Byla 2-628/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas), Vyto Miliaus ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Merko statyba“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. sausio 28 d. nutarties, kuria teismas iš dalies tenkino atsakovo prašymą dėl nuostolių, galimai atsirasiančių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo civilinėje byloje Nr. 2-371-278/2010, iškeltoje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Merko statyba“ ieškinį atsakovui Rokiškio rajono savivaldybės administracijai dėl atsakovo priimto sprendimo, kuriuo ieškovo pasiūlymas viešajame pirkime atmestas kaip neatitinkantis finansinių reikalavimų, panaikinimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, AS Water Ser, JVG „Alsuva“ ir UAB „Dauniškis“ ir ko, Meyer&John GmbH&CO.KG, UAB „Rokiškio vandenys“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Merko statyba“ ieškiniu prašė teismo panaikinti atsakovo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimą, kuriuo pripažinta, jog ieškovo UAB „Merko statyba“ kvalifikacija neatitinka viešojo pirkimo „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Rokiškio rajone. Vandentvarkos ūkio plėtra Rokiškio mieste“ sąlygose nustatytų finansinių reikalavimų. Ieškovas nurodė, jog atsakovas pareikalavo ieškovo patikslinti pateikto pasiūlymo viešajame pirkime žiniaraščius, o ieškovui įvykdžius šiuos reikalavimus, nepagrįstai netenkino ieškovo pasiūlymo. Ieškovo nuomone, jo pateiktas pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų reikalavimus, todėl turėjo būti įtrauktas į preliminarią pasiūlymų eilę ir vertinamas kartu su kitų tiekėjų pasiūlymais. Ieškinyje pareikšto reikalavimo įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą.

4Panevėžio apygardos teismas 2009 m. gruodžio 7 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino. Teismas sustabdė atsakovo vykdomo viešojo pirkimo „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Rokiškio rajone. Vandentvarkos ūkio plėtra Rokiškio mieste“ konkurso procedūras.

5Įsiteisėjus šiai nutarčiai, atsakovas pateikė teismui prašymą dėl 5 240 727 Lt galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimo. Prašyme nurodė, kad projekto „Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros plėtra Rokiškio rajone. Vandentvarkos ūkio plėtra Rokiškio mieste“ (toliau- Projektas) vertė yra 5 240 727 Lt, iš jų 4 382 314,70 Lt skiriama iš ES struktūrinių fondų. Projekto pradžia numatyta 2009 m. gruodžio mėnesį, o pagal Projekto finansavimo ir administravimo sutarties 5 priedo 1.1 punktą iki 2010 m. vasario 1 d. turi būti pasirašyta sutartis su rangovu dėl darbų atlikimo. Be to, iki 2010 m. kovo mėn. būtina pateikti prašymą už atliktus darbus 500 000 Lt sumai apmokėti. Sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, atsiranda grėsmė, jog laiku nebus įgyvendintas projektas, nebus įsisavintos lėšos, visuomenė negaus naudos bei atsiras galimybė materialinei žalai.

6Ieškovas UAB „Merko statyba“ atsakovo prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo prašė atmesti.

7Panevėžio apygardos teismas 2010 m. sausio 28 d. nutartimi atsakovo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos prašymą tenkino iš dalies. Teismas nutarė įpareigoti ieškovą UAB „Merko statyba“ iki 2010 m. vasario 15 d. įmokėti į Panevėžio apygardos teismo depozitinę sąskaitą 500 000 Lt arba pateikti banko garantiją nuotolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimui užtikrinti. Teismas nustatė, kad atsakovo vykdomo Projekto vertė yra 5 240 727 Lt. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovo paskelbtu konkursu perkami darbai iš dalies yra finansuojami Europos Sąjungos fondų bei valstybės biudžeto lėšomis (bendra suma 4 897 881,13 Lt), projekto vykdytojas UAB „Rokiškio vandenys“ skiria ne mažiau kaip 342 845,87 Lt. bei Projektas turi būti įgyvendintas iki 2011 m. rugsėjo 21 d. Teismo nuomone, neįvykus viešojo pirkimo procedūroms, projektas šiais metais gali būti nepradėtas vykdyti, o esant nestabiliai finansinei situacijai valstybėje, iš valstybės biudžeto šio projekto įgyvendinimui gali būti skirta mažesnė pinigų suma arba projekto įgyvendinimas gali būti sustabdytas.

8Ieškovas UAB „Merko statyba“ atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2010 m. sausio 28 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti atsakovo prašymą dėl 5 240 727 Lt dydžio galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių nuostolių atlyginimo užtikrinimo taikymo būtinybę. Būtent asmuo, reiškiantis prašymą dėl galimų nuotolių atlyginimo užtikrinimo, turi įrodyti galimų nuostolių realumą, jų atsiradimo tikimybę, preliminarų nuostolių dydį bei nuostolių atlyginimo apsunkinimo galimybę (CPK 12 str.).

102. Teismas nepagrįstai sprendė, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja nuostolių atsiradimo grėsmė dėl sustabdytų pirkimo procedūrų. Teismas neatsižvelgė, kad projekto įgyvendinimo terminai nėra naikinamieji ir gali būti pratęsti. Todėl projekto įgyvendinimas priklauso nuo paties atsakovo, kuris gali koreguoti projekto įgyvendinimo terminus, užtikrindamas projekto savalaikį įgyvendinimą. Byloje nėra jokių duomenų, kad projektą reikia įgyvendinti skubiai ir net trumpas atidėjimas sukeltų nuostolių atsakovui. Byloje taip pat nėra jokių duomenų, kad biudžete neatsirastų lėšų projektui įgyvendinti.

113. Teismas nepagrįstai galimų nuostolių dydį sutapatino su planuojamu pirmuoju atsakovo mokėjimo prašymo 500 000 Lt vertei teikimu pagal projekto mokėjimo prašymų pateikimo grafiką. Teismų praktikoje pripažįstama, kad biudžetiniais metais neįsisavintų lėšų dydis, gaunamos ES pramos dydis neturėtų būti tiesiogiai tapatinamas su galimais atsakovo nuostoliais.

124. Teismas, spręsdamas dėl nuostolių atlyginimo apsunkinimo, nepagrįstai rėmėsi prielaida, kad net ir esant gerai įmonės finansinei padėčiai, šiuo metu įmonės turimas turtas bei gaunamos pajamos gali neatspindėti realios įmonės finansinės padėties. Byloje nesant duomenų apie ieškovo finansinę padėtį ir jo galimybes atlyginti nuostolius, vien tik ši prielaida nėra pakankama.

13Atsakovas Rokiškio rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Panevėžio apygardos teismo 2010 m. sausio 28 d. nutartį palikti nepakeistą. Mano, jog pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad pagal projekto finansavimo sutartį pirmasis darbų etapas turi būti atliktas iki 2010 m. kovo mėnesio už 500 000 Lt, turėjo pagrindą įpareigoti ieškovą pateikti atsakovo nuotolių atlyginimo užtikrinimą 500 000 Lt sumai. Apeliantas nepagrįstai nurodo, jog projekto įgyvendinimo terminai gali būti labai paprastai koreguojami. Nors projekto finansavimo sutartyje yra numatyta galimybė paraiškos teikėjui kreiptis dėl projekto įgyvendinimo terminų keitimo, tačiau tai nereiškia, kad tokie prašymai kiekvienu atveju yra tenkinami.

14Apeliacinis procesas nutrauktinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu paaiškėjo, jog Panevėžio apygardos teismas 2010 m. vasario 25 d. priėmė sprendimą, kuriuo ieškovo UAB „Merko statyba“ ieškinį atsakovui Rokiškio rajono savivaldybės administracijai dėl atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo panaikinimo atmetė. Tuo pačiu sprendimu teismas panaikino 2009 m. gruodžio 7 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos atžvilgiu. Iš teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančių duomenų matyti, kad šis pirmosios instancijos teismo sprendimas nebuvo apskųstas apeliacine tvarka ir įsiteisėjo.

16Panevėžio apygardos teismo 2010 m. sausio 28 d. nutarties dalykas – nuostolių, galimai atsirasiančių dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. gruodžio 7 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimas. Panevėžio apygardos teismui baigiamuoju aktu panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, dėl kurių taikymo nustatytas galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimas bei įsiteisėjus šiai nutarčiai, išnyko procesinis ginčas dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo teisėtumo ir pagrįstumo, t. y. nebeliko ginčijamos nutarties dalyko. Tokiu būdu teisiškai nereikšmingas tapo ieškovo paduoto atskirojo skundo nagrinėjimas. Esant tokioms aplinkybėms, pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką apeliacinis procesas, pradėtas pagal ieškovo atskirąjį skundą, nelikus apeliacijos objekto, nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d. ir 3 str. 6 d., 338 str., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. vasario 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-133/2008; 2009 m. liepos 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-857/2009; 2009 m. liepos 30 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-989/2009; 2009 m. lapkričio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1228/2009).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi ir 3 straipsnio šeštąja dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

18Apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Merko statyba“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. sausio 28 d. nutarties, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai