Byla e2A-411-180/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo ir pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Gintaro Pečiulio ir Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Marijai Zubrickienei, Galinai Lavrinovič, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Sostena“ atstovei advokatei Evelinai Bakienei, atsakovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovui E. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Sostena“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5659-640/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Sostena“ ieškinį atsakovui Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo ir pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Sostena“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir prašė:

 • panaikinti 2014 m. rugsėjo 1 d. sprendimą atmesti pretenziją;
 • pripažinti neteisėtomis:
 • pirkimo sąlygų techninės specifikacijos II dalies 14 punktą, nustatantį, kad ratų stabdžiai turi būti diskiniai;
 • pirkimo sąlygų techninės specifikacijos II dalies 18 punktą, nustatantį reikalavimą, kad būtų elektromechaninis nuo greičio priklausantis vairo stiprintuvas, pakeičiant šią sąlygą ir nustatant reikalavimą į „vairo stiprintuvas“;
 • pirkimo sąlygų techninės specifikacijos III dalies 13 punktą, nustatantį reikalavimą automobiliui dėl vidutinių degalų sąnaudų, kad jos būtų ne didesnės kaip 4,5 l/100km, pakeičiant į sąlygą „vidutinės degalų sąnaudos ne didesnės kaip 5 l/100 km“;
 • pirkimo sąlygų techninės specifikacijos III dalies 15 punktą, nustatantį maksimalaus greičio reikalavimą – ne mažiau kaip 190 km/h, šią sąlygą pašalinant.

4Atsakovas atviro konkurso būdu pirko automobilių nuomos paslaugas, pirkimo objektą suskaidęs į 3 dalis: I dalis – 30 automobilių kelių policijai, II dalis – 80 patrulinių automobilių, III dalis – 142 kriminalinei policijai arba administraciniams padaliniams skirti automobiliai. Ieškovas, nesutokęs su konkurso sąlygų atskirais reikalavimais, 2014 m. rugpjūčio 27 d. pateikė pretenziją dėl pirkimo sąlygų techninės specifikacijos II dalies 14 ir 18 punktuose ir III dalies 13 ir 15 punktuose nustatytų sąlygų, tačiau pretenzija 2014 m. rugsėjo 1 d. buvo atmesta.

5Ieškovo įsitikinimu, techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai automobiliams pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) įtvirtintą draudimą diskriminuoti tiekėjus, yra pertekliniai, neatitinka bendrųjų techninei specifikacijai keliamų reikalavimų.

6Techninės specifikacijos II dalies 14 punkte nustatytas reikalavimas, kad visų ratų stabdžiai turi būti diskiniai su stabdžių antiblokavimo sistema (ABS). Šioje sąlygoje įvardijamas konkretus stabdžių tipas – diskiniai stabdžiai. VPĮ 25 straipsnio 8 dalis draudžia techninėje specifikacijoje, apibūdinant objektą, nurodyti tipą. Automobiliuose gali būti įrengiama vieno arba dviejų tipų stabdžių sistema, kuri atlieka identišką funkciją – stabdo. Perkančioji organizacija, techninėje specifikacijoje konkrečiai nurodžiusi stabdžių tipą visiems automobilio ratams, nustatė perteklinį reikalavimą. Priešingai nei teigė atsakovas, būgninių stabdžių efektyvumas yra didesnis nei diskinių, nes jų perkaitimas ir deformacija pasitaiko rečiau, nes didžioji stabdymo jėga tenka priekiniams diskiniams stabdžiams. Būgninių stabdžių konstrukcija reikalauja mažesnių eksploatacinių išlaidų, jų tarnavimo laikas ilgesnis (mažesnė amortizacija). Konkretaus stabdžių tipo nurodymo techninėje specifikacijoje perkančioji organizacija nepagrindė jokiu objektyviu būtinumu.

7Techninės specifikacijos II dalies 18 punkte nustatytas reikalavimas – elektromechaninis nuo greičio priklausantis vairo stiprintuvas. Ieškovas įsitikinęs, kad vairo stiprintuvo tipo įvardijimas techninėje specifikacijoje yra perteklinis, nepagrįstas jokia būtinybe ar privalomumu, neapsprendžia veikimo efektyvumo. Vairo mechanizmo tipo įvardijimas laikytinas diskriminuojančiu tiekėjus ir pažeidžiančių VPĮ 3 straipsnio 1 ir 2 dalies bei 25 straipsnio 8 dalies nuostatas.

8Nustatydama tokius reikalavimus techninėje specifikacijoje perkančioji organizacija sudarė sąlygas, kad konkursą laimėtų vienintelis tiekėjas, turintis automobilį ŠKODA. Visi kiti automobiliai iš esmės yra eliminuojami iš konkurso.

9Techninės specifikacijos III dalies 13 punkte nustatyta, kad vidutinės degalų sąnaudos ne didesnės kaip 4,5 l/100 km. Toks vidutinis degalų sąnaudų rodiklis nėra pagrįstas jokiais skaičiavimais ir riboja tiekėjų galimybę dalyvauti pirkime, ypač kai įprastai automobilis laikomas mažų sąnaudų, jei jų rodiklis 5 l/100 km. Automobiliai nuomojami 3 metams. Pagal šiuo metu galiojančias degalų kainas, perkančioji organizacija per 3 metus 1 automobiliui sutaupytų 600 Lt, jei kuro sąnaudos būtų ne 4,6 l/100 km, o 4,5 l/100 km. Taigi perkančioji organizacija turėtų ekonomiškai naudingesnį sandorį dėl automobilio, kurio kuro sąnaudos yra tik šiek tiek didesnės, nei nustatyta techninėje specifikacijoje.

10Techninės specifikacijos III dalies 15 punkte nustatyta, kad maksimalus greitis – ne mažiau nei 190 km/h. Toks reikalavimas nepagrįstas jokia esmine būtinybe. Automobiliai yra skirti kriminalinei policijai arba administraciniams padaliniams, todėl maksimalaus greičio minimalios ribos įvardijimas yra perteklinis. Tai, kad automobilio maksimalus greitis bus 180 ar 185 km/h iš esmės nedaro tokio automobilio netinkamu kriminalinei policijai arba administraciniams padaliniams.

11Atsakovas, teigė ieškovas, nepagrįstai vadovavosi UAB ,,Rinkodaros projektai“ automobilių klasifikacija, susiaurinęs automobilių ratą, sąlygose netiesiogiai nurodęs konkrečius automobilių, galinčių dalyvauti konkurse, modelius, taip sudaręs sąlygas dalyvauti konkurse vieno tiekėjo vieno modelio automobiliui, tuo pažeidė pagrindinius viešųjų pirkimų principus.

12Ieškovas įsitikinęs, kad konkurso sąlygų technine specifikacija atsakovas sudarė sąlygas nelygiateisei dalyvių padėčiai, pažeidė skaidrumo, nediskriminavimo ir sąžiningos konkurencijos principus, VPĮ nuostatas.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

14Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 17 d. sprendimu ieškinį atmetė.

15Teismas, įvertinęs ieškovo prašymą skirti ekspertizę, nustatė, kad ekspertams suformuluoti klausimai yra susiję ne su būtinybe nustatyti tam tikras aplinkybes, kurioms išsiaiškinti reikia specialių žinių, o su ieškovo teisinės gynybos formulavimo klausimais, t. y. ieškovas iš esmės prašė, kad ekspertai, atlikdami techninę ekspertizę, pateiktų atsakymus į teisinio pobūdžio klausimus ir vietoj teismo išnagrinėtų bylą. Atsižvelgdamas į tai, teismas paminėtą ieškovo prašymą atmetė.

16Atsakovas pirko 252 automobilių nuomą. Reikalavimus nuomojamiems automobiliams atsakovas išdėstė techninėje specifikacijoje. Teismas, remdamasis teismų praktika, aiškino, kad organizacija suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Taigi jai (perkančiajai organizacijai) paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių. Konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai (tiekėjų kvalifikacijai ar pirkimo objektui), kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams.

17Atsakovas pirkimo dokumentų techninės specifikacijos II dalyje „patruliniai automobiliai“ 14 punkte nustatė, kad visų ratų stabdžiai diskiniai su stabdžių antiblokavimo sistema (ABS); 18 punkte – elektromechaninis, nuo greičio priklausantis, vairo stiprintuvas. Techninės specifikacijos III dalyje „Kriminalinei policijai arba administraciniams padaliniams skirti automobiliai“ 13 punkte reikalauta kad vidutinės degalų sąnaudos ne didesnės kaip 4,5 l/100 km, o 15 punkte, - kad maksimalus greitis būtų ne mažiau kaip 190 km/h. Teismas sprendė, kad paminėti reikalavimai nepasižymi konkretaus modelio nurodymu, jie (reikalavimai) automobiliams nėra naujovės, kurias į automobilius diegtų tik vienas gamintojas ar kitu būdu būtų išskiriamas tik vienas gamintojas, todėl VPĮ 25 straipsnio 8 dalyje nurodytas draudimas nėra pažeistas. Nesutiko su ieškovu, kad pirkimo sąlygose nustatyti reikalavimai eliminuoja kitus dalyvius, nes sąlygas gali atitikti vienintelė transporto priemonė – Škoda Octavia. Teismas iš Policijos departamento 2014 m. rugpjūčio 26 d. posėdžio protokolo nustatė, kad paminėtus techninius reikalavimus atitinka ne vienas automobilis, o trys: Škoda Octavia, VW Jetta, Citroen DS4. Atsižvelgdamas į tai, teismas nesutiko su ieškovu, kad nustatytos sąlygos yra diskriminacinės.

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

19Ieškovas UAB „Sostena“ pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas pažeidė CPK 185 straipsnyje įtvirtintas įrodymų vertinimo taisykles, nes neišsprendė visų ieškovo prašymų, iš esmės bylos nenagrinėjo.
 2. Nesutinka su teismo argumentu, kad nenustatytas VPĮ 25 straipsnio 8 dalyje įtvirtintas draudimas diskriminuoti tiekėjus. Atsakovas patruliniams automobiliams nustatė specifinius reikalavimus, aiškiai įvardijęs stabdžių tipą (visų ratų diskiniai stabdžiai), vairo mechanizmo tipą (elektromechaninis nuo greičio priklausantis vairo stiprintuvas). Vien stabdžių ir vairo mechanizmo įvardijimas laikomas VPĮ 25 straipsnio 8 dalies pažeidimu. Dėl to pirkime negalėjo dalyvauti tiekėjai, kurie galėtų pasiūlyti išsinuomoti lygiaverčius automobilius su būgniniais stabdžiais ar elektrohidrauliniu vairo stiprintuvu. Remiantis teismų praktika, aukšti ar pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tada, kai perkančioji organizacija pateikia patikimą ir įtikinamą tokių reikalavimų nustatymo pagrindimą. Atsakovas nepateikė jokio įtikinamo tokių reikalavimų nustatymo pagrindimo. Nustatydama tipus, perkančioji organizacija net nenurodė, kad pripažįstami ir analogiški arba lygiaverčiai pasiūlymai. Tai leistų pasiūlymus teikti tiems tiekėjams, kurie nors ir neatitinka konkrečių (neesminių) techninės specifikacijos reikalavimų, tačiau gali pasiūlyti alternatyvą.
 3. Teismas, nevertinęs pirkimo sąlygų, remdamasis atsakovo 2014 m. rugpjūčio 26 d. protokolu, konstatavo, kad visus apelianto ginčijamus reikalavimus atitinka net trys automobiliai: Škoda Octavia, VW Jetta, Citroen DS4. Remiantis CPK 178 straipsniu, atsakovas turėjo protokole nurodytas aplinkybes įrodyti CPK leistinomis įrodinėjimo priemonėmis. Paminėti 3 automobiliai buvo aprašyti tik I pirkimo objekto daliai, tačiau šie automobiliai netiktų II ir III pirkimo objekto dalims. Pagal diskriminacines technines specifikacijas II ir III pirkimo objekto dalyse galėjo dalyvauti tik ŠKODA markės automobilius turintys tiekėjai. Apelianto duomenimis, visose trijose konkurso dalyse laimėtoju tapo vienas tiekėjas, pasiūlęs ŠKODA markės automobilius.
 4. Perkančiosios organizacijos nustatytais reikalavimais buvo dirbtinai ribojama konkurencija, pritaikant pirkimo kvalifikacinius reikalavimus iš esmės vienam tiekėjui iš potencialių paslaugos tiekėjų. Teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti ieškovo prašymą ir skirti ekspertizę. Pagal CPK 213 straipsnį kiekvienas dalyvaujantis byloje asmuo turi teisę pateikti teismui klausimus, kuriais pageidauja gauti eksperto išvadą, tačiau klausimus galutinai nustato teismas. Jei teismas manė, kad ieškovo prašyme nurodyti klausimai yra teisinio pobūdžio, jis juos turėjo teisę tiesiog išbraukti ar pats suformuluoti.

20Atsakovas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį (skundą) atmesti.

21Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Perkančioji organizacija 2014 m. rugpjūčio 21 d. posėdyje nutarė netenkinti ieškovo reikalavimo dėl diskinių stabdžių, remdamasi turimais duomenimis ir pirkimui paskirto eksperto nuomone. Diskiniai stabdžiai yra pranašesni už būgninius, nes jie mažiau kaista, patekus purvui lengviau išvalomi, nereikia specialios įrangos stabdžių remontui. Būgniniai stabdžiai neatsparūs stipriems stabdymams, nes sukelia juose aukštą temperatūrą ir metalo deformaciją, be to, pervažiavus per vandenį būgniniai stabdžiai kurį laiką lieka neefektyvūs, nes vanduo juose išlieka tol, kol neišgaruoja savaime ar nuo trinties sukeltos temperatūros. Būgniniai stabdžiai sukelia riziką dėl savaiminio užsirakinimo, juos reguliuoti yra sudėtinga. Diskiniai stabdžiai nebijo stiprių stabdymų, pervažiavus per vandenį ar purvą disko paviršius neilgai lieka drėgnas. Reguliuoti diskinius stabdžius paprasčiau, jie neturi neigiamos savybės savaime didinti trinkelių („kaladėlių“) prispaudimą, kas yra būdinga būgniniams stabdžiams, todėl stabdymas su diskiniais stabdžiais yra tikslus ir nuspėjamas. Be to, diskiniai stabdžiai žymiai galingesni, nei analogiški būgniniai.
 2. Elektromechaninio nuo greičio priklausančio vairo stiprintuvo poveikis automobiliui greitėjant mažėja ir, pasiekus tam tikrą greitį, išsijungia. Hidrauliniai vairo stiprintuvai veikia nuolat ir tam naudojama nedidelė dalis variklio galiosi. Elektromechaninis vairo stiprintuvas yra pranašesnis už hidraulinį vairo stiprintuvą.
 3. Nustatytas reikalavimas vidutinės degalų sąnaudoms, t. y. 4,5 l/100 km reiškia 100 g kuro mažiau, nei 4,6 l/100 km. Pirkimo dokumentuose nurodyta maksimali automobilių rida per 36 mėnesius yra iki 150 000 km, todėl bendras maksimalus nuvažiuotų kilometrų skaičiuos 142 automobiliams per 3 metus viršija 21 mln. km. Nuvažiavus šį atstumą būtų sutaupyta 21 000 l degalų.
 4. Nesutinka su apeliantu, kad reikalavimas dėl maksimalaus greičio – ne mažesnio nei 190 km/h, yra perteklinis. Nors šie automobiliai nebus pažymėti, tačiau jų paskirtis taip pat yra užtikrinti tinkamą pagrindinių policijos funkcijų vykdymą, t.y. funkcijų, kurias vykdo ir kriminalinės policijos pareigūnai. Be to, automobilių naudojimas dažnai perskirstomas tarp padalinių.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. CPK 4238 straipsnio 2 dalis suteikia teismui, nagrinėjančiam bylą dėl viešųjų pirkimų, atsižvelgiant į ieškinio pagrindą ir teismo posėdyje paaiškėjusias bylos aplinkybes, teisę viršyti pareikštus reikalavimus, t. y. patenkinti daugiau reikalavimų negu jų buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio dalyku. Analogija taikytina ir apeliacinės instancijos teisme nagrinėjant bylą pagal apeliacinį skundą.

