Byla eB2-836-372/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui ECAA Europe, UAB, tretiesiems asmenimis, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų UAB „Spedman“, UAB „Gelna“, UAB „Autoprofilis“, D. G., į bylą esant įtrauktiems tretiesiems asmenimis, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje UAB „Vaivorykštė“, J. D

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo East China Automobile Association LTD pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui ECAA Europe, UAB, tretiesiems asmenimis, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų UAB „Spedman“, UAB „Gelna“, UAB „Autoprofilis“, D. G., į bylą esant įtrauktiems tretiesiems asmenimis, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje UAB „Vaivorykštė“, J. D.,

Nustatė

2Pareiškėjas East China Automobile Association LTD kreipėsi į teismą pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui ECAA Europe ,UAB, ir bankroto pripažinimo tyčiniu.

3Nurodė, pareiškėjas East China Automobile Association LTD yra atsakovo ECAA Europe, UAB, akcininkas, kuriam priklauso 35 vnt. atsakovo paprastųjų vardinių akcijų. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) prasme pareiškėjas yra ir atsakovo savininkas, kadangi pagal ĮBĮ 2 str. 9 d. savininkas– įmonės dalyvis: akcininkas ar akcininkų grupė, kuriam priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Iš atsakovo įstatų matyti, kad pareiškėjui suteikiama 35 proc. visų balsų, todėl pareiškėjas turi teisę kreiptis dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo. Mano, kad atsakovas yra nemokus. Atsakovo finansiniai įsipareigojimai vis didėja, nepagrįstai didinant vienam didžiausiam kreditoriui mokėtinas palūkanas, ir tokiu būdu apribojant kitų atsakovo kreditorių galimybes atgauti atsakovo skolas. Pareiškėjo įsitikinimu, atsakovo faktinė finansinė padėtis yra visiškai kitokia, nei nurodyta atsakovo finansiniuose dokumentuose. Nors atsakovas nurodo, kad įmonė turi kreditorinių reikalavimų už 368 834,18 Eur (1 275 502,37 Lt) sumą, įskaitant gautiną PVM, tačiau pagrindiniai atsakovo skolininkai, kaip matyti, yra Acemark Enterprises Limited (337 264,25 Eur arba 1 164 506 Lt), UAB „Autoprofilis“ (12 351,99 Eur arba 42 713,19 Lt), ir pats pareiškėjas East China Automobile Association LTD (18 993,67 Eur arba 65581,36 Lt), tačiau nei vienas iš šių asmenų atsakovo buhalterinėje apskaitoje fiksuojamų skolų nepripažįsta. Visų šių atsakovo nurodomų skolininkų suma sudaro net 368 628,52 Eur (1 272 800,55 Lt) ir ji į atsakovo balansą negalėjo būti įtraukta. Pašalinus visus tariamų atsakovo skolininkų įsiskolinimus, kurie nurodomi atsakovo buhalterinėje apskaitoje, matyti, kad atsakovo skoliniai įsipareigojimai viršija daugiau nei pusę į atsakovo balansą įrašyto turto vertės. Atsakovas pareiškėjui yra skolingas 447 541,71 Eur sumą, tačiau iš 2014 m. kovo 31 d. atsakovo įmonės kreditorių sąrašo matyti, kad skola pareiškėjui neteisėtai nėra įtraukiama. Aplinkybės, susijusios su paskolos, kurią atsakovui suteikė UAB „Vaivorykštė“, grąžinimo termino pratęsimu, patvirtina, kad prie bankroto atsakovas buvo privestas sąmoningai ir tyčia. Tyčinius atsakovo veiksmus patvirtina ir tai, kad atsakovo vadovas J. D., žinodamas faktinę situaciją ir matydamas, kad atsakovas yra visiškai nemokus, nesikreipia į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Į pradelstus įsipareigojimus atsakovas neįtraukė Acemark Enterprises Limited, kuri pareikalavusi iš atsakovo grąžinti 7339,49 Eur skolą, pareiškėjo teigimu atsakovas yra skolingas UAB „Gelna“ 3 477,08 Eur, UAB „Spedman“ skolingas 22042,82 Eur, UAB „Autoprofilis“ skolingas 20 340,01 Eur, D. G. skolingas 23 035,34 Eur, atsakovas nepagrįstai į savo balansą neįtraukė ir 124 048,39 Eur skolos įmonei Credostar Worldwide LLP. Atsakovo pradelsti įsipareigojimai vien tik pareiškėjui, D. G., Acemark Enterprises Limited ir Credostar Worldwide LLP iš viso sudaro 595 390,32 Eur, vien tik šios skolos viršija pusę atsakovo turto (856 021,87 Eur) vertės.

4Atsakovas ECAA Europe, UAB, pateikė atsiliepimą, prašė netenkinti pareiškėjo prašymo, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad atsakovas yra moki įmonė ir nėra ĮBĮ 9 str. 7 d. numatytų pagrindų bankroto bylai iškelti, atsakovo ECAA Europe, UAB, turimas turtas siekia 1 253 686,57 Eur sumą, tuo tarpu pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro vos 5709,33 Eur sumą. Atsakovas neturi įsiskolinimų darbuotojams, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir VSDFV biudžetui, įmonė viešai nepranešė kreditoriams, kad negali ir neketina vykdyti įsipareigojimų.

6Trečiasis asmuo atsakovo pusėje UAB „Vaivorykštė“ pateikė atsiliepimą, prašė netenkinti pareiškimo dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo.

7Nurodė, kad trečiųjų asmenų atsakovo pusėje UAB „Vaivorykštė“ ir J. D. valdomos akcijos bendrai sudaro absoliučią daugumą atsakovo akcijų (65 proc.), o pareiškėjas yra tik smulkus atsakovo akcininkas (35 proc.) ir net nėra atsakovo kreditorius. Akcijų daugumą turintys akcininkai, kurie taip pat yra ir didžiausi atsakovo kreditoriai, kurių reikalavimai nėra ginčijami teisme, visiškai nesutinka, kad atsakovui būtų keliama bankroto byla, nes tam nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Trečiųjų asmenų atsakovui suteiktų kreditų grąžinimo terminas dar nėra pasibaigęs, baigiasi tik 2016-04-30, ir tretieji asmenys, esant poreikiui, gali šį terminą pratęsti, jie yra suinteresuoti, kad netgi pelningą veiklą iki šiol vykdantis atsakovas ir toliau tęstų savo komercinę veiklą. Sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, prioritetas privalo būti teikiamas juridinio asmens reabilitavimui, siekiui išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, siekiui, kad juridinis asmuo sumokėtų skolas ir išvengtų bankroto, o tai pasiektina, gaunant įmonės kreditorių pagalbą.

8Šiaulių apygardos teismas 2015 m. balandžio 17 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovui bankroto bylą, priteisė iš ieškovo atsakovui 300 Eur bylinėjimosi išlaidų.

9Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. birželio 26 d. nutartimi panaikino Šiaulių apygardos teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartį ir perdavė bankroto bylos iškėlimo atsakovui „ECAA Europe“, UAB, klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

10Atsakovas ECAA Europe pateikė teismui prašymą sustabdyti civilinę bylą dėl bankroto bylos atsakovui ECAA Europe, UAB, iškėlimo, kol įsiteisės teismo procesinis sprendimas Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. e2A-816-180/2015 (arba Nr. e2A-816-XX/2015) pagal ECAA Europe, UAB, skundą dėl Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gegužės 26 d. sprendimo, byloje Nr. 1-1/2013, panaikinimo.

11Nurodė, kad Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. e2A-816-180/2015 (arba Nr. e2A-816-XX/2015) yra iškelta ir nagrinėjama civilinė byla, kurioje nustatyti faktai turės tiek prejudicinę, tiek res judicata galią priimant teismo sprendimą šioje civilinėje byloje. Reikšminga tai, kad Lietuvos arbitražo teismas 2015 m. gegužės 26 d. sprendimu tenkino East China Automobile Association Ltd ieškinį iš dalies ir priteisė ieškovui iš atsakovo ECAA Europe, UAB, 390 732,91 Eur skolą ir net 9,5 proc. procesinių palūkanų nuo priteistos sumos. Atsakovas ECAA Europe, UAB, pateikė skundą dėl sprendimo panaikinimo ir sprendimo vykdymo sustabdymo. 2015 m. birželio 8 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-816-180/2015 teismas nutarė sustabdyti Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gegužės 26 d. sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. 1-1/2013, vykdymą iki galutinio Lietuvos apeliacinio teismo procesinio sprendimo civilinėje byloje priėmimo. Todėl šiuo metu ir iki įsiteisės Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas c. b. Nr. e2A-816-180/2015 dėl bylos esmės, negali būti 390 732,91 Eur suma laikoma atsakovo skola pareiškėjui, ar juolab, pradelsta skola, kas itin reikšminga, vertinant atsakovo ECAA Europe, UAB, mokumo, skolų kreditoriams ir kitus bendrovės mokumą grindžiančius klausimus, taigi ir vertinti pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumą.

12Pareiškėjas East China Automobile Association LTD prašė atmesti atsakovo prašymą dėl bankroto bylos sustabdymo, teismo iniciatyva skirti atsakovo buhalterinę ekspertizę, išreikalauti naujus įrodymus, klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui nagrinėti žodinio proceso tvarka.

13Nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog bankroto bylos iškėlimo klausimas negali būti stabdomas. Todėl atsakovo prašymas atmestinas. Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gegužės 26 d. sprendimo sustabdymas šioje bankroto byloje, sprendžiant atsakovo įsiskolinimų pareiškėjui pagrįstumą, jokios įtakos neturi, nes 2015 m. birželio 8 d. Lietuvos apeliacinis teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-816-180/2015 sustabdė ne minėtojo sprendimo galiojimą, o tik jo vykdymą. Taigi, pareiškėjas iki šiol į atsakovą turi teisėtą 390 732,91 Eur skolos ir 9,5 proc. procesinių palūkanų reikalavimo teisę. Ši suma yra įtrauktina į atsakovo balansą, kaip pradelsta atsakovo skola, kuri šioje bankroto byloje teismo turėtų būti vertinama kartu su kitais atsakovo pradelstais finansiniais įsipareigojimais. Tačiau atsakovas ne tik neįtraukia šios skolos, tačiau priešingai, pareiškėją nurodo debitorių sąraše, kaip skolingą 21 625,24 Eur sumą, ir, kaip matyti, nepateikia jokių tokią skolą pagrindžiančių dokumentų. Pareiškėjas tai vertina kaip akivaizdų tikrovės neatitinkančių finansinių duomenų rengimą. Atsakovas kartu su 2015 m. rugpjūčio 6 d. pareiškimu dėl dokumentų prijungimo pateikė debitorinių skolininkų sąrašą 2015-07-27 datai, kuriame nurodė, kad įmonės Acemark Enterprises Limited pradelsta skola atsakovui, neva, sudaro net 337 264,25 Eur, tačiau nėra pateikęs teismui jokių šią skolą patvirtinančių dokumentų. Acemark Enterprises Limited nurodytos skolos niekada nepripažino (be to, ir atsakovas nėra pateikęs skolų suderinimo akto, nes toks nebuvo sudarytas), tačiau priešingai, Acemark Enterprises Limited nurodo, kad pats atsakovas jai yra skolingas 7339,49 Eur sumą. Pažymėjo, kad atsakovas teigia, jog Credostar Worldwide LLP yra likviduota įmonė, ir nors 2014 metais atsakovo skola Credostar Worldwide LLP dar buvo įtraukta į kreditorių sąrašą, tačiau vėliau ta suma atsakovo apskaitoje neva buvo perkelta į pagautę dėl šio tiekėjo likvidavimo. Tačiau net ir tuo atveju, jei minėtoji įmonė buvo likviduota, atsakovo skola šiai įmonei niekur nedingsta. Mano, kad atsakovo vykdomas turto (prekių) perleidimas susijusiai įmonei Universal Auto, UAB ,yra nusikalstamas.

14Atsisakytina kelti bankroto bylą atsakovui ECAA Europe, UAB.

15Dėl bylos sustabdymo.

16Teismų praktikoje ne kartą yra išaiškinta, kad nei CPK, nei ĮBĮ nėra reglamentuoti atvejai, kada bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas gali būti sustabdomas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006 m. spalio 13 d. nutartyje, priimtoje byloje Nr. 3K-7-564/2006, pažymėjo, kad CPK normose yra nustatyti civilinės bylos sustabdymo pagrindai, kurie taikomi tik esant iškeltai civilinei bylai, taip pat ir iškeltai bankroto bylai. Įmonių bankroto procedūras nustatančiame ĮBĮ taip pat nėra reglamentuojami kokie nors atvejai, kada bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas gali būti sustabdomas. Analogiškai ir CPK nėra nustatyta normų apie civilinės bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimo sustabdymą. Bankroto bylos iškėlimo klausimą pirmosios instancijos teisme būtina nagrinėti iš esmės ir, teismui įvertinus nustatytas aplinkybes, priimti atitinkamą procesinį sprendimą – arba iškelti bankroto bylą, arba atsisakyti ją kelti. Vienokio ar kitokio sprendimo priėmimas priklauso nuo to, kaip teismas kvalifikuoja materialinio teisinio pobūdžio faktus, kurie atitiktų ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje nustatytus pagrindus, esančius pakankamais iškelti bankroto bylą tokiai įmonei, taip pat patikrinus, ar egzistuoja ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalyje nurodyti besąlyginiai atsisakymo kelti bankroto bylą pagrindai. Ieškinių kitose bylose nagrinėjimas nėra kliūtis išspręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą, jeigu tai neatima galimybės teismui patikrinti ĮBĮ nustatytus bankroto bylos iškėlimo pagrindus. Tačiau teismas, svarstydamas bankroto bylos iškėlimo konkrečiai įmonei klausimą, turi atsižvelgti ir į tai, ar turi įtaką įmonės nemokumo būsenos įvertinimui tokios įmonės pareikšti ieškiniai. (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-370/2010). Todėl šiuo konkrečiu atveju atmestinas atsakovo prašymas dėl bylos sustabdymo, o aplinkybė, kad yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir sustabdytas Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gegužės 26 d. sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. 1-1/2013, vykdymas iki galutinio Lietuvos apeliacinio teismo procesinio sprendimo civilinėje byloje priėmimo, nėra kliūtis spręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą atsakovui ECAA Europe, UAB.

