Byla 2K-289/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Olego Fedosiuko, Alvydo Pikelio ir pranešėjos Dalios Bajerčiūtės, sekretoriaujant Dianai Šataitytei, dalyvaujant prokurorui Gintautui Gudžiūnui, nuteistojo gynėjui Dariui Cikanavičiui, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. Ž. kasacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 24 d. nuosprendžio, kuriuo A. Ž. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 135 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu šešeriems metams, pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 9 punktą laisvės atėmimu penkiolikai metų. Remiantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis šios bausmės subendrintos iš dalies sudedant ir paskirta galutinė bausmė laisvės atėmimas aštuoniolikai metų.

2Priteista iš A. Ž.: A. J. – 100 000 Lt neturtinei žalai atlyginti; R. J. – 1057,31 Lt laidojimo išlaidų ir 100 000 Lt neturtinei žalai atlyginti; Valstybinei ligonių kasai už S. N. gydymą – 4467,50 Lt; 785,14 Lt proceso išlaidų.

3Taip pat skundžiamas Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 26 d. nuosprendis, kuriuo Šiaulių apygardos teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nuosprendis pakeistas: dėl S. J. nužudymo nuteistojo A. Ž. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažinta tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir padėjo išaiškinti šią veiką (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas); A. Ž. pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 9 punktą paskirta trylikos metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi, A. Ž. pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 9 punktą bei 135 straipsnio 1 dalį paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas šešiolikai metų ir šešiems mėnesiams. Kita nuosprendžio dalis nepakeista.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos pranešimą, nuteistojo gynėjo, prašiusio patenkinti nuteistojo kasacinį skundą, prokuroro, prašiusio atmesti nuteistojo kasacinį skundą, paaiškinimų,

Nustatė

5A. Ž. pagal BK 135 straipsnio 1 dalį nuteistas už tai, kad 2003 m. lapkričio 27 d., apie 2.00 val., ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tyčia du kartus dūrė peiliu S. N. į krūtinės sritį ir taip padarė nukentėjusiajam kiauryminius krūtinės ląstos ertmės sužalojimus, t. y. sunkų sveikatos sutrikdymą.

6A. Ž. pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 9 punktą nuteistas už tai, kad 2007 m. lapkričio 6 d., apie 16.00 val., ( - ) svetainėje, turėdamas tikslą užvaldyti svetimą turtą – S. J. pinigus, sudavė jai kumščiu į galvą, o nukentėjusiajai nugriuvus, daužė jos galvą į grindis ne mažiau kaip šešis kartus; po to nutempė S. J. į kitą kambarį, kur šešis kartus peiliu dūrė į kairiąją krūtinės pusę. Dėl durtinių–pjautinių krūtinės ląstos žaizdų su kairiojo plaučio ir širdies sužalojimais, kurie komplikavosi ūmiu vidiniu ir išoriniu nukraujavimu, nukentėjusioji mirė. Taip A. Ž. dėl savanaudiškų paskatų tyčia nužudė S. J., tačiau nukentėjusiosios pinigų neužvaldė jų neradęs, t. y. dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios.

7Kasaciniu skundu nuteistasis A. Ž. prašo pakeisti Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 24 d. nuosprendį ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 26 d. nuosprendį – taikyti BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir paskirti švelnesnę bausmę už nusikalstamą veiką, numatytą BK 135 straipsnio 1 dalyje. Bausmę, paskirtą už šią veiką ir už nusikaltimą, numatytą BK 129 straipsnio 2 dalies 9 punkte, subendrinti BK 63 straipsnio 5 dalies pagrindu apėmimo būdu. Taip pat prašo patikrinti nukentėjusiesiems priteistos neturtinės žalos dydžio pagrįstumą.

