Byla 2-1146-154/2013
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų, vykdant supaprastintą atvirą konkursą „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugos pirkimas Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje“ (pirkimo Nr. 139681), panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Saukla“ direktoriui S. K., įgaliotoms atstovėms O. K. ir advokato padėjėjai A. Z.,

4trečiojo asmens UAB „Autobastionas“ direktoriui A. R., įgaliotai atstovei L. R.,

5išvadą teikiančios institucijos - Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovui, Technikos skyriaus vedėjui J. R.,

6teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Saukla“ ieškinį atsakovui Telšių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, trečiajam asmeniui UAB „Autobastionas“, byloje esant įtrauktoms išvadą teikiančioms institucijoms: Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos ir VĮ „Regitra“, dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų, vykdant supaprastintą atvirą konkursą „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugos pirkimas Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje“ (pirkimo Nr. 139681), panaikinimo,

Nustatė

7Ieškovas UAB „Saukla“ 2013 m. spalio 9 d. Šiaulių apygardos teisme pareiškė ieškinį, kuriuo prašė:

81) panaikinti atsakovo Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimą dėl UAB „Saukla“ pasiūlymo atmetimo supaprastintame atvirame konkurse „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo paslaugų Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje pirkimas“ (pirkimo Nr. 139681);

92) įpareigoti Atsakovą atlikti naują pasiūlymo vertinimą bei priimti naują sprendimą dėl kvalifikacinių reikalavimų įvertinimo minėtame konkurse, vadovaujantis atsakovo 2013-09-23 pateiktais dokumentais (UAB „Saukla“ raštu Nr. 67/2013, VKTĮ prie Susisiekimo ministerijos raštu (16)15B-4113);

103) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

11Ieškovas UAB „Saukla“ ieškinyje nurodė, kad 2013 m. liepos 9 d. Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje buvo paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugos pirkimas“ (pirkimo numeris 139681), kuriam ieškovas UAB „Saukla“ 2013-07-18 pateikė savo pasiūlymą.

122013 m. rugpjūčio 2 d. raštu Nr. 21-S-16384 atsakovas (Perkančioji organizacija) informavo ieškovą, kad tiekėjas UAB „Saukla“ neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir šalinamas iš Konkurso, nes, esą, vadovaujantis VĮ „Regitra“ paaiškinimu, UAB „Saukla“ teikime nurodytas automobilis ( - ), valstyb. Nr. ( - ) neatitinka Konkurso sąlygų 8.7 punkte nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, t.y. šis automobilis nėra klasifikuojamas kaip „Specialioji transporto priemonė (vilkikas) –N1(N2, N3)-BAF-SI (evakavimo, nevažiuojančių transporto priemonių nuvežimui skirtas automobilis) arba N1(N2, N3)-BAF-SQ (techninės pagalbos automobilis, turintis keltuvus, gerves, kitą įrangą, į avarijas patekusių ar dėl techninių gedimų sustojusių transporto priemonių remontui bei jų nutempimui) tipų transporto priemonės“; kad VĮ „Regitra“ nuomone, automobilis labiau turėtų atitikti ne transporto priemonės, kurios koduojamos pagal 2011 m. 14 d. Komisijos Reglamento (ES) nr. 678/2011 reikalavimus kaip N2-BA-14, o transporto priemonės, kurios koduojamos kaip N2-BA-24" (techninės pagalbos automobilis).

13Ieškovas UAB „Saukla“ su tuo nesutiko, motyvuodamas, kad Perkančioji organizacija jau sudarydama Konkurso sąlygas eliminavo iš konkurso visus galimus dalyvius, kurie transporto priemones įsigijo po 2012 metų spalio 29 d., nes, nustatydama pirkimo sąlygas, vadovavosi Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 (Zin., 2008, Nr. 141-5606) patvirtintuose Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukcijas reikalavimais, kurie keliami tik transporto priemonėms, įregistruotoms Lietuvos Respublikoje iki 2012 spalio 29 d. Kadangi UAB „Saukla" įsigijo 2013 metų gamybos transporto priemonę ir ją įregistravo 2013 birželio 25 d., įregistruodama VĮ „Regitra" jai taikė Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 liepos 12 d. Nr. 2B-281 įsakymo nuostatas, kuriose pakeistas 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 (Žin., 2008, Nr. 141-5606) 4 punktas ir papildymas punktu 41 , kuris nurodo, kad transporto priemonės, įregistruotos po 2012 spalio 29 dieno, koduojamos pagal 2011 m. liepos 14 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 678/2011 reikalavimus. Ieškovo manymu, Perkančioji organizacija jau konkurso pirkimo dokumentuose turėjo nurodyti transporto priemonių klasifikacijos kodus, transporto priemonėms, įregistruotoms Lietuvos Respublikoje po 2012 spalio 29 d., tačiau tai nebuvo padaryta. Todėl ieškovas 2013-08-23 Perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, prašydamas sustabdyti pirkimo procedūras, panaikinti priimtą sprendimą, nes, VĮ „Regitra“, kurios nekonkrečia išvada vadovaujasi perkančioji organizacija, teikdama nuomonę, viršijo savo kompetenciją. UAB „Saukla“ pati kreipėsi į Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos, prašydama išaiškinti dėl UAB „Saukla“ pasiūlyme nurodytos transporto priemonės ( - ), valstyb. Nr. ( - ), kuri Registracijos liudijime įregistruota kodu N2-BA-14, klasifikavimo kodo išaiškinimo. Ieškovas pažymėjo, kad 2011 m. liepos 14 d. Komisijos reglamento (ES) 678/2011, A dalyje (transporto priemonių skirstymo į kategorijas kriterijai) nurodoma: •N2 - Transporto priemonė kroviniams vežti, kurios bendroji masė didesnė kaip 3,5 t, tačiau ne didesnė kaip 12 t (krovininis automobilis); šio Reglamento C dalyje (kėbulo tipų apibrėžtys) nurodoma: BA - sunkvežimis - transporto priemonė, suprojektuota ir sukonstruota tik kroviniams vežti; taip pat gali traukti ir priekabas; C dalyje (kėbulo tipų apibrėžtys) priedėlyje Nr. 2 (kodus, kuriais žymimi įvairių rūšių kėbulai, papildantys skaitmenys): 14 - automobilvežis.

142013 rugsėjo 18 d. UAB „Saukla" gavo Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos raštą Nr.(16)15B-4113, kuriame nebuvo tikslaus atsakymo, ar automobilis, koduotas kodu N2-BA-14, atitinka Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 (Žin., 2008, Nr. 141-5606) patvirtintuose Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją N1(N2, N3)-BAF-SI arba N1(N2, N3)-BAF-SQ kodus. UAB „Saukla" perkančiąjai organizacijai parašė raštą 2013-09-23 Nr. 67/2013, kuriame dar kartą išaiškino, kad UAB „Saukla" turima transporto priemonė atitinka Konkurso keliamus reikalavimus, su „14“ kodu (automobilvežis) koduoti automobiliai gali nuvežti, pervežti į avarijas patekusias ar dėl techninių gedimų sustojusias transporto priemones iš įvykio vietos, o perkančiosios organizacijos skelbtame konkurse buvo iškeltas pagrindinis reikalavimas, kad transporto priemonė nuvežtų, pervežtų, perkeltų į avarijas patekusias ar dėl techninių gedimų sustojusias transporto priemones. Transporto priemonės, koduotos N2-BA-24 (kaip perkančiąjai organizacijai rekomendavo VĮ „Regitra"), gali tik suteikti techninę pagalbą kelyje (pagal 2011 m. liepos 14 d. Komisijos reglamento (ES) 678/2011, C dalyje, priedėlyje Nr.2, kodu 24 - koduojami techninės pagalbos automobiliai), bet pervežti, nutemti ar perkelti sugedusių transporto priemonių negali, nes, pagal 2011 m. liepos 14 d. ES komisijos reglamentą Nr. 678/2011 C dalyje (kėbulo tipų apibrėžtys), BA raidėmis šifruojamos transporto priemonės - kaip sunkvežimis, o ne kaip automobilvežis (pagal 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. 2B-479, buvo BAF - raidės autovežis). Pagal naująjį Reglamentą nebėra tokių sąvokų kaip: autovežis - evakavimo, nevažiuojančių transporto priemonių nuvežimui skirtas automobilis arba autovežis - techninės pagalbos automobilis, turintis keltuvus, gerves, kitą įrangą į avarijas patekusių ar dėl techninių gedimų sustojusių transporto priemonių remontui bei jų nutempimui, todėl Perkančiąjai organizacijai teikiant pirkimo dokumentus buvo pridėtas Vokietijos gamintojo išduotas sertifikatas, išverstas į lietuvių kalbą apie UAB „Saukla" turimos transporto priemonės technines galimybes.

15Perkančioji organizacija, iš naujo įvertinusi pateiktus dokumentus, 2013 m. rugsėjo 26 d., pateikė pranešimą Nr. 86-S-18863 ir nurodė, kad Viešojo pirkimo komisijos narių dauguma nutarė UAB „Saukla" pašalinti iš dalyvavimo Konkurse, kaip neatitinkančią kvalifikacinių reikalavimų.

16Ieškovas teigia, kad Perkančioji organizacija, vertindama pateiktą UAB „Saukla“ pasiūlymą bei priimdama sprendimą dėl kvalifikacinių reikalavimų, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 25 str. 4 punktą bei 25 str. 5 punktą, todėl su Viešojo pirkimo komisijos sprendimu atmesti pasiūlymą kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacijos reikalavimų, UAB „Saukla" nesutinka.

