Byla 2A-3-513/2016
Dėl akcijų dovanojimo sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos teisėjos Irmos Čuchraj, kolegijos teisėjų Erikos Misiūnienės ir Virginijos Nijolės Griškevičienės, sekretoriaujant Karolinai Pažemeckienei, dalyvaujant ieškovo V. K. atstovams globėjai E. K., advokatui Mariui Navickui, atsakovių R. K., S. L. atstovui advokatui Ričardui Noreikai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo V. K., atstovaujamo globėjos E. K. (toliau – ieškovas, apeliantas), apeliacinį skundą dėl Šilalės rajono apylinkės teismo 2014-09-29 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. K. ieškinį atsakovėms R. K., S. L. dėl akcijų dovanojimo sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovas V. K., atstovaujamas E. K., teismo prašė:

41. pripažinti negaliojančiomis 2012-06-06 sutartis, pagal kurias V. K. dovanojo R. K. 17 paprastųjų vardinių UAB „( - )“ akcijų, kurių vertė 1 700 Lt, o S. L. dovanojo 16 paprastųjų vardinių UAB „( - )“ akcijų, kurių vertė 1 600 Lt, nuo šių sutarčių sudarymo momento;

52. taikyti restituciją – grąžinti iš R. K. V. K. 17 paprastųjų vardinių UAB „( - )“ akcijų, kurių vertė 1 700 Lt, ir grąžinti iš S. L. 16 paprastųjų vardinių UAB „( - )“ akcijų, kurių vertė 1 600 Lt.

6Ieškinį grindė šiomis aplinkybėmis. 2013-07-11 Šilalės rajono apylinkės teismo sprendimu V. K. pripažintas neveiksniu, jam nustatyta globa, jo (tėvo) globėja ir turto administratore paskirta atstovė (dukra) E. K.. V. K. buvo UAB „( - )“ akcininkas. Pasidomėjusi tėvo turimomis akcijomis globėja sužinojo, kad tėvas 2012-06-06 pasirašė dovanojimo sutartis, kuriomis atsakovėms dovanojo paprastųjų vardinių akcijų. Teigė, jog šios dovanojimo sutartys V. K. pasirašytos jam sergant sunkia psichikos liga – Pick'o liga. V. K. nuo 2011-03-16 iki 2011-03-31 gydėsi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų Psichiatrijos skyriuje, jam nustatyta diagnozė F02.0 – demencija sergant Pick'o liga. Nuo 2011-10-10 iki 2011-10-17 V. K. gydėsi VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Nervų ligų skyriuje, ten jam įtarta šizofrenija. Nuo 2012-01-03 iki 2012-03-16 V. K. gydėsi Vilniaus m. psichikos sveikatos centro I vyrų skyriuje, jam nustatyta diagnozė demencija sergant Pick'o liga. 2012-03-19 jam nustatyta 25 poc. darbingumo lygis dėl psichinės ligos bei nuolatinės priežiūros poreikis. 2013-04-04 teismo psichiatrijos ekspertizės akto išvadoje yra nurodyta, kad V. K. dėl nustatytos demencijos sergant Pick'o liga negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti įgydamas civilines teises ir pareigas. 2014-06-30 specialisto išvadoje nurodyta, kad V. K. 2012-06-06, sutarčių sudarymo metu, dėl lėtinio progresuojančio psichikos sutrikimo – demencijos sergant Pick'o liga, buvo sutrikę veiksnumo intelektinis ir valios komponentai, dėl ko jis negalėjo suprasti savo veiksmų ir jų valdyti. Atsakovės, žinodamos V. K. (brolio) negalią – silpnaprotystę, gavo ant sutarčių jo parašus. V. K. dovanojimo sutartys buvo visiškai nenaudingos, nes jis turi paėmęs paskolą iš banko ir yra įkeitęs gyvenamąjį būstą, o padovanojęs akcijas, neteko pragyvenimo šaltinio. Motyvavo, jog ginčo dovanojimo sutartys turi būti pripažintos negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento CK 1.89 str. pagrindu. Taikant CK 1.80 str. 2 d. šalys turi būti gražintinos į buvusią padėtį, t. y. 33 vnt. UAB „( - )“ akcijų turi būti gražinta V. K..

7Atsakovės atsiliepime su ieškiniu nesutiko. Argumentavo, jog sudarydamas ginčijamus sandorius V. K. buvo tokios būklės, kad sandorius sudaryti galėjo. Ieškovas joms ne kartą skundėsi, kad jis buvusios žmonos ir dukrų yra verčiamas imti kuo daugiau lėšų iš UAB „( - )“ pragyvenimui. Dirbdamas bendrovės direktoriumi V. K. turėdavo banko kortelę, su kuria iš sąskaitos paimdavo dideles pinigų sumas, ir tik dalį pagrįsdavo buhalteriniais dokumentais. Per dvejus metus ir tris mėnesius ieškovas iš įmonės kasos išėmė ir savo bei buvusios žmonos ir dukrų poreikiams panaudojo 360 231,19 Lt (104 330,16 Eur) UAB „( - )“ lėšų. Apie tai, kad jį spaudžia šeimos nariai asmeninėms reikmėms imti įmonės pinigus, ieškovas ne kartą sakė atsakovėms. Be to, ieškovo šeimos poreikiams buvo naudojamas įmonės automobilis, kurį jo šeimos nariai reikalavo perrašyti jų vardu. Ieškovas perleido atsakovėms akcijas savo valia, siekdamas, kad šis turtas nebūtų parduotas kitiems asmenims. Ieškovas, nors ir sirgo Pick'o liga, tačiau suprato savo veiksmų esmę ir juos valdė. Ieškovas iki 2011-04-07 vadovavo UAB „( - )“, vėliau iki 2013-03-15 dirbo šios įmonės direktoriaus pavaduotoju. Atlikdamas darbo funkcijas, vairavo automobilį, buvo atsakingas už automašinų parką, tvarkė reikalus banke, „Sodroje“. Kadangi su įmonės automobiliu E. K. padarė eismo įvykį, 2012-10-19 su V. K. buvo sudaryta automobilio „( - )“, valst. Nr. ( - ), panaudos sutartis, kurią pasirašė ieškovas. Ieškovas rūpinosi šio automobilio priežiūra, 2011 m. liepos ir 2012 m. rugpjūčio mėn. važiavo atlikti techninį aptarnavimą į Klaipėdą. Ieškovas nuolat dalyvaudavo šeimos šventėse, vyko į keliones. Nors ieškovas ir sirgo, tačiau darbo funkcijas sugebėjo atlikti. Tai, jog V. K. yra neveiksnus, nustatyta tik 2013-04-04 teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės aktu. 2014-04-24–2014-05-22 ekspertizės metu nustatyta, kad medicininių duomenų apie tai, ar V. K. 2012-06-06 sandorių pasirašymo metu galėjo suprasti savo veiksmus ir juos valdyti, nepakanka. Specialisto išvadą, kad sandorių metu V. K. buvo neveiksnus, pasirašė tik vienas ekspertas, jo išvada neturi ekspertizės akto vertės, todėl ja remtis negalima.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Šilalės rajono apylinkės teismas 2014-09-29 sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo 40,80 Lt (11,82 Eur) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. 2013-11-04 nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones paliko galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Teismas, remdamasis bylos duomenimis apie ieškovo gydymąsi, gydytojų pateiktas diagnozes, ekspertizių aktuose, specialisto išvadoje, kituose medicininiuose dokumentuose užfiksuotais duomenimis apie ieškovo sveikatos būklę, įvertinęs aplinkybes, jog nuo 2011-03-31 iki 2012-03-15 pagal MMSE (trumpasis (mini) protinės būklės tyrimas) V. K. vertinimo balai sumažėjo nuo 25 iki 20, t. y. mažėjo 1 balu kas 69 dienas, nuo 2012-03-15 iki 2014-02-26 MMSE – nuo 20 iki 16 balų, t. y. mažėjo 1 balu kas 179 dienas, sprendė, jog šie duomenys patvirtina, kad po 2012-03-16 V. K. gydymo Vilniaus m. psichikos sveikatos centro I vyrų skyriuje jo ligos (diagnozė F02.0 – demencija sergant Pick'o liga) eiga sulėtėjo. Argumentavo, jog V. K. būklė po 2011-03-31 pagerėjo (t. 1, b. l. 19). V. K. epikrizėje nėra pasisakyta apie jo būklę po 2012-03-16 gydymo (t. 1, b. l. 20–21). Atsižvelgdamas į tai, kad ginčijamus sandorius V. K. pasirašė parėjus 82 dienoms po gydymo, sprendė, jog mažai tikėtina, kad pagal MMSE jo vertinimo balai sumažėjo bent vienu balu. Nurodė, jog iš protinės būklės tyrimo testo, esančio interneto adresu http://www.pri.kmu.lt/Biologine%20psichiatrija(zurnalas)/2000_2%20N1/08.pdf, matyti, kad tokio tyrimo metu yra tiriama 11 pažintinių funkcijų, daugelio pažintinių funkcijų tyrimas susideda iš kelių dalių, yra vertinamas atskirai kiekvienos dalies rezultatas. Byloje esančiuose ekspertizių aktuose ir specialisto išvadoje aprašyti ne visi tiriamų funkcijų sutrikimai, nėra duomenų, kokiais balais įvertinta kiekviena iš tirtų pažintinių funkcijų. Byloje šių testų nėra, ekspertizės aktuose yra tik dalis apibendrintų duomenų apie šių testų rezultatus. Ekspertizių aktuose yra nurodyta, kad MMSE demencijos skalė neatspindi Pick'o ligos sutrikimo sunkumo. Byloje nėra pateikta kitų metodikų Pick'o ligos sunkumui nustatyti. Iš šių aplinkybių padarė išvadą, jog sandorių pasirašymo metu V. K. nustatytas trumpojo (mini) protinės būklės tyrimo įvertinimas apie 20 balų, kas yra riba tarp lengvo ir vidutinio sutrikimo laipsnio, nėra pakankamas kriterijus pripažinti, kad jis nesuprato savo veiksmų reikšmės ir negalėjo jų valdyti. Nurodė, jog specialisto išvadoje nurodytų argumentų nepakanka paneigti 2014-05-22 teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės akto išvados, kad medicininėje dokumentacijoje nepakanka duomenų apie V. K. psichinę būseną 2012-06-06 sandorių sudarymo metu. Dėl ieškovo atstovės E. K., liudytojų R. G., E. G. ir R. K. parodymų, jog V. K. nuo 2011 m. pabaigos nebesiorientavo aplinkoje, nepažindavo žmonių, negalėjo sudaryti sutarčių, dirbti ir, nors jis oficialiai dirbo, tačiau visur kartu su juo eidavo dukra E. K., atsižvelgęs į tai, jog liudytojas E. G. yra E. K. draugas, R. G. – jo tėvas, o R. K. – buvusi ieškovo žmona, sprendė, jog šie asmenys turi suinteresuotumą byloje ir jų parodymų nepatvirtina kiti bylos įrodymai. Vertino, jog atsakovės S. L., liudytojų D. G., R. K. ir S. G. paaiškinimai patvirtina, jog V. K. 2012 metais nors ir sirgo, tačiau dirbo, pats automobiliu nuvykdavo į darbą, tvarkė bankinius reikalus, pasirašydavo įvairius dokumentus, suprato savo veiksmus, dalyvavo D. G. gimtadienyje, kepė mėsą ant iešmo, dalyvaudavo pokalbiuose, diskutavo. 2012-10-19 automobilio panaudos sutartis patvirtina, jog V. K. panaudos pagrindais perduotas automobilis „( - )“, valst. Nr. ( - ), automobilio priėmimas patvirtintas V. K. parašu (t. 1, b. l. 51). VSDFV Šilalės skyriaus pateikti dokumentai patvirtina, jog V. K. 2011–2012 m. teikė prašymus dėl ligos pašalpų skyrimo, dėl pensijos skyrimo, pats pasirašė šiuos prašymus (t. 1. b. l. 79–83). AB „Lietuvos draudimas“ pateikti dokumentai patvirtina, jog V. K. pateikė prašymus dėl draudimo išmokų išmokėjimo (t. 1. b. l. 88–89). AB DNB banko pateikti dokumentai patvirtina, kad V. K. 2011-05-03 ir 2012-05-10 teikė bankui prašymus dėl mokėjimo kortelės išdavimo, pasirašė sutartis, iš sąskaitos išėmė grynuosius pinigus (t. 1, b. l. 91–98). V. K. sąskaitos minėtame banke turinys patvirtina, jog V. K. atliko finansines operacijas, iki 2013 m. kovo mėn. jam buvo pervedamas darbo užmokestis už darbą UAB „( - )“ (t. 1, b. l. 104–119). Atsakovių pateiktos fotonuotraukos, vaizdo medžiaga patvirtina, jog V. K. 2012 m. pabaigoje dalyvavo giminaitės D. G. gimtadienyje, 2011 m. vasarą – U. K. krikštynose, 2012-09-20 – B. Z. K. 75 metų jubiliejuje, dalyvavo ir sakė sveikinimo kalbą tėvų 50 metų vestuvių jubiliejuje, vyko į kelionę (t. 1, b. l. 120–128; t. 2, b. l. 8–10). Šiuos įrodymus teismas vertino kaip patvirtinančius atsakovių atsiliepime nurodytas aplinkybes bei liudytojų D. G., R. K. ir S. G. parodymus apie V. K. gebėjimą suvokti veiksmus. Teismas, nustatęs, jog V. K. 2009–2011 m., dirbdamas UAB „( - )“ direktoriumi ir direktoriaus pavaduotoju, iš įmonės kasos išėmė ir dokumentais nepateisino 360 231,19 Lt UAB „( - )“ lėšų (t. 1, b. l. 54–67), jog, VMI deklaracijų už 2012 metus duomenimis, atsakovėms išmokėta po 57 500 Lt dividendų iš UAB „( - )“ (t. 1, b. l. 142–143), padarė išvadą, jog šie įrodymai patvirtina atsakovių nurodytas aplinkybes apie įmonės lėšų iššvaistymą. Argumentavo, jog lėšas be pateisinamų dokumentų V. K. iš įmonės sąskaitos ėmė ilgą laiką – trejus metus. V. K. seserims (atsakovėms) dovanojo ginčo akcijas, tokiu būdu kompensuodamas iššvaistytas įmonės lėšas, vengdamas tolesnio jų iššvaistymo, taigi sandoriai laikytini protingais ir tenkinančiais visų šalių interesus. Vertino, jog 2012-03-19 V. K. nustatytas 25 proc. darbingumo lygis bei nuolatinės priežiūros poreikis, reiškia, jis yra darbingas iš dalies, tačiau nereiškia, kad jis ginčo sandorių sudarymo metu negalėjo suvokti savo veiksmų. Be to, aplinkybė dėl V. K. darbingumo lygio įvertinta 2014-05-22 ekspertizės metu. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, vadovaudamasis kasacinės instancijos teismo suformuota praktika dėl CK 1.89 str. normos taikymo (civilinės bylos Nr. 3K-3-451/2005, Nr. 3K-3-278/2009, Nr. 3K-3-421/2009, Nr. 3K-3-190/2013 ir kt.), padarė išvadą, jog ieškovas neįrodė, kad ginčo dovanojimo sandorius jis sudarė ne laisva valia, būdamas neveiksnus.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Apeliantas skundu prašo panaikinti 2014-09-29 Šilalės rajono apylinkės teismo sprendimą ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui arba panaikinti skundžiamą sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Argumentuoja, jog teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teismų praktikos tokio pobūdžio bylose (civilinė byla Nr. 3K-3-443/2010), pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, neatskleidė bylos esmės, pažeidė nešališkumo, dispozityvumo, rungimosi, šalių lygiateisiškumo ir kitus pamatinius civilinio proceso įstatymo principus. Sprendimą grindė iš esmės vien atsakovių argumentais, o ieškovo pateiktų įrodymų netyrė ir neanalizavo. Teismas visiškai nevertino ginčo sandorių naudingumo. Rėmėsi tik ekspertizės aktu, kuriame ekspertai nurodė negalintys įvertinti V. K. psichinės būklės prašomu laikotarpiu, o ieškovo, jo liudytojų paaiškinimų, ankstesnių medicininių įrašų nevertino ir nepagrįstai atmetė. Nagrinėjimo teisme metu apskritai nebuvo tiriamas neva 360 231,19 Lt dydžio piniginių lėšų trūkumas įmonėje. Šią aplinkybę byloje nurodė tik atsakovės, be to, ši aplinkybė kelia pagrįstų abejonių, nes teismui pateiktos finansinės apyskaitos, nors surašytos V. K. vardu, tačiau jose pasirašė ne jis, o atsakovės. Taigi, sprendime nepagrįstai konstatuojama, jog V. K. nurodytą pinigų sumą iš įmonės kasos išėmė ir jokiais dokumentais nepateisino. Be to, atsakovės (taip pat įmonės akcininkės) į jokias ikiteisminio tyrimo institucijas dėl tokių ieškovo veiksmų nesikreipė, o išsimokėjo dideles sumas dividendų (po 57 500 Lt) ir V. K. iš pareigų nebuvo atleistas. Teismo išvados dėl pinigų pasisavinimo nepagrįstos ir nelogiškos. Teismas nevertino, jog V. K. šuo atveju padovanojo vienintelį turimą turtą, kuris generavo nuolatines pajamas, o sau pasiliko paskolą, kurios neturi galimybių grąžinti. Be to, paskolą V. K. yra užtikrinęs įkeitęs vienintelį turimą gyvenamąjį būstą. Taigi, nepagrįsta teismo išvada, jog ieškovas akcijas padovanojo, taip siekdamas kompensuoti iššvaistytas lėšas ir vengdamas tolesnio jų iššvaistymo. Teismas šia išvada kartu iš esmės pripažino, jog ieškovas neva negalėjo valdyti savo veiksmų, savindamasis įmonės turtą, todėl dėl įmonei padarytų skolų kaip kompensaciją seserims dovanojo įmonės akcijas. Pinigai iš įmonės sąskaitos ieškovo vardu buvo imami jam gulint ligoninėje itin griežtomis, visiškos izoliacijos sąlygomis. Atsakovių nesąžiningumą bei siekį nuslėpti akcijų dovanojimo faktą patvirtina aplinkybė, kad teisme nagrinėjamoje byloje dėl V. K. pripažinimo neveiksniu atsakovės bandė nuslėpti tą aplinkybę, kad ieškovas joms yra padovanojęs įmonės akcijas, tvirtindamos, kad V. K. vis dar yra UAB „( - )“ akcininkas. Šių ieškinyje nurodytų aplinkybių teismas visiškai nevertinto. Teismas dokumentų pasirašymo faktą sutapatino su savo veiksmų esmės suvokimu bei gebėjimu juos valdyti. Iki V. K. buvo teismo pripažintas neveiksniu ir jam nustatyta globa, visose oficialiose įstaigose jis turėjo pasirašyti pats. V. K. jau nuo 2012-03-19, t. y. trys mėnesiai iki dovanojimo sandorių sudarymo, dėl konstatuotos psichinės ligos buvo nustatytas tik 25 proc. darbingumo lygis ir didelis nuolatinės priežiūros poreikis. Teismas šių aplinkybių nevertino, o V. K. psichinę būseną vertino remdamasis vien tik atsakovių paaiškinimais. V. K. tuo metu ne tik nebevairavo automobilio, tačiau ir negalėjo to daryti pagal medikų išvadas. Atsakovių atsiliepime nurodyta aplinkybė, kad panaudos sutartimi V. K. perduotu automobiliu už Kelių eismo taisyklių pažeidimą buvo bausta faktinė vairuotoja, t. y. būtent jo globėja, patvirtina, jog V. K. automobilio nebevairavo. Teismas nevertino, jog V. K. laikotarpiu nuo 2012-01-03 iki 2012-03-16 gydantis Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre, tiriant jo psichinę sveikatos būklę, jis pripažino, kad jis tik nuvažiuodavo į darbą, pasėdėdavo ir grįždavo, t. y. V. K. medikams pripažino jau prieš pusę metų iki tiriamųjų įvykių realiai įmonėje nebedirbęs. Medikai, vertindami V. K. psichikos būklę įvykio metu, be kita ko, nurodė, kad jis net nežino nei einamosios dienos, nei savaitės dienos, nepažįsta gydančios gydytojos. Būtiniausius veiksmus atlieka tik prižiūrimas med. personalo. Protinės veiklos lygis žemesnis už vidutinį. Sprendimus priima impulsyviai, neįsigilinęs į situaciją. Net paprašius papildomai pasvarstyti, samprotauja vangiai, nenoriai. Duomenų apie V. K. psichinę būseną 3–6 mėn. laikotarpiu iki dovanojimo sutarčių sudarymo teismas nevertino, tik nurodė, kad neva nėra aišku, kokia buvo jo psichinė būsena po šio gydymo. Atsakovių pateiktų finansinių dokumentų, juose esančių įrašų, parašų tikrumas bylos nagrinėjimo metu nebuvo nagrinėjamas. Šalys nebuvo apklaustos dėl šių dokumentų, tačiau tai nesukliudė teismui konstatuoti, jog V. K. iš įmonės pasisavino itin dideles pinigų sumas (CPK 263 str. 2 d.). 2014-06-30 specialisto išvadoje Nr. S9/2014 nurodyta, kad V. K. dovanojimo sandorių sudarymo metu sirgo lėtiniu progresuojančiu psichikos sutrikimu – demencija, sergant Pick'o liga, dėl kurios jis negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Teismas specialisto išvados teisinio vertinimo nepateikė, apsiribodamas teiginiu, jog šioje išvadoje nurodytų argumentų nepakanka kategoriškai išvadai. Teismas, pripažindamas, kad byloje pateikta ekspertizė nėra išsami bei specialisto išvadoje nurodytos aplinkybės nėra pakankamai išsamiai ištirtos, visas kilusias abejones ne šalino vadovaudamasis CPK 219 str. nuostatomis, o iš esmės vertino kaip nepakankamas konstatuoti asmens neveiksnumą. Pažymi, kad: dar 2011-03-16–2011-03-31 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų Psichiatrijos skyriuje V. K. nustatyta diagnozė F02.0 – demencija, sergant Pick'o liga; 2011-10-10–2012-03-16 VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Nervų ligų skyriuje įtarta šizofrenija; 2012-01-03–2012-03-16 Vilniaus m. psichikos sveikatos centro I vyrų skyriuje – demencija, sergant Pick'o liga, nusiųstas į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą; 2012-03-19 nustatytas 25 proc. darbingumo lygis dėl psichinės ligos bei didelis slaugos poreikis. Ekspertizės akte konstatuota, kad V. K. prašomu ištirti laikotarpiu sirgo Pick'o liga. Būtent dėl šios diagnozės ekspertai pripažino, jog V. K. negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Tačiau ekspertai be jokių argumentų bei motyvų nurodė, kad prašomu nustatyti laikotarpiu nepakanka duomenų asmens neveiksnumui nustatyti, nors kartu buvo pripažinta, jog ir pašomu nustatyti laikotarpiu asmuo sirgo ta pačia progresuojančia neišgydoma Pick'o liga, dėl kurios 2012-03-19 jam nustatytas didelis nuolatinės slaugos poreikis. Remiasi CK 1.5 str., 3.135 str., 6.472 str. 1 d. ir teigia, jog atsakovių veiksmai vertintini kaip griežtai smerktini geros moralės požiūriu.

10Atsakovės atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutinka, skundžiamą sprendimą prašo palikti nepakeistą. Teismo sprendimą vertina kaip motyvuotą, pagrįstą ir teisėtą. Apelianto skundo argumentus laiko nepagrįstais. Teigia, jog skunde nepagrįstai kritikuojamos teismo išvados dėl V. K. psichinės būklės, nes ieškovo atstovė neturi specialių žinių psichiatrijos srityje, be to, ji pati prašė skirti teismo psichiatrijos ekspertizę byloje. Atliktos ekspertizės byloje objektyvumas abejonių nekelia, papildomos ar pakartotinės ekspertizės ieškovo atstovė neprašė. Atsakovių byloje pateikti įrodymai apie V. K. sveikatą pavirtina, jog jų brolio sveikata netapo sunki iš karto. Pažymi, kad 2011 m. brolis, taip pat sirgdamas, sudarė akcijų dovanojimo sutartį, kuria jam buvo padovanotos įmonės akcijos (padovanojo tėvai), ir šios sutarties ieškovo atstovė (jo globėja, dukra) neginčija. Liudytojų parodymus teismas įvertinimo tinkamai. Be to, liudytojas E. G. patvirtino, jog V. K. automobilį vairavo iki 2012 metų pabaigos, taigi ir po ginčijamų sandorių sudarymo. Teigia, jog sandorių sudarymo metu V. K. jau buvo pradėjęs sirgti, tačiau liga nebuvo tiek progresavusi, kad sutarčių sudarymo metu jis nebegalėjo suprasti sandorių esmės. Depresija nėra laikoma sunkiu psichikos sutrikimu, dėl ko žmogus nesuvoktų savo veiksmų esmės ar negalėtų jų valdyti, o paprastai jis būna liūdnesnis, mažiau kalba. Dėl V. K. pripažinimo neveiksniu jo dukra kreipėsi tik 2012 m. gruodžio mėn., t. y. daugiau kaip po pusės metų nuo ginčijamų sandorių sudarymo. Ekspertų išvada dėl V. K. neveiksnumo pateikta tik 2013-04-04, t. y. beveik po metų nuo sandorių sudarymo. V. K. pradėjo sirgti 2010 m., taigi remiantis specialisto išvados duomenimis, 2012-06-06 jam buvo pradinė ligos stadija (per pirmuosius dvejus ligos metus pasireiškia elgsenos, asmenybės ir aukščiausių frontalinių funkcijų sutrikimas; vėliai ligai progresuojant pradeda spartėti ir ryškėti demencijos sindromas, pažinimo defektas; ligos trukmė 6–8 metai), kai pasireiškia tam tikri sutrikimai. Taigi tik V. K. ligai progresuojant, dukra kreipėsi į teismą dėl jo pripažinimo neveiksniu. Specialisto išvada pateikta net nebendravus su V. K., joje pateikiamos teorinė nuomonė, tačiau nenurodoma, jog specialistas ištyrė konkrečius dalykus: adaptacijos, mąstymo, pažinimo funkcijų sutrikimus, kuriuo metu jie atsirado, kaip progresavo, kada sustiprėjo, ir kaip nustatė V. K. psichinę būklę ginčijamų sutarčių sudarymo metu. Iš šios išvados turinio susidaro įspūdis, jog manipuliuojant psichiatrijos žiniomis, terminais, duomenimis apie ligą yra „pritempiama“ V. K. psichinė būklė prie medicininiuose dokumentuose užfiksuotų duomenų ir prie ieškovo atstovei reikalingos išvados. Skundo argumentus, jog dovanojimo sandoriai buvo nenaudingi V. K., vertina kaip naujus, todėl nenagrinėtinus (CPK 312 str.), kadangi sandorius ieškovo atstovė ginčijo CK 1.89 str. pagrindu. Ginčijamus sandorius V. K. sudarė siekdamas užkirsti kelią UAB „( - )“ turto išvaistymui. Verslą buvo įkūrę šalių tėvai, 2011-04-11 dalį įmonės akcijų V. K. gavo iš tėvų kaip dovaną, neatlygintinai. V. K. dukros ir buvusi žmona naudodavosi jo banko kortele, nuolat savo asmeniniams poreikiams išleisdavo dideles pinigų sumas ir išleido net 360 231,19 Lt įmonės pinigų, naudojo savo reikmėms įmonės automobilį, juo V. K. dukra padarė eismo įvykį, po to atsakovės nusprendė galutinai užbaigti įmonės lėšų švaistymą ir nebegrąžino automobilio V. K. dukrai, dėl ko ji vėliau ėmė riboti atsakovių bendravimą su broliu. Pažymi, jog byloje pateiktų avansinių apyskaitų skundu neginčijama, neneigia, jog buvo išleisti minėti įmonės pinigai asmeninėms reikmėms. Dėl šios situacijos V. K., jausdamasis skolingas atsakovėms bei siekdamas užkirsti kelią turto švaistymui, nusprendė akcijas padovanoti seserims. Atsakovės į teisėsaugos institucijas dėl įmonės lėšų pasisavinimo nesikreipė, nes V. K. yra jų brolis, o suprasdamos, jog šias lėšas naudojo brolio žmona ir dukros, nematė pagrindo paduoti pareiškimą dėl nusikalstamos veikos.

11Teismo posėdžio metu šalys (jų atstovai) palaikė savo pozicijas, išdėstytas jų procesiniuose dokumentuose. Ieškovo V. K. atstovės globėjos E. K. prašymas paskirti pakartotinę teismo medicininę ekspertizę, pavedant ją atlikti aukštesnei ekspertinei įstaigai – Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Respublikiniam teismo psichiatrijos skyriui, teisėjų kolegijos netenkintas, motyvuojant, jog papildomų medicininių duomenų nėra, o ieškovo socialiniai įgūdžiai ir veiksmai ginčo sandorio sudarymo metu gali būti nustatyti remiantis kitais byloje esančiais įrodymais.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str.).

13Teisėjų kolegijos vertinimu, pagrindinis ginčas šioje byloje yra kilęs dėl to, ar ieškovas V. K., 2009-06-06 sudarydamas dovanojimo sutartis ir jomis dovanodamas atsakovėms (seserims) R. K. ir S. L. paprastąsias vardines UAB „( - )“ akcijas, suprato savo veiksmus ir galėjo juos valdyti. Ginčijamas akcijų dovanojimo sutartis ieškovas prašo pripažinimo negaliojančiomis CK 1.89 str. 1 d. reglamentuotu pagrindu.

14CK 1.89 str. pagrindu nuginčijami sandoriai priskiriami prie sandorių su valios trūkumais. Sandoris gali būti pripažįstamas negaliojančiu tik tuo atveju, kai jame išreikšta asmens valia dėl kokios nors priežasties (ligos ar kt.) neatitinka tikrosios sandorio šalies valios. Pagal CK 1.89 str. 1 d. fizinio asmens, kuris, nors ir būdamas veiksnus, sandorio sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal šio fizinio asmens ieškinį. CK nekelia reikalavimų priežasčiai, lėmusiai atitinkamą asmens būseną. Tokia būsena gali būti ir dėl išsivysčiusios ar ūminės ligos. Pasisakydamas dėl CK 1.89 straipsnio aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrijos ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2005; 2009 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2009; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2010). Ekspertizės aktą teismas vertina pagal vidinį savo įsitikinimą, kaip ir kitus įrodymus, o vidinis teismo įsitikinimas dėl eksperto išvados turi susiformuoti visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištyrus visus byloje esančius įrodymus. Turi būti įvertinami įrodymai, kurie patvirtina ar paneigia ekspertizės akte ir išvadoje esančias aplinkybes, o atliekant šį vertinimą, atsižvelgiama į visų įrodymų tikslumą, detalumą, išsamumą, patikimumą, prigimtį ir kitas svarbias aplinkybes, sudarančias pagrindą eksperto išvadą vertinti patikimu įrodymu arba priešingu atveju motyvuotai spręsti, kad eksperto išvados yra nepagrįstos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2009; 2010 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-163/2010; kt).

15Nagrinėjamu atveju apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas tuo, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino įrodymus, priimdamas sprendimą nevertino ginčo sandorių naudingumo, rėmėsi tik ekspertizės aktu, kuriuo ekspertai negalėjo įvertinti V. K. psichinės būklės ginčijamų sandorių sudarymo metu, nepagrįstai atmetė ir nevertino ieškinyje išdėstytų aplinkybių, liudytojų paaiškinimų, ankstesnių medicininių įrašų, taip pat nepateikė teisinio vertinimo aplinkybei, jog nuo 2012-03-19, t. y. trys mėnesiai iki dovanojimo sutarčių sudarymo, dėl V. K. nustatytos psichinės ligos (diagnozė F02.0 – demencija sergant Pick'o liga) jam buvo nustatytas tik 25 proc. darbingumo lygis ir didelis nuolatinės priežiūros poreikis.

16Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pagal CPK 185 str. teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o nešališka išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo turi būti daroma vadovaujantis logikos taisyklėmis, pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2010; kt.). Civiliniame procese šalių ginčui išspręsti tiriami ir vertinami byloje surinkti įrodymai, kurių pagrindu teismas daro išvadą dėl aplinkybių, susijusių su ginčo dalyku, egzistavimo ar neegzistavimo (CPK 176 str. 1 d.).

17Taigi įrodymai yra pagrindinė priemonė teismo įsitikinimui dėl tam tikrų reikšmingų faktų civilinėje byloje buvimo pasiekti. CPK neįtvirtintas baigtinis įrodymų sąrašas. Įrodymais civilinėje byloje gali būti bet kokie faktiniai duomenys, kurie patvirtina ar paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 177 str. 1 d., 180 str.). Viena iš CPK įtvirtintų įrodymų rūšių – eksperto išvada (CPK 212–219 str.). Ji pateikiama tada, kai byloje kyla klausimų, reikalaujančių specialių mokslo, medicinos, meno, technikos ar amato žinių. Ekspertizės išvada pateikiama ir išdėstoma raštu ekspertizės, atliktos kompetentingo subjekto (eksperto), akte. Pažymėtina, kad ekspertizės išvada neturi didesnės įrodomosios galios nei kiti įrodymai byloje, – ji teismui neprivaloma ir vertinama pagal vidinį teismo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu. Teismas gali nesutikti su eksperto išvada, tokio nesutikimo motyvus išdėstydamas bylos sprendime arba nutartyje (CPK 218 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad nesutikimo su eksperto išvada ar abejojimo jos patikimumu priežasčių gali būti įvairių: išvados neišsamumas, neaiškumas, tam tikrų reikšmingų faktorių neįvertinimas, prieštaravimas kitai ekspertizės išvadai ar kitiems byloje esantiems leistiniems įrodymams, faktų, keliančių abejonių eksperto nešališkumu, kvalifikacija ar kompetencija, paaiškėjimas ir kt. Tokiu atveju teismas gali arba atitinkamas išvadas daryti kitų pakankamų įrodymų pagrindu, arba skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-426/2011; 2011 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2011; kt.). Ekspertizės akto formos ir (ar) turinio išdėstymo teisės aktuose keliamiems reikalavimams neatitiktis gali būti vienas iš pagrindų suabejoti ekspertizės išvados patikimumu. Tačiau net ir tada, kai nekonstatuojama jokių ekspertizės akto formos ir (ar) turinio išdėstymo trūkumų, ekspertizės išvada gali būti pripažinta nepatikima ir ja nesivadovaujama. Jos patikimumu gali būti suabejojama dėl kitų – ne formaliųjų reikalavimų pažeidimo – priežasčių (neišsamumo, nekonkretumo, išvadų kilmės nepagrindimo tyrimo duomenimis, kt.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-538/2013).

18Atkreiptinas dėmesys į tai, kad reikšmingos byloje nustatinėtinos aplinkybės – ar V. K. ginčijamų sandorių sudarymo metu (2009 m. birželio 6 d.) galėjo suprasti savo veiksmus ir juos valdyti – šalių buvo įrodinėjamos ne tik 2013-04-04, 2014-04-24–05-22 teismo psichiatrijos ekspertizės aktų išvadomis, bet ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis: medicininiais dokumentais, liudytojų parodymais, specialisto išvada, darbingumo lygio pažyma, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma, UAB „( - )“ avansinių apyskaitų už 2009–2011 m. laikotarpį duomenimis, 2012-10-19 automobilio panaudos sutartimi, VSDFV Šilalės skyriaus, AB „Lietuvos draudimas“, AB DNB banko dokumentais, Klaipėdos „Audi“ centro UAB „Klasera“ pateiktais duomenimis, fotonuotraukomis, vaizdo medžiaga.

19Apeliacinės instancijos teismas 2015-05-20 nutartimi tenkino ieškovo atstovės prašymą ir paskyrė papildomą teismo psichiatrijos ekspertizę ieškovo psichinei būsenai nustatyti (t. 2, b. l. 173–175). 2016-01-27 teismui patektas 2015-10-22–2015-12-30 Teismo psichiatrijos ekspertizės aktas, jo išvadose, atsakant į teismo pateiktus klausimus, nurodyta, jog pagal turimus duomenis medicininėje dokumentacijoje negalima pateikti kategoriškos išvados, kad V. K. dėl Pick'o ligos sukeltos demencijos bei dėl skiriamų medikamentų 2012 m. birželio mėnesį negalėjo suvokti savo veiksmų reikšmės bei jų valdyti (t. 2, b. l. 181–185). 2014-04-24–2014-05-22 teismo psichiatrijos ekspertizės akto išvadoje, atsakant į pirmosios instancijos teismo 2014-03-25 nutartyje skirti V. K. ambulatorinę teismo psichiatrijos ekspertizę pateiktus klausimus, nurodyta, jog V. K., pasirašant 2012-06-06 dovanojimo sutartis, konstatuotas psichikos sutrikimas – demencija, sergant Pick'o liga, bei nurodyta, jog dėl to, ar jis pasirašydamas 2012-06-06 akcijų dovanojimo sutartis galėjo suprasti savo veiksmų esmę bei juos valdyti, negalima duoti kategoriško vertinimo, nes pakanka duomenų apie tiriamojo psichinę būseną tuo periodu, kuris nurodytas pateiktoje medicininėje dokumentacijoje (t. 2, b. l. 34–35, 50–53). 2013-04-04 priimtas Teismo psichiatrijos aktas civilinėje byloje Nr. 2-768-439/2012 dėl V. K. pripažinimo neveiksniu ir globos nustatymo pagal pareiškėjos E. K. (ieškovo dukros) pareiškimą. Šio akto išvadoje, inter alia, nurodyta, jog V. K. šiuo metu nustatoma: demencijos, sergant Pick'o liga (įgytos silpnaprotystės), diagnozė (t. 1, b. l. 12–18). Šilalės rajono apylinkės teismo 2013-07-11 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-51-439/2013, V. K. pripažintas neveiksniu, o 2013-09-05 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-558-439/2013, V. K. nustatyta globa, jo globėja ir turto administratore paskirta E. K. (dukra) (žr. pridėtos civilinės bylos Nr. 2-768-439/2012 l. 59–60; civilinės bylos Nr. 2-51-439/2013 l. 32–33). Pažymėtina, jog bylose dėl V. K. pripažinimo neveiksniu, globos nustatymo dalyvavo šioje byloje atsakovėmis esančios jo seserys – R. K. ir S. L., kurios jokių prieštaravimų dėl brolio pripažinimo neveiksniu bei globos jam nustatymo ir (ar) globėjos kandidatūros ir pan. neprieštaravo, byloje dėl globos nustatymo nurodė, jog tarp seserų ir V. K. dukros (globėjos), jo buvusios sutuoktinės yra kilę nesutarimų dėl bendravimo su broliu tvarkos. 2014-06-30 specialisto išvadoje Nr. S9/2014 (dėl išvados kreipėsi V. K. globėja E. K.) nurodyta, kad V. K. ginčijamų sandorių sudarymo metu sirgo lėtiniu progresuojančiu psichikos sutrikimu – demencija, sergant Pick'o liga, dėl kurios jis negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti (t. 2, b. l. 65–70).

20Teisėjų kolegija, išsamiai išanalizavusi ir kompleksiškai įvertinusi faktinių bylos duomenų visetą, šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytų argumentų, liudytojų paaiškinimų turinį, remdamasi nurodytu teisiniu reguliavimu, kasacinio teismo išaiškinimais, nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovas neįrodė, kad 2012-06-06 akcijų dovanojimo sandorius jis sudarė ne laisva valia, būdamas neveiksnus.

21Įvertinusi skundžiamo sprendimo turinį, jame teismo nurodytus argumentus, tirtinas aplinkybes, padarytas išvadas, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų tyrimą ir vertinimą reglamentuojančias teisės normas, nepagrįstai sukritikavo 2013-04-04, 2014-04-24–2014-05-22 teismo psichiatrijos ekspertizės aktų išvadas, neįvertino ginčijamų sandorių naudingumo, žalingumo, pagrįstumo dovanotojui (V. K.) aspektais, nesusiejo priežastiniu ryšiu ir (ar) izoliuotai vertino, apeliacinės instancijos teismo manymu, teisiškai reikšmingą aplinkybę, t. y. kad nuo 2012-03-19 iki 2013-03-18 V. K. 25 proc. darbingumo lygis ir nuo 2012-03-19 iki 2013-03-18 specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatytas / sąlygotas būtent V. K. ligos, kurios progresavimą, eigą, diagnozes patvirtina tiek 2013-04-04 Teismo psichiatrijos ekspertizės akto Nr. 85TPK-110/2013, tiek 2014-04-24–05-22 Teismo psichiatrijos ekspertizės akto Nr. 83TPK-175/2014, tiek ir 2015-10-22–2015-12-30 Teismo psichiatrijos ekspertizės akto Nr. 83TPK-412/2015 duomenys. Teisėjų kolegija vertina, jog šiuose ekspertizės aktuose pateiktos išvados išplaukia iš tyrimo eigos ir pateiktos dėl to, dėl ko tyrimai daryti, todėl pirmosios instancijos teismui nepagrįstai kilo abejonių dėl ekspertinio tyrimo eigos ir rezultatų.

22Ekspertizės aktuose pateikti duomenys leidžia daryti išvadą, jog V. K. nuo 2011-03-16 iki 2011-03-31 gydėsi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų Psichiatrijos skyriuje, kur jam nustatyta diagnozė F02.0 – demencija, sergant Pick'o liga; nuo 2011-10-10 iki 2011-10-17 V. K. gydėsi VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Nervų ligų skyriuje, kur jam įtarta šizofrenija; nuo 2012-01-03 iki 2012-03-16 V. K. gydėsi Vilniaus m. psichikos sveikatos centro I vyrų skyriuje, kur jam nustatyta minėta diagnozė – demencija, sergant Pick'o liga; nuo 2012-03-19 iki 2013-03-18 V. K. nustatytas 25 proc. darbingumo lygis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichinės ligos. Be to, tiek 2013-04-04 Teismo psichiatrijos ekspertizės akte Nr. 85TPK-110/2013, tiek ir po to pateiktuose 2014-04-24–2014-05-22 Teismo psichiatrijos ekspertizės akte ir 2015-10-22–2015-12-30 Teismo psichiatrijos ekspertizės akte nurodyta (vertinama), jog 2012-01-06 stacionare V. K. atlikta galvos smegenų kompiuterinė tomografija (KT), išvada: vidutinio laipsnio ir išorinė hidrocefalija (atrofija ryškesnė T-F skiltyse ir smegenėlėse; 2012-02-17 atlikta galvos smegenų MRT su angiografija, išvada: smegenų atrofiniai pakitimai, labiausiai išreikšti F-T ir kiek P skiltyse abipus. Vidinė hidrocefalija – derintina su ankstesniais tyrimais dėl progresavimo. Pakitimai galvos smegenyse neprieštarautų Pick'o ligos diagnozei (atrofiniai pakitimai frontotemporaliai ir saikingi signalo pakitimai baltojoje medžiagoje), dif. su kitos kilmės atrofiniais pakitimais; 2012-01-05–2012-01-09 atliktas psichologinis tyrimas, išvada: protinė veikla silpnesnė už vidutinę, inertiška, nelanksti, kartais nemotyvuotai nutrūkstanti. Dėmesys nepastovus, lengvai išblaškomas. Trumpalaikė atmintis susilpnėjusi, ilgalaikė atmintis stipriai sutrikusi. Mąstymui būdingas skurdumas, vangumas, konkretumas, paviršutiniški samprotavimai, vidutinio lygio pagrindinių mąstymo operacijų sutrikimai; 2012-03-15 atliktas MMSE – 20 balų (vidutinio sunkumo pažinimo sutrikimas); 2012-03-08 V. K. pristatytas ligoninės gydytojų mokslinėje konferencijoje, nustatyta diagnozė: demencija, sergant Pick'o liga, skirtas gydymas vaistais bei esant neįgalumo reiškiniams nusiųstas į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą; nuo 2012-03-19 iki 2013-03-18 V. K. nustatytas 25 proc. darbingumo lygis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichinės ligos. Remiantis VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro epikrizės Nr. 12-16, surašytos po V. K. gydymosi šioje įstaigoje nuo 2012-01-03 iki 2012-03-16, duomenimis, be to, jog jam nustatyta diagnozė F02.0 – demencija, sergant Pick'o liga, t. y. ta pati liga, kuri jam buvo nustatyta dar 2011 m. kovo mėn. pabaigoje po gydymosi minėtame Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų Psichiatrijos skyriuje, nurodant, jog pasveikimo prognozė abejotina, V. K. psichinė būklė, inter alia, aprašyta: „abejingas“, „asmenybė regresavusi“, „pokalbio metu niekuo nesidomi, nieko nepaklausia“, nurodant, jog MMSE, Blessed‘o demencijos skalės neatspindi sutrikimo sunkumo ir šiai ligai įvertinti nepritaikytos (vidutinis pakenkimas) (t. 1, b. l. 19, 20–21).

23Teismas neturi jokio pagrindo teigti, jog minėtos ekspertizės neišsamios, neaiškios, jog jose neįvertinti reikšmingi ieškovo ligos gydymosi, sveikatos būklės aspektai, jog ekspertizės iš esmės prieštarauja viena kitai ar byloje šalių pateiktiems įrodymams ar kelia abejonių dėl ekspertų nešališkumo, kvalifikacijos ar kompetencijos. Ekspertizių aktuose ir minėtuose medicininiuose dokumentuose užfiksuotų duomenų teisingumas nenuginčytas ir (ar) nepaneigtas jokiais kitais bylos įrodymais (CPK 185 str.).

24Apibendrindama išdėstytas aplinkybes, pažymėdama, jog ginčijami sandoriai yra neatlygintiniai bei duomenų, jog V. K. tokių sandorių sudarymas buvo finansiškai, materialiai ar kitaip naudingas, jog šiuos sandorius kaip vienas iš UAB „( - )“ įmonės akcininkų jis turėjo sudaryti dėl objektyvių priežasčių ir (ar) taip elgtis jį įpareigojo ankstesni susitarimai su seserimis dėl akcijų perleidimo (pavyzdžiui: įmonės akcininkai prieš tai buvo susitarę dėl tokio tolesnio įmonės valdymo ir (ar) veiklos modelio ar įmonės akcijų perleidimo / sutelkimo dviem iš trijų akcininkų; V. K. buvo įsipareigojęs ar pažadėjęs seserims perleisti neatlygintinai akcijas, tokiu būdu kompensuodamas žalą, kurią jis (ar jo šeimos nariai) padarė įmonei eidamas šios įmonės vadovo ir (ar) pavaduotojo pareigas ir pan.), teisėjų kolegija daro išvadą, jog faktiškai dar 2011-03-31, t. y. daugiau kaip 1 metai iki ginčijamų sandorių sudarymo, V. K. nustatyta diagnozė F02.0 – demencija, sergant Pick'o liga, egzistavo, liga tik progresavo ir tai patvirtina minėta 2012-03-16 nustatyta diagnozė V. K. F02.0 – demencija, sergant Pick'o liga, taip pat minėtos ekspertizės aktų išvados bei aplinkybė, jog galiausiai V. K. teismo pripažintas neveiksniu, jam nustatyta globa, jo globėja ir turto administratore paskiriant jo dukrą E. K..

25Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atmestini kaip nepagrįsti atsakovių argumentai, jog nors sandorių sudarymo metu V. K. jau buvo pradėjęs sirgti, tačiau liga nebuvo tiek progresavusi, kad sutarčių sudarymo metu jis nebegalėjo suprasti sandorių esmės, jog apelianto skundo argumentai dėl dovanojimo sandorių (ne) naudingumo V. K. nenagrinėtini, jog V. K. sandorius sudarė siekdamas užkirsti kelią UAB „( - )“ turto išvaistymui.

26Teismas deklaratyviais vertina atsakovių argumentus, jog dėl įmonės lėšų iššvaistymo jos broliui ikiteisminio tyrimo ir pan. procesų neinicijavo, nes suprato, žinojo, jog šias lėšas naudojo brolio žmona ir dukros. Pažymėtina, jog vien aplinkybė, kad ieškovas byloje neginčijo atsakovių pateiktų avansinių apyskaitų už 2009–2011 metus, per se nepatvirtina šiuose buhalteriniuose dokumentuose nurodytų įrašų tikrumo ir teisingumo bei atsakovių argumentų, jog naudodamosi banko kortele brolio žmona ir dukra asmeniniams poreikiams tenkinti išleido 360 231,19 Lt įmonės pinigų. Kitų duomenų, kurie galėtų patvirtinti minėtose avanso apyskaitose bei atsakovių atsiliepime į ieškinyje nurodytų įmonės piniginių lėšų dydžius, išlaidų skaičiavimų teisingumą, atsakovės byloje nepateikė. Atsakovių teiginiai, jog brolis dėl žmonos ir dukros išlaidavimų nusprendė savo valia perleisti joms turimas įmonės akcijas, taip siekdamas, jog įmonės turtas nebūtų iššvaistytas, nepagrįsti jokiais objektyviais įrodymais. Įmonės akcininkai nepateikė sandorio sudarymo dieną aktualaus balanso, audito ar kito įrodymo, akcininkų sprendimo ar kito sandorio, kuris pagrįstų atsakovių minimus įskaitymą ar padarytos žalos atlyginimą. Be to, akivaizdu, jog atsakovės turėjo ir galėjo suprasti, kad dėl padarytos žalos įmonei dėl brolio ir (ar) kitų asmenų veiksmų jos kaip įmonės savininkės turi teisę ginti pažeistas teises įstatymo nustatyta tvarka, reikalauti atlyginti žalą iš ją padariusių asmenų. Pažymėtina ir tai, kad jeigu abi dovanojimo sutarties šalys viena kitai perduoda tam tikrą turtą arba turtines teises ar priešpriešines prievoles, tai tokia sutartis apskritai nelaikoma dovanojimo sutartimi (CK 4.466 str. 3 d.).

27Atsakovės byloje neginčijo ir neginčija, jog apie brolio ligą, gydymąsi ginčijamų sandorių sudarymo metu žinojo, taigi turėjo ir galėjo suprasti, jog neatlygintinai iš brolio gavus dovanų turtą (akcijas), ateityje neišvengiamai teks toliau bendrauti tiek su sergančiu broliu, tiek su jo šeimos nariais (kitoje byloje nustatyta, kad pas ieškovą sugrįžo buvusi sutuoktinė, civ. byla Nr. 2-51-439/2013, b. l. 56) inter alia, brolio dukra E. K., kuri, beje, sandorių sudarymo metu jau buvo pilnametė (18 m. amžiaus). Atsižvelgiant į tai, jog apie ginčijamus sandorius E. K. sužinojo jau būdama ieškovo (tėvo) globėja, akivaizdu, jog atsakovės apie ginčijamų sandorių sudarymą E. K. ar kitų ieškovo šeimos narių neinformavo ir (ar) siekdamos išvengti ginčų jos į sandorių sudarymo vietą nekvietė, sutarčių sąlygų ir pan. neaiškino. Atsakovės, žinodamos apie brolio psichinę ligą, jo elgesį būtyje, skolas bankui, patiklumą (šie faktai nustatyti byloje Nr. 2-51-439/2013, CPK 182 str. 2 p.), galėjo numatyti, jog ateityje dėl neatlygintinių akcijų perleidimo sandorių tarp jų ir brolio šeimos gali objektyviai kilti ginčų CK 1.5 str., CPK 185 str.). Taigi atsakovės ginčijamų sandorių pagrindu įgydamos nuosavybės teisę į brolio įmonės akcijas, inter alia, turėjo laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų (CK 1.5 str.,1.137 str. 2 d.).

28Epizodiniu ir teisiškai nereikšmingu ginčo atvejui vertinamas pirmosios instancijos teismo argumentas, jog ekspertizių aktuose yra nurodyta, kad MMSE demencijos skalė neatspindi Pick'o ligos sutrikimo sunkumo. Minėta, jog, VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro surašytos epikrizės Nr. 12-16 duomenimis, MMSE, Blessed‘o demencijos skalės neatspindi sutrikimo sunkumo ir šiai ligai įvertinti nepritaikytos. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo išvados, jog trumpasis (mini) protinės būklės tyrimo įvertinimas apie 20 balų, kas yra riba tarp lengvo ir vidutinio sutrikimo laipsnio, nėra pakankamas kriterijus pripažinti, kad V. K. nesupranta savo veiksmų reikšmės ir negali jų valdyti, vertinamos kaip nepagrįstos ir neobjektyvios (CPK 185 str.).

29Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs byloje apklaustų liudytojų parodymus, sprendžia, jog net ir nesuteikiant nė vienam iš liudytojų duotų paaiškinimų didesnės teisinės / įrodomosios reikšmės, byloje pakanka minėtų nustatytų ir įvertintų aplinkybių pripažinti, jog teisinius sandorius V. K. sudarė negalėdamas suprasti tokių savo veiksmų reikšmės ir pasėkmių. Kolegijos vertinimu, liudytojų parodymus bylą nagrinėjęs teismas byloje surinktų įrodymų viseto kontekste įvertino netinkamai, nevisapusiškai, nes šių liudytojų parodymai iš esmės leistų daryti išvadą apie jo gebėjimus suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti kitose srityse, buityje, įprastoje aplinkoje, tarp kitų jam artimų žmonių, kuriais pasitiki, ir tik prielaidą dėl V. K. (ne) gebėjimo suformuoti savo valią dėl ginčijamų sandorių ir ją išreikšti, o teismo sprendimas negali būti pagrįstas prielaidomis. Liudytojų parodymai dėl elgesio ir įprastų veiksmų buityje, įprastoje aplinkoje, nėra pakankami tam, kad iš bylos įrodymų viseto būtų galima padaryti pagrįstą išvadą, jog ginčijamų sandorių sudarymo metu V. K. galėjo suprasti teisinių sandorių esmę, pasekmes. Be to, akivaizdu, jog nuo 2012-03-16, t. y. nuo V. K. paskutinio gydymo, iki 2012-06-06, t. y. ginčijamų sandorių sudarymo dienos, buvo suėję tik ne visi 3 mėnesiai, o minėti 2012-01-05–2012-01-09, 2012-01-06, 2012-02-17 tyrimai bei minėtos dar ankstesnės – 2011 m. V. K. gydymo metu padarytos diagnozės, išvados, ligos eiga ir proignozės leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą, jog V. K. ginčijamus sandorius sudarė nesuprasdamas šių sandorių teisinės bei faktinės reikšmės ir pasekmių.

30Pirmosios instancijos teismo nustatyta aplinkybė dėl 2012-10-19 automobilio panaudos sutarties sudarymo ginčo atveju neturi teisinės reikšmės, nes ši sutartis sudaryta po ginčijamų sandorių sudarymo. Be to, automobilį jam perdavė sesuo (atsakovė) S. L., kuri jau žinojo arba turėjo žinoti, kad jos broliui nuo 2012-03-19 jau buvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichinės ligos (t. 1, b. l. 51). Aplinkybės, jog V. K. vardu: VSDFV Šilalės skyriui 2011–2012 m. teikti prašymai dėl ligos pašalpų, pensijos skyrimo (t. 1, b. l. 79–83); draudimo kompanijai tekti prašymai dėl draudimo išmokų išmokėjimo (t. 1, b. l. 88–89); 2011-05-03 ir 2012-05-10 teikti bankui prašymai dėl mokėjimo kortelės išdavimo (t. 1, b. l. 91–98); atliktos finansinės operacijas per banko sąskaitą, savaime nepatvirtina, jog visas šias operacijas, prašymus jis teikė savarankiškai, suvokdamas savo veiksmų esmę ir pasekmes finansų valdymo srityje, priešingai, byloje nepaneigtas ieškovo globėjos paaiškinimas, kad ieškovas buvo lydėtas į visas įstaigas ir tik pasirašinėjo ten, kur buvo nurodyta, tačiau blankų pats nepildė. Aplinkybė, jog V. K. iki 2013 m. kovo mėn. buvo pervedamas darbo užmokestis už darbą UAB „( - )“, vertinama tik kaip formalaus neva jo tolesnio darbo įmonėje pasekmė, nes faktiškai jis dėl sveikatos būklės pavaduotojo darbo dirbti objektyviai negalėjo, nes gydėsi (t. 1, b. l. 104–119). Atsakovių pateiktos V. K. fotonuotraukos, vaizdo medžiaga, kuriomis atsakovės grindė teiginius apie V. K. sveikatą, nurodydamos, kad jis 2012 m. pabaigoje dalyvavo giminaitės D. G. gimtadienyje, 2011 m. vasarą – U. K. krikštynose, 2012-09-20 – B. Z. K. 75 metų jubiliejuje, dalyvavo ir sakė sveikinimo kalbą tėvų 50 metų vestuvių jubiliejuje, vyko į kelionę (t. 1, b. l. 120–128; t. 2, b. l. 8–10), patvirtina, kad jis atlikinėjo ir iki šiol atlieka tam tikrus įprastus socialinėje aplinkoje ir buityje veiksmus, buvo ne vienas, apsuptas giminių, tačiau šie faktai per se nepatvirtina, jog V. K. galėjo suvokti ir suprasti nuosavybės teisių perleidimo sutarčių esmę ir to sąmoningai siekti. Be to, minėtos datos – 2012-09-20, 2012 m. pabaiga, yra laikas jau po ginčijamų sandorių sudarymo, todėl šie vizualiniai įrodymai teisinės reikšmės ginčui neturi (CPK 185 str.). Pažymėtina ir tai, kad ginčijamos dovanojimo sutartys yra sudarytos tą pačią dieną, į bylą nepateikti šių sutarčių originalai, sutarčių tekstai tarp fiziniu asmenų yra neįprastai perkrauti papildoma teisine informacija, pavyzdžiui, sutarčių 6 p. nurodyta, kad šalims išaiškintos dovanojimo panaikinimo sąlygos, tvarka ir pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.472 str. ir kitos 6 p. nuostatos įrodo, kad sutarčių tekstai buvo paruošti kitų asmenų, nes mažai tikėtina, kad paprasta rašytine forma fizinių asmenų sudarytoje sutartyje nurodoma sąlyga apie sandorio panaikinimo sąlygos, be to, sutartyse neįrašyta, kad jų sudarymo metu dalyvavo daugiau asmenų, kurie tą sąlygą šalims išaiškintų. Pažymėtina ir tai, kad pasirašyti sandorį ar kokį kitą teisinį, finansinį dokumentą ir sudaryti sandorį, suvokti jo pasekmės yra skirtingi dalykai, vien papildomų paaiškinimų įrašymas į sutartį ir parašas po sandorio tekstu nereiškia, kad sandoris atitinka dovanotojo valią (t. 1, b. l .10–11, CPK 185 str.).

31Taigi, teismas, remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, vadovaudamasis įrodymų vertinimo taisyklėmis, daro labiau tikėtiną išvadą, jog V. K. ginčijamus sandorius sudarė nors ir būdamas de jure veiksnus, tačiau dėl nuo 2011 m. kovo mėn. diagnozuotos ir progresuojančios ligos (demencija, sergant Pick'o liga) 2012-06-06 negalėjo suvokti savo veiksmų esmės teisinių sandorių sudarymo srityje, suprasti, suvokti motyvą, turėti ir tinkamai išreikšti valią nuosavybės teisės valdymo srityje, suvokti dovanojimo sandorių esmės ir pasekmių – kad neatlygintinai perduoda savo akcijas atsakovėms ir taip netenka teisės gauti dividendus.

32Dėl kitų šalių apeliaciniame skunde ar atsakovių atsiliepime nurodytų argumentų kaip neturinčių teisinės reikšmės atskirai nepasisakoma ir (ar) jie papildomai neanalizuojami.

33Išdėstytų ir įvertintų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, netinkamai taikė materialinės teisės normas, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Kadangi byloje surinkta pakankamai įrodymų ieškiniui išnagrinėti ir sprendimui priimti, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškovo ieškinys tenkintinas – 2012-06-06 sutartis, pagal kurią V. K. dovanojo R. K. 17 paprastųjų vardinių UAB „( - )“ akcijų, kurių vertė 1 700 Lt, ir 2012-06-06 sutartis, kuria V. K. dovanojo S. L. 16 paprastųjų vardinių UAB „( - )“ akcijų, kurių vertė 1 600 Lt, pripažintinos negaliojančiomis nuo šių sutarčių sudarymo momento (CK 1.89 str. 1 d., CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

34Dėl restitucijos taikymo sąlygų ir pagrindų

35Sandorį pripažinus negaliojančiu CK 1.89 str. 1 d. nustatytu pagrindu ir pagal šio straipsnio 2 dalį taikant CK 1.80 straipsnio 2 dalyje nurodytus padarinius, viena negaliojančio sandorio šalis privalo grąžinti kitai šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra, – atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenustato kitokių sandorio negaliojimo padarinių. Kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad tinkamam restitucijos taikymui svarbu, be kita ko, nustatyti, ką pagal negaliojantį sandorį gavo jo šalys. Teismas tai nustato byloje esančių įrodymų, įvertintų laikantis įrodymų vertinimo taisyklių, pagrindu.

36Restitucija taikoma tada, kai asmuo privalo grąžinti kitam asmeniui turtą, kurį jis gavo dėl to, kad sandoris, pagal kurį jis gavo turtą, pripažintas negaliojančiu ab initio (CK 6.1454 str. 1 d.).

37Nagrinėjamoje byloje neginčijamai nustatyta, kad atsakovėms neatlygintinai perleistos UAB „( - )“ akcijos, – R. K. perleista 17, S. L. – 16 paprastųjų vardinių UAB „( - )“ akcijų. Byloje ginčijamus dovanojimo sandorius pripažinus negaliojančiais, tenkintinas ieškovo reikalavimas dėl restitucijos taikymo – ieškovo nuosavybėn iš R. K. grąžintina 17, o iš S. L. – 16 paprastųjų vardinių UAB „( - )“ akcijų (CK 6.145 str. 1 d., 6.146 str.).

38Dėl laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo

39Jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

402013-11-04 Šilalės rajono apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones pakeisti ir leisti atsakovėms įvykdyti šį teismo sprendimą grąžinti sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodytas akcijas ieškovui.

41Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

42Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos patirtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Priėmus naują sprendimą atitinkamai keistinas šalių bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme, paskirstymas (CPK 93 str. 3, 5 d.).

43Pagal byloje esančius įrodymus, ieškovas pirmosios instancijos teisme turėjo 1 279,83 Eur (4 419 Lt) bylinėjimosi išlaidų, iš jų 28,67 Eur (99 Lt) – sumokėtas žyminis mokestis, 237,49 Eur (820 Lt) – už teismo psichiatrijos ekspertizę, 579,24 Eur (2 000 Lt) – už specialisto išvadą, 434,43 Eur (1 500 Lt) – už advokato suteiktas paslaugas (t. 1, b. l. 26; t. 2, b. l. 32, 59, 77–80).

44Apeliacinės instancijos teisme ieškovas turėjo iš viso 700,59 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš jų 28,67 Eur (99 Lt) sudaro ieškovo sumokėtas žyminis mokestis, 434,43 Eur (1 500 Lt) – advokato paslaugoms apmokėti (už apeliacinio skundo parengimą, atstovavimą teisme, t. 2, b. l. 109), 240 Eur sumokėjo į teismo depozitinę sąskaitą už teismo psichiatrijos ekspertizės atlikimą (t. 2, b. l. 172), iš kurios 237,49 Eur sumą teismas 2016-03-31 pervedė Valstybinei teismo psichiatrijos tarnybai prie SAM (pagal sąskaitą–faktūrą TP Nr. 160090/2016-02-12). Atsižvelgiant į tai, jog nepanaudotas ieškovų pinigų likutis depozitinėje sąskaitoje yra 2,51 Eur, ši sumą grąžintina ieškovui.

45Taigi, iš viso ieškovas byloje turėjo 1 980,42 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurios, vadovaujantis CPK 79 str. 1 d., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str., Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.9, 8.11 p. (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ (Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-03968), taip pat protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, priteistinos ieškovui iš atsakovių lygiomis dalimis, t. y. po 990,21 Eur.

46Valstybei iš atsakovių lygiomis dalimis priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, t. y. po 5,91 Eur (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 2 d.).

47Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

48Šilalės rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį tenkinti:

491. Pripažinti negaliojančiomis nuo sutarčių sudarymo momento 2012-06-06 sutartis, pagal kurias V. K. dovanojo R. K. 17 paprastųjų vardinių UAB „( - )“ akcijų, kurių vertė 1 700 Lt , o S. L. – 16 paprastųjų vardinių UAB „( - )“ akcijų, kurių vertė 1 600 Lt.

502. Taikyti restituciją – grąžinti ieškovui V. K. nuosavybėn 17 paprastųjų vardinių UAB „( - )“ akcijų iš atsakovės R. K. ir 16 paprastųjų vardinių UAB „( - )“ akcijų iš atsakovės S. L..

512013-11-04 Šilalės rajono apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones pakeisti ir leisti atsakovėms R. K. ir S. L. įvykdyti šį teismo sprendimą – grąžinti sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodytas akcijas ieškovui V. K..

52Priteisti ieškovui V. K. iš atsakovių R. K. ir S. L. po 990,21 Eur bylinėjimosi išlaidų.

53Priteisti iš atsakovių R. K. ir S. L. po 5,91 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai.

54Grąžinti ieškovui V. K. 2,51 Eur iš Klaipėdos apygardos teismo depozitinės sąskaitos, pinigus pervedant į ieškovo V. K. globėjos E. K. banko sąskaitą Nr. ( - ).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas V. K., atstovaujamas E. K., teismo prašė:... 4. 1. pripažinti negaliojančiomis 2012-06-06 sutartis, pagal kurias V. K.... 5. 2. taikyti restituciją – grąžinti iš R. K. V. K. 17 paprastųjų... 6. Ieškinį grindė šiomis aplinkybėmis. 2013-07-11 Šilalės rajono apylinkės... 7. Atsakovės atsiliepime su ieškiniu nesutiko. Argumentavo, jog sudarydamas... 8. Šilalės rajono apylinkės teismas 2014-09-29 sprendimu ieškinį atmetė.... 9. Apeliantas skundu prašo panaikinti 2014-09-29 Šilalės rajono apylinkės... 10. Atsakovės atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutinka, skundžiamą sprendimą... 11. Teismo posėdžio metu šalys (jų atstovai) palaikė savo pozicijas,... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Teisėjų kolegijos vertinimu, pagrindinis ginčas šioje byloje yra kilęs... 14. CK 1.89 str. pagrindu nuginčijami sandoriai priskiriami prie sandorių su... 15. Nagrinėjamu atveju apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas tuo, jog... 16. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 17. Taigi įrodymai yra pagrindinė priemonė teismo įsitikinimui dėl tam tikrų... 18. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad reikšmingos byloje nustatinėtinos... 19. Apeliacinės instancijos teismas 2015-05-20 nutartimi tenkino ieškovo... 20. Teisėjų kolegija, išsamiai išanalizavusi ir kompleksiškai įvertinusi... 21. Įvertinusi skundžiamo sprendimo turinį, jame teismo nurodytus argumentus,... 22. Ekspertizės aktuose pateikti duomenys leidžia daryti išvadą, jog V. K. nuo... 23. Teismas neturi jokio pagrindo teigti, jog minėtos ekspertizės neišsamios,... 24. Apibendrindama išdėstytas aplinkybes, pažymėdama, jog ginčijami sandoriai... 25. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atmestini kaip nepagrįsti... 26. Teismas deklaratyviais vertina atsakovių argumentus, jog dėl įmonės lėšų... 27. Atsakovės byloje neginčijo ir neginčija, jog apie brolio ligą, gydymąsi... 28. Epizodiniu ir teisiškai nereikšmingu ginčo atvejui vertinamas pirmosios... 29. Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs byloje apklaustų liudytojų... 30. Pirmosios instancijos teismo nustatyta aplinkybė dėl 2012-10-19 automobilio... 31. Taigi, teismas, remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, vadovaudamasis... 32. Dėl kitų šalių apeliaciniame skunde ar atsakovių atsiliepime nurodytų... 33. Išdėstytų ir įvertintų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad pirmosios... 34. Dėl restitucijos taikymo sąlygų ir pagrindų ... 35. Sandorį pripažinus negaliojančiu CK 1.89 str. 1 d. nustatytu pagrindu ir... 36. Restitucija taikoma tada, kai asmuo privalo grąžinti kitam asmeniui turtą,... 37. Nagrinėjamoje byloje neginčijamai nustatyta, kad atsakovėms neatlygintinai... 38. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo... 39. Jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja... 40. 2013-11-04 Šilalės rajono apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ... 42. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos patirtas bylinėjimosi... 43. Pagal byloje esančius įrodymus, ieškovas pirmosios instancijos teisme... 44. Apeliacinės instancijos teisme ieškovas turėjo iš viso 700,59 Eur... 45. Taigi, iš viso ieškovas byloje turėjo 1 980,42 Eur bylinėjimosi išlaidų,... 46. Valstybei iš atsakovių lygiomis dalimis priteistinos procesinių dokumentų... 47. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331... 48. Šilalės rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimą panaikinti... 49. 1. Pripažinti negaliojančiomis nuo sutarčių sudarymo momento 2012-06-06... 50. 2. Taikyti restituciją – grąžinti ieškovui V. K. nuosavybėn 17... 51. 2013-11-04 Šilalės rajono apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias... 52. Priteisti ieškovui V. K. iš atsakovių R. K. ir S. L. po 990,21 Eur... 53. Priteisti iš atsakovių R. K. ir S. L. po 5,91 Eur išlaidų, susijusių su... 54. Grąžinti ieškovui V. K. 2,51 Eur iš Klaipėdos apygardos teismo...