Byla e2-1520-236/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Astos Radzevičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „MT Group“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 2 d. ir 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarčių, kuriomis netenkinti ieškovės prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „MT Group“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Amber Grid“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, byloje dalyvaujant tretiesiems asmenims Rafako S.A., uždarajai akcinei bendrovei „Alvora“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių dujotiekio statyba“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „MT Group“ 2019-08-27 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei AB „Amber Grid“, prašydama: 1) panaikinti atsakovės 2019-08-01 sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę (toliau – ir sprendimas), vykdomame tarptautiniame viešajame pirkime „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbai“ (pirkimo Nr. 381642) (toliau – ir pirkimas), kaip neteisėtą ir nepagrįstą; 2) atmesti trečiųjų asmenų UAB „Alvora“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ pasiūlymą; 3) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovė nurodė, kad atsakovė vykdo dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbų pirkimą, kuriame ieškovė kartu su trečiuoju asmeniu Rafako S.A., veikdami jungtinės veiklos pagrindu, pateikė pasiūlymą. Tačiau ginčo sprendimu atsakovė nutarė, kad laimėtoju pripažįstama jungtinės veiklos pagrindu veikiantys tretieji asmenys UAB „Alvora“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ (toliau – ir tretieji asmenys). Ieškovė nesutinka su tokiu atsakovės sprendimu, kadangi tretieji asmenys gavo vos keliais balais didesnį ekonominio naudingumo įvertinimą, nors ieškovės ir jos partnerio pasiūlymas pirkime buvo iš esmės visose pozicijose pranašesnis. Šiuo atveju trečiųjų asmenų pasiūlymui buvo suteikta daugiau balų tik dėl mažesnės darbų kainos. Ieškovei kilo abejonių dėl pirkimo skaidrumo ir galimo trečiųjų asmenų protegavimo pirkime. Ieškovės vertinimu, trečiųjų asmenų pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų, be to, matyti akivaizdūs pažeidimai skiriant ekonominio naudingumo balus trečiųjų asmenų pasiūlymui, kadangi jis turėjo būti net 4 balais mažesnis ir atitinkamai ieškovės pasiūlymas turėtų būti pripažintas ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu pirkime (tretieji asmenys nepasitelkė galutiniame pasiūlyme visų specialistų, kuriuos buvo nurodę paraiškoje). Ieškinį ieškovė taip pat grindė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos (toliau – ir Komisija) pirmininko paaiškinimais viešoje erdvėje, kad atsakovė pirkimo procedūrų metu pakeitė Saugumo planą, kuris buvo pagrindas laikyti trečiuosius asmenis atitinkančiais nacionalinio saugumo interesus. Tuo tarpu, atsakovė atsakyme į ieškovės pretenziją nurodė, kad atsakovė nedalyvavo Komisijai priimant sprendimus dėl trečiųjų asmenų atitikties nacionalinio saugumo interesams. Šiuo atveju tokie atsakovės teiginiai prieštarauja paties Komisijos pirmininko teiginiams ir akivaizdžiai liudija esant atsakovės nepagrįstą poziciją.

93.

10Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovę nesudaryti pirkimo sutarties su trečiaisiais asmenimis iki bus išspręstas ginčas galutiniu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu; tuo atveju, jeigu sutartis bus sudaryta, prašė viešojo pirkimo sutartį pripažinti negaliojančia. Ieškovė nurodė, kad ieškinys yra prima facie (lot. iš pirmo žvilgsnio) pagrįstas. Ieškovės vertinimu, šiuo atveju neegzistuoja neatidėliotina skuba įvykdyti dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbus. Pirkimo objekto įgyvendinimas yra neatsiejamas nuo Lenkijos dalyje esančios dujotiekio jungties, todėl tik pastačius abi dujotiekio jungtis, dujotiekis galės funkcionuoti ir užtikrinti Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus, Lenkijos dujų sistemos operatoriaus „Gaz-System“ S.A. ir bendrai visuomenės interesus. Be kita ko, Lenkijoje šiai dienai yra pakitusi dujotiekių jungties įgyvendinimo apimtis bei terminai ir atitinkamai dar net nėra paskelbtas viešasis pirkimas dėl rangovo atrankos. Pačios atsakovės vykdoma praktika rodo, kad viešojo pirkimo procedūros dėl rangovo atrankos Lenkijoje gali užtrukti vienerius metus. Prioritetas turėtų būti teikiamas sąžiningai tiekėjų konkurencijai. Svarbu, kad pirkimo objektą įgyvendintų toks rangovas, kurio atitiktis nacionalinio saugumo interesams bei kitiems pirkimo dokumentų reikalavimams nepalieka jokių abejonių visuomenei. Darbų finansavimo terminai gali būti pratęsti. Be to, tai, kad dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos yra naudinga, savaime nereiškia, jog prioritetas turėtų būti teikiamas pirkimo objektui. Be kita ko, projekto techniniai ir kiti suderinamumo klausimai bus lengviau išsprendžiami, jeigu darbus vykdys nacionaliniai rangovai. Ieškovė taip pat nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų. Atsakovės valdyba dar 2019-08-06 priėmė išankstinį sprendimą sušaukti atsakovės neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kurio 1-uoju darbotvarkės klausimu bus sprendžiamas būtent akcininko pritarimo gavimas dėl sutarties sudarymo su trečiaisiais asmenimis. Pirkimo sutarties sudarymas su trečiaisiais asmenimis apsunkintų ieškovės ir partnerio galimybes.

114.

12Atsakovė AB „Amber Grid“ atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo su juo nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsakovė nurodė, kad tuo atveju, jeigu ieškovės prašymas būtų tenkintas – prašo įpareigoti ieškovę pateikti 10 000 000 Eur dydžio užstatą. Atsiliepime atsakovė taip pat nurodė, kad ieškovė pateikė nepagrįstą ieškinį, taip siekdama sustabdyti valstybinės reikšmės tarpvalstybinį projektą, kurio bendra vertė – 500 000 000 Eur. Projektas Europos Sąjungos (toliau – ir ES) Komisijos pripažintas ES bendro intereso projektu ir turi būti įgyvendintas iki 2021-12-31. Aplinkybė, kad projekto įgyvendinimas būtų atidėtas 6 mėn. ar ilgiau lems tai, kad projektas nebus įgyvendintas laiku ir atsakovė patirs iki 10 000 000 Eur žalos. Atsakovė nurodė, kad ieškovė ieškiniu kvestionuoja ne perkančiojo subjekto (atsakovės), o Komisijos sprendimą; ieškovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių atsakovės neteisėtus veiksmus ir (ar) sprendimus, o remiasi vien tik savo klaidingomis prielaidomis, abejonėmis ir pamąstymais dėl tariamai egzistuojančių aplinkybių. Šiuo atveju savalaikis projekto neįgyvendinimas yra žalingas Lietuvos Respublikai ir kaimyninėms valstybėms. Projekto neįgyvendinus laiku, nuo 2022-01-01 būtų prarandamas ES finansavimas. Atsakovė taip pat nurodė, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų ir niekaip nepagrindė savo abstrakčių teiginių, kad projekto partneriai iš Lenkijos nenumato vykdyti projekto ar vėluoja tai atlikti. Projekto dalis Lietuvos Respublikos teritorijoje pripažinta valstybei svarbiu ekonominiu projektu, šio projekto finansavimo sutartis jau buvo pratęsta nuo 2019 m. pabaigos iki 2021 m. pabaigos ir tai buvo išskirtinis atvejis, ilgesnis finansavimo termino pratęsimas objektyviai yra praktiškai nebeįmanomas. Statybos darbų įvykdymo galutinio termino nusikėlimas lems 1 500 000 Eur ES paramos praradimą kiekvieną mėnesį nuo 2022-01-01. Be to, pirkimas yra neatsiejamas nuo jau įvykdyto prekių pirkimo, t. y. 2019-07-25 atsakovė pasirašė sutartį su tiekėju dėl statybai reikalingų vamzdžių pirkimo, pagal kurią jau nuo 2019 m. spalio mėn. numatytas pirmųjų vamzdžių kiekių pristatymas. Pagal minėtą pirkimo sutartį už vamzdžių iškrovimą ir saugojimą numatytas būti atsakingu ginčo pirkimo laimėtojas. Tačiau tuo atveju, jei nebus sudaryta pirkimo sutartis, tiek organizacinius, tiek vamzdžių iškrovimo, saugojimo, o vėliau galimai ir papildomo pervežimo į pirkimo laimėtojo nurodytas vietas kaštus patirs atsakovė. Pagal vamzdžių pirkimo sutarties nuostatas, bet koks vamzdžių tiekimo terminų nukėlimas yra siejamas tik su pirkimo sutarties vykdymu, todėl atsakovė neturėtų faktiškai jokių galimybių atsisakyti vamzdžių tiekimo, nukelti jį ginčo laikotarpiui, o rizika dėl tiekėjo patiriamų nuostolių tektų atsakovei.

135.

14Trečiasis asmuo UAB „Alvora“ atsiliepime į prašymą su juo nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad ieškinys nėra prima facie pagrįstas, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra tinkama, vienintelė ir būtina priemonė, galinti užtikrinti teismo sprendimo civilinėje byloje vykdymą, ir yra neproporcingos siekiamiems tikslams. Šiuo atveju atsakovė negali priimti sprendimų, susijusių su trečiojo asmens atitikties nacionaliniam saugumui vertinimu, o ieškinio dalykas dėl trečiojo asmens atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir dėl atsakovės teisės sudaryti viešojo pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu dėl pirkimo objekto apskritai negali būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme. Ieškovė, teikdama ieškinį, nepareiškė reikalavimo panaikinti Vyriausybės nutarimą (sprendimą) dėl saugumo reikalavimų (plano). Trečiasis asmuo nurodė, kad rangos darbai iš esmės yra ne tik didelės apimties, tačiau ir sudėtingi darbo organizavimo aspektu. Trečiasis asmuo turi sukaupti didelius materialinius resursus ir žmogiškuosius išteklius pirkimo sutarties vykdymui. Be to, darbai turi būti vykdomi atsižvelgiant į atsakovės sudarytą sutartį su vamzdynų tiekėju.

156.

16Ieškovė 2019-09-09 pateikė teismui patikslintą ieškinį, prašydama: 1) panaikinti atsakovės 2019-08-01 sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę vykdomame pirkime kaip neteisėtą ir nepagrįstą; 2) atmesti trečiųjų asmenų UAB „Alvora“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ pasiūlymą; 3) įpareigoti atsakovę perskaičiuoti trečiųjų asmenų pasiūlymo naudingumo balą, atimant nepagrįstai suteiktus 4 (keturis) ekonominio naudingumo balus; 4) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

177.

18Ieškovė patikslintą ieškinį grindė papildomai nustatytais viešųjų pirkimų pažeidimais skiriant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo balą tretiesiems asmenims pirkime. Ieškovė nurodė, kad atsakovė nepagrįstai skyrė 3 balus, kadangi tretieji asmenys galutiniame pasiūlyme nepasitelkė visų jų paraiškoje nurodytų specialistų. Tokiu atveju, yra skiriama 0 balų. Atėmus 3 balus, ieškovės ir jos jungtinės veiklos partnerio pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias pirkime. Taip pat atsakovė nepagrįstai skyrė tretiesiems asmenims 2 ekonominio naudingumo balus už jų specialisto patirtį ir nepagrįstai toleravo melagingos informacijos apie specialisto profesinę patirtį pateikimo faktą. Ieškovė be kita ko nurodė, kad trečiųjų asmenų galutinis pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo reikalavimo dėl lokalinių sąmatų pateikimo kartu su pasiūlymu, kadangi ginčo pirkimas yra finansuojamas ES lėšomis, tikslus išlaidų dydis bus prižiūrimas finansavimą administruojančių institucijų, valstybės institucijų ir ES institucijų, todėl turi esminės reikšmės pirkimu įsigytų darbų vykdymo kontrolei bei apmokėjimo už darbus tvarkai.

198.

20Patikslinto ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovę nesudaryti pirkimo sutarties su trečiaisiais asmenimis iki bus išspręstas ginčas galutiniu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu; tuo atveju, jeigu sutartis bus sudaryta, prašė viešojo pirkimo sutartį pripažinti negaliojančia. Ieškovė nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2019-09-02 nutartimi atsisakė taikyti ieškovės kartu su pirminiu ieškiniu prašomas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tačiau atsižvelgiant į tai, jog patikslintu ieškiniu keliami papildomi ir nauji atsakovės sprendimų neteisėtumą patvirtinantys pagrindai ir aplinkybės, taip pat atsižvelgiant į naujai paaiškėjusią informaciją, susijusią su skubos įgyvendinti pirkimo objektą nebuvimu, iškilo poreikis prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teigė, jog patikslintas ieškinys yra prima facie pagrįstas, ir nesustabdžius pirkimo procedūrų ir neuždraudus atsakovei sudaryti pirkimo sutarties su trečiaisiais asmenimis, būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų. Atsakovės akcininkai jau pritarė sandorio su trečiaisiais asmenimis sudarymui ir, pasibaigus sutarties pasirašymo atidėjimo terminui, kuris baigiasi 2019-09-09, atsakovė pasirašys viešojo pirkimo sutartį. Ieškovei palankaus teismo sprendimo atveju, ieškovės pažeistų teisių gynyba būtų apsunkinta, nes reikėtų spręsti viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos, nuostolių atlyginimo klausimus. Ieškovės teigimu, nagrinėjamu atveju turi būti teikiamas prioritetas sąžiningai tiekėjų konkurencijai, o ne pirkimo objektui. Ieškinio dalį dėl 3 ekonominio naudingumo balų panaikinimo tenkinus, būtent ieškovės bei trečiojo asmens Rafako S.A. pasiūlymas būtų pripažįstamas ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu. Ieškovės teigimu, nėra jokios skubos įgyvendinti pirkimo objektą, kadangi pirkimo objekto įgyvendinimas yra neatsiejamas nuo dujotiekio jungties statybos darbų Lenkijoje. Dujotiekio jungties projekto įgyvendinimo terminas, kuris šiai dienai numatytas iki 2021-12-31, nėra galutinis ir vienareikšmiškai bus keičiamas. Lenkijoje paskelbtas techninės priežiūros paslaugų pirkimo dokumentai numato, jog patys rangos darbai bus vykdomi trimis etapais, kurių kiekvienas užtruks 26 mėnesius. Pirminis pasiūlymų terminas yra tik 2019-10-31. 2019-06-24 Lenkijoje buvo paskelbtas techninės priežiūros paslaugų pirkimas, kuriame pasiūlymų pateikimo terminas buvo 2019-07-31. Techninės priežiūros pirkime numatoma, kad projekto techninė priežiūra turės būti vykdoma 36 mėnesius. Viešojo pirkimo sutartis dėl rangos darbų Lenkijoje galėtų būti pasirašytas anksčiausiai 2020 m. vasario mėn. 26 mėnesių terminas baigtųsi tik 2022 m. balandžio mėn. Atsakovės praktika rodo, jog tokio pobūdžio pirkimas truko daugiau nei vienerius metus, kas pagrįstai reiškia, jog Lenkijoje galimas dujotiekio rangovas bus atrinktas tik apie 2020 m. rugsėjo mėn., o rangos darbai bus vykdomi tik apie 2022 m. pabaigą. Techninės priežiūros paslaugų pirkimo dokumentuose nurodyta, jog techninės priežiūros paslaugų sutartis gali būti pratęsta net iki 41 mėn. laikotarpio nuo jos sudarymo. Atitinkamai, tai liudija, kad reali rangos darbų pabaiga bus apie 2022 m. pabaigą.

219.

22Atsakovė AB „Amber Grid“ atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pateiktą su patikslintu ieškiniu, su juo nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad tuo atveju, jeigu ieškovės prašymas būtų tenkintas – prašo įpareigoti ieškovę pateikti 10 000 000 Eur nuostolių atlyginimo užtikrinimą, įmokant ją į teismo depozitinę sąskaitą. Atsakovė nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2019-09-02 nutartimi jau yra išsprendęs prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pirkime (jį atmetęs), kuris nėra apskųstas ir pakartotiniame prašyme nėra jokių teismo 2019-09-02 nutarties motyvus paneigiančių argumentų ir įrodymų. Patikslintame ieškinyje nėra pateikta ir faktiškai neegzistuoja jokių naujai paaiškėjusių ar atsiradusių aplinkybių, dėl kurių teismas turėtų peržiūrėti / pakeisti jau priimtą Vilniaus apygardos teismo 2019-09-02 nutartį. Šiuo atveju ieškovė nurodė tikrovės neatitinkančias aplinkybes dėl projekto įgyvendinimo terminų Lenkijoje ir paaiškinimuose pateikia klaidingus argumentus, kurie prieštarauja byloje pateikiamiems įrodymams. Pažymėjo, kad ne darbų, o sutarties trukmė yra 26 mėn. Net sutinkant su ieškinio prielaida, kad darbų pirkimo sutartis būtų sudaroma apie 2020 m. vasario mėn., akivaizdu, jog projekto įgyvendinimo darbai Lenkijoje būtų baigti iki 2021-12-31. Aplinkybė, kad techninės priežiūros trukmė yra nustatyta ilgesnė nei darbų sutarties trukmė, t. y. 36 mėn., yra aiški ir logiškai pagrįsta aplinkybė, kadangi techninė priežiūra ir po darbų atlikimo atlieka atskiras užduotis bei įsipareigojimus dėl paaiškėjančių defektų, jei tokių būtų, nustatymo ir šalinimo kontrolės. Ieškovė nepateikė jokių nei teisinių, nei faktinių argumentų, kad finansavimo terminai gali būti vienašališkai keičiami atsakovės pageidavimu ir vėlavimas baigti projektą iki 2021-12-31 neturės jokių neigiamų pasekmių. Priešingai, atsakovė byloje yra pateikusi įrodymus, kad nustatyti riboti finansavimo terminai. Nors ieškovė buvo nurodyta pasiūlymų eilėje 2-oje vietoje, jos atžvilgiu dar neegzistuoja visos sąlygos ją laikyti potencialia laimėtoja. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės padarytų didelę žalą tiek atsakovei, tiek visos Lietuvos valstybės ir netgi tarpvalstybiniams viešiesiems interesams, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neabejotinai sukeltų didesnę žalą nei jų netaikymas.

2310.

24Trečiasis asmuo UAB „Alvora“ atsiliepime į prašymą su prašymu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad teismas jau yra išnagrinėjęs klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo nagrinėjamoje byloje ir priėmęs pagrįstą ir teisėtą nutartį. Po teismo nutarties priėmimo neatsirado jokių naujų aplinkybių, kurių pagrindu teismas turėtų iš naujo persvarstyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą ir dėl to priimti naują sprendimą.

25II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

2611.

27Vilniaus apygardos teismas 2019-09-02 nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pateiktą su pirminiu ieškiniu, atmetė.

2811.1.

29Teismas sprendė, kad ieškovės pareikštas ieškinys yra preliminariai pagrįstas. Teismas, spręsdamas dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, t. y. grėsmės dėl ieškovei palankaus teismo sprendimo nevykdymo, egzistavimo nustatė, kad pirkimas yra susijęs su viešuoju interesu nacionalinio saugumo srityje, be to, pirkimo objektas yra ekonomiškai svarbus tiek Lietuvos Respublikai, tiek ES bendrojo intereso požiūriu. Teismas, atsižvelgęs į šias aplinkybes bei tai, kad pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje buvo įvardinti konkretūs perkamų darbų atlikimo terminai, laikė šias sąlygas esminėmis ir, teismo teigimu, darė pakankamai pagrįstą prielaidą, jog galimybė pratęsti projekto finansavimą yra ribota. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju nėra objektyvių duomenų leidžiančių pagrįstai manyti, kad Lenkijos dalyje dujotiekio vamzdynų jungčių atlikimo darbai ir eksploatacija būtų planuojama atlikti po 2021-12-31.

3011.2.

31Teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo, taip pat atsižvelgė į tai, kad projektas yra svarbus ne tik Lietuvai, bet pripažintas taip pat visos ES bendro intereso projektu. Tinkamai ir laiku neįgyvendinus jo, atsakovei galimai grėstų projekto finansavimo ir administravimo sutarties numatytos sankcijos, po 2021-12-31 projekto dalyviai savo lėšomis turėtų finansuoti darbus ir investicijas. Be to, iš byloje pateiktos 2019-07-25 vamzdžių pirkimo sutarties, teismas darė išvadą, kad projektas Lietuvoje jau pradėtas įgyvendinti ir ruošiamasi statybos darbų atlikimui. Todėl atsižvelgus į pirkimo objekto specifinę paskirtį ir svarbą, taip pat į tai, kad nesudarius atitinkamos pirkimo sutarties iškiltų rizika neįgyvendinti projekto iki nustatyto termino, teismas sprendė, kad šiuo konkrečiu atveju vykdomas viešasis pirkimas priskirtinas tokiai specifinei situacijai, kuomet būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą. Teismo vertinimu, pritaikius ieškovės prašomas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jų neigiamos pasekmės viršytų jų naudą, tuo pačiu būtų pažeistas viešasis interesas, ekonomiškumo, efektyvumo bei proporcingumo principai.

3212.

33Vilniaus apygardos teismas 2019-09-11 nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pateiktą su patikslintu ieškiniu, atmetė.

3412.1.

35Teismas, įvertinęs ieškovės pareikštą patikslintą ieškinį bei pateiktus įrodymus, sprendė, kad šiuo atveju patikslintame ieškinyje išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo preliminariai vertinti ieškinį kaip akivaizdžiai nepagrįstą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo stadijoje.

3612.2.

37Teismas, pasisakydamas dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, t. y. grėsmės dėl ieškovei palankaus teismo sprendimo nevykdymo, pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismas 2019-09-02 nutartimi ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino, ir sulyginęs ieškovės teismui pateiktą pirminį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo su patikslintame ieškinyje pareikštu pakartotiniu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pažymėjo, jog ieškovė pakartotiniame prašyme iš esmės nenurodė naujų aplinkybių, kurių nebuvo nurodžiusi pirminiame prašyme ir dėl kurių Vilniaus apygardos teismas 2019-09-02 nutartyje nepasisakė. Teismo vertinimu, ieškovė pakartotiniame prašyme tik papildė savo motyvus dėl pirkimo darbų finansavimo bei tuo, kad Lenkija dujotiekio jungties darbų dalį įvykdys teritorijoje gerokai vėliau nei 2021-12-31. Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad ieškovė 2019-09-10 pateikė teismui atskirąjį skundą dėl teismo 2019-09-02 nutarties, kuriame nurodė iš esmės analogiškus argumentus, kaip ir pakartotiniame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Tokią ieškovės procesinę poziciją teismas vertino kaip patvirtinančią, kad prašyme nurodytos ne naujos aplinkybės.

3812.3.

39Teismas aplinkybę, kad Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – ir VPT) yra pradėjusi tyrimą dėl pirkimo vertino kaip patvirtinančią, kad šioje proceso stadijoje laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra būtinas, kadangi ginčo pirkimo procedūros yra sustabdytos. Be to, nėra žinomas VPT atlikto tyrimo rezultatas ir su juo susijusi tolesnė pirkimo procedūrų eiga, dėl ko šioje proceso stadijoje nėra pagrindo konstatuoti, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas bus apsunkintas arba neįmanomas.

40III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

4113.

42Ieškovė UAB „MT Group“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019-09-02 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pritaikyti ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdyti ginčo pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovę nesudaryti pirkimo sutarties su trečiaisiais asmenimis iki bus išspręstas šis teisminis ginčas galutiniu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu; tuo atveju, jeigu sutartis yra sudaryta, sustabdyti tokios pirkimo sutarties vykdymą. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

4313.1.

44Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai suteikė prioritetą pirkimo objektui ir jo įgyvendinimui, nesant objektyvių įrodymų, kad pirkimo objekto įgyvendinimas yra toks skubus ir išimtinis, jog negalima sulaukti teisminio ginčo baigties. Nagrinėjamu atveju turėtų būti teikiamas prioritetas sąžiningai viešojo pirkimo dalyvių konkurencijai.

4513.2.

46Pirkimo objekto reikšmingumas per se (savaime) nepateisina laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo.

4713.3.

48Pirkimo darbų finansavimas gali būti pratęstas ir galimai bus pratęstas, kadangi Lenkija dujotiekio jungties darbų dalį įvykdys savo teritorijoje gerokai vėliau nei 2021-12-31.

4913.4.

50Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas gali sukelti ženklius nuostolius valstybei ir lemti ES 55 000 000 Eur finansavimo praradimą. Pirkimo procedūrų sustabdymas ir draudimas atsakovei pasirašyti viešojo pirkimo sutartį su trečiaisiais asmenimis suteiktų teismams galimybę įvertinti ginčą iš esmės ir prevenciškai užtikrinti, kad atsakovė pasirašytų tik tokią viešojo pirkimo sutartį, kurios laimėtojas buvo atrinktas laikantis visų teisės aktų reikalavimų.

5114.

52Atsakovė AB „Amber Grid“ atsiliepime į ieškovės UAB „MT Group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019-09-02 nutarties prašo ieškovės atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti skundžiamą nutartį. Tuo atveju, jeigu ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtų tenkinamas, prašo teismo pareikalauti, kad ieškovė pateiktų atsakovės nuostolių atlyginimo užtikrinimą 10 000 000 Eur dydžio sumai, įmokant ją į teismo depozitinę sąskaitą. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

5314.1.

54Viešųjų pirkimų bylose sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuomet konkuruoja keletas teisinių vertybių, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Šiuo atveju atsakovė vykdo ypatingos valstybinės reikšmės tarpvalstybinio projekto įgyvendinimą, kuris taip pat yra ir ES bendro intereso projektas, todėl svarbu užtikrinti viešąjį interesą. Šiuo atveju ieškovės atskirojo skundo argumentai, kad pirkimo objektas nėra toks specifinis bei skubus, jog nepalauktų teisminio ginčo baigties, yra deklaratyvaus pobūdžio, grįsti prielaidomis, o ne konkrečiais faktais.

5514.2.

56Laikinųjų apsaugos priemonių institutas skirtas teismo sprendimo vykdymo užtikrinimui ir nėra papildoma ieškovės teisminės gynybos priemonė.

5714.3.

58Ieškovė nepagrįstai teigia, kad yra galimybė, jog dėl dujotiekio jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos galės būti pratęsti finansavimo terminai, kadangi projekto finansavimo terminai kartą jau buvo pratęsti, tačiau išimties tvarka dėl objektyvių priežasčių – siekiant pakeisti dujotiekio maršrutą dėl Lenkijos pusėje iškilusių techninių ir aplinkosauginių kliūčių. Be to, minėtas pakeitimas buvo atliktas tik jį suderinus su Europos Komisijos energetikos direktoratu bei Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra, kurios aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, kad jokie terminai daugiau nebus pratęsiami, kadangi kyla pavojus nepanaudoti ES lėšų ir tokiu atveju laikomasi principo finansavimą nukreipti kitiems projektams. Dėl šios priežasties bet kokie darbai ir investicijos, atlikti po 2021-12-31 turėtų būti finansuojami pačių projekto dalyvių, t. y. šiuo atveju išimtinai atsakovės lėšomis.

5914.4.

60Ieškovės organizuojamas pirkimas yra neatsiejamas nuo jau įvykdyto vamzdžių pirkimo. Pagal vamzdžių pirkimo sutartį, už jų iškrovimą ir saugojimą atsakingas turi būti ginčo pirkimo laimėtojas. Šiuo atveju nesudarius pirkimo sutarties, tiek organizacinius, tiek vamzdžių iškrovimo ir saugojimo, o vėliau galimai ir papildomo pervežimo į pirkimo laimėtojo nurodytas vietas kaštus patirs atsakovė. Taigi, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtų patiriamos apie 100 000 Eur dydžio papildomos išlaidos, kurios nefinansuojamos iš ES lėšų.

6114.5.

62Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė ne tik kad prarastų reputaciją, tačiau dėl viršyto galutinio projekto įgyvendinimo termino būtų sąlygoti ir su projekto įgyvendinimu susijusių valstybių nuostoliai. Šiuo atveju per mėnesį būtų prarandama po 1 500 000 Eur ES paramos, vėluojant projektą įgyvendinti iki 2021-12-31. Įsigytų vamzdžių saugojimo ir kiti susiję kaštai sudarytų apie 100 000 Eur sumą, o negautos pajamos 242 000 Eur. Statybos darbų pagal pirkimo sutartį galutinio termino vėlavimas 3 mėn. sukeltų 5 000 000 Eur finansinius nuostolius, o 6 mėn. – virš 10 000 000 Eur finansinius nuostolius.

6315.

64Trečiasis asmuo UAB „Alvora“ atsiliepime į ieškovės UAB „MT Group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019-09-02 nutarties prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

6515.1.

66Laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą. Šiuo atveju pirkimo objekto reikšmė nacionaliniam saugumui, fiksuoti darbų atlikimo terminai, su jais susietas ES finansavimas ir susijusi vamzdžių pirkimo sutartis lemia tai, kad sustabdžius pirkimo procedūras, padarytoji žala bus ženkliai didesnė, nei pirkimo procedūrų stabdymas iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo ir įsiteisėjimo.

6715.2.

68Pirkimo objektas yra susijęs ne tik su dujotiekio jungties su Lenkija pastatymu, tačiau ir su dujų tiekimo infrastruktūros Lietuvos Respublikoje sukūrimu, būtinu, siekiant užtikrinti dujų tiekimo Lietuvos Respublikos vartotojams patikimumą.

6915.3.

70Aplinkybė, kad pirkimo finansavimo sutartis gali būti pratęsta yra neįrodyta.

7115.4.

72Projekto įgyvendinimo terminai yra labai įtempti, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ženkliai neproporcingai užtęstų darbų atlikimo terminus dėl susijusių pirkimų ir aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo (objektyvių klimato sąlygų pasikeitimo).

7316.

74Trečiasis asmuo Rafako S.A. atsiliepime į ieškovės UAB „MT Group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019-09-02 nutarties prašo jį tenkinti ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

7516.1.

76Viešasis interesas įprastai reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, nebent konkrečiame pirkime nustatytos išskirtinės, aiškiai teismų praktikoje apibrėžtos situacijos su ilgą laiką nepatenkintais, konstituciškai ypač svarbiais visuomenės poreikiais ir tokių poreikių tenkinimas reikalauja ypatingos skubos. Tokių situacijų šio pirkimo metu nėra ir nebuvo.

7716.2.

78Atsiliepimo pateikimo metu VPT byloje yra pateikusi 2019-09-30 išvadas, iš kurių yra akivaizdu, kad yra padaryti konkretūs pirkimo procedūrų pažeidimai, o taip pat identifikuotos faktinės aplinkybės, kurių nustatymas turės reikšmingos įtakos ginčo baigčiai. Akivaizdu, kad užtikrinant viešąjį interesą garantuoti viešojo pirkimo dalyvių sąžiningą konkurenciją privalo būti pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

7916.3.

80Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į viešąjį interesą užtikrinti sąžiningas pirkimo procedūras ir nepagrįstai suteikė prioritetą kuo skubesniam pirkimo objekto įsigijimui.

8116.4.

82Teismas nepagrįstai sprendė, kad dėl viešojo intereso egzistuoja objektyvi būtinybė skubiai ir neatidėliotinai įgyvendinti pirkimo objektą. Šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas savaime nekelia grėsmės Lietuvos energetiniam nepriklausomumui. Šios priemonės neužkirs kelio įsigyti suskystintų gamtinių dujų rinkos sąlygomis, o visuomenės poreikis tiekti dujas į / iš Lenkijos nebuvo tenkinamas anksčiau ir tokia situacija negali būti vertinama kaip akivaizdžiai žalinga, ypač atsižvelgiant į numatytus ilgus projekto įgyvendinimo terminus.

8316.5.

84Aplinkybė, kad projekto įgyvendinimo metu bus sukurta nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią reikšmę turinti infrastruktūra per se nelemia būtinybės skubiai ir neatidėliotinai įgyvendinti pirkimo objektą, todėl ir neturi reikšmės sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pirkime.

8517.

86Ieškovė UAB „MT Group“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019-09-11 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pritaikyti ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdyti ginčo pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovę nesudaryti pirkimo sutarties su trečiaisiais asmenimis iki bus išspręstas šis teisminis ginčas galutiniu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu; tuo atveju, jeigu sutartis yra sudaryta, sustabdyti tokios pirkimo sutarties vykdymą. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

8717.1.

88Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė kartu su patikslintu ieškiniu pateiktame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nenurodė naujų aplinkybių, kurios nebuvo įvertintos Vilniaus apygardos teismo 2019-09-02 nutartimi. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nepagrįstai kvalifikavo ieškovės su patikslintu ieškiniu pateiktą prašymą pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones kaip pakartotinį ir atitinkamai neįvertino prašyme identifikuotų naujų aplinkybių, patvirtinančių neegzistuojančią skubą įgyvendinti pirkimą.

8917.2.

90Teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai vertino aplinkybę, kad ieškovė yra pateikusi atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019-09-02 nutarties, spręsdamas ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pateikto su patikslintu ieškiniu, pagrįstumą.

9117.3.

92Teismas nepagrįstai nevertino aplinkybės dėl kreipimosi į Europos Komisijos Inovacijų ir tinklų programų vykdomąją įstaigą (INEA), VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ ir VšĮ „Lietuvos energetikos agentūra“. Pirkimo procedūrų nesustabdymas gali sukelti ženklius nuostolius valstybei ir lemti ES 55 000 000 Eur finansavimo praradimą. Pirkimo procedūrų sustabdymas ir draudimas atsakovei pasirašyti viešojo pirkimo sutartį su trečiaisiais asmenimis teismams suteiktų galimybę įvertinti ginčą iš esmės ir prevenciškai užtikrinti, kad atsakovė pasirašytų tik tokią pirkimo sutartį, kurios laimėtojas buvo atrinktas laikantis visų teisės aktų reikalavimų.

9317.4.

94VPT ginčo pirkimo procedūras sustabdė laikinai bei trumpiau nei šios bylos nagrinėjimo laikotarpis. Be to, VPT atlieka tyrimą dėl ginčo pirkimo, kuris savo apimtimi nesutampa su nagrinėjamos civilinės bylos dalyku. Todėl šios aplinkybės nepagrįstai skundžiama nutartimi buvo įvertintos kaip pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

9517.5.

96Pirkimo objekto reikšmingumas per se nepateisina laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo.

9717.6.

98Patikslintame ieškinyje keliamas argumentas dėl 3 ekonominio nenaudingumo balų neteisėto skyrimo bei kiti argumentai rodo akivaizdžiai neteisėtą atsakovės elgesį pirkimo procedūrų metu.

9918.

100Atsakovė AB „Amber Grid“ atsiliepime į ieškovės UAB „MT Group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019-09-11 nutarties prašo ieškovės atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti skundžiamą nutartį. Tuo atveju, jeigu ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtų tenkinamas, prašo teismo pareikalauti, kad ieškovė pateiktų atsakovės nuostolių atlyginimo užtikrinimą 10 000 000 Eur dydžio sumai, įmokant ją į teismo depozitinę sąskaitą. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

10118.1.

102Ieškovė kartu su patikslintu ieškiniu teiktame pakartotiniame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nenurodė jokių naujų aplinkybių ir iš tiesų šiuo atskiruoju skundu pakartotinai skundžia Vilniaus apygardos teismo 2019-09-02 nutartį.

10318.2.

104Ieškovė nepagrįstai teigia, kad pirkimo objekto reikšmingumas nėra susijęs su skuba tokį projektą įgyvendinti.

10518.3.

106Ieškovės pakartotiniame prašyme yra nurodytos tos pačios aplinkybės kaip ir pirmajame prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

10718.4.

108Ieškovė pati neaiškiai atskirajame skunde patvirtina, kad projekto įgyvendinimo terminas numatytas iki 2021-12-31, tačiau savo subjektyviu vertinimu bando neteisėtai įrodyti, kad toks terminas gali būti pratęsiamas.

10918.5.

110Priešingai nei teigia ieškovė, kyla didesnė rizika, kad bus sustabdytas finansavimas, neįgyvendinus projekto laiku, nei priimtas sprendimas dėl finansavimo sumažinimo, jog viešojo pirkimo sutartis buvo pasirašyta pažeidžiant viešųjų pirkimų teisės aktų reikalavimus.

11118.6.

112Atsakovė 2019-07-25 pasirašė vamzdžių tiekimo sutartį. Įsigyti vamzdžiai reikalingi projekto vykdymui, todėl atsakovei atidėliojus pirkimo sutarties pasirašymą, kils žala dėl prastovų, kylančių iš šios sudarytos vamzdžių tiekimo sutarties.

11318.7.

114Aplinkybė, kad VPT vykdė tyrimą dėl ginčo pirkimo, neįrodo, kad turėtų būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nes ji nėra teisiškai reikšminga.

11518.8.

116Aplinkybė, kad ieškovė nurodo, jog ieškinyje yra keliamas argumentas dėl 3 ekonominio naudingumo balų neteisėto skyrimo, bei kiti argumentai, neįrodo, kad yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir yra subjektyvus ieškovės vertinimas.

11719.

118Trečiasis asmuo UAB „Alvora“ atsiliepime į ieškovės UAB „MT Group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019-09-11 nutarties prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

11919.1.

120Sulyginus ieškovės teismui pateiktą pirminį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo su patikslintame ieškinyje pareikštu pakartotiniu prašymu matyti, kad ieškovė pakartotiniame prašyme iš esmės nenurodė naujų aplinkybių, kurių nebuvo nurodžiusi pirminiame prašyme ir dėl kurių Vilniaus apygardos teismas 2019-09-02 nutartyje nepasisakė. Dėl to, tokie ieškovės veiksmai, kai teikiami teismui pakartotiniai prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra vertintini kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis.

12119.2.

122Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą.

12319.3.

124Ieškovė nepagrįstai teigia, kad pirkimo sutartyje nustatyti darbų atlikimo terminai ir pirkimo finansavimo terminai gali būti keičiami, todėl pirkimo procedūrų stabdymas ir pirkimo įgyvendinimas vėlesniais terminais nepadarytų žalos viešajam interesui.

125Teisėjų kolegija

konstatuoja:

126IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

127Dėl naujų įrodymų ir rašytinių paaiškinimų priėmimo

12820.

129Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

13021.

131Apeliantė su atskiruoju skundu dėl Vilniaus apygardos teismo 2019-09-02 nutarties pateikė naujus įrodymus – skelbimą apie rangos darbų pirkimą Lenkijoje su vertimu į lietuvių kalbą, skelbimą apie techninės priežiūros paslaugų pirkimą Lenkijoje su vertimu į lietuvių kalbą, techninės priežiūros paslaugų pirkimo dokumentus su aktualiais vertimais į lietuvių kalbą; su atskiruoju skundu dėl Vilniaus apygardos teismo 2019-09-11 nutarties apeliantė taip pat pateikė finansavimo sutarties nuostatų dėl galimybių keisti sutartines sąlygas ir finansavimo nutraukimo aktualią ištrauką su vertimu į lietuvių kalbą bei rangos sutarties projekto (Lenkijos pirkime) aktualią ištrauką su vertimu į lietuvių kalbą. Pateiktais įrodymais apeliantė įrodinėja atskiruosiuose skunduose nurodomas aplinkybes, kad pirkimo objekto įgyvendinimas neturi skubos, kadangi: 1) ginčo pirkimo darbų finansavimas gali būti pratęstas; 2) Lenkijos dujotiekio jungties darbų dalies jos teritorijoje įgyvendinimas numatomas gerokai vėlesniais terminais.

13222.

133Nors apeliantė atskiruosiuose skunduose nėra suformulavusi prašymų prijungti minėtus dokumentus prie bylos medžiagos, tačiau jais ji remiasi pateiktuose atskiruosiuose skunduose. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šalies teisę bet kuriuo procesiniu klausimu teikti įrodymus bent vienos instancijos teismui, į tai, kad atsakovė ir tretieji asmenys yra susipažinę su apeliantės pateiktais naujais dokumentais ir jų turinį vertina pasisakydami atsiliepimuose į atskiruosius skundus ir yra proceso dalyviams neabejotinai žinomi (jų turinys betarpiškai susijęs su ginčo pirkimu, kurį atsakovė vykdo įgyvendinant valstybinės reikšmės tarpvalstybinio dujotiekio jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projektą). Be to, vertinant skundžiamų nutarčių pagrįstumą ir teisėtumą bei atskirųjų skundų argumentus, pateikiami nauji įrodymai gali turėti įtakos, todėl šiuo konkrečiu atveju teisėjų kolegija apeliantės teikiamus dokumentus priima į bylą.

13423.

135Atsakovė AB „Amber Grid“ 2019-10-29 pateikė apeliacinės instancijos teismui paaiškinimus, kuriuose nurodo, kad VPT, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 2 punktu atliko atsakovės vykdomo ginčo pirkimo dalinį vertinimą ir 2019-10-11 paskelbė vertinimo išvadą Nr. 4S1147(7.14), kuria buvo suformuluoti administraciniai nurodymai atsakovei, sudarantys pagrindą naikinti dalį ieškovės ginčijamų sprendimų. Atsižvelgiant į tai, atsakovė panaikino teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje apeliantės ginčijamus sprendimus, todėl jos vertinimu nebeliko bylos ginčo objekto ir tariamo apeliantės teisių pažeidimo. Atsižvelgiant į tai, atsakovė prašo bylą nutraukti. Su paaiškinimais atsakovė taip pat prašo priimti į bylą naujus įrodymus – atsakovės pranešimą apie sprendimų panaikinimą pirkime bei rašytinius paaiškinimus teiktus Vilniaus apygardos teismui.

13624.

137Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė pateikė paaiškinimus dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios reikšmingos nagrinėjamos klausimo išsprendimui ir yra žinomos apeliantei, teisėjų kolegija šiuos rašytinius paaiškinimus priima į bylą. Be to, atsakovės naujai pateiktas įrodymas - atsakovės pranešimas apie sprendimų panaikinimą pirkime – yra susijęs su ginčo dalyku, būtinybė jį pateikti iškilo po laikinųjų apsaugos priemonių klausimo išsprendimo pirmosios instancijos teisme. Proceso šalims yra žinoma apie šį naują įrodymą, su juo jos turėjo galimybę susipažinti ir pareikšti pastebėjimus, jeigu būtų kilęs toks poreikis, todėl jis priimtinas į bylą.

13825.

139Atsižvelgiant į tai, kad teismas, esant poreikiui, gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos LITEKO, apeliantės prašomų priimti paaiškinimų, teiktų pirmosios instancijos teismui priėmimo klausimas nespręstinas (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Dėl prašymo nutraukti bylą

14026.

141Kaip minėta, atsakovė rašytiniuose paaiškinimuose pareiškė prašymą nutraukti civilinę bylą dėl išnykusio bylos ginčo objekto. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad apeliacinės instancijos teismas nenagrinėja ginčo iš esmės, todėl neturi pagrindo spręsti, ar civilinės bylos ginčo objektas (prašomi panaikinti atsakovės sprendimai) yra išnykęs, ar ne. Aplinkybė, kad atsakovė panaikino ginčijamus byloje sprendimus bus vertinama sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų (ne)egzistavimo. Dėl ginčo ribų

14227.

143Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartys, kuriomis netenkinti ieškovės prašymai taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįstos ir teisėtos. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis ieškovės atskirųjų skundų faktiniais ir teisiniais pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarčių negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamų teismo nutarčių negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirųjų skundų ribų. Dėl pagrindų taikyti laikinąsias apsaugos priemones

14428.

145Laikinąsias apsaugos priemones reglamentuoja CPK 144-152 straipsniai. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Įstatyme įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas; 2) turi būti nustatyta teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nėra pagrindo. Laikinųjų apsaugos priemonių poreikį nulemia grėsmė (lot. periculum in mora – delsti pavojinga), kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo, taip pat dėl objektyvių aplinkybių galimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

14629.

147Spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas pirmiausia atlieka pareikštų reikalavimų pagrįstumo prima facie (preliminariai pagrįstas) vertinimą. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas.

14830.

149Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pirmosios instancijos teismas 2019-11-08 nutartimi nutraukė bylą dėl to, kad atsakovė ginčo nagrinėjimo teismine tvarka metu panaikino ginčo 2019-08-01 sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę vykdomame tarptautiniame viešajame pirkime „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbai“ (pirkimo Nr. 381642). Nors nutartis neįsiteisėjusi, tačiau ši aplinkybė sudaro pagrindą pagrįstai abejoti, jog ieškovei palankus teismo sprendimas galės būti priimtas. Lietuvos apeliacinis teismas laikosi praktikos, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tada, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-01-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016-02-25 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-312-407/2016; 2017-01-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-74-943/2017; 2019-08-29 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1106-790/2019). Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantės atskirųjų skundų nagrinėjimo metu yra išnykusi viena iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų – tikėtinas ieškinio reikalavimų pagrįstumas.

15031.

151CPK 4237 straipsnio 2 dalis nustato, kad be CPK nurodytų kitų laikinųjų apsaugos priemonių, kaip laikinosios apsaugos priemonės viešųjų pirkimų bylose gali būti taikomos: viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas; įpareigojimas perkančiai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties; perkančiosios organizacijos priimto sprendimo įgyvendinimo sustabdymas; su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas.

15232.

153Nagrinėjamu atveju apeliantė kreipėsi į teismą, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovę nesudaryti pirkimo sutarties su trečiaisiais asmenimis iki bus išspręstas ginčas galutiniu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu; tuo atveju, jeigu sutartis bus sudaryta, prašė viešojo pirkimo sutartį pripažinti negaliojančia. Pirmosios instancijos teismui netaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovė panaikino ginčo 2019-08-01 sprendimą dėl galutinės pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo, įskaitant ir dėl ekonominio naudingumo balų skyrimo tiekėjams siekiu atlikti pakartotinį pasiūlymų vertinimą.

15433.

155Taigi, šiuo atveju spręstina, kad tiekėjus grąžinus į pateiktų pasiūlymų vertinimo etapą, ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nebegalėtų būti įgyvendintos, kadangi jos nebeužtikrintų teismo sprendimo įvykdymo ieškinio tenkinimo atveju ir neatliktų ieškovės galimai pažeistų teisių bei teisėtų interesų apsaugos funkcijos bei būtų objektyviai neįgyvendinamos. Nepaisant to, aplinkybė, jog bylos nagrinėjimo metu išnyko ginčo objektas (prašomas panaikinti atsakovės sprendimas) negalėtų būti pakankama priežastis pripažinti, jog ieškovės teisinis suinteresuotumas sudaryti viešojo pirkimo sutartį išnyko nepriklausomai nuo to, ar ginčo sprendimas buvo (ne)teisėtas. Ieškovei kreipiantis teisminės gynybos galiojo ginčo sprendimas, todėl ieškovė turėjo aiškų teisinį suinteresuotumą ginčyti 2019-08-01 sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei reikšti prašymą atmesti trečiųjų asmenų pasiūlymą. Pažymėtina, kad dėl viešųjų pirkimų teisinių santykių išskirtinumo teismai šalių nesutarimus turi spręsti kaip peržengiančius privačių ginčų ribas, inter alia (be kita ko), siekdami užkirsti kelią ateityje kilti panašaus pobūdžio ginčams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013; 2015-03-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96-916/2015). Todėl atsižvelgiant į tai, kad ginčo pirkimo procedūros dėl to paties objekto nėra pasibaigusios, vien tik ginčo sprendimo panaikinimas negali būti pagrindu pripažinti ieškovės teisinio suinteresuotumo pabaigą.

15634.

157CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose vadovaudamasis ne tik efektyvumo principu, tačiau ir ekonomiškumo, proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamose nutartyse teisingai įvertino teisiškai reikšmingas aplinkybes, nurodytas CPK 4237 straipsnio 1 dalyje.

15835.

159Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad viešojo intereso apsauga sprendžiant viešųjų pirkimų ginčus turi apimti abu jo aspektus – tiek visuomenės interesą dėl tam tikro pirkimo objekto (prekės, paslaugos, darbų rezultato) ir jo teikiamos naudos, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi – nė vienas iš jų a priori (iš anksto) neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu; sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Kasacinis teismas pastarojoje nutartyje taip pat yra nurodęs, kad pirmiau pažymėti pagrindai turėtų būti aiškinami ir taikomi siaurai bei apimti tik tam tikras išskirtines situacijas, inter alia, atsižvelgiant į šiuos kriterijus: a) ar tam tikras visuomenės interesas dėl pirkimo objekto nebuvo tenkintas ilgą laiką arba niekada ir tokia situacija per se (savaime) nėra ar anksčiau nebuvo laikoma kaip sukelianti realios žalos visuomenei; b) ar visuomenei nekyla akivaizdžios ir neištaisomos žalos, susijusios su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga (visuomenės saugumas, individų sveikata ir pan.); c) ar visuomenės intereso patenkinimas reikalauja ypatingos skubos, kuri pateisintų pirkimo objekto poreikio iškėlimą prieš sąžiningą tiekėjų konkurenciją, ir kt.

16036.

161Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino atsakovės vykdomo pirkimo pobūdį ir svarbą kaip pagrindžiančius būtinybę skubiai užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto. Perkami dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbai (įskaitant darbo projekto parengimą) yra skirti įgyvendinti Lietuvos Respublikos Seimo 2012-06-26 nutarimu Nr. XI-2133 patvirtintą Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategiją ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-12-05 nutarimu Nr. 1 210 patvirtintą Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių planą. Įgyvendinamas projektas yra pripažintas valstybinės svarbos projektu bei ES svarbiu bendrojo intereso projektu. Šio projekto (įskaitant ginčo pirkimą) tikslas yra integruoti izoliuotas Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą ES rinką, užtikrinti patikimą ir diversifikuotą gamtinių dujų tiekimą bei sukurti infrastruktūrą, galinčią užtikrinti šalies nacionalinį saugumą. Taigi, ginčo pirkimas turi ypatingą reikšmę visuomenei bei nacionaliniam saugumui (Lietuvos integracijai į ES dujų rinką užtikrinant šalies nepriklausomumą nuo gamtinių dujų išteklių nacionalinio saugumo požiūriu), t. y. toks nepriklausomumo ir integracijos poreikis ne tik kad egzistavo ilgą laiką, tačiau ir nebuvo tenkinamas ir yra susijęs su visuomenės saugumo užtikrinimu (konstitucinio gėrio apsauga). Taip pat neabejotina, kad toks visuomenės intereso patenkinimas reikalauja ypatingos skubos, kadangi dalis projekto įgyvendinimo yra finansuojama ES paramos lėšomis (55 000 000 Eur).

16237.

163Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju egzistuoja aiškiai išreikštas viešasis interesas, kad gamtinių dujų tiekimo infrastruktūra būtų sukurta savalaikiai, numatytais projekto įgyvendinimo etapų terminais, numatytais pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje ir kurie laikytini esminėmis tokios infrastruktūros sukūrimo sąlygomis. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliantės atskirųjų skundų argumentai, kad pirkimo objektas nelaikytinas skubiu ir išimtiniu, laikytini nepagrįstais ir deklaratyviais. Šiuo atveju apeliantės argumentacija, susijusi su galimybe pratęsti finansavimo terminus bei dėl vėlesnių dujotiekio statybos darbų Lenkijos teritorijoje atlikimo yra iš esmės hipotetinio pobūdžio, todėl laikytini deklaratyviais ir nepaneigiančiais pirkimo objekto reikšmingumo, išimtinumo bei skubos jo įvykdymui.

16438.

165Taip pat byloje nėra pateikta įrodymų, kad pirkimo įvykdymas yra ekonomiškai nenaudingas tiek ES, tiek Lietuvos, tiek Lietuvos gyventojų atžvilgiu, nes per metus gaunama socio-ekonominė nauda siektų net 39 800 000 Eur, nekalbant apie valstybės energetinį nepriklausomumą ir integraciją į ES rinką.

16639.

167Sprendžiant dėl efektyvumo, proporcingumo principų įgyvendinimo, atsižvelgtina, kad apeliantės galimai pažeistų teisių gynimo galimybių aspektu laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra vienintelė efektyvi priemonė, galinti tinkamai apginti jos galimai pažeistus interesus. Atsižvelgiant į naujausioje kasacinio teismo praktikoje pateiktus civilinės atsakomybės dėl neteisėtų sprendimų viešuosiuose pirkimuose sąlygų taikymo išaiškinimus, galima teigti, kad tiekėjo galimybė reikalauti atlyginti nuostolius yra veiksminga priemonė (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-12-20 nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018 pateiktus išaiškinimus). Dėl pateiktų prašymų pobūdžio

16840.

169Apeliantė atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2019-09-11 nutarties nurodo, kad teismas nepagrįstai jos pateiktą prašymą su patikslintu ieškiniu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vertino kaip pakartotinį. Teisėjų kolegija neturi pagrindo su tokiu argumentu sutikti.

17041.

171Teismo atsisakymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones neeliminuoja dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų teisės kreiptis su pakartotiniu prašymu, atitinkamai jį motyvuojant bei taip įgyvendinant savo procesines teises (CPK 42 straipsnis, 245 straipsnio 3 dalis). Šiuo atveju apeliantės manymu, kad atsirado naujų aplinkybių, dėl kurių teismas galėtų konstatuoti byloje atsiradus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą, nors prieš tai jos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių teismo buvo atmestas, reiškia tokio prašymo reiškimą pakartotinai. Atitinkamai pakartotiniame prašyme nurodomos aplinkybės tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą pakartotinai. Šiuo atveju Vilniaus apygardos teismo 2019-09-02 nutartis neturėjo prejudicinės galios pakartotiniam klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimui 2019-09-11 nutartimi. Šiuo atveju pritartina pirmosios instancijos teismui, kad apeliantė pateikusi pakartotinį prašymą nenurodė naujų aplinkybių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo, nepaisant patikslinto ieškinio pagrindą sudarančių aplinkybių, kurios viena vertus, turi reikšmės sprendžiant dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo, kita vertus, yra vertinamos bylą nagrinėjant iš esmės. Dėl kitų atskirųjų skundų argumentų

17242.

173Kiti atskirųjų skundų argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako. Dėl bylos baigties

17443.

175Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytas aplinkybes ir išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino apeliantės prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Apeliantės atskirųjų skundų nagrinėjimo metu laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos taip pat neegzistuoja. Dėl išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos teismas vertina, kad keisti ar naikinti teisėtas ir pagrįstas nutartis atskirųjų skundų argumentais nėra pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartys paliekamos nepakeistos (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

176Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

177Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 2 d. ir 2019 m. rugsėjo 11 d. nutartis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „MT Group“... 7. 2.... 8. Ieškovė nurodė, kad atsakovė vykdo dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir... 9. 3.... 10. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 11. 4.... 12. Atsakovė AB „Amber Grid“ atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų... 13. 5.... 14. Trečiasis asmuo UAB „Alvora“ atsiliepime į prašymą su juo nesutiko.... 15. 6.... 16. Ieškovė 2019-09-09 pateikė teismui patikslintą ieškinį, prašydama: 1)... 17. 7.... 18. Ieškovė patikslintą ieškinį grindė papildomai nustatytais viešųjų... 19. 8.... 20. Patikslinto ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti... 21. 9.... 22. Atsakovė AB „Amber Grid“ atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų... 23. 10.... 24. Trečiasis asmuo UAB „Alvora“ atsiliepime į prašymą su prašymu nesutiko... 25. II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 26. 11.... 27. Vilniaus apygardos teismas 2019-09-02 nutartimi ieškovės prašymą dėl... 28. 11.1.... 29. Teismas sprendė, kad ieškovės pareikštas ieškinys yra preliminariai... 30. 11.2.... 31. Teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo, taip... 32. 12.... 33. Vilniaus apygardos teismas 2019-09-11 nutartimi ieškovės prašymą dėl... 34. 12.1.... 35. Teismas, įvertinęs ieškovės pareikštą patikslintą ieškinį bei... 36. 12.2.... 37. Teismas, pasisakydamas dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 38. 12.3.... 39. Teismas aplinkybę, kad Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – ir VPT) yra... 40. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 41. 13.... 42. Ieškovė UAB „MT Group“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 43. 13.1.... 44. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai suteikė... 45. 13.2.... 46. Pirkimo objekto reikšmingumas per se (savaime) nepateisina laikinųjų... 47. 13.3.... 48. Pirkimo darbų finansavimas gali būti pratęstas ir galimai bus pratęstas,... 49. 13.4.... 50. Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas gali sukelti ženklius nuostolius... 51. 14.... 52. Atsakovė AB „Amber Grid“ atsiliepime į ieškovės UAB „MT Group“... 53. 14.1.... 54. Viešųjų pirkimų bylose sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 55. 14.2.... 56. Laikinųjų apsaugos priemonių institutas skirtas teismo sprendimo vykdymo... 57. 14.3.... 58. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad yra galimybė, jog dėl dujotiekio jungties... 59. 14.4.... 60. Ieškovės organizuojamas pirkimas yra neatsiejamas nuo jau įvykdyto... 61. 14.5.... 62. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė ne tik kad prarastų... 63. 15.... 64. Trečiasis asmuo UAB „Alvora“ atsiliepime į ieškovės UAB „MT Group“... 65. 15.1.... 66. Laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą... 67. 15.2.... 68. Pirkimo objektas yra susijęs ne tik su dujotiekio jungties su Lenkija... 69. 15.3.... 70. Aplinkybė, kad pirkimo finansavimo sutartis gali būti pratęsta yra... 71. 15.4.... 72. Projekto įgyvendinimo terminai yra labai įtempti, todėl laikinųjų apsaugos... 73. 16.... 74. Trečiasis asmuo Rafako S.A. atsiliepime į ieškovės UAB „MT Group“... 75. 16.1.... 76. Viešasis interesas įprastai reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras,... 77. 16.2.... 78. Atsiliepimo pateikimo metu VPT byloje yra pateikusi 2019-09-30 išvadas, iš... 79. 16.3.... 80. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į viešąjį interesą... 81. 16.4.... 82. Teismas nepagrįstai sprendė, kad dėl viešojo intereso egzistuoja objektyvi... 83. 16.5.... 84. Aplinkybė, kad projekto įgyvendinimo metu bus sukurta nacionaliniam saugumui... 85. 17.... 86. Ieškovė UAB „MT Group“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 87. 17.1.... 88. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė kartu su patikslintu ieškiniu... 89. 17.2.... 90. Teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai vertino aplinkybę, kad ieškovė... 91. 17.3.... 92. Teismas nepagrįstai nevertino aplinkybės dėl kreipimosi į Europos Komisijos... 93. 17.4.... 94. VPT ginčo pirkimo procedūras sustabdė laikinai bei trumpiau nei šios bylos... 95. 17.5.... 96. Pirkimo objekto reikšmingumas per se nepateisina laikinųjų apsaugos... 97. 17.6.... 98. Patikslintame ieškinyje keliamas argumentas dėl 3 ekonominio nenaudingumo... 99. 18.... 100. Atsakovė AB „Amber Grid“ atsiliepime į ieškovės UAB „MT Group“... 101. 18.1.... 102. Ieškovė kartu su patikslintu ieškiniu teiktame pakartotiniame prašyme dėl... 103. 18.2.... 104. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad pirkimo objekto reikšmingumas nėra... 105. 18.3.... 106. Ieškovės pakartotiniame prašyme yra nurodytos tos pačios aplinkybės kaip... 107. 18.4.... 108. Ieškovė pati neaiškiai atskirajame skunde patvirtina, kad projekto... 109. 18.5.... 110. Priešingai nei teigia ieškovė, kyla didesnė rizika, kad bus sustabdytas... 111. 18.6.... 112. Atsakovė 2019-07-25 pasirašė vamzdžių tiekimo sutartį. Įsigyti... 113. 18.7.... 114. Aplinkybė, kad VPT vykdė tyrimą dėl ginčo pirkimo, neįrodo, kad turėtų... 115. 18.8.... 116. Aplinkybė, kad ieškovė nurodo, jog ieškinyje yra keliamas argumentas dėl 3... 117. 19.... 118. Trečiasis asmuo UAB „Alvora“ atsiliepime į ieškovės UAB „MT Group“... 119. 19.1.... 120. Sulyginus ieškovės teismui pateiktą pirminį prašymą dėl laikinųjų... 121. 19.2.... 122. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju neigiamos pasekmės viršytų... 123. 19.3.... 124. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad pirkimo sutartyje nustatyti darbų atlikimo... 125. Teisėjų kolegija... 126. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 127. Dėl naujų įrodymų ir rašytinių paaiškinimų priėmimo... 128. 20.... 129. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 314 straipsnyje... 130. 21.... 131. Apeliantė su atskiruoju skundu dėl Vilniaus apygardos teismo 2019-09-02... 132. 22.... 133. Nors apeliantė atskiruosiuose skunduose nėra suformulavusi prašymų... 134. 23.... 135. Atsakovė AB „Amber Grid“ 2019-10-29 pateikė apeliacinės instancijos... 136. 24.... 137. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė pateikė paaiškinimus dėl naujai... 138. 25.... 139. Atsižvelgiant į tai, kad teismas, esant poreikiui, gali naudoti duomenis iš... 140. 26.... 141. Kaip minėta, atsakovė rašytiniuose paaiškinimuose pareiškė prašymą... 142. 27.... 143. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 144. 28.... 145. Laikinąsias apsaugos priemones reglamentuoja CPK 144-152 straipsniai. Pagal... 146. 29.... 147. Spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones,... 148. 30.... 149. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad... 150. 31.... 151. CPK 4237 straipsnio 2 dalis nustato, kad be CPK nurodytų kitų laikinųjų... 152. 32.... 153. Nagrinėjamu atveju apeliantė kreipėsi į teismą, prašydama taikyti... 154. 33.... 155. Taigi, šiuo atveju spręstina, kad tiekėjus grąžinus į pateiktų... 156. 34.... 157. CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas priima motyvuotą... 158. 35.... 159. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad viešojo intereso apsauga... 160. 36.... 161. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios... 162. 37.... 163. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju egzistuoja aiškiai išreikštas... 164. 38.... 165. Taip pat byloje nėra pateikta įrodymų, kad pirkimo įvykdymas yra... 166. 39.... 167. Sprendžiant dėl efektyvumo, proporcingumo principų įgyvendinimo,... 168. 40.... 169. Apeliantė atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2019-09-11... 170. 41.... 171. Teismo atsisakymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones neeliminuoja... 172. 42.... 173. Kiti atskirųjų skundų argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo... 174. 43.... 175. Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytas aplinkybes ir išdėstytus argumentus,... 176. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 177. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 2 d. ir 2019 m. rugsėjo 11 d....