17Dėl ekspertizės skyrimo ir naujų įrodymų išreikalavimo

18Teismas pažymi, kad teismo ekspertizės skyrimas turi būti pagrįstas ne spėjimu, bet teismo įsitikinimu, kad jos atlikimas yra reikalingas, o nagrinėjamoje byloje iš surinktų įrodymų visumos spręstina, kad jų pakanka padaryti išvadai apie atsakovo finansinę būklę. Todėl netenkintinas prašymas dėl ekspertizės skyrimo (CPK 212 str. 1 d.; 185 str.).

19Teismas netenkina pareiškėjo 2015 m. rugpjūčio 14 d. prašymo dėl naujų įrodymų išreikalavimo, nes jie turėtų reikšmės sprendžiant įmonių Acemark Enterprises Limited, Worldwide Credostar LLP ir atsakovo ECAA Europe, UAB, tarpusavio turtinius ginčus ginčo teisenos tvarka, o ne klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui (CPK 176 str.)

20Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

21Bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis (ĮBĮ 10 str. 1 d.). Nei ĮBĮ, nei CPK imperatyviai nenustato, kad klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjamas žodinio proceso tvarka. Ar tokią bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, sprendžia bylą nagrinėjantis teismas (ĮBĮ 9 str. 6 d.). Be to, vertinant įmonės (ne)mokumą yra analizuojami būtent įmonės finansiniai duomenys, taip pat įmonės galimybės vykdyti įsipareigojimus kreditoriams. Nagrinėjamu atveju tiek pareiškėjas, tiek atsakovas, tiek tretieji asmenys turėjo pakankamai laiko rašytiniams įrodymams pateikti, klausimui išnagrinėti reikšmingos aplinkybės yra nustatytos byloje pateiktais įrodymais, byloje dalyvaujantys asmenys procesiniuose dokumentuose išdėstė savo motyvuotus ir išsamius argumentus, taigi, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka nėra pagrindo (CPK 185 str.).

22Dėl atsakovo finansinės padėties vertinimo

23Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įstatymo leidėjo valia įmonės nemokumas, sudarantis teisinį pagrindą iškelti bankroto bylą, vertinamas pagal išorinį (įsipareigojimų nevykdymą) ir vidinį (neigiamą įmonės aktyvų ir pasyvų santykį) nemokumo požymius. Tik abiejų požymių konstatavimas įgalina teismą iškelti įmonei bankroto bylą, t. y. vien tik įmonės nepajėgimo apmokėti savo prievolių, kurių mokėjimo terminai pasibaigę, kaip nemokumą kvalifikuojančio požymio nepakanka bankroto bylai iškelti. Dėl to sprendžiant, ar egzistuoja įstatyme įtvirtinti bankroto bylos iškėlimo materialieji teisiniai pagrindai, būtina nustatyti ne tik įmonės įsipareigojimų nevykdymo faktą ir to priežastis (įvertinti įmonės finansinių sunkumų pobūdį), bet ir atskleisti įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį. Sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Pagal bendrą taisyklę faktinė įmonės mokumo būsena turi būti vertinama pagal aktualių (naujausių) finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinių duomenis, kurie atspindi įmonės turimą turtą.

24Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismui klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui gražinus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, Šiaulių apygardos teismo 2015 m. liepos 27 d. nutartimi atsakovas įpareigotas pateikti teismui: 1) kreditorių ir skolininkų sąrašus, sudarytus 2015 m. liepos 27 d. duomenimis, kuriuose būtų nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai; 2) ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki 2015 m. liepos 27 d. finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus; 3) detalų sąrašą viso atsakovo ECAA Europe, UAB, 2015 m. liepos 27 d. turimo turto.

25Todėl teismas vertina atsakovo pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus bei kitus rašytinius įrodymus, vykdant Šiaulių apygardos teismo 2015 m. liepos 27 d. nutartį, atsižvelgdamas į anksčiau į bylą pateiktus rašytinius įrodymus, bei atsižvelgdamas į Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartyje nurodytus aspektus, būtinus teisingam klausimo išsprendimui.

26Iš atsakovo ECAA Europe, UAB, pateikto 2015-07-31 balanso, sudaryto už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. liepos 27 d. (kuriame pažymėta, kad jis sudarytas „su pardavimais ir arbitražu“), matyti, kad įmonė turi turto už 1 345 348 Eur, iš kurio ilgalaikio turto už 1 801 Eur, trumpalaikio turto už 1 343 547 Eur (iš kurio 399 990 Eur sudaro per vienerius metus gautinos sumos ir 943 549 Eur – atsargos, išankstiniai apmokėjimai). Pagal pateiktą balansą atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 1 268 453 Eur, iš kurių 1 221 608 Eur po vienerių metų mokėtinos sumos, ir 46 845 Eur – per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Atkreiptinas dėmesys, kad į po vienerių metų mokėtinas sumas, o ne į per vienerius metus mokėtinas sumas, atsakovas yra įtraukęs ir Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gegužės 26 d. sprendimu, priimtu arbitražo byloje Nr. 1-1/2013, pareiškėjui priteistą 390 732,91 Eur skolą.

27Teismas šiuo konkrečiu atveju sprendžia, kad klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui nagrinėjimo metu (2015-08-25) Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gegužės 26 d. sprendimu iš atsakovo pareiškėjui priteista 390 732,91 Eur skola pagrįstai nėra įtraukta į skolų, mokėtinų per vienerius metus, sumą. Byloje esantys rašytinai įrodymai patvirtina, kad atsakovas ECAA Europe, UAB, pateikė skundą dėl Lietuvos arbitražo teismo sprendimo, o Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. birželio 8 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-816-180/2015, sustabdė Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gegužės 26 d. sprendimo vykdymą iki galutinio Lietuvos apeliacinio teismo procesinio sprendimo civilinėje byloje priėmimo. Todėl šiuo metu ir iki įsiteisės Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas c. b. Nr. e2A-816-180/2015 yra pagrindas spręsti, kad atsakovo skolos pareiškėjui mokėjimo terminas nėra suėjęs. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad, kai atsakovas ginčija skolą, ši skola neįskaičiuojama į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę, o apie įmonės (ne)mokumą sprendžiama pagal kitus byloje esančius duomenis. Tai reiškia, šiuo konkrečiu atveju atsakovui ginčijant arbitražo sprendimu priteistą pareiškėjui skolą, sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, reikia tirti ir nustatinėti, ar įmonės skolos, neįskaitant ginčijamos skolos dydžio, viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-859/2009, 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1113-2009). Šiame kontekste pažymėtina, kad tokiu atveju atsakovas pagrįstai nėra įtraukęs pareiškėjo į pradelstų kreditorinių reikalavimų sąrašą 2015-07-27 datai. Tai, kad pareiškėjas neturi galiojančios reikalavimo teisės į atsakovą dėl 390 732,91 Eur ir 9,5 proc. palūkanų, yra konstatavęs ir Šiaulių apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-801-267/2015.