17Mano, kad Perkančioji organizacija, tiksliai nežinodama, kaip nuo 2011 m. liepos 14 d. Europos Sąjungoje koduojamos tokio tipo transporto priemonės, tiekėją UAB „Saukla" nepagrįstai pašalino iš Konkurso, nors galėjo atvažiuoti į vietą, apžiūrėti UAB „Saukla" turimą transporto priemonę ir įsitikinti, kad su šia transporto priemone galima teikti Konkurse skelbtas paslaugas, t.y. nuvežti, pervežti, perkelti į avarijas patekusias ar dėl techninių gedimų sustojusių transporto priemones ir patikrinti, ar ši transporto priemonė turi visą reikiamą įrangą šitam darbui atlikti.

18Atsiliepime į UAB „Saukla“ ieškinį atsakovas Telšių apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas su ieškiniu nesutinko, prašė jį atmesti (t. 2, b. l. 2-4).

19Atsakovas nurodė, kad ruošdamas priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo konkurso sąlygas, vadovavosi Lietuvos policijos generalinio komisaro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 5-V-816 patvirtintomis „Tipinėmis transporto priemonių priverstinio nuvežimo, pervežimo, jų saugojimo ir ikiteisminio tyrimo metu paimtų transporto priemonių saugojimo paslaugos pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygomis“. Minėto įsakymo 2 punktas skelbia: ,,N u r o d a u apskričių vyriausiųjų komisariatų vadovams transporto priemonių priverstinio nuvežimo, pervežimo, jų saugojimo ir ikiteisminio tyrimo metu paimtų transporto priemonių saugojimo paslaugos pirkimą vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nuostatomis ir šio įsakymo 1 punktu patvirtintomis Tipinėmis sąlygomis ". 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 5-V-816 patvirtintų sąlygų III skyriuje „Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai" 8.7 punktas reikalauja nurodyti Tiekėjo techninės galimybės ir nurodo, kad paslaugos tiekėjas turi turėti: ,,Specialiųjų transporto priemonių (vilkikų) kiekis - ne mažiau kaip x vienai saugojimo aikštelei (šioje vietoje perkančioji organizacija pati sprendžia, koks turėtų būti reikalaujamas vilkikų - spec. transporto, skaičius) ". Taip pat nurodoma šį Kvalifikacijos reikalavimą įrodantys dokumentai: ,,Specialioji transporto priemonė (vilkikas) - N1(N2, N3)-BAF-SI (evakavimo, nevažiuojančių transporto priemonių nuvežimui skirtas automobilis) arba N1(N2, N3)-BAF-SQ (techninės pagalbos automobilis, turintis keltuvus, gerves, kitą įrangą, į avarijas patekusių ar dėl techninių gedimų sustojusių transporto priemonių remontui bei jų nutempimui) tipų transporto priemonės. "

20Todėl Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau - Telšių apskrities VPK) paskelbtame konkurse paslaugai pirkti nurodydamas kvalifikacinį reikalavimą turėti tam tikrus kodavimus atitinkantį vilkiką, vadovavosi patvirtintomis Tipinėmis tokios paslaugos pirkimo taisyklėmis ir dirbtinai galimų paslaugos tiekėjų konkurencijos nemažino. Viešojo pirkimo komisija (toliau Komisija) 2013-07-23 posėdžio metu nagrinėjo tiekėjų pateiktų pasiūlymų atitikimą minimaliems pirkimo kvalifikaciniams reikalavimams. Komisijos posėdžio metu nustatyta, kad UAB „Saukla" pasiūlyme pateikti neišsamūs duomenys pagal Konkurso sąlygų 7.7, 7.7, 8.6 ir 8.7 punktus, todėl 2013-07-23 raštu Nr. 86-S-14690, Komisija iš UAB „Saukla" paprašė pateikti trūkstamus duomenis, tame tarpe pateikti „tinkamai patvirtintą kopiją autotransporto priemonės, kuri atitiktu šiuos reikalavimus: N1(N2, N3)-BAF-SI arba N1(N2, N3)-BAF-SQ“.

212013-07-25 raštu Nr. 86-S-14690 tiekėjas UAB „Saukia" pateikė trūkstamus duomenis, tačiau objektyvių duomenų, kad Konkursui pateikta specialioji transporto priemonė (vilkikas) atitinka Konkurso sąlygų 8.7. punktą, nepateikė, tik išdėstė savo nuomonę dėl vilkiko atitikimo Konkurso sąlygoms.

222013-08-01 Telšių apskrities VPK Viešojo pirkimo komisijos posėdžio metu buvo nutarta kreiptis į VĮ „Regitra", siekiant išsiaiškinti, ar UAB „Saukla" transporto priemonė, kuri koduojama N2-BA-14, atitinka automobilių N1(N2, N3)-BAF-SI arba N1(N2, N3)-BAF-SQ kategoriją pagal galimą automobilio naudojimo paskirtį ir technines galimybes.

23VĮ „Regitra" 2013-08-07 raštu Nr. (1.18)-24-2623 nurodė, kad transporto priemonės koduojamos pagal 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. 2B-479 kaip N1(N2, N3)-BAF-SI ir N1(N2, N3)-BAF-SQ, pagal paskirtį ir techninius reikalavimus labiau turėtų atitikti ne transporto priemonės, kurios koduojamos pagal 2011 m. liepos 14 d. komisijos reglamento (ES) Nr. 678/2011 reikalavimus kaip N2-BA-14, o transporto priemonės, kurios koduojamos kaip N2-BA-24 (techninės pagalbos automobilis); informavo, kad šiuo klausimu detalesnę informaciją ar išaiškinimą pagal kompetenciją gali suteikti Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos.

242013-08-14 raštu Nr. (16)158-3560 Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos pateikė išaiškinimą, kuriame nurodo, kad Vadovaujantis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 (Žin., 2008, Nr. 141-5606), V skyriumi, kodu N1(N2, N3)-BAF-SI koduojama N1, N2 arba N3 klasės transporto priemonė autovežis - techninės pagalbos vežtuvas; kodu N1(N2, N3)-BAF-SQ koduojama N1, N2 arba N3 klasės transporto priemonė autovežis - techninės pagalbos automobilis. Be to, informavo, kad vadovaujantis 2011 m. liepos 14 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 678/2011, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų mazgų patvirtinimo pagrindus, II priedas ir iš dalies keičiami IV, IX ir XI priedai (Pagrindų direktyva), I priedu, kodu N2-BA-14 koduojama N kategorijos transporto priemonė, sunkvežimis - automobilvežis.

25Telšių apskrities VPK, gavusi VĮ „Regitra" ir Valstybinės kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos atsakymus dėl N2-BA-14 kodu koduojamos transporto priemonės atitikimo kodais N1(N2,N3)-BAF-SI arba N1(N2,N3)-BAF-SQ žymimų transporto priemonių, 2013-08-20 posėdžio metu nutarė, kad UAB „Saukia" neatitinka 8.7. kvalifikacinių reikalavimų punkto dėl to šis tiekėjo pasiūlymas buvo atmestas, o tiekėjas informuotas apie pasiūlymo atmetimo priežastis.

262013-08-23 dėl priimto sprendimo iš UAB „Saukia" buvo gauta pretenzija, o pirkimo procedūra sustabdyta. 2013-09-23 UAB „Saukia" pateikė raštą Nr. 67/2013, kuriame išdėstė savo įmonės nuomonę dėl autotransporto priemonės atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams bei pateikė 2013-09-18 Valstybinės kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos raštą Nr. (16)158-4113, kuriame naujų duomenų apie N2-BA-14 kodu koduojamos transporto priemonė atitikimą transporto priemonėms, žymimoms kodais N1(N2,N3)-BAF-SI arba N1(N2,N3)-BAF-SQ nepateikė. Tame pačiame rašte dar buvo nurodyta, kad pagal 2011-07-14 Komisijos reglamento (ES) Nr. 678/2011, I priedo, 2 priedelį, kodu 14 koduojamas kėbulas - automobilvežis, kodu 24 koduojamas kėbulas - techninės pagalbos automobilis, paaiškino, kad komisijos reglamente (ES) Nr. 678/2011, nėra pateikto kodo, kuriuo būtų koduojamas transporto priemonės kėbulas - techninės pagalbos vežtuvas.

27Viešojo pirkimo komisija, remdamasi visais gautais dokumentais, balsavimo būdu, balsų dauguma, 2012-09-26 nutarė, kad UAB „Saukla" pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų 8.7 punkto ir nutarė atmesti šį pasiūlymą kaip neatitinkanti konkurso sąlygų ir apie tai informavo tiekėją raštu.

28Atsakovas mano, kad Viešojo pirkimo komisija atliko visus reikiamus veiksmus, siekdama išsiaiškinti, ar tiekėjo UAB „Saukla" kvalifikacija atitiko pirkimo Sąlygų 8.7. punktą ir priėmė objektyvų sprendimą.

29Be to, mano, kad ieškovas, dalyvaudamas priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo konkurse, turėjo elgtis atidžiau ir rūpestingiau, pasirūpinti visais reikiamais dokumentais, įrodančiais, kad turima transporto priemonė atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus. Mano, kad atsakovo konkursui pateikta transporto priemonės techninės ekspertizės išvada būtų galėjusi išspręsti ar automobilis N2-BA-14 atitinka automobilių N1(N2, N3)-BAF-SI arba N1(N2, N3)-BAF-SQ kategoriją. Pažymėjo, kad transporto priemonės techninės ekspertizes atlieka Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos nariai, tačiau šios ekspertizės išlaidas apmoka užsakovas. Nurodė, kad pareiga pateikti duomenis, įrodančius kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, tenka tiekėjui. Šiuo atveju tiekėjas UAB „Saukia" nepasirūpino visais reikalingais dokumentais, įrodančiais, kad įmonė atitinka konkurso sąlygų reikalavimams. Telšių apskrities VPK vykdomo Konkurso priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugai teikti Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje (pirkimo Nr. 139681) 50.2 punktas numato, kad Viešojo pirkimo komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: „tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų".

30Trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, UAB “Autobastionas”, savo atsiliepime nurodė, kad byloje palaiko atsakovo - Telšių apskrities VPK poziciją ir prašo UAB “Saukla” ieškinį atmesti (t. 3, b. l. 31-34).

31Nurodė, kad UAB “Autobastionas” nuo 2008 metų Telšių apskrities VPK teikia priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo paslaugas, o 2010 metais UAB “Autobastionas” ir Telšių apskrities VPK sudaryta sutartis baigiasi 2014-01-01, todėl teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, UAB “Autobastionas” gali patirti didelių nuostolių, kuriuos ketina pareikalauti iš ieškovo UAB “Saukla”. Teigia, kad Atsakovas, atmesdamas UAB “Saukla” pasiūlymą, nepažeidė VPĮ 39 str. 2 dalyje nustatyto imperatyvaus reikalavimo, nes Perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Priešingu atveju, būtų pažeisti VPĮ 3 str. 1 dalyje nurodyti pagrindiniai viešojo pirkimo principai.

32Mano, kad ieškovas nebeturi teisės ginčyti Konkurso sąlygų, nes nesikreipė į Perkančiąją organizaciją dėl šių sąlygų išaiškinimo, kaip tai numatyta Konkurso sąlygų 31 punkte.

33Ieškovas UAB „Saukla“savo dublike nurodė, kad palaiko ieškinyje išdėstytus reikalavimus ir argumentus, taip pat nurodė, kad nesutinka su atsakovo atsiliepimo argumentais (t.3, b. l. 22a- 22ė).

34Ieškovas dublike teigė, kad vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012-07-12 įsakymu Nr. 2B-281, anksčiau galiojęs 2008-12-02 atitinkamas įsakymas Nr. 2B-479, buvo papildytas 41 punktu, kuriame nustatyta, kad transporto priemonės, kurių nauji tipai patvirtinti nuo 2012-10-29, koduojami pagal 2011 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 678/2011, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirti sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindu, II priedas ir iš dalies keičiami IV, IX ir XI priedai. Tačiau Perkančioji organizacija – Telšių apskrities VPK, paskelbusi viešąjį pirkimą, Konkurso sąlygų 8.7. punkte nurodė transporto priemonių klasifikavimo kodus, nurodytus 2008-12-02 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakyme Nr. 2B-479, tačiau nenurodė klasifikavimo kodų pagal 2011 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 678/2011, kurių taikymas buvo nustatytas 2012-07-12 įsakymu Nr. 2B-281 papildytu 41 punktu, tokiu būdu iš Konkurso eliminuodamas viešojo pirkimo dalyvius, kurių turimos transporto priemonės yra pirmą kartą registruojamos po 2012 m. spalio 29 dienos, taip akivaizdžiai susiaurindamas Konkurse dalyvaujančių asmenų ratą ir pažeisdamas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 dalyje įtvirtintus principus, nes tiekėjo kvalifikaciją vertino formaliai, pagal transporto priemonės atitikimą Konkurso sąlygų 8.7 punkte nurodytiems transporto priemonių klasifikavimo kodams. Teigia, kad tiekėjas (ieškovas) UAB „Saukla“, įsigijęs 2013 metais pagamintą transporto priemonę, kuri ją registruojant klasifikuojama jau pagal 2011 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentą, neturėjo galimybės daryti įtaką, kad šiai transporto priemonei būtų suteiktas kodas pagal anksčiau galiojusią klasifikaciją.

35Ieškovas teigia, kad atsakovo argumentai, jog jis vadovavosi Lietuvos policijos generalinio komisaro 2012-11-16 įsakymu Nr. 5-V-816 patvirtintomis „Tipinėmis Tipinėmis transporto priemonių priverstinio nuvežimo, pervežimo, jų saugojimo ir ikiteisminio tyrimo metu paimtų transporto priemonių saugojimo paslaugos pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygomis“, bei šių Sąlygų nuoroda, kad kvalifikacijos reikalavimą įrodantys dokumentai yra: ,,Specialioji transporto priemonė (vilkikas) - N1(N2, N3)-BAF-SI (evakavimo, nevažiuojančių transporto priemonių nuvežimui skirtas automobilis) arba N1(N2, N3)-BAF-SQ (techninės pagalbos automobilis, turintis keltuvus, gerves, kitą įrangą, į avarijas patekusių ar dėl techninių gedimų sustojusių transporto priemonių remontui bei jų nutempimui) tipų transporto priemonės", nepanaikina atsakovo kaip perkančiosios organizacijos pareigos skelbti viešąjį pirkimą, kurio sąlygos atitinka visus galiojančius teisės aktus atitinkantį pirkimą, juolab, kad Lietuvos policijos generalinio komisaro 2012-07-12 įsakymu Nr. 2B-281, jo 41 punktu, buvo nurodyta taikyti Komisijos Reglamento nuostatas.

36Atsakovo manymu, jau dėl to, kad Konkurso sąlygos buvo parengtos netinkamai, neatsižvelgus į esamus teisinio reglamentavimo pakeitimus bei tiesiogiai taikomą Reglamentą, nepagrįstai ieškovo turimos transporto priemonės klasifikavimo neatitikimas nepagrįstai buvo įvertintas ieškovo nenaudai.

37Ieškovas nurodo, kad ieškovo transporto priemonė kodu N2-BA-14 yra tos pačios paskirties kaip ir transporto priemonė žymima kpdu N1 (N2,N3)-BAF-SI todėl ieškovo pasiūlymas atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimu. Šiuos ieškovo argumentus taip pat patvirtina Perkančiajai organizacijai pateiktas transporto priemonės gamintojo išduotas sertifikatas, kuris patvirtina, kad transporto priemonė turi įtaisą priekabai prikabinti, įtaisus manevravimui ir nutempimui, platformą, suktuvą lynui, krovinio kraną, pakėlimo prietaisą ir kitus įrenginius, būtinus įrenginius, būtinus įgyvendinti Konkurso sąlygų 7.4.1.-7.4.4. nurodytiems tikslams įgyvendinti. Todėl, ieškovo manymu, jo pateikta transporto priemonė ne tik atitinka atsakovo nurodytą oficialų žymėjimą, bet ir gali atlikti tas funkcijas, kurios reikalingos atlikti Atsakovo perkamas paslaugas.

38Ieškovas teigia, kad atsakovas pažeidė VPĮ 25 str. 3 dalį, nes Konkurso sąlygose nurodė konkretų nacionalinį standartą, neatsižvelgdamas į pirmenybę nurodyti Europos Sąjungoje nustatytus standartus (transporto priemonių klasifikavimą ir kodavimą) arba jų taikymo alternatyvą, todėl atsakovas, netinkamai parengęs Sąlygas, privalėjo įvertinti ieškovo pasiūlymą tinkamu ir atitinkančiu Sąlygų 8.7 punktą.

39Ieškovas teigia, kad atsakovas pažeidė ir VPĮ 25 str. 4 dalį, draudžančią atmesti tiekėjo pasiūlymą, kuriuo siūlomos prekės, paslaugos ar darbai nors ir neatitinka Sąlygose nurodytų techninių specifikacijų, tačiau konkurso dalyvis bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Mano, kad jeigu Perkančioji organizacija tiekėjo UAB „Saukla“ pasiūlymo atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams būtų vertinusi ne tik pagal transporto priemonei suteiktą kodą, bet ir pagal pateiktą transporto priemonės gamintojo specifikaciją, neabejotinai būtų nustačiusi, jog UAB „Saukla“ pasiūlymas atitinka visus Konkurso sąlygų reikalavimus ir tai, kad ieškovas tinkamai ir kokybiškai galėtų teikti perkamas paslaugas.