25Lietuvos apeliacinis teismas, įvertinęs bylos apimtį ir sudėtingumą, siekdamas išsiaiškinti visas bylai reikšmingas faktines aplinkybes, pašalinti prieštaravimus ir apginti viešąjį interesą, išnagrinėjo bylą žodinio teismo proceso tvarka ir įspėjo bylos šalis apie teismo teisę viršyti ieškinio bei apeliacinio skundo reikalavimus 2015 m. kovo 23 d. nutartimi (2 t., 244-245 b. l.) bei teismo posėdyje, todėl teisėjų kolegija vertina ginčijamas pirkimo sąlygas, jų teisėtumą, atitiktį Viešųjų pirkimų principams ir tikslui plačiau nei jas ginčija apeliantas.

26Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas Policijos departamentas vykdė atvirą konkursą ir pirko automobilių nuomą trejų metų laikotarpiui. Pirkimo objektas buvo suskaidytas į tris dalis: I dalis – 30 automobilių kelių policijai, C1.b. kompaktiniai automobiliai, netipiniai modeliai, II dalis – 80 patrulinių automobilių, I1.b. maži visureigiai, įprastiniai modeliai, III dalis – 142 kriminalinei policijai arba administraciniams padaliniams skirti automobiliai, ne mažesni kaip C1.b. kompaktiniai automobiliai, netipiniai modeliai (pirkimo sąlygų 2.2 p. sąlygų patikslinimai - 1 t., 173, 175 b. l.).

27Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl pirkimo sąlygų teisėtumo. Apelianto (ieškovo) UAB „Sostena“ teigimu, pirkimo sąlygų techninės specifikacijos II dalies 14 ir 18 punktuose bei III dalies 13 ir 15 punktuose nustatyti reikalavimai yra specifiniai, diskriminuoja tiekėjus ir riboja konkurenciją, nes užkerta kelią siūlyti išsinuomoti lygiaverčius automobilius. Be to, techninė specifikacija buvo sudaryta taip, kad pirkimą laimėtų tik ŠKODA markės automobiliai.

28VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant tam skirtas lėšas. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas. VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009).

29Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį, šių principų taikymas rationae temporis apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo pradžios iki pabaigos, t. y. nuo pirkimo paskelbimo iki laimėtojo nustatymo. Lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti viešojo pirkimo tikslai ir išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešojo pirkimo procedūrose. Taigi viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė VPĮ 3 straipsnio nuostatų laikymosi pareiga, bet ir viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-498/2012).

30Perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje (VPĮ 25 str. 1 d.). Pažymėtina, kad perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties vykdymą. Taigi jai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių. Europos Teisingumo Teismas yra pasisakęs, kad perkančiosioms organizacijoms leidžiama nurodyti kai kuriuos tikslius pirkimo objektą kvalifikuojančius kriterijus, jei ji taip pat nurodo, kad pripažįstami analogiški arba ekvivalentiški (lygiaverčiai) objektai. Taip perkančioji organizacija yra įpareigojama rinktis iš visų galimų tam tikrus funkcinius reikalavimus atitinkančių pirkimo objektų (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1995 m. sausio 24 d. sprendimas Komisija prieš Nyderlandus, C-359/93). Pažymėtina, kad sprendžiant, ar buvo tinkamai įgyvendintas VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas pirkimų tikslas, kai yra keliamas pirkimo objektui nustatytų techninių reikalavimų teisėtumo klausimas, yra svarbi VPĮ 25 straipsnio 2 dalies nuostata, pagal kurią techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Pagal teismų praktiką perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tai gali būti grindžiama ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifine paskirtimi, arba tuo, kad aukštą ar labai tikslų reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008; 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011).

31Minėta, kad ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl techninės specifikacijos II dalies 14 ir 18 punktuose bei III dalies 13 ir 15 punktuose nustatytų reikalavimų. Techninės specifikacijos II dalies 14 punktas nustatė, kad automobilių visų ratų stabdžiai turi būti diskiniai su stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), o 18 punkte nustatyta, kad turi būti elektromechaninis, nuo greičio priklausantis vairo stiprintuvas (1 t., 141 b. l.).

32Apelianto teigimu, paminėti reikalavimai apribojo konkurenciją, nes pirkime negalėjo dalyvauti tie tiekėjai, kurie gali pasiūlyti lygiaverčius automobilius, pvz., su būgniniais stabdžiais ar hidrauliniu arba elektrohidrauliniu vairo stiprintuvu.

33Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, atmetęs UAB „Sostena“ ieškinį, iš esmės net nesiaiškino ar techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai dėl automobilių stabdžių ir vairo stiprintuvo iš tiesų neapribojo konkurencijos. Teisėjų kolegija sutinka su teismo išvadomis, kad nustatyti reikalavimai automobiliams nėra naujovės, tačiau pažymi, kad perkančioji organizacija, nustatydama reikalavimus, kad automobiliai turėtų konkrečius stabdžius (diskinius) ir vairo stiprintuvą (elektromechaninį), visgi turėjo tinkamai ir įtikinamai pagrįsti tokį pasirinkimą ir įrodyti, kad tiekėjų konkurencija nebuvo bereikalingai ir dirbtinai apribota. Apeliacinės instancijos teismas, siekdamas įsitikinti perkančiosios organizacijos pasirinkimo pagrįstumu, tiek 2015 m. kovo 23 d. nutartimi (2, t., 244-245 b. l.), tiek ir bylą nagrinėjant žodinio proceso tvarka sudarė perkančiajai organizacijai galimybę pagrįsti diskinių stabdžių ir elektromechaninio vairo stiprintuvo pasirinkimą, jų pranašumus prieš kito tipo stabdžius ir vairo stiprintuvą. Į tai perkančioji organizacija pateikė paaiškinimus, kad būgniniai stabdžiai, priešingai nei diskiniai stabdžiai, nėra atsparūs stabdymams, nenuspėjami dėl savaiminio užsirakinimo, juos reguliuoti itin sudėtinga, o hidraulinis vairo stiprintuvas laikui bėgant ima gesti, o žiemą, esant žemai temperatūrai, hidraulinis skystis sutirštėja, todėl sunkiau su didesne apkrova veikia siurblys. Tokiems teiginiams pagrįsti perkančioji organizacija apeliacinės instancijos teismui pateikė straipsnius iš įvairių internetinių svetainių, pvz., http://ausegra.lt/stabdziu-disku-bugnu-ir-trinkeliu-keitimas.html, www.motofocus.lt, www.ndc.lt, www.panbalsas.lt, taip pat studento referatą iš internetinio puslapio www.mokslobaze.lt (4 t., 30-43, 48-49 b. l.), bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakulteto Automobilių transporto katedros 2015 m. gegužės 26 d. raštą dėl automobilių stabdžių. Įvertinusi šiuos duomenis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad perkančiosios organizacijos pateikti duomenys apie diskinių stabdžių ir elektromechaninio vairo stiprintuvo pranašumus yra iš esmės paremti ne objektyvia informacija, pvz., kompetentingų specialistų ar ekspertų išvadomis, atliktais tyrimais ir pan., o pačios perkančiosios organizacijos subjektyvia nuomone bei straipsniais iš internetinių svetainių, kuriuos rašiusių asmenų kompetencija teismui nėra žinoma. Vienintelis paminėtas Gedimino technikos universiteto Automobilių transporto katedros raštas galėtų būti vertinamas kaip informatyvus ir patikimas rašytinis įrodymas (CPK 177, 197 str.), tačiau jame nėra patvirtinta, kad diskiniai automobilių stabdžiai yra akivaizdžiai pranašesni už būgninius. Iš šio rašto yra pagrindas spręsti kad ir diskiniai stabdžiai nėra tobuli (diskiniai stabdymo mechanizmai nelabai efektyvūs; dėl mažesnio trinkelių kontakto ploto su disku, lyginant su būgniniais stabdžiais, diskiniams stabdžiams reikia papildomo stiprintuvo). Nėra paminėtų stabdžių pranašumo ir dėl trinkelių veikimo laiko – pažymėta, kad diskinių stabdžių trinkelių veikimo laikas prilygsta būgninių trinkelių veikimo laikui. Tiesa, pateiktame rašte yra nurodyti diskinių stabdžių pranašumai prieš būgninius, teigiant, kad diskiniai stabdžiai greičiau ir efektyviau vėdinami, greitesnė jų apžiūra, geriau išsivalo nuo dilenų ar kitokių nešvarumų. Pažymėta, kad šiuolaikiniuose automobiliuose naudojami ir diskiniai, ir būgniniai stabdžiai, kurių sistema skiriasi tik niuansais. Tai, kad dėl būgninių stabdžių eksploatavimo ir priežiūros automobilio naudotojas patirs kažkokių ypatingų nepatogumų, paminėtame rašte nenurodyta, o atsakovas tokių aplinkybių neįrodė. Atsakovas taip pat nepateikė patikimų įrodymų apie nuomojamų automobilių numatomų eksploatavimo sąlygų, t. y. tokių sąlygų, dėl kurių automobiliai turi būti tik su diskiniais stabdžiais dėl vertintame rašte paminėtų pranašumų. Jokių įrodymų dėl būtinybės pasirinkti tik elektromechaninį vairo stiprintuvą, taip pat nepateikta. Atsakovo atstovo paaiškinimai dėl to neargumentuoti. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje nustačiusi reikalavimus automobiliams turėti tik diskinius stabdžius ir elektromechaninį vairo stiprintuvą, nesudariusi galimybių tiekėjams siūlyti lygiavertes stabdžių ir vairo sistemas, iš tiesų nustatė per aukštus ir specifinius reikalavimus, kurių įtikinamai nepagrindė, ir tuo nepagrįstai apribojo kitų tiekėjų sąžiningą konkurenciją, t. y. galimybę siūlyti automobilius, kurie turi, pvz., būgninius stabdžius ar hidraulinį arba elektrohidraulinį vairo stiprintuvą. Perkančiosios organizacijos argumentas, kad tokie specifiniai reikalavimai buvo pasirinkti, siekiant sumažinti išlaidas policijos automobilių nuomai, taip pat nėra ir negali būti laikomas įtikinamu tokių reikalavimų pagrindimu. Siekis sumažinti išlaidas, pasirenkant diskinius stabdžius ar elektromechaninį vairo stiprintuvą, kurie, perkančiosios organizacijos teigimu, yra geresni ir patvaresni, galėtų būtų aktualus nebent tuo atveju, jei vykdomu konkursu būtų siekiama automobilius nusipirkti ar pasirinkus ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Nagrinėjamu atveju konkursas buvo vykdomas ne dėl automobilių pirkimo, o dėl jų nuomos trejų metų laikotarpiui su garantiniu aptarnavimu. Taigi dėl gedimų, atsiradusių garantiniu laikotarpiu, ir jų remonto perkančioji organizacija neturėtų patirti jokių papildomų išlaidų.

34Techninės specifikacijos III dalies 13 punkte nustatyta, kad automobilių vidutinės degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 4,5 l/100 km, o 15 punkte nustatyta, kad maksimalus greitis – ne mažiau kaip 190 km/h (1 t., 146 b. l.). Pažymėtina, kad III pirkimo objekto daliai automobiliai yra skirti kriminalinei policijai arba administraciniams padaliniams. Perkančioji organizacija įtikinamai nepagrindė, kodėl būtent šiems automobiliams, kuriems, priešingai nei kelių policijai (I pirkimo objekto dalis) ar patruliams (II pirkimo objekto dalis) skirtiems automobiliams, nenustatytas specialus žymėjimas (skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai, užrašai „POLICIJA“ ir pan.), yra būtina būtent tokia minimali maksimalaus greičio (ne mažesnio kaip 190 km/h) riba. Jokiais skaičiavimais nepagrįstas ir reikalaujamos vidutinės degalų sąnaudos (ne didesnės kaip 4,5 l/100km). Neginčijama, kad atsakovas turėtų lėšas, skirtas pirkimui, naudoti kuo racionaliau, todėl galima daryti prielaidą, kad mažesnės degalų sąnaudos turi tam reikšmės, o nurodytas degalų sąnaudų minimumas niekaip nesusijęs su vienos rūšies (markės) automobilio protegavimu. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos faktines aplinkybes sprendžia, kad techninės specifikacijos III dalyje nustatyti minimalaus greičio ir vidutinių degalų sąnaudų reikalavimai yra nepagrįsti. Atsakovas, siekdamas įrodyti, kad reikalavimus dėl vidutinių degalų sąnaudų ir minimalios maksimalaus greičio ribos atitinka ne tik pirkimą laimėję ŠKODA automobiliai, bet ir kiti, pvz., Volvo S60, Audi A3, Audi A4, Opel Insignia, Mazda 6 automobiliai ir t. t., pateikė informaciją iš internetinio puslapio www.autoplius.lt. Sutiktina su apeliantu, kad paminėtas internetinis puslapis yra transporto priemonių skelbimų portalas, kuriame skelbiami ne tik konkrečių automobilių gamintojų techniniai duomenys, bet ir subjektyvūs transporto priemonių pardavėjų pateikti duomenys. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirkimo sąlygos turi būti rengiamos ir specifiniai reikalavimai turi būti grindžiami ne internetinio skelbimų portalo, o patikimais duomenimis, pvz., automobilių gamintojų (jų atstovų) oficialiomis techninėmis specifikacijomis ir pan. Taigi šiuo atveju yra pagrindas teigti, kad perkančioji organizacija tinkamai nepagrindė techninės specifikacijos III dalies 13 ir 15 punktuose nustatytų reikalavimų.

35Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirkimo sąlygų techninės specifikacijos II dalies 14 ir 18 punktuose bei III dalies 13 ir 15 punktuose nustatyti reikalavimai automobiliams nepagrįstai apribojo tiekėjų konkurenciją, nes pirkime negalėjo dalyvauti tie tiekėjai, kurie galėjo pasiūlyti lygiaverčius automobilius. Tuo buvo pažeistas ne tik VPĮ 25 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas draudimas dirbtinai riboti konkurenciją, sudarant techninę specifikaciją, bet ir imperatyvūs viešųjų pirkimų principai – lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo (VPĮ 3 str. 1 d.).

36Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad perkančiosios organizacijos sudaryta techninė specifikacija kiekvienai pirkimo objekto daliai buvo pakankamai detali ir smulki. Nors, perkančiosios organizacijos teigimu, sąlygas atitiko ne vienas automobilis, ir tai grindė apeliacinės instancijos teismui pateiktais duomenimis iš www.autoplius.lt, teigiant, kad techninės specifikacijos reikalavimus atitiko net 27 automobiliai, tačiau, jau minėta, kad nurodytas internetinės svetainės puslapis yra transporto priemonių skelbimų portalas, kurio skelbimuose yra subjektyvūs transporto priemonių pardavėjų duomenys, o ne konkrečių automobilių gamintojų oficialūs techniniai duomenys. Be to, kaip nustatyta iš www.autoplius.lt skelbiamų duomenų (šiuos duomenis apeliantas susistemino ir pateikė atskiroje lentelėje; 4 t., 132-133 b. l.), kiti konkurse galėję dalyvauti automobiliai dėl savo techninių duomenų negalėjo konkuruoti su pirkimo laimėtojo pasiūlytais ŠKODA automobiliais.

37Paminėta, kad pagal techninę specifikaciją I pirkimo objekto daliai tiekėjai galėjo siūlyti C1.b. kompaktinius automobilius, netipinius modelius, II daliai – I1.b. mažus visureigius, įprastinius modelius ir III daliai – ne mažesnius kaip C1.b. kompaktinius automobilius, netipinius modelius. Visų pirma pažymėtina tai, kad nurodydama automobilių klasifikatorių, perkančioji organizacija rėmėsi www.autotyrimai.lt sudaryta ir viešai skelbiama automobilių rinkos klasifikacija, kuri, kaip paaiškino liudytoju apklaustas techninę specifikaciją sudaręs Policijos departamento darbuotojas Aumantas K. J., yra keičiama. Apeliacinės instancijos teismui buvo pateikta atnaujinta 2015 m. gegužės 18 d. sudaryta rinkos klasifikacija (4 t., 50-59 b. l.). Paminėtas liudytojas paaiškino, kad pateikti pirkimo sąlygų sudarymo metu buvusios rinkos klasifikacijos nei jis, nei atsakovo atstovas negali, nes jos (klasifikacijos) neišsaugojo. Taigi patikrinti ar pirkimo sąlygų, taip pat ir techninės specifikacijos sudarymo metu www.autotyrimai.lt sudaryta automobilių rinkos klasifikacija sutapo su nurodyta ginčo sąlygose, ar ji nepakito, apeliacinės instancijos teismas neturi galimybės. Kita vertus, pažymėtina ir tai, kad perkančioji organizacija, sudarydama techninę specifikaciją ir nurodydama automobilių klasifikatorių kiekvienai pirkimo objekto daliai, nepagrįstai rėmėsi ne oficialiu teisės aktu – Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 patvirtintomis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimais, o privačios bendrovės www.autotyrimai.lt sudaroma ir viešai skelbiama klasifikacija, kuri, kaip minėta, yra keičiama, be to, neaišku, kokiu pagrindu ir kokias kriterijais remiantis sudaroma.

38Paminėta, kad perkančioji organizacija iš www.autoplius.lt pateikė duomenis apie automobilius, kurie, jos nuomone, atitiko pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimus ir galėjo dalyvauti konkurse. Iš pateiktų duomenų nustatyta, kad I pirkimo objekto daliai (C1.b. kompaktiniai automobiliai, netipiniai modeliai) pasiūlymus galėjo teikti ŠKODA Octavia, VW Jetta ir Citroen DS4, II pirkimo objekto daliai (I1.b. maži visureigiai, įprastiniai modeliai) – Nissan Qashqai ir Škoda Yeti ir III pirkimo objekto daliai (ne mažesni kaip C1.b. kompaktiniai automobiliai, netipiniai modeliai) – Mercedes Benz CLA, Mercedes Benz A, Volvo XC60, Volvo S60, Audi Q5, Audi A4, Audi A3, Mazda CX-5, Mazda 6, Opel Insignia, Citroen DS4, Toyota RAV4, VW Tiguan, VW Jetta ir Škoda Octavia. Nustatyta, kad visoms trims pirkimo objekto dalims mažiausią kainą galėjo pasiūlyti tik ŠKODA markės automobiliai, o likę automobiliai akivaizdžiai buvo daug brangesni ir pagal kainas negalėjo konkuruoti su ŠKODA. Pvz., III pirkimo objekto daliai, kaip paminėta, galima buvo siūlyti ne mažesnius kaip C1.b. kompaktinius automobilius, netipinius modelius. Būtent C1.b. klasę atitiko VW Jetta (kaina 77 995,30 Lt, 71 894,20 Lt), Citroen DS4 (kaina 85 284,16 Lt, 70 506,18 Lt) ir ŠKODA Octavia (kaina 69 908,84 Lt, 61 449,48 Lt), visi kiti III pirkimo objekto dalį atitikę automobiliai buvo aukštesnės klasės, todėl akivaizdu, kad ir jų kaina yra žymiai didesnė, nei mažesnės klasės automobilių (pvz., Mercedes Benz CLA – 125 381,53 Lt, Vovlo XC60 – 121 697,39 Lt, Audi A4 – 113 358,88 Lt, Opel Insignia – 89 854,31 Lt ir t. t.).

