Byla 2A-420-657/2014
Dėl netesybų išieškojimo. Teismas

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų teisėja Žibutė Budžienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. P. atstovaujamo advokato Arvydo Penelio apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 23 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2559-652/2013 pagal ieškovo A. P. ieškinį atsakovei UAB „Via Solis“, trečiajam asmeniui Energetikos ministerijai dėl netesybų išieškojimo. Teismas

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas A. P. dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės UAB „Via Solis“ 2500,00 Lt netesybų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo ieškinio priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 19-21). Nurodė, kad 2012-10-29 su atsakove UAB „Via Solis“ sudarė dvišalę sutartį Nr. 12/10/29/08, pagal kurią atsakovė įsipareigojo savo lėšomis ir rizika iki 2012-12-31 gauti valstybės numatytą leidimą plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus, o ieškovas pagal sutarties 3.1. punktą atsakovei sumokėjo avansinį 3500,00 Lt nustatytą mokestį už paslaugas ir pagrįstai tikėjosi, jog atsakovė laiku įvykdys visas sutarties sąlygas. Iki pat sutartų paslaugų atlikimo termino pabaigos (2012-12-31) ieškovas iš atsakovės negavo raštiškų prašymų sustabdyti prievolės įvykdymą, pakeisti sutartį ar kokių nors papildomų pranešimų, jog laiku nebus įvykdyta šalių pasirašyta sutartis bei gautas leidimas plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus. Atsakovė 2013-02-12 elektroniniu laišku ieškovą informavo, jog 2013-02-04 yra išduotas leidimas plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus ir tokiu būdu ieškovui tapo aišku, jog 2013-02-04 atsakovė įvykdė sutartinius įsipareigojimus dėl leidimo gavimo. Nurodo, kad sutarties 13 punkte nustatyta, jog ši sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Nurodo, kad atsakovė laiku nevykdė savo prisiimtų prievolių ar vykdė jas netinkamai, leidimas plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus buvo gautas praleidus terminą, todėl ieškovas laiko, kad atsakovė yra pažeidusi savo prisiimtą sutartinę prievolę (CK 6.63 str.). Kadangi atsakovė iki šios dienos nėra įvykdžiusi sutarties 11 punktu prisiimto įsipareigojimo - negrąžino 3500,00 Lt sumokėto avanso už paslaugas, todėl ieškovas turi teisinį pagrindą reikalauti priteisti sutartines netesybas (baudą).

4Alytaus rajono apylinkės teismas 2013 m. birželio 25 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino visiškai (b.l. 29-30).

5Atsakovė UAB „Via Solis“ pareiškė prieštaravimus ir prašė Alytaus rajono apylinkės teismo 2013-06-25 preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas (b.l. 33-37). Nurodė, kad tinkamai parengtam prašymui, tokį leidimą ministerija išduoda per mėnesį laiko. Dėl leidimo išdavimo kreipėsi 2012-10-31, o 2012-11-02 pateikė išankstines Lesto sąlygas objektui ir patikslino prašymą. Atsakovės nuomone, nepriklausomai nuo to, kad jie kreipėsi tinkamai ir laiku dėl leidimo išdavimo, ne dėl nuo jų priklausančių priežasčių leidimas buvo išduotas tik 2013-02-04, kai buvo sumažinti elektros energijos supirkimo tarifai.

6Trečiasis asmuo Energetikos ministerija atsiliepime nurodė, kad Elektros energetikos įstatymo 17 str. 2 d. numatytas 30 dienų terminas leidimui išduoti, tačiau esant dideliam darbo krūviui, leidimų išdavimas vėlavo. Ieškovas pateikė prašymą 2012-11-02, o Energetikos ministerijos tinklalapyje 2013-02-04 buvo paskelbtas sąrašas asmenų, kuriems buvo išduoti leidimai plėtoti ne didesnes nei 30 kw galios saulės šviesos energijos elektrines (b.l. 54-56).

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Alytaus rajono apylinkės teismas 2013 m. spalio 23 d. galutiniu sprendimu panaikino Alytaus rajono apylinkės teismo 2013-06-25 preliminarų sprendimą ir ieškinį atmetė; priteisė iš ieškovo atsakovės UAB „Via Solis“ naudai 1000,00 Lt už advokato teisinę pagalbą bei valstybei 52,00 Lt žyminio mokesčio ir 31,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (b.l. 87-89). Teismas nustatė, kad 2012-10-29 buvo sudaryta sutartis Nr. 12/10/29/08, pagal kurią atsakovė UAB ,,Via Solis“ įsipareigojo iki 2012-12-31 gauti ieškovui A. P. leidimą iš Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus. Iš trečiojo asmens Energetikos ministerijos atsiliepimo matyti, kad dėl leidimo išdavimo ieškovas kreipėsi 2012-11-02 (b.l. 54-56). Energetikos ministerija turėjo ieškovui išduoti reikalingą leidimą iki 2012-12-03, tačiau esant dideliam darbo krūviui, leidimų išdavimas vėlavo ir tik 2013-02-04 Energetikos ministerijos tinklalapyje buvo paskelbtas sąrašas asmenų, kuriems buvo išduoti leidimai plėtoti ne didesnes nei 30 kilovatų galios saulės šviesos energijos elektrines, tame tarpe ir ieškovui (b.l. 54-56). Ieškovas, vadovaudamasis Sutarties 11 p., rangovui (atsakovei) iki 2012-12-31 negavus valstybės nustatyto leidimo plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus, prašo grąžinti Sutarties 2 p. nurodytą pinigų sumą, kurią ieškovas nurodo kaip netesybas. Remdamasis byloje surinktais įrodymais teismas nustatė, kad abi Sutarties šalys įvykdė savo prisiimtus įpareigojimus – ieškovas sumokėjo sutartą pinigų sumą (3500 Lt), o atsakovė paruošė reikiamus dokumentus ir kreipėsi į Energetikos ministeriją 2012-11-02 (b.l. 12-13, 54-56, 74-82). Manytina, kad Sutartį sudarius 2012-10-29, atsakovės kreipimasis dėl leidimo išdavimo 2012-11-02 atitinka protingo termino reikalavimus, juo labiau, kad abi šalys pagrįstai ir teisėtai tikėjosi, kad leidimas turėtų būti išduotas iki 2012-12-03. Nei viena iš šalių, nei trečiasis asmuo Energetikos ministerija nenurodė aplinkybių, susijusių su netinkamu prašymo dėl leidimo išdavimo paruošimu. Teismas sprendė, kad atsakovė atliko visus reikalingus veiksmus ir paruošė prašymą leidimui gauti. Teismas nustatė, kad leidimas ieškovui nebuvo išduotas laiku dėl Energetikos ministerijos kaltės (b.l. 54-56). Teismas pripažino pagrįstomis praleisto termino pasekmes ieškovui, nes 2013-01-17 priėmus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimus, kurių pagrindu pasikeitė sąlygos vystyti saulės elektrinių projektus, t.y. sąlygos pablogėjo, nes sumažėjo elektros kainų tarifai, ieškovui statyti saulės elektrinę nebeapsimokėjo. Teismo nuomone, 2012-10-29 sutarties Nr. 12/10/29/08 6 p. nustatyta, kad rangovas dės visas pastangas gauti leidimą iš Energetikos ministerijos numatytu laiku, tačiau neatsako už galimus valstybės institucijų ir trečiųjų asmenų vėlavimus, nors iš rangovo pusės ir būtų atlikti visi būtini veiksmai. Nustatyta, kad iš rangovo (atsakovės) pusės buvo atlikti visi būtini veiksmai. Manytina, kad atsakovė turėtų grąžinti sumokėtą avansą pagal Sutarties 11 p. tik tokiu atveju, jei dėl termino praleidimo būtų kalta atsakovė, o Sutarties 6 p. numatyta išimtis dėl termino praleidimo, kuri šioje byloje ir buvo nustatyta (CK 6.193 str. 1 d., 6.71 str. 2 d., 6.72 str.). Teismas atkreipė ieškovo dėmesį, kad Vyriausybės 2013-06-26 nutarimu Nr. 594 patvirtinto išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo tvarkos aprašas nustato, kad asmenims, turintiems leidimus plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus statant saulės šviesos energijos elektrines, išduotus teisės aktų nustatyta tvarka ne aukciono būdu pagal prašymus, pateiktus iki Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 12-560) įsigaliojimo, kad prie kompensuotinų išlaidų priklauso išlaidos, susijusios su prašymo išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus parengimu.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Apeliaciniu skundu ieškovas A. P. atstovaujamas advokato Arvydo Penelio prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 23 d. galutinį sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti visiškai bei priteisti iš atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 92-95). Apelianto nuomone teismas

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Via Solis“, atstovaujama advokato Lino Songailos, prašo apeliacinį skundą atmesti, Alytaus rajono apylinkės teismo 2013-10-23 sprendimą palikti nepakeistą bei iš apelianto jai priteisti apeliacinės instancijos teisme atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 101-106). Nurodė, kad Keliant Nesutinka, kad teismas neatskleidė bylos esmės.

12Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos energetikos ministerija atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str. 2 d., 3 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.).

16Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs visus byloje surinktus įrodymus, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, sprendžia, kad byla išnagrinėta išsamiai įvertinus visus byloje surinktus įrodymus; pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir teisingas, nes sprendimo išvados atitinka byloje surinktus įrodymus ir priimtas nepažeidžiant materialinės bei procesinės teisės normų reikalavimų; sprendimo motyvai išsamūs ir aiškūs, todėl teisėjų kolegija sutinka su teismo sprendimo motyvais bei išvadomis ir neturi pagrindo šioje nutartyje jų kartoti iš naujo. Teismas pasisako tik dėl konkrečių apeliacinio skundo argumentų.

17Dėl įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimo ir sprendimo nemotyvavimo. Apeliantas skunde nurodo, kad teismo sprendimas negali būti pripažįstamas teisėtu ir pagrįstu (CPK 263 str. 1 d.), nes jis neatitinka CPK 270 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų: teismas neanalizavo visų ieškinyje ir prieštaravimuose nurodytų argumentų, nepateikė jų santraukos, ir tai, apelianto manymu, yra pagrindas panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą.

18Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog civilinio proceso normų pažeidimas gali būti pagrindu panaikinti teismo sprendimą tik tuo atveju, jeigu dėl tokio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 329 str. 1 d.). Taigi, sprendimui panaikinti nepakanka konstatuoti CPK normų pažeidimą, bet būtina nustatyti ir tokio pažeidimo pasekmę, t.y. neteisingą bylos išnagrinėjimą.

19CPK 270 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismo sprendimo aprašomojoje dalyje glausta forma turi būti nurodyta šalių reikalavimų ir atsikirtimų santrauka, o motyvuojamojoje dalyje (CPK 270 str. 4 d.) – teismo nustatytos bylos aplinkybės; įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimas; argumentai, dėl kurių teismas atmetė kuriuos nors įrodymus; įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais teismas vadovavosi, bei kiti teisiniai argumentai. Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra suformavęs principus, kuriais remiantis vertinama, ar teismo sprendimas (nesvarbu – pirmosios ar apeliacinės instancijos) yra tinkamai motyvuotas. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog pareigos nurodyti priimto sprendimo motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo sprendimo pobūdžio ir turi būti analizuojama konkrečių bylos aplinkybių kontekste. Teismas privalo pateikti sprendimo motyvus, kad sudarytų galimybę bylos šalims efektyviai pasinaudoti teise į apeliaciją. Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Pagal kasacinio teismo praktiką absoliučiu sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas; nepakankamas sprendimo (nutarties) motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto prasme. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2012; 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2011; 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, kt.).

20Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nėra pagrindo sutikti su apelianto pozicija, kad teismas galutiniame sprendime nepateikė šalių reikalavimų ir atsikirtimų santraukos, neanalizavo jų argumentų, susijusių su sutarties sudarymu ir vykdymu ir netyrė pateiktų įrodymų.

21Visų pirma, pažymėtina, kad byla nagrinėjama dokumentinio proceso tvarka ir išsamūs ieškovo argumentai ir paaiškinimai buvo perteikti Alytaus rajono apylinkės 2013 m. birželio 25 d. preliminariame sprendime (b.l. 29-30). Įstatymas nenumato, pakartotinio, pažodinio argumentų perrašymo galutiniame teismo sprendime (CPK 430 str. 6 d., 7 d.).

22CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Spręsdamas dėl ginčo esmės, teismas įvertino šalių pateiktus įrodymus bei argumentus, o tai, kad nebuvo priimtas ieškovui palankus sprendimas, nėra pagrindas pripažinti, kad teismo sprendimas neatitinka įstatymų reikalavimų ir yra nemotyvuotas. Kaip žinoma, civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims, tai yra, kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 str.).

23Apibendrindamas išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog apelianto teiginiai dėl netinkamo pirmosios instancijos teismo sprendimo aprašomosios dalies išdėstymo ir motyvavimo yra nepagrįsti, nes visos esminės ginčo aplinkybės teismo sprendime yra ne tik nurodytos, bet ir pateiktas jų vertinimas. Atsižvelgiant į pirmiau paminėtas nuostatas, vien apelianto nurodoma aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas atskirų teisės normų konkrečiai nepaminėjo spręsdamas dėl argumentų, susijusių su sutarties vykdymu, nesudaro pagrindo teigti, kad teismo sprendimas yra nemotyvuotas (CPK 270 str. 4 d.).

24Dėl atsakovės atsakomybės pagal sutartį. Sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai, nagrinėjant tikruosius sutarties šalių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (CK 6.193 str. 1 d.). Be to, visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes (CK 6.193 str. 2 d.). CK 6.156 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas.

25Byloje nustatyta, kad 2012 m. spalio 29 d. ieškovas A. P. su atsakove UAB „Via Solis“ pasirašė sutartį Nr. 12/10/29/08, pagal kurią atsakovė UAB „Via Solis“ įsipareigojo savo lėšomis ir rizika iki 2012-12-31 gauti valstybės numatytą leidimą plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus (sutarties 1 p.), o ieškovas įsipareigojo per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo sumokėti už paslaugas 3500,00 Lt (sutarties 3 p.) (b.l. 10-11). Ieškovas 2012 m. lapkričio 7 d. sumokėjo sutartyje nurodytą sumą – 3500,00 Lt į atsakovės sąskaitą (b.l. 12). Atsakovė UAB „Via Solis“ 2013 m. vasario 12 d. raštu informavo ieškovą apie išduotą leidimą (b.l. 13). Ieškovas pareiškė pretenziją, reikalaudamas grąžinti sumokėtą sumą, tačiau atsakovė jos netenkino (b.l. 14).

26Iš sutarties turinio nustatyta, kad šalys taip pat ketino toliau tęsti bendradarbiavimą ir pasirašyti bendrą Fotovoltinės elektrinės pirkimo ir įrengimo sutartį (sutarties 2 p.).

27Tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovė privalo grąžinti ieškovui sumokėtą sumą, dėl pavėluoto leidimo išdavimo, t.y. po sutartyje numatyto termino (2012-12-31). Sutarties 6 punkte nustatyta, kad rangovas dės visas pastangas gauti leidimą iš Energetikos ministerijos numatytu laiku, ir neatsako už galimus valstybės institucijų ir trečiųjų asmenų vėlavimus, nors iš Rangovo pusės ir buvo atlikti visi būtini veiksmai. Pagal šios sutarties 8.5 punktą rangovas įsipareigojo grąžinti ieškovei 2 Sutarties punkte nurodytą pinigų sumą, jei dėl rangovo kaltės atsisakoma išduoti leidimą, o sutarties 11 punkte nustatyta, kad rangovui iki 2012 m. gruodžio 31 d. negavus valstybės numatyto leidimo plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus, rangovas grąžina 2 sutarties punkte nurodytą pinigų sumą.

28Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Pažymėtina, kad šalių sudarytos sutarties dalyką sudarė keletas veiksmų – reikiamų dokumentų paruošimas, jų pristatymas Energetikos ministerijai ir leidimo plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus gavimas iki 2012 m. gruodžio 31 d.

29Byloje nėra ginčo dėl tų aplinkybių, kad atsakovė per sutarties 5 punkte nustatytą terminą paruošė paraišką ir jos priedus leidimui gauti bei pateikė dokumentus Energetikos ministerijai 2012 m. lapkričio 2 d. (b.l. 38-39; 74-82). Tokiu būdu darytina išvadą, jog iš dalies atsakovė sutartį įvykdė tinkamai.

30Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovė neįvykdė dalies sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, t.y. iki 2012 m. gruodžio 31 d. negavo leidimo. Šios aplinkybės neneigia ir atsakovė, tačiau nurodo, kad sutartimi prisiimti įsipareigojimai neįvykdyti ne dėl atsakovės kaltės, o dėl leidimų išdavimo vėlavimo Energetikos ministerijoje. Šias aplinkybes patvirtina ir trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija atsiliepime į ieškinį (b.l. 54-56).

31Vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200 str. 2 d.). Kiekviena sutarties šalis turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai (CPK 6.158 str. 1 d.). Atmestini ieškovo argumentai, kad iš jis atsakovės negavo raštiškų prašymų sustabdyti prievolės įvykdymą, pakeisti sutartį ar kokių nors papildomų pranešimų, jog laiku nebus įvykdyta šalių pasirašyta sutartis bei gautas leidimas plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus. Pagal bendrąją taisyklę šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties nevykdo ar netinkamai vykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (CK 6.217 str. 1 d.). Byloje nėra pateikta įrodymų, kad pats ieškovas A. P. ragino atsakovę vykdyti sutartį, reiškė pretenzijas dėl nesavalaikio sutarties vykdymo, informavo atsakovę apie tai, kad jam nenaudinga gauti leidimą ir statyti saulės elektrinę dėl pasikeitusių sąlygų vystyti saulės elektrinių projektą (t.y. sumažėjusių elektros kainų tarifų), pranešė apie sutarties nutraukimą, ar ėmėsi kitų aktyvių veiksmų savo valiai dėl sutarties netinkamo vykdymo išreikšti ir sutarčiai nutraukti, juo labiau, kad apie vėlavimą Energetikos ministerija 2013 m. sausio 21 d. buvo išplatinusi viešą pranešimą internetiniame puslapyje. Pretenzijas atsakovei dėl netinkamo sutarties vykdymo, ieškovas ėmė reikšti tik po leidimo gavimo – 2013 m. balandžio 20 d. (b.l. 14). Be to, iš byloje pateikto susirašinėjimo matyti, kad tarp šalių tikėtinai vyko derybos dėl tolesnio bendradarbiavimo (b.l. 40).

32Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70 str., 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Remiantis teismų praktika, pažymėtina, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

33Kasacinis teismas yra ne kartą išaiškinęs, kad avansas paprastai atlieka mokėjimo funkciją – jis įskaitomas į būsimas įmokas, taip pat jis gali atlikti ir įrodomąją funkciją (tiek galiojančiam reikalavimui, tiek ir susitarimui sudaryti sutartį ateityje), bet neatlieka užtikrinamosios funkcijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-966/2003; 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2008; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2008; 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2011; kt.). Šalių perduodama pinigų suma, pavadinta avansu, gali turėti užtikrinamąją funkciją tik tada, kai iš sutarties turinio galima daryti išvadą apie šios sutarties šalių išreikštą bendrą ketinimą dėl atsakomybės už sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymo netesybų forma. Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje pagal šalių sudarytos sutarties sąlygas nėra pagrindo konstatuoti, kad avansu sumokėta pinigų suma šalių būtų vertinama kaip prievolių įvykdymo užtikrinimas netesybų ar baudos forma. Šiuo atveju avansas šalių susitarimu buvo išankstinė įmoka už sutartyje numatytus darbus ir galėjo būti įskaičiuota į bendrą Fotovoltinės elektrinės pirkimo ir įrengimo sutarties kainą, jeigu šalys tokią sutartį pasirašys (sutarties 2 p.).

34Tokiu būdu pažymėtina tai, kad Sutarties 8.5 ir 11 punktuose numatytas avansinių mokėjimų grąžinimas ieškovui tuo atveju, jei atsakovė UAB „Via Solis“ pažeis sutartį, negali būti laikomas netesybomis. Ieškovo atlikti išankstiniai mokėjimai buvo skirti finansuoti UAB „Via Solis“ veiklą ir užtikrinti, jog atsakovė turės pakankamai lėšų sutarčiai vykdyti, todėl atsakovui tinkamai įvykdžius sutartį atlikti avansiniai mokėjimai būtų įskaityti į sutarties kainą. Nagrinėjamu atveju atsakovė neįvykdė tik dalies sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, t.y. nustatytu terminu iki 2012 m. gruodžio 31 d. negavo leidimo. Leidimas buvo išduotas ieškovui 2013 m. vasario 4 d., t.y. sutartis yra įvykdyta. Atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad pagal sutarties 11 punktą atsakovė būtų įpareigota ieškovui grąžinti jai sumokėtą tik tokiu atveju, jei dėl termino praleidimo būtų kalta atsakovė, tačiau kaltų atsakovės veiksmų byloje nenustatyta, o sutarties 6 punkte buvo numatyta išimtis, kad atsakovės neatsako už galimus valstybės institucijų ir trečiųjų asmenų vėlavimus. Ieškovas su šia sąlyga sutiko ir jos neginčijo, todėl, nagrinėjamu atveju konstatavus, kad sutartis neįvykdyta ne dėl rangovės, šiuo atveju atsakovės kaltės, ieškovas neįgijo teisės reikalauti grąžinti jam sumokėtą avansą, kuris atliko mokėjimo – atsiskaitymo funkciją.

35Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, kt).

36Apibendrinant apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apeliaciniame skunde nurodytais motyvais naikinti ar keisti skundžiamą Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 23 d. galutinį sprendimą nėra teisinio pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

37Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatą, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultaciją. Byloje nustatyta, kad atsakovė už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme (atsiliepimo į apeliacinį skundą susirašymą) sumokėjo 1210,00 Lt (b.l. 107-108). Vadovaujantis Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu patvirtintų Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 8.10 punktu, atsižvelgiant į tai, kad ta pati advokatų kontora atsakovei paslaugas teikė ir pirmosios instancijos teisme, bylinėjimosi išlaidos pripažintinos pagrįstomis ir iš ieškovo atsakovei priteistina 1210,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

38Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

39Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 23 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

40Priteisti iš ieškovo A. P., asmens kodas ( - ) atsakovei UAB ,,Via Solis“, (įmonės kodas 302430053, buveinė Naujoji g. 138G, Alytuje, a.s. Nr.( - ), AS „Unicredit Bank“ Alytaus skyriuje) 1210,00 Lt (vieną tūkstantį du šimtus dešimt litų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų teisėja Žibutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas A. P. dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą, prašydamas... 4. Alytaus rajono apylinkės teismas 2013 m. birželio 25 d. preliminariu... 5. Atsakovė UAB „Via Solis“ pareiškė prieštaravimus ir prašė Alytaus... 6. Trečiasis asmuo Energetikos ministerija atsiliepime nurodė, kad Elektros... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Alytaus rajono apylinkės teismas 2013 m. spalio 23 d. galutiniu sprendimu... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Apeliaciniu skundu ieškovas A. P. atstovaujamas advokato Arvydo Penelio prašo... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Via Solis“, atstovaujama... 12. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos energetikos ministerija atsiliepimo į... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs visus byloje surinktus įrodymus,... 17. Dėl įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimo ir sprendimo nemotyvavimo.... 18. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog civilinio proceso normų... 19. CPK 270 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismo sprendimo aprašomojoje... 20. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nėra pagrindo sutikti su apelianto... 21. Visų pirma, pažymėtina, kad byla nagrinėjama dokumentinio proceso tvarka ir... 22. CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas,... 23. Apibendrindamas išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 24. Dėl atsakovės atsakomybės pagal sutartį. Sutartys turi būti aiškinamos... 25. Byloje nustatyta, kad 2012 m. spalio 29 d. ieškovas A. P. su atsakove UAB... 26. Iš sutarties turinio nustatyta, kad šalys taip pat ketino toliau tęsti... 27. Tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovė privalo grąžinti ieškovui... 28. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK... 29. Byloje nėra ginčo dėl tų aplinkybių, kad atsakovė per sutarties 5 punkte... 30. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovė neįvykdė dalies... 31. Vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200... 32. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 33. Kasacinis teismas yra ne kartą išaiškinęs, kad avansas paprastai atlieka... 34. Tokiu būdu pažymėtina tai, kad Sutarties 8.5 ir 11 punktuose numatytas... 35. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 36. Apibendrinant apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apeliaciniame... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė prašė priteisti bylinėjimosi... 38. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 39. Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 23 d. galutinį sprendimą... 40. Priteisti iš ieškovo A. P., asmens kodas ( - ) atsakovei UAB ,,Via Solis“,...