40Ieškovas mano, kad atsakovo atsiliepime nurodyti argumentai, jog ieškovas, teikdamas pasiūlymą, turėjo elgtis atidžiau ir rūpestingiau, kad galėjo atlikti ir pateikti transporto priemonės ekspertizę, yra nepagrįsti, nes kvietimas dalyvauti konkurse ieškovui buvo paskelbtas 2013-07-09, o pasiūlymą reikėjo pateikti per 10 d., t.y. iki 2013-07-19, 11 val., todėl per 10 dienų buvo sunku surinkti visus Perkančiosios organizacijos reikalaujamus dokumentus ir nebebuvo įmanoma kreiptis į ekspertus ir atlikti ekspertizę, juolab, kad ieškovas buvo įsitikinęs, jog jo turima transporto priemonė atitinka viešojo pirkimo keliamus reikalavimus. Ieškovas mano, kad Perkančioji organizacija, keldama ieškovui nepagrįstus reikalavimu, turėjo tikslą jį pašalinti iš konkurso kito dalyvio, anksčiau teikusio minėtas paslaugas, UAB „Autobastionas“ naudai, žinodamas, kad UAB „Saukla“, pateikusi mažiausią paslaugų kainą, gali laimėti Konkursą. Pažymėjo, kad UAB „Saukla“, ketindama dalyvauti Vilniaus apskrities VPK organizuotame viešame pirkime Nr. 146762 (Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas, pirkimo Nr. 146762), šiai perkančiajai organizacijai pateikė užklausimą, ar ieškovo turima transporto priemonė kodu N2-BA-14 atitiktų pirkimo sąlygas, pagal kurias transporto priemonės, galinčios dalyvauti pirkime, nurodytos kodais N1(N2, N3)BAF-SI arba N1(N2, N3)BAF-SQ, Vilniaus apskrities VPK pateikė atsakymą, kuriame nurodyta, kad vertinant ieškovo paraišką būtų atsižvelgiama į pasikeitusį reglamentavimą ir būtų vertinami ne formalūs kodai, bet pačios transporto priemonės funkcijos ir turimos galimybės užtikrinti viršuoju pirkimu perkamas paslaugas, transporto priemonė galimai būtų apžiūrima.

41Atsakovas Telšių apskrities VPK pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad Telšių apskrities VPK, skelbdamas Konkurso sąlygas, vadovavosi Lietuvos policijos generalinio komisaro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 5-V-816 patvirtintomis Tipinėmis transporto priemonių priverstinio nuvežimo, pervežimo, jų saugojimo ir ikiteisminio tyrimo metu paimtų transporto priemonių saugojimo paslaugos pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygomis. Kadangi Tipinės konkurso sąlygos buvo patvirtintos jau galiojant 2011-07-14 Komisijos reglamentui (ES) Nr. 678/2011, mano, kad jas parengusi įstaiga (Policijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos) nusprendė jas tvirtinti tokias, kokias patvirtino. Telšių apskrities VPK yra statutinė įstaiga, todėl vadovavosi Tipinėmis konkurso taisyklėmis ir jokių papildymų jose nedarė. Teigia, kad 10 dienų terminas dokumentams pateikti, nepažeidė viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos, pažymėjo, kad tiekėjui UAB „Saukla“ net du kartus buvo suteikta galimybė pateikti tinkamus dokumentus, patvirtinančius jo pasiūlymo atitikimą konkurso sąlygoms. Pagal įvykusio viešojo pirkimo sąlygas, Viešojo pirkimo komisija tiekėjo atitikimą konkurso sąlygoms vertina pagal tiekėjų pateiktus dokumentus ir nėra įpareigota apžiūrėti vietoje ir įvertinti transporto priemones . Pažymėjo, kad Komisija stengėsi teisingai įvertinti UAB „Saukla“ pasiūlymą, konsultavosi su VĮ „Regitra“ ir Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, tačiau aiškaus atsakymo negavo, todėl Komisija balsų dauguma nutarė, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka kvalifikacinių reikalavimų. Visiškai nesutinka su ieškovo kaltinimais dėl, neva, tyčinio ieškovo pašalinimo iš konkurso (t.3, b.l. 52).

42Trečiasis asmuo UAB „Autobastionas“ pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad pritaria atsakovo argumentams, prašo ieškinį atmesti (t.3, b.l. 60-63).

43Trečiasis asmuo teigia, kad gavęs viešojo pirkimo medžiagą, trečiasis asmuo įsitikimo, kad ieškovas tyčia veikia atsakovo ir trečiojo asmens nenaudai bei galimai slepia reikšmingą bylos medžiagą. Mano, kad pagal Konkurso sąlygų 7.4.3. punktą reikalaujama, kad paslaugos tiekėjas privalo kokybiškai ir saugiai nuvežti didelių gabaritų komercinės paskirties transporto priemones ar jų priekabas, taip pat turinčias hidraulinės ar orinės sistemos gedimų; pagal Sąlygų 8.7. punktą reikalaujama, kad specialioji transporto priemonė (vilkikas) būtų N1(N2,N3)-BFA-SI arba N1(N2,N3)-BFA-SQ tipo transporto priemonės, tai reiškia, kad tiekėjas privalo turėti N2 ir N3 tipų transporto priemones. Remiantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008-12-02 įsakymo Nr. 2B-479 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukcijų reikalavimo patvirtinimo“ 9.2. bei 9.3. punktais, ieškovo UAB „Saukla“ konkursui pateiktas automobilis yra N2 klasės. Ieškovas yra pateikęs Perkančiajai organizacijai 2013 m. gegužės 27 d. automobilio ( - ), valstyb. Nr. ( - ) nuomos sutartį su UAB „Mažeikių subjvežimių servisu“, tačiau iš esančios pirkimo medžiagos neaišku, ar šis automobilis atitinka N3 tipo transporto priemonę, todėl gali būti, kad panaikinus ieškovo reikalaujamą nutarimą, kuriuo buvo atmestas pasiūlymas dėl automobilio ( - ), tiekėjo pasiūlymas vis tiek neatitiktų minimalių kvalifikacinių reikalavimų dėl automobilio ( - ), valstyb. Nr. ( - ) todėl toks sprendimas nieko iš esmės nepakeistų.

44Teismo įpareigotos pateikti savo išvadas dėl UAB „Saukla“ nurodyto krovininio automobilio ( - ), valstyb. Nr. ( - ), atitikimo Konkurso sąlygų keliamiems reikalavimams dėl tiekėjo UAB „Saukla“ atitikimo kvalifikacijos reikalavimams, išvadą teikiančios institucijos VĮ „Regitra“ ir Valstybinė kelių transporto inspekcijoa prie Susisiekimo ministerijos pateikė tokias išvadas.

45VĮ „Regitra“ savo 2013-11-14 rašte Nr.(1.15)-24-3836 nurodė, VĮ „Regitra“, registruodama naujas transporto priemones į Kelių transporto priemonių registro duomenų bazę bei transporto priemonės registracijos liudijimą, tik perkelia duomenis iš transporto priemonės gamintojo išduoto atitikties liudijimo. Pati įmonė šių transporto priemonių paskyrimo tam tikrai kategorijai, klasei ir panašių klausimų nesprendžia, todėl pagal kompetenciją negali pateikti išvados ginčo klausimu bei atsakyti į ginčo šalims rūpimus klausimus (t. 3, b. l. 69).

46Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos savo 2013-11-18 rašte Nr. (16)15B-5049) nurodė, kad į ankstesnius analogiškus Telšių apskrities policijos komisariato ir UAB „Saukla“ užklausimus jau yra atsakiusi 2013-08-14 raštu Nr. (16)15B-3560), 2013-08-27 raštu Nr. (16)15B-3739), 2013-09-18 raštu Nr. (16)15B-4113). Šalims iškilus naujų klausimų, Inspekcija yra pasirengusi atsakyti pagal savo kompetenciją (t.3, b.l. 71).

47Bylą nagrinėjant teisme žodinio proceso tvarka:

48- ieškovas UAB „Saukla“ visiškai palaikė savo ieškinio reikalavimus;

49- atsakovo Telšių apskrities VPK atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą arba bylą nagrinėti atsakovui nedalyvaujant bei nurodyta, kad atsakovas palaiko poziciją, išdėstytą procesiniuose dokumentuose ir prašo ieškinį atmesti (t.3, b.l. 92);

50- trečiasis asmuo atsakovo pusėje prašė ieškinį atmesti.

51Išvadą teikiančios valstybės institucijos - Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos technikos skyriaus vedėjas J. R. teisme patvirtino, kad ieškovo UAB „Saukla“ turimas automobilis ( - ), valstyb. Nr. ( - ) yra pagamintas ir pirmą kartą registruojamas 2013 metais, todėl pagal naująjį kodavimą koduojamas N2-BA-14 kodu. Paaiškino, kad transporto priemonės, įsigytos ir pirmą kartą registruojamos po 2012-10-29 turi būti koduojamos pagal naują kodavimą pagal Europos sąjungos teisę, prieš tai buvę transporto priemonių kodai buvo nacionaliniai, tačiau po 2012-10-29 transporto priemonių nebegalima registruoti pagal nacionalinę teisę. Transporto priemonėms gamintojas suteikia kodą, atsižvelgdamas į automobilio charakteristiką ir kodas yra suteikiamas griežtai pagal Reglamentą. Nurodė, kad negali atsakyti, ar UAB „Saukla“ automobilis ( - ), valstyb. Nr. ( - ) atitinka skelbto Konkurso sąlygas, nes ar ši transporto priemonė atitinka viešojo pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus, sprendžia Perkančioji organizacija.

52Išvadą teikianti valstybės institucija VĮ“Regitra“ į teismo posėdį neatvyko.

53UAB „Saukla“ ieškinys tenkintinas iš dalies.

54Byloje nustatyta.

55Ginčas tarp ieškovo UAB „Saukla“ (toliau - Ieškovo) ir atsakovo Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Atsakovo) kilo dėl supaprastinto atviro konkurso „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo (toliau - nuvežimo) ir saugojimo paslaugos pirkimas“ (pirkimo Nr. 139681). Apie šį pirkimą buvo paskelbta 2013 m. liepos 9 d. (t. 2, b. l. 47-54). Pagal Telšių apskrities VPK Viešojo pirkimo komisijos 2013-07-19 nutarimu patvirtintas „Supaprastinto atviro konkurso sąlygas“, Konkursui pateikti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (t. 2, b. l. 29-46).

56Pirkimo procedūros vyko tokia tvarka.

572013-07-23 Viešojo pirkimo komisijos (toliau Komisijos) posėdyje konstatuota, kad gauti trys pasiūlymai: UAB „Saukla“, G. S. firma ir UAB „Autobastionas“, ir vertinant pasiūlymų minimalius kvalifikacinius reikalavimus, visi trys tiekėjai pateikė neišsamius dokumentus, todėl iš visų trijų tiekėjų pareikalauta iki 2013-07-30, 13 val., pateikti patikslintus duomenis (t. 2, b. l. 182).

582013-08-01 Komisija vertino tiekėjų atitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams ir nutarė, kad G. S. firmos ir UAB „Autobastionas“ pasiūlymai atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus, o dėl UAB „Saukla“ nurodytos specialiosios transporto priemonės nutarė kreiptis į VĮ „Regitra“ išaiškinimo, ar turima transporto priemonė, pažymėta N2-BA-14, atitinka konkurso sąlygų 8.7. punkte nurodytus reikalavimus, kad specialioji transporto priemonė atitiktų žymėjimą N1(N2, N3)-BAF-SI arba N1(N2, N3)-BAF-SQ (t. 2, b. l. 219).

59VĮ „Regitra“ 2013-08-07 rašte Nr. (1.18)-24-2623 Perkančiajai organizacijai nurodė, kad transporto priemonės, kurių nauji tipai buvo patvirtinti po 2012-10-29, koduojami pagal 2011-07-14 Komisijos reglamento(ES) Nr. 678/2011 reikalavimus, kad registruojant transporto priemones į registracijos liudijimą tik perkeliami duomenys iš gamintojo atitikties liudijimo. Pareiškė nuomonę, kad UAB „Saukla“ nurodyta transporto priemonė pagal paskirtį ir techninius reikalavimus labiau turėtų atitikti ne transporto priemones, koduojamas N2-BA-14, o transporto priemones, koduojamas N2-BA-24. Pasiūlė kreiptis išaiškinimo į Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos (t.2, b.l. 227).

602013-07-07 Komisija, gavusi VĮ „Regitra“ atsakymą, tuo pačiu klausimu nutarė kreiptis į Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos dėl išaiškinimo, ar UAB „Saukla“ atitinka Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (t. 2, b. l. 228).

61Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos 2013-08-14 rašte Nr. (16)15B-3560 Perkančiajai organizacijai išaiškino, kurios transporto priemonės yra koduojamos kodais N1(N2, N3)-BAF-SI ir N1(N2, N3)-BAF-SQ, taip pat, kad pagal naują kodavimą kodu N2-BA-14 yra koduojama N kategorijos transporto priemonė, sunkvežimis –automobilvežis (t.2, b. l. 230).

622013-08-20 Komisija nutarė, kad vadovaujantis gautais išaiškinimais, UAB „Saukla“ neatitinka Konkurso sąlygų 8.7. punkto kvalifikacinio reikalavimo, todėl, vadovaujantis VPĮ 39 str. 2 dalies 1 punktu, jos pasiūlymas atmestas. Svarstyta dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nutarta: pirkimo antrai daliai , t.y. dėl paslaugų teikimo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje, pripažinti laimėjusiu UAB „Autobastionas“ pasiūlymą (t. 2, b. l. 231-232).

632013-08-21 Perkančioji organizacija išsiuntė „Pranešimą apie pasiūlymo atmetimo priežastis“ tiekėjui UAB „Saukla“ (t. 2, b. l. 233-234).

642013-08-23 Ieškovas UAB „Saukla“ pateikė pretenziją atsakovui, kuria reikalavo sustabdyti pirkimo procedūras; nurodė, kad UAB „Saukla“ pateikta transporto priemonė, kurios kodas N2-BA-14, atitinka Konkurso sąlygų 8.7. punkto reikalavimus ir pagal savo technines galimybes gali teikti Konkurso sąlygose išvardintas paslaugas, be to, kreipėsi Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos dėl pateiktos transporto priemonės klasifikavimo kodo (t. 2, b. l. 240-241).

65Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos 2013-09-18 rašte Nr. (16)15B-4113 tiekėjui UAB „Saukla“ nurodė, kad pagal 2011-07-14 Komisijos reglamento (ES) Nr. 678/2011 I priedo 2 priedėlį, kodu „14“ koduojamas kėbulas – automobilvežis, kodu „24“ koduojamas kėbulas – techninės pagalbos automobilis, kad Komisijos reglamente (ES) Nr. 678/2011, nėra pateikto kodo, kuriuo būtų koduojamas transporto priemonės kėbulas – techninės pagalbos vežtuvas (t. 2, b. l. 245).

662013-09-26 Viešojo pirkimo komisija posėdyje išnagrinėjusi UAB „Saukla“ išaiškinimą dėl atitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, balsų dauguma nutarė atmesti UAB „Saukla“ pasiūlymą VPĮ 39 str. 2 dalies 1 punkto pagrindu (t. 2, b. l. 146-147). 2013-09-26 Atsakovas raštu Nr. 86-S-18863 „Pranešimas apie pasiūlymo atmetimo priežastis“ ieškovui nurodė, kad Komisija pasiūlymą atmetė (t. 2, b. l. 248).

672013-10-10 Komisija posėdyje išnagrinėjusi UAB „Saukla“ pranešimą, kad pastaroji 2013-10-07 kreipėsi su ieškiniu į Šiaulių apygardos teismą, nutarė sustabdyti sutarties pasirašymą kol bus gautas teismo pranešimas (t. 2, b. l. 252).

682013-10-09 Šiaulių apygardos teisme gautas UAB „Saukla“ ieškinys atsakovui Telšių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, kuriuo ieškovas prašo:

691) panaikinti atsakovo Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimą dėl UAB „Saukla“ pasiūlymo atmetimo supaprastintame atvirame konkurse „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo paslaugų Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje pirkimas“ (pirkimo Nr. 139681);

702) įpareigoti Atsakovą atlikti naują pasiūlymo vertinimą bei priimti naują sprendimą dėl kvalifikacinių reikalavimų įvertinimo minėtame konkurse, vadovaujantis atsakovo 2013-09-23 pateiktais dokumentais (UAB „Saukla“ raštu Nr. 67/2013, VKTĮ prie Susisiekimo ministerijos raštu (16)15B-4113).

71Dėl pirkimo sąlygų ir ieškovo pasiūlymo vertinimo.

72Pagal Telšių apskrities VPK Viešojo pirkimo komisijos 2013-07-19 nutarimu patvirtintas „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo konkurso sąlygas“ (t. 2, b. l. 29-46), pirkimo objektas yra „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo (toliau – nuvežimo) ir saugojimo paslaugos“ (Sąlygų 7 p.). Pirkimas buvo skaidomas į 4 dalis pagal minėtų paslaugų teikimą Telšių, Mažeikių, Kelmės ir Akmenės rajonų savivaldybių teritorijose.

73Ieškovas UAB „Saukla“ savo pasiūlymą pateikė dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo (toliau – nuvežimo) ir saugojimo paslaugos Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje (t.1, b. l. 29-30).

74Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad ieškovo UAB „Saukla“ pasiūlymas Akmenės apskrities VPK Viešojo pirkimo komisijos 2013 m. rugpjūčio 20 d. nutarimu ir galutiniu 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu buvo atmestas dėl šio pasiūlymo minimalių kvalifikacijos reikalavimų neatitikimo Konkurso sąlygų 8.7. punkto reikalavimams, o konkrečiai, dėl to, kad tiekėjas UAB „Saukla“ savo pasiūlyme nurodęs transporto priemonę ( - ), valstyb. Nr. ( - ), kuri yra koduojama N2-BA-14 kodu, nepateikė dokumentų, kad ši „specialioji transporto priemonė (vilkikas)“, atitinka Konkurso sąlygą, jog yra „Specialioji transporto priemonė (vilkikas) –N1(N2, N3)-BAF-SI (evakavimo, nevažiuojančių transporto priemonių nuvežimui skirtas automobilis) arba N1(N2, N3)-BAF-SQ (techninės pagalbos automobilis, turintis keltuvus, gerves, kitą įrangą, į avarijas patekusių ar dėl techninių gedimų sustojusių transporto priemonių remontui bei jų nutempimui) tipų transporto priemonės“.

75Atsakovas - Perkančioji organizacija savo atsiliepime nurodė, kad ieškovas (tiekėjas UAB „Saukla“), dalyvaudamas priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo konkurse, turėjo elgtis atidžiau ir rūpestingiau, pasirūpinti visais reikiamais dokumentais, įrodančiais, kad turima transporto priemonė atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus. Mano, kad atsakovo konkursui pateikta transporto priemonės techninės ekspertizės išvada būtų galėjusi išspręsti ar automobilis N2-BA-14 atitinka automobilių N1(N2, N3)-BAF-SI arba N1(N2, N3)-BAF-SQ kategoriją. Nurodė, kad pareiga pateikti duomenis, įrodančius kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, tenka tiekėjui, kad šiuo atveju tiekėjas UAB „Saukia" pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, perkančiajai organizacijai prašant, jų nepatikslino.

76Ieškovas (tiekėjas) UAB „Saukla“ savo pasiūlyme, paaiškinimuose dėl atitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, pretenzijoje, o pareiškus ieškinį, ir kituose savo procesiniuose dokumentuose, nurodė, kad jo turima transporto priemonė ( - ), valstyb. Nr. ( - ), pagaminta 2013 metais, todėl pagal gamintojo dokumentus bei 2011 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 678/2011 koduojama N2-BA-14 kodu, todėl UAB “Saukla” negali pateikti dokumentų, kad jo turima transporto priemonė yra koduojama kodais N1(N2, N3)-BAF-SI arba N1(N2, N3)-BAF-SQ arba, kad kodas N2-BA-14 atitinka kodus N1(N2, N3)-BAF-SI arba N1(N2, N3)-BAF-SQ, nes tokių dokumentų niekas neišduoda ir toks Perkančiosios organizacijos reikalavimas yra neteisėtas. Šią savo poziciją ieškovas UAB „Saukla“ motyvavo tuo, kad Perkančioji organizacija jau sudarydama Konkurso sąlygas eliminavo iš konkurso visus galimus dalyvius, kurie transporto priemones įsigijo po 2012 metų spalio 29 d., nes, nustatydama pirkimo sąlygas, vadovavosi Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 (Zin., 2008, Nr. 141-5606) patvirtintuose Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukcijas reikalavimais, kurie keliami tik transporto priemonėms, įregistruotoms Lietuvos Respublikoje iki 2012 spalio 29 d. Kadangi UAB „Saukla" įsigijo 2013 metų gamybos transporto priemonę ir ją įregistravo 2013 birželio 25 d., įregistruodama VĮ „Regitra" jai taikė Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 liepos 12 d. Nr. 2B-281 įsakymo nuostatas, kuriose pakeistas 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 (Žin., 2008, Nr. 141-5606) 4 punktas ir priimtas papildymas punktu 41 , kuris nurodo, kad transporto priemonės, įregistruotos po 2012 spalio 29 dieno, koduojamos pagal 2011 m. liepos 14 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 678/2011 reikalavimus. Ieškovo manymu, Perkančioji organizacija pirkimo sąlygose turėjo nurodyti ir kitus transporto priemonių klasifikacijos kodus, transporto priemonėms, įregistruotoms Lietuvos Respublikoje po 2012 spalio 29 d., tačiau tai nebuvo padaryta.

77Atsakovas – Perkančioji organizacija iš esmės sutiko, kad yra pakeistas transporto priemonių, įregistruotų po 2012 spalio 29 dienos, kodavimas, tačiau savo triplike nurodė, kad Telšių apskrities VPK, skelbdamas Konkurso sąlygas, vadovavosi Lietuvos policijos generalinio komisaro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 5-V-816 patvirtintomis Tipinėmis transporto priemonių priverstinio nuvežimo, pervežimo, jų saugojimo ir ikiteisminio tyrimo metu paimtų transporto priemonių saugojimo paslaugos pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygomis. Kadangi Tipinės konkurso sąlygos buvo patvirtintos jau galiojant 2011-07-14 Komisijos reglamentui (ES) Nr. 678/2011, mano, kad jas parengusi įstaiga (Policijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos) nusprendė jas tvirtinti tokias, kokias patvirtino. Kadangi Telšių apskrities VPK yra statutinė įstaiga, todėl vadovavosi Tipinėmis konkurso taisyklėmis ir jokių papildymų jose nedarė. Pažymėjo, kad tiekėjui UAB „Saukla“ net du kartus buvo suteikta galimybė pateikti tinkamus dokumentus, patvirtinančius jo pasiūlymo atitikimą Konkurso sąlygoms, nurodė, kad Komisija tiekėjo atitikimą konkurso sąlygoms vertino pagal tiekėjų pateiktus dokumentus ir nėra įpareigota apžiūrėti vietoje ir taip įvertinti transporto priemones. Pažymėjo, kad Viešojo pirkimo komisija stengėsi teisingai įvertinti UAB „Saukla“ pasiūlymą, konsultavosi su VĮ „Regitra“ ir Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, tačiau aiškaus atsakymo iš jų negavo, todėl Komisija balsų dauguma nutarė, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų (t. 3, b. l. 52).

78Teismas sprendžia, kad Perkančioji organizacija vietoje to, kad nustatyti tikslias ir tiekėjų, turinčių transporto priemones, įregistruotas po 2012 m. spalio 29 dienos, nediskriminuojančias viešojo pirkimo sąlygas, iš tiekėjo UAB “Saukla” reikalavo pateikti dokumentus, kurių pateikti jis neturėjo galimybės, nes tokių dokumentų niekas neišduoda, todėl nepagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą.

79Tai byloje patvirtina ieškovo ir atsakovo nurodytos aplinkybės, kad abi ginčo šalys siekė išsiaiškinti, ar ieškovo UAB “Saukla” turima transport priemonė ( - ), valstyb. Nr. ( - ) atitinka Perkančiosios organizacijos keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, tačiau to padaryti joms nepavyko, nes užklaustos atitinkamos valstybinės institucijos nedavė konkretaus atsakymo.

80Byloje išvadą teikiančios institucijos - Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos technikos atstovas, skyriaus vedėjas J. R., teisme patvirtino, kad ieškovo UAB „Saukla“ turimas automobilis ( - ), valstyb. Nr. ( - ) yra pagamintas ir pirmą kartą registruojamas 2013 metais, todėl pagal naująjį kodavimą yra koduojamas N2-BA-14 kodu, kad transporto priemonėms gamintojas suteikia kodą atsižvelgdamas į automobilio charakteristiką ir kodas yra suteikiamas griežtai pagal Reglamentą. Nurodė, kad jis negali atsakyti, ar UAB „Saukla“ automobilis ( - ), valstyb. Nr. ( - ) atitinka skelbto Konkurso sąlygas, nes tai sprendžia Perkančioji organizacija.

81Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, turi pagrindo spręsti, kad Perkančiosios organizacijos - Akmenės apskrities yriausiojo policijos komisariato Viešojo pirkimo komisijos 2013 m. liepos 19 d. nutarimu (protokolas Nr. 86-P18-32) nustatytos “Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo konkurso sąlygos” dėl reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai, kiek tai buvo taikyta viešajam pirkimui Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje, pažeidžia VPĮ 3 straipsnio nuostatas, reikalaujančias užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nesdiskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

82Konkurso sąlygų II skyriaus „PIRKIMO OBJEKTAS“ 7. punkto 7.7. papunktyje nurodyta: „Transporto priemonių priverstinį nuvežimą, pervežimą, perkėlimą vykdyti techniškai tvarkingais įrenginiais, pritaikytais transporto priemones vežti visiškai pakrovus. Lengviesiems automobiliams nuvežti, pervežti, nukelti skirtos transporto priemonės ir jų kėbulų tipas turi atitikti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 (Žin., 2008, Nr. 141-5606) patvirtintuose Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose tokiai veiklai vykdyti skirtų transporto priemonių kodavimą ir klasifikavimą“.

83Konkurso sąlygų III skyriaus „TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI“ 8 punkto 8.7. papinktyje (Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai) nurodyta: „Specialioji transporto priemonė (vilkikas) –N1(N2,N3)-BAF-SI (evakavimo, nevažiuojančių transporto priemonių nuvežimui skirtas automobilis) arba N1(N2, N3)-BAF-SQ (techninės pagalbos automobilis, turintis keltuvus, gerves, kitą įrangą, į avarijas patekusių ar dėl techninių gedimų sustojusių transporto priemonių remontui bei jų nutempimui) tipų transporto priemonės“.

84Byloje neginčytinai nustatyta, kad Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 2B-281, anksčiau galiojęs Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 2B-479, buvo papildytas 41 punktu, kuriame nustatyta, kad transporto priemonės, kurių nauji tipai patvirtinti nuo 2012-10-29, koduojami pagal 2011 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 678/2011.

85Kaip teisingai savo procesiniuose dokumentuose nurodė ieškovas, Perkančioji organizacija – Telšių apskrities VPK, paskelbusi viešąjį pirkimą, Konkurso sąlygų 8.7. punkte nurodė transporto priemonių klasifikavimo kodus (N1(N2, N3)-BAF-SI arba N1(N2, N3)-BAF-SQ), nurodytus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakyme Nr. 2B-479, tačiau nenurodė klasifikavimo kodų pagal 2011 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 678/2011, kurių taikymas buvo nustatytas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012-07-12 įsakymu Nr. 2B-281 papildytu 41 punktu, tokiu būdu iš Konkurso eliminuodamas viešojo pirkimo dalyvius, kurių turimos transporto priemonės yra pirmą kartą registruojamos po 2012 m. spalio 29 dienos, taip akivaizdžiai susiaurindamas Konkurse dalyvaujančių asmenų ratą ir pažeisdamas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei skaidrumo principus.

86Kaip matyti iš bylos medžiagos, ginčą iš esmės sąlygojo tai, kad atsakovo – Perkančiosios organizacijos paskelbtos Konkurso sąlygos (konkrečiai šių sąlygų 7.7. ir 8.7. papunkčiai), iš esmės apribojo tiekėjų, turinčių transporto priemones, registruotas po 2012 m. spalio 29 dienos, dalyvavimą Telšių apskrities VPK paskelbtame viešąjame pirkime, nes šioms transporto priemonėms nebesuteikiami viešojo pirkimo sąlygose reikalaujami kodai (N1(N2, N3)-BAF-SI arba N1(N2, N3)-BAF-SQ), o Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai (tame tarpe tiekėjas UAB “Saukla”) pateiktų dokumentus, kad jų transporto priemonė atitinka klasifikavimo kodus (N1(N2, N3)-BAF-SI arba N1(N2, N3)-BAF-SQ).

87Tokiais veiksmais, Perkančioji organizacija akivaizdžiai pažeidė dalies tiekėjų teisę dalyvauti paskelbtame viešąjame pirkime Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje, ir ta aplinkybė, kad atitinkama sąlyga buvo nustatyta Lietuvos policijos generalinio komisaro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 5-V-816 patvirtintose Tipinėse transporto priemonių priverstinio nuvežimo, pervežimo, jų saugojimo ir ikiteisminio tyrimo metu paimtų transporto priemonių saugojimo paslaugos pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygose, savaime nedaro jų teisėtomis, nes minėtos Tipinės konkurso sąlygos negali pakeisti Viešųjų pirkimų įstatymų nuostatų.

88Ginčo Konkurso sąlygos taikymo problema rengiant pasiūlymus ir juos vertinant kilo dėl jos turinio sampratos. Kasacinio teismo ne kartą pažymėta perkančiosios organizacijos pareiga laikytis skaidrumo principo, inter alia reiškiančio pirkimo sąlygų aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą, tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Tai pasiekiama tada, kai pirkimo sąlygų turinys leidžia pakankamai gerai informuotiems ir normaliai rūpestingiems tiekėjams vienodai jas suprasti ir aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai šias atitinka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-03-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013; 2013-05-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013).

89Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija įpareigota išsiaiškinti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35-37 straipsnių nuostatomis. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr.1S-25 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) 14 punktą perkančioji organizacija tiekėjų kvalifikacijai patikrinti pasirenka tuos tiekėjo kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus ir nustato tokias jų reikalaujamas reikšmes, kurios, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtinos ir pakankamos siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Tokiu teisiniu reglamentavimu perkančiajai organizacijai yra suteikta diskrecijos teisė nuspręsti, kokius tiekėjų vertinimo kriterijus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau įgyvendindama šią teisę perkančioji organizacija neturi pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, šio įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją.

90Draudimas perkančiajai organizacijai kelti tiekėjams tokius kvalifikacijos reikalavimus, kurie dirbtinai ribotų galimą konkurenciją yra įtvirtintas ir Rekomendacijų 3 punkte. Kvalifikaciniai reikalavimai turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs, aiškūs ir adekvatūs pirkimo sąlygoms (Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 2 d.). Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 1 dalį, perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdį, kiekį, svarbą ir paskirtį, turi teisę įvertinti ir patikrinti kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą šiame straipsnyje nurodytais būdais ir pirkimo dokumentuose nurodyti, kokius (vieną ar kelis) techninio ir (ar) profesinio pajėgumo įrodymus turi pateikti tiekėjai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl Viešųjų pirkimų įstatymo normų, reglamentuojančių tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus, aiškinimo ir taikymo, yra nurodęs, kad perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tokiu įrodymu gali būti ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifinė paskirtis, arba tai, kad aukštą kvalifikacinį reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-222/2008; 2010 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010).

91Šioje nagrinėjamoje byloje nėra pateikta įrodymų, kad atsakovo paskelbtame viešajame pirkime galį dalyvauti tik tie tiekėjai, kurie turi transporto priemones, įgytas ir užregistruotas iki 2012 m. spalio 29 d. dėl jų kokio nors ypatingo išskirtinumo.

92Nors ieškovas UAB „Saukla“ savo ieškinyje prašė tik panaikinti 2013 m. rugsėjo 26 d. Telšių apskrities VPK Viešojo pirkimo komisijos nutarimą, kuriuo buvo atmestas jo pasiūlymas, ir įpareigoti Atsakovą atlikti naują pasiūlymo vertinimą, tačiau Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad kai teismas dėl pareikšto reikalavimo ar ex officio atitinkamą pirkimo sąlygą bet kokiu VPĮ normų ar kitų teisės nuostatų pagrindu pripažįsta neteisėta, tik ieškinio patenkinimas – nepakankamas sprendžiant dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių. Tokiu atveju teismas privalo ex officio tokį pirkimą nutraukti nepriklausomai nuo pareikšto reikalavimo, nes pirkimo procedūros negali būti toliau vykdomos pagal neteisėtomis pripažintas pirkimo sąlygas. Tolesnio procedūrų vykdymo nepateisina aplinkybė, kad perkančioji organizacija neteisėtomis sąlygomis nebesirems, nes, pirma, tai de facto suponuotų sumažėjusią pirkimo sąlygų apimtį, taigi ir lemtų draudžiamą pirkimo sąlygų pakeitimą; antra, niekada negalima atmesti galimybės, kad dėl neteisėta pripažintos pirkimo sąlygos ar jos dalies pirkime nedalyvavo kiti potencialūs tiekėjai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-05-24 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-249/2011; 2013-05-03 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-272/2013; 2013-10-18 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-495/2013).

93Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 3 straipsnio, reglamentuojančio pagrindinius pirkimų principus ir jų laikymąsi, 1 dalies nuostatą, perkančioji organizacija užtikrina, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Perkančiosios organizacijos nuoseklus laikymasis viešųjų pirkimų teisės normų ir savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų yra vienas iš skaidrumo ir lygiateisiškumo principų (VPĮ 3 str.) turinio elementų.

94Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje, susijusioje su viešųjų pirkimų principų aiškinimu ir taikymu, yra pažymėjęs, kad perkančioji organizacija turi užtikrinti, jog atliekant viešo konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją bus laikomasi lygiateisiškumo, dalyvių ir jų pasiūlymų nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Išvardintų principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti atliekamo viešo konkurso tikslai ir bus išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje. Taigi viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė perkančiųjų organizacijų Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio nuostatų laikymosi pareiga, bet ir viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-07- 31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009; 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009; 2010-05-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010; 2010-11-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010).

95Kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, t. y. kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu, ir tokio pažeidimo nustatymas lemia teismo pareigą pripažinti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus. Taigi viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, pagal kurias vertinama daugelis viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis ginant dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose asmenų teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-02 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-25/2009; 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-506/2009).

96Kaip nustatyta šioje byloje, nagrinėjamu atveju Perkančiosios organizacijos veiksmai, kuriais daliai tiekėjų buvo apribota galimybė dalyvauti viešajame pirkime „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo (toliau - nuvežimo) ir saugojimo paslaugos pirkimas Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje“ (pirkimo Nr. 139681), lėmė neskaidrią bei nelygiavertę tiekėjų pasiūlymų vertinimo procedūrą ir tuo buvo pažeistas VPĮ 3 str. nuostatos.

97Dėl bylinėjimosi išlaidų.

98Iš esmės patenkinus UAB „Saukla“ ieškinį, ieškovui UAB „Saukla“ iš atsakovo Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Kaip matyti iš bylos duomenų, už suteiktas teisines paslaugas ieškovas UAB „Saukla“ advokatui sumokėjo 3811,50 Lt (t. 3, b. l. 76-81, 104-106).

99Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostatą, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos primininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.2.; 8.3.8.16.; 8.18 punktų nuostatas, ieškovo UAB „Saukla“ reikalaujamos priteisti 3811,50 Lt atstovavimo išlaidos neviršija rekomenduojamo priteisti maksimalaus dydžio.

100Byloje duomenis apie turėtas atstovavimo išlaidas (3200 Lt) yra pateikęs trečiasis asmuo atsakovo pusėje UAB „Autobastionas“ (t. 3, b. l. 45-46, 66-67), tačiau šios išlaidos trečiajam asmeniui nepriteistinos, nes teismo sprendimas yra priimtas atsakovo nenaudai.

101Iš atsakovo Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Valstybei priteistinos 26,73 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (t. 3, b. l. 30).

102Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 14 d. nutartimi taikyta laikinoji apsaugos priemonė dėl viešojo pirkimo Nr. 139681 procedūrų sustabdymo paliktina iki šio sprendimo įsiteisėjimo.

103Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270 straipsniais, teismas

Nutarė

104UAB „Saukla“ ieškinį patenkinti iš dalies.

105Nutraukti atsakovo Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2013 m. liepos 9 d. paskelbtą supaprastintą atvirą viešąjį pirkimą dalyje „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo (toliau - nuvežimo) ir saugojimo paslaugos pirkimas Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje“ (pirkimo Nr. 139681).

106Priteisti iš atsakovo Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (į. k. 190547027, buveinė –K. M. g. 1, LT-87102 Telšiai) ieškovui UAB „Saukla“ (į. k. 166520419, buveinė M.valančiaus g. 19, Mažeikiai) 3811,50 Lt (tris tūkstančius aštuonis šimtus vienuolika litų 50 ct) bylinėjimosi (atstovavimo) išlaidų.

107Priteisti iš atsakovo Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (į. k. 190547027, buveinė – K. M. g. 1, LT-87102 Telšiai) Valstybės biudžetui 26,73 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

108Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 14 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę dėl viešojo pirkimo Nr. 139681 procedūrų sustabdymo palikti iki šio sprendimo įsiteisėjimo.

109Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Saukla“ direktoriui S. K., įgaliotoms atstovėms... 4. trečiojo asmens UAB „Autobastionas“ direktoriui A. R., įgaliotai atstovei... 5. išvadą teikiančios institucijos - Valstybinės kelių transporto inspekcijos... 6. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 7. Ieškovas UAB „Saukla“ 2013 m. spalio 9 d. Šiaulių apygardos teisme... 8. 1) panaikinti atsakovo Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato... 9. 2) įpareigoti Atsakovą atlikti naują pasiūlymo vertinimą bei priimti... 10. 3) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.... 11. Ieškovas UAB „Saukla“ ieškinyje nurodė, kad 2013 m. liepos 9 d.... 12. 2013 m. rugpjūčio 2 d. raštu Nr. 21-S-16384 atsakovas (Perkančioji... 13. Ieškovas UAB „Saukla“ su tuo nesutiko, motyvuodamas, kad Perkančioji... 14. 2013 rugsėjo 18 d. UAB „Saukla" gavo Valstybinės kelių transporto... 15. Perkančioji organizacija, iš naujo įvertinusi pateiktus dokumentus, 2013 m.... 16. Ieškovas teigia, kad Perkančioji organizacija, vertindama pateiktą UAB... 17. Mano, kad Perkančioji organizacija, tiksliai nežinodama, kaip nuo 2011 m.... 18. Atsiliepime į UAB „Saukla“ ieškinį atsakovas Telšių apskrities... 19. Atsakovas nurodė, kad ruošdamas priverstinio transporto priemonių nuvežimo,... 20. Todėl Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau -... 21. 2013-07-25 raštu Nr. 86-S-14690 tiekėjas UAB „Saukia" pateikė trūkstamus... 22. 2013-08-01 Telšių apskrities VPK Viešojo pirkimo komisijos posėdžio metu... 23. VĮ „Regitra" 2013-08-07 raštu Nr. (1.18)-24-2623 nurodė, kad transporto... 24. 2013-08-14 raštu Nr. (16)158-3560 Valstybinė kelių transporto inspekcija... 25. Telšių apskrities VPK, gavusi VĮ „Regitra" ir Valstybinės kelių... 26. 2013-08-23 dėl priimto sprendimo iš UAB „Saukia" buvo gauta pretenzija, o... 27. Viešojo pirkimo komisija, remdamasi visais gautais dokumentais, balsavimo... 28. Atsakovas mano, kad Viešojo pirkimo komisija atliko visus reikiamus veiksmus,... 29. Be to, mano, kad ieškovas, dalyvaudamas priverstinio transporto priemonių... 30. Trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, UAB... 31. Nurodė, kad UAB “Autobastionas” nuo 2008 metų Telšių apskrities VPK... 32. Mano, kad ieškovas nebeturi teisės ginčyti Konkurso sąlygų, nes... 33. Ieškovas UAB „Saukla“savo dublike nurodė, kad palaiko ieškinyje... 34. Ieškovas dublike teigė, kad vadovaujantis Valstybinės kelių transporto... 35. Ieškovas teigia, kad atsakovo argumentai, jog jis vadovavosi Lietuvos... 36. Atsakovo manymu, jau dėl to, kad Konkurso sąlygos buvo parengtos netinkamai,... 37. Ieškovas nurodo, kad ieškovo transporto priemonė kodu N2-BA-14 yra tos... 38. Ieškovas teigia, kad atsakovas pažeidė VPĮ 25 str. 3 dalį, nes Konkurso... 39. Ieškovas teigia, kad atsakovas pažeidė ir VPĮ 25 str. 4 dalį,... 40. Ieškovas mano, kad atsakovo atsiliepime nurodyti argumentai, jog ieškovas,... 41. Atsakovas Telšių apskrities VPK pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad... 42. Trečiasis asmuo UAB „Autobastionas“ pateikė tripliką, kuriame nurodė,... 43. Trečiasis asmuo teigia, kad gavęs viešojo pirkimo medžiagą, trečiasis... 44. Teismo įpareigotos pateikti savo išvadas dėl UAB „Saukla“ nurodyto... 45. VĮ „Regitra“ savo 2013-11-14 rašte Nr.(1.15)-24-3836 nurodė, VĮ... 46. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos savo... 47. Bylą nagrinėjant teisme žodinio proceso tvarka:... 48. - ieškovas UAB „Saukla“ visiškai palaikė savo ieškinio reikalavimus;... 49. - atsakovo Telšių apskrities VPK atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas... 50. - trečiasis asmuo atsakovo pusėje prašė ieškinį atmesti.... 51. Išvadą teikiančios valstybės institucijos - Valstybinės kelių transporto... 52. Išvadą teikianti valstybės institucija VĮ“Regitra“ į teismo posėdį... 53. UAB „Saukla“ ieškinys tenkintinas iš dalies.... 54. Byloje nustatyta.... 55. Ginčas tarp ieškovo UAB „Saukla“ (toliau - Ieškovo) ir atsakovo Telšių... 56. Pirkimo procedūros vyko tokia tvarka.... 57. 2013-07-23 Viešojo pirkimo komisijos (toliau Komisijos) posėdyje konstatuota,... 58. 2013-08-01 Komisija vertino tiekėjų atitikimą minimaliems kvalifikacijos... 59. VĮ „Regitra“ 2013-08-07 rašte Nr. (1.18)-24-2623 Perkančiajai... 60. 2013-07-07 Komisija, gavusi VĮ „Regitra“ atsakymą, tuo pačiu klausimu... 61. Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos... 62. 2013-08-20 Komisija nutarė, kad vadovaujantis gautais išaiškinimais, UAB... 63. 2013-08-21 Perkančioji organizacija išsiuntė „Pranešimą apie pasiūlymo... 64. 2013-08-23 Ieškovas UAB „Saukla“ pateikė pretenziją atsakovui, kuria... 65. Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos... 66. 2013-09-26 Viešojo pirkimo komisija posėdyje išnagrinėjusi UAB „Saukla“... 67. 2013-10-10 Komisija posėdyje išnagrinėjusi UAB „Saukla“ pranešimą, kad... 68. 2013-10-09 Šiaulių apygardos teisme gautas UAB „Saukla“ ieškinys... 69. 1) panaikinti atsakovo Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato... 70. 2) įpareigoti Atsakovą atlikti naują pasiūlymo vertinimą bei priimti... 71. Dėl pirkimo sąlygų ir ieškovo pasiūlymo vertinimo.... 72. Pagal Telšių apskrities VPK Viešojo pirkimo komisijos 2013-07-19 nutarimu... 73. Ieškovas UAB „Saukla“ savo pasiūlymą pateikė dėl priverstinio... 74. Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad ieškovo UAB „Saukla“... 75. Atsakovas - Perkančioji organizacija savo atsiliepime nurodė, kad ieškovas... 76. Ieškovas (tiekėjas) UAB „Saukla“ savo pasiūlyme, paaiškinimuose dėl... 77. Atsakovas – Perkančioji organizacija iš esmės sutiko, kad yra pakeistas... 78. Teismas sprendžia, kad Perkančioji organizacija vietoje to, kad nustatyti... 79. Tai byloje patvirtina ieškovo ir atsakovo nurodytos aplinkybės, kad abi... 80. Byloje išvadą teikiančios institucijos - Valstybinės kelių transporto... 81. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, turi pagrindo spręsti, kad... 82. Konkurso sąlygų II skyriaus „PIRKIMO OBJEKTAS“ 7. punkto 7.7. papunktyje... 83. Konkurso sąlygų III skyriaus „TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI“ 8... 84. Byloje neginčytinai nustatyta, kad Valstybinės kelių transporto inspekcijos... 85. Kaip teisingai savo procesiniuose dokumentuose nurodė ieškovas, Perkančioji... 86. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ginčą iš esmės sąlygojo tai, kad... 87. Tokiais veiksmais, Perkančioji organizacija akivaizdžiai pažeidė dalies... 88. Ginčo Konkurso sąlygos taikymo problema rengiant pasiūlymus ir juos... 89. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalį perkančioji... 90. Draudimas perkančiajai organizacijai kelti tiekėjams tokius kvalifikacijos... 91. Šioje nagrinėjamoje byloje nėra pateikta įrodymų, kad atsakovo paskelbtame... 92. Nors ieškovas UAB „Saukla“ savo ieškinyje prašė tik panaikinti 2013 m.... 93. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 3 straipsnio, reglamentuojančio... 94. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje, susijusioje su viešųjų... 95. Kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios... 96. Kaip nustatyta šioje byloje, nagrinėjamu atveju Perkančiosios organizacijos... 97. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 98. Iš esmės patenkinus UAB „Saukla“ ieškinį, ieškovui UAB „Saukla“... 99. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostatą, šalies išlaidos, susijusios su... 100. Byloje duomenis apie turėtas atstovavimo išlaidas (3200 Lt) yra pateikęs... 101. Iš atsakovo Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Valstybei... 102. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 14 d. nutartimi taikyta laikinoji... 103. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270... 104. UAB „Saukla“ ieškinį patenkinti iš dalies.... 105. Nutraukti atsakovo Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2013... 106. Priteisti iš atsakovo Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato... 107. Priteisti iš atsakovo Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato... 108. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 14 d. nutartimi taikytą laikinąją... 109. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...