8Kasatorius nurodo, kad jam už nusikalstamą veiką, numatytą BK 135 straipsnio 1 dalyje, paskirta per griežta bausmė, nes abiejų instancijų teismai nepagrįstai nepripažino jo atsakomybę lengvinančios aplinkybės, numatytos BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte. Kasatorius teigia, kad tuoj pat po nukentėjusiojo S. N. sužalojimo, apie šį įvykį paskambinęs telefonu pranešė policijai. Netrukus atvykę policijos pareigūnai jį sulaikė ir nuvežė į įvykio vietą, kur jis tiksliai nurodė nukentėjusiojo sužalojimo vietą (joje matėsi kraujo pėdsakai), po to atidavė nusikaltimo padarymo įrankį – peilį. Vėliau policijos komisariate jis davė išsamius parodymus apie nusikalstamos veikos aplinkybes. Visa tai turėjo būti vertinama kaip atsakomybę lengvinanti aplinkybė, nes teisėsaugos pareigūnai apie S. N. sužalojimą sužinojo tik po to, kai jis (kasatorius) pranešė apie nusikaltimą ir davė apie tai nuoširdžius bei išsamius parodymus. Kasatorius pažymi, kad nusikaltimo padarymo vietoje 2003 m. lapkričio 27 d. (iš karto po įvykio) buvo fotografuojama, tačiau byloje tokios medžiagos nėra. Kadangi jis mano, kad tai pareigūnų, o ne jo kaltė, baigiant ikiteisminį tyrimą atsisakė pakartotinai vykti į įvykio vietą ir duoti parodymus. Kasatorius nesutinka su teismo argumentais, kad apklausos metu jo pasakyti žodžiai „nesigailiu“, „atkeršysiu už brolio sumušimą“ paneigia duotų parodymų nuoširdumą ir kad tai leidžia teigti, jog jis nepadėjo išaiškinti nusikaltimo. Pasak nuteistojo, minėtos frazės buvo ne kas kita, kaip dėl įniršio spontaniškai išreikšta mintis, ir tai patvirtina tolesnis jo elgesys, nes, būdamas laisvėje, nesiėmė jokių keršto veiksmų.

9Kasatoriaus manymu, aplinkybė, kad nukentėjusysis S. N. nereiškė jam pretenzijų dėl patirto sužalojimo ir tik vieną kartą (praėjus beveik ketveriems metams) davė parodymus apie įvykį, taip pat šių parodymų turinys rodo, kad nukentėjusysis suprato, jog iš dalies pats kaltas dėl įvykusio konflikto ir skaudžių jo padarinių. Nuteistasis A. Ž. teigia suprantantis savo kaltę ir sutinka su tuo, kad privalo atsakyti, tačiau prašo priimti teisingą sprendimą atsižvelgiant į skunde nurodytas aplinkybes.

10Kasaciniame skunde A. Ž. pripažįsta nuosprendžio dalį dėl nuteisimo pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 9 punktą, tačiau nesutinka su nukentėjusiesiems R. J. ir A. J. priteistos neturtinės žalos dydžiais, kurie yra akivaizdžiai per dideli, neproporcingi. Kasatoriaus nuomone, nukentėjusieji, prisidengdami motinos netektimi, siekia pasipelnyti. Teismas šiuo atveju neatsižvelgė į kasatoriaus turtinę padėtį ir jo galimybes sumokėti priteistas sumas. Nuteistasis nurodo, kad jis rūpinasi savo dukterimi ir kitais sugyventinės vaikais, be to, turėtų būti atsižvelgta į jo amžių – į laisvę išeis šešiasdešimties metų, o galimybės gauti gerai apmokamą darbą – menkos, todėl skolos našta tektų nuteistojo artimiesiems. Tokia situacija gali paskatinti daryti naujus nusikaltimus. Kasatoriaus nuomone, neturtinei žalai atlyginti priteistos sumos turi būti sumažintos tiek, kad būtų realu jas atlyginti.

11Kasacinis skundas atmestinas.

12Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamus teismų sprendimus teisės taikymo aspektu (BPK 376 straipsnio 1 dalis), konstatuoja, kad baudžiamasis įstatymas A. Ž. padarytai nusikalstamai veikai pritaikytas tinkamai, esminių BPK pažeidimų nepadaryta, tenkinti kasacinį skundą nėra pagrindo (BPK 369 straipsnis).

13Dėl nuteisimo pagal BK 135 straipsnio 1 dalį, BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo

14Kasatorius A. Ž. teigia, kad teismai, atsižvelgdami į jo parodymų turinį bylos ikiteisminio tyrimo eigoje ir teismo proceso metu, turėjo pripažinti esant jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, numatytą BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte, t. y. tai, kad jis prisipažino padaręs BK 135 straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, padėjo ją išaiškinti ir nuoširdžiai gailisi nusikaltęs. Nustačius minėtą aplinkybę nuteistajam turėtų būti paskirta švelnesnė bausmė. Šie kasatoriaus argumentai nepagrįsti.

15Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimuose padarytos teisingos išvados, kad nėra pagrindo pripažinti A. Ž. atsakomybę lengvinančios aplinkybės, numatytos BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte, dėl S. N. sunkaus sveikatos sutrikdymo (BK 135 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs nuteistojo apeliacinį skundą, kuriame jis nurodė iš esmės tuos pačius argumentus kaip ir kasaciniame skunde, pateikė išsamius ir motyvuotus atsakymus į visus nuteistojo teiginius. Lietuvos apeliacinis teismas išanalizavo nuteistojo parodymus, nukentėjusiojo S. N. poziciją, kitus bylos įrodymus ir, įvertinęs jų turinį bei atsižvelgęs į visas reikšmingas nustatyto įvykio aplinkybes, padarė pagrįstą išvadą, kad nėra A. Ž. atsakomybę lengvinančios aplinkybės, numatytos BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte. Taigi ir bausmė, paskirta už BK 135 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo padarymą, atitinka baudžiamąjį įstatymą.

16Dėl bausmių subendrinimo taikant BK 63 straipsnio nuostatas

17Kasaciniame skunde teigiama, kad bausmės, paskirtos už BK 135 straipsnio 1 dalyje ir 129 straipsnio 2 dalies 9 punkte numatytas veikas, turi būti subendrintos apėmimo būdu – BK 63 straipsnio 5 dalies pagrindu.

18Šis kasatoriaus teiginys atmestinas kaip visiškai nepagrįstas. Pagal teismų nustatytas aplinkybes baudžiamasis įstatymas, reglamentuojantis bausmių subendrinimą ir galutinės bausmės paskyrimą už kelias nusikalstamas veikas, taikytas tinkamai.

19A. Ž. tuo pačiu nuosprendžiu nuteistas už dvi nusikalstamas veikas, kurias padarė skirtingu laiku (2003 m. lapkričio 27 d. ir 2007 m. lapkričio 6 d.), skirtingomis aplinkybėmis. Tai sunkus (BK 135 straipsnio 1 dalis) ir labai sunkus (BK 129 straipsnio 2 dalies 9 punktas) nusikaltimai (BK 11 straipsnis), kurie pagal pavojingumą nėra labai skirtingi ir nepriskiriami skirtingoms veikų rūšims (BK 10 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas teisingai konstatavo, kad nėra pagrindo bendrinti A. Ž. paskirtų bausmių apėmimo būdu, nes nėra BK 63 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų, todėl BK 63 straipsnio 4 dalis bendrinant bausmes dalinio sudėjimo būdu taikyta tinkamai.

20Dėl neturtinės žalos atlyginimo

21Kasatorius teigia, kad R. J. ir A. J. priteistos neturtinės žalos dydis už jų motinos S. J. nužudymą yra akivaizdžiai ir neproporcingai per didelis. Šį teiginį kasatorius argumentuoja savo turtine ir šeimine padėtimi, realiomis galimybėmis atlyginti žalą. Jis prašo atsižvelgti ir į tai, kad į laisvę išeis senyvo amžiaus, jo skolos našta teks artimiesiems. Be to, jis mano, kad nukentėjusieji siekia pasipelnyti.

22Tenkinti šios kasacinio skundo dalies taip pat nėra pagrindo.

23Apeliacinės instancijos teismas pagal nuteistojo apeliacinį skundą patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo iš A. Ž. nukentėjusiesiems R. ir A. J. priteista po 100 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, pagrįstumą (dėl žalos dydžio). Teismo nutartyje įvertinta, kad kasatoriaus įvykdytas nusikaltimas – tyčinis, padariniai – kito žmogaus gyvybės atėmimas – negrąžinami, dėl to nužudytosios artimieji (sūnūs) R. ir A. J. patyrė didelių dvasinių išgyvenimų. Atsižvelgęs į įvykdytos nusikalstamos veikos pavojingumą ir jos sukeltas itin neigiamas pasekmes, į kaltininko tyčios formą, remdamasis susiklosčiusia teismų praktika, apeliacinės instancijos teismas pagrindė savo išvadas, kodėl nuteistojo nurodytos aplinkybės, susijusios su jo paties turtinės ir šeiminės padėties vertinimu, nėra pagrindas sumažinti priteistos neturtinės žalos dydį ir kad šis dydis nėra per didelis. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinės instancijos teismo išvados yra teisingos, jos grindžiamos neturtinės žalos dydį lemiančiais kriterijais ir neprieštarauja teisingumo, protingumo ir proporcingumo principams, o kaltinamo asmens galimybės atlyginti žalą, jo padėtis – neturi esminės įtakos nustatant atlygintinos žalos dydį. Pusiausvyra tarp nukentėjusių asmenų teisių į neturtinės žalos atlyginimo įgyvendinimą ir nuteistojo padėties, teisėtą prioritetą suteikiant pirmiesiems, yra išlaikyta.

24Nenustačius BPK 369 straipsnyje numatytų pirmosios instancijos teismo nuosprendžio ir apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio naikinimo ar keitimo pagrindų, kasacinis skundas atmestinas, o teismų sprendimai, neperžengiant kasacinio skundo ribų, pripažintini teisėtais ir pagrįstais.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Atmesti nuteistojo A. Ž. kasacinį skundą.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Priteista iš A. Ž.: A. J. – 100 000 Lt neturtinei žalai atlyginti; R. J.... 3. Taip pat skundžiamas Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 4. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos pranešimą, nuteistojo gynėjo,... 5. A. Ž. pagal BK 135 straipsnio 1 dalį nuteistas už tai, kad 2003 m.... 6. A. Ž. pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 9 punktą nuteistas už tai, kad 2007... 7. Kasaciniu skundu nuteistasis A. Ž. prašo pakeisti Šiaulių apygardos teismo... 8. Kasatorius nurodo, kad jam už nusikalstamą veiką, numatytą BK 135... 9. Kasatoriaus manymu, aplinkybė, kad nukentėjusysis S. N. nereiškė jam... 10. Kasaciniame skunde A. Ž. pripažįsta nuosprendžio dalį dėl nuteisimo pagal... 11. Kasacinis skundas atmestinas.... 12. Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamus teismų sprendimus teisės taikymo... 13. Dėl nuteisimo pagal BK 135 straipsnio 1 dalį, BK 59 straipsnio 1 dalies 2... 14. Kasatorius A. Ž. teigia, kad teismai, atsižvelgdami į jo parodymų turinį... 15. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimuose padarytos teisingos... 16. Dėl bausmių subendrinimo taikant BK 63 straipsnio nuostatas... 17. Kasaciniame skunde teigiama, kad bausmės, paskirtos už BK 135 straipsnio 1... 18. Šis kasatoriaus teiginys atmestinas kaip visiškai nepagrįstas. Pagal teismų... 19. A. Ž. tuo pačiu nuosprendžiu nuteistas už dvi nusikalstamas veikas, kurias... 20. Dėl neturtinės žalos atlyginimo... 21. Kasatorius teigia, kad R. J. ir A. J. priteistos neturtinės žalos dydis už... 22. Tenkinti šios kasacinio skundo dalies taip pat nėra pagrindo.... 23. Apeliacinės instancijos teismas pagal nuteistojo apeliacinį skundą patikrino... 24. Nenustačius BPK 369 straipsnyje numatytų pirmosios instancijos teismo... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 26. Atmesti nuteistojo A. Ž. kasacinį skundą....