28Atsakovas minėto balanso duomenims pagrįsti yra pateikęs išsamius turimo ilgalaikio turto ir turimų prekių sąrašus 2015-07-27 dienai, iš kurių matyti, kad atsakovo ilgalaikio turto likutis 2015-07-27 yra 1800,64 Eur, t. y. duomenys sutampa su įmonės balanse įrašyto ilgalaikio turto suma. Iš atsakovo pateikto turimų prekių sąrašo matyti, kad 2015-07-27 datai atsakovas turi prekių už 723 479,04 Eur, sąrašas yra išsamus, išvardinta net 1589 turimų prekių pozicija su prekių kodais ir prekių aprašymais. Šiais atsakovo pateiktais duomenimis apie turimą ilgalaikį turtą ir trumpalaikį turtą (atsargas) teismas neturi pagrindo netikėti.

29Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo 2015-07-31 balanse B. I. eilutėje nurodyta, kad atsakovo atsargos ir išankstiniai apmokėjimai sudaro 943 549 Eur sumą, todėl atsižvelgiant į tai, kad atsakovas pateikė įrodymus turįs prekių (atsargų) už 723 479,04 Eur sumą, darytina išvada, kad atsakovo išankstiniai apmokėjimai sudaro 220 069,96 Eur sumą (943 549 – 723 479,04). Pagal verslo apskaitos standarto „Balansas“ metodines rekomendacijas, į balanso eilutę „išankstiniai apmokėjimai“ įrašomos iš anksto sumokėtos sumos. Tai išankstiniai mokėjimai tiekėjams už atsargas ar paslaugas, kurias įmonė gaus vėliau. Kad tokių išankstinių mokėjimų atsakovas nebūtų atlikęs, pagrindo netikėti nėra, juolab, kad iš byloje esančių tarptautinių mokėjimo pavedimų matyti, kad dar 2012-11-13 ir 2013-01-02 atsakovas yra mokėjęs avansu už prekes Acemark Enterprises LTD, kas leidžia daryti išvadą, kad išankstinių apmokėjimų praktika atsakovo įmonėje buvo taikoma.

30Pažymėtina, kad iš byloje esančio 2015-02-23 dienai atsakovo turimų prekių sąrašo matyti, kad atsakovas turėjo prekių už 997 007,89 Eur, buvo išvardinta prekių 2380 pozicija, tai reiškia, kad laikotarpiu nuo 2015-02-23 iki 2015-07-27 atsakovas pardavė prekių, šie duomenys atsispindi ir 2015-07-31 balanse, lyginant jį su byloje esančiu 2015-03-03 balansu. Atitinkamai balansų eilutėse B.I. „Atsargos išankstiniai apmokėjimai“ nurodyto trumpalaikio turto suma sumažėjo nuo 1 140 227 Eur iki 943 549 Eur. Nors pagal pateiktus turimų prekių sąrašus nurodyta prekių laikotarpiu nuo 2015-02-23 iki 2015-07-27 balansinė vertė sumažėjo 273 528,85 Eur, o balanso B.I. eilutėse šis skirtumas gaunasi 196 678 Eur, tačiau, kaip jau minėta, balanso B.I. eilutėse atsispindi kartu ir išankstiniai apmokėjimai. Šios nustatytos aplinkybės suteikia pagrindo išvadai, kad atsakovas vykdo ūkinę – komercinę veiklą ir yra aktyvus rinkos dalyvis, kas atsispindi ir atsakovo pateiktose pelno (nuostolių) ataskaitose. Jei 2015 m. vasario 18 dienai atsakovo pelnas sudarė 4 160 Eur, tai 2015 m. liepos 27 d. pelnas buvo 44 385 Eur, kas reiškia, jog per truputį daugiau nei 5 mėnesius atsakovas uždirbo grynojo pelno 40 225 Eur. Teismas taip pat pažymi, kad už pateiktuose finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodytus duomenis atsako dokumentus parengę asmenys, šioje proceso stadijoje nėra pagrindo abejoti atsakovo pateiktų finansinių duomenų išsamumu ir pagrįstumu.

31Kaip jau minėta, iš 1 345 348 Eur atsakovo 2015-07-31 balanse nurodomo turto, 399 990 Eur sudaro per vienerius metus gautinos sumos. Pagal verslo apskaitos standarto „Balansas“ metodines rekomendacijas, į balanso eilutę „per vienerius metus gautinos sumos“ įrašomos visos skolos įmonei, gautinos per 12 mėnesių nuo balanso datos, neatsižvelgiant į skolos pobūdį ir šaltinius. Balanse nurodoma visų gautinų sumų grynoji vertė, t. y. įsigijimo savikaina atėmus abejotinas skolas, tame tarpe yra nurodomos ir pirkėjų skolos, susijusios su įmonės prekybine veikla (prekių, paslaugų ir savos produkcijos pardavimu), išskyrus skolas asocijuotosioms ir dukterinėms įmonėms. Įprastas šių skolų grąžinimo laikas ne ilgesnis kaip 12 mėnesių. Į šią eilutę įrašoma pirkėjų skolų ir gautų vekselių už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas suma atėmus abejotinas skolas.

32Šiame kontekste yra svarbi yra atsakovo pateikto 2015-07-27 debitorinių skolininkų sąrašo analizė, iš kurio matyti, kad atsakovo debitorinės skolos, šiuo atveju per vienerius metus gautinos sumos, yra 371 519,08 Eur. Pareiškėjas nurodo, kad atsakovo pagrindiniai skolininkai yra Acemark enterprises LTD (337 264,25 Eur), UAB „Autoprofilis“ (12 370,59 Eur) ir pats pareiškėjas East China Automobile Association LTD (21 625,27 EUR), tačiau nei vienas iš jų šių atsakovo nurodomų skolų nepripažįsta, todėl jos nepagrįstai įtrauktos į atsakovo balansą.

33Teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-240-883/2015, kurioje yra nagrinėjamas UAB „Autoprofilis“ ieškinys atsakovui ECAA Europe, UAB, ir atsakovo priešieškinis ieškovui, kas leidžia daryti išvadą, jog atsakovo debitorių sąraše įtraukta UAB „Autoprofilis“ skola yra „abejotina“, todėl pagal verslo apskaitos standarto „Balansas“ metodines rekomendacijas ji neturėtų būti įtraukiama į įmonės balanso eilutę „per vienerius metus gautinos sumos“. Tas pats pasakytina ir dėl debitorių sąraše nurodytos pareiškėjo 21 625,24 Eur skolos atsakovui. Kaip jau anksčiau minėta, kad ginčijamas pareiškėjo reikalavimas neįtrauktinas į atsakovo pradelstų kreditorinių reikalavimų sąrašą, todėl atitinkami į debitorinių skolų sąrašą neįtrauktinas ir atsakovo reikalavimas pareiškėjui.

34Teismas sprendžia, kad nagrinėjant klausimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, šioje proceso stadijoje pagal pateiktus įrodymus nėra pagrindo nurodomą Acemark enterprises LTD 337 264,25 Eur skolą atsakovui laikyti abejotina ir jos neįtraukti į įmonės balanso eilutę „per vienerius metus gautinos sumos“. Atsakovas į bylą yra pateikęs išsamią buhalterinės apskaitos dokumentų analizę dėl Acemark enterprises LTD skolos, kuria netikėti nėra pagrindo. Spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismas vadovaujasi atsakovo pateiktais buhalterinės apskaitos dokumentais ir prie jų pridedamais priedais, už kurių duomenų teisingą pateikimą yra atsakingas įmonės vadovas. Šiai dienai nėra duomenų, kad atsakovo įmonėje būtų klastojami dokumentai. Ar atsakovo įmonėje tvarkingai pagal įstatymų reikalavimus yra vedama buhalterinė apskaita, tikrina Mokesčių administratorius, šiai dienai duomenų nėra, kad nurodoma Acemark enterprises LTD 337 264,25 Eur skola atsakovui būtų „išgalvota“.

35Dėl išdėstyto teismas sprendžia, kad iš atsakovo 2015-07-31 balanso eilutės „per vienerius metus gautinos sumos“, yra pagrindo atimti atsakovo debitorių sąraše nurodomas UAB „Autoprofilis“ ir East China Automobile Association LTD skolas atsakovui, iš viso 33 995,83 Eur, ir tokiu būdu šia suma mažintina į atsakovo balansą įrašyto turto vertė, konstatuojant, kad į atsakovo balansą įrašyto turto vertė yra iš viso ne 1 345 348 Eur, o 1 311 352 Eur.

36Kaip jau minėta, sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Šiame kontekste svarbi atsakovo pateikto 2015-07-27 kreditorinių įsipareigojimų sąrašo (pažymos) analizė.

37Atsakovas pateikia savo kreditorių sąrašą, nurodydamas, kad 2015-07-27 dienai jo pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai yra 8 857,10 Eur .

38Teismas jau anksčiau padarė išvadas, jog atsakovas pagrįstai ir teisėtai į pradelstų kreditorinių reikalavimų sąrašą neįtraukė pareiškėjo Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gegužės 26 d. sprendimu iš atsakovo priteistos 390 732,91 Eur skolos, todėl pakartotinai padarytų išvadų ir argumentų nebekartoja.

39Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismui buvo kilę abejonių, kodėl į kreditorių sąrašą nėra įtraukti asmenys, įgiję reikalavimo teises į atsakovą iš UAB „Vaivorykštė“. Šioms abejonėms pašalinti atsakovas į bylą pateikė 2013-05-02, 2013-05-31 ir 2014-12-31 Aktus dėl reikalavimo teisės įvykdymo, iš kurių matyti, kad 2013-05-02 Reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „Vaivorykštė“ perleido naujam kreditoriui J. D. savo turimą kreditorinį reikalavimą 31500,00 Lt sumai į skolininką ECAA Europe, UAB, o J. D. patvirtino, kad visi ECAA Europe, UAB, kreditoriniai įsipareigojimai pagal šią įgytą reikalavimo teisę yra įvykdyti, t. y. 31500,00 Lt skola J. D. yra įtraukta į buhalterinę apskaitą, kaip ilgalaikė paskola pagal 2012-02-24 Paskolos sutartį. Iš byloje esančios atsakovo 2015-03-02 buhalterinės pažymos matyti, kad atsakovo akcininkas J. D. yra suteikęs atsakovui ilgalaikę paskolą (iki 2016-04-30), todėl nagrinėjamu atveju pagrįstai atsakovo J. D. skola nėra įtraukta į pradelstų kreditorinių reikalavimų sąrašą, tačiau ją atsakovas nurodo kaip ilgalaikę skolą.

40Atitinkamai iš 2013-05-31 Akto dėl reikalavimo teisės įvykdymo matyti, kad 2013-02-11 Reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „Vaivorykštė“ perleido naujam kreditoriui Universal auto, UAB, savo turimą kreditorinį reikalavimą 370 000,00 Lt sumai į skolininką ECAA Europe, UAB, o Universal auto, UAB, patvirtino, kad visi ECAA Europe, UAB, kreditoriniai įsipareigojimai pagal šią įgytą reikalavimo teisę yra įvykdyti, atsiskaityta prekėmis.

41Atitinkamai iš 2014-12-31 Akto dėl reikalavimo teisės įvykdymo matyti, kad 2014-12-05 Reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „Vaivorykštė“ perleido naujam kreditoriui Universal auto, UAB, savo turimą kreditorinį reikalavimą 50 000,00 Lt sumai į skolininką ECAA Europe, UAB, o Universal auto, UAB, patvirtino, kad visi ECAA Europe, UAB, kreditoriniai įsipareigojimai pagal šią įgytą reikalavimo teisę yra įvykdyti, atsiskaityta prekėmis.

42Minėti aktai yra pasirašyti, nėra duomenų, kad jie būtų pripažinti negaliojančiais, todėl pagrįstai ir teisėtai Universal auto, UAB, nėra įtrauktas į atsakovo kreditorinių reikalavimų sąrašą.

43Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2012 m. vasario 24 d. Paskolos sutartimi UAB „Vaivorykštė“ paskolino atsakovui 4 233 700 Lt (1 226 164 Eur), 2015 m. sausio 30 d. priedu prie paskolos sutarties paskolos grąžinimo terminas pratęstas iki 2016 m. balandžio 30 d. Iš byloje pateikto 2015-07-31 atsakovo ECAA Europe, UAB, ir UAB „Vaivorykštė“ Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto matyti, kad atsakovas ir jo kreditorius suderino, kad atsakovas 2015-07-31 yra skolingas kreditoriui UAB „Vaivorykštė“ 680 725,64 Eur, nors 2015-07-27 kreditorių sąraše atsakovo skola kreditoriui UAB „Vaivorykštė“ nurodyta 669 324,35 Eur, toks skirtumas pagrįstas, nes skolų suderinimo aktas yra pasirašytas vėliau, nei sudarytas atsakovo kreditorių sąrašas. Tačiau esminės reikšmės, sprendžiant atsakovo nemokumą, ši suma neturi, nes UAB „Vaivorykštė“ skolos sumokėjimo terminas sueis tik 2016-04-30, be to, atsakovas ir kreditorius yra nusimatę galimybę šį terminą pratęsti. Šiuo atveju paskolos teisiniai santykiai sieja atsakovą ir trečiąjį asmenį UAB „Vaivorykštė“, ir, akivaizdu, kad skolos sumokėjimo termino atidėjimas yra atsakovui naudingas, o ne žalingas, todėl pareiškėjas, būdamas atsakovo akcininku, šuo konkrečiu atveju yra neteisus, teigdamas priešingai.

44Iš atsakovo teismui pateikto 2015-07-27 kreditorių sąrašo matyti, kad UAB „Gelna“ įtraukta į kreditorių sąrašą su 3133,01 Eur pradelstais kreditoriniais reikalavimais, o UAB „Spedman“ pradelsti kreditoriniai reikalavimai yra 2368,26 Eur.

45Pareiškėjo teigimu atsakovas yra skolingas UAB „Gelna“ 3 477,08 Eur, UAB „Spedman“ skolingas 22042,82 Eur.

46Teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. e2-254-772/2015 preliminariu ir galutiniu sprendimu iš atsakovo UAB „Spedman“ yra priteisęs apie 24 650 Eur, tačiau pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neįsiteisėjęs, atsakovas jį yra apskundęs apeliaciniu skundu, todėl išvadai, jog UAB „Spedman“ atsakovas yra skolingas pareiškėjui nurodomą 22042,82 Eur sumą ir kuri atsakovo yra kaip pradelstas mokėjimas, nėra. Teismas sprendžia, kad atsakovas pagrįstai į pradelstų įsipareigojimų sąrašą neįtraukė UAB „Spedman“ su pareiškėjo suma, o šioje proceso stadijoje nesutikti, kad atsakovo pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai UAB „Spedman“ yra 2 368,26 Eur, nėra pagrindo.

47Atkreiptinas dėmesys, kad UAB „Gelna“ byloje yra trečiuoju asmeniu, tačiau įrodymų, kad atsakovas jam 2015-07-27 yra skolingas ne 3133,01 Eur, nepateikė.

48Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas yra skolingas įmonei Credostar Worldwide LLP 124 048,39 Eur, todėl atsakovas, neva, nepagrįstai neįtraukė šio kreditoriaus į pradelstų kreditorinių įsipareigojimų sąrašą. Pažymėtina, kad iš atsakovo pateiktų dokumentų matyti, jog įmonė Credostar Worldwide LLP likviduota 2013-05-14, byloje nėra jokių įrodymų, kad po šios datos įmonė Credostar Worldwide LLP būtų kreipusis į atsakovą dėl skolos apmokėjimo, todėl atsakovas pagrįstai į kreditorių sąrašą neįtraukė likviduotos įmonės.

49Teismas neturi pagrindo nesutikti su atsakovo pateiktais įrodymais, kad 2015-07-27 jo pradelstų kreditorinių įsipareigojimų sumą yra 8 857,10 Eur, t. y. neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės (kaip jau buvo konstatuota, jog į balansą įrašyto atsakovo turto vertė yra iš viso ne 1 345 348 Eur, o 1 311 352 Eur). Atsakovas nėra skolingas nei valstybės, nei savivaldybės biudžetams. Teismų praktikoje pripažįstama, kad bankroto bylos iškėlimo stadijoje teismas negali ir neprivalo nustatyti tikslaus visų įmonės įsiskolinimų dydžio, tikslių kiekvieno kreditoriaus finansinių reikalavimų dydžių, išspręsti ginčijamų reikalavimų ar jų dalių pagrįstumo. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies bei 9 straipsnio 5 dalies nuostatas, sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą dėl įmonės nemokumo, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį ir jų santykį su įmonės balanse įrašyto turto verte. Tuo tarpu kiekvieno kreditoriaus finansinio reikalavimo pagrįstumo ir dydžio klausimai yra sprendžiami bankroto bylos nagrinėjimo metu, tokius reikalavimus teismo nutartimi tvirtinant, juos tikslinant (IBĮ 26 straipsnis). Kitaip tariant, bankroto proceso pirmajame etape, sprendžiant klausimą dėl įmonės (ne)mokumo, prioritetas turėtų būti teikiamas reabilitaciniam tikslui (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1113/2009). Tai, jog atsakovas yra skolingas kitiems kreditoriams gali būti pagrindu konstatuoti atsakovo finansinius sunkumus, tačiau negali savaime reikšti įmonės nemokumo, nesant duomenų, kad pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašytos turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1766/2012).Šioje byloje pareiškėjas yra atsakovo akcininkas ir atsakovo kreditorius, kurio kreditorinių reikalavimų terminas nėra suėjęs, Lietuvos apeliaciniam teismui sustabdžius arbitražo teismo sprendimo vykdymą, t. y. tiek pagal šios bylos duomenis, tiek teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad esminiai nesutarimai vyksta tarp atsakovo akcininkų, todėl akcininko kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei negali būti priemone įmonės akcininkų tarpusavio nesutarimams spręsti.

50Tai, kad atsakovo finansinė padėtis gerėja, iš dalies patvirtina 2015-08-21 atsakovo su rašytinais paaiškinimais pateikti rašytiniai įrodymai. 2015-08-07 įvyko pakartotinis neeilinis atsakovo ECAA Europe, UAB, akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo nuspręsta didinti bendrovės įstatinį kapitalą, kuris šiuo metu sudaro 28962,00 Eur sumą, papildomais piniginiais įnašais 93257,64 Eur suma, t. y. iki 122.219,64 Eur, naujai išleidžiamų akcijų sumai išleidžiant 322 vnt. bendrovės paprastųjų vardinių akcijų (PVA), kurių vienos akcijos nominali vertė yra 289,62 Eur, nustatant, kad pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų turi bendrovės akcininkai, proporcingai jiems nuosavybės teises priklausančių akcijų skaičiui akcijų nominalia verte. Pateikti įrodymai patvirtina, kad tarp atsakovo ECAA Europe, UAB, ir akcininko J. D. sudaryta 2015-08-12 akcijų pasirašymo sutartis, kuria patvirtinama, kad akcininkas J. D. įsigijo 206 vnt. paprastųjų vardinių 289,62 Eur nominalios vertės ECAA Europe, UAB, akcijų, iš viso už 59 661,72 Eur sumą. Tai, kad ši suma buvo sumokėta, patvirtina 2015-08-13 skolų sudengimo aktas, tai reiškia, kad atsakovas J. D., remiantis 2015-07-27 kreditorių sąrašu, yra skolingas ne 59 817,51 Eur, o 155,79 Eur. Kadangi atsakovo skola J. D. buvo ilgalaikė, jos mokėjimo terminas nebuvo suėjęs, todėl tai reikšmės pradelstų kreditorinių reikalavimų dydžiui neturi, tačiau tai įrodo, kad sumažėjo atsakovo balanse nurodytos po vienerių metų mokėtinos sumos.

51Tas pats pasakytina ir apie atsakovo skolą UAB „Vaivorykštė“. Kartu 2015-08-21rašytiniais paaiškinimais yra pridėta tarp atsakovo ECAA Europe, UAB, ir akcininko UAB „Vaivorykštė“ sudaryta 2015-08-17 akcijų pasirašymo sutartis, iš kurios nustatyta, kad UAB „Vaivorykštė“ įsigijo 3 vnt. paprastųjų vardinių 289,62 Eur nominalios vertės ECAA Europe, UAB, akcijų, iš viso už 868,86 Eur sumą. Tai, kad ši suma buvo sumokėta, patvirtina 2015-08-17 tarpusavio skolų suderinimo ir įsiskolinimo užskaitymo aktas. Tai reiškia, kad šia suma sumažėjo ir atsakovo ilgalaikė skola UAB „Vaivorykštė“, tačiau tai reikšmės pradelstų kreditorinių reikalavimų dydžiui neturi, tačiau, kaip jau buvo minėta, tai įrodo, kad sumažėjo atsakovo balanse nurodytos po vienerių metų mokėtinos sumos.

52Pažymėtina, kad iš pareiškėjo East China Automobile Association LTD 2015 m. rugpjūčio 24 d. rašytinių paaiškinimų matyti, jog 2015-08-07 įvykusiame pakartotiniame neeiliniame atsakovo ECAA Europe, UAB, akcininkų susirinkime priimtus nutarimus pareiškėjas ketina skųsti, tačiau duomenų, kad tai jau būtų padaryta, nėra pateikta. Tačiau, kaip jau minėta, tiek J. D., tiek UAB „Vaivorykštė“ atsakovo akcijų įsigijimas esminės reikšmės, sprendžiant klausimą dėl atsakovo mokumo, neturi, nes atsakovo pradelstų kreditorinių įsipareigojimų dydis, sudarius minėtas akcijų pasirašymo sutartimis, nepasikeitė. Kito pareiškėjo su 2015 m. rugpjūčio 24 d. rašytiniais paaiškinimais pateikti įrodymai yra nesusiję su šios bylos dalyku, todėl teismas dėl jų nepasisako.

53Įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, teismas nenustatė ECAA Europe, UAB, nemokumo, kadangi įmonės pradelstos skolos nesudaro daugiau negu pusės į jos balansą įrašyto turto vertės. Byloje nėra pateikta duomenų, kad atsakovas viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų, nėra duomenų, kad atsakovas vėluoja mokėti darbuotojams darbo užmokestį. Šios aplinkybės leidžia teismui daryti pakankamai pagrįstą prielaidą, kad nėra įstatyme nustatytų būtinų sąlygų bankroto bylos iškėlimui, todėl kelti bankroto bylą ECAA Europe, UAB, atsisakytina (ĮBĮ 9 str. 5 d.). Atmetus pareiškėjo prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo, klausimas dėl bankroto pripažinimo tyčiniu nenagrinėjamas, teismas aplinkybių dėl bankroto pripažinimo tyčiniu nevertina ir dėl jų nepasisako.

54Dėl baudos pareiškėjui paskyrimo

55Atsakovas prašo skirti pareiškėjui baudą dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, pusę baudos sumos pervedant atsakovui. Pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis. Pažymėtina, kad asmeniui, laikančiam save įmonės kreditoriumi, teisė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo yra numatyta įstatymo, pareiškėjas kreipėsi į teismą įstatyme nustatyta tvarka (ĮBĮ 6 str. 2 d.). Nenustačius pareiškėjo nesąžiningumo, teisinio pagrindo skirti jam baudą nėra.

56Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

57Atsakovas į bylą yra pateikęs įrodymus, kad jis VšĮ „Kultūros vizija“ pagal 2015-03-10 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 023 yra sumokėjęs 1012 Eur už atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (867,99 Eur) ir už pareiškimą dėl užstato sumokėjimo parengimą (144,01 Eur), taip yra pateikęs įrodymus, kad pagal 2015-04-07 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 033 yra sumokėjęs 380 Eur už pareiškimą dėl užstato sumokėjimo parengimą (280,01 Eur) ir už 2015-04-02 pareiškimą dėl papildomų dokumentų prijungimą (99,99 Eur).

58Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovo pareiškimai dėl užstato sumokėjimo buvo atmesti, todėl šioje dalyje negali būti atlyginamos ir atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Be to, iš atsakovo pateikto 2015-04-27 atskirojo skundo matyti, jog jis prašo, jog iš atsakovo būtų priteistos 967,98 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 867,99 Eur už atsiliepimą į patikslinta pareiškimą paregimą, ir 99,99 Eur už 2015-04-02 pareiškimą dėl papildomų dokumentų prijungimą. Atsakovas į bylą yra pateikęs įrodymus, jog jis VšĮ „Kultūros vizija“ pagal 2015-04-27 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 038 yra sumokėjęs 286 Eur už atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutarties, taip pat, kad pagal 2015-05-07 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 041 yra sumokėjęs 286 Eur už atsiliepimo į atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutarties parengimą.

59Byloje yra pateikta 2015 m. gegužės 25 d. teisinių paslaugų sutartis, sudaryta tarp atsakovo ir adv. Dariaus Krasausko. Taip pat į bylą yra pateikta 2015 m. gegužės 11 d. tarp atsakovo ir UAB „Tikroji vaivorykštė“ sudaryta sutartis dėl tarpininkavimo teikiant teisines paslaugas, kurios pagrindu UAB „Tikroji vaivorykštė“ veikia kaip tarpininkas atsakovui, šiuo atveju suranda advokatą, kuris parengia klientui reikalingus procesinius dokumentus, o advokatui teikia tarpininkavimo paslaugą, t. y. suranda klientų, kuriems advokatas galėtų suteikti teisines paslaugas ir atsiskaito tarpusavyje nustatyta tvarka.

60Atsakovas į bylą yra pateikęs įrodymus, kad UAB „Tikroji vaivorykštė“, veikdama kaip tarpininkas, atsakovui išrašė 2015-06-10 PVM sąskaitą –faktūrą Nr. 0005425 už 285 Eur sumą, kurią atsakovas sumokėjo už adv. D. Krasausko suteiktas teisines paslaugas už 2015-06-08 ir 2015-06-09 pareiškimų dėl papildomų įrodymų prijungimo parengimą Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. e2-1196-943/2015.

61T. y. atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų šioje byloje, kurios dalyje teismo procesiniai sprendimai buvo priimti atsakovo naudai, dydis yra 1824,98 Eur (1539,98 Eur už VšĮ „Kultūros vizija“ teisines paslaugas + 285 Eur už adv. D. Krasausko teisines paslaugas).

62Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, nagrinėjamos bylos apimtį, sudėtingumą, darbo ir laiko sąnaudas, reikalingas procesiniams dokumentams paruošti, sprendžia, kad atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos, todėl priteistinos iš pareiškėjo East China Automobile Association LTD.

63Atsakovas taip pat prašo priteisti 285 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias patyrė už 2015-08-11 atsiliepimo į pareiškėjo atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015-07-27 nutarties panaikinimo (prašyme nurodo dėl Šiaulių apylinkės teismo nutarties) bei 100 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias patyrė už 2015-08-06 pareiškimo dėl dokumentų prijungimo į pareiškėjo atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015-07-27 nutarties panaikinimo parengimo (prašyme nurodo dėl Šiaulių apylinkės teismo nutarties).

64Pažymėtina, kad pareiškėjo atskirasis skundas dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. liepos 27 d. nutarties yra išsiųstas nagrinėti į Lietuvos apeliacinį teismą, užvesta civilinė byla Nr. e2-1687-XX/2015, todėl joje ir bus sprendžiamas atsakovo patirtų 385 Eur bylinėjimosi išlaidų klausimas, susijusių su atsakovo atsikirtimais į pareiškėjo atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. liepos 27 d. nutarties panaikinimo.

65Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d., Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 str. – 291 str.,

Nutarė

66Atsisakyti kelti bankroto bylą atsakovui ECAA Europe, UAB.

67Priteisti iš pareiškėjo East China Automobile Association LTD (kodas 080014, buveinės adresas 303 Aarti, Chambers, Victoria, Mahė, Seišelių Respublika) atsakovui ECAA Europe, UAB, (juridinio asmens kodas 302726974, buveinė – Vytauto g. 122, Šiauliai) 1824,98 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus dvidešimt keturis eurus ir 98 euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

68Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. Pareiškėjas East China Automobile Association LTD kreipėsi į teismą... 3. Nurodė, pareiškėjas East China Automobile Association LTD yra atsakovo ECAA... 4. Atsakovas ECAA Europe, UAB, pateikė atsiliepimą, prašė netenkinti... 5. Nurodė, kad atsakovas yra moki įmonė ir nėra ĮBĮ 9 str. 7 d. numatytų... 6. Trečiasis asmuo atsakovo pusėje UAB „Vaivorykštė“ pateikė... 7. Nurodė, kad trečiųjų asmenų atsakovo pusėje UAB „Vaivorykštė“ ir J.... 8. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. balandžio 17 d. nutartimi atsisakė... 9. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. birželio 26 d. nutartimi panaikino... 10. Atsakovas ECAA Europe pateikė teismui prašymą sustabdyti civilinę bylą... 11. Nurodė, kad Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr.... 12. Pareiškėjas East China Automobile Association LTD prašė atmesti atsakovo... 13. Nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog bankroto... 14. Atsisakytina kelti bankroto bylą atsakovui ECAA Europe, UAB.... 15. Dėl bylos sustabdymo.... 16. Teismų praktikoje ne kartą yra išaiškinta, kad nei CPK, nei ĮBĮ nėra... 17. Dėl ekspertizės skyrimo ir naujų įrodymų išreikalavimo... 18. Teismas pažymi, kad teismo ekspertizės skyrimas turi būti pagrįstas ne... 19. Teismas netenkina pareiškėjo 2015 m. rugpjūčio 14 d. prašymo dėl naujų... 20. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 21. Bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos... 22. Dėl atsakovo finansinės padėties vertinimo... 23. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – tai įmonės būsena,... 24. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismui klausimą dėl bankroto... 25. Todėl teismas vertina atsakovo pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus... 26. Iš atsakovo ECAA Europe, UAB, pateikto 2015-07-31 balanso, sudaryto už... 27. Teismas šiuo konkrečiu atveju sprendžia, kad klausimo dėl bankroto bylos... 28. Atsakovas minėto balanso duomenims pagrįsti yra pateikęs išsamius turimo... 29. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo 2015-07-31 balanse B. I. eilutėje... 30. Pažymėtina, kad iš byloje esančio 2015-02-23 dienai atsakovo turimų... 31. Kaip jau minėta, iš 1 345 348 Eur atsakovo 2015-07-31 balanse nurodomo turto,... 32. Šiame kontekste yra svarbi yra atsakovo pateikto 2015-07-27 debitorinių... 33. Teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, kad Šiaulių... 34. Teismas sprendžia, kad nagrinėjant klausimą dėl bankroto bylos atsakovui... 35. Dėl išdėstyto teismas sprendžia, kad iš atsakovo 2015-07-31 balanso... 36. Kaip jau minėta, sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę... 37. Atsakovas pateikia savo kreditorių sąrašą, nurodydamas, kad 2015-07-27... 38. Teismas jau anksčiau padarė išvadas, jog atsakovas pagrįstai ir teisėtai... 39. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismui buvo kilę abejonių, kodėl... 40. Atitinkamai iš 2013-05-31 Akto dėl reikalavimo teisės įvykdymo matyti, kad... 41. Atitinkamai iš 2014-12-31 Akto dėl reikalavimo teisės įvykdymo matyti, kad... 42. Minėti aktai yra pasirašyti, nėra duomenų, kad jie būtų pripažinti... 43. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2012 m. vasario 24 d.... 44. Iš atsakovo teismui pateikto 2015-07-27 kreditorių sąrašo matyti, kad UAB... 45. Pareiškėjo teigimu atsakovas yra skolingas UAB „Gelna“ 3 477,08 Eur, UAB... 46. Teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, kad Šiaulių... 47. Atkreiptinas dėmesys, kad UAB „Gelna“ byloje yra trečiuoju asmeniu,... 48. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas yra skolingas įmonei Credostar Worldwide... 49. Teismas neturi pagrindo nesutikti su atsakovo pateiktais įrodymais, kad... 50. Tai, kad atsakovo finansinė padėtis gerėja, iš dalies patvirtina 2015-08-21... 51. Tas pats pasakytina ir apie atsakovo skolą UAB „Vaivorykštė“. Kartu... 52. Pažymėtina, kad iš pareiškėjo East China Automobile Association LTD 2015... 53. Įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, teismas nenustatė ECAA Europe,... 54. Dėl baudos pareiškėjui paskyrimo... 55. Atsakovas prašo skirti pareiškėjui baudą dėl piktnaudžiavimo... 56. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 57. Atsakovas į bylą yra pateikęs įrodymus, kad jis VšĮ „Kultūros... 58. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovo pareiškimai dėl užstato... 59. Byloje yra pateikta 2015 m. gegužės 25 d. teisinių paslaugų sutartis,... 60. Atsakovas į bylą yra pateikęs įrodymus, kad UAB „Tikroji... 61. T. y. atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų šioje byloje, kurios dalyje... 62. Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, nagrinėjamos bylos... 63. Atsakovas taip pat prašo priteisti 285 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias... 64. Pažymėtina, kad pareiškėjo atskirasis skundas dėl Šiaulių apygardos... 65. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 str.... 66. Atsisakyti kelti bankroto bylą atsakovui ECAA Europe, UAB.... 67. Priteisti iš pareiškėjo East China Automobile Association LTD (kodas 080014,... 68. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...