39Įvertinusi aptartus duomenis teisėjų kolegija konstatuoja, kad nors teoriškai pasiūlymus galėjo pateikti ne vienas tiekėjas, tačiau atsižvelgiant į itin nepagrįstai aukštų reikalavimų ganą smulkią techninę specifikaciją (be kitų reikalavimų, nustatant, kad visi stabdžiai būtinai turi būti tik diskiniai, o vairo stiprintuvas – elektromechaninis) bei nustatytą automobilių rinkos klasifikaciją, akivaizdu, kad pirkimą iš esmės galėjo laimėti vienintelis tiekėjas, siūlęs ŠKODA markės automobilius. Šią aplinkybę įrodo ir tai, kad pasiūlymus pirkimui pateikė tik trys tiekėjai: UAB „Swedbank lizingas“ kartu su Lietuvos-Čekijos BĮ UAB „ARX“, siūlę automobilius ŠKODA Yeti ir ŠKODA Octavia, AB DnB lizingas kartu su UAB „Fakto autocentras“, siūlę automobilį Nissan Qashqai ir UAB „Šiaulių banko lizingas“ kartu su UAB „Inchape Motors“, siūlę automobilį Ford Focus. Nustatyta, kad UAB „Šiaulių banko lizingas“ ir UAB „Inchape Motors“ pasiūlymas buvo atmestas, nes automobilis Ford Focus neatitiko techninės specifikacijos reikalavimų, ir dėl to tolimesnėse pirkimo procedūrose dalyvavo tik du tiekėjai: tiekėjas, pasiūlęs ŠKODA markės automobilius ir tiekėjas, pasiūlęs Nissan Qashqai automobilį. Pirkimo laimėtojais visoms trims pirkimo objekto dalims buvo paskelbti UAB „Swedbank lizingas“ ir Lietuvos-Čekijos BĮ UAB „ARX“ (ūkio subjektų grupė), pasiūlę ŠKODA markės automobilius, t. y. I ir III pirkimo objekto dalims laimėjo ŠKODA Octavia automobiliai, II daliai – ŠKODA Yeti. Pažymėtina ir tai, kad dėl itin smulkios techninės specifikacijos pasiūlymų negalėjo teikti tie tiekėjai, kurių automobiliai nors ir pateko į perkančiosios organizacijos nustatytą rinkos klasifikaciją, tačiau turėjo ne diskinius, o būgninius stabdžius (arba priekinius diskinius ir galinius būgninius stabdžius), taip pat ne elektromechaninį, o kitokį – hidraulinį arba elektrohidraulinį vairo stiprintuvą. Atsižvelgiant į tai, yra pagrindas sutikti su apeliantu, kad perkančiosios organizacijos techninė specifikacija buvo sudaryta taip, kad pirkimą laimėtų ŠKODA markės automobiliai, kurių kaina, kaip buvo paminėta, iš visų pirkime galėjusių dalyvauti automobilių buvo mažiausia, kurią, teisėjų kolegijos įsitikinimu, galima buvo prognozuoti rengiant konkurso sąlygas.

40Pažymėtina, kad vienas svarbiausių viešųjų pirkimų procedūrų reglamentavimo siekių – užtikrinti laisvą ir sąžiningą konkurenciją. Nors, kaip minėta, perkančioji organizacija apeliacinės instancijos teismui teikė duomenis, kad techninės specifikacijos reikalavimus atitiko net 27 automobiliai, tačiau galėjusių pirkime dalyvauti skaičius (ar tai būtų vienas, ar keliolika tiekėjų) neturi lemiamos reikšmės nustatant neteisėtą konkurencijos iškraipymą. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju dėl pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų konkurencija tarp ūkio subjektų nebuvo užtikrinta.

41Byloje nustatyta, kad techninėje specifikacijoje visoms trims pirkimo objekto dalims automobiliams buvo nustatytas garantinis aptarnavimo laikas – ne trumpesnis kaip 2 metai (I dalies 38 p., II dalies 5 p., III dalies 7 p.). Paminėta, kad automobilių nuomos paslaugos buvo perkamos 36 mėnesiams (trejiems metams). Atsakovas nepašalino prieštaravimo dėl automobilių nuomos ir jų aptarnavimo garantinio termino, ir nenurodė priežasties, dėl kurios pasirinktas ne trijų metų automobilių garantinis terminas, kuris sutaptų su nuomos terminu, o mažesnis – 2 metų. Pirkimo sąlygose nebuvo aptarta, kokiomis lėšomis automobiliai bus remontuojami trečiais, pasibaigus garantiniam terminui, nuomos metais, jei atsirastų gedimų, o pirkimą laimėjęs tiekėjas pasiūlyme garantuotų dviejų metų automobilių aptarnavimą ir remontą. Pažymėtina, kad laimėjusio pirkimą tiekėjo pasiūlytų automobilių ŠKODA garantinis terminas yra dveji metai. Ši aplinkybė taip pat sustiprina teisėjų kolegijos įsitikinimą, kad ginčo konkurso sąlygos parengtos vienam, automobilių ŠKODA tiekėjui. Be to, sąlygose nustatytos garantijos terminas, atsižvelgiant į automobilių nuomos terminą, teisėjų kolegijai sudaro pagrindą prieiti prie išvados, kad atsakovas tokia sąlyga pažeidė viešojo pirkimo tikslą racionaliai naudoti tam (pirkimui) skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). Teismo posėdžio metu perkančiosios organizacijos atstovas bei liudytoju apklaustas A. J. paaiškino, kad jei dviejų metų garantijos automobiliai trečiaisiais automobilių nuomos metais patirtų kokių nors gedimų, juos (automobilius) remontuotų pati perkančioji organizacija, panaudodama savo lėšas. Šį atsakovo atstovo teiginį patvirtina ir automobilių nuomos sutartis, kuria automobilių nuomininkas įsipareigoja atlikti automobilių remontą ir techninį aptarnavimą savo sąskaitą. Tai įrodo, kad perkančioji organizacija be išlaidų, panaudotų ginčo pirkimui, dėl mažesnio garantijos termino nei nuomos terminas, gali patirti papildomų, pirkimui nenumatytų išlaidų, o tai prieštarauja pirkimui naudotinų lėšų racionalumui (VPĮ 3str. 2 d.) ir įrodo konkurso sąlygų neteisėtumą dėl viešojo pirkimo tikslo pažeidimo.

42Konkurso sąlygose yra prieštaringų nuostatų, kurios leidžia teigti, kad konkurso sąlygos parengtos neatidžiai, skubotai, pažeidžiant VPĮ 24 straipsnio 9 dalies reikalavimus. Tai pasakytina apie pirkimo sutarties terminą. 1.3 punkte (Bendrosios nuostatos) nustatyta, kad automobilių nuomos sutartis trukmė numatyta 43 mėnesiams (3 metai ir 7 mėnesiai). Tokiu atveju turėjo būti vadovaujamasi 2006 m. gegužės 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 432 „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų, nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinimo“. Apie tokio teisės akto taikymą buvo nurodytą ir paminėtame sąlygų punkte, tačiau skyriuje „Pirkimo objektas“ 2.4.2 punkte jau nurodytas kitas automobilių nuomos terminas – 36 mėnesiai (treji metai), ir automobilių rida per šiuos metus – iki 150 000 km (2.4.3 p.). Akivaizdu, kad sudarant sutartį iki trejų metų, paminėtas Vyriausybės nutarimas netaikytinas. Tokie prieštaravimai nebuvo pašalinti ar kitaip patikslinti. Dėl jų nieko konkretaus negalėjo paaiškinti ir atsakovo atstovas. Nors tiekėjai dėl to problemų nekėlė, tačiau tokia nustatyta faktinė aplinkybė apibūdina atsakovą (viešojo pirkimo komisiją) kaip nerūpestingą viešojo pirkimo subjektą ir kelia abejones ginčo pirkimo skaidrumu (VPĮ 3 str.).

43Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad pirkimo dokumentų techninę specifikaciją sudarė Policijos departamento darbuotojas, byloje apklaustas liudytoju A. J., kuris, kaip ekspertas, dalyvavo ir vertinat tiekėjų pasiūlymus. To neginčijo nei atsakovo atstovas, nei pats A. J.. Paminėta, kad būtent A. J., sudarant konkurso sąlygų techninę specifikaciją, automobiliams klasifikuoti pasirinko UAB „Autotyrimai“ sudarytą klasifikaciją, ignoruodamas tokiam pirkimui taikytiną 2008 m. gruodžio 2 d. (aktuali redakcija nuo 2013-04-21) Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintais „Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimais“, parengtais vadovaujantis 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatančia motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokiomis transporto priemonėmis skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, bei kitais tesės aktais. Šie reikalavimai taikytini Lietuvos Respublikoje gaminamoms vienetinės ir smulkiaserijinės gamybos, šalyje eksploatuojamoms, perdirbtoms ir perdirbamoms, taip pat iš užsienio įvežamoms transporto priemonėms. Būtent šiame teisės norminiame akte reglamentuotas automobilių klasifikavimas, todėl neaiškiais kriterijais sudaryta UAB ,,Autotyrimų“ automobilių rinkos klasifikacija, kurioje įvardijami konkretūs automobiliai, nebuvo pagrindo vadovautis (VPĮ 25 str. 3 d. 1 p.). Be to, konkurso sąlygos, nukreipiančios į konkrečius automobilių modelius, o tai ginčo atveju buvo padaryta, vadovaujantis paminėta UAB ,,Autotyrimai“ automobilių rinkos klasifikacija, pažeidžia VPĮ 25 str. 8 d. reikalavimą, draudžiantį techninėje specifikacijoje nurodyti konkrečius modelius ar šaltinį.

44Grįžtant prie liudytojo A. J. eksperto statuso, parengusio techninę specifikaciją ir dalyvavusio ekspertu (tai įrodo įrašai viešojo pirkimo komisijos protokoluose) vertinat pasiūlymus, tai VPĮ 16 straipsnio 2 dalis nustato komisijos teisę kviesti ekspertus – dalyko žinovus, konsultuoti klausimu, kuriam reikia specialių žinių, ar jį įvertinti. Tik pasirašęs nešališkumo deklaraciją ir konfidencialų pasižadėjimą ekspertas įgyją teisę dalyvauti komisijos darbe (VPĮ 16 str. 5 d.). Atsakovas nepateikė įrodymų, o liudytojas taip pat nepatvirtino, kad paminėtas ekspertas buvo įvykdęs paminėtos teisės normos reikalavimus, dėl to pripažinti A. J. teisėtu ekspertu nėra pagrindo, o iš neteisės negali atsirasti teisė. Neteisėtą dalyvavimą komisijos darbe vertinant pasiūlymus teisėjų kolegija pripažįsta kaip vieno viešųjų pirkimų principo – skaidrumo, pažeidimą (VPĮ 3 str.).

45Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas faktinės aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atmetęs ieškovo ieškinį ir visiškai nevertinęs, ar nustatyti reikalavimai dėl ginčo konkurso sąlygų neribojantys konkurencijos, taip pat ar dėl itin detaliai sudarytos techninės specifikacijos ir parinktos automobilių rinkos klasifikacijos nebuvo sudarytos galimybės pirkimą laimėti būtent ŠKODA markės automobiliams, o tik deklaratyviai nurodęs, kad techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai automobiliams nėra naujovės, kurias diegtų tik vienas gamintojas, pažeidė pareigą bylą išnagrinėti visapusiškai ir objektyviai, ištirti ir įvertinti visas bylai reikšmingas faktines aplinkybes, tinkamai taikyti ir aiškinti materialinės ir procesinės teisės normas ir priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 2-3 str., 6 str., 177-178 str., 183 str., 185 str., 263 str., 330 str. ir 329 str. 1 d.), nukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos praktikos. Dėl šių pažeidimų byla buvo išspręsta neteisingai, todėl skundžiamas teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškovo UAB „Sostena“ ieškinys tenkintinas iš dalies.

46Pažymėtina, kad kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas nulemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, t. y. kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu, o tokio pažeidimo konstatavimas lemia teismo pareigą pripažinti perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad VPĮ įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009 ir kt.).

47Nustačius, kad ginčo konkurso sąlygos buvo diskriminacinės ir dirbtinai apribojo tiekėjų konkurenciją, tuo pažeidžiant imperatyviuosius VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus viešųjų pirkimų principus – lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo, bei pažeidžiant viešųjų pirkimų principą racionaliai naudoti tam skirtas lėšas, yra pagrindas pripažinti konkurso sąlygų nuostatas neteisėtomis. Kita vertus, atsižvelgiant į tai, kad pirkimas yra pasibaigęs (sudarytos automobilių nuomos viešojo pirkimo–pardavimo sutartys), naikinti paminėtas sąlygas netikslinga, nes teikti pasiūlymo ir dalyvauti konkurse ieškovas nebegalės. Taigi šių sąlygų panaikinimas ieškovui nesukels jokių teisinių pasekmių.

48Nustatyta, kad ieškiniu ieškovas taip pat prašė panaikinti perkančiosios organizacijos 2014 m. rugsėjo 1 d. sprendimą atmesti pretenziją. Kadangi perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti pretenziją panaikinimas taip pat nesukels jokių teisinių pasekmių, tenkinti paminėto ieškinio reikalavimo nėra pagrindo.

49Bylos duomenys įrodo, kad laikinosios apsaugos priemonės šioje byloje nebuvo taikytos, todėl perkančioji organizacija baigė vykdyti pirkimą ir 2014 m. spalio 22 d. sudarė patrulinių automobilių veiklos nuomos (2 t., 161-188 b. l.), automobilių kelių policijai veiklos nuomos (2 t., 189-205 b. l.) ir kriminalinei policijai arba administraciniams padaliniams skirtų automobilių veiklos nuomos viešojo pirkimo–pardavimo sutartis (2 t., 206-241 b. l.). Visi automobiliai pagal paminėtas sutartis jau yra perduoti ir naudojami. Pripažinus, kad ginčo konkurso sąlygų techninės specifikacijos nustatyti reikalavimai pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus viešųjų pirkimų principus, tikslą naudoti pirkimui skirtas lėšas racionaliai bei kitus VPĮ reikalavimus, sudarius sąlygas laimėti pirkimą tiekėjui, siūlančiam ŠKODA markės automobilius, būtų pagrindas perkančiosios organizacijos ir pirkimą laimėjusių tiekėjų UAB „Swedbank lizingas“ ir Lietuvos-Čekijos BĮ UAB „ARX“ sudarytas viešojo pirkimo sutartis pripažinti neteisėtomis ab initio, tačiau pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu bei taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK 1.78 str. 5 d.). Taigi teismas pripažįsta sandorį niekiniu tiek bylos dalyviams pareiškus tokį reikalavimą, tiek jo nepareiškus, ir kiekvienu atveju sprendžia dėl niekinio sandorio teisinių padarinių, nes, tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių, užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013; 2014 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014).

50VPĮ 952 straipsnio 2 dalis nustato, kad teismas gali nepripažinti pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas, nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų pasekmių, būtina išsaugoti pirkimo sutarties pasekmes. Skirdamas VPĮ 952 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas alternatyvias sankcijas, teismas turi atsižvelgti į visus reikšmingus aspektus, įskaitant pažeidimo rimtumą, perkančiosios organizacijos elgesį, į likusius neįvykdytus pirkimo sutarties įsipareigojimus (VPĮ 952 str. 5 d.).

51Nustatyta, kad perkančiosios organizacijos vykdytu pirkimu buvo siekiama išsinuomoti automobilius kelių policijai, patruliams ir kriminalinei policijai bei administraciniams padaliniams. Taigi įvykdytu pirkimu automobilių nuoma reikalinga tiesioginiam policijos darbui, susijusiam su visuomenės saugumo bei viešosios tvarkos užtikrinimu, saugaus eismo priežiūra, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencija, atskleidimu ir tyrimu ir t. t. (Policijos veiklos įstatymo 5 str. 1 d.). Akivaizdu, kad šias funkcijas policija turi vykdyti nepertraukiamai. Be to, perkančioji organizacija pateikė duomenis (pirkimo laimėtojo UAB „Swedbank lizingas“ paskaičiavimus), kokius nuostolius ji patirtų, jei sudarytos nuomos sutartys būtų nutrauktos. Automobiliai skirti policijos funkcijoms vykdyti, todėl nuo pat jų perdavimo automobiliai buvo intensyviai naudojami, be to, jie (automobiliai) buvo ne tik sukomplektuoti, bet ir specialiai įrengti pagal konkrečius Policijos departamento poreikius, pvz., įrengti informaciniai borto kompiuteriai, pertvara tarp galinių ir priekinių sėdynių, kelių policijai ir patruliams skirti automobiliai turėjo būti pažymėti specialiais skiriamaisiais ženklais, specialiais šviesos ir garso signalais, užrašais „POLICIJA“ ir t. t. Nustatyta, kad nuostoliai I pirkimo objekto daliai siektų 301 811,42 Eur, II pirkimo objekto daliai – 1 209 424,57 Eur, III pirkimo objekto daliai – 231 096,27 Eur, iš viso – 1 742 332,26 Eur (4 t., 123-126 b. l.). Įvertinusi aptartas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad sudarytų automobilių nuomos viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių nutraukimas šiuo atveju turėtų neproporcingų pasekmių – perkančioji organizacija turėtų grąžinti nuomojamus automobilius, kurie būtini nepertraukiamam policijos darbui, atlyginti nuostolius, iš naujo organizuoti viešąjį pirkimą, todėl, siekiant užtikrinti dar vieną byloje egzistuojantį viešąjį interesą, yra pagrindas paminėtas sutartis išsaugoti, skiriant perkančiajai organizacijai VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatytą alternatyvią sankciją – baudą.

52Nustatyta, kad perkančiosios organizacijos ir pirkimą laimėjusių tiekėjų sudarytų sutarčių vertė (nuomos mokestis 36 mėnesiams) yra 4 071 063,28 Eur, t. y. I pirkimo objekto daliai sudarytos sutarties vertė – 1 476 892,43 Eur su PVM, II pirkimo objekto daliai – 514 997,28 Eur su PVM ir III pirkimo objekto daliai – 2 079 173,57 Eur su PVM (sutarčių 2.5 p.). VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatyta, kad bauda turi būti ne didesnė kaip 10 proc. pirkimo sutarties vertės, todėl atsakovui – Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skirtina 10 177,66 Eur bauda (0,25 proc. sutarčių vertės).

53Dėl bylinėjimosi išlaidų

54CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Apelianto skundą tenkinus ir pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinus, perskirstomos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 2 d., 5 d.). Atsakovo Policijos departamento patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

55Ieškovas už ieškinį ir apeliacinį skundą sumokėjo po 750 Lt (217,22 Eur) žyminio mokesčio, viso – 434,44 Eur (1 t., 174 b. l., 2 t., 132 b. l.), todėl šios išlaidos priteistinos iš atsakovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

56Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

57Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Sostena“ ieškinį patenkinti iš dalies.

58Paskirti atsakovui Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (į. k. ( - )) 10 177,66 Eur (dešimties tūkstančių vieno šimto septyniasdešimt septynių eurų ir šešiasdešimt šešių centų) baudą.

59Priteisti iš atsakovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (į. k. ( - )) 434,44 Eur (keturis šimtus trisdešimt keturis eurus ir keturiasdešimt keturis centus) žyminio mokesčio už ieškinį ir apeliacinį skundą ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Sostena“ (į. k. ( - )) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Sostena“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 4. Atsakovas atviro konkurso būdu pirko automobilių nuomos paslaugas, pirkimo... 5. Ieškovo įsitikinimu, techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai... 6. Techninės specifikacijos II dalies 14 punkte nustatytas reikalavimas, kad... 7. Techninės specifikacijos II dalies 18 punkte nustatytas reikalavimas –... 8. Nustatydama tokius reikalavimus techninėje specifikacijoje perkančioji... 9. Techninės specifikacijos III dalies 13 punkte nustatyta, kad vidutinės... 10. Techninės specifikacijos III dalies 15 punkte nustatyta, kad maksimalus... 11. Atsakovas, teigė ieškovas, nepagrįstai vadovavosi UAB ,,Rinkodaros... 12. Ieškovas įsitikinęs, kad konkurso sąlygų technine specifikacija atsakovas... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 17 d. sprendimu ieškinį... 15. Teismas, įvertinęs ieškovo prašymą skirti ekspertizę, nustatė, kad... 16. Atsakovas pirko 252 automobilių nuomą. Reikalavimus nuomojamiems... 17. Atsakovas pirkimo dokumentų techninės specifikacijos II dalyje „patruliniai... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 19. Ieškovas UAB „Sostena“ pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo... 20. Atsakovas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 21. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:
 1. Perkančioji... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 23. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 25. Lietuvos apeliacinis teismas, įvertinęs bylos apimtį ir sudėtingumą,... 26. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas Policijos departamentas vykdė... 27. Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl pirkimo sąlygų teisėtumo. Apelianto... 28. VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi... 29. Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų... 30. Perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės apibūdinamos pirkimo... 31. Minėta, kad ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl techninės specifikacijos... 32. Apelianto teigimu, paminėti reikalavimai apribojo konkurenciją, nes pirkime... 33. Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, atmetęs UAB „Sostena“... 34. Techninės specifikacijos III dalies 13 punkte nustatyta, kad automobilių... 35. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirkimo... 36. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad perkančiosios organizacijos... 37. Paminėta, kad pagal techninę specifikaciją I pirkimo objekto daliai... 38. Paminėta, kad perkančioji organizacija iš www.autoplius.lt pateikė duomenis... 39. Įvertinusi aptartus duomenis teisėjų kolegija konstatuoja, kad nors... 40. Pažymėtina, kad vienas svarbiausių viešųjų pirkimų procedūrų... 41. Byloje nustatyta, kad techninėje specifikacijoje visoms trims pirkimo objekto... 42. Konkurso sąlygose yra prieštaringų nuostatų, kurios leidžia teigti, kad... 43. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad pirkimo dokumentų... 44. Grįžtant prie liudytojo A. J. eksperto statuso, parengusio techninę... 45. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas faktinės aplinkybes,... 46. Pažymėtina, kad kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas nulemia... 47. Nustačius, kad ginčo konkurso sąlygos buvo diskriminacinės ir dirbtinai... 48. Nustatyta, kad ieškiniu ieškovas taip pat prašė panaikinti perkančiosios... 49. Bylos duomenys įrodo, kad laikinosios apsaugos priemonės šioje byloje nebuvo... 50. VPĮ 952 straipsnio 2 dalis nustato, kad teismas gali nepripažinti pirkimo... 51. Nustatyta, kad perkančiosios organizacijos vykdytu pirkimu buvo siekiama... 52. Nustatyta, kad perkančiosios organizacijos ir pirkimą laimėjusių tiekėjų... 53. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 54. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 55. Ieškovas už ieškinį ir apeliacinį skundą sumokėjo po 750 Lt (217,22 Eur)... 56. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso... 57. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 17 d. sprendimą panaikinti ir... 58. Paskirti atsakovui Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus... 59. Priteisti iš atsakovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus...