Byla e2A-1098-253/2015
Dėl 2014-02-18 turto perdavimo išieškotojui akto Nr. S-140001656 pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Albinos Pupeikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Žydrūno Bertašiaus, Aušros Maškevičienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo R. J. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 12 d. sprendimo civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovo R. J. ieškinį atsakovams antstolei V. D., D. J. dėl 2014-02-18 turto perdavimo išieškotojui akto Nr. S-140001656 pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas teismo pripažinti 2014-02-18 turto perdavimo išieškotojui aktą Nr. S-140001656 vykdomojoje byloje Nr. 0004/10/00541 negaliojančiu bei priteisti iš atsakovės antstolės V. D. bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio pagrindu nurodė aplinkybes, jog turto perdavimo išieškotojui aktas turėtų būti pripažintas negaliojančiu, nes turtas perduotas už kainą, mažesnę nei ji turėjo būti nustatyta CPK nustatyta tvarka. Maža to, antstolė nukreipė išieškojimą į ½ dalį buto, nenustačiusi skolininko turto dalies bendrojoje dalinėje nuosavybėje, tokiu būdu pažeisdama imperatyvias teisės normas. Taip pat nurodė, kad antstolė tyčia ieškovui (skolininkui) siuntė procesinius dokumentus vykdymo procese adresais, kuriais jis niekada negyveno, tikslu, kad ieškovas nesužinotų apie priverstinį jo turto realizavimą bei negalėtų pasinaudoti įstatymo jam suteiktomis teisėmis ginčyti antstolio veiksmus. Be to, ieškovas turi ir kitą kreditorių – L. S., kurios kreditorinis reikalavimas yra 240144,10 Lt. Netinkamai nustačius ieškovui priklausančio turto kainą, buvo pažeisti šios kreditorės interesai, nes išieškotojui perdavus turtą, išieškotojas turėjo įmokėti perduodamo turto kainos ir išieškotojui tenkančios lėšų sumos skirtumą. Netinkamai nustačius turto kainą, skirtumas tarp rinkos kainos ir išieškotojui tenkančios lėšų sumos bus atitinkamai mažesnis.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-03-12 sprendimu ieškinį atmetė, priteisė atsakovui D. J. iš ieškovo R. J. 115,85 Eur bylinėjimosi išlaidų. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog nėra pagrindo pripažinti turto perdavimo išieškotojui aktą negaliojančiu CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu, kadangi areštuoto turto vertė nustatyta remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, turto įkainojimo aktas ieškovui išsiųstas turto buvimo vietos adresu, kurį kaip gyvenamosios vietos adresą ieškovas nurodo ieškinyje. Vykdymo proceso šalys prieštaravimų dėl tokios turto vertės vykdymo procese niekada nereiškė. Ieškovo nurodomi ginčo turto vertės svyravimai negali būti laikomi akivaizdžiu pagrindu pripažinti, jog turto vertė buvo nustatyta netinkamai, kadangi ½ buto vertė 64000,00 Lt sumai nustatyta 2012-01-10, o antstolė turtą 42750 Lt suma įkainojo 2012-09-18, t. y. tarp verčių nustatymo praėjo laiko tarpas. Teismas taip pat nustatė, jog nėra pagrindo pripažinti turto perdavimo išieškotojui akto negaliojančiu CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu, kadangi antstolė maksimaliai siekė, jog ieškovas (skolininkas) būtų informuotas apie vykdymo procesą bei atliekamus vykdymo veiksmus, procesinius dokumentus siuntė turto buvimo vietos adresu – ( - ), sutuoktinės nurodytu adresu – ( - ), žinomu ieškovo elektroniniu paštu, varžytynėse dalyvavo su ieškovu susiję asmenys (sutuoktinė, brolis), todėl tikėtina, jog ieškovas buvo informuotas apie vykdymo procesą, tačiau nei juo, nei vykdymo eiga nesidomėjo, su antstole nebendradarbiavo. Ieškovui neįrodžius turto vertei esant nustatytai netinkamai, bei išieškotojui pervedus į antstolės depozitinę sąskaitą skirtumą tarp perduodamo turto kainos ir išieškotojui tenkančios sumos dalies, ieškovo kreditorių teisių pažeidimas neįrodytas. Nėra pagrindo sutikti su ieškovo pozicija, kad ginčijamu aktu išieškotojui perduodant idealiąją jam nuosavybės teise priklausančio turto dalį buvo pažeistos teisės normos, kadangi išieškojimas galimas esant nustatytai tiek idealiajai, tiek realiajai daliai, nes CPK normos neįpareigoja būtinai nustatyti realiosios skolininkui priklausančio turto bendroje nuosavybėje dalies.

4Apeliaciniame skunde ieškovas prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-03-12 sprendimą panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, nenustačius absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismo sprendimas pagrįstas prielaidomis – teismas ieškovo pateiktą 2012-01-10 turto vertinimo ataskaitą laikė netinkamu įrodymu ir padarė nepagrįstą išvadą, jog nekilnojamojo turto kainos galėjo pakisti, todėl antstolės nustatyta turto kaina pagrįsta.
  2. Teismas nepaisė nustatytų prejudicinę reikšmę turinčių faktų – Klaipėdos apygardos teismas spręsdamas dėl turto rinkos vertės, konstatavo, jog vadovaujantis 2012-01-10 turto vertinimo ataskaitos duomenimis, turto vertė 64000,00 Lt.
  3. Neatskleisti motyvai, kodėl antstolė turėjo teisę nukreipti išieškojimą į ½ dalį buto, prieš tai nenustačius skolininko turto dalies bendrojoje dalinėje nuosavybėje.
  4. Vykdymo proceso ieškovui netinkamai įteikti procesiniai dokumentai, todėl buvo užkirstas kelias tinkamai ginti pažeistas teises.
  5. Byla išnagrinėta netinkamos sudėties teismo.

5Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.

6Apeliacinis skundas netenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

8Apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, tačiau apeliacinės instancijos teismas skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka turi teisę, jei, teismo nuomone, žodinis bylos nagrinėjimas, atsižvelgiant į bylos esmę, yra būtinas (CPK 321 straipsnis, 322 straipsnis). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į apeliacinio skundo motyvus, nenustatė išskirtinių aplinkybių, dėl kurių bylos apeliacinės instancijos teisme nebūtų galima išnagrinėti rašytinio proceso tvarka.

9Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad vykdomoji byla Nr. 0004/10/00541 pradėta vykdyti pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-08-03 išduotą vykdomąjį raštą Nr. N2-378-637/20007 dėl išlaikymo po 600 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis išieškojimo iš R. J. išieškotojo D. J. naudai. 2012-08-31 surašytas turto arešto aktas Nr. S-120012008, kuriuo areštuotas ieškovui nuosavybės teise priklausantis turtas - ½ dalis buto, esančio ( - ) (v. b. l. 41, I tomas). 2012-09-18 surašytas turto arešto – įkainojimo aktas Nr. S-120012804, pagal kurį areštuoto turto - ½ dalies buto, esančio ( - ), vertė nustatyta 42750,00 Lt, remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis (v. b. l. 45, I tomas). 2012-09-18 priimtas patvarkymas dėl priverstinio turto realizavimo, kuriuo antstolė nurodė, kad areštuoto ir parduotino iš viešųjų varžytynių turto kaina yra 42750,00 Lt, išaiškino šalims teisę per tris darbo dienas pareikšti prieštaravimus dėl areštuoto ir parduodamo iš varžytynių turto įkainojimo. Patvarkymas ieškovui išsiųstas turto buvimo vietos adresu – ( - ) (v. b. l. 47, I tomas). Vykdomojoje byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovas būtų pareiškęs prieštaravimus dėl turto vertės. 2013-02-22 patvarkymu dėl priverstinio turto realizavimo Nr. S-130002776 paskelbtos pirmosios ½ dalies buto, esančio ( - ), varžytynės (v. b. l. 50-51, I tomas), kurios 2013-05-27 patvarkymu Nr. S-130006778 paskelbtos neįvykusiomis, varžytynių laimėtojai ieškovo sutuoktinei E. J. nustatytu terminu nesumokėjus visos sumos už varžytynėse nupirktą turtą (v. b. l. 57-59, I tomas). Išieškotojas atsisakė perimti turtą už kainą, už kurią jis buvo perkamas paskelbtose varžytynėse (v. b. l. 94, I tomas). 2013-06-28 patvarkymu dėl priverstinio turto realizavimo Nr. S-130002776 antstolė paskelbė pirmąsias pakartotines varžytynes areštuotam turtui (v. b. l. 95, I tomas), kurios 2013-08-22 patvarkymu Nr. S-130010637 paskelbtos neįvykusiomis, varžytynių laimėtojui nustatytu terminu nesumokėjus visos sumos už varžytynėse nupirktą turtą (v. b. l. 99-101, I tomas). Išieškotojas atsisakė perimti turtą už kainą, už kurią jis buvo perkamas paskelbtose varžytynėse (v. b. l. 111, I tomas). 2013-09-09 patvarkymu dėl priverstinio turto realizavimo Nr. S-130011611 paskelbtos antrą kartą pirmosios ½ dalies buto, esančio ( - ), varžytynės (v. b. l. 105-106, I tomas), kurios 2013-11-15 patvarkymu Nr. S-130014944 paskelbtos neįvykusiomis, varžytynių laimėtojai ieškovo sutuoktinei E. J. nustatytu terminu nesumokėjus visos sumos už varžytynėse nupirktą turtą (v. b. l. 122, 125, I tomas). Išieškotojas atsisakė perimti turtą už kainą, už kurią jis buvo perkamas paskelbtose varžytynėse (v. b. l. 127, I tomas). 2013-11-27 patvarkymu dėl priverstinio turto realizavimo Nr. S-130015449 antstolė paskelbė pirmąsias pakartotines varžytynes areštuotam turtui (v. b. l. 128, I tomas), kurios paskelbtos neįvykusiomis, kadangi jose nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis (v. b. l. 143, 145, I tomas). Antstolė 2014-01-08 pasiūlė išieškotojui perimti varžytynėse neparduotą turtą už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą 34200 Lt (v. b. l. 144, I tomas). Išieškotojas sutiko perimti turtą (v. b. l. 146, I tomas). 2014-01-29 į antstolės depozitinę sąskaitą pervesta 23294 Lt suma bei 2014-02-18 surašytas turto perdavimo išieškotojui aktas Nr. S-140001656, kuriuo išieškotojui D. J. perduota ½ dalis buto su rūsiu, esančio adresu ( - ), nuosavybės teise priklausanti ieškovui R. J.. Ieškovas ieškiniu ginčija 2014-02-18 turto perdavimo išieškotojui aktą Nr. S-140001656 ir prašo pripažinti ji negaliojančiu.

10Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo ieškinys pripažinti negaliojančiu turto perdavimo išieškotojui aktą CPK 602 straipsnio 1 dalies 6, 7 punktų pagrindais.

11Dėl turto perdavimo išieškotojui akto pripažinimo negaliojančiu CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu

12Kiekvienu konkrečiu atveju teismas, vertindamas, ar yra pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu, CPK 602 straipsnio nustatytus akto pripažinimo negaliojančiu pagrindus turi aiškinti ir taikyti kartu su kitomis CPK nuostatomis. CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punktas dėl turto pardavimo kainos taikytinas ne tik su CPK 713 straipsnio 4 dalimi, 718 straipsniu ir 722 straipsnio 1 dalimi, bet ir su 681 straipsnyje nustatyta areštuojamo turto įkainojimo procedūra) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009). Kadangi CPK 602 straipsnio nuostatos taikomos tiek turto pardavimo iš varžytinių akto, tiek turto perdavimo išieškotojui akto atveju, minėtas kasacinio teismo išaiškinimas dėl CPK 602 straipsnio aiškinimo ir taikymo taikytinas ir turto perdavimo išieškotojui akto ginčijimo atveju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2014).

13Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis, o įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-23 nutartis civilinėje byloje; 2014-05-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-266/2014). Kasacinio teismo praktikoje areštuoto turto pardavimo iš varžytynių tinkamos kainos nustatymas yra akcentuojamas kaip esminė varžytynių teisėtumo sąlyga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009). Areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklės įtvirtintos CPK 681 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad skolininko turtas turi būti įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. CPK 681 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas turto perkainojimo institutas, kurio tikslas – užtikrinti areštuoto turto tinkamą įkainojimą pasikeitus jo vertei, taip garantuojant vykdymo proceso šalių teisių ir teisėtų interesų apsaugą. Sprendžiant apie CPK 602 straipsnio 6 punkte nurodyto pagrindo egzistavimą, turi būti nustatyta, jog varžytynių kaina yra esmingai mažesnė už kainą, kuri turėjo būti nustatyta pagal įstatymą, gauta už turtą suma neproporcinga to turto rinkos vertei ir taip yra neproporcingai apribotos skolininko teisės, o ar kaina „esmingai mažesnė“, turi būti nustatoma įvertinus konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-430/2010).

14Apeliaciniame skunde ieškovas laikosi pozicijos, jog pirmosios instancijos teismas spręsdamas dėl areštuoto turto kainos nustatymo, išvadą, jog areštuotas turtas įkainotas tinkamai, grindė prielaidomis, nesivadovavo apelianto pateiktos 2012-01-10 turto vertinimo ataskaitos duomenimis. Nesutiktina su apeliacinio skundo argumentu.

15Kaip nustatyta bylos duomenimis, buto, esančio ( - ), ½ dalies kaina 2012-09-18 nustatyta 42750,00 Lt, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis (v. b. l. 45). 2012-09-18 Turto arešto – įkainojimo aktas, patvarkymas dėl priverstinio turto realizavimo išsiųstas atsakovei R. L., ieškovui R. J. gyvenamosios vietos adresu, papildomai ieškovui elektroniniu paštu. Tiek išieškotojo atstovei, tiek skolininkui išaiškinta teisė CPK 861 straipsnio nustatyta tvarka per 3 darbo dienas nuo turto įkainojimo akto gavimo dienos pateikti prieštaravimus dėl nustatytos turto kainos. Nei ieškovas, nei atsakovė nepasinaudojo teise prieštarauti nustatytai turto kainai, prašyti skirti ekspertizę turto vertei nustatyti (CPK 681 straipsnis).

16Apeliantas tvirtina, jog antstolė nesiėmė veiksmų nustatyti ieškovo gyvenamajai vietai, nors jai buvo žinoma, kad apeliantas gyvena ( - ). Nėra pagrindo sutikti su apelianto teiginiais, kadangi kaip matyti iš vykdomosios bylos duomenų, apeliantas visuose savo dokumentuose nurodydavo adresą ( - ), tokį patį gyvenamosios vietos adresą nurodė ir ieškinyje. CPK 604 straipsnis reglamentuoja procesinių dokumentų įteikimą vykdymo proceso metu, kuriame numatyta, kad procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams CPK VI dalyje numatytais atvejais registruotąja pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus CPK 660 straipsnyje ir kituose straipsniuose numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, jog procesiniai dokumentai buvo siunčiami adresu, kurį pats nurodė dokumentuose, laikytina, jog antstolė nepažeidė procesinių dokumentų įteikimo taisyklių. Be to, kaip jau buvo minėta, turto įkainojimo aktas išsiųstas apeliantui ir elektroniniu paštu ( - ), kuriuo apeliantas naudojasi susiekimui su antstole (v. b. l. 38, 46). Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nėra abejonių, kad apeliantui buvo žinoma apie turto vertę, kadangi varžytinėse dalyvavę asmenys yra susiję su apeliantui – žmona, brolis.

17Apelianto vertinimu Klaipėdos apygardos teismo 2014-10-02 nutartyje, civilinėje byloje Nr. 2S-1458-538/2014, nustatytas prejudicinis faktas, jog turto vertė 64000,00 Lt, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepaisė prejudicinę reikšmę turinčio fakto ir sprendime pasisakė priešingai. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu.

18Aiškindamas CPK normas dėl prejudicinių faktų taikymo, kasacinis teismas laikosi šių pagrindinių nuostatų: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2014). Klaipėdos apygardos teismo 2014-10-02 nutartimi, civilinėje byloje Nr. 2S-1458-538/2014, panaikinta pirmosios instancijos teismo 2014-07-07 nutartis, kuria nutarta ieškovo ieškinį laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui. Apeliacinės instancijos teismas spręsdamas dėl žyminio mokesčio dydžio, vadovavosi 2012-01-10 turto vertinimo ataskaita, padarė išvadą, jog ieškovui priklausiusio ginčo buto rinkos vertė yra 64000,00 Lt, todėl ginčas yra turtinis ir nuo šios sumos turi būti mokamas žyminis mokestis. Taigi, apeliacinės instancijos teismas pasisakė tik dėl procesinio klausimo dėl žyminio mokesčio dydžio. Kadangi ieškovas areštuoto turto vertę grindė 2012-01-10 turto vertinimo ataskaitos duomenimis, teigdamas, jog turto vertė 64000,00 Lt, todėl apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad ginčo suma yra 64000,00 Lt ir nuo šios sumos turi būti mokamas žyminis mokestis. Esant tokioms aplinkybėms CPK 182 straipsnio 2 punkto norma negali būti taikoma, nes tai neatitinka vieno esminių prejudicialumo nustatymo kriterijų – kad aplinkybės turi būti nustatytos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Pirmosios instancijos teismui priimant sprendimą dėl ginčo esmės, minėtoje apeliacinės instancijos teismo nutartyje nurodyta turto vertė neturi reikšmės, kadangi bylą nagrinėjant iš esmės gali būti nustatytos kitos bylos aplinkybės.

19Kaip minėta, tai, kad nekilnojamojo turto vertė varžytinių metu buvo didesnė apeliantas grindžia 2012-01-10 atlikta turto vertinimo ataskaita, kuria nustatyta, jog nekilnojamojo turto vertė 2012-01-10 yra 128000,00 Lt. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog minėtos turto vertinimo ataskaitos duomenimis nustatyta, jog vertinimas atliktas tik apžiūrėjus turtą iš išorės, vertinimui nebuvo pateikti duomenys apie buto apdailą, įrangą. Turto vertinimo atskaitoje pažymėta, jog įvertinus turtą iš vidaus, vertė galėtų keistis. Įvertinus nurodytas aplinkybes, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog vadovautis atskaitoje nurodyta turto verte pagrindo nėra. Be to, pažymėtina ir tai, kad ieškovas bylos nagrinėjimo metu nepateikė jokių įrodymų, apie nekilnojamojo turto vertę 2012-09-18. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog varžytinėse dalyvavo apeliantui artimi žmonės, kurie pasiūlę aukščiausią kainą, laimėdavo varžytines, tačiau nustatytu terminu reikalaujamos sumos nesumokėdavo ir varžytinės buvo paskelbtos neįvykusiomis. Tuo atveju, jeigu kaina būtų buvusi per maža, galimai turtas būtų parduotas iš karto asmeniui, nesusijusiam su ieškovu. Apeliantas siekdamas išvengti, jo manymu, turto pardavimo už mažesnę kainą, galėjo siūlyti turto pirkėją (CPK 704 straipsnio 1 dalis), juo labiau, esant duomenims, jog varžytinėse dalyvavo jo artimi žmonės, šeimos nariai.

20Įvertinus pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog teisinio pagrindo pripažinti turto perdavimo išieškotojui aktą negaliojančiu CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu nėra.

21Dėl turto perdavimo išieškotojui akto pripažinimo negaliojančiu CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu

22CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatyta, kad turto pardavimo iš varžytinių aktas gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu turto pardavimas iš varžytinių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Pagal šią teisės normą ne bet koks pažeidimas gali sudaryti pagrindą pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą neteisėtu, negaliojančiu. Tokiu pagrindu gali būti tik esminiai pažeidimai, pažeidžiantys ar varžantys vykdymo proceso dalyvių teises bei teisėtus interesus. Kokie pažeidimai yra laikomi esminiais CKP 602 straipsnio 1 dalies 7 punkte nėra detalizuota, todėl ar buvo pažeistos esminės suinteresuotų asmenų teisės kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiama įvertinus visas reikšmingas bylos aplinkybes.

23Apeliaciniame skunde teigiama, jog buvo pažeisti apelianto interesai, kadangi išieškojimas nukreiptas į ½ turto dalį prieš tai nenustačius skolininko turto dalies bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CPK667 straipsnis). Nesutiktina su apeliacinio skundo argumentu.

24CPK 667 straipsnio nuostatos dėl skolininko (fizinio asmens), kuris yra bendraturtis su kitais asmenimis, turto nustatymo gali būti taikomos tik tuo atveju, kai bendraturčių dalys nenustatytos, t. y. kai turtas valdomas, naudojamas ar juo disponuojama bendrosios jungtinės nuosavybės teise ar tam tikrais atvejais – bendrosios dalinės nuosavybės teise, bet konkrečios bendraturčių dalys nenustatytos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šios kategorijos bylose yra suformavęs praktiką, kad CPK 667 straipsnio pagrindu teismas gali nustatyti bendrosios nuosavybės bendraturčių idealiąsias bei (ar) realiąsias dalis ir jos turi būti nustatytos taip, kad būtų įmanoma išieškoti, nes priešingu atveju teismo sprendimo įvykdymas taptų negalimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos S. P. prašymą dėl skolininko turto dalies nustatymo; byla Nr. 3K-3-23/2006).

25Kaip matyti, iš Nekilnojamojo turto registro duomenų, butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso ieškovui ir atsakovei lygiomis dalimis po ½ pagal 2001-03-14 pirkimo – pardavimo sutartį. Taigi, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog apeliantui butas priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise ir išieškojimas galimas esant nustatytai tiek idealiajai, tiek realiajai daliai, nes CPK normos neįpareigoja būtinai nustatyti realiosios skolininkui priklausančio turto bendroje nuosavybėje dalies, todėl nukreipus išieškojimą į apeliantui priklausantį turtą, nebuvo pažeistos jo teisės.

26Kitų argumentų dėl turto perdavimo išieškotojui akto pripažinimo negaliojančiu CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 dalies pagrindu apeliaciniame skunde nenurodyta, todėl atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, yra pagrindas padaryti išvadą, jog pripažinti 2014-02-18 turto perdavimo išieškotojui aktą negaliojančiu CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu, nėra.

27Apeliaciniame skunde apeliantas teigia, jog byla buvo išnagrinėta pažeidžiant CPK 71 straipsnio nuostatas, todėl yra pagrindas sprendimą panaikinti dėl absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Pirmosios instancijos teismo teisėja Dalė Žukauskienė 2014-07-07 nutartimi šioje byloje nutarė ieškovo ieškinį dėl turto perdavimo išieškotojui akto pripažinimo negaliojančiu laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui. Klaipėdos apygardos teismas 2014-10-02 nutartimi pirmosios instancijos teismo nutartį panaikino ir perdavė ieškinio priėmimo klausimą spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Apelianto teigimu, bylą išnagrinėjo ir sprendimą priėmė teisėjas, kuris pakartotinai dalyvavo nagrinėjant bylą. Apeliacinio skundo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

28CPK 71 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog teisėjas, dalyvavęs nagrinėjant civilinę bylą pirmosios instancijos teisme, negali dalyvauti nagrinėjant tą bylą apeliacinės instancijos teisme ir kasaciniame teisme, taip pat nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, jeigu panaikintas sprendimas, buvo priimtas jam dalyvaujant. Nagrinėjamoje byloje Klaipėdos apygardos teismo 2014-10-02 nutartimi buvo panaikinta pirmosios instancijos teismo nutartis, o ne sprendimas, kuriuo byla išnagrinėta iš esmės. Ieškovo ieškinys nebuvo priimtas, todėl panaikinta nutartimi nebuvo sprendžiamas jo pagrįstumas, vertinami įrodymai, pasisakoma dėl ginčo esmės. Esant nustatytoms aplinkybėms, nėra pagrindo pripažinti, jog byla išnagrinėta neteisėtos sudėties teismo ir sprendimą panaikinti dėl absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 71 straipsnis, 329 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

29Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad kiti apeliacinio skundo teiginiai neturi teisinės reikšmės, todėl kolegija dėl jų nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

30Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, tinkamai įvertino ir išsamiai išanalizavo byloje pateiktus šalių argumentus, teisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas (CPK 602 straipsnio 1 dalies 6, 7 punktai), nenukrypo nuo formuojamos teismų praktikos, tai yra visiškai atskleidė bylos esmę ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą (CPK 328 straipsnis), o apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti šį teismo sprendimą (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

31Dėl bylinėjimosi išlaidų

32Apeliantui pirmosios instancijos teismo 2015-04-23 nutartimi 417,00 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimas atidėtas iki galutinio teismo sprendimo priėmimo. Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, 417,00 Eur žyminis mokestis iš apelianto priteistinas į valstybės biudžetą. Kitų įrodymų apie šalių turėtas bylinėjimosi išlaidas byloje nėra.

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

34Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-03-12 sprendimą palikti nepakeistą.

35Priteisti iš ieškovo R. J. 417,00 Eur žyminį mokestį už apeliacinį skundą į valstybės biudžetą.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas teismo pripažinti... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-03-12 sprendimu ieškinį atmetė,... 4. Apeliaciniame skunde ieškovas prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 5. Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.... 6. Apeliacinis skundas netenkintinas. ... 7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų... 8. Apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, tačiau... 9. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad vykdomoji byla Nr. 0004/10/00541... 10. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo... 11. Dėl turto perdavimo išieškotojui akto pripažinimo negaliojančiu CPK 602... 12. Kiekvienu konkrečiu atveju teismas, vertindamas, ar yra pagrindas pripažinti... 13. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teisingas, įstatymo reikalavimus... 14. Apeliaciniame skunde ieškovas laikosi pozicijos, jog pirmosios instancijos... 15. Kaip nustatyta bylos duomenimis, buto, esančio ( - ), ½ dalies kaina... 16. Apeliantas tvirtina, jog antstolė nesiėmė veiksmų nustatyti ieškovo... 17. Apelianto vertinimu Klaipėdos apygardos teismo 2014-10-02 nutartyje,... 18. Aiškindamas CPK normas dėl prejudicinių faktų taikymo, kasacinis teismas... 19. Kaip minėta, tai, kad nekilnojamojo turto vertė varžytinių metu buvo... 20. Įvertinus pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes, teisinį... 21. Dėl turto perdavimo išieškotojui akto pripažinimo negaliojančiu CPK 602... 22. CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatyta, kad turto pardavimo iš... 23. Apeliaciniame skunde teigiama, jog buvo pažeisti apelianto interesai, kadangi... 24. CPK 667 straipsnio nuostatos dėl skolininko (fizinio asmens), kuris yra... 25. Kaip matyti, iš Nekilnojamojo turto registro duomenų, butas, esantis ( - ),... 26. Kitų argumentų dėl turto perdavimo išieškotojui akto pripažinimo... 27. Apeliaciniame skunde apeliantas teigia, jog byla buvo išnagrinėta... 28. CPK 71 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog teisėjas, dalyvavęs nagrinėjant... 29. Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad kiti... 30. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, konstatuoja, kad pirmosios... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 32. Apeliantui pirmosios instancijos teismo 2015-04-23 nutartimi 417,00 Eur... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331... 34. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-03-12 sprendimą palikti nepakeistą.... 35. Priteisti iš ieškovo R. J. 417,00 Eur žyminį mokestį už apeliacinį...