaciją ir pasiūlymo formą, ieškovas ieškiniu neginčijo Pirkimo sąlygų ir 2014 m. gruodžio 10 d. pateikė savo pasiūlymą, t.y. sutiko su Pirkimo sąlygomis ir paaiškinimais, tačiau vėliau, jau ieškiniu ginčydamas Pirkimo rezultatus, teigia, kad techninės specifikacijos netikslumai buvo tik iš dalies panaikinti.

27Viešųjų pirkimų vykdymas pažeidžiant VPĮ numatytus principus ir imperatyvias įstatymo normas negalimas ir tokiais atvejais Pirkimas nutraukiamas teismo sprendimu. Todėl ieškovas turėtų apsispręsti, ar ieškiniu siekia Pirkimo pripažinimo neteisėtu, ar pasiūlymų eilės koregavimo Pirkime (dėl to, kad eilė sudaryta galimai netinkamai įvertinus tiekėjų pasiūlymus). Tiekėjai negali ginčyti Pirkimo sąlygų, o teismas – jas vertinti, kai Pirkimo sąlygos ginčijamos toje Pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija pagal šias sąlygas jau priima sprendimą (įvertina tiekėjų kvalifikaciją, patikrina pasiūlymus, išrenka laimėtoją ir pan.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011, 2012-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).

28Pirmosios instancijos teismas kaip nepagrįstą atmetė ieškovo argumentą, kad nėra aišku, kokio apsaugos lygio avalynę siekia įsigyti atsakovas („saugią avalynę“ ar „darbo batus suvirintojams“) tuo argumentu, kad 2014 m. gruodžio 5 d. buvo patikslintos Pirkimo sąlygos, pašalinant prekės funkcinę paskirtį – „suvirintojams“, taip pat panaikintas reikalavimas batviršiui (kad būtų suformuotas ne daugiau kaip iš 3 odos gabalų).

29Ieškovo argumentą, kad tiekėjas, įrodydamas prekių pavyzdžių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, privalo pateikti tik prekių techninę dokumentaciją (SPS papunkčio 3.1.4. p.) pažeidė VPĮ 25 straipsnio 7 dalies nuostatą, nes tinkamos priemonės gali būti ir kiti dokumentai (gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolai, kurių pagrindu išduodami atitikties sertifikatai), pirmosios instancijos teismas taip pat atmetė kaip nepagrįstą, pritardamas perkančiosios organizacijos atsakyme į 2014 m. lapkričio 21 d. pretenziją perkančiosios organizacijos nurodytam argumentui, kad Pirkimo sąlygose sąvoka „įrodant technine dokumentacija“ pasirinktina pagal VPĮ 25 straipsnio 7 dalį.

30Pirmosios instancijos teismo vertinimu, SPS 3.1.5. papunkčio reikalavimas tiekėjui turėti elektroninę parduotuvę arba internetinį puslapį arba parduotuvę (prekybos vietą) nepagrįstai neriboja konkurencijos ar viešųjų pirkimų imperatyvių principų, nes tai Pirkimo sąlyga, patvirtinanti tiekėjo pajėgumus vykdyti viešąjį sutartį, kai bus perkami batai pagal tiekėjo parduotuvėje arba interneto puslapyje nurodytus įkainius. Nors šis kvalifikacinis reikalavimai tiekėjams iš dalies riboja jų konkurenciją, yra pagrįstas ir teisėtas, nes užtikrina Pirkimo tikslo – sudarytos sutarties įvykdymą.

31Pirmosios instancijos teismas atmetė ir kitus ieškovo argumentus dėl Pirkimo sąlygų (dėl techninių reikalavimų batų įklotams ir padukams, dėl techninio reikalavimo užtikrinti apsaugą nuo karšto metalo purslų, dėl techninio reikalavimo paaukštintai kelties zonai ir kt.) neaiškumo, netikslumo, neracionalumo, taip pat dėl pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodikos 2.5 papunkčio subjektyvumo, techninės specifikacijos lentelės Nr. 2 prekių ergonominių savybių aprašymo „Batai patogiai užrišami, raišteliai tinkamo ilgio ir storio“ netikslumo, techninės specifikacijos lentelės Nr. 2 7 punkto ir 2.5.7 papunkčio prieštaravimų. Kadangi įstatymas riboja tiekėjo teisę ginčyti Pirkimo sąlygas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, ieškovo ir perkančiosios organizacijos ginčas dėl Pirkimo sąlygų pasibaigė 2014 m. gruodžio 1 d. perkančiajai organizacijai atmetus tiekėjo pretenziją ir ginčo neperkėlus į teismą.

32Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovas, kilus ginčui dėl UAB „Saugima“ pasiūlymo dalies (prekių pavyzdžių sertifikatų ir atitikties deklaracijų) pripažinimo konfidencialia informacija pagrįstumo, nesiėmė išsiaiškinti, ar ieškovo prašoma atskleisti informacija pagrįstai buvo pripažinta konfidencialia pasiūlymo dalimi (CK 1.116 str. 1 ir 2 d.) ir tuo pažeidė ieškovo teises bei viešųjų pirkimų skaidrumo principą (VPĮ 3 str.). Teismas, atsižvelgęs į tai, kad jau konstatuotas ieškovo teisės gauti informaciją ir ginti savo teises pažeidimas, sprendė, kad tokiomis aplinkybėmis perkančiosios organizacijos atsakymas į ieškovo pretenziją dėl UAB „Saugima“ pasiūlymo galimo neatitikimo Pirkimo sąlygoms, kad Pirkimo dalyvių pasiūlymus nagrinėja ir vertina komisija, o ne dalyvis, buvo nepakankamas. Kadangi Pirkimo procedūros metu pažeistas skaidrumo principas, perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas dėl pasiūlymų eilės nustatymo taip pat neteisėtas (VPĮ 3 str.).

33III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

34Ieškovas UAB „Butilora“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti sprendimo dalį, kuria ieškinys iš dalies tenkintas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

351. Teismas, pripažinęs skaidrumo principo (VPĮ 3 str.) pažeidimą, turėjo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir operatyvumo principais, apginti ieškovo interesus, t.y. panaikinti atsakovo sprendimą pripažinti UAB „Saugima“ pasiūlymą laimėjusiu ir negrąžinti ginčo į ikiteisminę stadiją. Atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ir UAB „Saugima“ jau atskleidė savo ketinimus nesiimti veiksmų pagrįsti UAB „Saugima“ pasiūlymo dalies konfidencialumą, neteikė šių duomenų teismui. Šis tiekėjas, pažeidęs skaidrumo principą, kelia abejones dėl galimybės vykdyti sutartį.

362. UAB „Saugima“ pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų, tačiau pripažintas laimėjusiu. Tai prieštarauja VPĮ tikslams ir principams.

37Pagal Pirkimo sąlygas darbo botai (guminiai) turėjo atitikti konkretų standartą EN ISO 20347:2011 (Techninės specifikacijos lentelės Nr. 2 6 pozicija), o UAB „Saugima“ pasiūlė darbo botus, atitinkančius kitą standartą - EN ISO 20345:2011. Standartai nėra tapatūs (jiems suteiktas skirtingas identifikacinis numeris), todėl nelygiaverčiai. Skirtingi tos pačios sistemos (šalies arba šalių bendrijos (sąjungos)) unifikuoti standartai negali būti lygiaverčiai.

38Pirkimo sąlygose darbo botams buvo keliamas konkretus reikalavimas - atitiktis tik EN ISO 20345:2011 Standartui ir turėjimas 04 apsaugos klasę arba aukštesnę. Todėl UAB „Saugima“ pateiktas pasiūlymas dėl darbo botų (guminių) EN ISO 20347:2011 standarto neatitinka Pirkimo sąlygų. Atitinkamai ieškovo - UAB „Butilora“ pasiūlymas pagal EN ISO 20345:2011 standarto turėjo būti pripažintas tinkamu.

393. Ieškovas nurodė, kad jis neginčija Pirkimo sąlygų, o tik tai, kaip jos buvo plečiamai, pažeidžiant viešųjų pirkimų principus, aiškinamos ir to pasėkoje nepagrįstai laimėtoju buvo pripažintas netinkamas tiekėjo UAB „Saugima“ pasiūlymas.

404. Ginčydamas perkančiosios organizacijos sprendimą sudaryti laimėtojų eilę, ieškovas nepraleido ieškinio senaties termino, nes ieškinys gali būti reiškiamas iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo (VPĮ 93 str. 3 d.).

415. Pirmosios instancijos teismas pilnai patenkino ieškovo reikalavimą ir be pagrindo priteisė tik dalį turėtų bylinėjimosi išlaidų, klaidingai kaip nepatenkintus reikalavimus vertindamas ieškovo argumentus dėl Pirkimo sąlygų.

42Atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamą sprendimą, nurodo šiuos argumentus:

431. Perkančiosios organizacijos pareiga neatskleisti tiekėjo konfidencialios informacijos (VPĮ 6 str. 1 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 495/2013) neturi būti susilpninta pralaimėjusios šalies besąlygine teise, padavus ieškinį teismui, gauti šią informaciją (Teisingumo Teismo 2008-02-14 sprendimas byloje Nr. C- 450/06).

442. Perkančioji organizacija numatė konfidencialios informacijos pateikimo formą, todėl nėra pagrindo teigti, kad nesiėmė veiksmų išsiaiškinti, kokią informaciją tiekėjai laiko konfidencialia. Perkančiajai organizacijai nebuvo poreikio šiuo klausimu pakartotinai kreiptis į tiekėjus. Tą pačią informaciją kaip konfidencialią UAB „Saugima“ nurodė ir pasiūlyme, ir derybų eigoje. Nuspręsti, kokia pasiūlyme esanti informacija yra konfidenciali, yra tiekėjo diskrecijos teisė. Abejoti tiekėjo nurodytos konfidencialios informacijos pagrįstumu nebuvo pagrindo. Juo labiau, kad UAB „Saugima“ pasiūlyme pateikti dokumentai, įrodantys atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, tokia apimtimi, kokia jie pateikti pasiūlyme, nėra viešai prieinama informacija.

453. Pirkimo procedūros, vadovaujantis VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 1 punktu, jau yra pasibaigusios, su laimėjusiu tiekėju sudarius viešojo pirkimo sutartį. Todėl neįmanoma įgyvendinti skundžiamo sprendimo dalies, kuria pasiūlymo eilės nustatymo klausimas perduotas perkančiai organizacijai nagrinėti iš naujo.

46Ieškovas UAB „Butilora“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo šiuos argumentus:

471. Skirtingai nei teigia atsakovas apeliaciniame skunde, skundžiamame sprendime atsakovas nėra įpareigojamas iš naujo vertinti ieškovo UAB „Butilora“ pasiūlymą.

482. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai iš atsakovo neišreikalavo UAB „Saugima“ kaip konfidenciali nurodytos informacijos, jos neįvertino ir jos vertinimo pagrindu nesprendė, ar grąžinti ginčą į ikiteisminę stadiją, ar galutinai išspręsti teisme. Nagrinėjamu atveju buvo pagrindas ginčą išspręsti teisme. Už viešojo pirkimo procedūrų peržiūrą atsakinga institucija (teismas) nepatenka tarp subjektų, kuriems neteikiama konfidenciali ir komercinę paslaptį turinti informacija, tačiau teismas privalo užtikrinti duomenų slaptumą (Teisingumo Teismo 2008-02-14 sprendimas byloje Nr. C-450/06) ir ieškovui teismas turi teikti tik tą informacijos dalį, kuri teismo pripažinta nekonfidencialia.

493. Pirmosios instancijos teismas tinkamai neišsprendęs ieškovo prašymo dėl tariamai konfidencialių UAB „Saugima“ duomenų (pateikto pasiūlymo ir jį pagrindžiančių dokumentų) išreikalavimo iš atsakovo, nepatikrino ieškovo argumentų dėl šių dokumentų ir nepagrįstai neišnagrinėjo esminio ieškovo ieškinio argumento, kad UAB „Saugima“ pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų ir todėl atsakovas jį nepagrįstai pripažino laimėjusiu.

504. Informacijos kvalifikavimas konfidencialia pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau toks teikėjo nurodymas perkančiajai organizacijai neprivalomas. Jeigu tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nurodo, kad visa informacija konfidenciali, perkančioji organizacija privalo kreiptis į tokį tiekėją (kai gauna kito tiekėjo prašymą susipažinti su kaip konfidenciali nurodyta informacija), prašydama patikslinti neviešinamos informacijos apimtį. Pagal VPĮ ir CK visas pasiūlymas negali būti konfidencialus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013; 2011-03-21 civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011).

515. Atsakovas, žinodamas apie Vilniaus apygardos teisme sprendžiamą šalių ginčą, negalėjo sudaryti pirkimo sutarties iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas šioje civilinėje byloje (VPĮ 95 str. 2 d.), nes teismo sprendimas gali turėti esminę reikšmę viešojo pirkimo galutinių rezultatų vertinimui, laimėtojo nustatymui. VPĮ 95 straipsnio 2 dalies pagrindu atsakovas privalėjo pirkimo procedūras sustabdyti iki teisme bus priimtas galutinis teismo sprendimas dėl ieškovo pareikšto civilinio ieškinio. Tam nebuvo būtina prašyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

52Atsakovo sudaryta viešojo pirkimo sutartis yra neteisėta, niekinė (CK 6.225 str. 1 d., CK 1.81 str. 1 d., VPĮ 95 str. 2 d.) ir nepaneigia galimybės kreiptis į tiekėją dėl informacijos konfidencialumo pagrindimo. Dėl neteisėtai sudarytos viešojo pirkimo sutarties VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 1 punkte numatyta viešojo pirkimo pasibaigimo sąlyga neatsirado.

53Atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo jo netenkinti. Atsiliepią grindžia iš esmės kartodamas savo apeliaciniame skunde nurodytus argumentus.

54Trečiasis asmuo AB „Lietuvos energijos gamyba“ atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

551. Ieškovas nebeturi teisės ginčyti Pirkimo sąlygas po to, kai perkančioji organizacija sudaro tiekėjų eilę ar priima kitus sprendimus pagal Pirkimo sąlygas.

562. Ieškovas apeliaciniame skunde kelia iš esmės naujus reikalavimus dėl standartų EN ISO 20345:2011 ir EN ISO 20347:2011 nelygiavertiškumo, teikia naujus motyvus.

573. Net ir tuo atveju, kai pagal neteisėtas Pirkimo sąlygas yra sudaroma viešojo pirkimo sutartis, nėra pagrindo nutraukti Pirkimą, nes jis dėl sudaryto sandorio laikomas pasibaigusiu (VPĮ 7 str. 4 d. 1 p., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-05-03 nutartis).

584. Pirkimo objektas yra būtinas siekiant užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas darbuotojams.

59Trečiasis asmuo nurodo, kad yra pagrįsti atsakovo apeliacinio skundo argumentai.

60IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

61Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

62Dėl ieškovo UAB „Butilora“ paaiškinimų

63Ieškovas UAB „Bitolora“ 2015 m. lapkričio 2 d. ir lapkričio 4 d. pateikė į bylą papildomus paaiškinimus, reaguodamas į atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2015 m. spalio 26 d. pateiktus dokumentus. Šie dokumentai ieškovui buvo prieinami nuo jų pateikimo 2015 m. spalio 26 d. (išskyrus spalio 30 d. – lapkričio 2 d. laikotarpį, kai atsakovo 2015 m. spalio 26 d. pateikti dokumentai iki teismas išspręs jų pripažinimo neviešais klausimą juos pateikusio atsakovo prašymu proceso šalims buvo neviešinami).

64Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar šių rodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno naujai pateikto įrodymo (nagrinėjamu atveju – ieškovo paaiškinimų), turi aiškintis, ar šis konkretus įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą bei atsižvelgti į prašomo naujai priimti įrodymo įtaką šalių ginčo išsprendimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2008).

65Byloje nagrinėjamu atveju ieškovas tik po bylos nagrinėjimo atidėjimo paskirtą naują bylos nagrinėjimo dieną pateikė teismui prašymą atidėti bylos nagrinėjimą (pažymėtina, kad tuo metu jau buvo pasibaigęs CPK 4239 str. 3 d. numatytas terminas bylos išnagrinėjimui), o 2015 m. lapkričio 4 d. paaiškinimus teikė jau žinodamas, kad byloje yra pasibaigusi jos nagrinėjimo iš esmės stadija ir prašymas atidėti bylos nagrinėjimą nebuvo tenkintas. Vadovaudamasis CPK 314 straipsniu bei 7 straipsniu, teismas atsisako priimti esminės reikšmės bylos išnagrinėjimui neturinčius ieškovo 2015 m. lapkričio 2 d. ir 4 d. pateiktus paaiškinimus.

66Ieškovo UAB „Butilora“ apeliacinis skundas netenkintinas

67Esminis ginčas, keliamas ieškovo UAB „Butilora“ apeliaciniame skunde, yra trečiojo asmens tiekėjo UAB „Saugima“ pasiūlymo (ne) atitikimas Pirkimo sąlygų reikalavimams ir atitinkamai šio tiekėjo pripažinimo laimėtoju Pirkime teisėtumo klausimas. Ieškovas teigia, kad tiekėjo UAB „Saugima“ pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų tuo aspektu, kad teikėjas siūlė kito nei reikalaujama standarto EN ISO 20347:2011 batus, nors reikalaujama buvo EN ISO 20345:2011 standarto batų (savo procesiniuose dokumentuose ieškovas vienur nurodo, kad buvo reikalaujama standarto EN ISO 20347:2011, bet pateiktos prekės pagal standartą EN ISO 20345:2011, o kitur atvirkščiai).

68Tam, kad būtų reali galimybė įvertinti tiekėjo UAB „Saugima“ pasiūlymo atitikimą Pirkimo sąlygoms, apeliacinės instancijos teismas į bylą išsireikalavo pirmosios instancijos teismui nepateiktus dokumentus – tiekėjo UAB „Saugima“ pasiūlymo dokumentus, kuriais įrodinėjamas atitikimas Pirkimo sąlygų reikalavimams. Šiuo dokumentus įvertinęs, teismas daro išvadą, kad UAB „Saugirda“ pasiūlymas atitiko Pirkimo sąlygų reikalavimą avalinės standartams. Pirkimo sąlygose (tiek techninėje specifikacijoje, tiek pasiūlymo formoje) buvo reikalaujama darbo botų (guminių) atitikimo standartui EN ISO 20347:2007 ar lygiaverčiam, apsaugos klasei 04 ar aukštesnei. Į bylą yra pateikti dokumentai, patvirtinantys teikiamų prekių atitikimą šiems reikalavimams. Kadangi Pirkimo sąlygose buvo leidžiama pateikti avalyne atitinkančią ne tik konkretų nurodytą, bet ir lygiavertį standartą, UAB „Saugima“ pasiūlymas, kai avalynė atitinka lygiavertį standartą ir jo lygiavertiškumas yra patvirtintas dokumentais, pagrįstai pripažintas tinkamu. Ieškovas apeliaciniame skunde nenurodė pagrįstų argumentų, kodėl siūlomos prekės neatitinka reikalaujamo standarto (jų standartas nėra lygiavertis) ir rėmėsi tik abstrakčiais teiginiais, kad jeigu standartams suteiktas skirtingas numeris, tai jie negali būti lygiaverčiai. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentais, kad skirtingo numerio standartai savo turiniu kuo nors skiriasi, tačiau kaip nepagrįstus atmeta ieškovo apeliacinio skundo argumentus, kad keli skirtingi ir neesminiais reikalavimais besiskiriantys standartai konkrečiame pirkime negali būti pripažinti lygiaverčiais (lygiaverčiais, t.y. atitinkančiais Pirkimo sąlygų reikalavimus, tačiau ne identiškais). Byloje nepaneigti perkančiosios organizacijos argumentai, kad standartas EN ISO 20345:2011 apima visas standartui EN ISO 20347:2011 svarbias savybes, kas pagrindžia standartų lygiavertiškumą. Sutiktina, kad praktikoje Pirkimo sąlyga, numatanti galimybę pateikti lygiavertį standartą atitinkančias prekes, gali būti neaiški teikėjui, tačiau šie neaiškumai turi būti šalinami per Pirkimo sąlygų paaiškinimo galimybę (VPĮ 24 str. 2 d. 15 p.) ir, prireikus Pirkimo sąlygų ginčijimą laiku, t.y. iki perkančioji organizacija priima pagal paskelbtas Pirkimo sąlygas sprendimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011 ir kt.). Šioje Pirkimo procedūros stadijoje, kai jau pagal galiojančias Pirkimo sąlygas, numatančias galimybę, pateikti pasiūlymą prekių, atitinkančių lygiavertį reikalaujamam standartą, yra priimti tiekėjų pasiūlymai, įvertinti ir nustatytas Pirkimo laimėtojas, nebegali būti ginčijama Pirkimo sąlyga, leidžianti siūlyti prekes, atitinkančias lygiavertį reikalaujamam standartą.

69Ieškovas nurodo, kad 2015 m. kovo 30 d., kai buvo apžiūrėti tiekėjo UAB „Saugima“ siūlomi prekių pavyzdžiai, nustatė jų neatitikimą Pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimas. Pirma, Pirkimo sąlygose buvo reikalaujama, kad darbo batų (vyriškų aulinukų ir vyriškų pusbačių) batviršis būtų iš natūralios odos, tačiau pateiktų pavyzdžių batviršio elementai (liežuvis ir paminkštintas viršutinis aulo kraštas nėra iš odos. Antra, vyriški sandalai netinkamai suženklinti, galimai keitus ženklinimo informaciją. Trečia, darbo botai (guminiai) siūlomi netinkamo standarto (keli tos pačios, t.y. Europos Bendrijos standartizavimo sistemai priklausantys standartai negali būti lygiaverčiai). Ketvirta, nėra pateikta įrodymų, kad išimamas padukas yra antibakterinis ir antistatinis.

70Šie ieškovo argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Į bylą 2015 m. spalio 26 d. pateikti UAB „Saugima“ pasiūlymo atitikimą Pirkimo sąlygoms patvirtinantys dokumentai įrodo, kad pateiktos prekės atitiko Pirkimo sąlygų reikalavimus tiek dėl standarto (įskaitant jam lygiavertį), tiek reikalavimą, kad batviršis būtų odinis (atitikimo šiam reikalavimui nepaneigia neesminių batviršio detalių medžiaga), reikalavimą, kad vidpadis būtų antibakterinis ir antistatinis. Šių dokumentų teisingumas byloje nepaneigtas ir ieškovo grindžiamas tik įrodymais negrindžiamomis prielaidomis apie galima dokumentų suklastojimą. Šie ieškovo argumentai atmestini kaip neįrodyti (CPK 12, 178 str.).

71Ieškovo prašymas jau bylą nagrinėjant apeliacine tvarka ir tik numatyto posėdžio dieną atidėti bylos nagrinėjimą, kad ieškovas galėtų pateikti raštu išdėstytus savo argumentus ir juos pagrindžiančius įrodymus, šioje byloje negali būti tenkinamas, kadangi šie paaiškinimai ir įrodymai galėjo ir turėjo būti teikiami dar pirmosios instancijos teismui, taip pat galėjo būti teikiami apeliacinės instancijos teismui tokiu terminu, kad bereikalingai neužvilkintų bylos išnagrinėjimo (CPK 314 str.) ir nelemtų bylos išnagrinėjimo terminų pažeidimo. Dėl techninių UAB „Verslo administravimo centras“ Lietuvos apeliaciniam teismui 2015 m. spalio 26 d. pateiktų dokumentų registravimo nesklandumų, šie duomenys proceso dalyviams buvo prieinami iki 2015 m. lapkričio 2 d. nutarties, kuria išspręstas pateiktų dokumentų dalies pripažinimo konfidencialiais klausimas, priėmimo. CPK 4239 straipsnio 3 dalyje numatytas 45 dienų bylos išnagrinėjimo terminas, skaičiuojamas nuo bylos gavimo apeliacinės instancijos teisme, dėl įrodymų išreikalavimo bylos nagrinėjimo dieną jau buvo praleistas ir netikslinga jį pažeisti dar labiau, laukiant ieškovo paaiškinimų, kurie galėjo ir turėjo būti pateikti anksčiau (CPK 7 str. 2 d.).

72Ieškovo procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai dėl UAB „Saugirda“ pasiūlymo neatitikimų Pirkimo sąlygoms išdėstytų motyvų pagrindu atmetami kaip nepagrįsti.

73Atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies

74Atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ apeliaciniu skundu ginčija teismo išvadas dėl perkančiosios organizacijos pareigų įsitikinant tiekėjo pateiktos kaip konfidenciali informacijos konfidencialumo pagrindimu, taip pat teigia, kad skundžiamo sprendimo dalis, kuria perkančiajai organizacijai perduotas iš naujo spręsti tiekėjų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo klausimas nebegali būti įgyvendinta dėl tos priežasties, kad su tiekėju jau sudaryta viešojo pirkimo sutartis.

75Teisėjų kolegija pažymi, kad VPĮ draudžia perkančiajai organizacijai, Viešojo pirkimo komisijai, jos nariams ar ekspertams bei kitiems asmenims, atskleisti tretiesiems asmenims perkančiajai organizacijai pateiktą tiekėjo informaciją, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro, visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai (VPĮ 6 str. 1 d.). Tesimų praktikoje pripažįstama, kad šis draudimas neturi būti absoliutus ir turi būti derinamas su šio įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintais pagrindiniais viešųjų pirkimų principais (pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2015-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1020-180/2015). Laikantis skaidrumo, nediskriminavimo principų vykdant viešuosius pirkimus visa informacija teikiama perkančiajai organizacijai negali būti konfidenciali, todėl tais atvejais, kai tiekėjas nurodo, kad visa informacija yra konfidenciali, arba kilus ginčui, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, perkančioji organizacija gali ir turi kreiptis į tiekėją, prašydama konfidencialios informacijos pagrindimo, t.y. prašydama tiekėją pateikti paaiškinimus, įrodančius, kad informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-05-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1514/2012).

76Sutiktina, kad pirmiausia, kokia pasiūlymo informacija yra konfidenciali, sprendžia jos konfidencialumą nustatantis asmuo (pirkimo dalyvis, pateikęs perkančiajai organizacijai pasiūlymą). Kaip jau minėta, nors galiojantys teisės aktai nenumato perkančiajai organizacijai pareigos savo iniciatyva atlikti konfidencialia nurodytos informacijos priskyrimo konfidencialiai pagrįstumo analizę, teismų praktikoje pripažįstama perkančiosios organizacijos pareiga, esant poreikiui ar kilus ginčui, pareikalauti iš teikėjo informacijos konfidencialumo pagrindimo. Nagrinėjamu atveju atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ šios pareigos nevykdė ir pasikliovė vien tuo, kad tiekėjas UAB „Saugima“, pildydamas pasiūlymo standartinę formą, nurodė informaciją laikyti konfidencialia, nepagrįsdamas nei visos, nei dalies teikiamos informacijos konfidencialumo. Tokiomis aplinkybėmis sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad perkančiosios organizacijos atsisakymas leisti susipažinti su laimėjusio tiekėjo pasiūlymo dalimi, motyvuojant tik tuo, kad tiekėjas ją nurodė laikyti konfidencialia ir nedėjus pastangų išsiaiškinti, ar pasiūlymo dalis (visas pasiūlymas) pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, pažeidė ieškovo kaip dalyvio Pirkime teises bei viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3 str. 1 d.).

77Dėl ieškovo UAB „Butilora“ teisių pažeidimo padarinių

78Konstatavęs ieškovo UAB „Butilora“ teisės susipažinti su kitų Pirkimo dalyvių pasiūlymais pažeidimą, pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu šias ieškovo pažeistas teises gynė grąžindamas Pirkimą į tą etapą, kuriame buvo pažeistos ieškovo teisės ir įpareigodamas perkančiąją organizaciją iš naujo spręsti tiek dėl UAB „Butilora“ pretenzijos leisti susipažinti su dalyvio UAB „Saugima“ dokumentais, įrodančiais pasiūlymo atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (iš naujo spręsti ieškovo prašomos informacijos pateikimo klausimą), tiek teismui panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė ir nustatytas Pirkimo laimėtojas, iš naujo spręsti dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo.

79Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsižvelgus į bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka rezultatą, kai tiekėjo UAB „Saugima“ pasiūlymas pripažintas atitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimus, tikslinga šioje byloje taikyti kitus nei skundžiamame sprendime taikyti ieškovo teisių pažeidimo padarinius. Kadangi yra atmesti kaip neįrodyti ieškovo argumentai dėl tiekėjo UAB „Saugima“ pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygoms, net ir pripažinus ieškovo teisių pažeidimą, pasireiškusį nepagrįstai konfidencialiais pripažintų UAB „Saugima“ pasiūlymo dokumentų (2015-11-02 nutartis byloje) neteikimu susipažinti, šis ieškovo kaip tiekėjo teisių pažeidimas neturi būti pagrindas grąžinti Pirkimo procedūras į pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo stadiją. Ieškovas teisę susipažinti su nepagrįstai konfidencialiais nurodytais tiekėjo UAB „Saugima“ pasiūlymo dokumentais realizavo bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme. Susipažinti su šiais dokumentais ieškovas siekė tam, kad įsitikintų, ar tiekėjo UAB „Saugima“ siūlomos prekės atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus. Ši klausimą taip pat išsprendus teisme, nebetikslinga naikinti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo ir įpareigoti tą atlikti pakartotinai, kai nebuvo konstatuotas laimėtoju pripažinto tiekėjo UAB „Saugima“ pasiūlymo neatitikimas Pirkimo sąlygų reikalavimams, todėl šis teikėjas ir pakartotinai sudarius pasiūlymų eilę būtų pripažintas laimėtoju. Išdėstytų motyvų pagrindu atsakovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies - naikintina skundžiamo sprendimo dalis, kuria Pirkimas grąžintas į jo ankstesnę stadiją.

80Dėl Pirkimo sąlygų

81Ieškovas savo apeliaciniame skunde pripažįsta, kad ginčijo perkančiosios organizacijos sprendimą sudaryti laimėtojų eilę bei perkančiosios organizacijos sprendimą dėl konfidencialumo neteikti susipažinti UAB „Saugima“ pasiūlymo dokumentų, o ne Pirkimo sąlygas (tą patvirtina ir ieškinio dalyko formulavimas), todėl bylos išnagrinėjimui nėra tikslinga pasisakyti dėl ieškinyje kritikuojamų Pirkimo sąlygų teisėtumo. Šioje byloje dėl jos ginčo dalyko Pirkimo sąlygos gali būti reikšmingos tik sprendžiant dėl UAB „Saugima“ pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygoms.

82Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

83Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovo reikalavimai tenkinti iš dalies (patenkinti 2/3 reikalavimų) ir atitinkamai tarp šalių paskirstė bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str. 1 d.). Ieškiniu buvo siekiama perkančiosios organizacijos sprendimo dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo panaikinimo, pripažinus UAB „Saugima“ pasiūlymą neatitinkančiu Pirkimo sąlygų, taip pat teisės susipažinti su UAB „Saugima“ pasiūlymu realizavimo. Pakeistus pirmosios instancijos teismo sprendimą, ieškovo patenkintų reikalavimų proporcija yra 1/3 (ieškinys tenkintas tik tuo aspektu, kad pripažintas ieškovo teisės susipažinti su Pirkimo dalyvių pasiūlymo dokumentais pažeidimais). Atitinkamai turi būti perskirstomos pirmosios instancijos teisme šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos.

84Pagal bylos duomenis ieškovas už ieškinį sumokėjo 217 Eur žyminio mokesčio ir dėl bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme patyrė 1130 Eur išlaidų advokato paslaugoms. Patenkinus 1/3 ieškinio reikalavimų, ieškovui iš atsakovo priteisiama 71 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d.) ir 377 Eur advokato paslaugų apmokėjimo išlaidų (CPK 98 str. 1 d. ), iš viso 448 Eur bylinėjimosi išlaidų.

85Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

86Kadangi ieškovo apeliacinis skundas netenkinamas, ieškovui neatlyginamos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Nors apeliacinės instancijos teismas pripažino pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ pažeidė ieškovo teises, tačiau atsakovo apeliacinis iš esmės tenkinamas - panaikinama atsakovo apeliaciniu skundu prašyta panaikinti skundžiamo sprendimo dalis. Todėl atsakovui atlygintinos bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidos: 289 Eur žyminio mokesčio.

87Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

88Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 24 d. sprendimą pakeisti iš dalies.

89Panaikinti sprendimo dalį, kuria:

90panaikintas atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2015 m. balandžio 22 d. atsakyme į ieškovo pretenziją išdėstytas sprendimas atsisakyti suteikti galimybę susipažinti su UAB „Saugima” dokumentais, įrodančiais atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, kurie pagal CK negali būti nurodyti kaip konfidencialūs ir perduotas šis pretenzijos reikalavimas nagrinėti iš naujo: atsakovas įpareigotas kreiptis į UAB „Saugima” dėl motyvuoto pagrindimo apie pasiūlyme esančios informacijos dalies atitikimą konfidencialiai informacijai įstatymuose keliamus reikalavimus ir iš naujo spręsti ieškovo prašomos pateikti informacijos apie trečiojo asmens pasiūlymą pateikimo klausimą;

91panaikintas atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sprendimas, išdėstytas atsakovo 2015 m. kovo 25 d. pranešime „Dėl eilės sudarymo ir laimėjusio dalyvio“ Nr. 203967, pripažinti UAB „Saugima“ pasiūlymą atitinkančiu pirkimo sąlygas ir įrašyti pirmuoju pasiūlymų eilėje ir šis klausimas perduotas svarstyti iš naujo, po ieškovo 2015 m. balandžio 20 d. pretenzijos dėl įpareigojimo suteikti informaciją išsprendimo.

92Ieškovo reikalavimą įpareigoti atsakovą UAB „Verslo aptarnavimo centras“ pateikti ieškovui susipažinti su UAB „Saugima“ pasiūlymu pateiktais dokumentais arba šių dokumentų nekonfidencialia dalimi (informacija), įrodančia UAB „Saugima“ pasiūlytų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (prekių sertifikatais, prekių atitikties deklaracijomis ir įgaliojimais, kitais dokumentais arba jų dalimi); panaikinti atsakovo sprendimo dalį, kuria atsakovas pripažino trečiojo asmens UAB „Saugima“ pasiūlymą laimėjusiu atmesti.

93Sumažinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Butilora“ (į. k. 125855798) iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Verslo aptarnavimo centras“ (į. k. 303359627) priteistą 867,33 Eur bylinėjimosi išlaidų sumą iki 448 Eur (keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų).

94Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

95Priteisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“ (į. k. 303359627) iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Butilora“ (į.k. 125855798) 289 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Butilora“ patikslintu ieškiniu prašė įpareigoti... 4. Ieškovas nurodė, kad UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2014 m. spalio 30... 5. Atsakovas 2015 m. kovo 25 d. pranešimu informavo ieškovą, kad jo pasiūlymas... 6. Ieškovo vertinimu, Pirkimas buvo vykdomas galimai nesilaikant Viešųjų... 7. Antra, Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau taip pat vadinama – SPS) 3.1.4.... 8. Trečia, SPS 3.1.5. papunkčio reikalavimas tiekėjui turėti elektroninę... 9. Ketvirta, Pirkimo sąlygose netinkamai parinkti ekonomiškai naudingiausio... 10. Penkta, techninės specifikacijos lentelės Nr. 2 prekių ergonominių savybių... 11. Šešta, techninės specifikacijos lentelės Nr. 2 punkte 7 aprašyti darbo... 12. Ieškovas nurodė, kad atsakovas, nustatydamas pasiūlymų eilę, netinkamai... 13. Be to, atsakovas privalėjo ieškovui suteikti galimybę susipažinti su UAB... 14. Atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ atsiliepime nurodė, kad su... 15. Trečiasis asmuo AB „Lietuvos energijos gamyba“ atsiliepimu ieškinį taip... 16. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 17. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 24 d. sprendimu UAB „Butilora“... 18. panaikino atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2015 m. balandžio 22... 19. įpareigojo atsakovą kreiptis į UAB „Saugima” dėl motyvuoto pagrindimo... 20. panaikino atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sprendimą,... 21. kitą ieškinio dalį atmetė;... 22. priteisė ieškovui UAB „Butilora“ iš atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo... 23. Dėl ikiteisminės ginčo sprendimo procedūros laikymosi pirmos instancijos... 24. Kadangi atsakovas priėmė ir nagrinėjo ieškovo 2015 m. balandžio 20... 25. Pirmosios instancijos teismas kaip nepagrįstus atmetė ieškovo argumentus... 26. Teismas pažymėjo, kad ieškovo pozicija dėl Pirkimo sąlygų teisėtumo yra... 27. Viešųjų pirkimų vykdymas pažeidžiant VPĮ numatytus principus ir... 28. Pirmosios instancijos teismas kaip nepagrįstą atmetė ieškovo argumentą,... 29. Ieškovo argumentą, kad tiekėjas, įrodydamas prekių pavyzdžių atitikimą... 30. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, SPS 3.1.5. papunkčio reikalavimas... 31. Pirmosios instancijos teismas atmetė ir kitus ieškovo argumentus dėl Pirkimo... 32. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovas, kilus ginčui dėl UAB... 33. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 34. Ieškovas UAB „Butilora“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti sprendimo... 35. 1. Teismas, pripažinęs skaidrumo principo (VPĮ 3 str.) pažeidimą, turėjo,... 36. 2. UAB „Saugima“ pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų, tačiau... 37. Pagal Pirkimo sąlygas darbo botai (guminiai) turėjo atitikti konkretų... 38. Pirkimo sąlygose darbo botams buvo keliamas konkretus reikalavimas - atitiktis... 39. 3. Ieškovas nurodė, kad jis neginčija Pirkimo sąlygų, o tik tai, kaip jos... 40. 4. Ginčydamas perkančiosios organizacijos sprendimą sudaryti laimėtojų... 41. 5. Pirmosios instancijos teismas pilnai patenkino ieškovo reikalavimą ir be... 42. Atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ apeliaciniu skundu prašo... 43. 1. Perkančiosios organizacijos pareiga neatskleisti tiekėjo konfidencialios... 44. 2. Perkančioji organizacija numatė konfidencialios informacijos pateikimo... 45. 3. Pirkimo procedūros, vadovaujantis VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 1 punktu, jau... 46. Ieškovas UAB „Butilora“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo... 47. 1. Skirtingai nei teigia atsakovas apeliaciniame skunde, skundžiamame... 48. 2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai iš atsakovo neišreikalavo UAB... 49. 3. Pirmosios instancijos teismas tinkamai neišsprendęs ieškovo prašymo dėl... 50. 4. Informacijos kvalifikavimas konfidencialia pirmiausia priklauso nuo tiekėjo... 51. 5. Atsakovas, žinodamas apie Vilniaus apygardos teisme sprendžiamą šalių... 52. Atsakovo sudaryta viešojo pirkimo sutartis yra neteisėta, niekinė (CK 6.225... 53. Atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ atsiliepimu į ieškovo... 54. Trečiasis asmuo AB „Lietuvos energijos gamyba“ atsiliepimu į ieškovo... 55. 1. Ieškovas nebeturi teisės ginčyti Pirkimo sąlygas po to, kai perkančioji... 56. 2. Ieškovas apeliaciniame skunde kelia iš esmės naujus reikalavimus dėl... 57. 3. Net ir tuo atveju, kai pagal neteisėtas Pirkimo sąlygas yra sudaroma... 58. 4. Pirkimo objektas yra būtinas siekiant užtikrinti saugias ir sveikas darbo... 59. Trečiasis asmuo nurodo, kad yra pagrįsti atsakovo apeliacinio skundo... 60. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 61. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 62. Dėl ieškovo UAB „Butilora“ paaiškinimų... 63. Ieškovas UAB „Bitolora“ 2015 m. lapkričio 2 d. ir lapkričio 4 d.... 64. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus... 65. Byloje nagrinėjamu atveju ieškovas tik po bylos nagrinėjimo atidėjimo... 66. Ieškovo UAB „Butilora“ apeliacinis skundas netenkintinas... 67. Esminis ginčas, keliamas ieškovo UAB „Butilora“ apeliaciniame skunde, yra... 68. Tam, kad būtų reali galimybė įvertinti tiekėjo UAB „Saugima“... 69. Ieškovas nurodo, kad 2015 m. kovo 30 d., kai buvo apžiūrėti tiekėjo UAB... 70. Šie ieškovo argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Į bylą 2015 m. spalio 26... 71. Ieškovo prašymas jau bylą nagrinėjant apeliacine tvarka ir tik numatyto... 72. Ieškovo procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai dėl UAB „Saugirda“... 73. Atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ apeliacinis skundas tenkintinas... 74. Atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ apeliaciniu skundu ginčija... 75. Teisėjų kolegija pažymi, kad VPĮ draudžia perkančiajai organizacijai,... 76. Sutiktina, kad pirmiausia, kokia pasiūlymo informacija yra konfidenciali,... 77. Dėl ieškovo UAB „Butilora“ teisių pažeidimo padarinių... 78. Konstatavęs ieškovo UAB „Butilora“ teisės susipažinti su kitų Pirkimo... 79. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsižvelgus į bylos nagrinėjimo... 80. Dėl Pirkimo sąlygų ... 81. Ieškovas savo apeliaciniame skunde pripažįsta, kad ginčijo perkančiosios... 82. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme... 83. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovo reikalavimai tenkinti iš... 84. Pagal bylos duomenis ieškovas už ieškinį sumokėjo 217 Eur žyminio... 85. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 86. Kadangi ieškovo apeliacinis skundas netenkinamas, ieškovui neatlyginamos jo... 87. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 88. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 24 d. sprendimą pakeisti iš dalies.... 89. Panaikinti sprendimo dalį, kuria:... 90. panaikintas atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2015 m. balandžio 22... 91. panaikintas atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sprendimas,... 92. Ieškovo reikalavimą įpareigoti atsakovą UAB „Verslo aptarnavimo... 93. Sumažinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Butilora“ (į. k.... 94. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 95. Priteisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo...