Byla 1-923-1082/2020

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Rita Dirkė, sekretoriaujant R. Š., dalyvaujant prokurorui G. K., kaltinamajam D. B. ir jo gynėjai advokatei J. Č.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje D. B., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, profesinio išsilavinimo, dirbantis ( - ), šaltkalviu-suvirintoju, gyvenantis ir deklaravęs gyvenamąją vietą adresu ( - ), neteistas,

3kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 2811 straipsnio 1 dalyje ir 253 straipsnio 1 dalyje,

Nustatė

4D. B. 2020 m. gegužės 31 d. pažeisdamas Lietuvos Respublikos Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemonę neblaiviems asmenims, Panevėžio rajone vairavo jam pačiam priklausančią motorinę transporto priemonę – automobilį „Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ), būdamas neblaivus iki kol 2020 m. gegužės 31 d. apie 01.24 val. Panevėžio mieste, ties Beržų g. 3 pastatu jo vairuojamą automobilį sustabdė policijos pareigūnai patikrinę jo blaivumą alkotesteriu Alcotest 6810 Nr. ARFM 0438, nustatė 2,03 promilių girtumą, o 01.41 val. – 2,03 promilių girtumą, t. y. vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas.

5Taip pat jis 2020 metų gegužės 30 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku radęs jam pačiam priklausančiame automobilio „Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ), daiktų dėtuvėje ir neturėdamas leidimo laikė, gabeno automobiliu „Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ), iš ( - ) iki Panevėžio miesto, kada 2020-05-31 01.20 val. Panevėžio mieste, ties Beržų g. 3 pastatu jo vairuojamą automobilį sustabdė policijos pareigūnai ir asmens dalinės apžiūros metu dėvimų kelnių kišenėje rado ir paėmė: A. A. priklausantį pramoninės gamybos, 9 mm kalibro revolverį ( - ), Nr. ( - ), skirtą šaudyti 9 mm kalibro dujiniais ir garsiniais šoviniais, bei šoviniais, užtaisytais guminėmis kulkomis, su revolverio būgnelyje esančiais trimis šoviniais, kurie yra vienos rūšies, pramoninės gamybos, 9 mm kalibro šoviniai, užtaisyti guminėmis kulkomis (šratais), skirtais šaudyti iš 9 mm kalibro revolverio ME 38 Compact-G ir kt., vadovaujantis Lietuvos Respublikos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu, revolveris priskiriamas šaunamiesiems C kategorijos ginklams, o šoviniai yra šaudmenys, skirti šaunamiesiems C kategorijos ginklams.

6Kaltinamasis D. B. kaltu dėl abiejų jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų prisipažino ir parodė, kad kaltinime nurodytu laiku, 2020 m. gegužės 31 d. išvakarėse jis vartojo alkoholį, vartojo įvairius gėrimus, neskaičiavo, kiek išgėrė, bet išgėrė daug, jautėsi apsvaigęs. Kažkur prieš vidurnaktį jis baigė vartoti alkoholį ir nuėjo miegoti. Kada jis atsikėlė, nežino, gal pusvalandis iki jį sustabdė policijos pareigūnai. Jam paskambino draugas ir pasakė, kad kitas draugas pasimetė, niekas negalėjo jo rasti, tai jis atsikėlė, nesijautė neblaivus, tik gal miego trūko, sėdo į savo, jam pačiam priklausantį automobilį „Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ) ir iš namų Šilagalio kaime išvažiavo į Panevėžį. Jis pats teises turi, KET jam yra žinomos ir jis žino, kad neblaiviam vairuoti negalima. Jam pasakė, kad neranda draugo, jis buvo efekto būsenoje, manė, kad tai pateisinama aplinkybė vairuoti. Dabar jis mano, kad blogai padarė. Jis nuo savo gyvenamosios vietos adreso nuvažiavo iki Aukštaičių g. Panevėžyje, o Beržų g. jį sustabdė policijos pareigūnai, kurie patikrino ir nustatė jo neblaivumą. Neblaivumo fakto jis neginčijo, matė, kiek įpūtė, su rodmenimis sutiko. Tokia situacija jam ne prima, kai jis sėdo girtas prie vairo, tai buvo prieš 5-6 m. Dėl kaltinimo neteisėtu disponavimu ginklu kaltinamasis parodė, kad ginklas buvo jo automobilyje. Jis neatsimena, kada tiksliai iki įvykio jis atsirado ten, gal dvi savaitės iki įvykio. Jis vežė draugą A. A. iki serviso, šis pasidėjo ginklą. Jis negali tiksliai pasakyti, ar matė, kaip tas draugas įdėjo revolverį į dėtuvę. Tą patį vakarą, kai jis neblaivus sėdo už vairo, jis pastebėjo, kad dėtuvėje buvo ginklas. Ginklą jis rado atsikėlęs. Jis atsidarė daiktadėžę ir ginklas iškrito. Anksčiau jis nepastebėjo, kad ten kampas ginklo išlindęs, tuo metu nereikėjo ir nedarinėjo. Jis pats leidimo ginklui neturi. Ginklą jis įsidėjo į kišenę dar būdamas prie namų, kad nepamirštų atiduoti draugui, kuris tą savaitgalį buvo Palangoje. Pamanė, kad parsineš ginklą namo, kad dėtuvėje nesimėtytų. Patikros metu pareigūnai rado pas jį ginklą. Jis žino, kad negalima ginklo be leidimo nešiotis. Savo tokį elgesį jis vertina blogai. Dėl padarytų veikų jis gailisi. Visa tai buvo vienos nakties įvykis, buvo daug alkoholio ir neapmąstytų veiksmų. Pats problemų dėl alkoholio neturi. Proceso išlaidas dėl automobilio nuvežimo jis pripažįsta, sutinka jas apmokėti.

7Proceso dalyviams sutinkant, įvykdžius Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 291 straipsnio reikalavimus, įrodymų tyrimas vykdytas sutrumpintai pagal BPK 273 straipsnį.

8Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, jo kaltė, padarius inkriminuojamas nusikalstamas veikas, įrodyta ir kitais byloje esančiais įrodymais.

9Iš liudytojo L. S. apklausos protokole užfiksuotų parodymų matyti, kad jis paaiškino, jog 2020-05-31 jam dirbant su G. R., naktį apie 1 val. Beržų-Ramygalos gatvių sankryžoje pamatė važiuojantį automobilį „Mercedes Benz“ su ilgosiomis šviesomis, automobilį sustabdė patikrinimui. Jį sustabdė ties Beržų g. 3 pastatu. Nuo vairuotojo sklido alkoholio kvapas, jis sakė, kad alkoholio nevartojo. Vairuotojo dalinės apžiūros metu kelnių kišenėje, priekyje dešinėje pusėje buvo rastas šaunamasis ginklas revolveris. Vairuotojas, kurio duomenys D. B., paaiškino, kad ginklui leidimo neturi. Ar jam priklauso ginklas ar ne jam, jo neklausė, jis pats nepasakojo. Vairuotojui buvo nustatytas girtumas, kiek tiksliai negali pasakyti, yra nurodęs savo tarnybiniame pranešime, bet daugiau negu 1,5 promilės. Apie neblaivų vairuotoją ir rastą šaunamąjį ginklą informavo budėtojus, D. B. pristatė į policijos komisariatą. Su vairuotoju kartu automobilyje buvo dar du vaikinai: P. S. ir M. K.. Kai D. B. sulaikė, jo draugai išsiskirstė (1 t., b.l. 61-63).

10Iš vyriausiojo patrulio L. S. tarnybinio pranešimo matyti, kad jame nurodyta, jog 2020-05-31 dirbant apie 01.20 val. Panevėžyje, Beržų-Ramygalos gatvių sankryžoje pastebėjo automobilį MB, valst.Nr. ( - ). Vairuotojas važiavo įjungęs ilgąsias šviesas. Automobilis buvo sustabdytas ties Beržų g. 3 pastatu, patikrinimui. Automobilį vairavo D. B.. Nuo jo sklido alkoholio kvapas, kalba buvo nerišli. Alkoholio kiekio matuokliu „Alcotest 6810“ Nr. ( - ), patikros Nr. ( - ), 01.24 val. pirmu pūtimu nustatyta 2,03 promilių girtumas, 01.41 val. antru pūtimu nustatytas 2,03 promilių girtumas. Sodinant D. B. į spec. transporto priemonės laikino sulaikymo patalpą buvo atlikta D. B. dalinė apžiūra. Dalinės apžiūros metu pas jį buvo rastas ginklas Nr. ( - ). D. B. paaiškino, kad leidimo ginklui neturi. D. B. buvo pristatytas į policijos komisariatą (1 t., b.l. 68).

11Iš liudytojo P. S. apklausos protokole užfiksuotų parodymų matyti, kad jis paaiškino, jog 2020 metų gegužės mėnesio pabaigoje, tiksliai dienos nepamena, buvo jau naktis, jis kartu su draugais D. B., M. K. važinėjo Panevėžio mieste D. automobiliu „Mercedes Benz“ pilkos spalvos, valstybinių numerių nežino. Vairavo D. Kai važinėjo, tai jokio alkoholio negėrė, jis pats buvo neblaivus, kur važiavo, nežino. Su D. susitiko mieste, buvo su M., kad būtų skambinęs D. ir jį kvietęs atvažiuoti, to nepamena. Važiuojant Panevėžyje, Beržų gatve, jos pradžioje, jų automobilį sustabdė policijos pareigūnai. Pradžioje jie kalbėjo su D., jam patikrino neblaivumą ir kiek pamena, nustatė, kad D. neblaivus, kiek promilių jis pripūtė į alkotesterį, nežino. Patikrinę D. blaivumą, jam ir M. pareigūnai liepė išlipti. Išlipo, truputį pastovėjo ir pareigūnai jiems pasakė eiti namo. Jis dar paklausė policijos pareigūnų dėl D. automobilio, ar atiduos, buvo pasakyta eiti. Pas D. jokio dujinio pistoleto, kai važiavo automobiliu, jis nematė, jis nerodė ir nesakė, kad turi. Kad jis vairuoja neblaivus, to neįtarė, nepastebėjo, pats buvo gerokai neblaivus. Kol buvo išlipęs iš D. automobilio jis nematė, kad policijos pareigūnai pas D. rado šaunamąjį ginklą, jei tokį rado, tai jau matyt, kai jis su M.buvo išėjęs. Kur D. vartojo alkoholį, jis nežino, kartu alkoholio nevartojo (1 t., b.l. 132-135).

12Iš liudytojo M. K. apklausos protokole užfiksuotų parodymų matyti, kad jis paaiškino, jog 2020 metų gegužės mėnesio pabaigoje, tiksliai dienos nepamena, jis buvo Panevėžio mieste su draugu P. S.. Vėliau susitiko su draugu D. B., jis į miestą atvažiavo savo automobiliu pilkos spalvos „Mercedes Benz“, valstybinių numerių nežino. M. pats buvo neblaivus. D. atvažiavo jau vėlai vakare, kelinta valanda buvo, jis nežino, bet jau buvo sutemę. Visi važiavo D. automobiliu, kurį vairavo D., kai Beržų gatvės pradžioje juos sustabdė policijos pareigūnai. Su D. jokio alkoholio negėrė. Kai važiavo D. automobilyje, jokio šaunamojo ginklo automobilyje jis nematė, D. nieko nepasakojo, kad turi šaunamąjį ginklą, jo nerodė. Policijos pareigūnai sustabdę kalbėjo pradžioje su D., patikrino jo blaivumą ir nustatė, kad jis neblaivus. Tai nustatę policijos pareigūnai visiems liepė išlipti. Išlipus, jam ir Pauliui liepė eiti namo, o D. pasiliko su policijos pareigūnais. Kas toliau vyko nežino, nematė. Policijos pareigūnai jiems būnant prie D. jokio šaunamojo ginklo iš D. ar jo automobilio nepaėmė. Jei rado šaunamąjį ginklą, tai gal tada, kai jo ir Pauliaus jau nebuvo, buvo išėję. Kad D. gali vairuoti automobilį neblaivus, to neįtarė, jis atrodė blaivus. Kiek su juo yra važiavęs, tai visada jis atrodydavo blaivus. Kur ir su kuo D. M. vartojo alkoholį, jis nežino. Ko jis atvažiavo į miestą, nežino, kad jam būtų skambinęs jis nepamena, gal ir skambino, pats buvo neblaivus (1 t., b.l. 138-141).

13Iš liudytojo A. A. apklausos protokole užfiksuotų parodymų matyti, kad jis paaiškino, jog D. B. yra jo pažįstamas, gyvena netoliese, sutaria gerai. Jis legaliai turi įsigijęs, ir tam turi visus reikiamus leidimus, dujinį revolverį ( - ), Nr. ( - ). Kadangi yra ūkininkas, ūkininkauja ir prasidėjus karantinui prasidėjo įvairios vagystės iš pastatų, nuo technikos, kuro vagystės, tai vakarais jis pravažiuodavo savo teritoriją, patikrindavo angarus, kur technika stovi, sandėlius. Važinėdamas su savimi turėjo dujinį ginklą, kad būtų drąsiau, jei pamatytų kokius vagis. Pamena, kad vieną dieną, čia buvo paskutinę gegužės savaitę, tikslios dienos negali pasakyti, nepamena, jis remontavo savo automobilį, namo parvežė D., ir A. A. su savimi turėjo savo dujinį revolverį. Atsisėdęs į automobilį revolverį padėjo automobilyje, kad būtų patogiau sėdėti ir pamiršo jį pasiimti išlipdamas. Tiesiog neapsižiūrėjo, skubėjo ir pamiršo. Revolverio D. nedavė. Žino, kad kitiem asmenims negalima duoti dujinio ginklo, jei su savimi jį turi, jis turi būti nematomoje vietoje, dėtuvėje. Tiesiog per skubėjimą pamiršo dujinį revolverį pas D. automobilyje. Kitą dieną su šeima išvažiavo į Palangą ir joje būdamas savaitgalį perskaitė straipsnį internete, kad Panevėžyje sulaikytas neblaivus vairuotojas su šaunamuoju ginklu, tai buvo D., o ginklas jo. Kažką buvo girdėjęs iš kaimo žmonių, kad kovą ar vasarį D. buvo sumuštas, buvo kažkokios muštynės, bet jokių smulkmenų nežino, pats D. apie tas muštynes nepasakojo ir juo labiau jis neprašė ginklo. Jei būtų ir prašęs, tikrai neduotų, nes to negalima daryti. Prie apklausos protokolo pateikė ginklo pažymėjimą, neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus (1 t., b.l. 124-129).

14Iš apžiūros protokolo matyti, kad apžiūros atlikimo vieta Beržų g. ties 3 pastatu, Panevėžys. Matomas pilkos spalvos automobilis MB, valst.Nr. ( - ), automobilio priekis nukreiptas link Pilėnų g. Automobilyje akivaizdžių įsilaužimo požymių nesimato, automobilio viduje yra padėti keli akmenys. Apžiūros metu paimta: automobilio MB, valst.Nr. ( - ) registracijos liudijimas, D. B. vairuotojo pažymėjimas (1 t., b.l. 18-26).

15Iš neblaivumo nustatymo akto matyti, kad 2020-05-31 01.24 val. alkotesteriu „Alcotest 6810“ Nr. ( - ), metrologijos patikros sertifikatas Nr. 1178701, galioja iki 2020-10-30, D. B. nustatytas 2,03 promilių girtumas, antro tikrinimo metu 01.41 val. nustatytas 2,03 promilių girtumas (1 t., b.l. 32, 33).

16Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas registracijos liudijimas Nr. ( - ) yra automobilio „Mercedes Benz“, valst.nr. ( - ), jo valdytojas yra D. B., ( - ) (1 t., b.l. 27-31).

17Iš VĮ „Regitra“ pažymos matyti, kad automobilio „Mercedes Benz C220 CDI“, valst.Nr. ( - ), pagaminimo metai 2007, variklio tūris 2148cm3, variklio galia 125kW, degalai - dyzelinas, pirma reg. LR 2019-09-07, savininkas D. B. (1 t., b.l. 53).

18Iš VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo gauta transporto priemonės „MERCEDES C220“, identifikavimo numeris ( - ), 2019-10-27 pirkimo-pardavimo sutartis, kur pirkėjas nurodytas D. B.. Transporto priemonės kaina sutartyje nurodyta 5300 eurų (1 t., b.l. 57, 58).

19Iš VšĮ „Emprekis“ pažymos matyti, kad automobilio „Mercedes Benz C220 CDI“, variklio darbinis tūris 2148 cm3, variklio galia 110kW, pasirinkti metai 2007, kaina be PVM - 2587 eurai, kaina su PVM - 3130 eurų (1 t., b.l. 54).

20Iš specialisto išvados matyti, kad tyrimui pateiktas revolveris yra pramoninės gamybos, 9 mm kalibro, revolveris ( - ), Nr. ( - ), (Vokietija), skirtas šaudyti 9 mm kalibro dujiniais ir garsiniais šoviniais, bei šoviniais užtaisytais guminėmis kulkomis. Ginklas šaudymui tinkamas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu šis revolveris yra priskiriamas šaunamiesiems C kategorijos, dujiniams ginklams. Tyrimui pateikti trys šoviniai, (rasti revolverio ( - )Nr. ( - ) būgnelyje) yra vienos rūšies, pramoninės gamybos, 9 mm kalibro šoviniai, užtaisyti guminėmis kulkomis (šratais), skirtais šaudyti iš 9 mm kalibro revolverio ( - ) ir kt. Remiantis Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu šie šoviniai priskiriami šaudmenims, skirtiems šaunamiesiems C kategorijos ginklams. Šoviniai šaudymui buvo tinkami. Tyrimui pateiktos dvi šovinių tūtelės (rastos revolverio ( - ) Nr. ( - ) būgnelyje) yra vienos rūšies, pramoninės gamybos, 9 mm kalibro šovinių, užtaisytų guminėmis kulkomis (šratais) dalys, šie šoviniai skirti šaudyti iš dujinių, 9 mm kalibro revolverių tame tarpe ir ( - ) ir kt. Šovinių dalys - tūtelės prie šaudmenų nepriskiriamos. Šovinių tūtelės tyrimui pateiktos iššautos (1 t., b.l. 104-114).

21Iš Policijos licencijavimo veiklos informacinės sistemos pažymos matyti, kad D. B. neturi jokių šaunamųjų ginklų ir neturi jiems leidimų (1 t., b.l. 71).

22Iš Policijos licencijavimo veiklos informacinės sistemos pažymos matyti, kad A. A. turi šaunamųjų ginklų ir turi jiems leidimus (1 t., b.l. 72-73).

23Įrodymų vertinimas ir nusikalstamų veikų kvalifikavimas

24Kaltinamasis D. B. pripažįsta vairavimo esant neblaiviam bei neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu su šoviniais faktus. Byloje surinkti įrodymai, patvirtinantys jo kaltę dėl abiejų kaltinime nurodytų nusikalstamų veikų, neginčijami. Teismas, ištyręs ir įvertinęs visus ikiteisminio tyrimo metu surinktus ir teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtus duomenis, nustatė, kad įrodymai byloje surinkti Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka, tai yra teisėtais būdais ir tvarka bei laikantis įstatymo. Byloje esantys įrodymai buvo patikrinti teisiamojo posėdžio metu.

25Be paties kaltinamojo D. B. visiško prisipažinimo, aukščiau nurodytų bylos įrodymų, kurie yra sutampantys, neprieštaraujantys, atitinkantys bylos faktines aplinkybes ir jais teismas abejoti neturi pagrindo, visuma patvirtina, kad kaltinamasis D. B. kaltinime nurodytu laiku ir vietoje pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemonę neblaiviems asmenims, vairavo kaltinime nurodytą automobilį būdamas neblaivus, kol 2020 m. gegužės 31 d. val. Panevėžio mieste, ties Beržų g. 3 pastatu buvo sustabdytas policijos pareigūnų ir alkoholio kiekio matuokliu apie 01.24 val. jam buvo nustatytas 2,03 promilių, o 01.41 val. - 2,03 promilių girtumas, be to, jis kaltinime nurodytomis aplinkybėmis minėto automobilio daiktų dėtuvėje radęs ir neteisėtai, neturėdamas leidimo laikė bei laikydamas dėvimų kelnių kišenėje automobiliu gabeno A. A. priklausantį kaltinime nurodytą šaunamąjį ginklą su šoviniais, iki kol 2020-05-31 01.20 val. Panevėžio mieste, ties Beržų g. 3 pastatu jo vairuojamą automobilį sustabdę policijos pareigūnai asmens dalinės apžiūros metu juos rado.

26Byloje surinktų įrodymų visuma nepalieka abejonių, kad kaltinamasis D. B., neblaivus sėsdamas už automobilio vairo ir vairuodamas automobilį, suprato savo veiksmų pavojingą pobūdį, numatė dėl tokių jo veiksmų galinčius atsirasti pavojingus padarinius ir jų norėjo, todėl veikė tiesiogine tyčia. Kadangi kaltinamojo neblaivumas nustatytas didesnis nei 1,51 promilės, ši D. B. veika teisingai kvalifikuota pagal BK 2811 straipsnio 1 dalį.

27Teismas pažymi, kad sutinkamai su LR ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 2 straipsnio nuostatomis ginklo ir (ar) šaudmenų gabenimas apibrėžiamas kaip ginklo ir (ar) šaudmenų pervežimas, pernešimas ir kiti transportavimo būdai tokiomis sąlygomis, kurios užtikrina, kad nebūtų galimybės ginklo ir (ar) šaudmenų panaudoti nedelsiant, o ginklo ir (ar) šaudmenų laikymas – tai ginklo ir (ar) šaudmenų faktinis turėjimas fizinio asmens būste, juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio patalpose arba kitose vietose, turinčiose apibrėžtas ribas. Byloje esančius įrodymus vertinant šių nurodytų apibrėžimų kontekste, teismui nekyla jokių abejonių ir teismas laiko įrodytu, kad kaltinamasis D. B. kaltinime nurodytomis aplinkybėmis neteisėtai, neturėdamas leidimo laikė bei gabeno kaltinime nurodytą šaunamąjį ginklą su jame buvusiais šoviniais. Bylos duomenys liudija ir tai, kad neteisėtai laikydamas ir gabendamas šaunamąjį ginklą su juose esančiais šoviniais kaltinamasis veikė tiesiogine tyčia. Kad kaltinamasis suprato, jog neturi teisės disponuoti šaunamuoju ginklu – jį laikyti ir gabenti, patvirtina jo paties parodymai teisme, kur jis parodė, jog jis žinojo, kad disponavimui ginklu reikalingas leidimas, kurio jis neturėjo. Be to, D. B. parodė automobilio dėtuvėje rastą ginklą įsidėjęs į kišenę ir automobiliu gabenęs tikslu vėliau parsinešti jį į namus ir vėliau atiduoti ginklo savininkui – draugui A. A., t. y. asmeniui, turinčiam teisę laikyti (nešiotis) ginklą. Taigi, D. B. ne tik suprato, kad pats neturi teisės laikyti ir gabenti šaunamąjį ginklą su jame esančiais šoviniais, bet ir norėjo taip veikti – nesant jokios būtinybės nusprendė pasiimti juos su savimi, laikyti ir gabenti juos, be kita ko dar būdamas neblaivus. Tokie D. B. veiksmai, neteisėtai laikant ir gabenant kaltinime nurodytą šaunamąjį ginklą su juose buvusiais šoviniais, atitinka BK 253 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudėtį.

28Bausmių skyrimas ir kitų klausimų išsprendimas

29Skirdamas bausmes kaltinamajam, teismas atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, motyvus ir tikslus, nusikalstamų veikų stadijas, kaltinamojo asmenybę, kitas bausmės skyrimui svarbias aplinkybes (BK 54 straipsnio 2 dalis).

30Kaltinamojo atsakomybę dėl abiejų inkriminuojamų nusikalstamų veikų lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytas abi jam inkriminuojamas veikas ir dėl jų nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kaltinamojo atsakomybę dėl BK 253 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sunkina tai, kad D. B. šią nusikalstamą veiką įvykdė būdamas neblaivus, kas turėjo įtakos jos padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių dėl BK 2811 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos nenustatyta.

31Kaltinamasis D. B. padarė dvi tyčines, baigtas nusikalstamas veikas, viena kurių priskiriama nesunkių, kita – apysunkių nusikaltimų kategorijai. Jis yra neteistas, inkriminuojamų nusikaltimų padarymo metu administracine tvarka nebuvo baustas, psichikos sveikatos centro ar priklausomybių ligų kabineto įskaitose neregistruotas, dirba.

32BK 2811 straipsnio 1 dalies sankcijoje yra numatytos bausmių rūšys – bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki vienerių metų, o BK 253 straipsnio 1 dalies sankcijoje – areštas arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.

33Teismas spręsdamas dėl kaltinamajam D. B. skirtinų bausmių rūšių pastebi, kad vienas iš fundamentalių bausmės skyrimo principų, įtvirtintų baudžiamajame įstatyme, yra bausmės teisingumo principas. Bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos nusikalstamos veikos ir kaltininko asmenybės pavojingumą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-420/2006). Tik išimtiniais atvejais teismas, skirdamas bausmę, gali išeiti už baudžiamojo įstatymo sankcijos ribų. Šie atvejai numatyti BK 54 straipsnio 3 dalyje ir 62 straipsnyje. BK 54 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Teismų praktikoje bausmės švelninimo pagrindas, numatytas šioje normoje, siejamas su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos ir veiką padariusio asmens pavojingumą, visumos vertinimu bei išvada, kad bendros bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-420/2006, 2K-7-371/2011, 2K-382/2012, 2K-430/2012, 2K-421/2013, 2K-150/2014, 2K-P-89/2014, 2K-186-942/2015 ir kt.).

34Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, į kaltinamojo D. B. asmenybę, jį charakterizuojančius duomenis, teismas daro išvadą, kad BK 253 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytos su laisvės atėmimu susijusių bausmių – arešto ar laisvės atėmimo paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Teismo vertinimu, D. B. atžvilgiu visi bausmės tikslai gali būti pasiekti netaikant jam su laisvės atėmimu susijusios bausmės, o taikant BK 54 straipsnio 3 dalį, paskiriant jam švelnesnę bausmės rūšį nei numatyta straipsnio sankcijoje už padarytą apysunkį nusikaltimą. Atsižvelgiant į visas aukščiau paminėtas aplinkybes kaltinamajam D. B. už BK 253 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos padarymą skirtina laisvės apribojimo bausmė, jos trukmę, atsižvelgiant į veikos pavojingumą, kaltinamojo atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybes, nustatant artimą vidurkiui, bei nustatant BK 48 straipsnyje numatytą įpareigojimą. Teismo vertinimu, ši bausmė leis įgyvendinti BK 41 straipsnyje įtvirtintas bausmės paskirties nuostatas (bendrąją prevenciją, nusikalstamą veiką padariusio asmens nubaudimą, kelio naujiems nusikaltimams užkirtimą ir bausmės teisingumo principo įgyvendinimą).

35Gi už BK 2811 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymą kaltinamajam D. B. skirtina švelniausia sankcijoje numatytų bausmių rūšių – bauda, jos dydį, be kitų aplinkybių atsižvelgiant ir į atsakomybę lengvinančią aplinkybę bei sunkinančių aplinkybių nebuvimą, nustatant artimą minimaliam.

36Nors kaltinamajam inkriminuotų abiejų nusikalstamų veikų laiko bei vietos aplinkybės iš esmės nėra nutolusios, kaltinamojo D. B. veiksmai kiekvieno nusikaltimo atveju yra skirtingi, o jų sumanymas nėra bendras. Be to, kaltinamasis teisme parodė, kad ginklą automobilio dėtuvėje jis rado atsikėlęs ir jį į kišenę įsidėjęs dar būdamas prie namų, neišvažiavęs, kas liudija apie neteisėtą ginklo laikymą dar iki kaltinamojo veiksmų neblaiviam vairuojant automobilį bei ilgesnę BK 253 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos trukmę. Todėl, įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad kaltinime nurodytos skirtingos nusikalstamos veikos kaltinamojo yra padarytos realioje sutaptyje. Tokia teismo išvada neprieštarauja ir teismų praktikai (Kauno apygardos teismo 2019 m. lapkričio 8 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-732-485/2019). Nustačius, kad padarytos nusikalstamos veikos sudaro realią sutaptį, už kiekvieną šių veikų paskirtos bausmės subendrinamos jas visiškai arba iš dalies sudedant (BK 63 straipsnio 3, 4 dalys). Bausmių apėmimas tokiais atvejais taikomas tik BK 63 straipsnio 5 dalies 2 ar 3 punktuose numatytais atvejais. Šiuo atveju pagrindo D. B. atžvilgiu taikyti BK 63 straipsnio 5 dalies 2 ar 3 punktus teismas nenustatė. Atsižvelgiant į tai, už atskirus nusikaltimus D. B. paskirtos bausmės, be kita ko įvertinus skirtingas jų rūšis bei bausmės keitimo taisykles, subendrintinos pagal BK 63 straipsnio 1, 3 dalis visiško sudėjimo būdu.

37Kadangi byloje buvo atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas, kaltinamajam paskirtos bausmės, vadovaujantis BK 641 straipsnio nuostatomis, mažintinos vienu trečdaliu.

38Vadovaujantis BK 65, 66 straipsniais, į bausmės (baudos) laiką įskaitytinas kaltinamojo laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2020-05-31 01.24 val. iki 2020-06-01 10.55 val. (2 paros) (1 t., b.l. 147-150).

39Byloje yra kaltinamojo ir galimos laiduotojos E. B. prašymai dėl D. B. atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, tačiau pagrindo kaltinamajam taikyti BK 40 straipsnio nuostatas ir atleisti jį baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, teismo vertinimu, šiuo atveju nėra. Pastebėtina, kad laidavimo institutas taikomas tik esant visoms BK 40 straipsnio 2 dalyje nurodytoms sąlygoms: 1) asmuo pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką ir 2) visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką ir 3) bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta, ir 4) yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

40Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyse ne kartą yra pasisakęs, kad BK esančios formuluotės „pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką“ gramatinis ir sisteminis aiškinimas leidžia daryti išvadą, jog BK 40 straipsnio nuostatos gali būti taikomos tik nustačius, kad kaltininkas anksčiau yra neteistas ir padarė vieną nusikalstamą veiką, taip pat tuos atvejus, kai kaltininkas padaro idealiąją sutaptį sudarančias kelias nusikalstamas veikas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-145-895/2018, 2K-164-895/2018 ir kt.).

41Šiuo atveju kaltinamasis D. B. iš tiesų pirmą kartą nusikalto, anksčiau jis nėra teistas, tačiau jis padarė ne vieną, o dvi atskiras nusikalstamas veikas, kurios kvalifikuotinos kaip realiosios nusikaltimų sutapties atvejis. Todėl vien šis faktas, atsižvelgus ir į kaltinamojo padarytų skirtingų nusikalstamų veikų pavojingumą, paneigia laidavimo instituto taikymo galimybę D. B., nesant BK 40 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytos sąlygos. Nors kitų BK 40 straipsnio taikymui būtinų sąlygų buvimas nepaneigtas, o byloje esantys duomenys kaltinamąjį apibūdina gan palankiai, šios aplinkybės nėra pakankamos atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą institutui taikyti ir D. B. įvykdytų nusikaltimų pavojingumo bei BK 40 straipsnio 2 dalyje numatytų sąlygų visumos nebuvimo nepaneigia. Pastebėtina ir tai, kad kaltinamasis teisme parodė, kad tokia situacija, kai jis sėdo girtas prie vairo, jam ne prima, tai buvo prieš 5-6 metus, kas be kita ko kelia abejonių ir dėl pagrindo manyti, kad jis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų, buvimo. Įvertinus visas aukščiau nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad BK 40 straipsnio nuostatos kaltinamojo D. B. atžvilgiu netaikytinos.

42Nagrinėjamu atveju teismas, atsižvelgdamas į D. B. padarytos BK 2811 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, kaltinamojo asmenybę, į tai, jog jis padarė vieną šiurkščiausių ir pavojingiausių Kelių eismo taisyklių pažeidimų, t. y. vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus, be to, kaip pats kaltinamasis teisme parodė – tokia situacija jam ne prima, kai jis sėdo girtas prie vairo, tai buvo prieš 5-6 metus, siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį ir tikslus bei užtikrinti visuomenės saugumą kelyje, sprendžia, kad kaltinamajam D. B. tikslinga skirti BK 67 straipsnio 3 dalyje, 68 straipsnyje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę – uždraudimą naudotis teise vairuoti transporto priemones terminui, kuris mažesnis nei vidurkis – 2 (dvejiems) metams, šį terminą skaičiuojant nuo nutarimų skirti kardomąsias priemones – specialiosios teisės sustabdymą ir dokumento (vairuotojo pažymėjimo) paėmimą – priėmimo dienos – 2020 m. birželio 1 d.

43BK 72 straipsnyje nurodyta, kad šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas turi būti konfiskuojami. Turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskuotinu turtu laikomas baudžiamojo įstatymo uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas, o kaltininkui priklausantis konfiskuotinas turtas privalo būti konfiskuojamas visais atvejais (BK 72 straipsnio 3 dalis). Iš bylos medžiagos matyti, kad nusikalstamos veikos padarymui kaltinamasis panaudojo jam pačiam priklausantį, jo vardu registruotą automobilį, todėl nesant pagrindų netaikyti turto konfiskavimo, kaltinime nurodytas automobilis, kuris šiuo metu saugomas UAB „Tomadas“ saugojimo aikštelėje adresu Elektronikos g. 80, Panevėžys (1 t., b.l. 36-38), konfiskuotinas valstybės naudai.

44Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, specialiosios teisės sustabdymas ir dokumento (vairuotojo pažymėjimo) paėmimas (2 t., b.l. 1-13), iki nuosprendžio įsiteisėjimo paliktinos galioti nepakeistos, o nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikintinos, byloje esantį vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) (2 t., b.l. 10) perduodant saugojimui VĮ „Regitra“.

45Iš kaltinamojo Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato naudai priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos automobilio „Mercedes Benz“, valstybinis Nr. ( - ), priverstinio nuvežimo išlaidos – 36,30 Eur ir saugojimo išlaidos – 0,28 Eur už kiekvieną dieną nuo 2020 m. gegužės 31 d. iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos (1 t., b.l. 36, 42-52), kurios BPK 103 straipsnio 5 punkto pagrindu laikytinos proceso išlaidomis.

46Įsiteisėjus nuosprendžiui daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – ginklas „( - )“ Nr. ( - ), saugomas Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos tarnybos Licencijavimo skyriuje, įstatymų nustatyta tvarka grąžintinas jo savininkui A. A., o dvi tūtelės – sunaikintinos, automobilio „Mercedes Benz“, valstybinis Nr. ( - ), registracijos liudijimas Nr. ( - ), kuris saugomas byloje (1 t., b.l. 31), perduotinas turto konfiskavimą vykdysiančiam subjektui.

47Vadovaujantis BPK 103 straipsnio 6 punktu, 105 straipsnio 1 dalimi, iš kaltinamojo D. B. valstybės naudai išieškotinos 7,60 Eur dydžio proceso išlaidos teismo procesiniams dokumentams įteikti.

48Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-307 straipsniais,

Nutarė

49D. B. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 253 straipsnio 1 dalį ir, pritaikius Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalį, paskirti jam laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams, įpareigojant visą laisvės apribojimo laikotarpį dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje.

50D. B. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 2811 straipsnio 1 dalį ir paskirti jam 60 MGL, tai yra 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų) dydžio baudą.

51Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 ir 3 dalimis paskirtas bausmes subendrinti visiško sudėjimo būdu ir D. B. paskirti galutinę subendrintą bausmę –laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams, įpareigojant visą laisvės apribojimo laikotarpį dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje, bei 60 MGL, tai yra 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų) dydžio baudą.

52Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64¹ straipsnio 1 ir 2 dalimis, paskirtas bausmes sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti D. B. galutines bausmes – laisvės apribojimą 8 (aštuoniems) mėnesiams, įpareigojant visą laisvės apribojimo laikotarpį dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje, bei 40 MGL, tai yra 2000 Eur (dviejų tūkstančių eurų) dydžio baudą.

53Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 65 ir 66 straipsniais, į baudos bausmės laiką įskaityti D. B. laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2020 m. gegužės 31 d. 01.24 val. iki 2020 m. birželio 1 d. 10.55 val. (2 paras) ir laikyti, kad jis yra sumokėjęs 4 MGL, tai 200 Eur (dviejų šimtų eurų) baudą, o likusi nesumokėta bauda yra 36 MGL, tai yra 1800 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai eurų).

54Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 67 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 3 dalimi, 68 straipsniu, D. B. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – uždrausti naudotis specialia teise – teise vairuoti kelių transporto priemones 2 (dvejiems) metams, šį terminą skaičiuojant nuo nutarimų skirti kardomąsias priemones – specialiosios teisės sustabdymą ir dokumento (vairuotojo pažymėjimo) paėmimą – priėmimo dienos – 2020 m. birželio 1 d.

55Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 67 straipsnio 2 dalies 7 punktu, 3 dalimi, 72 straipsnio 2 ir 3 dalimis, D. B. skirti baudžiamojo poveikio priemonę – transporto priemonės – automobilio „Mercedes Benz“, valstybinis Nr. ( - ), kuris saugomas UAB „Tomadas“ aikštelėje, esančioje adresu Panevėžys, Elektronikos g. 80, konfiskavimą, perduodant jį valstybės nuosavybėn. Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, specialiosios teisės sustabdymą (teisę vairuoti kelių transporto priemonę) ir dokumento (vairuotojo pažymėjimo) paėmimą – palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, o nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti ir vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) perduoti VĮ „Regitra“.

56Įsiteisėjus nuosprendžiui daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos tarnybos Licencijavimo skyriuje saugomą ginklą „( - )“ Nr. ( - ) – įstatymų nustatyta tvarka grąžinti jo savininkui A. A., dvi tūteles – sunaikinti, o automobilio „Mercedes Benz“, valstybinis Nr. ( - ), registracijos liudijimą Nr. ( - ), kuris saugomas byloje – perduoti turto konfiskavimą vykdysiančiam subjektui.

57Priteisti iš D. B. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato naudai priverstinio automobilio „Mercedes Benz“, valstybinis Nr. ( - ), nuvežimo išlaidas – 36,30 Eur ir saugojimo išlaidas – 0,28 Eur už kiekvieną dieną nuo 2020 m. gegužės 31 d. iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, nurodant jas įmokėti į Panevėžio AVPK, Tulpių g. 60, Panevėžys, įstaigos kodas 291008610, atsiskaitomąją sąskaitą LT35 7044 0600 0782 8726, esančią AB SEB bankas.

58Vadovaujantis BPK 103 straipsnio 6 punktu, 105 straipsnio 1 dalimi, iš D. B. valstybės naudai išieškoti 7,60 Eur (septynių eurų 60 euro centų) dydžio proceso išlaidas teismo procesiniams dokumentams įteikti. Leisti D. B. iš automobilio „Mercedes Benz“, valstybinis Nr. ( - ), kuris saugomas UAB „Tomadas“ aikštelėje adresu Panevėžys, Elektronikos g. 80, pasiimti jame esančius asmeninius daiktus, kurie nėra integruotos ar pagrindinės automobilio sudedamos dalys.

59Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus.

1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Rita... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje D.... 3. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 2811 straipsnio 1 dalyje... 4. D. B. 2020 m. gegužės 31 d. pažeisdamas Lietuvos Respublikos Kelių eismo... 5. Taip pat jis 2020 metų gegužės 30 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai... 6. Kaltinamasis D. B. kaltu dėl abiejų jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų... 7. Proceso dalyviams sutinkant, įvykdžius Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 8. Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, jo kaltė, padarius inkriminuojamas... 9. Iš liudytojo L. S. apklausos protokole užfiksuotų parodymų matyti, kad jis... 10. Iš vyriausiojo patrulio L. S. tarnybinio pranešimo matyti, kad jame nurodyta,... 11. Iš liudytojo P. S. apklausos protokole užfiksuotų parodymų matyti, kad jis... 12. Iš liudytojo M. K. apklausos protokole užfiksuotų parodymų matyti, kad jis... 13. Iš liudytojo A. A. apklausos protokole užfiksuotų parodymų matyti, kad jis... 14. Iš apžiūros protokolo matyti, kad apžiūros atlikimo vieta Beržų g. ties... 15. Iš neblaivumo nustatymo akto matyti, kad 2020-05-31 01.24 val. alkotesteriu... 16. Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas registracijos... 17. Iš VĮ „Regitra“ pažymos matyti, kad automobilio „Mercedes Benz C220... 18. Iš VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo gauta transporto priemonės... 19. Iš VšĮ „Emprekis“ pažymos matyti, kad automobilio „Mercedes Benz C220... 20. Iš specialisto išvados matyti, kad tyrimui pateiktas revolveris yra... 21. Iš Policijos licencijavimo veiklos informacinės sistemos pažymos matyti, kad... 22. Iš Policijos licencijavimo veiklos informacinės sistemos pažymos matyti, kad... 23. Įrodymų vertinimas ir nusikalstamų veikų kvalifikavimas... 24. Kaltinamasis D. B. pripažįsta vairavimo esant neblaiviam bei neteisėto... 25. Be paties kaltinamojo D. B. visiško prisipažinimo, aukščiau nurodytų bylos... 26. Byloje surinktų įrodymų visuma nepalieka abejonių, kad kaltinamasis D. B.,... 27. Teismas pažymi, kad sutinkamai su LR ginklų ir šaudmenų kontrolės... 28. Bausmių skyrimas ir kitų klausimų išsprendimas... 29. Skirdamas bausmes kaltinamajam, teismas atsižvelgia į padarytų nusikalstamų... 30. Kaltinamojo atsakomybę dėl abiejų inkriminuojamų nusikalstamų veikų... 31. Kaltinamasis D. B. padarė dvi tyčines, baigtas nusikalstamas veikas, viena... 32. BK 2811 straipsnio 1 dalies sankcijoje yra numatytos bausmių rūšys –... 33. Teismas spręsdamas dėl kaltinamajam D. B. skirtinų bausmių rūšių... 34. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, į kaltinamojo D. B. asmenybę, jį... 35. Gi už BK 2811 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymą... 36. Nors kaltinamajam inkriminuotų abiejų nusikalstamų veikų laiko bei vietos... 37. Kadangi byloje buvo atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas, kaltinamajam... 38. Vadovaujantis BK 65, 66 straipsniais, į bausmės (baudos) laiką įskaitytinas... 39. Byloje yra kaltinamojo ir galimos laiduotojos E. B. prašymai dėl D. B.... 40. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyse ne kartą yra pasisakęs, kad... 41. Šiuo atveju kaltinamasis D. B. iš tiesų pirmą kartą nusikalto, anksčiau... 42. Nagrinėjamu atveju teismas, atsižvelgdamas į D. B. padarytos BK 2811... 43. BK 72 straipsnyje nurodyta, kad šio kodekso uždraustos veikos įrankis,... 44. Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas... 45. Iš kaltinamojo Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato naudai... 46. Įsiteisėjus nuosprendžiui daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai... 47. Vadovaujantis BPK 103 straipsnio 6 punktu, 105 straipsnio 1 dalimi, iš... 48. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 49. D. B. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 253 straipsnio 1 dalį... 50. D. B. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 2811 straipsnio 1 dalį... 51. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 ir 3 dalimis paskirtas... 52. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64¹ straipsnio 1 ir 2 dalimis, paskirtas... 53. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 65 ir 66 straipsniais, į baudos bausmės... 54. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 67 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 3... 55. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 67 straipsnio 2 dalies 7 punktu, 3... 56. Įsiteisėjus nuosprendžiui daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai... 57. Priteisti iš D. B. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato... 58. Vadovaujantis BPK 103 straipsnio 6 punktu, 105 straipsnio 1 dalimi, iš D. B.... 59. Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo gali būti...